TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka klo Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa Karvo, Marja Kivimäki, Anna Korpela, Helka saapui klo aikana Laaksonen, Marja-Liisa Lipponen, Varpu Luokkala, Anni Punkari, Antti saapui klo aikana Rautelo, Marja-Liisa Salmenpohja, Juhani Sompa-Hokkanen, Riitta Tuhkanen-Mattila, Marja-Sinikka Uusitalo, Pekka Häkkinen, Salla johtava kappalainen poissa Tomi, Miika Sihteeri Toivonen, Outi Allekirjoitukset Olli Hallikainen puheenjohtaja Outi Toivonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella / 2014 Tiina Eskelinen Piippa Jumppanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntien talo, hallintopalvelut virastopäivinä / - / 2014 Todistaa Outi Toivonen vs. kansliasihteeri

2 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 2(22) Käsitellyt asiat 90 Kokouksen avaus 3 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 93 Käsittelyjärjestys 3 94 Ilmoitusasiat 3 95 Lausunnon antaminen ohje-, johto- ja toimintasäännöistä 4 96 Lausunnon antaminen toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Erityiskatteisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen Lähetyssihteeri Sanna Kramerin opinto- ja tutustumismatka-anomus Japaniin syksyllä Vaalilautakunnan täydentäminen Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös 19

3 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 3(22) 90 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Eskelinen ja Piippa Jumppanen. 93 Käsittelyjärjestys Hyväksyttiin esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. 94 Ilmoitusasiat Liite 1 - Tuomiokirkkoseurakuntaan on liittynyt syyskuussa 12 jäsentä - Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 85-99/ Tuomiokirkkoseurakunnan johtoryhmän muistiot - Talouden toteutuma Ote Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjasta 16/ Viranhoitomääräys, pastori Marianne Korhonen-Hieta - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös koskien Antti Punkarin valitusta. Hallinto-oikeus ei kiellä seurakuntaneuvoston päätöksen täytäntöönpanoa. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen. - Tuomiokirkkoseurakunta, Kalevan diakoniavastuuryhmän avustuskokouksen muistio 7/2014 Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

4 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 4(22) D:TAL: 232/000/ Lausunnon antaminen ohje-, johto- ja toimintasäännöistä Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu on edennyt yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kokouksessaan säännöistä seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot. Samanaikaisesti lausuntojen antamisen kanssa toteutetaan myös asiaan liittyvä lapsivaikutusten arviointi sekä henkilöstön kuulemiset varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön osalta. Perussääntöön perustuvia muita kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia sääntöjä ovat yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö sekä hautaustoimen ohjesääntö. Muut tarvittavat säännöt on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi yhteisten tehtävien johtosääntöön. Luonnokset näistä säännöistä ovat liitteenä. Liitteet 5-8 Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön sekä yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun osalta tehdään kevätkauden 2015 kuluessa lähempi yhteinen arviointi siitä, miten muuttuneessa kokonaistilanteessa tällä hetkellä yhteisesti hoidettavat vastuut jatkossa hoidetaan. Arviointi tehdään asia- ja toimialakohtaisesti ja yhteistyössä seurakuntien sekä kyseisten työmuotojen esimiesten kanssa. Tästä johtuen on nyt hyväksyttäväksi esitettävään sääntöversioon kuvattu yhteisesti hoidettavat tehtävät lähtökohtaisesti nykyisen tilanteen mukaisina. Sääntövalmistelu on tehty yhteisen kirkkoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. Niiden mukaisesti seurakunnissa toimivien johtavien nuorisotyönohjaajien, nuorisotyönohjaajien sekä lapsityönohjaajien työ sijoittuu työnjohdollisesti seurakuntiin. Lapsityönohjaajien ja johtavien nuorisotyönohjaajien esimiehenä toimii kirkkoherra. Ehdotus Puheenjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot liitteinä olevista yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä, yhteisten tehtävien johtosäännöstä, taloussäännöstä sekä hautaustoimen ohjesäännöstä mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli jokaisen säännön luku /pykälä kerrallaan. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön tehtiin varapuheenjohtajan ehdotuksesta tarkennukset 3. pykälään korvaamalla kulloinkin esittelijöinä toimivilla muotoon esittelyoikeuden omaavilla. Edelleen 5. pykälän 1. kappaleen loppuosaan lisättiin johtosäännössä määritel-

5 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 5(22) Liitteet 2,3,4,5,6 lyt. Edelleen 15. pykälän loppuun lisättiin lause Seurakuntien yhteiseen suunnitteluun voi yhteinen kirkkoneuvosto asettaa viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuvan asiantuntijaryhmän. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennukset ja stilisoinnit yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön yksimielisesti. Yhteisten tehtävien johtosääntöön esittelijä oli tehnyt kielellisiä stilisointeja, jotka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi. Säännön C-osaan 3. pykälään varapuheenjohtaja ehdotti kaikkien päällikkö-nimikkeiden muuttamista johtajiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen varapuheenjohtajan johdolla lisättiin D-osaan 4. pykälään lause Johtokunnassa tulee olla edustettuna alan asiantuntemus. Johtokuntien tehtäviin lisättiin uutena 2. kohta sekä tarkennettiin 9. (>10.) kohtaa. Tarkennuksia tehtiin H-osaan 12. pykälän ensimmäiseen kappaleeseen sekä 17. pykälään. Edelleen I-osaan tehtiin pieniä tarkennuksia sekä lisättiin 33. pykälään talousjohtajan tehtäviin vastata sijoitusstrategian toteuttamisesta, vastata seurakuntayhtymän vakuutuksista ja päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista. Edelleen 35. pykälään ehdotettiin, että viestintäjohtajan valitsee yhteisen kirkkoneuvoston sijaan jatkossa yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti yhteisten tehtävien johtosääntöön ehdotetut tarkennukset. Taloussääntöön ehdotettiin tarkennusta 2. pykälän viimeisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen siten, että se muutettaisiin muotoon Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa toimikaudekseen asiantuntijatyöryhmän taloushallinnon ohjaamiseen ja toiminnan ja sekä talouden arviointiin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi taloussääntöön tehdyn tarkennuksen yksimielisesti. Hautaustoimen ohjesääntöön ehdotettiin tarkennusta 2. ja 11. pykälään sekä puuttuvan 4. pykälän (Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma) lisäämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautaustoimen ohjesääntöön ehdotetut tarkennukset ja lisäyksen yksimielisesti. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot liitteinä olevista yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä, yhteisten tehtävien johtosäännöstä, taloussäännöstä sekä hautaustoimen ohjesäännöstä mennessä. Ehdotus Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto antaa liitteen mukaisen lausunnon ohje-, johto- ja toimintasäännöistä.

6 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 6(22) Käsittely Seurakuntaneuvosto kävi ensin yleiskeskustelun ja sen jälkeen käytiin yksityiskohtaisesti ohje-, johto- ja toimintasäännöt läpi. Seurakuntaneuvosto teki yksimielisesti täydennyksiä ja tarkennuksia puheenjohtajan tekemään lausuntoehdotukseen. Yhteisten tehtävien johtosääntöä käsitellessä kohdassa D Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila teki muutosehdotuksen kohtaan 4 Johtaa, kehittää, valvoa ja arvioida. Tiina Eskelinen kannatti esitystä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattilan tekemään muutosehdotusta äänestävät ei. Kättennostolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 jaa ääntä (Varpu Lipponen, Anna Kivimäki, Pekka Uusitalo, Antti Punkari, Marja- Liisa Rautelo, Marja Karvo, Riitta Sompa-Hokkanen, Anni Luokkala, Juhani Salmenpohja, Piippa Jumppanen, Marja-Liisa Laaksonen, Helka Korpela, Olli Hallikainen) ja 2 ei -ääntä (Marja-Sinikka Tuhkanen- Mattila, Tiina Eskelinen), joten pohjaehdotus hyväksyttiin. Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi liitteen 6 mukaisen lausunnon ohje-, johto- ja toimintasäännöistä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto

7 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 7(22) D:TAL: 209/041/ Lausunnon antaminen toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2015 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasti talousarviosta vuodelle 2015 kokouksessaan Keskustelussa esille tulleet näkökohdat on pyritty huomioimaan nyt esillä olevassa esityksessä. Investoinneista ns. pienten investointihankkeiden osio on poistettu kokonaan. Aiemmassa yhteisen kirkkoneuvoston esittelyssä pienten investointihankkeiden osuutta oli jo rajattu merkittävästi aiemmasta luonteensa mukaisesti käyttötalouteen kuuluvilla hankkeilla. Loput ns. pienet hankkeet päätettiin siirtää pääryhmäänsä investoinneissa (esim. kirkot, seurakuntatalot). Lisäksi talousarviokirjan rakennetta päätettiin muuttaa siten, että ensin tulevat seurakunnat, sitten nykyiset yhteiset työmuodot ja sen jälkeen tukipalvelut. Toiminnan tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin kannalta esitettiin käyttöön otettavaksi mittareita. Muilta osin todettiin, että esityksen mukaisesti voidaan jatkaa valmistelua. Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi sekä talousarvioksi vuodeksi 2015 on liitteenä. Liite 10 Talous- ja toimintasuunnitelman yleisperusteluissa on esitetty toiminnan näkökulmasta linjauksia, joihin kirkon tehtävä ja toimintaympäristön muutos kirkkoa Tampereella haastaa. Seurakunnan perustyötä tulee tehdä vuorovaikutuksen kaikilla tasoilla entistä suunnitelmallisemmin ja johdonmukaisemmin. On toimittava jäsenlähtöisesti ja selvitettävä tamperelaisten mielikuvia, ajatuksia ja odotuksia kirkolle. Kohtaamisten laadunmäärittelyn tekee jokaisen tamperelainen erilaisissa kohtaamisissa kirkon työntekijän kanssa. Haasteitamme on muun muassa palautteen systemaattinen kerääminen, ketterä reagointi muutostarpeisiin ja monikanavainen viestintä jäsenyyden kautta avautuvasta kirkon perussanomasta tamperelaisille. Talousarvion valmistelun rinnalla valmistellaan perussäännön alaisia johto- ja ohjesääntöjä. Koska talousarvio on laadittu pitkälti olemassa olevalle rakenteelle lukuun ottamatta seurakuntarakenteen muuttumista, on todennäköistä, että hyväksyttyyn talousarvioon joudutaan tekemään talousarviomuutoksia kevään 2015 kuluessa. Vuoden 2015 talousarvioesitys on talousarviovuoden osalta ylijäämäinen euroa. Talousarvon laadintaohjeessa ylijäämätavoitteeksi oli asetettu noin 0,7 milj. euroa. Talousarvion käyttötalouden menojen yhteismäärä on 44,6 euroa (44,6 milj. euroa v. 2014). Kaikkien menojen

8 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 8(22) summa on 48,1 milj. euroa (47,8 milj. euroa). Verotuloja arvioidaan vuonna 2015 kertyvän yhteensä 34,8 milj. euroa, josta yhteisövero-osuus on 3,5 milj. euroa eli 10,1 %. Talousarvio-ohjeen mukainen säästötavoite on toteutunut yli puolella toimintayksiköistä. Säästötavoitteen alittaminen johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöpalveluiden rahoitusvastikkeet nousevat Kiinteistö Oy Hämeenkatu 28:n lainanlyhennysohjelman muutosten takia. Myös vaatimukset liiketilojen vuokrantarkistuksiin ja vuokrattavana olevien tilojen edelleenvuokrauksen aikojen piteneminen aiheuttavat tulojen pienenemistä. Lisäksi ns. pienten hankkeiden kattaminen käyttötaloudessa aiheuttaa lisäpaineita kiinteistöpalveluille. Edellä olevan johdosta on ensiarvoisen tärkeää talousarvovuoden aikana selkeästi asettaa yhteiseksi tavoitteeksi kiinteistöistä luopumisen ja työskennellä tavoitteen toteutumiseksi. Investointisuunnitelman mukaiset investointikustannukset ovat 3,3 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 2,4 milj. euroa. Suurimmat kohteet ovat uuden leirikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen aloittaminen Pättinniemeen, Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus ja Luhtaanrannan uuden kokoontumistilan rakentaminen ja vanhan rakennuksen purkaminen. Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus esitetään katettavaksi peruskorjausrahastosta. Vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan edelleen osastotasoa. Toimintakatetta ei saa ylittää. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan on paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. hyväksytään yleisperustelussa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2015 sekä talousarvio vuodeksi 2015

9 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 9(22) 3. hyväksytään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2015 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen aikana esittelijä tarkensi kohdan 350 Leiri- ja kurssikeskukset toimintasuunnitelman painopisteiden ensimmäisen kappaleen lopun muotoon Vuoden 2015 ajaksi suljetaan Julkujärven leirikeskus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennuksen yksimielisesti. Käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ponsi. Käsiteltäessä 2. pontta Anne Karhola ehdotti investointisuunnitelmaan muutosta siten, että Luhtaanrannan leirikeskuksen uuteen kokoontumistilaan varattu euroa siirrettäisiin vuodesta 2016 vuoteen 2015 ja että jätevesijärjestelmään vuodelle 2016 varattu euroa siirrettäisiin vuodelle Tapio Korpinen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, ja siitä oli äänestettävä. Äänestys sovittiin tehtäväksi kättennostolla. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja Anne Karholan muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Kättennostolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa -ääntä (Jussi Mäkinen ja Anni Pälä) ja 6 ei -ääntä (Anne Karhola, Maija Simelius, Varpu Lipponen, Laura Pöyhönen, Kaarlo Koivisto ja Tapio Korpinen). Näin muutosehdotus tuli hyväksytyksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2. ponnen edellä esitetyin muutoksin. Edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin 3., 4. ja 5. ponsi. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että

10 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) 1. hyväksytään yleisperustelussa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2015 sekä talousarvio vuodeksi 2015 edellä kuvatuilla tarkennuksilla kohtiin 350 Leirija kurssikeskukset sekä investointisuunnitelma 3. hyväksytään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2015 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Ehdotus Käsittely Päätös Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto puoltaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2015 hyväksymistä muilta osin paitsi investointiosaan seurakuntaneuvosto pyytää lisäyksenä tuolihissin asentamisen Tuomiokirkon alasalin portaikkoon esteettömyyden parantamiseksi. Puheenjohtaja täydensi päätösehdotuksen seuraavaan muotoon: Seurakuntaneuvosto puoltaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2015 hyväksymistä muilta osin paitsi investointiosaan seurakuntaneuvosto pyytää lisäyksenä tuolihissin asentamisen Tuomiokirkon alasalin portaikkoon esteettömyyden parantamiseksi ja että uudessa seurakuntarakenteessa seurakuntayhtymän johtoryhmän ei ole enää perusteltua ottaa kantaa seurakuntien virantäyttölupiin. Siksi seurakuntaneuvosto esittää että johtoryhmä ei päätä virkojen täyttöluvista vaan päätös kuuluu seurakuntaneuvostotojen toimivaltaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto

11 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) D:TAL: 209/041/ Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2012 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on työyksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmassa hyvin noudatettu ja ehdotuksia on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa lakkautettavan C- kanttorin viran muuttamisesta B-kanttorin viraksi, uudesta yhteisen seurakuntatyön kehittämistyön asiantuntijan virasta sekä diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan viran perustamisesta. Virkojen muutoksia ja niihin liittyviä nimikemuutoksia ehdotetaan paikallisseurakuntaan, nuorisotyöhön, yhteiseen seurakuntatyöhön, seurakuntatoimistoon, keskusrekisteriin, kiinteistöpalveluihin ja hallintopalveluihin. Liite 9 Tähän virkapakettiin sisältyy myös lakkautettava C-kanttorin virka Harjun seurakunnassa sekä lakkautettavat diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat, joita esitetään jatkossa yhdistettäviksi. Kasvatuksen johtamisjärjestelyistä päätetään sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt yhteisten tehtävien johtosäännön. Lähtökohtaisesti myös kasvatus tullaan jatkossa järjestämään yhden johtavan viranhaltijan alaisuuteen yhdistämällä nykyiset varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön johtajien virat. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat lukien Harjun seurakunta Harjun seurakunnassa lakkautettavaksi esitetyn C-kanttorin viran tilalle esitetään perustettavaksi B-kanttorin virka. Yhteinen seurakuntatyö Yhteinen seurakuntatyö esittää, että perustetaan kehittämistyön asiantuntijan virka. Virassa on hengellisen työn työaika. Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi sen hoitajalta edellytetään kokemusta kehittämistyöstä, innovatiivista työotetta, joustavuutta ja hyviä yhteistyövalmiuksia sekä vankkaa kokemusta seurakuntatyöstä. Työn sisältö kattaa kaikki kehittämispalveluiden erikseen kuvatut tehtäväalueet. Erityisesti työn painopiste on: - Verkkovuorovaikutuksen kehittäminen ja koordinointi - Systemaattisen palautteen kokoaminen ja arviointi - Toimintaympäristön muutoksen analysointi toiminnan kehittämiseksi

12 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) - Yhteisen suunnittelupöydän toiminta osana johtamisjärjestelmää - Prosessien ohjaamiseen perustuvan työtavan kehittäminen - Osallistuminen yhteisten tapahtumien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka esitetään perustettavaksi ja samalla diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat lakkautettaviksi. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka on papin virka ja siinä on hengellinen työaika. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka sijoittuu tämänhetkisen tehtävänkuvauksen mukaisesti vaativuusryhmään 701. Seurakuntien yhteisesti hoidettavat diakonian ja yhteiskuntavastuun tehtävät tarkentuvat vielä kevätkaudella 2015 toteutettavan valmisteluprosessin myötä. Tämän valmisteluprosessin jälkeen viran palkkaus määritellään vastaamaan uudistettua tehtävänkuvausta. Lakkautettavat virat lukien Harjun seurakunta Harjun seurakunnan yksi C-kanttorin virka esitetään lakkautettavaksi. Yhteinen seurakuntatyö Diakoniajohtajan virka. Yhteiskunnallisen työn johtajan virka. Virkojen muutokset lukien Nuorisotyö Neljä nuorisotyönohjaajan virkaa muutetaan johtavan nuorisotyönohjaajan viraksi, vaativuusryhmä 601. Perhe- ja nuorisodiakonia Oppilaitosdiakonin virkanimike muutetaan erityisdiakonin viraksi, vaativuusryhmä 503. Seurakuntatoimisto Neljä seurakuntasihteerin virkanimikettä muutetaan seurakuntaassistentin viraksi, vaativuusryhmä 503. Yksi seurakuntasihteerin virkanimike muutetaan viestintäsihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501. Yksi seurakuntasihteerin virkanimike muutetaan asiakaspalvelusihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501.

13 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) Keskusrekisteri ATK-sihteerin virkanimike muutetaan rekisterisihteerin viraksi, vaativuusryhmä 502. Kaksi toimistosihteerin virkaa muutetaan asiakaspalvelusihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501. Hallintopalvelut Hallintosihteerin virkanimike muutetaan hallinnon assistentin viraksi, vaativuusryhmä 601. Kansliasihteerin virkanimike muutetaan hallintosihteerin viraksi, vaativuusryhmä 601. Seurakuntatoimisto (palvelukeskus 2015) Virastomestarin ja vahtimestarin virkanimikkeet muutetaan aulapalveluhenkilön viroiksi, vaativuusryhmä 402. Kiinteistöpalvelut Neljä vahtimestarin virkaa muutetaan ylivahtimestarin viroiksi, vaativuusryhmä 501. Ehdotus Vt. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. perustetaan yhteiseen seurakuntatyöhön kehittämistyön asiantuntijan virka, tehtävän vaativuusryhmä perustetaan diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka ja samalla diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat lakkautetaan. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan viran vaativuusryhmä on lakkautetaan Harjun seurakunnan C-kanttorin virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 B-kanttorin virka Harjun seurakuntaan 4. muutetaan esityksessä lueteltujen yksiköiden virat, niiden palkkaus ja virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Virkojen tehtävänkuvaukset tulee päivittää ajan tasalle tehtävien ja nimikkeiden muuttuessa. 5. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Käsittely Merkittiin, että Ilkka Hjerppe ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

14 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin ponnet. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. perustetaan yhteiseen seurakuntatyöhön kehittämistyön asiantuntijan virka, tehtävän vaativuusryhmä perustetaan diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka ja samalla diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat lakkautetaan. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan viran vaativuusryhmä on lakkautetaan Harjun seurakunnan C-kanttorin virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 B-kanttorin virka Harjun seurakuntaan. 4. muutetaan esityksessä lueteltujen yksiköiden virat, niiden palkkaus ja virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Virkojen tehtävänkuvaukset tulee päivittää ajan tasalle tehtävien ja nimikkeiden muuttuessa. sekä päätti, että 5. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja ehdottaa että, seurakuntaneuvosto puoltaa virka- ja työsuhde-esitystä ja edellyttää että perustettavan kehittämistyön asiantuntijan viran tehtäväsisältöä tarkennetaan niin että kehittämistyö tapahtuu yhteistyössä seurakuntien ja yhteisten tehtävien kanssa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto

15 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) D:TMK: 327/034/ Erityiskatteisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen Esittely Kirkkojärjestyksen 13 luvun 6 :n mukaan jos seurakunta on saanut lahjana tai testamentilla omaisuutta määrättyyn tarkoitukseen käytettäväksi, seurakuntajaon muutoksen johdosta tapahtuvasta omaisuuden jaosta päätettäessä on annettava määräykset, joilla omaisuuden käyttö tuohon tarkoitukseen turvataan. Seurakunta on sidottu niihin ehtoihin, jotka liittyvät seurakunnan vastaanottamaan lahjaan tai testamenttiin. Jakopäätöksessä on huolehdittava siitä, että ehtoja edelleen noudatetaan. Jos olosuhteet ovat pysyvästi muuttuneet siten, että alkuperäistä käyttötarkoitusta ei voida noudattaa, käyttötarkoitusta voidaan muuttaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Kalevan ja Pyynikin seurakunnilla sekä Tuomiokirkkoseurakunnalla oli yhteensä 13 erityiskatteista rahastoa, joilla oli säännöt. Rahastot ovat seuraavat: Kaleva -Tampereen Kalevan seurakunnan seurakuntatyön rahasto, johon kuuluu Mäntylän testamentti ja Munukka Martta testamentti - Tampereen Kalevan seurakunnan lähetysrahasto, johon kuuluu Ulla Sipilä testamentti ja Palonen Greta lahjoitus - Tampereen Kalevan seurakunnan diakoniarahasto, johon kuuluu Kivi Ester testamentti, Toivonen-Anttila Lydia testamentti ja Hellsten Aulis testamentti sekä Kalevan seurakunta, diakoniapiiri (lahjoitusrahasto), Kalevan seurakunta, diakonian hätäapu (lahjoitusrahasto) Pyynikki - Juhari Hilja testamentti - Kulmala Sulo testamentti - Nurminen Svea testamentti - Salo Lempi testamentti - Hakola Aino testamentti - Virtanen Salli testamentti Tuomiokirkko - Kankaanpää Saima testamentti - Honkonen Tyyne testamentti - Seppälä Meeri testamentti - Jokipohja Olga Helmi Amanda testamentti Rahastojen sääntöjen tarkastaminen on tullut ajankohtaiseksi seurakuntarakenteen muutoksen yhteydessä. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 6 :n

16 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) Liite 7 määräyksen mukaisesti rahastojen käyttötarkoitusta ei muuteta. Tarkistuksen yhteydessä tarkennetaan rahaston käyttö uuden Tuomiokirkkoseurakunnan lähikirkkoalueiden sisällä sekä rahastojen käytön päätösvallan delegointi vastaamaan nykyistä johtamisjärjestelmää. Ehdotus Käsittely Päätös Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle että se vahvistaa liitteen mukaiset Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan rahastosäännöt. Merkittiin, että puheenjohtaja Olli Hallikainen poistui käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Marja Karvo. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto

17 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) D:TMK: 326/025/ Lähetyssihteeri Sanna Kramerin opinto- ja tutustumismatka-anomus Japaniin syksyllä 2015 Esittely Lähetyssihteeri Sanna Kramer on lähettänyt seurakuntaneuvostolle anomuksen koskien opinto- ja tutustumismatkaa Japaniin syksyllä Opinto- ja tutustumismatka Japaniin syksyllä 2015 Harjun seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta suunnittelevat Lähetystyön yhteistä opinto- ja tutustumismatkaa Japaniin syksyllä Liite 8 Kunnioittavasti anon seurakuntaneuvostolta, että se päättäisi Tuomiokirkkoseurakunnan toteuttavan yhdessä Harjun seurakunnan kanssa vuoden 2015 syksyllä päivän kestoisen opinto- ja tutustumismatkan Japaniin ja että saisin toimia mainitun matkan johtajana työajalla. Toisena matkanjohtajana tulisi toimimaan Harjun seurakunnan lähetyssihteeri Riitta Laiho. Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Puheenjohtaja ehdottaa, että seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä anomuksen mukaisen matkan toteuttamisen yhdessä Harjun seurakunnan kanssa ja että lähetyssihteeri Sanna Kramer voi toimia toisena matkanjohtajana työajalla. Kustannukset n euroa maksetaan lähetyksen kustannuspaikalta Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). Sanna Kramer, Harjun seurakunta

18 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) D:TMK: 194/001/ Vaalilautakunnan täydentäminen Esittely Ehdotus Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Vaalitehtävien sujuvan hoitamisen varmistamiseksi on tarpeen täydentää vaalilautakuntaa varajäsenillä. Puheenjohtaja ehdottaa, että vaalilautakuntaa täydennetään varajäsenillä. Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin Seija Miettinen, Hannu Rantamaa, Anna Kivimäki ja Marja Civill. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL 24:3). Seija Miettinen, Hannu Rantamaa, Anna Kivimäki, Marja Civill

19 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) 101 Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,101 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 99,100 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Näsilinnankatu 26, Tampere PL 226, Tampere Pöytäkirjan pykälät: 99,100

20 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (22) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot