Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

2 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin nopeasti ja keväällä tehtyjen päätösten jälkeen kesäkuussa syntyi SLU:n, Nuoren Suomen, Kuntoliikuntaliiton ja Olympiakomitean perustamana Uusi Järjestö. Sen strategiaa ja sääntöjä esiteltiin marras-joulukuun vaihteessa järjestöjen yhteisessä kokoontumisessa Turussa. Samassa yhteydessä uuden järjestön nimi julkistettiin - VALO - eli pitkän kaavan mukaan Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry. LiikU oli omassa toiminnassaan ennakoinut vision Olemme maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020 mukanaan tuomia haasteita ja tehtäviä. LiikU aloitti vuoden 2012 uudella henkilöstöorganisaatiolla ja myös hallituksen jäsenet oli valittu vastaamaan SLU-yhteisön valintojen mukaisia tehtäviä hallituksessa. Nyt voidaan todeta, että tehdyt muutokset ovat onnistuneet. LiikUn toiminta on jatkanut vahvaa kasvuaan ja henkilöstön innostus sekä työssä viihtyminen on parantunut uusien toimenkuvien myötä. LiikUn hyvän toiminnallisen tuloksen saavuttamisen tärkeimpänä tekijänä on osaava ja innostunut henkilöstö. Kiitos henkilöstölle ja kaikille mukana oleville oto-kouluttajille ja toimijoille sekä luottamushenkilöille. Vuoden 2012 aikana saavutettiin hyviä tuloksia usealla eri osa-alueella. Koulutustoiminnan välityksellä lisättiin alueen liikuntatoimijoiden osaamista 326 koulutustilaisuudessa, joihin otti osaa 7174 henkilöä. Näistä seuratoimijoita oli 2860 henkilöä 164 tilaisuudessa. Muille liikunnan parissa toimiville henkilöille järjestettiin 162 tilaisuutta, joihin osallistui 4314 henkilöä. Vuosikertomusvuonna myös kumppanuus kuntien kanssa vahvistui ja tiivistyi, aikuisten liikunnan kysyntä kasvoi ja nuorten toiminnassa mentiin eteenpäin mm. Välkkäri kampanjan sekä Your Move -tapahtuman kautta. Hankkeiden osalta Liikkujan Apteekki vakiinnutti toimintansa ja jatkui valtakunnallisena kuten myös My Chance sai jatkon osana valtakunnallista Aikalisä-hanketta. Liikuva Koulu hanke eteni hyvin tuloksin. LiikUn roolina on aktivoida alueen ihmisiä liikkumaan sloganin - Liikunta Elämäntavaksi mukaan. Kuluneen vuoden aikana on LiikUn järjestämiin lasten liikuntaleireihin ja tapahtumiin osallistunut yli osanottajaa. Kun tähän lukuun lisätään nuorten ja aikuisten tapahtumat sekä haastepyöräilijät päästään reilusti yli osanottajaan. Valtion toiminta-avustus pysyi edellisen vuoden tasolla. Vaikka kustannukset nousivat onnistunut varsinainen toiminta ja eri hankkeiden tuotot sekä tehdyt kustannussäästöt varmistivat LiikUn tilinpäätöksen niukasti ylijäämäisenä. Vuoden 2012 keväällä LiikUn aluejohtja Jari Haapanen ja hallituksen puheenjohtaja Timo Santavuo letkeissä tunnelmissa. 3

3 Liikunta elämäntavaksi! LiikUn toiminta keskittyi kahdelle valitulle päätoimialalle: päivittäisen liikunnan lisäämiseen sekä urheilutoiminnan tukemiseen. Lisäksi LiikU toteutti toimintasuunnitelman mukaista yhteiskuntasuhteiden hoitoa ja viestintää. Yhteiskuntasuhteet Alueellisella tasolla LiikU on käynyt neuvotteluja liikunnan ja urheilun tukemisesta sekä mukaan pääsemisestä eri hankkeisiin mm. Varsinais- Suomen ELY:n, Satakuntaliiton, Varsinais- Suomen Liiton sekä alueen kuntien kanssa. Aluejohtaja Jari Haapanen kuuluu jäsenenä Varsinais- Suomen ELY:n Lounais-Suomen liikuntaneuvostoon sekä Turun seuraparlamenttiin. Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnissa on vierailtu neuvottelujen merkeissä sekä lisäksi on järjestetty seutukuntakohtaisia tapaamisia. LiikU järjesti yhdessä Varsinais-Suomen ELY:n kanssa alueen kuntien edustajille seminaarin Mukana oli 41 osanottajaa. LiikU on ollut mukana Turun seudun 11 kunnan liikunnan kehittämistyössä. Turun seutu - hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna hankkeen hallinnointi on ollut LiikUn vastuulla. Hankkeen projektipäällikkönä LiikUn palkkalistoilla ja toimistossa toimii Reijo Hakorinta. Ohjausryhmän puheenjohtajana Anne-Mari Virolainen sekä ohjausryhmän jäsenenä Jari Haapanen. Kuntavaalien yhteydessä nostettiin keskusteluun liikuntajärjestöjen yhteiset teemat otsikolla Liikkuvat Äänet Ratkaisevat. Kuntavaaliehdokkaita kannustettiin käymään SLU:n toimesta laadituilla www-sivuilla hakemassa tietoa omaan kampanjaan sekä tekemään liikunta-aiheinen testi. Lisäksi ehdokkaille toimitettiin materiaalia sekä sähköisesti että esitteinä ja julkaistiin kotisivuilla kuntavaaliteemaa käsitteleviä kirjoituksia. Puolueiden piirijärjestöille ja kuntien liikuntatoimiin toimitettiin materiaalia edelleen ehdokkaille toimitettavaksi. Seuraparlamentti toimii jo alueen monessa kunnassa. Muutoinkin kuntakumppanuus on tiivistynyt entisestään. Lisäksi LiikU on antanut toimintakertomuskauden aikana erilaisia lausuntoja niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallistasolla ja pyrkinyt vaikuttamaan sekä SLU:n että lajiliittoihin lounaissuomalaisten seurojen ja lajien alueyksiköiden etuja vaalimien. Markkinointi ja viestintä LiikUn markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä varmistettiin tapahtumien, koulutusten ja leirien osanottoa sekä LiikUn yleistä näkyvyyttä. Sähköiset uutiskirjeet eri kohderyhmille vakiinnuttivat asemansa. Esitteet ja ilmoitukset valmistettiin pääosin itse, mikä vähensi ulkoisten ostojen määrää aiempiin vuosiin nähden. Markkinointipäällikkö oli vuoden aikana vuorotteluvapaalla yhdeksän kuukautta, minkä takia kehitysprojekteja vuodelle ei oltu suunniteltu. Vuorotteluvapaan sijaisena toimi Hanna Pitkänen. Talous Yhdistyksen taloudellinen tilanne säilyi edelleen hyvänä. Tilinpäätös on 2 665,15 euroa ylijäämäinen. Kokonaistuottokertymä oli ,78 euroa, jossa on nousua viime vuoteen 2011 verrattuna 6,3 prosenttia. Oman pääoman osuus taseessa on vuoden 2012 tuloksen jälkeen ,72 euroa. Omaa pääomaa voi vieläkin vahvistaa, jotta se vastaisi kuuden kuukauden kiinteitä kuluja. Varsinaisen toiminnan tuotot kasvoivat yli 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä kertoo siitä, että LiikUn järjestämälle toiminnalle on tarvetta ja kysyntää. Varsinaisen toiminnan kulujäämä on ,02 euroa. Valtion perusavustus pysyi edelleen vuoden 2010 tasolla. Sen osuus LiikUn kokonaistuottokertymästä on jo alle 30 prosenttia. Muun rahoituksen osuus on 71 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 1,3 miljoonaa euroa. Erilaisten erityis-, kehittämis- ja hankeavustusten osuus on n euroa. Loppu rahoituksesta katetaan varainhankinnalla. 4

4 Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on hallinnoinut vuosina 2011 ja -12 Turun seudun kuntien yhteishanketta. Hankkeessa ovat mukana Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Tavoitteena on kuntien ja liikunnan toimijoiden välisten raja-aitojen häivyttäminen tuottamalla verkostotyön toimintamalleja yhdessä kuntien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Hankkeeseen on saatu myös maakunnan kehittämisrahaa. Tiedolla johtamisen ja osaamisen vahvistamiseksi olemme selvittäneet liikunnan resursseja, talouden ja toiminnan tunnuslukuja sekä käytettävissä olevia seurantajärjestelmiä. Kunnille tehtiin esitys LiikuntaVertin, isojen kaupunkien käyttämän vertailutietojärjestelmän, käyttöönottamiseksi kaikissa kunnissa. Perehdyimme Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen, THL, mittareihin: Terveyden Edistämisen Aktiivisuus eli TEA-viisari ja Alueellinen Terveys- ja Hyvinvointitutkimus, ATH. TEA-viisari on ollut jo aiemminkin käytössä. ATH mittaria on pilotoitu Turussa Tavoitteena on, että se saataisiin laajennettua koko seutua koskevaksi Olemme arvioineet toimintaympäristön muutoksia ja työstäneet yhteistä seutustrategiaa ja liikunnan vaikuttavuutta kuntien strategioissa. Hankkeen väliraportti 2012 on kooste strategiatyöstä. Liikkumaan aktivointi -ryhmässä on kuultu asiantuntijoita, koottu ja jaettu hyviä käytäntöjä, toteutettu yhteisiä kampanjoita ja tapahtumia. Kouluikäisten liikunta-aktiivisuuteen pyrittiin vaikuttamaan edistämällä kunnissa Liikkuva koulu hanketta, TAISTO -kampanjaa ja Your Move tapahtumaa. Hankkeen toimesta tarjottiin alueen yläkouluille Välkkäriohjaajakoulutusta. Soveltavan liikunnan yhteistyössä on järjestetty ohjaajakoulutusta sekä järjestetty Soveli ry:n ja ELY-keskuksen kanssa ensimmäinen Turun seudun Soveltavan liikunnan Seutufoorumi kuntien ja alan yhdistysten kesken. Kunnille on tehty esitys seudullisesta Saattajakortista. Tavoitteena on kuntien liikuntaja kulttuuripalvelujen yhteinen kortti pitkäaikaissairaille ja vammaisille avustajan saamiseksi veloituksetta mukaan harrastuksiin. sähköiseen muotoon, samalla on myös tavoitteena yhtenäistää seuratoiminnan tietojen kokoamista. Mukana työssä on ollut myös OKM:n seuratutkimuksen näkökulma. Turun seudun kaikki kunnat ovat mukana seurakoulutussopimuksessa. Seuroille on tarjottu kuntien ja LiikUn kanssa yhteisiä maksuttomia peruskoulutuksia. Osallistujia koulutuksissa oli yli 500. Kumppanuuden kehittämiseksi on edistetty SLU:n kuntavaalikampanjaa, seuraparlamenttitoimintaa ja järjestetty Turun seudun Seurafoorumi. Liikuntaympäristöt teemalla on edistetty henkilöstön yhteistyötä, osaamisen vaihtoa ja kehittämistä. Liikuntapaikkojen LIPAS-tietojärjestelmän koulutus kunnille järjestettiin yhdessä ELYkeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Kentänhoitajien koulutus järjestettiin yhdessä ELYkeskuksen ja Suomen Palloliiton Turun piirin kanssa. Turun seudun uimahalleista tehtiin selvitys kuntien käyttöön taloudesta, toiminnasta ja palvelujen saatavuudesta. Uimahalliyhteistyössä on selvitetty mm. erilaisten taksa- ja korttikäytäntöjen yhtenäistämistä. Seudullisesti ja alueellisesti merkittävät liikuntapaikat ja kehittämishankkeet on kartoitettu. Moottoriurheilun olosuhteita on ratkaistu yhdessä kuntien ja Raision Moottoriratayhdistyksen kanssa. Ampumaurheilun ratkaisuja on haettu ampumaurheilun neuvottelukunnassa mm. yhteistyössä Salon seudun Ampujien kanssa. Viestinnässä keskitettiin tiedottaminen verkkosivuille omatoimisen harrastamisen vahvistamiseksi. Alkuvuodesta toteutettiin tiedotuskampanja Turun Sanomissa -sivujen lanseeraamiseksi. Sivuilta löytyvät linkit talvella kuntien hiihto- ja luistelusivuille sekä kesäkaudella retkeily- ja virkistysaluesivuille. Hankkeen omille -sivuille on koottu ajankohtaista materiaalia kuntien käyttöön. Hankkeemme esittelyjä tehtiin vuoden mittaan useissa eri valtakunnallisissa ja paikallisissa tilaisuuksissa. Hankkeen ohjausryhmä ja Turun seudun kuntien PARAS hankkeen ohjausryhmä tekivät esityksen kunnille yhteishankkeen jatkosta vuosille Kaikki seudun kunnat ja LiikU päättivät olla mukana jatkossakin. Järjestöpalvelut ryhmässä on esitetty kunnille yhteiset liikuntapaikkojen vuorojako- ja taksapolitiikan periaatteet. Avustusprosessia on kehitetty 5

5 Lasten ja nuorten liikunta LiikUn tehtävä on toimia lasten ja nuorten liikunnan alueellisena toimijana, kehittäjänä ja koordinaattorina. Keskeinen tavoite on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä paikallisten ja valtakunnallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Nuorisoliikunnan keskeiset yhteistyötahot ovat Nuori Suomi ry, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, ELY-keskus, Aluehallintovirasto sekä kunnat ja lajiliitot. Lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua edistettiin sekä kehitettiin neljällä päätoimintalinjalla: Harrastamisen mahdollisuuksia ja liikuntaan innostamista Monipuolista liikettä päivähoito- ja koulupäivään Nuorille vaikuttamismahdollisuuksia, osallisuutta ja liikuntapalveluita Yhteistä liikkumista perheen kanssa Koulutustoiminta läpi leikkaa kaikki päätoimintalinjat. Edistämme ja kehitämme päivittäisessä liikunnassa: 1. Kehitämme eri-ikäisten liikkumismahdollisuuksia ja -olosuhteita. 2. Tarjoamme laadukkaita koulutuspalveluita liikunnan parissa toimiville yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 3. Liikunnallistamme koulu- ja päivähoitopäivää yhteistyössä kuntatason toimijoiden (kasvatusalan ammattilaiset, kunnan eri toimijat, yhdistykset) kanssa. 4. Herätämme liikuntainnostusta LiikUn toteuttamien tapahtumien kautta. 5. Edistämme perheiden liikkumista yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden ja seurojen kanssa. 6. Edistämme nuorten toimintamahdollisuuksia ja osallisuutta heidän omassa toimintaympäristössään. Pienten lasten liikunta 6 LiikU edisti vuonna 2012 alle kouluikäisten lasten päivittäistä liikkumista Lounais-Suomessa osallistumalla vanhempainiltoihin, järjestämällä monipuolista liikuntakoulutusta varhaiskasvattajille ja työstämällä työkaluja liikuntakasvatuksen tueksi. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 700 lounaissuomalaista varhaiskasvattajaa. Aktiivista yhteistyötä alle kouluikäisten lasten liikkumisen kehittämiseksi teimme Tarvasjoella, Liedossa, Aurassa, Loimaalla, Turussa, Huittisissa ja Kemiönsaaressa. Yhteistyössä työstimme erilaisia työkaluja liikuntakasvatuksen tueksi. Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmia laadittiin usealla alueella ja esimerkiksi Liedossa suunnitelman jalkauttamista arkeen tuettiin mentoritoiminnan avulla. Huittisissa laadimme monialaisessa työryhmässä liikuntakortit varhaiskasvattajien, terveydenhoitajien ja kaupungin muiden toimijoiden käyttöön. Kortit on tarkoitus levittää koko Lounais-Suomen alueelle. Havainnoista liikkeeksi - lasten motoristen taitojen havainnointi -koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvattajien osaamista lapsen liikkumisen havainnoinnissa ja tukea motoristen taitojen monipuolista harjaantumista. Koulutuksiin osallistui Varsinais-Suomessa 132 varhaiskasvattajaa. Neuvolan ja alakoulun terveydenhoitajille järjestimme Turussa seminaarin keväällä Keskeisenä teemana oli liikunnan edistäminen terveydenhoitajan työssä. Liikuntaleikkikoulu on vähitellen siirtynyt toimintatavaksi myös päivähoidossa. Loimaalla koulutettiin vuonna 2012 varhaiskasvattajia Liikuntaleikkikoulun ohjaajiksi. Koulutus on tarjonnut ideoita liikkumiseen ohjattujen tuokioiden lisäksi myös esimerkiksi ulkona ja siirtymätilanteissa. LiikUn pienten lasten liikunnan kehittäjä osallistui aktiivisesti Nuoren Suomen organisoimaan verkostotyöhön Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin. Tavoitteena on luoda hyvinvointiohjelma päivähoitoon ja vahvistaa liikkumisen roolia uudessa varhaiskasvatuslaissa sekä uusissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa. Vuonna 2012 suunniteltiin ohjelman sisältöjä ja LiikU oli vaikuttamassa Osaaminen -teeman sisältöihin. Liikkuva koulu - ohjelma Liikkuva koulu ohjelma käynnistyi hankevaiheella ja on nyt Liikkuva koulu ohjelma. Liikkuva koulu ohjelman toteuttajina ovat koulut eri puolilla Suomea, OPH, OKM, STM, Puolustusministeriö, aluehallinto sekä järjestöt. Rahoituksen Liikkuva koulu ohjelma saa

6 Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veikkausvoittovaroista. Liikkuva koulu ohjelman tavoitteet: Aktiivisempi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Liikettä vähintään tunti päivässä kaikille koululaisille Käytäntöjä kaikkiin Suomen peruskouluihin Koulusta eväitä aktiiviseen elämäntapaan LiikUn tehtävänä on ollut mm. avustaa kuntien hankevastaavia liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa liikkuva koulu ohjelman tavoitteiden suunnassa. Mentoroida Liikkuva koulu ohjelman kuntia ja kouluja. Mentorin tehtävänä on ollut toimia hankkeen tukihenkilönä, viestinviejänä ja tuojana sekä verkottajana. Mentoreina ovat toimineet: Juha Virtanen, Karita Toivonen, Anu Oittinen, Juha Ollila, Krista Suosaari, Tomi- Matti Heino ja Anna Pakkanen. Lisäksi LiikU on tarjonnut Liikkuva koulu - ohjelmassa mukana oleville kunnille liikunnan täydennyskoulusta. Täydennyskoulutusta on tarjottu koulun henkilökunnalle sekä oppilaille erityisesti välituntiliikunnan käynnistämiseen oppilaiden toteuttamana. LiikU on kartoittanut liikuntakerhotoiminnan tilannetta ja tarvetta, järjestänyt tilaisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa Liikkuva koulu ohjelman edistämiseksi. LiikUn alueella Liikkuva koulu ohjelman hankkeita ovat olleet: Kaarinan kaupunki (yläkouluikäisten kerhotoiminta), Liedon kunta, Naantalin kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Tarvasjoen kunta, Kiikoisten kunta (koulupäivän liikunnallistaminen), Nousiaisten kunta ja Rauman kaupunki (kerhotoiminta), Raision kaupunki (Tahvion ja Tikanmaan koulu, koulupäivän liikunnallistaminen), Ruskon kunta (välituntiliikunta), Turun kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto (oppilaiden osallisuus), Huittisten kaupunki (kerhotoiminta), Porin kaupunki (nuorten harrastesarjat). LiikUn toimesta Naantalin kaupungissa lähdettiin käynnistämään yhteistyössä UKK-instituutin kanssa koululaisten kolmivuotista tutkimushanketta osana Liikkuva koulu ohjelmaa. Aktiivinen, osallisuutta lisäävä koulupäivä Lounais-Suomessa 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Aktiivinen, osallistava koulupäivä Lounais-Suomessa - hanke jatkui monipuolisena. Hankkeen avulla haluttiin lisätä lasten päivittäistä liikuntaa kehittämällä koulupäivän aikana tapahtuvan liikunnan määrää, laatua ja resursseja, sekä osallistaa nuoria. Vuoden 2012 aikana hankkeeseen osallistui yhteensä 17 kuntaa ja yli 60 koulua. Painopisteinä olivat mm. liikuntaan innostaminen, välintuntiliikunta, perheliikunta, koulun henkilöstön ja oppilaiden kouluttaminen, oppilaiden osallisuus, koulumatkaliikuntaan tutustuminen sekä koulun henkilökunnan tarpeiden näkökulmasta erityisliikunnan koulutuskokonaisuuden rakentaminen. Oppilaiden fyysistä aktiivisuutta pyritään lisäämään myös oppituntien aikana, toiminnallisena opettamisena. Tähän kehitettyä Lasten Liikunnan intergrointi muihin oppiaineisiin koulutusta pilotoitiin Tarvasjoella. Koulujen liikuntatapahtumiin osallistui yhteensä henkilöä. Koulutusten ja tapahtumien lisäksi edistettiin olosuhdetyötä koulupihojen kehittämiseksi (mm. Oripään alakoulu ja Nousiaisten yläkoulu), järjestettiin vanhempainiltoja liikuntateemalla sekä edistettiin kerhotoimintaa. Merkittävimpinä liikuntatapahtumina olivat Porin alakoulujen seikkailupäivät ja Pitkis sportti - koulukiertue, joka kiersi Rauman alakoulut ja osan erityiskouluista. Pyhäjärviseudulla toteutettiin esiselvityshanke, jossa selvitettiin Euran, Köyliön ja Säkylän alakouluikäisten lasten liikuntatottumuksia ja - harrastuksia. Kyselyyn vastasi 1056 oppilasta. Esiselvityksen tulosten perusteella Pyhäjärviseudulla on kysyntää seurojen ja yhdistysten toteuttamasta kerhotoiminnasta. Kerhotoiminnan verkostot LiikU on toiminut asiantuntijatahona alueensa aamu- ja iltapäivätoiminnan verkostoissa. Verkostoon kuuluu kerhotoiminnan koordinaattoreita sekä kerhotoiminnan toteuttaja eri kaupungeista. Verkoston tehtävänä on mm. koordinoida kerhotoiminnan alueellista kehittämistä. LiikUn työntekijät osallistuivat liikunnan asiantuntijoina kuuteen Satakunnan ja Varsinais-Suomen aamu- ja iltapäivätoiminnan verkoston kokoukseen. Vuoden aikana liikunnan täydennyskoulutuksiin osallistui 128 aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa. 7

7 Nuoret LiikUn tavoitteena on ollut tarjota nuorille vaikuttamisen paikkoja sekä lisätä heidän osallisuutta oman ikäluokkansa toiminnan suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Vuonna 2012 LiikUssa perustettiin nuorten ryhmä, joka toimi erilaisissa tapahtumissamme sekä projekteissa ja omalta osaltaan piti huolen siitä, että LiikUn järjestämät tapahtumat nuorille oikeasti myös näyttävät sekä tuntuvat nuorten näköisiltä. LiikUssa arvostetaan nuorten tarjoamia uusia näkemyksiä sekä ideoita, ja halutaan sitä kautta myös kehittää nuorten toimintaa. LiikU järjesti yhteistyössä Nuoren Suomen sekä Turun kaupungin kanssa alueellisen Your Move - tapahtuman, joka kokosi Kupittaalle 1500 henkeä. Your Move Turku -tapahtuma oli suunnattu yläkoululaisille nuorille sekä heidän opettajilleen. Tapahtumassa ei ollut oleellista se, miten liikkuu, vaan se, että uskalsi kokeilla ja tutustua erilaisiin liikuntamahdollisuuksiin. LiikUn nuorten ryhmä oli vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa. Tapahtuman osalta tehtiin myös vahvaa yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Your Move Turku tapahtuman yhteydessä miteltiin yksi Taisto School Power aluekilpailuista, joka oli osa Nuori Suomen nuorille vuonna 2012 lanseeraamaan valtakunnallista Taisto-kampanjaa. Turun kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen kanssa jatkettiin edelleen yhteistyötä kouluttamalla uudet Spin-oppilaat Turun eri yläkouluista. Spinoppilaille pidettiin valtakunnallinen Välkkkäri -koulutus ja he osallistuivat myös Your Move Turku -tapahtumaan toimimalla ohjaajina muille nuorille eri toimintapisteillä. LiikUn alueella koulutettiin Turun lisäksi mm. Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa, Nousiaisissa, Mynämäelle, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla ja Sauvossa yläkoululaisia nuoria Välkkäreiksi ja vertaisohjaajiksi välitunneille. Lasten ja nuorten leiritoiminta ja liikuntatapahtumat LiikU on toiminut voimakkaasti lasten ja nuorten liikuntainnostuksen herättäjänä. Keskeisiä valintoja LiikUn tapahtumille ovat olleet ilon ja innostuksen ilmapiirin levittäminen, monipuolisen ja riittävän liikkumismäärän saavuttaminen sekä lajien välinen yhteistyö. LiikU on toiminut yhdistävänä tekijänä seurojen, koulujen sekä kotien välillä. LiikU on pyrkinyt tapahtumiensa kautta luomaan toimintaympäristön, joka auttaa lasta 8 kehittymään urheilussa ja liikkumaan omaehtoisesti. Tärkeä osa LiikUn tapahtumissa on ollut tiedonvälitys lasten vanhemmille, jotta he ymmärtäisivät liikunnallisen elämäntavan merkityksen lapsilleen. LiikU on pyrkinyt edesauttamaan seuroja luomaan kaikille urheilun pariin haluaville lapsille mahdollisimman laadukkaan startin urheilussa. Vuonna 2012 LiikU tarjosi yli kymmenelle tuhannelle alueensa lapselle ja nuorelle lukuisia mahdollisuuksia päästä tutustumaan eri lajeihin ja löytää oma laji, jota voi jatkossa harrastaa läheisessä seurassa tai kaveriporukassa. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa oli edellisten vuosien tapaan tiivistä ja toimivaa. Paikallisten seurojen mukanaolo yhteistyössä madaltaa lapsen kynnystä lähteä mukaan uuden lajin toimintaan ohjaajien ollessa jo tuttuja entuudestaan leireiltä ja tapahtumista. LiikUn leirit, joihin kuuluvat; Hiihtis -talvileiri, Kesis, Pitkis-Sport ja Sporttis keräsivät yhteensä yli 3000 osanottajaa monipuolisen liikunnan pariin. Koulujen talvi- ja syyslomien aikana järjestettiin perinteisiä Mini-Pitkis, Hiihtis ja Syystis - liikuntapäiviä, joissa liikkui yli 1000 henkilöä. LiikU koulutti kesäleirien yhteydessä järjestettävillä ohjaajakoulutuksilla noin 150 yli 14-vuotiasta nuorta. Ohjaajakoulutusten tavoitteena on antaa nuorille valmiuksia toimia erilaisissa ohjaustehtävissä niin leireillä kuin muissakin tapahtumissa. Koulutus tukee myös urheiluseurassa ohjaajauraansa aloittelevia nuoria. Monipuolisen ohjaajakoulutuksen sisältöön kuuluu mm. ohjaajakoulutusta, tapahtuman järjestämistä, ensiapua, seikkailuliikuntaa ja leiritoiminnan perusteita. Ohjaajakoulutusten suoritettua nuorilla on myös mahdollisuus hakea LiikUn leireille ohjaajiksi ja kouluttajiksi. Kesäloma-ajan toiminta sai jatkoa Satakunnassa Pitkis -Lajikoulujen ja Pitkis -Sporttikerhojen merkeissä. Pitkis -Lajikouluja järjestettiin kahdeksan. Niissä lapset pääsivät harrastamaan suosikkilajiaan viikon ajan. Toiminta toteutettiin yhteistyössä yhdeksän eri urheiluseuran kanssa. Pitkis - Sporttivaunu, Pitkis -Seikkailu- ja Perhepäivät liikuttivat aktiivisesti tuhansia alueemme lapsia, nuoria ja perheitä. Keväällä toteutettiin kolme Hippulat Vinkumaan -perheliikuntapäivää yhteistyökumppaneiden kanssa. Loppukesällä järjestettiin Satakunnan Osuuskaupan 95-vuotis juhlan kunniaksi perheliikuntakiertue, joka käsitti kymmenen eri tapahtumaa. Kiertueella paikalliset seurat esittelivät myös toimintaansa. Varsinais-

8 Suomessa Sporttisvaunu liikutti reilua 400 lasta ja aikuista Kaarinan ja Oripään perheliikuntatapahtumissa. LiikU osallistui Porissa päivähoidon lasten olympialaisten järjestämiseen. Kolmen päivän aikana olympialaisissa liikkui n päiväkoti-ikäistä lasta. Lisäksi LiikU organisoi Satakunnassa Sporttikerhot alle kouluikäisille lapsille. Kesä- heinäkuun kestäneissä liikuntakerhoissa liikkui viikoittain yli 160 lasta. Hankkeet ja kampanjat LiikU on osallistunut lukuisten valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiseen toiminta-alueellaan. LiikU on ollut mukana markkinoimassa koululaisille suunnattuja Your Move, Moveri, Liikuntaseikkailu maapallon ympäri sekä Vipinää Välkälle kampanjaa ja varhaiskasvatukseen suunnattuja Varpaat vauhtiin- sekä Pihaseikkailu kampanjaa. Lisäksi olemme markkinoineet sekä auttaneet eri tahoja kehittämään lasten ja nuorten liikuntaa paikallistasolla sekä hakemaan ELY:jen jakamaa lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksia. Koulutustoiminta LiikU toimii Nuoren Suomen alueellisena yhteistyökumppanina koulutuksien saralla tarjoten liikunnan täydennyskoulutusta opettajille, kerhoohjaajille, päivähoidon henkilökunnalle ja urheiluseuraohjaajille. LiikUlla on tarjolla 55 erilaista liikunnan täydennyskoulutusta lasten ja nuorten parissa toimiville. Tämän lisäksi LiikU tarjoaa vuosittain erilaisia teemaseminaareja lasten liikunnasta. Lasten liikuttajien Syysseminaari järjestettiin Naantalin kylpylässä. Seminaariin osallistui 81 henkilöä. 9 LiikU jatkoi vuonna 2012 aktiivista oppilaitosyhteistyötä Naantalin ammattiopistossa (RASEKO) ja WinNovassa kouluttamalla lähihoitajaopiskelijoita. Keskiössä olivat varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ja liikunnan soveltaminen heterogeenisessa ryhmässä. Osallistuimme koulutusyhteistyöhön myös muiden Lounais-Suomen alueen oppilaitosten kanssa. Valtakunnalliset työryhmät LiikUn henkilöstöä on ollut mukana seuraavissa Nuoren Suomen ja SLUn valtakunnallisissa työryhmissä: välituntiliikunnan työryhmä (Anna Pakkanen), kerhotoiminnan työryhmä (Karita Toivonen, Juha Virtanen) ja nuorten työryhmä (Juha Virtanen, Anna Pakkanen), Opetushallituksen, Nuori Suomi ry:n ja muiden tahojen yhteinen liikkuva koulu työryhmä (Karita Toivonen), Päivähoidon liikkumis- ja hyvinvointiohjelma (Pauliina Albrecht). Päivittäisen liikunnan kouluttajat Setälä Elina, Karinharju Kati, Katila Jarmo, Koskelo Juha, Okkonen Minna, Pihlavisto Pasi, Salonen Pia, Stenfors Timo, Tuominen Kari, Tuomisto Krista, Ketola Sari, Mali Hero ja Virtanen Juha. Arnivaara Katri, Albrecht Pauliina, Elo Jarkko, Heino Tomi-Matti, Heinonen Henna, Hillgren Marika, Hemling Katarina, Järvinen Tea, Koivunen Katri, Kuokkanen Petri, Lehto Juhani, Leino Satu, Lorentz Maarit, Lähteenmäki Tiina, Miettinen Marja, Mäkinen Laura, Nikkanen Saku, Pakkanen Anna, Rautio Pauliina, Rekikoski- Niemi Eija, Tättilä Sari, Toivonen Karita, Vahlberg Paula ja Viikari Milla.

9 Aikuisten harrasteliikunta Väestön ikärakenteen muutos sekä työikäisten ja ikääntyvien työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen ovat suuria haasteita myös LiikUlle. LiikU on edistänyt alueellaan aikuisväestön liikunnallista elämäntapaa ja itsenäistä fyysistä aktiivisuutta, luonut edellytyksiä aikuisliikunnalle sekä tarjonnut monipuolista ohjausta. Toiminta jakautui neljään pääalueeseen. Ensimmäinen merkittävä alue on ollut tapahtumat, joiden avulla on aktivoitu uusia liikunnan harrastajia. Toinen alue on ollut työyhteisöliikunta. Tavoitteena on ollut toteuttaa hankkeita ja koulutuksia yhteistyössä eri järjestöjen, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa vahvistamaan terveysliikuntatoimintaa. Lisäksi LiikU on kehittänyt verkostoyhteistyötä ja koulutustoimintaa. LiikU on kehittänyt harrasteliikuntaa taloudellisesti terveesti, pitäen kuitenkin osallistumismaksut mahdollisimman edullisina. Tässä on myös onnistuttu. Viestinnällä on pyritty vaikuttamaan väestöön mahdollisimman laajasti. Kampanjoista ja tapahtumista on viestitty seurojen, yhdistysten ja työpaikkojen kautta sekä suoraan kuluttajille. Tapahtumat Aikuisliikunnan näkyvimmät tapahtumat vuonna 2012 olivat paikallinen SuomiMies seikkailee - testikiertue, kuntien Haastepyöräily -kampanja, Liikkujan Apteekkikiertue ja Kunnon Eväät - tapahtuma. SuomiMies seikkailee -testikiertue Vuonna 2012 toteutettiin paikallinen testikiertue. Paikkakuntia olivat Turku, Loimaa, Salo, Pori ja Rauma. Paikallisen kiertueen aikana testattiin kaikkiaan yli 600 miestä ja naista. Tapahtumissa sekä miehille että naisille tarjottiin mahdollisuus kuntotestaukseen. Lisäksi tarjottiin tietoa ravinnosta, terveydestä ja liikunnasta sekä paikallisista liikuntamahdollisuuksista. Tapahtumat olivat erittäin suosittuja ja saivat hyvän osanoton sekä yleisöltä että medialta. Haastepyöräily Haastepyöräilykampanjan viehätys ja kiinnostus on säilynyt molemmissa maakunnissa vuodesta toiseen. Kampanjaan osallistui Varsinais- Suomessa 21 ja Satakunnassa 23 kuntaa. Kampanjassa kymmenen kilometrin mittaisten pyöräilysuoritusten määrästä kilpailtiin nyt kahdessa sarjassa kunnan asukasluvun mukaan. Varsinais-Suomessa Haastepyöräilyn aikana tehtiin kaikkiaan kirjausta. Varsinais-Suomen kunnista mukana olivat Aura, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantalin saaristo-osat, Nousiainen, Oripää, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Somero, Taivassalo, Tarvasjoki, Turku ja Vehmaa. Nummen Pyörä ja LiikU lahjoittivat palkinnoiksi kaksi polkupyörää. Pyörät menivät Pyhärantaan ja Somerolle. Lisäksi Liikenneturva lahjoitti pyöräilykypärät jokaiseen kuntaan palkinnoiksi. Satakunnassa jo 21. kerran järjestetyssä Haastepyöräilyssä tehtiin kirjausta. Mukana Satakunnasta olivat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Parkano, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Intersport Pori ja LiikU lahjoittivat palkinnoiksi kaksi polkupyörää, jotka menivät Kihniöön ja Kokemäelle. Lisäksi jokaiseen kuntaan lahjoitettiin polkupyöräkypärä ja muita palkintoja. Mestariliikkuja- ja Kisälliliikkuja -kampanja Haastepyöräilyjen yhteydessä järjestetty Mestariliikkujakampanja järjestettiin tänä vuonna kahdennentoista kerran Satakunnassa ja viidennen kerran Varsinais-Suomessa. Kampanjan tavoite on motivoida lounaissuomalaisia liikkumaan tarjoamalla heille haasteellinen tehtävä tavoitella Kisälli- tai Mestariliikkuja -titteliä. Kampanjassa kerättiin tehtyjä pyöräily -, rullaluistelu tai sauvakävelysuorituksia henkilökohtaiseen Mestariliikkujakorttiin. Mestariliikkujatittelin ansaitsi, jos pyöräili vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä 900 km, rullaluisteli vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä 600 km tai sauvakäveli vähintään 30 kertaa eri päivinä yhteensä 200 km. Kisälliliikkuja -kampanjan matkat olivat puolitetut. Mestariliikkujat palkitaan mitalilla ja diplomilla ja Kisälliliikkujat diplomilla. 10

10 Satakunnassa Mestariliikkujiksi nimettiin 116 ja Kisälliliikkujiksi 5 henkilöä. Mestariliikkuja - palkitsemistilaisuus järjestettiin Karvia -talolla. Varsinais-Suomessa kuudetta kertaa järjestetty kampanja sai liikkeelle 47 Mestariliikkujaa ja 9 Kisälliliikkujaa. Heistä suurin osa oli suorittanut vaadittavan matkan pyörällä. Palkitsemistilaisuus pidettiin Laitilassa. Kampanjassa poljettiin yhteensä km. LiikU ja Satakunnan Hiihto ry järjesti talven Mestariliikkujakampanjan ensimmäistä kertaa. Kampanjassa kerättiin tehtyjä hiihto-, sauvakävely- ja lumikenkäilysuorituksia henkilökohtaiseen Mestariliikkujakorttiin. Mestariliikkujatittelin ansaitsi, jos suorituksia tuli vähintään 35 kertaa eri päivinä yhteensä 500 km. Kisälliliikkuja -kampanjassa suorituksia tuli olla vähintään 20 kertaa ja 250 km. Yhteistulokseen hyväksyttiin kaikki suoritustavat, joten huono lumitilannekaan ei vaikuttanut. Mestariliikkujia oli 36 henkilöä ja Kisälliliikkujia 12 henkilöä. Osallistujia oli 15 eri Satakunnan kunnasta ja suurin yksittäinen henkilön hiihtämä määrä oli 1282 km. Palkitsemistilaisuus järjestettiin keväällä Jämillä. Kesport Jämi ja Häijään urheilutarvike lahjoittivat palkinnoiksi suksipaketit ja LiikU jakoi muita palkintoja. Työyhteisöliikunta Yhteisöliikunnan tavoitteena on ollut toteuttaa yhteistyössä eri järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa hankkeita ja koulutuksia vahvistamaan terveysliikuntatoimintaa. Tulokset ovat hitaasti saavutettavissa, joten toimintaa on pyritty kehittämään pitkäjänteisesti. LiikU on ottanut määrätietoisesti vastaan työyhteisöliikunnan kehittämisen haasteen. LiikUn järjestämään työyhteisöliikuntaan osallistui kaikkiaan yli 6500 ihmistä. Patapaketti LiikU ja HC Ässät Pori Oy yhteistyössä suunniteltua Patapakettia yrityksille ja eri ryhmille kehitettiin edelleen. Patapaketit, joihin kuuluu kuusi erilaista pakettia: Yhteistyö on ylivoimaa, Paikallispeli Ässät vs. Lukko, Talviklassikko, Pallopelit, Kuntotestit ja räätälöity paketti, on tarkoitus toteuttaa ennen Ässien ottelua tavoitteena antaa hauska ja erilainen liikunta sekä jääkiekko elämys. Tapahtumia järjestettiin kauden aikana viisi, joissa oli mukana 80 henkilöä. 11

11 Verkostoyhteistyö Verkostoituminen yhä useamman toimijan kanssa on luonut mahdollisuuden määrätietoisempaan liikunnan edunvalvontaan ja toteutukseen. Vahva rooli kunto- ja terveysliikunnan tuottajana ja alueen liikuntaolosuhteisiin vaikuttajana on tehnyt LiikUsta kiinnostavan kumppanin. Tärkeimmät sidosryhmät, joiden kanssa syventynyttä yhteistyötä on toteutettu, ovat Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma, Suomen Kuntoliikuntaliitto, Soveltava Liikunta ry, kunnat, seurat, apteekit ja alueelliset latuyhdistykset. Tuloksekasta yhteistyötä on tehty myös muiden yhdistysten ja työyhteisöjen kanssa. Merkittävimpiä yhteistyöhankkeita on ollut Työterveyslaitoksen ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa tehtävä HyVe - ohjelma, jossa yrittäjille tarjottiin mahdollisuus kuntotestaukseen. Lisäksi tarjottiin tietoa ravinnosta, terveydestä ja liikunnasta sekä paikallisista liikuntamahdollisuuksista. Aikuisliikunnan henkilöstön edustajat ovat olleet jäseniä erilaisissa kehittämistyöryhmissä ja toimikunnissa. Jukka Läärä on osallistunut seuraavien toimikuntien työhön: LiikUn aikuisten liikunnan kehittämistyöryhmä Kuntoliikuntaliiton järjestöliikunnan kehittämistyöryhmä My Chance - ohjelman ohjausryhmä Tino-Taneli Tanttu on osallistunut: Liikkujan Apteekki kiertueen valtakunnalliseen kehittämisryhmään My Chance - ohjelman ohjausryhmä Juha Koskelo on toiminut seuraavissa toimikunnissa ja yhteisöissä: LiikUn aikuisliikunnan kehittämistyöryhmä Liikkuva Huittinen KKI - toiminnan ohjausryhmä Lisäksi LiikUn seurakehittäjä Tapio Saarni on toiminut Pomarkun KKI -ohjausryhmässä. Koulutus Suomen Kuntoliikuntaliitto vastaa aikuisliikunnan toimialajärjestönä kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutuksen yleisestä kehittämisestä ja lajitutkintojen koordinoinnista. LiikU ja muut SLUalueet vastaavat alueillaan kunto- ja terveysliikunnan tason koulutusten organisoinnista ja tutkintotodistusten myöntämisestä. Aikuisten harrasteliikuntakoulutuksen avulla koulutetaan aikuisten harrasteliikuntaryhmille uusia ohjaajia, nostetaan ohjaajien osaamista ja parannetaan palvelujen laatua. Koulutuksia on LiikUn alueella toteutettu avoimina tilaisuuksina tai tilauskursseina. Naisten harrasteliikuntaa toteutettiin kerran kuukaudessa kokoontuneessa ILONA-ryhmässä, jossa oli 28 osanottajaa. LIITO -hanke LIITO hankkeen toiminta-ajatuksena on aktivoida ikäihmisiä ylläpitämään omaa toimintakykyään ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä liikunnan, sosiaalisten kontaktien ja ravintotietouden keinoin. Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman tukemassa hankkeessa on mukana Naantali, Nousiainen, Masku ja Mynämäki. Kaikissa kunnissa on toiminta saatu hyvin alkuun ja ikäihmisten innostus on ollut suurta. Liikkujan Apteekki Suomen Apteekkariliiton, Hengitysliiton ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman hallinnoima valtakunnallinen Liikkujan Apteekki hanke päättyi vuonna Hankkeen viimeisenä pilottivuotena suurin tavoite oli toiminnan vakiinnuttaminen ja levittäminen valtakunnalliseksi toimintamalliksi LiikU koordinoi hanketta Lounais-Suomessa. Pilottiapteekkeja ovat olleet Uudenkaupungin II Uusi Apteekki, Apoteket i Pargas, Loimaan I Keskusapteekki, Turun VIII Linnan Apteekki ja Kaarinan Apteekki sekä Satakunnassa Porin Keskusapteekki, Porin IX Karhu Apteekki, Harjavallan Apteekki, Rauman III Keskus-apteekki ja Eurajoen Apteekki. 12

12 Liikkujan Apteekki hankkeen tavoitteena on ollut lisätä terveysliikuntaa passiivisen aikuisväestön arkeen. Apteekkihenkilökuntaa on koulutettu liikunta-asioiden puheeksi ottamisessa, jonka lisäksi valmiuksia on nostettu onnistuneesti myös lisäämällä yhteistyötä paikallisapteekkien, kaupungin terveys ja liikuntatoimen sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Liikkujan Apteekki toiminnan vakiinnuttamisessa ja levittämisessä tärkeä rooli oli Valtakunnallisella, 16 paikkakuntaa Suomessa käsittäneellä Liikkujan Apteekki koulutuskiertueella. Koulutuskiertueen asiantuntijaluennoitsijoina toimivat terveysliikunnan lääkäri, psykologi ja LiikUn harrasteliikunnankehittäjä. Psykologin tehtävänä oli tuoda esille liikunnan puheeksi ottamisen keinot. LiikUn harrasteliikunnankehittäjä kiersi luennoimassa pilottivaiheen kokemuksista. Seminaarilla tavoitettiin noin 25% kaikista Suomen apteekeista. Sosiaali ja terveysministeriö, Opetus ja kulttuuriministeriö sekä KKI ohjelma palkitsivat Karhu -apteekin ja LiikUn vuoden 2012 innovaatiopalkinnolla merkittävästä työstä terveysliikunnan kehittämisessä. My Chance -hanke ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos järjestivät Turussa seminaarin, johon osallistui 28 varsinaissuomalaisesta kunnasta 25 kunnanjohtajaa, toimialajohtajaa tai muuta viranhaltijaa. Aikalisä on noin 200 kunnassa toimiva tukiohjelma varusmiehille. Aikalisä on ennen My Chance yhteistyötä keskittynyt sosiaalisiin ja mielenterveydellisiin ongelmiin. Seminaarin tavoitteena oli yhdistää THL:n Aikalisä toiminta sekä liikuntapainotteinen My Chance toiminta mahdollisimman moneen varsinaissuomalaiseen kuntaan. Aikalisän tai sen kaltaisen toiminnan ottivat käyttöönsä monet kunnat vuoden 2012 aikana. Mukana oli sekä My Chance hankekuntia, mutta myös muita kuntia. Aikalisä toimintaa, jossa myös liikunta on mukana koordinoivat kunnat, puolustusvoimat, siviilipalvelukeskus sekä THL. Nuorten miesten hyvinvointihanke Nuorten miesten hyvinvointihanke, My Chance, päättyi vuonna Varsinais-Suomen liiton maakunnan kehittämisrahaa saaneessa hankkeessa olivat mukana Salo, Loimaa, Uusikaupunki, Turku sekä Parainen sekä Puolustusvoimien varsinais -suomen aluetoimisto, MPK (maanpuolustuskoulutusyhdistys) sekä LiikU. Hankkeessa varusmiesten valmiutta selviytyä varusmiespalveluksesta haluttiin nostaa liikuntaa lisäämällä. My Chance -liikuntatoiminta on Suomessa ainutlaatuista, sillä se on ainut toimintamalli, jossa liikkuminen perustuu ryhmätoimintaan. Hankepaikkakuntien kutsuntatilaisuuksissa on vähän tai ei lainkaan liikkuvia kutsuntoihin osallistuvia nuoria miehiä kannustettu liittymään LiikUn ja hankekuntien My Chance -liikuntaryhmiin. 13

13 Urheilutoiminta LiikU uudisti vuodeksi 2012 organisaatiotaan SLU -yhteisön valitseman strategian suunnassa. Tässä strategiatyössä nousivat keskiöön seuratoiminta ja urheilijan polku tukitoimineen. Samanaikaisesti toteutetun huippu-urheilun muutostyön keskeisiä viestejä ovat olleet mm. valmentajien osaamisen kehittäminen, monipuolisen harjoittelun kasvattaminen ja yhteistyön lisääminen paikallistasolla. LiikU reagoi tilanteeseen perustamalla urheiluyksikön, jonka keskeisenä tehtävänä oli vastata näihin valtakunnallisiin haasteisiin mm. edistämällä urheilijoiden, seurojen valmentajien ja toimihenkilöiden sekä urheiluakatemioiden toimintaedellytyksiä ja paikallista yhteistyötä. Yksikön toiminnasta vastasivat kehittämispäällikkö Jukka Pelkonen ja seurakehittäjä Tapio Saarni. Tukipalveluiden osalta toimistosihteeri Sari Heinosen työpanoksesta kohdennettiin osa urheiluyksikön tueksi. Työryhmät Urheiluyksikkö toteutti laajan toimintaympäristön kartoituksen ja haastattelukierroksen tammi- ja helmikuun aikana. Yksikön tekemän työn ja toiminnan suunnittelun tueksi perustettiin useita asiantuntijaryhmiä eri osa-alueille, mm. seurojen toiminnanjohtajille sekä valmennuspäälliköille. LiikUn hallitus nimesi näistä työryhmistä kaksi, joihin osallistuvat seuraavat henkilöt; Urheilijan Polku: Pasi Koski pj (LiikUn hallitus), Mika Korpela (Turun Seudun Urheiluakatemia), Jari Mäkelä (SSA Satakunnan Urheiluakatemia), Marja Miettinen (TuNMKY), Jarno Haanpää (SPL Satakunta), Timo Saarikoski (Rauman Lukko), Mika Tyrkkö (SUL) ja Jukka Pelkonen. Seuratoiminnan kehittämisryhmä: Satu Mikola pj (LiikUn hallitus), Markku Mattila (LiikUn hallitus), Pasi Koski (LiikUn hallitus), Mika Mikola (V -S pesis), Ville Lintunen (FBC Turku), Kristiina Grönroos (SLU), Seppo Välimäki (NoNo), Mika Ruuhiala (Hiisirasti) ja Tapio Saarni. Seuratoiminnassa olevien päätoimisten valmennus- ja junioripäälliköiden sekä valmentajien määrä on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Kyseisten henkilöiden avulla urheiluseurojen toiminta on kehittynyt yhä ammattimaisempaan suuntaan ja laatu harjoituksissa sekä valmennustoiminnan organisoinnissa on parantunut näissä seuroissa. LiikU käynnisti seurojen päätoimisten valmennuspäälliköiden ja valmentajien kanssa paikallisen verkoston, joka pyrkii edistämään maakunnallisesti valmentajien asemaa, arvostusta, verkostoitumista ja osaamista. Verkosto kokoontui neljästi vuoden aikana ja lisäksi työn seurauksena järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Koulutus Urheiluyksikön koulutustoiminnan sisältöihin kuuluvat mm. ohjaaja- ja valmentajakoulutus, seuratoimijoiden ja seurajohdon koulutus, järjestyksenvalvojakurssit ja monet muut seuroille suunnatut keskeiset sisällöt. Koulutuksia toteutettiin pääsääntöisesti yhteistyökursseina kuntien, lajiliittojen, Suomen Valmentajien, urheiluakatemian sekä seurojen ja seurayhtymien kanssa räätälöiden. Koulutusvuosi oli vilkas ja erityisesti valmentajiin kohdistuneet koulutukset lisääntyivät. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova käynnisti Satakunnan alueella kaksi Lasten liikunnan ammattitutkintoa. LiikU oli mukana tutkintojen markkinoinnissa ja toteuttamassa osaa koulutuksen liikuntasisällöistä. Rauman kurssi oli kohdennettu erityisesti Rauman Lukon valmentajille ja kolmantena yhteistyötahona toimi Suomen Jääkiekkoliitto. Porissa koulutuksen osallistujat ovat eri seuroista ja kouluista. Molemmat koulutukset jatkuvat vuonna Liikunnan aluejärjestöjen VOK -koulutusjärjestelmä uudistettiin vuoden 2012 aikana. Valtakunnallinen sisältöä koordinoiva suunnitteluryhmä koostui aluejärjestöjen koulutusvastaavista ja Olympiakomitean osaamisyksikön työntekijöistä. LiikUn edustajana työryhmässä oli Jukka Pelkonen. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden eri lajeissa ja seuroissa toimivien valmentajien väliseen verkostoitumiseen ja osaamisen jakamiseen. Kahdestatoista koulutuksesta muodostuva perusrunko SLUn luoman kansallisen VOK:in perusteisiin ja sen kokonaislaajuus on 50 h. VOK-1 koulutus koostuu 12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Lisäksi koulutukseen osallistuja suorittaa mahdolliset lajiliiton edellyttämät lajiopinnot, joista jokaisen koulutukseen osallistuvan lajin kanssa sovitaan erikseen. Käytännön tasolla VOK -koulutusten toteutus käynnistyy vuoden 2013 aikana. 14

14 Satakunnan urheiluakatemian yläkoulun valmennusluokkien seitsemän yhteistyöseuran kanssa toteutettiin laaja valmentajiin kohdistunut koulutushanke. Eri lajien valmentajille kohdistettu koulutusketju sai erinomaisen vastaanoton ja eri lajien valmentajien välinen vuorovaikutus parani. Kouluttajina toimivat valtakunnan parhaat liikuntaalan asiantuntijat, tilaisuuksiin osallistui yli 100 valmentajaa. Kuntien kanssa tehtävä koulutusyhteistyö lisääntyi merkittävästi. Koulutusta tarjottiin aloittaville ohjaajille, kokeneemmille valmentajille ja seuratoimijoille. Vakka-Suomessa käynnistettiin uusi koulutuskokonaisuus Rauman, Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan ja Eurajoen seuroille, missä kunnat maksoivat seurojen puolesta koulutuskulut. Vastaavaa yhteistyötä jatkettiin Turun seudulla yhdentoista kunnan Rajatonta Liikuntaa hankkeen avulla ja lisäksi koulutusyhteistyötä tehtiin mm. Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään kuntien kanssa. Suomen Valmentajat ry käynnisti viime vuonna ASPA tiimin kehittämään laji-, seura- ja jäsenpalveluitaan, sekä valmentajakoulutuksen kehittämistä. LiikUn Jukka Pelkonen kutsuttiin mukaan kehittämisryhmään. Kouluttajina eri tilaisuuksissa ovat toimineet: Kristiina Grönroos, Pasi Koski, Jarmo Katila, Jyri Leppäkoski, Veini Hautamäki, Tea Järvinen, Juhani Lukka, Tuomo Nelimarkka, Jorma Liiho, Marja Miettinen, Katja Pahkala, Päivi Vilén, Mika Tyrkkö, Pasi Pihlavisto, Kari Tuominen, Risto Tarkiainen, Kari Ekman, Erik Piispa, Sami Kalaja, Mika Saari, Jarkko Finni, Laura Tast, Kari Uusikylä, Roope Mäkelä, Jukka Pelkonen ja Tapio Saarni. Seuran hallinnon ja kehittämiskoulutuksessa suosituimpia koulutuksia ovat urheiluseuran talouteen ja verotukseen liittyvät koulutukset. Näitä järjestettiin vuonna 2012 yhteensä seitsemän erilaista koulutusta tai seminaaria. Toiseksi suositumpia ovat vetäjien rekrytointiin ja johtamiseen liittyvät koulutuskokonaisuudet. Seurojen päätoimisten verkostotapaamiset ja erilaiset heille kohdistetut koulutukset ovat edelleen olleet kiinnostavia ja LiikU on pyrkinyt järjestämään ajankohtaisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia tälle kohderyhmälle. Vuonna 2012 näitä tilaisuuksia oli yhteensä 11. Seurakehittäjän apuna oli työryhmä, johon kuuluivat Janne Koivisto SPL:n Satakunnan piiri, Ville 15 Tuovinen Porin Golfkerho, Kristiina Grönroos SLU, Työhön kutsu-hanke, Raija Eklund Rauman Naisvoimistelijat ja Anu Heikkola Säkylän Urheilijat. Työryhmä sai aikaiseksi kehittämislistan, jota LiikU voi toteuttaa vuosina Seurojen puheenjohtaja ja sihteeritoimintojen kehittämiseksi perustettiin vuonna 2012 työryhmä johon kuuluivat Maija Rosenqvist Melamajavat, Kari Miettinen Pesäkarhut, Anssi Perämäki Luvian Veto, Jorma Liiho LiikUn kouluttaja. Työryhmän lähiajan tavoitteeksi tuli laatia perehdyttämiskoulutus seuroja varten. Auditoinnit Nuorisourheilun laatuseurojen Sinettiauditointeja järjestettiin ennätysmäärä LiikUn alueella yhdessä lajiliittojen kanssa. Yhteensä auditointeja oli 21. Auditoinneissa toteutetaan seurojen tekemän työn laatutason tarkastusta suhteessa sinettiseuratoiminnan kriteereihin. Viime vuoden aikana LiikUn alueella auditoitiin seuraavat seurat: Turun Ringette, Judoseura Fudoshin, Vammalan seudun Voima -hiihto, Maskun Tempo (judo), Turun JuJutsu-seura, Pargas IF (hiihto), Saaristomeren Melojat, Porin Shotokan Karate, Pöytyän Urheilijat (hiihto), Tanssiurheiluseura Fregolina, Tanssiurheiluseura Là Team, Tanssiurheiluseura Swivel ry, Salon Vilpas (yleisurheilu), Kankaanpään Seudun Leisku (yleisurheilu), Noormarkun Nopsa (yleisurheilu), Salon Palloilijat, Salon Uimarit, Naantalin Taekwondo, Turun Pursiseura, VG-62 ja Sukellusseura Simppu. Urheiluakatemiayhteistyö LiikU käynnisti tiiviin yhteistyön urheiluakatemiaverkoston kanssa. Vuonna 2012 painopiste oli Porissa SSA Satakunnan urheiluakatemian kanssa, jonka strategiatyö toteutettiin LiikUn toimesta. Huippu-urheilun muutostyössä paikallisilla urheiluakatemioilla on keskeinen rooli Urheilijan polun tukemisessa. Strategian avulla pyrittiin ratkaisemaan, miten onnistumme auttamaan satakuntalaisia nuoria matkallaan huippu-urheilijaksi. Työstön kautta syntyivät suuntaviivat (PUP / Porilainen Urheilijan Polku) satakuntalaisen urheiluakatemian kehittämiselle. Akatemia kattaa jatkossa urheilijan polun alakoulusta aina kolmannelle asteelle saakka. Akatemiaan kuuluvan Kuninkaanhaan yläkoulun kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä mm. valmennus- ja

15 liikuntaluokkien pääsykokeiden ja valmennuksen teemapäivien muodossa. Joulukuussa 2012 LiikU teki SSA:n kanssa sopimuksen koordinaattoripalvelujen toteuttamisesta. Vuonna 2013 työssä aloittaa Jukka Pelkonen. Turun seudun urheiluakatemian osalta yhteistyö on käynnistynyt toimintaan tutustumalla, jatkotoimien osalta on sovittu mm. koulutustoiminnan kumppanuutta. Lajiliittoyhteistyö Lajiliittojen kanssa jatkettiin aktiivista yhteistyötä monella eri toimintasektorilla kehittämistilaisuuksista erilaisiin tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin asti. Eräs mielenkiintoisimmista yhteistyökokeiluista tehtiin SPL:n Satakunnan piirin kanssa. Pilottihankkeessa oli mukana kolme jalkapalloseuraa ja tavoitteena oli löytää seurojen välille yhteistyömuotoja. Kaikkien kolmen seuran kehittämiskohteiksi valittiin valmentajien verkottuminen ja heidän osaamisensa lisääminen. Lisäksi jokainen seura valitsi yhden oman kehittämiskohteen, jota ne lähtivät toteuttamaan. Yhteistoiminta jatkuu vuonna Seuratuki Suurimmat tuet myönnettiin vähävaraisten lasten ja nuorten liikuttamiseen, mikä oli tämän vuoden painopistealue. Turun Weikot sai euroa ja ja Turun Nappulaliiga sai euroa. Muut tuet olivat 1000 ja 8000 euron välillä. Muut toiminnot Seuroille suunnattua viestintää kehitettiin aloittamalla uusi palvelu, kuusi kertaa ilmestynyt Seuratoiminnan uutiskirje. Uutiskirjeen sisältö rakentuu mm. ajankohtaisista seura-asioista, valmentamisen osiosta, koulutusinfosta ja respect osiosta. Seurojen ja valmentajien rekisteritietoja päivitettiin LiikUn järjestelmään, kirjepostin sijaan viestintää valmentajille pyrittiin tehostamaan suoran sähköpostijakelun kautta. LiikU on järjestänyt jo kymmenen vuoden aikana järjestyksenvalvojakoulutuksia Satakunnassa, mutta toimintavuonna saatiin myös Turussa järjestettyä ensimmäinen järjestyksenvalvojan peruskoulutus. Yhteensä koulutuksia oli 4 neljä kpl ja niissä oli yhteensä 66 osanottajaa. Lounais-Suomen Urheilugaalan palkitsemistilaisuuden juonsivat Marianne Harjula ja Arto Aunola. OKM:n myöntämä suora seuratuki seuratoiminnan kehittämiseen on saanut jo pysyvän käytännön. Seuraväki pitää tärkeänä, että tämä tuki on myös tulevaisuudessa käytössä. Vuoden alussa järjestettiin avoimia ja tilattuja koulutustilaisuuksia, joissa kerrottiin kehittämistuen kriteereistä, miten tehdään hyvä hanke ja miten täytetään hakulomake. LiikUn alueelta tuli yhteensä 185 hakemusta ja haettu tukisumma oli n. miljoona euroa. Näistä hakemuksista hyväksyttiin 48 kpl ja tukea näille seuroille myönnettiin euroa. 16

16 Palkitseminen Pohjola palkinto on SLU:n ja Pohjola-yhtiöiden yhdessä jakama palkinto seuroille. Hyvä Seura palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin liikunnan myönteistä merkitystä ihmiselle ja koko yhteiskunnalle sekä kiittää liikunta- ja urheiluseuroja niiden tekemästä arvokkaasta työstä. Vuonna 2012 alueelliset Pohjola-palkinnot myönnettiin Satakunnassa Pesäkarhuille ja Varsinais-Suomessa Turun Urheiluliitolle. LiikUn ansiomerkit LiikU myöntää vuosittain ansiomerkkejä seuratoiminnassa ansioituneille henkilöille. Ansiomerkin saaneet ovat ohessa. LiikUn standaari Salon Viesti, Aarnio Lasse (Turun Sanomat), Euran Raiku, Turun Weikot Kultainen ansiomerkki Lehtiranta Seppo (Tanssiurheiluseura Swivel), Autio Markku (Yläneen Kiri), Aaltonen Veikko (Yläneen Kiri), Laaksonen Tapani (Turun Voimistelijat) Hopeinen ansiomerkki Pihala-Järvinen Anne (Tanssiurheiluseura Swivel), Virtapohja Kalle (Turun Sanomat), Heikkilä Antti (Turun Voimistelijat), Kangas Jyrki (Maskun kunta), Tervonen Sulo (Perttelin Peikot), Kiilunen Toivo (Turun Voimistelijat), Kemppinen Harri (Perttelin Peikot), Lysi Keimo (Turun Voimistelijat) Tunnustuslevyke Kuusisto Simo (Yläneen Kiri), Kiviluote Harri (Euran Raiku), Pinomäki Viljo (Yläneen Kiri), Koskinen Aate (Euran Raiku), Nummela Lasse (Euran Raiku), Kotilehto Harri (Euran Raiku), Salonen Seija (Yläneen Kiri), Airaksinen Esko (Euran Raiku) Muistomitali Kartila Matti (Pohjois-Savon Liikunta) Kuvassa vuoden palkitut seuratyöntekijät. 17

17 Vuoden parhaat urheilijat ja teot LiikU valitsi vuoden 2012 parhaat yhdessä Turun, Porin ja Rauman Urheilutoimittajien kerhojen kanssa. Valinnat tehdään erikseen Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilta. Vuoden 2012 valinnat olivat: Urheilukulttuurin edistäjä, Satakunta: Raumam Boja Urheilukulttuurin edistäjä, Varsinais-Suomi: Turku 2011 säätiö: More than a Game näyttely Elämänura, Satakunta: Ketola Veli-Pekka Elämänura, Varsinais-Suomi: Ylönen Urpo Urheiluvaikuttaja, Satakunta: Pessi-Järvenpää Päivi Urheiluvaikuttaja, Varsinais-Suomi: Turun kaupungin liikuntalautakunta Vuoden urheiluteko, Satakunta: Kuninkaanhaan koulu Vuoden urheiluteko, Varsinais-Suomi: Power Cup Vuoden joukkue, Satakunta: Vammalan Lentopallo ry Vuoden joukkue, Varsinais-Suomi: Loimaan Korikonkarit ry/bisons Vuoden valmentaja, Satakunta: Flink Juha Vuoden valmentaja, Varsinais-Suomi: Rajamäki Marko Vuoden nuori urheilija, Lounais-Suomi: Mattsson Matti Vuoden urheilija, Satakunta: Tähti Leo-Pekka Vuoden urheilija, Varsinais-Suomi: Nieminen Jarkko Vuoden Liikkaope: Wahlsten Veijo Vuoden kouluttaja: Leino Satu Vuoden Työyhteisöliikuttaja: Hartela Oy Vuoden seuratyöntekijät Aho Tuire Karvian Kiri ry Anttila Tea Kosken Kaiku ry Byman Pål Kimito Sportförening rf Hakamäki Hannu Maskun Tempo ry Hakamäki Jaani Liedon Kyokushin ry Helin Juhani Piikkiön Kehitys ry Hinttu Matti Jämin Jänne ry Holmström Merja Saariston Polku ry Huunonen Marko Kaarina Motocross ry Jalava Urho Koiviston Isku ry Kallio Päivi Sauvon Naisvoimistelijat ry Kallio Veikko Merikarvian Into ry Kantomäki Ritva Nakkilan Vire ry Korhonen Tiina Euran Raiku ry Kössi Hermann Paimion Urheilijat ry Lehto Vesa Mynämäen Vesa ry Mallius Anne Pomarkun Naisvoimistelijat ry Mauno Erkki Turun Seudun Ampujat ry Männikkö Merja Karinaisten Kunto ry Nieminen Jarkko Rauman Salba ry Nokka Katja Rasti 88 ry Närvä Eino Kustavin Ahto ry Peltomäki Veikko Huittisten Latu ja Polku ry Petäjä Harri Lavatanssikerho Sekahaku ry Raitoharju Katja Köyliön Lallit ry Ruusunen Heli Turun Kisa-Veikot ry Saurén Antti Tarvasjoen Urheilijat ry Talvinen Jonne Budoseura Ippon ry, Leisku salibandy, LP Junioripesis ry Toivola Marko Loimaan Korikonkarit ry Uusitalo Keijo Eurajoen Keilailuliitto ry Valta Juha-Pekka Marttilan Murto ry Waltari Harri Aurinko Golf ry Vehanto Auli Härkätien Vaeltajat ry Vettenranta Johanna Vammalan Naisvoimistelijat Virtanen Henri Oripään Urheilijat ry Virtanen Tiina Raision Pyryt ry Vuori Johanna Someron Pallo Juniorit ry Väätäjä Santeri Aboa Aquanauts ry 18

18 Hallitus Timo Santavuo pj., edustaminen ja johtaminen Anne-Mari Virolainen varapj., yhteiskuntasuhteet Henry Toivari vpj., henkilöstö ja talous Päivi Helin lapset ja nuoret Heikki Grönlund aikuisten liikunta Pasi Koski lapset ja nuoret Markku Mattila seuratoiminta Satu Mikola seuratoiminta Tiina Okko viestintä Antti Vuolanne kuntayhteistyö Anu Oittinen koulupäivän liikunnallistaminen Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen nimeämään työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi Pasi Koski, Heikki Grönlund sekä aluejohtaja. Lisäksi hallituksen nimeäminä apueliminä toimivat seuraavat työryhmät: Yhteiskuntasuhteet ja etutyö: pj. Anne- Mari Virolainen, Henry Toivari, Antti Vuolanne ja Jari Haapanen. Seuratoiminnan kehittämisryhmä: pj. Satu Mikola, Markku Mattila, Mika Mikola, Pasi Koski, Ville Lintunen, Kristiina Grönroos, Seppo Välimäki, Mika Ruuhiala ja Tapio Saarni. Koululiikunnan työryhmä: pj. Päivi Helin, Anu Oittinen, Timo Stenfors, Krista Tuomisto, Juha Teräsvasara, Anna Pakkanen, Juha Virtanen ja Karita Toivonen. Urheiljan polku kehittämisryhmä: pj. Pasi Koski, Mika Korpela, Jari Mäkelä, Marja Miettinen, Mika Tyrkkö, Jarno Haanpää, Timo Saarikoski ja Jukka Pelkonen. Aikuisliikunnan kehittämisryhmä: pj. Heikki Grönlund, Harri Helajärvi, Leena Haanpää, Jukka Läärä ja Juha Koskelo. Viestinnän ja markkinoinnin työryhmä: pj. Tiina Okko, Hanna Pitkänen ja Maija Arosuo. LiikUn hallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan ratifioida SLU:n syysvuosikokouksessa päätetyt valinnat, jotka yhdistävät kaikkia liikuntajärjestöjä. Näillä valinnoilla viedään yhteisesti eteenpäin visiota Olemme maailman liikkuvin urheilukansa vuonna LiikU päätti jatkaa Turun seutukunta - hyvinvoinnin malliseutukunta liikunnan keinoin -hankkeen hallinnointia. Hanke on yhdentoista kunnan yhteinen hanke. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Reijo Hakorinta. LiikUn hallitus valitsi edustajia SLU:n kokouksiin ja hyväksyi LiikUlle uusia jäseniä. Hallitus seurasi SLU:n toimintaa yleisesti ja etenkin toimintatapaja resurssiselvitystä sekä siihen liittyvää yhteistä alueiden johtamisjärjestelmää. Uuden järjestön strategiaa ja sääntöjä esiteltiin koko liikuntajärjestökentälle Turussa. Samassa yhteydessä julkistettiin uuden järjestön virallinen nimi - Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio Valo ry. SLU:n syysvuosikokous järjestettiin Turussa LiikU oli mukana järjestelyissä ja SLU:n vuosikokouksen puheenjohtajana toimi LiikUn pj. Timo Santavuo. Hallitus seurasi tiiviisti LiikUn toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista. Toimikuntien ja työryhmien työskentelyn etenemistä seurattiin eri raportein hallituksen kokouksissa. Samoin seurattiin eri hankkeiden etenemistä ja tehtiin niitä koskevia päätöksiä. LiikU oli edistämässä kunnallisvaaliteemoja, mukana järjestämässä vaikeasti hengityssairaiden lasten liikuntaharrastuksen tukemiseksi järjestettyä Henkireikägolfia yhdessä Hengitysliiton kanssa. Lisäksi Lounais -Suomen Urheilugaala päätettiin toteuttaa kolmannen kerran yhdessä urheilutoimittajien kerhojen kanssa. Kevätkokous Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Turussa, Leaf Areenan tiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Santavuo ja sihteerinä aluejohtaja Jari Haapanen. Puheenjohtaja Timo Santavuo avasi kokouksen luoden vuosikatsauksen menneeseen vuoteen. Avauksen yhteydessä kehittämispäällikkö Jukka Pelkonen esitteli uudistuvaa valmentaja ja ohjaa- 19

19 jakoulutusta (VOK). Lisäksi avauksen yhteydessä ojennettiin LiikUn pitkäaikaiselle tilintarkastaja Juhani Vähäsalolle LiikUn kultainen ansiomerkki. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin LiikUn vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta Kevätkokous valitsi ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan syysvuosikokouksessa tehtäviä LiikUn puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valintaa. Toimikuntaan valittiin Keijo Ketonen pj., Saara-Sofia Sutela, Hannu Aaltonen, Reijo Kallio, Jukka Tuominen ja sihteeriksi aluejohtaja Jari Haapanen. Kevätkokous päätti LiikUn jäsenmaksuksi vuodeksi 2013 hallituksen esityksen mukaisesti 26 euroa jäseneltä. Kokouksessa oli läsnä seitsemän LiikUn jäsenyhdistystä. Syyskokous Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Turussa, SOKOS-hotelli Caribiassa Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Valpola ja sihteerinä oli aluejohtaja Jari Haapanen. Kokouksessa oli edustettuna 13 LiikUn jäsenyhdistystä. Kokouksen avauspuheenvuorossa puheenjohtaja Timo Santavuo kertoi lyhyesti liikuntajärjestökentän muutostyöstä ja LiikUn osallisuudesta siinä. Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kenttäjohtaja Aino-Maija Siren kuvasi valmisteilla olevaa uutta järjestöä, sen lähtökohtia ja nykytilannetta sekä alueiden johtamismallia. Tavoitteena uudistuksella on lisätä paikallistasolla tapahtuvaa liikuntaa ja sen kehittämistä sekä tukemista. Kehittämispäällikkö Karita Toivonen esitteli kokouksen osanottajille Liikkuva koulu hanketta sekä seuroille maksutonta seurakoulutusta. Kokous hyväksyi LiikUn toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi Kokous valitsi ehdollepanotoimikunnan esityksestä LiikUn varapuheenjohtajaksi Anne-Mari Virolaisen Liedosta. Hallituksen jäseniksi vuosiksi valittiin Päivi Helin Eurasta (vastuualueena nuorten liikunta), Heikki Grönlund Turusta (vastuualueena urheillen terveyttä), Martti O. Virtasen Raumalta (vastuualueena seuratoiminnan laatu ja toimivuus) sekä Tiina Okko Turusta (markkinointi ja viestintä). Tilintarkastajiksi vuodeksi 2013 valittiin Olavi Ala-Nissilä KHT ja Veikko Kokkonen HTM sekä heille varahenkilöiksi Kalle Laaksonen KHT ja Toni Koivu HTM. 20

20 LiikUn jäsenet Järjestöjäsenet (36 kpl) Hengitysliitto HELI ry, Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry, Lounais-Suomen Taitoluistelu ry, Paavo Nurmi - keskus kannatusyhdistys ry., Satakunnan Hiihto ry, Satakunnan Pesäpallo ry, Satakunnan Suunnistus ry, Soveltava Liikunta SoveLi ry, SPL:n Satakunnan piiri ry, SPL:n Turun piiri ry, Suomen Ampumaurheiluliitto ry, Suomen Jousiampujain liitto ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry, Suomen Jääkolkkaliitto ry, Suomen Koripalloliitto ry, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry, Suomen Käsipalloliitto ry, Suomen Lentopalloliitto ry, Suomen Moottoriliitto ry, Suomen Pesäpalloliitto ry, Suomen Ratsastajain liitto ry, Suomen Ringetteliitto ry, Suomen Salibandyliitto ry, Suomen Taitoluisteluliitto ry, Suomen Tennisliitto ry, Suomen Voimisteluliitto Svoli ry, SVUL:n Satakunnan piiri ry, SVUL:n Varsinais-Suomen piiri ry, TUL:n Satakunnan piiri ry, TUL:n Varsinais-Suomen piiri ry, Varsinais-Suomen Hiihto ry, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Varsinais-Suomen Pesis ry, Varsinais-Suomen Suunnistus ry, Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry, Varsinais- Suomen Yleisurheilu VARSY ry, Liikunta- ja urheiluseurajäsenet (224 kpl) Aboa Aquanauts ry, Agility-Team Turku ry, Ahlaisten Urheilijat ry, Angelniemen Ankkuri ry, Aura Golf ry, Auranmaan Painiseura ry, Aurinko Golf ry, BC Sisu ry, Budokwai ry/ Taekwondo Team Turku, Eurajoen Keilailuliitto ry, Eura- Kauttuan Urheilijat ry, Euran Naisvoimistelijat ry, Euran Pallo ry, Euran Raiku ry, FC Halikko ry, FBT Karhut United ry, Fera ry, Floorball Club Turku (FBC) ry, Grappling Team Pori ry, Groove Jam ry, Harjattula Golf & Country Club ry, Hiisirasti ry, Hinnerjoen Yritys ry, Hirvensalon Heitto ry, Honkajoen Seudun Urheilijat ry, Honkilahden Vesat ry, Huittisten Liikunta ja Voimistelu ry, Huovinretki ry, Ihoden Kiri ry, Kaarinan Naisvoimistelijat ry, Kaarinan Pojat ry, Kalannin Vankka ry, Kankaanpään Maila ry, Kankaanpään Urheilijat ry, Kankaanpään Seudun Leisku ry, Kankaanpään Suunnistajat ry, Kankaanpään Voimistelijat ry, Karkun Hyvinvointikeskus Tietoisuuden ystävät ry/sastamalan Aikikai ry, Karunan Urheilijat ry, Karvian Kiri ry, Kiekko-67 Juniorijääkiekko ry, Kiikoisten Kirma, Kiskon Kiskojat ry, Kokemäen Kerhoampujat ry, Kokemäen Kova-Väki ry, Kokemäen Naisvoimistelijat ry, Kortelan Ryhti ry, Kosken Kaiku ry, Kotimäen Ratsastajat ry, Kuparikiekko Jr ry, Kustavin Ahto ry, Kuusjoen Humu ry, Kyläsaaren Kajastus ry, Köyliim Mölkky-03, Köyliön Lallit ry, Lahjan Tytöt ry, Laitilan Jyske ry, Lapin Salama ry, Lassilan Louhu ry, Lauttakylän Luja ry, Lavatanssikerho Sekahaku ry, Lavian Kisa ry, Liedon Kyokushin ry, Liedon Naisvoimistelijat ry, Liedon Pallo ry, Liedon Parma ry, Liikkeelle K-18 ry, Liikuntaseura Naantali ry, LJ-Kilpi-konnat ry, Loimaan Jankko ry, Loimaan Korikonkarit ry, Loimaan Palloilijat Junioripesis ry, Loimi-Kiekko ry, Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry, Luvian Ratsastajat ry, Luvian Veto ry, Maarian Mahti ry, Maarian Reipas ry, Marttilan Murto ry, Maskun Kataja ry, Merikarvian Seudun Ampujat ry, Merimaskun Ahto ry, Mesuca Basket ry, Metsämaan Urheilijat ry, Muurlan Vihuri ry, Mynämäen Isku ry, Mynämäen Seudun Latu ja Polku ry, Naantalin Löyly ry, Naantalin Taekwondo ry, Naantalin Voimistelijat ry, Nakkilan Paterit ry, Nakkilan Vire ry, Nautic Club Urheilusukeltajat ry, Nesteen Soutajat ry, Nice Futis ry, Noormarkun Koitto ry, Noormarkun Nopsa ry, Nousiaisten Susi ry, Oripään Urheilijat ry, Paattisten Pamaus ry, Paimion Haka ry, Paimion Naisvoimistelijat ry, Paimion Rasti ry, Paimion Urheilijat ry, Paraisten Nappulat ry, Paraisten Sport ry, Peimarin Latu ja Polku ry, Perniön Urheilijat ry, Perttelin Peikot ry, Petanque Club de Pori ry, Piikkiön Karhu ry, Piikkiön Kehitys ry, Piikkiön Palloseura ry, Porin Jujutsuseura ry, Porin Judoseura Fudoshin ry, Porin Kendoseura ry, Porin Minigolf-Aces ry, Porin Naisvoimistelijat ry, Porin Narukerä ry, Porin Salibandyseura ry, Porin Shotokan Karate Dojo ry, Porin Tae Kwon Do ry, Porin Taitoluistelu ry, Porin Tarmo ry, Porin Ässät ry, Punkalaitumen Kunto ry, Pyhärannan Myrsky ry, Pöytyän Urheilijat ry, Raisio Futis ry, Raision Kuula ry, Raision Loimu juniorit ry, Raision Nuorisokiekko ry, Raision Pyryt ry, Raision Rinkka ry, Raision Taitoluistelijat ry, Rauman Judoseura Samurai ry, Rauman Latu ry, Rauman Lukko ry, Rauman SalBa ry, Rauman Taitoluistelijat ry, Rauman Urheilijat ry, Reposaaren Urheilijat ry, Runosmäen Urheilijat ry, Ruskon Naisvoimistelijat ry, Ruskon Yritys ry, Rymättylän Soihtu ry, Salibandy Naantali ry, Salo Golf ry, Salon Karateklubi ry, Salon Moottoriseura ry, Salon Raittiusyhdistys ry/luk, Salon Ratsastusseura ry, Salon Vilpas koripallo ry, Satakunnan Kansansoutu ry, Sauvon Naisvoimistelijat ry, Sauvon Urheilijat ry, SBS Wirmo ry, Segelföreningen i Björneborg BSF ry, Siikaisten Sisu ry, Skating Team Raisio ry, Someron Esa ry, Someron Liikunta ry, Someron Pallo lentopallo ry, Suomen Yuishinkai ry, Säkylän Karhukopla ry, Säkylän Naisvoimistelijat ry, Säkylän Urheilijat ry, Taivassalon Tahti ry, Tanssiseura Oikea Rytmi ry, Tanssiurheiluseura Bolero ry, Tanssiurheiluseura DC Diamond ry, Tanssiurheiluseura Fregolina ry, Tanssiurheiluseura Swivel ry, Tarvasjoen Urheilijat ry, TPS Juniorijääkiekko ry, TPS Salibandy ry, Turku Aikikai ry, Turku-Pesis ry, Turun Atleettiklubi ry, Turun Ju-Jutsuseura ry, Turun Kisa- Veikot ry, Turun Kontaktikarateseura ry, Turun Laskuvarjourheilijat ry, Turun Latu ry, Turun Liikuntaseura ry, Turun Nappulaliiga ry, Turun Pallokerho ry, Turun Pursiseura ry, Turun Pyrkivä ry, Turun Ratagolfseura ry, Turun Riento ry, Turun Riennon koripallo ry, Turun Riennon Taitoluistelu ry, Turun Ringette ry, Turun Seudun Agilityurheilijat ry, Turun Seudun Ampujat ry, Turun Seudun Nyrkkeilijät ry, Turun Sirkus ry, Turun Slalomseura ry, Turun Sulka ry, Turun Soutajat ry, Turun Soutupiiri ry, Turun Suunnistajat ry, Turun Toverit ry, Turun Tähtitanssi ry, Turun Urheiluliitto ry, Turun Urheiluratsastajat ry, Turun Weikot ry, Turun Voimistelijat ry, TVS-Tennis ry, Ulvilan Pesä-Veikot ry, Ulvilan Ura ry, Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry, Uudenkaupungin Ratsastajat ry, Ura-Basket ry, Vahdon Tuisku ry, Vanhankylän Alku ry, Varsinais- Suomen Veteraaniurheilijat ry, Vartsalan Sauva ry, Vasaran Pauke ry, VG-62 ry, Vehmaan Kiisto ry, Voimistelu- ja urheiluseura Kytö ry, Voimistelu ja Urheiluseura Turun Rientävä ry, Yläneen Kiri ry, Åbo Lawn-Tennis Klubb rf. Vuoden 2012 aikana LiikUn jäseneksi liittyivät seuraavat paikallisyhdistykset: Liikuntaseura Naantali ry, Porin Shotokan Karate Dojo ry, Tanssiurheiluseura DC Diamond ry, Voimistelu ja Urheiluseura Turun Rientävä ry sekä Tanssiurheiluseura Swivel ry Vuoden 2012 aikana LiikUn jäsenyydestä ovat eronneet tai poistettu Vakka-Suomen Naistiimi ry, Tang Lang Kung Fu Pori ry, Varsinaiset Vauhtitassut ry sekä Åbolands Synskadade rf. 21

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2011

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2011 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2011 Sisältö Vuosi 2011 puheenjohtajan silmin 3 Liiku asiantuntijana Lounais-Suomessa 4 Yhteiskuntasuhteet 4 Markkinointi ja viestintä 4 Talous

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2017 2018 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 26.5.2017 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2013 1 Sisältö Puheenjohtajalta 3 Liikunta elämäntavaksi! 4 Yhteiskuntasuhteet 4 Markkinointi ja viestintä 4 Talous 4 Rajattomasti liikuntaa

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2014

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2014 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2014 Sisältö Puheenjohtajalta 3 Liikunta elämäntavaksi! 4 Yhteiskuntasuhteet 4 Talous 4 Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla 5 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Turun seudun kuntien liikuntastrategia

Turun seudun kuntien liikuntastrategia Rajattomasti Liikuntaa Turun Seudulla 2011-12 Turun seudun kuntien liikuntastrategia Väliraportti liikunnan seutuyhteistyöstä 2012 Projektipäällikkö Reijo Hakorinta 14.3.2011 31.12.2012 Turun seudun kuntien

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu Ry Juha Virtanen Koululiikunnan kehittäjä Juha.virtanen@liiku.fi 0440-595204 LIIKUNTA ON ENEMMÄN KUIN

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi

Varsinais-Suomen ELY-keskus Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Jätevedenkäsittelyn vyöhykkeet vyöhykkeissä LIITE 3 (1/7) Vyöhykkeet A Viemäröity alue B Viemäröitävä alue E Peruskäsittelyn alue F Maahan imeytykseen soveltumaton alue G1 Vesistön rantavyöhyke 100 m G2

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Hannu Sulin Pyhäranta Varsinais-Suomi Laitila Loimaa Uusikaupunki Oripää Vehmaa E Taivassalo Mynämäki Nousiainen Aura Pöytyä Koski Tl Somero Kustavi

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2017, kesäkuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 4.08.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2017, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.06.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 31.01.2017 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT. Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry LIIKKUVA KOULU LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN TUKIPALVELUT Lasse Heiskanen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä KESKEISET PALVELUT KOULUILLE Mentorointi Koulutukset Kampanjat (VALO ry) Opintomatka Mikkelin liikkuviin

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.5.2015 Tapaamisen sisältö: Kuulumiset Uudistuvat sinettiseurakriteerit/ Eija Alkavat Kasva urheilijaksi kokeiluprosessit lajien toiveet yhteistyön tavasta?/ Maria Lasten

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Turku liikkuu iloiten

Turku liikkuu iloiten Turku liikkuu iloiten 5.5.2015 Ilo kasvaa liikkuen seminaari Turussa Palvelupäällikkö Ulla Soukainen Turku, varhaiskasvatus ulla.soukainen@turku.fi Turun sanomien kolumni 28.4.2015 Kehitystrendit eivät

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS. Aika: to , Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS. Aika: to , Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS Aika: to 16.2.2017, 13.00 14.50 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku Jakelu: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (-) Häkämies Kari, maakuntajohtaja V-S

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.10.2017 Ajankohtaiset asiat/ Laura Tast - Lasten ja nuorten urheilun kilpailujärjestelmät 7.11.2017 - Vuoden urheiluseura 2017 - Sinettiseurastipendit - Urheiluakatemiaohjelman

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS 1/2017

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS 1/2017 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS 1/2017 Aika: ke 18.1.2017, 13.00 15.14 Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2 Jakelu: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (x) Häkämies

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

VALO JA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT. Toimenpiteet liikkuvampaan koulupäivään 2012-2014

VALO JA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT. Toimenpiteet liikkuvampaan koulupäivään 2012-2014 VALO JA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT Toimenpiteet liikkuvampaan koulupäivään 2012-2014 Koulupäivän liikunnallistaminen 2012-2014, Valo Valtakunnallinen viestintä ja yhteiset esitteet liikuntajärjestöjen tarjonnasta

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelu Satakunnassa

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelu Satakunnassa TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2018 Päivitetty 7.8.2017 Koordinaattorin tehtävät: - Asiakasneuvonta ja koordinointi sukupolven- ja omistajanvaihdosasioissa - Omistajanvaihdosteeman koulutus- ja tietoiskutilaisuuksien

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Käyttäjätunnus: seukehi Salasana: seukehi17.

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!  Käyttäjätunnus: seukehi Salasana: seukehi17. SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! www.seuraverkko.fi/demo www.seuraverkko.fi/demo Käyttäjätunnus: seukehi Salasana: seukehi17 Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Seurojen päätehtävä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

AURA KAARINA. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke Lasse Rantala,

AURA KAARINA. Ryskettä Lounais-Suomen metsiin -hanke Lasse Rantala, AURA METSÄNHOITOTÖITÄ TARJOAVAT TOIMIJAT Raivaustyöt, taimikonhoito, nuoren metsän hoito, puiden kaato yms. pienet moottorisahatyöt, istutustyö Koneurakointi Esa Sirkiä Esa Sirkiä 0400521264 esa.sirkia@pp.inet.fi

Lisätiedot

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011)

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011) TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 11 (23.11.11) Finström Hammarland Sund Lumparland Hyvinkää Mäntsälä Myrskylä Lapinjärvi Huittinen Punkalaidun Urjala Kylmäkoski Nousiainen Aura Lieto Tarvasjoki Turku Petäjävesi

Lisätiedot