AVI yhteistyöpäivä Asumispalvelut. Palvelujohtaja Elli Luoma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVI yhteistyöpäivä 9.5.2014. Asumispalvelut. Palvelujohtaja Elli Luoma"

Transkriptio

1 AVI yhteistyöpäivä Asumispalvelut Palvelujohtaja Elli Luoma

2 Etevan Organisaatio Asumispalvelut Palvelujohtaja Elli Luoma 3 aluepäällikköä 23 palvelupäällikköä 44 vastaavaa ohjaajaa Päiväaikainen toiminta Muutosjohtaja Merja Hento 1 aluepäällikkö 10 palvelupäällikköä 10 vastaavaa ohjaajaa Erityispalvelut Palvelujohtaja Pirjo Riikonen palveluratkaisut 3 kehitysvammapsykiatrista yksikköä asiantuntijapalvelut

3 Vastuualue pähkinänkuoressa Itäinen alue: Aluepäällikkö Merja Siltala Porvoo (uusi yksikkö valmistunut maaliskuussa), Askola, Orimattila (Lahdelle 2015) ja Orimattilan maatila, Nastola (Lahdelle 2015) ja Nastolan maatila, Heinola, Hollola (Lahdelle 2015), Loviisa, Mäntsälä (suunnitteilla rivitalo ilman Ara rahoitusta korvaaviksi asunnoiksi ja ARA rahoitusta haetaan uuteen yksikköön) Keskinen alue: Aluepäällikkö vs. Johanna Pulkkinen Hämeenlinna, Janakkala, Loppi, Karkkila (ARA -hakemus uudelle yksikölle), Hyvinkää, Kerava, Järvenpää, Tuusula (uusi yksikkö valmistunut maaliskuussa), Vantaa Läntinen alue: Aluepäällikkö Kirsi Reunanen Espoo, Kirkkonummi, Vihti (valmistuu 2015 uusi yksikkö), Lohja (valmistuu 2015 uusi yksikkö), Nurmijärvi, Raasepori (yksikkö korvaavissa tiloissa sisäilmaongelmien vuoksi) ja Perhepalvelut: Perhehoito, vakituinen ja tilapäinen Karkkila, lasten vakituinen asuminen, 4 asukasta Porvoo, Vihti, Järvenpää, lasten ja nuorten tilapäishoito Vantaa, autististen nuorten aikuisten tilapäishoito Hyvinkään ja Järvenpään toimintakeskukset, lasten ja nuorten tuntihoito la ja su, aloitettu 2 vuotta kestävänä projektina UVP, Etevan tytäryhtiö, hallinnoi, rakennuttaa ja korjaa asunnot

4 Toiminnan keskeiset tunnusluvut Budjetti n Asiakasmäärä 865, joista vaativaa hoitoa (2.8 ja 2.9) on 144 asukasta, , ja = 797 asukasta ympärivuorokautisessa palvelussa, loput tuetussa eli ei - ympärivuorokautisessa vuokra-asuntojen tarve, asukkaita omiin asuntoihin! Henkilökuntamäärä ja rakenne yhteensä n aluepäällikköä, 2 palvelukehittäjää, 23 palvelupäällikköä erikoisohjaajia, sairaanhoitajia joista 4 konsultoivaa alueittain, 750 ohjaajaa, jotka lähihoitajia/kehitysvammahoitajia 56 avustajaa,10 laitoshuoltajaa, oppisopimusopiskelijoita

5 Toiminnan kehittämisen lähtökohdat Esimiesalueiden suurentaminen ja esimiesten määrän vähentäminen palvelupäällikköä, vastaavat ohjaajat johtamaan yksiköiden päivittäistä toimintaa Henkilöstön liikkuvuuden lisääminen esimiesalueiden suurentumisen myötä ja yhteistyössä päivätoiminnan kanssa Henkilöstörakenteen monipuolistaminen, yksiköiden asukastarpeet lähtökohtana Asumispalvelut suunniteltu siten, että asukkaat ovat 5 päivää viikossa päiväaikaisessa toiminnassa ja henkilökuntaa ei silloin asumisyksikössä ole paikalla. Suurin osa asukkaista ympärivuorokautisessa asumisessa! Vaihtoehtona on myös 2 maatilaa. Palvelutarpeiden jatkuva arviointi ja asiakkaiden saaminen oikeille tuotteille Ryhmämuotoinen asuminen vähenee, nyt suunnitteilla olevien jälkeen uusien ryhmäkotien rakentamisen oikea suunnittelu (esim. Ruotsi) Vuokra-asuntojen hankinta yhteistyö kuntien kanssa. Palvelut omaan kotiin Teknologisia ratkaisuja hyödynnetään

6 Käynnissä/tulossa olevia kehittämisasioita ED palvelutarpeen arviointi uuden mallin mukaisesti, yhteistyö kuntaedustajien kanssa (Loppi, Janakkala ja Heinola) ja palvelutuoteuudistus Yks ja aktiivisen tuen toimintamalli, palvelupäälliköiden koulutus Yks johtamisen tueksi ja tiimin kouluttaminen kouluttamaan henkilöstöä arjessa Henkilöstön liikkuvuuden seuranta Henkilöstömitoituksen laskemiseen tulossa uusi malli Seuturekryn laajentaminen, alle 3 kk:n sijaisuudet Taide arjen vahvistajana (Aino & Oiva) jalkauttaminen (erikoisohjaaja) Rakenteinen kirjaaminen (Effica) Asukasraadit/asukastoimikunnat Palautejärjestelmä Sähköinen asiointi /rekrytointi, kuntatilastot, tp-hoitovaraukset Työvalmentajien lisääminen Päiväaikaisen toiminnan sisällön kehittäminen, joka voi olla esim. harrastusta, eikä työaika enää ohjaajilla klo 8-16

7 Toimenpide-esitykset Vuokra-asuntojen hankinta? Eteva, kunnat? Tulisi olla useita samasta /lähellä toisiaan olevista kiinteistöistä ryhmätiloja ja ryhmätoimintaa asukkaiden toiveiden mukaan tarvitaan erilaisia asumisvaihtoehtoja Teknologian hankkiminen ja hyödyntäminen (yö) valvonnassa Henkilökunnan toimintatapojen muutokset - jalkautuminen ja osaaminen! Uudet asukasryhmät: mtt, autistit/asperger/vaikeavammaiset ilman kehitysvammaa

8 Asumispalveluiden ratkaisut Ryhmäasunnot Asuntoryhmät Asunnot vapailta markkinoilta

9 Etevan palvelut ja palvelulupaus asiakkaalle Henkilöasiakas Yksilölliset palvelut Tyytyväisyys palveluihin Toimiva palautejärjestelmä Toiminnan vaikuttavuus todennettavissa Vaikutetaan asiakkaan elinkaareen positiivisesti (ehkäistään/siirretään perussairauksien syntyminen esim. diabetes ja toimintakyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään ikääntyminen) Toiminnan joustavuus, tarjotaan sitä mitä asiakas tarvitsee hänen tarpeidensa muuttuessa Laaja-alaiset palvelut, yhteistyössä asiantuntijapalvelut sekä työ- ja päivätoiminnan palvelut YKS toimintamallin ajantasaisuus, säännölliset ja etukäteen sovitut tapaamiset, omaiset mukana Asiakas saa turvallisen ja tarvittavan avun Päätöksissä ja suunnittelussa mukana asiakas itse ja omaiset Asiakkaiden tasa-arvoisuus suhteessa henkilökuntaan

10 Kunta asiakas Mahdollisuus siihen, että kunta tarjoaa tilat ja Eteva palvelut? Kuntien tasavertainen kohtelu Vanhasta asuntokannasta ja toimimattomista tiloista luopuminen (omakotitalot) ja asiakkaiden uudelleen sijoitus yhteistyössä kunnan kanssa Tasalaatuisuus Kunnan ja Etevan välillä: palvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti ja palvelujen sisältö avataan, osoitetaan taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus

11 Kriisituki -ryhmä Käytäntö osoittanut, että tarvitsemme nopeasti reagoivan ja liikkuvan Kriisituki -ryhmän auttamaan arjessa yksikön henkilökuntaa haastavasti käyttäytyvän asiakkaan asuttaminen ja/tai työ- ja päivätoiminnan aloittaminen vaatii usean työntekijän panosta jo palvelun piirissä olevalla asiakkaalla ilmenee haastavaa käytöstä siinä määrin, että yksikön henkilökunta ei enää selviydy asiakkaan kanssa arjen toimista kun asiakas siirtyy tukikeskuksesta asumisyksikköön ennalta ehkäisemään kriisitilanteita

12 Pätevyysvaatimukset peruskoulutustaso on sosiaali- ja terveysalan ammatillinen tutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus työkokemusta haastavien asiakkaiden ohjaustyöstä vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien osaaminen eduksi katsotaan kokemus autismikuntoutuksesta ja/tai mielenterveystyöstä paineensietokykyä ja hyvät tiimityötaidot lääkehoito-osaaminen valmius liikkua nopealla aikataululla työterveyshuollon tarkastus (terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi) Valinnan jälkeen autismi- ja kuvakommunikointi- sekä suojatoimenpide- ja avekkikoulutukset Tukiryhmän lisäksi muun tuen arviointi; erityispalvelut, psykologi, kommunikointi, tukikeskus, Kriisi on ohi - avun saanti jatkuu yksikköön, yksikkö ei saa jäädä yksin!

13 Seuranta ja arviointi Palvelukehittäjät (suojatoimenpideasiat ja turvallisuus, avekki) ja (autismiosaaja): Ohjaavat käytännön toimintaa ja suunnittelevat kriisituki - ryhmän purun Dokumentoivat ja keräävät kokemukset raporttiin, myös kustannukset sekä esimiesten ja työntekijöiden kokemukset. Raportti esitetään hallitukselle Kunnille ei lisämaksua palvelusta

14 Lasten ja nuorten tilapäishoito Vuoden 2014 palvelutuoteluetteloon lisätään kuntaneuvotteluissa ja Kaste-hankkeessa esille tulleiden tarpeiden perusteella lasten ja nuorten ei - ympärivuorokautinen tilapäishoito palvelutuote, joka on tuntiperusteinen Parkkihoito tuote kulkee rinnalla vuoden 2014 ajan, jonka jälkeen loppuu

15 Toteuttaminen Tuotteen avulla voidaan vastata perheen erilaisiin tarpeisiin: lyhyestä, muutaman tunnin tilapäishoidosta 10 tuntia kestävään hoitoon, joka toteutetaan viikonloppuisin joko lauantaina ja/tai sunnuntaina Hyvinkään ja Järvenpään toimintakeskuksissa Tilapäishoitoa saavan ryhmän tulee olla korkeintaan 8 lasta/nuorta yhtäaikaisesti paikalla ja henkilöstövahvuus perustuu lasten ja nuorten tarvitsemaan yksilölliseen apuun ja tukeen. Tilapäishoito voidaan toteuttaa myös asumisyksikössä tai lapsen kotona annettavana hoitona, jolloin hinta perustuu ym. tuntihintaan ja tällöin hoito voidaan toteuttaa myös arkipäivisin ja iltaisin Aluksi toiminta aloitetaan yhtenä viikonloppuna/kk molemmissa toimintakeskuksissa. Mikäli toiminta vastaa tarpeeseen ja kysyntä lisääntyy, voidaan sitä laajentaa useampiin viikonloppuihin ja toimintakeskuksiin Tuotteen hinta on 24,50 /h. Markkinointia tehty, kunnat ja vanhemmat ovat ottaneet hitaasti vastaan Tuote laajennettu koskemaan myös omissa asunnoissa asuvien aikuisten tukikäyntejä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 27.2.2014 2 Pta-liite 1 Yhtymähallitus 27.3.2014 19 Pta-liite 11 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

Etevalaisista tuli osa Askolaa s.8 1/2010

Etevalaisista tuli osa Askolaa s.8 1/2010 Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2012 1/2010 s. 2 Lyhytaikaishoidosta helpotusta kiperiin tilanteisiin s. 5 Miten sujuvat käynnit terveyskeskuksessa? s. 10 Laitokset purettiin mitä nyt? Etevalaisista

Lisätiedot

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 1 Sisällys 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? 2 1.2 Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö 3 1.3 Suunnitellut lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

Omannäköinen elämä vahvistuu s.5 1/2010. s. 2 Työvalmentajia saatiin lisää. s. 8 Perhehoidon merkitys kasvaa s. 11 Akvaariosta kurkistetaan Melukylään

Omannäköinen elämä vahvistuu s.5 1/2010. s. 2 Työvalmentajia saatiin lisää. s. 8 Perhehoidon merkitys kasvaa s. 11 Akvaariosta kurkistetaan Melukylään Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2013 1/2010 s. 2 Työvalmentajia saatiin lisää s. 8 Perhehoidon merkitys kasvaa s. 11 Akvaariosta kurkistetaan Melukylään Omannäköinen elämä vahvistuu s.5 Eteva tänään

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.)

VUOSIKERTOMUS 2011. Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) VUOSIKERTOMUS 2011 Kodissa on tarpeeksi tilaa. (Sasu 22 v.) Kotini on linnani. (Lari 40 v.) Koti on kaunis. (Laura 41 v.) Saa nukkua rauhassa. (Helena 19 v.) Sisällysluettelo Uusia koteja ja asumisen tukea

Lisätiedot

2013 2012 2011 Asiakkaat Henkilöitä Henkilöitä Henkilöitä. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaita keskimäärin päivittäin 219 210 259

2013 2012 2011 Asiakkaat Henkilöitä Henkilöitä Henkilöitä. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaita keskimäärin päivittäin 219 210 259 Vuosikertomus 2013 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1/2009 Etevasta vammaispalvelujen edelläkävijä Tuotteistus ja sopimusohjaus tilaajapäivän teemoina Asumispalveluihin linjaksi yksilölliset ratkaisut Aktiivisia omaisia

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta 11.12.2008 2 1. Yleistä...3 2. Työryhmän toimeksianto...4 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa 2008...4 3.1. Omaishoidon palveluseteli...4

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot