TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, 19.5.2011. Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta"

Transkriptio

1 TIEDOTE, MUURAMETALOT OY, Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta

2 Tiedote, Muurametalot Oy, Puurakentamisella voi ehkäistä ilmastonmuutosta Yksittäinen kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin tekemällä eettisesti ja ekologisesti kestäviä valintoja. Yksi suurimmista tulevaisuuden uhkatekijöistä on ilmastonmuutos, joka johtuu ilmakehään kertyvästä hiilidioksidista. Vähintään 60 prosenttia ilmastonmuutoksesta on ihmisen aiheuttamaa. Estääkseen tämän kehityksen Euroopan maat ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä joka vuosi Kioton sopimuksen mukaisesti. Rakentaminen on yksittäisen ihmisen päätöksistä merkittävimpiä yksittäisiä tekoja, jonka hiilijalanjälkeen kuluttaja voi suoraan vaikuttaa. Rakentaminen kuluttaa Euroopassa enemmän raaka- aineita kuin mikään muu teollisuuden ala. Jos raaka- aineiden kulutusta mitattaisiin painon mukaan, niin rakentamisen osuus olisi jopa 50%. Tämän lisäksi rakentaminen ja rakennusten purkaminen tuottaa noin 40 50% jätteistä.. (Lähde: EU tutkimushanke RELIEF 2003, tausta-aineisto.) Noin kaksi kolmasosaa yksittäisen suomalaisen hiilijalanjäljestä koostuu asumisesta (rakentaminen ja kiinteistön huolto), asumisen energiasta ja liikenteestä. Asumisen ympäristöystävällisyydestä keskusteltaessa keskitytään usein energiankulutukseen, mikä muodostaakin merkittävän osan suomalaisten hiilijalanjäljestä. Rakentamisessa tämä tarkoittaa keskittymistä lähes pelkästään lämmitysratkaisujen energiatehokkuuteen eli ns. matalaenergiatalojen tai passiivitalojen rakentamista. Energiatehokkuuden parantaminen uudis- ja korjausrakentamisessa on kuitenkin liian hidas keino ehkäistä ilmastonmuutosta. Tämän vuoksi olisi syytä ottaa huomioon myös rakentamisen suuri merkitys hiilijalanjälkeen. Rakentamisen hiilijalanjälki muodostuu rakennusmateriaalista, sen valmistukseen kuluvasta energiasta, rakennusjätteen käsittelystä ja rakennusmateriaalin kuljetuksesta ja asennuksesta sekä rakennuksen purkamisesta. Puurakentamisen hiilijalanjälki erittäin pieni verrattuna muuhun rakentamiseen. Jos kaikki Euroopan asunnot rakennettaisiin betonin sijaan puusta, asuntorakentamisen aiheuttama luonnonvarojen kulutus Euroopassa laskisi 70 prosenttia, energiakulutus 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt jopa 60 prosenttia (Lähde: Rakennustiedon RT -ympäristöselosteet, Metsäteollisuus). Kioton pöytäkirjan päästötavoitteista neljännes hoituisi pelkästään sillä, Euroopan puutalokanta kasvaisi 10 prosenttia! Puurakentamisen hyödyt ovat siis ympäristönäkökohdista tarkasteltuna kiistattomat. Puu kasvaessaan ja yhteyttäessään sitoo itseensä ilmakehän hiilidioksidia eli se toimii ns. hiilinieluna. Toisaalta puutuote toimii hiilidioksidivarastona. Keskiverto suomalainen puinen omakotitalo sitoo rakenteisiinsa noin 30 tonnia ilmasta peräisin olevaa hiilidioksidia. Se vastaa yhden keskivertoautoilijan yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä. Hyvällä hoidolla hiili säilyy rakenteissa parhaimmillaan satoja vuosia. Näin puurakennukset tehostavat hiilinielujen vaikutusta. Puu on siis ainutlaatuinen materiaali, koska se pystyy sekä käyttämään että varastoimaan hiilidioksidia. Aktiivisen metsänhoidon ansiosta metsän kasvu nopeutuu ja hiilidioksidi pysyy poissa ilmakehästä entistä pitempään. Puun hyödyntäminen johtaa myös aktiiviseen ja hyvään metsänhoitoon. Tämä on huomattu myös Kioton vuonna 2005 voimaantulleessa pöytäkirjassa, jossa metsäteollisuuden ansiot metsien uudistumisen vaalijana tuodaan esiin. Metsän kasvusta ei ole huolta, sillä vuosikasvusta korjataan Euroopassa vain 64 prosenttia. Puu on erittäin energiatehokas rakennusmateriaali, sillä puutuotteen valmistus tuottaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa. Puurakenteet syntyvät pienemmällä energiamäärällä kuin mitään muut tavanomaiset rakennusmateriaalit. Puu myös säästää energiaa koko

3 rakennuksen elinkaaren ajan, sillä solurakenteensa ansiosta se eristää tehokkaasti lämpöä. Puu on eristäjänä15 kertaa tehokkaampi kuin betoni ja esim. 2,5cm:n paksuinen lauta on lämmöneristyskyvyltään parempi kuin 11,4 senttimetrin paksuinen tiiliseinä. Puisen matalaenergiatalon rakentamiskustannukset ovat arvioiden mukaan vain 2-3 prosenttia normitaloa suuremmat ja siten myös takaisinmaksuaika on lyhyet verrattuna esim. matalaenergiaharkkotaloihin. Matalaenergiaharkkotalojen takaisinmaksuaika vaihtelee vuoden välillä, kun taas vastaava aika puisella matalaenergiatalolla on vain 9-10 vuotta. Hyvän lämmöneristyskykynsä ansiosta seinät ovat ohuempia kuin muilla menetelmillä rakennetuissa taloissa ja näin saadaan lisäneliöitä asumiseen. Puu on uusiutuva luonnonvara. Sen jatkokäsittelyssä ei synny jätettä toisin kuin monen muun rakennusmateriaalin valmistuksessa. Sahauksessa syntyvä materiaali voidaan jalostaa uusituvaksi energiaksi, esim. pelleteiksi. Puun palaessa hiilidioksidia syntyy korkeintaan aiemmin varastoidun verran, joten puun käyttö energiana on hiilineutraalia. Puunjalostuksen sivutuotteet, kuten purut ja lastut, voidaan hyödyntää levyteollisuuden raaka- aineena. Muurametaloille rakentamisen ympäristötehokkuus on toimitusjohtaja Vappulan mukaan sydämen asia. Muurametaloissa pyritään mahdollisimman korkeaan puun käyttöasteeseen ja ekotehokkuus huomioidaan jo talon suunnitteluvaiheessa. Puun osuutta rakennusmateriaalina on juuri kasvatettu siirryttäessä puiseen alapohjarakenteeseen, kertoo Vappula. Perinteisesti puutalon alapohja on betonilaatta. Muurametalojen eristetty rossipohjaratkaisu mahdollistaa sen, että betonia ei tarvitse käyttää alapohjassa lainkaan. Tämä on merkityksellinen muutos, sillä sementin valmistus aiheuttaa 4-8% maailman hiilidioksidipäästöistä.

4 Muurametalojen alapohja ei vaadi betonilaattaa. Tämän lämpimän alapohjan tarkastus on myös hyvin helppo toteuttaa. Muurametalojen suunnittelun perustana on tilojen käytettävyys, hyvä energiatalous, viihtyvyys ja sisäilma, kertoo kehityspäällikkö Visuri. Tilat suunnitellaan siten, että niissä on alhainen energiankulutus, mukaan lukien käyttöveden lämmitys. Alhaiseen energiankulutukseen on päästy lämpöä hyvin eristävillä rakenteilla ja korkealla työn laadulla. Talon rakenteissa, piilossa olevan työn laatu näkyy konkreettisesti pieninä ilmavuotoina. Muurametaloissa ilmanvuotoluku on saatu pieneksi, koska moduulit valmistetaan hyvissä tehdasolosuhteissa ja työmaalla asentajille on annettu tarkat toimintamallit laadun ylläpitämiseksi. Talotekniikan osuus energiataloudessa on osaltaan hyvin merkittävässä asemassa. Ilmanvaihtokoneen hyvä vuosihyötysuhde osaltaan takaa sen, että jäteilman mukana energiaa ei puhalleta ulos harakoille. Muurametalot ovatkin valinneet taloihinsa tehokkaista ja erittäin hyvällä hyötysuhteella toimivia laitteita. kiinteät rakennusosat ovat Esa Visurin mukaan pitkäikäisiä ja vain kohtuullisesti huoltoa ja kunnossapitoa vaativia. Muurametalot ovat kehittäneet ratkaisujaan niin, että rakenteissa on mahdollisimman vähän ennakoimattoman vaurioitumisen riskiä. Esimerkiksi uusi alapohjarakenne on sellainen, että se on kokonaan tarkistettavissa ja huollettavissa talotekniikkaa myöten hyvin helposti ilman rakenteiden purkamista. Moduulielementtien valmistus on kustannustehokasta ja aiheuttaa suhteellisen vähän ympäristöhaittoja.

5 Muurametalojen kiinteät rakennusosat ovat kehityspäällikkö Esa Visurin mukaan pitkäikäisiä ja vain kohtuullisesti huoltoa ja kunnossapitoa vaativia. Muurametalot ovat kehittäneet ratkaisujaan niin, että rakenteissa on mahdollisimman vähän ennakoimattoman vaurioitumisen riskiä. Esimerkiksi uusi alapohjarakenne on sellainen, että se on kokonaan tarkistettavissa ja huollettavissa talotekniikkaa myöten hyvin helposti ilman rakenteiden purkamista. Moduulielementtien valmistus on kustannustehokasta ja aiheuttaa suhteellisen vähän ympäristöhaittoja. Lämpimän alapohjan ansioista lattian lämpötilaerot ovat pieniä ja maaperä pysyy sulana eikä roudi. Muurametalon rakentamisessa rakennusmateriaalin kuljetusosuus jää hyvin pieneksi, koska rakennuspaikalle viedään kokonainen tilaelementti. Näin rahtien osuus on huomattavasti pienempi kuin perinteisessä rakentamisessa, jossa esim. puutavara kulkeutuu ensin tukkuliikkeeseen, sieltä vähittäiskauppaan ja rakennusliikkeeseen, joka toimittaa tavaran osina työmaalle. Tämä ketju toistuu lukuisia kertoja rakennusprojektin aikana. Muurametalot saa puutavaransa suoraan tuottajalta, josta sitten valmis tilaelementti toimitetaan rakennuspaikalle. Useat välivaiheet sahalta kuluttajalle jäävät siis pois. Tilaelementin kuljetuksesta aiheutunut liikennekuormitus jää pieneksi verrattuna esim. harkkorakenteiseen taloon puun keveyden vuoksi.

6 Muurametalojen valmistuksessa puujätettä syntyy tehtaalla äärettömän vähän. Kehityspäällikkö Esa Visuri kertoo, että huippuunsa viety materiaalin käyttötehokkuus mahdollistaa sen, että jätettä ei juuri synny. Esim. rakennusten moduulit on mitoitettu niin, että levytavara sopii sellaisina moduuleihin. Toisaalta tehtaalla rakennetusta kertopuusta ei myöskään tule jätettä. Moduulirakentaminen on energiatehokasta myös siten, että jätettä ei kerry suuria määriä myöskään rakennuspaikalla. Rakennuspaikalla syntyvälle jätteelle on omat kierrätyspisteensä jo työmaalla, josta se sitten viedään kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Muurametalot ovat osaltaan edistämässä puurakentamista ja siihen liittyviä innovaatioita. Tällä hetkellä talotehdas etsii toimitusjohtaja Lauri Vappulan mukaan turvallisia ja kilpailukykyisiä puuratkaisuja muiden materiaalien tilalle. Muurametalot pyrkii olemaan todellinen puutalo. Nämä seikat eivät ole merkityksettömiä. Vuonna 2001 tehdyn ruotsalaistutkimuksen mukaan yhden puutalon ja betonista sekä teräksestä rakennetun talon valmistuksen energiasisältöjen ja hiilidioksipäästöjen erotuksella perhe lämmittäisi yhtä taloa jopa kuuden vuoden ajan. Heinonen, J., Junnila, S Matalahiiliasumisen lähtökohdat. Julkaisu Sitran Selvityksiä:20. Puu on ekoin esite. Puuinfo ja Suomen metsäsäätiö. Puurakentaminen on ratkaisu - esite. Metsäteollisuus Toimi ilmaston puolesta: Käytä puuta. Cei Lisätietoja: Lauri Vappula toimitusjohtaja, puh , Esa Visuri, kehityspäällikkö, puh Muurametalot Oy on suomalainen muuttovalmiiden talojen valmistaja, jonka tehdas sijaitsee Torniossa. Yhtiön pääkonttori ja kotipaikka on Jyväskylä. Muurametalojen valmistus jakaantuu tehdas- ja kohderakentamiseen. Kotimaisuus on yksi yhtiön keskeisiä arvoja. Talot valmistetaan suomalaisena käsityönä, joiden materiaalina käytetään kotimaista puutavaraa. Kaikki talot ovat puurunkoisia, alapohjasta ylimmäiseen kattopalkkiin. Vuonna 2010 Muurametalot Oy:n liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 110 henkilöä.

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET SISÄLTÖ BETONI RAKENNUSMATERIAALINA BETONIN HISTORIA KÄYTTÖ TALONRAKENTAMISESSA KÄYTTÖ INFRARAKENTAMISESSA VALMISOSIEN KÄYTTÖ BETONIRAKENTEEN EKOTEHOKKUUS BETONIRAKENTEEN

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

TIIVIS REMONTOI MATALA- ENERGIATALO TUULISUOJA 10 LEIJONALEVYILLÄ. www.suomenkuitulevy.fi Suomen Kuitulevy Oy 2008. s.5. s.11. s.

TIIVIS REMONTOI MATALA- ENERGIATALO TUULISUOJA 10 LEIJONALEVYILLÄ. www.suomenkuitulevy.fi Suomen Kuitulevy Oy 2008. s.5. s.11. s. www.suomenkuitulevy.fi Suomen Kuitulevy Oy 2008 s.5 Esittelyssä uutuustuotteemme TIIVIS TUULISUOJA 10 s.11 Ellen Jokikunnas REMONTOI LEIJONALEVYILLÄ s.12 Helsingin Itä-Pakilaan nousee MATALA- ENERGIATALO

Lisätiedot

Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi. Greenpeace l Joulukuu 2007. greenpeace.fi

Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi. Greenpeace l Joulukuu 2007. greenpeace.fi Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi Greenpeace l Joulukuu 27 greenpeace.fi Sisältö Tiivistelmä Energiaa harakoille? Ohjelma rakennusten energiankulutuksen puolittamiseksi

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET

PUUN MONET MAHDOLLISUUDET PUUN MONET MAHDOLLISUUDET Suomen Metsäyhdistys alkusanat Me tiedämme, että Suomi on metsien maa. Me tiedämme, että meillä on paljon puunjalostusteollisuutta. Me tiedämme, että Suomessa valmistettua paperia

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Nastola tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria

Hyvinvoinnin arkkitehtuuria Hyvinvoinnin arkkitehtuuria HYVIN- VOINNIN 2 arkkitehtuuria Hyvä koti tai lomanviettopaikka muodostuu kotoisasta tunnelmasta, kauniista ja käytännöllisestä arkkitehtuurista sekä hyvin toimivista teknisistä

Lisätiedot

KUVAT: Pohjoinen napajää 17. syyskuuta 1979 ja 17. syyskuuta 2007. Jää on huvennut. Kuva: University of Illians

KUVAT: Pohjoinen napajää 17. syyskuuta 1979 ja 17. syyskuuta 2007. Jää on huvennut. Kuva: University of Illians 1 DIA FIKSUA ASUMISTA -kalvosarja on tuotettu osana Rakennustarkastusyhdistyksen RTY:n Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hanketta, joka on osa Motivan koordinoimaa ja Sitran rahoittamaa kuluttajien

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle

Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle Sitran selvityksiä 84 Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle Marraskuu, 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 84 ISBN 978-951-563-899-1 (nid.) ISBN 978-951-563-900-4 (PDF) www.sitra.fi ISSN 1796-7104 (nid.)

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Enervent Like a Breath of Fresh Air 2 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ilmanvaihto Kun hallitset kotisi, hallitset

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com

Stora Enso CLT. Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali. www.storaenso.com Stora Enso CLT Puu maailman vanhin ja myös modernein rakennusmateriaali www.storaenso.com Stora Enso Toimi ihmisten ja planeetan hyväksi. Hartolan ja Pälkäneen yksiköt Hartolan ja Pälkäneen yksiköissä

Lisätiedot