RL osasto 091:n toiminnan muutos sukupolven vaihdoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RL osasto 091:n toiminnan muutos sukupolven vaihdoksessa"

Transkriptio

1 RL osasto 091:n toiminnan muutos sukupolven vaihdoksessa * Kimmo Hirvonen Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntijan 12 -tutkinto Toukokuu 2010

2 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Osastotoiminta ennen Uusi-ote koulutusta Uusi-ote koulutus 3 4. Osaston kehittämiskohde 4 5. Toimenpiteet koulutuksen aikana 5 6. Osaston nykytila 5 7. Yhteenveto 9

3 1. Johdanto Tässä työssäni minä pohdiskelen Rakennusliiton osasto 091:n toimintaa vuosina Erityisesti tarkastelen sitä toimintaa jolla osastosta pidetään yhteyttä osaston jäseniin ja vertaan sitä tiedottamiseen osaston toiminnasta jäsenilleen vuodesta 2008 eteenpäin. Lähtökohtana tässä vertailussa on se, että osasto osallistui Uusi ote- kehittämis koulutukseen Perusteena valitsemaani aiheeseen oli kiinnostus oman amattiosaston muutokseen sukupolvien vaihtuessa. Toimintani rakennusallalla sai alkunsa jo peruskoulun aikana, kun tajusin olevani tekijämiehiä. Lukeminen ei minua kiinnostanut, eikä siitä tarttunut tarvittavia tietoja päähäni. Tekeminen ja varsinkin valmiin työnsä näkeminen ovat rakentamisessa parasta. Ammattikoulusta kirvesmieheksi valmistumiseni jälkeen vuonna -92 ei rakentajille ollut töitä tarjolla. Parina kesänä työskentelin valtion laitoksilla remonttimiehenä. Keväällä -97 pääsin työskentelemään Icopal Kuopio oy:n bitumieristäjäksi. Silloin huomasin miten ukkoutunut rakennusala oli. Yrityksessä oli pitkät perinteet luottamusmies toiminnalle ja minun kohdalle valinta sattui keväälle Perinteen mukaan luottamusmiehenä aukesi paikka osaston hallitukseen. Parin vuoden hallitus työskentelyn jälkeen huomasin, että osaston puheenjohtajuus olisi tarjolla. Jo kotikasvatuksessa olin oppinut ay-liikkeen merkityksen ja toimintatavat. Onhan ukkini toiminut koko työuransa työväenliikkeen palveluksessa. Myös isäni on toiminut ammattiosaston puheenjohtajana ja ollut perustamassa joitakin uusia ammattiosastoja. Ammattiosaston puheenjohtajaksi minut valittiin -06, missä tehtävässä toimin edelleen. Tässä työssä käydään läpi osaston hallintoa ja toimintaa vuosina Kerrotaan vuonna 2007 olleesta rakennusliiton järjestämästä Uusi Ote - pilotti koulutuksesta, joka oli suunnattu ammattiosastoille sukupolven vaihdosta helpottamaan. Koulutus järjestettiin Itä-Suomessa alueellisena koulutuksena. Koulutus perustui kunkin ammattiosaston kehittämiskohteen ympärille. Osastomme kehittämiskohteeksi valittiin näkyvyyden parantaminen jäsenistön suuntaan. Koulutuksen aikana käytiin läpi asioita, jotka olivat estäneet aiemmin tiedonkulkua ja niitä mahdollisuuksia, joita viestinnän parantamiseksi olisi tehtävissä. Koulutuksen loppumisesta on kulunut nyt kaksi vuotta, joten on aika tarkastella osaston toimintaa tänä päivänä. Tarkastellessa tämän päivän tiedottamista ja toimintaa, on huomioitava kehittämissuunnitelman toteutumista. Lopuksi on koottu yhteen muutokset joita sukupolvenvaihdos on tuonut tullessaan, sekä ajatuksia ammattiosasto toiminnan tulevaisuudesta. 1

4 2. Osastotoiminta ennen Uusi-ote koulutusta Rakennusliiton osasto 091 ry on perustettu 1930 Kuopioon rakennusalan työntekijöiden etuja valvomaan. Osasto on luonteeltaan yleisosasto, eli joukostamme löytyy eri työehtosopimusten alaisia työntekijöitä. Tarkastellessa osaston toimintaa vuosina , on ensimmäisenä merkille pantava, että arkistoidut päytäkirjat ovat käsinkirjoitettu. Toimintasuunnitelmia eikä toimintakertomuksia ei löytynyt. Kokousten pöytäkirjoista käy kuitenkin ilmi, että toimintasuunnitelmat ja -kertomukset on kokouksissa luettu ja hyväksytty esitetyn kaltaisina. Ensimmäiset koneellisesti laaditut pöytäkirjat löytyvät vuodelta Tästä johtuen, toiminnan ja toimitapojen arvionti tapahtuu lähinnä oman kokemuksen ja kuullun perusteella. Vuonna 2000 osaston hallituksen jäsenmäärä oli 10 henkeä. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin myös henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana toimi ja oli toiminut vuodesta -96, Esko Koponen (synt.-51),joka oli toiminut myös osaston sihteerinä Osaston sihteerinä toimi Sirkka Toivonen (-45) ja taloudehoitajana Mauri Hiltunen (-39). Hallituksen keski ikä oli 51 vuotta. Osaston järjestämistä tapahtumista ilmoitettiin Rakentaja lehdessä. Työmailla ilmoittelu oli satunnaista, sillä hallituksessa aktiivisesti mukana olleista jäsenistä vain muutamat olivat työelämässä mukana. Vuosien aikana oli perinteeksi muodostunut tapahtumia seuraavasti: kevätkokous helmikuun viimeisenä lauantaina klo 10, päättyen lounaaseen. Pilkkikilpailut pitkänäperjantaina, rantakalatapahtuma osaston majalla elokuun puolessa välissä, retki lohen ongintaan ja savustukseen syyskuussa, lokakuun lopulla syyskokous ja vuoden päättävä pikkujouluteatteri joulukuussa. Tapahtumiin osallistuva porukka oli pysynyt kuluneen vuosikymmenen samana. Heistä oli tullut keskenään hyvääpataa, joka vieroksu uusia jäseniä. Varsinainen edunvalvontatyö oli jäänyt paitsijoon, koska työelämä oli suurimmalle osalle jo taakse jäänyttä elämää. Työelämässä mukana oleviin jäseniin yritettiin pitää yhteyttä järjestämällä heille omia tilaisuuksia. Työmaan yhteysmiehille ja luottamushenkilöille järjestettiin koulutustapahtumia. Näihin tilaisuuksiin ei ollut osallisujia. Nuoriso toimintaa yritettiin elvyttää järjestämällä köysikiipeilyä, mutta sekään yritys ei tuottanut osallistujia. 2

5 3. Uusi-ote koulutus Rakennusliiton johdossa oltiin huomioitu, että paikallisosastojen toimivat aktiivit eivät olleet enää mukana työelämässä. Tästä johtuen osastojen toiminta oli erkaantunut edunvalvonnasta. Tulevaisuuden näkymät kansalaisjärjestö toiminnan suhteen olivat heikot. Tähän muutokseen, jossa työssä käyvää jäsenistöä saataisin mukaan osasto toimintaan, pyydettiin Siikaranta opistolta ja Kansan Sivistystyön Liitolta pidempi kestoinen koulutus. Syksyn 2006 aikana rakennusliiton Itä-Suomen aluepäällikkö Juha Ruuskanen kysyi meitä mukaan osaston kehittämis koulutukseen. Hallituksessa tehtiin päätös lähteä mukaan koulutukseen, jonka tarkoituksena oli nuorentaa ammattiosastossa toimivia aktiiveja. Olimme mukana Uusi otekoulutuksen pilotti ryhmässä. Koulutuksen järjestäjät hakivat tässä pilotti koulutuksessa mallia, millä lähdettäisiin kouluttamaan järjestelmällisesti osastoja läpi maan. Koulutus järjestetiin tammikuun 2007 ja tammikuun 2008 välisenä aikana. Ryhmä koostui 8 Itä- Suomalaisesta ammattiosastosta. Koulutuksen tarkoitus oli miettiä ammattiosaston perustehtäviä. Opetus perustui osastojen omien kehittämis hankkeiden ympärille. Jokaisella ammattiosastolla oli samankaltainen ongelma, aktiiviset jäsenet olivat siirtymässä työelämän ulkopuolelle, eikä nuorempaa jäsenistöä ollut tullut toimintaan riittävästä mukaan. Kukin ammattiosasto lähti tekemään omaa kehitystyötään oman ideansa pohjalta. Opetus oli jaettu neljään lähiopetusjaksoon, joihin osallistui 2-4 osaston hallituksen jäsentä. Meidän osastosta kaikkiin lähipäiviin osallistui puheenjohtaja Kimmo Hirvonen (-74)ja sihteeri Matti Parviainen (-83). Kaksi muuta paikkaa oli vaihtuvia, että kaikilla halukkailla tarjottiin mahdollisuus osallistua koulutukseen. Lähiopetuksesta tuli välitehtäviä, joita käsiteltiin suuremmalla joukolla. Ensimmäinen välitehtävä käsiteltiin osaston kevätkokouksessa ja kaksi muuta hallituksen kokouksissa. Tehtävien käsittely kokouksissa osoittatutui lähes mahdottomaksi, koska mukana oli vahvoja persoonia, jotka vastustivat muutosta. Tilanne muodostui kaksijakoiseksi ns. nuoremmat vastaan vanhemman. Muutoksen vastustajat sysäsivät tehtävien teon niille henkilöille, jotka aktiivisimmin olivat olleet mukana lähiopetusjaksoilla. Välitehtävistä tuli myös hieman harmia koulutuksen sisäistämisestä joillekkin hallituksen jäsenille. Työelämästä jo poistuneet hallituksen jäsenet kokivat olevansa täysin ulkopuolisia uusien toiminta mallien kanssa. Lähiopetus jaksoilla keskusteltiin toisten ammattiosastojen edustajien kanssa ammttiosastojen toiminnasta. Näissä keskusteluissa tuli hyvin esille, miten jokaisessa osastossa oltiin samassa tilanteessa. Tutustuminen toisiin ammattiosastoaktiiveihin, ja samojen ongelmien kanssa painiminen, 3

6 toi uutta uskoa muutoksen onnistumiseen. Ammattiosastojen hallinto oli työelämän ulkopuolella olevilla henkilöillä. Yleisesti ottaen ammattiosastojen talous on kunnossa. Minusta tuntuu, että heillä oli pelko, kuinka käy heidän keräämien jäsenmaksujen kanssa. 4. Osaston kehittämiskohde Osasto aktiivien ikääntyessä on huomattu, että osaston toimintaan ei ole tarjolla nuorempaa verta. Yhdeksi syyksi epäiltiin jäsenten olevan tietämättömiä omasta ammattiosastossa. Arvioitiin myös, että nuoret jäsenet ovat täysin tietämättömiä ammattiosaston olemassaolosta. Kansalaisjärjestö mallinen toiminta ei ole näinä päivinä nuorison tietoisuudessa. Osaston näkyminen työmailla oli hävinnyt, kun aktiiviset toimijat olivat siirtyneet työelämästä eläkkeelle. Näistä syistä johtuen, päätettiin ottaa kehittämiskohteeksi näkyvyyden lisääminen jäsenistön suuntaan. Aiemmin käytössä olleet toiminta mallit eivät enää toimineet tänä päivänä. Rakentajalehdessä ilmoittelu tapahtumista veti mukaansa henkilöitä, jotka olivat jo aiemminkin olleet mukana. Internetin tuomia mahdollisuuksia haluttiin käyttää, ja toivottiin sen innostavan nuoria mukaan toimintaan. 4

7 5. Toimenpiteet koulutuksen aikana Näkyvyyden lisäämisen ensimmäinen askel jäsenistölle oli jäsenkirje. Jäsenkirje postitettiin marraskuussa Tärkein sanoma postitetussa kirjeessä oli, osaston sähköpostin ja nettisivun osoitteiden julkistaminen. Osastolle oli avattu omat internet sivut alkuvuonna Niistä ilmoittaminen jäsenistölle ei ollut aikaisemmin tapahtunut. Osaston sähköpostiosoitteen jakaminen jäsenistölle oli myös ollut puutteellista. Näiden toimien arveltiin tuovan osaston toimintaa lähemmäksi tämän päivän käytäntöjä ja nuoria jäseniä. Jäsenkirjeessä oli myös kutsu osaston syyskokoukseen, joka saikin varsin hyvin väkeä paikalle. Aikaisempina vuosina yleiskokouksissa oli ollut noin 20 henkilöä, syyskokoukseen 2007 osallitujia oli 41 henkilöä. Kirjemallisesta kokouskutsuista yleiskokouksiin ei kuitenkaan tullut tapa. Kirjeiden lähettämistä pidettiin kalliina ja työläänä. Edellisenä vuonna oli toimitettu työmaille seinälle kiinnitettäviä paperitelineitä, joissa on osaston tarra. Näiden toivottiin lisäävän osaston näkyvyyttä työmailla. Ongelmana on, ettei niiden täyttäminen ajankohtaisille tiedotteilla onnistunut. Tämä johtui siitä, ettei työmaiden edunvalvojia tavoitettu osaston puolesta. Osastolle hankittiin kannettava tietokone, jota oli tarkoitus kierrättää työmailla. Työmailla tietokoneella oli tarkoitus perehdyttää jäseniä käyttämään hyväksi liiton ja osaston nettisivuja. Lisäksi opastaa kädestä pitäen kirjautumista liiton ekstranet sivustolle, ja siellä muokkaamaan omia tietoja. Samalla informoitiin jäseniä laittamaan sähköpostiosoitteensa omiin tietoihin ja raksittamaan kohdan "haluan tietoa sähköpostiini". Tätä kanavaa on käytetty tiedottamiseen jäseniställe. Rakennusliiton jäsenrekisteriin, Sebaconiin, on luotu järjestelmä, josta ammattiosastot voi ja on lähetettykkin sähköpostia jäsenille. 6. Osaston nykytila Osaston jäsenmäärä on maaliskuussa henkillöä.tämän vuoden alussa Karttulan osaston lakkautti toimintansa, ja sen 65 jäsentä liittyi joukkoomme. Työikäisiä A-maksuluokan jäseniä on 989 kpl. Hallitus koostuu seitsemän 7 varsinaisesta ja seitsemän 7 varajäsenestä. Hallituksen ja varajäsenten keski-ikä on 43 vuotta. Hallituksen jäsenet edustavat viittä eri rakennusalan yritystä ja joukossamme on yksi kertarakentajilla toimiva kirvesmies. Ns.veteraanirakentajia hallituksessa on kaksi kappaletta. Nuorisotoiminnan virkistyminen alkoi nuorten keilaillassa Kuopion keilahallissa. Tilaisuuden organisaattorina toimi eväsmies Lauri Haikola. Paikalla oli 13 rakennusliiton jäsentä lähialueelta. Illan aikana esiteltiin osastojen internetsivuja, jotka saivat kiitosta ja monta uutta vakiolukijaa. Nuorisotoimintaan panostaminen liiton tasolta, on saanut uusia aktiiveja osasto toimintaan. Nuorisojäsenet (alle 35 vuotiaat) ovat keränneet keskuudestaan sählyporukan, joka kokoontuu kerran 5

8 viikossa. Kesälle nuoret ovat suunnitelleet beachfutis turnaukaseen osallitumista. Valtakunnallisissa nuorisotapahtumissa ja Siikaranta-Opiston kursseilla mukana olleet nuoret, ovat verkostoituneet muiden paikkakuntien nuorien kanssa. Yhteyttä he pitävät facebookin välityksellä ja Siikarantaopiston Ning sivuston kautta. Tiedottaminen Jäsenreksiterin mukaan 87 osastonjäsentä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa sebacon järjestelmään ja ilmoittanut halukkuutensa ottaa vastaan tietoa osaston toiminasta. Vuoden aikana järjestetyihin tapahtumiiin on lähetetty kutsut sähköpostiin, rakentajalehteen ja työmaiden ilmoitustauluille. Osaston internet sivuilla on myös ollut ajankohtaiset tapahtumat hyvin päivitettynä. Kokoukset Osaston hallitus kokoontui 11 kertaa päätösvaltaisena. Kevätkokous Kevätkokous pidettiin Hotelli Puijonsarvessa 21.2 oli mukana 20 osastomme jäsentä. Työehtotoimitsija Kari Lamberg oli kertomassa talonrakennuksen urakkahinnoittelusta. Syyskokous Syyskokous pidettiin Hotelli Puijonsarven kokoustiloissa 27 päivä marraskuuta. Siikaranta-opistolta kouluttaja Matti Jaatinen kertoi ammattitutkinnon suorittamisesta Kuopiossa. Luottamusmiesklubi Luottamusmiesklubi kokoontui 2 kertaa. Pitopaikkoina olivat liitonkokoustila ja Lintulahti. Käsiteltiin työmaiden turvallisuus asioita. Läsnä oli 5 edunvalvojaa/kerta. Jaostot Asfaltti- ja vedeneristysjaosto kokoontui 10.6 osaston saunalle keskustelemaan kypärän käytöstä ko. työkohteissa. Työehtotoimitsija Seppo Tirkkonen oli paikalla kertomassa etelän kuulumiset ja sai samalla terveisiä vietäväksi Helsingin päähän. Vapaa-ajantoiminta Talvipäivät 6

9 Talvipäiviä vietettiin Rauhalahdessa Makkarat paistui jätkänkämpällä osaston talkoo porukalla. Pilkkikilpailuissa joukkueen sijoitus oli perinteikkäästi kärkipäässä. Hiihtoladulle joukkue koottiin parhaassa työiässä olevista rakentajista. Iltajuhlissa osaston edustus näkyi myös karaoke lavalla. Kevätristeily Kevätristeilylle Tallinnaan osallistui 60 henkilöä. Matkalla oli mukana liiton nuorisojäseniä Savosta, Keski-Suomesta ja Hämeestä. Osaston nuoria osallistui 10 henkilöä. Pilkkitapahtuma Pitkänäperjantaina Kuopion rakennusliiton ammattiosastot kokoontuivat Lomarinteelle perinteisiin pilkkikilpailuihin. Keli ei suosinut kalastajia, räntää kertyi kilpailujen aikana useita senttejä. Paikalle saapui 30 innokasta pilkkijää, jotka nostivat jäälle kiloittain kaloja. Kesäteatteri Perinteinen kesäteatteri järjestettiin heinäkuussa Vehmasmäessä. Esityksenä oli Hotelli Humina näytelmä. Teatteriin osallistui 100 osaston jäsentä. Rantakala tapahtuma Elokuun 16 päivä Lomarinteellä pidettiin rantakalatapahtuma. Sateisesta säästä johtuen kilpailuja ei järjestetty. Musiikillisen viihdytyksen huolehtivat jäsenet Heikki Hämäläinen ja Juhani Partanen vahvistettuna Matti Pöntisellä. Työttömyyskassan palvelupäällikkö Sirkka Töyrylä kertoi työttömyyskassan ruuhkautuneesta tilanteesta. Sirkan helpotukseksi, paikalla olleista 65 henkilöstä, ei ollut kukaan työttömänä. Pikkujoulut Joulukuussa pidettiin pikkujoulut musiikkikeskuksella. Esitykseen Finlandersin ja seitsemän seinähullun joulukonserttiin osallistui 135 osaston jäsentä. Lomarinne Kesällä Lomarinteen sauna lämpeni keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Nuorisotoiminta Nuoriso osallistui Rauhalahdessa beach futis turnaukseen 10 hengen joukkueella heinäkuussa. Sählyä pelattiin perjantai iltaisin Rajalan koulun salissa marraskuusta lähtien. Nuorisoristeily keväällä oli onnistunut. 7

10 Osaston veteraanit toimivat aktiivisesti Kuopion rakentajaveteraaneissa. Maksuluokat Jäsentä Prosentit A E 31 2 L 8 1 O OA 5 0 TA 28 2 V Y A - Normaali jäsen TA - Liiton vapaajäsen (työelämässä maksaa TK-maksun) E - Eläkeläinen neljän vuoden määräaikainen jäsenmaksuvapaus, sen jälkeen muuttuu L-jäseneksi On ko. 4 vuoden ajan vielä kassan jäsen, maksuluokka A, jäsenlaji E. L - Eläkkeellä, maksaa vain liiton ja osaston jäsenmaksua työeläkkeestä. (käyttänyt 4 vuoden eläkenumerolla annetun määräaikaisvapauden) V - Vapaajäsen (pysyvästi eläkkeellä oleva) O - Opiskelija 8

11 OA - opiskelijajäsen, joka opiskelee ammattioppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa ja menee opiskelun aikana töihin, josta maksaa vain työttömyyskassan jäsenmaksun 7. Yhteenveto Rakennusliiton osasto 091:n hallinnon sukupolven vaihdos ja Uusi-Ote koulutus ajankohdaltaan sattuivat hyvin yhteen. Uusi-Ote koulutukseen osallistuvat henkilöt saivat aikaan osaston hallinnossa muutoksen, joka johti hallituksen nuorentumiseen. Vanhemmalle sukupolvelle oli vierasta, että osaston hallituksessa mukana olevat jäsenet eivät pysyneet vuosia rakennsualan töissä. Tänäpäivänä aktiiviset nuoret ovat avoimia vaihtamaan työskentelyalaa sen mukaan missä on työtä tarjolla ja mihin omat taidot ja mieltymykset riittävät. Rakennusliiton panostaminen nuorisotoimintaan on tuonut tulosta myös osastotoimintaan. Eväsmies projektissa mukana ollut Lauri Haikola (-82) on saanut nuoria mukaan osaston toimintaan. Yksinomaan jompikumpi projekti itsessään ei olisi saanut näin hyvää tulosta aikaiseksi. Avoin suhtautuminen muutoksiin jatkossakin pitäisi ammattiosasto toiminnan virkeänä myös tulevaisuudessa. Työmailla tapahtuvaa osaston ja liiton internet sivujen esittelyä on tehty muutamalla työmaalla. Osaston kannettalla tietokoneella tehty esittely on jäänyt yksinomaan puheenjohtajan harteille. Tehtävään pitäisi ottautua useamman henkilön voimin, jotta tavoitteeksi asetettu 250 sähköpostiosoitteen tiedosto saataisiin kokoon. Tulokset esitetyiltä kerroilta on hyvät. Jokaisen esittelyn jälkeen on sebecon järjestelmään tullut uusia yhteystietoja. 9

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry:ssä alkaa toiminnassa viideskymmenesensimmäinen vuosi. Toimintamme on hyvin monipuolista niin, että kaikilla

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 11 / 2012

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 11 / 2012 18.9.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Tiistaina 18.9.2012 klo 10:00 Paikka: TKT-laitos, Bioteknia B1438, Kuopio Hallituksen kokous 11 / 2012 Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen. Järjestötoiminta ja jäsenrakenne. Edunvalvonta ja luottamusmiehet

JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen. Järjestötoiminta ja jäsenrakenne. Edunvalvonta ja luottamusmiehet 1 (6) JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 13.4.2016 ja esittää kokouksessa hyväksytyn toimintakertomuksen kevätkokouksessa 20.4.2016

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Heinon Leipomo, Sastamalankatu Sastamala

Heinon Leipomo, Sastamalankatu Sastamala SUPER SASTAMALAN SEUDUN AO.622 RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 23.11.2015 kello 18.00 Paikka: Läsnä: Heinon Leipomo, Sastamalankatu 70 38210 Sastamala PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Arja

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 3/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje

Metallityöväen Liitto ry. Seuturyhmien toimintaohje Metallityöväen Liitto ry Seuturyhmien toimintaohje Sisältö Seuturyhmien toimintaohje Seuturyhmien toimintaohje...3 Seuturyhmän organisoituminen...4 Seututoimikuntien jaostot...6 Seuturyhmäkoulutus...8

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05.

Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet johtokunnan puolesta tervetulleiksi ja avasi syyskokouksen klo 18:05. Kangasalan Melojat ry TYÖJÄRJESTYS Kangasalan Melojien syyskokous Aika: 22.11.2016 klo 18:00 Paikka: Vesaniemen takkahuone, Kangasala 1 Kokouksen avaus Tapani Saarinen toivotti syyskokoukseen osallistuneet

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot