PUU-MUOVIKOMPOSIITIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUU-MUOVIKOMPOSIITIT"

Transkriptio

1 PUU-MUOVIKOMPOSIITIT

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Puu-muovikomposiitit Valmistusmenetelmät Ekstruusio Ruiskuvalu Käyttökohteet Materiaaliominaisuudet Rakentamisen tuotesovellukset Yhteenveto Lähteet... 11

3 1 Johdanto Puu on uusiutuvana luonnonvarana yksi Suomen tärkeimmistä raaka-aineista. On ennustettu että tulevaisuudessakin metsäteollisuustuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan. Viime vuosikymmenien aikana metsäteollisuudessa on panostettu voimakkaasti puun jatkojalostukseen. Suomalaisen metsäteollisuuden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi tarvitaan tulevaisuudessa uusia, yhä jalostetumpia tuotteita. Älykkäitä puu- tai puupohjaisia tuotteita tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan mm. pakkaamiseen, rakentamiseen ja viestintään. (Dufva & Airola 2007) Komposiitit ovat nopeasti kasvava teollisuuden ala, joka herättää huomattavaa kiinnostusta sekä puu- että muoviteollisuudessa ympäri maailmaa. Komposiitit ovat tuoteryhmä, joilla on monia eri sovelluskohteita tällä hetkellä jo mm. rakennus-, huonekalu- ja autoteollisuudessa. Puu-muovikomposiitti on materiaali, jossa on mahdollista yhdistää puun ja muovin luontaisia hyviä raaka-aineominaisuuksia halutulla tavalla. Materiaalin ympäristöystävällisyyttä korostaa myös se, että valmistuksen raakaaineina voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja sekä puun että muovin osalta. Puumuovikomposiitit sekä muut luonnonkuitukomposiitit ovat kasvattaneet suosiotaan voimakkaasti 2000-luvulla. Kasvu on ollut voimakkainta Pohjois-Amerikassa, jossa ala on kypsynyt nopeasti. Viime vuosina luonnonkomposiittirakenteet ovat kasvaneet voimakkaasti myös Euroopassa, suurimpana käyttökohteena autoteollisuuden sisäpaneelit. Suomessa puumuovikomposiittien tarjonta on vielä vähäistä, mutta tarve ekologiselle ja kestävälle materiaalille on selvä. Puukuitulujitteiset komposiitteja voidaan käyttää hyvin moniin sisä- ja ulkosovelluksiin, bulkkituotteista hyvin vaativiin käyttökohteisiin asti. Materiaalin suurin käyttökohde on terassilauta, erityisesti Pohjois-Amerikassa. Puumuovikomposiitit ovat ekologisia ja kierrätettäviä, terassilautana ne korvaavatkin lähinnä ympäristölle myrkyllistä kyllästettyä puuta. Puukuitukomposiittien tarkoituksena on vahvistaa muovimatriisia halvalla 1

4 kuitumateriaalilla, jolloin pystytään hyödyntämään molempien materiaalien parhaat ominaisuudet yhteen ylivertaiseen tuotteeseen. Uudet tehokkaat puukomposiittien jalostusmenetelmät hakevat vaihtoehtoja nykyisille, muoviteollisuudessa kehitetyille valmistusmenetelmille kuten esim. suulakepuristintekniikalle. Samalla kehitetään myös komposiittien jatkotyöstömenetelmiä. Komposiittirakenteiden kehittämisessä pyritään yhdistämään sekä muovin että puun parhaat ominaisuudet ja saamaan säästöä raakaainekustannuksissa. Komposiittien etuna on mm. mahdollisuus käyttää sekä muovi- että puutuoteteollisuudessa syntyvää jätettä raaka-aineena: kierrätettyä paperia, muovilaminaatteja, puhtaita kierrätettyjä muoveja sekä sahoilta, vaneritehtailta ja puutuotetehtailta saatavaa puuraaka-ainetta. 2 Puu-muovikomposiitit Puu-muovikomposiitti on materiaaliseos, joka sisältää puuta ja kesto- tai kertamuoveja. Komposiitti -termi sisältää varsin laajalla sektorilla eri komposiittimateriaaleja; muoveja aina polypropeenista PVC:een sekä puuta tai puumaista ainesta aina puujauhosta pellavaan. Kestomuovihartsit, kuten polypropeeni, polyeteeni, polystyreeni ja polyvinyylikloridi (PVC), pehmenevät lämmön vaikutuksesta ja kovenevat jäähdytettäessä. Tämä ominaisuus mahdollistaa muiden materiaalien, kuten puun, sekoittamisen niihin. Puu-muovikomposiiteissa puuaineksen osuus on tavallisesti noin %. Puuaineksena käytetään useimmiten sahanpurua tai puuteollisuuden jatkojalostuksen sivutuotteista valmistettua puujauhoa. Materiaalina voidaan käyttää myös jätepuuta, metsähaketta tai pellettejä. Käytettävät muovit voivat myös olla kierrätysmuoveja. Vain vaativissa sovelluskohteissa käytetään uusia, ei-kierrätettyjä muovimateriaaleja komposiittien valmistukseen. Näin ollen komposiitit ovat erittäin ympäristöystävällisiä tuotteita, sillä niiden valmistus pohjautuu pitkälti kierrätyskelpoisten materiaalien käyttöön. 2

5 Puu ja muovi ovat päämateriaaleja, mutta niiden lisäksi komposiiteissa käytetään myös pieniä määriä muita aineita, joilla vaikutetaan tuotteen valmistusprosessiin ja tuotteen ominaisuuksiin. Lisäaineista esimerkiksi erilaiset voiteluaineet parantavat syntyvää pinnanlaatua ja kiinnitysaineet vahvistavat puun ja muovin välisiä sidoksia lujittaen komposiitin rakennetta. Muita komposiiteissa käytettäviä lisäaineita ovat mm. erilaiset väriaineet ja vaahdotusaineet. Kuva 1. Puu-muovikomposiitin raaka-aineita. (Mitsubishi Rayon America Inc.) Kuva 2. Puu-muovikomposiittituotteita. (Strandex Corporation) 3

6 3 Valmistusmenetelmät Puu-muovikomposiittien yleisimmät valmistusmenetelmät ovat ekstruusio ja ruiskuvalu, joka tarvitsee kompaundointivaiheen. Kompaundoinnilla tarkoitetaan polymeerien ja lisäaineiden sekoittamista toisiinsa sulassa tilassa, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi mahdollisimman homogeeninen seos. Kompaundoinnin jälkeen seos on tyypillisesti granulaatti- tai pellettimuodossa, jolloin se on helppokäyttöinen jatkoprosessoinnissa. 3.1 Ekstruusio Ekstruusio eli suulakepuristus on menetelmä, jolla raaka-aine plastisoidaan ja muotoillaan jatkuvana prosessina suulakkeen läpi halutun muotoiseksi tuotteeksi. Ekstruusiomenetelmällä valmistetaan yleensä poikkileikkaukseltaan vakiona pysyviä kappaleita kuten lista- tai putkimaisia tuotteita. Ekstruusiota käytettäessä ei välttämättä tarvita kompaundointivaihetta vaan ekstruuderi homogenisoi raaka-aineseoksen prosessin aikana. Kuva 3. Ekstruusiomenetelmä. ( Ekstruuderin tehtävänä on valmistaa raaka-aineseoksesta kitkan, paineen ja lämmön avulla helposti muokattavaa ja homogeenista. Osatehtäviensä mukaan ruuvi jaetaan 4

7 syöttö-, paineistus- ja homogenointivyöhykkeisiin. Lopuksi ruuvi työntää raakaaineseoksen suuttimen läpi, jonka jälkeen syntynyt profiili kalibroidaan ja jäähdytetään. Ekstruuderit voivat olla rakenteeltaan joko yksi- tai kaksiruuvisia. Kaksiruuvisilla laitteilla pystytään tuottamaan korkeampi paine ilman apulaitteistoja, joita tavallisesti käytetään yksiruuvisissa ekstruudereissa riittävän paineen aikaansaamiseksi. (Maine 2007) 3.2 Ruiskuvalu Ruiskuvalua käytetään komposiittien valmistusmenetelmänä valmistettaessa suuria sarjoja muodoltaan monimutkaisia tuotteita. Ruiskuvalussa sula raaka-aineseos ruiskutetaan muottiin, jolloin tuote saa muotonsa. Kun valu on jäähtynyt, muotti avautuu ja tuote työntyy ulos. Kuva 4. Ruiskuvalumenetelmä ( Ruiskuvalettavan materiaalin on oltava muovattavissa paineen avulla ja sillä on oltava riittävät virtausominaisuudet. Menetelmällä voidaan valmistaa siistejä ja mittatarkkoja tuotteita. Ruiskuvaluun suunniteltavan tuotteen osien ja liitosten määrä pyritään 5

8 minimoimaan. Rakenteiden ja toimintojen integrointi mahdollisimman vähiin osiin on tyypillistä ruiskuvalukappaleelle. Useimmiten ruiskuvalamalla tehdään valmis tuote tai osa, joka ei juuri kaipaa jälkityöstöä. Ruiskuvalusta on tulevaisuudessa tulossa huomattavasti käytetympi komposiittien valmistusmenetelmä. Ruiskuvalussa puuaineksen osuus seoksessa voi olla korkeintaan 40 %, kun taas ekstruusiossa se voi olla korkeimmillaan jopa %. (Maine 2007) 4 Käyttökohteet Pohjois-Amerikka on ollut komposiittituotannon ja käytön aktiivisinta aluetta jo useamman vuosikymmenen ajan. Viime vuosikymmenien aikana puu-muovikomposiittien käytön painopiste on siirtynyt lentokoneteollisuudesta rakennusteollisuuteen. Selviten muutos on näkynyt komposiittien käytön voimakkaana kasvuna asuinrakentamisen ja kevyiden puurakenteiden sovelluskohteissa, joissa komposiitit ovat korvanneet perinteisiä puurakenteita. (Smith & Wolcott 2006) 4.1 Materiaaliominaisuudet Puu-muovikomposiitti on ekologinen ja innovatiivinen materiaali, jossa yhdistyvät puun ja muovin parhaat ominaisuudet kuten keveys, lujuus ja kosteuden- ja lahonkestävyys sekä hyvä kemikaalien kesto. Materiaali on hyvin kierrätettävää. Se voidaan hävittää polttamalla ja hyödyntää sitä kautta myös lämmöntuotantoon. Uusia, laajempia käyttömahdollisuuksia tarjoaa mahdollisuus liittää komposiitteihin älykkäitä ominaisuuksia kuten sähkönjohtavuutta tai valvonta- ja seurantamenetelmiä. Puu-muovikomposiittien yleiset ominaisuudet, kuten veto- ja taivutuslujuus, iskunkestävyys, työstettävyys, säänkestävyys sekä mittapysyvyys, riippuvat siinä käytetyistä raaka-aineista, valmistusprosessista ja -parametreista. Yleisesti on todettavissa, että korkeampi puupitoisuus parantaa veto- ja taivutuslujuutta, mutta 6

9 heikentää iskulujuutta. Samalla korkeampi puupitoisuus altistaa myös enemmän kosteusabsorptiolle sekä sieni- ja tuholaisvaurioille. Puumuovi-komposiitin lopullisten ominaisuuksien kannalta myös käytettävällä puulajilla on merkitystä, sillä eri puulajien kuidut eroavat myös fyysisten ominaisuuksien puolesta. Esimerkiksi lehtipuiden tiheys voi olla jopa kaksi kertaa suurempi kuin havupuiden, joten lehtipuun kuiduista valmistettu puumuovi-komposiitti on raskaampi kuin havupuun kuiduista valmistettu. Jotkin puulajit ovat myös kestävämpiä, esim. kosteuden suhteen ja se vaikuttaa myös lopputuotteeseen. (WRAP 2003) Komposiittituotteiden tulevaisuuden kehityshaasteiksi voidaan esittää mm. tiheyden lisääminen, pinnan jälkikäsittelymahdollisuudet (esim. maalattavuus tai laminoitavuus), markkinointi- ja jakelukanavien kehittäminen, materiaalin laajempi hyväksyminen yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona rakentajien, kuluttajien ja arkkitehtien keskuudessa sekä sopeutuminen muuttuviin suunnittelunormeihin. (Yadama 2006) 4.2 Rakentamisen tuotesovellukset Komposiittimateriaalien käyttö rakentamiseen ja asumiseen liittyvässä teollisuudessa on globaalisti vahvassa kasvussa. Suurinta volyymia tällä hetkellä maailman markkinoilla edustavat ns. decking materiaalit, joissa yhdistetään matriisina kestomuoveja ja luonnonkuituna puuta. Puu-muovikomposiittien liiketoiminta-alueen volyymi kasvaa vuosittain noin %. (OSKE 2007) Rakennussektorilla puu-muovikomposiittituotteiden markkinavaltteja perinteisiin puutuotteisiin verrattuna ovat mm. valmistus kierrätysmateriaaleista, vähäinen kunnossapitotarve, mittapysyvyys, alhainen kosteusabsorptio, lahonkestävyys, tasalaatuisuus ja kehittyneet tuotevalikoimat. Toisaalta haittoina ovat toistaiseksi olleet korkeammat hankintakustannukset, alhaisemmat lujuusominaisuudet ja lämpölaajenemisongelmat. (Yadama 2006) 7

10 Tyypillisimpiä rakentamisen sovelluskohteita komposiiteille ovat erilaiset terassi- ja piharakenteet (kuvat 5 ja 6), ovet ja ikkunat, kattorakenteet sekä ulkoverhoukset, joissa komposiittituotteilla on pyritty korvaamaan perinteisiä puutuotteita. Komposiittituotteiden markkinoiden suuruus on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna noin tonnia, josta päämarkkina-alueiden osuudet jakautuvat seuraavasti: Pohjois- Amerikka noin 70 %, Eurooppa noin 20 % ja Aasia noin 10 %. Huolimatta maailmantaloudellisesta taantumasta ovat komposiittimarkkinat jatkaneet tasaista kasvuaan. Kuva 5. Terassirakenne (Trex Company Inc.) Kuva 6. Laiturirakenne (UPM) 8

11 Kuva 7. Komposiittien sovelluskohteet. (Smith&Wolcott) Terassirakentamisen tuotteet eli lähinnä terassilaudat muodostavat erittäin merkittävän tuoteryhmän koko maailman komposiittimarkkinoista. Niiden osuus Pohjois-Amerikan markkinoista on noin 30 % ja Euroopassa peräti 75 %. Viime aikoina myös muut ekstruusiotekniikalla valmistetut komposiittituotteet ovi- ja ikkunaprofiilit, aitarakenteet, ulkoverhouspaneelit ja kattorakenteet ovat alkaneet kasvattaa omaa markkinaosuuttaan. Voimakkainta kasvu on ollut ovi- ja ikkunatuotteiden osalta. (Bravo 2007, Caulfield et al. 2005, Markarian 2008) Uusin komposiittiteknologian sovellus, vuolukivikomposiitti, voi omalta osaltaan tarjota uusia käyttö- ja sovelluskohteita rakentamisen tuotteisiin. Vuolukivikomposiitteja, joissa puun asemesta on raaka-aineena käytetty vuolukivijauhetta, voidaan materiaaliteknisten ominaisuuksiensa vuoksi käyttää esimerkiksi korkeaa paloluokitusta vaativissa paikoissa kuten laivojen, hotellien ja sairaaloiden seinissä ja lattioissa. Lisäksi materiaalin suuri ominaispaino tarjoaa mahdollisuuksia käyttää sitä myös akustisiin sovelluksiin kuten äänieristyksiin. (Muovix 2009) 9

12 5 Yhteenveto Komposiitit ovat uusi, moderni tuoteryhmä, jolla on monia eri sovelluskohteita mm. rakennus-, huonekalu- ja autoteollisuudessa. Komposiitit ovat nopeasti kasvava teollisuuden ala, ja se on herättänyt voimakasta kiinnostusta sekä puu- että muoviteollisuudessa eri puolilla maailmaa. Puu-muovikomposiitit sisältävät puuta tai puumaista ainesta sekä kesto- tai kertamuoveja. Puuaineksen osuus on tavallisesti noin %. Puun ja muovin lisäksi komposiiteissa käytetään myös pieniä määriä muita aineita, joilla vaikutetaan tuotteen valmistusprosessiin tai tuotteen ominaisuuksiin. Yhdistelemällä puun ja muovin luontaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi puun lujuusominaisuudet ja muovin mittapysyvyys- ja kosteusabsorptio-ominaisuudet, voidaan komposiittimateriaalia käyttää laajalti erilaisissa olosuhteissa jonkin toisen materiaalin korvikkeena. Komposiittien potentiaalisimpia käyttökohteita ovat erilaiset rakennus- ja sisustustarvikkeet sekä huonekalut, joissa sitä voidaan käyttää esimerkiksi puun sijasta esimerkiksi lattioissa tai seinissä. Komposiittien pääasiallisena valmistustekniikkana käytetään ekstruusiota eli suulakepuristusta joko yksi- tai kaksiruuvisia ekstruudereita käyttäen. Toinen merkittävä valmistustekniikka on ruiskupuristus, josta uskotaan tulevaisuudessa nousevan huomattavasti nykyistä käytetympi valmistustekniikka komposiittituotannossa. Komposiittituotteiden tulevaisuuden kehityshaasteita ja -tarpeita ovat mm. tiheyden lisääminen, pinnan jälkikäsittelymahdollisuuksien luominen, markkinointi- ja jakelukanavien kehittäminen, materiaalin laajempi hyväksyminen yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona rakentajien, kuluttajien ja arkkitehtien keskuudessa sekä sopeutuminen muuttuviin suunnittelunormeihin. Myös kuidun saatavuus nousee olennaiseksi kysymykseksi tulevaisuudessa, koska komposiittituotannon kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana. Haasteita siis riittää komposiittisektorilla, mutta samalla myös se tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia eri toimijoille. 10

13 Lähteet Bravo, J Engineered Process Additives for the Global Wood-Plastic Composites Market. [wwwdokumentti]. Saatavissa: %20Engineered%20Process%20Additives.pdf Caulfield, D., Clemons, C., Jacobson, R., Rowell, R Wood Thermoplastic Composites. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. [www-dokumentti]. Saatavissa: Maine, F Woodfibre/Plastic Composites Markets and Technology an Update. [www-dokumentti]. Saatavissa: Markarian, J Outdoor living space drives growth in wood-plastic composites. Plastics Additives & Compounding. Volume 10. Issue 4. July-August s Muovix Oy [www-dokumentti]. Saatavissa: OSKE Osaamiskeskusohjelma. Asumisen klusteriohjelma [www-dokumentti]. Saatavissa: pdf/13712/ohjelma-asiakirja%20asuminen.pdf Smith, P., Wolcott, M Opportunities for Wood/Natural Fiber-Plastic Composites in Residential and Industrial Applications. Forest Products Journal Vol. 56, No. 3. [www-dokumentti]. Saatavissa: Waste and Resources Action Programme WRAP Wood plastic composites study Technologies and UK market opportunities. [www-dokumentti]. Saatavissa: es f9.pdf Wolcott, M. P., Englund, K A technology review of wood-plastic composite. Washington State University. 33rd International Particleboard / Composite Materials Symposium. [www-dokumentti]. Saatavissa: Yadama, V Residential Opprtunities for Wood-Plastic Composites. [www-dokumentti]. Saatavissa: 11

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM

UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset. Stefan Fors, UPM UPM ForMi - selluloosa biokomposiitit ja käytännön sovellukset Stefan Fors, UPM 1 UPM UPM The Biofore Company VISIO UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista

Lisätiedot

UPM ProFi -komposiitit. PALKITTUA KIERRÄTYSTEKNOLOGIAA 18.10.2012 Katri Parovuori

UPM ProFi -komposiitit. PALKITTUA KIERRÄTYSTEKNOLOGIAA 18.10.2012 Katri Parovuori UPM ProFi -komposiitit PALKITTUA KIERRÄTYSTEKNOLOGIAA 18.10.2012 Katri Parovuori Mitä on puumuovikomposiitti? Komposiitille ominaista: - Useamman materiaalin yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä,

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Toukokuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Toukokuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Toukokuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy

Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit. Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy Metsäteollisuuden globaalit muutosajurit Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 4.5.2011 Rainer Häggblom, Vision Hunters Ltd. Oy 1. Metsäteollisuuden maailmankuva on helppo ymmärtää Kilpailevat tuotteet Kasvu

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa

Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa Pohjoismaisen männyn ominaisuudet kilpaileviin havupuulajeihin ja muihin materiaaleihin verrattuna rakennuspuusepäntuotteissa PKM-tutkimusohjelman tutkimuspäivä nro 2 Lahti, 4.10.2005 Mika Grekin Sisällys

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

Conenor Oy. Komposiittiekstruusio (WPC)

Conenor Oy. Komposiittiekstruusio (WPC) Conenor Oy 1995 CONEX -kartioekstruuderin kehitykseen ja kaupallistamiseen perustettu spin-off kehitysyritys toimialana ympäristöystävälliset kiertotaloustuotteet komposiittiekstruusiolla (näytteistys,

Lisätiedot

Paperinjalostus 30.3.2015

Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus 30.3.2015 Paperinjalostus, mitä se on? Paperin jatkojalostamista uusiksi tuotteiksi Työn tekemistä lisätään paperin arvoa/ominaisuuksia; Painatus tai lakkaus Toinen paperi, alumiini, verkko,

Lisätiedot

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet

Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Puutuotteiden kasvavat markkinat ja tulevaisuuden asiakasrakenteet Anna-Kaisa Rämö, Ritva Toivonen, Raija-Riitta Enroth, Erno Järvinen PKM Loppuseminaari Lahti 13.11.2008 TAUSTA & TARKOITUS TAUSTA Suomen

Lisätiedot

Greenline 2012 kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien mahdollisuuksia veneenvalmistuksessa

Greenline 2012 kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien mahdollisuuksia veneenvalmistuksessa Greenline 2012 kierrätettävien ja ympäristöystävällisten materiaalien mahdollisuuksia veneenvalmistuksessa Timo Kärki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Puukuidulla vahvistetut komposiittimateriaalit

Lisätiedot

Mineraalitäyteaineet komposiiteissa

Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Mineraalitäyteaineet komposiiteissa Nordkalk Oy Ab Anssi Koikkalainen Nordkalk Oy Ab Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivituotteiden valmistaja Euroopan ainoa wollastoniitin tuottaja Henkilöstö:

Lisätiedot

Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY

Luonnonkuidusta lujitteeksi. Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari Päivi Lehtiniemi,TTY Luonnonkuidusta lujitteeksi Kumi-instituutin ja TTY:n Luomaprojektin kevätseminaari 15.5.2013 Päivi Lehtiniemi,TTY Sisällys Eri luonnonkuidut Prosessi pellolta kuiduksi Saatavuus Ominaisuudet lujitteena

Lisätiedot

Komposiitit osana puutuoteteollisuutta. Timo Kärki LUT

Komposiitit osana puutuoteteollisuutta. Timo Kärki LUT Komposiitit osana puutuoteteollisuutta Timo Kärki LUT LUT Kuitukomposiittilaboratorio - Resurssit - 12-15 henkilöä (3+7+2) - LPR/Ruokolahti - Toiminta - budjetti n. 1 m /v - rahoituksesta 70 % ulkopuolista

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM

UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM Johdanto Metsäteollisuuden toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut Viimeisen viiden vuoden aikana yritykset tehneet monia

Lisätiedot

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012

KUIDUN UUDET MUODOT. Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 COMPOSITE SOLUTIONS STORAGE SOLUTIONS PROCESS EQUIPMENT PIPING SYSTEMS SPECIALITY PRODUCTS INTEGRATED SERVICES KUIDUN UUDET MUODOT Luonnonkuidut ja kierrätys lujitemuoviteollisuudessa 21.5.2012 Plastilon

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten

Lisätiedot

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto

Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto Profiilit kierrätysmuovista Tuotekuvasto MUOVIX Ekokem muovinkierrätys Kierrätysmuovista valmistetut profiilit Muovix-profiileja voidaan käyttää monissa kohteissa, joissa yleensä on totuttu käyttämään

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

16.4.2015. Metsät ja puu biotalouden raaka-aineeksi. Agenda. 1. Biotalous, metsä ja puu 2. Puukuitu 3. Bioenergia 4.

16.4.2015. Metsät ja puu biotalouden raaka-aineeksi. Agenda. 1. Biotalous, metsä ja puu 2. Puukuitu 3. Bioenergia 4. Agenda 1. Biotalous, metsä ja puu 2. Puukuitu 3. Bioenergia 4. Puurakentaminen Metsät ja puu biotalouden raaka-aineeksi Kari Miettunen, CFO 16.4.2015 Lähde: Suomen biotalousstrategia 05/2014 Photosynthesis

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

Yhteistyötä tutkimuslaitoksen ja yrityksen välillä uusissa komposiittituotteissa

Yhteistyötä tutkimuslaitoksen ja yrityksen välillä uusissa komposiittituotteissa Yhteistyötä tutkimuslaitoksen ja yrityksen välillä uusissa komposiittituotteissa Metsäbiotalous-roadshow, Joensuu 2.10.2013 Ali Harlin, Jussi Manninen VTT Technical Research Centre of Finland 2 Biotalous

Lisätiedot

PUUMUOVIKOMPOSIITEILLA EKOTEHOKKAAMPIIN RATKAISUIHIN. More Efficient Environmental Solution with Wood Plastic Composite

PUUMUOVIKOMPOSIITEILLA EKOTEHOKKAAMPIIN RATKAISUIHIN. More Efficient Environmental Solution with Wood Plastic Composite LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari PUUMUOVIKOMPOSIITEILLA EKOTEHOKKAAMPIIN RATKAISUIHIN

Lisätiedot

Hyvä tietää lämpöpuusta

Hyvä tietää lämpöpuusta Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu. Tekniikan ala

Lahden ammattikorkeakoulu. Tekniikan ala Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala 1 2. joulukuuta 2013 Polymeeri- ja kuitutekniikka Materiaalitekniikan toinen ydinosaamisvaihtoehto Laaja-alainen polymeeripohjaisten materiaalien opiskelukokonaisuus,

Lisätiedot

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi

MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi MUOVIX OY Muovijätteen hyödyntäminen Kemian Päivät: Nyhjää Tyhjästä 22.3.2011 Mikko Koivuniemi Lähde: Uusi Muovitieto Muovijäte Suomessa Yhteensä n. 160 000 tonnia vuodessa Noin 50 % käytettyjä pakkauksia

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuus liiketoimintana Puutuotteet > 400 mrd EUR liiketoiminta maailmanlaajuisesti Sahateollisuus 50 mrd EUR trendikasvu 1-2%/a, monissa

Lisätiedot

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen LVL by Stora Enso Syysriihi 2017 Puu ja Bioenergia, Jyväskylä Jaakko Huovinen Stora Enso lyhyesti Stora Enso vastaa maailmanlaajuisiin megatrendeihin Suuret, maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset vaikuttavat

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013

Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma 2007-2013 Komposiitit ja älykkäät puurakenteet - Tommi Appelgren Mikä osaamiskeskusohjelma (=OSKE) on? Osaamiskeskusohjelma on alueiden kehittämislain mukainen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄTTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET KUITUKOMPOSIITTIEN RAAKA-AINEENA POSSIBILITIES OF USING CONSTRUCTION WASTE AS RAW MATERIAL IN FIBER COMPOSITES

RAKENNUSJÄTTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET KUITUKOMPOSIITTIEN RAAKA-AINEENA POSSIBILITIES OF USING CONSTRUCTION WASTE AS RAW MATERIAL IN FIBER COMPOSITES LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems LUT Kone BK10A0401 Kandidaatintyö ja seminaari RAKENNUSJÄTTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET KUITUKOMPOSIITTIEN RAAKA-AINEENA POSSIBILITIES OF USING

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulmia

Tutkimuksen näkökulmia Tutkimuksen näkökulmia Materiaalitehokkuus yrityksissä -seminaari Torstai 11.4.2013, Lahden Urheilukeskus Tampereen teknillinen yliopisto, Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava Tiina Malin (DI) Esityksen

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet. Roadshow Mikkeli, Kokkola, Turku, Tampere TAUSTAA MITAX LEVEL P O N S S E

Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet. Roadshow Mikkeli, Kokkola, Turku, Tampere TAUSTAA MITAX LEVEL P O N S S E TAUSTAA MITAX LEVEL P O N S S E TAUSTAA "TERMOPLASTINEN PUU - TUOTTEISTAMINEN 2001-2004" TEKES 19 KOTIMAISTA YRITYSTÄ ERI ALOILTA Imtec "UUSI" INNOVAATIO "UUSI" INNOVAATIO Dr.Curtis: http://www.ce.gatech.edu/~kk92/natfiber.pdf

Lisätiedot

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET

METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET METSÄTEOLLISUUDEN UUDET TUOTTEET Kuhmon Metsäpäivän Ideaseminaari 26.3.2014 Janne Seilo Aluejohtaja UPM Metsä Pohjanmaan integraattialue UPM tänään UPM Plywood Vaneri- ja viilutuotteet UPM Biorefining

Lisätiedot

Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä

Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä yhdyskuntatekniikka uponor ultra RIB 2 Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimainen kestävyys Uponor Ultra Rib 2 on Ultra-tuoteperheen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Pauli Poikonen LÄMPÖPUUKOMPOSIITIN KÄYTTÖ IKKUNAN VALMISTUKSESSA Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2011 Puutekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Tuontipuu energiantuotannossa

Tuontipuu energiantuotannossa Tuontipuu energiantuotannossa Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Koneyrittäjien Energiapäivät 2017 Hotelli Arthur Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000 2015 milj. m³

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n vuosikokous ja Metsätehon iltapäiväseminaari Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma (MSO)

Lisätiedot

Kaasuavusteinen ruiskuvalu

Kaasuavusteinen ruiskuvalu Kaasuavusteinen ruiskuvalu School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännetty ja tarkistettu teksti: Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Kaasuavusteinen ruiskuvalu on

Lisätiedot

PUUMUOVIKOMPOSIITTIEN KÄYTTÖ HUONEKALUTEOLLISUUDEN KOMPONENTTEINA

PUUMUOVIKOMPOSIITTIEN KÄYTTÖ HUONEKALUTEOLLISUUDEN KOMPONENTTEINA PUUMUOVIKOMPOSIITTIEN KÄYTTÖ HUONEKALUTEOLLISUUDEN KOMPONENTTEINA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Markkinoinnin ja tuotekehityksen suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

Metsä Board. Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö

Metsä Board. Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö Euroopan johtava kuluttajapakkauskartonkiyhtiö Matti Mörsky 14.11.2012 1 pähkinänkuoressa Liikevaihto noin 2,3 miljardia euroa vuodessa Liikevaihto 3Q/2012 Johtava eurooppalainen kuluttajapakkauskartonkiyhtiö

Lisätiedot

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Itä-Suomen syysmetsäpäivä - Metsäsektorin tilanne ja tulevaisuuden näkymät Kuopiossa 30.10.2010 Strateginen johtaja Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö, Metsäalan strateginen ohjelma Alustuksen

Lisätiedot

Puutuotetalan tutkimusteemojen ja painopisteiden arviointi 1. Alan omat tarpeet

Puutuotetalan tutkimusteemojen ja painopisteiden arviointi 1. Alan omat tarpeet Projektiaiheet Teknologia ja prosessit, materiaaliominaisuuksien hallinta ja parantaminen, korkean jalostusasteen tuotteet 1.4.2008 1.4.2008 Sivu 1/20 Sisältö 1.1 Kuitujen ja puun materiaaliominaisuudet...

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC

LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC WWW.LUNAWOOD.COM LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI LUNA TWPC Rakentamisessa on tärkeää, että materiaaleihin voi luottaa. Lunawood lämpöpuukomposiitti on ainutlaatuisen koostumuksensa

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

SUOMEN MUOVITEOLLISUUS

SUOMEN MUOVITEOLLISUUS SUOMEN MUOVITEOLLISUUS www.plastics.fi OSAAMISEN VÄRISUORA kestomuovien käyttöjakauma maailmassa 2010 MUOVIKORTIT ON JAETTU, PELI VOI ALKAA. PET 7 % PET VOITTO ON TIEDOSSA! PS 8 % PS Suomalainen muoviteollisuus

Lisätiedot

syytä Twinson valita Vertaa puukomposiittilautojen ominaisuuksia Terassielämää

syytä Twinson valita Vertaa puukomposiittilautojen ominaisuuksia  Terassielämää 5 valita syytä Twinson Vertaa puukomposiittilautojen ominaisuuksia http://www.twinson.fi Terassielämää Tietoa terassin, parvekelattian ja laiturin rakentajalle Nykyaikainen ulko-oleskelutila rakennetaan

Lisätiedot

Sitoutumista jo 45 vuotta! Laatupuuta jo vuodesta Pölkky Oy on kasvollinen perheyritys. Lapin metsätalouspäivät Levi 13.2.

Sitoutumista jo 45 vuotta! Laatupuuta jo vuodesta Pölkky Oy on kasvollinen perheyritys. Lapin metsätalouspäivät Levi 13.2. Sitoutumista jo 45 vuotta! (Tilastotietoa ajalta 1968 2013) - Liikevaihto yli 1,3 mrd - Puunhankinta 13,2 Mm3 tukkia - Sahaustuotanto 6,2 Mm3 sahatavaraa Lapin metsätalouspäivät Levi 13.2.2014 - Jalostustuotanto

Lisätiedot

Cleantech-osaaminen Suomen kansainvälisenä vahvuustekijänä Seniorikonsultti Ulla Lainio, Finpro, 19.5.2011

Cleantech-osaaminen Suomen kansainvälisenä vahvuustekijänä Seniorikonsultti Ulla Lainio, Finpro, 19.5.2011 Cleantech-osaaminen Suomen kansainvälisenä vahvuustekijänä Seniorikonsultti Ulla Lainio, Finpro, 19.5.2011 Cleantechin määritelmä Cleantech tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita,

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi.

PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO. Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. PAPERI KESTÄVÄ VAIHTOEHTO Valitse vastuullisesti. Valitse UPM:n paperi. KESTÄVÄ KEHITYS ON MATKA 2 Kestävä kehitys tarkoittaa meille UPM:ssä matkaa. Kehitämme jatkuvasti ympäristö-, yhteisö- ja taloustehokkuuttamme.

Lisätiedot

MATERIAALIVIRRAT JA SÄHKÖNKULUTUSMITTAUKSET EKSTRUUSIOTUOTANNOSSA

MATERIAALIVIRRAT JA SÄHKÖNKULUTUSMITTAUKSET EKSTRUUSIOTUOTANNOSSA MATERIAALIVIRRAT JA SÄHKÖNKULUTUSMITTAUKSET EKSTRUUSIOTUOTANNOSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Muovitekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2013 Timo Kymäläinen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen

Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Kotimaisen (huonekalu) teollisuuden säilyttäminen Pohjoismaat menettäneet teollisia työpaikkoja (1980 2010) lähes miljoonan Suomi = 240 000 Norja = 120 000 Ruotsi = 400 000 Tanska = 160 000 Suomi menettää

Lisätiedot

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman

Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali. 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti - Muu biomassa ja globaali potentiaali 06.03.2009 Sokos Hotel Vantaa Martti Flyktman FAOSTAT 2006 Puun käyttömäärät ja metsäteollisuuden tuotanto

Lisätiedot

Puristetaan puusta vielä parempaa

Puristetaan puusta vielä parempaa Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys

Lisätiedot

Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö ja tuntu

Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö ja tuntu Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö ja tuntu ainutlaatuinen ulkonäkö... Luonnon tavoin jokainen Forbo Marmoleumin neliösenttimetri on oman näköisensä. Marmoleumin ainutlaatuinen ulkonäkö on saanut inspiraationsa

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1

Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011. perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Puutuoteteollisuuden menestystekijät Joni Lukkaroinen 19.5.2011 perjantai, 13. toukokuuta 2011 1 Sisällys: 1 Puutuoteteollisuus Euroopassa 2 Tuotantokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen 3 Jalostusarvon

Lisätiedot

Uuden liiketoiminnan edistämismalli Wood Valley. Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy

Uuden liiketoiminnan edistämismalli Wood Valley. Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy Uuden liiketoiminnan edistämismalli Wood Valley Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy 30.1.2012 Sisältö Metsäteollisuuden jalostusarvon kehitys Strateginen lähtökohta Liikevaihtotavoite

Lisätiedot

Uutta Liiketoimintaa Biomassasta. Ari Kotilainen Stora Enso oyj, Biorefinery METO ITÄ SUOMEN METSÄPÄIVÄ - JOENSUU 26.09.2012

Uutta Liiketoimintaa Biomassasta. Ari Kotilainen Stora Enso oyj, Biorefinery METO ITÄ SUOMEN METSÄPÄIVÄ - JOENSUU 26.09.2012 Uutta Liiketoimintaa Biomassasta Ari Kotilainen Stora Enso oyj, Biorefinery METO ITÄ SUOMEN METSÄPÄIVÄ - JOENSUU 26.09.2012 Ari KOtilainen 25.09.2012 1 FIBIC (Metsäklusterin) TAVOITTEET 2030 kaksinkertainen

Lisätiedot

LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC

LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC SUOMI LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI TWPC WWW.LUNAWOOD.COM LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI LUNA TWPC Rakentamisessa on tärkeää, että materiaaleihin voi luottaa. Lunawood lämpöpuukomposiitti on ainutlaatuisen koostumuksensa

Lisätiedot

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille.

Muovimateriaali kutistuu ja aiheuttaa painetta sekä kitkavoimia keernan ja kappaleen välille. Päästöt Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Ruiskuvalettavissa kappaleissa on lähes aina tarpeellista käyttää päästöjä. Päästökulmat helpottavat kappaleen ulostyöntöä muotista. Jos ruiskuvalukappale

Lisätiedot

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020

Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Teema 1: Globaali todellisuus. 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa

Teema 1: Globaali todellisuus. 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa Teema 1: Globaali todellisuus 1. Maailman metsävarat ja niiden käyttö 2. Metsäteollisuus maailmalla ja Suomessa Maailman metsät ja kasvillisuusvyöhykkeet Metsistä boreaalisella vyöhykkeellä on 1/3. Ne

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Mitä muoveja? Mihin käyttöön? Haasteita muovien kierrätyksen edistämisessä

Mitä muoveja? Mihin käyttöön? Haasteita muovien kierrätyksen edistämisessä Mitä muoveja? Mihin käyttöön? Haasteita muovien kierrätyksen edistämisessä Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SYKE Kemikaalit kiertotaloudessa näemmekö koko kuvan? Kemian päivät 29.3.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle

Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group ja Kemijärven tehtaan avaamat mahdollisuudet puutalouden kehittämiselle Keitele Group taustaa Lappi Timber Oy saha Keitele Engineered Wood Oy liimapuutehdas Hankkeen vaikuttavuus Puuta maailman

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö Tekninen muovituote Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus TTY 2005 Tommi Berg Antti Linna Mari Valtonen Esityksen sisältö Rakettitekniikkaa, moottorityyppien vertailu Aiheena olevan moottorin tarkempi

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot