Sūra al-fātih{an selitys. Abd al-rah{mān al-sa dī

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sūra al-fātih{an selitys. Abd al-rah{mān al-sa dī"

Transkriptio

1 Sūra al-fātih{an selitys Abd al-rah{mān al-sa dī

2 ^]\[ Allāhin, Armeliaan Armahtajan nimeen 1. Painos 2008 IQRA Islam Yhdistys ry. ja Rashid Hämäläinen Alkuperäinen teos: Tafsīr Sūrat al-fātih{a min Taisīr al-karīm al- Rah{mān fī tafsīr kalām al-mannān Suomennos: Rashid Hämäläinen Kopiointioikeudet: Tätä kirjaa voidaan kopioida henkilökohtaista tai ei-kaupallista tarkoitusta varten IQRA - Islam Yhdistys ry:n luvalla. ISBN Muita IQRA Islam yhdistys ry:n julkaisuja: Arki ja palvonta (2007) Islam-sanakirja: Somali-Suomi (2008) Kielenkäytön pahat seuraukset (2007) Kolmen profeetan äidit (2007) Käsiteltäessä huolia ja stressiä (2007) Lasten tehtäväkirja 1 (2008) Lasten tehtäväkirja 2 (2008) Musliminimiä (2007) Muslimipojan opas elämän suuriin muutoksiin (2008) Muslimitytön opas elämän suuriin muutoksiin (2008) Profeetta Muhammadin vaimot (2008) Ramadân (2007) Sielun matka kuoleman jälkeen (2007) Vaaroja kotona (2008) Tilaukset:

3 SISÄLTÖ Johdanto... 6 Sūra al-fātih{a arabiaksi... 7 Sūra al-fātih{a translitteroituna... 8 Sūra al-fātih{a suomeksi... 8 Jakeiden selitys... 9 Sūra al-fātih{asta juonnettavia hyötyjä... 18

4 JOHDANTO Tämä on lyhyt ja yksinkertainen selitys sanoille, jotka jokainen muslimi oppii Islāminsa alussa ja jotka hänen edellytetään lausuvan rukouksessaan vähintään 17 kertaa päivässä koko loppuelämänsä ajan. On siis sanomattakin selvää, että niiden merkityksen tietäminen on äärimmäisen tärkeää jokaiselle, niin arabeille kuin suomalaisille. Abd al-rah{mān al-sa dī, tunnetun ja rakastetun oppineen Muh}ammad ibn S{ālih} al- Utaimīnin opettaja, on tehnyt kiitettävää työtä kootessaan Koraanin selitysteoksensa Taisīr al-karīm al-rah{mān, josta tämä teksti on käännetty. 4

5 } EDCBA JIHGF QPONMLK WVUTSR \[ZYX `_^] dcba 5

6 SŪRA AL-FĀTIH}A AVAUKSEN SUURA Translitteroitu 1. bismillāhir rah{mānir rah{īm 2. alh{amdu lillāhi rabbil āla-mīn 3. arrah{mānir rah{īm 4. māliki jaumid dīn 5. ijjāka na budu wa ijjāka nasta īn 6. ihdinas} s}irāt}al mustaqīm 7. sirat}al ladīna an amta alaihim g\airil mag\d{ūbi alaihim walad{ d{āllīn Suomeksi 1. Allāhin, Armeliaan Armahtajan nimeen. 2. Ylistys Allāhille, Maailmojen Herralle, 3. Armeliaalle Armahtajalle, 4. Tilinteon Päivän omistajalle. 5. Vain Sinua palvomme, vain Sinulta haemme apua. 6. Johdata meidät Suoralle Tielle, 7. niiden tielle, joille olet ollut suosiollinen, 8. ei niiden, jotka ovat vihan alaisia, eikä eksyneiden. 6

7 {{ {{ JAKEIDEN SELITYS 1. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. DCBA bismillāhir rah{mānir rah{īm Bismill ismilla> >h Alla> >hin nimeen: Tämä tarkoittaa: aloitan jokaisella Allāhin nimellä, sillä ism, eli nimi, on tässä yksikkö ja liitettynä johonkin, ja kattaa täten kaikki nimet. Alla> >h: Tämä sana tarkoittaa palvottua, joka vain ja ainoastaan ansaitsee palvontaa. Tätä edellyttävät Hänen kuvauksensa, jotka ovat täydellisiä. Arrah ah{ {mānir rahr ah{ {i> >m Armeliaan Armahtajan: Al-Rah{mān ja al-rah{īm ovat erisnimiä, jotka viittaavat Hänen omaavan laajaa ja valtaisaa armoa, joka ylettyy kaikkialle ja käsittää kaiken elävän. Hän on kirjoittanut armonsa kertakaikkisesti Hänen rangaistukseltaan suojautuville ja Hänen profeettojaan ja lähettiläitään seuraaville, ja osittaisesti muille. 7

8 {{ Sinun tulee tietää, että usko Allāhin nimiin ja kuvauksiin sekä kuvausten säännöksiin kuuluu niihin periaatteisiin, joista edeltäjämme ja heidän johtajansa olivat yksimielisiä. He siis esimerkiksi uskoivat Hänen olevan Armelias Armahtaja, eli todella omaavan Hänen kuvauksenaan olevan armon, joka on yhteydessä armahdettuun. Kaikki siunaukset ovat siis Hänen armonsa jälkiä. Sama pätee myös muihin Hänen nimiinsä. Sanomme siis nimestä Tietävä, että Hän on juuri sitä, eli tiedon omaava, ja tietää kaiken. Hän on myös Kykenevä, eli kyvyn omaava, ja kykenee kaikkeen. 2. Ylistys Allahille, Maailmojen Herralle, IHGF alh{amdu lillāhi rabbil ālamīn Alh lh{ {amdu amdulill lilla> >h Ylistys Alla> >hille ille: Tämä tarkoittaa Allāhin ylistystä täydellisyyden kuvauksista ja Hänen oikeudenmukaisuuteen ja hyveellisyyteen perustuvista teoista. Hänelle siis kuuluu täysi ylistys kaikin tavoin. Rab abbil bil a> >lam lami> >n Maailmojen Herralle: Sana Maailmat pitää sisällään kaiken muun paitsi Allāhin. Rabb, eli Herra, on se, joka hoivaa kaikkia maailmoja luomalla heidät, valmistamalla heille heidän tarvitsemansa välineet ja antamalla heille mahtavia siunauk- 8

9 sia, joita ilman he eivät pysyisi hengissä. Jokainen heidän nauttimansa siunaus tulee Hänen korkeudeltaan. Allāhin hoivaa on kahdenlaista: yleismaallista ja erityistä: (1) Yleismaallinen hoivaus: Tämä käsittää luomisen, annit ja johdatuksen hyötyihin, jotka auttavat ihmistä pysymään maailmassa. (2) Erityinen hoivaus: Tämä kohdistuu Hänen ystäviinsä uskolla eli suomalla heille mahdollisuuden saada uskoa, täydellistämällä tämän uskon ja poistamalla esteet Hänen ja heidän väliltään. Tämän hoivan todellisuus on mahdollisuuksien avaaminen kaikkeen hyvään ja suojan suominen kaikesta pahasta. On hyvin mahdollista, että juuri tämän takia suurin osa profeettojen rukouksista tapahtui sanalla Rabb, eli Herra, sillä kaikki heidän tavoittelemansa sisältyy tähän erityiseen hoivaamiseen. Sanat rabbil ālamīn viittaavat myös siihen, että Hän yksin luo, hallitsee ja siunaa. Se viittaa Hänen olevan täysin itseriittoinen, ja muiden olevan täysin riippuvaisia Hänestä kaikin mahdollisin tavoin. 3. Armeliaalle Armahtajalle, LK arrah{mānir rah{īm Katso ensimmäinen jae. 9

10 4. Tilinteon Päivän omistajalle. PON māliki jaumid dīn Ma> >lik - Omistaja Mālik, eli omistaja, on se, jonka kuvaus on valta, ja sen seurauksiin kuuluu käskeminen ja kieltäminen ja palkitseminen ja rankaisu. Hän hallitsee kuningaskuntiansa kaikin mahdollisin tavoin. Jaumid di> >n Tilinteon Päivän Allāh liitti sanan mālik, eli omistajan, sanaan jaumid dīn, eli Tilinteon Päivään. Tämä päivä tarkoittaa Ylösnousemuksen Päivää, jona ihmiset tuodaan sekä hyvistä että pahoista teoistaan tilille. Sinä päivänä luomakunnalle selviää mitä selvimmin Hänen valtansa, oikeudenmukaisuutensa ja viisautensa täydellisyys, ja miten luomakunnan kuninkaat ovat menettäneet asemansa. Tänä päivänä ovat kuninkaat ja alaiset sekä orjat ja vapaudesta nauttineet kaikki samanarvoisia. Jokainen heistä nöyrtyy Hänen mahtavuudelleen ja arvokkuudelleen, odottaen palkitsemista, toivoen hyvää palkintoa ja peläten rangaistusta. Tämän takia Allāh mainitsi tämän päivän erityisesti vaikka on selvää, että Hän on niin Tilinteon Päivän kuin muidenkin päivien omistaja. 10

11 5. Vain Sinua palvomme, vain Sinulta haemme apua. UTSR ijjāka na budu wa ijjāka nasta īn Eli Vain ja ainoastaan Sinua palvomme ja vain ja ainoastaan Sinulta haemme apua. Tämä johtuu siitä, että teon kohteen 1 asettaminen itse teon eteen viittaa teon liittymiseen vain ja ainoastaan sen kohteeseen ja sen kiistämiseen muilta. On siis kuin Hän sanoisi: Palvomme Sinua, emmekä palvo muita, ja haemme apua Sinulta, emmekä hae sitä muilta. Palvonnan mainitseminen ennen avun hakua taas on jonkin yleismaallisen mainitsemista ennen jonkin siihen sisältyvän tietyn asian mainintaa. Se myös viittaa huolenpitoon siitä, että Hänen korkeutensa oikeus mainitaan ennen Hänen orjansa oikeutta. Verbin na budu juuri ibāda, eli palvonta, kattaa kaikki sisäiset ja ulkoiset teot ja sanat, joita Allāh rakastaa ja joihin Hän on tyytyväinen. Verbin nasta īnu juuri isti āna, eli avunhaku, tarkoittaa nojautumista Allāhiin hyötyjen aikaansaamisessa ja vahingon estämisessä, ja luottamista tässä Häneen täysin. 1 Verbiä na budu edeltävä erillinen persoonapronomini ijjāka 11

12 Allāhin palvonta ja Hänen apunsa hakeminen ovat tie ikuiseen onneen ja pelastukseen kaikelta pahalta, eikä muuta tietä onneen olekaan. Palvonta on kuitenkin todellista vain silloin, kun se on otettu Allāhin lähettiläältä ja kun sillä tavoitellaan Allāhin palkkiota. Nämä kaksi asiaa siis muodostavat ibādan, eli palvonnan. Hän mainitsi avunhaun palvonnan jälkeen vaikka se on osa palvontaa, sillä ihminen on kaikessa palvonnassaan Allāhin avun hakemisen tarpeessa. Jos Allāh ei auta häntä, ei hän tule noudattamaan Hänen käskyjään ja välttämään Hänen kieltojaan toivomallaan tavalla. 6. Johdata meidät Suoralle Tielle, YXW ihdinas} s}irāt}al mustaqīm Ihdina> > Johdata meidät Eli viittaa ja ohjaa ja avaa meille ovet sen seuraamiseen. As}s} s}s}ir ira> >t}al mustaqi> >m Suoralle Tielle Suora Tie on se selkeä tie, joka johtaa Allāhin ja Hänen paratiisinsa luo. Tämä tarkoittaa totuuden tuntemista ja toimintaa sen mukaisesti. 12

13 \\ Jae tarkoittaa johdatuksen hakua tälle tielle ja myös tätä tietä kuljettaessa. Johdatus tielle tarkoittaa Islāmin uskonnosta kiinnipitämistä ja muiden uskontojen hylkäämistä, ja johdatus tietä kuljettaessa käsittää kaikki uskonnolliset tietoon ja toimintaan liittyvät yksityiskohdat. Tämä on siis yksi kattavimpia ja hyödyllisimpiä rukouksia, jonka välttämättömyyden takia ihmisen onkin pakollista kutsua sillä Allāhia jokaisessa rukousyksikössä. 7. niiden tielle, joille olet ollut suosiollinen, ^]\[ s}irāt}al ladīna an amta alaihim Tämä viittaa Profeettoihin, totuudellisiin, marttyyreihin ja hurskaisiin. ei niiden, jotka ovat vihan alaisia, eikä eksyneiden. cba`_ g\airil mag\d{ūbi alaihim wa lad{d{āllīn G airil mag\ \d{ d{u> >bi alaihim ei i niiden, jotka ovat vihan alai- sia Tämä viittaa niihin, jotka hylkäävät totuuden vaikka tietävät sen, kuten juutalaiset. 13

14 Wa lad{d{a> >ll lli> >n eikä eksyneiden Tämä viittaa niihin, jotka hylkäävät totuuden tietämättömyyden ja eksymyksen johdosta, kuten kristityt. SŪRA AL-FĀTIH{ASTA JUONNETTAVIA HYÖTYJÄ Tämä suura lyhyydestään huolimatta pitää sisällään sellaista, mitä missään muussa Koraanin suurassa ei ole, kuten Allāhin ykseysopin kolme lajia: (1) Herruuden ykseys: Tämä voidaan juontaa Hänen sanoistaan Ylistys Allāhille, Maailmojen Herralle (2) Palvotuksi tulemisen ykseys, joka tarkoittaa vain Hänen palvomistaan: Tämä voidaan juontaa sanasta Allāh sekä Hänen sanoistaan Vain Sinua palvomme. (3) Nimien ja kuvauksien ykseys, joka tarkoittaa, että vahvistamme Hänelle ne täydelliset nimet ja kuvaukset, jotka Hän ja Lähettiläs ovat Hänelle vahvistaneet, kieltämättä, vertaamatta ja samaistamatta: Tämä voidaan juontaa sanasta Ylistys, kuten edelsi. Suura myös vahvistaa profeettiuden todellisuuden jakeessa Johdata meidät Suoralle Tielle, sillä tämä ei ole mahdollista ilman viestiä luomakunnalle. Se vahvistaa myös sen, että meidät palkitaan teoistamme oikeudenmukaisesti, jakeessa Tilinteon Päivän omista- 14

15 ja. Sana dīn kun tarkoittaa oikeudenmukaista palkitsemista. Suura pitää myös sisällään vahvistuksen ennaltamääräämisen todellisuudelle ja sille, että ihminen todella itse tekee tekonsa, toisin kuin Qadariitit ja Dzabariitit 1 uskovat. Tämä ilmenee jakeessa Johdata meidät Suoralle Tielle, joka todella pitää sisällään vastauksen kaikille uskonnon uudistajille. Suora Tie kun tarkoittaa totuuden tuntemista ja toimintaa sen mukaan, ja jokainen uudistaja on ristiriidassa tämän kanssa. Suura käsittää myös uskonnon vilpittömän suorittamisen Allāhille palvonnassa ja avunhaussa jakeessa Vain Sinua palvomme ja vain Sinulta haemme apua. 1 Kerettiläisiä sektejä. 15

16

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY. Design by TMcrea

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY. Design by TMcrea Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle 30 FAKTAA ISLAMISTA ISLAMIN NEUVONTAKESKUS RY Design by TMcrea 1 1 Sisällysluettelo Johdanto Islam............................... Muslimi..............................

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE

MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Brown, Fond Madox, Christ Washing Peter s Feet (1852-56) [detail]. Tate Gallery, London, Great Britain/Art Resource. NY. MINÄ OLEN SE JOKA PALVELEE Pyhitys yksin armosta 1 Tämän vihkon ovat lahjoittaneet:

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

VASTUU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄSSÄ TAUSTATIETOA TEEMATEKSTISTÄ. 1. Kor. 13 Rakkauden ylistys

VASTUU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄSSÄ TAUSTATIETOA TEEMATEKSTISTÄ. 1. Kor. 13 Rakkauden ylistys Andreas-raamatturyhmämateriaali marras-joulukuu 2002 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III-kerros 00100 Helsinki kalle.virta@karas-sana.fi 09/681 55 860 VASTUU ELÄMÄSTÄ ELÄMÄSSÄ Tämän

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

ELÄMÄMME KALLEIN ASIA Mt.22:34-46

ELÄMÄMME KALLEIN ASIA Mt.22:34-46 ELÄMÄMME KALLEIN ASIA Mt.22:34-46 34. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; 35. ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

Lisätiedot

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava?

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? 1 Roomalaiskirjeen selitys 6 Room. 3:21-24 Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä ihmiskunnan syyllisyyttä Jumalan edessä. Ensin apostoli

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS PEKKA ERVASTIN ESITELMÄ Ruusu-Risti-matineassa Kansallisteatterissa Helsingissä pääsiäispäivänä 1932 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta,

Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, S Y Y S UH TEEN LAKI ELI KARMA Keskustellessamme jälleensyntymisestä totesit Jeesus Kristuksenkin opettaneen siitä. Jeesus puhui myös syyn ja seurauksen keskinäisestä suhteesta, johon jo viittasitkin,

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS

KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS KATOLISEN KIRKON KATEKISMUS LIBRERIA EDITRICE VATICANA Kansilehden logo on piirretty Domitillan katakombissa sijaitsevan, 200-luvulta peräisin olevan kristillisen hautakiven kuvan mukaan. Kristityt käyttivät

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella

MISSIOMAAILMA. Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella HERÄTYS- JA LÄHETYSTYÖN UUTISLEHTI SYYSKUU 2014 MISSIOMAAILMA Terveiset Intiasta! Lähi-idän tapahtumat Raamatun valossa Worship City Helsingissä ja Tampereella KUVA: PERTTI MUIKKU Worship City Rukous Sana

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot