SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 18.5.2015 8:15, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, :15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Työjärjestyksen hyväksyminen Seuraava kokous Lausuntotilanne Lausunto Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta (M61/ ) Lausunto Uudenkaupungin kaupungille Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta (M60/ ) Lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden (M65/ ) Lausunto Kemiönsaaren kunnan tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta, Kopparholmen, Långnäs ja No Suunnittelujohtajan lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta (M32/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (M55/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Vehmaan kunnanhallitukselle Vehmaan kunnan rakennusjärjestyksestä (M34/ ) Suunnittelujohtajan lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (M56/ Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen Mahdolliset muut asiat Kokouksen päättäminen... 27

2 -1, MAANKJ :15 Sivu 2

3 -1, MAANKJ :15 Sivu Pöytäkirja 4/2015 KOKOUSAIKA klo :34 KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT SAAPUVILLA Lehtinen Riitta, pj. Saara-Sofia Siren (saapui 53, klo 08:23) Halkilahti Jaakko Massinen Aimo Nummentalo Juhani Nurmi Eija Pilpola Juhani puheenjohtaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja SIHTEERI Nurmi Lasse kaavasuunnittelija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alatalo Juuso Saario Mari (saapui 54, klo 08:19) Mh:n 1. varapuheenjohtaja maakuntahallituksen jäsen VALMISTELIJAT Juvonen Timo ympäristösuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 47 ALLEKIRJOITUKSET Riitta Lehtinen puheenjohtaja Lasse Nurmi sihteeri

4 46, MAANKJ :15 Sivu 4 KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 47, MAANKJ :15 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ehdotus Maankäyttöjaosto tarkastaa kokouksen pöytäkirjan kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 48, MAANKJ :15 Sivu 6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa Mahdolliset muut asiat. Ehdotus hyväksyttiin.

7 49, MAANKJ :15 Sivu 7 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus Maankäyttöjaoston seuraava kokous on klo 08:15. Ehdotus hyväksyttiin.

8 50, MAANKJ :15 Sivu 8 LAUSUNTOTILANNE Asia Nro Pvm Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom Kemiönsaaren kunta KÄ Taalintehtaan sataman asemakaava SJL tiedoksi Kemiönsaaren kunta LN Vehmaan kunta KÄ Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Sundhem Vehmaan kunnan rakennusjärjestys SJL tiedoksi Ei lausuta/ln Pirkanmaan liitto HS Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineisto Ei lausuta/hs Maskun kunta KÄ Rivieran yritysalueen koillisosan asemakaavaehdotus Ei lausuta/kä Marttilan kunta KÄ Kirkon ja pappilan alueen asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Saaristomännyn asemakaavamuutos / Santalantien asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Seniori Ateria Oy:n asemakaavanmuutosluonnos Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Naavakujan asemakaavamuutos Oripään kunta KÄ Uitonmäen asemakaava Ei lausuta/kä Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki KÄ Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnos SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Valtioneuvoston asetusluonnos vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Kalastusasetusluonnos Ei lausuta/tj Marttilan kunta KÄ Keskustan asemakaavamuutos taajaman eteläosan alueella Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki LN Iso ja Vähä Vilissalon rantaasemakaava Kaarinan kaupunki LN Kuuslahden virkistysalueen asemakaava

9 50, MAANKJ :15 Sivu Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kustavin kunta LN Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Djupvikudde Västanfjärdin rantayleiskaavamuutos, Bonäs Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Örö Klupin ym. Tilojen rantaasemakaavan muutos Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Varsinais-Suomen ELY-keskus LL Mt Tammistontien kääntöpaikan tiesuunnitelma Ei lausuta/ll Naantalin kaupunki KÄ Merimaskun kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavanmuutos/luonnosvaihe Satakuntaliitto AK Kemiönsaari LN Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Dragsfjärdin itäinen saaristo ROYK muutos, Kopparholmen, Långnäs ja Norstand Ei lausuta/ak Parainen LN Ranta-asemakaavaehdotus koskien Apelholmenin tilaa Houtskarissa Paraisten kaupungissa Ei lausuta/ln Turku KÄ Ilmoitus asemakaavanmuutoksen valmistelusta Orikedon kaupunginosan kortteliin 45 ja 46 sekä osalle Päistärikkopuistoa Turku LL Turun raitiotie, yleissuunnitelma Naantalin kaupunki LN Kemiönsaaren kunta KÄ Ruskon kunta KÄ Ajolan-Kunstenniemen rantaasemakaavan muutos Westanparkin asemakaavanmuutos Lähteenmäen asemakaava ja asemakaavamuutosluonnos Valmistelija Ehdotus Lisätietoja en Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta Ehdotus hyväksyttiin. sihteeri Erika Niskasaari, puh ,

10 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 10 LAUSUNTO KAARINAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVASTA (M61/ ) Asia Kaarinan kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta mennessä. Kuuslahden asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Kaavaehdotus Kaavaehdotus

11 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 11 Kaarinan Kuuslahden virkistysalueen asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto on lausunut kaavasta Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (YM ) alue on osoitettu virkistysalueena. Lausunnossa otettiin kantaa alueen virkistyskäyttöarvon heikkenemiseen alueella, jossa on Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 mukaan suunniteltu täydentävää ja laajenevaa asutusta. Merellisyys ja luonnon läheisyys ovat oleellisia asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Kuusistoon tuleville uusille asukkaille. Siksi virkistysalueiden ja rantaan pääsyn mahdollisuus tulisi turvata mahdollisimman pitkälle. Lisäksi aiemmassa lausunnossaan liitto korosti, että julkisten virkistysalueiden käyttöä ei tulisi rajata mm. asettamalla alue julkiseen käyttökieltoon kello välisenä aikana. Rajoittaminen voisi lisätä konfliktin riskiä alueen vuokralaisen ja kuntalaisten julkisen käytön välillä. Uuteen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: - Uimaranta-aluetta on laajennettu itään niin, että siihen kuuluu mukaan itäpuolen kallio ja siellä sijaitseva grillikatos sekä ranta-alue rantasaunan edustalla - Kuuslahden rantapuistoa on laajennettu länteen matkailua palvelevien korttelialueiden kustannuksella - Ravintola- ja kokoustilat on siirretty alueen länsiosaan palvelemaan selkeämmin kaikkia alueen käyttäjiä - Rakennusalojen rajoja on tarkennettu ja rakennuspaikkoja on siirretty kauemmas uimarannasta - Alueella olevien yleisten kulkuyhteyksien määrää ja sijaintia on tarkennettu Varsinais-Suomen liitto toteaa, että uudessa kaavaehdotuksessa on hyvin otettu huomioon liiton edellisen lausunnon sisältö. Lisäksi liitto pitää hyvänä ja toivoo, että alueen ravintola- ja kioskipalvelut voisivat parantaa alueen kaikkien käyttäjien palvelutasoa ja nostaa alueen profiilia entisestään. Vaikka kaavallisin keinoin on mahdotonta kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siihen, millaiseksi alue jatkossa käytännön toiminnaltaan muodostuu, Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä kehityksenä sitä, että Kuusiston Kruunu ja Kaarinan kaupunki pystyisivät yhdessä kehittämään myös alueen asukkaiden ja lähivirkistyksen käyttöön suunnattujen pienimuotoisten palveluiden valikoimaa ja sitä kautta saada alueen koko virkistyspotentiaali käyttöön useita eri käyttäjäryhmiä palvellen. Liitto esittää kuitenkin, että Kuusiston Kruunun kanssa tehtyä vuokrasopimusta tarkistettaisiin sillä tavoin, että alueen julkiseen käyttöön tarkoitetun osan hyödyntämistä ei rajoiteta asettamalla alueen käytölle aikamääräisiä käyttörajoitteita. Varsinais-Suomen liitto pitää lisäksi hyvänä Kuuslahden rantapuiston VL-alueen laajentamista edellisestä ehdotuksesta. Näin kulkureitti rantaan myös ulkoilureitiltä käsin pysyy avoimena. Yleisenä huomiona Varsinais-Suomen liitto esittää, että käytäntö, jossa kaavaprosessien kaikkien vaiheiden kaavakartat, kaavaselostukset ja muut relevantit aineistot löytyisivät kaupungin verkkosivuilta hyvänä ratkaisuna jatkoa ajatellen.

12 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 12 Lausunto lähetetään: Kaarinan kaupunginhallitus Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

13 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 13 LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILLE ISO VILISSALON JA VÄHÄ VILISSALON RANTA- ASEMAKAAVASTA (M60/ ) Asia Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt lausuntoa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta mennessä. Ranta-asemakaavan laadintaan on ryhdytty Uudenkaupungin kaupungin toimesta, jotta vuokraalueiden tilanne selvitettäisiin. Maankäyttöpalvelut on yhdessä YARA:n sekä Agan kanssa teettänyt Gaia Consulting Oy:llä turvallisuusriskikartoituksen, jonka pohjalta ranta-asemakaavoitus on käynnistetty. Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaava rannanmitoitusstandardi on maakuntakaavaa tiukempi ja tämä ranta-asemakaava noudattaa tuota tiukempaa standardia. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, mutta käytännössä ranta-asemakaavassa osoitettavat rakennuspaikat ovat jo pääsääntöisesti rakentuneet eli kyseessä on toteutuneen tilanteen siirtäminen kaavaan ja vuokra-alueiden merkitsemisestä. Kuvassa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava, jossa on mukana vuokra-alueet Uudenkaupungin Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä sitä, että Uudenkaupungin alueen ranta-alueiden mitoitusnormi on maakuntakaavaa tiukempi, sillä vapaan rannan osuus lähiseudun saarissa on melko vähäinen, ja varsinkin Uudenkaupungin alueen ulompien saarien peitteisyys niin vähäistä, että

14 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 14 rakennettavat loma-asunnot käytännössä varaavat normaalia suuremman ranta-alueen hyvien näköyhteyksien vaikutuksesta. Varsinais-Suomen liitto pitää myös hyvänä, että kaupungin keskustan läheisyydessä oleva Madonmaan saari pidetään virkistyskäytössä siirtämällä saaren rakennusoikeutta toisaalle. Maakuntakaavan hengen mukaista on ryhmitellä loma-asutusyksiköt mahdollisimman yhtenäisiin kokonaisuuksiin vapaata rantaviivaa säästäen. Hyvää ovat myös kattavat luonto- ja rakennusinventoinnit, joissa todetaan alueen omaleimaisuus ja kaavalla todetaan myös Vakka-Suomen maakuntakaavassa (YM ) mainitut seudullisesti merkittävät rakennusperinnön suojelukohteet. Varsinais-Suomen liitto kehottaa vielä tarkistamaan, että tulisiko rakennusinventointiselvityksen kohde Vähä Vilissalon kaakkoiskärki (rakennusinventoinnin kohde 5.) lisätä kaavaan suojeltuna. Kohde ei ole maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, mutta saattaa rantaasemakaavatason kaavassa ansaita tulla merkityksi kaavaan. Lausunto lähetetään: Uudenkaupungin kaupunki, kaupunkisuunnittelu Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

15 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 15 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, DJUPVIKUDDEN (M65/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden mennessä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää yksi kiinteistöllä oleva rakennuspaikka rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan sekä tarkistaa kiinteistön rakennuspaikkojen rakennusoikeudet kunnassa nykyisin käytössä olevan rakennusoikeuden mukaiseksi. Kaavassa osoitetaan siirrettävän rakennusoikeuden kohteena olevat purettavat rakennukset. Kaavan alueella on Turunmaan maakuntakaavassa ( ) voimassa MRVpohjamaankäyttömerkintä, se kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen ja sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen kehittämisvyöhykkeellä. Rantaviivan mitoituksen suhteen alueella on voimassa 5-7 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden 40 % vapaarantaosuudella. Kuvassa vasemmalla puolella on voimassa oleva rantayleiskaavoitustilanne ja oikealla ehdotettu muutos. Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksen, Djupvikudden sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusjärjestelmän perusperiaatteena on säästeliäs vapaan rantaviivan käyttö. Tämä tukee tavoitetta, jossa rakennuspaikat sijoitetaan lähelle toisiaan, jolloin vastaavasti yhtenäisen vapaan rantaviivan määrä tulee mahdollisimman suureksi. Myös Varsinais-Suomen maakuntakaavan kaavaselostuksen suunnittelusuosituksissa (s. 56) on esitetty suunnittelua ohjaavia seikkoja mm. rantaviivan käytön suhteen. Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavan muutos parantaa naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyttä. Kuitenkin säästeliään vapaan rantaviivan käytön näkökulmasta liitto toteaa, että rakennusoikeuden sijoittaminen alkuperäiseen sijaintiinsa olisi parempi ratkaisu.

16 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 16 Liiton näkemyksen mukaan erityisesti maisema-alueilla operoitaessa tulisi toimia siten, että rakentamisesta koituvat maiseman muutokset olisivat hallittuja ja mahdollisimman vähäisiä. Korkealla ja vähäpuustoisella alueella sijaitseva rakennuspaikka on näkyvä maamerkki mereltä päin katseltaessa. Perusteet rakennuspaikan siirtämiselle uuteen sijaintiin rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan eivät Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan ole hyväksyttäviä. Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

17 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 17 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON ROYK RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, KOPPARHOLMEN, LÅNGNÄS JA NORRSTRAND (M72/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta mennessä. Kiinteistöjen Kopparholmen ja Långnäs maanomistajan tavoitteena on siirtää muutettavan kaavan mukainen yksi loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöiltä Långnäs ja Norrstrand kiinteistölle Kopparholmen Lisäksi tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan lomaasunnon rakennuspaikkoja mm. sijainnin, rakentamisen, käytön, luonnon ja maiseman kannalta katsottuna parempaan paikkaan. Kiinteistön Norrstrand osalta tavoitteena on osoittaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan loma-asunnon rakennuspaikka voimassa oleva ko. kiinteistön sijainti huomioiden. Selostuksessa mainitaan, että vapaan rannan määrää ei vähennetä. Maakuntakaavassa alueella voimassa on MRV-aluemerkintä. Djupön ja Kopparholmenin alueilla voimassa on loma-asutuksen normi 3-5 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden ja Hiittisten saaressa 5-7 lay/rantaviivakilometri. Kaikilla alueilla on voimassa 50 % vapaarantaosuuden normi. Yllä olevassa kuvassa on voimassa oleva rantaosayleiskaavatilanne kaavan muutosalueilla Kuvassa on kaavamuutosehdotuksen mukainen tilanne Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Kopparholmenin saaressa rakennuspaikkojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi palvelisi maakuntakaavan ajatusta säästeliään rantaviivan käytöstä vapaan rantaviivan maksimoimiseksi. Lisäksi Lönnörenin saaren osalta liitto toteaa, että kokonaan rakentamattoman saaren ottaminen rakentamisen piiriin ei ole suositeltavaa, vaan tulisi pyrkiä löy-

18 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 18 tämään kyseiselle rakennuspaikalle jokin toinen sijainti ja harkita Lönnörenin jättämistä rakentamatta kuten aiemmassa yleiskaavassa on tehty. Selostuksessa määritelty rantaviivan laskentaperuste tulee tarkistaa. Maakuntakaavoituksen rannanmittausperiaate on kuvattu Varsinais-Suomen maakuntakaavan (YM ) kaavaselostuksessa sivulla 56 (http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/maankaytto/2013/maakuntakaava/vsmk%20selostus% pdf). Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

19 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 19 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA (M32/ ) Asia Kemiönsaaren tekninen lautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Aineistoa on valmisteluvaiheen jälkeen täydennetty mm. kunnan virastotalosta tehdyllä rakennushistoriallisella selvityksellä, jonka johtopäätöksenä todetaan, että virastotalon suojelulle tai säilyttämiselle ei löydy perusteita. Kaavaratkaisu tukeutuu selvitykseen ja luonnosvaihtoehdoista on kaavaehdotukseen valittu vaihtoehto 3:a pääsääntöisesti mukaileva ratkaisu. Kaavan keskeinen kysymys on uuden rakennusmassan sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä rakennuksen merkitys osana aktiivista rantavyöhykettä. Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että kaavamääräyksissä on otettu kantaa rakennusten julkisivujen materiaaleihin, korkeatasoisuuteen sekä ympäristöön sovittamiseen. Hiiliuunien ympäristö sekä rantabulevardin ja uudisrakennuksen välinen vyöhyke ovat keskeiset alueet, joiden yksityiskohdat riittävällä tarkkuudella sekä toteutuksen taso tulee määritellä asemakaavassa. Liitto esittääkin, että asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä varmistetaan huolto- ja lastauspihojen huomaamattomuus ympäristössä ja edellytetään niiden sijoittamista kokonaisuudessaan rakennusmassan sisään. Rantabulevardin ja uudisrakennuksen välisen vyöhykkeen toiminnallisen yhteyden muodostuminen (myyntikojut, terassit ym.) ja rakennuksen avautuminen rannan suuntaan tulisi myös varmistaa kaavalla. Suojeltujen rakennusten (sr) osalta määräystä tulee tarkentaa sen nyt puuttuessa kokonaan. Kuva: Virastotalon korvaavan uudisrakennuksen sijoittuminen ympäristöön. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kemiönsaaren kunnan Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa:

20 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 20 Valmistelija KÄ/en Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Jäsen Jaakko Halkilahti ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

21 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 21 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNNALLE UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA (M55/ ) Asia Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ulkoverhous- ja vesikatemateriaalin muutos, ikkunajakojen muuttaminen, sekä aurinkokeräinten ja -paneelien sijainti julkisivussa saattavat muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

22 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 22 Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Alueellisena yhteyshenkilönä maankäyttö- ja kaavoitusasioissa toimii Länsi- Suomen huoltorykmentin kiinteistöpäällikkö. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta. Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus en/kä Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

23 57, MAANKJ :15 MAANK: 34/2015 Sivu 23 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO VEHMAAN KUNNANHALLITUKSELLE VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ (M34/ ) Asia Vehmaan kunnanhallitus on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Vehmaan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että aurinkokeräinten ja - paneelien sijainti julkisivussa saattaa muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastus... 4 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 12.2.2016 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 15.12.2014 8:15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 15.12.2014 8:15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 147 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 148 Pöytäkirjan tarkastus... 4 149 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

52 Mikkelin kaupungin 40. kaupunginosan (Anttola) korttelia 17. koskeva asemakaavan muutosehdotus/ Anttolan Kirkonmäki

52 Mikkelin kaupungin 40. kaupunginosan (Anttola) korttelia 17. koskeva asemakaavan muutosehdotus/ Anttolan Kirkonmäki Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 85, 02.03.2015 Anttolan aluejohtokunta, 18, 17.03.2015 Kaupunginhallitus, 182, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 52, 25.05.2015 52 Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014

Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 Tekninen lautakunta 103 03.12.2014 NURMES, PIELISEN-KUOKKASTENJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA -LAAJENNUS (ELLUN ALUEEN MOOTTORIKELKKA- JA KOIRAVALJAKKOURA SEKÄ YHTEISKÄYTTÖ MÖNKIJÄLLE JA

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä.

Muutettavan kaava-alueen pinta-ala on n. 9,6. Luonnoksen mukaan alueen rakennusoikeus kasvaa 1344 kerrosneliömetriä. Kaupunginhallitus 261 17.06.2014 Kaupunginhallitus 434 16.12.2014 Kaupunginhallitus 86 24.03.2015 Valtuusto 23 21.05.2015 Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos 486/08.15/2014 KH 17.06.2014 261

Lisätiedot