Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille valtionavustus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2011 2013 valtionavustus"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Lapsen ääni kehittämisohjelma 2 (jatkohanke) Hallinnoija: Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto Hankkeessa mukana: pääkaupunkiseutu, Länsi- ja Keski-Uusimaa, Kaakkois-Suomi, HUS/Hyks ja Eksote Myönnetty avustussumma: euroa - Päätavoitteena lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Painopiste ongelmien ennaltaehkäisyssä, varhaisessa tuessa sekä intensiivisessä ja nopeassa puuttumisessa - Laaja-alaisen yhteistyön vahvistaminen palveluntuottajien ja kolmannen sektorin välillä - Ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön kehittäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen - Tutkimus- ja arviointitiedon tuottaminen Projektinjohtaja Marja-Riitta Kilponen, p , Erikoistutkija Stina Högnabba p , Internet-sivut: KASPERI II - Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämishanke Väli-Suomessa (jatkohanke) Hankkeessa mukana: Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntia Myönnetty summa: euroa - Perhepalveluverkostojen kehittäminen, erityistä osaamista vaativien palvelujen tehostaminen sekä erityispalvelujen tarpeen kasvun vähentäminen - Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen - Perus- ja erityispalvelujen sektorirajojen madaltaminen ja lasten kehitysympäristöihin tuotavien palvelujen kehittäminen. Tehdään ja jalkautetaan lasten-, nuoriso- ja neuropsykiatristen erityispalvelujen konsultatiivisia malleja peruspalvelujen tueksi. - Luodaan intensiivimalleja ehkäisevään ja korjaavaan lastensuojelutyöhön, koulusta syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tueksi - Henkilöstön osaamisen parantaminen ja uusien työkäytäntöjen kehittäminen. Uusien työkäytäntöjen ja mallien lisäksi selvä painopiste on uudenlaisten toimintarakenteiden luomisessa. Projektijohtaja Juha Luomala, p , Tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen, p , Internet-sivut: 1

2 II Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen Arjen Mieli Laatua ja suunnitelmallisuutta mielenterveys- ja päihdetyön arkeen Itä- ja Keski- Suomessa Hallinnoija: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Hankkeessa mukana: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Joensuun kaupunki ja Pohjois-karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Ylä-Savon SOTE, Keski- Karjalan Helli-liikelaitos, Pielisen-Karjalan seutukunta ja Nilakka Myönnetty summa: euroa - Yhteistyön parantaminen peruspalvelujen, psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen kesken - Peruspalveluja vahvistetaan, avohoitopainotteisuutta lisätään, toiminnan laatua parannetaan - Mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelmien laatiminen, suunnitelmallisuuden ja selkeämmän vastuunjaon edistäminen - Kehitetään toimintamalli harvaan asutettujen alueiden palveluille Hallintoylihoitaja Mirja Rasimus, p , Sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen, p , Välittäjä Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdehanke (jatkohanke) Hallinnoija: Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankkeessa mukana: Vaasan shp, Pirkanmaan shp, Kanta-Hämeen shp, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä ja Lahden kaupunki Myönnetty avustus: euroa - Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen ja juurruttaminen - Varhaisvaiheen mielenterveys- ja päihdeongelmien havaitsemisen parantaminen ja varhaisvaiheen tuen toimintamallien kehittäminen - Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluissa sekä niiden kehittämisessä ja arvioinnissa - Saumattomat palveluketjut peruspalveluista erityispalveluihin - Tietoteknologian hyödyntäminen mielenterveys- ja päihdetyössä Hankejohtaja Minna Laitila, p , Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki, p , , Internet-sivut: III Vanhusten palvelujen kehittäminen Ikäkaste Äldre- Kaste II (jatkohanke) Hankkeessa mukana: Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa Myönnetty avustus: euroa 2

3 - Asiakaslähtöisten palvelukonseptien luominen ikäihmisten palveluissa: ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon rakenteen uudistaminen kohti yksiportaista palvelumallia, perhehoito osaksi palveluvalikkoa - Palveluneuvonta ja - ohjaus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: asiakasohjausprosessin kehittäminen, hyvinvointia edistävät kotikäynnit - Kotona asumista tukeva hyvinvointiteknologia - Vanhustenhuollon pysyvä kehittämisen rakenne Väli-Suomeen Vs. suunnittelupäällikkö Anniina Tirronen, p , Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, p , Internet-sivut: IV Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy Virta Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. Osahankkeina Koski, Putous, Saari ja Silta. Hallinnoija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Hankkeessa mukana: Oulunkaaren kuntayhtymä, Uusi Oulu, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Oulainen, Pohjois-Pohjanmaan shp:n lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö, Kuusamo ja Taivalkoski Myönnetty avustus: euroa - Vastata nuorten syrjäytymisvaarassa olevien vuotiaiden työttömien tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevien nuorten syrjäytymisuhkiin (osahanke Koski) - Vahvistaa elämänkaaren eri vaiheissa olevien pysyvän syrjäytymisuhan alaisten elämän merkityksellisyyden kokemista, voimavarojen vahvistamista ja arjen hallintaa (osahanke Saari) - Lisäksi mahdollinen ESR-osio, jonka tavoitteena on vastata työikäisten nuorten perheellisten työttömien, työttömyysuhanalaisten ja lomautus- ja irtisanomisuhan alaisten haasteisiin (Putous) Projektipäällikkö Päivi Ahola-Anttonen, p , Kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, p , S.O.S - Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin Hankkeessa mukana: Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa Myönnetty avustus: euroa - Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen - Sosiaalihuollon asiakkaiden mahdollisuus saada mielekkäitä palvelukokonaisuuksia - Aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön käytäntöjen kehittäminen määrittämällä asiakassegmentit ja niiden mukaiset toimenpiteet - Sosiaalialan ammattihenkilöstön osaamisen vahvistaminen kehittämällä ammatti- ja tehtävärakennetta. Suunnittelija Mika Vuori, p , Suunnittelupäällikkö Maritta Närhi, p , 3

4 V Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Haasteena hyvinvointi- ja terveyserot Hallinnoija: Espoon sosiaali- ja terveystoimi Hankkeessa mukana: Askola, Kirkkonummi, Kotka, Kouvola, Loviisa. Porvoo, Sipoo, Vantaa, perusturvakuntayhtymä Karviainen, Eksote ja HUS Myönnetty avustus: euroa - Yhtenäistää hyvinvointi- ja terveyserojen seurantaa ja raportointia hankealueella ja ottaa Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) käyttöön - Kehittää strategista ja ammatillista osaamista sekä yhteistyörakenteita hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. - Kehittää ja ottaa käyttöön menetelmiä kohderyhmien (nuoret pudokkaat, työttömät, maahanmuuttajat) hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi - Lisätä kuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta vertaistoiminnan avulla Erityissuunnittelija Elina Savola, p , , Perusturvajohtaja Juha Metso, p , , VI Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden kehittäminen Pakaste II - Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen (jatkohanke) Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Hankkeessa mukana: Keski-Pohjanmaan kunnat: Kokkola ja JYTA-alue, Lapin läänin kunnat, SaKasta (Enontekiö, Utsjoki, Inari, Sodankylä), Lapin shp, Pohjois-Pohjanmaan alue Myönnetty avustus: euroa - Juurruttaa ja levittää Pakaste I:n aikana kehitettyjä toimintamalleja Perusterveydenhuollossa, Terveyden edistämisessä, Perhepalveluissa ja Aikuissosiaalityössä - Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä asiakasprosesseja ja toimintamalleja: Lapsiperhepalveluissa, nuorten aikuisten kanssa tehtävässä työssä sekä seniori- ja vanhustyössä - Kehittää ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisenmalleja - Kehittää tiedontuotantoa ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisrakenteessa ja arvioida kehitetyt toimintamallit - Pilotoida PaKaste I:n aikana suunniteltu terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja terveyden edistämisen yhteistä kehittämisen rakennetta/verkostoa Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, p , S-posti: Johtaja Juha-Matti Kivistö, p , Internet-sivut: https://vk.sosiaalikollega.fi/kaste 4

5 VII Pitkäaikaisasunnottomuus Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaisiin hankkeisiin myönnettiin: - Helsinki euroa - Tampere euroa - Espoo euroa - Vantaa euroa - Kuopio euroa - Oulu euroa - Turku euroa - Lahti euroa - Jyväskylä euroa 5

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Helsinki 8.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Helsinki 8.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Helsinki 8.3. 09.00 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen, ongelmien ehkäisy ja ongelmia kohdanneiden

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI

PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖRAKENTEESSA 2008 2009 LOPPURAPORTTI Toimittanut Virpi Filppa Filppa, Virpi (toim.) & Järvinen, Ismo

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yritys- ja tutkimusprojektit

Yritys- ja tutkimusprojektit Yritys- ja tutkimusprojektit 2008 2015 Yritysprojektit s. 4 49 Sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatiot käyttöön Parhaat timantit syntyvät kovimmassa paineessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissamme muutospaineita

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere.

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere. Hakemus saapunut Diaarinro HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017

MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 MUUTOS NYT HYVINVOINTISOPIMUS 2013 2017 Muutos Nyt -hyvinvointisopimus 2013 2017 Pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme ja tavoitteena on, että vuonna 2017 Olemme edelläkävijöitä ihmisen

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Jorma Posio ja Marika Ahola

Jorma Posio ja Marika Ahola Kuva: Matti Virtanen Jatkohanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen seudulliseen kehittämiseen v.2007 2009 Loppuraportti Jorma Posio ja Marika Ahola 1 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 2 KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot