Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-kokoustila Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 7 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 8 6 Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen maakuntien yhteistyöryhmille 7 Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset 11 8 Lokakuun 2015 teemahaku 12 9 Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa: erillisen hankehaun järjestäminen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Syksyn 2014 teemahaku: IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä MYR:n sihteeristön rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet 14 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-kokoustila Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä puheenjohtaja Hirvonen, Teemu X Kristiansson, Olli-Pekka kuntaosapuoli Heinänen, Raimo X Kivinen, Harri Häkkänen, Markku Puputti, Seija Kilpinen, Esko (1.vpj) X Siiskonen, Pirjo Kärkkäinen, Tuula X Rytkönen, Pauli Salo-Oksa, Armi Myllys, Ahti Taavitsainen, Satu Huoponen, Marianne Teittinen, Pekka X Ylönen, Päivi Uimonen, Anna-Liisa X Vauhkonen, Anna alueviranomaiset Häkkinen, Pekka X Aro, Marja Hämäläinen, Tarja Heikkilä, Antti X Muhonen, Airi X Keränen, Petri saapui klo 10:05, 4 poistui klo 11:25, 10 Pulliainen, Juha (2.vpj) X Pölönen, Kalevi Puurunen, Maija Tuuliainen, Ossi X Ruuska, Matti X Kohonen, Kirsi järjestöosapuoli Kallio, Vesa (3.vpj) X Paajanen, Juha poistui klo 11:25, 10 Kokkola, Kari X Miettinen, Ritva Laine, Raimo Auvinen, Merja Pärnänen, Marja-Liisa X Savolainen, Kalevi Rasola, Nina Tynkkynen, Heikki X Sepponen, Arto X Gustafsson-Pesonen, Anne asiantuntijat Jurvelius, Juha X Näätänen, Esa X Seila, Heikki esittelijä Koskinen, Riitta X sihteeri Räihä, Teemu X tiedottaja Huoviala, Tuula muut läsnäolijat Mäkinen, Pentti X Kautiainen, Hanna saapui klo 10:07, 5 poistui klo 10:15, 5 X

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Asiat 1-16 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Teemu Hirvonen Teemu Räihä Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Kari Kokkola Anna-Liisa Uimonen

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Teemu Hirvonen avasi kokouksen. Todettiin läsnä olleet.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakunnan yhteistyöryhmä 2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan yhteistyöryhmä 3 Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. TEKES:n hankepäätökset todettiin tuotavan yhteistyöryhmälle vain tiedoksi, eikä näiden tämän vuoksi tule olla esityslistassa omina pykälinään. Nämä pykälät päätettiin käsitellä asialistan kohdassa 19, "MYR:n sihteeristön rakennehasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet". Pykälien numerointi korjataan pöytäkirjaan. Muilta osin asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakunnan yhteistyöryhmä 4 Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytä kirjan tarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kokkola ja Anna-Liisa Uimonen

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Maakunnan yhteistyöryhmä 5 Riitta Koskinen kertoo maakuntaliiton ajankohtaisista asioista. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) laaditaan/päivitetään siten, että MYR voi hyväksyä sen syyskuun kokouksessaan. Maakuntaliitto ja Ely-keskus käyvät kun tien kanssa tätä koskevat keskustelut seutukunnittain toukokuussa. Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan 14 maakuntaa, NSPA (Northern Sparsely Populated Area), on tilannut OECD:ltä alueiden kehittämispotentiaalia kartoit ta van selvityksen. MYR saa tilannekatsauksen kokouksessa. Maakuntaliiton kaksivuotinen Tulevaisuusloikka-hanke käynnistyy Katsaus kokouk ses sa. Yritystukien tilannekatsaus Juha Pulliainen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoo yritystukien tilanteesta. Yritystukiin on tehty 11 myönteistä päätöstä, yhteensä Käsittelyssä on tällä hetkellä 34 hakemusta, joissa on haettu noin 6,2 milj. :n edestä avus tus ta Alkuvuodesta tilanne on mennyt hieman parempaan suuntaan, sillä em. käsittelyssä olevis ta 19 hakemusta on tullut tänä vuonna. Niissä on haettu 4,4 milj. :n avustuksia. Maaseutuohjelma lähtee hyrräämään Maija Puurunen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoo maaseutuohjelman tilanteesta. Maaseudun kehittämisohjelman käynnistymiseen liittyen on keskeisimmät lait ja asetuk set annettuina hanketukia koskevan asetuksen muutosta lukuun ottamatta. Nuorten vil je li jöiden aloitustukien haku käynnistyy sähköisenä maaseutuohjelman Hyrrä-järjestelmässä, jon ne myös paperilomakkeella ELY-keskuksiin jätetyt hakemukset skannataan. Maatalouden inves toin ti tu kien sähköinen haku käynnistyy toukokuussa. Molemmissa päätöksentekoon pääs täneen vasta elokuussa. Tukihaun sähköistämisen myötä myös tukien käsittely, päätöksenteko, va li tus ten käsittely ja koko prosessin arkistointi toimii sähköisesti. Maaseudun hanke- ja yritystukien hakeminen Hyrrässä käynnistyy em. asetusmuutoksen an tami ses ta riippuen huhtikuussa, mutta päätösten teko viivästynee pitkälle syksyyn. Hankkeiden val mis te lu on alueella kuitenkin laajasti käynnissä ja ensimmäiselle hakukierrokselle ei ole suunni tel tu mitään erillisteemoja. Vuosittaisten hakukierrosten määrä ei vielä ole tiedossa. Ha ke mukset päätetään kolmiportaista valintamenetelmää soveltaen. Hankkeiden ja yritystukien tulee olla val ta kun nal li sen ohjelman mukaisia ja samalla tukea myös alueen maaseutustrategiaa. Päättyvän ohjelman hakkeiden ja yritystukien tuli valmistua pääsääntöisesti viime vuoden loppuun, joskin erityistapauksissa toteuttamisaikaa voitiin jatkaa helmikuun loppuun ja nk. uusien haas tei den ja teknisen tuen käytön osalta kesäkuuhun asti. Jotta maaseutuohjelmaan ja vil je li jätu kiin liittyvä tiedotus ja koulutus voisi jatkua katkeamattomana ohjelmavaihdoksesta huolimatta, kou lu tus- ja tiedotushankkeissa haku on maaliskuun aikana. Myös maaseutuohjelman tekninen tu ki tulee ELY-keskusten haettavaksi Hyrrä-järjestelmän kautta maaliskuun lopussa. CAP-uudistuksen ja uuden maaseutuohjelman mukaisia viljelijätukia koskevaan Vi pu-verk koasioin ti pal ve luun päästään lohkotietoja antamaan 1.4. alkaen, joskin varsinainen pää tu ki ha ke-

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä muk sen pääsee jättämään vasta alkaen. Toisaalta näiden tukien hakuaika on tänä vuonna asti. Ympäristökorvauksen luomu- ja ympäristösopimukset haetaan ELY-keskuksista edelleen paperilla, jonka jälkeen ne skannataan ja käsitellään uuden tukisovelluksen avulla. Kas vihuo ne tu kien haku päättyi 2.3. Vipu-palvelussa, jota kasvihuoneyrittäjistä käytti 65 % koko maassa ja peräti 75 % Etelä-Savossa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen maakuntien yhteistyöryhmille Maakunnan yhteistyöryhmä 6 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 27 :n mu kaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsi tel lä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa kuitenkin ennen päätöksentekoa yhteen ve to tie dot saapuneista yritystukihakemuksista. Lain 27 :n mukaisesti rakennerahastohankkeista päättävien Hämeen, Keski-Suomen, Etelä- Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskusten tulee ennen päätöksentekoa toimittaa maa kuntien yhteistyöryhmille niiden kanssa erikseen sovituin aikavälein seuraavat yhteenvetotiedot maa kun nit tain lain (9/2014) mukaisista yrityksen kehittämisavustushakemuksista: 1) tukiryhmä (=yrityksen kehittämisavustus) 2) listauksen ajanjakso, 3) listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten kappalemäärä, 4) listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten euromäärä yhteensä 5) hankkeiden ja haettujen avustusten määrät kuntakohtaisesti 6) hankkeiden ja haettujen avustusten määrät toimialakohtaisesti (TOL 2 numerotaso ) Etelä-Savon ELY-keskus on toimittanut Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle seuraavat, liit tee nä olevat listaukset: käsittelyssä olevat Etelä-Savon alueen yrityksen kehittämisavustushakemukset haetut kehittämisavustukset Etelä-Savon alueella ajalta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Haetut kehittämisavustukset E-Savo Liite 2 Käsittelyssä olevat kehittämisavustushakemukset E-Savo

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset Maakunnan yhteistyöryhmä 7 Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä ensimmäinen tee maha ku vuodelle 2015 päättyi 16. helmikuuta Maakuntaliitto ja Ely-keskus saivat yhteensä 46 hankehakemusta. Haun teemat Etelä-Savossa olivat: Älykäs erikoistuminen (Toimintalinja 2) Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3) Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3) Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4) Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4) Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5) Haun teemat Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisessä teemahaussa olivat: Puun uudet käyttömuodot Kaivannaisala Liitteenä on em. teemahaussa tulleet hankehakemukset. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Lokakuun 2015 teemahaku Maakunnan yhteistyöryhmä 8 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt useissa kokouksissaan lokakuun 2015 teema haun teemoja ja todennut, että vähähiilisyyteen on syytä panostaa seuraavassa tee ma haussa. Ohjelmakaudella EAKR-rahoituksesta 25 prosenttia kohdistuu vähähiilisyyteen. Ra ken ne ra has to hank keet, jotka toteuttavat vähähiilisyyttä, ovat merkittävässä roolissa ohjelman to teut ta mi ses sa. Ne sijoittuvat 1. ja 2. toimintalinjalle, jolloin vähähiilisyysteemaa täytyy tar kastel la erityisesti yritystoimintaa tukevissa hankkeissa, olivat ne sitten yritysten itsensä toteuttamia ke hit tä mis hank kei ta tai yritysten toimintaympäristöä ym. tukevia yleisempiä kehittämishankkeita. Sihteeristö esittää, että lokakuun 2015 teemahaussa EAKR-rahoitusta suunnataan ainoastaan vähähiilisyyteen toimintalinjoilla 1 (erityistavoite 3.1) ja 2 (erityistavoite 3.2). ESR-rahoitusta tultaisiin suuntaamaan toimintalinjan 3 erityistavoitteisiin 6.1 ja 7.1, toimintalinjan 4 erityistavoitteeseen 9.2. sekä toimintalinjan 5 erityistavoitteeseen Lisäksi ESR-rahoitusta suunnattaisiin kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla. Hanketoimijoille tullaan järjestetämään vä hä hii li syy teen liittyvä infotilaisuus keskiviikkona klo Tilaisuudessa avataan vähähiilisyyden teemahakua tarkemmin ja pyritään tuo maan hanketoimijoille esiin, mitä painopisteitä vä hä hii li syy teen liittyen ra ken ne ra has to-oh jelmas sa on ja millaisia vähähiilisyyteen liittyvät hankkeet voisivat olla. Lisäksi Motiva järjestää vähähiilisyyskoulutusta rahoittajille Rakennerahastot.fi -sivustolla julkaistava lokakuun 2015 teemahakuilmoitusluonnos on liitteenä. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy lokakuun 2015 teemahaun teemat. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi lokakuun 2015 teemahaun teemat. Liitteet Liite 4 Teemahakuilmoitus, luonnos

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa: erillisen hankehaun järjestäminen Maakunnan yhteistyöryhmä 9 Osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamista ulkopuolisten tai ELY-keskuksen to teutta mis ta kehittämishankkeista edellyttää toteutuakseen julkisia työvoimapalveluja. Tukikelpoisia työ voi ma pal ve lui ta ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki. Kyseiset palvelut kootaan tek nis luon tei seen rinnakkaishankkeeseen, joka ei sisällä henkilötyövuosia. Julkisten työvoimapalveluiden hankkeita voidaan rahoittaa kaikissa ESR:n erityistavoitteissa. Kehittämishanke ja sen rinnakkaishanke kohdistuvat samaan erityistavoitteeseen. ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen tavoitteena on lisätä ESR-ohjelman ta voit teiden tuloksellista toteuttamista. ESR:n julkiset työvoimapalvelut täydentävät kansallisin varoin toteu tet tua työllisyyspolitiikkaa ja mahdollistavat uusien toimintatapojen kokeilemisen. Julkisten työvoimapalvelujen toimivalta on lain mukaan ainoastaan ELY-keskuksella / TE-toi mistol la, joten rinnakkaishankkeiden hallinnointi ja tarvittavat ostopalvelujen hankinnat hoidetaan alu een ELY-keskukseen perustettavassa yhdessä koordinaatiohankkeessa. Tätä varten Etelä-Sa von ELY-keskus on jättänyt päättyneeseen Etelä-Savon hankehakuun Koordi Etelä-Sa vo työvoimapalvelujen koordinointihankehakemuksen (101379). Etelä-Savon ELY-keskus tekee yhdessä TE-toimiston kanssa arvion siitä, tarvitseeko kehittämishanke parikseen työvoi ma pal ve lu ja sisältävää rinnakkaishanketta. Edellä esitetystä johtuen julkisten työvoimapalvelujen osalta on syytä siirtyä jatkuvaan hakuun. MYR:n sihteeristö päätti pidetyssä kokouksessaan esittää MYR:lle, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirryttäisiin jatkuvan haun menettelyyn. MYR päättää, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirrytään jatkuvan haun menettelyyn. MYR päätti, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirrytään jatkuvan haun menettelyyn.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Maakunnan yhteistyöryhmä 10 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimenpiteillä voidaan rahoittaa ns. kansalaistoimijalähtöistä ke hit tä mis tä kaupunkialueilla. Toimenpiteet kohdistuvat isoihin kaupunkeihin ja yli asukkaan kuntien keskusta-alueille. Maakunnissa päätetään toiminnan tarkempi luonne ja hal lin nol liset menettelyt. Kaupunkien kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintatavan reunaehtoina ra ken ne ra has toja koskien ovat: Koskee maantieteellisesti erityisesti Leader-toiminnan ulkopuolisia alueita: Etelä-Savossa Mikke lin ja Savonlinnan ydinkeskustat Toimintatapa toteutettaisiin osana normaalia rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa han ke haku jen kautta ja hankkeiden tulisi toteuttaa rakennerahasto-ohjelmaa Kaupunkien tulee osallistua hankkeisiin omalla rahoitusosuudellaan Toiminnan tulee olla avointa, laaja-alaista ja osallistavaa Toiminnan tulee perustua paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan suhtautunut myönteisesti kan sa lais läh töi sen kehittämisen toimintatapaan. MYR pyytää Mikkelin kaupungilta ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen toiminnan sisällöksi, rahoi tus mal lik si ja hallinnolliseksi toimintamalliksi jolla kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen toteu te taan. Toimintasuunnitelman tulee kohdistua Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjaan 5 ja olla kestoltaan mak si mis saan kolmevuotinen. Mikkelin kaupunkia pyydetään laatimaan yhdessä kansalaistoimijoiden kanssa tarkempi toi minta suun ni tel ma, jota MYR käsittelee viimeistään syyskuun 2015 kokouksessaan. Toimintasuunnitelman pohjalta on mahdollista laatia myöhemmin rahoitushakemus EU- RA2014-jär jes tel mään. MYR päättää pyytää Mikkelin kaupungilta ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen toi min nan sisällöksi, rahoitusmalliksi ja hallinnolliseksi toimintamalliksi, jolla kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen toteutetaan. Toimintasuunnitelma tullaan käsittelemään elo-syyskuussa 2015 maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksissa. MYR hyväksyy toimintasuunnitelman syyskuun 2015 kokouksessaan. MYR päätti esityksen mukaisesti.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Syksyn 2014 teemahaku: IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tiedot hankkeesta löytyy liitteestä. Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta: Etelä-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hankkeen rahoittamiseen ESR-ohjelmasta. Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 11 Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Liitteet Liite 5 IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tiedot hankkeesta löytyy liitteestä. Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta: Etelä-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hankkeen rahoittamiseen ESR-ohjelmasta. Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. MYR käsittelee hankkeen seuraavassa kokouksessaan Maakunnan yhteistyöryhmä 12 Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Liitteet Liite 6 Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n sihteeristön rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet Maakunnan yhteistyöryhmä 13 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt seuraavassa taulukossa esitetyt hankkeet. Sih tee ris tön kokousmuistiot ja hankkeiden valintaesitykset on toimitettu sähköpostitse maa kunnan yhteistyöryhmän jäsenille kunkin kokouksen jälkeen. Hankkeen nimi Hakija Viranomainen Rahasto Päätös EU+valtio Sihteeristö Ilmastoviisaita ratkaisuja Etelä-Savon maaseudulle (lyhenne ILMASE Etelä-Savo) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen LUOTUO - Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savo - Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen Aalto-korkeakoulusäätiö Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Savonlinnan Työpooli Savonlinnan kaupunki ELY-keskus ESR Kielteinen Tutka Mäntyharjun kunta ELY-keskus ESR Kielteinen KANGASTUS - tietotekniikkavalmiuksia aikuisille Kädestä pitäen - ammattikeittiöhenkilöstön osaamisen kehittäminen IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma Talotekniikan tutkimus- ja osaamisympäristöjen kehittäminen TALOTEK1 Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen TALOTEK2 Tulevaisuusloikka - Etelä-Savon ennakointihanke Etelä-Savon Koulutus OY ELY-keskus ESR Kielteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Kielteinen Savonlinnan Toimintakeskus ry ELY-keskus ESR Kielteinen Etelä-Savon Koulutus OY ELY-keskus ESR Myönteinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon maakuntaliitto ELY-keskus ESR Myönteinen Tanhuvaaran matkailukeskuksen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Peruutettu kehittäminen WITERA - käynnistys Etelä-Savossa Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Kestävää kemiaa vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Luomuinstituutin jalkauttaminen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Sihteeristö Itä-Suomen lukioista maailmalle! Kuopion kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen OSUMA - Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin Ammatillisen opettajan pedagogiikan ennakoiva kehittäminen TUPA - Tuottavista palveluista uutta liiketoimintaa hyvinvointialoille Haasteellisen palveluohjauksen kehittämishanke SARASTE Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke LAUHA Aktiivisten välityömarkkinoiden kehittämishanke SALVOS Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Myönteinen Itä-Suomen yliopisto ELY-keskus ESR Myönteinen Aalto-korkeakoulusäätiö ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Biojalostamo ProAgria Etelä-Savo ry Maakuntaliitto EAKR Kielteinen

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Seitsemän tähden yritysyhteisö Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Mikkelin seudun Digikummi -ohjelma Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Suomen metsäkeskus Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Forest Team - uudistumista Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Kielteinen metsäpalveluihin Työmäärän hallinta maatilayrityksessä ProAgria Etelä-Savo ry ELY-keskus ESR Kielteinen Kontrahti - hanke Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Siun ja miun Savonlinna - tehdään yhdessä elämyksellinen kauppakeskittymä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Bridgehead Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Kiina -valmennusohjelma yrityksille Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet - Reaktek REDHAL - Rakennuksen elinkaaren datan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen hallinta Application of differential mobility Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Myönteinen spectrometry for detection of water pollutans Removal of heavy metals from industrial Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Myönteinen and urban sludge by coupling bioleching with enhanced electrochemical technologies Enhancing indoor air quality with photocatalytic oxidation method Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Kielteinen Sihteeristö Etelä-Savon uudistuvat yritykset Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB Palveluiden kehittäminen uuden liiketoiminnan perustana - NEW SERVICE SOLUTIONS (NSS) Metsätalouden digitaalisten palveluiden innovointi Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Aalto korkeakoulusäätiö Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen WITERA - käynnistys Etelä-Savossa Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Luomuinstituutin jalkauttaminen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Muut asiat Maakunnan yhteistyöryhmä 14 Yhteenveto potentiaalisista rahoitettavista hankkeista OKM:n valtakunnallisia ESR-toimen pi de ko ko nai suuk sia koskevasta hankehausta ajalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt koordinoivia maakuntaliittoja välittämään MYR:ien ja sih tee ris tö jen tiedoksi esityslistan liitteenä olevan yhteenvedon potentiaalisista rahoitettavista hank keis ta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisia ESR-toi men pi de ko konai suuk sia koskevasta hankehausta ajalta (Laki alueiden kehittämisestä ja raken ne ra has to toi min nan hallinnoinnista, 28 ). Hankehakuun jätettiin 86 hakemusta, joista jatkovalmisteluun on haun painopisteiden ja va lin takri tee rien perusteella valittu 24 potentiaalista hanketta. Valintaperusteet ja toi men pi de ko ko naisuuk sien sisältökuvaukset löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston materiaalipankista. Mahdolliset kannanotot voi toimittaa Henri Helanderille sähköpostitse mennessä osoitteeseen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 7 ESR:n valtakunnallinen haku_potentiaaliset hankkeet

20 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Seuraavan kokouksen ajankohta Maakunnan yhteistyöryhmä 15 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta touko-kesäkuun vaihteeseen. MYR:n seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 10 Piäl lys mie hessä.

21 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen päättäminen Maakunnan yhteistyöryhmä 16 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain 20 :n 4 mom:n pe rusteella yhteistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida hakea erikseen muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätök sellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Maakunnan yhteistyöryhmän valituskelpoiseen päätökseen haetaan muutosta kirjalli sella valituksella. Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: Postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio Sähköposti Valitusaika Valituskirja Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tiedoksianto Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja / 2014

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 20.04.2016 kello 09:00-10:44 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 12 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2016 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 24.02.2016 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2016 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 28.09.2016 kello 10:00-11:51 Kokouspaikka Rantasalmi, Järvisydän Asialista: Otsikko Sivu 40 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 21.06.2017 kello 10:00-11:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 03.05.2017 kello 10:00-11:40 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/ Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/ Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2016 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.06.2016 kello 10:00-11:30 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 23 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista 5 / 2017 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 6.9. 2017 klo 18.15 Kokouspaikka Kosken Päiväkoti Naavatassu Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Muut saapuvilla Jalli Marja pj. :t 62- Hägg Anna Mikkola Laura vpj. :t 62- Mikkola

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot