SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 18.5.2015 8:15, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, :15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Työjärjestyksen hyväksyminen Seuraava kokous Lausuntotilanne Lausunto Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta (M61/ ) Lausunto Uudenkaupungin kaupungille Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta (M60/ ) Lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden (M65/ ) Lausunto Kemiönsaaren kunnan tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta, Kopparholmen, Långnäs ja No Suunnittelujohtajan lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta (M32/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (M55/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Vehmaan kunnanhallitukselle Vehmaan kunnan rakennusjärjestyksestä (M34/ ) Suunnittelujohtajan lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (M56/ Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen Mahdolliset muut asiat Kokouksen päättäminen... 27

2 -1, MAANKJ :15 Sivu 2

3 -1, MAANKJ :15 Sivu Pöytäkirja 4/2015 KOKOUSAIKA klo :34 KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT SAAPUVILLA Lehtinen Riitta, pj. Saara-Sofia Siren (saapui 53, klo 08:23) Halkilahti Jaakko Massinen Aimo Nummentalo Juhani Nurmi Eija Pilpola Juhani puheenjohtaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja SIHTEERI Nurmi Lasse kaavasuunnittelija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alatalo Juuso Saario Mari (saapui 54, klo 08:19) Mh:n 1. varapuheenjohtaja maakuntahallituksen jäsen VALMISTELIJAT Juvonen Timo ympäristösuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 47 ALLEKIRJOITUKSET Riitta Lehtinen puheenjohtaja Lasse Nurmi sihteeri

4 46, MAANKJ :15 Sivu 4 KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 47, MAANKJ :15 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ehdotus Maankäyttöjaosto tarkastaa kokouksen pöytäkirjan kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 48, MAANKJ :15 Sivu 6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa Mahdolliset muut asiat. Ehdotus hyväksyttiin.

7 49, MAANKJ :15 Sivu 7 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus Maankäyttöjaoston seuraava kokous on klo 08:15. Ehdotus hyväksyttiin.

8 50, MAANKJ :15 Sivu 8 LAUSUNTOTILANNE Asia Nro Pvm Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom Kemiönsaaren kunta KÄ Taalintehtaan sataman asemakaava SJL tiedoksi Kemiönsaaren kunta LN Vehmaan kunta KÄ Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Sundhem Vehmaan kunnan rakennusjärjestys SJL tiedoksi Ei lausuta/ln Pirkanmaan liitto HS Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineisto Ei lausuta/hs Maskun kunta KÄ Rivieran yritysalueen koillisosan asemakaavaehdotus Ei lausuta/kä Marttilan kunta KÄ Kirkon ja pappilan alueen asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Saaristomännyn asemakaavamuutos / Santalantien asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Seniori Ateria Oy:n asemakaavanmuutosluonnos Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Naavakujan asemakaavamuutos Oripään kunta KÄ Uitonmäen asemakaava Ei lausuta/kä Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki KÄ Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnos SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Valtioneuvoston asetusluonnos vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Kalastusasetusluonnos Ei lausuta/tj Marttilan kunta KÄ Keskustan asemakaavamuutos taajaman eteläosan alueella Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki LN Iso ja Vähä Vilissalon rantaasemakaava Kaarinan kaupunki LN Kuuslahden virkistysalueen asemakaava

9 50, MAANKJ :15 Sivu Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kustavin kunta LN Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Djupvikudde Västanfjärdin rantayleiskaavamuutos, Bonäs Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Örö Klupin ym. Tilojen rantaasemakaavan muutos Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Varsinais-Suomen ELY-keskus LL Mt Tammistontien kääntöpaikan tiesuunnitelma Ei lausuta/ll Naantalin kaupunki KÄ Merimaskun kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavanmuutos/luonnosvaihe Satakuntaliitto AK Kemiönsaari LN Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Dragsfjärdin itäinen saaristo ROYK muutos, Kopparholmen, Långnäs ja Norstand Ei lausuta/ak Parainen LN Ranta-asemakaavaehdotus koskien Apelholmenin tilaa Houtskarissa Paraisten kaupungissa Ei lausuta/ln Turku KÄ Ilmoitus asemakaavanmuutoksen valmistelusta Orikedon kaupunginosan kortteliin 45 ja 46 sekä osalle Päistärikkopuistoa Turku LL Turun raitiotie, yleissuunnitelma Naantalin kaupunki LN Kemiönsaaren kunta KÄ Ruskon kunta KÄ Ajolan-Kunstenniemen rantaasemakaavan muutos Westanparkin asemakaavanmuutos Lähteenmäen asemakaava ja asemakaavamuutosluonnos Valmistelija Ehdotus Lisätietoja en Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta Ehdotus hyväksyttiin. sihteeri Erika Niskasaari, puh ,

10 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 10 LAUSUNTO KAARINAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVASTA (M61/ ) Asia Kaarinan kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta mennessä. Kuuslahden asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Kaavaehdotus Kaavaehdotus

11 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 11 Kaarinan Kuuslahden virkistysalueen asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto on lausunut kaavasta Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (YM ) alue on osoitettu virkistysalueena. Lausunnossa otettiin kantaa alueen virkistyskäyttöarvon heikkenemiseen alueella, jossa on Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 mukaan suunniteltu täydentävää ja laajenevaa asutusta. Merellisyys ja luonnon läheisyys ovat oleellisia asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Kuusistoon tuleville uusille asukkaille. Siksi virkistysalueiden ja rantaan pääsyn mahdollisuus tulisi turvata mahdollisimman pitkälle. Lisäksi aiemmassa lausunnossaan liitto korosti, että julkisten virkistysalueiden käyttöä ei tulisi rajata mm. asettamalla alue julkiseen käyttökieltoon kello välisenä aikana. Rajoittaminen voisi lisätä konfliktin riskiä alueen vuokralaisen ja kuntalaisten julkisen käytön välillä. Uuteen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: - Uimaranta-aluetta on laajennettu itään niin, että siihen kuuluu mukaan itäpuolen kallio ja siellä sijaitseva grillikatos sekä ranta-alue rantasaunan edustalla - Kuuslahden rantapuistoa on laajennettu länteen matkailua palvelevien korttelialueiden kustannuksella - Ravintola- ja kokoustilat on siirretty alueen länsiosaan palvelemaan selkeämmin kaikkia alueen käyttäjiä - Rakennusalojen rajoja on tarkennettu ja rakennuspaikkoja on siirretty kauemmas uimarannasta - Alueella olevien yleisten kulkuyhteyksien määrää ja sijaintia on tarkennettu Varsinais-Suomen liitto toteaa, että uudessa kaavaehdotuksessa on hyvin otettu huomioon liiton edellisen lausunnon sisältö. Lisäksi liitto pitää hyvänä ja toivoo, että alueen ravintola- ja kioskipalvelut voisivat parantaa alueen kaikkien käyttäjien palvelutasoa ja nostaa alueen profiilia entisestään. Vaikka kaavallisin keinoin on mahdotonta kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siihen, millaiseksi alue jatkossa käytännön toiminnaltaan muodostuu, Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä kehityksenä sitä, että Kuusiston Kruunu ja Kaarinan kaupunki pystyisivät yhdessä kehittämään myös alueen asukkaiden ja lähivirkistyksen käyttöön suunnattujen pienimuotoisten palveluiden valikoimaa ja sitä kautta saada alueen koko virkistyspotentiaali käyttöön useita eri käyttäjäryhmiä palvellen. Liitto esittää kuitenkin, että Kuusiston Kruunun kanssa tehtyä vuokrasopimusta tarkistettaisiin sillä tavoin, että alueen julkiseen käyttöön tarkoitetun osan hyödyntämistä ei rajoiteta asettamalla alueen käytölle aikamääräisiä käyttörajoitteita. Varsinais-Suomen liitto pitää lisäksi hyvänä Kuuslahden rantapuiston VL-alueen laajentamista edellisestä ehdotuksesta. Näin kulkureitti rantaan myös ulkoilureitiltä käsin pysyy avoimena. Yleisenä huomiona Varsinais-Suomen liitto esittää, että käytäntö, jossa kaavaprosessien kaikkien vaiheiden kaavakartat, kaavaselostukset ja muut relevantit aineistot löytyisivät kaupungin verkkosivuilta hyvänä ratkaisuna jatkoa ajatellen.

12 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 12 Lausunto lähetetään: Kaarinan kaupunginhallitus Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

13 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 13 LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILLE ISO VILISSALON JA VÄHÄ VILISSALON RANTA- ASEMAKAAVASTA (M60/ ) Asia Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt lausuntoa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta mennessä. Ranta-asemakaavan laadintaan on ryhdytty Uudenkaupungin kaupungin toimesta, jotta vuokraalueiden tilanne selvitettäisiin. Maankäyttöpalvelut on yhdessä YARA:n sekä Agan kanssa teettänyt Gaia Consulting Oy:llä turvallisuusriskikartoituksen, jonka pohjalta ranta-asemakaavoitus on käynnistetty. Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaava rannanmitoitusstandardi on maakuntakaavaa tiukempi ja tämä ranta-asemakaava noudattaa tuota tiukempaa standardia. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, mutta käytännössä ranta-asemakaavassa osoitettavat rakennuspaikat ovat jo pääsääntöisesti rakentuneet eli kyseessä on toteutuneen tilanteen siirtäminen kaavaan ja vuokra-alueiden merkitsemisestä. Kuvassa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava, jossa on mukana vuokra-alueet Uudenkaupungin Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä sitä, että Uudenkaupungin alueen ranta-alueiden mitoitusnormi on maakuntakaavaa tiukempi, sillä vapaan rannan osuus lähiseudun saarissa on melko vähäinen, ja varsinkin Uudenkaupungin alueen ulompien saarien peitteisyys niin vähäistä, että

14 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 14 rakennettavat loma-asunnot käytännössä varaavat normaalia suuremman ranta-alueen hyvien näköyhteyksien vaikutuksesta. Varsinais-Suomen liitto pitää myös hyvänä, että kaupungin keskustan läheisyydessä oleva Madonmaan saari pidetään virkistyskäytössä siirtämällä saaren rakennusoikeutta toisaalle. Maakuntakaavan hengen mukaista on ryhmitellä loma-asutusyksiköt mahdollisimman yhtenäisiin kokonaisuuksiin vapaata rantaviivaa säästäen. Hyvää ovat myös kattavat luonto- ja rakennusinventoinnit, joissa todetaan alueen omaleimaisuus ja kaavalla todetaan myös Vakka-Suomen maakuntakaavassa (YM ) mainitut seudullisesti merkittävät rakennusperinnön suojelukohteet. Varsinais-Suomen liitto kehottaa vielä tarkistamaan, että tulisiko rakennusinventointiselvityksen kohde Vähä Vilissalon kaakkoiskärki (rakennusinventoinnin kohde 5.) lisätä kaavaan suojeltuna. Kohde ei ole maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, mutta saattaa rantaasemakaavatason kaavassa ansaita tulla merkityksi kaavaan. Lausunto lähetetään: Uudenkaupungin kaupunki, kaupunkisuunnittelu Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

15 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 15 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, DJUPVIKUDDEN (M65/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden mennessä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää yksi kiinteistöllä oleva rakennuspaikka rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan sekä tarkistaa kiinteistön rakennuspaikkojen rakennusoikeudet kunnassa nykyisin käytössä olevan rakennusoikeuden mukaiseksi. Kaavassa osoitetaan siirrettävän rakennusoikeuden kohteena olevat purettavat rakennukset. Kaavan alueella on Turunmaan maakuntakaavassa ( ) voimassa MRVpohjamaankäyttömerkintä, se kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen ja sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen kehittämisvyöhykkeellä. Rantaviivan mitoituksen suhteen alueella on voimassa 5-7 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden 40 % vapaarantaosuudella. Kuvassa vasemmalla puolella on voimassa oleva rantayleiskaavoitustilanne ja oikealla ehdotettu muutos. Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksen, Djupvikudden sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusjärjestelmän perusperiaatteena on säästeliäs vapaan rantaviivan käyttö. Tämä tukee tavoitetta, jossa rakennuspaikat sijoitetaan lähelle toisiaan, jolloin vastaavasti yhtenäisen vapaan rantaviivan määrä tulee mahdollisimman suureksi. Myös Varsinais-Suomen maakuntakaavan kaavaselostuksen suunnittelusuosituksissa (s. 56) on esitetty suunnittelua ohjaavia seikkoja mm. rantaviivan käytön suhteen. Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavan muutos parantaa naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyttä. Kuitenkin säästeliään vapaan rantaviivan käytön näkökulmasta liitto toteaa, että rakennusoikeuden sijoittaminen alkuperäiseen sijaintiinsa olisi parempi ratkaisu.

16 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 16 Liiton näkemyksen mukaan erityisesti maisema-alueilla operoitaessa tulisi toimia siten, että rakentamisesta koituvat maiseman muutokset olisivat hallittuja ja mahdollisimman vähäisiä. Korkealla ja vähäpuustoisella alueella sijaitseva rakennuspaikka on näkyvä maamerkki mereltä päin katseltaessa. Perusteet rakennuspaikan siirtämiselle uuteen sijaintiin rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan eivät Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan ole hyväksyttäviä. Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

17 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 17 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON ROYK RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, KOPPARHOLMEN, LÅNGNÄS JA NORRSTRAND (M72/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta mennessä. Kiinteistöjen Kopparholmen ja Långnäs maanomistajan tavoitteena on siirtää muutettavan kaavan mukainen yksi loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöiltä Långnäs ja Norrstrand kiinteistölle Kopparholmen Lisäksi tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan lomaasunnon rakennuspaikkoja mm. sijainnin, rakentamisen, käytön, luonnon ja maiseman kannalta katsottuna parempaan paikkaan. Kiinteistön Norrstrand osalta tavoitteena on osoittaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan loma-asunnon rakennuspaikka voimassa oleva ko. kiinteistön sijainti huomioiden. Selostuksessa mainitaan, että vapaan rannan määrää ei vähennetä. Maakuntakaavassa alueella voimassa on MRV-aluemerkintä. Djupön ja Kopparholmenin alueilla voimassa on loma-asutuksen normi 3-5 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden ja Hiittisten saaressa 5-7 lay/rantaviivakilometri. Kaikilla alueilla on voimassa 50 % vapaarantaosuuden normi. Yllä olevassa kuvassa on voimassa oleva rantaosayleiskaavatilanne kaavan muutosalueilla Kuvassa on kaavamuutosehdotuksen mukainen tilanne Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Kopparholmenin saaressa rakennuspaikkojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi palvelisi maakuntakaavan ajatusta säästeliään rantaviivan käytöstä vapaan rantaviivan maksimoimiseksi. Lisäksi Lönnörenin saaren osalta liitto toteaa, että kokonaan rakentamattoman saaren ottaminen rakentamisen piiriin ei ole suositeltavaa, vaan tulisi pyrkiä löy-

18 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 18 tämään kyseiselle rakennuspaikalle jokin toinen sijainti ja harkita Lönnörenin jättämistä rakentamatta kuten aiemmassa yleiskaavassa on tehty. Selostuksessa määritelty rantaviivan laskentaperuste tulee tarkistaa. Maakuntakaavoituksen rannanmittausperiaate on kuvattu Varsinais-Suomen maakuntakaavan (YM ) kaavaselostuksessa sivulla 56 (http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/maankaytto/2013/maakuntakaava/vsmk%20selostus% pdf). Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

19 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 19 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA (M32/ ) Asia Kemiönsaaren tekninen lautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Aineistoa on valmisteluvaiheen jälkeen täydennetty mm. kunnan virastotalosta tehdyllä rakennushistoriallisella selvityksellä, jonka johtopäätöksenä todetaan, että virastotalon suojelulle tai säilyttämiselle ei löydy perusteita. Kaavaratkaisu tukeutuu selvitykseen ja luonnosvaihtoehdoista on kaavaehdotukseen valittu vaihtoehto 3:a pääsääntöisesti mukaileva ratkaisu. Kaavan keskeinen kysymys on uuden rakennusmassan sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä rakennuksen merkitys osana aktiivista rantavyöhykettä. Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että kaavamääräyksissä on otettu kantaa rakennusten julkisivujen materiaaleihin, korkeatasoisuuteen sekä ympäristöön sovittamiseen. Hiiliuunien ympäristö sekä rantabulevardin ja uudisrakennuksen välinen vyöhyke ovat keskeiset alueet, joiden yksityiskohdat riittävällä tarkkuudella sekä toteutuksen taso tulee määritellä asemakaavassa. Liitto esittääkin, että asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä varmistetaan huolto- ja lastauspihojen huomaamattomuus ympäristössä ja edellytetään niiden sijoittamista kokonaisuudessaan rakennusmassan sisään. Rantabulevardin ja uudisrakennuksen välisen vyöhykkeen toiminnallisen yhteyden muodostuminen (myyntikojut, terassit ym.) ja rakennuksen avautuminen rannan suuntaan tulisi myös varmistaa kaavalla. Suojeltujen rakennusten (sr) osalta määräystä tulee tarkentaa sen nyt puuttuessa kokonaan. Kuva: Virastotalon korvaavan uudisrakennuksen sijoittuminen ympäristöön. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kemiönsaaren kunnan Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa:

20 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 20 Valmistelija KÄ/en Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Jäsen Jaakko Halkilahti ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

21 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 21 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNNALLE UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA (M55/ ) Asia Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ulkoverhous- ja vesikatemateriaalin muutos, ikkunajakojen muuttaminen, sekä aurinkokeräinten ja -paneelien sijainti julkisivussa saattavat muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

22 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 22 Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Alueellisena yhteyshenkilönä maankäyttö- ja kaavoitusasioissa toimii Länsi- Suomen huoltorykmentin kiinteistöpäällikkö. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta. Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus en/kä Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

23 57, MAANKJ :15 MAANK: 34/2015 Sivu 23 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO VEHMAAN KUNNANHALLITUKSELLE VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ (M34/ ) Asia Vehmaan kunnanhallitus on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Vehmaan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että aurinkokeräinten ja - paneelien sijainti julkisivussa saattaa muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot