Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, ltk:n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sanna Mertanen Sylvi Kananen Antti Kivelä, poistui klo :n 106 käsittelyn aikana Sirpa Miettinen Marjatta Parviainen Sami Räsänen Veikko Tiihonen Poissa Tiina Kaartinen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen kaupunginhallituksen edustaja Markku Tervahauta, esittelijä, palvelualuejohtaja Jari Saarinen terveysjohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Arja Kekoni va. sosiaalijohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Mari Annika Antikainen hoivajohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Heimo Viinamäki mielenterveysjohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Tarja Hyvärinen hallintosihteeri Virpi Lempinen vs. talouspäällikkö, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Pirjo Oksanen aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö, poistui klo 16.40, :n 102 käsittelyn jälkeen Mikko Lankinen vs. tilahallintapäällikkö, poistui klo 15.40, :n 99 käsittelyn jälkeen Lari Tiikasalo lakimies, poistui klo 15.40, :n 99 käsittelyn jälkeen Terttu Ruotsalainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Julkinen Asiat Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Risto Asikainen Arja Hiltunen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Terttu Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 97, 98, , 106 ja 107 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 99 ja 105, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 99 ja 105 osalta liite A

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion kaupungin ja Caritas-Säätiön/Caritas Palvelut Oy:n allianssisopimuksen irtisanominen Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2015 valmistelutilanne Erityisryhmien asumispalvelujen kehittäminen Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ja selvityspyyntö / Kantelu hammashoitoon rekrytoitujen ulkomaisten hammaslääkäreiden toiminnasta Kuopion hammashoidossa Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö / Kantelu hammashuolto Nilsiän vuodeosaston palvelutarpeen uudelleen organisointi Virkajärjestelyt perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla Tiedonantoja 26 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa jäsenet Risto Asikainen ja Arja Hiltunen. Päätös Valittiin Risto Asikainen ja Arja Hiltunen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 3432/ /2012 Kuopion kaupungin ja Caritas-Säätiön/Caritas Palvelut Oy:n allianssisopimuksen irtisanominen Hoivajohtaja Mari Annika Antikainen Vanhus- ja vammaispalvelut Kuopion kaupunki on innovatiivisella hankinnalla pyrkinyt saamaan kustannustehokkaan mallin vanhusten hoivapalvelukokonaisuuden toteuttamiseksi ja tuottamiseksi ns. Mäntykampuksen alueella (Männistön koulun hoivapalvelutilat ja Männistö-Itkonniemi-Linnanpelto alueen kotihoito). Hankinta toteutettiin osana sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kehittämishanketta (SOTEFIN) ja hankinnan suunnittelussa hyödynnettiin ulkopuolista arviointia. Hankinnan laajuudesta johtuen hankinta toteutettiin ns. allianssimenettelynä. Allianssi on toteutusmuoto, jossa allianssin osapuolet vastaavat yhdessä palvelun tuottamisesta yhteisellä organisaatiolla. Allianssin toteutusta koskevat päätökset tapahtuvat osapuolten yhdessä tekeminä. Sopimuksen kaupallinen malli muodostuu kolmesta osasta: suorat kustannukset, palkkio ja kannusteet. Allianssin yleisestä hallinnosta ja ylimmän tason johtamisesta vastaa allianssin johtoryhmä, jonka muodostavat tilaajan ja palveluntuottajan edustajat. Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden kilpailutus hyväksyttiin perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa IS-Hankinta Oy teki hankintapäätöksen, joka merkittiin tiedoksi lautakunnassa Mäntykampuksen alueen palvelutuottajaksi valittiin lukien Caritas-Säätiö. hyväksyi allianssisopimuksen teknisen sisällön kokouksessaan ja valtuutti allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että toiminnoissa jo havaitut puutteet ja laatupoikkeamat korjataan mennessä. Kuopion kaupungin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan kaupungin talousarviota vuodelle Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan valmistelua siten, että palvelualueet velvoitettiin suunnittelukaudella toteuttamaan tuottavuus- ja henkilöstöohjelmia sekä tehostamaan tilojen käyttöä asetetun tavoitteen mukaisesti. Lisäksi palvelualueet, taseyksiköt ja liikelaitokset velvoitettiin jatkamaan toimintatuottoja lisäävien, tuottavuutta kohentavien ja toimintamenojen kasvua hillitsevien toimenpiteiden valmistelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä toteutettaviksi, tuomaan ne tarvittaessa päätöksentekoon ja viemään niitä käytäntöön. Erityisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilta odotetaan mittavia toimintojen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteitä. Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi palvelualueilta edellytetään uusia, konkreettisia esityksiä toimintojen uudelleenorganisoimisesta, tehostamisesta ja karsimisesta. Palvelualueiden tulee myös pidättäytyä kustannuksia aiheuttavista lisäesityksistä. Palvelualueet on ohjeistettu suunnittelemaan toimintansa siten, että pysytään valmistelun pohjaksi hyväksytyssä raamissa. Talousarviota on valmis-

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 99 teltu palvelualueilla ja sitä on mm. käsitelty useasti kaupungin budjettiriihissä. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla talouden sopeuttaminen merkitsee toiminnan tehostamista useilla miljoonilla euroilla. Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueen talouden sopeuttaminen edellyttää sitä, että ostopalvelusopimukset arvioidaan ja tarkastellaan kriittisesti kustannuskehityksen näkökulmasta. Tällä perusteella kaupunki on arvioinut koko Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden palvelutuotannon tuottamista omana toimintana (Männistön koulun hoivapalvelutilat ja Männistö- Itkonniemi-Linnanpelto alueen kotihoito) ja talousarviovalmistelun yhteydessä on arvioitu kaupungin ja Caritas-Säätiön voimassa olevaa allianssisopimusta. Kaupungin eri asiantuntija-arvioiden, kustannustarkastelun ja kaupungin tuottavuusohjelman näkökulmasta allianssimallin kaupallinen malli ei ole tuonut sellaista tuottavuuden ja kustannustason muutosta, jota tältä nimenomaiselta innovatiiviselta hankinnalta edellytettiin. Kaupungin laskelmien perusteella päinvastoin asiakaskohtainen kustannus näyttää tulevan omaa tuotantoa kalliimmaksi. Arvion perusteella kaupallinen malli ei siten sovellu vanhusten hoivapalveluiden tuottamisen malliksi. Kaupallinen malli edellyttää liiketoiminnallisuutta, jota ei voida puhtaasti toteuttaa kaupungin ollessa palveluiden järjestämisvastuussa ja samalla allianssisopimuksen osapuolena. Lisäksi malli tuottaa ylimääräisiä hallinto- ja valvontakustannuksia mm. moninkertaisen työnjohdon ja sopimuksen valvonnan näkökulmasta. Kaupungin tuottavuusohjelman ( ) mukaan tavoitteena on, että kuntien, kuntayhtymien ja muiden palvelujen järjestäjien toimintamenot kasvavat reaalisesti vuositasolla enintään keskimäärin 0,4 % eli kumulatiivisesti yhteensä 4 % vuoteen 2020 mennessä. Valtiovarainministeriö seuraa kuntien tuottavuustavoitteiden toteutumista vuosittain ja raportoi siitä peruspalveluohjelmassa. Kaupungin tuottavuusohjelmassa asiakkuusjohtajille on asetettu tavoitteeksi järjestää vastuullaan olevat palvelut tehokkaammin siten, että avoimia tehtäviä voidaan jättää täyttämättä neljän vuoden suunnittelukaudella 200 henkilötyövuotta (noin 50 htv/vuosi). Vaihtoehtona on, että vastaava rahamäärä säästetään ostopalveluissa. Tämä tarkoittaa, että on pystyttävä arvioimaan mm. uuden teknologian, toiminta- ja tuotantotapamuutosten, lähtövaihtuvuuden, eläköitymisen, sisäisen liikkuvuuden ja uuden työvoiman rekrytointitarpeiden ja ostopalveluissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia henkilöstön määrään, ammatilliseen osaamiseen ja sijoittumiseen palvelutuotannossa. Kaupungin omassa tuotannossa on käytössä tuottavuuden muutosta kuvaavat resurssimittarit, joita verrattu allianssitoimintaan. Allianssisopimuksen mukaan tilaajalla on aina oikeus mistä syystä tahansa päättää sopimus. Tilaajan tulee tällöin toimittaa irtisanomisilmoitus kirjallisesti vähintään 6 kuukautta ennen sitä päivämäärää, jona sopimus päättyy. Tilaajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisilmoituksessa tilaajan tulee ilmoittaa myös se, kuinka allianssin tehtävien toimittaminen tullaan sopimuksen mukaisesti päättämään. Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää palvelutuotannossa niin mittavaa kustannustehokkuutta ja tuottavuusmuutosta, että kaupungin edun mukaista on irtautua nykyisestä allianssisopimuksesta ja sen mukaisesta kaupallisesta mallista ja irtisanoa sopimus. Kuopion kaupunki on varannut Caritas-Säätiölle mahdollisuuden tulla kuulluksi irtisanomisen johdosta. Caritas-Säätiö on tullut kuulluksi asiassa päiväämällään kirjeellä ja järjestetyssä tapaamisessa.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 99 Vaikutusten arviointi Kaupungin talouden kustannusten nousua hillitsevä, yritysvaikutuksiltaan negatiivinen ostojen vähentyessä. Esitys Hoivajohtaja Mari Antikainen: päättää irtisanoa allekirjoitetun Kuopion kaupungin ja Caritas-Säätiön/Caritas Palvelut Oy:n välisen allianssisopimuksen ja päättää valtuuttaa johtavat viranhaltijat sopimaan palvelun tuottajan kanssa miten allianssin tehtävien toimittaminen tullaan sopimuksen mukaisesti päättämään ja mahdollisesta lyhyemmästä irtisanomisajasta. Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Terttu Ruotsalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy hoivajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 7402/ /2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen. Perusturvan palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän ja toimintakulujen ylitysennuste on , jolloin toimintakatteen muutos on Suurin osa arvioidusta ylityksestä kohdistuu vanhusten- ja vammaisten ja eritysryhmien asumispalveluihin, lastensuojeluun ja henkilöstökuluihin. Terveydenhuollon palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän ja toimintakulujen , jolloin toimintakatteen muutos on Suurin osa arvioidusta ylityksestä muodostuu päivystys- ja terveyspalvelujen ostoista asiakkaille ja muiden kuntien laskuttamista kiireellisistä hoidoista. Avain- ja palveluprosesseittain talousarviomuutokset ovat seuraavat: Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän Toimintakatteen muutos on Vanhusten palveluohjauksen toimintakulut alittuvat , vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ylittyvät ja vanhusten hoivapalveluiden kulut ylittyvät Ylitys muodostuu vammaispalveluissa asiakaspalvelujen ostoista ja kehitysvammahuollon päivätoiminnan ostoista. Vanhusten hoivapalvelujen ylitys muodostuu Servican käyttäjäpalvelujen ostoista, kotihoidon leasing-autojen lisääntyneestä tarpeesta, kotihoidon asiakkaiden apteekkien koneellisen lääkkeenjaon kustannuksista sekä henkilöstömenojen lisäyksestä. Lapsiperhepalvelut Toimintatuottoihin ennustetaan vähennystä , joka muodostuu Siilinjärven kunnan perhekriisiyksikön ostojen vähennyksestä.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 Toimintakulut ylittyvät Toimintakatteen muutos on Ylitys muodostuu avo- ja laitoshuollon ostopalveluista, joita ei ole ollut mahdollista tuottaa omana toimintana. Asiakasmäärä ja palvelutarpeiden laajuus on lisännyt ostettavien avohuollon tukitoimien käyttöä. Avohuollon tukitoimien käytöllä on ehkäisty ympärivuorokautisten palvelujen tarpeen kasvua. Aikuissosiaalipalvelut Toimintatuotot ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan Toimintakulut ylittyvät Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen muutos koostuu Kuopio-pilotti- hankkeen avustuksen vähennyksestä , työllistämistuen vähennyksestä, pakolaisten toimeentulon toimintatuottojen ja toimeentulotuen valtionosuuden lisäyksestä ja erityisasumispalvelujen maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitykset muodostuvat Kuopiopilotti-hankkeen toimintakulujen vähennyksestä , kesätyöllistämisja työllistämismäärärahojen vähennyksestä , työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäyksestä sekä erityisasumispalvelujen ostopalvelujen lisäyksestä. Perusturvan tukipalvelut Perusturvan toimintatuottojen- ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Johdon tukipalvelut Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan Toimintakulut alittuvat Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen alitus muodostuu hankkeitten tuloutuksien vähenemisestä. Toimintakulujen alitus johtuu osaksi siitä, että henkilöstömäärärahoja on jäänyt säästöön (vapaaehtoisten lomarahavapaat ja palkattomat lomat sekä sijaistamattomat virkavapaudet). Myös palvelujen ostoista on pystytty säästämään. Avohoidonpalvelut Avohoidon toimintatuotot ylittyvät Toimintakulut lisääntyvät Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen ylitys koostuu kuntoutuspalvelujen hankerahoituksesta ja hammashuollon maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitys koostuu yhteispäivystyksen palvelujen ostoista ja laboratoriokustannusten ylityksestä Kuntoutuksen tarvikkeissa ja hoitotarvikejakelussa on hyväksytyt yhtenäiset jakelukäytännöt ja kriteerit, joten tarvikeostoylitykset tulevat palvelutarpeen lisääntymisestä. Vuokrien ennakoitu ylitys on Luottotappiota avohoidossa ennustetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana. Avohoidon ja sairaalapalveluiden sisällä on tehty henkilöstösiirtoja (mm. tekstinkäsittelijät), joiden osalta vastaanottopalvelujen henkilöstökustannuksista syn-

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 tyy säästöä Kuntoutuksen henkilöstömenoihin syntyy ylitystä hankerahoituksella palkatun henkilöstön osalta. Sairaalapalvelut Toimintatuottojen vähennystä tulee ennusteen mukaan olemaan ,. Toimintakulkuja lisätään Toimintakatteen muutos on Henkilöstökuluihin lisätään vastaanottopalvelujen ja sairaalapalveluiden välillä tehtyjen henkilöstösiirtojen johdosta Asiakaspalvelujen ostoissa tulee ylitystä kiireellisten hoitojen korvauksista muissa kunnissa (THL 58 ) sekä palveluiden ostoissa ultraääni- ja tähystystutkimusten jonojen purkamisesta johtuen Luottotappioiden ylitykseksi ennustetaan Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tammi-syyskuun toteuman perusteella toimintatuotot ja kulut toteutuvat budjetoidun mukaisina. Terveyspalveluiden tukipalvelut Toimintatuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan tammi-elokuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella sairaanhoitopiirin ennakoidaan pysyvän talousarviossa lukuun ottamatta vammaispalvelulain mukaista potilasvakuutusmaksua, joka tullee ennakkotiedon mukaan ylittymään useita miljoonia euroja. Tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, minkä johdosta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät, niin ylitys katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla. Isäntäkuntapalvelut / Maaningan perusturva ja terveydenhuolto Maaningan perusturvan toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän ja terveydenhuollon toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitykseksi ennustetaan ja terveydenhuollon toimintakulujen ylitykseksi Toimintakulujen ylitys on yhteensä , jolloin Maaningan isäntäkunta-

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 palveluiden toimintakatteen muutos on , joka tullaan tasaamaan ja laskuttamaan Maaningalta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ylitys muodostuu lähinnä kuopiolaisten potilaiden hoidosta Maaningan vuodeosastoilla. Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitys muodostuu lapsiperhepalveluiden, sosiaalityön ja erityisasumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista , omaishoidontukikulujen ja toimeentulotukikulujen lisäyksistä Lisäksi henkilöstökulut ovat lisääntyneet vanhuspalveluissa ja lapsiperhepalveluissa. Maaningan terveydenhuollon toimintakulujen ylitys muodostuu palveluiden ja tarvikkeiden ostojen ylityksestä sekä henkilöstömenojen ylityksestä Vuoden 2014 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava: Perusturvan palvelualue TA2014 TAMU2014 TA TA- MU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveydenhuollon palvelualue TA2014 TAMU2014 TA TA- MU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tuusniemen perusterveydenhuolto TA2014 TAMU2014 TA TAMU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaningan perusturva ja terveydenhuolto TA2014 TAMU2014 TA TAMU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 Vaikutusten arviointi Valmistelija Jari Saarinen puh Arja Kekoni puh Mari Annika Antikainen puh Virpi Lempinen puh Terttu Ruotsalainen puh Markku Tervahauta puh Heimo Viinamäki puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti: Perusturvan palvelualue: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Terveydenhuollon palvelualue: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Isäntäkuntapalvelut/Maaningan perusturva ja terveydenhuolto: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Erikoissairaanhoidon osalta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta. Päätös Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille korjattu ja täydennetty esittelyteksti, joka otettiin pöytäkirjaan. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 5647/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2015 valmistelutilanne Kokouksessa lautakunnan jäsenille esitellään talousarvion 2015 valmistelun tämän hetkistä tilannetta. Vaikutusten arviointi Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 7353/ /2014 Erityisryhmien asumispalvelujen kehittäminen Erityisryhmien asumispalvelut (jatkossa ERAP) ovat mielenterveys- ja päihdeasiakkaille suunnattuja asumisen tuen palveluja. Palvelujen tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen ja toimintakykyä tukevan työotteen avulla turvata asiakkaiden tarvitsemat asumis-, hoiva- ja huolenpitopalvelut kaupungin resurssien mukaisesti. Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa laadittuun palvelu- / kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään palvelun tavoitteet ja yksilöllinen toteuttaminen. Palveluntarve arvioidaan aikuissosiaalityön työntekijöiden toimesta arviokäynnillä asiakkaan kotona tai hoitoneuvottelussa hoitoyksikössä. Arviokäynnillä yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa/ läheisten sekä muiden toimijatahojen kanssa suunnitellaan asumispalvelujen palvelukokonaisuus niin, että huomioiduksi tulevat myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin mahdollisuudet hoivaan ja tukeen. Palvelujen piiriin otetaan täysi-ikäinen henkilö, joka ei selviydy asumisesta ja arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla. Lähtökohtana on, että asiakkaan asuminen ei onnistu kaupungin muiden palvelujen avulla ja asuminen vaatii sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Tavoitteena on kokonaisvaltainen asiakkaan voimavarojen tukeminen niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti ja kykenee asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. ERAP:n piirissä tällä hetkellä yhteensä 475 asiakasta. Asiakasmäärät ovat olleet viimeisten vuosien aikana voimakkaassa kasvussa erityisesti erikoissairaanhoidossa tapahtuneiden tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Jonossa ko. palveluihin on 50 henkilöä. Samaa tahtia asiakasmäärien kasvun kanssa ovat kasvaneet myös ERAP:n ostopalvelujen kustannukset: vuoden 2014 asiakaspalvelujen ostot ovat arviolta n. 7,98 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan toimintatuottojen kasvu, on ylityspaine n. 2,2 miljoonaa euroa. Aikuissosiaalityön palveluissa on tehty kartoitustyötä ERAP:n kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Asiakasmäärien kasvamisesta johtuvien kustannusten kasvujen hillitsemiseksi on ko. palvelujen palvelurakennetta kevennettävä ja palveluvalikoimaa kehitettävä niin, että asiakkaiden kotona asumista voidaan tukea nykyistä tehokkaammin. Palvelurakenteen uudistaminen vaatii ennen kaikkea vuokra-asuntojen saannin turvaamista erityisjärjestelyin kohderyhmälle sekä kotipalvelun tarjoamista kotona selviytymisen tueksi. Lisäksi on tehostettava asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista sekä palvelujen ja asiakasprosessien kokonaisvaltaista koordinaatiota. Aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksanen esittelee asiaa kokouksessa. Vaikutusten arviointi

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 102 Liitteet 1 Esittelymateriaali erityisryhmien asumispalveluista Valmistelija Pirjo Oksanen puh Arja Kekoni puh Aki Kaskinen puh Ulla Kuikka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee asian tiedoksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 6257/ /2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ja selvityspyyntö / Kantelu hammashoitoon rekrytoitujen ulkomaisten hammaslääkäreiden toiminnasta Kuopion hammashoidossa Valvira on siirtänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi tulleen nimettömän kantelun, joka koskee hammashoitoon rekrytoitujen ulkomaalaisten hammaslääkäreiden toimintaa Kuopion hammashoidossa. Kirjoituksen mukaan Kuopion kaupungin hammashoidossa on aloittanut kolme Espanjassa hammaslääkärikoulutuksen saanutta henkilöä. Kantelun mukaan ko. hammaslääkäreiden kliininen päätöksenteko ja toiminta sekä tarvittaessa kokeneemman hammaslääkärin konsultoiminen on liiaksi toimipisteen hammashoitajan vastuulla. Hammashoitajat ovat informoineet ylilääkäriä, joka kantelijan arvion mukaan ei ole riittävästi puuttunut tilanteeseen/ei ole riittävän tietoinen hammaslääkäreiden kliinisen osaamisen tasosta. Va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen vastine Kuopion kaupungin suun terveydenhuollossa aloitti kolme Espanjasta rekrytoitua hammaslääkäriä. He olivat opiskelleet suomen kieltä puoli vuotta ennen Suomeen tuloaan ja aloittivat seuraamalla vähintään viikon verran suomalaisen hammaslääkärin työskentelyä. Kukin hammaslääkäreistä aloitti omat potilastyönsä sen jälkeen, kun oli saanut laillistuspaperinsa Valvirassa kuntoon. Heitä, samoin kuin työparina olleita hammashoitajia kannustettiin kysymään kokeneemmalta, suomalaiselta hammaslääkäriltä neuvoa aina kun siltä tuntuu. Lisäksi touko-kesäkuun aikana n. kuukauden ajan terveydenhuollon erikoishammaslääkäriksi erikoistuva hammaslääkäri Virve Vänttinen seurasi ja neuvoi jokaista espanjalaista hoitoon liittyvissä asioissa ja potilasmerkintöjen kirjaamisessa ja ylihammaslääkäri seurasi jokaisen espanjalaisen hammaslääkärin työskentelyä päivän ajan. Vaikutusten arviointi Esitys Terveysjohtaja Jari Saarinen esittää, että perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevan va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen laatiman selvityksen ja antaa sen lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 103 Valmistelija Jari Saarinen puh Jaana Kristiina Markkanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy terveysjohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 6267/ /2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö / Kantelu hammashuolto Itä-Suomen aluehallintovirastolle on tullut yhteydenotto, joka koskee hammashoidon menettelyä terveyskeskuksessa. Kantelun mukaan potilaalla oli kiireellinen lähete lonkkaproteesileikkaukseen ja hammashoito olisi tullut hoitaa pian ennen leikkausta. Va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen vastine Kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja pääsemään hoitoon terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon. Tasapuolisen kohteluun päästään sillä, että uudet potilaat otetaan hoitoon jonotusjärjestyksessä ja mitään asiakasryhmää ei näin ollen priorisoida. Potilaita suositellaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä omaan yksityiseen hammaslääkäriin, jos hoitosuhde on jo olemassa ja kiireellisissä tapauksissa muihin yksityisiin palveluntuottajiin. Näistä hoidoista potilas saa KELAkorvausta. Keinonivelleikkauksiin menevien potilaiden vaivat ovat usein pitkän ajan seurannassa ja leikkaukset suunnitellaan rauhassa. Suun terveydenhuolto on informoinut eri toimijoita, mm. KYSin ortopediaa, muistuttamaan potilaita hoidattamaan hampaansa ajoissa, jolloin aikatauluongelmia ei syntyisi. Sosiaalitoimi antaa maksusitoumuksia hammashoitoon, kun hoito tapahtuu terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa. Vaikutusten arviointi Esitys Terveysjohtaja esittää, että perusturvalautakunta hyväksyy edellä olevan va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen laatiman selvityksen ja antaa sen lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Valmistelija Jari Saarinen puh Jaana Kristiina Markkanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 104 Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 7359/06.03/2014 Nilsiän vuodeosaston palvelutarpeen uudelleen organisointi Vaikutusten arviointi Tausta Nilsiän vuodeosastolla on tällä hetkellä 20 sairaansijaa. Nilsiän vuodeosaston nykyiset tilat ovat rakennusteknisesti huonot vaatien runsaasti korjauksia. Nilsiän osaston muutokset perustuvat osaston sisäilmaongelman ratkaisemiseen, palvelurakenteen laitospainotteisuuden purkamiseen ja kaupungin säästötavoitteiden aikaan saamiseen. Taustatekijänä toiminnan muutokseen vaikuttaa myös päivystysasetuksen voimaantulo Nilsiän hyvinvointikeskuksen suunnitteluhankeen jatkotoimenpiteet odottavat päätöksiä ja aikataulutusta. Nilsiän osaston toiminta muutettaisiin aiemman päätöksen mukaiseen avohoitopainotteiseen malliin käytettävissä olevissa tiloissa. Muutos toteutetaan irtisanomalla osastojen vuokrasopimus siten, että se päättyy kesäkuun 2015 loppuun mennessä, jolloin tila- ja käyttökustannuksissa säästö toteutuu puolen vuoden ajalta ja henkilökustannuksissa säästetään vuosilomasijaiskustannukset. Henkilöstö sijoitetaan lyhytaikaispaikkojen sairaanhoidolliseksi vahvistukseksi, kotihoitoon siellä vapautuviin tehtäviin sekä ostopalveluiden omana toimintana tuottamiseen tarvittaviin tehtäviin. Yhteistoiminnalliset menettelyt henkilöstön kanssa on käyty ja muutossuunnittelu etenee hyvässä yhteistyössä. Nilsiään jää lyhytaikaissairaanhoidon käyttöön kahdeksan sairaansijaa, jotka sijaitsevat asumispalveluyksikön yhteydessä. Ko yksikön sairaanhoitajien määrää vahvistetaan, toiminta tukeutuu avovastaanoton virka-aikaiseen työhön sekä ensihoidon ja yhteispäivystysalueen palveluihin. Sairaanhoidollisesti osastohoitoa vaativat potilaat hoidetaan Kuopion ja sen yhteistyökunnissa olevissa muissa osastoyksiköissä. Laskennallisesti vuodelle 2015 odotettavissa oleva säästö on Esitys Terveysjohtaja esittää Nilsiän vuodeosaston uudelleen organisoimisesta seuraavaa: - Nilsiän osaston toiminta muutettaisiin aiemman päätöksen mukaiseen avohoitopainotteiseen malliin käytettävissä olevissa tiloissa. Muutos toteutetaan irtisanomalla osastojen vuokrasopimus siten, että se päättyy kesäkuun 2015 loppuun mennessä, - Henkilöstö sijoitetaan lyhytaikaispaikkojen sairaanhoidolliseksi vahvistukseksi, kotihoitoon siellä vapautuviin tehtäviin sekä ostopalveluiden omana toimintana tuottamiseen tarvittaviin tehtäviin.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 107 18.11.2014. 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 107 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 4/2014. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015. Itä-Suomen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 101 19.11.2013. 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 101 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2013 /7.11.2013 / Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 94 20.10.2015. 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 94 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 7.10.2015 antama tarkastuskertomus sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 56 17.06.2014. 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 56 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 10.6.2014 ISA- VI/2111/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 24.02.2015. 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Terveysjohtaja Jari Saarisen 16.1.2015 antama yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön tarkastuskertomus käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 122 16.12.2014. 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 122 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/2780/05.06.04/2014. Toimeentulotuen määräaikojen valtakunnallinen valvonta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.8.2014 ISA- VI/2424/04.01.04/2014, Ilmoitus yksityisen ilmoituksenvaraisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 7 27.01.2015. 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (1) 7 Asianro 540/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 15.1.2015 Dnro 117/06.01.00.02/2015, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 66 19.08.2014. 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (1) 66 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja POSELY/1134/2014, 7.8.2014 / Pakolaisten vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien erityiskustannusten korvaaminen. Kustannuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 80 24.09.2013. 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 80 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 12.9.2013 POSELY/1244/05.13.05/2013, Pakolaisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 51 19.05.2015. 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 51 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 27.4.2015 ISAVI/1350/04.02.02/2015, Ilmoitus palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta/kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 38 16.04.2013. 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 38 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 84 22.09.2015. 84 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 84 22.09.2015. 84 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 84 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.9.2015 ISAVI/1904 / 04.01.02/2015, Yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Hallitus 240 19.11.2014 Ilmoitusasiat H 240 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 5 28.01.2014. 5 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 5 28.01.2014. 5 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 5 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 21.1.2014 ISAVI/195/04.02.02/2014 / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta. 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta. 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 (1) 23 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (14) Perusturva- ja terveyslautakunta 28.01.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (14) Perusturva- ja terveyslautakunta 28.01.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (14) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:52 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 90 22.10.2013. 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 90 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 10.10.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutos / Nutrinet Oy. Uusi osoite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 16.02.2016. 10 Asianro 1186/00.02.03/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 16.02.2016. 10 Asianro 1186/00.02.03/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 10 Asianro 1186/00.02.03/2016 Tiedonantoja Pohjois-Savon liiton kirje 25.11.2015, PoSoTe Suositus yhteistyölle siirtymävaiheen aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 71 27.08.2013. 71 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 71 27.08.2013. 71 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 71 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Valviran ilmoitus 16.8.2013, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen lopettaminen/ KK-Kunto Oy,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 67 16.06.2015. 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 67 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja TE-palvelujen päätös 5.6.2015 POS/ELY/870/2015, Pohjois-Savon TEtoimiston päätös työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 113 17.12.2013. 113 Asianro 351/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 113 17.12.2013. 113 Asianro 351/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 113 Asianro 351/00.02.03/2013 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje 2.12.2013 ISAVI/3949/04.02.00/2013, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 58 16.06.2015. 58 Asianro 8413/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 58 16.06.2015. 58 Asianro 8413/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 58 Asianro 8413/02.02.00/2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2015 käyttötalouden tasapainottaminen Kuopion kaupungin vuoden 2015 talousarvio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 75 25.08.2015. 75 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 75 25.08.2015. 75 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 75 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Kuopion kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 2.7.2015 (29.6.2015 207), Kuopion kaupunki ja Kuopion Opiskelija-asunnot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3 krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (19) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (19) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2015 1 (19) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 17.10 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 0 Sisältö: Tiivistelmä 1. Tausta... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 PohjoisSavon maakunta ja PohjoisSavon liitto... 1 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 2. Palvelusetelien käyttötilanne PohjoisSavossa... 3 2.1

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 532/05.15/2014, 559/05.05.04/2014, 357/06.00.02/2012, 493/05.20/2012, 6/05.03.03/2015, 485/05.20.03/2012,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen hankinnan valmistelu 1.1.2017 alkaen Erityisryhmien asumispalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 21 19.03.2013. 21 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 21 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 14 Alemman viranomaisen päättämän asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:40 Paikka Hotelli Scandic Kuopio Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Pasi Lepistö,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-16:45 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: Attendo Terveyden Tuottajat Oy PL 750 00181 Helsinki Hallitus 8 21.01.2015 Ilmoitusasiat H 8 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoitukset ja päätökset: 1) Päätös 26.11.2014: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) Tarkastuslautakunta 2 10 12.03.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (7) 10 Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-15:45 Paikka Niiralan Kulma Oy, kokoushuone, Vuorikatu 11 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Asiat

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.01.2010 klo 9.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja vanhainkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15.00 18.06 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3 krs., lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot