SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, :15, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 18.5.2015 8:15, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, :15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Työjärjestyksen hyväksyminen Seuraava kokous Lausuntotilanne Lausunto Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta (M61/ ) Lausunto Uudenkaupungin kaupungille Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta (M60/ ) Lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden (M65/ ) Lausunto Kemiönsaaren kunnan tekniselle lautakunnalle Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta, Kopparholmen, Långnäs ja No Suunnittelujohtajan lausunto Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta (M32/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta (M55/ ) Suunnittelujohtajan lausunto Vehmaan kunnanhallitukselle Vehmaan kunnan rakennusjärjestyksestä (M34/ ) Suunnittelujohtajan lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (M56/ Lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen Mahdolliset muut asiat Kokouksen päättäminen... 27

2 -1, MAANKJ :15 Sivu 2

3 -1, MAANKJ :15 Sivu Pöytäkirja 4/2015 KOKOUSAIKA klo :34 KOKOUSPAIKKA Maakuntatalo PYKÄLÄT SAAPUVILLA Lehtinen Riitta, pj. Saara-Sofia Siren (saapui 53, klo 08:23) Halkilahti Jaakko Massinen Aimo Nummentalo Juhani Nurmi Eija Pilpola Juhani puheenjohtaja LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA ESITTELIJÄ Saarento Heikki suunnittelujohtaja SIHTEERI Nurmi Lasse kaavasuunnittelija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alatalo Juuso Saario Mari (saapui 54, klo 08:19) Mh:n 1. varapuheenjohtaja maakuntahallituksen jäsen VALMISTELIJAT Juvonen Timo ympäristösuunnittelija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 47 ALLEKIRJOITUKSET Riitta Lehtinen puheenjohtaja Lasse Nurmi sihteeri

4 46, MAANKJ :15 Sivu 4 KOKOUKSEN AVAUS JA SEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus Maankäyttöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 47, MAANKJ :15 Sivu 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ehdotus Maankäyttöjaosto tarkastaa kokouksen pöytäkirjan kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin.

6 48, MAANKJ :15 Sivu 6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mahdolliset muut asiat käsitellään kohdassa Mahdolliset muut asiat. Ehdotus hyväksyttiin.

7 49, MAANKJ :15 Sivu 7 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus Maankäyttöjaoston seuraava kokous on klo 08:15. Ehdotus hyväksyttiin.

8 50, MAANKJ :15 Sivu 8 LAUSUNTOTILANNE Asia Nro Pvm Pyytäjä Valm. Asia Käsittely Määräa. Huom Kemiönsaaren kunta KÄ Taalintehtaan sataman asemakaava SJL tiedoksi Kemiönsaaren kunta LN Vehmaan kunta KÄ Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Sundhem Vehmaan kunnan rakennusjärjestys SJL tiedoksi Ei lausuta/ln Pirkanmaan liitto HS Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineisto Ei lausuta/hs Maskun kunta KÄ Rivieran yritysalueen koillisosan asemakaavaehdotus Ei lausuta/kä Marttilan kunta KÄ Kirkon ja pappilan alueen asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Saaristomännyn asemakaavamuutos / Santalantien asemakaava Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Seniori Ateria Oy:n asemakaavanmuutosluonnos Ei lausuta/kä Naantalin kaupunki KÄ Naavakujan asemakaavamuutos Oripään kunta KÄ Uitonmäen asemakaava Ei lausuta/kä Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki KÄ Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnos SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Valtioneuvoston asetusluonnos vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta SJL tiedoksi Maa- ja metsätalousministeriö TJ Kalastusasetusluonnos Ei lausuta/tj Marttilan kunta KÄ Keskustan asemakaavamuutos taajaman eteläosan alueella Ei lausuta/kä Uudenkaupungin kaupunki LN Iso ja Vähä Vilissalon rantaasemakaava Kaarinan kaupunki LN Kuuslahden virkistysalueen asemakaava

9 50, MAANKJ :15 Sivu Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kemiönsaaren kunta LN Kustavin kunta LN Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Djupvikudde Västanfjärdin rantayleiskaavamuutos, Bonäs Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, Örö Klupin ym. Tilojen rantaasemakaavan muutos Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Ei lausuta/ln Varsinais-Suomen ELY-keskus LL Mt Tammistontien kääntöpaikan tiesuunnitelma Ei lausuta/ll Naantalin kaupunki KÄ Merimaskun kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavanmuutos/luonnosvaihe Satakuntaliitto AK Kemiönsaari LN Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Dragsfjärdin itäinen saaristo ROYK muutos, Kopparholmen, Långnäs ja Norstand Ei lausuta/ak Parainen LN Ranta-asemakaavaehdotus koskien Apelholmenin tilaa Houtskarissa Paraisten kaupungissa Ei lausuta/ln Turku KÄ Ilmoitus asemakaavanmuutoksen valmistelusta Orikedon kaupunginosan kortteliin 45 ja 46 sekä osalle Päistärikkopuistoa Turku LL Turun raitiotie, yleissuunnitelma Naantalin kaupunki LN Kemiönsaaren kunta KÄ Ruskon kunta KÄ Ajolan-Kunstenniemen rantaasemakaavan muutos Westanparkin asemakaavanmuutos Lähteenmäen asemakaava ja asemakaavamuutosluonnos Valmistelija Ehdotus Lisätietoja en Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon lausuntotilanteesta Ehdotus hyväksyttiin. sihteeri Erika Niskasaari, puh ,

10 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 10 LAUSUNTO KAARINAN KAUPUNGINHALLITUKSELLE KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVASTA (M61/ ) Asia Kaarinan kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta mennessä. Kuuslahden asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kuuslahden virkistysalueelle matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jossa on loma-asumisen lisäksi kokous- ja saunatiloja sekä yleisen virkistyskäytön että loma-asumisen tarpeisiin soveltuvia muita toimintoja. Kaarinan kaupungin tavoitteena on lisäksi kehittää vähäiselle käytölle jääneitä virkistysalueita Kuuslahden uimarannan ja hiihtomajan välisellä alueella. Kaavaehdotus Kaavaehdotus

11 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 11 Kaarinan Kuuslahden virkistysalueen asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kaarinan kaupunginhallitukselle Kuuslahden virkistysalueen asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto on lausunut kaavasta Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (YM ) alue on osoitettu virkistysalueena. Lausunnossa otettiin kantaa alueen virkistyskäyttöarvon heikkenemiseen alueella, jossa on Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 mukaan suunniteltu täydentävää ja laajenevaa asutusta. Merellisyys ja luonnon läheisyys ovat oleellisia asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä Kuusistoon tuleville uusille asukkaille. Siksi virkistysalueiden ja rantaan pääsyn mahdollisuus tulisi turvata mahdollisimman pitkälle. Lisäksi aiemmassa lausunnossaan liitto korosti, että julkisten virkistysalueiden käyttöä ei tulisi rajata mm. asettamalla alue julkiseen käyttökieltoon kello välisenä aikana. Rajoittaminen voisi lisätä konfliktin riskiä alueen vuokralaisen ja kuntalaisten julkisen käytön välillä. Uuteen kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: - Uimaranta-aluetta on laajennettu itään niin, että siihen kuuluu mukaan itäpuolen kallio ja siellä sijaitseva grillikatos sekä ranta-alue rantasaunan edustalla - Kuuslahden rantapuistoa on laajennettu länteen matkailua palvelevien korttelialueiden kustannuksella - Ravintola- ja kokoustilat on siirretty alueen länsiosaan palvelemaan selkeämmin kaikkia alueen käyttäjiä - Rakennusalojen rajoja on tarkennettu ja rakennuspaikkoja on siirretty kauemmas uimarannasta - Alueella olevien yleisten kulkuyhteyksien määrää ja sijaintia on tarkennettu Varsinais-Suomen liitto toteaa, että uudessa kaavaehdotuksessa on hyvin otettu huomioon liiton edellisen lausunnon sisältö. Lisäksi liitto pitää hyvänä ja toivoo, että alueen ravintola- ja kioskipalvelut voisivat parantaa alueen kaikkien käyttäjien palvelutasoa ja nostaa alueen profiilia entisestään. Vaikka kaavallisin keinoin on mahdotonta kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siihen, millaiseksi alue jatkossa käytännön toiminnaltaan muodostuu, Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä kehityksenä sitä, että Kuusiston Kruunu ja Kaarinan kaupunki pystyisivät yhdessä kehittämään myös alueen asukkaiden ja lähivirkistyksen käyttöön suunnattujen pienimuotoisten palveluiden valikoimaa ja sitä kautta saada alueen koko virkistyspotentiaali käyttöön useita eri käyttäjäryhmiä palvellen. Liitto esittää kuitenkin, että Kuusiston Kruunun kanssa tehtyä vuokrasopimusta tarkistettaisiin sillä tavoin, että alueen julkiseen käyttöön tarkoitetun osan hyödyntämistä ei rajoiteta asettamalla alueen käytölle aikamääräisiä käyttörajoitteita. Varsinais-Suomen liitto pitää lisäksi hyvänä Kuuslahden rantapuiston VL-alueen laajentamista edellisestä ehdotuksesta. Näin kulkureitti rantaan myös ulkoilureitiltä käsin pysyy avoimena. Yleisenä huomiona Varsinais-Suomen liitto esittää, että käytäntö, jossa kaavaprosessien kaikkien vaiheiden kaavakartat, kaavaselostukset ja muut relevantit aineistot löytyisivät kaupungin verkkosivuilta hyvänä ratkaisuna jatkoa ajatellen.

12 51, MAANKJ :15 MAANK: 61/2015 Sivu 12 Lausunto lähetetään: Kaarinan kaupunginhallitus Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

13 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 13 LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGILLE ISO VILISSALON JA VÄHÄ VILISSALON RANTA- ASEMAKAAVASTA (M60/ ) Asia Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt lausuntoa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta mennessä. Ranta-asemakaavan laadintaan on ryhdytty Uudenkaupungin kaupungin toimesta, jotta vuokraalueiden tilanne selvitettäisiin. Maankäyttöpalvelut on yhdessä YARA:n sekä Agan kanssa teettänyt Gaia Consulting Oy:llä turvallisuusriskikartoituksen, jonka pohjalta ranta-asemakaavoitus on käynnistetty. Uudenkaupungin keskeisen alueen yleiskaava rannanmitoitusstandardi on maakuntakaavaa tiukempi ja tämä ranta-asemakaava noudattaa tuota tiukempaa standardia. Yleiskaavassa alue on VR-aluetta, mutta käytännössä ranta-asemakaavassa osoitettavat rakennuspaikat ovat jo pääsääntöisesti rakentuneet eli kyseessä on toteutuneen tilanteen siirtäminen kaavaan ja vuokra-alueiden merkitsemisestä. Kuvassa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava, jossa on mukana vuokra-alueet Uudenkaupungin Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavan sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavasta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä sitä, että Uudenkaupungin alueen ranta-alueiden mitoitusnormi on maakuntakaavaa tiukempi, sillä vapaan rannan osuus lähiseudun saarissa on melko vähäinen, ja varsinkin Uudenkaupungin alueen ulompien saarien peitteisyys niin vähäistä, että

14 52, MAANKJ :15 MAANK: 60/2015 Sivu 14 rakennettavat loma-asunnot käytännössä varaavat normaalia suuremman ranta-alueen hyvien näköyhteyksien vaikutuksesta. Varsinais-Suomen liitto pitää myös hyvänä, että kaupungin keskustan läheisyydessä oleva Madonmaan saari pidetään virkistyskäytössä siirtämällä saaren rakennusoikeutta toisaalle. Maakuntakaavan hengen mukaista on ryhmitellä loma-asutusyksiköt mahdollisimman yhtenäisiin kokonaisuuksiin vapaata rantaviivaa säästäen. Hyvää ovat myös kattavat luonto- ja rakennusinventoinnit, joissa todetaan alueen omaleimaisuus ja kaavalla todetaan myös Vakka-Suomen maakuntakaavassa (YM ) mainitut seudullisesti merkittävät rakennusperinnön suojelukohteet. Varsinais-Suomen liitto kehottaa vielä tarkistamaan, että tulisiko rakennusinventointiselvityksen kohde Vähä Vilissalon kaakkoiskärki (rakennusinventoinnin kohde 5.) lisätä kaavaan suojeltuna. Kohde ei ole maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, mutta saattaa rantaasemakaavatason kaavassa ansaita tulla merkityksi kaavaan. Lausunto lähetetään: Uudenkaupungin kaupunki, kaupunkisuunnittelu Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

15 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 15 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, DJUPVIKUDDEN (M65/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden mennessä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää yksi kiinteistöllä oleva rakennuspaikka rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan sekä tarkistaa kiinteistön rakennuspaikkojen rakennusoikeudet kunnassa nykyisin käytössä olevan rakennusoikeuden mukaiseksi. Kaavassa osoitetaan siirrettävän rakennusoikeuden kohteena olevat purettavat rakennukset. Kaavan alueella on Turunmaan maakuntakaavassa ( ) voimassa MRVpohjamaankäyttömerkintä, se kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen ja sijaitsee Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen kehittämisvyöhykkeellä. Rantaviivan mitoituksen suhteen alueella on voimassa 5-7 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden 40 % vapaarantaosuudella. Kuvassa vasemmalla puolella on voimassa oleva rantayleiskaavoitustilanne ja oikealla ehdotettu muutos. Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksen, Djupvikudden sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutoksesta, Djupvikudden seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että maakuntakaavan loma-asutuksen mitoitusjärjestelmän perusperiaatteena on säästeliäs vapaan rantaviivan käyttö. Tämä tukee tavoitetta, jossa rakennuspaikat sijoitetaan lähelle toisiaan, jolloin vastaavasti yhtenäisen vapaan rantaviivan määrä tulee mahdollisimman suureksi. Myös Varsinais-Suomen maakuntakaavan kaavaselostuksen suunnittelusuosituksissa (s. 56) on esitetty suunnittelua ohjaavia seikkoja mm. rantaviivan käytön suhteen. Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavan muutos parantaa naapurikiinteistöjen rakennuspaikkojen viihtyvyyttä. Kuitenkin säästeliään vapaan rantaviivan käytön näkökulmasta liitto toteaa, että rakennusoikeuden sijoittaminen alkuperäiseen sijaintiinsa olisi parempi ratkaisu.

16 53, MAANKJ :15 MAANK: 65/2015 Sivu 16 Liiton näkemyksen mukaan erityisesti maisema-alueilla operoitaessa tulisi toimia siten, että rakentamisesta koituvat maiseman muutokset olisivat hallittuja ja mahdollisimman vähäisiä. Korkealla ja vähäpuustoisella alueella sijaitseva rakennuspaikka on näkyvä maamerkki mereltä päin katseltaessa. Perusteet rakennuspaikan siirtämiselle uuteen sijaintiin rakentamisen, käytön ja maaston kannalta suotuisampaan paikkaan eivät Varsinais-Suomen liiton näkemyksen mukaan ole hyväksyttäviä. Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

17 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 17 LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON ROYK RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA, KOPPARHOLMEN, LÅNGNÄS JA NORRSTRAND (M72/ ) Asia Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta mennessä. Kiinteistöjen Kopparholmen ja Långnäs maanomistajan tavoitteena on siirtää muutettavan kaavan mukainen yksi loma-asunnon rakennuspaikka kiinteistöiltä Långnäs ja Norrstrand kiinteistölle Kopparholmen Lisäksi tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan lomaasunnon rakennuspaikkoja mm. sijainnin, rakentamisen, käytön, luonnon ja maiseman kannalta katsottuna parempaan paikkaan. Kiinteistön Norrstrand osalta tavoitteena on osoittaa voimassa olevan Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan loma-asunnon rakennuspaikka voimassa oleva ko. kiinteistön sijainti huomioiden. Selostuksessa mainitaan, että vapaan rannan määrää ei vähennetä. Maakuntakaavassa alueella voimassa on MRV-aluemerkintä. Djupön ja Kopparholmenin alueilla voimassa on loma-asutuksen normi 3-5 loma-asutusyksikköä rantaviivakilometriä kohden ja Hiittisten saaressa 5-7 lay/rantaviivakilometri. Kaikilla alueilla on voimassa 50 % vapaarantaosuuden normi. Yllä olevassa kuvassa on voimassa oleva rantaosayleiskaavatilanne kaavan muutosalueilla Kuvassa on kaavamuutosehdotuksen mukainen tilanne Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus LN/en Maankäyttöjaosto päättää antaa Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston ROYK rantaosayleiskaavan muutoksesta seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto toteaa, että Kopparholmenin saaressa rakennuspaikkojen yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi palvelisi maakuntakaavan ajatusta säästeliään rantaviivan käytöstä vapaan rantaviivan maksimoimiseksi. Lisäksi Lönnörenin saaren osalta liitto toteaa, että kokonaan rakentamattoman saaren ottaminen rakentamisen piiriin ei ole suositeltavaa, vaan tulisi pyrkiä löy-

18 54, MAANKJ :15 MAANK: 72/2015 Sivu 18 tämään kyseiselle rakennuspaikalle jokin toinen sijainti ja harkita Lönnörenin jättämistä rakentamatta kuten aiemmassa yleiskaavassa on tehty. Selostuksessa määritelty rantaviivan laskentaperuste tulee tarkistaa. Maakuntakaavoituksen rannanmittausperiaate on kuvattu Varsinais-Suomen maakuntakaavan (YM ) kaavaselostuksessa sivulla 56 (http://www.varsinaissuomi.fi/images/tiedostot/maankaytto/2013/maakuntakaava/vsmk%20selostus% pdf). Lausunto lähetetään: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. kaavasuunnittelija Lasse Nurmi, puh ,

19 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 19 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO KEMIÖNSAAREN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA (M32/ ) Asia Kemiönsaaren tekninen lautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Aineistoa on valmisteluvaiheen jälkeen täydennetty mm. kunnan virastotalosta tehdyllä rakennushistoriallisella selvityksellä, jonka johtopäätöksenä todetaan, että virastotalon suojelulle tai säilyttämiselle ei löydy perusteita. Kaavaratkaisu tukeutuu selvitykseen ja luonnosvaihtoehdoista on kaavaehdotukseen valittu vaihtoehto 3:a pääsääntöisesti mukaileva ratkaisu. Kaavan keskeinen kysymys on uuden rakennusmassan sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön sekä rakennuksen merkitys osana aktiivista rantavyöhykettä. Varsinais-Suomen liitto pitää hyvänä, että kaavamääräyksissä on otettu kantaa rakennusten julkisivujen materiaaleihin, korkeatasoisuuteen sekä ympäristöön sovittamiseen. Hiiliuunien ympäristö sekä rantabulevardin ja uudisrakennuksen välinen vyöhyke ovat keskeiset alueet, joiden yksityiskohdat riittävällä tarkkuudella sekä toteutuksen taso tulee määritellä asemakaavassa. Liitto esittääkin, että asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä varmistetaan huolto- ja lastauspihojen huomaamattomuus ympäristössä ja edellytetään niiden sijoittamista kokonaisuudessaan rakennusmassan sisään. Rantabulevardin ja uudisrakennuksen välisen vyöhykkeen toiminnallisen yhteyden muodostuminen (myyntikojut, terassit ym.) ja rakennuksen avautuminen rannan suuntaan tulisi myös varmistaa kaavalla. Suojeltujen rakennusten (sr) osalta määräystä tulee tarkentaa sen nyt puuttuessa kokonaan. Kuva: Virastotalon korvaavan uudisrakennuksen sijoittuminen ympäristöön. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Kemiönsaaren kunnan Taalintehtaan sataman asemakaavaehdotuksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa:

20 55, MAANKJ :15 MAANK: 32/2015 Sivu 20 Valmistelija KÄ/en Ehdotus Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Kemiönsaaren tekninen lautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Jäsen Jaakko Halkilahti ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

21 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 21 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO UUDENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA LUPALAUTAKUNNALLE UUDENKAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA (M55/ ) Asia Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että ulkoverhous- ja vesikatemateriaalin muutos, ikkunajakojen muuttaminen, sekä aurinkokeräinten ja -paneelien sijainti julkisivussa saattavat muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

22 56, MAANKJ :15 MAANK: 55/2015 Sivu 22 Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Alueellisena yhteyshenkilönä maankäyttö- ja kaavoitusasioissa toimii Länsi- Suomen huoltorykmentin kiinteistöpäällikkö. Varsinais-Suomen liitolla ei ole muuta huomautettavaa Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta. Uudenkaupungin rakennusjärjestysluonnoksen sijainti Lounaispaikan karttapalvelussa: Valmistelija Ehdotus en/kä Maankäyttöjaosto merkitsee saaneensa tiedon Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnalle annetusta lausunnosta. Lausunto lähetettiin: Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta Tiedoksi: Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Lisätietoja Ehdotus hyväksyttiin. maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh ,

23 57, MAANKJ :15 MAANK: 34/2015 Sivu 23 SUUNNITTELUJOHTAJAN LAUSUNTO VEHMAAN KUNNANHALLITUKSELLE VEHMAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSESTÄ (M34/ ) Asia Vehmaan kunnanhallitus on kirjeellään pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Vehmaan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta mennessä. Maankäyttöjaosto/suunnittelujohtaja on antanut seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen liitto haluaa tuoda esille näkökulman rakennusjärjestyksen roolista paikallisten ominaispiirteiden vaalijana ja korostajana. Rakennusjärjestys voi olla tiedotuskanava, jolla asukkaille, rakentajille ja toimijoille kerrotaan kunnan tavoitteista rakennetun ympäristön kehittämiseksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen vaalimiseksi sekä keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Julkisivutoimenpiteiden osalta Varsinais-Suomen liitto toteaa, että aurinkokeräinten ja - paneelien sijainti julkisivussa saattaa muuttaa rakennuksen ilmettä tai tyyliä merkittävästi ollen paikallisesti vaikuttava toimenpide. Julkisivuun kohdistuvien toimenpiteiden tulisikin olla aina tapauskohtaisesti harkittavia ja luvanvaraisia. Tuulivoimaloiden suunnittelun ja rakentamisen osalta Varsinais-Suomen liitto viittaa ympäristöhallinnon laatimiin ohjeisiin tuulivoimaloiden suunnittelusta: Ohjeessa 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu todetaan seuraavasti: Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko MRL 125 :n mukaisen rakennusluvan tai MRL 126 :n mukaisen toimenpideluvan. Käytännössä tuulivoimalat rinnastetaan useimmiten rakennuslupaa edellyttäviin rakennuksiin. Toimenpideluvalla on mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarvekäyttöä palvelevia pientuulivoimaloita. Ohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen, voidaan hyödyntää meluvaikutusten ja melulle altistumisen arvioinnissa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, yksityiskohtaisessa kaavoituksessa, rakennuslupaharkinnassa ja ympäristölupamenettelyssä. Tuulivoimavaihemaakuntakaavaprosessissa on Puolustusvoimien lausunnoissa tuotu esiin seuraavat kuntien kaavoitus- ja lupaprosesseissa huomioitavat seikat: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Tuulivoimahankkeiden suunnittelun edetessä: Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen tutkavaikutusselvityksen tarpeellisuudesta. Hankkeille, joille tutkavaikutusselvitys on tarpeellinen, tulee haittavaikutukset ilmavalvontatutkiin selvittää tuulivoimahankkeen toteuttajan toimesta ja hankkeelle on oltava Puolustusvoimien hyväksyntä viimeistään ennen tuulivoimaloiden maanpäällisten rakenteiden rakentamista/pystyttämistä. Tuulivoimatoimijan tulee pyytää Pääesikunnalta lausunto hankkeen vaikutuksista Puolustusvoimien radioyhteyksiin ja hankkeelle on oltava

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 23.2.2015 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 15 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 16 Pöytäkirjan tarkastus... 4 17 Työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 16.11.2015 8:15, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastus... 4 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 15.12.2014 8:15, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 15.12.2014 8:15, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 8:15, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 147 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 148 Pöytäkirjan tarkastus... 4 149 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 26.5.2014 8:15, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 26.5.2014 8:15, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 8:15, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastus... 4 3 Työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 5/2015

Maankäyttöjaosto 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 5/2015 Maankäyttöjaosto 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 5/2015 62 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjan tarkastus 64 Työjärjestyksen hyväksyminen 65 Seuraava kokous 66 Lausuntotilanne 15.6.2015

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 21.9.2015 8:15, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. MAANKJ, 21.9.2015 8:15, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO MAANKJ, 21.9.2015 8:15, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastus... 4 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

52 Mikkelin kaupungin 40. kaupunginosan (Anttola) korttelia 17. koskeva asemakaavan muutosehdotus/ Anttolan Kirkonmäki

52 Mikkelin kaupungin 40. kaupunginosan (Anttola) korttelia 17. koskeva asemakaavan muutosehdotus/ Anttolan Kirkonmäki Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 85, 02.03.2015 Anttolan aluejohtokunta, 18, 17.03.2015 Kaupunginhallitus, 182, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 52, 25.05.2015 52 Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Vänön kylä Vänös by. Oxklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Oxklobbarna

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Vänön kylä Vänös by. Oxklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Oxklobbarna Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Vänön kylä Vänös by Oxklobbarnan ranta-asemakaava Stranddetaljplan för Oxklobbarna Kiinteistö Fastighet Stor Oxklobben 322-522-3-10 Työ/arbete: E24578 Turku/Åbo, 19.8.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot