EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015"

Transkriptio

1 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT

2 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu 6 Esiopetuksen järjestäminen Eurassa, esiopetussuunnitelma, kuljetukset 7 Varhaiserityiskasvatus 8 Maksut 9 Päivähoitopaikkojen hakeminen Eurassa 13 Yksityisen hoidon tuki ja palveluraha 13 Varhaiskasvatuksen yhteistyötahot 14 2

3 TERVETULOA EURAN VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN! Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Euran kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on lapsen monipuolinen kasvatus, opetus ja hoito turvallisessa ja leikinomaisessa ympäristössä. Lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteenamme on tarjota euralaisille perheille vaihtoehtoisia päivähoidon palveluja siten, että ne vastaavat perheiden tarpeita eri elämäntilanteissa: perheille varhaiskasvatuksen hoitopaikkoja siten, että käytettävissä on vaihtoehtoisia hoitomuotoja kotona hoidettaville lapsille ja heidän huoltajilleen mahdollisuuden toimia ryhmässä turvallisen hoitopaikan niille lapsille, jotka tarvitsevat ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa varhaiserityiskasvatusta yhteistyössä lapsen, vanhempien, henkilöstön sekä kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa esiopetusta eri puolille kuntaa Euran kunnan varhaiskasvatussuunnitelma luo puitteet varhaiskasvatuksen eri toimijoiden välille sekä yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteita Euran varhaiskasvatusyksiköissä. Suunnitelma painottaa leikin merkitystä ja leikin kautta oppimista. Suunnitelma on nähtävillä Euran kunnan kotisivuilla ja varhaiskasvatusyksiköissä. Meitä varhaiskasvatuksen ammattilaisia on Eurassa iso joukko, noin 130. Kuuntelemme vanhempien mielipiteitä ja keskustelemme ajatuksista luodaksemme lapselle turvallisen, viihtyisän ja oppimista tukevan varhaiskasvatusympäristön. Pauliina Virta Varhaiskasvatuspäällikkö puh sähköposti: postiosoite: Euran kunta, PL 22, Eura käyntiosoite: Sorkkistentie 10, Eura 3

4 Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitoryhmässä voi samanaikaisesti olla neljä alle kouluikäistä, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Viidentenä lapsena voidaan hoitaa (Etelä- ja Pohjois-Euran alueilla) esiopetuksessa olevaa lasta. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu hoidossa olevien lasten hoidontarpeen mukaan. Hoitoaikojen tulee pääsääntöisesti ajoittua klo välille. Hoitoajoista sovitaan erikseen kunkin lapsen osalta. Perhepäivähoitajia on noin 35. Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu alueittain päivähoidon esimiesten kesken seuraavasti: EURAN KESKUSTA ja POHJOIS-EURA (Kiukainen-Panelia) Alue-esimies Sirpa Alamäki: puh sähköposti: KESKUSTA-KAUTTUAN ALUE Alue-esimies Mervi Formulahti: puh sähköposti: ETELÄ-EURAN ALUE (Hinnerjoki-Honkilahti) Alue-esimies Helena Lamminen puh sähköposti: Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoidossa hoitajat hoitavat lapsiryhmää kunnan osoittamissa tiloissa. Kahden hoitajan ryhmässä voi samanaikaisesti olla 8 alle esiopetusikäistä ja 2 esiopetukseen osallistuvaa lasta. Kun ryhmässä on kolme hoitajaa, voi samanaikaisesti hoidossa olla 12 lasta. Ryhmäperhepäiväkodin esimiehenä toimii Sirpa Alamäki puh , sähköposti: TUUTIKKI osoite: Kirkkotanhua 9, Eura puh

5 Päiväkodit Päiväkotien päivittäinen aukioloaika on pääsääntöisesti klo Vuoropäiväkoti on avoinna klo Yksikkö on tarvittaessa avoinna myös öisin ja viikonloppuisin. KAUTTUAN PÄIVÄKOTI Alue-esimies Mervi Formulahti ryhmiä 3-6 vuotiaille osoite: Keskitie 4, Kauttua PÄIVÄKOTIRYHMÄ MINTTU Alue-esimies Mervi Formulahti ryhmiä 3-5 vuotiaille ja perhepäivähoidon varahoito 1-5 vuotiaille osoite: Ojarannantie 1 as 13-14, Kauttua KÄRÄJÄMÄEN PÄIVÄKOTI Alue-esimies Satu Jokinen ryhmiä 3-6 -vuotiaille osoite: Käräjämäentie 8, Eura VUOROPÄIVÄKOTI SUVITUULI Alue-esimies Satu Jokinen ryhmiä 1-6 vuotiaille vuorohoitoa tarvitseville lapsille osoite: Pappilanharjuntie 2 C, Eura p p p p p HONKILAHDEN PÄIVÄKOTI Alue-esimies Helena Lamminen ryhmä alueen 6 vuotiaille (esiopetus) sekä 3-5 vuotiaille, 4h/pv osoite: Koskenkylänraitti 21 A, Honkilahti p PÄIVÄKOTIRYHMÄ JOENTIUKU Alue-esimies Helena Lamminen ryhmiä 3-6 vuotiaille ja perhepäivähoidon varahoito pääsääntöisesti 3-5-vuotiaille osoite: Lääkärintie 12, Hinnerjoki p p PÄIVÄKOTI LEMMIKKI osoite: Harolantie 371 B, HAROLA puh PÄIVÄKOTI VIUHULA osoite: Paneliantie 16, PANELIA puh

6 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut AVOIN PÄIVÄKOTI OMPPU Avoimessa päiväkoti Ompussa on tarjolla ohjattua toimintaa sekä vapaata leikkiä ja yhdessäoloa. Aikaa on jutusteluun sekä arjen ilojen ja surujen jakamiseen. Ohjelma pyritään rakentamaan mahdollisimman monipuoliseksi ja vaihtelevaksi. Perheillä on mahdollisuus osallistua ideointiin ja suunnitteluun. Avoin päiväkotitoiminta on tarkoitettu kotona hoidettaville lapsille ja heidän huoltajilleen. Toimintaan osallistuminen ei poista oikeutta kotihoidon tukeen. Avoimeen päiväkotiin ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella, jota saa kasvatus- ja opetustoimistosta, varhaiskasvatuksen kotisivuilta ja varhaiskasvatuksen yksiköistä. Avoimen päiväkodin toiminta noudattaa koulujen toiminta-aikaa. Lisätietoja: Kasvatus- ja opetus/varhaiskasvatus/lasten päivähoito AVOIMEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT Perhekerho maksuton 2-vuotiaiden kerhomaksu on 10 /kk, myös sisaruksista. 3-5 vuotiaiden kerho 1. lapsi 15 /lapsi, seuraavat 10 /lapsi Maksu laskutetaan kuukausittain. Yhteystiedot: Avoin päiväkoti Omppu, Viljasentie 6 as 6, Eura p sähköposti: Alue-esimies Satu Jokinen, p

7 Esiopetuksen järjestäminen Eurassa Esiopetukseen ilmoittaudutaan vuosittain helmi-maaliskuussa. Esiopetuksessa olevalla lapsella on mahdollisuus myös päivähoitoon. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Esiopetusajan ulkopuolella tapahtuva lapsen hoito on päivähoitoa ja palvelusta peritään perheen tulojen mukainen maksu. Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa, pääsääntöisesti neljä tuntia päivässä. Esiopetusikäisille lähetetään kotiin esiopetusilmoitus, johon tulee merkitä myös mahdollinen päivähoidon tarve. Ohje ja linkki ilmoittautumislomakkeelle ovat kunnan kotisivuilla, Kasvatus- ja opetus/varhaiskasvatus/esiopetus Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus järjestetään päiväkodeissa (sivu 5) ja erillisissä esiopetusyksiköissä. Harolan esiopetus Harolantie 371 b, Harola p Panelian esiopetus Kaskistontie 21, Panelia p Kirkonkylän esiopetus Sorkkistentie 16, Eura p ESIOPETUSSUUNNITELMA Euran kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä Euran kotisivuilla ja esiopetusta antavissa yksiköissä. KULJETUKSET Esiopetuksen kuljetuksiin liittyvät tiedustelut talous- ja hallintopäällikkö Jouko Koivunen puh s-posti: 7

8 Varhaiserityiskasvatus Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa ja kehittyä, leikkiä ja osallistua, iloita oppimisesta, elää rikasta ja ainutlaatuista lapsuuttaan! Hänellä voi olla myös tarvetta ja oikeus erityiseen tukeen jollakin kehityksen osa-alueella tai oppimisympäristössään. Erityistä tukea päivähoidossa järjestettäessä avainsanoina voidaan käyttää kuntouttavan arjen teemaa eli erityinen tuki tuodaan sinne, missä lapsi on ja se ulotetaan mahdollisimman luontevasti niin toistuviin perushoidon tilanteisiin kuin vuorovaikutustilanteisiinkin sekä leikkeihin ja lauluihin, sillä näissä arjen säännöllisesti toistuvissa tilanteissa pienen lapsen kuntoutus tulee luontevaksi ja systemaattiseksi osaksi lapsen arkea. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (VEO) työskentelevät yhdessä vanhempien sekä varhaiskasvatuksen (perhepäivähoito/päiväkoti) ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Yhteistyössä arvioidaan lapsen kehitystä ja tuen tarvetta sekä järjestetään tarpeelliset tukitoimet ja kuntoutus lapsen luonnollisessa toimintaympäristössä. Kelto voi antaa myös yksilöllistä ohjausta, pienryhmäopetusta tai olla mukana samanaikaisopetuksessa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Arja Lehtonen Minna Varttinen puh puh

9 MAKSUT Päivähoitomaksun määrittämistä varten tarvittavat tuloselvitykset toimitetaan lapsen päivähoitopaikasta tehdyn päätöksen jälkeen. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan prosenttiperusteisesti. Päivähoidosta peritään perheen maksukyvyn mukaan määräytyvä kiinteä kuukausimaksu. Se peritään enintään yhdeltätoista kalenteri-kuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun lopussa. Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan prosenttiperusteisesti. Päivähoitomaksun enimmäismäärä on kokopäivähoidossa 283 /kk ja alin perittävä kuukausimaksu on 26. Päivähoitomaksut määrätään toistaiseksi ja tarkistetaan aina toimintavuoden alussa. Maksua tarkistetaan myös kesken toimintavuoden (kalenterikuukauden alusta), jos perheen maksukyky olennaisesti muuttuu tai maksu osoittautuu muutoin virheelliseksi. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA MAKSUN MÄÄRITTÄMINEN Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Myös lomaraha lasketaan kuukausituloihin. Tuloselvityslomake on AINA palautettava kasvatus- ja opetustoimistoon. Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, lasten kotihoidontukea, asumistukea, vammaistukea, perhehoidon kustannusten korvauksia sotilasavustusta, rintamalisää tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja opintorahaa, opintotuen asumislisää tai opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia aikuiskoulutustukea Kela:n ja työvoimapalveluista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta Päivähoitomaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Tulojen vähennyksenä huomioidaan tositteiden mukaan suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki. 9

10 TULORAJAT JA MAKSUPROSENTIT ovat seuraavat: Perhee n Koko Tuloraja /kk Maksu % Kork. maksun Tuloraja , , , , , Mikäli tulot jäävät alle tulorajan, maksua ei peritä lainkaan. PERHEEN KOKO Tulorajaa määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. PÄIVÄHOITOMAKSU Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 283 euroa ja ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. KOKOPÄIVÄHOITO Maksu on perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromääräinen summa keskimääräisen kuukausitulon siitä osasta, joka ylittää tulorajan (max 283 /kk). Aloitus- ja lopetuskuukausilta maksu peritään toteutuneiden hoitopäivien määrien mukaisesti. Minimimäärä hoitopäiviä on kahdeksan hoitopäivää/kk. OSAVIIKKOINEN-OSAKUUKAUTINEN HOITOMAKSU Mikäli lapsen hoitoaika on jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain säännöllistä kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, peritään ns. yksilökohtainen hoitomaksu, joka määräytyy kuukausittaisten keskimääräisten hoitopäivien lukumäärän mukaan. Kuukauden hoitopäivien jakaja on 21. Hoitopäivien tasoittumisjakso on kolme (3) kuukautta. Toimintapäivien määrää voi muuttaa ainoastaan kolmen kuukauden välein. OSA- JA KOKOPÄIVÄINEN PÄIVÄHOITO Jos lapsen tarvitseman päivähoidon määrä säännöllisesti vaihtelee esim. vuoroviikoin 5-7 tuntiin/päivä ja 2-4 tuntiin/päivä, hoitomuoto määrätään jakamalla yhteenlasketut kuukauden hoitotunnit hoitopäivien lukumäärällä (hoitoaika yli 5 t/ hpv = kokopäivämaksu, hoitoaika alle 5 t/ hpv = osapäivämaksu 60 %). 10

11 MAKSUTTOMAAN ESIOPETUKSEEN OSALLISTUVIEN LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT: * Päivähoitoaika alle 3 tuntia/pvä: maksu on 30 % kokopäivähoidon maksusta. * Päivähoitoaika 3-5 tuntia/pvä: maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta * Päivähoitoaika yli 5 tuntia/pvä: maksu on 80 % kokopäivähoidon maksusta Kuusivuotiaiden esiopetus, 4 t/pvä, on ilmaista. Mikäli lapsi on hoidossa esiopetuksen loma-aikoina, hoitomaksu määräytyy loma-ajalta perheen tulojen mukaan joko osapäivähoidon tai kokopäivähoidon maksuna. TILAPÄINEN HOITO Tilapäisesti annettavasta kokopäivähoidosta peritään 13 euroa/pvä perheen 1. ja 2. lapsesta. Maksu 3. lapsesta 20 %. Tilapäisestä osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Tilapäinen päivähoito voi kestää enintään 5 päivää. MAKSUN ALENTAMINEN Päivähoidosta määrätty maksu voidaan anomuksesta alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Päivähoidosta laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyskorko. Euran kunnanhallituksen päätöksellä maksukehotukset lähettää perintätoimisto Intrum Justitia. Päivähoitolaskun voi saada myös sähköisenä. e-laskuosoiteilmoituksen voi tehdä omassa verkkopankissa. MAKSUHYVITYSKÄYTÄNTÖ Lasten päivähoitopaikan käyttämättä jättämisestä aiheutuvia päivähoitomaksujen maksuhyvityksiä tehdään ajalla seuraavasti: Lapsille, jotka ovat olleet päivähoidossa koko toimintavuoden ( ) ja saavat sen perusteella yhden maksuttoman kuukauden. Maksuton kuukausi on se kuukausi, johon pääosa lomasta tai muusta poissaolosta kohdentuu, kuitenkin viimeistään heinäkuu. Perhepäivähoidossa maksua hyvitetään hoitopaikan ollessa suljettuna, mikäli varahoitoa ei käytetä. 11

12 MUUT POISSAOLOT Kun lapsi on sairauden johdosta poissa päivähoidosta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä. Yli 10 päivää kestävästä sairauspoissaolosta vaaditaan lääkärin tai terveydenhoitajan kirjoittama todistus maksuhyvityksen saamiseksi. Kun lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Jos päivähoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana. Päivähoitomaksua koskeviin tiedusteluihin vastaa kasvatus- ja opetustoimistossa toimistosihteeri Leena Sorkkila, p , s-posti: osoite: Sorkkistentie 10, Eura 12

13 Päivähoitopaikkojen hakeminen Eurassa Hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Hakuohjeet ja linkki hakemukseen on kunnan kotisivuilla, Kasvatus- ja opetus /Varhaiskasvatus/Lasten päivähoito. Hakulomakkeita saa päivähoitoyksiköistä, kasvatus- ja opetustoimistosta sekä Euran kunnan kotisivuilta. Hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa kasvatus- ja opetustoimistossa palveluesimies Aino Toivonen, p , s-posti: Päivähoitohakemukset palautetaan kasvatus- ja opetustoimistoon os. Sorkkistentie 10, Eura. Kuoreen merkintä päivähoitohakemus/palveluesimies Aino Toivonen. Palveluesimies ottaa teihin yhteyttä kun hakemus on käsitelty. Yksityisen hoidon tuki ja palveluraha Kunnallisten päivähoitopaikkojen lisäksi Eurassa on tarjolla myös yksityistä päivähoitopalvelua. Eri puolilla kuntaa toimii yksityisiä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäiväkoteja sekä yksi yksityinen päiväkoti. Perheellä, joka valitsee kunnallisen päivähoidon sijasta yksityisen päivähoitopaikan tai palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan hoitamaan lapsia, on mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea. Yksityistä päivähoitoa tuetaan Eurassa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kunnan maksamalla palvelurahalla. Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta palvelurahasta ja yksityisistä palveluntuottajista 13

14 Varhaiskasvatuksen yhteistyötahot LASTENNEUVOLA Uuden neuvola-asetuksen mukaan lasten neuvolakäynnillä tarkastellaan yhdessä vanhempien kanssa tavallista laajemmin lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä asioita, tavoitteena tukea lapsen myönteistä kasvua. Neuvolan terveydenhoitaja on keskeinen yhteistyötaho varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Erityisesti yhteistyö liittyy 4 vuotis havainnointiin, jossa hyödynnetään päivähoidosta saatavaa tietoa lapsesta esimerkiksi osana lapsiryhmää. Neuvolan terveydenhoitajat osallistuvat myös yhteistyössä päivähoidon kanssa lapsen kasvua ja kehitystä tukeviin palavereihin. KOULUT Esiopetusvuoden aikana tehdään luottamuksellista yhteistyötä koulujen kanssa. Lapsen turvallisen koulunkäynnin aloittamisen takaamiseksi on tärkeää, että hänen oppimistaan ja mahdollisia tuen tarpeita koskevat tiedot siirtyvät esiopetuksesta kouluun. Euran kunnan esiopetussuunnitelma määrittää tarkemmin yhteistyön muotoja. Lisätietoa asiasta saa kunnan kotisivuilta kasvatus- ja opetus/varhaiskasvatus/esiopetus LASTENSUOJELU Varhaiskasvatuksen ja muiden lasten kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lastensuojelu jaetaan ehkäisevään sekä lapsi ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. Ehkäisevää lastensuojelua ovat kaikki ne peruspalveluissa toteutetut tuki- ja auttamistoimenpiteet, jotka tukevat vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään. Ehkäisevän lastensuojelun palveluita varhaiskasvatusikäisten lasten perheille ovat Eurassa mm. kotipalvelun ja neuvolan perhetyö sekä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut. Lisäksi peruspalveluissa on tällä hetkellä käytössä myös psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita. Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä myös lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. konsultoimalla sosiaalityöntekijää sekä tekemällä tarvittaessa lapsesta lastensuojeluilmoitus. Ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä vanhempien kanssa pyritään keskustelemaan lapsesta nousseesta huolesta. Lastensuojelussa lastensuojeluasia tulee yleensä vireille lastensuojeluilmoituksen kautta. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta sen on velvollinen tekemään lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollinen esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijä, mikäli hänellä herää huoli lapsesta. Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös tiedonsaannin tai vanhempien kanssa yhteistyössä tehdyn lastensuojeluntarpeen selvityspyynnön kautta. Ilmoitusvelvollinen tekee lastensuojeluilmoituksen omalla nimellään. Vaitiolovelvollisuus ei estä ilmoituksen tekemistä. Lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen lastensuojelusta ollaan yhteydessä lapsen huoltajiin. 14

15 15

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen

Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2015 alkaen Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta 31.3.2015 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta 03 488 8731 tai 050 325 1317 Päivähoidon

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje

ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA. Soveltamisohje ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA Soveltamisohje Sotel 21.1.2010 1 ASIAKASMAKSUT LAITOSHOIDOSSA SOVELTAMISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Pitkäaikainen laitoshoito 2.1. Kuka on pitkäaikaisessa laitoshoidossa?

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot