Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-kokoustila Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 7 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 8 6 Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen maakuntien yhteistyöryhmille 7 Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset 11 8 Lokakuun 2015 teemahaku 12 9 Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa: erillisen hankehaun järjestäminen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Syksyn 2014 teemahaku: IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä MYR:n sihteeristön rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet 14 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-kokoustila Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä puheenjohtaja Hirvonen, Teemu X Kristiansson, Olli-Pekka kuntaosapuoli Heinänen, Raimo X Kivinen, Harri Häkkänen, Markku Puputti, Seija Kilpinen, Esko (1.vpj) X Siiskonen, Pirjo Kärkkäinen, Tuula X Rytkönen, Pauli Salo-Oksa, Armi Myllys, Ahti Taavitsainen, Satu Huoponen, Marianne Teittinen, Pekka X Ylönen, Päivi Uimonen, Anna-Liisa X Vauhkonen, Anna alueviranomaiset Häkkinen, Pekka X Aro, Marja Hämäläinen, Tarja Heikkilä, Antti X Muhonen, Airi X Keränen, Petri saapui klo 10:05, 4 poistui klo 11:25, 10 Pulliainen, Juha (2.vpj) X Pölönen, Kalevi Puurunen, Maija Tuuliainen, Ossi X Ruuska, Matti X Kohonen, Kirsi järjestöosapuoli Kallio, Vesa (3.vpj) X Paajanen, Juha poistui klo 11:25, 10 Kokkola, Kari X Miettinen, Ritva Laine, Raimo Auvinen, Merja Pärnänen, Marja-Liisa X Savolainen, Kalevi Rasola, Nina Tynkkynen, Heikki X Sepponen, Arto X Gustafsson-Pesonen, Anne asiantuntijat Jurvelius, Juha X Näätänen, Esa X Seila, Heikki esittelijä Koskinen, Riitta X sihteeri Räihä, Teemu X tiedottaja Huoviala, Tuula muut läsnäolijat Mäkinen, Pentti X Kautiainen, Hanna saapui klo 10:07, 5 poistui klo 10:15, 5 X

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Asiat 1-16 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Teemu Hirvonen Teemu Räihä Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Kari Kokkola Anna-Liisa Uimonen

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Teemu Hirvonen avasi kokouksen. Todettiin läsnä olleet.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakunnan yhteistyöryhmä 2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan yhteistyöryhmä 3 Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. TEKES:n hankepäätökset todettiin tuotavan yhteistyöryhmälle vain tiedoksi, eikä näiden tämän vuoksi tule olla esityslistassa omina pykälinään. Nämä pykälät päätettiin käsitellä asialistan kohdassa 19, "MYR:n sihteeristön rakennehasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet". Pykälien numerointi korjataan pöytäkirjaan. Muilta osin asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakunnan yhteistyöryhmä 4 Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytä kirjan tarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kokkola ja Anna-Liisa Uimonen

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Maakunnan yhteistyöryhmä 5 Riitta Koskinen kertoo maakuntaliiton ajankohtaisista asioista. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) laaditaan/päivitetään siten, että MYR voi hyväksyä sen syyskuun kokouksessaan. Maakuntaliitto ja Ely-keskus käyvät kun tien kanssa tätä koskevat keskustelut seutukunnittain toukokuussa. Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan 14 maakuntaa, NSPA (Northern Sparsely Populated Area), on tilannut OECD:ltä alueiden kehittämispotentiaalia kartoit ta van selvityksen. MYR saa tilannekatsauksen kokouksessa. Maakuntaliiton kaksivuotinen Tulevaisuusloikka-hanke käynnistyy Katsaus kokouk ses sa. Yritystukien tilannekatsaus Juha Pulliainen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoo yritystukien tilanteesta. Yritystukiin on tehty 11 myönteistä päätöstä, yhteensä Käsittelyssä on tällä hetkellä 34 hakemusta, joissa on haettu noin 6,2 milj. :n edestä avus tus ta Alkuvuodesta tilanne on mennyt hieman parempaan suuntaan, sillä em. käsittelyssä olevis ta 19 hakemusta on tullut tänä vuonna. Niissä on haettu 4,4 milj. :n avustuksia. Maaseutuohjelma lähtee hyrräämään Maija Puurunen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoo maaseutuohjelman tilanteesta. Maaseudun kehittämisohjelman käynnistymiseen liittyen on keskeisimmät lait ja asetuk set annettuina hanketukia koskevan asetuksen muutosta lukuun ottamatta. Nuorten vil je li jöiden aloitustukien haku käynnistyy sähköisenä maaseutuohjelman Hyrrä-järjestelmässä, jon ne myös paperilomakkeella ELY-keskuksiin jätetyt hakemukset skannataan. Maatalouden inves toin ti tu kien sähköinen haku käynnistyy toukokuussa. Molemmissa päätöksentekoon pääs täneen vasta elokuussa. Tukihaun sähköistämisen myötä myös tukien käsittely, päätöksenteko, va li tus ten käsittely ja koko prosessin arkistointi toimii sähköisesti. Maaseudun hanke- ja yritystukien hakeminen Hyrrässä käynnistyy em. asetusmuutoksen an tami ses ta riippuen huhtikuussa, mutta päätösten teko viivästynee pitkälle syksyyn. Hankkeiden val mis te lu on alueella kuitenkin laajasti käynnissä ja ensimmäiselle hakukierrokselle ei ole suunni tel tu mitään erillisteemoja. Vuosittaisten hakukierrosten määrä ei vielä ole tiedossa. Ha ke mukset päätetään kolmiportaista valintamenetelmää soveltaen. Hankkeiden ja yritystukien tulee olla val ta kun nal li sen ohjelman mukaisia ja samalla tukea myös alueen maaseutustrategiaa. Päättyvän ohjelman hakkeiden ja yritystukien tuli valmistua pääsääntöisesti viime vuoden loppuun, joskin erityistapauksissa toteuttamisaikaa voitiin jatkaa helmikuun loppuun ja nk. uusien haas tei den ja teknisen tuen käytön osalta kesäkuuhun asti. Jotta maaseutuohjelmaan ja vil je li jätu kiin liittyvä tiedotus ja koulutus voisi jatkua katkeamattomana ohjelmavaihdoksesta huolimatta, kou lu tus- ja tiedotushankkeissa haku on maaliskuun aikana. Myös maaseutuohjelman tekninen tu ki tulee ELY-keskusten haettavaksi Hyrrä-järjestelmän kautta maaliskuun lopussa. CAP-uudistuksen ja uuden maaseutuohjelman mukaisia viljelijätukia koskevaan Vi pu-verk koasioin ti pal ve luun päästään lohkotietoja antamaan 1.4. alkaen, joskin varsinainen pää tu ki ha ke-

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä muk sen pääsee jättämään vasta alkaen. Toisaalta näiden tukien hakuaika on tänä vuonna asti. Ympäristökorvauksen luomu- ja ympäristösopimukset haetaan ELY-keskuksista edelleen paperilla, jonka jälkeen ne skannataan ja käsitellään uuden tukisovelluksen avulla. Kas vihuo ne tu kien haku päättyi 2.3. Vipu-palvelussa, jota kasvihuoneyrittäjistä käytti 65 % koko maassa ja peräti 75 % Etelä-Savossa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen maakuntien yhteistyöryhmille Maakunnan yhteistyöryhmä 6 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 27 :n mu kaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsi tel lä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa kuitenkin ennen päätöksentekoa yhteen ve to tie dot saapuneista yritystukihakemuksista. Lain 27 :n mukaisesti rakennerahastohankkeista päättävien Hämeen, Keski-Suomen, Etelä- Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskusten tulee ennen päätöksentekoa toimittaa maa kuntien yhteistyöryhmille niiden kanssa erikseen sovituin aikavälein seuraavat yhteenvetotiedot maa kun nit tain lain (9/2014) mukaisista yrityksen kehittämisavustushakemuksista: 1) tukiryhmä (=yrityksen kehittämisavustus) 2) listauksen ajanjakso, 3) listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten kappalemäärä, 4) listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten euromäärä yhteensä 5) hankkeiden ja haettujen avustusten määrät kuntakohtaisesti 6) hankkeiden ja haettujen avustusten määrät toimialakohtaisesti (TOL 2 numerotaso ) Etelä-Savon ELY-keskus on toimittanut Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle seuraavat, liit tee nä olevat listaukset: käsittelyssä olevat Etelä-Savon alueen yrityksen kehittämisavustushakemukset haetut kehittämisavustukset Etelä-Savon alueella ajalta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Haetut kehittämisavustukset E-Savo Liite 2 Käsittelyssä olevat kehittämisavustushakemukset E-Savo

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset Maakunnan yhteistyöryhmä 7 Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä ensimmäinen tee maha ku vuodelle 2015 päättyi 16. helmikuuta Maakuntaliitto ja Ely-keskus saivat yhteensä 46 hankehakemusta. Haun teemat Etelä-Savossa olivat: Älykäs erikoistuminen (Toimintalinja 2) Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3) Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3) Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4) Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4) Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5) Haun teemat Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisessä teemahaussa olivat: Puun uudet käyttömuodot Kaivannaisala Liitteenä on em. teemahaussa tulleet hankehakemukset. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Lokakuun 2015 teemahaku Maakunnan yhteistyöryhmä 8 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt useissa kokouksissaan lokakuun 2015 teema haun teemoja ja todennut, että vähähiilisyyteen on syytä panostaa seuraavassa tee ma haussa. Ohjelmakaudella EAKR-rahoituksesta 25 prosenttia kohdistuu vähähiilisyyteen. Ra ken ne ra has to hank keet, jotka toteuttavat vähähiilisyyttä, ovat merkittävässä roolissa ohjelman to teut ta mi ses sa. Ne sijoittuvat 1. ja 2. toimintalinjalle, jolloin vähähiilisyysteemaa täytyy tar kastel la erityisesti yritystoimintaa tukevissa hankkeissa, olivat ne sitten yritysten itsensä toteuttamia ke hit tä mis hank kei ta tai yritysten toimintaympäristöä ym. tukevia yleisempiä kehittämishankkeita. Sihteeristö esittää, että lokakuun 2015 teemahaussa EAKR-rahoitusta suunnataan ainoastaan vähähiilisyyteen toimintalinjoilla 1 (erityistavoite 3.1) ja 2 (erityistavoite 3.2). ESR-rahoitusta tultaisiin suuntaamaan toimintalinjan 3 erityistavoitteisiin 6.1 ja 7.1, toimintalinjan 4 erityistavoitteeseen 9.2. sekä toimintalinjan 5 erityistavoitteeseen Lisäksi ESR-rahoitusta suunnattaisiin kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla. Hanketoimijoille tullaan järjestetämään vä hä hii li syy teen liittyvä infotilaisuus keskiviikkona klo Tilaisuudessa avataan vähähiilisyyden teemahakua tarkemmin ja pyritään tuo maan hanketoimijoille esiin, mitä painopisteitä vä hä hii li syy teen liittyen ra ken ne ra has to-oh jelmas sa on ja millaisia vähähiilisyyteen liittyvät hankkeet voisivat olla. Lisäksi Motiva järjestää vähähiilisyyskoulutusta rahoittajille Rakennerahastot.fi -sivustolla julkaistava lokakuun 2015 teemahakuilmoitusluonnos on liitteenä. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy lokakuun 2015 teemahaun teemat. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi lokakuun 2015 teemahaun teemat. Liitteet Liite 4 Teemahakuilmoitus, luonnos

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa: erillisen hankehaun järjestäminen Maakunnan yhteistyöryhmä 9 Osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamista ulkopuolisten tai ELY-keskuksen to teutta mis ta kehittämishankkeista edellyttää toteutuakseen julkisia työvoimapalveluja. Tukikelpoisia työ voi ma pal ve lui ta ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki. Kyseiset palvelut kootaan tek nis luon tei seen rinnakkaishankkeeseen, joka ei sisällä henkilötyövuosia. Julkisten työvoimapalveluiden hankkeita voidaan rahoittaa kaikissa ESR:n erityistavoitteissa. Kehittämishanke ja sen rinnakkaishanke kohdistuvat samaan erityistavoitteeseen. ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen tavoitteena on lisätä ESR-ohjelman ta voit teiden tuloksellista toteuttamista. ESR:n julkiset työvoimapalvelut täydentävät kansallisin varoin toteu tet tua työllisyyspolitiikkaa ja mahdollistavat uusien toimintatapojen kokeilemisen. Julkisten työvoimapalvelujen toimivalta on lain mukaan ainoastaan ELY-keskuksella / TE-toi mistol la, joten rinnakkaishankkeiden hallinnointi ja tarvittavat ostopalvelujen hankinnat hoidetaan alu een ELY-keskukseen perustettavassa yhdessä koordinaatiohankkeessa. Tätä varten Etelä-Sa von ELY-keskus on jättänyt päättyneeseen Etelä-Savon hankehakuun Koordi Etelä-Sa vo työvoimapalvelujen koordinointihankehakemuksen (101379). Etelä-Savon ELY-keskus tekee yhdessä TE-toimiston kanssa arvion siitä, tarvitseeko kehittämishanke parikseen työvoi ma pal ve lu ja sisältävää rinnakkaishanketta. Edellä esitetystä johtuen julkisten työvoimapalvelujen osalta on syytä siirtyä jatkuvaan hakuun. MYR:n sihteeristö päätti pidetyssä kokouksessaan esittää MYR:lle, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirryttäisiin jatkuvan haun menettelyyn. MYR päättää, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirrytään jatkuvan haun menettelyyn. MYR päätti, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirrytään jatkuvan haun menettelyyn.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Maakunnan yhteistyöryhmä 10 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimenpiteillä voidaan rahoittaa ns. kansalaistoimijalähtöistä ke hit tä mis tä kaupunkialueilla. Toimenpiteet kohdistuvat isoihin kaupunkeihin ja yli asukkaan kuntien keskusta-alueille. Maakunnissa päätetään toiminnan tarkempi luonne ja hal lin nol liset menettelyt. Kaupunkien kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintatavan reunaehtoina ra ken ne ra has toja koskien ovat: Koskee maantieteellisesti erityisesti Leader-toiminnan ulkopuolisia alueita: Etelä-Savossa Mikke lin ja Savonlinnan ydinkeskustat Toimintatapa toteutettaisiin osana normaalia rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa han ke haku jen kautta ja hankkeiden tulisi toteuttaa rakennerahasto-ohjelmaa Kaupunkien tulee osallistua hankkeisiin omalla rahoitusosuudellaan Toiminnan tulee olla avointa, laaja-alaista ja osallistavaa Toiminnan tulee perustua paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan suhtautunut myönteisesti kan sa lais läh töi sen kehittämisen toimintatapaan. MYR pyytää Mikkelin kaupungilta ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen toiminnan sisällöksi, rahoi tus mal lik si ja hallinnolliseksi toimintamalliksi jolla kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen toteu te taan. Toimintasuunnitelman tulee kohdistua Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjaan 5 ja olla kestoltaan mak si mis saan kolmevuotinen. Mikkelin kaupunkia pyydetään laatimaan yhdessä kansalaistoimijoiden kanssa tarkempi toi minta suun ni tel ma, jota MYR käsittelee viimeistään syyskuun 2015 kokouksessaan. Toimintasuunnitelman pohjalta on mahdollista laatia myöhemmin rahoitushakemus EU- RA2014-jär jes tel mään. MYR päättää pyytää Mikkelin kaupungilta ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen toi min nan sisällöksi, rahoitusmalliksi ja hallinnolliseksi toimintamalliksi, jolla kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen toteutetaan. Toimintasuunnitelma tullaan käsittelemään elo-syyskuussa 2015 maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksissa. MYR hyväksyy toimintasuunnitelman syyskuun 2015 kokouksessaan. MYR päätti esityksen mukaisesti.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Syksyn 2014 teemahaku: IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tiedot hankkeesta löytyy liitteestä. Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta: Etelä-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hankkeen rahoittamiseen ESR-ohjelmasta. Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 11 Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Liitteet Liite 5 IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tiedot hankkeesta löytyy liitteestä. Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta: Etelä-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hankkeen rahoittamiseen ESR-ohjelmasta. Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. MYR käsittelee hankkeen seuraavassa kokouksessaan Maakunnan yhteistyöryhmä 12 Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Liitteet Liite 6 Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n sihteeristön rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet Maakunnan yhteistyöryhmä 13 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt seuraavassa taulukossa esitetyt hankkeet. Sih tee ris tön kokousmuistiot ja hankkeiden valintaesitykset on toimitettu sähköpostitse maa kunnan yhteistyöryhmän jäsenille kunkin kokouksen jälkeen. Hankkeen nimi Hakija Viranomainen Rahasto Päätös EU+valtio Sihteeristö Ilmastoviisaita ratkaisuja Etelä-Savon maaseudulle (lyhenne ILMASE Etelä-Savo) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen LUOTUO - Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savo - Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen Aalto-korkeakoulusäätiö Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Savonlinnan Työpooli Savonlinnan kaupunki ELY-keskus ESR Kielteinen Tutka Mäntyharjun kunta ELY-keskus ESR Kielteinen KANGASTUS - tietotekniikkavalmiuksia aikuisille Kädestä pitäen - ammattikeittiöhenkilöstön osaamisen kehittäminen IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma Talotekniikan tutkimus- ja osaamisympäristöjen kehittäminen TALOTEK1 Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen TALOTEK2 Tulevaisuusloikka - Etelä-Savon ennakointihanke Etelä-Savon Koulutus OY ELY-keskus ESR Kielteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Kielteinen Savonlinnan Toimintakeskus ry ELY-keskus ESR Kielteinen Etelä-Savon Koulutus OY ELY-keskus ESR Myönteinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon maakuntaliitto ELY-keskus ESR Myönteinen Tanhuvaaran matkailukeskuksen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Peruutettu kehittäminen WITERA - käynnistys Etelä-Savossa Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Kestävää kemiaa vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Luomuinstituutin jalkauttaminen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Sihteeristö Itä-Suomen lukioista maailmalle! Kuopion kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen OSUMA - Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin Ammatillisen opettajan pedagogiikan ennakoiva kehittäminen TUPA - Tuottavista palveluista uutta liiketoimintaa hyvinvointialoille Haasteellisen palveluohjauksen kehittämishanke SARASTE Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke LAUHA Aktiivisten välityömarkkinoiden kehittämishanke SALVOS Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Myönteinen Itä-Suomen yliopisto ELY-keskus ESR Myönteinen Aalto-korkeakoulusäätiö ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Biojalostamo ProAgria Etelä-Savo ry Maakuntaliitto EAKR Kielteinen

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Seitsemän tähden yritysyhteisö Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Mikkelin seudun Digikummi -ohjelma Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Suomen metsäkeskus Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Forest Team - uudistumista Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Kielteinen metsäpalveluihin Työmäärän hallinta maatilayrityksessä ProAgria Etelä-Savo ry ELY-keskus ESR Kielteinen Kontrahti - hanke Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Siun ja miun Savonlinna - tehdään yhdessä elämyksellinen kauppakeskittymä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Bridgehead Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Kiina -valmennusohjelma yrityksille Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet - Reaktek REDHAL - Rakennuksen elinkaaren datan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen hallinta Application of differential mobility Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Myönteinen spectrometry for detection of water pollutans Removal of heavy metals from industrial Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Myönteinen and urban sludge by coupling bioleching with enhanced electrochemical technologies Enhancing indoor air quality with photocatalytic oxidation method Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Kielteinen Sihteeristö Etelä-Savon uudistuvat yritykset Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB Palveluiden kehittäminen uuden liiketoiminnan perustana - NEW SERVICE SOLUTIONS (NSS) Metsätalouden digitaalisten palveluiden innovointi Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Aalto korkeakoulusäätiö Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen WITERA - käynnistys Etelä-Savossa Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Luomuinstituutin jalkauttaminen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Muut asiat Maakunnan yhteistyöryhmä 14 Yhteenveto potentiaalisista rahoitettavista hankkeista OKM:n valtakunnallisia ESR-toimen pi de ko ko nai suuk sia koskevasta hankehausta ajalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt koordinoivia maakuntaliittoja välittämään MYR:ien ja sih tee ris tö jen tiedoksi esityslistan liitteenä olevan yhteenvedon potentiaalisista rahoitettavista hank keis ta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisia ESR-toi men pi de ko konai suuk sia koskevasta hankehausta ajalta (Laki alueiden kehittämisestä ja raken ne ra has to toi min nan hallinnoinnista, 28 ). Hankehakuun jätettiin 86 hakemusta, joista jatkovalmisteluun on haun painopisteiden ja va lin takri tee rien perusteella valittu 24 potentiaalista hanketta. Valintaperusteet ja toi men pi de ko ko naisuuk sien sisältökuvaukset löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston materiaalipankista. Mahdolliset kannanotot voi toimittaa Henri Helanderille sähköpostitse mennessä osoitteeseen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 7 ESR:n valtakunnallinen haku_potentiaaliset hankkeet

20 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Seuraavan kokouksen ajankohta Maakunnan yhteistyöryhmä 15 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta touko-kesäkuun vaihteeseen. MYR:n seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 10 Piäl lys mie hessä.

21 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen päättäminen Maakunnan yhteistyöryhmä 16 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain 20 :n 4 mom:n pe rusteella yhteistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida hakea erikseen muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätök sellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Maakunnan yhteistyöryhmän valituskelpoiseen päätökseen haetaan muutosta kirjalli sella valituksella. Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: Postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio Sähköposti Valitusaika Valituskirja Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tiedoksianto Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja / 2014

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 13.3..2015 Taina Lommi taina.lommi@ely-keskus.fi EU-rahoitusohjelmia ENI ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelmassa Euroopan sosiaalirahasto rahoituksen

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 158 160

Kunnanhallitus 11/2015 158 160 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 11/2015 158 160 Aika Maanantai 20.08.2015 klo 19.30 19.45 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Vuorela Antti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2013 1. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2013 1. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2013 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 17.12.2013 kello 10:00 Kokouspaikka Asialista: Otsikko Sivu 37 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 4 38

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot