Taulukot. Taulukon käsittely. Tämän osan sisältö. Esimerkki. Taulukon esittely ja luonti. Taulukon alustaminen. Taulukon koko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taulukot. Taulukon käsittely. Tämän osan sisältö. Esimerkki. Taulukon esittely ja luonti. Taulukon alustaminen. Taulukon koko"

Transkriptio

1 5 Taulukot Tämän osan sisältö Taulukon esittely ja luonti Taulukon alustaminen Taulukon koko Taulukon käsittely indeksointi peräkkäiskäsittely hajakäsittely harva taulukko Taulukon järjestäminen Kaksiulotteinen taulukko Lue kirjasta s Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5 - Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5 - Luokalla on opiskelijaa ja halutaan tallentaa kunkin opiskelijan kokeesta saama pistemäärä. Surkea kyhäelmä Esitellään kaksikymmentä muuttujaa int pisteet, pisteet,, pisteet; pisteet = Oma.lueInt(); pisteet = Oma.lueInt(); pisteet = Oma.lueInt();. Parempi yritys Määritellään ja luodaan taulukko nimeltään pisteet Yhdellä muuttujan esittelyllä saadaan käyttöön "muuttujaa" Yksittäiset pistemuuttujat nimetään nyt pisteet[], pisteet[], Käytetään for-toistolausetta taulukon käsittelyssä int[] pisteet = new int[]; for (int i= ; i <=; i++) { Tuossakin on vielä paha virhe Taulukossa toki lokeroa, mutta Javan taulukon alkioiden numerointi alkaa nollasta Tässä ei käytetä lainkaan lokeroa! Ei hyvä! enhän minäkään jaksanut noita kaikkia kirjoittaa :-), eikä Javassa ole -operaatiota! int[] pisteet = new int[]; for (int i= ; i < ; i++) { tai int[] pisteet = new int[]; for (int i= ; i <= ; i++) { Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-3 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-4 Taulukon esittely ja luonti Taulukko on muuttuja, jonka sisältönä useita keskenään samantyyppisiä alkioita Taulukon alkion tyyppi määrätään taulukkomuuttujan esittelyn yhteydessä. Esittely on muotoa Tavallisimmin alkiontyyppi taulukonnimi[]; käytetään tätä tai esitysmuotoa alkiontyyppi[] taulukonnimi; Esittely ei vielä kiinnitä taulukon alkioiden lukumäärää Alkioiden lukumäärä kerrotaan taulukkoa luotaessa new-operaatiolla Taulukko on olio-ohjelmoinnin olio, joka täytyy erikseen luoda int[] luvut; luvut = new int[]; // esittele // luo int[] luvut = new int[]; // esittele ja luo Taulukon alustaminen Taulukon alkiot alustuvat luonnin yhteydessä nollarvoihin numeerisilla (esim. int ja double) alkioilla nolla merkkityypin (char) alkioilla \u boolean-tyypin alkioilla false String-tyypin alkioilla null Taulukon voi myös alustaa itse luonnin yhteydessä Tällöin ei saa käyttää lainkaan new-kutsua Kääntäjä osaa selvittää taulukon koon Sijoitus tällä tavalla sallittu vain taulukon esittelyn yhteydessä double[] osat = new double[]; int[] luvut = {,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ; osat luvut Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-5 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-6 Taulukon koko Jokaiseen taulukko-olioon liittyy muuttuja length ilmaisee taulukon koon ohjelmoija ei voi muuttaa sen arvoa Huom: ei ole metodi, kuten String-luokan length() Käyttö muodossa taulukonnimi.length int[] luvut = {,,3,4,5,6,7,8,9,; System.out.println( Lukuja on + luvut.length + kpl. ); for (int i=; i < luvut.length ; i++) { System.out.println(luvut[i]); Taulukon käsittely Ylläoleva for-lauseen muoto yleinen käsiteltäessä kaikki alkiot käytä aina sitä, vaikka tietäisitkin alkioiden lukumäärän toimii vaikka taulukon kokoa joskus muutettaisiin, joten ohjelman oikeellisuus helpompi säilyttää Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-7 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-8

2 Indeksointi Taulukon yksittäisiin alkioihin viitataan taulukon nimen ja indeksin avulla taulukonnimi[indeksi] Indeksin arvona kokonaisluku, joka ilmaisee alkion etäisyyden taulukon alusta ensimmäisen lokeron indeksi on siten nolla viimeisen lokeron indeksi on taulukonnimi.length- Indeksinä voi olla mitä tahansa minkä arvon (kokonaisluku) voi laskea suoritusaikana muuttuja, vakio, aritmeettinen lauseke, metodin palauttama arvo Yksittäiselle alkiolle voi käyttää niitä operaatioita, jotka ovat sallittuja ko. tyypille final int LKM = ; int[] luvut = new int[lkm];; Varottava, ettei indeksi liian iso! luvut[] = ; luvut[3] = LKM * luvut[]; luvut[+i] = 58; Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-9 Alkioiden kopiointia Esim. a[] = a[]; kokonaislukuarvo taulukon a lokerosta lokeroon b[] = a[]; alkion kopiointi taulukosta toiseen taulukkoon Jos kaikki taulukon alkiot on kopioitava toiseen taulukkoon, se on tehtävä aina toistolauseella, alkio kerrallaan (for-lause) for (int i=; i < a.length ; i++) { b[i] = a[i] Taulukot ovat olioita, joten sijoituksen b = a jälkeen a ja b viittaavat täsmälleen samaan taulukkoon Jos taulukon alkiot ovat olioita (esim. String), alkion kopioinnin jälkeen molemmat alkiot viittaavat täsmälleen samaan olioon a[] = "merkkijono"; b[] = a[]; // sisältää viitteen olioon // kopioi se viite Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5 - Peräkkäiskäsittely Tavallisimmin taulukon alkiot käsitellään järjestyksessä alkaen indeksistä nolla Ohjelma lukee taulukkoon lukuja ja tulostaa taulukon sisällön public class Taulukko{ int[] taulukko = new int[]; /* Taulukon täyttö */ for (int i=; i < taulukko.length; i++) { System.out.print("Anna luku: "); taulukko[i] = Oma.lueInt(); /* Alkioiden tulostaminen yksitellen */ for (int i=; i < taulukko.length; i++) { System.out.println(taulukko[i]); Kirja s. 87 Etsintä taulukosta Etsi nimeä taulukosta peräkkäishaulla jos löytyy, palauta alkion indeksi, muuten palauta - public static int etsi(string[] nimet, String nimi){ boolean löytyi = false; int ind = ; while (! löytyi && ind < nimet.length) if (nimet[ind] == nimi) löytyi = true; else ind++; if (! löytyi) ind = -; return ind; public static int etsi(string[] nimet, String nimi){ for (int i=; i < nimet.length; i++) if (nimet[i] == nimi) return i; return -; return()-lauseen käyttö heti, kun paluuarvo on tiedossa, on suositeltava tapa! Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S for-each rakenne Taulukon kaikkien alkioiden peräkkäiskäsittelyä varten for-each rakenne for (alkiontyyppi muuttuja : taulukonnimi){ lauseet; Lauseessa esitelty toistomuuttuja saa kullakin toistokierroksella arvokseen taulukon yhden alkion arvon Taulukkoon talletettujen merkkijonojen tulostus String[] taulukko = new String[]; for (String x : taulukko) { System.out.println(x); Sijoitus for-each-muuttujaan ei tietenkään vie arvoa taulukkoon! Ei näin! for (String x : taulukko) { x = Oma.lueInt(); Satunnaisluku Usein ohjelmissa tarvitaan satunnaisesti valittuja lukuja Satunnaislukuja voi tuottaa tarkoitusta varten toteutetuilla satunnaislukugeneraattoreilla Javan Math.random()-niminen metodi palauttaa arvonaan double-tyyppisen luvun arvo: <= x <. Kun tarvitaan satunnaisia kokonaislukuja osaväliltä [a, b], paluuarvo skaalataan osavälille ja tuloksen tyyppi muutetaan (katkaistaan) kokonaisluvuksi tyyppimuunnos (cast) tehdään laittamalla lausekkeen eteen suluissa uusi tulostyyppi int x; x = a + (int)(math.random()*(b-a+)); Pienin sallittu arvo Arvoalueen koko Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-3 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-4 Noppaa heitetään kertaa Halutaan silmäluku väliltä -6 public class Noppa { int[] noppa = new int[]; // luo ja nollaa taulukko // Heitä noppaa kertaa, tulokset taulukkoon for (int i=; i < noppa.length; i++){ noppa[i] = + (int)(math.random()*6); // Tulosta taulukon sisältö for (int i=; i < noppa.length; i++){ Kirja s. 89 Hajakäsittely Mihin tahansa taulukon alkioon pääsee käsiksi muista alkioista riippumatta suoraan indeksoimalla Esim. x = noppa[4]; Kuinka tasaisesti jakautuneita satunnaislukuja random() tuottaa? Kokeillaan ja raportoidaan tuloksista Suorita N kpl toistoja Kerää talteen Math.random()-metodin tuottamien lukujen lukumäärätiedot Kokoa esiintymiskertoja kuvaavat laskurit taulukoksi esim. alkiossa 6 pidetään kirjaa siitä montako kertaa numero 6 esiintynyt // Tulostus toisella tavalla for (int silmäluku : noppa){ System.out.print(" " + silmäluku); Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-5 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-6

3 public class Satunnaislukutesti{ vrt. kirja s. 9 final int MAX = ; int[] lkm = new int[max]; // lukumäärälaskurit, oletuksena nollattu int toistot; // toistojen lkm int x; // arvottu satunnaisluku System.out.print("Anna toistojen lkm: "); toistot = Oma.lueInt(); System.out.println ("Hetkinen."); // arvo luku väliltä - (MAX-), ja kasvata sen laskuria for (int i=; i <= toistot; i++) { x = (int)(math.random()*max); System.out.print(x + " "); lkm[x] = lkm[x] + ; System.out.println(); Tässäkin sopisi käyttää lkm.length // tulosta laskureiden arvot for (int i=; i < MAX; i++) { System.out.println (i + " : " + lkm[i]); Anna toistojen lkm: Hetkinen : 49 : 4 : 53 3 : 57 4 : 54 5 : 63 6 : 56 7 : 5 8 : 53 9 : 49 : 4 : 49 : 58 3 : 44 4 : 59 5 : 5 6 : 5 7 : 37 8 : 34 9 : 48 Harva taulukko Taulukon kaikki alkiot eivät ole käytössä vrt. matematiikan harva matriisi Esimerkiksi lottoruudukon kaikkia ruutuja ei ruksata Tehtävänä arpoa satunnaisesti 7 lottonumeroa ja 3 lisänumeroa Math.random() voi tuottaa saman luvun useita kertoja Tarkistettava, että luku ei tule arvotuksi kuin korkeintaan kerran Tarkistusta varten apurakenne, harva taulukko Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-7 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-8 Tietorakenne public class Lotto { final static int TYHJÄ = ; final static int LOTTONUMERO=; final static int LISÄNUMERO=; int[] lotto = new int[4]; // luo ja nollaa taulukko // taulukon kooksi valitaan 4 // nollapaikalle ei ole tällä kertaa käyttöä // arvoilla -39 indeksointi on suoraviivaista int x; // arvottava luku -39 Vrt. kirja s Jos lotto[x] ==, numeroa x ei ole arvottu riviin Jos lotto[x] ==, numero x on arvottu varsinaiseksi lottonumeroksi Jos lotto[x] ==, numero on arvottu lisänumeroksi Arvo 7 varsinaista numeroa for (int i=; i <= 7; i++) { // Arvo 7 numeroa x = + (int)(math.random()*39); // väliltä -39 while (lotto[x]!= TYHJÄ); // jos jo arvottu, arvo uusi // kun löytyi numero, jota ei vielä ole arvottu, // sijoita taulukkoon arvotun luvun osoittamaan lokeroon lotto[x] = LOTTONUMERO; Arvo 3 lisänumeroa for (int i=; i<=3; i++) { // Arvo 3 lisänumeroa x = + (int)(math.random()*39); while (lotto[x]!=tyhjä); lotto[x] = LISÄNUMERO; Sama kuin x = (int)math.ceil(math.random()*39) kattofunktio eli ylöspäin pyöristys Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-9 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5 - Tulosta arvottu rivi System.out.println("Kierroksen oikea lottorivi on"); for (int i=; i<=39; i++) { if (lotto[i]==lottonumero) { System.out.print(" " + i); System.out.println("\nLisänumerot ovat"); for (int i=; i<=39; i++) { if (lotto[i]==lisänumero) { System.out.print(" " + i); Samankaltaisuus? Mitkä osat sopisi toteuttaa metodeina? arvo(lotto, LOTTONUMERO); arvo(lotto, LISÄNUMERO); tulosta(lotto, LOTTONUMERO); tulosta(lotto, LISÄNUMERO); do-while vs. while Edellä käytettiin do-while-rakennetta lottonumeron arpomiseen Tässä do-while sopii paremmin kuin while, sillä jokainen lottonumero vaatii vähintään yhden arpomisen for (int i=; i <= 7; i++) { // Arvo 7 numeroa x = + (int)(math.random()*39); // väliltä -39 while (lotto[x]!= TYHJÄ); // jos jo arvottu, arvo uusi for (int i=; i <= 7; i++) { x = + (int)(math.random()*39); while (lotto[x]!= TYHJÄ) { x = + (int)(math.random()*39); Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5 - Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5 - Taulukko parametrina Arvoparametri Parametreja kutsutaan arvoparametreiksi tai viiteparametreiksi sen mukaan välitetäänkö niistä metodille arvo vai viite olioon Alkeistietotyyppien parametrista välitetään metodille aina arvo todellisen parametrin arvo kopioidaan muodollisen parametrin arvoksi parametri on metodin paikallinen muuttuja, ja olemassa vain ko. metodissa vaikka muodollista parametria muutettaisiin metodissa, se ei vaikuta todelliseen parametriin public class MuodollinenVsTodellinen { kirja s. 9 public static int kasvata(int luku) { luku++; return luku; int x = ; int z; z = kasvata(x); System.out.println("z=" + z); // Tulostuu paluuarvo System.out.println("x=" + x); // Tulostuu alkuperäinen z= x= Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-3 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 6-4

4 Viiteparametri Taulukkoparametrista (olio) välitetään metodille viite vain todellisen parametrin muistiosoite (sijainti) kopioidaan muodollisen parametrin alkuarvoksi viiteparametriin tehdyt muutokset kohdistuvat suoraan todelliseen parametriin metodi käsittelee siis suoraan prametrina annettua alkuperäistä taulukkoa muutokset säilyvät metodista poistumisen jälkeen public class TaulukkoParametrina { kirja s. 9 public static void taytataulukko(int[] tau) { for (int i = ; i < tau.length; i++) tau[i]=i; public static void tulostataulukko(int[] taulukko) { for (int i = ; i < taulukko.length; i++) System.out.println(taulukko[i]); int[] taulu = new int[5]; taytataulukko(taulu); tulostataulukko(taulu); 3 4 Kaikki muutkin oliot välitetään metodeille viiteparametreina tämä on oleellista, kun siirrytään olio-ohjelmointiin String-parametri Koska String-tyyppi ei ole alkeistyyppi vaan oliotyyppi, merkkijonoparametristakin välitetään metodille aina viite Onko siis merkkijonoa mahdollista muuttaa metodissa? Vastaus on EI! String-oliot ovat Javassa vakioita, eli niihin ei voi suoraan kohdistaa muutoksia Jos merkkijonoon yrittää tehdä muutoksia, järjestelmä luo aina uuden merkkijono-olion, jossa muutos näkyy public class StringMuutos { kirja s. public static String muuta(string s) { s = s.replace('i','a'); return s; String nimi = "Martti"; String uusinimi; uusinimi = muuta(nimi); System.out.println(nimi + " " + uusinimi); Martti Martta Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 6-5 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 6-6 Paluuarvosta Metodilla voi useita parametreja, mutta vain täsmälleen yksi paluuarvo käytännössä parametreja harvoin enemmän kuin Metodin paluuarvon tyyppi voi olla joko alkeistietotyyppi tai oliotyyppi (eli viite olioon) Metodi voi esimerkiksi palauttaa luomansa taulukon tai merkkijonon koska se on olio, ja siten vain yksi viite tilanvaraukseen public class OlioPaluuarvona { public static int[] annataulukko (int koko, int alkuarvo) { int[] taulu = new int[koko]; // luo taulukko for (int i = ; i < koko; i++) { // täytä taulukko taulu[i] = alkuarvo; return taulu; // palauta sijaintitieto kutsujalle, jää olemaan myös kutsun jälkeen int[] t = annataulukko(5, ); // koko 5 ; kaikkiin lokeroihin TaulukkoParametrina.tulostaTaulukko(t); // ed. sivulla kirja s. Taulukon järjestäminen Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 6-7 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-8 Taulukon järjestäminen Ks. Java 7 API Arrays Usein tarvetta saada taulukon sisältö haluttuun järjestykseen Halutaan esim. tulostaa alkioiden arvot pienimmästä suurimpaan Tällöin taulukon sisältö pitää ennen tulostusta järjestää suuruusjärjestykseen Yksinkertaista tyyppiä olevan taulukon järjestämiseen on metodi java.util.arrays.sort(taulukko) Kuormitettu, joten kääntäjä valitsee oikean metodin parametrin tyypin perusteella Esim. merkkijonoja vertaillaan eri tavalla kuin kokonaislukuja Jokaisen ohjelmoijan syytä osata ohjelmoida itse ainakin yksi muu tapa järjestää taulukko Tapoja ja menetelmiä on useita Vaihtelevat tilantarpeen ja suoritusajan suhteen Arpanoppaa heitetään kertaa Tulokset esitetään pienimmästä suurimpaan public class Noppa { int[] noppa = new int[]; // luo ja nollaa taulukko // heitä noppaa kertaa ja vie tulos taulukkoon noppa[i] = + (int)(math.random()*6); // Järjestä taulukon sisältö java.util.arrays.sort(noppa); // Tulosta taulukon sisältö kirja s. 93 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-9 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-3 Esim: Oma järjestämismetodi public class NoppienJärjestäminen{ private static void järjestä(int[] taulu){ int jemma; for (int i=; i < taulu.length-; i++) for (int j=i+; j < taulu.length; j++) if (taulu[i] > taulu[j]) { jemma = taulu[i]; taulu[i] = taulu[j]; taulu[j] = jemma; int[] noppa = new int[]; noppa[i] = + (int)(math.random()*6); järjestä(noppa); Esittele apumuuttujat toistosilmukoiden ulkopuolella Huomaa: sisäkkäiset toistot Tämä algoritmi tunnetaan nimellä vaihtojärjestäminen Simuloi joutessais tämän algoritmin toimintaa piirtelemällä! Taulukko taulukossa Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-3 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-3

5 Kaksiulotteinen taulukko Taulukon alkiona voi olla myös taulukko -> moniulotteinen taulukko Yksiulotteisesta taulukosta käytetään usein nimitystä vektori, ja kaksiulotteisesta nimitystä matriisi Seuraavassa esimerkissä on kaksiulotteinen taulukko, johon sijoitetaan lukujen - kertotaulun arvoja Esimerkiksi kertotaulu[3][3] = 3*3; kertotaulu[3][4] = 3*4; Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-33 Kaksiulotteinen taulukko Myös useampiulotteisen taulukon voi alustaa vakioarvoilla esittelynsä yhteydessä int [][] luvut = { {,, 3, 4, {5, 6, 7, 8, {9,,, ; Kukin taulukon alkio on siis taulukko Näin monta taulukkoriviä for (int i=; i<luvut.length; i++) { for (int j=; j<luvut[i].length; j++) { System.out.print(luvut[i][j] + ); System.out.println(); Mikä rivi Mikä sarake Näin monta alkiota tällä rivillä public class KertotauluUlotteinenTaulukko { Vrt. kirja s. 94 public static void main(string args[]) { int[][] kertotaulu = new int[][]; // Luo ja nollaa for (int i=; i<=; i++) { // Täytä jokainen rivi for (int j=; j<=; j++) { // Täytä yhden rivin alkiot kertotaulu[i][j] = i * j; for (int i=; i<=; i++) { for (int j=; j<=; j++) { System.out.printf( %d,kertotaulu[i][j]); System.out.println("\n"); Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-34 Yhteenveto Taulukko on kokoelma arvoja, joilla on sama tyyppi alkion tyyppi määrätään taulukkomuuttujan esittelyssä Taulukon koko määrätään taulukkoa luotaessa new -operaatiolla alkiot alustettu luotaessa nolla-arvolla taulukon koko on muuttujassa taulukonnimi.length Taulukon voi alustaa omilla arvoilla esittelyn yhteydessä tällöin ei saa käyttää new-operaatiota Yksittäiseen alkioon viitataan indeksoimalla taulukkomuuttujaa ensimmäisen alkion indeksi eli etäisyys on viimeisen alkion indeksi on taulukonnimi.length- indeksinä voi käyttää lauseketta, jonka arvon voi laskea Taulukon alkiolle sallittu kaikki ne operaatiot, mitä samaa tyyppiä oleville tavallisille muuttujillekin Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-35 Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 5-36 System.exit() Seuraavaksi kurssi Ohjelmoinnin jatko (Java) Ohjelmoinnin perusteet / Auvo Häkkinen / S 6-37

Taulukot. Taulukon määrittely ja käyttö. Taulukko metodin parametrina. Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon. Taulukon lajittelu

Taulukot. Taulukon määrittely ja käyttö. Taulukko metodin parametrina. Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon. Taulukon lajittelu Taulukot Taulukon määrittely ja käyttö Taulukko metodin parametrina Taulukon sisällön kopiointi toiseen taulukkoon Taulukon lajittelu esimerkki 2-ulottoisesta taulukosta 1 Mikä on taulukko? Taulukko on

Lisätiedot

Metodien tekeminen Javalla

Metodien tekeminen Javalla 1 Metodien tekeminen Javalla Mikä metodi on? Metodin syntaksi Metodi ja sen kutsuminen Parametreista Merkkijonot ja metodi Taulukot ja metodi 1 Mikä metodi on? Metodilla toteutetaan luokkaan toiminnallisuutta.

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet String-merkkijonoluokka 1 Ohjelmointikielten merkkijonot Merkkijonot ja niiden käsittely on välttämätöntä ohjelmoinnissa Valitettavasti ohjelmointikielten tekijät eivät tätä ole ottaneet

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia. Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-ympäristö Java-ohjelma ja ohjelmaluokka

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1

Taulukot. Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Jukka Harju, Jukka Juslin 2006 1 Taulukot Taulukot ovat olioita, jotka auttavat organisoimaan suuria määriä tietoa. Käsittelylistalla on: Taulukon tekeminen ja käyttö Rajojen tarkastus ja kapasiteetti

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Javalla

Olio-ohjelmointi Javalla 1 Olio-ohjelmointi Javalla Olio-ohjelmointi Luokka Attribuutit Konstruktori Olion luominen Metodit Olion kopiointi Staattinen attribuutti ja metodi Yksinkertainen ohjelmaluokka Ohjelmaluokka 1 Olio-ohjelmointi

Lisätiedot

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006

Informaatioteknologian laitos Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 TURUN YLIOPISTO DEMO III Informaatioteknologian laitos tehtävät Olio-ohjelmoinnin perusteet / Salo 15.2.2006 1. Tässä tehtävässä tarkastellaan erääntyviä laskuja. Lasku muodostaa oman luokkansa. Laskussa

Lisätiedot

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa.

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukot C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukon muuttujilla (muistipaikoilla) on yhteinen nimi. Jokaiseen yksittäiseen

Lisätiedot

Listarakenne (ArrayList-luokka)

Listarakenne (ArrayList-luokka) Listarakenne (ArrayList-luokka) Mikä on lista? Listan määrittely ArrayList-luokan metodeita Listan läpikäynti Listan läpikäynti indeksin avulla Listan läpikäynti iteraattorin avulla Listaan lisääminen

Lisätiedot

Lauseet. Ehdollinen lause. Tämän osan sisältö. Ehdollinen lause. Esimerkkejä. Yksinkertainen ehto. Lohkosulut ja sisennys. Ehdollinen lause if

Lauseet. Ehdollinen lause. Tämän osan sisältö. Ehdollinen lause. Esimerkkejä. Yksinkertainen ehto. Lohkosulut ja sisennys. Ehdollinen lause if 3 Lauseet Lue kirjasta s. 54-84 Tämän osan sisältö Ehdollinen lause if Looginen lauseke vertailut AND-operaattori &&, & OR-operaattori, NOT-operaattori! Valintalause switch Toistolauseet while for do while

Lisätiedot

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes)

Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokat (oppikirjan luku 9.4) (Wrapper-classes) Kääreluokista Javan alkeistietotyypit ja vastaavat kääreluokat Autoboxing Integer-luokka Double-luokka Kääreluokista Alkeistietotyyppiset muuttujat (esimerkiksi

Lisätiedot

Kompositio. Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma

Kompositio. Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Kompositio Mikä komposition on? Kompositio vs. yhteyssuhde Kompositio Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Mikä kompositio on? Tili - : String - : double 1 1 Kayttoraja

Lisätiedot

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen

Metodit. Metodien määrittely. Metodin parametrit ja paluuarvo. Metodien suorittaminen eli kutsuminen. Metodien kuormittaminen Metodit Metodien määrittely Metodin parametrit ja paluuarvo Metodien suorittaminen eli kutsuminen Metodien kuormittaminen 1 Mikä on metodi? Metodi on luokan sisällä oleva yhteenkuuluvien toimintojen kokonaisuus

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Käyttäjän kanssa keskusteleva ohjelma 1 Kirjoittaminen konsolinäkymään //Java ohjelma, joka tulostaa konsoli-ikkunaan public class HeiMaailma { public void aja() { // kirjoitus ja

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new) Yksinkertaisessa tilanteessa taulukon koko tiedetään etukäteen ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014

Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Ohjelmoinnin jatkokurssi, kurssikoe 28.4.2014 Kirjoita jokaiseen palauttamaasi konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, oma nimi ja opiskelijanumero. Vastaa kaikkiin tehtäviin omille konsepteilleen.

Lisätiedot

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++?

JAVA-PERUSTEET. JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS JAVAN OMINAISUUKSISTA JAVAN OMINAISUUKSIA. Java vs. C++? JAVA-OHJELMOINTI 3op A274615 JAVAN PERUSTEET LYHYT KERTAUS Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html Vesterholm, Kyppö: Java-ohjelmointi,

Lisätiedot

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto Java kahdessa tunnissa Jyry Suvilehto Ohjelma Ohjelmointiasioita alkeista nippelitietoon n. 45 min Tauko 10 min Oliot, luokat ja muut kummajaiset n. 45 min Kysykää Sisältöä ei oikeasti ole 2x45 min täytteeksi,

Lisätiedot

Rajapinta (interface)

Rajapinta (interface) 1 Rajapinta (interface) Mikä rajapinta on? Rajapinta ja siitä toteutettu luokka Monimuotoisuus ja dynaaminen sidonta Rajapinta vs periytyminen 1 Mikä rajapinta on? Rajapintoja käytetään, kun halutaan määritellä

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita valintalauseet 1 Johdantoa kontrollirakenteisiin Tähän saakka ohjelmissa on ollut vain peräkkäisyyttä eli lauseet on suoritettu peräkkäin yksi kerrallaan Tarvitsemme myös valintaa

Lisätiedot

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi 1 Javan perusteet Ohjelmointi IPO-malli Java lähdekoodista suoritettavaksi ohjelmaksi Vakio Muuttuja Miten Javalla näytetään tietoa käyttäjälle, miten Javalla luetaan käyttäjän antama syöte Miten Javalla

Lisätiedot

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4

Sisällys. 12. Näppäimistöltä lukeminen. Yleistä. Yleistä 12.1 12.2 12.3 12.4 Sisällys 12. Näppäimistöltä lukeminen Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä.. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit. Scanner-luokka.

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Mikä yhteyssuhde on?

Mikä yhteyssuhde on? 1 Yhteyssuhde Mikä yhteyssuhde on? Yhteyssuhde Javalla Konstruktorit set-ja get-metodit tostring-metodi Pääohjelma 1 Mikä yhteyssuhde on? Tili - : String - : double * 1 Asiakas - hetu: String - : String

Lisätiedot

5.6. C-kielen perusteet, osa 6/8, Taulukko 6.1.2008, pva, kuvat jma

5.6. C-kielen perusteet, osa 6/8, Taulukko 6.1.2008, pva, kuvat jma 5.6. C-kielen perusteet, osa 6/8, Taulukko 6.1.2008, pva, kuvat jma Every cloud has a silver line. - englantilainen sananlasku Tässä osiossa tärkeää: yksi- ja moniulotteinen taulukko Sisältö Yleistä Yksiulotteinen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

Sisällys. 19. Olio-ohjelmointia Javalla. Yleistä. Olioiden esittely ja alustus

Sisällys. 19. Olio-ohjelmointia Javalla. Yleistä. Olioiden esittely ja alustus Sisällys 19. Olio-ohjelmointia Javalla Olioiden esittely ja alustus. Metodit Yleistä metodeista. Mihin metodeja tarvitaan? Metodien määrittely. Omat metodit: nimeäminen, paikka, kutsuminen, parametrit

Lisätiedot

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi

1 Tehtävän kuvaus ja analysointi Olio-ohjelmoinnin harjoitustyön dokumentti Jyri Lehtonen (72039) Taneli Tuovinen (67160) 1 Tehtävän kuvaus ja analysointi 1.1 Tehtävänanto Tee luokka, jolla mallinnetaan sarjaan kytkettyjä kondensaattoreita.

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet 2 Java-kielen perusteet Tämän osan sisältö Syntaksi Ohjelma, luokka, metodi Tunnukset, muuttujat ja tyypit esittely, alustaminen, näkyvyyssäännöt Syöttö ja tulostus Metodit määrittely, kutsu, parametrit,

Lisätiedot

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004 Vertailulauseet Ehtolausekkeet Ehdot, valintalausekkeet Boolean-algebra == yhtäsuuruus!= erisuuruus < pienempi suurempi >= suurempi tai yhtäsuuri Esimerkkejä: int i=7; int j=10;

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Tietorakenneluokkia 2: HashMap, TreeMap

Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op. Tietorakenneluokkia 2: HashMap, TreeMap Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Tietorakenneluokkia 2: HashMap, TreeMap Tietorakenneluokkia ja -rajapintoja Java tarjoaa laajan kokoelman tietorakennerajapintoja ja - luokkia. Aiemmin

Lisätiedot

Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 3: Laskennan ohjaus. Lohkolause (block) Peräkkäinen laskenta. Lohkon käyttö. Esimerkki

Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 3: Laskennan ohjaus. Lohkolause (block) Peräkkäinen laskenta. Lohkon käyttö. Esimerkki Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 3: Laskennan ohjaus Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Peräkkäinen laskenta Ehdollinen laskenta Laskennan toisto Laskennan hierarkisuus 10/19/99

Lisätiedot

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1

2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 2. Olio-ohjelmoinista lyhyesti 2.1 Sisällys Yleistä. Oliot ja luokat. Attribuutit. Olioiden esittely ja alustus. Rakentajat. Olion operaation kutsuminen. 2.2 Yleistä Olio-ohjelmointia käsitellään hyvin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti:

Harjoitus 7. 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: Harjoitus 7 1. Olkoon olemassa luokat Lintu ja Pelikaani seuraavasti: class Lintu //Kentät private int _siivenpituus; protected double _aivojenkoko; private bool _osaakolentaa; //Ominaisuudet public int

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet (Java)

Ohjelmoinnin perusteet (Java) Ohjelmoinnin perusteet (Java) HARJOITUKSIA Syksy 2012 / Auvo Häkkinen Jos et ehdi tehdä viikon tehtäviä labra-aikana, tee ne valmiiksi ennen seuraavaa kokoontumista. Tehtävät tulee kirjauttaa tehdyiksi

Lisätiedot

A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka. = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys)

A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka. = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys) 1(37) PERIYTYMINEN (inheritance) YLILUOKKA (superclass) ALILUOKKA (subclass) A) on käytännöllinen ohjelmointitekniikka = laajennetaan aikaisemmin tehtyjä luokkia (uudelleenkäytettävyys) B) on käsitteiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Tietueet. Tietueiden määrittely

Tietueet. Tietueiden määrittely Tietueet Tietueiden määrittely Tietue on tietorakenne, joka kokoaa yhteen eri tyyppistä tietoa yhdeksi asiakokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen voidaan viitata yhteisellä nimellä. Auttaa ohjelmoijaa järjestelemään

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelmointi kurssi. Opintopiiri työskentelyn raportti

Rinnakkaisohjelmointi kurssi. Opintopiiri työskentelyn raportti Rinnakkaisohjelmointi kurssi Opintopiiri työskentelyn raportti Opintopiiri: Heikki Karimo, Jesse Paakkari ja Keijo Karhu Päiväys: 15.12.2006 Ohjelmointitehtävä C i C i : Säikeet ja kriittisen vaiheen kontrollointi

Lisätiedot

Luokkakirjastot. esiintymämetodien käytöstä:

Luokkakirjastot. esiintymämetodien käytöstä: Luokkakirjastot Esimerkkejä Jokainen olio on jotain tyyppiä ja ko. tyyppistä oliota voidaan käsitellä ko. luokan metodeilla Merkkijonojen käsittely: String, StringBuffer, StringBuilder, StringTokenizer,..

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Toistorakenne (while, do-while, for) 1 While- lause while-lauseen rakenne on seuraava: while (ehtolauseke) lause Kun ehtolausekkeen arvo on totta, lause suoritetaan. Lause suoritetaan

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3

Metropolia ammattikorkeakoulu 05.02.2015 TI00AA43-3004: Ohjelmointi Kotitehtävät 3 : http://users.metropolia.fi/~pasitr/2014-2015/ti00aa43-3004/kt/03/ratkaisut/ Tehtävä 1. (1 piste) Tee ohjelma K03T01.cpp, jossa ohjelmalle syötetään kokonaisluku. Jos kokonaisluku on positiivinen, niin

Lisätiedot

13 Operaattoreiden ylimäärittelyjä

13 Operaattoreiden ylimäärittelyjä 248 13 C++-kielessä voidaan operaattoreita ylimäärittää. Ylimääriteltävää operaattoria voidaan pitää ikäänkuin metodina, joka esitellään luokan esittelyssä ja määritellään luokan ulkopuolella kuten metoditkin.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tehtävä 2. Arvosteluperusteet Koherentti selitys Koherentti esimerkki

Tehtävä 1. Tehtävä 2. Arvosteluperusteet Koherentti selitys Koherentti esimerkki Tehtävä 1 Koherentti selitys Koherentti esimerkki ½p ½p Tehtävä 2 Täysiin pisteisiin edellytetään pelaajien tulostamista esimerkin järjestyksessä. Jos ohjelmasi tulostaa pelaajat jossain muussa järjestyksessä,

Lisätiedot

Ohjelmointi Tunnilla 1 (5) 13.10.2014. Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla

Ohjelmointi Tunnilla 1 (5) 13.10.2014. Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla 1 (5) Viikko 7 tuntitehtäviä: metodien tekeminen Javalla 1. Tee ohjelma (kalvoesimerkkinä), joka kysyy asunnon myyntihinnan ja laskee asunnon myynnistä maksettavan välityspalkkion. Välityspalkkion on 3,44%

Lisätiedot

Rinnakkaisohjelmointi, Syksy 2006

Rinnakkaisohjelmointi, Syksy 2006 Rinnakkaisohjelmointi, Syksy 2006 17.12.2006 Opintopiiri WTF Mika Holmström Paula Kemppi Janne Piippo Lasse Lukkari Javan semaforit 1. Menetelmän käyttötarkoitus ja sovellusalue Semaforin idea kehitettiin

Lisätiedot

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille:

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille: Merkkijonot C-kielessä merkkijono on taulukko, jonka alkiot ovat char -tyyppiä. Taulukon viimeiseksi merkiksi tulee merkki '\0', joka ilmaisee merkkijonon loppumisen. Merkkijono määritellään kuten muutkin

Lisätiedot

Muuttujien roolit Kiintoarvo cin >> r;

Muuttujien roolit Kiintoarvo cin >> r; Muuttujien roolit Muuttujilla on ohjelmissa eräitä tyypillisiä käyttötapoja, joita kutsutaan muuttujien rooleiksi. Esimerkiksi muuttuja, jonka arvoa ei muuteta enää kertaakaan muuttujan alustamisen jälkeen,

Lisätiedot

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö

Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Tietokannat II -kurssin harjoitustyö Jyri Lehtonen (72039), jkoleh@utu.fi Azad Hajipour (72187), azhaji@utu.fi 10.6.2007 Sisältö 1. Tietokannan kuvaus... 1 1.1 Tietokannan rakenne... 1 1.2 Relaatiokaava

Lisätiedot

Osoittimet. Mikä on osoitin?

Osoittimet. Mikä on osoitin? Osoittimet 7 Osoittimet On aika siirtyä käsittelemään osoittimia, C++:lle elintärkeätä ominaisuutta. Osoittimet ovat tärkeitä, koska ne luovat perustan muistin dynaamiselle varaukselle ja käytölle. Ne

Lisätiedot

TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT Timo Harju 1999-2004 1 typedef link List; /* Vaihtoehtoisia nimiä */ typedef link Stack; /* nodepointterille */ typedef link Queue typedef struct node Node; /* itse nodelle

Lisätiedot

YHTEYSSUHDE (assosiation)

YHTEYSSUHDE (assosiation) YHTEYSSUHDE (assosiation) -Mikä on yhteyssuhde? -Miten toteutan yhteyssuhteen? 1 Mikä on yhteyssuhde? Yhteyssuhde kuvaa kahden olion välistä suhdetta: Esim. Auto Henkilö, omistussuhde Tili Asiakas, omistussuhde

Lisätiedot

1. ohjelman selitystä Muutamien ohjelman yksityiskohtien läpikäyntiä

1. ohjelman selitystä Muutamien ohjelman yksityiskohtien läpikäyntiä C# - kieli 1. ohjelman selitystä Muutamien ohjelman yksityiskohtien läpikäyntiä class MainClass { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hei maailma!"); jokainen C#-ohjelma on aina

Lisätiedot

Tietotyypit ja operaattorit

Tietotyypit ja operaattorit Tietotyypit ja operaattorit Luennossa tarkastellaan yksinkertaisten tietotyyppien int, double ja char muunnoksia tyypistä toiseen sekä esitellään uusia operaatioita. Numeeriset tietotyypit ja muunnos Merkkitieto

Lisätiedot

1. Ohjelmoinnin perusteet, kesä 2012... 2 1.1 Aloittaminen... 2 1.2 Tulostaminen... 6 1.3 Muuttujat... 8 1.4 if-rakenne... 12 1.5 Metodit... 15 1.

1. Ohjelmoinnin perusteet, kesä 2012... 2 1.1 Aloittaminen... 2 1.2 Tulostaminen... 6 1.3 Muuttujat... 8 1.4 if-rakenne... 12 1.5 Metodit... 15 1. 1. Ohjelmoinnin perusteet, kesä 2012.......................................................................... 2 1.1 Aloittaminen........................................................................................

Lisätiedot

Ehto- ja toistolauseet

Ehto- ja toistolauseet Ehto- ja toistolauseet 1 Ehto- ja toistolauseet Uutena asiana opetellaan ohjelmointilauseet / rakenteet, jotka mahdollistavat: Päätösten tekemisen ohjelman suorituksen aikana (esim. kyllä/ei) Samoja lauseiden

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Kielioppia: toisin kuin Javassa

Kielioppia: toisin kuin Javassa Object Pascal Pascal kielen oliolaajennus (Inprise/Borland:n oma) luokat Voit uudelleenkäyttää luomiasi objekteja esim. komponentteja Periytyminen Kielioppia: toisin kuin Javassa Ei eroa isojen ja pienien

Lisätiedot

Ohjelmointityö 65 Tekstinmuotoilu ohjelma. Dokumentaatio. Aki Heikkinen (155394)

Ohjelmointityö 65 Tekstinmuotoilu ohjelma. Dokumentaatio. Aki Heikkinen (155394) Ohjelmointityö 65 Tekstinmuotoilu ohjelma Dokumentaatio Aki Heikkinen (155394) 15.6.2007 Sisällysluettelo 1. Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate... 1 1.1. Tehtävän määrittely... 1 1.2. Ratkaisuperiaate...

Lisätiedot

1. Olio-ohjelmointi 1.1

1. Olio-ohjelmointi 1.1 1. Olio-ohjelmointi 1.1 Sisällys Olio-ohjelmointi on eräs ohjelmointiparadigma. Olio-ohjelmoinnin muotoja. Ohjelmiston analyysi ja suunnittelu. Olioparadigman etuja ja kritiikkiä. 1.2 Ohjelmointiparadigmoja

Lisätiedot

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely)

JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) OHJELMISTOJEN TESTAUS JA HALLINTA Syksy 2015 / Auvo Häkkinen JUnit ja EasyMock (TilaustenKäsittely) Tehtävässä tarvittava koodi löytyy osoitteella http://users.metropolia.fi/~hakka/oth/mockesimerkki.zip

Lisätiedot

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667

Ohjelmointityö 3. Mikko Laamanen 185667 Ohjelmointityö 3 Mikko Laamanen 185667 Sisällysluettelo Tehtävän määrittely ja ratkaisuperiaate... 1 Tehtävän määrittely... 1 Ratkaisuperiaate... 1 Ohjelman käyttöohje... 1 Syötteet ja tulosteet... 1 Ohjelman

Lisätiedot

Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi lötköjen kansoittamaa alkulimaa simuloiva olioperustainen ohjelma Java-kielellä. Lötköt säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti

Lisätiedot

Mallit standardi mallikirjasto parametroitu tyyppi

Mallit standardi mallikirjasto parametroitu tyyppi Mallit 18 Mallit Malli on tehokas mekanismi uusien luokkien generoimiseksi automaattisesti. Standardikirjaston suuri osa, standardi mallikirjasto, rakentuu kokonaan mallien määrittelymahdollisuuden ympärille,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, 1. välikoe

Ohjelmoinnin perusteet, 1. välikoe Ohjelmoinnin perusteet,. välikoe Nimi: Opiskelijanumero:.. 3. 4. Yhteensä Ohje: Ratkaise kaikki tehtävät. Lähdemateriaalia ja tietokonetta ei saa käyttää. Noudata ohjelmointitehtävissä Java-kielen vakiintuneita

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa:

1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa: Tietorakenteet, laskuharjoitus 10, ratkaisuja 1. (a) Seuraava algoritmi tutkii, onko jokin luku taulukossa monta kertaa: SamaLuku(T ) 2 for i = 1 to T.length 1 3 if T [i] == T [i + 1] 4 return True 5 return

Lisätiedot

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin.

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin. 2. Ohjausrakenteet Ohjausrakenteiden avulla ohjataan ohjelman suoritusta. peräkkäisyys valinta toisto Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet

Lisätiedot

tietueet eri tyyppisiä tietoja saman muuttujan arvoiksi

tietueet eri tyyppisiä tietoja saman muuttujan arvoiksi tietueet eri tyyppisiä tietoja saman muuttujan arvoiksi ero taulukkoon taulukossa alkiot samantyyppisiä tietueessa alkiot voivat olla erityyppisiä tiedot kuitenkin yhteen kuuluvia ohjelmoinnin perusteet,

Lisätiedot

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,...

Java-API, rajapinnat, poikkeukset, UML,... Java-API, rajapinnat, r poikkeukset, UML,... Janne Käki 12.10.2006 Keskeisimmät Java-API:n pakkaukset API = Application Programming Interface eli sovellusohjelmointirajapinta (!) pakkaus (engl. package)

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT PERUSTIETORAKENTEET LISTA, PINO, JONO, PAKKA ABSTRAKTI TIETOTYYPPI Tietotyyppi on abstrakti, kun se on määritelty (esim. matemaattisesti) ottamatta kantaa varsinaiseen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA

OHJELMOINTITEKNIIKKA OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 21.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 21.9.2015 1 / 25 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

12 Mallit (Templates)

12 Mallit (Templates) 12 Mallit (Templates) Malli on määrittely, jota käyttämällä voidaan luoda samankaltaisten aliohjelmien ja luokkien perheitä. Malli on ohje kääntäjälle luoda geneerisestä tyyppiriippumattomasta ohjelmakoodista

Lisätiedot

PLA-31100 OHJELMOINTITEKNIIKKA. Syksy 2015 Mika Saari

PLA-31100 OHJELMOINTITEKNIIKKA. Syksy 2015 Mika Saari PLA-31100 OHJELMOINTITEKNIIKKA Syksy 2015 Mika Saari PLA-31100 Kurssin sisältö Suoritusperusteet Työvälineet ohjelmoinnin opiskeluun Algoritminen Ajattelu Javan kirjoitustyyli, Tietotyypit ja operaatiot

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1

Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1 Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 2 Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit - syksy 2015 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015 Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla Teemu Sirkiä, 2015 Päivitetty 16.9.2015 Yleistä Materiaali sisältää lähinnä Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin peruskurssi Y1:n harjoitustehtävissä tarvittavia keskeisiä asioita

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Esimerkki: Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiid not null primary key INTEGER aineid not

Lisätiedot

Merkkijonot ja C++ Antti-Juhani Kaijanaho. 5. maaliskuuta 2001. 1 Vanhojen C++-kääntäjien käyttäjät, huomio! 2 Merkkijonojen perusteet

Merkkijonot ja C++ Antti-Juhani Kaijanaho. 5. maaliskuuta 2001. 1 Vanhojen C++-kääntäjien käyttäjät, huomio! 2 Merkkijonojen perusteet Merkkijonot ja C++ Antti-Juhani Kaijanaho 5. maaliskuuta 2001 1 Vanhojen C++-kääntäjien käyttäjät, huomio! Tämä kirjoitus perustuu vuonna 1998 julkistettuun C++-kielen kansainväliseen ISO-standardiin.

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi, 2016. Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja Java-kieli

812341A Olio-ohjelmointi, 2016. Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja Java-kieli 812341A Olio-ohjelmointi, 2016 Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja Java-kieli Sisältö 1. Java-kieli 2. Luokka 3. Luokkakaaviot 4. Lisää Javaa Javalla 2 Java-kieli n Sun Microsystems tutkimusprojekti 1991

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen

Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari Korhonen Tietorakenteet ja algoritmit Johdanto Lauri Malmi / Ari 1 1. JOHDANTO 1.1 Määritelmiä 1.2 Tietorakenteen ja algoritmin valinta 1.3 Algoritmit ja tiedon määrä 1.4 Tietorakenteet ja toiminnot 1.5 Esimerkki:

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa Java-kielen perusteet Teoria ja ohjelmointitehtävät Java-kielen perusteet 3 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN 10 JAVA-KIELEN PERUSTEET 10 OPISKELUN ALOITTAMINEN

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

3. Binääripuu, Java-toteutus

3. Binääripuu, Java-toteutus 3. Binääripuu, Java-toteutus /*-------------------------------------------------------------/ / Rajapinta SearchTree: binäärisen hakupuun käsittelyrajapinta / / Metodit: / / void insert( Comparable x );

Lisätiedot

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5

1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 1. OPINTOJAKSON TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ESITIEDOT... 4 2. MATERIAALIT JA OHJELMISTOT... 5 3. SUORITUSTAVAT... 5 3.1 Tentistä... 5 3.2 Tietokonetyöstä... 6 4. OPISKELUN ETENEMINEN... 6 VIIKKO 3... 8 Luokka

Lisätiedot

HSMT Tietokannoista. Ville Leppänen. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32

HSMT Tietokannoista. Ville Leppänen. HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32 HSMT Tietokannoista Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2008 p.1/32 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista (1h)

Lisätiedot