2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Arvoisa Asiakas. 2.1 Varoitusmerkki"

Transkriptio

1 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL (0) FAX +358-(0)

2 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUS OHJEET YLEISET TURVALLISUUS OHJEET TÄYTTÖVAUNU KOHTAISET TURVALLISUUS OHJEET NIVELAKSELI KULJETUS JA SIIRTO HYDRAULIIKKA HUOLTO JA KORJAUKSET 6 5 TURVAMERKIT JA -KOMPONENTIT SEKÄ TYYPPIKILPI TYYPPIKILPI 11 6 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ KÄYTTÖTARKOITUS SOVELLUTUKSET KÄYTTÖRAJOITUKSET KIELLETYT KÄYTTÖMUODOT 12 7 TOIMINTAPERIAATE 12 8 KONEEN KULJETUS, KÄSITTELY JA VARASTOINTI KULJETUS KÄSITTELY VARASTOINTI KONEENKULJETUKSEN ERITYIS TURVALLISUUS OHJEET 13 9 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUKSENSISÄLTÖ PAKKAUKSENHÄVITTÄMINEN KOKOONPANO KIINNITYS TRAKTORIIN 15 SIVU NO. 10 NIVELAKSELI NIVELAKSELIN TYYPPI NIVELAKSELIN PITUUS NIVELAKSELIN LYHENTÄMINEN TARKISTA KUORMAUS KÄYTTÖ NORMAALI KIPPAUS KIPPAUS TÄYTTÖVAUNUNA LAVANLASKU LAVANLUKITUS JA VAPAUTUS NOSTO ILMAN TUKIJALKOJA TAKALAIDANLUKITUS JA TIIVIST VOITELUKAAVIO VOITELUOHJEET HYDRAULIIKANHUOLTO JARRUJENSÄÄTÖ JA ILMAUS LAITOJEN ASENNUSOHJE VIANETSINTÄ KAAVIO VIKAANTUMINEN TUOTTEENPOISTAMINEN KÄYTÖSTÄ TAKUUEHDOT VASTUUALUEET 27 VARAOSALUETTELO 29 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta ja toivomme Teille parhainta menestystä työssänne. Pyydämme teitä tutustumaan tähän käyttöohjeeseen, sillä koneen täydellinen tuntemus, oikeat säädöt ja huolellinen hoito takaavat käyttäjän turvallisuuden ja koneen jatkuvan toiminnan kiireisinä työpäivinä. On tärkeää, että tämän kirjan jokainen kohta on ymmärretty ja että käyttöohjeita noudatetaan. Epäselvissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä koneen myyjään. Toivomme, että tutustuttuanne käyttöohjeeseen palauttaisitte takuutodistuksen allekirjoitettuna tehtaalle. 2.1 Varoitusmerkki Ohjekirjassa käytetään tätä merkkiä aina kun on olemassa vaara käyttäjälle tai muille henkilöille. Lisäksi merkkiä käytetään silloin kun on vaaratekijöitä ympäristölle tai omaisuudelle. 2

3 3 TEKNISET TIEDOT TV Kantavuus kg Rengaskoko 400x15.5/14 Lavakoko cm 235x450 Tilavuus siemen m³ 5-7 Tilavuus lannoite m³ 7-5 Tilavuus peruslaidoilla m³ 4,2 Tilavuus viljalaidoilla m³ 12,0 Viljalisälaidoin m³ 15,5 Raideleveys cm 192 Lavatason korkeus maasta 109 Öljysäiliön tilavuus 46 L LISÄVARUSTEET: Jarrut Lisävaruste Viljalaitojen lisälaidat Lisävaruste Renkaat 500/50R17 Koneesi tiedot: Tyyppi: Valmistenumero: Vuosimalli: 3

4 4 TURVALLISUUSOHJEET 4.1 Yleiset turvallisuusohjeet -VAATETUS: Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivia vaatteita, joissa ei ole roikkuvia liepeitä. -KÄYTTÖ: Tutustu huolellisesti ennen vaunun käyttöä, sen kytkemiseen, säätimiin ja toimintaan. -VAROITUKSET: Noudata kaikkia vaunuun asetettuja varoituksia ja ohjeita. -SUOJUKSET: Vaunua saa käyttää vain silloin kun kaikki suojukset ovat paikallaan ja kunnossa. -KYTKEMINEN TRAKTORIIN: Noudata erityistä varovaisuutta kytkiessäsi tai irroittaessasi vaunua. -VETOLAITEKUORMITUS: Ota huomioon suurimmat sallitut vetoaisan ja traktorin vetolaitteen kuormitukset. -PYSÄKÖINTI: Varmista, että vaunu ei pysäköitynä pääse liikkumaan. -TURVALLISUUSETÄISYYS: Vaunussa on sen toimintaperiaatteen vuoksi osia, joita ei voida täysin suojata. Näista osista on pysyttävä aina riittävän etäällä. Kuljettajan on myös huolehdittava siitä, ettei sivulliset pääse lähestymään näitä osia. -VAUNULLA TYÖSKENTELY: Vaunulla työskenneltäessä sen läheisyydessä oleskelu on kielletty. 1. Tarkista uuden vaunun osien kiinnitys ja vapaa pyöriminen. 2. Vaunun puhdistusta, voitelua tai säätöjä ei saa suorittaa voiman ulosoton ollessa kytkettynä. 3. Käytä voimanottoakselissa ainoastaan nopeutta 540 r/min. 4. Ennen työskentelyn aloittamista tulee varmistua siitä, ettei ketään ole lavalla, vaunun alla tai vaunun takana. 5. Ennen kuin poistut ohjaamosta, aseta vaihde vapaalle ja kytke käsijarru päälle. 6. Älä anna lasten tai muiden ylimääräisten henkilöiden olla ohjaamossa käytön aikana. 7. Tarkista pyörän pulttien kireys ensimmäisten kolmen ajotunnin jälkeen. 8. Varmista, ettei kukaan kytke voiman ulosottoa päälle vaunua huoltaessasi. 4.2 TÄYTTÖVAUNUKOHTAISET TURVALLISUUS0HJEET 1. Lavan kippaussuunta pitää valita niin, että vaunu on sekä pituus- että poikittaissuunnassa vaakasuorassa 2. Älä ylikuormita vaunua, sillä valmistaja ei vastaa siitä johtuvista vaurioista(taulukko 1) 3. Vetopuomin ja rungon tukijalka on ajon aikana oltava yläasennossa. 4. Muista pitää hydrauliikan käyttövipu riittävän ajan tyhjennysasennossa niin, että paineet poistuvat jokaisesta käyttökohteesta. 5. Oleskelu kipatun lavan tai välirungon alla on ehdottomasti kielletty, ellei niitä ole tuettu. 6. Lannotteiden holvaaantuminen voi aiheuttaa kaatumisvaaran. 7. Nivelakselin käytössä pitää noudattaa suurta varovaisuutta. Tarkista, että nivelakselin nivelet ja suojat ovat ehjät ja suojaketjut kiinni. 8. Vetovarret saattavat taivuttaa nivelakselia ajon aikana. Liian suuri kääntökulma saattaa vahingoittaa nivelakselia tai pumppua. Liian pitkä nivelakseli vahingoittaa pumppua, erityisesti tilanteissa, joissa traktori ja vaunu ovat pystykulmassa toisiinsa nähden. 9. Laitojen ollessa alaskäännettyinä on kippaaminen ehdottomasti kielletty. 10. Varmistu aina siitä, että täyttövaunua käytetään tasaisella kovalla maalla ja että vaunulla ei ole kallistumisvaaraa. Ota huomioon myös mahdollinen tuulikuorma. 4

5 4 TURVALLISUUSOHJEET 4.3 NIVELAKSELI 1. Tarkista, ettei voimansiirtoakselin suojaputket pyöri akselin mukana. Kiinnitä pysäytysketju huolellisesti. 2. Kun konetta kuljetetaan yleisillä teillä, tulee kuljettajan varmistua siitä, että voimansiirto on pysäytetty. 3. Ennen voimanoton kytkemistä päälle varmista, ettei kukaan seiso pyörivän akselin lähistöllä. 4. Nivelakselin saa asentaa paikalleen vain traktorin voimanottoakselin ollessa kytkettynä pois päältä, moottori pysäytettynä ja virta-avain poistettuna virtalukosta 5. Moottoria käynnistettäessä voimanoton on oltava kytkettynä pois päältä. 6. Traktorin voimanoton kierrosnopeuden tulee sopia koneen käyttöön. 7. Voimanotolle annettua kierrosnopeutta ei saa ylittää. Ylitys aiheuttaa koneelle vaurioita. 8. Voimanottoakseli on kytkettävä pois päältä, kun sitä ei tarvita tai kun traktori ja työkone ovat toisiinsa nähden liian suuressa kulmassa. 9. Ennen nivelakselin pyörimään kytkemistä ja myös koko ajan akselin pyöriessä varmista, ettei kukaan oleskele pyörivän akselin vaara-alueella. 10. Älä käytä muita kuin CE-merkillä varustettuja, valmistajan hyväksymiä nivelakseleita. Suojusputket ja -suppilot sekä traktorin voa-suojus on aina oltava asennettuna paikalleen ja kunnossa. 11. Älä koskaan käytä vaurioitunutta nivelakselia, koska tällöin on olemassa vakava onnettomuusvaara. Vaurioitunut akseli on korjattava ennen kuin sitä käytetään seuraavan kerran. 12. Ota huomioon nivelakselin akseliputkien päällekkäisyys sekä kuljetus- että työasennossa. 13. Akselin lyhentämisen jälkeen profiiliputket on puhdistettava ja voideltava huolellisesti rasvalla. 14. Nivelakseli on asennettava paikalleen ja irroitettava vain silloin, kun traktorin voimanottoakseli on kytketty pois päältä. Voimanottoakselia ei saa jättää kytketyksi pois päältä pelkästään kytkimen varaan. 15. Kun nivelakseli on asennettu paikalleen, sen lukitusnastan on oltava lukittuna voimanottoakselin urassa. Tarkista, että akseli on tukevasti paikallaan. 16. Kytke akselinsuojuksen lukitusketju siten, ettei suojus pääse pyörimään. 17. Aseta irroitettu nivelakseli sille varatulle tuelle. 18. Jyrkissä käännöksissä voiman ulosotto on aina kytkettävä pois päältä. 4.4 KULJETUS JA SIIRTO 1. Noudata aina tieliikennelakia ajaessasi yleisillä teillä. 2. Tarkista ja asenna kaikki yleisillä teillä kuljetusta varten tarvittavat varusteet kuten valot heijastimet ja hitaan ajoneuvon kolmio. 3. Ota huomioon sallitut akselipainot, kokonaispainot sekä kuljetusmitat. 4. Silppurin runkoa käytettäessä varmista, että vetokoukun lukitus on lukkiutunut ja vaunu siirretty kulkemaan samalla linjalla traktorin kanssa. 5. Traktorin käyttäytymiseen kuljetuksen aikana, sen ohjautumiseen ja jarrujen toimintaan vaikuttaa perävaunun kuorma. Siksi on tärkeää, että aina noudatetaan sallittuja 6. akseli- ja aisapainoja. Vaunussa ei saa kuljettaa matkustajia. 7. Vaunua saa nostaa vain ohjetarroin merkityistä paikoista. 8. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä nostoliinoja tai ketjuja ja tarkista niiden kunto. 9. Vaunua kuljetettaessa on se sidottava tukevasti lavaan ketjuilla tai sidontaliinoilla. 10. Trukilla tms. lastattaessa, on huolehdittava, että vaunu on tasapainossa eikä putoamisen vaaraa ole. 5

6 4.5 HYDRAULIIKKA 1. Kytkemisen jälkeen hydraulijärjestelmässä on korkea paine. Kovalla paineella purkautuva hydrauliöljy tunkeutuu ihon läpi ja saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. Vammautumisriski on olemassa silloinkin, kun etsitään vuotokohtia. 2. Ole varovainen kaikkien hydrauliikkaosien kanssa. Niiden yhteydessä on olemassa puristus- ja leikkausvaaroja. 3. Hydrauliliittimiä ei saa irroittaa, kun kone on pelkän hydrauliikan varassa, koska järjestelmään jää paine. 4. Kytkettäessä hydrauliletkua traktoriin hydraulijärjestelmä ei saa olla paineistettu koneen eikä traktorin puolelta. SUOJAUTUMINEN ÖLJYILTÄ JA RASVOILTA 1. Käytä aina öljyä tai rasvaa käsitellessäsi asianmukaisia suojavaatteita ja öljyn kestäviä käsineitä. 2. Vältä ihon kosketusta öljyn ja rasvan kanssa. Iho voi vaurioitua. 3. Älä koskaan käytä ihon puhdistamiseen öljyä tai voitelurasvaa! Näissä aineissa saattaa olla pieniä metallihiukkasia, jotka aiheuttavat käsiin haavoja, joita öljy vielä pahentaa. 4. Seuraa voiteluaineiden valmistajien käsittelyohjeita sekä turvallisuusmääräyksiä. 5. Synteettiset öljyt ovat monesti syövyttäviä ja aiheuttavat ihon voimakasta ärtymistä. JÄTEÖLJY 1. Jäteöljy on kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaisesti hävitettäväksi kansallisten määräysten mukaisesti. ONNETTOMUUDET 1. Mikäli öljyä joutuu maaperään, on sen leviäminen estettävä ja öljy kerättävä talteen esim. imeyttämällä turpeeseen. 2. Mikäli öljy tai voitelurasva aiheuttavat vammoja ihoon, ota välittömästi yhteys lääkäriin. 4.6 HUOLTO JA KORJAUKSET 1. Ennen puhdistus-, voitelu-, asennus- tai säätötöitä varmista aina, että voimanotto on pois päältä ja moottori pysäytetty. Irroita virta-avain tahattoman traktorin tai työkoneen liikkeellelähdön estämiseksi. 2. Tue vaunu kunnolla paikalleen ennen kuin aloitat huoltotöitä. 3. Mikäli suoritat huoltotöitä lavan tai välirungon alla,huolehdi siitä että sekä lava että välirunko ovat kunnolla tuetut. 6

7 5 TURVAMERKIT JA -KOMPONENTIT SEKÄ TYYPPIKILPI Varo nivelakselia MAX. 540 /MIN Koneen sallittu pyörimisnopeus Sivuheijastimet Etuheijastimet Älä mene tukemattoman lavan alle Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet aina ennen käyttöönottoa. Läs bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter innan den nya maskinen tas i bruk. Become familiar with the owners manual and safety instructions before starting to operate this machine

8 5 TURVAMERKIT JA -KOMPONENTIT SEKÄ TYYPPIKILPI Puristusvaara koneen ja traktorin välissä

9 5 TURVAMERKIT JA -KOMPONENTIT SEKÄ TYYPPIKILPI HUOM! Kiristä pultit 3 tunnin ajon jälkeen. OBS! Spänn bultarna efter 3 h körning. NOTE! Tighten the bolts after 3 operating hours 480 kpa Sivuheijastin

10 5 TURVAMERKIT JA -KOMPONENTIT SEKÄ TYYPPIKILPI KÄYTÄ AINA EHDOTTOMASTI HUOLTOTUKEA TYÖSKENNELLESSÄSI YLÖS NOSTETUNLAVANALLA Huoltotuki

11 JUNKKARI TÄYTTÖVAUNUISSA ON VAKIONA EU-DIREKTIIVIEN MUKAISET VALOT JA HEIJASTIMET. VALOT TOIMIVAT TRAKTORIN7-NAPAISENPISTOKKEENKAUTTA. VALOJA ON KÄYTETTÄVÄ AINA AJETTAESSA YLEISILLÄ TEILLÄ. TAKAVALOT TAKANA YKSI HITAAN AJONEUVONKILPI TAKANA KAKSI PUNAISTA HEIJASTIN- KOLMIOTA KELTAISIA SIVUHEIJASTIMIA ONKAKSI MOLEMMILLA SIVUILLA. VALKOISIA ETUHEIJASTIMIA ONKAKSI KAPPALETTA. KATSO SIVUJEN7 JA 9 KUVAT 5.2 TYYPPIKILPI Malli Valm.n:o Valm.vuosi Renkaat Kantavuus Kok. paino Aks. paino Max.aisapaino Type Mfg n:o Year Tyres Carr. cap Total weight Axle weight Max.boomload YLIHÄRMÄ FINLAND OY 11

12 6 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ 6.1 KÄYTTÖTARKOITUS Junkkari täyttövaunut on tarkoitettu kylvölannoittimien täyttöön kylvöolosuhteissa. Vaunu voidaan täyttää siemenviljalla ja apulannalla yhtäaikaa ja purkaa halutussa järjestyksessä. Täyttövaunua voidaan käyttää myös tavallisena kippivaununa ja siirtovaununa. 6.2 SOVELLUTUKSET KÄYTTÖRAJOITUKSET 6.3 KÄYTTÖRAJOITUKSET JA KIELLETYT KÄYTTÖMUODOT Käyttäjään asetetut rajoitukset -Käyttäjän ei saa olla huumaavien aineiden, alkoholin tai vahvojen lääkkeiden vaikutuksen alaisena. -Sairaus- tai invaliditeettitapauksissa luvan käyttöön voi antaa hoitava lääkäri. Laitteiston käyttö on kielletty henkilöiltä, joilta puuttuu asianmukaiset tiedot ja taidot maataloudesta, sekä alle 15 vuotiailta. Kielletyt käyttömuodot -Täyttövaunua ei saa käyttää rakennus- tai nostotasona. -Ihmisten nostaminen tai siirtäminen täyttövaunulla on kielletty. -Täyttövaunua ei saa käyttää olosuhteissa, joissa vaunun kaatumiseen on pienikin mahdollisuus. -Täyttövaunua ei saa jättää kuormattuna pelkän hydrauliikan varaan, sekä nosto- että kippisylinteri on aina nostettava siten että mekaanisen lukot lukkiutuvat. -Täyttövaunua ei saa käyttää ilman tukijalkoja. 7 TOIMINTAPERIAATE Täyttövaunu on tarkoitettu kytkettäväksi traktorin perään. Täyttövaunulla on helppo täyttää kylvölannoittimia ym. kohteita jotka ovat maanpinnan yläpuolella, korkeintaan kippilavan alareunan alapuolella kippirunko ylös nostettuna. 12

13 8 KONEEN KULJETUS, KÄSITTELY JA VARASTOINTI (MAAHANTUOJA, KESKUSLIIKE JA JÄLLEENMYYJÄ) 8.1 KULJETUS 1. Tuotteen toimitusehto on vapaasti tehtaalla, ellei asiasta toisin sovita. 2. Ostaja (keskusliike) sopii valmistajan kanssa ajankohdasta, jolloin tuote on noudettavissa. 3. Valmistaja huolehtii tuotteen lastauksesta. 4. Kuljetuksen ajan vastuu tuotteesta on kuljetusliikkeellä. 8.2 KÄSITTELY 1. Tuotetta tulee käsitellä maatalouskoneelle tyypillisellä tavalla huolellisesti sitä vaurioitta- Matta. 2. Tuotteen päälle ei saa lastata muita tuotteita. 3. Tehtaalta tuote lähetetään huolellisesti pakattuna. 8.3 VARASTOINTI 1. Vaunu tulee varastoida auringonvalolta ja sateelta suojattuna. 2. Ulkona varastoitaessa on tarkistettava aika ajoin, että vaunuun ei jää vettä seisomaan. 3. Pitempiaikainen varastointi tulee aina tapahtua sisätiloissa. 8.4 KONEENKULJETUKSEN ERITYISTURVALLISUUSOHJEET 1. Konetta saa nostaa vain ohjetarroin merkityistä paikoista. 2. Varmista, että nostava laite on riittävän tehokas ja turvallinen ja kaatumis- ja putoamisvaaraa ei ole. 3. Konetta ei saa nostaa trukinpiikeillä, vaan on aina käytettävä joko liinoja tai ketjuja. 4. Käytä vainhyväksyttyjä liinoja tai ketjuja. 5. Varmista aina ennen nostoa liinojen ja ketjujen kunto. 6. Konetta nostettaesa nostoliinat tai ketjut tulee pitää kireällä, jotta kone ei pääse heilahtamaan ja synnyttämään vaaratilanteita. 7. Tarkista aina nostoetäisyys käyttäessäsi nostureita. 8. Kone on kuljetuksen ajaksi aina sidottava lavaan. 13

14 9 KÄYTTÖÖNOTTO Vaunun käyttöönotosta vastaa asiakas, ellei kaupan yhteydessä ole toisin sovittu. LUE TURVALLISUUSOHJEET 9.1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Pakkaus sisältää perusvaunun, joka on yksi kolli. Ohjekirja on kiinnitettynä vaunun etuosaan, lavan alle. Täyttöputket ja peruslaitain karikat ovat pakattuina vaunun lavalle. 9.2 PAKKAUSTEN HÄVITTÄMINEN Puiset ja pahviset pakkausmateriaalit voi hävittää polttamalla tai viemallä kaatopaikalle. Pakka-uksen mukana tulevat muovipussit ja muoviset narut tulee hävittää kansallisten säädösten mukaisesti kierrättämällä tai viemällä kaatopaikalle. 9.3 KOKOONPANO Täyttövaunu: Normaalisti täyttövaunu toimitetaan koottuna.poikkeuksen voi aiheuttaa kuljetustekniset syyt. Täyttöputket ovat pakattuna vaunun lavalle, josta ne on asennettava paikoilleen perustakalaidassa oleviin lähtöihin. Täyttöputket kiinnitetään mukana toimitetuilla putkiklemmareilla. Täyttöputket asennettuna paikoilleen 14 Kiinnitysklemmari

15 9.4 KIINNITYS TRAKTORIIN Perävaunu kiinnitetään traktorin vetokoukkuun (ISO 6489/1) Voiman ulosotto Yleisperävaunussa on SFS-ISO 500-standardin kategorian 1 mukainen voimanottoakselin kytkentä. Lisäksi vaunussa on EU-direktiivin 89/392, normin EN1152 ja CEN/TC 144 N194 mukaiset turvavarusteet valmiina, jolloin vaunuun voidaan kytkeä edellinen merkittyjen direktiivin ja normien mukainen nivelakseli. Soveltuvista nivelakseleista on esimerkkejä kohdassa "Nivelakseli". Voiman ulosoton nimelliskierrokset ovat 540 r/min. Hydrauliikka JUNKKARI -täyttövaunujen kippiletkun jatkeen (lisävaruste) asennus-ja käyttöohje: Kippiletkun jatkeella vaunu voidaan kipata traktorin hydrauliikalla, tällöin vaunu toimii kuten normaali kippivaunu. Pakkauksessa seuraa: kippiletkun jatke kpl pikaliitin uros 1/2 1kpl pikaliitin naaras 1/2 1kpl kaksoisnippa 1/2 1kpl usit-tiiviste 1/2 2kpl Asennus: Irroita vaunun venttiilipöydästä kippisylinterin (etummaisen sylinterin) letku. Asenna tilalle naaraspuolinen pikaliitin. Kiinnitä urospuolinen pikaliitin kippiletkuun kaksoisnipan avulla. Usit-tiivisteitä käytetään tasopintojen välissä. Lopuksi tarkista liitosten tiiveys, sekä ettei kippiletku ole kiertyneenä eikä kiristyneenä. HUOM! ASENNUKSEN AIKANA LAVAN ON OLTAVA ALA-ASENNOSSA. Käyttöönotto: Suosittelemme, että vaunun ja traktorin hydrauliikassa käytettäisiin samantyyppistä öljyä, koska käytön yhteydessä ne sekoittuvat. Tehtaalla vaunun hydrauliikkaan laitetaan NESTE 32 hydrauliöljy. Käyttö täyttövaununa: Kytke kippiletku pikaliittimillä venttiilipöytään. Tämän jälkeen vaunua voidaan käyttää vaunun omalla hydrauliikalla normaali täyttövaunu ominaisuuksin. Kippivaununa: Kippiletkun jatke kiinnitetään kippiletkuun pikaliittimellä.toinen pää kiinnitetään traktoriin normaalisti.tämän jälkeen vaunua voidaan käyttää normaali kippivaunun tavoin traktorin hydrauliikalla. HUOM! KIPPILETKUN JATKETTA EI SAA LIITTÄÄ TAKANOSTOSYLINTERIIN,EIKÄ PUMPPUA SAA PYÖRITTÄÄ,MIKÄLI KIPPILETKUNJATKE ONLIITETTY TRAKTORINHYDRAULIIKKAAN. PAINEENALAISIA LETKUJA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TYHJÄTÄ HAKKAAMALLA TAI PAINAMALLA PIKALIITINTÄ, KOSKA ON AINA OLEMASSA HENGILÖVAHINGON JA MAAPERÄN SAASTUMISEN VAARA. Valolaitteet ÄLÄ YLITÄ HYDRAULIJÄRJESTELMÄN MAKSIMIPAINETTA. Valolaitteet kytketään traktorin perävaunun pistokkeeseen. Pistokkeen tulee olla 7-napainen SFS DINISO standardien mukainen pistoke. Valolaitteet toimivat tasavirralla, jonka nimellisjännite on 12 V. 15

16 10 NIVELAKSELI 10.1 NIVELAKSELIN TYYPPI Sopiva nivelakseli: EG T tai vastaava HUOMIO! Tarkista nivelakselia ostaessasi akselin riittävä pituus NIVELAKSELIN PITUUS Nivelakselin pituuden tulee olla sopivan mittainen jo käyttäjän turvallisuuden sekä akselin kestävyyden ja tominnan kannalta. Nivelakselin putkien on oltava päällekkäin vähintään 100mm(10cm). Liian pitkä akseli "pohjaa" ja aiheuttaa nivelakselin rikkoutumisen. Lyhyen akselin putket saattavat konetta nostettaessa irrota toisistaan, jolloin on merkittävä vahingon mahdollisuus. Lisäksi pienellä limityksellä ei voida saavuttaa riittävää tehonsiirtoa ilman akselin vauriotumista NIVELAKSELIN LYHENTÄMINEN 1. Konetta nostamalla etsitään akselin lyhin mitta (kuva 1). 2. Jätä 25mm pelivara ja merkitse katkaisukohdat (kuva 2). 3. Katkaise akselin jokaisesta neljästä putkesta yhtä paljon pois (kuva 3). 4. Poista katkaisupurseet viilalla ja puhdista kaikki putket. 5. Rasvaa nivelakseli. kuva 1 kuva 2 16

17 1. Tarkista rengaspaineet säännöllisesti. Paine 400/15,5/ kpa 4,8 aty 500/50R kpa 4,8 aty 2. Tarkista öljyletkujen ja liitosten tiiveys. 3. Tarkista valolaitteiden toiminta. Taka-, vilkku- ja jarruvalot on kytketty eurooppalaisen standardin mukaisesti. Jos valot eivät tarkastuksessa toimi oikein, niin varmista että traktorin sähköulosotto on kytketty standardin mukaisesti. 4. Lava on kipattava tyhjänä ennen käyttöönottoa 2-3 kertaa. Kippisylinteri on tehtaalla koepainettu, mutta sen jälkeen öljyt on poistettu. 5. Tarkista pyörän mutterien ja ruuvien kireys ( n. 220 Nm=22 kpm ) kolmen tunnin ajon jälkeen. Uudelleen tarkastus 2-3kertaa vuodessa käytöstä riippuen. (Kuva 1). 6. Tarkista nivelakselin sopivuus traktoriin. 7. Jarrullisen vaunun jarrusylinterit ja putket on ilmattava ennen ajoon lähtöä (katso jarrujen säätö ja ilmaus). 8. Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit kaksi kertaa käyttökaudessa. 9. Tarkista noston ja kippauksen mekaanisten lukitusten toiminta. Kuva 1 11 TARKISTA KUORMAUS 1. Ota huomioon perävaunun kantavuus ja tielainsäädäntö, koska myös takuu on tällöin voimassa. 2. Siemenet kuormataan vaunun etuosaan viljasuppiloon. Jätä säiliö n cm vajaaksi siten, että kipattaessa ei tapahdu ylivalumista. Menettele samoin lannoite- suhteen. Siemenet puretaan keskimmäisestä luukusta ja lannoitteet vastaavasti puolen Laitimmaisista. 17

18 13 KÄYTTÖ TUTUSTU KUORMAAMATTOMAN VAUNUN AVULLA SEN TOIMINTOIHIN VARMISTA, ETTÄ KIPPAUSALUSTA ONAINA RIITTÄVÄNKOVA JA SUORA ( EI KALTEVA ) Nivelakselin pituus on sopiva silloin, kun pelivaraa sisällepäin on 15 cm traktorin ja perävaunun olessa suorassa nivelakseli kytkettynä. Tarkista, että nivelakseli ei pohjaa missään olosuhteissa. Varo, että vetovarret eivät taita akselia jyrkässä käännöksessä. Suositeltava käyttökierrosluku nivelakselille on hieman tyhjäkäyntiä korkeampi ja ehdoton maksimi 540 r/min NORMAALI KIPPAUS Varmista, että takanostosylinteri on ala-asennossa. Varo takalaidan vaurioitumista, mikä saattaa tapahtua johtuen vaunun suuresta kippikulmasta. Kuva KIPPAUS TÄYTTÖVAUNUNA Vaunu on kiinni traktorissa tai seisoo oman tukijalkansa varassa, tällöin vapaatila traktorin ja nostosilmukan välissä tulee olla n. 20 cm. Ota myös huomioon, että takanoston ja laskun aikana perävaunun pyörät liikkuvat n. 25 cm. Etsi tasainen tukeva alusta. Levitä tukijalat ja laske ne samalle etäisyydelle maasta esim cm. Katso kuva 2 ja kuva 3 Kuva 2. 18

19 Kuva 3. Tukijalkojen säädöt 5-10cm Kuva 4. Lukitsin Varmista, että kippisylinteri on aivan ala - asennossa. Aja takanostosylinteri pohjaan ja laske mekaanisen lukituksen varaan. Tarkista, että lukitus on tapahtunut ennen kippausta. Nosta kippisylinteri haluttuun asentoon. Katso kuva 5. Yläasentoon nostettaessa nostotuki lukkiutuu. 19

20 Kuva LAVAN LASKU Lasku tapahtuu juuri päinvastaisessa järjestyksessä. Jos nostotuki on lukittu, vapauta lukitus. Laske lava täysin alas. Nosta takasylinteri pohjaan. Vapauta lukitus vetämällä laukaisunarusta ja samalla laskemalla peräsylinteri alas. Kuva 6. Nostorungon Lukitushaka 20

21 Kuva 7 Lukitussalpa Vaijeri 13.4 LAVAN LUKITUS JA VAPAUTUS Lava lukkiutuu automaattisesti ylös nostettaessa, kun lavaa lasketaan noin 10 cm alas, niin lava jää lukitukseen. Lavan lukitus vapautetaan nostamalla kippaus-sylinteriä ylöspäin jolloin voidaan vetää lukitussalpa auki ja laskea lava alas. Katso kuvat 7-8. Kuva 8. Lukituksen vapautus Nostorungon vapautus lukituksesta Lavan vapautus lukituksesta PERÄN NOSTO KIPPAUS Hydrauliventtiilien toiminta Kuva 9 PERÄN LASKU KIPIN LASKU 21

22 13.5 NOSTO ILMAN TUKIJALKOJA Kuorman painoksi sallitaan enintään 4500kg. Kovalla suoralla alustalla voidaan nosto ja kippaus suorittaa ilman tukijalkoja. Tällöin on kuitenkin aina takapään sylinteri jätettävä lukon varaan ennen kippausta. Paino siirtyy tällöin takapyörien varaan jolloin vaunu ei pääse kaatumaan taaksepäin TAKALAIDAN LUKITUS JA TIIVISTYS Rengas-sokalla lukitaan takalaidan kiinnitin D 14 VOITELUKAAVIO A A KOHDE VOITELUAINE HUOL- TO- VÄLI A. TELINKEINUAKS. VASELIINI 500h B. NIVELAKSELI VASELIINI 8h C. HYDRAULIIKKA HYDRAULIIKKA- ÖLJY SAE 20 W TAI SAE 10 W Katso kohta 15 C B D. RUNGON NIVEL- TAPIT VASELIINI Katso kohta 14.1 B 22

23 14.1 VOITELUOHJEET 1 Telin laakerien voitelu neljä kertaa käyttökaudessa tai 500h välein. 2 Kipin kiinnikeiden voitelu neljä kertaa käyttökaudessa. 3 Voitele kaikki rungon niveltapit vähintään neljä kertaa käyttökaudessa. 4 Jarrujen säätö kaksi kertaa käyttökaudessa tai tarpeen mukaan ( Katso ohje ). 15 HYDRAULIIKAN HUOLTO 1 Tarkista öljymäärä ensimmäisen noston ja kippauksen jälkeen ja lisää öljyä tarvittaessa. Säiliö on täytetty mineraaliperustaisella SAE 20W - hydrauliöljyllä. Kylmissä olosuhteissa suositellaan SAE 10W - hydrauliöljyä. Öljysäiliön tilavuus on 46 litraa. 2 Vaihda hydrauliöljy ensimmäisen 25 h tai käyttökauden jälkeen. Seuraava vaihto 3 vuoden välein. Säiliön pohjassa on poistotulppa öljyn poistoa varten. Täyttöaukon tulppa on varustettu huohotinputkella. Kaikkien kippien pitää olla ala-asennossa öljynvaihdon aikana. 3 Poista säiliöön muodostunut kondensiovesi poistotulpan kautta syksyllä ennen pakkasia. 4 Tarkista säännöllisesti hydraulipumpun vaihteen öljymäärä, täyttö tarkistussilmän tasolle Suositeltava öljy: vaihteistoöljy SAE 90 EP, vaihtoväli 12kk. 16 JARRUJEN SÄÄTÖ Jarrunapa on varustettu säätöruuvilla. Jarrujen säätö tapahtuu seuraavasti : a) Nosta säädettävä pyörä ylös. b) Kiristä säätömutteria, kunnes pyörä lukkiutuu. Löysää sitten mutteria niin paljon, että pyörä pyörii vapaasti. 23

24 17 LAITOJEN ASENNUSOHJEET 1 Pakkaus puretaan. 7 Sivuviljalaidat ovat 74 cm korkeita ja samanlaisia molemmilla sivuilla. Nouse lavalle ja ripusta sivulaidat siten, että tapit 2 Asenna etuperuslaita, sen tunnistaa kahdesta pystytolpasta, jotka painetaan vastaaviin holkkeihin lavan etukulmassa. Laita osuvat etulaidassa ja karikoissa oleviin pidikkeisiin. on 75 cm korkea. 3 Asenna perus- tai viljalaitojen kulma- ja keskikarikat. 8. Ripusta takaviljalaita karikkojen päissä oleviin pidikkeisiin. Laita on 74 cm korkea jonka alareunassa on kaksi holkkia 4. Perusviljalaidat on 41 cm korkeat, asennetaan vaunuun sivulta painamalla saranoiden vastakappaleeseen. Älä sulje laitoja 9. Ripusta takaperuslaita viljalaidan holkkeihin. Takaperuslaita on varustettu viljaluukulla. 10. Kiinnitä välitanko 5. Asenna etuviljalaita, se on 40cm korkea ja siitä puuttuu laitalukot. Seiso lavalla kun nostat laitaa paikalleen. 6. Ruuvaa askelmat kiinni etulaitaan, lisätuella varustettu askelma on tarkoitettu sisäpuolelle. Askelmat asennetaan vastakkain vinosti alaspäin. 11. Sulje perusviljalaidat kääntämällä ne ylös ja sulje kaikki laitalukot. 12. Mukana olevia irrallisia akselitappeja käytetään peruslaitojen kanssa. Tapit työnnetään takalaidan yläkulmissa ja takakarikoissa olevien reikien läpi ja varmistetaan rengas-sokalla. 24

25 18 VIANETSINTÄKAAVIO Lava ei kippaa täyteen korkeuteen. Nosto-tai kippisylinterin mekaaniset lukitukset ei aukea. Pyörännapa lämpenee Öljysäiliössä ei ole riittävästi öljyä. Lukitusvipujen käyttövaijeri irronnut tai venynyt. Laakeri vioittunut, navassa vähän rasvaa, napa liian kireä/löysä Täytä öljysäiliö. Kiristä tai kiinnitä Käyttövaijeri. Vaihda laakeri tarvit. Voitele napa. Säädä navan kireys. Hydrauliöljy NESTE 32 Katso navan säätöohje 18.1 VIKAANTUMINEN Täyttövaunun normaali kuluminen tapahtuu turvallisesti eikä aiheuta vaaratilanteita. On huomioitava, että mikäli konetta käytetään liikennesääntöjen ja turvallisuusmääräysten vastaisesti, konetta ylikuormitetaan ja sitä ei huolleta on aina olemassa vaara epätavallisesta kulumisesta tai rikkoontumisesta, jotka saattavat vahingoittaa niin ihmisiä kuin ympäristöäkin. 25

26 19. TUOTTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ LUE TURVALLISUUSOHJEET Tuotteen käytöstä poistamisesta kokonaisuutena vastaa tuotteen loppukäyttäjä tai se henkilö tai yritys, jonka omaisuutena tuote on silloin kun tuote poistetaan käytöstä. Tuotteen käytöstä poistamisesta ja erilaisten syntyvien jätteiden käsittelyistä on olemassa kaikissa käyttäjämaissa kansalliset lait, ohjeet sekä määräykset, joita on noudattettava. Useimmat vaunun osat ovat luonnossa hajoamattomia materiaaleja, joten vaunu on purettava ja eri materiaalit on hävitettävä kansallisten määräysten mukaisesti. -Rauta ja muut metallit kierrätetään kone- ja laitepurkaamojen kautta uudelleen käytettäväksi. -Jäteöljy, muovi ja muut kumiosat kuin renkaat käsitellään ongelmajätteenä ja ne hävitetään joko kierrättämällä tai kuljettamalla asianmukaisesti kaatopaikalle tai muuten hävitettävä kansallisten säädösten mukaisesti. -Renkaat on hävitettävä direktiivien 83/189ETY, 182/88/ETY, 94/10/EY mukaisesti palauttamalla käytetyt renkaat kierrätyspisteisiin tai kierrätysoperaattoreille, jotka toimittavat renkaat edelleen jälleenkäsiteltäväksi. Purkamisesta ja jätteiden käsittelystä saa tarvittaessa lisätietoja ympäristöviranomaisilta. 26

27 20 TAKUUEHDOT 1. Takuuaika on 12 kuukautta maatalouskäytössä siinä työssä, johon laite on tarkoitettu. 2. Kunnallisessa, teollisessa ja ammattimaisessa urakoinnissa tai vastaavassa käytössä takuuaika on 6 kuukautta. 3. Takuuaika alkaa valtuutetun jälleenmyyjän uuden laitteen luovutuspäivästä. 4. Takuu korvaa valmistus- ja raaka-ainevirheet. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan käyttökuntoiseen tehtaalla tai sopimuskorjaamossa. Alihankintaosilla on niiden valmistajien myöntämä takuu. 5. Takuukorjaus ei jatka takuuaikaa 6. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat ohjekirjan vastaisesta virheellisestä käytöstä tai huollosta, liiallisesta kuormittamisesta tai normaalista kulumisesta. Takuu ei korvaa myöskään seurannaisvaurioita, seisontapäiviä, matkakuluja, rahteja, päivärahoja, ylityötä eikä koneen alkuperäisrakenteen muuttamista. Takuuasioissa pyydämme Teitä kääntymään myyjäliikkeen puoleen, joka tekee takuuanomuksen. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, niistä ja mahdollisista kustannuksista on sovittava valmistajan kanssa etukäteen. Takuu on voimassa vain, jos takuukortti palautetaan asianmukaisesti täytettynä 14 pv:n kuluessa toim.päivästä valmistajalle. 21 VASTUUALUEET Valmistaja ei vastaa jos konetta käytetään lakien, turvallisuusmääräysten tai tämän ohjekirjan vastaisesti. Koska koneen käytön yhteydessä saattaa syntyä tilanteita, joista ei ole ohjeita tai määräyksiä, käyttäjien suositellaan toimivan yleisten koneturvallisuusohjeiden ja direktiivien mukaisesti. Valmistaja ei vastaa muiden valmistajien komponenttien käytöstä johtuvista vahingoista. Valmistaja ei vastaa muille koneille tai laitteille vaunun käytöstä johtuvista vahingoista. Valmistaja ei myöskään vastaa virheellisen rehun aiheuttamista vahingoista. Valmistaja ei vastaa vieraiden esineiden ja ylitäytön aiheuttamista vahingoista. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden edelleen kehittää tai muuttaa koneen rakennetta. 27

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Junkkari J120. Junkkari J120. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.

Junkkari J120. Junkkari J120. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari. Junkkari J120 Junkkari J120 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3

Lisätiedot

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 8000 9000 YPV-01SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO: SIVU NRO: SIVU NRO: 2 ARVOISA ASIAKAS 2 10 HUOLTO 20 2.1 VAROITUSMERKKI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO

KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO Junkkari HJ 4 M HJ 4 G HJ4-05SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4835295 e-mail: junkkari@msk.fi KÄYTTÖOHJE VARAOSALUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU NRO: 2 VALMISTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 2003 SUOMI

KÄYTTÖOHJE. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 2003 SUOMI SUPERSEED 3000 KÄYTTÖOHJE SS03SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 Fax +358-(0)6-4846401 2003 SUOMI 1. SISÄLTÖ SIVU 2. ARVOISA ASIAKAS 3 2.1 VAROITUSMERKKI 3 3. TEKNISET TIEDOT 3 4. TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO

KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO KÄYTTÖOHJE 350 MULTAUSAURA KÄYTTÖ HUOLTO 1 VM 350 MULTAUSAURA Sisältö Sivu 1. TEKNISET TIEDOT 2 2. TURVALLISUUSOHJEET 2 2.1 Yleisiä ohjeita 2 3. AURAN KÄYTTÖÖNOTTO 3 3.1 Auran kytkeminen traktoriin 3 3.2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA VM 300 DS SUORAKYLVÖKONE

KÄYTTÖOHJEKIRJA VM 300 DS SUORAKYLVÖKONE KÄYTTÖOHJEKIRJA VM 300 DS SUORAKYLVÖKONE 2011 Versio 1.0 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 Määräysten mukainen käyttö 3 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 4 VASTUUEHDOT 5 TAKUUEHDOT 6 1. TURVALLISUUSOHJEET 7 1.1 Varoitustarrat

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppuri FCT 1050 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Lisätiedot

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE

MAXI-HAMSTERI HARJAKONE MAXI-HAMSTERI HARJAKONE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET VARAOSALUETTELO VALMISTAJA: Oy LAI-MU Ab Niittajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358 (0)2 8387 2400 Fax: +358 (0)2 8387 2444 www.laimu.fi VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Niittomurskain GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM. Käyttöohjekirja

Niittomurskain GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM. Käyttöohjekirja Niittomurskain GX 2402 SM/SC I GX 2802 SM/SC I GX 3202 SM Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 6 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Lisätiedot

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään

KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Tume-Agri Oy 97618004 10/2013 KL 2500 Kylvölannoitin Käyttöohjekirja Oikeudet rakenteen muutoksiin pidätetään Valmistaja: Tume-Agri Oy Osoite: PL 77 14201 TURENKI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

Lisätiedot

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja Käyttäjälle Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Sinulle, uuden 305, 355, 405, 455 tai 555 (415-4 Matala) traktorin omistaja. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Maahantuonti ja myynti: Respecta Oy Tenholantie 12, 00280 Helsinki p.0207 649 748, myynti@respecta.fi www.respecta.fi Valmistaja: NV VERMEIREN BELGIUM Vermeirenplein

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi

PM 10 PAALIVAUNU. PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi PM 10 PAALIVAUNU PIELISEN METALLI KY VIEMENENTIE 38 75500 NURMES PUH. 0400 276 699 FAX 013 440 093 www.pielisenmetalli.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT... 1 2. TURVALLISUUSOHJEET... 2 3. TURVAMERKINNÄT-

Lisätiedot

Käyttöohjeet + KONEEN TOIMITUSOHJEET... Sivu 3 "Alkuperäisen käyttöohjeen käännös"

Käyttöohjeet + KONEEN TOIMITUSOHJEET... Sivu 3 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Käyttöohjeet + KONEEN TOIMITUSOHJEET... Sivu 3 "Alkuperäisen käyttöohjeen käännös" Nr. 99 1602.80K.0 PRIMO 350 (Type 1601 : +.. 01001-0000) PRIMO 400 (Type 1602 : +.. 01001) PRIMO 450 (Type 1603 : +..

Lisätiedot