Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Perusturva- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (31) Perusturva- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. kerros, ltk:n kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Olli-Pekka Ryynänen, puheenjohtaja Risto Asikainen Arja Hiltunen Juha Hujanen Sanna Mertanen Sylvi Kananen Antti Kivelä, poistui klo :n 106 käsittelyn aikana Sirpa Miettinen Marjatta Parviainen Sami Räsänen Veikko Tiihonen Poissa Tiina Kaartinen Muut saapuvilla olleet Tapio Tolppanen kaupunginhallituksen edustaja Markku Tervahauta, esittelijä, palvelualuejohtaja Jari Saarinen terveysjohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Arja Kekoni va. sosiaalijohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Mari Annika Antikainen hoivajohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Heimo Viinamäki mielenterveysjohtaja, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Tarja Hyvärinen hallintosihteeri Virpi Lempinen vs. talouspäällikkö, poistui klo 17.55, :n 105 käsittelyn jälkeen Pirjo Oksanen aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö, poistui klo 16.40, :n 102 käsittelyn jälkeen Mikko Lankinen vs. tilahallintapäällikkö, poistui klo 15.40, :n 99 käsittelyn jälkeen Lari Tiikasalo lakimies, poistui klo 15.40, :n 99 käsittelyn jälkeen Terttu Ruotsalainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Julkinen Asiat Allekirjoitukset Olli-Pekka Ryynänen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Risto Asikainen Arja Hiltunen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa, Terttu Ruotsalainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 97, 98, , 106 ja 107 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 99 ja 105, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 99 ja 105 osalta liite A

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion kaupungin ja Caritas-Säätiön/Caritas Palvelut Oy:n allianssisopimuksen irtisanominen Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2015 valmistelutilanne Erityisryhmien asumispalvelujen kehittäminen Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ja selvityspyyntö / Kantelu hammashoitoon rekrytoitujen ulkomaisten hammaslääkäreiden toiminnasta Kuopion hammashoidossa Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö / Kantelu hammashuolto Nilsiän vuodeosaston palvelutarpeen uudelleen organisointi Virkajärjestelyt perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla Tiedonantoja 26 Muutoksenhaku Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa jäsenet Risto Asikainen ja Arja Hiltunen. Päätös Valittiin Risto Asikainen ja Arja Hiltunen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 3432/ /2012 Kuopion kaupungin ja Caritas-Säätiön/Caritas Palvelut Oy:n allianssisopimuksen irtisanominen Hoivajohtaja Mari Annika Antikainen Vanhus- ja vammaispalvelut Kuopion kaupunki on innovatiivisella hankinnalla pyrkinyt saamaan kustannustehokkaan mallin vanhusten hoivapalvelukokonaisuuden toteuttamiseksi ja tuottamiseksi ns. Mäntykampuksen alueella (Männistön koulun hoivapalvelutilat ja Männistö-Itkonniemi-Linnanpelto alueen kotihoito). Hankinta toteutettiin osana sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kehittämishanketta (SOTEFIN) ja hankinnan suunnittelussa hyödynnettiin ulkopuolista arviointia. Hankinnan laajuudesta johtuen hankinta toteutettiin ns. allianssimenettelynä. Allianssi on toteutusmuoto, jossa allianssin osapuolet vastaavat yhdessä palvelun tuottamisesta yhteisellä organisaatiolla. Allianssin toteutusta koskevat päätökset tapahtuvat osapuolten yhdessä tekeminä. Sopimuksen kaupallinen malli muodostuu kolmesta osasta: suorat kustannukset, palkkio ja kannusteet. Allianssin yleisestä hallinnosta ja ylimmän tason johtamisesta vastaa allianssin johtoryhmä, jonka muodostavat tilaajan ja palveluntuottajan edustajat. Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden kilpailutus hyväksyttiin perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa IS-Hankinta Oy teki hankintapäätöksen, joka merkittiin tiedoksi lautakunnassa Mäntykampuksen alueen palvelutuottajaksi valittiin lukien Caritas-Säätiö. hyväksyi allianssisopimuksen teknisen sisällön kokouksessaan ja valtuutti allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että toiminnoissa jo havaitut puutteet ja laatupoikkeamat korjataan mennessä. Kuopion kaupungin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan kaupungin talousarviota vuodelle Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan valmistelua siten, että palvelualueet velvoitettiin suunnittelukaudella toteuttamaan tuottavuus- ja henkilöstöohjelmia sekä tehostamaan tilojen käyttöä asetetun tavoitteen mukaisesti. Lisäksi palvelualueet, taseyksiköt ja liikelaitokset velvoitettiin jatkamaan toimintatuottoja lisäävien, tuottavuutta kohentavien ja toimintamenojen kasvua hillitsevien toimenpiteiden valmistelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä toteutettaviksi, tuomaan ne tarvittaessa päätöksentekoon ja viemään niitä käytäntöön. Erityisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilta odotetaan mittavia toimintojen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteitä. Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi palvelualueilta edellytetään uusia, konkreettisia esityksiä toimintojen uudelleenorganisoimisesta, tehostamisesta ja karsimisesta. Palvelualueiden tulee myös pidättäytyä kustannuksia aiheuttavista lisäesityksistä. Palvelualueet on ohjeistettu suunnittelemaan toimintansa siten, että pysytään valmistelun pohjaksi hyväksytyssä raamissa. Talousarviota on valmis-

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 99 teltu palvelualueilla ja sitä on mm. käsitelty useasti kaupungin budjettiriihissä. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla talouden sopeuttaminen merkitsee toiminnan tehostamista useilla miljoonilla euroilla. Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueen talouden sopeuttaminen edellyttää sitä, että ostopalvelusopimukset arvioidaan ja tarkastellaan kriittisesti kustannuskehityksen näkökulmasta. Tällä perusteella kaupunki on arvioinut koko Mäntykampuksen hoivapalvelukokonaisuuden palvelutuotannon tuottamista omana toimintana (Männistön koulun hoivapalvelutilat ja Männistö- Itkonniemi-Linnanpelto alueen kotihoito) ja talousarviovalmistelun yhteydessä on arvioitu kaupungin ja Caritas-Säätiön voimassa olevaa allianssisopimusta. Kaupungin eri asiantuntija-arvioiden, kustannustarkastelun ja kaupungin tuottavuusohjelman näkökulmasta allianssimallin kaupallinen malli ei ole tuonut sellaista tuottavuuden ja kustannustason muutosta, jota tältä nimenomaiselta innovatiiviselta hankinnalta edellytettiin. Kaupungin laskelmien perusteella päinvastoin asiakaskohtainen kustannus näyttää tulevan omaa tuotantoa kalliimmaksi. Arvion perusteella kaupallinen malli ei siten sovellu vanhusten hoivapalveluiden tuottamisen malliksi. Kaupallinen malli edellyttää liiketoiminnallisuutta, jota ei voida puhtaasti toteuttaa kaupungin ollessa palveluiden järjestämisvastuussa ja samalla allianssisopimuksen osapuolena. Lisäksi malli tuottaa ylimääräisiä hallinto- ja valvontakustannuksia mm. moninkertaisen työnjohdon ja sopimuksen valvonnan näkökulmasta. Kaupungin tuottavuusohjelman ( ) mukaan tavoitteena on, että kuntien, kuntayhtymien ja muiden palvelujen järjestäjien toimintamenot kasvavat reaalisesti vuositasolla enintään keskimäärin 0,4 % eli kumulatiivisesti yhteensä 4 % vuoteen 2020 mennessä. Valtiovarainministeriö seuraa kuntien tuottavuustavoitteiden toteutumista vuosittain ja raportoi siitä peruspalveluohjelmassa. Kaupungin tuottavuusohjelmassa asiakkuusjohtajille on asetettu tavoitteeksi järjestää vastuullaan olevat palvelut tehokkaammin siten, että avoimia tehtäviä voidaan jättää täyttämättä neljän vuoden suunnittelukaudella 200 henkilötyövuotta (noin 50 htv/vuosi). Vaihtoehtona on, että vastaava rahamäärä säästetään ostopalveluissa. Tämä tarkoittaa, että on pystyttävä arvioimaan mm. uuden teknologian, toiminta- ja tuotantotapamuutosten, lähtövaihtuvuuden, eläköitymisen, sisäisen liikkuvuuden ja uuden työvoiman rekrytointitarpeiden ja ostopalveluissa tapahtuvien muutosten vaikutuksia henkilöstön määrään, ammatilliseen osaamiseen ja sijoittumiseen palvelutuotannossa. Kaupungin omassa tuotannossa on käytössä tuottavuuden muutosta kuvaavat resurssimittarit, joita verrattu allianssitoimintaan. Allianssisopimuksen mukaan tilaajalla on aina oikeus mistä syystä tahansa päättää sopimus. Tilaajan tulee tällöin toimittaa irtisanomisilmoitus kirjallisesti vähintään 6 kuukautta ennen sitä päivämäärää, jona sopimus päättyy. Tilaajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisilmoituksessa tilaajan tulee ilmoittaa myös se, kuinka allianssin tehtävien toimittaminen tullaan sopimuksen mukaisesti päättämään. Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää palvelutuotannossa niin mittavaa kustannustehokkuutta ja tuottavuusmuutosta, että kaupungin edun mukaista on irtautua nykyisestä allianssisopimuksesta ja sen mukaisesta kaupallisesta mallista ja irtisanoa sopimus. Kuopion kaupunki on varannut Caritas-Säätiölle mahdollisuuden tulla kuulluksi irtisanomisen johdosta. Caritas-Säätiö on tullut kuulluksi asiassa päiväämällään kirjeellä ja järjestetyssä tapaamisessa.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 99 Vaikutusten arviointi Kaupungin talouden kustannusten nousua hillitsevä, yritysvaikutuksiltaan negatiivinen ostojen vähentyessä. Esitys Hoivajohtaja Mari Antikainen: päättää irtisanoa allekirjoitetun Kuopion kaupungin ja Caritas-Säätiön/Caritas Palvelut Oy:n välisen allianssisopimuksen ja päättää valtuuttaa johtavat viranhaltijat sopimaan palvelun tuottajan kanssa miten allianssin tehtävien toimittaminen tullaan sopimuksen mukaisesti päättämään ja mahdollisesta lyhyemmästä irtisanomisajasta. Valmistelija Mari Annika Antikainen puh Terttu Ruotsalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy hoivajohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 7402/ /2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion muutosehdotus perustuu tammi-syyskuun toteuman perusteella laadittuun talouden ennusteeseen. Perusturvan palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän ja toimintakulujen ylitysennuste on , jolloin toimintakatteen muutos on Suurin osa arvioidusta ylityksestä kohdistuu vanhusten- ja vammaisten ja eritysryhmien asumispalveluihin, lastensuojeluun ja henkilöstökuluihin. Terveydenhuollon palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan ylittävän ja toimintakulujen , jolloin toimintakatteen muutos on Suurin osa arvioidusta ylityksestä muodostuu päivystys- ja terveyspalvelujen ostoista asiakkaille ja muiden kuntien laskuttamista kiireellisistä hoidoista. Avain- ja palveluprosesseittain talousarviomuutokset ovat seuraavat: Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen toimintatuottoihin ennustetaan alitusta Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän Toimintakatteen muutos on Vanhusten palveluohjauksen toimintakulut alittuvat , vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon ylittyvät ja vanhusten hoivapalveluiden kulut ylittyvät Ylitys muodostuu vammaispalveluissa asiakaspalvelujen ostoista ja kehitysvammahuollon päivätoiminnan ostoista. Vanhusten hoivapalvelujen ylitys muodostuu Servican käyttäjäpalvelujen ostoista, kotihoidon leasing-autojen lisääntyneestä tarpeesta, kotihoidon asiakkaiden apteekkien koneellisen lääkkeenjaon kustannuksista sekä henkilöstömenojen lisäyksestä. Lapsiperhepalvelut Toimintatuottoihin ennustetaan vähennystä , joka muodostuu Siilinjärven kunnan perhekriisiyksikön ostojen vähennyksestä.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 Toimintakulut ylittyvät Toimintakatteen muutos on Ylitys muodostuu avo- ja laitoshuollon ostopalveluista, joita ei ole ollut mahdollista tuottaa omana toimintana. Asiakasmäärä ja palvelutarpeiden laajuus on lisännyt ostettavien avohuollon tukitoimien käyttöä. Avohuollon tukitoimien käytöllä on ehkäisty ympärivuorokautisten palvelujen tarpeen kasvua. Aikuissosiaalipalvelut Toimintatuotot ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan Toimintakulut ylittyvät Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen muutos koostuu Kuopio-pilotti- hankkeen avustuksen vähennyksestä , työllistämistuen vähennyksestä, pakolaisten toimeentulon toimintatuottojen ja toimeentulotuen valtionosuuden lisäyksestä ja erityisasumispalvelujen maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitykset muodostuvat Kuopiopilotti-hankkeen toimintakulujen vähennyksestä , kesätyöllistämisja työllistämismäärärahojen vähennyksestä , työmarkkinatuen kuntaosuuden lisäyksestä sekä erityisasumispalvelujen ostopalvelujen lisäyksestä. Perusturvan tukipalvelut Perusturvan toimintatuottojen- ja toimintakulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Johdon tukipalvelut Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan Toimintakulut alittuvat Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen alitus muodostuu hankkeitten tuloutuksien vähenemisestä. Toimintakulujen alitus johtuu osaksi siitä, että henkilöstömäärärahoja on jäänyt säästöön (vapaaehtoisten lomarahavapaat ja palkattomat lomat sekä sijaistamattomat virkavapaudet). Myös palvelujen ostoista on pystytty säästämään. Avohoidonpalvelut Avohoidon toimintatuotot ylittyvät Toimintakulut lisääntyvät Toimintakatteen muutos on Toimintatuottojen ylitys koostuu kuntoutuspalvelujen hankerahoituksesta ja hammashuollon maksutuottojen lisäyksestä. Toimintakulujen ylitys koostuu yhteispäivystyksen palvelujen ostoista ja laboratoriokustannusten ylityksestä Kuntoutuksen tarvikkeissa ja hoitotarvikejakelussa on hyväksytyt yhtenäiset jakelukäytännöt ja kriteerit, joten tarvikeostoylitykset tulevat palvelutarpeen lisääntymisestä. Vuokrien ennakoitu ylitys on Luottotappiota avohoidossa ennustetaan toteutuvan kuluvan vuoden aikana. Avohoidon ja sairaalapalveluiden sisällä on tehty henkilöstösiirtoja (mm. tekstinkäsittelijät), joiden osalta vastaanottopalvelujen henkilöstökustannuksista syn-

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 tyy säästöä Kuntoutuksen henkilöstömenoihin syntyy ylitystä hankerahoituksella palkatun henkilöstön osalta. Sairaalapalvelut Toimintatuottojen vähennystä tulee ennusteen mukaan olemaan ,. Toimintakulkuja lisätään Toimintakatteen muutos on Henkilöstökuluihin lisätään vastaanottopalvelujen ja sairaalapalveluiden välillä tehtyjen henkilöstösiirtojen johdosta Asiakaspalvelujen ostoissa tulee ylitystä kiireellisten hoitojen korvauksista muissa kunnissa (THL 58 ) sekä palveluiden ostoissa ultraääni- ja tähystystutkimusten jonojen purkamisesta johtuen Luottotappioiden ylitykseksi ennustetaan Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tammi-syyskuun toteuman perusteella toimintatuotot ja kulut toteutuvat budjetoidun mukaisina. Terveyspalveluiden tukipalvelut Toimintatuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiristä saadun tiedon mukaan tammi-elokuun jäsenkuntalaskutuksen perusteella sairaanhoitopiirin ennakoidaan pysyvän talousarviossa lukuun ottamatta vammaispalvelulain mukaista potilasvakuutusmaksua, joka tullee ennakkotiedon mukaan ylittymään useita miljoonia euroja. Tarkkaa summaa ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, minkä johdosta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta Isäntäkuntapalvelut / Tuusniemen perusterveydenhuolto Tuusniemen perusterveydenhuollon kustannukset ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Jos toimintakulut ylittyvät, niin ylitys katetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä tehtävällä lisälaskulla. Isäntäkuntapalvelut / Maaningan perusturva ja terveydenhuolto Maaningan perusturvan toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän ja terveydenhuollon toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitykseksi ennustetaan ja terveydenhuollon toimintakulujen ylitykseksi Toimintakulujen ylitys on yhteensä , jolloin Maaningan isäntäkunta-

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 palveluiden toimintakatteen muutos on , joka tullaan tasaamaan ja laskuttamaan Maaningalta tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuottojen ylitys muodostuu lähinnä kuopiolaisten potilaiden hoidosta Maaningan vuodeosastoilla. Maaningan perusturvan toimintakulujen ylitys muodostuu lapsiperhepalveluiden, sosiaalityön ja erityisasumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista , omaishoidontukikulujen ja toimeentulotukikulujen lisäyksistä Lisäksi henkilöstökulut ovat lisääntyneet vanhuspalveluissa ja lapsiperhepalveluissa. Maaningan terveydenhuollon toimintakulujen ylitys muodostuu palveluiden ja tarvikkeiden ostojen ylityksestä sekä henkilöstömenojen ylityksestä Vuoden 2014 talousarvio on edellä mainittujen talousarviomuutosten jälkeen seuraava: Perusturvan palvelualue TA2014 TAMU2014 TA TA- MU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveydenhuollon palvelualue TA2014 TAMU2014 TA TA- MU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tuusniemen perusterveydenhuolto TA2014 TAMU2014 TA TAMU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Maaningan perusturva ja terveydenhuolto TA2014 TAMU2014 TA TAMU2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 100 Vaikutusten arviointi Valmistelija Jari Saarinen puh Arja Kekoni puh Mari Annika Antikainen puh Virpi Lempinen puh Terttu Ruotsalainen puh Markku Tervahauta puh Heimo Viinamäki puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti: Perusturvan palvelualue: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Terveydenhuollon palvelualue: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Isäntäkuntapalvelut/Maaningan perusturva ja terveydenhuolto: - toimintatuottoja lisätään toimintakuluja lisätään toimintakatteen muutos on Erikoissairaanhoidon osalta lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee esityksen valtuustolle tarvittavasta talousarviomuutoksesta, mikäli potilasvakuutusmaksun suuruus selviää ennen valtuuston kokousta. Päätös Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille korjattu ja täydennetty esittelyteksti, joka otettiin pöytäkirjaan. hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 5647/ /2014 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvion 2015 valmistelutilanne Kokouksessa lautakunnan jäsenille esitellään talousarvion 2015 valmistelun tämän hetkistä tilannetta. Vaikutusten arviointi Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 7353/ /2014 Erityisryhmien asumispalvelujen kehittäminen Erityisryhmien asumispalvelut (jatkossa ERAP) ovat mielenterveys- ja päihdeasiakkaille suunnattuja asumisen tuen palveluja. Palvelujen tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen ja toimintakykyä tukevan työotteen avulla turvata asiakkaiden tarvitsemat asumis-, hoiva- ja huolenpitopalvelut kaupungin resurssien mukaisesti. Palvelut perustuvat asiakkaan kanssa laadittuun palvelu- / kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään palvelun tavoitteet ja yksilöllinen toteuttaminen. Palveluntarve arvioidaan aikuissosiaalityön työntekijöiden toimesta arviokäynnillä asiakkaan kotona tai hoitoneuvottelussa hoitoyksikössä. Arviokäynnillä yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa/ läheisten sekä muiden toimijatahojen kanssa suunnitellaan asumispalvelujen palvelukokonaisuus niin, että huomioiduksi tulevat myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin mahdollisuudet hoivaan ja tukeen. Palvelujen piiriin otetaan täysi-ikäinen henkilö, joka ei selviydy asumisesta ja arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla. Lähtökohtana on, että asiakkaan asuminen ei onnistu kaupungin muiden palvelujen avulla ja asuminen vaatii sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Tavoitteena on kokonaisvaltainen asiakkaan voimavarojen tukeminen niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti ja kykenee asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. ERAP:n piirissä tällä hetkellä yhteensä 475 asiakasta. Asiakasmäärät ovat olleet viimeisten vuosien aikana voimakkaassa kasvussa erityisesti erikoissairaanhoidossa tapahtuneiden tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Jonossa ko. palveluihin on 50 henkilöä. Samaa tahtia asiakasmäärien kasvun kanssa ovat kasvaneet myös ERAP:n ostopalvelujen kustannukset: vuoden 2014 asiakaspalvelujen ostot ovat arviolta n. 7,98 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan toimintatuottojen kasvu, on ylityspaine n. 2,2 miljoonaa euroa. Aikuissosiaalityön palveluissa on tehty kartoitustyötä ERAP:n kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Asiakasmäärien kasvamisesta johtuvien kustannusten kasvujen hillitsemiseksi on ko. palvelujen palvelurakennetta kevennettävä ja palveluvalikoimaa kehitettävä niin, että asiakkaiden kotona asumista voidaan tukea nykyistä tehokkaammin. Palvelurakenteen uudistaminen vaatii ennen kaikkea vuokra-asuntojen saannin turvaamista erityisjärjestelyin kohderyhmälle sekä kotipalvelun tarjoamista kotona selviytymisen tueksi. Lisäksi on tehostettava asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista sekä palvelujen ja asiakasprosessien kokonaisvaltaista koordinaatiota. Aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksanen esittelee asiaa kokouksessa. Vaikutusten arviointi

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 102 Liitteet 1 Esittelymateriaali erityisryhmien asumispalveluista Valmistelija Pirjo Oksanen puh Arja Kekoni puh Aki Kaskinen puh Ulla Kuikka puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta merkitsee asian tiedoksi. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 6257/ /2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ja selvityspyyntö / Kantelu hammashoitoon rekrytoitujen ulkomaisten hammaslääkäreiden toiminnasta Kuopion hammashoidossa Valvira on siirtänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolle käsiteltäväksi tulleen nimettömän kantelun, joka koskee hammashoitoon rekrytoitujen ulkomaalaisten hammaslääkäreiden toimintaa Kuopion hammashoidossa. Kirjoituksen mukaan Kuopion kaupungin hammashoidossa on aloittanut kolme Espanjassa hammaslääkärikoulutuksen saanutta henkilöä. Kantelun mukaan ko. hammaslääkäreiden kliininen päätöksenteko ja toiminta sekä tarvittaessa kokeneemman hammaslääkärin konsultoiminen on liiaksi toimipisteen hammashoitajan vastuulla. Hammashoitajat ovat informoineet ylilääkäriä, joka kantelijan arvion mukaan ei ole riittävästi puuttunut tilanteeseen/ei ole riittävän tietoinen hammaslääkäreiden kliinisen osaamisen tasosta. Va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen vastine Kuopion kaupungin suun terveydenhuollossa aloitti kolme Espanjasta rekrytoitua hammaslääkäriä. He olivat opiskelleet suomen kieltä puoli vuotta ennen Suomeen tuloaan ja aloittivat seuraamalla vähintään viikon verran suomalaisen hammaslääkärin työskentelyä. Kukin hammaslääkäreistä aloitti omat potilastyönsä sen jälkeen, kun oli saanut laillistuspaperinsa Valvirassa kuntoon. Heitä, samoin kuin työparina olleita hammashoitajia kannustettiin kysymään kokeneemmalta, suomalaiselta hammaslääkäriltä neuvoa aina kun siltä tuntuu. Lisäksi touko-kesäkuun aikana n. kuukauden ajan terveydenhuollon erikoishammaslääkäriksi erikoistuva hammaslääkäri Virve Vänttinen seurasi ja neuvoi jokaista espanjalaista hoitoon liittyvissä asioissa ja potilasmerkintöjen kirjaamisessa ja ylihammaslääkäri seurasi jokaisen espanjalaisen hammaslääkärin työskentelyä päivän ajan. Vaikutusten arviointi Esitys Terveysjohtaja Jari Saarinen esittää, että perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevan va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen laatiman selvityksen ja antaa sen lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 103 Valmistelija Jari Saarinen puh Jaana Kristiina Markkanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy terveysjohtajan esityksen. Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 6267/ /2014 Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö / Kantelu hammashuolto Itä-Suomen aluehallintovirastolle on tullut yhteydenotto, joka koskee hammashoidon menettelyä terveyskeskuksessa. Kantelun mukaan potilaalla oli kiireellinen lähete lonkkaproteesileikkaukseen ja hammashoito olisi tullut hoitaa pian ennen leikkausta. Va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen vastine Kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja pääsemään hoitoon terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon. Tasapuolisen kohteluun päästään sillä, että uudet potilaat otetaan hoitoon jonotusjärjestyksessä ja mitään asiakasryhmää ei näin ollen priorisoida. Potilaita suositellaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä omaan yksityiseen hammaslääkäriin, jos hoitosuhde on jo olemassa ja kiireellisissä tapauksissa muihin yksityisiin palveluntuottajiin. Näistä hoidoista potilas saa KELAkorvausta. Keinonivelleikkauksiin menevien potilaiden vaivat ovat usein pitkän ajan seurannassa ja leikkaukset suunnitellaan rauhassa. Suun terveydenhuolto on informoinut eri toimijoita, mm. KYSin ortopediaa, muistuttamaan potilaita hoidattamaan hampaansa ajoissa, jolloin aikatauluongelmia ei syntyisi. Sosiaalitoimi antaa maksusitoumuksia hammashoitoon, kun hoito tapahtuu terveyskeskuksen suun terveydenhuollossa. Vaikutusten arviointi Esitys Terveysjohtaja esittää, että perusturvalautakunta hyväksyy edellä olevan va. ylihammaslääkäri Jaana Markkasen laatiman selvityksen ja antaa sen lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Valmistelija Jari Saarinen puh Jaana Kristiina Markkanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) 104 Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (31) Asianro 7359/06.03/2014 Nilsiän vuodeosaston palvelutarpeen uudelleen organisointi Vaikutusten arviointi Tausta Nilsiän vuodeosastolla on tällä hetkellä 20 sairaansijaa. Nilsiän vuodeosaston nykyiset tilat ovat rakennusteknisesti huonot vaatien runsaasti korjauksia. Nilsiän osaston muutokset perustuvat osaston sisäilmaongelman ratkaisemiseen, palvelurakenteen laitospainotteisuuden purkamiseen ja kaupungin säästötavoitteiden aikaan saamiseen. Taustatekijänä toiminnan muutokseen vaikuttaa myös päivystysasetuksen voimaantulo Nilsiän hyvinvointikeskuksen suunnitteluhankeen jatkotoimenpiteet odottavat päätöksiä ja aikataulutusta. Nilsiän osaston toiminta muutettaisiin aiemman päätöksen mukaiseen avohoitopainotteiseen malliin käytettävissä olevissa tiloissa. Muutos toteutetaan irtisanomalla osastojen vuokrasopimus siten, että se päättyy kesäkuun 2015 loppuun mennessä, jolloin tila- ja käyttökustannuksissa säästö toteutuu puolen vuoden ajalta ja henkilökustannuksissa säästetään vuosilomasijaiskustannukset. Henkilöstö sijoitetaan lyhytaikaispaikkojen sairaanhoidolliseksi vahvistukseksi, kotihoitoon siellä vapautuviin tehtäviin sekä ostopalveluiden omana toimintana tuottamiseen tarvittaviin tehtäviin. Yhteistoiminnalliset menettelyt henkilöstön kanssa on käyty ja muutossuunnittelu etenee hyvässä yhteistyössä. Nilsiään jää lyhytaikaissairaanhoidon käyttöön kahdeksan sairaansijaa, jotka sijaitsevat asumispalveluyksikön yhteydessä. Ko yksikön sairaanhoitajien määrää vahvistetaan, toiminta tukeutuu avovastaanoton virka-aikaiseen työhön sekä ensihoidon ja yhteispäivystysalueen palveluihin. Sairaanhoidollisesti osastohoitoa vaativat potilaat hoidetaan Kuopion ja sen yhteistyökunnissa olevissa muissa osastoyksiköissä. Laskennallisesti vuodelle 2015 odotettavissa oleva säästö on Esitys Terveysjohtaja esittää Nilsiän vuodeosaston uudelleen organisoimisesta seuraavaa: - Nilsiän osaston toiminta muutettaisiin aiemman päätöksen mukaiseen avohoitopainotteiseen malliin käytettävissä olevissa tiloissa. Muutos toteutetaan irtisanomalla osastojen vuokrasopimus siten, että se päättyy kesäkuun 2015 loppuun mennessä, - Henkilöstö sijoitetaan lyhytaikaispaikkojen sairaanhoidolliseksi vahvistukseksi, kotihoitoon siellä vapautuviin tehtäviin sekä ostopalveluiden omana toimintana tuottamiseen tarvittaviin tehtäviin.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Perusturva- ja terveyslautakunta 25.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (24) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.15 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4 krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Perusturva- ja terveyslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (26) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00 18.25 Paikka Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 4. krs, lautakunnan kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-23:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (21) Perusturvalautakunta Aika 09.12.2014 klo 15:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallinnon kokoustila Saapuvilla olleet jäsenet Hakala Manu jäsen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 74 23.09.2014. 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 74 Asianro 448/00.02.03/2014 Tiedonantoja Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.8.2014 ISA- VI/2424/04.01.04/2014, Ilmoitus yksityisen ilmoituksenvaraisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 29 24.03.2015. 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 29 Asianro 1466/00.02.03/2015 Tiedonantoja Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen 6.3.2015 antama sijaintikunnan lausunto yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot