Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen"

Transkriptio

1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/ Kokousaika klo Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen puheenjohtaja von Frenckell Asta jäsen From Minna jäsen Henttinen Kari jäsen Ilomäki Kirsi jäsen Puronummi Paula jäsen Rosendahl Tapio jäsen (poistui :n 88 käsittelyn jälkeen) Salonen Tomi jäsen Vaitomaa Marja jäsen Valovirta Rauno jäsen Muut läsnä olleet Karjalainen Milja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Lievonen Maija-Liisa yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Uotila Jarmo yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Tiitinen Juhani kuntayhtymän johtaja Kallio Mika johtava ylilääkäri Oksa Jaana johtava hoitaja Koivusalo Satu henkilöstöpäällikkö Poissa Asiat Allekirjoitukset Juha Korkeaoja puheenjohtaja Juhani Tiitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kari Henttinen Paula Puronummi Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Taloustoimistossa klo Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja

2 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Yhtymähallitus Kokousaika klo 15 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus 83 Terveyskeskussairaalan osastonhoitajan vaalin vahvistaminen 84 Neuvolan osastonhoitajan vaalin vahvistaminen 85 Tilintarkastusmuistio yhtymähallitukselle tilinpäätöksen 2014 tarkastushavainnoista 86 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle2016 sekä yksityiskohtaiset esitykset 87 Raportti pääterveysaseman neuvolatilojen saneerauksen sekä sähköpääkeskuksen uusimisen toteutumisesta 88 Esitys Luvian terveysaseman ulkoistamisesta Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisen yhteydessä 89 Sairaanhoitajan irtisanoutuminen 90 Terveydenhoitajan irtisanoutuminen 91 Hammaslääkärin vaali 92 Sovellusneuvojan toimen täyttäminen toimea auki julistamatta 93 Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Muut asiat puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA

3 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 125 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 80 Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 81 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kari Henttinen ja Paula Puronummi (varalla jäsenet Rosendahl ja Salonen). Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Henttinen ja Puronummi.

4 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 126 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 82 Yhtymähallitus sopi kokouksessaan , että kokousten alussa kuntayhtymän johtaja pitää lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Katsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä. Kokouksen ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita: lääkärikäynnit suoritepaikoittain (b-liite nro 1) kuntayhtymän uudet nettisivut (va. sovellutusneuvoja Heidi Sulosaari) Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen. Merkittiin tietoon saatetuksi.

5 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 127 TERVEYSKESKUSSAIRAALAN OSASTONHOITAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN 83 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Ulla-Maija Laurisen avoinna olleeseen terveyskeskussairaalan osastonhoitajan virkaan. Laurinen on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa terveyskeskussairaalan osastonhoitajan vaalin ja merkitä tiedokseen Ulla-Maija Laurisen ilmoituksen viran vastaanottamisesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 128 NEUVOLAN OSASTONHOITAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN 84 Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut Minna Multisillan avoinna olleeseen neuvolan osastonhoitajan virkaan. Multisilta on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa neuvolan osastonhoitajan vaalin ja merkitä tiedokseen Minna Multisillan ilmoituksen viran vastaanottamisesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 129 TILINTARKASTUSMUISTIO YHTYMÄHALLITUKSELLE TILINPÄÄTÖKSEN 2014 TARKAS- TUSHAVAINNOISTA 85 Varsinaisen tilintarkastuskertomuksen yhteydessä tilintarkastaja on toimittanut yhtymähallitukselle tilintarkastusmuistion, joka on esityslistan b- liitteenä nro 2. Tilintarkastusmuistiossa on todettu mm. suoritehintojen määräämisestä ja hallinnollisesta käsittelystä seuraavaa: Perussopimuksen 4 :n mukaan valtuusto päättää kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävistä yleisistä perusteista. Perussopimuksen 13 :n mukaan valtuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen mennessä. Kuntayhtymässä on suositeltavaa laatia riittävän yksityiskohtainen kuvaus kuntalaskutuksen perusteena olevien suoritehintojen hallinnollisesta käsittelystä, kustannusten kohdentumisesta, suoritteiden tietolähteistä sekä muista olennaisesti vaikuttavista seikoista. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä käytössä periaatteessa kolmenlaisia hinnoitteluperusteita. Avohoidossa hinnoittelu pääsääntöisesti perustuu suoritehinnoitteluun (käynti). Suoritehinnoittelussa talousarviossa arvioidaan kunkin laskutettavan toiminnan nettokustannukset ja suoritemäärät. Laskutettavien toimintojen nettokustannuksiin sisältyvät myös nk. vyörytettävät erät, eli kuntayhtymän yhteiset kustannukset (hallinto, toimisto, tietotekniikka, huollon toiminnot jne.). Lisäksi kuntayhtymän toiminnoissa on vahvistettu vuosittain myös käynnin korvaavien puhelinkonsultaatioiden yksikköhinnat (lääkäri- ja hoitajakonsultaatiot). Suoritehinnoittelun lisäksi avohoidossa sovelletaan ryhmätoiminnoissa myös aikaperusteista hinnoittelua, jonka yhtymähallitus on vahvistanut. Vahvistettua yksikköhintaa sovelletaan myös tilinpäätöksessä. Sairaalatoiminnassa puolestaan kuntalaskutuksessa on käytössä hoitopäiväsuorite, jonka lukumääräarvion yhtymävaltuusto vahvistaa avohoitosuoritteiden tapaan talousarviokäsittelyn yhteydessä. Vuoden 2015 talousarviossa sairaalapalvelujen tehtäväalueeseen siirrettiin avopalveluista kotisairaanhoito- ja kotisairaalatoiminta. Samalla tehtäväalueesta muodostettiin Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue.

8 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 130 Kotisairaanhoidon sekä kotisairaalan osalta talousarviossa on vahvistettu käyntiperusteinen hinnoittelu. Vahvistettua yksikköhintaa sovelletaan myös tilinpäätöksessä. Sosiaalipalvelujen kustannukset jaetaan voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntakohtaisesti aiheuttamisperiaatteella. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä yhtymävaltuusto on vahvistanut päihde- ja mielenterveyspalvelujen, lastenvalvonnan sekä vammaispalvelujen kokonaiskustannusarvion sekä kuntakohtaiset kustannusjaot, jotka ovat sisältäneet myös sosiaalipalvelujen oman henkilöstön ja sosiaalipalveluihin kohdistuvien nk. vyörytyserien osuuden. Tilinpäätöksessä kuntakohtaiset nettokustannukset on vahvistettu toteutuneen mukaisesti. Laskutettavat suoritteet saadaan pääosin suoraan Pegasos- (somaattinen terveydenhuolto) ja Effica (hammashuolto) -potilastietojärjestelmistä. Potilastietojärjestelmä tuottaa ja tallentaa tietoja koko toimintaprosessin ajalta palvelun tarpeen syntymisestä päätyen laskutukseen käsittäen sekä asiakaslaskutuksen että jäsenkuntien kuntalaskutuksen. Laskutuksen perustana on siis kliinisen tai hoitotyön asiantuntijoiden laskutusmerkinnät vastaanottotapahtuman yhteydessä. Toisin sanoen potilasmerkintöjen lisäksi lääkäri/hoitaja ottaa kantaa istunnossa siihen, syntyykö istunnosta myös kuntalaskutussuorite. Yksityiskohtainen raportti kuntayhtymän palveluista perittävistä suoritesekä muista yksikköhinnoista ja niiden määräämisestä sekä hallinnollisesta käsittelystä b-liitteenä nro 3. Kuntayhtymän talousarvio puolestaan rakentuu aikaisempien vuosien kustannuskehityksen perusteella lukuun ottamatta viimeisten vuosien talousarvioita, joissa kuntien asettamat kustannusten leikkausvaateet ovat tuottaneet jatkuvasti alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Lisäksi toiminnan jatkuva laajentuminen on vaikeuttanut realististen talousarvioiden arviointia. B- liitteenä nro 4 talousarvion ja tilinpäätösten toteutumista kuvaava kehityskäyrä , josta selkeästi näkyy tämä problematiikka. Suoritteiden kokonaismäärien arviointia on puolestaan vaikeuttanut kysynnän voimakas väheneminen varsinkin sairaalatoiminnassa.

9 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 131 Lisäksi tarkastusmuistiossa on kiinnitetty huomiota tilivelvollisten viranhaltijoiden mainitsemiseen toimintakertomuksessa sekä muutoksiin talousarviossa. Yhtymävaltuuston käsittelyyn menevässä hallintosäännön tarkistamisesityksessä on määritelty tilivelvolliset sekä maininta siitä, että yhtymähallitus päättää muista tilivelvollisista esimerkiksi päättäessään tilivelvollisten sijaistajista. Talousarviomuutokset on pyritty viemään yhtymävaltuustoon toimintavuoden aikana. Tässä tavoitteessa ei ole kuitenkaan suhteellisen harvoin kokoontuvan ylimmän päättävän toimielimen kokousaikatauluista johtuen kaikkina vuosina täysin onnistuttu. Tällöin määrärahojen lopullinen ylitysoikeuspykälä on viety yhtymävaltuuston vahvistettavaksi samassa kokouksessa, ennen tilinpäätöksen vahvistamista. Vuoden 2014 osalta yhtymävaltuuston vahvistettavaksi on menossa toimintavuoden jälkeen pelkästään määrärahasiirtoja eri tehtäväalueiden välillä. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä saattaa kuntalaskutusraportin tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle sekä yhtymävaltuustolle. Edelleen yhtymähallitus päättää velvoittaa kuntayhtymän johtajan selvittämään mahdollisuudet siirtyä vuoden 2016 kuntalaskutuksessa terveysasemakohtaiseen suoritehinnoitteluun. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemällä tarkennuksella: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen riskien kartoituksesta, talousarviomuutoksista sekä kuntalaskutusraportin, joka saatetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle sekä yhtymävaltuustolle. Edelleen yhtymähallitus päättää velvoittaa kuntayhtymän johtajan selvittämään mahdollisuudet siirtyä vuoden 2016 kuntalaskutuksessa terveysasemakohtaiseen suoritehinnoitteluun.

10 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 132 VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SEKÄ YKSITYISKOHTAISET ESITYKSET 86 Vammaisneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2016 toimintasuunnitelman sekä esittää samalla, että kuntayhtymä korvaisi pidettävän Kansainvälisen vammaispäivän tilaisuuden kustannukset, yhteensä 675. Kustannukset koostuvat Harjavalta -salin vuokrasta, tarjoiluista sekä lehti-ilmoituksesta. Lisäksi Vammaisneuvosto esittää, että kuntayhtymän jäsenkuntien alueella tehtäisiin esteettömyyskartoitukset ja että kunnat ottaisivat vastuulleen kyseisten kartoitusten tekemisen. Esityslistan b-liitteenä nro 5 vammaisneuvoston edellä mainittu toimintasuunnitelma, esitykset sekä kokousmuistiot nrot 1, 2 ja 3. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi vammaisneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja kokousmuistiot 1-3/2015. Edelleen yhtymähallitus päättää myöntää pyydetyn avustuksen, yhteensä 675 Kansainvälisen vammaispäivän paikallistilaisuutta varten. Vielä yhtymähallitus päättää lähettää vammaisneuvoston esityksen esteettömyyskartoitusten tekemisestä jäsenkuntien kunnallishallituksille tarvittavia toimenpiteitä varten. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 133 RAPORTTI PÄÄTERVEYSASEMAN NEUVOLATILOJEN SANEERAUKSEN SEKÄ SÄHKÖPÄÄKESKUKSEN UUSIMISEN TOTEUTUMISESTA 87 Vuoden 2015 talousarvioon on varattu :n määräraha pääterveysaseman neuvolatilojen saneeraukseen. Samassa yhteydessä on toteutettu pääterveysaseman toisessa kerroksessa tarkkailutilojen muutostöitä ja siitä aiheutuvia huonejärjestelyjä. Alkuperäisessä suunnitelmassa olevien sulkutilojen saneeraamisesta luovuttiin tässä vaiheessa. Saneerauksen kustannukset olivat suunnittelukuluineen yhteensä ,12. Vesiputkien runkolinjat todettiin purkutöiden yhteydessä huonokuntoisiksi. Vaarana olisi myöhemmässä vaiheessa liitoskohtien putkivuotoja, mitkä eliminoitiin runkolinjan uusimisella, jonka kustannukset olivat yhteensä Lisäksi saneerausurakan yhteydessä lisättiin atk-keskuksen jäähdytyslaite, yhteensä 2.258,06. Muut saneeraukseen liittyvät kustannukset olivat yhteensä 1.221,80. Kalustuksen kustannukset olivat yhteensä ,84. Kustannukset on sisällytetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 3step-vuokrasopimukseen. Lisäksi yhtymähallitus päätti kokouksessaan /171 toteuttaa kiireellisenä toimenpiteenä pääterveysaseman päämittauskeskuksen uusimisen. Päämittauskeskuksen kustannusarvio oli Lisäkustannuksia hankkeessa tuli uusien kaapeleiden läpivienneistä sekä varavoimalaitteiston siirrosta sekä muista sekalaisista kustannuksista yhteensä 2863,52,32, jolloin kokonaiskustannuksiksi muodostui ,52. Hanke sijoittui alkuvuoteen Kustannukset katetaan vuodelle 2015 varatuista vuosikorjaus- sekä muut investoinnit -määrärahoista (varattu yhteensä ). B-liitteenä nro 6 yksityiskohtainen raportti toteutuneista hankkeista. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy annetun selvityksen edellä tarkemmin selostetusta hankkeiden toteutuksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 134 ESITYS LUVIAN TERVEYSASEMAN ULKOISTAMISESTA EURAJOEN JA LUVIAN KUNTIEN YHDISTYMISEN YHTEYDESSÄ 88 Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymishallitus on kokouksessaan /7 päättänyt ehdottaa kuntaliitoskuntien kunnallishallituksille, että ne pyytäisivät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitusta käynnistämään neuvottelut Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta / 22 yhtymähallituksessa hyväksytyn sopimuksen täytäntöön panemisesta Luvian terveysaseman toiminnan osalta. Esityksen tarkoituksena on toimintamalli, jossa liikkeenluovutuksen kautta Luvian terveysaseman henkilökunta siirtyy Attendo Terveyspalvelut Oy:n palkkalistoille ja perusterveydenhuollon toiminta samalla ulkoistetaan Eurajoen terveysaseman tapaan. Voimassa olevan sopimuksen 4 kohdan 3 momentissa todetaan asiasta seuraavaa: Mikäli Luvian kunta liittyy Eurajoen kuntaan, tämä sopimus laajennetaan sellaisenaan koskemaan myös Luvian terveysaseman toimintaa. Luvian alueen hinta määritetään laskemalla Eurajoen terveyskeskuspalveluiden asukaskohtainen hinta kertomalla se Luvian asukasmäärällä. Ulkoistettavan toiminnan kustannukset Luvian perusterveydenhuollon osalta olisivat viimeisten vahvistettujen asukaslukujen (Eurajoki asukasta ja Luvia asukasta) avohuollon osalta noin 1,1 milj. ja hammashuollon osalta noin 0,3 milj.. Tässä vaiheessa ei ole käytettävissä kunnanhallitusten yksityiskohtaisia ehdotuksia. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi annetun selvityksen sekä päättää periaatekantanaan ilmoittaa, että Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen mukanaan tuoma tarve yhtenäistää uuden kunnan palvelutuotanto on perusteltua. Yhtymähallitus kuitenkin korostaa, ettei palvelutuotannon ulkoistaminen saa aiheuttaa lisäkustannuksia kuntayhtymän toimintakuluihin.

13 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 135 Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

14 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 136 SAIRAANHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 89 Kirsti Suontausta ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän terveyskeskussairaalan sairaanhoitajan toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Kirsti Suontaustan irtisanoutumisilmoituksen sairaanhoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 137 TERVEYDENHOITAJAN IRTISANOUTUMINEN 90 Merja Syrjälä ilmoittaa kirjeessään irtisanoutuvansa lukien kuntayhtymän terveydenhoitajan toimesta harjavallan pääterveysaseman neuvolassa eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä Merja Syrjälän irtisanoutumisilmoituksen terveydenhoitajan toimesta lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 138 HAMMASLÄÄKÄRIN VAALI 91 Terveyskeskushammaslääkärin toimi on ollut haettavana toukokuun ajan MOL:n sivuilla sekä kuntayhtymän nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla. Toimeen on hakenut yksi henkilö. Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen esittää, että toimeen valittaisiin hammaslääkäri Kati Niemi. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää valita avoinna olleeseen terveyskeskushammaslääkärin toimeen hammaslääkäri Kati Niemen Porista. Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on toimittanut toimenhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 139 SOVELLUSNEUVOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOIMEA AUKI JULISTAMATTA 92 Heidi Sulosaari on työskennellyt kuntayhtymässä yhtäjaksoisesti lähtien. Hän valmistui lähihoitajaksi vuoden 2015 alusta ja on siitä lähtien toiminut sovellusneuvojan tehtävässä määräaikaisessa työsuhteessa. Kuntayhtymän valtuusto perusti sovellusneuvojan toimen Kyseinen toimi on vapautunut Sovellusneuvojan tehtävään sisältyvät Pegasos-pääkäyttäjänä toimiminen sekä tietosuojavastaavan tehtävät. Pegasos-pääkäyttäjä neuvoo, opastaa ja auttaa hoitohenkilökuntaa potilastietojärjestelmän ongelmatilanteissa. Pääkäyttäjä toimittaa myös tilastoja ja raportteja hoitotyön selvityksiin. Sovellusneuvojan tehtävään on sisällytetty myös kuntayhtymän intranetin ja nettisivujen päivittäminen. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää siirtää pykälässä mainittuun avoimena olleeseen sovellusneuvojan toimeen kirjallisen suostumuksensa nojalla Heidi Sulosaaren alkaen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 140 ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, vastaavan hammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta seuraavan päätösluettelon mukaisesti: Johtava ylilääkäri Mika Kallio, Avopuolen ylilääkäri Pauli Sallinen, Johtava hoitaja Jaana Oksa, Henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo, Vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen, Vastaava hammashoitaja Seija Helin, Osastonhoitaja Anne Lehtonen, Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, Osastonhoitaja (työth) Arja Peltonen, 14 Vt. osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, Osastonhoitaja (kotish.) Tarja Kuvaja, Vt. osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen, Osastonhoitaja (fys.osasto) Anu Mitikka, Ruokapalveluesimies Eila Puustelli, Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 21 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 141 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteittä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 142 MUUT ASIAT 95 Hyväksyttiin jäsen Asta von Frenckellin esitys terveydenhoitajan toimen auki julistamisesta niin, että mahdollisuuksien mukaan toimeen saataisiin kaksoispätevyyden omaava terveydenhoitaja.

21 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 143 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 86, 91, 92 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu Harjavalta telekopio: pykälät 86, 91, 92 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

22 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- Kokouspäivämäärä 144 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL TURKU Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2015 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2015 1 Kokousaika 27.1.2015 klo 15.00-17.40 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot