Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Tekninen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 18:00-20:10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Tekninen lautakunta 03.03.2015. Kokoustiedot. Aika 03.03.2015 tiistai klo 18:00-20:10"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Kokoustiedot Aika tiistai klo 18:00-20:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja Sirpa Ek Sari Helevä Eveliina Korpela Raimo Kumpula Kalle Myllymäki Terttu Perälahti Satu Rantanen Eeva Savola Jorma Sippola Jan Stenlund Muut saapuvilla olleet Mika Koivisto Antti Korte Vesa-Matti Eura Outi Pekkala Kalevi Laitinen Pauli Lehtonen Sami Koskikallio kaupunginhallituksen varaedustaja esittelijä kaupungininsinööri maankäyttöpäällikkö kiinteistöpäällikkö järjestelmäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Jarmo Rosama puheenjohtaja Sami Koskikallio pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, Jorma Sippola Jan Stenlund Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, Sami Koskikallio pöytäkirjanpitäjä

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (29) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Materiaalipalvelun varastonoikaisu Teknisen lautakunnan tilinpäätös Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen Teknisen lautakunnan investointien lisätalousarvio Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/ Määrärahan varaaminen kunnallisteknisiin pientöihin v Omakotitontin varaaminen Omakotitontin varaaminen Katualueiden talvihoidon alueurakointi Ilmoitusasiat Teknisen lautakunnan ylimääräinen kokous 27 Muutoksenhaku Muutoksenhakuohje

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (29) 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (29) 22 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Tekninen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Savolan ja Sari Helevän. Tekninen lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Sippolan ja Jan Stenlundin.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (29) 23 Esityslistan hyväksyminen Tekninen lautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (29) 24 Materiaalipalvelun varastonoikaisu Asianro 275/ /2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio : Materiaalipalveluiden inventaario on suoritettu Inventaarioluettelot ovat nähtävissä kokouksessa. Kaupunginhallitus on vahvistanut varaston enimmäisarvoksi euroa. Varaston arvo oli ,01 euroa. Materiaalihallinnon johtosäännön mukaan lautakunnan tehtävänä on - päättää hallinnassa olevien varsinaisten varastojen varasto-oikaisusta - päättää käyttöön soveltumattoman materiaalin poistosta hallinnassaan olevista varsinaisista varastoista. Tapahtumaluettelon mukaan inventaariero on -86,79 euroa. Varaston inventaariossa ei havaittu tarvikkeita, jotka olisivat olleet vanhentuneita tai teknisesti käyttökelvottomia. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta suorittaa inventaarion mukaisen varasto-oikaisun -86,79 euroa. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Jari Vainio, kunnallistekniset palvelut

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (29) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/ /2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio : Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu oheismateriaalin mukaisesti. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalousosasta tilaustauluineen sekä investointiosasta. Talousarvion sitovuus on käyttötalouden osalta toimielimen tasolla ja investointien osalta hanketasolla monivuotisia hankkeita lukuun ottamatta. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. TALOUS Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuonna 2014 olivat Toimintatulojen toteutuma oli puolestaan Lautakunnan toimintakatteeksi muodostui Suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuodelta 2014 oli , joten teknisen lautakunnan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostui Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutumaksi muodostui eli 91,9 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli eli 89,7 % talousarviossa arvioidusta. Lautakunnan toimintakatteeksi ulkoisten toimintakulujen ja -tulojen osalta muodostui Talousarvion toteutuminen Raision kaupungin sopeuttamisohjelmaan sisältyneet määrärahavähennykset huomioon ottaen lautakunnan käyttömenojen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuoden 2014 talousarviossa olivat Lautakunnan toimintakulut alittivat määrärahat :lla eli toteutumaprosentiksi muodostui 90,5 % talousarviossa arvioidusta. Euromääräisesti suurimmat toimintakulujen alitukset olivat kunnallisteknisissä palveluissa ( ), tilapalveluissa ( ) sekä vesihuoltopalveluissa ( ).

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (29) Lautakunnan vuoden 2014 talousarvion toimintatuotot olivat puolestaan Toimintatuotot alittivat tuloarviot :lla eli toteutumaprosentiksi muodostui 93,6 % talousarviossa arvioidusta. Euromääräisesti suurimmat toimintatuottojen alitukset olivat kunnallisteknisissä palveluissa ( ) sekä vesihuoltopalveluissa ( ). Muutetun talousarvion toimintakatteeksi muodostui Henkilöstö Vuoden 2014 talousarvion henkilöstökuluja jouduttiin karsimaan kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi. Koko kaupungin tasolla säästöjen suuruus oli noin Tästä teknisen keskuksen osuus oli ympäristölautakunta mukaan lukien ja palkkojen sivukulut huomioiden Teknisen lautakunnan muutetun talousarvion palkkamenoiksi muodostui näin ollen (pelkät palkkamenot ilman eläke- ja muita sivukuluja). Palkkamenojen toteutumaksi vuodelta 2014 ilman lomapalkkajaksotuksia sekä ilman eläke- ja muita sivukuluja muodostui eli 93,3 % talousarviossa arvioidusta. Työnantaja esitti henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi joko lomarahan vaihtoa, lomautusta tai palkatonta vapaata. Teknisessä keskuksessa ketään ei lomautettu vaan vaadittavat henkilöstösäästöt toteutettiin lomarahojen vaihdoilla tai palkattomilla vapailla. Näillä toimenpiteillä säästettiin palkkamenoissa sivukuluineen Vuoden 2014 henkilötyövuosien määrä teknisessä keskuksessa oli 233,0. Talousarvion mukainen tavoite oli 255,1 eli vuonna 2014 jäätiin -22,1 henkilötyövuotta alle tavoitetason. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta henkilötyövuosien toteutuma oli 193,66 htv:ta ja tuntipalkkaisten osalta 39,29 htv:ta. Vuosi Htv 257,5 255,1 240,8 233,0 Vertailtaessa henkilötyövuosia vuodesta 2011 eteenpäin näkyy kaukolämpöpalvelujen siirtyminen seudulliseen yhtiöön henkilötyövuosien määrän laskuna -2,4 htv:lla vuosien 2011 ja 2012 välillä. Vuosien 2012 ja 2013 sekä 2013 ja 2014 henkilötyövuosien määrän laskut (-14,3 htv:ta ja -7,8 htv:ta) selittyvät kaupungin sopeuttamistoimenpiteiden henkilöstösäästövaikutuksilla. Palvelujen ostot ulkoa Vuoden 2014 palveluiden ostot ulkoa toteutuivat 92,7 %:sti ja olivat suuruudeltaan Ostot alittivat arviot :lla. Suurimmat euromääräiset alitukset kertyivät tileistä 4381 Jätevesimaksut ( ), 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut ( ) sekä 4360 Posti- ja telepalvelut ( ). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna palveluiden ostot ulkoa kasvoivat 8,2 % eli

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (29) Investoinnit Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää talousarviovuoteen sidottuja ja monivuotisia hankkeita. Hankkeiden sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden sitovuus on hanketasolla. Teknisen lautakunnan hankkeista talousarviovuoteen sidottuja ovat kaikki muut hankkeet lukuun ottamatta hankkeita 3002 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio, 4101 Kaupungintalo, 4322 Kaanaan päiväkoti sekä 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ylittyneet. Teknisen lautakunnan monivuotisissa hankkeissa kustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan kun hankkeen eteneminen vaatii. Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen Alla on esitetty teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden tilanteet. Hankkeen 3002 Katteluksenmetsä kokonaiskustannusarvio on Hanke on edennyt oheisen taulukon mukaisesti Katteluksenmetsä Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Hankkeen 3009 Leilikallio kokonaiskustannusarvio on Hanke on edennyt oheisen taulukon mukaisesti Leilikallio Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Tela : 2012 käyttämättä jäänyt määräraha siirrettiin vuodelle Hankkeen 4101 Kaupungintalo kokonaiskustannusarvio on Aikaisemmin se oli , mutta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston :n päätöksillä hankkeelta 4101 Kaupungintalo siirrettiin uudelle hankkeelle 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila nuorisotilojen muutostöiden toteuttamista varten. Hanke 4101 Kaupungintalo on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (29) 4101 Kaupungintalo Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Hankkeen 4322 Kaanaan päiväkoti kokonaiskustannusarvio on Hanke on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti Kaanaan päiväkoti Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö Hankkeen 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila kokonaiskustannusarvio on Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Hanke on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila Hanke Ed. vuodet Arvio Käyttö KH ja KV : hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalin osasta Teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuma TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenee oheismateriaalin mukana olevista tilaustauluista. TOIMINTA Teknisen johtajan laatima Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2014 seuraa oheismateriaalin mukana. Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2014

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (29) Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1 esittää kohdan yksi mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 2 esittää kohdan kaksi mukaiset teknisen lautakunnan tilausten toteutumat kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 3 merkitsee kohdan kolme mukaisen käyttösuunnitelman toteutuman tietoonsa saatetuksi 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat kohdan neljä mukaisesti sekä monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön vahvistettavaksi kohdan viisi mukaisesti 5 merkitsee kohdan kuusi mukaisen investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (29) Asianro 164/ / Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen 2014 Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen : Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään Raision kaupungin vuoden 2014 talousarvion mm. seuraavaa: Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja -suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut ruokapalvelut Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Tilapalvelut on toiminut vuoden 1994 alusta alkaen nettobudjettiyksikkönä. Tilapalvelujen vuoden 2014 nettotulostavoite (toimintakate) oli euroa. Talousarvion toteutumavertailun (raportti ) mukaan tilapalvelujen nettotulos ennen tilinpäätöstä on ,21 euroa eli nettotulostavoitteen ylitys on suuruudeltaan ,21 euroa (16,1 %). Nettotulostavoitteen ylitys koostuu ,65 euron (1,1 %) suuruisesta toimintatuottojen alituksesta sekä ,86 euron (5,4 %) suuruisesta toimintakulujen alituksesta.

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (29) Toimintatuotot alittuivat lähinnä vuokratuottojen osalta johtuen paloaseman myynnistä alkaen sekä kauppaopiston vuokrasuhteen päättymisestä alkaen. Em. muutoksia ei ollut huomioitu talousarviota laadittaessa. Toimintakulujen osalta talouden sopeuttamisohjelman tiukan noudattamisen myötä suurimmat säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakuluissa. Lisäksi merkittäviä säästöjä saavutettiin palvelujen osto- ja vuokrakuluissa. Nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tulosta seurataan erillisen, tilinpäätökseen liitettävän selvityksen avulla. Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma ajalta on liitteenä. Tilapalvelujen nettotulos (nettotulostavoitteen ylitys/alitus) vuosittain sekä kumulatiivinen kehitys ajalla ilmenevät liitteinä olevista kaavioista. Liitteet 1 Tilapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma Tilapalvelujen nettotuloksen kehitys 3 Tilapalvelujen nettotuloksen kumulatiivinen kehitys Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee tilapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelman ajalta sekä nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tuloksen ajalta tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kalevi Laitinen, tilapalvelut Jari Sulander, tilapalvelut Riitta Vähäkylä, tilapalvelut Pentti Korrento, tilapalvelut Leevi Heinonen, tilapalvelut Ari Jalonen, tilapalvelut

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (29) Asianro 165/ / Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön käyttösuunnitelman toteutuminen 2014 Kiinteistöpäällikkö Kalevi Laitinen : Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään Raision kaupungin vuoden 2014 talousarvion mm. seuraavaa: Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja -suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut ruokapalvelut Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Ruokapalvelut on toiminut vuoden 1994 alusta alkaen nettobudjettiyksikkönä. Ruokapalvelujen vuoden 2014 nettotulostavoite (toimintakate) oli euroa. Talousarvion toteutumavertailun (raportti ) mukaan ruokapalvelujen nettotulos ennen tilinpäätöstä on ,56 euroa eli nettotulostavoitteen ylitys on suuruudeltaan ,56 euroa. Nettotulostavoitteen ylitys koostuu ,93 euron (1,3 %) suuruisesta toimintatuottojen alituksesta sekä ,49 euron (8,3 %) suuruisesta toimintakulujen alituksesta.

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (29) Suurimmat kulusäästöt saavutettiin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakuluissa sekä henkilöstökuluissa. Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hinnannousu oli huomattavasti edellisiä vuosia matalampaa, mikä ei ollut ennalta ennustettavissa. Elintarvikkeisiin ja raaka-aineisiin budjetoidun määrärahan alittumisella oli suurin vaikutus toimintakulujen alittumiseen ruokapalveluissa. Nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tulosta seurataan erillisen, tilinpäätökseen liitettävän selvityksen avulla. Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma ajalta on liitteenä. Ruokapalvelujen nettotulos (nettotulostavoitteen ylitys/alitus) vuosittain sekä kumulatiivinen kehitys ajalla ilmenevät liitteinä olevista kaavioista. Liitteet 4 Ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelma Ruokapalvelujen nettotuloksen kehitys 6 Ruokapalvelujen nettotuloksen kumulatiivinen kehitys Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee ruokapalvelujen nettobudjettiyksikön tuloslaskelman ajalta sekä nettobudjettiyksikön pitkän aikavälin tuloksen ajalta tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kalevi Laitinen, tilapalvelut Mervi Nyman, tilapalvelut

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (29) Asianro 795/ / Teknisen lautakunnan investointien lisätalousarvio 2015 Rakennuttajainsinööri Riku Järvinen : Vuoden 2014 investointien työohjelmaan sisältyi kohteita, jotka jatkuvat vuoden 2015 aikana tai joiden valmistuminen on eri syistä siirtynyt vuoteen Koska nämä seikat eivät vielä olleet tiedossa alkusyksyllä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa, ei kohteille voitu osoittaa määrärahaa kuluvan vuoden budjettiin. Näiden kohteiden rahoitus esitetään otettavaksi vuoden 2015 lisätalousarvioon. Seuraavassa teknisen keskuksen kunnallisteknisten palveluiden esitykset vuoden 2015 lisätalousarvioon hankkeittain Katteluksenmetsä Kaanaaseen rakennettiin uutta Katteluksenmetsän asuinaluetta. Työt kohteessa ovat sujuneet suunnitellusti. Työt alueella jatkuvat vuonna 2015 Katteluksenmetsän II-vaiheen töillä. Kohteeseen varatusta vuoden 2014 rahoituksesta käytettiin Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3002 Katteluksenmetsä euroa osana töiden loppuun saattamista varten Mylly Kohteessa on varattu määrärahaa kauppakeskus Myllyn lähiympäristön kunnallistekniikan ja katualueen saneerausta varten. Työt on aloitettu vuonna 2014 ja ne jatkuvat vuoden 2015 puolella. Kohteeseen varatusta rahoituksesta käytettiin vuonna Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3012 Mylly euroa osana töiden loppuun saattamista varten Perusparannus Kohteessa on varattu määrärahaa Kerrolan alueen ja Hulvelan alueen kunnallistekniikan ja katualueen saneerausta varten. Työt Kerrolassa on saatu päätökseen pientä viimeistelytyötä lukuun ottamatta. Hulvelassa saneeraustyöt ovat jatkuneet vuoden 2015 puolelle. Kohteisiin varatusta rahoituksesta käytettiin vuonna

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (29) Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3013 Perusparannus euroa osana Hulvelan alueen töiden loppuun saattamista varten Pumppaamoiden saneeraus Kohteessa on varattu määrärahaa pumppaamoiden saneerausta varten. Vetikon pumppaamon paineviemärin saneeraus kilpailutettiin vuoden 2014 puolella, mutta työt alueella alkavat vasta vuonna Kohteisiin varatusta rahoituksesta käytettiin vuonna Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3021 Pumppaamoiden saneeraus euroa töiden loppuun saattamista varten Kadut, muut työt 3700 Vedenjakelu, muut työt 3800 Viemäröinti, muut työt 3900 Sadevesi, muut työt Kohteissa on varattu määrärahaa telan erikseen päättämiä kohteita varten. Seuraaviin kohteisiin on vuoden 2014 aikana haettu määrärahaa niiden rakentamista varten: Jermuntien plv ja Kiulukujan saneeraus (tela ) Tonttien 370-4,5 ja 6 kunnallistekniikan rakentaminen (tela ) Lehtolankujan kunnallistekniikan rakentaminen (tela ) Esitetyt kohteet valmistuvat vuoden 2015 puolella. Telan erikseen päättämien kohteiden rahoituksesta käytettiin vuonna Esitetään, että lisätalousarvioon merkitään hankkeelle 3200 Kadut, muut työt euroa, hankkeelle 3700 Vedenjakelu, muut työt , 3800 Viemäröinti, muut työt ja 3900 Sadevesi, muut työt edellä mainittujen työmaiden loppuun saattamista varten. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että vuoden 2015 investointien lisätalousarvioon varataan määrärahaa yhteensä euroa hankkeittain seuraavasti:

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (29) 3002 Katteluksenmetsä Mylly Perusparannus Pumppaamoiden saneeraus Kadut, muut työt Vedenjakelu, muut työt Viemäröinti, muut työt Sadevesi, muut työt Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (29) Asianro 280/ / Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio : Teknisen lautakunnan toimintakulut olivat toteutumisprosentin ollessa 7,99. Toimintatuloja kertyi toteutumisprosentin ollessa 5,38. Laskennallinen toteutuma on 8,33 %. Toimintatulot kertyvät pääosin neljännesvuosittain mikä selittää toimintatulojen alhaisen toteutumaprosentin tammikuulta. Raportti talousarvion toteutumisesta palveluittain seuraa oheismateriaalina. Oheismateriaali 2 Tela toteutuma 1/2015 Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1/2015 tietoonsa saatetuksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (29) Asianro 283/ / Määrärahan varaaminen kunnallisteknisiin pientöihin v Suunnittelurakennusmestari Jarmo Sulonen : Teknisen toimen johtosäännön 3 kohdan L mukaan tekninen lautakunta päättää yksilöimättömien määrärahojen käytöstä. Vuoden aikana tulee monta kertaa rakennettavaksi erilaisia pieniä katu-, vesihuolto- tai sadevesiviemäriosuuksia, joita ei voi luokitella kunnossapitoon kuuluviksi, mutta joista ei kuitenkaan tarvitse tehdä erikseen vahvistettavia suunnitelmia. Mahdollisia rakentamiskohteita ovat mm. pienet avo-ojien putkittamiset, vesi- ja viemäriliitosten teko muuta rakentamista varten, kevyen liikenteen väylien parantaminen tai pienet katumuutokset. Töiden sujuvuus lisääntyy, jos kunnallisteknisillä palveluilla on kaupungininsinöörin päätöksellä käytettävissä tietty summa rahaa tällaisiin pientöihin. Esitän, että kaupungininsinöörin päätöksellä tehtäviin ns. pientöihin varataan vuoden 2015 talousarviomäärärahoja seuraavasti: - projektilta Muut katutyöt projektilta Muut työt, vedenjakelu projektilta Muut työt, viemäröinti projektilta Muut sv-työt Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta varaa kaupungininsinöörin päätöksellä tehtäviin ns. pientöihin vuoden 2015 talousarviomäärärahoja suunnittelurakennusmestarin esittämällä tavalla. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Riku Järvinen, kunnallistekniset palvelut Jarmo Sulonen, kunnallistekniset palvelut Tommi Rintanen, kunnallistekniset palvelut

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (29) 31 Omakotitontin varaaminen Asianro 253/ /2015 Mittausteknikko Markku Mäkinen : Mikko Manneri on jättänyt tekniseen keskukseen Katteluksenmetsän alueen tonttiin (Kumputie 12) kohdistuvan hakemuksen. Tontti on vapaa varattavaksi. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta varaa tontin Mikko Mannerille. Varausmaksu on maksettava mennessä ja varaus on voimassa asti. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Mikko Manneri Marja Salminen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Markku Mäkinen, maankäyttöpalvelut

22 Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (29) 32 Omakotitontin varaaminen Asianro 258/ /2015 Mittausteknikko Markku Mäkinen : Markus ja Henna Westerholm ovat jättäneet tekniseen keskukseen Nuorikkalanmetsä 2 alueen tonttiin (Kotiniitynkatu 6) kohdistuvan hakemuksen. Tontti on vapaa varattavaksi. Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta varaa tontin Markus ja Henna Westerholmille. Varausmaksu on maksettava mennessä ja varaus on voimassa asti. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Markus ja Henna Westerholm Marja Salminen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Markku Mäkinen, maankäyttöpalvelut

23 Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (29) 33 Katualueiden talvihoidon alueurakointi Asianro 264/ /2015 Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen Raisiossa on tällä hetkellä käynnissä kaksi talvihoidon alueurakkaa. Tikanmaan urakka kilpailutettiin syksyllä 2012 ja pääväylien talvihoitourakka kilpailutettiin keväällä Alueurakan laajuus ja hoidon laatutaso on määritetty tarkasti asiakirjoissa ja työ suoritetaan kiinteällä hinnalla. Urakoitsija vastaa työn suorittamisesta kokonaisuudessaan ja tilaaja vastaa valvonnasta ja tarvittaessa laatualituksista määrätään sanktio. YIT Oy:n urakoima Tikanmaan talvihoidon alueurakka talvikausille päättyy keväällä. Urakka on toteutettu yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden ja tilapalveluiden kanssa. Urakkaan on sisältynyt ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien auraus, liukkaudentorjunta sekä liukkaudentorjuntamateriaalin poisto keväällä. Edellä mainittujen lisäksi urakkaan on kuulunut yhden jäädytettävän urheilukentän auraus sekä tilapalvelujen hoidossa olevien pihojen (3 kpl) koneelliset talvihoitotyöt. Raision pääväylien talvihoitourakkaa suorittaa Destia Oy. Pääväylien hoito on tilattu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Meidän pääväylien lisäksi urakkaan kuuluvat kaikki valtion tiet Varsinais- Suomessa. Molemmat urakat ovat sujuneet hyvin. Urakoitsijat ovat pysyneet sovitussa laatutasossa ja asiakaspalaute on ollut pääosin positiivista. Tikanmaalla suoritetun asiakaskyselynkin perusteella urakka on onnistunut hyvin. Edellä mainittujen alueurakoiden ulkopuolelle jääneiden katujen hoidosta on vastannut kunnallisteknisten palveluiden tuotanto ja logistiikka -yksikkö yhdessä liikenneverkot-yksikön (tilaaja) kanssa. Tällä hetkellä Raisio on jaettu 15:een talvihoitoalueeseen, jota kutakin hoitaa oma koneyksikkönsä. Kaupungin omana työnä hoitamia alueita on 6 ja loppuja 9 aluetta hoitaa ulkopuolinen tuntiurakoitsija. Työt on suoritettu niin sanotusti omajohtoisena työnä, jolloin myös ulkopuoliset urakoitsijat ovat meidän työnjohdon alaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että suoritettavien töiden käynnistäminen, organisoiminen ja valvonta ovat oman työnjohdon vastuulla.

24 Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (29) Alueurakoinnin laajentaminen syksyllä 2015 Tikanmaan alueurakan päättyessä keväällä 2015, on uuden alueurakan kilpailutus käynnistettävä tämän talven aikana. Tikanmaan urakka oli ensimmäinen alueurakkakokeilu Raisiossa tässä muodossaan. Kokeiluluonteesta johtuen urakoitu alue oli suhteellisen pieni ja nyt uusi kilpailutus on syytä tehdä laajempana kuin pelkkä Tikanmaa. Alueurakan laajuus tulee määrittää siten, että omalle kalustolle ja muulle omalle resurssille jää riittävän suuri alue hoidettavaksi. Muut alueet voidaan sisällyttää alueurakkaan. Urakkamuotona alueurakka vapauttaa omaa työnjohtoresurssia oman työn johtamiseen ja suunnitteluun ja samalla kun työnjohdon rooli muuttuu alueurakan osalta valvojaksi. Nyt suunnitellun alueurakan ulkopuolelle jää keskeisin osa Raision katuverkosta. Tätä aluetta hoitaa jatkossa ainoastaan kaupungin oma henkilöstö ja kalusto (lukuun ottamatta pääväyliä). Aluerajausta suunniteltaessa on otettu huomioon konevarikon sijainti ja kuvatulla alueella pystytään optimoimaan oman kaluston käyttö mahdollisimman tehokkaasti. Alustava alueurakkarajaus on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Alueurakoinnissa on tällä hetkellä toimivat markkinat ja alalla toimii useita urakoitsijoita. Jotta urakka olisi kiinnostava, on sen oltava pinta-alaltaan riittävän iso ja urakan keston tulee olla riittävän pitkä. Urakka-ajaksi on suunniteltu 3+2 vuotta, joista kaksi viimeistä ovat optiovuosia. Toisaalta taas tuntitöihin kilpailutettavien talvikoneiden määrä on laskenut vuosi vuodelta ja edessä saattaa olla tilanne, että tarjouksia ei saada riittävästi, tai että ainakaan kilpailutilanne ei ole toimiva. Suunniteltuun urakka-alueen kokonaisuuteen liitetään talvihoidon osalta myös yhdeksän kaupungin tilapalveluiden hoidossa olevaa piha-aluetta, sekä viisi hoidettavaa jääkenttää. Ehdotan, että aiemmin Tikanmaan alueurakkaan ja ulkopuolisten vuokrakoneiden hoitamat alueet korvataan kokonaishintaisella alueurakalla, johon sisällytetään liitekartan mukaiset katualueet ja alueella sijaitsevien kaupungin kiinteistöpalvelujen hoidossa olevat piha-alueet ja jääkentät. Alueurakassa suoritettavat tehtävät ja laatutasot määritetään urakka-asiakirjoissa. Liitteet 7 Alustava alueurakkarajaus

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2012 KOKOUSAIKA 15.10.2012 klo 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Räsänen Jorma, puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot