Tik Projektisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tik-76.115 Projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tik Projektisuunnitelma Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Päivitetty October 16, 2000 Tomas Björnfot, 46538J Jussi Isotupa, 47131N

2 Projektiryhmällä tarkoitetaan opiskelijoiden muodostamaa työryhmää, jonka vastuulla on projektin toteutus. Asiakkaalla tarkoitetaan projektin lopputuotteen vastaanottajaa, eli A-Ware Oy:tä. Tiivistelmä Asiakkaan projektit koostuvat usein palvelinpuolen sovelluksista, jotka toteutetaan räätälöidysti A-Ware Oy:n asiakkaan tarpeisiin. Sovellukset julkistavat usein palveluita Internetiin, Intranetiin tai Extranetiin. Näillä sovelluksilla on lähes aina liityntöjä tietokantoihin, tapahtumankäsittelyjärjestelmiin tai muihin olemassaoleviin tietovarastoihin ja järjestelmiin. Johtuen järjestelmien ja käyttäjätietojen eroista projektien väleillä, on perinteisesti käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta jouduttu toteuttamaan projektikohtaisesti. Projektin tavoitteena on kehittää sovelluskehikko, joka tarjoaa rajapintoja ja valmiiksi toteutettuja toimintoja käyttäjien autentikointiin sekä käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Kehitettävän sovelluskehikon tulee toimia modulaarisena ja laajennettavana, jolloin ei sitouduta tiettyihin tietolähteisiin tai tietoihin. Tämä dokumentti sisältää projektisuunnitelman, joka kuvaa projektiryhmän käytännöt, resurssit, käytettävät menetelmät, aikataulun sekä projektin tavoitteet ja sen riskit. 2

3 Sisällysluettelo Tik Projektisuunnitelma...1 Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä...1 Tiivistelmä...2 Sisällysluettelo Johdanto Termit ja määritelmät Asiakkaan nykyinen ratkaisu Projektin toteutusperusteet Projektin organisaatio Projektin tavoitteet ja päättäminen Projektin resurssit Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi Seuranta ja ohjaus Standardit, direktiivit ja määräykset Riskienhallintasuunnitelma Projektiryhmän sisäinen koulutussuunnitelma...26 Lähdeluettelo...27 Liiteluettelo

4 1. Johdanto 1.1 Projektin tarkoitus ja kattavuus Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa geneerisen sovelluskehikon, joka tarjoaa palveluita käyttäjien autentikointiin ja käyttöoikeuksien hallintaan hajautetuissa ympäristöissä. Kehikon ajatus on tarjota sovelluskehitystä helpottava ja nopeuttava abstraktio alla oleville käyttäjätietolähteille siten, että samoja komponentteja voidaan käyttää riippumatta allaolevasta käyttäjätietovarastosta (esim. LDAP, tietokannat jne.). Arkkitehtuuriin tulee voida liittää rajapintoja mahdollisesti myös myöhemmin lisättäviin käyttäjätietovarastoihin. Sovelluskehikon itse toteutus ei ole ensisijaisen tärkeä, vaan malli siitä, kuinka käyttäjätiedoista muodostuvan kokonaisuuden hallinta on helppoa ja järkevää hajautetussa ympäristöissä. Ryhmän mahdollisesti löytämä ratkaisu toteutetaan Javalla ja mallia pilotoidaan esimerkkisovelluksella. Esimerkkisovelluksena käytetään yksinkertaista Webiin toteutettavaa projektin tuntiseuranta sovellusta. Myös tämä toteutetaan Java-pohjaisesti. 1.2 Asiakas Projektin asiakas on A-Ware Oy, joka on Espoossa sijaitseva itsenäinen internet-talouden ratkaisuja kehittävä ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, jonka asiakaskunta koostuu muutamasta valitusta, oman alansa johtavasta kansainvälisesti toimivasta telekommunikaatio-, media-, pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksestä. A-Ware Oy on uuden teknologian luotettava kumppani ja sen menestys perustuu vankkaan osaamiseen ja asiantuntemukseen niin Java- /internet- ja olioteknologioiden kuin myös tietoturvan alueella. A-Ware Oy tekee yhteistyötä muun muassa sellaisten merkittävien teknologiatoimittajien kanssa kuten BEA Systems, IBM, Oracle ja Sun Microsystems. A-Ware Oy:llä on henkilökuntaa kirjoittamisen hetkellä noin 20 työntekijää, ja uuden yksikön käynnistyttyä vuoden vaihteessa tulee olemaan noin 30 työntekijää. [1] Asiakkaan yhteyshenkilönä toimii toimitusjohtaja Nina Kesälä ja ohjaajana Arto Laurila. 1.3 Oikeudet työn tuloksiin Oikeudet lähdekoodiin jäävät asiakkaalle. Projektin pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin löytää malli käyttäjätietojen käyttöön, eikä asiakas puutu asiaan, jos projektiryhmän jäsenet hyödyntävät löydettyä mallia ja projektin aikana saavutettua tietoutta. Projektiryhmän tuottama dokumentaatio on julkista ja sen tekijänoikeudet kuuluvat asiakkaalle. Jos asiakas yksipuolisesti haluaa keskeyttää projektin, voi projektiryhmä jatkaa projektia. Tällöin asiakas menettää oikeutensa projektin tuotoksiin ja kaikki oikeudet siirtyvät projektiryhmälle. 4

5 1.4 Projektisuunnitelman rakenne Projektisuunnitelman 1. luku sisältää lyhyen kuvauksen asiakkaasta, toteutettavasta sovelluskehikosta ja projektin luonteesta. Luku sisältää myös ohjeet projektisuunnitelman ylläpitoon. 2. luvussa käydään läpi projektisuunnitelmassa käytetyt termit ja lyhenteet. Kolmas ja neljäs luku kuvaavat asiakkaan tämän hetkisen ratkaisun ja motiivin sovelluskehikon kehittelylle, sekä projektista koituvat kustannukset ja haitat asiakkaalle. Viidennessä luvussa esitellään projektiorganisaatio, projektiryhmän jäsenet sekä sidosryhmät intresseineen. Kuudennessa luvussa esitellään projektin tavoitteet eri sidosryhmien näkökulmista katsoen ja seitsämäs luku listaa projektin käytettävissä olevat resurssit. Kahdeksas luku käy läpi projektiryhmän käyttämät menetelmät ja työkalut, joilla sovelluskehikko suunnitellaan ja toteuteaan. Yhdeksännessä luvussa projekti ositetaan ja osat esitellään. Lisäksi luvussa käydään läpi käytettävät resurssit vaiheittain, ja luvussa kymmenen käsitellään projektin vaiheiden seurantaan ja ohjaukseen käytettävät menetelmät. Luvussa 11 käydään läpi projektia koskevat direktiivit ja määräykset sekä projektin noudattamat standardit. Luku 12 esittelee projektiin kohdistuvat riskit ja menetelmät niiden välttämiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. Kolmastoista luku käsittelee ryhmän sisäisen koulutussuunnitelman. Projektiryhmä ei järjestä koulutusta asiakkaalle. 1.5 Projektisuunnitelman päivittäminen Projektisuunnitelma pidetään jatkuvasti projektin aikana ajantasalla. Projektisuunnitelma toimii eräänlaisena sopimuksena asiakkaan ja projektiryhmän välillä sekä tiedotuskanavana projektin käytännöistä. 5

6 2. Termit ja määritelmät asiakas A-Ware Oy. Asiakkaan ollessa yritys, yrityksen edustajana toimii toimitusjohtaja Nina Kesälä. EJB Enterprise Java Beans, Javan komponenttiarkkitehtuuri. [2] katselmus J2EE projektiryhmä ohjaaja tarkastus tilaaja sovelluskehikko projektin vaiheen loppuessa pidettävä tilaisuus, johon osallistuu asiakkaan edustaja, kurssin assistentti ja projektiryhmä. Java 2 Enterprise Edition, sovelluskehitysrajapinta Javalla toteutettuihin hajautettuihin sovelluksiin. [3] opiskelijoiden muodostama työryhmä, katso projektiryhmän kokoonpano Ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja auttaa projektiryhmää asiakkaan näkökulmasta. projektiryhmän osan sisäinen tarkastus, jossa projektiryhmän jäsenet tarkastavat keskenään omaa työtään laadun varmistamiseksi. Asiakkaan edustaja, joka on tilannut tuotteen. toteutettava rajapinnoista rakentuva malli, jolla mallinnetaan käyttäjätietoja ja käyttöoikeuksia. 6

7 3. Asiakkaan nykyinen ratkaisu A-Ware Oy toteuttaa asiakkailleen räätälöityjä sovellusratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Sovellukset lähes aina sisältävät jonkinasteista käyttäjän tunnistamista ja profilointia. Tällä hetkellä käyttäjien hallinta ja oikeuksien valvontaan ei ole yleiskäyttöistä ratkaisua, ja suuri osa käyttäjäinformaatioon liittyvästä toiminnallisuudesta joudutaan rakentamaan tai sovittamaan projektikohtaisesti. Tämä on aikaa ja resursseja vievä prosessi, jonka toistaminen jokaisessa projektissa on turhaa. Lisäksi tämä johtaa siihen, että ratkaisussa helposti sitoudutaan voimakkaasti johonkin suunnittelun ja toteutuksen aikana käytössä olleeseen teknologiaan, jolloin ratkaisu on riippuvainen tästä teknologiasta. Esimerkkinä voisi olla sitoutuminen johonkin tiettyyn tietokantaan, esimerkiksi DB2:en, jolloin sovelluksen käyttämän tietokannan vaihtaminen esimerkiksi Oracleen voi aiheuttaa mittavia muutoksia sovelluksessa. 7

8 4. Projektin toteutusperusteet Projektista ei aiheudu asiakkaalle suoranaisia kustannuksia projektin vuoksi poislukien kurssin ilmoittautumismaksu. Asiakas antaa projektin toteuttamista varten projektiryhmälle mahdollisuuden erinäisten työkalujen käyttöön. Projektia varten ei hankita uutta laitteistoa tai ohjelmistoa. Projektiryhmään kuuluu kaksi asiakkaan työntekijää, joiden käyttämä aika projektiin on poissa muusta työnteosta asiakkaalle. Lisäksi ohjaaja sitoutuu käyttämään aikaansa projektin katselmuksiin ja projektiryhmän ohjaukseen ja neuvomiseen. Asiakkaan tavoitteena on tuoda lisää joustavuutta sovelluskehitykseen ja saavuttaa kustannussäästöjä helpottamalla sovelluskehitystä jatkossa sekä mahdollisia muutoksia sovelluskehikon pohjalta toteutettuihin sovelluksiin. 8

9 5. Projektin organisaatio Nina Kesälä Asiakas A-Ware Oy Arto Laurila Ohjaaja A-Ware Oy Kristian Rautiainen Kurssiassistentti TKK arvioi Projektiryhmä Tomas Björnfot Projektipäällikkö Projektiryhmä Jussi Isotupa Tietolähdepäällikkö Projektiryhmä Timo Lämsä Laatupäällikkö Projektiryhmä Janne Kankaanpää Dokumentointipäällikkö Projektiryhmä Mickey Shroff Käytettävyyspäällikkö Projektiryhmä Opponentti - ryhmä TKK Mikko Viljainen Testauspäällikkö Projektiryhmä 5.1 Projektiryhmä Jotta yksittäiset projektiryhmän jäsenet eivät olisi korvaamattomia, on jäsenille sovittu varahenkilöt. Varahenkilöt voivat hoitaa ryhmän jäsenen tehtäviä sairauden tai muun työkyvyttömyyden sattuessa. Varahenkilöiden tulee olla perillä tuurattavansa tehtävistä ja asioista tasolla, että korvaaminen todella on mahdollista. 9

10 Tomas Björnfot, Projektipäällikkö Tomas vastaa projektiryhmän johtamisesta sekä A-Waren työntekijänä yhteydenpidosta asiakkaaseen. Tomaksen varahenkilönä toimii Jussi Isotupa. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Java Server Programming Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla 1,5v. 0,5v. Hairstore Oy, Ohjelmoija -Java -pohjaisen verkkokaupan suunnittelu ja toteutus -Sekalaista Windows-ohjelmointia -Linux-ylläpitoa A-Ware Oy, Java programmer (työsuhde voimassa) -Hajautettujen Java-sovellusten suunnittelua ja toteutusta -WAP -Henkilökohtainen kiinnostus projektia kohtaan työnantajan kautta Jussi-Pekka Isotupa, tietolähdepäällikkö Jussi vastaa tietolähdemodulien suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi hän hoitaa projektin ohjausta Tomaksen varahenkilönä. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Windows DNA arkkitehtuuri, hajautetut sovellukset, tietokannat Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla konetekniikan osastolla. 1,5v. WM-Data Faci Oy, Asentaja -Laitteiston ja ohjelmistojen esiasennukset -Turvamerkinnät 2v. Tielaitoksen tuotanto, tiedonhallinta, Suunnittelija 10

11 -Intranet-sovelluskehitys käyttäen Microsoftin tuotteita -Asiakas/Alihankkija/Kilpailija rekisterin suunnittelu ja toteutus -Tarjous- ja sopimusrekisterin suunnittelu ja toteutus 0,5v. Weppihiiri Oy, Tekninen johtaja (työsuhde voimassa) -WWW-sovelluskehitys Microsoft-tuotteilla, businesslogiikka ja tietokannat Janne Kankaanpää, dokumentointipäällikkö Janne vastaa dokumenttien laadusta, yhtenäisyydestä ja versionhallinnasta. Jannen varahenkilönä toimii Mikko Viljainen. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Java programming Opiskelu- ja työkokemus: 2,5 vuotta Vaasan yliopistossa tietotekniikkaa 1. vuosikurssi TKK:lla 0,5v. 0,5v. 0,5v. ICL, Vaasa, harjoittelija -sekalaista WWW-ohjelmointia Vaasan yliopisto, Assistentti -Tietorakenteet ja olio-ohjelmointi A-Ware Oy, Java programmer (työsuhde voimassa) -Hajautettujen sovellusten toteutus Java-tuotteilla Timo Lämsä, Laatupäällikkö Timo vastaa sovelluskehikon laadusta ja pyrkii luomaan systemaattista toimintatapaa ryhmän sisälle. Timon varahenkilönä toimii Mickey Shroff. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: tietokannat, komponenttiohjelmointi, www-sovellusten ohjelmointi, MS:n työkalut edellämainittuissa Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla 11

12 1½v. Tielaitoksen tuotanto -Intranet-sovellukset 1v. Hewlett-Packard -Intranet-sovellukset ½v. 2kk Weppihiiri Oy, Toimitusjohtaja (työsuhde voimassa) Kirahvi-domainit Oy, Toimitusjohtaja (työsuhde voimassa) Mickey Shroff, Käytettävyyspäällikkö Mickey vastaa siitä, että sovelluskehikko on käyttökelpoinen, helppo ja mukava. Sovelluskehikon tarkoituksena kuitenkin on helpottaa sovelluskehitystä eikä tehdä siitä monimutkaista ja vaikeaa. Mickeyn varahenkilönä toimii Timo Lämsä. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: c, c++, java, sulautetut järjestelmät, reaaliaikakäyttöjärjestelmät, tietokannat, WWW-sovellukset ja tietoturvallisuus Opiskelu- ja työkokemus: Aikaisempia opintoja Vaasassa 1. vuosikurssi TKK:lla tietotekniikan osastolla Työkokemusta c:n, c++:n, sulautettujen järjestelmien, reaaliaikakäyttöjärjestelmät, ja salausalgoritmien parissa. Mikko Viljainen, Testauspäällikkö Testauksen erikoismiehenä Mikko suunnittelee ja osittain toteuttaa järjestelmän kuormitus- ja toiminnallisuustestauksen, sekä ohjaa moduulitestausta. Mikon varahenkilönä toimii Janne Kankaanpää. Puhelin: Kiinnostus- ja osaamisalueet: Testaus Opiskelu- ja työkokemus: 5. vuosikurssi TKK:lla konetekniikan osastolla 12

13 5.2 Sidosryhmät Asiakas, A-Ware Oy Nina Kesälä, Asiakas Puhelin: GSM: Arto Laurila, Ohjaaja Puhelin: GSM: Sovelluskehikon käyttäjät Sovelluskehikon käyttäjäkuntaa tulevat olemaan asiakkaan ohjelmoijat, sekä mahdollisesti myös asiakkaan asiakkaat TKK, Ohjelmatyökurssin edustajat Kristian Rautiainen, Projektiryhmän kurssiassistentti Kristian toimii ohjelmatyökurssin edustajana ja ohjaajana sekä osallistuu katselmuksiin. WWW: GSM: Puhelin: Fax: Opponenttiryhmä Kurssin muista projektiryhmistä yksi valitaan projektiryhmän opponenttiryhmäksi. Opponenttiryhmät arvioivat toistensa työtä Weppihiiri Oy Projektiryhmään kuuluu Weppihiiri Oy:n työntekijöitä. Vaikka Weppihiiri ei yrityksenä ole mukana projektissa, voi Weppihiiri Oy luovuttaa projektiryhmän käyttöön palvelintiloja sekä ohjelmistoja. 13

14 6. Projektin tavoitteet ja päättäminen 6.1 Projektiryhmän tavoitteet 1. Projektiryhmän ensisijainen tavoite on hyvän projektityöskentelyn opetteleminen. Tämä sisältää käytetyt menetelmät ja työkalut. Tavoitteeseen kuuluu myös se, että projektiryhmä hahmottaa kaikkien osapuolien tasaisen työpanoksen merkityksen. 2. Tyytyväinen asiakas. Tämä saavutetaan hyvällä lopputuotteella, joka taas on seurausta hyvästä suunnittelusta, dokumentoinnista ja laadunvalvonnasta. 3. Oppia käytettäviä Java-tekniikoita. 4. Viisi opintoviikkoa. Tämä ei luonnollisesti kuitenkaan ole se, josta ensimmäisenä tingitään, sillä opintoviikot on seurausta projektin läpiviennistä. 6.2 Asiakkaan tavoitteet Asiakkaan tarkemmat vaatimukset on määritelty vaatimusmäärittelyssä. Top-10 on asiakkaan pääasialliset tavoitteet, joiden avulla mitataan projektin onnistumista TOP-10 Sovelluskehikko tarjoaa HTML-lomakkeella tapahtuvat käyttäjän identifioinnin/autentikoinnin ja HTTP standardien mukaisen Basic autentikoinnin Sovelluskehikon avulla voi suorittaa operaatioita vain käyttäjän käyttöoikeuksien rajoissa (verifiointi vaikeaa; sovelluskehikko voidaan todistaa aukolliseksi, ei aukottomaksi!) Projektiryhmä toteuttaa valmiit rajapinnat SQL92- ja LDAP tietolähteisiin, joita voi periyttämällä muokata sovelluskohtaisiin tarkoituksiin. Sovelluskehikko on asiakkaan arvion mukaan riittävän modulaarinen ja laajennettava Sovelluskehikko on geneerinen, ei saa sitoutua tiettyihin tietolähteisiin Riittävä suorituskyvyltään, ts. se ei saa hidastaa sovelluksen toimintaa LIIKAA. Suorituskykyrajoitteet ovat AINA sovelluskohtaisia, joten tarkkoja rajoa SOVELLUSKEHYKSELLE ei voida määrittää. Projektiryhmän tulee selvittää, kuinka voimakas sovelluskehikon suorituskykyvaikutus on. Riittävän helppokäyttöinen, että sovelluskehikon käyttäminen on mukavaa ja kannattavaa Käytön helppous ja kannattavuus kokeillaan esimerkkisovelluksella. Sovelluskehikon tulee tarjota myös mahdollisuus käyttöoikeuksien valvontaan sovelluksessa, jolloin sovelluskehikko toimii vain rajapintana käyttäjätietolähteeseen. Sovelluskehikko tulee dokumentoida niin hyvin, että sen käyttöönotto asiakkaan omissa projekteissa on asiakkaan arvion mukaan riittävän helppoa ja tehokasta. Sovelluskehikon tulee toimia J2EE standardeja noudattavissa sovelluspalvelimissa. Tämä varmistetaan. 14

15 Projektiryhmä toteuttaa myös esimerkkisovelluksen työn osana. Esimerkkisovelluksen tarkoitus ei ole olla valmis tuote, vaan sen tarkoitus on kokeilla sovelluskehikon käyttöä tositilanteessa. Asiakas EI ole kiinnostunut esimerkkisovelluksesta. Esimerkkisovelluksen toteutus ei saa siis viedä liikaa aikaa, ja sen toiminnoista tingitään ensimmäiseksi. Esimerkkisovellus esitellään vaatimusmäärittelyssä. Esimerkkisovelluksena toteutetaan yksinkertainen projektien tuntiseurantasovellus. 6.3 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa käyttäjien tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan sovelluskehikko, joka tarjoaa valmiita palveluja ja ratkaisumallin näiden toimintojen toteuttamiseen. Sovelluskehikko toteuttetaan siten, että se on helposti laajennettavissa ja mukautettavissa erillaisten sovellusten tarpeisiin. 6.4 Projektin keskeyttämiskriteerit Projekti keskeytetään mikäli Asiakas keskeyttää projektin Mikäli projektia ei pystytä viemään loppuun kurssin puitteissa tai hiukan yli. Työmäärä saa ylittää 25% projektiryhmän yhteenlasketun työmäärän (6*200h=1200h), eli saa olla maksimissaan 1500h. Mikäli todetaan asiakkaan kanssa, että sovelluskehikon toteuttaminen ei ole mahdollista Mikäli todetaan asiakkaan kanssa yhteisesti, että sovelluskehikon käytöstä ei saada riittävää hyötyä Microsoft julkaisee kaiken kattavan ilmaisen ratkaisun, joka toimii jokaisella laitealustalla Projektin keskeyttämiseksi tarvitaan asiakkaan päätös tai projektiryhmän enemmistön päätös. Jos asiakas keskeyttää projektin, voi projektiryhmä halutessaan jatkaa kehitystä ja saa samalla täydet oikeudet projektin tuotoksiin. Projektiryhmän keskeyttäessä projektin se laatii selvityksen keskeyttämisen syistä. 6.5 Projektin päättämiskriteerit Projekti päättyy, kun työtunteja on projektiryhmän jäseneet tehneet yhteensä riittävästi suhteessa kurssin työmäärän. Tämä tarkoittaa 75% kurssin työmäärästä, eli (6*200h*0,75) = 900h. sovelluskehikko ja esimerkkisovellus ovat vaatimusmäärittelyn mukaisia ja asiakkaan hyväksymiä lopputulos dokumentteineen on toimitettu asiakkaalle 15

16 on pidetty päätöspalaveri, johon osallistuvat asiakkaan edustajat (ohjaaja ja tilaaja), projektiryhmän enemmistö sekä kurssin ohjaaja Projektiryhmä toimittaa asiakkaalle sovelluskehikon käännettynä sovelluskehikon lähdekoodit dokumentaation sovelluskehikkoon, joka sisältää JavaDoc-referenssit sekä ohjeen, kuinka sovelluskehystä käytetään sovelluskehityksessä esimerkkisovelluksen lähdekoodit muun projektin aikana syntyneen dokumentaation Projektiryhmä ei kouluta asiakasta sovelluskehikon käyttöön. Projektiryhmään kuuluu kaksi asiakkaan työntekijää, joten asiakkaalle jää myös syvällisempää tietoutta sovelluskehikosta. Asiakas ja asiakkaan työntekijät sopivat keskenään koulutuksen järjestämisestä, mikäli se on tarpeellista. 16

17 7. Projektin resurssit 7.1 Henkilöresurssit Tomas Jussi Janne Timo Mickey Mikko Yhteensä PS T T T T LU Yhteensä Tiedossa olevat poissaolot Tomas Jussi Janne Timo Mickey Mikko Ohjaaja Projektin ohjaaja on käytettävissä, jos ja kun tarvetta ilmenee ja hänet kiinni saa. 7.3 Laiteresurssit palvelin ryhmän käyttöön asiakkaalta tarvittaessa palvelintilaa ja verkkoyhteys Weppihiiri Oy:ltä tarvittaessa Jussin laitteisto käytettävissä, dynaamisella IP:llä DSL-piuhan takaa 17

18 8. Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut 8.1. Työkalut Sovelluskehikko suunnitellaan ja kuvataan UML-kuvauskielellä. UML-työkaluja ryhmällä on käytössä Rational Rose, käyttöön koululta TogetherJ, käyttöön asiakkaalta, vastuuhenkilönä Tomas Sovelluskehikon toteutukseen käytetään Jbuilder, käyttöön asiakkaalta, vastuuhenkilönä Janne J2EE, ilmainen, vastuuhenkilönä Tomas Jos aikaa jää, toteutetaan demoluonteisesti Microsoft COM-arkkitehtuurin mukainen rajapinta. Tähän tarvittavavat työkalut ovat Microsoft Visual Studio MS Visual J sekä Sunin Proxy COM-komponentteihin. Microsoftin tuotteet on käytettävissä Weppihiiri Oy:n tiloissa. Vastuuhenkilö Jussi. Asiakkaalta saataneen palvelin ryhmän käyttöön asiakkaan tiloissa. Palvelinta varten voidaan avata palomuuriin reikä tarvittaville palveluille. Esimerkkisovelluksen toteutukseen käytettävä palvelinympäristö on kirjoitushetkellä vielä avoin. Kandidaatteja ovat Windows NT4.0/ Microsoft Internet Information Server + Tomcat Windows NT4.0/ Apache + IBM WebSphere Jbuilder (A-Ware Oy) J2EE Dokumentointi tehdään Microsoft Office -työkaluilla tallettaen Office 97-formaatteihin. Katselmoitavat dokumentit konvertoidaan.pdf-tiedostoiksi, jotka laitetaan ryhmän kotisivuille, jotka löytyvät osoitteesta Dokumentointikielenä on suomi. Referenssidokumentaatio tehdään JavaDocilla. Esimerkkisovelluksen kuormitustestaus hoidetaan Microsoftin ilmaisella Web Application Stress Tool työkalulla. Raportointiin käytetään Buranaa, Tiranaa ja tulosten tarkastaluun ViCaa. Projektin aikataulu ja resurssien allokointi tehdään MS-Project 98:lla. Projectin kanta dumpataan Tiranaa varten PMIX-ohjelmalla. 18

19 8.2. Versionhallinta Dokumentointipäällikkö ja VAIN dokumentointipäällikkö vastaa dokumenttien yhtenäisyydestä ja versionhallinnasta. Dokumentit tulee hyväksyttää dokumentointipäälliköllä, joka liittää ne ryhmäkohtaiseen dokumentaatioon. Ryhmäkohtainen dokumentaatio talletetaan ryhmän kotisivuille. Jokaisen suuremman muutoksen jälkeen tulee dokumenttien edellinen versio pitää tallessa projektin vaiheen ajan ja versionumero päivittää. Projektin vaiheen loputtua kun vaiheen katselmus on pidetty, voidaan vaiheen väliversiot poistaa. Projektikatselmuksissa hyväksytyt dokumentit tulee säilyttää! Koodiin pätee samat periaatteet. Laatupäällikkö valvoo koodin yhtenäistä tyyliä ja virheettömyyttä sekä huolehtii versionhallinnasta. Projektin vaiheen keston aikana suurempien muutosten jälkeen edellinen versio tulee säästää. Vaiheen loputtua versiot voidaan poistaa pl. katselmuksessa hyväksytyt koodit. Vain laatupäällikkö voi hyväksyä koodin liitettäväksi ryhmäkohtaiseen koodiin. Toisin sanoen ryhmän jäsenet koodatessaan säätävät omia kopioita, jotka laatupäällikön hyväksynnän jälkeen liitetään ryhmäkohtaiseen koodiin Versionumerointi Versionumerointi toteutetaan kaksinumeroisena. Jälkimmäinen numero kasvaa joka toimituksessa, toimitus tarkoittaen tässä yhteydessä koodin liittämistä ryhmäkohtaiseen koodivarastoon. Ensimmäinen numero kuvaa projektin vaihetta. 8.3 Seurantatyökalut Buranaa käytetään projektin tuotosten koon seurantaan, opponenttiryhmän tuotoksista löydettyihin bugeihin sekä omaan bugiraportointiin. Tiranaa käytetään tuntiseurantaan, jotta projektipäällikkö voi arvioida projektin etenemistä ja aikataulua sekä hyödyntää toteutumaa seuraavia vaiheita suunnitellessa. 8.4 Tiedonkulku Tiedonvälitys hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Projektiryhmällä on jakelulista, jonka avulla saa helposti postin kaikille. 19

20 8.5 Nimeämiskäytännöt Javakoodi Javassa noudatetaan Java Code Conventionia, eli luokat alkavat isoilla kirjaimilla, metodit ja attribuutit alkavat pienellä kirjaimella ja sanat alkavat nimen keskellä isoilla. Sanat kirjoitetaan yhteen. [7] class ClassExample... int kokonaislukumalli; Dokumentit Dokumentit nimetään kuvaavilla nimillä, esim. projektisuunnitelma.doc. 8.6 Suunnittelumenetelmät Luokkien mallinnus tehdään UML-notaatiolla. 8.7 Laadunvarmistus Laatupäällikkö valvoo koodin laatua, kommentointia ja dokumentteja. Testauksen yhteydessä järjestetään kooditarkistuksia, joissa koodin kirjoittaja esittelee koodin ydinajatukset tarkistajalle ja tärkeät kohdat voidaan käydä läpi rivi riviltä. 8.8 Muutosten hallinta Pyritään luomaan hyvä dokumentaatio, jolloin muutosten säteily järjestelmän muihin osiin on helpommin hallittavissa. Laatupäällikkö valvoo ja ohjaa. Muutokset pyritään minimoimaan hyvällä suunnittelulla, erityisesti huolellisella rajapintojen määrittelyllä, mutta sovelluskehikon rakentamisessa muutokset ovat väistämättömiä. 20

21 9. Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi Tarkka resurssointi MS-Project-liitteessä. Projektin suunnittelu Projektin suunnittelun aikana laaditaan projektisuunnitelma ja resursoidaan projektin vaiheet. Tuotettavia dokumentteja ovat projektisuunnitelma ja vaatimusmäärittely. Projektisuunnitelma esitellään ja opponoidaan kello TKK:n päärakennuksen J- salissa. Toteutus 1 (T1) Vaiheen aikana tehdään toiminnallinen ja tekninen määrittely sovelluskehykselle ja toteutetaan alustava prototyyppi sovelluskehyksestä. Esimerkkisovelluksen kehittäminen aloitetaan sovelluskehyksen rinnalla. Tuotettavia dokumentteja ovat sovelluskehikon toiminnallinen ja tekninen määrittely, alustava esimerkkisovelluksen toiminnallinen ja tekninen määrittely edistysmisraportti Toteutus 1-vaiheen lopussa pidetään projektikatselmus 9. tai 10. marraskuuta Spektrin Kvintin ensimmäisessä kerroksessa huoneessa Toteutus (T2) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Esimerkkisovellus saatetaan kuntoon, jossa sovelluskehyksen käyttöä voidaan demota oikealla sovelluksella. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 14. tai 15. joulukuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Toteutus (T3) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Vaihe jakaantuu joulun molemmin puolin, jolloin on tenttikaudet, joululoma jne. Pitkä vaihe ajallisesti, mutta tehokasta työaikaa yllättävän vähän. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 15. tai 16. helmikuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: 21

22 hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Toteutus (T4) Jatketaan sovelluskehikon määrittelyä ja suunnittelua sekä toteutusta. Vaihe jakaantuu joulun molemmin puolin, jolloin on tenttikaudet, joululoma jne. Pitkä vaihe ajallisesti, mutta tehokasta työaikaa yllättävän vähän. Vaiheen jälkeen pidetään projektikatselmus 22. tai 23. maaliskuuta, jolloin järjestetään proton demo. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti Luovutus Viimeistellään sovelluskehikko kaikin puolin. Vaiheen aikana tuotettavat dokumentit: hiotut sovelluskehikon toiminnalliset ja tekniset määrittelyt hiotut esimerkkisovelluksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt edistymisraportti loppuraportti 22

23 10. Seuranta ja ohjaus Projektipalaverit Projektin seurantaa varten pidetään viikottainen projektipalaveri projektiryhmän kesken. Projektipalaverissa valitaan sihteeri, joka kirjaa projektipalaverissa ilmenneet asiat, ja tekee palaverista muistion. Muistio tulee tehdä ja lähettää projektiryhmän jäsenille kahden päivän sisällä palaveristä, jotteivat asiat pääse unohtumaan palaverin jälkeen. Dokumentointipäällikkö laittaa palaverimuistiot ryhmän kotisivulle. Asiakas tai ohjaaja eivät ole kiinnostuneita muistioista. Palaverit pidetään ennen luentoja luentojen ollessa käynnissä. Luentojen loppuessa valitaan uusi aika, joka sopii parhaiten projektiryhmälle. Palaverissä puidaan ilmenneet ongelmat ja asiat projektipäällikkö jakaa mahdolliset uudet tehtävät ja suorittaa ohjaustoimenpiteet käydään läpi projektiryhmän jäsenten edistyminen omissa tehtävissään arvioidaan eteneminen projektissa kokonaisuutena Asiakaspalaverit Asiakas ei halua sitoa resurssejaan kiinteään yhteydenpitoon. Asiakkaalle riittää kahvipöytäkeskustelut projektiryhmään kuuluvan A-Waren työntekijän, eli ryhmän projektipäällikön, kanssa. Asiakaspalaverejä voidaan järjestää tarvittaessa Kurssin toimittamat työkalut Projektiryhmä sitoutuu käyttämään tuntiseurantaan Tirana-järjestelmää ja bugiraportointiin Buranaa kurssin ohjeiden mukaisesti. [4] [5] Kurssin vaatimukset projektin seurannalle Kurssin vaatimuksia seurannalle pyritään noudattamaan. 23

24 11. Standardit, direktiivit ja määräykset Toteutettava esimerkkisovellus, projektin tuntiseuranta, täyttää henkilörekisterin tunnusmerkit ja näinollen sen toteutuksessa on noudatettava henkilörekisterilakia. Testaussuunnitelma perustuu IEEE Standard for Software Test Documentation standardiin. [6] Projektiryhmä käyttää Sunin Java Code Conventionia java-koodiin ja tekee dokumentaation luokista käyttäen Javadocia. 24

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Projektisuunnitelma v. 3.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 19:30 Jussi Isotupa 2 (30) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite 3.1 11.12.2000 Jussi Isotupa Päivitetty T3-vaiheen tehtävät

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Projektisuunnitelma v. 5.1 Päivitetty 19.3.2001 klo 17:17 Jussi Isotupa 2 (32) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite 5.1 19.3.2001 Tomas

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Demosovelluksen toiminnallinen määrittely v. 1.1 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:16 Timo Lämsä 2 (13) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite Timo Lämsä Pieniä korjauksia.

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Jussi Isotupa 1 (13) Riskienhallintasuunnitelma v. 2.0 Päivitetty 11.2.2001 klo 21:30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMA 1 Jussi Isotupa 2 (13) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä Edistymisraportti v. T4 (Toteutus 4) Päivitetty 15.3.2001 klo 18:13 2 (8) Sisällys 1 PROJEKTIN TILA...3 2 SUORITETUT TEHTÄVÄT...6 3 KÄYTETYT MENETELMÄT...7 4 ONGELMAT...8 EDISTYMISRAPORTTI 2 3 (8) 1. Projektin

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testauksen loppuraportti v. 1.0 Päivitetty 23.4.2001 klo 19:05 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Tik Projektiryhmä: TeamAhma. Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma

Tik Projektiryhmä: TeamAhma.  Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma TeamAhma Projektin HAYABUSA opponointi Opponointisuunnitelma Päivitetty 25.3.2001 klo 12:08 Projektin HAYABUSA opponointi Mikko Viljainen 2 (5) Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. YMPÄRISTÖ...3 3. HENKILÖSTÖ...4

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Ohjelmistoteknologioiden koulutus: Web-sovelluskehitys, Java Server. Infotilaisuus 3.12.2014 klo 10:00

Ohjelmistoteknologioiden koulutus: Web-sovelluskehitys, Java Server. Infotilaisuus 3.12.2014 klo 10:00 Ohjelmistoteknologioiden koulutus: Web-sovelluskehitys, Java Server Infotilaisuus 3.12.2014 klo 10:00 Yleistä Ohjelmistoteknologioiden koulutukset 2014-2015 3: Internet sovellusten ohjelmointi Java Server

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

T Projektikatselmus

T Projektikatselmus T-76.115 Projektikatselmus Projektityöryhmä GenCode I3-iteraatio 17.3.2004 Agenda Tavoitteiden toteutuminen (5 min) Resurssien käyttö (5 min) Iteraation tulokset (10 min) Riskit (5min) +Kokemuksia työskentelymenetelmistä

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento

CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture Luento CS-C2130 / CS-C2140 / CS-E4910 Software Project 1 / 2 / 3 ja Accenture 2016-2017 Luento 14.9.2016 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 375 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 120 maassa

Lisätiedot

J2EE vs..net Olli Sakari

J2EE vs..net Olli Sakari TEEMA-ARTIKKELI J2EE vs..net Olli Sakari J2EE ja.net ovat tietojärjestelmäteknologioita, joiden varaan suuri osa tulevaisuuden tietojärjestelmistä tulee rakentumaan. Molemmat teknologioista tarjoavat välineitä

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS Ti5004000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 4.6.2007,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Tarjoussuunnitteluun työkalu

Tarjoussuunnitteluun työkalu Aleksi Heimovesa, Iiro Hakkarainen, Jesse Honko Tarjoussuunnitteluun työkalu Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 16.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki

Data Sailors - COTOOL dokumentaatio Riskiloki Table of Contents 1 Johdanto.................................................................................... 1 1.1 Versiohistoria...........................................................................

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5)

PROJEKTISUUNNITELMA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (Luonnos 5) PROJEKTISUUNNITELMA Edited by Checked by Approved by i Sisällysluettelo DOKUMENTIN VERSIOT 1 Jakelu 1 1. JOHDANTO DOKUMENTTIIN 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kattavuus 2 1.2. Dokumentin sisältö 2 1.3.

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev

S12-11. Portaalinosturi AS-0.3200. Projektisuunnitelma 2012. Oleg Kovalev S12-11 Portaalinosturi AS-0.3200 Projektisuunnitelma 2012 Oleg Kovalev Sisällys 1. Työn tavoite... 3 2. Projektin osa-alueet... 3 2.1. Suunnittelu... 3 2.2. Komponenttien hankinta... 3 2.3. Valmistus...

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio

PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio PS-vaiheen edistymisraportti Kuopio Kuopio, PS-vaiheen edistymisraportti, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 1.0 30.10.2001 Ossi Jokinen Kuopio2001, vain kurssin T-76.115 arvostelun

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Testidatan generointi

Testidatan generointi Testidatan generointi Anu Ahonen Kevät 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla Työn tarkasti 9.4.2008 Jouni Huotari (JAMK/IT) 1 SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS...2 2 TESTIDATAN GENEROINTI

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma Asdf Helsinki 22.2.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Kuisma Sami Louhio

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi

Dokumentin nimi LOGO:) Tampereen teknillinen yliopisto. Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö LOGO:) Ryhmä XXX: Projektiryhmän nimi Projektin nimi Dokumentin nimi Jakelu: (Ryhmä) (Kurssihenkilökunta)

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Testaussuunnitelma v. 1.1 Päivitetty 12.12.2000 klo 12:03 Mikko Viljainen 2 (14) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite 1.1 12.12.2000

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti

Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Toteutusvaihe T3 Digi-tv: Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 Dtv: Work done per Person (current phase)...3 Dtv: Work done per Worktype (current phase)...3 2. Suoritetut tehtävät...4

Lisätiedot

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen

Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen AS- 0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 23.9.2014 Projektisuunnitelma Työn suorittaja: Niklas Paganus Työn ohjaaja: Leena Salo Hybridivalvomon tilatiedon hallinnan kehittäminen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115

Test World Oy. Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 Test World Oy Ohjelmistoprojekti 2004 T-76.115 TW QMD JA 13.9.2004 Page 1(5) 1. Yritys Test World Oy on suomalainen yksityinen vuonna 1991 perustettu yritys. Sen toimialana on autojen ja renkaiden testaus

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

ohjelman arkkitehtuurista.

ohjelman arkkitehtuurista. 1 Legacy-järjestelmällä tarkoitetaan (mahdollisesti) vanhaa, olemassa olevaa ja käyttökelpoista ohjelmistoa, joka on toteutettu käyttäen vanhoja menetelmiä ja/tai ohjelmointikieliä, joiden tuntemus yrityksessä

Lisätiedot

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen

0.47 27.11.2005 Santeri Saarinen Korjattu testaustasoja ja tehty tarkennuksia I1-testaukseen Muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 24.10.2005 Elina Kontro Laatuasiat siirretty omaan dokumenttiin jatkotyöstetty 0.2 27.10.2005 Santeri Saarinen Bugien elinkaari yms. asioita jatkettu 0.3 28.10.2005

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications

Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy. 2005 Mermit Business Applications Helia Ohjelmointitaito 14.3.2005 Tuomas Kaipainen Mermit Business Applications Oy Esityksen sisältö Mermit yrityksenä Perustiedot Toimintamalli Mermit työpaikkana ohjelmistoinsinöörille Esimerkkiprojekti

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie

Ylläpitodokumentti. Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Ylläpitodokumentti Ohjelmistotuotantoprojektin tietojärjestelmä OhtuTie Helsinki 16.7.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma

Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Matematiikan oppifoorumi Projektisuunnitelma Carl Johansson Jukka Kariola Outi Marttila Helena Venäläinen Sampsa Virtanen Ohjaaja Jukka Eskola Asiakas Mikko Mäkelä Ohjelmistotuotantoprojekti 29.10.1999

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot

HSMT J2EE & EJB & SOAP &...

HSMT J2EE & EJB & SOAP &... HSMT J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2011 p.1/15 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi

Luku 8 Rakennusvaihe. Detailed Design. Programming. Moduulisuunnittelu. Ohjelmointi Luku 8 Rakennusvaihe Moduulisuunnittelu Detailed Design Programming Ohjelmointi Teknisen Complete suunnittelun Technical viimeistely Design Suunnittelukatselmuksen Design Perform suorittaminen Review Yhteisen

Lisätiedot

Project group Tete Work-time Attendance Software

Project group Tete Work-time Attendance Software Project group Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: etenemisraportti Projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Niilo Fredrikson T-76.115 Software project 2(5) Muutosloki

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi Vaatimustenhallinta T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tämä on dokumentti esittelee tietokonegrafiikkaalgoritmien visualisointijärjestelmän kehitysprojektissa käytettävän vaatimustenhallintamenetelmän. Päivämäärä

Lisätiedot

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ylläpitodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ylläpitodokumentti Boa Open Access Helsinki 2.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä Consultor Finland Oy Aluksi Suunnitelmien tekeminen on meille jokaiselle arkipäivää. Suunnitelmiin voi kuulua ostoksille menoa, illallista ja television

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot