KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 182 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (LIITE) KUNNALLISVAALIEN TULOS (LIITE) POISTOSUUNNITELMAN PÄIVITYS (LIITE) KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄTTÄMINEN LAPINJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2012 YRITYSPALKINTO KUNNAN TAITOA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 17 Esityslistan ulkopuolelta 188 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KIINTEISTÖ OY PORLAMMIN TAITOTALON YHTIÖKOKOUS KUNTIEN TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 21 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 22

2 Kokouspöytäkirja No 21/2012 KUNNANHALLITUS 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Thomas Antas Ari Koivisto Ulla Onnila Benny Engård Tuomo Hasu Arto Kujala Christina Mickos Anne Rönkkö Marketta Takkala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen, saapui klo aikana Jäsen Jäsen Jäsen, saapui klo aikana Poissa olleet Muut osallistujat Aino Villikka Mats Antas Veijo Peltonen Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja, esittelijä Hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Thomas Antas Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Susanne Sjöblom PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Christina Mickos Aika ja paikka Lapinjärvellä Tuomo Hasu Todistaa Christian Sjöstrand

3 KUNNANHALLITUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita Christina Mickoksen ja Tuomo Hasun pöytäkirjantarkastajiksi. PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

4 KUNNANHALLITUS VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (LIITE) Kunnanhallitus Kunnanhallitus antoi kokouksessaan vuoden 2013 talousarvio-ohjeet ja raamit hallintokunnille. Raamin laadinnassa lähdettiin vuoden 2012 talousarviosta ja vuoden 2011 tilinpäätöksestä. Hallintokuntien tuli ottaa käyttötalouden menojen arvioinnin lähtökohdaksi se, että menoja ei kasvatettaisi ja tehdä leikkauksia aina missä mahdollista, kuitenkin niin että talousarvioehdotus on realistinen. Palkoissa huomioitiin raamivaiheessa +2,8 % korotuksia. Asiakaspalveluiden ostoissa (HUS, Loviisan perusturvahuollon, muut kuntayhtymät ja kuntayhtymiin verrattavat) osalta tuli huomioida tahoilta tulevia budjettiesityksiä. Muiden palveluiden ostoissa korotusprosentti on 0 %. Hallintokuntien tuli ohjeen mukaan myös vähentää asiantuntijapalveluiden ostoja mahdollisimman paljon. Muiden toimintakulujen korotusprosentti oli raamiohjeessa 0 %. Raamissa oli huomioitu taloustyöryhmän raportissa olleet toiminnalliset säästötavoitteet. Tulopuolella tuli hallintokuntien mahdollisuuksien mukaan tehdä taksoihin, maksuihin ja vuokriin indeksikorotuksia sekä tasokorotuksia siten, että kunnan perimät maksut ja vuokrat määritellään vastaamaan kuluja, valtuustostrategian mukaisesti. Hallintokuntakäsittelyn jälkeinen tilanne oheisaineistona. Talousarvion käsittelyaikataulu: - Kunnanhallitus käy klo läpi budjetin yleistilanteen yhdessä esittelijöiden kanssa; - Kunnanhallitus viimeistelee talousarvioehdotustaan tai viimeistään EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita hallintokunnille ja johtoryhmälle - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina klo 14:00.

5 KUNNANHALLITUS PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina klo 14:00. Kunnanhallitus Käyttötalous Kunnan hallintosäännön mukaan tekee toimielin esitykset talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä keskeisiksi tavoitteiksi huomioon ottaen kunnan voimavarat ja yleiset tavoitteet sekä valmisteluun liittyvät ohjeet. Kunnanhallitus kokoaa ja tasapainottaa koko talousarvioesityksen. Kunnan vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelma on valmistunut hallintokuntakohtaisesta käsittelystä. Tämän käsittelyn jälkeen on vuoden 2013 vuosikate alijäämäinen ja poistojen jälkeen on tilikauden alijäämä Vuosikate on tällä hetkellä alijäämäinen koko suunnittelukaudella (vaihtelu ). Tilikauden tulos on niin ikään myös alijäämäinen koko suunnittelukaudella (vaihtelu euroa). Suunnittelussa on esimerkkinä käytetty korotettua veroprosenttia vuosina 2014 ja 2015 (21,0 % vuonna 2014 ja 21,5 % vuonna 2015). Kunnan taseessa on tällä hetkellä ylijäämää noin euroa. Jos tämä kaksinkertaistuisi vuoden 2012 tuloksen johdosta, mutta tulevan suunnittelukauden kaikki vuodet olisivat alijäämäisiä olisi myös kunnan taseessa alijäämää Kunnan tilikauden tulos on kuitenkin edelleen suuresti riippuvainen esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon kustannuksista joihin kunta ei voi vaikuttaa talousarviovuoden aikana. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Koska suunnittelukauden tulokset kuitenkin ovat alijäämäisiä ja syövät kertynyttä ylijäämää joutunee kunta seuraavan suunnittelukauden aikana ( ) päättämään alijäämän kattamisvelvollisuuden mukaisesta toimenpideohjelmasta.

6 KUNNANHALLITUS Kunnan toimintakate huononee suunnittelukauden aikana noin -15,7 miljoonasta eurosta vuonna 2013 noin -16,8 miljoonaan euroon vuonna Investoinnit ja laina Kunnan tekninen toimi on laatinut viiden vuoden investointisuunnitelman ( ) talousarviokäsittelyä varten. Kunnan investointipaine on erittäin kova ja suurimmat investoinnit ovat keskuskeittiö, Strandaksentien pato ja vesihuoltolaitoksen puolella puhdistamot. Investointien kesimääräinen summa on vuosien aikana tällä hetkellä jopa 1,425 miljoonaa euroa vuodessa, mutta summa vaihtelee rajusti vuosittain. Investointeihin voidaan vielä vaikuttaa siirtämällä esimerkiksi rakennettavan keskuskeittiön kunnan kiinteistöosakeyhtiön rakennettavaksi (velka jää kuitenkin konserniin) ja selvittämällä siirtoviemärin/-viemärien rakentaminen naapurikuntaan/-kuntiin omien puhdistamojen kunnostusten sijaan. Rahoitus Kunta saa ennusteen mukaan noin 8,39 miljoonaa euroa verotuloja vuonna 2013 ja noin 6,82 miljoonaa euroa valtionosuuksissa. Tämän lisäksi kunta saanee noin euroa netto kun lasketaan yhteen muut rahoitustuotot ja kulut (ml. korkokulut). Kunnan saama oppilaiden kotikuntakorvaus pienenee ensi vuonna euroa ja vuonna 2014 arviolta noin euroa, kun taas kunnan maksama kotikuntakorvaus pysyy aika lailla samansuuruisena. Kotikuntakorvaustulot ja menot ovat kuitenkin osaa kunnan toimintatuottoja. Kunta rahoittaa suunnittelukauden tehtävät investoinnit lainarahalla. Tarvittavat lainasummat tiedetään vasta kun investointiohjelmasta on tarkempia päätöksiä, mutta vuoden 2013 tarvittava lainamäärä on tällä hetkellä 1,4 milj.. Talousarvion tämänhetkinen tilanne oheisaineistona. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - antaa mahdollisia jatko-ohjeita johtoryhmälle talousarvioehdotuksen tasapainottamiseksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina klo KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi, Lapinjärven koulutuskeskuksen johtaja Mikko Reijonen, perusturvajohtaja Görel Fabritius ja sivistystoimenjohtaja Juha Ronkainen olivat läsnä asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan.

7 KUNNANHALLITUS PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina klo Talousarvioehdotus on liitteenä. Tekstimuutoksia on tehty edellisen kokousten linjausten mukaisesti. Tarkennuksia on tehty lähinnä käyttötalousmenoihin sekä tulos- että rahoituslaskelmiin. Tuloslaskelmassa on huomioitu verotuloja sekä valtionosuuksia. Muut rahoitustuotot tuottaa netto. Toimintatuotoissa on huomioitu 1,03 milj. kotikuntakorvaustuloja ja vastaavasti kulupuolella kotikuntakorvausmenoa. Vuosikate on , mutta suunnitelman mukaisten poistojen ( ) jälkeen tilikauden tulos olisi Investointien bruttomeno vuonna 2013 olisi Uutta lainaa on vuoden 2013 talousarviossa EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - keskustella talousarvioehdotuksesta ja tehdä tarvittavat muutokset ja tarkennukset - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi kunnan talousarvion vuodelle 2013 liitteen mukaisesti - esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - merkitä tämänhetkisen talousarviotilanteen tiedoksi - jatkaa talousarviokäsittelyä maanantaina klo

8 KUNNANHALLITUS KUNNALLISVAALIEN TULOS (LIITE) Vaalilain 95 :n mukaan valtuustolle on annettava tiedoksi luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään. EHDOTUS. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle - että oheinen luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KUNNANHALLITUS POISTOSUUNNITELMAN PÄIVITYS (LIITE) Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston hyväksymä ohje Käyttöomaisuuden arvostus ja suunnitelman mukaiset poistot ei enää ole Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukainen. Uusi yleisohje Kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista on annettu Yleisohje sisältää mm. seuraavia muutoksia aikaisempaan: - Tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu - Kirjanpitolain 5 lukuun on lisätty 5a aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta - Käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaaviksi. Ohjeistus on lisäksi täsmennetty muilta osin. Käyttöomaisuuden arvostus ja suunnitelman mukaiset poistot -ohje siihen tehtyine lisäyksineen on päivätty uuden yleisohjeen mukaisesti. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se hyväksyy liitteen mukaisen poistosuunnitelman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi liitteenä. EHDOTUS: Kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä liitteen mukaisen poistosuunnitelman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. Työ ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto tarkisti 2011 yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista mm. lisäämällä suosituksen poisto-ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämisestä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella yleisohjeen liitteen poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkei-

10 KUNNANHALLITUS den ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa. Tällä tarkennuksella ei ole muutettu poistoja koskevassa yleisohjeessa annettuja ohjeita. Lähinnä suosituksen tarkoituksena on menettelyn yksinkertaistaminen, ellei hyödykekohtaisen tai tarkemman hyödykeryhmäkohtaisen, todennäköisiin taloudellisiin pitoaikoihin perustuvan poistosuunnitelman laatimiseen ja poistojen tekemiseen ole riittäviä resursseja. Kunnissa on yleisesti käytössä liian pitkiä poistoaikoja tai liian pieniä poistoprosentteja, mistä seurauksena on, että poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja. Usein on valittu ryhmäkohtaisesti liitteen esimerkkiajoista pisimmät tai poistoprosenteista pienimmät tarkemmin perustelematta hyödykkeiden tai hyödykeryhmien taloudellista pitoaikaa, mikä on vastoin poistoyleisohjeen ohjeita ja suunnitelmapoistojen periaatteita. Myös aikaisemmissa yleisohjeissa kuntajaosto oli suositellut poistoajat valittavaksi mahdollisimman lyhyiksi, jolloin esimerkkiajoista valittaisiin lyhyimmät. Lapinjärvi ei ole käyttänyt yleisohjeen lyhyimpiä poistoaikoja. Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen. Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineettoman omaisuuden hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, enintään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti hyödykkeen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa ja kuntayhtymissä myös tulonodotuksista riippumatta hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa, palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poiston mitoituksessa on aina otettava huomioon varovaisuuden peri-

11 KUNNANHALLITUS aate. Myös olennaisuuden periaate otetaan huomioon siten, että kiinnitetään huomio ensisijaisesti merkittäviin hyödykkeisiin tai hyödykeryhmiin. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos poistot on mitoitettu liian pieniksi esimerkiksi liian pitkiksi arvioitujen poistoaikojen takia, seurauksena tilikauden tulos ja ylijäämä saattavat näyttää liian hyviltä samoin kuin taseen antama kuva taloudellisesta asemasta saattaa näyttää liian hyvältä tosiasialliseen tilanteeseen nähden, kun poistot olisi tehty riittävinä taloudellisen pitoajan mukaan. Kirjanpitolaki ei sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä poistomenetelmistä tai poistosuunnitelman laatimisesta. Lain mukaan yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu, että kukin hyödyke ja muu taseeseen merkittävä erä arvostetaan erillisesti. Kuntajaosto on yleisohjeessaan sallinut myös yksinkertaisemman menettelyn yleisohjeessaan suunnitelman mukaisista poistoista. Sen mukaan poistokohteiden ryhmittelyn lähtökohtana pidetään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseen esittämisestä antaman yleisohjeen mukaista pysyvien vastaavien hyödykkeiden ryhmittelyä, mutta vähintään yleisohjeen liitteen 1 esimerkin ryhmittelyä voidaan pitää perusteltuna. Myös sitäkin tarkempi ryhmittely on aina mahdollista. Yleisohjeen mukaan poistosuunnitelma voidaan laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Suunnitelmapoistot edellyttävät poistosuunnitelman laatimista sekä erillistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän ylläpitämistä. Poistosuunnitelman hyväksymismenettelystä otetaan määräykset kunnan hallintosääntöön tai erilliseen taloussääntöön. Poistosuunnitelman laatimisessa on suositeltavaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti keskittyä rahamääriltään merkittävimpien pysyvien vastaavien hyödykenimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan. Poistosuunnitelmaa tulee arvioida säännöllisesti aina tilinpäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todennäköistä hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Jos pysyviin vastaaviin merkityn hyödykkeen tulonodotukset tai käyttö palvelutuotannossa muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitelmaa joutua muuttamaan. Aiempien tilikausien poistoja ja kertynyttä poistoeroa

12 KUNNANHALLITUS ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Poistoja ja poistosuunnitelman muutosta ei missään tilanteessa ole sallittua käyttää tilikauden tuloksen parantamiseen, vaan poistot tehdään johdonmukaisesti suunnitelman mukaan. Poistosuunnitelman muutoksen tulee perustua hyödykkeestä tai hyödykeryhmästä itsestään aiheutuviin tulontuottamistai palvelutuotantokykyyn. Kuntajaosto suosittelee siis yleisohjeessaan käyttämään yleisohjeen liitteen 1 poistoaikojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä hyödykkeille poistosuunnitelmaa, jossa perustellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknis-taloudellisilla perusteilla. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöikä rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pidempi. Poistosuunnitelman perusteisiin voidaan ottaa määräys, että uusien tai viime vuosina tietystä vuodesta lukien valmistuneiden hyödykkeiden poistojen laskennassa noudatetaan tarkistettuja todennäköisiä taloudelliseen pitoaikaan perustuvia poistoaikoja tai esimerkiksi alarajaa, ja suurimpia poistoprosentteja. Jos kaikkien tasapoistoisten hyödykkeiden poistoajat tarkistettaisiin kerralla alarajaan, jouduttaisiin muutosvuotena tekemään huomattavia lisäpoistoja, koska uusi poistoaika olisi jo aikaisemman pidemmän poistoajan mukaan poistettavilta hyödykkeiltä loppunut. Tämä taas kasvattaisi lisäpoistojen tekemisvuonna tuloslaskelman poistojen määrää aikaisempaan tavanomaiseen poistojen määrään verrattuna poikkeuksellisen suureksi, jopa moninkertaiseksi. Lisäksi niidenkin hyödykkeiden, joilla poistoaikaa on jäljellä, poistot suurenevat, kun jäljellä oleva hankintameno jaetaan uuden poistoajan jäljellä oleville vuosille. Kun poistoprosentteja muutetaan suuremmaksi, siinä tapauksessa ei tule tehtäväksi lisäpoistoja, mutta uuden suuremman poistoprosentin mukaan lasketut poistot kasvavat aikaisempaan verrattuna, mikä myös osaltaan lisää muutosvuoden poistojen määrää. Jos hyödyke poistosuunnitelman muutoksen yhteydessä olisi alarajaa käyttämällä poistettava kokonaan lisäpoistona, mutta hyödyke tuottaa tuloa tai sitä käytetään edelleen palvelutuotannossa ja on ilmeistä, että hyödykkeen tulonodotukset ja/tai palvelutuotantokyky ovat edelleen olennaisia, sille määriteltäisiin todennäköinen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika, jona aikana jäljellä oleva hankintameno poistettaisiin. Tällä menettelyllä vältyttäisiin tarkistetun poistosuunnitelman käyttöönottovuodelle muutoin kohdistu-

13 KUNNANHALLITUS vien kertapoistojen poikkeukselliselta määrältä ja suunnitelmapoistot jakautuisivat tasaisemmin useammalle vuodelle. Aiempina tilikausina tehtyjä poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Hyödykkeen jäljellä oleva hankintamenojäännös poistetaan muutetun poistoajan jäljellä olevina tilikausina suunnitelman mukaan. Poistosuunnitelmaa ei saa oikaista omaan pääomaan tehdyillä hyvityksillä tai veloituksilla. Pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintameno vähennetään lähtökohtaisesti (suunnitelman mukaisin) poistoin. Jos poistosuunnitelma on tehty liian pienenä, jälkeenjääneisyys korjataan poistosuunnitelmaa kasvattamalla. Usein tämä edellyttää, että suunnitelmaan sisällytetään kertapoisto jälkeenjääneisyyden havaitsemisvuodelle. Vastaavasti liian suurina vähennettyjä poistoja ei ole mahdollista palauttaa omaan pääomaan. Poistosuunnitelmaa voidaan korjata ainoastaan jäljellä olevan menojäännöksen jaksottamisratkaisua muuttamalla. Lapinjärven kunnan tulee tarkistaa poistosuunnitelman liitteen poistoaikoja tarkistetun yleisohjeen mukaisesti: Lapinjärven poistosuunnitelma Uusi ehdotettu poistoaika Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 5 v 2 v Aineettomat oikeudet 5 v 5 v Liikearvo 5 v 2 v Muut pitkävaikutteiset menot ATK-ohjlemistot 3 v 2 v Muut 3 v 2 v Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto ja laitosrakennukset 20 v Puiset 30 v Kiviset 40 v Tehdas- ja tuotantorak. 25 v 20 v Talousrakennukset 20 v 10 v Vapaa-ajanrakennukset 25 v 20 v Asuinrakennukset 30 v Puiset 30 v Kiviset 40 v

14 KUNNANHALLITUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot 15 v 15 v Sillat, laiturit ja uimalat 10 v 10 v Muut maa- ja vesirakent. 15 v 15 v Vedenjakeluverkosto 30 v 30 v Viemäriverkko 30 v 30 v Kaukolämpöverkko 20 v Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 v 15 v Muut putki- ja kaapeliv. 15 v 15 v Sähkö-, vesi yms laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 v Kiinteät nosto- ja siirtol. 15 v 15 v Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 v 10 v Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 5 v 4 v Muut liikkuvat työkoneet 5 v 5 v Muut raskaat (työ)koneet 10 v 10 v Muut kevyet (työ)koneet 5 v 5 v Atk-laitteet 3 v 3 v Muut laitteet ja kalusteet 5 v 3 v Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto käyt. mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle - että se hyväksyy liitteen mukaisen poistosuunnitelman. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANOSTA PÄÄT- TÄMINEN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - todeta päätökset laillisiksi - toteuttaa täytäntöönpanon seuraavasti 34 Tarkastussääntö astuu voimaan Luottamushenkilöiden palkkiosääntö astuu voimaan Päätöksestä ilmoitetaan verohallinnolle. 37 Uudet vesimaksut astuvat voimaan Päätöksestä ilmoitetaan tekniselle lautakunnalle ja kirjanpitoon. 39 Päätös lähetetään Helsingin hallinto-oikeudelle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KUNNANHALLITUS LAPINJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2012 YRITYSPALKINTO Lapinjärven kunnan yrityspalkinto on tarkoitettu kannustamaan kunnassa toimivia yrityksiä jatkuvaan ja monimuotoiseen kehittämistoimintaan. Kunnanhallitus on vahvistanut ehdot/kriteerit millä vuosittainen yrityspalkinto myönnetään kunnassa toimivalle yritykselle. Hallituksen päätöksen mukaan voidaan seuraavia ehtoja hyödyntää päätöksenteossa: - yrityksen kotipaikka oltava Lapinjärvi ja toiminut kunnassa vähintään kaksi vuotta (pakollinen ehto) - yritys on kehittänyt toimintaansa viimeisen vuoden/viimeisten vuosien aikana - yritys on palkannut uusia työntekijöitä/tai harjoittanut pitkäjänteistä ja vakaata henkilöstöpolitiikkaa - yritys on osallistunut paikkakunnan kehittämiseen ja myönteisen yrityskuvan luomiseen - yrityksen taloudellinen tilanne on vähintään tyydyttävä - yritys on toiminnassaan toiminut ympäristöystävällisesti ja noudattanut kestävän kehityksen periaatteita. Myös Lapinjärven Yrittäjät ry jakaa vuosittain oman yrittäjäpalkintonsa. Kuntaorganisaation ja Lapinjärven Yrittäjät ry:n edustajien kesken on jo pitkään käyty keskustelua palkintojen ja palkintokäytäntöjen yhdistämisestä. Kunnan ja paikallisten yrittäjien yhteistyön kannalta sinänsä hyvin järkevän ajatuksen toteuttamisen esteenä ovat kuitenkin olleet kunnan ja yrittäjäyhdistyksen eri lähtökohdat palkitsemiseen liittyvistä kriteereistä. Lapinjärven Yrittäjät ry:n yrittäjäpalkinnon saajaksi valitaan aktiivinen, yhteistyökykyinen ja toimintaansa kehittävä lapinjärveläinen yrittäjä. Yhtenä yhdistyksen kannalta järkevänä kriteerinä palkinnon saamiselle on jäsenyys yrittäjäyhdistyksessä. Kunnassa toimii kuitenkin monilukuinen määrä hyviä yrityksiä, jotka eivät välttämättä ole kunnan yrittäjäyhdistyksen jäseniä, mutta jotka kuitenkin ansaitsevat erityisen muistamisen kunnan taholta. Vuodesta 2000 saakka jaetun Lapinjärven kunnan yrityspalkinnon aiemmin saaneet yritykset: 2000 Käkikosken Saha Oy 2001 Hotelli Hanhi/Pomo Finland OY 2002 Porlammin Osuusmeijeri 2003 Lapinjärven Apteekki 2004 Pukaron Paroni 2005 Lindholm Oy

17 KUNNANHALLITUS Erikssonin Putki Oy 2007 Korsmalmin Hoitokoti Ky 2008 Lapinjärven Huoltopiste Oy 2009 Oy Antik Anna Ab 2010 Oy Lapinjärven Leipomo Lappträsk Bageri Ab 2011 Oy Vihannestalo Jordas Ab EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita vuoden 2012 yrityspalkinnon saajan. KÄSITTELY: Kunnanhallituksen jäsen Arto Kujala ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan asian käsittelyn, joten hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - todeta, että jäsen Arto Kujala on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn - valita K-extra Lapinjärvi vuoden 2012 yrityspalkinnon saajaksi.

18 KUNNANHALLITUS KUNNAN TAITOA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Kunnan Taitoa Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen klo Helsingissä. Kunnanjohtaja Christian Sjöstrand edusti kuntaa yhtiön edellisessä yhtiökokouksessa. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita edustajansa Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita kunnanjohtaja Christian Sjöstrandin edustajaksi Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen

19 KUNNANHALLITUS INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO Tekninen lautakunta Vuoden 2012 investointimäärärahoissa on varattu tievalaistuksen uusimiseen / kunnostamiseen. Vuosille laaditun investointiohjelman mukaan tievalaistuksen uusminen / kunnostaminen tullaan toteuttamaan vuosin 2014 ja 2015 aikana. Lapinjärven pohjoisosassa sijaitseva Strandaksen tien maapato on huonossa kunnossa ja padossa on pieniä vuotoja useassa eri kohdassa. Pato on rakennettu noin 30 vuotta sitten, kun järven vesipintaa nostettiin noin metrillä. Pato on painunut noin 0,7 0,8 metriä jonka vuoksi sitä on jouduttu korottamaan useaan otteeseen. Tämän vuoksi padon harjan leveys on huomattavasti suunniteltua kapeampi. Ainakin kevään 2012 aikana padon alareunassa on havaittu hallitsemattomia suontovirtaamia. Samaan aikaan järven pinta ollut lähes padon yläreunan kanssa samalla tasolla, joten sortumisriski on ollut oleellinen. Patoturvallisuuslain vaatimusten täyttämiseksi (vakavuus, padon harjan leveys, kuivavara) patoa tulisi korottaa 1,5 metriä. Tämä edellyttää pohjamaan stabilointia ja padon leventämistä. Ensi vuoden investointiohjelmaan on padon uusimiseen / kunnostamiseen varattu Jotta uusimis- / kunnostustyöt saadaan ensivuoden aikana tehtyä (sekä suunnittelu että rakentaminen), pitää ennen routaa ja lumipeitettä ottaa nykyisen padon rakenteista stabiloitavuusnäytteet sekä suorittaa stabiloitavuuskokeet. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle: - että tievalaistukseen uusimiseen / kunnostamiseen myönnettyjä määrärahoja siirretään käytettäväksi Strandaksen tien padon stabilointinäytteiden ottamiseen sekä stabiloitavuuskokeisiin. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle: - että tievalaistukseen uusimiseen / kunnostamiseen myönnettyjä määrärahoja siirretään käytettäväksi

20 KUNNANHALLITUS Strandaksen tien padon stabilointinäytteiden ottamiseen sekä stabiloitavuuskokeisiin. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle - että tievalaistukseen uusimiseen / kunnostamiseen myönnettyjä määrärahoja siirretään käytettäväksi Strandaksen tien padon stabilointinäytteiden ottamiseen sekä stabiloitavuuskokeisiin.

21 KUNNANHALLITUS KIINTEISTÖ OY PORLAMMIN TAITOTALON YHTIÖKOKOUS Kiinteistö Oy Porlammin Taitotalo kutsuu osakkaansa yhtiökokoukseen maanantaina klo 9 Lapinjärven kunnantoimistossa. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita tekninen johtaja Hannu Niemi edustajaksi Kiinteistö Oy Porlammin Taitotalon yhtiökokoukseen PÄÄTÖS: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KUNNANHALLITUS KUNTIEN TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Kuntien Tiera Oy pitää ylimääräisen yhtiökokouksen klo Helsingissä. EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää - valita edustajansa Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti - valita kunnanjohtaja Christian Sjöstrandin edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen

23 KUNNANHALLITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 182, 183, 184, 185, 188 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 186, 187, 189, 190 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Lapinjärven kunnanhallitus Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 15.6.2009 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot