HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 14.6.2007. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs."

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Ebeling, Mika puheenjohtaja Hirvikangas, Pentti Rissanen, Laura , klo Snäll, Riitta Moisio, Osmo Lehtinen, Ari Haltia, Mirva Mänttäri, Alina Therman, Cecilia varajäsen Muut Enroth, Matti kaupunginhallituksen edustaja , klo Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja Päivärinta, Ari vs. hallintojohtaja Heikkilä, Ollipekka vs. -Raitioliikenteen yksikön johtaja Jokinen, Markku rakennusyksikön johtaja Lehmuskoski, Ville suunnittelujohtaja Rautanen-Saari, Leena viestintäpäällikkö , klo Mutka, Rain asiamies Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ebeling, Mika Mutka, Rain Esittely Toimitusjohtaja Lahdenranta Suunnitteluyksikkö Lehmuskoski Rakennusyksikkö Jokinen Raitioliikenne Heikkilä 215 Hallinto- ja talousyksikkö Päivärinta

2 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Sisältö Asia 202 Tj/1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TO- TEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 203 Tj/2 LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA JA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 204 Tj/3 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSISSA JA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 205 Suj/ pöydälle pantu asia LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (KAJOS)KOSKIEN JOUK- KOLIIKENTEEN MAKSUTTOMUUDEN ULOTTAMISTA KAIKKIIN PIENTÄ LASTA KULJETTAVIIN HENKILÖIHIN 206 Suj/ pöydälle pantu asia LAUSUNTO VALTUUSTOARVIOALOITTEESTA (LIPPONEN YM.) KOSKIEN MAKSUTONTA JOUKKOLIIKENNETTÄ 207 Suj/3 KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNERATKAISU 208 Suj/4 JÄTKÄSAAREN JOUKKOLIIKENNERATKAISU 209 Suj/5 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (Vuorela) KOSKIEN AIKA- TAULUJEN SAAMISTA ERÄILLE LINJOJEN 73, 73N, 74, 76A JA 76B PYSÄKEILLE 210 Suj/6 LÄNSIMETRON LAUTTASAAREN JA KOIVUSAAREN ASEMIEN PE- RIAATTEELLINEN SIJAINTI 211 Suj/7 MATKUSTAJALASKENTALAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVÄN MAT- KUSTAJALASKENTAPALVELUN HANKINTA 212 Raj/1 ULKOMAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMISPERIAATTEET 213 Raj/2 MALMINKARTANON RAUTATIEASEMAN PERUSKORJAUKSEN HANKEPÄÄTÖKSEN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN JA KOH- TEEN RAKENNUS- JA SÄHKÖURAKOISTA PÄÄTTÄMINEN 214 Raj/3 RAUTATIENTORIN KOMPASSITASON HENKILÖSTÖTILOJEN RA- KENNUS-, LVI- JA SÄHKÖURAKOISTA PÄÄTTÄMINEN

3 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Sisältö 215 Rlj/1 NIVELRAITIOVAUNUJEN PERUSKORJAUSTYÖN TILAAMINEN/ PÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN 216 Haj/1 LUETTELO JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNALLE SAAPUNEISTA LAUSUNTOPYYNNÖISTÄ JA KIRJELMISTÄ 217 Haj/2 ILMOITUSASIAT 218 Haj/3 LIIKENNELAITOKSELLA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN 219 Haj/4 INFORMAATIOASIAT LAUTAKUNNALLE 220 Haj/5 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN JÄSENTEN KOKOUKSESSA ESILLE OTTAMAT ASIAT 221 Haj/6 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

4 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Hirvikangas) ja Lehtisen (varalla Haltia) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. 203 LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA JA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoitukset , ettei lautakunnan kokouksissa ja käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen käsittelyyn. 204 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSISSA JA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lautakunta päätti merkitä tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot ja sekä päätösluetteloihin liittyvät kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökset (726 ) ja (792 ) pöydälle pantu asia LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (KAJOS)KOSKIEN JOUKKO- LIIKENTEEN MAKSUTTOMUUDEN ULOTTAMISTA KAIKKIIN PIENTÄ LASTA KULJETTAVIIN HENKILÖIHIN Halke / Esityslistan asia Suj/1 Merkittiin, että esittelijän pyynnöstä lautakunta poisti asian esityslistalta. Riikonen Jarmo, johtava tariffisuunnittelija, puhelin

5 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ pöydälle pantu asia LAUSUNTO VALTUUSTOARVIOALOITTEESTA (LIPPONEN YM.) KOSKIEN MAKSUTONTA JOUKKOLIIKENNETTÄ Esityslistan asia Suj/2 Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla esityslistan sivun 10 viimeisen kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti: lähivuosina toteuttamassa. Jos näille alueille muuttaville alkuvaiheessa tarjottaisiin maksuton joukkoliikenne, alueelle muuttavat asukkaat tottuisivat alusta alkaen käyttämään mahdollisimman paljon joukkoliikennettä. Opitut liikkumistottumukset suureksi osaksi säilyisivät myös myöhemmin joukkoliikenteen muuttuessa maksulliseksi. Merkittiin, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Snäll, esittelijän ehdotuksesta poiketen, esitti, että esityslistan sivun 10 viimeinen kappale kokonaan poistetaan. Jäsen Mänttäri kannatti Snällin tekemää esitystä. Asiassa toimitettiin äänestys. Lautakunta päätti äänin 3 6, vähemmistössä jäsenet Haltia, Moisio ja varajäsen Therman, hyväksyä Snällin tekemän esityksen. Lautakunta päätti näin antaa kaupunginhallitukselle täsmennetyn esityksen mukaisen lausunnon. Lehmuskoski Ville, suunnittelujohtaja, puhelin KRUUNUVUORENRANNAN JOUKKOLIIKENNERATKAISU Esityslistan asia Suj/3 Lautakunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation. Lehmuskoski Ville, suunnittelujohtaja, puhelin

6 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ JÄTKÄSAAREN JOUKKOLIIKENNERATKAISU Esityslistan asia Suj/4 Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla esityksen ehdotusosan kuulumaan seuraavasti: Lautakunta päättänee, että Jätkäsaaren tavoitelinjaston valmistelua jatketaan vaihtoehtojen 2-S, 2 ja 1-S (2) pohjalta. Lisäksi lautakunta päättänee, että vaiheittain toteuttamisen valmistelua jatketaan sovittaen ratkaisut kulloisenkin vaiheen liikennekysyntään, mutta ottaen huomioon tavoitteen, että Jätkäsaaren joukkoliikennepalvelut toteutetaan etupainotteisesti. Vaiheittain toteuttamisen pääratkaisut tuodaan joukkoliikennelautakunnalle päätettäväksi syksyn 2007 aikana. Lisäksi lautakunta päättänee esittää kaupunkisuunnitteluvirastolle, että rakentamisen osalta tulee varautua ratojen toteuttamiseen kaikille linjastovaihtoehtojen reiteille mukaan lukien Selkämerenkatu, jonka merkitystä raitiotieyhteytenä korostaa vaihtoyhteys Ruoholahden metroasemalle. Lautakunta päätti panna asian pöydälle. Saivo-Kihlanki Hellevi, liikennesuunnittelija, puhelin LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (VUORELA) KOSKIEN AIKA- TAULUJEN SAAMISTA ERÄILLE LINJOJEN 73, 73N, 74, 76A JA 76B PYSÄKEILLE Halke / Esityslistan asia Suj/5 Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään lisäämällä esityslistan sivulle 21 toiseksi viimeiseksi kappaleeksi seuraavan uuden kappaleen: Matkustajalaskentatietojen mukaan Päivöläntieltä ja Moisiontieltä nousevien matkustajien määrä Puistolan suuntaan on esim. talvikaudella ollut keskimäärin 7 (Päivöläntie) ja 14 (Moisiontie) matkustajaa päivässä. Matkustajamäärien perusteella näille pysäkeille ei ole tarkoituksenmukaista lisätä pysäkkiaikatauluja.

7 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle täsmennetyn esityksen mukaisen lausunnon. Siitonen Arto, liikennesuunnittelija, puhelin LÄNSIMETRON LAUTTASAAREN JA KOIVUSAAREN ASEMIEN PERI- AATTEELLINEN SIJAINTI Esityslistan asia Suj/6 Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään lisäämällä esityslistan sivun 23 viidennen kappaleen alkuun sanan Mahdollisen. Lautakunta päätti, että valmistelua voidaan jatkaa asemajärjestelyjen osalta suunnitelmaluonnoksen mukaisten ratkaisujen perusteella, kaavavaraukset voidaan tehdä ja muiden asioiden osalta lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. Siitonen Arto, liikennesuunnittelija, puhelin MATKUSTAJALASKENTALAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVÄN MAT- KUSTAJALASKENTAPALVELUN HANKINTA Esityslistan asia Suj/7 Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla asian otsikon Matkustajalaskentalaitteiden hankinta otsikoksi Matkustajalaskentalaitteiden ja niihin liittyvän matkustajalaskentapalvelun hankinta ja lisäämällä esityksen ehdotusosan loppuun seuraavan uuden kappaleen:

8 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Lisäksi lautakunta päättänee oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan Dilax Intelcom GmbH:n kanssa raitiovaunujen laskentalaitteista tarjotun option voimassaoloajan jatkamisesta siten, että optiosta voidaan päättää viimeistään Lautakunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan matkustajalaskentalaitteet viiteentoista bussiin ja viiden vuoden matkustajalaskentapalvelun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Dilax Intelcom GmbH:lta yhteensä enintään ,00 euron arvonlisäverolliseen hintaan. Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan Dilax Intelcom GmbH:n kanssa raitiovaunujen laskentalaitteista tarjotun option voimassaoloajan jatkamisesta siten, että optiosta voidaan päättää viimeistään Kokki Esko, järjestelmäsuunnittelija, puhelin ULKOMAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMISPERIAATTEET Rakennuslautakunnan pöytäkirjanote vp Esityslistan asia Raj/1 Merkittiin, että esityslistassa mainittu liite jaettiin pöydälle. Lautakunta päätti merkitä tiedoksi ulkomainoslaitteiden sijoittamisperiaatteita käsittelevän rakentamistapaohjeen. Jokinen Markku, yksikön johtaja, puhelin MALMINKARTANON RAUTATIEASEMAN PERUSKORJAUKSEN HAN- KEPÄÄTÖKSEN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN JA KOHTEEN RAKENNUS- JA SÄHKÖURAKOISTA PÄÄTTÄMINEN Esityslistan asia Raj/2 Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla lisäesityslista 1:n sivun 6 Sähköurakka (sivu-urakka) jakson ensimmäisen kappaleen ja sitä seuraavan taulukon kuulumaan seuraavasti:

9 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Liikennelaitos pyysi kohteen sähkötöistä tarjouksen kahdeksalta alan yritykseltä, joista kolme antoi tarjouksen. Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Urakkatarjoushinnat ovat seuraavat: Yritys euroa (sis. alv 22 %) Ero % 1. ISS Palvelut Oy ,24-2. Sähkö-Watti Oy ,00 5,25 3. YIT Kiinteistötekniikka Oy ,00 63,20 Lautakunta päätti hyväksyä Malminkartanon rautatieaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnaksi 5,0 milj. euroa (sis. alv). Lautakunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Malminkartanon rautatieaseman peruskorjauksen - rakennusurakasta ,00,- euron (sis. alv) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen Lujitustekniikka Oy:n kanssa, ja - sähköurakasta ,24 euron (sis. alv) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen ISS Palvelut Oy:n kanssa. Hankkeen urakat ovat yhteensä ,20 euroa (sis. alv). Lautakunta päätti vielä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakoihin lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus arvonlisäveroineen on enintään eli ,00 euroa (n. 5 % urakoiden kokonaishinnasta). Juolevi Timo, rakennuttajainsinööri, puhelin RAUTATIENTORIN KOMPASSITASON HENKILÖSTÖTILOJEN RA- KENNUS-, LVI- JA SÄHKÖURAKOISTA PÄÄTTÄMINEN Esityslistan asia Raj/3 Lautakunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Rautatientorin kompassitason henkilöstötilojen - rakennusurakasta ,92 euron (sis. alv) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen Rakennusliike R. Muhonen Oy:n kanssa,

10 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ LVI-urakasta ,00 euron (sis. alv) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen Jokakanava Oy:n kanssa, ja - sähköurakasta ,50 euron (sis. alv) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen tehneen ISS Palvelut Oy:n kanssa. Hankkeeseen esitetyt urakat ovat yhteensä ,42 euroa (sis. alv). Lautakunta päätti vielä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakoihin lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus on arvonlisäveroineen yhteensä enintään ,00 euroa (n. 18 % urakoiden kokonaishinnasta). Juolevi Timo, rakennuttajainsinööri, puhelin NIVELRAITIOVAUNUJEN PERUSKORJAUSTYÖN TILAAMINEN/ PÄÄ- TÖKSEN TARKISTAMINEN Esityslistan asia Rlj/1 Lautakunta päätti tarkistaa päätöstään (182 ) ja oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään sopimuksen 18 nivelraitiovaunun peruskorjauksesta Transtech Oy:n kanssa enintään euron arvonlisäverolliseen palkka- ja tukkuhintaindekseihin (palkkahintaindeksin lähtöarvo vuosi 2002 III vuosineljännes ja tukkuhintaindeksin lähtöarvo tammikuu 2003) sidottuun hintaan. Lisäksi joukkoliikennelautakunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen työn kestäessä tilaamaan hankintaan muutos- ja lisätöitä enintään euron arvonlisäverolliseen määrään asti. Norrena Petri, korjaamopäällikkö, puhelin LUETTELO JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNALLE SAAPUNEISTA LAUSUNTOPYYNNÖISTÄ JA KIRJELMISTÄ Lautakunta päätti merkitä mainitun luettelon tiedokseen.

11 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ ILMOITUSASIAT Lautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kaupunginhallituksen päätös (723 ): Kaupunkikonsernin kassanhallinnan keskittäminen, Irma Säilän kirje ympäristökeskukselle, ja Kaupunginhallituksen päätös (802 ): Strategiakokousasia: Elinkeinostrategian toteuttaminen. 218 LIIKENNELAITOKSELLA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN Lautakunta päätti merkitä tiedoksi, että joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi joukkoliikennelautakunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä. 219 INFORMAATIOASIAT LAUTAKUNNALLE Lautakunta päätti merkitä informaatioasiat tiedoksi. 220 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN JÄSENTEN KOKOUKSESSA ESILLE OTTAMAT ASIAT Lautakunta päätti merkitä asian tiedoksi. 221 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Lautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

12 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Mika Ebeling puheenjohtaja Rain Mutka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Laura Rissanen ( ) Ari Lehtinen Pentti Hirvikangas ( ) Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä liikennelaitoksen kirjaamossa , minkä toimeksi saaneena vahvistaa: Rain Mutka

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA. Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2007 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Maanantai kello 16.30 16.50 Kokouspaikka Lautakunnan neuvotteluhuone, Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Karhu, Jessica

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 13.10.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2009 1 13.10.2009 HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.10.2009 kello 8.00 Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 SATAMALAUTAKUNTA 13.1.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009 1 13.1.2009 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 13.1.2009 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 10-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Raj/5 1.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2011 1 (5) 190 Metrovarikon kehittäminen, vaihe 3, urakoista päättäminen HEL 2011-008528 T 02 08 03 00 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen päätti oikeuttaa liikennelaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 18.11.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 18/2008 1 18.11.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 18.11.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Mlj/1 16.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Mlj/1 16.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (11) 170 Metrojunien hankinta HEL 2012-012462 T 02 08 01 01 Päätös Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä tarjousten vertailun esityksen mukaisesti.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 19.8.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2008 1 19.8.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 19.8.2008 kello 8.00 Paikka VUOSAn toimitilat Vuosaaren satama Laivanrakentajantie 2 B, 00980 HELSINKI HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 07.04.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 3/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kiinteistölautakunta 28.06.2012. Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 Kokousaika 16:00-18:07 Kokouspaikka Kiinteistöviraston neuvotteluhuone (Fabianinkatu 31 D, 4 krs.) Läsnä Jäsenet Paalimäki, Tuula puheenjohtaja Ekholm-Talas, Heidi

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivu 1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tiistaina 27.1.2015 klo 18.00 20.00 Konneveden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 3/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 3/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 3/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 30.3.2011 klo 17.00 18.02 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.5.2011, kello 16.30 17.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot