METROPOLIAN TURVALLISUUSOPAS SAFETY GUIDE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METROPOLIAN TURVALLISUUSOPAS SAFETY GUIDE"

Transkriptio

1 METROPOLIAN TURVALLISUUSOPAS SAFETY GUIDE

2 SISÄLTÖ TOIMENPITEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA 3 METROPOLIAN KRIISIPÄIVYSTYS 3 HÄTÄILMOITUSOHJE 4 TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA 4 HÄLYTTÄMINEN JA TIEDOTTAMINEN 4 TOIMINTAOHJE RAKENNUKSESTA POISTUMISEEN 5 TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA 5 TOIMINTAOHJE TAPATURMAN TAI SAIRASKOHTAUKSEN SATTUESSA 6 TOIMINTAOHJE UHKAAVASSA TILANTEESSA 6 TOIMINTAOHJE VARKAUS- TAI RYÖSTÖTILANTEESSA 7 TOIMINTAOHJE SÄHKÖKATKON SATTUESSA 7 TOIMINTAOHJE NESTEEN PALAMISEN TAI KAASUVUODEN TAPAHDUTTUA 7 YLEINEN VAARAMERKKI 7 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT TOIMIPISTEITTÄIN 8 2

3 TOIMENPITEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA Metropolia Ammattikorkeakoulun turvallisuudesta vastaavat rehtorin johtama ammattikorkeakoulun turvallisuusjohto ja kiinteistöjen turvallisuusvastaavista muodostuva turvallisuusryhmä. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat tämän oppaan viimeisellä sivulla. Yleisen turvallisuuden vuoksi jokaisen ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluvan ja opiskelijan tulee tietää, mitkä ovat hänen välittömät tehtävänsä onnettomuustilanteissa. Erilaisten onnettomuuksien varalta laadittujen toimintaohjeiden lisäksi jokaisessa Metropolian toimipisteessä noudatetaan erikoistumisala huomioon ottaen kiinteistön omia, turvallisuuteen liittyviä menettelyohjeita. Tähän oppaaseen on koottu tiivistetysti perusohjeita käytettäväksi mahdollisissa eri onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Nämä ohjeet löytyvät myös Tuubista. METROPOLIAN KRIISIPÄIVYSTYS Metropolia Ammattikorkeakoulussa on henkisen ensiavun päivystys yllättäviä kriisitilanteita varten opiskelijoille ja henkilökunnalle. Päivystyspuhelimen kautta on mahdollista saada ammattiapua kriisitilanteissa puhelimitse tai paikan päälle. Kriisiryhmä päivystää lukukausien aikana maanantaista perjantaihin klo 9 17 päivystyspuhelimessa. Kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: metropolia.fi. Kriisipäivystykseen voit soittaa itseäsi tai oppilaitosyhteisöä koskettavissa, odottamattomissa ja äkillisissä tilanteissa kuten: opetukseen tai ohjattuun harjoitteluun liittyvät traumaattiset tapahtumat huolestuneisuus opiskelijatoverin terveyden tai hyvinvoinnin heikkenemisestä HÄTÄNUMEROITA Yleinen hätänumero 112 Poliisi 112 Sairaanhoitoneuvonta Myrkytystietokeskus tapaturma, väkivalta, kuolemantapaus tai itsemurhan uhka kollektiiviset katastrofit ja onnettomuudet muut vaara- tai uhkatilanteet Kriisityötä tekevät Metropoliassa toimivat kriisityöhön koulutetut henkilöt. Kaikki toiminta on luottamuksellista. Muista opiskeluhyvinvointiin liittyvistä palveluista saat tietoa Tuubin opiskelijan oppaasta. Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin Metropolian kriisipäivystys päivystää ma-pe klo 9 17, p

4 HÄTÄILMOITUSOHJE Mikäli havaitset vaaratilanteen, joka uhkaa henkeä, terveyttä, omaisuutta tai ympäristöä, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoitta asiasta välittömästi toimipisteen vahtimestareille tai muulle Metropolian henkilökuntaan kuuluvalle. KUN SOITAT HÄTÄNUMEROON 112 kerro kuka olet mitä on tapahtunut missä on tapahtunut onko ihmisiä vaarassa vastaa kysymyksiin älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA Metropolia Ammattikorkeakoulun tiedottamisesta henkilökunnalle, opiskelijoille, viranomaisille, lähiympäristöön, omaisille ja tiedotusvälineille vastaa viestintäjohtaja ammattikorkeakoulun turvallisuusjohdon antamien ohjeiden mukaisesti. Pelastustoimien aikaisesta tiedottamisesta vastaa pelastustoimia johtava viranomainen. HÄLYTTÄMINEN JA TIEDOTTAMINEN TAPAHTUMAPAIKALLA OLEVA HENKILÖ HÄLYTTÄÄ Tarkistussoitto VAHTIMESTARI 3. POLIISIN, PELASTUS- VIRANOMAISTEN OPASTUS TURVALLISUUSVASTAAVAT 4. TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 5. TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA 6. REHTORI 7. TURVALLISUUSJOHTO KIINTEISTÖ- PÄÄLLIKKÖ VIESTINTÄ- JOHTAJA TURVALLISUUS- TIEDOTTAJA 4

5 TOIMINTAOHJE RAKENNUKSESTA POISTUMISEEN HÄTÄTILANTEESSA poistumista johtavat ja ohjaavat toimipisteeseen nimetyt turvallisuusvastaavat, turvallisuusvalvojat ja opettajat oman ryhmänsä osalta. POISTUMINEN tapahtuu merkittyjen varapoistumisteiden kautta osoitetulle kokoontumispaikalle. Hissien käyttö on kielletty. Kiinteistön turvallisuusvastaava poistuu viimeisenä. MITÄ OTETAAN MUKAAN Tarvittava vaatetus MITÄ ON SULJETTAVA Ikkunat, valot, ovet, ilmastointi ja sähkölaitteet TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA PELASTA pelasta itsesi ja vaarassa olevat varo hengittämästä savua (erittäin myrkyllistä) ohjaa rakennuksessa olevat lähintä poistumistietä ulos älä käytä hissiä tulipalon sattuessa mene kokoontumispaikkaan ILMOITA soita yleiseen hätänumeroon 112 kerro kuka olet, missä palaa, osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa älä katkaise puhelua ilman lupaa ilmoita myös vahtimestareille SAMMUTA ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna henkeäsi) ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja levitä aine edestakaisella liikkeellä liekkien juureen lopeta ruiskutus liekkien kadotessa EHKÄISE rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat poista lähellä olevat tulenarat esineet, syttyvät aineet suojaa arat ja tärkeät koneet ja laitteet vesi- yms. vaurioilta OPASTA järjestä palokunnan opastus paikalle ole pyydettäessä palokunnan apuna Muuta Jos rakennuksesta poistuminen ei ole mahdollista soita hätänumeroon ja kerro kuka olet, missä olet ja mitä on tapahtunut mene suojaisaan tilaan sulje ovet ja ikkunat tuki ovenraot esim. vaatteilla, jottei savu pääse sisään haistaessasi savua hengitä kostean kankaan läpi, mikäli mahdollista 5

6 TOIMINTAOHJE TAPATURMAN TAI SAIRASKOHTAUKSEN SATTUESSA TEE NOPEASTI TILANNEARVIO Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas hereillä Hengittääkö? KÄYNNISTÄ POTILAAN ENSIAPU, SOITA HÄTÄNUMEROON 112. HÄTÄILMOITUSTA TEHDESSÄ KERRO mitä on tapahtunut (mahdollisimman tarkkaan) osoite ja kerros milloin miten opastus tapahtuu kuka olet ÄLÄ SULJE PUHELINTA, ENNEN KUIN SAAT SIIHEN LUVAN. JÄRJESTÄ OPASTUS PAIKALLE. ÄLÄ JÄTÄ POTILASTA YKSIN. TOIMINTAOHJE UHKAAVASSA TILANTEESSA KOHDATESSASI UHKAAVAN HENKILÖN suojaa itsesi, kartoita tilanne kutsu tarvittaessa apua, ole rauhallinen ja realistinen Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä Puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile, vältä tuijottamista Pidä kädet näkyvissä Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä Älä käännä selkääsi Vältä äkkinäisiä liikkeitä Alä provosoidu äläkä provosoi Mikäli tilanne kiristyy väkivaltaiseksi, soita hätänumeroon 112, mahdollisesti pelasta vaarassa olevat, varoita muita ja suojaudu Jos huomaat jonkun henkilön käyttäytyvän poikkeavalla tavalla, esimerkiksi uhkailevan väkivallalla, ihannoivan väkivaltaa tai aseita, puhuvan itsetuhosta, keskustele huomioistasi henkilökuntaan kuuluvan kanssa, esim. opintopsykologi, kuraattori, terveydenhuoltohenkilöstö, kiinteistösi turvallisuusvastaavat, turvallisuuspäällikkö. Mikäli saat uhkauksen suullisesti, kirjallisesti tai luet sellaisesta netistä, uhkaus voi olla henkilökohtainen tai kohdistua Metropoliaan, ota välittömästi yhteyttä koulun henkilökuntaan. 6

7 TOIMINTAOHJE VARKAUS- TAI RYÖSTÖTILANTEESSA JOS RYÖSTÖ TAI VARKAUS TAPAHTUU pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää älä leiki sankaria paina ryöstäjän tuntomerkit mieleesi kiinnitä huomiota pakotapaan ja mahdollisiin apureihin hälytä apua heti kun se voi tapahtua turvallisesti TOIMINTAOHJE SÄHKÖKATKON SATTUESSA JOS SÄHKÖ KATKEAA ilmoita vahtimestareille. pysy rauhallisena, varavalaistus jää palamaan jos jäät hissiin, paina hississä olevaa hälytysnappia ja odota rauhallisena kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen TOIMINTAOHJE NESTEEN PALAMISEN TAI KAASUVUODON TAPAHDUTTUA kaasuvuodon tai nesteen palamisen tapahduttua ilmoita asia hätäkeskukseen puh. 112 ja / tai ota yhteys vahtimestareihin älä käynnistä / sammuta sähkölaitteita vuotoalueella sulje kaasun pääsulkuventtiilit mikäli mahdollista estä ihmisten pääsy vuotoalueelle kiellä tupakointi ym. tulen käsittely lähialueella evakuoi tarvittaessa kiinteistössä olevat ihmiset opasta palokunta kohteeseen YLEINEN VAARAMERKKI Erityistilanteissa ja poikeusoloissa (suuronnettomuus, säteilyonnettomuudet) annettava hälytysmerkki. Merkki varoittaa väestöä uhkaavasta välittömästä vaarasta. Se on yhden minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Sekä nousevan, että laskevan äänen pituus on 7 sekuntia. Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi. TOIMI NÄIN YLEISEN VAARAMERKIN KUULTUASI Siirry sisälle ja pysy siellä Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet Tiivistä läpiviennit, esim. muovikalvolla ja teipillä Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehoitusta 7

8 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT TOIMIPISTEITTÄIN Turvallisuuspäällikkö Ari Hyvönen , KIINTEISTÖJEN TURVALLISUUSVASTAAVAT JA VAHTIMESTARIPALVELUT Bulevardi 29/31 Turvallisuusvastaava Kati Enberg , Turvallisuusvastaava Tiina Aalto , Turvallisuusvastaava Heidi Martin , , , Eerikinkatu 36, Albertinkatu Turvallisuusvastaava Tomi Hämäläinen , Turvallisuusvastaava Timo Junell , /Albertinkatu , /Eerikinkatu , Agricolankatu 1 3 Turvallisuusvastaava Jouni Kalliomäki , Turvallisuusvastaava Matti Leppä , , Tukholmankatu 10 Turvallisuusvastaava Iira Lankinen , Turvallisuusvastaava Irma Kunttu , , , Vanha viertotie 23 Turvallisuusvastaava Marja Miettinen Turvallisuusvastaava Ritva Liinamaa , , Sofianlehdonkatu 5 b Turvallisuusvastaava Elina Lehtinen , Turvallisuusvastaava Jari Pihlava , Hämeentie 161 Turvallisuusvastaava Jyrki Sinisalo , Turvallisuusvastaava Riku Reiman ,

9 Onnentie 18 Turvallisuusvastaava Jukka Niiranen, , Turvallisuusvastaava Miika Kuivikko , , Mannerheimintie 172 Turvallisuusvastaava Heimo Lehtimäki , , Vanha maantie 6 Turvallisuusvastaava Kari K Komulainen , Turvallisuusvastaava Ilkka Partonen , Leiritie 1 Turvallisuusvastaava Marjut Kulmala , Turvallisuusvastaava Kristian Junno , Lummetie 2 B Turvallisuusvastaava Antti Seppänen , Turvallisuusvastaava Jorma Lehtinen , , Electria, Teknobulevardi 3 5, Vantaa Teknologiapäällikkö Jarmo Tuppurainen Aulapalvelut Pop&Jazz Konservatorio, Arabiankatu 2 Apulaisrehtori/suojelujohtaja Jussi Saksa Vahtimestarit Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6 Hallintojohtaja/ suojelujohtaja, Harri Pellikka , Vahtimestarit , Aralis-kirjastokeskus, Hämeentie 135 A Kiinteistöpäällikkö Risto Keski-Nisula Valvomo HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) (internetissä toimiva kriisikeskus) 9

10 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 31, Helsinki PL 4000, Metropolia VAIHDE puh faksi KULTTUURI LIIKETALOUS SOSIAALI- JA TERVEYSALA TEKNIIKKA JA LIIKENNE

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET Tornion Kauppakadun (Minerva) toimipiste Juha Perkkiö 10.10.2014 SISÄLTÖ Hätäilmoitus... 2 Tulipalo... 3 Ensiapu... 4 Vesivahinko... 5 Sähkö-, vesi- tai lämpökatkos... 6 Pommiuhka...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS RAVINTOLAN PELASTUSSUUNNITELMA PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE JOHDANTO 2 Ravintolan omistaja ja/tai haltija on pelastuslain ja -asetuksen mukaan ravintolassaan ja toiminnassaan velvollinen

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET HELSINGIN VIRKAMIESASUNTO- OSAKEYHTIÖ SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi Pelastussuunnitelma luettavissa

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ

HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 Helsinki, puh. (09) 544 901, www.hoas.fi SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan

Lisätiedot

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi 2 SISÄLLYSLUETTELO... 1... 1... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 Tietoja laitoksesta... 3 1.2 Palolaitoksen toimintavalmiusaika...

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy

Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna. Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Everlahdentie 25 Everlahdentie 25, 57710 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Rivitalon pelastussuunnitelma Kaupunki Savonlinna Kiinteistön nimi Everlahdentie 25 Osoite Everlahdentie

Lisätiedot

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

Lisätiedot

Toimintaohjeita vaara- ja häiriötilanteissa

Toimintaohjeita vaara- ja häiriötilanteissa Pelastussuunnitelman LIITE 2: Toimintaohjeet hätätilanteissa 1 (9) Toimintaohjeita vaara- ja häiriötilanteissa 1. Hätäilmoituksen tekeminen ja avun opastaminen perille Hätänumeroon tulee soittaa aina kiireellisissä,

Lisätiedot