RL osasto 091:n toiminnan muutos sukupolven vaihdoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RL osasto 091:n toiminnan muutos sukupolven vaihdoksessa"

Transkriptio

1 RL osasto 091:n toiminnan muutos sukupolven vaihdoksessa * Kimmo Hirvonen Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntijan 12 -tutkinto Toukokuu 2010

2 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Osastotoiminta ennen Uusi-ote koulutusta Uusi-ote koulutus 3 4. Osaston kehittämiskohde 4 5. Toimenpiteet koulutuksen aikana 5 6. Osaston nykytila 5 7. Yhteenveto 9

3 1. Johdanto Tässä työssäni minä pohdiskelen Rakennusliiton osasto 091:n toimintaa vuosina Erityisesti tarkastelen sitä toimintaa jolla osastosta pidetään yhteyttä osaston jäseniin ja vertaan sitä tiedottamiseen osaston toiminnasta jäsenilleen vuodesta 2008 eteenpäin. Lähtökohtana tässä vertailussa on se, että osasto osallistui Uusi ote- kehittämis koulutukseen Perusteena valitsemaani aiheeseen oli kiinnostus oman amattiosaston muutokseen sukupolvien vaihtuessa. Toimintani rakennusallalla sai alkunsa jo peruskoulun aikana, kun tajusin olevani tekijämiehiä. Lukeminen ei minua kiinnostanut, eikä siitä tarttunut tarvittavia tietoja päähäni. Tekeminen ja varsinkin valmiin työnsä näkeminen ovat rakentamisessa parasta. Ammattikoulusta kirvesmieheksi valmistumiseni jälkeen vuonna -92 ei rakentajille ollut töitä tarjolla. Parina kesänä työskentelin valtion laitoksilla remonttimiehenä. Keväällä -97 pääsin työskentelemään Icopal Kuopio oy:n bitumieristäjäksi. Silloin huomasin miten ukkoutunut rakennusala oli. Yrityksessä oli pitkät perinteet luottamusmies toiminnalle ja minun kohdalle valinta sattui keväälle Perinteen mukaan luottamusmiehenä aukesi paikka osaston hallitukseen. Parin vuoden hallitus työskentelyn jälkeen huomasin, että osaston puheenjohtajuus olisi tarjolla. Jo kotikasvatuksessa olin oppinut ay-liikkeen merkityksen ja toimintatavat. Onhan ukkini toiminut koko työuransa työväenliikkeen palveluksessa. Myös isäni on toiminut ammattiosaston puheenjohtajana ja ollut perustamassa joitakin uusia ammattiosastoja. Ammattiosaston puheenjohtajaksi minut valittiin -06, missä tehtävässä toimin edelleen. Tässä työssä käydään läpi osaston hallintoa ja toimintaa vuosina Kerrotaan vuonna 2007 olleesta rakennusliiton järjestämästä Uusi Ote - pilotti koulutuksesta, joka oli suunnattu ammattiosastoille sukupolven vaihdosta helpottamaan. Koulutus järjestettiin Itä-Suomessa alueellisena koulutuksena. Koulutus perustui kunkin ammattiosaston kehittämiskohteen ympärille. Osastomme kehittämiskohteeksi valittiin näkyvyyden parantaminen jäsenistön suuntaan. Koulutuksen aikana käytiin läpi asioita, jotka olivat estäneet aiemmin tiedonkulkua ja niitä mahdollisuuksia, joita viestinnän parantamiseksi olisi tehtävissä. Koulutuksen loppumisesta on kulunut nyt kaksi vuotta, joten on aika tarkastella osaston toimintaa tänä päivänä. Tarkastellessa tämän päivän tiedottamista ja toimintaa, on huomioitava kehittämissuunnitelman toteutumista. Lopuksi on koottu yhteen muutokset joita sukupolvenvaihdos on tuonut tullessaan, sekä ajatuksia ammattiosasto toiminnan tulevaisuudesta. 1

4 2. Osastotoiminta ennen Uusi-ote koulutusta Rakennusliiton osasto 091 ry on perustettu 1930 Kuopioon rakennusalan työntekijöiden etuja valvomaan. Osasto on luonteeltaan yleisosasto, eli joukostamme löytyy eri työehtosopimusten alaisia työntekijöitä. Tarkastellessa osaston toimintaa vuosina , on ensimmäisenä merkille pantava, että arkistoidut päytäkirjat ovat käsinkirjoitettu. Toimintasuunnitelmia eikä toimintakertomuksia ei löytynyt. Kokousten pöytäkirjoista käy kuitenkin ilmi, että toimintasuunnitelmat ja -kertomukset on kokouksissa luettu ja hyväksytty esitetyn kaltaisina. Ensimmäiset koneellisesti laaditut pöytäkirjat löytyvät vuodelta Tästä johtuen, toiminnan ja toimitapojen arvionti tapahtuu lähinnä oman kokemuksen ja kuullun perusteella. Vuonna 2000 osaston hallituksen jäsenmäärä oli 10 henkeä. Hallituksen kokouksiin kutsuttiin myös henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana toimi ja oli toiminut vuodesta -96, Esko Koponen (synt.-51),joka oli toiminut myös osaston sihteerinä Osaston sihteerinä toimi Sirkka Toivonen (-45) ja taloudehoitajana Mauri Hiltunen (-39). Hallituksen keski ikä oli 51 vuotta. Osaston järjestämistä tapahtumista ilmoitettiin Rakentaja lehdessä. Työmailla ilmoittelu oli satunnaista, sillä hallituksessa aktiivisesti mukana olleista jäsenistä vain muutamat olivat työelämässä mukana. Vuosien aikana oli perinteeksi muodostunut tapahtumia seuraavasti: kevätkokous helmikuun viimeisenä lauantaina klo 10, päättyen lounaaseen. Pilkkikilpailut pitkänäperjantaina, rantakalatapahtuma osaston majalla elokuun puolessa välissä, retki lohen ongintaan ja savustukseen syyskuussa, lokakuun lopulla syyskokous ja vuoden päättävä pikkujouluteatteri joulukuussa. Tapahtumiin osallistuva porukka oli pysynyt kuluneen vuosikymmenen samana. Heistä oli tullut keskenään hyvääpataa, joka vieroksu uusia jäseniä. Varsinainen edunvalvontatyö oli jäänyt paitsijoon, koska työelämä oli suurimmalle osalle jo taakse jäänyttä elämää. Työelämässä mukana oleviin jäseniin yritettiin pitää yhteyttä järjestämällä heille omia tilaisuuksia. Työmaan yhteysmiehille ja luottamushenkilöille järjestettiin koulutustapahtumia. Näihin tilaisuuksiin ei ollut osallisujia. Nuoriso toimintaa yritettiin elvyttää järjestämällä köysikiipeilyä, mutta sekään yritys ei tuottanut osallistujia. 2

5 3. Uusi-ote koulutus Rakennusliiton johdossa oltiin huomioitu, että paikallisosastojen toimivat aktiivit eivät olleet enää mukana työelämässä. Tästä johtuen osastojen toiminta oli erkaantunut edunvalvonnasta. Tulevaisuuden näkymät kansalaisjärjestö toiminnan suhteen olivat heikot. Tähän muutokseen, jossa työssä käyvää jäsenistöä saataisin mukaan osasto toimintaan, pyydettiin Siikaranta opistolta ja Kansan Sivistystyön Liitolta pidempi kestoinen koulutus. Syksyn 2006 aikana rakennusliiton Itä-Suomen aluepäällikkö Juha Ruuskanen kysyi meitä mukaan osaston kehittämis koulutukseen. Hallituksessa tehtiin päätös lähteä mukaan koulutukseen, jonka tarkoituksena oli nuorentaa ammattiosastossa toimivia aktiiveja. Olimme mukana Uusi otekoulutuksen pilotti ryhmässä. Koulutuksen järjestäjät hakivat tässä pilotti koulutuksessa mallia, millä lähdettäisiin kouluttamaan järjestelmällisesti osastoja läpi maan. Koulutus järjestetiin tammikuun 2007 ja tammikuun 2008 välisenä aikana. Ryhmä koostui 8 Itä- Suomalaisesta ammattiosastosta. Koulutuksen tarkoitus oli miettiä ammattiosaston perustehtäviä. Opetus perustui osastojen omien kehittämis hankkeiden ympärille. Jokaisella ammattiosastolla oli samankaltainen ongelma, aktiiviset jäsenet olivat siirtymässä työelämän ulkopuolelle, eikä nuorempaa jäsenistöä ollut tullut toimintaan riittävästä mukaan. Kukin ammattiosasto lähti tekemään omaa kehitystyötään oman ideansa pohjalta. Opetus oli jaettu neljään lähiopetusjaksoon, joihin osallistui 2-4 osaston hallituksen jäsentä. Meidän osastosta kaikkiin lähipäiviin osallistui puheenjohtaja Kimmo Hirvonen (-74)ja sihteeri Matti Parviainen (-83). Kaksi muuta paikkaa oli vaihtuvia, että kaikilla halukkailla tarjottiin mahdollisuus osallistua koulutukseen. Lähiopetuksesta tuli välitehtäviä, joita käsiteltiin suuremmalla joukolla. Ensimmäinen välitehtävä käsiteltiin osaston kevätkokouksessa ja kaksi muuta hallituksen kokouksissa. Tehtävien käsittely kokouksissa osoittatutui lähes mahdottomaksi, koska mukana oli vahvoja persoonia, jotka vastustivat muutosta. Tilanne muodostui kaksijakoiseksi ns. nuoremmat vastaan vanhemman. Muutoksen vastustajat sysäsivät tehtävien teon niille henkilöille, jotka aktiivisimmin olivat olleet mukana lähiopetusjaksoilla. Välitehtävistä tuli myös hieman harmia koulutuksen sisäistämisestä joillekkin hallituksen jäsenille. Työelämästä jo poistuneet hallituksen jäsenet kokivat olevansa täysin ulkopuolisia uusien toiminta mallien kanssa. Lähiopetus jaksoilla keskusteltiin toisten ammattiosastojen edustajien kanssa ammttiosastojen toiminnasta. Näissä keskusteluissa tuli hyvin esille, miten jokaisessa osastossa oltiin samassa tilanteessa. Tutustuminen toisiin ammattiosastoaktiiveihin, ja samojen ongelmien kanssa painiminen, 3

6 toi uutta uskoa muutoksen onnistumiseen. Ammattiosastojen hallinto oli työelämän ulkopuolella olevilla henkilöillä. Yleisesti ottaen ammattiosastojen talous on kunnossa. Minusta tuntuu, että heillä oli pelko, kuinka käy heidän keräämien jäsenmaksujen kanssa. 4. Osaston kehittämiskohde Osasto aktiivien ikääntyessä on huomattu, että osaston toimintaan ei ole tarjolla nuorempaa verta. Yhdeksi syyksi epäiltiin jäsenten olevan tietämättömiä omasta ammattiosastossa. Arvioitiin myös, että nuoret jäsenet ovat täysin tietämättömiä ammattiosaston olemassaolosta. Kansalaisjärjestö mallinen toiminta ei ole näinä päivinä nuorison tietoisuudessa. Osaston näkyminen työmailla oli hävinnyt, kun aktiiviset toimijat olivat siirtyneet työelämästä eläkkeelle. Näistä syistä johtuen, päätettiin ottaa kehittämiskohteeksi näkyvyyden lisääminen jäsenistön suuntaan. Aiemmin käytössä olleet toiminta mallit eivät enää toimineet tänä päivänä. Rakentajalehdessä ilmoittelu tapahtumista veti mukaansa henkilöitä, jotka olivat jo aiemminkin olleet mukana. Internetin tuomia mahdollisuuksia haluttiin käyttää, ja toivottiin sen innostavan nuoria mukaan toimintaan. 4

7 5. Toimenpiteet koulutuksen aikana Näkyvyyden lisäämisen ensimmäinen askel jäsenistölle oli jäsenkirje. Jäsenkirje postitettiin marraskuussa Tärkein sanoma postitetussa kirjeessä oli, osaston sähköpostin ja nettisivun osoitteiden julkistaminen. Osastolle oli avattu omat internet sivut alkuvuonna Niistä ilmoittaminen jäsenistölle ei ollut aikaisemmin tapahtunut. Osaston sähköpostiosoitteen jakaminen jäsenistölle oli myös ollut puutteellista. Näiden toimien arveltiin tuovan osaston toimintaa lähemmäksi tämän päivän käytäntöjä ja nuoria jäseniä. Jäsenkirjeessä oli myös kutsu osaston syyskokoukseen, joka saikin varsin hyvin väkeä paikalle. Aikaisempina vuosina yleiskokouksissa oli ollut noin 20 henkilöä, syyskokoukseen 2007 osallitujia oli 41 henkilöä. Kirjemallisesta kokouskutsuista yleiskokouksiin ei kuitenkaan tullut tapa. Kirjeiden lähettämistä pidettiin kalliina ja työläänä. Edellisenä vuonna oli toimitettu työmaille seinälle kiinnitettäviä paperitelineitä, joissa on osaston tarra. Näiden toivottiin lisäävän osaston näkyvyyttä työmailla. Ongelmana on, ettei niiden täyttäminen ajankohtaisille tiedotteilla onnistunut. Tämä johtui siitä, ettei työmaiden edunvalvojia tavoitettu osaston puolesta. Osastolle hankittiin kannettava tietokone, jota oli tarkoitus kierrättää työmailla. Työmailla tietokoneella oli tarkoitus perehdyttää jäseniä käyttämään hyväksi liiton ja osaston nettisivuja. Lisäksi opastaa kädestä pitäen kirjautumista liiton ekstranet sivustolle, ja siellä muokkaamaan omia tietoja. Samalla informoitiin jäseniä laittamaan sähköpostiosoitteensa omiin tietoihin ja raksittamaan kohdan "haluan tietoa sähköpostiini". Tätä kanavaa on käytetty tiedottamiseen jäseniställe. Rakennusliiton jäsenrekisteriin, Sebaconiin, on luotu järjestelmä, josta ammattiosastot voi ja on lähetettykkin sähköpostia jäsenille. 6. Osaston nykytila Osaston jäsenmäärä on maaliskuussa henkillöä.tämän vuoden alussa Karttulan osaston lakkautti toimintansa, ja sen 65 jäsentä liittyi joukkoomme. Työikäisiä A-maksuluokan jäseniä on 989 kpl. Hallitus koostuu seitsemän 7 varsinaisesta ja seitsemän 7 varajäsenestä. Hallituksen ja varajäsenten keski-ikä on 43 vuotta. Hallituksen jäsenet edustavat viittä eri rakennusalan yritystä ja joukossamme on yksi kertarakentajilla toimiva kirvesmies. Ns.veteraanirakentajia hallituksessa on kaksi kappaletta. Nuorisotoiminnan virkistyminen alkoi nuorten keilaillassa Kuopion keilahallissa. Tilaisuuden organisaattorina toimi eväsmies Lauri Haikola. Paikalla oli 13 rakennusliiton jäsentä lähialueelta. Illan aikana esiteltiin osastojen internetsivuja, jotka saivat kiitosta ja monta uutta vakiolukijaa. Nuorisotoimintaan panostaminen liiton tasolta, on saanut uusia aktiiveja osasto toimintaan. Nuorisojäsenet (alle 35 vuotiaat) ovat keränneet keskuudestaan sählyporukan, joka kokoontuu kerran 5

8 viikossa. Kesälle nuoret ovat suunnitelleet beachfutis turnaukaseen osallitumista. Valtakunnallisissa nuorisotapahtumissa ja Siikaranta-Opiston kursseilla mukana olleet nuoret, ovat verkostoituneet muiden paikkakuntien nuorien kanssa. Yhteyttä he pitävät facebookin välityksellä ja Siikarantaopiston Ning sivuston kautta. Tiedottaminen Jäsenreksiterin mukaan 87 osastonjäsentä on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa sebacon järjestelmään ja ilmoittanut halukkuutensa ottaa vastaan tietoa osaston toiminasta. Vuoden aikana järjestetyihin tapahtumiiin on lähetetty kutsut sähköpostiin, rakentajalehteen ja työmaiden ilmoitustauluille. Osaston internet sivuilla on myös ollut ajankohtaiset tapahtumat hyvin päivitettynä. Kokoukset Osaston hallitus kokoontui 11 kertaa päätösvaltaisena. Kevätkokous Kevätkokous pidettiin Hotelli Puijonsarvessa 21.2 oli mukana 20 osastomme jäsentä. Työehtotoimitsija Kari Lamberg oli kertomassa talonrakennuksen urakkahinnoittelusta. Syyskokous Syyskokous pidettiin Hotelli Puijonsarven kokoustiloissa 27 päivä marraskuuta. Siikaranta-opistolta kouluttaja Matti Jaatinen kertoi ammattitutkinnon suorittamisesta Kuopiossa. Luottamusmiesklubi Luottamusmiesklubi kokoontui 2 kertaa. Pitopaikkoina olivat liitonkokoustila ja Lintulahti. Käsiteltiin työmaiden turvallisuus asioita. Läsnä oli 5 edunvalvojaa/kerta. Jaostot Asfaltti- ja vedeneristysjaosto kokoontui 10.6 osaston saunalle keskustelemaan kypärän käytöstä ko. työkohteissa. Työehtotoimitsija Seppo Tirkkonen oli paikalla kertomassa etelän kuulumiset ja sai samalla terveisiä vietäväksi Helsingin päähän. Vapaa-ajantoiminta Talvipäivät 6

9 Talvipäiviä vietettiin Rauhalahdessa Makkarat paistui jätkänkämpällä osaston talkoo porukalla. Pilkkikilpailuissa joukkueen sijoitus oli perinteikkäästi kärkipäässä. Hiihtoladulle joukkue koottiin parhaassa työiässä olevista rakentajista. Iltajuhlissa osaston edustus näkyi myös karaoke lavalla. Kevätristeily Kevätristeilylle Tallinnaan osallistui 60 henkilöä. Matkalla oli mukana liiton nuorisojäseniä Savosta, Keski-Suomesta ja Hämeestä. Osaston nuoria osallistui 10 henkilöä. Pilkkitapahtuma Pitkänäperjantaina Kuopion rakennusliiton ammattiosastot kokoontuivat Lomarinteelle perinteisiin pilkkikilpailuihin. Keli ei suosinut kalastajia, räntää kertyi kilpailujen aikana useita senttejä. Paikalle saapui 30 innokasta pilkkijää, jotka nostivat jäälle kiloittain kaloja. Kesäteatteri Perinteinen kesäteatteri järjestettiin heinäkuussa Vehmasmäessä. Esityksenä oli Hotelli Humina näytelmä. Teatteriin osallistui 100 osaston jäsentä. Rantakala tapahtuma Elokuun 16 päivä Lomarinteellä pidettiin rantakalatapahtuma. Sateisesta säästä johtuen kilpailuja ei järjestetty. Musiikillisen viihdytyksen huolehtivat jäsenet Heikki Hämäläinen ja Juhani Partanen vahvistettuna Matti Pöntisellä. Työttömyyskassan palvelupäällikkö Sirkka Töyrylä kertoi työttömyyskassan ruuhkautuneesta tilanteesta. Sirkan helpotukseksi, paikalla olleista 65 henkilöstä, ei ollut kukaan työttömänä. Pikkujoulut Joulukuussa pidettiin pikkujoulut musiikkikeskuksella. Esitykseen Finlandersin ja seitsemän seinähullun joulukonserttiin osallistui 135 osaston jäsentä. Lomarinne Kesällä Lomarinteen sauna lämpeni keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Nuorisotoiminta Nuoriso osallistui Rauhalahdessa beach futis turnaukseen 10 hengen joukkueella heinäkuussa. Sählyä pelattiin perjantai iltaisin Rajalan koulun salissa marraskuusta lähtien. Nuorisoristeily keväällä oli onnistunut. 7

10 Osaston veteraanit toimivat aktiivisesti Kuopion rakentajaveteraaneissa. Maksuluokat Jäsentä Prosentit A E 31 2 L 8 1 O OA 5 0 TA 28 2 V Y A - Normaali jäsen TA - Liiton vapaajäsen (työelämässä maksaa TK-maksun) E - Eläkeläinen neljän vuoden määräaikainen jäsenmaksuvapaus, sen jälkeen muuttuu L-jäseneksi On ko. 4 vuoden ajan vielä kassan jäsen, maksuluokka A, jäsenlaji E. L - Eläkkeellä, maksaa vain liiton ja osaston jäsenmaksua työeläkkeestä. (käyttänyt 4 vuoden eläkenumerolla annetun määräaikaisvapauden) V - Vapaajäsen (pysyvästi eläkkeellä oleva) O - Opiskelija 8

11 OA - opiskelijajäsen, joka opiskelee ammattioppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa ja menee opiskelun aikana töihin, josta maksaa vain työttömyyskassan jäsenmaksun 7. Yhteenveto Rakennusliiton osasto 091:n hallinnon sukupolven vaihdos ja Uusi-Ote koulutus ajankohdaltaan sattuivat hyvin yhteen. Uusi-Ote koulutukseen osallistuvat henkilöt saivat aikaan osaston hallinnossa muutoksen, joka johti hallituksen nuorentumiseen. Vanhemmalle sukupolvelle oli vierasta, että osaston hallituksessa mukana olevat jäsenet eivät pysyneet vuosia rakennsualan töissä. Tänäpäivänä aktiiviset nuoret ovat avoimia vaihtamaan työskentelyalaa sen mukaan missä on työtä tarjolla ja mihin omat taidot ja mieltymykset riittävät. Rakennusliiton panostaminen nuorisotoimintaan on tuonut tulosta myös osastotoimintaan. Eväsmies projektissa mukana ollut Lauri Haikola (-82) on saanut nuoria mukaan osaston toimintaan. Yksinomaan jompikumpi projekti itsessään ei olisi saanut näin hyvää tulosta aikaiseksi. Avoin suhtautuminen muutoksiin jatkossakin pitäisi ammattiosasto toiminnan virkeänä myös tulevaisuudessa. Työmailla tapahtuvaa osaston ja liiton internet sivujen esittelyä on tehty muutamalla työmaalla. Osaston kannettalla tietokoneella tehty esittely on jäänyt yksinomaan puheenjohtajan harteille. Tehtävään pitäisi ottautua useamman henkilön voimin, jotta tavoitteeksi asetettu 250 sähköpostiosoitteen tiedosto saataisiin kokoon. Tulokset esitetyiltä kerroilta on hyvät. Jokaisen esittelyn jälkeen on sebecon järjestelmään tullut uusia yhteystietoja. 9

ALUEELLISEN NUORISOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

ALUEELLISEN NUORISOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN ALUEELLISEN NUORISOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Ilkka Nisula Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntuja ryhmä 13 toukokuu 2011 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Mietteitä nuorisotoiminnasta 1 3. Lahden nuorisojaoston

Lisätiedot

Puheenjohtajan terveiset s. 2. Kerhot s. 6-10 Teamin järjestösihteeri Tanja Mettovaara esittäytyy s. 12. Tässä lehdessä mm: Lähtevän

Puheenjohtajan terveiset s. 2. Kerhot s. 6-10 Teamin järjestösihteeri Tanja Mettovaara esittäytyy s. 12. Tässä lehdessä mm: Lähtevän Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 Kirjake Tässä lehdessä mm: Lähtevän Puheenjohtajan terveiset s. 2 Kerhot s. 6-10 Teamin järjestösihteeri Tanja Mettovaara esittäytyy s. 12 Puheenjohtajan

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti

20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti 20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti 2 Hankkeen taustaa Viime vuosina Suomen Parkinson-liitossa on havaittu, että tavanomainen

Lisätiedot

Kuopion Inssit 2/2013

Kuopion Inssit 2/2013 Kuopion Inssit 2/2013 www.kuopioninsinoorit.fi Kuopion Inssit 2/2013 1 Inssit - sisältö 2/2013 3 Puheenjohtajan palsta 4 Työnhaun välineet kuntoon 6 Insinöörit raviradalla 9 KINRA kävi KYS:llä 10 Työelämän

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

PAMINA 003 RY:N TOIMISTO

PAMINA 003 RY:N TOIMISTO Pamina 003 ry:n jäsenlehti 2/ 2014 www.pamina003.fi PAMINAVINKKI Julkaisija PAM palvelualan Pirkanmaan ammattiosasto Pamina 003 ry Toimituksen osoite Aleksis Kiven katu 18 B, 33210 Tampere Toimituskunta

Lisätiedot

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 Kyyjärven Mediamyllärit ry TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 1 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Hallitus ja tilintarkastajat 4 3. Yhdistyksen kokoukset 4 4. Jäsenet ja jäsenhankinta 5 5. Henkilöstö

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006

Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006 Suomen Ulosottomiesten Yhdistys JHL ry 2/2006 SISÄLLYS: Palkkaneuvotteluista s.3-4 Ulosottomiespäivät s. 5-7 JHL:n vaalit s. 8-9 Toimintakertomus s. 10-12 Balkanilta s.16-17 Kuva lainsäädäntöryhmän kokouksesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN INSINÖÖRIT RY:N JÄSENLEHTI www.satakunnaninsinoorit.fi 1/2011

SATAKUNNAN INSINÖÖRIT RY:N JÄSENLEHTI www.satakunnaninsinoorit.fi 1/2011 SATAKUNNAN INSINÖÖRIT RY:N JÄSENLEHTI www.satakunnaninsinoorit.fi 1/2011 1/2011 Kannen kuva: Jari Vihervirta - SATIn standaari ja kukat Satakunnan väreissä Tässä numerossa Pääkirjoitus...5 UIL:n asiamiehen

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Tässä lehdessä ei ole kuvia. Tarkoitus on houkutella teidät katsomaan kuvia Velskolan leirikeskukseen maanantaina 12.3.2012.

Tässä lehdessä ei ole kuvia. Tarkoitus on houkutella teidät katsomaan kuvia Velskolan leirikeskukseen maanantaina 12.3.2012. Jäsenlehti 1 / 2012 1 Puheenjohtajan jorinoita Johtokuntamme 2011 Virtuaalihoitoa Viivakoodiasiaa Harrastelusta yhdistystoimintaan Parvet ja niiden kiinniotto Kevään tapahtumia: valokuvailta ja kevätkokous

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014. Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2014 Sadaskahdeskymmeneskolmas toimintavuosi Tammerprint Oy 2015 ALKUSANAT Vuosi 2014 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 RAKENNUSLIITTO 90 VUOTTA Toimintakertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 EDUNVALVONTAOSASTO (EVO) 8 Muu edunvalvonta 8 TYÖEHTOTOIMINTA 9 Talonrakennusala 9 Talotekniikka-ala

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA 2 2/2010 Osaajaksi oppimalla Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt 1 Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry

Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt 1 Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry pro Oulun 1/2012 seutu Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt 1 Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry Kuulumisia pääkonttorista Jäsenlehti Uusikatu 40 B 5, 90100 OULU Kansikuva:

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12

Minna Ahola edustaa opiskelijoita. Jäsentyytyväisyys tutkittu. opiskelijat. Sivu 9. Sivu 12 3 2008 Minna Ahola edustaa opiskelijoita Sivu 9 Jäsentyytyväisyys tutkittu Sivu 12 opiskelijat Tartu hetkeen ja KUMULAan! Toimiiko KUMULA niin kuin sinä haluat? Miten muuttaisit oman ammattijärjestösi

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Kaks Kasi. Liittokokousehdokkat. Metalli 28 muisti kansalaissodan uhreja s. 24. esittäytyvät s.16-17. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti10 2008

Kaks Kasi. Liittokokousehdokkat. Metalli 28 muisti kansalaissodan uhreja s. 24. esittäytyvät s.16-17. Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti10 2008 28 Kaks Kasi 28 Vaasan Metallityöväen ao. 28 Jäsenlehti10 2008 Metalli 28 muisti kansalaissodan uhreja s. 24 Liittokokousehdokkat esittäytyvät s.16-17 2 KAKS KASI Helmi TAPAHTUMIA 2008 Karaokekisa Veteraanimatka

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot