Puheenjohtaja Mika Munkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Mika Munkki"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai , valtuuston kokouksen jälkeen klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Kunnantalon vesijohtoverkosto Lausunto terveyspalvelujen talousarvioon vuodelle Kirkonkoulun koulun vanhan kirjastorakennuksen korjaaminen Vehmaan Kokoomus ry:n selvityspyyntö Osallistuminen Tarmokraft tiedonvälityshankkeeseen vuonna Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 361 Nro 12 Kokousaika , valtuuston kokouksen jälkeen klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sirpa Manner, vpj. Antero Ahala Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtajat Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Mika Munkki Tarkastusaika Allekirjoitukset Mika Haukka Paikka ja pvm Ari Koskinen Tino Laine Kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 202 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 203 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 203 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Mika Haukka ja Tino Laine, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Haukka ja Tino Laine. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 204 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnantalon vesijohtoverkosto Teknltk 72 Kunnantalon vesijohtoverkosto on tullut tiensä päähän. Vesijohdot vuotavat ja niitä ei enää pysty korjaamaan, osa vesijohdoista sijaitsee rakenteiden sisällä ja osa kiviaineisissa hormeissa. Vettä ns. kerrostalon puolella tulee kalusteista enää liruttamalla vuotojen ja tukosten vuoksi. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu kunnantalon ilmanvaihdon parantamiseen ,00. Ehdotus: Lautakunta toteaa tilanteen ja päättää esittää kunnanhallitukselle kunnantalon ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 varatun määrärahan siirtämistä kunnantalon vesijohtoverkoston korjaamiseen. Päätös: Lautakunta totesi tilanteen ja päätti esittää kunnanhallitukselle kunnantalon ilmanvaihdon parantamiseen vuodelle 2014 varatun määrärahan siirtämistä kunnantalon vesijohtoverkoston korjaamiseen. Khall 205 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: tekninen johtaja Hannu Pohjola puh , fax sähköposti:

6 Kunnanhallitus Lausunto terveyspalvelujen talousarvioon vuodelle 2015 Khall 206 Terveyspalvelujen johtaja Marika Lanne, : Uudenkaupungin kaupunki tuottaa terveyspalvelut ja niihin läheisesti liittyvät sosiaalihuollon palvelut yhteistoiminta-alueen kunnille yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnat antavat lausuntonsa terveyspalvelujen talousarviosta, ja tilaavat seuraavan vuoden perusterveydenhuollon palvelunsa lausunnon mukaisesti. Terveyspalvelujen vuoden 2015 toiminnan suunnittelua ohjaavat Uudenkaupungin strategia, laatutyön itsearvioinneissa todetut kehittämistarpeet, terveyspalvelut tulosalueen kehittämisen kokonaissuunnitelma sekä yhteistoiminta-alueen kuntien lausunnot. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus pyytää kunnalta lausuntoa alueen perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta vuonna Lausunnossa pyydetään arvioimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat asukkaiden palvelujen tarpeeseen ja perusterveydenhuollon järjestäjältä ostettavien/tilattavien palveluiden määrään sekä esittämään mahdollisia kehittämisehdotuksia, jotta tuotetut palvelut vastaavat tarkoituksenmukaisella tavalla alueenne asukkaiden palvelutarpeeseen. Lausunnot pyydetään toimittamaan Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskukseen mennessä. Hoivaosaston tilanteesta on keskusteltu viranhaltijatasolla sekä kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä Peruspalvelujohtaja, vanhustyön johtaja ja kunnanjohtaja ovat valmistelleet seuraavan lausuntoehdotuksen: Vanhuspalvelulaki edellyttää laitoshoidosta luopumista ja kotiin annettavan hoidon lisäämistä. Palvelut tuotetaan kotiin ja näin vanhustenhuollon paikkamäärätarve tulee vähentymään. Vehmaan kunta esittää, että yhteistoiminta-alue ryhtyisi selvittämään Vehmaan

7 Kunnanhallitus toimipisteen Sinisiiven ja Hopeasiiven laitospaikkojen muuttamisen tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Yhteistoiminta-alueen täytyy sopeuttaa toimintamenot käytön mukaisiksi. V Vehmaan hoivaosaston paikkamäärä pysyy ennallaan eli 11 paikkaa. Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunta tuottaa kunnille työterveyshuollon palvelut. Kuntalain 2a :n mukaan kunnan hoitaessa 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Miten kaupunki aikoo järjestää työterveyshuollon tehtävien hoitamisen lukien. Vehmaa toivoo yksityisen lääkäripalvelun säilymistä vaihtoehtona ja että lääkäripalveluista tehdään kustannusvertailu. Sosiaali-terveydenhuollon kehittämisen yhtenä tavoitteena on peruspalvelujen vahvistaminen. Kun erikoissairaanhoidon tarve päättyy, tulee asiakkaan siirtyä viivytyksettä peruspalvelujen piiriin tai kotiin. Viranhaltijoiden välisessä keskustelussa on tullut esiin, että Vehmaan vanhustenhuollon lääkäriresurssi on liian pieni. Vehmaa esittää vanhusten avohuoltoon lääkärin työpanoksen lisäämistä. Sopimuksen mukainen raportointi on 3 kk:n välein. Sopimuksen mukainen raportointi ei ole toteutunut. Perusterveydenhuollon lääkäriresurssit tulee olla sellaiset, että asiakkaat eivät joudu hakeutumaan hoitoon päivystyksen kautta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan lausunnon.

8 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen täydennettynä seuraavasti: Perusterveydenhuollon lääkäriresurssit tulee olla sillä tasolla, että asiakkaat eivät joudu hakeutumaan hoitoon päivystyksen kautta. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

9 Kunnanhallitus Kirkonkoulun koulun vanhan kirjastorakennuksen korjaaminen Khall 207 Uudenkaupungin kaupungin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on tutustunut Kirkonkylän koulun vanhan kirjastorakennuksen terveydellisiin olosuhteiseen ja kehotti poistamaan lattian rossipohjan alapuolelta kaiken orgaanisen materiaalin ja tehostamaan luokkahuoneen ilmanvaihtoa. Terveystarkastajan kehotuksen jälkeen tekninen toimi aloitti kesällä 2014 lattian rossipohjan alapuolisen tilan siivoamisen kahden huonetilan osalta. Rakennustarkastaja ja tarkastusinsinööri ovat myös tutustuneet ko. rakennuksen kuntoon ja todenneet em. kahden huonetilan lattian niin huonokuntoiseksi, että lattiat on välittömästi korjattava. Vanhat lattiarakenteet on em. kahdessa huonetilassa purettu. Rakennuksen luokkatilan ilmanvaihtoa on parannettu ja sinne on asennettu ilmalämpöpumppu. Uuden lattian rakentaminen maksaa yli Tekninen lautakunta on keskustellut ko. asiasta kokouksessaan Kunnanhallitus tutustui ko. rakennukseen ja Kirkonkylän kouluun Teknisellä toimella ei ole määrärahaa em. korjausinvestoinnin toteuttamiseen vuonna Ehdotus: Em. selostuksen sekä tekeillä olevan kouluverkkoselvityksen perusteella kunnanhallitus päättää, että: -Kirkonkylän koulun vanhan kirjastorakennuksen korjaukseen ei osoiteta määrärahaa -Koululautakunta selvittää ja järjestää opetuksen ja kerhotoiminnan yms. siten, että kirkonkylän koulun vanha kirjastorakennus ei ole enää käytettävissä. Asiasta käydyn keskustelun aikana kuluessa Pirkko Tammelin ehdotti, että kunnanhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, koska ko. rakennuksen sisäilman laadusta on epäselvyyttä. Tino Lainen kannatti Pirkko Tammelinin ehdotusta.

10 Kunnanhallitus Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi seuraavaa: asiasta oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, joten asiasta tulee äänestää. Kädennostolla suoritetussa äänestyksessä käsittelyn pohjana olevaa esittelijän ehdotusta ja käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Mika Munkki, Mika Haukka, Sirpa Manner, Antero Ahala ja Riitta Luotonen (5 ääntä) ja Pirkko Tammelinin ehdotuksen puolesta äänestivät Pirkko Tammelin ja Tino Laine (2 ääntä). Päätös: Puheenjohtaja totesi äänin 5 2 kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän tekemän käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen: Em.selostuksen sekä tekeillä olevan kouluverkkoselvityksen perusteella kunnanhallitus päättää, että: -Kirkonkylän koulun vanhan kirjastorakennuksen korjaukseen ei osoiteta määrärahaa -Koululautakunta selvittää ja järjestää opetuksen ja kerhotoiminnan yms. siten, että Kirkonkylän koulun vanha kirjastorakennus ei ole enää käytettävissä. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

11 Kunnanhallitus Vehmaan Kokoomus ry:n selvityspyyntö Khall 208 Vehmaan Kokoomus ry on tehnyt Vehmaan kunnanhallitukselle ja kunnan johtoryhmälle ohessa liitteenä selvityspyynnön. Ehdotus: Vastauksena Vehmaan Kokoomus ry:n selvityspyyntöön kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallitus on hyväksynyt omalta osaltaan , 95, kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman liiteasiakirjoineen. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

12 Kunnanhallitus Osallistuminen Tarmokraft tiedonvälityshankkeeseen vuonna 2014 Khall 209 MTK-Varsinais-Suomi : MTK-Varsinais-Suomi on jo vuosia vastannut koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden avulla maakunnan maatalous- ja maaseutuyrittäjien koulutuksesta ajankohtaisten tukihaku- ja lakipykälien muutosten osalta. Näin on taattu erilaisten elinkeinoharjoittamiseen kuuluvien tukien hakumenettelyjen paras osaaminen, mikä on parantanut tukimaksatusten joutuisuutta. Talouden toimiminen on osaltaan parantanut alueen elinvoimaisuutta ja tuonut verotettavia tuloja ajallaan alueelle. Koulutushankkeiden ja niiden toiminnan organisoinnista sekä ensivaiheen rahoituksesta on vastannut MTK-Varsinais-Suomi yhteistyössä ruotsinkielisen tuottajajärjestö ÅSP:n ja ELY-keskuksen kanssa. Koulutustoimintaa on suunnattu myös kuntien maaseutuviranomaisille (YTA-alueet). Iso osa koulutuksesta on toteutettu kuntakohtaisesti yhteistyössä alueen maaseutuviranomaisten kanssa tänäkin keväänä. Alueen kunnat ovat olleet alusta alkaen mukana toiminnassa rahoitusosuuksin, kuin myös alueen paikalliset MTKyhdistykset. Pääosa rahoituksesta on tullut ja tulee Euroopan unionin Maaseudun kehittämisrahastosta. Rahoituskausien päättyessä koulutustoiminnasta on keväällä 2014 vastannut pienimuotoinen TarmoKraft-hanke, tästä huolimatta tukihakukoulutukset on pystytty järjestämään kattavasti myös kunnittain. MTK-Varsinais-Suomi toivoo kuntien osallistuvan aiempien vuosien tavoin hankkeen rahoitukseen yhteensä 8,3 % osuudella kokonaisrahoituksesta. TarmoKraft-hankkeen kokonaisrahoituksen ollessa vain euroa jää kuntien yhteisosuudeksi 4141,70 euroa. Summa jaetaan aiemman käytännön mukaisesti tukea hakeneiden tilojen lukumäärän/kunta perusteella. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Vehmaan kunta on v mukana TarmoKraft-hankkeessa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 210 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

14 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: Kunnanjohtaja: - talousasiat 1 kpl, henkilöstöasiat 2 kpl Hallintojohtaja: - talousasiat 1 kpl, henkilöstöasiat 1 kpl Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

15 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 211 Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: - Kiviteollisuuden alueen avoimet ovet : ko. alue pyritään ensisijaisesti myymään - BDO Audiator Oy:n ilmoitus vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta: JHTT Anne Arvola jää pois yhtiön palveluksesta, uusi vastuunalainen tilintarkastaja on alkaen JHTT, KHT Sari Isaksson Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. _Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

16 Kunnanhallitus Tiedotusasiat Khall 212 1) Aluehallintovirasto, muutoksia valtionavustusjärjestelmässä 2) Kunnallisalan kehittämissäätiö, kunnan budjetointiin vuotta pitempi aikajänne valtuustosopimukset avuksi 3) Varsinais-Suomen maakuntahallitus, esityslista 8/2014 4) Kiinteistönluovutusilmoituksia 1 kpl 5) Vakka-Suomen kansalaisopisto, Vakka-opiston johtokunnan pöytäkirja 3/2014 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

17 Kunnanhallitus Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkaminen Khall 213 Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen tuli päättyä asettamispäätöksen mukaan selvityksen valmistuttua kuitenkin viimeistään mennessä. Kuntajakoselvittäjät ovat esittäneet toimikauden jatkamista saakka. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta kuntarakennelain 15 :n perusteella lausuntoa selvitysajan pituudesta. Lausunto on annettava mennessä. Asiaa koskeva Valtiovarainministeriön kirje ohessa liitteenä. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus toteaa omalta osaltaan, että kuntajakoselvitys toteutetaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 207, 208, 209, 210, 213 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Vehmaan kunnanhallitus, Saarikontie 8, Vinkkilä Pykälät: 207, 208, 209, 210, 213 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun pääkanslia Sairashuoneenkatu Turku (PL 376, Turku) , Telekopio pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

19 Kunnanhallitus todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot