Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2015 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-kokoustila Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 7 5 Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin 8 6 Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen maakuntien yhteistyöryhmille 7 Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset 11 8 Lokakuun 2015 teemahaku 12 9 Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa: erillisen hankehaun järjestäminen Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Syksyn 2014 teemahaku: IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä MYR:n sihteeristön rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet 14 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-kokoustila Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä puheenjohtaja Hirvonen, Teemu X Kristiansson, Olli-Pekka kuntaosapuoli Heinänen, Raimo X Kivinen, Harri Häkkänen, Markku Puputti, Seija Kilpinen, Esko (1.vpj) X Siiskonen, Pirjo Kärkkäinen, Tuula X Rytkönen, Pauli Salo-Oksa, Armi Myllys, Ahti Taavitsainen, Satu Huoponen, Marianne Teittinen, Pekka X Ylönen, Päivi Uimonen, Anna-Liisa X Vauhkonen, Anna alueviranomaiset Häkkinen, Pekka X Aro, Marja Hämäläinen, Tarja Heikkilä, Antti X Muhonen, Airi X Keränen, Petri saapui klo 10:05, 4 poistui klo 11:25, 10 Pulliainen, Juha (2.vpj) X Pölönen, Kalevi Puurunen, Maija Tuuliainen, Ossi X Ruuska, Matti X Kohonen, Kirsi järjestöosapuoli Kallio, Vesa (3.vpj) X Paajanen, Juha poistui klo 11:25, 10 Kokkola, Kari X Miettinen, Ritva Laine, Raimo Auvinen, Merja Pärnänen, Marja-Liisa X Savolainen, Kalevi Rasola, Nina Tynkkynen, Heikki X Sepponen, Arto X Gustafsson-Pesonen, Anne asiantuntijat Jurvelius, Juha X Näätänen, Esa X Seila, Heikki esittelijä Koskinen, Riitta X sihteeri Räihä, Teemu X tiedottaja Huoviala, Tuula muut läsnäolijat Mäkinen, Pentti X Kautiainen, Hanna saapui klo 10:07, 5 poistui klo 10:15, 5 X

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Asiat 1-16 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Teemu Hirvonen Teemu Räihä Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Kari Kokkola Anna-Liisa Uimonen

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Puheenjohtaja Teemu Hirvonen avasi kokouksen. Todettiin läsnä olleet.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakunnan yhteistyöryhmä 2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan yhteistyöryhmä 3 Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. TEKES:n hankepäätökset todettiin tuotavan yhteistyöryhmälle vain tiedoksi, eikä näiden tämän vuoksi tule olla esityslistassa omina pykälinään. Nämä pykälät päätettiin käsitellä asialistan kohdassa 19, "MYR:n sihteeristön rakennehasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet". Pykälien numerointi korjataan pöytäkirjaan. Muilta osin asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakunnan yhteistyöryhmä 4 Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytä kirjan tarkastajaa. Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kokkola ja Anna-Liisa Uimonen

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Maakunnan yhteistyöryhmä 5 Riitta Koskinen kertoo maakuntaliiton ajankohtaisista asioista. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) laaditaan/päivitetään siten, että MYR voi hyväksyä sen syyskuun kokouksessaan. Maakuntaliitto ja Ely-keskus käyvät kun tien kanssa tätä koskevat keskustelut seutukunnittain toukokuussa. Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan 14 maakuntaa, NSPA (Northern Sparsely Populated Area), on tilannut OECD:ltä alueiden kehittämispotentiaalia kartoit ta van selvityksen. MYR saa tilannekatsauksen kokouksessa. Maakuntaliiton kaksivuotinen Tulevaisuusloikka-hanke käynnistyy Katsaus kokouk ses sa. Yritystukien tilannekatsaus Juha Pulliainen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoo yritystukien tilanteesta. Yritystukiin on tehty 11 myönteistä päätöstä, yhteensä Käsittelyssä on tällä hetkellä 34 hakemusta, joissa on haettu noin 6,2 milj. :n edestä avus tus ta Alkuvuodesta tilanne on mennyt hieman parempaan suuntaan, sillä em. käsittelyssä olevis ta 19 hakemusta on tullut tänä vuonna. Niissä on haettu 4,4 milj. :n avustuksia. Maaseutuohjelma lähtee hyrräämään Maija Puurunen Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoo maaseutuohjelman tilanteesta. Maaseudun kehittämisohjelman käynnistymiseen liittyen on keskeisimmät lait ja asetuk set annettuina hanketukia koskevan asetuksen muutosta lukuun ottamatta. Nuorten vil je li jöiden aloitustukien haku käynnistyy sähköisenä maaseutuohjelman Hyrrä-järjestelmässä, jon ne myös paperilomakkeella ELY-keskuksiin jätetyt hakemukset skannataan. Maatalouden inves toin ti tu kien sähköinen haku käynnistyy toukokuussa. Molemmissa päätöksentekoon pääs täneen vasta elokuussa. Tukihaun sähköistämisen myötä myös tukien käsittely, päätöksenteko, va li tus ten käsittely ja koko prosessin arkistointi toimii sähköisesti. Maaseudun hanke- ja yritystukien hakeminen Hyrrässä käynnistyy em. asetusmuutoksen an tami ses ta riippuen huhtikuussa, mutta päätösten teko viivästynee pitkälle syksyyn. Hankkeiden val mis te lu on alueella kuitenkin laajasti käynnissä ja ensimmäiselle hakukierrokselle ei ole suunni tel tu mitään erillisteemoja. Vuosittaisten hakukierrosten määrä ei vielä ole tiedossa. Ha ke mukset päätetään kolmiportaista valintamenetelmää soveltaen. Hankkeiden ja yritystukien tulee olla val ta kun nal li sen ohjelman mukaisia ja samalla tukea myös alueen maaseutustrategiaa. Päättyvän ohjelman hakkeiden ja yritystukien tuli valmistua pääsääntöisesti viime vuoden loppuun, joskin erityistapauksissa toteuttamisaikaa voitiin jatkaa helmikuun loppuun ja nk. uusien haas tei den ja teknisen tuen käytön osalta kesäkuuhun asti. Jotta maaseutuohjelmaan ja vil je li jätu kiin liittyvä tiedotus ja koulutus voisi jatkua katkeamattomana ohjelmavaihdoksesta huolimatta, kou lu tus- ja tiedotushankkeissa haku on maaliskuun aikana. Myös maaseutuohjelman tekninen tu ki tulee ELY-keskusten haettavaksi Hyrrä-järjestelmän kautta maaliskuun lopussa. CAP-uudistuksen ja uuden maaseutuohjelman mukaisia viljelijätukia koskevaan Vi pu-verk koasioin ti pal ve luun päästään lohkotietoja antamaan 1.4. alkaen, joskin varsinainen pää tu ki ha ke-

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä muk sen pääsee jättämään vasta alkaen. Toisaalta näiden tukien hakuaika on tänä vuonna asti. Ympäristökorvauksen luomu- ja ympäristösopimukset haetaan ELY-keskuksista edelleen paperilla, jonka jälkeen ne skannataan ja käsitellään uuden tukisovelluksen avulla. Kas vihuo ne tu kien haku päättyi 2.3. Vipu-palvelussa, jota kasvihuoneyrittäjistä käytti 65 % koko maassa ja peräti 75 % Etelä-Savossa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen maakuntien yhteistyöryhmille Maakunnan yhteistyöryhmä 6 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 27 :n mu kaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei voida käsi tel lä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa kuitenkin ennen päätöksentekoa yhteen ve to tie dot saapuneista yritystukihakemuksista. Lain 27 :n mukaisesti rakennerahastohankkeista päättävien Hämeen, Keski-Suomen, Etelä- Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskusten tulee ennen päätöksentekoa toimittaa maa kuntien yhteistyöryhmille niiden kanssa erikseen sovituin aikavälein seuraavat yhteenvetotiedot maa kun nit tain lain (9/2014) mukaisista yrityksen kehittämisavustushakemuksista: 1) tukiryhmä (=yrityksen kehittämisavustus) 2) listauksen ajanjakso, 3) listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten kappalemäärä, 4) listauksen ajanjaksolla haettujen avustusten euromäärä yhteensä 5) hankkeiden ja haettujen avustusten määrät kuntakohtaisesti 6) hankkeiden ja haettujen avustusten määrät toimialakohtaisesti (TOL 2 numerotaso ) Etelä-Savon ELY-keskus on toimittanut Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle seuraavat, liit tee nä olevat listaukset: käsittelyssä olevat Etelä-Savon alueen yrityksen kehittämisavustushakemukset haetut kehittämisavustukset Etelä-Savon alueella ajalta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Haetut kehittämisavustukset E-Savo Liite 2 Käsittelyssä olevat kehittämisavustushakemukset E-Savo

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset Maakunnan yhteistyöryhmä 7 Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä ensimmäinen tee maha ku vuodelle 2015 päättyi 16. helmikuuta Maakuntaliitto ja Ely-keskus saivat yhteensä 46 hankehakemusta. Haun teemat Etelä-Savossa olivat: Älykäs erikoistuminen (Toimintalinja 2) Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3) Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3) Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4) Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4) Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5) Haun teemat Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisessä teemahaussa olivat: Puun uudet käyttömuodot Kaivannaisala Liitteenä on em. teemahaussa tulleet hankehakemukset. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Helmikuun 2015 teemahaussa saapuneet hakemukset

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Lokakuun 2015 teemahaku Maakunnan yhteistyöryhmä 8 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt useissa kokouksissaan lokakuun 2015 teema haun teemoja ja todennut, että vähähiilisyyteen on syytä panostaa seuraavassa tee ma haussa. Ohjelmakaudella EAKR-rahoituksesta 25 prosenttia kohdistuu vähähiilisyyteen. Ra ken ne ra has to hank keet, jotka toteuttavat vähähiilisyyttä, ovat merkittävässä roolissa ohjelman to teut ta mi ses sa. Ne sijoittuvat 1. ja 2. toimintalinjalle, jolloin vähähiilisyysteemaa täytyy tar kastel la erityisesti yritystoimintaa tukevissa hankkeissa, olivat ne sitten yritysten itsensä toteuttamia ke hit tä mis hank kei ta tai yritysten toimintaympäristöä ym. tukevia yleisempiä kehittämishankkeita. Sihteeristö esittää, että lokakuun 2015 teemahaussa EAKR-rahoitusta suunnataan ainoastaan vähähiilisyyteen toimintalinjoilla 1 (erityistavoite 3.1) ja 2 (erityistavoite 3.2). ESR-rahoitusta tultaisiin suuntaamaan toimintalinjan 3 erityistavoitteisiin 6.1 ja 7.1, toimintalinjan 4 erityistavoitteeseen 9.2. sekä toimintalinjan 5 erityistavoitteeseen Lisäksi ESR-rahoitusta suunnattaisiin kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla. Hanketoimijoille tullaan järjestetämään vä hä hii li syy teen liittyvä infotilaisuus keskiviikkona klo Tilaisuudessa avataan vähähiilisyyden teemahakua tarkemmin ja pyritään tuo maan hanketoimijoille esiin, mitä painopisteitä vä hä hii li syy teen liittyen ra ken ne ra has to-oh jelmas sa on ja millaisia vähähiilisyyteen liittyvät hankkeet voisivat olla. Lisäksi Motiva järjestää vähähiilisyyskoulutusta rahoittajille Rakennerahastot.fi -sivustolla julkaistava lokakuun 2015 teemahakuilmoitusluonnos on liitteenä. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy lokakuun 2015 teemahaun teemat. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi lokakuun 2015 teemahaun teemat. Liitteet Liite 4 Teemahakuilmoitus, luonnos

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Julkiset työvoimapalvelut ESR-hankkeissa: erillisen hankehaun järjestäminen Maakunnan yhteistyöryhmä 9 Osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamista ulkopuolisten tai ELY-keskuksen to teutta mis ta kehittämishankkeista edellyttää toteutuakseen julkisia työvoimapalveluja. Tukikelpoisia työ voi ma pal ve lui ta ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki. Kyseiset palvelut kootaan tek nis luon tei seen rinnakkaishankkeeseen, joka ei sisällä henkilötyövuosia. Julkisten työvoimapalveluiden hankkeita voidaan rahoittaa kaikissa ESR:n erityistavoitteissa. Kehittämishanke ja sen rinnakkaishanke kohdistuvat samaan erityistavoitteeseen. ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen tavoitteena on lisätä ESR-ohjelman ta voit teiden tuloksellista toteuttamista. ESR:n julkiset työvoimapalvelut täydentävät kansallisin varoin toteu tet tua työllisyyspolitiikkaa ja mahdollistavat uusien toimintatapojen kokeilemisen. Julkisten työvoimapalvelujen toimivalta on lain mukaan ainoastaan ELY-keskuksella / TE-toi mistol la, joten rinnakkaishankkeiden hallinnointi ja tarvittavat ostopalvelujen hankinnat hoidetaan alu een ELY-keskukseen perustettavassa yhdessä koordinaatiohankkeessa. Tätä varten Etelä-Sa von ELY-keskus on jättänyt päättyneeseen Etelä-Savon hankehakuun Koordi Etelä-Sa vo työvoimapalvelujen koordinointihankehakemuksen (101379). Etelä-Savon ELY-keskus tekee yhdessä TE-toimiston kanssa arvion siitä, tarvitseeko kehittämishanke parikseen työvoi ma pal ve lu ja sisältävää rinnakkaishanketta. Edellä esitetystä johtuen julkisten työvoimapalvelujen osalta on syytä siirtyä jatkuvaan hakuun. MYR:n sihteeristö päätti pidetyssä kokouksessaan esittää MYR:lle, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirryttäisiin jatkuvan haun menettelyyn. MYR päättää, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirrytään jatkuvan haun menettelyyn. MYR päätti, että ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen koh dal la siirrytään jatkuvan haun menettelyyn.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Maakunnan yhteistyöryhmä 10 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimenpiteillä voidaan rahoittaa ns. kansalaistoimijalähtöistä ke hit tä mis tä kaupunkialueilla. Toimenpiteet kohdistuvat isoihin kaupunkeihin ja yli asukkaan kuntien keskusta-alueille. Maakunnissa päätetään toiminnan tarkempi luonne ja hal lin nol liset menettelyt. Kaupunkien kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintatavan reunaehtoina ra ken ne ra has toja koskien ovat: Koskee maantieteellisesti erityisesti Leader-toiminnan ulkopuolisia alueita: Etelä-Savossa Mikke lin ja Savonlinnan ydinkeskustat Toimintatapa toteutettaisiin osana normaalia rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa han ke haku jen kautta ja hankkeiden tulisi toteuttaa rakennerahasto-ohjelmaa Kaupunkien tulee osallistua hankkeisiin omalla rahoitusosuudellaan Toiminnan tulee olla avointa, laaja-alaista ja osallistavaa Toiminnan tulee perustua paikallisten toimijoiden yhdessä laatimaan kehittämissuunnitelmaan Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan suhtautunut myönteisesti kan sa lais läh töi sen kehittämisen toimintatapaan. MYR pyytää Mikkelin kaupungilta ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen toiminnan sisällöksi, rahoi tus mal lik si ja hallinnolliseksi toimintamalliksi jolla kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen toteu te taan. Toimintasuunnitelman tulee kohdistua Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjaan 5 ja olla kestoltaan mak si mis saan kolmevuotinen. Mikkelin kaupunkia pyydetään laatimaan yhdessä kansalaistoimijoiden kanssa tarkempi toi minta suun ni tel ma, jota MYR käsittelee viimeistään syyskuun 2015 kokouksessaan. Toimintasuunnitelman pohjalta on mahdollista laatia myöhemmin rahoitushakemus EU- RA2014-jär jes tel mään. MYR päättää pyytää Mikkelin kaupungilta ehdotuksen kansalaistoimijalähtöisen toi min nan sisällöksi, rahoitusmalliksi ja hallinnolliseksi toimintamalliksi, jolla kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen toteutetaan. Toimintasuunnitelma tullaan käsittelemään elo-syyskuussa 2015 maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokouksissa. MYR hyväksyy toimintasuunnitelman syyskuun 2015 kokouksessaan. MYR päätti esityksen mukaisesti.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Syksyn 2014 teemahaku: IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tiedot hankkeesta löytyy liitteestä. Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta: Etelä-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hankkeen rahoittamiseen ESR-ohjelmasta. Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 11 Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Liitteet Liite 5 IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Tiedot hankkeesta löytyy liitteestä. Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta: Etelä-Savon ELY-keskus suhtautuu kielteisesti hankkeen rahoittamiseen ESR-ohjelmasta. Sihteeristö ei puolla hanketta ja vie kantansa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. MYR käsittelee hankkeen seuraavassa kokouksessaan Maakunnan yhteistyöryhmä 12 Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei puolla hankkeen rahoittamista. Liitteet Liite 6 Ylimaakunnallinen hanke: Työmäärän hallinta maatilayrityksessä

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n sihteeristön rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavaksi hyväksymät hankkeet Maakunnan yhteistyöryhmä 13 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt seuraavassa taulukossa esitetyt hankkeet. Sih tee ris tön kokousmuistiot ja hankkeiden valintaesitykset on toimitettu sähköpostitse maa kunnan yhteistyöryhmän jäsenille kunkin kokouksen jälkeen. Hankkeen nimi Hakija Viranomainen Rahasto Päätös EU+valtio Sihteeristö Ilmastoviisaita ratkaisuja Etelä-Savon maaseudulle (lyhenne ILMASE Etelä-Savo) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen LUOTUO - Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savo - Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen Aalto-korkeakoulusäätiö Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Savonlinnan Työpooli Savonlinnan kaupunki ELY-keskus ESR Kielteinen Tutka Mäntyharjun kunta ELY-keskus ESR Kielteinen KANGASTUS - tietotekniikkavalmiuksia aikuisille Kädestä pitäen - ammattikeittiöhenkilöstön osaamisen kehittäminen IntoLippis- Itsenäistyvät nuoret työhön ja opiskeluun Ammatillinen kotoutumiskoulutus KOTOMAATTI Itä-Savu, Energia- ja ympäristötekniikan pitkä täydennyskoulutusohjelma Talotekniikan tutkimus- ja osaamisympäristöjen kehittäminen TALOTEK1 Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen TALOTEK2 Tulevaisuusloikka - Etelä-Savon ennakointihanke Etelä-Savon Koulutus OY ELY-keskus ESR Kielteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Kielteinen Savonlinnan Toimintakeskus ry ELY-keskus ESR Kielteinen Etelä-Savon Koulutus OY ELY-keskus ESR Myönteinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon maakuntaliitto ELY-keskus ESR Myönteinen Tanhuvaaran matkailukeskuksen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Peruutettu kehittäminen WITERA - käynnistys Etelä-Savossa Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Kestävää kemiaa vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Luomuinstituutin jalkauttaminen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Sihteeristö Itä-Suomen lukioista maailmalle! Kuopion kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen OSUMA - Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin Ammatillisen opettajan pedagogiikan ennakoiva kehittäminen TUPA - Tuottavista palveluista uutta liiketoimintaa hyvinvointialoille Haasteellisen palveluohjauksen kehittämishanke SARASTE Maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämishanke LAUHA Aktiivisten välityömarkkinoiden kehittämishanke SALVOS Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Myönteinen Itä-Suomen yliopisto ELY-keskus ESR Myönteinen Aalto-korkeakoulusäätiö ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Mikkelin kaupunki ELY-keskus ESR Myönteinen Biojalostamo ProAgria Etelä-Savo ry Maakuntaliitto EAKR Kielteinen

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Seitsemän tähden yritysyhteisö Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Mikkelin seudun Digikummi -ohjelma Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Suomen metsäkeskus Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Forest Team - uudistumista Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy ELY-keskus ESR Kielteinen metsäpalveluihin Työmäärän hallinta maatilayrityksessä ProAgria Etelä-Savo ry ELY-keskus ESR Kielteinen Kontrahti - hanke Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Siun ja miun Savonlinna - tehdään yhdessä elämyksellinen kauppakeskittymä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Bridgehead Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Kiina -valmennusohjelma yrityksille Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen prosessit, prosessikemikaalit ja biotuotteet - Reaktek REDHAL - Rakennuksen elinkaaren datan Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy TEKES EAKR Myönteinen hallinta Application of differential mobility Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Myönteinen spectrometry for detection of water pollutans Removal of heavy metals from industrial Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Myönteinen and urban sludge by coupling bioleching with enhanced electrochemical technologies Enhancing indoor air quality with photocatalytic oxidation method Lappeenrannan teknillinen yliopisto TEKES EAKR Kielteinen Sihteeristö Etelä-Savon uudistuvat yritykset Miset Oy Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB Palveluiden kehittäminen uuden liiketoiminnan perustana - NEW SERVICE SOLUTIONS (NSS) Metsätalouden digitaalisten palveluiden innovointi Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Aalto korkeakoulusäätiö Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Kielteinen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen WITERA - käynnistys Etelä-Savossa Miktech Oy Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Luomuinstituutin jalkauttaminen Helsingin yliopisto Maakuntaliitto EAKR Myönteinen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Muut asiat Maakunnan yhteistyöryhmä 14 Yhteenveto potentiaalisista rahoitettavista hankkeista OKM:n valtakunnallisia ESR-toimen pi de ko ko nai suuk sia koskevasta hankehausta ajalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt koordinoivia maakuntaliittoja välittämään MYR:ien ja sih tee ris tö jen tiedoksi esityslistan liitteenä olevan yhteenvedon potentiaalisista rahoitettavista hank keis ta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisia ESR-toi men pi de ko konai suuk sia koskevasta hankehausta ajalta (Laki alueiden kehittämisestä ja raken ne ra has to toi min nan hallinnoinnista, 28 ). Hankehakuun jätettiin 86 hakemusta, joista jatkovalmisteluun on haun painopisteiden ja va lin takri tee rien perusteella valittu 24 potentiaalista hanketta. Valintaperusteet ja toi men pi de ko ko naisuuk sien sisältökuvaukset löytyvät rakennerahastot.fi -sivuston materiaalipankista. Mahdolliset kannanotot voi toimittaa Henri Helanderille sähköpostitse mennessä osoitteeseen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 7 ESR:n valtakunnallinen haku_potentiaaliset hankkeet

20 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Seuraavan kokouksen ajankohta Maakunnan yhteistyöryhmä 15 Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta touko-kesäkuun vaihteeseen. MYR:n seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo 10 Piäl lys mie hessä.

21 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen päättäminen Maakunnan yhteistyöryhmä 16 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain 20 :n 4 mom:n pe rusteella yhteistyöryhmän kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida hakea erikseen muutosta valittamalla. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätök sellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Maakunnan yhteistyöryhmän valituskelpoiseen päätökseen haetaan muutosta kirjalli sella valituksella. Viranomainen, jolle kirjallinen valitus tehdään: Postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio Sähköposti Valitusaika Valituskirja Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tiedoksianto Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja / 2014

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. saapui kello 10:10 49 käsittelyn aikana. KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. poistui kello 12:15 117 käsittelyn aikana KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 12:45 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu

Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 15.04.2010 kello 10:00-14:30 Kokouspaikka Savonlinna, Lounasravintola Andriisi, Vipusenkatu 6, Iso kokoustila Asialista:

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot