SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 18.5.2015 8:15, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, :15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Työjärjestyksen hyväksyminen Seuraava kokous Lausuntotilanne Lausunto Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta (M61/ ) Lausunto Uudenkaupungin kaupungille Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta (M60/ ) Lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden (M65/ ) Lausunto Kemiönsaaren kunnan tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta, Kopparholmen, Långnäs ja No Suunnittelujohtajan lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta (M32/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (M55/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Vehmaan kunnanhallitukselle Vehmaan kunnan rakennusjärjestyksestä (M34/ ) Suunnittelujohtajan lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (M56/ Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen Mahdolliset muut asiat Kokouksen päättäminen... 27

2 -1, MAANKJ :15 Sivu 2

3 -1, MAANKJ :15 Sivu Pöytäkirja 4/2015 KOKOUSAIKA klo :34 KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT SAAPUVILLA Lehtinen Riitta, pj. Saara-Sofia Siren (saapui 53, klo 08:23) Halkilahti Jaakko Massinen Aimo Nummentalo Juhani Nurmi Eija Pilpola Juhani puheenjohtaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja SIHTEERI Nurmi Lasse kaavasuunnittelija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alatalo Juuso Saario Mari (saapui 54, klo 08:19) Mh:n 1. varapuheenjohtaja maakuntahallituksen jäsen VALMISTELIJAT Juvonen Timo ympäristösuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 47 ALLEKIRJOITUKSET Riitta Lehtinen puheenjohtaja Lasse Nurmi sihteeri

4 46, MAANKJ :15 Sivu 4 KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 47, MAANKJ :15 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ehdotus Maankäyttöjaosto tarkastaa kokouksen pöytäkirjan kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 48, MAANKJ :15 Sivu 6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa Mahdolliset muut asiat. Ehdotus hyväksyttiin.

7 49, MAANKJ :15 Sivu 7 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus Maankäyttöjaoston seuraava kokous on klo 08:15. Ehdotus hyväksyttiin.

8 50, MAANKJ :15 Sivu 8 LAUSUNTOTILANNE Asia Nro Pvm Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom Kemiönsaaren kunta KÄ Taalintehtaan sataman asemakaava SJL tiedoksi Kemiönsaaren kunta LN Vehmaan kunta KÄ Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Sundhem Vehmaan kunnan rakennusjärjestys SJL tiedoksi Ei lausuta/ln Pirkanmaan liitto HS Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineisto Ei lausuta/hs Maskun kunta KÄ Rivieran yritysalueen koillisosan asemakaavaehdotus Ei lausuta/kä Marttilan kunta KÄ Kirkon ja pappilan alueen asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Saaristomännyn asemakaavamuutos / Santalantien asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Seniori Ateria Oy:n asemakaavanmuutosluonnos Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Naavakujan asemakaavamuutos Oripään kunta KÄ Uitonmäen asemakaava Ei lausuta/kä Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki KÄ Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnos SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Valtioneuvoston asetusluonnos vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Kalastusasetusluonnos Ei lausuta/tj Marttilan kunta KÄ Keskustan asemakaavamuutos taajaman eteläosan alueella Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki LN Iso ja Vähä Vilissalon rantaasemakaava Kaarinan kaupunki LN Kuuslahden virkistysalueen asemakaava

9 50, MAANKJ :15 Sivu Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kustavin kunta LN Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Djupvikudde Västanfjärdin rantayleiskaavamuutos, Bonäs Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Örö Klupin ym. Tilojen rantaasemakaavan muutos Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Varsinais-Suomen ELY-keskus LL Mt Tammistontien kääntöpaikan tiesuunnitelma Ei lausuta/ll Naantalin kaupunki KÄ Merimaskun kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavanmuutos/luonnosvaihe Satakuntaliitto AK Kemiönsaari LN Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Dragsfjärdin itäinen saaristo ROYK muutos, Kopparholmen, Långnäs ja Norstand Ei lausuta/ak Parainen LN Ranta-asemakaavaehdotus koskien Apelholmenin tilaa Houtskarissa Paraisten kaupungissa Ei lausuta/ln Turku KÄ Ilmoitus asemakaavanmuutoksen valmistelusta Orikedon kaupunginosan kortteliin 45 ja 46 sekä osalle Päistärikkopuistoa Turku LL Turun raitiotie, yleissuunnitelma Naantalin kaupunki LN Kemiönsaaren kunta KÄ Ruskon kunta KÄ Ajolan-Kunstenniemen rantaasemakaavan muutos Westanparkin asemakaavanmuutos Lähteenmäen asemakaava ja asemakaavamuutosluonnos Valmistelija Ehdotus Lisätietoja en Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta Ehdotus hyväksyttiin. sihteeri Erika Niskasaari, puh ,

10 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 10 LAUSUNTO KAARINAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVASTA (M61/ ) Asia Kaarinan kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta mennessä. Kuuslahden asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Kaavaehdotus Kaavaehdotus

11 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 11 Kaarinan Kuuslahden virkistysalueen asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto on lausunut kaavasta Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (YM ) alue on osoitettu virkistysalueena. Lausunnossa otettiin kantaa alueen virkistyskäyttöarvon heikkenemiseen alueella, jossa on Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 mukaan suunniteltu täydentävää ja laajenevaa asutusta. Merellisyys ja luonnon läheisyys ovat oleellisia asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Kuusistoon tuleville uusille asukkaille. Siksi virkistysalueiden ja rantaan pääsyn mahdollisuus tulisi turvata mahdollisimman pitkälle. Lisäksi aiemmassa lausunnossaan liitto korosti, että julkisten virkistysalueiden käyttöä ei tulisi rajata mm. asettamalla alue julkiseen käyttökieltoon kello välisenä aikana. Rajoittaminen voisi lisätä konfliktin riskiä alueen vuokralaisen ja kuntalaisten julkisen käytön välillä. Uuteen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: - Uimaranta-aluetta on laajennettu itään niin, että siihen kuuluu mukaan itäpuolen kallio ja siellä sijaitseva grillikatos sekä ranta-alue rantasaunan edustalla - Kuuslahden rantapuistoa on laajennettu länteen matkailua palvelevien korttelialueiden kustannuksella - Ravintola- ja kokoustilat on siirretty alueen länsiosaan palvelemaan selkeämmin kaikkia alueen käyttäjiä - Rakennusalojen rajoja on tarkennettu ja rakennuspaikkoja on siirretty kauemmas uimarannasta - Alueella olevien yleisten kulkuyhteyksien määrää ja sijaintia on tarkennettu Varsinais-Suomen liitto toteaa, että uudessa kaavaehdotuksessa on hyvin otettu huomioon liiton edellisen lausunnon sisältö. Lisäksi liitto pitää hyvänä ja toivoo, että alueen ravintola- ja kioskipalvelut voisivat parantaa alueen kaikkien käyttäjien palvelutasoa ja nostaa alueen profiilia entisestään. Vaikka kaavallisin keinoin on mahdotonta kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siihen, millaiseksi alue jatkossa käytännön toiminnaltaan muodostuu, Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä kehityksenä sitä, että Kuusiston Kruunu ja Kaarinan kaupunki pystyisivät yhdessä kehittämään myös alueen asukkaiden ja lähivirkistyksen käyttöön suunnattujen pienimuotoisten palveluiden valikoimaa ja sitä kautta saada alueen koko virkistyspotentiaali käyttöön useita eri käyttäjäryhmiä palvellen. Liitto esittää kuitenkin, että Kuusiston Kruunun kanssa tehtyä vuokrasopimusta tarkistettaisiin sillä tavoin, että alueen julkiseen käyttöön tarkoitetun osan hyödyntämistä ei rajoiteta asettamalla alueen käytölle aikamääräisiä käyttörajoitteita. Varsinais-Suomen liitto pitää lisäksi hyvänä Kuuslahden rantapuiston VL-alueen laajentamista edellisestä ehdotuksesta. Näin kulkureitti rantaan myös ulkoilureitiltä käsin pysyy avoimena. Yleisenä huomiona Varsinais-Suomen liitto esittää, että käytäntö, jossa kaavaprosessien kaikkien vaiheiden kaavakartat, kaavaselostukset ja muut relevantit aineistot löytyisivät kaupungin verkkosivuilta hyvänä ratkaisuna jatkoa ajatellen.

12 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 12 Lausunto lähetetään: Kaarinan kaupunginhallitus Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

13 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 13 LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILLE ISO VILISSALON JA VÄHÄ VILISSALON RANTA- ASEMAKAAVASTA (M60/ ) Asia Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt lausuntoa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta mennessä. Ranta-asemakaavan laadintaan on ryhdytty Uudenkaupungin kaupungin toimesta, jotta vuokraalueiden tilanne selvitettäisiin. Maankäyttöpalvelut on yhdessä YARA:n sekä Agan kanssa teettänyt Gaia Consulting Oy:llä turvallisuusriskikartoituksen, jonka pohjalta ranta-asemakaavoitus on käynnistetty. Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaava rannanmitoitusstandardi on maakuntakaavaa tiukempi ja tämä ranta-asemakaava noudattaa tuota tiukempaa standardia. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, mutta käytännössä ranta-asemakaavassa osoitettavat rakennuspaikat ovat jo pääsääntöisesti rakentuneet eli kyseessä on toteutuneen tilanteen siirtäminen kaavaan ja vuokra-alueiden merkitsemisestä. Kuvassa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava, jossa on mukana vuokra-alueet Uudenkaupungin Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä sitä, että Uudenkaupungin alueen ranta-alueiden mitoitusnormi on maakuntakaavaa tiukempi, sillä vapaan rannan osuus lähiseudun saarissa on melko vähäinen, ja varsinkin Uudenkaupungin alueen ulompien saarien peitteisyys niin vähäistä, että

14 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 14 rakennettavat loma-asunnot käytännössä varaavat normaalia suuremman ranta-alueen hyvien näköyhteyksien vaikutuksesta. Varsinais-Suomen liitto pitää myös hyvänä, että kaupungin keskustan läheisyydessä oleva Madonmaan saari pidetään virkistyskäytössä siirtämällä saaren rakennusoikeutta toisaalle. Maakuntakaavan hengen mukaista on ryhmitellä loma-asutusyksiköt mahdollisimman yhtenäisiin kokonaisuuksiin vapaata rantaviivaa säästäen. Hyvää ovat myös kattavat luonto- ja rakennusinventoinnit, joissa todetaan alueen omaleimaisuus ja kaavalla todetaan myös Vakka-Suomen maakuntakaavassa (YM ) mainitut seudullisesti merkittävät rakennusperinnön suojelukohteet. Varsinais-Suomen liitto kehottaa vielä tarkistamaan, että tulisiko rakennusinventointiselvityksen kohde Vähä Vilissalon kaakkoiskärki (rakennusinventoinnin kohde 5.) lisätä kaavaan suojeltuna. Kohde ei ole maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, mutta saattaa rantaasemakaavatason kaavassa ansaita tulla merkityksi kaavaan. Lausunto lähetetään: Uudenkaupungin kaupunki, kaupunkisuunnittelu Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

15 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 15 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, DJUPVIKUDDEN (M65/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden mennessä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää yksi kiinteistöllä oleva rakennuspaikka rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan sekä tarkistaa kiinteistön rakennuspaikkojen rakennusoikeudet kunnassa nykyisin käytössä olevan rakennusoikeuden mukaiseksi. Kaavassa osoitetaan siirrettävän rakennusoikeuden kohteena olevat purettavat rakennukset. Kaavan alueella on Turunmaan maakuntakaavassa ( ) voimassa MRVpohjamaankäyttömerkintä, se kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen ja sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen kehittämisvyöhykkeellä. Rantaviivan mitoituksen suhteen alueella on voimassa 5-7 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden 40 % vapaarantaosuudella. Kuvassa vasemmalla puolella on voimassa oleva rantayleiskaavoitustilanne ja oikealla ehdotettu muutos. Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksen, Djupvikudden sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusjärjestelmän perusperiaatteena on säästeliäs vapaan rantaviivan käyttö. Tämä tukee tavoitetta, jossa rakennuspaikat sijoitetaan lähelle toisiaan, jolloin vastaavasti yhtenäisen vapaan rantaviivan määrä tulee mahdollisimman suureksi. Myös Varsinais-Suomen maakuntakaavan kaavaselostuksen suunnittelusuosituksissa (s. 56) on esitetty suunnittelua ohjaavia seikkoja mm. rantaviivan käytön suhteen. Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavan muutos parantaa naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyttä. Kuitenkin säästeliään vapaan rantaviivan käytön näkökulmasta liitto toteaa, että rakennusoikeuden sijoittaminen alkuperäiseen sijaintiinsa olisi parempi ratkaisu.

16 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 16 Liiton näkemyksen mukaan erityisesti maisema-alueilla operoitaessa tulisi toimia siten, että rakentamisesta koituvat maiseman muutokset olisivat hallittuja ja mahdollisimman vähäisiä. Korkealla ja vähäpuustoisella alueella sijaitseva rakennuspaikka on näkyvä maamerkki mereltä päin katseltaessa. Perusteet rakennuspaikan siirtämiselle uuteen sijaintiin rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan eivät Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan ole hyväksyttäviä. Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

17 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 17 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON ROYK RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, KOPPARHOLMEN, LÅNGNÄS JA NORRSTRAND (M72/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta mennessä. Kiinteistöjen Kopparholmen ja Långnäs maanomistajan tavoitteena on siirtää muutettavan kaavan mukainen yksi loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöiltä Långnäs ja Norrstrand kiinteistölle Kopparholmen Lisäksi tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan lomaasunnon rakennuspaikkoja mm. sijainnin, rakentamisen, käytön, luonnon ja maiseman kannalta katsottuna parempaan paikkaan. Kiinteistön Norrstrand osalta tavoitteena on osoittaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan loma-asunnon rakennuspaikka voimassa oleva ko. kiinteistön sijainti huomioiden. Selostuksessa mainitaan, että vapaan rannan määrää ei vähennetä. Maakuntakaavassa alueella voimassa on MRV-aluemerkintä. Djupön ja Kopparholmenin alueilla voimassa on loma-asutuksen normi 3-5 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden ja Hiittisten saaressa 5-7 lay/rantaviivakilometri. Kaikilla alueilla on voimassa 50 % vapaarantaosuuden normi. Yllä olevassa kuvassa on voimassa oleva rantaosayleiskaavatilanne kaavan muutosalueilla Kuvassa on kaavamuutosehdotuksen mukainen tilanne Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Kopparholmenin saaressa rakennuspaikkojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi palvelisi maakuntakaavan ajatusta säästeliään rantaviivan käytöstä vapaan rantaviivan maksimoimiseksi. Lisäksi Lönnörenin saaren osalta liitto toteaa, että kokonaan rakentamattoman saaren ottaminen rakentamisen piiriin ei ole suositeltavaa, vaan tulisi pyrkiä löy-

18 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 18 tämään kyseiselle rakennuspaikalle jokin toinen sijainti ja harkita Lönnörenin jättämistä rakentamatta kuten aiemmassa yleiskaavassa on tehty. Selostuksessa määritelty rantaviivan laskentaperuste tulee tarkistaa. Maakuntakaavoituksen rannanmittausperiaate on kuvattu Varsinais-Suomen maakuntakaavan (YM ) kaavaselostuksessa sivulla 56 (http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/maankaytto/2013/maakuntakaava/vsmk%20selostus% pdf). Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

19 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 19 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA (M32/ ) Asia Kemiönsaaren tekninen lautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Aineistoa on valmisteluvaiheen jälkeen täydennetty mm. kunnan virastotalosta tehdyllä rakennushistoriallisella selvityksellä, jonka johtopäätöksenä todetaan, että virastotalon suojelulle tai säilyttämiselle ei löydy perusteita. Kaavaratkaisu tukeutuu selvitykseen ja luonnosvaihtoehdoista on kaavaehdotukseen valittu vaihtoehto 3:a pääsääntöisesti mukaileva ratkaisu. Kaavan keskeinen kysymys on uuden rakennusmassan sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä rakennuksen merkitys osana aktiivista rantavyöhykettä. Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että kaavamääräyksissä on otettu kantaa rakennusten julkisivujen materiaaleihin, korkeatasoisuuteen sekä ympäristöön sovittamiseen. Hiiliuunien ympäristö sekä rantabulevardin ja uudisrakennuksen välinen vyöhyke ovat keskeiset alueet, joiden yksityiskohdat riittävällä tarkkuudella sekä toteutuksen taso tulee määritellä asemakaavassa. Liitto esittääkin, että asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä varmistetaan huolto- ja lastauspihojen huomaamattomuus ympäristössä ja edellytetään niiden sijoittamista kokonaisuudessaan rakennusmassan sisään. Rantabulevardin ja uudisrakennuksen välisen vyöhykkeen toiminnallisen yhteyden muodostuminen (myyntikojut, terassit ym.) ja rakennuksen avautuminen rannan suuntaan tulisi myös varmistaa kaavalla. Suojeltujen rakennusten (sr) osalta määräystä tulee tarkentaa sen nyt puuttuessa kokonaan. Kuva: Virastotalon korvaavan uudisrakennuksen sijoittuminen ympäristöön. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kemiönsaaren kunnan Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa:

20 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 20 Valmistelija KÄ/en Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Jäsen Jaakko Halkilahti ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

21 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 21 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNNALLE UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA (M55/ ) Asia Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ulkoverhous- ja vesikatemateriaalin muutos, ikkunajakojen muuttaminen, sekä aurinkokeräinten ja -paneelien sijainti julkisivussa saattavat muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

22 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 22 Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Alueellisena yhteyshenkilönä maankäyttö- ja kaavoitusasioissa toimii Länsi- Suomen huoltorykmentin kiinteistöpäällikkö. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta. Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus en/kä Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

23 57, MAANKJ :15 MAANK: 34/2015 Sivu 23 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO VEHMAAN KUNNANHALLITUKSELLE VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ (M34/ ) Asia Vehmaan kunnanhallitus on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Vehmaan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että aurinkokeräinten ja - paneelien sijainti julkisivussa saattaa muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastus... 4 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 12.2.2016 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 15.12.2014 8:15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 15.12.2014 8:15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 147 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 148 Pöytäkirjan tarkastus... 4 149 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015

Saaristotoimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 Saaristotoimikunta 10.02.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Saaristoliikenteen ajankohtaiset 6 Saaristo-ohjelman

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 26.5.2014 8:15, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 26.5.2014 8:15, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 8:15, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastus... 4 3 Työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5 1 / 5 VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Varesniemen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 7.11. 7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 286-RAK1705 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RANTAMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 5/2015

Maankäyttöjaosto 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Maankäyttöjaosto 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 5/2015 62 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjan tarkastus 64 Työjärjestyksen hyväksyminen 65 Seuraava kokous 66 Lausuntotilanne 15.6.2015

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot