KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-18:22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa talousarvion toteutuminen 5 16 Tilinpäätöksen poikkeamat verrattuna talousarvioon Toimintakertomus vuodelta Tarjous Kemijärven kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä varten 19 Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Ilmoitusasiat Muut asiat 17 13

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta AIKA klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kotilaine Jarkko 15:30-18:22 puheenjohtaja Laurila Pirjo 15:30-18:22 varapuheenjohtaja Hannola Jaana 15:30-18:22 jäsen Huczkowski Raimo 15:30-18:22 jäsen Juujärvi Tuulikki 15:30-18:22 jäsen Kerkelä Mauno 15:30-18:22 jäsen Kuittinen Kauko 15:30-18:22 jäsen Sipovaara Sanna 15:30-18:22 jäsen Särkelä Jorma 15:30-18:22 jäsen POISSA Soppela Lea kh:n puheenjohtaja Kuvaja Tuula kaupunginjohtaja Pussinen Antti nuorisoneuvoston edustaja MUU Perälä Tarja 15:30-18:22 kh:n edustaja Kilpeläinen Auvo 15:30-18:22 esittelijä Pekkarinen Marjatta 15:30-18:22 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Jarkko Kotilaine Pöytäkirjanpitäjä Marjatta Pekkarinen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Kauko Kuittinen Pirjo Laurila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Sosiaali- ja terveysosastolla, Vapaudenkatu 8, Kemijärvi, klo

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STL 13 Kuntalain 58 :n mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enem män kuin puo let jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty neenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä, mikä li mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialis ta). Esitys lista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kutsu lähetetään kirjallisesti jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai vel vollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa STL 14 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus välittömästi kokouksen jälkeen. Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee kokouksessa kak si läs nä ole vaa jä sentä (tarkastusvuorossa ovat Kuittinen Kauko ja Laurila Pirjo) tarkastamaan tämän ko kouk sen pöy tä kir jan ja sopii tarkastusajankohdasta. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Kuittinen ja Pirjo Laurila. Pöytäkirja tarkastetaan klo 9.30 sosiaali- ja terveysosastolla..

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta talousarvion toteutuminen 528/04/041/2013 STL TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 Jäljellä Toteutuma % Hallinto ja projektit ,6 Työllisyyden hoito ,2 Sosiaalipalvelut ,1 Terveydenhuolto, oma toiminta ,5 Terveydenhuolto, erikoissairaanhoidon ostopalvelut ,9 Terveydenhuolto yhteensä ,1 Hoiva- ja hoitotyön palvelut ,9 Vammaispalvelut ,2 YHTEENSÄ ,1 Jaksotetut palkat ym ,8 TA 2013 TP 2013 Jäljellä Tot. % Yhteensä ,7 Jaksotetut palkat ym ,1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen toteutuma oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan (3,7 %) suurempi kuin vuonna 2013, kun huomioidaan jaksotettujen palkkojen (lomapalkkavelan) osuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteenlaskettu toimintakate ylitti vuoden 2014 talousarvion (1,8 %). Toimintakatteen ylitykset johtuivat pääasiassa seuraavista seikoista: - Ensihoito- ja sairaankuljetus ylitti sille varatun määrärahan euroa - Erikoissairaanhoidon ostopalvelut euroa

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. sakkoraha) euroa Koko sosiaali- ja terveysosaston toimintakulut ylittivät talousarvioon varatun määrära han , pl jaksotetut palkat ym (3,1 %). Toimintatuotot ylittyivät (11 %). Tulot ylittyivät mm. kotikunta- ja yhteistoimintakorvausten, työllistämistuen, EU-projektitulojen, asuntojen vuokrien ym myyntituottojen osalta Henkilöstökuluihin varattu määräraha ylitti määrärahan euroa (pl. jaksotetut palkat, lomapalkkavelka), 3,7 %. Palvelujen ostoihin varattu määräraha ylittyi (1,9 %). Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät määrärahan (1,9 %). Edelliseen vuoteen (2013) verrattuna erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat euroa (4,2 %). Avustuksiin varattu määräraha ylitti talousarvioon vara tun määrärahan (2,9 %). 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖSUUNNITELMATASOLLA 400. HALLINTO JA PROJEKTIT Tulosyksikkö TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Projektit Hallinto ja projektit TA 2013 TP 2013 Ylitys + /Alitus - Vuosi Tilinpäätöksen mukaan toimintakate ylittyi hallinnon ja projektien tulosalueella euroa, joka johtui projektien ESR- tulorahoituksen varauksesta kirjanpidossa. Kirjaus oli tehty vuoden 2012 tilinpäätöksessä ja joka olisi pitänyt purkaa jo vuoden 2013 tilinpäätöksessä TYÖLLISYYDEN HOITO Tulosyksikkö TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Työllisyyden hoito Vuosi

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Työllisyydenhoidon tulosalueen toimintakate ylittyi euroa johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävästä lisäyksestä. Siihen varattu määräraha ei ollut riittävä. Työllisyyden hoidon kustannukset nousivat 20,2 % vuoteen 2013 verrattuna SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö TA 2014 TP 2014 Ylitys + /Alitus - Sosiaalipalvelut Lasten- ja nuortenhuolto Toimeentuloturva Yksityistalouden neu vontapalvelut YHTEENSÄ TA 2013 TP 2013 Ylitys + /Alitus - Vuosi Sosiaalipalveluiden tulosalueella toimintakate alittui euroa. Säästöä syntyi lasten ja nuorten huollon asiakaspalveluiden ostoissa ja ylitystä vammaispalvelulain mukaisissa kustannuksissa TERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö TA 2014 TP 2014 Toimintakatteen Ylitys + / Alitus - Perusterveydenhuolto Terveydenhuollon tukipalvelut Suun terveydenhuol to Erikoissairaanhoito, oma toiminta Erikoissairaanhoito, ostopalvelut Mielenterveystyö, oma

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta toiminta Ympäristöterveyden huolto Oma toiminta Esh:n ostopalvelut yhteensä TA 2013 TP 2013 Ylitys + / Alitus - Vuosi Terveydenhuollon tulosalueella toimintakatteen toteutuma oli vuoden 2014 tilinpäätöksessä (3,9 %) suurempi kuin vuonna ylittyi oman toiminnan osalta euroa (0,5 %) ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osalta euroa (1,9 %). Ensihoito- ja sairaankuljetuksen menot ylittivät euroa Lapin sairaanhoitopiirin ky:ssä arvioidun määrärahan HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT Tulosyksikkö TA 2014 TP 2014 Ylitys +/Alitus - Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Kotihoito Asumispalvelut Hoiva- ja hoitotyön hallinto YHTEENSÄ Kemijärven palvelukeskuksen ryhmäkotipaikat eivät ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, joten sairaalan osastoilla ryhmäkotipaikkaa odottaneet asiakkaat on jouduttu hoitamaan kalliilla laitospaikoilla. Vuodeosastojen kuormitukset ovat olleet korkeat. Kotihoidon asiakkaiden määrä ja hoitoisuus on lisääntynyt huomattavasti. Kotihoitoon tulee jatkossa resurssoida, koska asiakasmäärät ovat vain nousussa huomioiden Kemijärven ikääntyneiden suuri määrä sekä laitoshoidon purkamisen

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta tavoitteet. Laitoshoidon purkamisen vaudittamiseksi on Kemijärvellä aloitettu suunnittelu vuonna 10/2014 kotiutustiimin perustamisesta (kotisairaala tyyppinen toiminta). Suunnitelmat lähtivät hyvin käyntiin liittyen leikkaussalitoiminnan lopettamiseen. Yt neuvottelut on käyty ja ne sujuivat rakentavassa hengessä. Henkilökuntamitoitukset hoitotyössä pitää olla AVI:n määräysten mukaiset. Henkilöstön ikärakenne on painottunut v määrä on suhteellisen korkea, joka aiheuttaa raskaassa hoitotyössä myös enemmän tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sekä työssä kuormittumista. Työn kierto ei meillä kuitenkaan ole onnistunut toivotulla tavalla. Tilapäistä työvoimaa, ja mm. sairausloman sijaisia jouduttiin palkkaamaan arvioitua enemmän. Palkkauksesta johtuvat erilliskorvaukset ylittivät varatun määrärahan VAMMAISPALVELUT Tulosyksikkö TA 2014 TP 2014 Ylitys +/Alitus - Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Vammaispalvelujen hallinto YHTEENSÄ Vammaispalveluihin varattu määräraha ylittyi euroa, mm kotikuntalain mukaisten korvausten osalta. Liitteenä 1 tulosaluekohtainen raportti kaupun ginhallitukselle ja -valtuustolle Liitteenä 2 tulosyksikkökohtainen talousarvion seurantaraportti käyttötalouden to teutumasta. (Talouspäällikkö Pekkarinen, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 ole van vuoden 2014 tulosaluekohtaisen raportin ja liitteenä 2 olevan tulosyksikkökoh tai sen käyt tösuun ni tel man talousarvion seurantaraportin. Tu losaluekohtainen ra portti an ne taan tie doksi kau pun gin hal lituk selle ja -val tuustol le. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Tilinpäätöksen poikkeamat verrattuna talousarvioon /04/041/2013 STL 16 Tulosalue Talousarvio 2014 Tilinpäätös 2014 Jäljellä Toteutuma % Hallinto ja projektit ,6 Työllisyyden hoito ,2 Sosiaalipalvelut ,1 Terveydenhuolto, oma toiminta ,5 Terveydenhuolto, erikoissairaanhoidon ostopalvelut ,9 Terveydenhuolto yhteensä ,1 Hoiva- ja hoitotyön palvelut ,9 Vammaispalvelut ,2 YHTEENSÄ ,1 Jaksotetut palkat ym ,8 TA 2013 TP 2013 Jäljellä Tot. % Yhteensä ,7 Jaksotetut palkat ym ,1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen toteutuma oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan (3,7 %) suurempi kuin vuonna 2013, kun huomioidaan jaksotettujen palkkojen (lomapalkkavelan) osuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteenlaskettu toimintakate ylitti vuoden 2014 talousarvion (1,8 %). Toimintakuluissa määräraha ylittyi seuraavasti: - Ensihoito- ja sairaankuljetus ylitti sille varatun määrärahan euroa - Erikoissairaanhoidon ostopalvelut euroa - Työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. sakkoraha) euroa - Henkilöstökulut ylittyivät hoiva- ja hoitotyön tulosalueella johtuen ikäihmisten

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta palveluiden ja hoitoisuuden lisääntymisestä. Vuosilomien ja sairauslomien sijaisia sekä lisätyövoimaa jouduttiin palkkaamaan arvioitua enemmän. Erilliskorvauksiin varattu määräraha ylittyi johtuen sijaisten palkkauksesta. Toimintatuotot ylittyivät euroa. Sosiaalipalveluissa tuli säästöä noin euroa lasten ja nuorten ostopalveluissa. Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2014 poikkeamat tiedokseen ja antaa selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Toimintakertomus vuodelta /00/005/2015 STL 17 Liitteenä 3 on sosiaali- ja terveysosaston toimintakertomus vuodelta Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta hy väk syy vuoden 2014 toimintakertomuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Tarjous Kemijärven kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä varten 86/21/210/2015 STL 18 Yleislääketieteen erikoislääkäri Helena Tiihonen on tehnyt tarjouksen Kemijärven kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä varten (liite 4). Helena Tiihonen pitää yksityisvastaanottoa omissa tiloissaan Vapaudenkadulla rajallisesti, muutamia päiviä kuukaudessa Hän esittää, että hän voisi laatia kuntalaisille mm. ajokorttitodistuksia ja työntekijöille T-todistuksia kohtuuhinnalla. Ajanvarausaikoja terveyskeskukseen juuri todistuksia varten on vaikea saada lääkäripulan vuoksi. Lisäksi hän ehdottaa, että hän voisi hankkia kaupungin materiaalihuollon kautta vastaanotolleen tarvittavia hoitotarvikkeita hinnaston mukaisesti. Samoja hoitotarvikkeita käytetään Sairaala Lapponiassa. Vuositasolla kokonaismäärä olisi korkeintaan 500 euroa. Em. lisäksi hän ehdottaa, että voisi myös lähettää vastaanotoltaan kemijärviläisiä asiakkaita tarvittaessa pienimuotoisiin peruslaboratorio- ja röntgentutkimuksiin ilman asiakkaalta perittävää maksua. Potilaat ovat yhteisiä perusterveydenhuollon asiakkaita. (Talouspäällikkö Pekkarinen, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että: 1. Yleislääketieteen erikoislääkäri Helena Tiihonen voi lähettää kemijärviläisiä asiakkaita Sairaala Lapponian laboratorioon ja röntgeniin perustutkimuksia varten. Tutkimukset kirjataan perusterveydenhuoltoon ja maksua asiakkailta ei peritä 2. Helena Tiihonen voi ostaa Kemijärven kaupungin materiaalihuollosta vastaanotollaan tarvitsemansa pienimuotoiset hoitotarvikkeet hinnaston mukaisesti lisättynä 24 % arvonlisäveron. 3. Mikäli joku toinen yksityislääkäri ottaa vastaan Kemijärvellä kemijärven kuntalaisia, niin samoja periaatteita noudatetaan myös hänen kohdallaan. Päätös: Sosiaali- ja terveysjohtaja lisäsi päätösehdotukseen kohdan 4. Sopimus Helena Tiihosen kanssa laaditaan ajalle Sopimusta voidaan jatkaa vuosittain. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä Helena Tiihonen

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Omaishoidon tuen soveltamisohjeet 113/31/312/2015 STL 19 Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelu, jonka myöntämisen perusteista kunta voi päät tää muilta kuin laissa omaishoidon tuesta (937/2005) säädettyjen hoi to palk kioiden vähimmäismäärää sekä omaishoitajalle järjestettävän vapaan vä him mäis määrää koskevilta osilta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on aiemmin hyväksynyt omaishoidon tuen so vel tamis oh jeet ja niihin tulleen korjaukset , ja Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella, joka vuosittain vah vis tetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b :n soveltamista varten. Vuonna 2014 talousarviossa oli euroa ja toteutuneet kulut olivat eu roa toteutumaprosentin ollessa 85,9 %. Omaishoidon tuen määräraha vuo del le 2015 on euroa. Uudet hoitopalkkion maksuluokat alkaen ovat: - Maksuluokka I 384,67 /kk (voimassa sopimuksia 2/2015: 45 henkilöä) - Maksuluokka II 512,88 /kk (voimassa sopimuksia 2/2015: 29 henkilöä) - Maksuluokka III 641,31 833,42 /kk (sopimuksia 2/2015: 6 henkilöä) - Erityismaksuluokka 897,51 /kk (sopimuksia 2/2015: 0 henkilöä) - Osittaisen hoidon maksuluokka 0 256,44 /kk (sopimuksia 2/2015:15 henkilöä) - Vuorohoito 25 % tai 50 % maksuluokan I-III hoitomaksusta (sopimuksia 2/2015: 5 henkilöä) Vahvistettavaksi esitettävässä ohjeistuksessa päivitetään aiempaan ohjeistukseen ver rat tu na omaishoidon tuen hoitopalkkiot/maksuluokat v Lisäksi ohje si sältää korjauksen kohtaan: Omaishoidon tuesta kaupungin kanssa sopimuksen tehneel lä henkilöllä on oikeus saada vapaata kaksi (2) vuorokautta sellaista ka len te rikuu kaut ta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin si dottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisen vapaan mää räk si muutetaan kolme (3) vuorokautta. Lisäksi päivitetään yhteystiedot. Ohjeistus on liitteenä 5. (Hoiva- ja hoitotyönjohtaja Kesälahti, ) Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omais hoi don tuen myön tä mi sen pe rusteet ja omaishoidon tuen so vel ta mis ohjeet, jot ka astuvat voimaan alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Hoiva- ja hoitotyön johtaja Rauni Kesälahti Sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmä

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Ilmoitusasiat STL 20 Sosiaali- ja terveysjohtajan viranhaltijapäätökset ; Irtisanoutuminen alkaen, osastonhoitaja Risto Hurnanen ; Irtisanoutuminen alkaen, sairaanhoitaja Risto Hurnanen Päätösehdotus (sosiaali- ja terveysjohtaja): So si aa li- ja ter veys lau ta kunta mer kit see il moi tus asiat tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sos.- ja terv.lautakunta Muut asiat STL 21 Sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista, sote-uudistuksesta ja suunnitelluista tilajärjestelyistä.

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot