A R T I K K E L I. TULEVAISUUSRYHMÄ c/o Veijo Kare Särkilahdentie SYSMÄ Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A R T I K K E L I. TULEVAISUUSRYHMÄ c/o Veijo Kare Särkilahdentie 29 19700 SYSMÄ Puh. 0500 734 910. veijo.kare@sysma.fi 26."

Transkriptio

1 1 A R T I K K E L I TULEVAISUUSRYHMÄ c/o Veijo Kare SYSMÄ Puh maaliskuuta 2011 HENGELLINEN SEMINAARI NUOTASSA Yksi Sysmä -ohjelma on toiminut jo kaksi vuotta ja kaikenlaista on saatu aikaiseksi: Sysmä-päivä, Itte-viikko, seminaareja, yhteistyötä ja viimeksi osallistuminen Lahden Kirjamessuille. Kirjamessut onnistuivat Sysmän osalta erinomaisesti ja vielä kerran kiitos kaikille osallistuneille: Lahdessa saattoi kokea YKSI SYSMÄ henkeä. Tulevaisuusryhmä on järjestänyt muutamia seminaareja: koulutuksesta, rahataloudesta ja energiasta. Nämä seminaarit kohdentuivat, vaikka pyrkimys oli toinen, tietyille ryhmille, nyt Tulevaisuusryhmän suunnittelema HENGELLINEN seminaari on tarkoitettu kaikille. Vaikka kuulumme eri kirkkokuntiin, on meillä hengellisyydessä samantyyppinen käsitemaailma. Hengellisessä seminaarissa koetamme tarkastella yhteisöä ja yhteisten asioiden hoitamista uskontojen ja uskonnollisten ryhmien näkökulmista. Sanaa uskonto voidaan määrittää viidellä muuttujalla: 1. Tieto 2. Tunne 3. Toiminta 4. Sosiaalisuus 5. Kulttuuri Tulevaisuusryhmän järjestämässä seminaarissa keskitymme kahteen jälkimmäiseen osa-alueeseen eli sosiaalisuuteen ja kulttuuriin. Sosiaalisuudella tarkoitamme yhdessä tekemistä ja kulttuurilla tässä yhteydessä arkisessa elämässä toteutunutta toimintaa. Me kristityt näemme elämän avoimena järjestelmänä, mihin ihminen voi ja saa vaikuttaa. Muiden uskontojen puitteissa tilanne on hiukan erilainen, esimerkiksi hindulaisuudessa uskonto

2 2 ymmärretään kokonaisvaltaiseksi elämän järjestykseksi, islamilaisuudessa on tärkeää alistuminen ja kohtalonsa hyväksyminen. Muun muassa näissä viimeksi mainituissa uskonnon tulkinnoissa ei ihmisen, ja varsinkaan yksilön, pyrkimystä muuttaa yhteisön sisäistä tilaa katsota aina myönteisesti. Arjessa kohtaamme nykyään paljon ongelmia: Suomi on yksi Euroopan nopeimmin eriarvoistuvia yhteiskuntia, eikä tässä nyt tarkoiteta pelkästään taloudellista eriarvoistumista. Meille ollaan luomassa pysyvää syrjäytyneiden ihmisten luokkaa. PYLL raportissa Sysmä sai arvosanan neljä (4), kun Suomen keskiarvo on seitsemän (7). Ylilääkäri Lahtinen on käsitellyt asiaa Lähilehdessä. Sysmä on Päijäthämeen vanhusvoittoisin kunta, viime vuonna syntyvyys jäi noin kymmeneen. Sosiaaliselle, diakoniatyyppiselle, työlle on tilaa Sysmän arjessa. Ilmiselvästi jotain olisi tehtävä. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää leipää. Tosin keskiluokkaan itsensä arvioiva ihminen ei aina halua tunnistaa eikä varsinkaan tunnustaa ongelmien olemassaoloa. Ihmissuhde ja sosiaalisiin ongelmiin tarjotaan helposti ratkaisuksi tekniikkaa ja koneita. Kehitysmaissa ja sellaisissa maissa, joissa ihmisten poliittinen toiminta on rajattua, kansalaiset perustavat usein uskonnollisen yhteistyöryhmän parantamaan oloja. Onko nyt meillä täällä Sysmässä tarvetta luoda tällainen hengellisyydestä ammentava yhteistyöryhmä? Onko aika tarttua toimeen? Onko tällaisen toiminnan avulla mahdollista vaikuttaa koko yhteisön hyvinvointiin? Onko Yksi Sysmä -henkeä tätä kautta mahdollista kehittää? Perinteitä meillä Sysmässä kristillisestä vaikuttamisesta on vaikka kuinka paljon, esimerkiksi Alli Karjalainen, Iida Pulkkanen ja monet muut voimakkaat naishahmot NNKY:ssä, Martoissa ja ylipäätään suomalaiskansallisen aatteen kyllästämässä sysmäläisessä yhdistystyössä. Ajatuksena on ollut: Mitä te teette näille pienimmille, sen te teette Jumalalle. Tämä huhtikuun kolmanneksi päiväksi suunniteltu hengellinen seminaari on toivottavasti ensimmäinen seminaarien sarjasta. Tavoitteena on, että seminaarien sisällöistä kehkeytyisi arkeen ajan ja ongelmien suhteen järkevää ja taloudellisestikin kannattavaa toimintaa. Tällaisen työn avulla rakentaisimme yhdessä Yksi Sysmä henkeä. Ensimmäinen seminaari on toimijaryhmien ja ongelmakentän kartoitusta sekä erilaisten toimintamallien pohdintaa. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Sinun silmäsi ovat ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu, mutta kun se on viallinen, on myös ruumiisi pimeä. INFO: Veijo Kare SYSMÄ

3 YKSI SYSMÄ ohjelman Tulevaisuusryhmän järjestämä hengellinen seminaari Sysmän Päijänne Areenan Nuottasalissa 3. huhtikuuta 2011 kello O H J E L M A A JA SISÄLTÖJÄ TAPAHTUMAAN Tilaisuus alkaa kello 13.oo kirkkoherra Petri Tervon puheenvuorolla YKSI SYSMÄ ohjelman Tulevaisuusryhmän puheenvuoron käyttää Veijo Kare - puheenvuorossa esittelen seminaarin työskentelytapoja ja tavoitteita Eri ryhmien puheenvuorot. Ryhmille varataan noin viisi (5) minuuttia aikaa esitellä itseään. Puheenvuoron tulisi sisältää esittely ryhmän toiminnasta, voimavaroista (sekä aineelliset että henkiset), tavoitteista, toiveista, mahdollisuuksista ja tulevaisuuden odotuksista. Puheenvuoroja toivomme: - luterilaisen seurakunnan eri toimijoilta: talous, vanhukset, nuorisotyö, diakoniatyö, miesten piiri, muut piirit. - Sysmän Nuorten Naisten Kristilliseltä yhdistykseltä - Sysmän Martoilta, tarkoittaa Sysmän kaikkia Marttakerhoja - Ravioskorven kyläyhdistykseltä, ja muiltakin kyläyhdistyksiltä - Helluntai seurakunnalta - Laestaediusryhmältä - Metodisteilta - Ortodokseilta - Jehovan todistajilta - Islamilaisilta - Muilta UUSI MAHDOLLISUUS ry:n puheenvuoro (10-15 minuuttia) - yhdistys on toteuttanut sosiaalista yritystyötä jo pitkään Sysmässä - pohjavireenä yhdistyksen työssä on ollut koko sen toiminnan ajan luja usko ja hengellisyys - yhdistyksen esimerkin kautta meillä muilla on mahdollista pureutua uudesta näkökulmasta nykyarjen sysmäläisiin sosiaalisiin ongelmiin ja pohtia niihin ratkaisuja yhteistyön ja hengellisyyden viitekehyksissä - kysymyksiä, pohdintaa, mielipiteitä

4 4 R Y H M Ä T Y Ö - porukka jakautuu ryhmiin - ryhmissä koetetaan muodostaa mielipide jostakin aiheesta ja samalla ottaa kantaa kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin; yhteen kysymykseen ryhmä ottaa siis selvästi perustellun kannan - ryhmätyöpapereissa on tämä pääkysymys kehystettynä - ryhmä voi myös ottaa esille omia näkökulmia asiaan - ryhmätyökysymyksiä: 1. Onko meillä Sysmässä ongelmia, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia, vai onko Sysmä niin sanotusti valmis paikka, ongelmaton alue? Jos on ongelmia, niin mitä ongelmia on ja mitkä ovat pahimmat ongelmat tai ongelma-alueet? 2. Onko hengellisyys Sysmässä ainoa arvokeskittymä, minkä varaan voidaan edes jonkinlaista yhteiseen hyvään pyrkimistä rakentaa? Jos rakennamme hengellisyyden varaan, onko meidän oltava eri porukoissa vai onko mielekästä yhdistää voimavaroja? 3. Millaisia ja mitä yrityksiä voitaisiin suunnitella ongelmien ratkaisuun? Miltä Uuden Mahdollisuuden viitoittama tie näyttää? Onko taloudellisesti mahdollista perustaa yritystä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen työhön hengellisen viitekehyksen varaan? 4. Olemmeko veljiemme vartijoita? Annammeko kiven, jos poika pyytää leipää? Pitääkö meidän toimia oikeasti vai riittääkö näennäistoiminta omissa joukoissa? Pitääkö kristityn vastuun näkyä ja tuntua? 5. Onko kokemuksia yhteistyöstä myönteisiä/kielteisiä? Onko yhteistyö opillisten erimielisyyksien vuoksi mahdotonta? Onko vaikeaa hyväksyä vaikkpa islamilaista lähimmäiseksi? 6. Saako kunnalta apua?..entäpä valtiolta? Tuleeko EU:lta rahaa kuin turkin hihasta? Saadaanko tukea, kun tarvitaan vai silloin, kun ei tarvita ja sellaista tukea, mitä ei tarvita? Onko riittävästi tietoa rahahanojen vartijoista? 7. Kannattaako meidän aloittaa sosiaalisen tai yhteiskunnallisen yrittämisen tutkimista hengellisen viitekehyksen puitteissa? Alammeko ottaa yhdessä selvää osuuskunnan, yhdistyksen, osakeyhtiön tai muun vastaavan toimintatavan mahdollisuuksista? Ruvetaanko töihin vai jätetäänkö homma tähän? Jos jatketaan, mikä on toimintataktiikka? Seuraavan seminaarin tavoitteet, päivämäärä???.. työryhmiä.. vai jotain ihan muuta?

5 5 Ryhmiin jakautumisen ja ryhmätöiden aloittamisen yhteydessä on kahvitarjoilu: tavoitteena on, että ajatus kulkee paremmin, kun saa kahvia ja pullaa, eli energiaa. Kahvitarjoilua varten on ennakkoilmoittautuminen tärkeää. R Y H M Ä T Ö I D E N P U R K U Ryhmät esittelevät keskusteluissa esille tulleita näkökantoja. Yhdessä pohditaan, kysellään, mietitään... Tavoite: - löydetään seminaarin päätteeksi yhteinen päätös - päätös voi olla: a) joko.. että mitään yhteistä linjaa ei löydy tai se on niin vaikeaa toteuttaa, ettei kannata ryhtyä b) tai... että työtä kannattaa jatkaa tai ainakin selvittää mahdollisuuksia Jos seminaarissa päädytään a) vaihtoehtoon, lauletaan joku laulu ja kirkkoherra Petri Tervo päättää seminaarin. Jos seminaarissa päädytään b) vaihtoehtoon, valitaan ryhmä jatkamaan työtä. Tämän ryhmän ensisijainen tehtävä on kartoittaa tehtäväkenttää ja tekijäryhmiä. Toinen tehtävä ryhmällä voisi olla luoda runko seuraavaan seminaariin. Tässä seminaarissa voi keskeisenä aiheena olla jo selkeä sosiaaliseen tai yhteiskunnalliseen yrittämiseen liittyvä tavoite. Tämän jälkeen toimitaan kuten vaihtoehto a) :n toteutuessa. Seminaari päättyy viimeistään kello 16.oo. Infoa ja ilmoittautumiset: Kirkkoherra Petri Tervo tai Veijo Kare Sysmä Puh Ps. Takasivulla vielä ylilääkäri Markku Lahtisen artikkeli PYLL raportista Lähilehdessä 23. helmikuuta 2011.

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot