Autokatsastajat 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autokatsastajat 2/2011"

Transkriptio

1 Autokatsastajat 2/2011

2 Puheenjohtaja Hyvät Autokatsastajat AK ry:n jäsenet 2/ VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu KAARINA GSM Toimitussihteeri Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI GSM Taitto ja paino Forssa Print, Forssa Seuraava lehti Aineistopäivä Ilmestyy Pardialaiseen Autokatsastajat AK ry:een kuuluu 690 jäsentä. Pardia ry:n jäsenmäärä on noin jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtiolla ja merkittävä osa liikelaitoksissa ja yrityksissä. Pardia ry on STTK ry:n suurimpia jäsenliittoja. Kulunut vuosi on ollut varsin värikäs henkilöstöedustajan kannalta. Alkuvuosi meni vielä taistellen sopimusten soveltamisen liittyvien ongelmien osalta, kun työantajalla ei ollut HRtiimissä riittävää henkilöstöä. Kesän ja syksyn myötä HR-tiimi sai osaavaa ja vahvaa ammattitaitoa osaavaa henkilöitä. Olemme huomattavasti edistyneet asioiden käsittelyn osalta. Asioita on helppo keskustella ja voi tuoda keskeneräisiä asioita hyvin esille. Talon johto on muuttanut huomattavasti suhtautumistaan henkilöstöönsä parempaan suuntaan. Saimme sovituksi yleiskorotuksista joka on parempi ratkaisu mitä alan yleissopimuksessa on sovittu. Yleiskorotus sopii parhainten meidän jäsenille tämän hetken tilanteessa. Ensi kevään AK:n vuosikokous on merkittävä kokous vuosiin. Kokouksessa tulee valittavaksi uusi pääluottamusmies. Pitkäaikainen pääluottamusmies Matti Lassila on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle. Ihmettelen vaan miten niin nuorekkaita henkilöitä voi päästää pois työelämästä. Matti on tehnyt pitkän ja ansiokkaan työn meidän kaikkien etujemme hyväksi. Tulkaa joukolla mukaan kevään vuosikokoukseen, niin saamme valituksi hyvän jatkajan Matin pestiin. Huomatkaa että myös SAHY äänestää omassa kokouksessaan. Toivottavasti olemme joukolla liikkeellä. Hyvää päivänjatkoa... Tuomo Vikstedt Puheenjohtaja Autokatsastajat AK ry 2

3 Kolumni Saumatonta yhteistyötä Euroopan unionin alueella asuu 500 miljoonaa asukasta, eli kolmanneksi eniten ihmisiä maailmassa Kiinan ja Intian jälkeen. Vuonna 2009 Euroopan tieliikenteessä menehtyi noin ihmistä. Liikennekuolemat ovat vähentyneet vuosikymmenen alusta reilulla kolmannekselle: vuonna 2000 tieliikenteessä menehtyi yli ihmistä. Alkuperäistä tavoitetta puolittaa liikennekuolemat vuodesta 2001 ( menehtynyttä) vuoteen 2010 ( menehtynyttä) ei saavutettu. Suomessa 2000-luvun alun liikenneturvallisuuskehitys on ollut varsin myönteistä, vaikka tavoitetta, enintään 250 menehtynyttä vuonna 2010, ei aivan saavutettu (272). Euroopan komission uuden strategian, liikennepolitiikan valkoisen kirjan (Liikenne 2050, Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system) tavoitteena on, että tieliikennekuolemien määrä olisi saatava lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää, että tieliikenteen uhrien määrä tulisi puolittaa nykyisestä vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Euroopan unionin tavoitteena on olla maailman ykkönen tieliikenneturvallisuudessa ja muissa liikkumismuodoissa. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksessä korostetaan tienkäyttäjien koulutuksen ja käyttäytymisen parantamista. Liikenneturvallisuus perustuu suurelta osin toisten huomioon ottamiseen ja keskinäiseen kunnioitukseen sekä voimassa olevien liikennesääntöjen noudattamiseen, mikä kytkeytyy välittömästi siihen, että autokouluissa annettavan opetuksen ja ajokortin myöntämistä koskevan menettelyn laatua on parannettava. Euroopan komission liikenneturvallisuusohjelmassa vuosille : Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuutta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat ensimmäisenä tavoitteena on niin ikään tienkäyttäjille annettavan koulutuksen ja opetuksen parantaminen. Tavoite jakaantuu kolmeen alakohtaan: ajotutkintoa edeltävään koulutukseen, ajotutkintoon ja ajotutkinnon jälkeiseen koulutukseen. Liikenneturvallisuuden kehittyminen kotimaassa vaatii laaja-alaista näkökulmaa ja parhaiden keinojen hyväksikäyttöä. Autokoulualan yhteistyöverkostot NTU (Nordisk Trafikskole Union) ja EFA (European Driving School Association) jakavat alan parhaimpia käytäntöjä ja pyrkivät yhdessä harmonisoimaan kuljettajaopetusta. Vastaavasti kuljettajatutkintoalan kansainvälinen organisaation, CIECAn (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile, The International Commission for driver testing authorities) tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ja liikenneturvallisuusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Kansallisella tasolla liikenneturvallisuuden kehittäminen vaatii monia toimia ja merkittävää eri toimijoiden yhteistyötä. Uusi ajokorttilaki ja -asetus, opetussuunnitelmat ja kuljettajatutkinnon ajokoeohjeet tulevat ohjaamaan kuljettajaopetusta ja -tutkintoja seuraavat vuodet. Tämän ajokorttiuudistuksen vaikutuksia tullaan seuraamaan tarkasti. Suomen Autokoululiitto ja sen jäsenyritykset sekä Ajovarma ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Tutkinnonvastaanottajat ja liikenneopettajat kokoontuvat paikallisella tasolla useita kertoja vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja löytämään yhdessä ratkaisuja ilmenneisiin kehitystarpeisiin. Molemmat tahot kouluttavat toimijoitaan vuosittain, mutta hedelmällistä yhteistyötä on saavutettu yhteiskoulutuksella. Allekirjoittanut sai kunnian osallistua tutkinnonvastaanottajien koulutuskiertueelle talvella Kävin läpi liikenneopettajien mielipiteitä muun muassa ajokokeista, ajokokeen vaikuttavuudesta opetukseen sekä koetilanteissa koetuista haasteista ja ajokokeen kehityssuunnista. Keväällä 2012 perinne jatkuu. Tutkinnonvastaanottajat tulevat osallistumaan liikenneopettajien jatkokoulutuspäivään, jossa keskitytään B- opetuksen toteuttamiseen käytännössä ja yhteisopetukseen. On tärkeää puhua samaa kieltä, kun tavoitellaan yhdessä samaa asiaa nuorten liikenneturvallisuuden paranemista. Uusi kuljettajaopetussuunnitelma edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua tutvojen ja opettajien välillä. Vuonna 2013 alkaen nähdään koulutuksen ja arvioinnin jatkuvaa vuorottelua: kuljettajaopetuksen perusvaihe alkaa koulutuksella ja edellyttää osallistujaltaan vastuullista opiskelua, tutkinnossa arvioidaan opiskelijan kykyä aloittaa itsenäinen harjoittelu liikenteessä, harjoitteluvaiheessa keskitytään kehittämään myös tutkinnossa esille nousseita asioita sekä syventävässä vaiheessa arvioinnin, harjoitusten ja opiskelun vuorottelu motivoivat kuljettajaa itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Yhteiset työkalut niin autokoulussa, kotona kuin tutkinnossa pyrkivät edistämään ensin nuorten ja pitkällä jänteellä koko yhteiskunnan liikenneturvallisuutta. Yhteiseen vuoropuheluun luottaen! Kaija Savolainen toimitusjohtaja Suomen Autokoululiitto ry 3

4 Uusi henkilöstöpäällikkö Ensimmäiset kuukauteni A-Katsastuksessa ovat lähteneet vauhdikkaasti liikkeelle. Aika on vierähtänyt niin nopeasti eteenpäin, että tuntuu kuin olisin aloittanut täällä vasta eilen. Toisaalta liike ja vauhti ovat aina tuntuneet minulle luonnolliselta, joten A- Katsastus on tuntunut kodikkaalta. Olen syntynyt ja asunut koko ikäni Helsingissä, lapsuuden lähiöistä keskustaan, opiskeluaikoina Kallion kulmille, sittemmin takaisin taas lähiöihin. Lukion välivuoden jälkeen suoritin opinnot Helsingin oikeustieteellisessä. Lähes koko opiskeluaikani työskentelin asianajotoimistoissa, joista siirryin valmistumiseni jälkeen yritysmaailmaan. Olin S- ryhmässä työsuhdeasiantuntijana, aika, joka opetti minulle valtavasti ja vakuutti minut siitä, että haluan työskennellä henkilöstöasioiden parissa. Kokemusten kartuttamiseksi hakeuduin myös liittopuolelle, jossa pääsin oppimaan kivenkovilta työmarkkinaosaajilta tesneuvottelujen askelmerkkejä ja salaisuuksia. HR-työ veti voimakkaasti puoleensa, joten siirryin takaisin yritysmaailmaan, tällä kertaa Helsinki-Vantaalle työskentelemään toimialalla, joka on luonteeltaan äärimmäisen turbulentti ja jonka tulevaisuus tuntuu joskus olevan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Työelämä on enemmän tai vähemmin täynnä muutoksia, piirre, joka voimistuu ja korostuu koko ajan. Tiedän, että muutos on aina yksilölle iso asia, johon liittyy myös epävarmuutta. Kun tulevasta ei tiedetä ja muutos tuo mukanaan uutta ja tuntematonta, tuntuu turvallisemmalta jäädä tuttuun ja totuttuun. Kun ottaa askelen uuteen, on aina hetken aikaa ilmassa eikä voi tietää varmasti, onko alla jotain, mikä ottaa vastaan. Tavoitteena on saada muutosten myllerrysten keskelle myös ennakoitavuutta. Vaikka muutos on usein välttämätöntä, sen eteenpäin viemisessä voi kuitenkin toimia monella tapaa. Yrityksen täytyy tietää, minne se on menossa ja miksi. Yrityksellä täytyy olla tavoitteita ja päämääriä. Yrityksen täytyy myös avata nämä kaikille niille ihmisille, jotka ovat osa yritystä ja viime kädessä vievät yrityksen sinne, mihin laivaa halutaan ohjata. Uskon vakaasti yhdessä tekemiseen ja avoimuuteen. Jokaisella työpaikalla on ongelmia ja epäkohtia, mutta en ole vielä kohdannut yhtäkään sellaista tilannetta, jossa asioita ei olisi saatu ratkaistua. Solmujen avaaminen vaatii aina vain hartiavoimin tehtävää työtä ja erityisesti vastuun kantamista. Omalla työpanoksellamme, omalla toiminnallamme ja kantamalla kukin vastuumme voimme vaikuttaa siihen, että pääsemme eteenpäin myös tilanteessa, joka tuntuu aluksi ylitsepääsemättömän vaikealta tai peräti mahdottomalta. Yhdessä tekemisen ja avoimuuden kautta uskon, että muutoksesta on löydettävissä myös mahdollisuus. Ja loppujen lopuksi kyse ei muusta kuin siitä, että kukin tekee parhaansa ja kantaa vastuun omasta toiminnastaan ja omasta itsestään. Kaiken keskellä ei sovi unohtaa, että työ on kuitenkin vain työtä. On tärkeää, että sen lisäksi elämässä on asioita ja tekemistä, jotka saavat omat ajatukset kokonaan irti työstä. Valoa talveen! Anna-Maria Wassman Henkilöstöpäällikkö A-Katsastus Oy Autokatsastajat AK ry:n JÄSENMATKA Pariisi, Ranska

5 Mitä kuuluu Erkki Suihko Ammattikoulun jälkeen olin autonasentajana ja varusmiespalveluksessa 3 Erillisessä Autokomppaniassa Kouvolassa, josta kotiuduin alikersanttina 1970 toukokuussa. Reserviläisura sai huikean päätöksen, kun sotavaltion paperit sekosivat siinä määrin, että ylensivät minut kersantiksi 60-vuotiaana itsenäisyyspäivänä 2009, eli yli 39 vuotta piti jämiä odotella. Valmistuin Mikkelin Tekusta v huhtikuun lopussa. Seuraavana päivänä alkoi ura ARK:n palveluksessa ja komeasti alkoikin, olihan ensimmäinen työpäivä palkallinen vapaa, vapunpäivä. Aloitin suoraan vakinaisena, ilman varamiespalvelua. Rivimiehenä olin vv , sen jälkeen apulaiskatsastusmiehenä ja loppuvuodet olin päällikkönä ja koko uran ajan Kotkan katsastusasemilla. ARK:n virastodemokratiaan osallistuin yhteisessä henkilöstöneuvostossa 1980, , paikallisessa neuvostossa taisin olla pidempäänkin. Luottamusmiehenä Kymen läänissä ja varapääluottamusmiehenä , AK:n hallituksessa ja jäsenenä Mitä kuuluu jokapäiväiseen eloosi? Päivät kuluvat huikeata vauhtia, eläkeläisen kun pitää tehdä kaikki omalla ajalla, työaikana ei voi tehdä mitään! Aamuni alkavat, silloin kun olen kotona, aamuparlamentilla paikallisen Nesteen baarissa klo 6.45, Tätä aikataulua vaimoni jaksaa usein ihmetellä, vaikka nykyisin jo harvemmin, kun ei tavat siitä muutu! Asiaan kuin asiaan, parlamentilta, jotka on pääosin eläkeläisiä, löytyy ratkaisu! Ne, jotka minut vielä muistavat, tietävät, että en kuulu maan hiljaisiin! Olen tämän turpavärkkini kanssa joskus joutunut noloihin tilanteisiin! Asumismuotomme on ollut toista vuotta kerrostalokolmio, jossa ei juuri pihahommat rasita. Riittää, kun harjaa lumet autotallin ovien edestä! Suuren osan ajasta vietämme mökillämme Saimaalla, Punkaharjun Pihlajavedellä. Siellä olen mökkiä rakennellut vuodesta Vielä pitäisi rakentaa autotalli-autokatos-varasto yhdistelmä. Sitten saa rakennushommat riittää, eiköhän ne minun vahtivuoroni kestä ilman remonttia. Kun vaimoni on osaaikaeläkkeellä, niin meillä on mahdollisuus myöskin viettää aikaa mökillä, nyt tähän mennessä kirjanpidon mukaan vuoden alusta 110 vuorokautta. Toinen mieluinen harrastus on matkailu, sekä Lapissa, että ulkomailla. Mitkä ovat muistosi AK ry:stä? Muistot ovat yksinomaan hyviä ja mukavia. Sain paljon hienoja ystäviä ympäri Suomea. Erityisen mukavia retkiä olivat vuosikokoukset ja AK:n kesäpäivät. Voi vain sanoa, että oli mukavaa aikaa, kun sai olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Mikä on suhteesi autoon ja liikenteeseen nyt? Autoa ajan nykyisinkin voi sanoa päivittäin, alla on C-sarjan automaatti Mercedes vm Pyrin ajamaan turvallisesti ja rauhallisesti, niin kuin eläkeläisen kuuluukin. Liikenteeseen toivoisin malttia kaikillle, tuossa mökkimatkalla sen erityisesti huomaa, kun kiire teettää älyttömiä ohituksia yms. Ei sen puoleen, kyllä minäkin nuorena olin liian hurja kuski, mutta ikä tunnetusti tuo viisautta. Terveiset katsastajille ja yhdistykselle? Nykyisin tuntuu kaikessa vain rahan ääni. Yritykset käyvät jatkuvaa YT-prosessia. Minä toivon hartaasti, että katsastustoiminta jatkuu Suomessa nykyisen järjestelmän mukaisena riippumattona toimintana. Toivon katsastajien työpaikkojen säilyvän näissä myllerryksissä. Autokatsastajat on erittäin tarpeellinen yhdistys alan ammattilaisten edunvalvojana. Kaikkien katsastajien etuna on kuulua yhdistykseen. Kuka häntä puolustaa, jos ei oma yhdistys. Yhdistystoiminta vaatii aina omat henkilönsä asioiden hoitamiseen. Siinä on jokaisella jäsenellä peiliinkatsomisen paikka, pitää olla aktiivinen osallistuja ja kantaa oma kortensa kekoon. Toivon AK ry:n jäsenille kaikkea hyvää! Kotkassa Erkki Suihko 5

6 Autokatsastajat AK ry:n jäsenmatka Tukholmaan T orstaina 2. kesäkuuta oli kokoontunut 24 yhdistyksen jäsentä, seuralaista ja kutsuvierasta Katajanokan terminaaliin lähteäkseen yhdistyksen jäsenmatkalle Tukholmaan. Menomatka Tukholmaan tapahtui Viikinkilaiva m/s Mariellalla. Matkan alkajaisiksi yhdistys tarjosi laivalla buffet aterian, jossa oli vapaat ruokajuomat ja juomahanat olivatkin ahkerasti käytössä. Ruokailun jälkeen olikin sitten vapaata ohjelmaa omaan tahtiin ja useimmat näyttivät viihtyvän tanssiparketilla aamuun asti. Perjantaina aamupäivällä saavuttiin Tukholmaan ja Stadsgårdenin terminaalissa meitä oli odottamassa bussi. Bussilla lähdettiin parin tunnin mittaiselle kiertoajelulle tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin suomenkielisen oppaan johdolla. Kaupunkiin tutustumisen jälkeen lähdimme sitten bussilla Carspectin Vårbyn asemalle tutustumaan ruotsalaiseen katsastustoimintaan. Bussimatkan aikana meille puhuivat sekä TTT:n nykyinen puheenjohtaja Heikki Tuominen, että entinen puheenjohtaja Tapani Kontiala TTT:hen liittyvistä ajankohtaisista ja osin menneistäkin asioista. Vårbyssä asemaa meille esitteli Ruotsin maajohtaja Johan Cederlund. Linja siellä on pitkä putki ja kaikki toimenpiteet tapahtuivat samassa hallissa. Asiakkaat istuivat lasiseinän takana akvaariossa odottamassa katsastuksen ajan. Katsastushintaan vaikutti oliko varannut ajan etukäteen vai tuliko katsastukseen ilman aikaa. Drop-in katsastus oli luonnollisesti kalliimpi, kuin aikavarauksella tullut. Katsastusasemavierailun jälkeen kävimme vielä katsomassa pikaisesti kuninkaan kesäasuntoa ulkopuolelta, lipun mukaan kuningas oli paikalla. Lopuksi bussi vei meidät Hotelli Elite Palaceen, josta ryhmällemme oli varattu kahden hengen huoneet. Huoneissa oli parisängyt ja yhteinen peitto. Illalla oli omatoimista ohjelmaa, jolloin kerkisi käymään syömässä ja tutustumaan kaupunkiin. Osa ryhmästä kävi syömässä yhdessä ja osa pienemmissä ryhmissä tai itsekseen. Lauantaina oli myös vapaata aikaa, jolloin kerkisi jatkaa tutustumista kaupunkiin ja ostaa vaikka kotiin tuomisia, ennen kuin piti kokoontua Stadsgårdenille odottamaan m/s Gabriellan lähtöä kohti Helsinkiä. 6

7 Reijo on joskus nuorempana miehenä asunut Liljeholmenissa, joten hän vei minut (Timo) ja Haavan Jukan katsomaan entistä asumustaan sinne. Tukholma on muuttunut käsittämättömän (?) paljon reilussa 30 vuodessa, lopulta talo kuitenkin löytyi pienen etsimisen jälkeen tutulta paikalta. Olimme vain tulleet väärältä puolelta maanalaisen asemalta ulos! Paluumatkalla oli myös tarjolla buffet-ateria vapailla ruokajuomilla, mutta tällä kertaa hanat eivät olleet ehkä ihan yhtä aktiivisesti käytössä kuin menomatkalla. Eihän sitä tietysti kolmea päivää putkeen kukaan jaksa juoda, varsinkaan jos ei ole harjoitellut etukäteen. Kokonaisuutena pidimme matkaa onnistuneena ja hyvin järjestettynä. Reijolle jäi mieleen pelottava kokemus nukkumisesta Haavan Jukan kanssa parisängyssä yhteisellä peitolla. Jotkut matkalaisista saattoivat kokea pienen pettymyksen, kun eivät löytäneet Kalle s Massagea etsinnöistä huolimatta. Jutun muistelivat katsastaja Timo Selin, A-Katsastus Oy, Nokia ja katsastajatutvo Reijo I Lehtinen, A-Katsastus Oy, Nokia. Reijo I. Lehtinen Timo Selin 7

8 Taloudenhoitaja Yhdistyksen talous menee tällä hetkellä budjetoidun mukaisesti, ei mitään kovin suuria poikkeamia suuntaan, eikä toiseen ja näyttää siltä, että tänä vuonna pääsemme voitolliseen tulokseen. Viimevuonna lakkoavustuksia varten ottamaamme pankkilainaa on lyhennetty suunnitellun mukaisesti. Taseen arvo lokakuun lopussa oli samaa luokkaa kuin vuosi sitten. Lomaosaketta on tänäkin vuonna varattu aika mukavasti. Keväällä oli kiitettävästi varauksia, mutta kesä oli kovin hiljaista aikaa, syksyllä ja loppuvuodesta on taas ollut varauksia. Tätä kirjoittaessani varauskalenterista löytyy vielä muutamia vapaita viikkoja ensi keväälle. Tietoa Kätkäläisestä sekä varauskalenteri, josta voi tarkastaa vapaana olevat ajat, löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta Tietoa Levistä ja Levin tapahtumatarjonnasta löytyy osoitteesta Vuoden 2012 vuosikokous järjestetään maaliskuussa laivaristeilynä Turusta ja toivon kokoukseen runsasta osanottoa, siellä tehdään päätöksiä tärkeistä asioista. Seuraava jäsenmatka toukokuussa 2012 suuntautuu Ranskaan, johon on ennakkovarattu paikkoja aikaisempia jäsenmatkoja enemmän. Toivotan hyvää ja rauhallista joulun aikaa kaikille Autokatsastajat-lehden lukijoille. Heikki Kansanaho Taloudenhoitaja Autokatsastajat AK ry Työsuojelu Valtuutetun ominaisuudessa heitän pienen tehtävän asemille. Katsokaa ja tutustukaa milloin ja kuka on tehnyt asemalla työsuojelutarkastuksen. Tämän hetken kuumin kysymys on se, että onko tarkastuksessa todetut puutteet korjattu. Me valtuutetut olemme huomanneet, että ainakin talon sisäisistä tarkastuksista tehty raportti on jäänyt vain arkistoon. Vanhoilla asemilla työsuojelullisia ongelmia saattaa olla runsaastikin. Tiloja ja työpisteitä on vuosien varrella muutettu ja aina ei ole huomioitu kaikkia asioita myös työsuojelun kannalta. Ottakaa yhteys alueenne valtuutettuun mikäli kysymyksiä ilmaantuu. Lisäksi vanhoilla asemilla on alkanut esiintyä kosteusvaurioita, joiden kanssa ei sovi leikkiä. Kosteusvaurioiden aiheuttamat ongelmat saattavat muhia vuosia ennen kuin oireet ilmenevät henkilöillä ja siinä vaiheessa ollaankin jo myöhässä. Erilaisista hengitys-sairauksista eroon pääseminen ei onnistukaan enää helpolla, jos milloinkaan. Asemien siisteyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Siisteydellä on terveysvaikutuksia ja myös firman ulkoiseen imagoon suuri vaikutus; niin toimiston kun hallin puolellakin pienillä ehostuksilla saavutettaisiin merkittäviä muutoksia. Jokaisella asemalla pitää olla jonkin asteinen suunnitelma miten työpisteitä ylläpidetään puhtaana. Pelkästään henkilökunnan työn ohella tapahtuva siivoaminen ei ole riittävää. Useimmat asemat ovat nykyään vuokrakiinteistössä. Omistajan ja vuokraajan välinen sopimus siitä, mitkä kiinteistöhuoltojen tehtävät kuuluvat kummalle taholle, ei toimi. Koko henkilöstön pitää tietää näistä asioista, jotta niitä pystytään myös valvomaan. Kertokaa alueenne valtuutetulle mikäli on ongelmia. Pirteää talven odotusta. Tuomo Vikstedt Työsuojeluvaltuutettu Alue III A-Katsastus Oy 8

9 Jäsenmatka vai kesäpäivät? Mihin mennään? Mitä maksaa? Mitä sillä rahalla saa? Miksi sinne? Miksi ei jonnekin muualle? Ennen oli sitä ja tätä... Tällä hetkellä kun tätä kirjoittelen, on meitä Autokatsastajat ry:n jäseniä n Kaikkia ei pysty aina miellyttämään. Kuitenkin hallituksella olisi halu tehdä niin jos se olisi mahdollista. Mielipiteitä siis tarvitaan... AK ry on vuosittain järjestänyt jäsenmatkan. Usein kohteena on ollut maa, johon A-Katsastus on hiljattain avannut katsastusaseman. Mikäli A-Katsastuksella ei ole ollut ko. maassa asemaa niin kuitenkin paikalliseen katsastus- (ja tutkinto-) toimintaan on tutustuttu. Yleensä lähtijöitä on ollut vajaa 30 henkilöä. Viime vuotinen Lontoon matka oli poikkeus kysynnän suhteen. Matka budjetoitiin aiempien vuosien mukaisesti 26 henkilölle ja suuren kysynnän ilmettyä saimme neljä lisäpaikkaa, jotka arvottiin ilmoittautuneiden kesken. Lisäpaikat olivat yhdistykselle kalliimpia kuin ennakkoon varaamamme paikat. Aikaisempina vuosina meillä on ollut vaikeuksia saada kaikki ennakkoon varaamamme paikat myydyksi, mutta olemme kuitenkin joutuneet maksamaan ennakkovaratuista paikoista. Nämä vaikuttavat hintaan (nostavasti), jonka yhdistys on (keskimäärin) osallistujaa kohden matkoista maksanut. Matkan ajankohta on perinteisesti ollut helatorstai viikonloppu. Myös työnantajamme on arvostanut vuotuista jäsenmatkaamme antamalla palkallisen vapaapäivän helatorstain jälkeiseksi perjantaiksi. Näin olemme saaneet neljän päivän pituisen matkan. Seuraava jäsenmatka tullee olemaan Ranskaan ensi vuonna Hallitus on saanut palautetta kesäpäivien palauttamisesta. Viime vuonna (2010) lakko, mikä oli raskas sekä henkilöstölle järjestöineen että työnantajalle. Se sotki monia asioita ja A-Katsastuksen kesäpäivät siinä sivussa jäivät pitämättä. Nykyjohto on kertonut, ettei myöskään tänä vuonna (2011) järjestetä ke-säpäiviä ainakaan vastaavassa muodossa kuin aiemmin. Alueelliset kokoontumiset ovat tänä vuonna korvanneet aiemmat kesäpäivät. Miten jatkossa? Ei ole varmaa tietoa. Alun perin kesäpäivät ovat olleet henkilöstöyhdistysten järjestämät. Työnantaja on tullut vasta myöhemmin mukaan ja muokannut kesäpäivistä sellaiset kuin mihin me 2000-luvulla taloon tulleet olemme tottuneet. Kun AK:n järjestämät kesäpäivät pidettiin Saimaanrannassa, valtionhallinnosta olivat mukana mm. verovirkailijat ja myös minun ikäpolveni on saanut kuulla nautinnollisia tarinoita siellä tapahtuneista maineteoista... A-Katsastuksen järjestämät kesäpäivät ovat olleet osallistujille maksuttomat, majoitus on ollut hotellitasoista, ohjelmatoimisto on järjestänyt monen moista ohjelmaa... Mitä me/te siis ihan oikeasti haluamme/ -tte? Jäsenmatka nielee yhdistyksen varoja omavastuuhinnan ylittävän erotuksen mukaisesti. Yleensä jäsenmatkalle lähtijöiden kotimaan matkakulut on korvattu edullisimman mukaisesti (ei 2011). Jos järjestämme kesäpäivät jossain Suomessa, niin paljonko omavastuu hinta voisi olla? Kuinka moni jäsen sitoutuu osallistumaan kesäpäiville jos sellaiset järjestetään? Mikäli osallistujia olisi vain hallitus, niin paikka voisi olla Levillä oleva yhdistyksemme mökki! Majoituskuluja ei varsinaisesti tulisi. Mikäli hallituksen lisäksi osallistuisi toinen mokoma, niin seinän takana on TTT:n osake, jonka saisimme todennäköisesti edullisesti vuokrattua. Mikäli ajankohta olisi edelleen helatorstaiviikonloppu, niin lisää majoitusta toukokuussa saisi Leviltä varmasti edulliseen hintaan. Mielestäni 100 jäsentä AK:n kesäpäiville olisi menestys! Entä ohjelma? Ruuat? Kaikki järjestelyt maksavat. Etäisyydet Leville ovat etelästä pitkät. Voitte mielessänne laskea e/ osallistuja ei vielä sisällä luksusta. Jos yhdistys maksaisi puolet, niin 100 x 100 = ! Tässä budjetissa ei vielä olisi matkakuluja. Toinen vuodelle 2012 kartoitettu vaihtoehto olisi hotelli Keurusselkä keskeltä Suomea : 46 /osallistuja sisältäen tulokahvin ja sämpylän /aamiaisen, lounaan noutopöydästä, rantasaunan, päivällisen noutopöydästä, illanvieton orkesterin tahdissa, aamusaunan ja aamiaisen (tulopäivä ja huoneen luovutus seuraavana päivänä klo 12). Ei siis vielä varsinaista aktiviteettiohjelmaa eikä majoitusta! Majoituskustannukset alkaen 40 /yö. AK ry:n seuraava vuosikokous on Turussa Todennäköisesti teemme siellä kyselyn kesäpäivistä/ jäsenmatkasta. Olisiko paras vaihtoehto vuorovuosin kesäpäivät Suomessa tai jäsenmatka ulkomaille? Se aiemmin mainitsemani omavastuuosuus. Paljonko olemme valmiit maksamaan ja minkä tasoista tuotetta haluamme. Nykyistä taloudenhoitajaa lainaten: Rahaa ei ole määräänsä enempää! Ja vaikka työpaikkani on Matin ja Tepon kotikaupungissa niin minäkään en haluaisi toimia heidän laulunsa mukaan: Tuo tyttö pöytä täyteen vaik rahat on loppu. Heikki Haapanala Varapuheenjohtaja Autokatsastajat AK ry 9

10 Vuonna 2012 merkkipäiviään viettävät 70 vuotta Jaatinen Atte Tarmo Tapani Kotro Reijo Väinö Ruonamaa Olli Antero Kananen Leo Sakari Kukko Tuomas Olavi Aaltonen Pekka Erik Tähtinen Pauli Juhani Jungerstam Stig Harry Laine Alpo Kalevi 60 vuotta Homma Esa Eino Levä Veli Martti Koskinen Simo Auno Juhani Sundelin Ingemar Bo Göran Haapa Jukka Ensio Råtts Leif Mikael Peitso Lasse Tapio Mattila Ismo Tapio Fabritius Timo Kalle Juhani Heikkilä Paavo Olavi Järvinen Ossi Tapio Salminen Jaakko Olavi Helminen Esa Lasse Kujanpää Esko Juhani Skytten Aimo Erkki Asser Rapo Jorma Antero Nieminen Jouko Uolevi Backman Leif Albin Rehti Jari Jorma Ali-Lekkala Päivi Hannele Mäenpää Harry Juhani 50 vuotta Koivusalo Teijo Esau Nordvall Seppo Auvo Tapio Hindren Johan Michael Lipponen Erkki Veli Mällinen Markku Fredrik Pohja Timo-Pekka Valtonen Juha Kalevi Tamminen Jari Kalevi Nisunen Vesa Väinö Sakari Stenman Rainer Ingemar Viljanen Veijo Juhani Loikkanen Kari Pekka Partonen-Rekola Päivi Marketta Kettunen Kari Ensio Tabermann Juha Petteri Autokatsastajat AK ry:n sääntömääräinen VUOSIKOKOUS M/S Amorella TURKU Jäsenasiaa! Hyvä yhdistyksemme jäsen, JOS... työsuhteessasi tapahtuu muutos, työpaikkasi muuttuu, haluat muuttaa jäsenmaksusi perintätapaa, siirryt pois katsastusalalta tai...haluat tietää muuta jäsenyyteesi liittyvää niin ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Pekka Jääskeläiseen Autokatsastajat toivottaa lukijoilleen Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 10

11 Autokatsastajat AK ry:n hallitus puheenjohtaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu KAARINA varapuheenjohtaja Heikki Haapanala Huhmarintie PIIKKIÖ sihteeri Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI taloudenhoitaja Heikki Kansanaho Välttikatu 2 E TAMPERE jäsenet Juhani Hietanen Piilolantie SODANKYLÄ Jussi Kauppinen Raimo Korhonen Virtasalmentie 3 A VUORELA Mäkröntie 117 A KAJAANI Jarkko Leppä Nuutinniementie HIRVENSALMI Veijo Viljanen Kauriintie 4 V HELSINKI varajäsenet Elina Rantanen Yrttipolku 4 A MELTOSJÄRVI Saila Simola Poppelikatu 5 B LAHTI Autokatsastajat AK ry:n luottamusmiehet Pääluottamusmies Matti Lassila Siirintie MYLLYOJA Varapääluottamusmies Päivikki Kärkkäinen Alueelliset luottamusmiehet Alue I Vilho Raatikainen Lehijärvenrantatie PAROLANNUMMI Varaluottamusmies Päivikki Kärkkäinen Alue II Pekka Jääskeläinen Revontulentie 3 K KORPILAHTI Varaluottamusmies Outi Vauhkonen Alue III Maikki Pajunen Ahertajankatu TAMPERE Varaluottamusmies Heikki Kansanaho Alue IV Raimo Korhonen Mäkröntie 117 A KAJAANI Varaluottamusmies Riitta Puska 11

12 Kätkäläinen Yhdistyksen lomahuoneisto sijaitsee Levillä Kittilän kunnan Sirkankylässä osoitteessa Myllyjoentie 5 A Sirkka. Loma-asunnossa on olohuone, keittiö, kolme makuuhuonetta, parvi ja saunaosasto sekä kaksi erillistä WC:tä, tilat soveltuvat hyvin 6 8 henkilölle. Yhdistyksen jäsenet voivat varata huoneiston käyttöönsä tai kysyä lisätietoja sähköpostilla Varauskalenteri ja käyttösäännöt ovat nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla kohdassa Kätkäläinen.

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542 1 Varsinais-Suomen reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailut 9.6.2012 Tulokset Pienoiskivääri, makuu 60 ls 1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit 573 2. majuri Uolevi Piispanen Salon

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

SM 300, IKÄKAUSISARJAT

SM 300, IKÄKAUSISARJAT HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 12. - 21:17:42 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M50 1. Matti Viljakainen SäSA 98 99 99 296 2. Tapio Kajan KAMS 99 97 98 294 3. Jukka Nieminen LeA 93 100 98 291 12x 4. Jari Lehtinen KSA

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 INFRA-ALAN TOIMIHENKILÖLIITTO INTEK RY TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1 TALOUDELLINEN EDUNVALVONTA 1.1 Palvelussuhteen ehtojen tarkistukset vuonna 2015 Kertomusvuoden sopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.8.2015

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 Maaseutunuorten Sportti Startti on valtakunnallinen tapahtuma.

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari Tulokset 11.5.2011 Yleinen Pien-Lamposaari 1 Ritva Turkki 8505 2 Pirjo Huopainen 5965 3 Seija Mäkirinta 5545 4 Arja Villanen 4931 5 Terttu Huhtiniemi 4319 6 Maritta Pulli 3920 7 Martta Huuskonen 3687 8

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Alpo Kähkönen: Juhlien Jatkot Leirikari ja Petäjäselkä

Alpo Kähkönen: Juhlien Jatkot Leirikari ja Petäjäselkä Alpo Kähkönen: Juhlien Jatkot Ketosen tilausajobussi odotti pääjulan päätyttyä Jänkätien ammattioppilaitoksen pihalla piirikokoukseen lähteviä juhlijoita. Suuntana oli Rovaniemen kaupungin omistama leirikeskus

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 Aika 09.09.2013 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 22 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot