Autokatsastajat 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autokatsastajat 2/2011"

Transkriptio

1 Autokatsastajat 2/2011

2 Puheenjohtaja Hyvät Autokatsastajat AK ry:n jäsenet 2/ VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu KAARINA GSM Toimitussihteeri Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI GSM Taitto ja paino Forssa Print, Forssa Seuraava lehti Aineistopäivä Ilmestyy Pardialaiseen Autokatsastajat AK ry:een kuuluu 690 jäsentä. Pardia ry:n jäsenmäärä on noin jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtiolla ja merkittävä osa liikelaitoksissa ja yrityksissä. Pardia ry on STTK ry:n suurimpia jäsenliittoja. Kulunut vuosi on ollut varsin värikäs henkilöstöedustajan kannalta. Alkuvuosi meni vielä taistellen sopimusten soveltamisen liittyvien ongelmien osalta, kun työantajalla ei ollut HRtiimissä riittävää henkilöstöä. Kesän ja syksyn myötä HR-tiimi sai osaavaa ja vahvaa ammattitaitoa osaavaa henkilöitä. Olemme huomattavasti edistyneet asioiden käsittelyn osalta. Asioita on helppo keskustella ja voi tuoda keskeneräisiä asioita hyvin esille. Talon johto on muuttanut huomattavasti suhtautumistaan henkilöstöönsä parempaan suuntaan. Saimme sovituksi yleiskorotuksista joka on parempi ratkaisu mitä alan yleissopimuksessa on sovittu. Yleiskorotus sopii parhainten meidän jäsenille tämän hetken tilanteessa. Ensi kevään AK:n vuosikokous on merkittävä kokous vuosiin. Kokouksessa tulee valittavaksi uusi pääluottamusmies. Pitkäaikainen pääluottamusmies Matti Lassila on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle. Ihmettelen vaan miten niin nuorekkaita henkilöitä voi päästää pois työelämästä. Matti on tehnyt pitkän ja ansiokkaan työn meidän kaikkien etujemme hyväksi. Tulkaa joukolla mukaan kevään vuosikokoukseen, niin saamme valituksi hyvän jatkajan Matin pestiin. Huomatkaa että myös SAHY äänestää omassa kokouksessaan. Toivottavasti olemme joukolla liikkeellä. Hyvää päivänjatkoa... Tuomo Vikstedt Puheenjohtaja Autokatsastajat AK ry 2

3 Kolumni Saumatonta yhteistyötä Euroopan unionin alueella asuu 500 miljoonaa asukasta, eli kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa Kiinan ja Intian jälkeen. Vuonna 2009 Euroopan tieliikenteessä menehtyi noin ihmistä. Liikennekuolemat ovat vähentyneet vuosikymmenen alusta reilulla kolmannekselle: vuonna 2000 tieliikenteessä menehtyi yli ihmistä. Alkuperäistä tavoitetta puolittaa liikennekuolemat vuodesta 2001 ( menehtynyttä) vuoteen 2010 ( menehtynyttä) ei saavutettu. Suomessa 2000-luvun alun liikenneturvallisuuskehitys on ollut varsin myönteistä, vaikka tavoitetta, enintään 250 menehtynyttä vuonna 2010, ei aivan saavutettu (272). Euroopan komission uuden strategian, liikennepolitiikan valkoisen kirjan (Liikenne 2050, Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system) tavoitteena on, että tieliikennekuolemien määrä olisi saatava lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää, että tieliikenteen uhrien määrä tulisi puolittaa nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Euroopan unionin tavoitteena on olla maailman ykkönen tieliikenneturvallisuudessa ja muissa liikkumismuodoissa. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksessä korostetaan tienkäyttäjien koulutuksen ja käyttäytymisen parantamista. Liikenneturvallisuus perustuu suurelta osin toisten huomioon ottamiseen ja keskinäiseen kunnioitukseen sekä voimassa olevien liikennesääntöjen noudattamiseen, mikä kytkeytyy välittömästi siihen, että autokouluissa annettavan opetuksen ja ajokortin myöntämistä koskevan menettelyn laatua on parannettava. Euroopan komission liikenneturvallisuusohjelmassa vuosille : Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuutta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat ensimmäisenä tavoitteena on niin ikään tienkäyttäjille annettavan koulutuksen ja opetuksen parantaminen. Tavoite jakaantuu kolmeen alakohtaan: ajotutkintoa edeltävään koulutukseen, ajotutkintoon ja ajotutkinnon jälkeiseen koulutukseen. Liikenneturvallisuuden kehittyminen kotimaassa vaatii laaja-alaista näkökulmaa ja parhaiden keinojen hyväksikäyttöä. Autokoulualan yhteistyöverkostot NTU (Nordisk Trafikskole Union) ja EFA (European Driving School Association) jakavat alan parhaimpia käytäntöjä ja pyrkivät yhdessä harmonisoimaan kuljettajaopetusta. Vastaavasti kuljettajatutkintoalan kansainvälinen organisaation, CIECAn (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile, The International Commission for driver testing authorities) tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ja liikenneturvallisuusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Kansallisella tasolla liikenneturvallisuuden kehittäminen vaatii monia toimia ja merkittävää eri toimijoiden yhteistyötä. Uusi ajokorttilaki ja -asetus, opetussuunnitelmat ja kuljettajatutkinnon ajokoeohjeet tulevat ohjaamaan kuljettajaopetusta ja -tutkintoja seuraavat vuodet. Tämän ajokorttiuudistuksen vaikutuksia tullaan seuraamaan tarkasti. Suomen Autokoululiitto ja sen jäsenyritykset sekä Ajovarma ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Tutkinnonvastaanottajat ja liikenneopettajat kokoontuvat paikallisella tasolla useita kertoja vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja löytämään yhdessä ratkaisuja ilmenneisiin kehitystarpeisiin. Molemmat tahot kouluttavat toimijoitaan vuosittain, mutta hedelmällistä yhteistyötä on saavutettu yhteiskoulutuksella. Allekirjoittanut sai kunnian osallistua tutkinnonvastaanottajien koulutuskiertueelle talvella Kävin läpi liikenneopettajien mielipiteitä muun muassa ajokokeista, ajokokeen vaikuttavuudesta opetukseen sekä koetilanteissa koetuista haasteista ja ajokokeen kehityssuunnista. Keväällä 2012 perinne jatkuu. Tutkinnonvastaanottajat tulevat osallistumaan liikenneopettajien jatkokoulutuspäivään, jossa keskitytään B- opetuksen toteuttamiseen käytännössä ja yhteisopetukseen. On tärkeää puhua samaa kieltä, kun tavoitellaan yhdessä samaa asiaa nuorten liikenneturvallisuuden paranemista. Uusi kuljettajaopetussuunnitelma edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua tutvojen ja opettajien välillä. Vuonna 2013 alkaen nähdään koulutuksen ja arvioinnin jatkuvaa vuorottelua: kuljettajaopetuksen perusvaihe alkaa koulutuksella ja edellyttää osallistujaltaan vastuullista opiskelua, tutkinnossa arvioidaan opiskelijan kykyä aloittaa itsenäinen harjoittelu liikenteessä, harjoitteluvaiheessa keskitytään kehittämään myös tutkinnossa esille nousseita asioita sekä syventävässä vaiheessa arvioinnin, harjoitusten ja opiskelun vuorottelu motivoivat kuljettajaa itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Yhteiset työkalut niin autokoulussa, kotona kuin tutkinnossa pyrkivät edistämään ensin nuorten ja pitkällä jänteellä koko yhteiskunnan liikenneturvallisuutta. Yhteiseen vuoropuheluun luottaen! Kaija Savolainen toimitusjohtaja Suomen Autokoululiitto ry 3

4 Uusi henkilöstöpäällikkö Ensimmäiset kuukauteni A-Katsastuksessa ovat lähteneet vauhdikkaasti liikkeelle. Aika on vierähtänyt niin nopeasti eteenpäin, että tuntuu kuin olisin aloittanut täällä vasta eilen. Toisaalta liike ja vauhti ovat aina tuntuneet minulle luonnolliselta, joten A- Katsastus on tuntunut kodikkaalta. Olen syntynyt ja asunut koko ikäni Helsingissä, lapsuuden lähiöistä keskustaan, opiskeluaikoina Kallion kulmille, sittemmin takaisin taas lähiöihin. Lukion välivuoden jälkeen suoritin opinnot Helsingin oikeustieteellisessä. Lähes koko opiskeluaikani työskentelin asianajotoimistoissa, joista siirryin valmistumiseni jälkeen yritysmaailmaan. Olin S- ryhmässä työsuhdeasiantuntijana, aika, joka opetti minulle valtavasti ja vakuutti minut siitä, että haluan työskennellä henkilöstöasioiden parissa. Kokemusten kartuttamiseksi hakeuduin myös liittopuolelle, jossa pääsin oppimaan kivenkovilta työmarkkinaosaajilta tesneuvottelujen askelmerkkejä ja salaisuuksia. HR-työ veti voimakkaasti puoleensa, joten siirryin takaisin yritysmaailmaan, tällä kertaa Helsinki-Vantaalle työskentelemään toimialalla, joka on luonteeltaan äärimmäisen turbulentti ja jonka tulevaisuus tuntuu joskus olevan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Työelämä on enemmän tai vähemmin täynnä muutoksia, piirre, joka voimistuu ja korostuu koko ajan. Tiedän, että muutos on aina yksilölle iso asia, johon liittyy myös epävarmuutta. Kun tulevasta ei tiedetä ja muutos tuo mukanaan uutta ja tuntematonta, tuntuu turvallisemmalta jäädä tuttuun ja totuttuun. Kun ottaa askelen uuteen, on aina hetken aikaa ilmassa eikä voi tietää varmasti, onko alla jotain, mikä ottaa vastaan. Tavoitteena on saada muutosten myllerrysten keskelle myös ennakoitavuutta. Vaikka muutos on usein välttämätöntä, sen eteenpäin viemisessä voi kuitenkin toimia monella tapaa. Yrityksen täytyy tietää, minne se on menossa ja miksi. Yrityksellä täytyy olla tavoitteita ja päämääriä. Yrityksen täytyy myös avata nämä kaikille niille ihmisille, jotka ovat osa yritystä ja viime kädessä vievät yrityksen sinne, mihin laivaa halutaan ohjata. Uskon vakaasti yhdessä tekemiseen ja avoimuuteen. Jokaisella työpaikalla on ongelmia ja epäkohtia, mutta en ole vielä kohdannut yhtäkään sellaista tilannetta, jossa asioita ei olisi saatu ratkaistua. Solmujen avaaminen vaatii aina vain hartiavoimin tehtävää työtä ja erityisesti vastuun kantamista. Omalla työpanoksellamme, omalla toiminnallamme ja kantamalla kukin vastuumme voimme vaikuttaa siihen, että pääsemme eteenpäin myös tilanteessa, joka tuntuu aluksi ylitsepääsemättömän vaikealta tai peräti mahdottomalta. Yhdessä tekemisen ja avoimuuden kautta uskon, että muutoksesta on löydettävissä myös mahdollisuus. Ja loppujen lopuksi kyse ei muusta kuin siitä, että kukin tekee parhaansa ja kantaa vastuun omasta toiminnastaan ja omasta itsestään. Kaiken keskellä ei sovi unohtaa, että työ on kuitenkin vain työtä. On tärkeää, että sen lisäksi elämässä on asioita ja tekemistä, jotka saavat omat ajatukset kokonaan irti työstä. Valoa talveen! Anna-Maria Wassman Henkilöstöpäällikkö A-Katsastus Oy Autokatsastajat AK ry:n JÄSENMATKA Pariisi, Ranska

5 Mitä kuuluu Erkki Suihko Ammattikoulun jälkeen olin autonasentajana ja varusmiespalveluksessa 3 Erillisessä Autokomppaniassa Kouvolassa, josta kotiuduin alikersanttina 1970 toukokuussa. Reserviläisura sai huikean päätöksen, kun sotavaltion paperit sekosivat siinä määrin, että ylensivät minut kersantiksi 60-vuotiaana itsenäisyyspäivänä 2009, eli yli 39 vuotta piti jämiä odotella. Valmistuin Mikkelin Tekusta v huhtikuun lopussa. Seuraavana päivänä alkoi ura ARK:n palveluksessa ja komeasti alkoikin, olihan ensimmäinen työpäivä palkallinen vapaa, vapunpäivä. Aloitin suoraan vakinaisena, ilman varamiespalvelua. Rivimiehenä olin vv , sen jälkeen apulaiskatsastusmiehenä ja loppuvuodet olin päällikkönä ja koko uran ajan Kotkan katsastusasemilla. ARK:n virastodemokratiaan osallistuin yhteisessä henkilöstöneuvostossa 1980, , paikallisessa neuvostossa taisin olla pidempäänkin. Luottamusmiehenä Kymen läänissä ja varapääluottamusmiehenä , AK:n hallituksessa ja jäsenenä Mitä kuuluu jokapäiväiseen eloosi? Päivät kuluvat huikeata vauhtia, eläkeläisen kun pitää tehdä kaikki omalla ajalla, työaikana ei voi tehdä mitään! Aamuni alkavat, silloin kun olen kotona, aamuparlamentilla paikallisen Nesteen baarissa klo 6.45, Tätä aikataulua vaimoni jaksaa usein ihmetellä, vaikka nykyisin jo harvemmin, kun ei tavat siitä muutu! Asiaan kuin asiaan, parlamentilta, jotka on pääosin eläkeläisiä, löytyy ratkaisu! Ne, jotka minut vielä muistavat, tietävät, että en kuulu maan hiljaisiin! Olen tämän turpavärkkini kanssa joskus joutunut noloihin tilanteisiin! Asumismuotomme on ollut toista vuotta kerrostalokolmio, jossa ei juuri pihahommat rasita. Riittää, kun harjaa lumet autotallin ovien edestä! Suuren osan ajasta vietämme mökillämme Saimaalla, Punkaharjun Pihlajavedellä. Siellä olen mökkiä rakennellut vuodesta Vielä pitäisi rakentaa autotalli-autokatos-varasto yhdistelmä. Sitten saa rakennushommat riittää, eiköhän ne minun vahtivuoroni kestä ilman remonttia. Kun vaimoni on osaaikaeläkkeellä, niin meillä on mahdollisuus myöskin viettää aikaa mökillä, nyt tähän mennessä kirjanpidon mukaan vuoden alusta 110 vuorokautta. Toinen mieluinen harrastus on matkailu, sekä Lapissa, että ulkomailla. Mitkä ovat muistosi AK ry:stä? Muistot ovat yksinomaan hyviä ja mukavia. Sain paljon hienoja ystäviä ympäri Suomea. Erityisen mukavia retkiä olivat vuosikokoukset ja AK:n kesäpäivät. Voi vain sanoa, että oli mukavaa aikaa, kun sai olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Mikä on suhteesi autoon ja liikenteeseen nyt? Autoa ajan nykyisinkin voi sanoa päivittäin, alla on C-sarjan automaatti Mercedes vm Pyrin ajamaan turvallisesti ja rauhallisesti, niin kuin eläkeläisen kuuluukin. Liikenteeseen toivoisin malttia kaikillle, tuossa mökkimatkalla sen erityisesti huomaa, kun kiire teettää älyttömiä ohituksia yms. Ei sen puoleen, kyllä minäkin nuorena olin liian hurja kuski, mutta ikä tunnetusti tuo viisautta. Terveiset katsastajille ja yhdistykselle? Nykyisin tuntuu kaikessa vain rahan ääni. Yritykset käyvät jatkuvaa YT-prosessia. Minä toivon hartaasti, että katsastustoiminta jatkuu Suomessa nykyisen järjestelmän mukaisena riippumattona toimintana. Toivon katsastajien työpaikkojen säilyvän näissä myllerryksissä. Autokatsastajat on erittäin tarpeellinen yhdistys alan ammattilaisten edunvalvojana. Kaikkien katsastajien etuna on kuulua yhdistykseen. Kuka häntä puolustaa, jos ei oma yhdistys. Yhdistystoiminta vaatii aina omat henkilönsä asioiden hoitamiseen. Siinä on jokaisella jäsenellä peiliinkatsomisen paikka, pitää olla aktiivinen osallistuja ja kantaa oma kortensa kekoon. Toivon AK ry:n jäsenille kaikkea hyvää! Kotkassa Erkki Suihko 5

6 Autokatsastajat AK ry:n jäsenmatka Tukholmaan T orstaina 2. kesäkuuta oli kokoontunut 24 yhdistyksen jäsentä, seuralaista ja kutsuvierasta Katajanokan terminaaliin lähteäkseen yhdistyksen jäsenmatkalle Tukholmaan. Menomatka Tukholmaan tapahtui Viikinkilaiva m/s Mariellalla. Matkan alkajaisiksi yhdistys tarjosi laivalla buffet aterian, jossa oli vapaat ruokajuomat ja juomahanat olivatkin ahkerasti käytössä. Ruokailun jälkeen olikin sitten vapaata ohjelmaa omaan tahtiin ja useimmat näyttivät viihtyvän tanssiparketilla aamuun asti. Perjantaina aamupäivällä saavuttiin Tukholmaan ja Stadsgårdenin terminaalissa meitä oli odottamassa bussi. Bussilla lähdettiin parin tunnin mittaiselle kiertoajelulle tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin suomenkielisen oppaan johdolla. Kaupunkiin tutustumisen jälkeen lähdimme sitten bussilla Carspectin Vårbyn asemalle tutustumaan ruotsalaiseen katsastustoimintaan. Bussimatkan aikana meille puhuivat sekä TTT:n nykyinen puheenjohtaja Heikki Tuominen, että entinen puheenjohtaja Tapani Kontiala TTT:hen liittyvistä ajankohtaisista ja osin menneistäkin asioista. Vårbyssä asemaa meille esitteli Ruotsin maajohtaja Johan Cederlund. Linja siellä on pitkä putki ja kaikki toimenpiteet tapahtuivat samassa hallissa. Asiakkaat istuivat lasiseinän takana akvaariossa odottamassa katsastuksen ajan. Katsastushintaan vaikutti oliko varannut ajan etukäteen vai tuliko katsastukseen ilman aikaa. Drop-in katsastus oli luonnollisesti kalliimpi, kuin aikavarauksella tullut. Katsastusasemavierailun jälkeen kävimme vielä katsomassa pikaisesti kuninkaan kesäasuntoa ulkopuolelta, lipun mukaan kuningas oli paikalla. Lopuksi bussi vei meidät Hotelli Elite Palaceen, josta ryhmällemme oli varattu kahden hengen huoneet. Huoneissa oli parisängyt ja yhteinen peitto. Illalla oli omatoimista ohjelmaa, jolloin kerkisi käymään syömässä ja tutustumaan kaupunkiin. Osa ryhmästä kävi syömässä yhdessä ja osa pienemmissä ryhmissä tai itsekseen. Lauantaina oli myös vapaata aikaa, jolloin kerkisi jatkaa tutustumista kaupunkiin ja ostaa vaikka kotiin tuomisia, ennen kuin piti kokoontua Stadsgårdenille odottamaan m/s Gabriellan lähtöä kohti Helsinkiä. 6

7 Reijo on joskus nuorempana miehenä asunut Liljeholmenissa, joten hän vei minut (Timo) ja Haavan Jukan katsomaan entistä asumustaan sinne. Tukholma on muuttunut käsittämättömän (?) paljon reilussa 30 vuodessa, lopulta talo kuitenkin löytyi pienen etsimisen jälkeen tutulta paikalta. Olimme vain tulleet väärältä puolelta maanalaisen asemalta ulos! Paluumatkalla oli myös tarjolla buffet-ateria vapailla ruokajuomilla, mutta tällä kertaa hanat eivät olleet ehkä ihan yhtä aktiivisesti käytössä kuin menomatkalla. Eihän sitä tietysti kolmea päivää putkeen kukaan jaksa juoda, varsinkaan jos ei ole harjoitellut etukäteen. Kokonaisuutena pidimme matkaa onnistuneena ja hyvin järjestettynä. Reijolle jäi mieleen pelottava kokemus nukkumisesta Haavan Jukan kanssa parisängyssä yhteisellä peitolla. Jotkut matkalaisista saattoivat kokea pienen pettymyksen, kun eivät löytäneet Kalle s Massagea etsinnöistä huolimatta. Jutun muistelivat katsastaja Timo Selin, A-Katsastus Oy, Nokia ja katsastajatutvo Reijo I Lehtinen, A-Katsastus Oy, Nokia. Reijo I. Lehtinen Timo Selin 7

8 Taloudenhoitaja Yhdistyksen talous menee tällä hetkellä budjetoidun mukaisesti, ei mitään kovin suuria poikkeamia suuntaan, eikä toiseen ja näyttää siltä, että tänä vuonna pääsemme voitolliseen tulokseen. Viimevuonna lakkoavustuksia varten ottamaamme pankkilainaa on lyhennetty suunnitellun mukaisesti. Taseen arvo lokakuun lopussa oli samaa luokkaa kuin vuosi sitten. Lomaosaketta on tänäkin vuonna varattu aika mukavasti. Keväällä oli kiitettävästi varauksia, mutta kesä oli kovin hiljaista aikaa, syksyllä ja loppuvuodesta on taas ollut varauksia. Tätä kirjoittaessani varauskalenterista löytyy vielä muutamia vapaita viikkoja ensi keväälle. Tietoa Kätkäläisestä sekä varauskalenteri, josta voi tarkastaa vapaana olevat ajat, löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta Tietoa Levistä ja Levin tapahtumatarjonnasta löytyy osoitteesta Vuoden 2012 vuosikokous järjestetään maaliskuussa laivaristeilynä Turusta ja toivon kokoukseen runsasta osanottoa, siellä tehdään päätöksiä tärkeistä asioista. Seuraava jäsenmatka toukokuussa 2012 suuntautuu Ranskaan, johon on ennakkovarattu paikkoja aikaisempia jäsenmatkoja enemmän. Toivotan hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille Autokatsastajat-lehden lukijoille. Heikki Kansanaho Taloudenhoitaja Autokatsastajat AK ry Työsuojelu Valtuutetun ominaisuudessa heitän pienen tehtävän asemille. Katsokaa ja tutustukaa milloin ja kuka on tehnyt asemalla työsuojelutarkastuksen. Tämän hetken kuumin kysymys on se, että onko tarkastuksessa todetut puutteet korjattu. Me valtuutetut olemme huomanneet, että ainakin talon sisäisistä tarkastuksista tehty raportti on jäänyt vain arkistoon. Vanhoilla asemilla työsuojelullisia ongelmia saattaa olla runsaastikin. Tiloja ja työpisteitä on vuosien varrella muutettu ja aina ei ole huomioitu kaikkia asioita myös työsuojelun kannalta. Ottakaa yhteys alueenne valtuutettuun mikäli kysymyksiä ilmaantuu. Lisäksi vanhoilla asemilla on alkanut esiintyä kosteusvaurioita, joiden kanssa ei sovi leikkiä. Kosteusvaurioiden aiheuttamat ongelmat saattavat muhia vuosia ennen kuin oireet ilmenevät henkilöillä ja siinä vaiheessa ollaankin jo myöhässä. Erilaisista hengitys-sairauksista eroon pääseminen ei onnistukaan enää helpolla, jos milloinkaan. Asemien siisteyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Siisteydellä on terveysvaikutuksia ja myös firman ulkoiseen imagoon suuri vaikutus; niin toimiston kun hallin puolellakin pienillä ehostuksilla saavutettaisiin merkittäviä muutoksia. Jokaisella asemalla pitää olla jonkin asteinen suunnitelma miten työpisteitä ylläpidetään puhtaana. Pelkästään henkilökunnan työn ohella tapahtuva siivoaminen ei ole riittävää. Useimmat asemat ovat nykyään vuokrakiinteistössä. Omistajan ja vuokraajan välinen sopimus siitä, mitkä kiinteistöhuoltojen tehtävät kuuluvat kummalle taholle, ei toimi. Koko henkilöstön pitää tietää näistä asioista, jotta niitä pystytään myös valvomaan. Kertokaa alueenne valtuutetulle mikäli on ongelmia. Pirteää talven odotusta. Tuomo Vikstedt Työsuojeluvaltuutettu Alue III A-Katsastus Oy 8

9 Jäsenmatka vai kesäpäivät? Mihin mennään? Mitä maksaa? Mitä sillä rahalla saa? Miksi sinne? Miksi ei jonnekin muualle? Ennen oli sitä ja tätä... Tällä hetkellä kun tätä kirjoittelen, on meitä Autokatsastajat ry:n jäseniä n Kaikkia ei pysty aina miellyttämään. Kuitenkin hallituksella olisi halu tehdä niin jos se olisi mahdollista. Mielipiteitä siis tarvitaan... AK ry on vuosittain järjestänyt jäsenmatkan. Usein kohteena on ollut maa, johon A-Katsastus on hiljattain avannut katsastusaseman. Mikäli A-Katsastuksella ei ole ollut ko. maassa asemaa niin kuitenkin paikalliseen katsastus- (ja tutkinto-) toimintaan on tutustuttu. Yleensä lähtijöitä on ollut vajaa 30 henkilöä. Viime vuotinen Lontoon matka oli poikkeus kysynnän suhteen. Matka budjetoitiin aiempien vuosien mukaisesti 26 henkilölle ja suuren kysynnän ilmettyä saimme neljä lisäpaikkaa, jotka arvottiin ilmoittautuneiden kesken. Lisäpaikat olivat yhdistykselle kalliimpia kuin ennakkoon varaamamme paikat. Aikaisempina vuosina meillä on ollut vaikeuksia saada kaikki ennakkoon varaamamme paikat myydyksi, mutta olemme kuitenkin joutuneet maksamaan ennakkovaratuista paikoista. Nämä vaikuttavat hintaan (nostavasti), jonka yhdistys on (keskimäärin) osallistujaa kohden matkoista maksanut. Matkan ajankohta on perinteisesti ollut helatorstai viikonloppu. Myös työnantajamme on arvostanut vuotuista jäsenmatkaamme antamalla palkallisen vapaapäivän helatorstain jälkeiseksi perjantaiksi. Näin olemme saaneet neljän päivän pituisen matkan. Seuraava jäsenmatka tullee olemaan Ranskaan ensi vuonna Hallitus on saanut palautetta kesäpäivien palauttamisesta. Viime vuonna (2010) lakko, mikä oli raskas sekä henkilöstölle järjestöineen että työnantajalle. Se sotki monia asioita ja A-Katsastuksen kesäpäivät siinä sivussa jäivät pitämättä. Nykyjohto on kertonut, ettei myöskään tänä vuonna (2011) järjestetä ke-säpäiviä ainakaan vastaavassa muodossa kuin aiemmin. Alueelliset kokoontumiset ovat tänä vuonna korvanneet aiemmat kesäpäivät. Miten jatkossa? Ei ole varmaa tietoa. Alun perin kesäpäivät ovat olleet henkilöstöyhdistysten järjestämät. Työnantaja on tullut vasta myöhemmin mukaan ja muokannut kesäpäivistä sellaiset kuin mihin me 2000-luvulla taloon tulleet olemme tottuneet. Kun AK:n järjestämät kesäpäivät pidettiin Saimaanrannassa, valtionhallinnosta olivat mukana mm. verovirkailijat ja myös minun ikäpolveni on saanut kuulla nautinnollisia tarinoita siellä tapahtuneista maineteoista... A-Katsastuksen järjestämät kesäpäivät ovat olleet osallistujille maksuttomat, majoitus on ollut hotellitasoista, ohjelmatoimisto on järjestänyt monen moista ohjelmaa... Mitä me/te siis ihan oikeasti haluamme/ -tte? Jäsenmatka nielee yhdistyksen varoja omavastuuhinnan ylittävän erotuksen mukaisesti. Yleensä jäsenmatkalle lähtijöiden kotimaan matkakulut on korvattu edullisimman mukaisesti (ei 2011). Jos järjestämme kesäpäivät jossain Suomessa, niin paljonko omavastuu hinta voisi olla? Kuinka moni jäsen sitoutuu osallistumaan kesäpäiville jos sellaiset järjestetään? Mikäli osallistujia olisi vain hallitus, niin paikka voisi olla Levillä oleva yhdistyksemme mökki! Majoituskuluja ei varsinaisesti tulisi. Mikäli hallituksen lisäksi osallistuisi toinen mokoma, niin seinän takana on TTT:n osake, jonka saisimme todennäköisesti edullisesti vuokrattua. Mikäli ajankohta olisi edelleen helatorstaiviikonloppu, niin lisää majoitusta toukokuussa saisi Leviltä varmasti edulliseen hintaan. Mielestäni 100 jäsentä AK:n kesäpäiville olisi menestys! Entä ohjelma? Ruuat? Kaikki järjestelyt maksavat. Etäisyydet Leville ovat etelästä pitkät. Voitte mielessänne laskea e/ osallistuja ei vielä sisällä luksusta. Jos yhdistys maksaisi puolet, niin 100 x 100 = ! Tässä budjetissa ei vielä olisi matkakuluja. Toinen vuodelle 2012 kartoitettu vaihtoehto olisi hotelli Keurusselkä keskeltä Suomea : 46 /osallistuja sisältäen tulokahvin ja sämpylän /aamiaisen, lounaan noutopöydästä, rantasaunan, päivällisen noutopöydästä, illanvieton orkesterin tahdissa, aamusaunan ja aamiaisen (tulopäivä ja huoneen luovutus seuraavana päivänä klo 12). Ei siis vielä varsinaista aktiviteettiohjelmaa eikä majoitusta! Majoituskustannukset alkaen 40 /yö. AK ry:n seuraava vuosikokous on Turussa Todennäköisesti teemme siellä kyselyn kesäpäivistä/ jäsenmatkasta. Olisiko paras vaihtoehto vuorovuosin kesäpäivät Suomessa tai jäsenmatka ulkomaille? Se aiemmin mainitsemani omavastuuosuus. Paljonko olemme valmiit maksamaan ja minkä tasoista tuotetta haluamme. Nykyistä taloudenhoitajaa lainaten: Rahaa ei ole määräänsä enempää! Ja vaikka työpaikkani on Matin ja Tepon kotikaupungissa niin minäkään en haluaisi toimia heidän laulunsa mukaan: Tuo tyttö pöytä täyteen vaik rahat on loppu. Heikki Haapanala Varapuheenjohtaja Autokatsastajat AK ry 9

10 Vuonna 2012 merkkipäiviään viettävät 70 vuotta Jaatinen Atte Tarmo Tapani Kotro Reijo Väinö Ruonamaa Olli Antero Kananen Leo Sakari Kukko Tuomas Olavi Aaltonen Pekka Erik Tähtinen Pauli Juhani Jungerstam Stig Harry Laine Alpo Kalevi 60 vuotta Homma Esa Eino Levä Veli Martti Koskinen Simo Auno Juhani Sundelin Ingemar Bo Göran Haapa Jukka Ensio Råtts Leif Mikael Peitso Lasse Tapio Mattila Ismo Tapio Fabritius Timo Kalle Juhani Heikkilä Paavo Olavi Järvinen Ossi Tapio Salminen Jaakko Olavi Helminen Esa Lasse Kujanpää Esko Juhani Skytten Aimo Erkki Asser Rapo Jorma Antero Nieminen Jouko Uolevi Backman Leif Albin Rehti Jari Jorma Ali-Lekkala Päivi Hannele Mäenpää Harry Juhani 50 vuotta Koivusalo Teijo Esau Nordvall Seppo Auvo Tapio Hindren Johan Michael Lipponen Erkki Veli Mällinen Markku Fredrik Pohja Timo-Pekka Valtonen Juha Kalevi Tamminen Jari Kalevi Nisunen Vesa Väinö Sakari Stenman Rainer Ingemar Viljanen Veijo Juhani Loikkanen Kari Pekka Partonen-Rekola Päivi Marketta Kettunen Kari Ensio Tabermann Juha Petteri Autokatsastajat AK ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS M/S Amorella TURKU Jäsenasiaa! Hyvä yhdistyksemme jäsen, JOS... työsuhteessasi tapahtuu muutos, työpaikkasi muuttuu, haluat muuttaa jäsenmaksusi perintätapaa, siirryt pois katsastusalalta tai...haluat tietää muuta jäsenyyteesi liittyvää niin ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Pekka Jääskeläiseen Autokatsastajat toivottaa lukijoilleen Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 10

11 Autokatsastajat AK ry:n hallitus puheenjohtaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu KAARINA varapuheenjohtaja Heikki Haapanala Huhmarintie PIIKKIÖ sihteeri Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI taloudenhoitaja Heikki Kansanaho Välttikatu 2 E TAMPERE jäsenet Juhani Hietanen Piilolantie SODANKYLÄ Jussi Kauppinen Raimo Korhonen Virtasalmentie 3 A VUORELA Mäkröntie 117 A KAJAANI Jarkko Leppä Nuutinniementie HIRVENSALMI Veijo Viljanen Kauriintie 4 V HELSINKI varajäsenet Elina Rantanen Yrttipolku 4 A MELTOSJÄRVI Saila Simola Poppelikatu 5 B LAHTI Autokatsastajat AK ry:n luottamusmiehet Pääluottamusmies Matti Lassila Siirintie MYLLYOJA Varapääluottamusmies Päivikki Kärkkäinen Alueelliset luottamusmiehet Alue I Vilho Raatikainen Lehijärvenrantatie PAROLANNUMMI Varaluottamusmies Päivikki Kärkkäinen Alue II Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI Varaluottamusmies Outi Vauhkonen Alue III Maikki Pajunen Ahertajankatu TAMPERE Varaluottamusmies Heikki Kansanaho Alue IV Raimo Korhonen Mäkröntie 117 A KAJAANI Varaluottamusmies Riitta Puska 11

12 Kätkäläinen Yhdistyksen lomahuoneisto sijaitsee Levillä Kittilän kunnan Sirkankylässä osoitteessa Myllyjoentie 5 A Sirkka. Loma-asunnossa on olohuone, keittiö, kolme makuuhuonetta, parvi ja saunaosasto sekä kaksi erillistä WC:tä, tilat soveltuvat hyvin 6 8 henkilölle. Yhdistyksen jäsenet voivat varata huoneiston käyttöönsä tai kysyä lisätietoja sähköpostilla Varauskalenteri ja käyttösäännöt ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla kohdassa Kätkäläinen.

Autokatsastajat 2/2012

Autokatsastajat 2/2012 Autokatsastajat 2/2012 Puheenjohtaja 2/2012 29. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6 20780 KAARINA GSM 0400 324

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Autokatsastajat 2/2010

Autokatsastajat 2/2010 Autokatsastajat 2/2010 Puheenjohtaja 2/2010 27. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6 20780 KAARINA GSM 0400 324

Lisätiedot

Autokatsastajat. Jäsenmatka 2/2013

Autokatsastajat. Jäsenmatka 2/2013 Autokatsastajat Jäsenmatka 2/2013 Puheenjohtaja Hyvät Autokatsastajat AK ry:n jäsenet 2/2013 30. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt

Lisätiedot

Autokatsastajat 2/2014

Autokatsastajat 2/2014 Autokatsastajat 2/2014 Jäsenmatka Wieniin ja Audin tehtaalle Györiin Unkarissa Puheenjohtaja 2/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo

Lisätiedot

2/2006. Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn. Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä

2/2006. Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn. Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä Autokatsastajat 2/2006 Katsastaja Anne-Marie Pastoft, Tåstrup Bilsyn Susanna Huovinen: Autokatsastus tuo turvaa tiellä Kolumni Autokatsastus tuo turvaa tiellä 2/2006 23. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

2/2007. Jäsenmatka Latviaan

2/2007. Jäsenmatka Latviaan Autokatsastajat 2/2007 Jäsenmatka Latviaan Kolumni SOPIMUKSESTA ON MONEKSI 2/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2005. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2005 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 22. vuosikerta Puheenjohtajan palsta: Vuosikokouksen avauspuhe Arvon naiset, hyvät herrat, kaikki te ihanat ihmiset, tervetuloa viettämään

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

METALLILIITON RAAHEN ALUEEN SEUTURYHMÄ OSASTOT 55, 200, 351. Helmikuu 2011

METALLILIITON RAAHEN ALUEEN SEUTURYHMÄ OSASTOT 55, 200, 351. Helmikuu 2011 RANNIKON mmattilaiset Ammattilaiset METALLILIITON RAAHEN ALUEEN SEUTURYHMÄ OSASTOT 55, 200, 351 Helmikuu 2011 HELLUREI JA HELLÄT TUNTEET! Näin voi ainakin sanoa, mikäli on onnistunut palelluttamaan kasvonsa,

Lisätiedot

Charter Club. Sisällysluettelo 4 / 2012. Tilausajokuljettajien maksuton jäsenlehti 21.vuosikerta

Charter Club. Sisällysluettelo 4 / 2012. Tilausajokuljettajien maksuton jäsenlehti 21.vuosikerta Charter Club 1 Charter Club Tilausajokuljettajien maksuton jäsenlehti 21.vuosikerta JULKAISIJA Tilausajokuljettajat ry www.tilausajokuljettajat.fi Y-tunnus 0893888-8 Helsinki PUHEENJOHTAJA Timo Rinnekari

Lisätiedot

Pasilli 3/2012. Nelli Santala kesätöissä Helsingin postikeskuksessa s. 6. Rokualla pidettiin hauskaa yhdessä s. 14

Pasilli 3/2012. Nelli Santala kesätöissä Helsingin postikeskuksessa s. 6. Rokualla pidettiin hauskaa yhdessä s. 14 Pasilli 3/2012 Nelli Santala kesätöissä Helsingin postikeskuksessa s. 6 Rokualla pidettiin hauskaa yhdessä s. 14 1 Pasilli32012.indd 1 30.9.2012 22:38:33 Pasilli 3/2012 PAU Pasilan Osasto ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA 2 2/2010 Osaajaksi oppimalla Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 2/2004. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 21. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 2/2004. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 21. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 2/2004 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 21. vuosikerta Puheenjohtajan palsta: Oletko valmis luopumaan eduistasi? Vuosien saatossa työehtosopimusneuvotteluja käydessämme on työnantajapuolen

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

RVL. Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena. sivu 6

RVL. Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena. sivu 6 Kiristyneet tehokkuusvaatimukset luottamusmiehen huolena sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 3 2013 Pääkonttorin osasto lakkautetaan sivu 8 Työsuojelun yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään NRO 5/13 Joulukuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen työpaikalla on valittujen luottamusmiesten

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot