Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen kokouksen pöytäkirja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Katsaus Liite 4 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Liite 5 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen rakenne alkaen Liite 6 Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Liite 7 Sairaanhoitopiirin kiinteistö- ja laitekannan tulevaisuuden omistus ja rahoitus sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden rooli strategian toteutuksessa Liite 8 Psykiatrian Peltolan PS1:n rakennus-, LVI- ja sähköurakat Liite 9 Tekniikan palveluiden kiinteistötekniikan rakennustoimiston tuntitöiden puitesopimukset Psykiatrian tulosyksikön johtajan ja varahenkilöiden määrääminen Liite 11 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston hyväksymästä hallintosäännöstä tehtyyn valitukseen Liite 12 Haapasaaren oikaisuvaatimus erikoislääkärin virkojen täyttämisestä ihotautien vastuualueella Liite 13 Pedihealth Oy:n oikaisuvaatimus verensokerimittareita ja tarvikkeita koskevaan hankintapäätökseen E Liite 14 Oulun kopiokeskus Oy:n oikaisuvaatimus monitus/kopiointipalveluja koskevaan hankintapäätökseen Liisa Moilasen oikaisuvaatimus kadonneista kengistä tehtyyn kielteiseen viranhaltijapäätökseen Valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 18 Tiedoksiantoasiat Salassa pidettävä asia Liite 20 Salassa pidettävä asia 33

2 PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika klo Kokouspaikka Kuusamo Osallistujat Muut osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 104 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kaija Sepponen Esko Valikainen Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 9/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 104 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 105 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jouko Nissinen ja Kaija Sepponen (varalla Esko Valikainen ja Tuulikki Ukkola). Hall 105 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Sepponen ja Esko Valikainen, varalla Kimmo Kylmäluoma. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:34/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 106 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: Erva-päivät Kemissä - Tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilannetta käsitellään lokakuun hallituksessa - Erva-laboratorion tilanne - Avohoitotalon rakentamisen tilanne Hoitotakuu - Valvira ei ole myöntänyt jatkoaikaa Hoidon saatavuuden saattaminen lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:281/ Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Kokonaistaloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen (kesäkuu 2010) mukaan maailmantalouden elpyminen jatkuu ripeänä ja maailman bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna yli 4 %. Suomen vientikysynnän odotetaan vahvistuvan ja vienti lisääntyy tänä vuonna 5,5 % ja tuonti 3,5 %. Kahden seuraavan vuoden aikana molempien kasvu hidastuu kysynnän laimentuessa. Viennin vauhdittamana tuotanto elpyy ja metsä- ja kemianteollisuudessa on päästy jo selvään nousuun. Tehdasteollisuuden kasvu lisääntyy tänä vuonna 4,5 % ja ensi vuonna 6 prosenttiin. Investoinnit elpyvät vasta tuotantokapasiteetin käytön lisääntyessä ja yksityisten investointien ennustetaankin supistuvan vielä tänä vuonna 2 %, mutta lisääntyvän 5 % vuonna 2011 ja edelleen 4 % vuonna Julkisia investointeja tehdään vuonna 2010 yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, mutta ne vähenevät vuonna Talouskriisin seurauksena julkisen talouden rahoitusasema heikkeni viime vuonna poikkeuksellisen voimakkaasti kokonaistuotannon supistuessa ja työttömyyden kääntyessä nousuun. Talouskasvun viriämisestä huolimatta alijäämä syvenee vuonna 2010 edelleen 3,2 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon. Vuonna 2011 talouskasvun nopeutuessa, verotuksen kiristyessä ja sosiaaliturvamaksujen noustessa julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Kuntien talous pysyy vielä kuluvana vuonna kireänä, kun kunnallisveron tuotto alenee heikon työllisyystilanteen myötä. Alkuvuoden tilastojen perusteella alijäämä ei kuitenkaan kasva, kun kuntien menokehitys on ollut palvelujen ostoja lukuun ottamatta maltillista ja mm. kuntien yhteisöverotuotot ovat lisääntyneet tuntuvasti. Lähivuosina kuntien verotulojen kasvunäkymät Valtiovarainministeriön mukaan ovat osoittautumassa aiempaa paremmiksi. Kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret, ja erityisesti investointien odotetaan pysyvän korkealla. Kuntatalouden tasapainon kohentuminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttävät sitä, että kulutusmenojen kasvu pysyy jatkossa maltillisena. Suomen kuntaliiton mukaan (Peruspalveluohjelma ja Kuntaliiton laskelmat) kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvavat 3,5 % vuodesta 2010 vuoteen 2011, joista palkat 2,5 % ja palvelujen ostot 6 %. Vastaavasti kuntien ja kuntayhtymien vuosikate yhteensä olisi 1,75 mrd., mutta tulos vielä 0,13 mrd.. Vuosien menojen kasvuksi on oletettu vajaat 4 %. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 9/ Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Sairaanhoitopiirin strategian valmistelussa on tavoitteeksi asetettu, että jäsenkuntien kanssa saavutetaan yhtenäinen toimintalinja sekä talouden että toiminnan osalta suunnittelukaudelle. Valtuuston vahvistamassa sairaanhoitopiirin strategiassa vuosille on todettu, että erikoissairaanhoidon käyttötalouden nettokasvu vuosina on enintään 2,5 3 % vuodessa. Tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkuntien perusterveydenhuollossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille tulee ottaa huomioon vahvistettu uusi strategia ja erityisesti on valmisteltava strategian mukaisten näkökulmien tavoitteiden käyttö. Erityisesti valmistelussa on otettava huomioon asukkaiden hoidon saatavuuden turvaaminen. Myös vahvistettu organisaatio edellyttää talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelussa aikaisempien menettelytapojen muutoksia ja lisätyötä. Valmistelu onkin aloitettu osittain kesäkuussa ns. tukipalvelujen toimintojen osalta. Koko sairaanhoitopiirin toiminnan suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi Avohoitotalon käyttöönotto vuoden 2011 alussa. Yhteispalvelutuotanto jäsenkunnille laajenee mm. radiologian, apuvälineiden ja mahdollisesti lääkehuollon osalta. Näiltä osin tapahtuu toimintojen ja myös määrärahojen muutoksia, joita ei ole otettu huomioon jäljempänä esitettävässä kehyksessä tuloslaskelmaksi vuodelle Toimintamenojen muutokseksi vuoden 2010 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan seuraavasti: - henkilöstömenot 2,5 % - palvelujen ostot 5,6 % - aineet tarvikkeet ja tavarat 2,0 % Toimintakulut yhteensä 2,8 % Toimintatulojen muutokseksi vuoden 2010 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan seuraavasti: - jäsenkuntien laskutus 2,9 % - ulkokuntien laskutus 2,9 % - erityisvaltionosuus 0,5 % - maksutuotot 2,7 % Toimintatuotot yhteensä 2,8 % Rahoituskulujen on laskettu kasvavan yli 30 % ja olevan 0,5 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu kehys sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelmaksi vuodelle Laskelmassa on esitetty myös toimintatulo- ja menoennuste vuodelle Talouden toteutuminen kehyksen kaltaisesti edellyttää, että strategian mukaista tuottavuuden parantumista toteutuu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 9/ Esityslistan liitteenä on kehyslista investoinneista vuosille Neuvottelut investointien lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon on aloitettu kesäkuussa ja ehdotukset tulevat myöhemmin hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn. Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Pöytäkirja ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä sihteerillä ennen kokousta ja kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: päättää, että toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu perustuu edellä esitettyihin linjauksiin ja kehysliitteisiin. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 107 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:284/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen rakenne alkaen on käsitellyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosyksikköjakomuutosta kokouksessaan Tuolloin on todettu, että organisaatiomuutoksen voimaantulon valmistelun ja toimeenpanon turvaamiseksi sairaanhoitopiirin hoidollisten tulosyksiköiden tulosyksikköjako on tarpeen määrittää mm. ennen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa vuodelle Uudet tulosyksiköt ja niiden johtajat pääsevät näin osallistumaan suunnitelman laadintaan. on päätöksellään vahvistanut voimaan astuvan hoidollisten yksiköiden tulosyksikköjaon. Sairaanhoitopiirin uudessa voimaan tulevassa hallintosäännön organisaatiomallissa käsite tulosyksikkö muutetaan tulosalueeksi, jolloin tulosyksikön johtajan tehtävä muuttuu tulosaluejohtajan tehtäväksi. Sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajia (medisiininen, operatiivinen, psykiatria, lapset ja naiset, Oulaskangas ja Visala sekä sairaanhoidolliset palvelut) haettiin sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä talvella määräsi määräaikaan mennessä ilmoittautuneista tulosyksiköiden johtajat ( tulosaluejohtajat) kokouksessaan ( 40). Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtajaksi määrättiin Osmo Tervonen. Hallituksen päätös sisälsi päätöksen sairaanhoidollisten palveluiden organisoinnista, mutta ei ottanut kantaa tukipalveluiden organisoimiseen. Palveluyksiköiden organisaatiorakennetta on suunniteltu tämän jälkeen sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen johtajan johdolla yhdessä ao. tulosyksikkö- ja vastuualueen johtajien sekä henkilöstön edustajien kanssa. Työskentelyn pohjalta on katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi organisaatiorakenne, jossa yhdistetään sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueeseen nykyiset huoltopalveluiden ja tekniikan palveluiden tulosyksiköt sekä apuvälinekeskus, välinehuolto ja asiakirjahallinto. Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa , pöytäkirja liitteenä. Pöytäkirjaan liittyvät muut asiakirjat ovat nähtävissä sihteerillä ennen kokousta ja kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää yhdistää sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueeseen nykyiset huoltopalveluiden ja tekniikan palveluiden tulosyksiköt sekä apuvälinekeskuksen, välinehuollon ja asiakirjahallinnon. Organisaatiorakenne astuu voimaan Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 9/ Hall 108 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:235/ Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Hallintokeskuksen ohjeistustiedotteessa konserniraportoinnista edellytetään, että tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta jaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ja koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäiseen ja toiseen vuosikolmanneksen osavuosikatsaukseen sisältyy tytäryhteisön tuloslaskelma talousarvio ja vuosivertailuineen sekä toimitusjohtajan katsaus. Osavuosikatsausten tiedot toimitetaan talousjohtajalle. Edellä todetun mukaiset tytäryhteisöjen tuloslaskelmat ovat esityslistan liitteenä. Kaikilta yhteisöiltä ei ole toimitusjohtajan katsausta johtuen toukokuulle ajoittuneesta henkilövaihdoksesta ja virkavapauksista. Toimitettujen katsausten, tuloslaskelmien ja yhteisöjen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta tytäryhteisöjen alkuvuoden toiminnan ja talouden käynnistyneen odotetulla tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnassa ei ole todettu sairaanhoitopiirin kuntayhtymää uhkaavia toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Sairaanhoitopiirin hallitus on , 163, asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ehdotukset sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja laitteiden omistuksesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa ja tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen roolista strategian toteutuksessa. Toimikunta on saanut kiinteistöjä omistavien tytäryhteisöjen toiminnan selonteot ja toimikunta valmistelee loppuraporttiin kiinteistö- ja yhtiöomistamisen strategiset linjaukset. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Asia oli esityslistalla (asia 15), mutta se päätettiin siirtää kokoukseen. Tytäryhteisöjen tuloslaskelmat ovat esityslistan liitteenä. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 9/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 109 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:399/ Sairaanhoitopiirin kiinteistö- ja laitekannan tulevaisuuden omistus ja rahoitus sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden rooli strategian toteutuksessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen vuonna 2008 nimeämän omistajastrategiatyöryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä esitys omistajaohjauksen linjauksista ja toimenpiteistä. Esityksen valmistelun lähtökohtana on ollut tarkastella kuntayhtymän perustehtävää ydin- ja tukitoimintoineen omistajaohjauksen näkökulmasta. Esitys omistajaohjauksen linjoista on käsittänyt myös kiinteistöt ja investoinnit. Omistajastrategiatoimikunnan asiantuntijaryhmässä on tullut esiin kysymys, miten erikoissairaanhoidossa tarvittavat investoinnit ja hankinnat tulisi rahoittaa. Jatkotoimenpiteeksi on esitetty mm sairaanhoitopiirin strategian laatiminen kiinteistöjen omistamisessa. Sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt päätöksen (Hall 163 ): päättää asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ehdotukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjen ja laitteiden omistuksesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden roolista strategian toteutuksessa. Lisäksi hallitus päätti nimetä toimikuntaan sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston, sairaanhoitopiirin johtajan, talousjohtajan ja teknisen johtajan sekä omistajastrategiatoimikunnan varapuheenjohtajan, Haapaveden kaupunginjohtaja Jouko Luukkosen ja omistajastrategiatoimikunnan asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajan, Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajalan. Toimikunta on kokoontunut syksyllä 2009 ja keväällä 2010 ja sen työskentelyn tuloksena on liitteenä olevat väliraportti ja Kiinteistö- ja yhtiöomistamisen strategiset linjaukset. Tämän toimikunnan työskentely jatkuu syksyllä 2010 tavoitteena saada loppuraportti valmiiksi kesäkuussa Teknisen johtajan ja talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi väliraportin Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä teknisen johtajan ja talousjohtajan ehdotuksen. Hall 110 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:285/ Psykiatrian Peltolan PS1:n rakennus-, LVI- ja sähköurakat PS1 rakennuksen peruskorjaus on osa Peltolan alueen peruskorjausohjelmaa, joka käsittää sekä peruskorjausta että uudisrakentamista. Taustalla on alueen rakennusten heikko kunto. Osa rakennuksista on heikon kuntonsa takia poistettu käytöstä. PS1 rakennuksen peruskorjaus ajoittuu vuosille ja sille on varattu 2010 budjettiin 2,2 M ja 2011 budjettiin 6,0 M sekä 2012 budjettiin 0,5 M. Kokonaiskustannusarvio on 8,7 M. Hankkeesta on aiemmin erillispäätöksellä laadittu valmiit suunnitelmat, toteutettu purku-urakka ja pidetty urakkakilpailu rakennus-, LVI- ja sähkötöiden osalta. Kilpailutus on käyty hankintalain mukaisena kaksivaiheisena menettelynä, jossa ensimmäisessä vaiheessa on urakoitsijoille annettu mahdollisuus ilmoittautua kilpailutukseen (Hilma) ja jonka pohjalta ilmoitettujen kriteerien perusteella on tehty esivalinta kilpailutukseen hyväksytyistä urakoitsijoista (esivalinnasta ei ole tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia). Hyväksytyille urakoitsijoille on lähetetty tarjouspyynnöt. Valintaperusteena on halvin hinta. Tarjouspyyntöjen perusteella saadut tarjoukset on avattu ja pöytäkirjattu (pöytäkirjat liitteenä). Halvimman tarjouksen antaneet urakoitsijat olivat: Lujatalo Oy Rakennustekniset työt Talepolar Oy LVI-työt Paikallis-Sähkö Oy Sähkötyöt Hallituksen päätöksen mukaan talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on yli 2,5 miljoonaa euroa, päättää hallitus. Teknisen johtajan ehdotus: - päättää hyväksyä Peltolan PS1:n peruskorjaushankkeeseen edellä esitetyt urakoitsijat. - valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan ja sairaanhoitopiirin johtajan tekemään viranhaltijapäätökset valituista urakoista. - Lisäksi hallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään urakkasopimukset päätösten pohjalta ja antaa valtuudet valmistella ja sopia muista kustannusarvioon ja budjettiin sisältyvistä pienemmistä hankinnoista ja mahdollisista lisätöistä, joiden arvioidaan olevan 5 % kokonaissummasta sekä delegoimaan päätösvaltaa edelleen hankkeen loppuun saattamiseksi budjetin raamissa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 9/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen. Hall 111 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1. päättää hyväksyä käynnistettäväksi Peltolan PS1:n peruskorjaushankkeen, jonka kustannusarvio on 8,7 milj. euroa. 2. päättää valita hankkeeseen seuraavat urakoitsijat: Lujatalo Oy, rakennustekniset työt Talepolar Oy, LVI-työt Paikallis-Sähkö Oy, sähkötyöt Lisäksi hallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään urakkasopimukset päätösten pohjalta ja antaa valtuudet valtuuksiensa rajoissa valmistella ja sopia muista kustannusarvioon ja budjettiin sisältyvistä pienemmistä hankinnoista ja mahdollisista lisätöistä, joiden arvioidaan olevan 5 % kokonaissummasta sekä delegoimaan päätösvaltaa edelleen hankkeen loppuun saattamiseksi budjetin raamissa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:286/ Tekniikan palveluiden kiinteistötekniikan rakennustoimiston tuntitöiden puitesopimukset Rakennustoimisto vastuuyksiköineen on osa kiinteistötekniikan vastuualuetta. Tehtävänsä hoitamiseen rakennustoimisto käyttää oman henkilökunnan lisäksi runsaasti ulkopuolisia toimijoita. Työt ovat hyvin monimuotoisia, vaativia ja potilasturvallisuuden näkökulmasta haastavia. Tämän takia tehtäviin joudutaan seulomaan soveliaita henkilöitä, joilla työt teetetään pääasiassa tuntitöinä. Puitesopimusmenettely antaa mahdollisuuden pitkäjänteisesti toteuttaa perustehtävää riskejä minimoimalla, koska se antaa mahdollisuuden valikoida parhaita henkilöitä oikeisiin paikkoihin. Tuntitöiden puitesopimuskilpailutus on käyty hankintalain mukaisesti Hilma-ilmoitusmenettelyä käyttäen kansallisen kynnysarvon pohjalta vuosille Tarjouksia saatiin 34 urakoitsijalta (liite). Puitesopimuskilpailun kokonaisraami vuositasolla on yhteensä noin 1,2 M. Hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudella on 4,8 M. Hallituksen päätöksen mukaan talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on yli 2,5 miljoonaa euroa, päättää hallitus. Teknisen johtajan ehdotus: - päättää hyväksyä puitesopimusmenettelyn liitteessä mainitun 34 urakoitsijan kanssa. - valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan ja sairaanhoitopiirin johtajan tekemään viranhaltijapäätöksen puitesopimukseen valituista yrityksistä. - Lisäksi hallitus valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennustoimiston päällikön tekemään urakkasopimukset (34 kpl) päätöksen pohjalta ja rakennustoimiston päällikön huolehtimaan käytännön toteutuksesta puitesopimuksen kokonaisraamin sisällä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 9/ Hall 112 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1. päättää valita puitesopimusmenettelyyn liitteessä mainitut 34 urakoitsijaa. 2. valtuuttaa teknisen johtajan valmistelemaan ja sairaanhoitopiirin johtajan tekemään viranhaltijapäätöksen puitesopimukseen valituista yrityksistä. 3. Lisäksi hallitus valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennustoimiston päällikön tekemään urakkasopimukset (34 kpl) päätöksen pohjalta ja rakennustoimiston päällikön huolehtimaan käytännön toteutuksesta puitesopimuksen kokonaisraamin sisällä. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:282/ Psykiatrian tulosyksikön johtajan ja varahenkilöiden määrääminen Voimassa olevan hallintosäännön 5 :n mukaan hallitus määrää enintään toimikaudekseen tulosyksikön johtajan. on määrännyt ( 73) psykiatrian tulosyksikön johtajaksi ylilääkäri Juha Moringin siihen saakka, kunnes tulosyksikköjako muuttuu strategiatyön seurauksena. Tulosyksikön johtajan varamiehet hallitus on määrännyt kokouksessaan ( 91). Juha Moring on ollut vuosilomilla ja virkavapaalla välisen ajan. Hän on irtisanoutunut ylilääkärin tehtävästä alkaen. Poissaolojen aikana tehtävää on hoidettu voimassa olevin varamiesjärjestelyin. on määrännyt ( 40) Outi Saarennon psykiatrian tulosyksikön johtajaksi ( tulosalueen johtaja) alkaen hallituksen toimikauden loppuun. Varsinainen tehtävä alkaa Tehtävään määrätyltä on edellytetty organisaatiomuutoksen voimaantulon valmisteluun ja toimeenpanoon osallistumista keväästä 2010 alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää, että psykiatrian tulosyksikön johtajana toimii osastonylilääkäri Outi Saarento ja hänen poissa ollessaan seuraavat psykiatrian tulosyksikön vastuualueiden esimiehet: 1. osastonylilääkäri Kristian Läksy 2. osastonylilääkäri Hanna Ebeling 3. osastonylilääkäri Arja Mainio 4. apulaisylilääkäri Sami Räsänen 5. apulaisylilääkäri Pirjo-Liisa Kurki. Hall 113 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:225/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunto hallinto-oikeudelle valtuuston hyväksymästä hallintosäännöstä tehtyyn valitukseen Kalevi Lämsä ym. on valittanut Oulun hallinto-oikeuteen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston hallintosäännön hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valituksessa vaaditaan, että: 1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätös on kumottava ja asia palautettava uudelleen käsiteltäväksi. 2. Valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen kunnes asia on lopullisesti ratkaisu. Voimassa olevan perussopimuksen 13 :n 3 momentin mukaan toimivalta lausunnon antamiseen valituksen johdosta on sairaanhoitopiirin hallituksella. Luonnos hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää antaa Oulun hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon. Hall 114 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAARI:251/ Haapasaaren oikaisuvaatimus erikoislääkärin virkojen täyttämisestä ihotautien vastuualueella Ihotautien vastuualueen johtaja Aarne Oikarinen on viranhaltijapäätöksellä /3 täyttänyt kaksi erikoislääkärin virkaa ihotautien vastuualueella. Päätöksen mukaan ihotautien vastuualueen erikoislääkärin virkaan sijoituspaikkana allergiayksikkö valitaan Riitta Riekki alkaen. Ihotautien poliklinikan erikoislääkärin virkaan valitaan Hanna-Leena Oikarinen alkaen. Perustelujen mukaan Riekki on työkokemuksensa perusteella pätevin hoitamaan ihotautien vastuualueen erikoislääkärin virkaa allergiayksikössä. Oikarinen on kokemuksensa ja perehtyneisyytensä vuoksi pätevin hoitamaan ihotautien vastuualueen poliklinikan erikoislääkärin virkaa, erityisesti kehittämään ihotautien ihokirurgista yksikköä. Liite. Viranhaltijapäätöksen liitteenä olevassa erittelyssä on verrattu hakijoiden ihotautien palvelua erikoistumisen jälkeen. Haapasaarella on 1 kk, Oikarisella 6 kk ja Riekillä 1 v 7 kk. Kirsi-Maria Haapasaari on tehnyt oikaisuvaatimuksen erikoislääkärin viran täyttämisestä. Oikaisuvaatimuksen mukaan oikaisuvaatimus koskee ensisijaisesti Riekin ja toissijaisesti Oikarisen virkavalintaa. Haapasaari pyytää virkavalinnassa huomioimaan yhtämittainen ja monipuolinen, yhteensä noin 16 vuoden työkokemus OYS:ssa. Tarkemmat perustelut käyvät ilmi oikaisuvaatimuksesta. Liite. Riitta Riekille ja Hanna-Leena Oikariselle on varattu tilaisuus lausua Haapasaaren oikaisuvaatimuksesta. Lausuntoja ei ole annettu. Vastuualueen johtaja Aarne Oikarisen lausunto oikaisuvaatimukseen, tarkemmat perustelut ovat lausunnossa, liite. Hakuilmoitus Viranhakuilmoituksessa kelpoisvaatimuksena oli ao. erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon vastaava oikeus. Allergiayksikköön sijoittuvan tehtävänkuvaan ilmoitettiin kuuluvan mm. allergiatesteistä vastaaminen ja allergiayksikön toiminnan kehittäminen. Perehtyneisyys ihotautien allergologiaan katsotaan hakijalle eduksi. Ihotautien poliklinikalle sijoittuvan tehtäväkuvaan ilmoitettiin kuuluvan mm. ihokirurgiset toimenpiteet ja ihokirurgisen toiminnan kehittäminen. Ihokirurgiaan perehtyneisyys katsotaan hakijalle eduksi. Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset. Ansiovertailu Haapasaari on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 1993 ja väitellyt tohtoriksi ihotautien alalta Haapasaari on saanut erikoistumisaikana 3 kk koulutuksen ihokirurgisista toimenpiteistä iho- ja allergiasairaalassa Hän on valmistunut iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäriksi Tämän Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 9/ jälkeen hän on erikoistunut patologiaan ja valmistunut patologian erikoislääkäriksi v Haapasaari on toiminut yht. 8 kk OYS:n onkologian klinikassa ja ihotaudeilla 1 kk. Haapasaarella on opetuskokemusta erityisesti patologian alalta, sekä julkaisuja ihotautien ja patologian alalta. Riekki on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 1995 ja väitellyt tohtoriksi ihotautien alalta Hän on valmistunut ihotautien ja allergologian erikoislääkäriksi Erikoistumisen jälkeen hän on toiminut OYS:n ihotautien allergiayksikössä yht. 1 v 7 kk. Hän on vastannut allergiayksikön toiminnasta mm. allergiatesteistä, ammatti-ihotautipotilaiden tutkimuksista ja ihoallergologian tutkimustyöstä. Lisäksi hän on vastannut erikoistuvien lääkäreiden ihoallergologian kouluttamisesta sekä lääketieteen opiskelijoiden ryhmäopetuksesta. Oikarinen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 2002 ja ihotautien ja allergologian erikoislääkäriksi Erikoistumisen aikana hän toimi 3 kk iho- ja allergiasairaalassa Helsingissä perehtyen iholeikkauksiin ja lasertoimenpiteisiin. Sen jälkeen Oikarinen on toiminut 6 kk ajan OYS:n ihotautien klinikalla vastuualueena erityisesti ihotoimenpiteet. Hän on kouluttanut hoitajia ja erikoistuvia lääkäreitä sekä lääketieteen opiskelijoita ihotoimenpiteiden osalta. Vastuualueen johtaja on toiminut sekä Haapasaaren että Riekin erikoistumiskoulutuksesta vastaavana kouluttajana ja heidän väitöskirjatöiden ohjaajana, hän tuntee molempien hakijoiden vahvuudet. Vastuualueen johtaja on toiminut myös Oikarisen erikoiskoulutuksesta vastaavana, hän tuntee Oikarisen vahvuudet. Johtopäätös Haapasaaren työura on suuntautunut patologiaan. Riekkiä on pidettävä virkaan pätevämpänä ihotautien ja erityisesti ihoallergologian työkokemuksen perusteella. Oikarinen on työkokemuksensa vuoksi Haapasaarta pätevämpi virkaan ihotautien poliklinikalle. Haapasaarelta puuttuu kokemus ihokirurgiasta erikoislääkärinä. Sairaanhoitopiirin lausunto (hallintolakimies Sari Haataja): Virkojen täytössä noudatetaan ao. lakien ja johtosäännön määräyksiä (mm. perustuslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä, kuntalaki, hallintolaki, kuntayhtymän hallintosääntö). on päätöksellä määritellyt erikoislääkärin viran kelpoisuusvaatimukset. Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset: ao. erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Suomen perustuslain momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttä- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot