1. Valtiovarainministeriön kirje : Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Valtiovarainministeriön kirje 1.12.2014: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat 1-5."

Transkriptio

1 Khall Liite nro 5 KIRJELMÄT JA PÄÄTÖKSET 1. Valtiovarainministeriön kirje : Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2014, sisältäen kohdat Valtiovarainministeriön kirje : Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna Valtiovarainministeriön kirje : Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Toimeentulotuki lukien. 5. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje : Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset. 6. Työ- ja elinkeinoministeriön kirje : Osaavaa työvoimaa mahdollisesti vapautumassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 7. Opetushallituksen kirje : Muutospäätös valtionavustusasiassa koulujen aamu- ja iltapäivä kerhotoiminnan kehittämiseen / käyttöajan ja selvitysajan muutos. 8. Opetushallituksen kirje : Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta / kevään 2015 tilastointipäivän perustiedot. 9. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje : Kirjastojen kulttuurilehtien tilaukset BTJ Kirjastopalvelu Oy:stä vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje : Päätös liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna 2015 ja lukiokoulutuksen yksikköhinnoista vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje : Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen. 12. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje : Erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille Juvan kunnalle on myönnetty avustusta yhteensä euroa. 13. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje : Perusopetuksen opetusryhmien pienentäminen. Juvan kunnalle on myönnetty avustusta yhteensä euroa vuosille Vaasan hallinto-oikeuden kirje : Vastinepyyntö Vaasan hallinto-oikeudelle osoittamiin valituksiin, jotka koskevat Ratasalmen ympäristölautakunnan Markku Pesosen lupahakemuksen johdosta antamaa päätöstä ( ).

2 15. Väestörekisterikeskuksen kirje : Vuoden 2015 eduskuntavaalit: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen. 16. Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirje : Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen vuonna Pääesikunnan logistiikkaosaston ilmoitus : Puolustusvoimien edunvalvonta alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisen lupaprosesseissa. 18. Keva:n yleiskirje nro 3/2014: KuEL-maksut vuonna Keva:n yleiskirje : Palkkaperusteinen maksu vuosi Keva:n virkakirje nro 4/2014: Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille. 21. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje : Ohjeet yleisten kirjastojen perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä vuonna Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje : Perustoimeentulotukeen maksettava valtionosuusennakko vuodelle Ennakkoa maksetaan Juvan kunnalle e/kk. 23. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje : Valtioneuvoston asetuksen (338/2011) toimeenpano terveyskeskuksissa. 24. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. 25. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella. 26. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Valtionavustuksen maksatuspäätös Mikkelin seutulipun, Savonlinnan seutulipun ja Keski-Savon seutulipun kustannuksiin. Pohjois-Savon Ely-keskus maksaa valtionavustusta Mikkelin seutulippuun ,28 euroa, Savonlinnan seutulippuun euroa ja Keski-Savon seutulippuun 206,40 euroa ajalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Oy Pohjola Liikenne Ab:n reittiliikenneluvan uudet aikataulumuutokset Pohjois-Savon ELYkeskus on hyväksynyt hakemuksen. 28. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Päätös Oy Pohjola Liikenne Ab:n reittiliikenneluvan E08 reitti uudet aikataulumuutokset Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt hakemuksen.

3 29. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Päätös Savonlinja Oy:n reittiliikenneluvan E08 reitti muutoksista. Lisäksi on haettu kahta uutta pikavuoropysäkkiä, Kauraniementie Juvalle ja Kovala th Mikkeliin. Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt hakemuksen. 30. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Lausuntopyyntö siirtymäajan liikennöintisopimuksesta nro / Kuopion Liikenne Oy. 31. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Alle 25-vuotiaita työttömänä Etelä-Savossa yli 200 enemmän kuin vuosi sitten. 32. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. 33. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Myönnettyjen avustusten maksatusta koskeva päätös / rakennusperinnön hoitoavustus, valtion vuoden 2012 ja 2014 talousarvion mom Etelä-Savon ELY-keskus maksaa Juvan kunnalle ensimmäisenä avustuseränä euroa. 34. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Päätös lisäavustuksen myöntämisestä rakennusperinnön hoitoon vuoden 2012 valtion talousarvion momentilta / Käsityöneuvonta-asema, Juva. Kunnostuksen kohteena on vesikaton korjaus vuonna Avustuksen määrä on euroa. 35. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Päätös tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen / Turakkala-Haapataipale-Maivala vesihuoltolinjat. Etelä- Savon ELY-keskus on myöntänyt hanketukea yhteensä euroa. 36. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelman hyväksyminen / Tervaniemi I RN:o 2: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Kohti Ohjaamoa 2 tapahtuma Mikkelissä (www.rakennerahastot.fi). 38. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirje : Päätös SYLVIAhankkeen maksamien kertaluontoisten tukien myöntäminen kunnille kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta vuonna Etelä-Savon ELY-keskus maksaa Juvan kunnalle bonusrahaa yhteensä euroa, uuden kiintiöpakolaisten vastaanottopäätöksen tekeville ja kiintiötä korottaville. 39. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 15/80/2014: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 16/80/2014: Valtion mielisairaaloiden hoitomaksujen periminen.

4 41. Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 17/80/2014: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 18/80/2014: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lukien. 43. Suomen Kuntaliiton kirje : Maataloustukijärjestelmän muutos luo paineita kunnille. 44. Suomen Kuntaliiton kirje : Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkostojen rakentaminen alkaa. 45. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Vuoden 2015 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset. 46. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro 15/2014: Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta. 47. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro 16/2014: Ruokailukustannusten korvauksen määrä. 48. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro 17/2014: Matkakustannusten korvaukset lukien. 49. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje nro 18/2014: Vuoden 2014 yleiskirjeluettelo. 50. Kokouskutsu ja asialista Etelä-Savon pelastuslautakunnan pidettävään kokoukseen. 51. Kokouskutsu ja asialista Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pidettävään kokoukseen. 52. Etelä-Savon maakuntaliiton kirje : Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava osallistumisja arviointisuunnitelma Kokouskutsu ja esityslista Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidettävään kokoukseen. 54. Pöytäkirjajäljennös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetystä kokouksesta. 55. Pöytäkirjajäljennös Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetystä kokouksesta 56. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kirje : Palveluhinnasto 2015.

5 57. Pöytäkirjajäljennös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltojaoston kokouksesta. 58. Pöytäkirjajäljennös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntayhtymähallituksen pidetystä kokouksesta. 59. Pöytäkirjajäljennös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltojaoston pidetystä kokouksesta. 60. Pöytäkirjajäljennös Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pidetystä kokouksesta. 61. Pöytäkirjajäljennös Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pidetystä kokouksesta. 62. Pöytäkirjan ote Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen : Suoritteiden yksikköhintojen vahvistaminen vuodelle Kuntien Tiera Oy:n kirje : Tieran yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista Tieran nykyisille ja uusille kuntaomistajille. 64. Liikenneviraston kirje : Valtatien 5 parantaminen välillä Tuppurala Vehmaa, Mikkeli ja Juva. 65. Suur-Savon Sähkö Oy:n kirje : Osakekirja yhtiöjärjestyksen 13 :n lunastusmenettelyn mukaisesti. 66. Savonlinnan kaupungin hankintapäällikön yhteishankintapäätös : Monitoimilaitteiden hankinta, option käyttäminen ajalla Savonlinnan kaupungin hankintapäällikön yhteishankintapäätös : Koulu- ja askartelutarvikkeiden hankinnan option käyttäminen lukuvuodelle Savonlinnan kaupungin hankintapäällikön yhteishankintapäätös : Siivousaineiden ja -tarvikkeiden hankinnan option käyttäminen ajalla Puumalan kunnanvaltuuston päätös ja 32: Lietvesi Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen. 70. Vantaan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen kirje: Tervetuloa Asuntomessuille Vantaalle Kokouskutsu RaJuPuSu-monitoimihalli Oy:n pidettävään yhtiökokoukseen. 72. Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutuposti 4/ Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen 2013 tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain. 74. Suomen Terveystalo Oy:n kirje : Ilmoitus alihankkijan muutoksesta.

6 75. Pöytäkirjan ote Rantasalmen kunnanhallituksen : Juvan ja Rantasalmen kuntien sosiaalipalvelua koskevan yhteistyön purkamissopimus. 76. Pöytäkirjan ote Rantasalmen kunnanhallituksen : Henkilöstön siirtosopimus Juvan kunta / Rantasalmen kunta. 77. Pöytäkirjan ote Rantasalmen kunnanvaltuuston : Juvan ja Rantasalmen kuntien välinen sopimus sosiaalitoimen viranomaispalveluista lukien. 78. Pöytäkirjajäljennös Juvan kunnan teknisen lautakunnan pidetystä kokouksesta. 79. Pöytäkirjajäljennös Juvan kunnan teknisen lautakunnan pidetystä kokouksesta. 80. Pöytäkirjajäljennös Rantasalmen kunnan maaseutulautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava, Joroinen) pidetystä kokouksesta. 81. Pöytäkirjajäljennös Rantasalmen kunnan ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) pidetystä kokouksesta.

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

18.5.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 11.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 110 111 112 113 114 Liite 3 115 116 117 118 122 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO 57 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN... 123 58 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 129 59 JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot