Olio-ohjelmoinnin perusteet. Lewis & Loftus & Jukka Juslin 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olio-ohjelmoinnin perusteet. Lewis & Loftus & Jukka Juslin 1"

Transkriptio

1 Olio-ohjelmoinnin perusteet Lewis & Loftus & Jukka Juslin 1

2 Kurssin fokus Oliosuuntautunut ohjelmakehitys Ongelmanratkaisu Ohjelman suunnittelu, toteutus ja testaus Oliosuuntautuneisuuden käsitteitä luokat oliot kapselointi periytyminen monimuotoisuus Java ohjelmointikieli Lewis & Loftus & Jukka Juslin 2

3 Johdanto Ensin tarkastelemme tietokoneohjelmien perusteita Luku 1 keskittyy seuraaviin: Eclipse työkalu johdanto Javaan oliosuuntautuneen maailman käsitteitä Lewis & Loftus & Jukka Juslin 3

4 Missä ollaan? Tietojenkäsittely Hardwaren osat Verkot Java ohjelmointikieli Ohjelman kehittäminen Oliopohjainen ohjelmointi Lewis & Loftus & Jukka Juslin 4

5 Java Ohjelmointikieli määrittää mitä sanoja ja symboleja voimme käyttää ohjelman kirjoittamiseksi Ohjelmointikieli ottaa käyttöön joukon sääntöjä, jotka määräävät kuinka sanoja ja symboleja voidaan laittaa yhteen muodostamaan valideja ohjelman statementteja (käskyjä) Java ohjelmointikielen loi ja sen ylläpidon omistaa Sun Microsystems, Inc (pääsuunnitteluja James Gosling). Java esiteltiin 1995 ja se on leveisyys on kasvanut nopeasti sen jälkeen. Vuonna 2004 esiteltiin J2SE versio 5, joka on suurin muutos sitten vuoden Lewis & Loftus & Jukka Juslin 5

6 2000-luvun Java Katsaus tilanteseen: Javasta on tullut wwwsovelluksille hyvin soveltuva tekniikka (tämä ei koske kuitenkaan appletteja) Javan työvälinekirjasto on laajentunut huomattavasti vuoden 2004 J2SE 1.5 version myötä Javan ohjelmointi on laajasti omaksuttua Lewis & Loftus & Jukka Juslin 6

7 Java ohjelman rakenne Java ohjelmointikielessä: Ohjelma koostuu yhdestä tai useista luokista Luokka sisältää yhden tai enemmän metodeita Metodi sisältää ohjelman käskyt Näitä käsitteitä käsitellään yksityiskohtaisesti tämän kurssin aikana (tosin käskyt-käsite on harvemmin käytetty: lähinnä aina mukana näkymättömästi) Ajettavassa Java-ohjelmassa on aina oltava mainniminen metodi Lewis & Loftus & Jukka Juslin 7

8 Java ohjelman rakenne // kommentit luokkaa koskien public class CokisAutomaatti { luokan headeri luokan runko } Kommentit voidaan sijoittaa minnetahansa Lewis & Loftus & Jukka Juslin 8

9 Java ohjelman rakenne // kommentit luokkaa koskien public class CokisAutomaatti { // kommentit metodia koskien public static void main (String[] args) { metodin runko metodin headeri } } Lewis & Loftus & Jukka Juslin 9

10 Java-ohjelman tyyli Java ohjelman tyyli on keskeinen asia, jotta ohjelmia voi ymmärtää Tyyli pitää olla Java Coding Conventionin mukainen (google hakusana: java coding convention) -> helpottaa lukemista JCC sisältää lisää tietoa siitä miksi JCC on tärkeä Koodin rivinmitta pitää olla enintään 80 merkkiä Lewis & Loftus & Jukka Juslin 10

11 Kommentit Ohjelman kommentteja kutsutaan inline dokumentaatioksi (helppo ylläpitää ajantasalla!) Inline dokumentaatiota pitää lisätä selvittämään ohjelman (tai luokan) tarkoitusta ja prosessoinnin askeleita Kommentit eivät vaikuta siihen kuinka ohjelma toimii Java kommenteilla on kolme muotoa: // tämä kommentti jatkuu rivin loppuun asti /* tämä kommentti jatkuu terminointi symboliin asti, myös rivinvaihtojen yli*/ /** tämä on javadoc kommentti */ Lewis & Loftus & Jukka Juslin 11

12 Tunnisteet (identifiers) Tunnisteet ovat sanoja, joita ohjelmoija käyttää ohjelmassa Tunnisteet voivat olla luokan nimiä, attribuutin nimiä, metodin nimiä tai metodin sisällä pelkkiä muuttujien nimiä Tunniste voi koostua kirjaimista, numeroista ja alaviivamerkistä tai dollarinmerkistä (alaviivaa ja dollarinmerkkiä käytetään harvoin) Tunnisteet eivät voi alkaa numerollat Java on ns. case sensitive - Total, total, ja TOTAL ovat kaikki eri tunnisteita Konvention mukaan, ohjelmoijat käyttävät isoja ja pieniä kirjaimia erityyppisille tunnisteille, kuten: eka kirjain isolla luokan nimille - Lincoln kaikki isolla vakioille - MAXIMUM Lewis & Loftus & Jukka Juslin 12

13 Tunnisteet Joskus valitsemme tunnisteita itse kun kirjoitamma ohjelmaa (kuten Lincoln) Joskus käytämme toisen ohjelmoijan koodia, jolloin käytämme tunnisteita joita hän on valinnut (kuten println) Usein käytämme varattuja sanoja, joilla on jo valmiiksi määritetty tarkoitus ohjelmointikielessä Varattua sanaa ei voi käyttää muullatavalla Lewis & Loftus & Jukka Juslin 13

14 Varatut sanat Javan varatut sanat: abstract assert boolean break byte case catch char class const continue default do double else enum extends false final finally float for goto if implements import instanceof int interface long native new null package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient true try void volatile while Lewis & Loftus & Jukka Juslin 14

15 Tyhjä tila Välilyöntejä, tyhjiä rivejä ja tabulaattoreita kutsutaan tyhjäksi tilaksi Tyhjää tilaa käytetään erottamaan sanat ja symbolit ohjelmassa Ylimääräinen tyhjä tila ignoroidaan Validi Java-ohjelma voidaan muotoilla monella tavalla Ohjelmat pitäisi muotoilla niin, että niiden luettavuus on mahdollisimman hyvä käyttäen vakiosisennyksiä (tabit konvertoidaan automaattisesti välilyönneksi, textpad asetus, emacsissa oletusarvoisesti) Lewis & Loftus & Jukka Juslin 15

16 Missä ollaan? Tietojenkäsittely Hardwaren osat Verkot Java ohjelmointikieli Ohjelman kehittäminen Oliopohjainen ohjelmointi Lewis & Loftus & Jukka Juslin 16

17 Ohjelman kehittäminen Ohjelman kehittämisen mekaniikka sisältää seuraavia aktiviteetteja Ohjelman kirjoittaminen tietyllä ohjelmointikielellä (kuten Java) Ohjelman kääntäminen muotoon, jonka tietokone voi suorittaa Erityyppisten virheiden etsiminen ja korjaaminen (joita voi esiintyä) Ohjelmistotyökaluja voidaan käyttää auttamaan kaikkien näiden osien kanssa Virheiden etsiminen tulostuslauseiden kautta Haluttujen testien määrittäminen ennen toteutusta (XP) Lewis & Loftus & Jukka Juslin 17

18 Kielen tasot On olemassa neljä ohjelmointikielten tasoa: konekieli assembly kieli korkean tason kieli neljännen sukupolven kieli Jokaisella CPU-tyypillä on oma spesifinen konekielensä Ylemmät tasot luotiin, jotta ihmisen olisi helpompi lukea ja kirjoittaa ohjelmia Kehitys on ollut aina korkeampaan abstraktiotasoon, koska tämä saattaa parantaa tuottavuutta. Toisaalta abstraktiotaso ei tietyiltä osiltaan ole juurikaan muuttunut viimeisen 30 vuoden aikana. Lewis & Loftus & Jukka Juslin 18

19 Ohjelmointikielet Jokainen CPU tyyppi suorittaa vain tietynlaista konekieltä Ohjelma pitää kääntää konekielelle, ennenkuin se voidaan suorittaa Kääntäjä on ohjelmallinen väline, joka kääntää lähdekoodin tietylle kohdekielelle Usein, kohdekieli on konekieli juuri tietylle CPU tyypille Javan lähestymistapa on hieman erilainen Lewis & Loftus & Jukka Juslin 19

20 Javan kääntäminen Java kääntäjä kääntää Java lähdekoodin erikoiseksi esitykseksi, jota kutsutaan bytecodeksi Java bytecode ei ole minkään perinteisen koneen konekieltä Toinen ohjelmistotyökalu, kutsutaan tulkiksi (interpreter), kääntää bytecoden konekieleksi ja suorttaa sen Siksi Java kääntäjä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn koneeseen (mutta Java JRE, Java Runtime Environment on) Javaa kutsutaa arkkitehtuuri-neutraaliksi Lewis & Loftus & Jukka Juslin 20

21 Javaohjelman kääntäminen Java lähde koodi Java bytecode Java kääntäjä (compiler) Bytecode kääntäjä Bytecode kääntäjä Machine code Lewis & Loftus & Jukka Juslin 21

22 Kehitysympäristöt On olemassa monia ohjelmia, jotka tukevat Java-ohjelmien kehittämistä - kuten: Sun Java Development Kit (JDK) Textpad, emacs yms. editorit Sun NetBeans IBM Eclipse Borland JBuilder JBoss BEA Weblogic MetroWerks CodeWarrior BlueJ jgrasp Vaikka näiden ympäristöjen yksityskohdat eroavat toisistaan, perus kääntäminen ja suorittaminen prosesseina ovat aina samoja Lewis & Loftus & Jukka Juslin 22

23 Syntaksi ja semantiikka Kielen syntaktiset säännöt määräävät kuinka me voimme laittaa yhteen symboleja, varattuja sanoja ja tunnisteita tehdäksemme validin ohjelman Kielen semantiikka määrittelee mitä tietty lause tarkoittaa (sen tarkoitus ja rooli ohjelmassa) Ohjelma, joka on syntaktisesti oikeellinen ei välttämättä ole loogisesti (semanttisesti) oikein Ohjelma tekee aina mitä käskimme sen tehdä, ei mitä tarkoitimme sen tekevän Lewis & Loftus & Jukka Juslin 23

24 Virheet Ohjelmassa voi olla kolmentyyppisiä virheitä Kääntäjä löytää syntax erroreita (virheitä kieliopissa) ja muista perustavaa laatua olevia ongelmia (käännösaikaiset virheet eli compile-time errors) Jos käännösaikainen virhe esiintyy, suoritettavaa ohjelmatiedostoa ei luoda Ongelma voi esiintyä ohjelman suorituksen aikana (execution), kuten nollalla jakaminen, joka voi aihetuttao ohjelman ennenaikaisen terminoinnin (ajonaikaiset virheet eli run-time errors) Ohjelma voi käynnistyä, mutta tuottaa vääriä tuloksia. Näin käy esimerkiksi jos käytetään väärää ratkaisukaavaa. Näitä kutsutaan loogisiksi virheiksi (logical errors) Lewis & Loftus & Jukka Juslin 24

25 Perusohjelmakehitys Editoi and Talleta (save) ohjelma virheitä Käännä ohjelma (compile) virheitä Suorita ohjelma (execute) ja evaluoi tulosten oikeellisuus Lewis & Loftus & Jukka Juslin 25

26 Missä ollaan? Tietojenkäsittely Hardwaren osat Verkot Java ohjelmointikieli Ohjelman kehittäminen Oliopohjainen ohjelmointi Lewis & Loftus & Jukka Juslin 26

27 Ongelmanratkaisu Ohjelman kirjoittamisen tarkoitus on ratkaista ongelma Ongelman ratkaiseminen koostuu useista aktiviteeteista: Ongelman ymmärtäminen Suunnittele ratkaisu Pohdi vaihtoehtoisia tapoja ratkaisuksi Toteuta ratkaisu Testaa ratkaisu (voi olla myös aikaisemmin valmiina, XP) Nämä aktiviteetit eivät ole puhtaasti lineaarisia, ne ovat ovat osittain päällekkäin ja vuorovaikuttava keskenään (loop) Lewis & Loftus & Jukka Juslin 27

28 Ongelmanratkaisu Avain suunniteltaessa ratkaisua on osittaa ongelma pienemmiksi palasiksi (joskus palaset on helpompi löytää kuin joskus toiste) Ohjelmia kirjoitettaessa suunnittelemme erillisiä osia, jotka ovat vastuussa ratkaisun tietyistä osista Oliopohjainen lähestymistapa merkitsee tämäntyyppistä vastauksen rakentamista Me jaamme ratkaisumme paloihin, joita kutsutaan olioksi ja luokiksi Lewis & Loftus & Jukka Juslin 28

29 Oliopohjainen ohjelmointi Java on oliopohjainen ohjelmointikieli Kuten termistä voi olettaa, olio on perustavaa laatua olevat osa Java ohjelmaa Olioita voidaan käyttää tehokkaasti esittämään tosimaailman kohteita Esimerkiksi olio voi esittää tiettyä yrityksen työntekijää Jokainen työntekijäolio vastaa ko. olion toiminnoista ja tiedon hallinnasta Lewis & Loftus & Jukka Juslin 29

30 Oliot Oliolla on: tila - kuvaavat ominaisuudet käyttäytyminen - mitä se voi tehdä (ja mitä sille voidaan tehdä) Pankkitilin tila sisältää tilin numeron ja senhetkisen saldon Pankkitiliin liittyvät ominaisuuuksiin kuuluu ottojen ja talletusten tekeminen tilille Huomaa, että olion toiminta voi muuttaa sen tilaa Lewis & Loftus & Jukka Juslin 30

31 Luokat Olio määritellään luokassa (public class) Luokka on olion piirustus (vrt. Rakennuksen rakentaminen vs. piirustus siitä) Luokka käyttää metodeita kuvatakseen olion käyttäytymisen Luokka, joka sisältää Java-ohjelman main-metodin esittää ajettavaa ohjelma Luokka esittää konseptia ja olio esittää tämän konseptin ruumiillistumaa Useita olioita voidaan luoda samasta luokasta Lewis & Loftus & Jukka Juslin 31

32 Oliot ja luokat luokka (konsepti) Olio (toteutuma) Pankkitili Matin pankkitili Saldo: 5,257 Monia olitoita samasta luokasta Mervin pankkitili Saldo: 1,245,069 Jukan pankkitili Saldo: 16,833 Lewis & Loftus & Jukka Juslin 32

33 Periytyminen Yksi luokka voi periä ominaisuuset toiselta periytymisen kautta Luokat voidaan organisoida hierarkioiksi Tili Laskutustili Pankkitili Säästötili Käyttötili Lewis & Loftus & Jukka Juslin 33

34 Työkaluja Tarpeellisia työkaluja kurssilla ovat: Windows: J2SE 1.5 Eclipse IDE WinSCP Dia uml-kaavion piirtoeditori tai MS Visio Lisäksi mahdollisia: Putty ssh Cygwin X-Server, Axe tms. Linux J2SE 1.5 Emacs tekstieditori tai Eclipse dia uml-kaavion piirtoeditori Työkaluja voit ladata täältä: Lewis & Loftus & Jukka Juslin 34

35 Kotitehtävä tälle illalle Asenna kotiisi tarvittava ohjelmointiympäristö: Windows tai Linux pohjainen Muut kotitehtävät annetaan harjoituksissa Lewis & Loftus & Jukka Juslin 35

36 Yhteenveto Luku 1 käsitteli seuraavia: Tietokoneen osat Kuinka nämä osat vuorovaikuttavat Kuinka tietokoneet tallettavat ja manipuloivat informaatiota Tietokoneverkot Internet ja World Wide Web Ohjelmointi ja ohjelmointikielet Johdanto Javaan Katsaus olio-ohjelmoinnin konsepteihin Lewis & Loftus & Jukka Juslin 36

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä

Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Java perusteet Sivu 1(146) Sisältö Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä Sisällysluettelo Olio-ohjelmoinnin perusteita Java-kielellä...1 Sisällysluettelo...1 Opintojakson sisältö pääkohdittain...8

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 4... 8 Luokka

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA

OHJELMOINTITEKNIIKKA OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1.1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2007 Jussi Kasurinen ISBN 978-952-214-440-9 ISSN 1459-3092

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1.1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2007 Jussi Kasurinen ISBN 978-952-214-440-9 ISSN 1459-3092 PYTHON - OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1.1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2007 Jussi Kasurinen ISBN 978-952-214-440-9 ISSN 1459-3092 10 PYTHON OHJELMOINTIOPAS versio 1.1. Jussi Kasurinen Käsikirjat 10 Manuals

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valintakäskyt. if-käsky

Ohjausrakenteet. Valintakäskyt. if-käsky 11 Ohjausrakenteet Käskyt, joiden avulla voit ohjata ohjelman suoritusta C#-sovelluksessa, voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: valintakäskyt, toistokäskyt ja hyppykäskyt. Kussakin tapauksessa suoritetaan

Lisätiedot

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 PYTHON - OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 7 PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Jussi Kasurinen Käsikirjat 7 Manuals 7 PYTHON

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1

Kurssin suoritus. Javan perusteet 2004. Kurssimateriaali. Kurssin aikataulu. Harjoitukset. Kurssin sisältö. Javan perusteet 2004 1 Kurssin suoritus Javan perusteet 2004 1,5 ov Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan maisterikoulutus, Varkaus Tomi Keinonen tkeinone@cs.uku.fi Luennot 18 h Harjoitukset

Lisätiedot

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ

OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ Ohjelmoinnin tyylisääntöjä Sivu 1 OHJELMOINNIN TYYLISÄÄNTÖJÄ www.naturalprogramming.com Ohjelmointityylillä tarkoitetaan sääntöjä lähdekielisten ohjelmien kirjoittamiseen. Kääntäjähän hyväksyy varsin monella

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

C++-KIELI. Versio 4.0

C++-KIELI. Versio 4.0 C++-KIELI Versio 4.0 RAJOITUKSET Kunnes toisin määrätään, tätä materiaalia voivat monistaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön OAMK/Tekniikan yksikön opiskelijat. Tämän materiaalin käyttö kaikenlaisessa kaupallisessa

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka c Ville Leppänen This page is intentionally left blank. Esipuhe Tämän oppimateriaalin

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa 13.11.2004 Tarkastajat: Prof. Hannu-Matti

Lisätiedot

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Olli Kalmari Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 12. toukokuuta 2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Olli Kalmari Yhteystiedot:

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

Java ja olioiden pysyvyys

Java ja olioiden pysyvyys Java ja olioiden pysyvyys Jarkko Rouvinen 31.8.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Pysyväksi olioksi sanotaan oliota, joka voi säilyttää tilansa sovelluksen

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Periytyvyys ja oliosuunnittelu

Periytyvyys ja oliosuunnittelu Periytyvyys ja oliosuunnittelu Periytyvyys ja oliosuunnittelu Monet ihmiset ovat sitä mieltä, että periytyvyys on yhtä kuin oliopohjainen ohjelmointi. Siitä riittää keskusteltavaa, onko asia näin, mutta

Lisätiedot