Visio 2020 RAJATONTA OSAAMISTA ELÄMYKSELLINEN OSTOS- JA LOGISTINEN KESKUS. Barentsin kansainvälinen keskus DYNAAMISTA YRITTÄJYYTTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visio 2020 RAJATONTA OSAAMISTA ELÄMYKSELLINEN OSTOS- JA LOGISTINEN KESKUS. Barentsin kansainvälinen keskus DYNAAMISTA YRITTÄJYYTTÄ"

Transkriptio

1 Visio 2020 RAJATONTA OSAAMISTA ELÄMYKSELLINEN OSTOS- JA VIERAILUKOHDE TORNIOHAPARANDA, Barentsin kansainvälinen keskus LOGISTINEN KESKUS KESTÄVÄ ELINYMPÄRISTÖ DYNAAMISTA YRITTÄJYYTTÄ

2 Rajatonta osaamista Rajaton päivähoito ja esikoulu Rajat ylittävä koulutusyhteistyö Monikieliset koulutus- ja opiskelumahdollisuudet

3 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide Rajaton päivähoito ja esikoulu Vapaasti valittava päivähoito/-esikoulu Tornio- Haaparannalla Tornio-Haaparannan päivähoitopaikkojen vaihtoa koskevan sopimuksen uudistaminen Rajat ylittävä koulutusyhteistyö Koulujen yhteiset teemat vuosittain koulutuksessa ja opetuksessa Yrittäjyys opetusohjelmassa kaikilla koulutustasoilla Vuoteen 2015 mennessä kaikilla Tornio- Haaparannan oppilailla on mahdollisuus opiskella naapurikieltä (suomi, ruotsi) - Yhteiset koulutustilaisuudet - Ystäväkoulujen välinen yhteistyö - Yhteishankkeet (henkilökunta, oppilaat) - opettajavaihto - Kansainvälinen nuorisokeskus Kirjataan opetusohjelmaan/koulutusohjelmaan Vapaehtoisen ruotsin kielen palauttaminen alakouluille Torniossa Ruotsi A2 kieleksi yläkouluille 2014 Monikieliset koulutus- ja opiskelumahdollisuudet Raja-alueen osaamisen kehittämisen voimavarana on laaja-alainen 2. asteen ja korkea-asteen koulutusyhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä. Yhteisen tahtotilan muodostaminen koulutuksen järjestämisessä Ammattilukion yhteiset toimitilat ja opetusryhmät opiskelijoille Lukion Eurolinjan vetovoimaisuuden lisääminen ja tehokkaampi markkinointi Ruotsinkielisten koulutusohjelmien järjestäminen kansainvälisten koulutusohjelmien ohessa.

4 Logistinen keskus Henkilöliikenteen kehittäminen Tavaraliikenteen kehittäminen Logistiset palvelut

5 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide Henkilöliikenteen kehittäminen Tornio-Haparanda matkakeskus Rajalla På Gränsen Henkilöliikenne rautatiellä Oulu- Tornio/Haparanda- Luulaja Risteilylaivasatama ja kuljetukset satamasta Joukkoliikennepalveluiden yhteensovittaminen Lobbaus Liikennevirastoon ja Trafikverketiin Analyysi, intressikysely ja toimenpideselvitys AIRPORT Haparanda/Tornio/Kemi Kemi-Helsinki yhteyksien parantaminen Operaattorin löytyminen Kemi Tukholma reitille Kemi-Tornio Tromssa Murmansk poikittaislentoyhteyden lobbaus Charterlentojen käynnistämisen selvittäminen Tavaraliikenteen kehittäminen RAILPORT Haparanda-Tornio Norrbotniabanan hyödyntäminen Northern Axis, NorthEastWest Corridorin (N.E.W) avaaminen SEAPORT Tornio-Haparanda -ympärivuotinen satama Raide- ja maantieliikenteen logistiikkakeskuksen rakentaminen joka palvelee myös kaivos-toimintaa Logistiikkayritysten lobbaus, niiden tarpeiden kartoittaminen, mahdollisuuksien esittely Pohjoismainen yhteistyö, Barents Venäjä yhteistyö, lobbaus EU:ssa Röyttän sataman käyttö myös muihin kuin Outokummun laivakuljetuksiin. Logistiikkaselvitys Maankäytön suunnittelu

6 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide Logistiset palvelut Hyvin toimiva ja joustava kaupunkiliikenne Tornio-Haparanda Yhteen sovitetut paikallis- ja alueliikenneaikataulut Ringlinjen Kaupunkilinjan jatkuvuuden takaaminen ja linjan vakiinnuttaminen Palvelun jatkuva markkinointi Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa Hyvä rajanylinen palvelu, paikka josta voit ostaa koko matkan ovelta ovelle Yhteinen yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen Yhtenäinen rahoitus ja poliitikkojen ja asukkaiden sitouttaminen Tornio-Haparanda matkakeskuksen toteuttami- Nen Yhdistetään yleiskaavat ja tiivistetään maankäytön yhteissuunnittelua Hankkeiden ideointi, suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä -rajanyliset kevyenliikenteen väylät, sillat, kadut, talvitiet - To/Ha hiihtoladut, moottorikelkkareitit - veneväylän syventäminen ja leventäminen keskustan venesatamiin - Tornionjokisuun tulvaruoppauksen toteutuminen Yhteistyön syventäminen hallintokuntien välillä ja mahdolliset toimintojen yhdistämiset esim. vapaa-ajan palvelut, tekniset palvelut ja yhdyskuntasuunnittelu Yhteinen vaikuttaminen alue- ja kansallisiin viranomaisiin

7 Dynaamista yrittäjyyttä Yrittäjämyönteisyyden kärjessä Dynaamista yrittäjyyttä

8 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide Yrittäjämyönteisyyden kärjessä Korkeatasoiset julkiset elinkeinopalvelut ja vetovoimainen investointiympäristö, joiden kehittämisen tukena on aktiivinen päätöksentekojärjestelmä. Alueen elinkeinoilmasto on Ruotsissa koko maan ja Suomessa Lapin paras. Yritykset ovat kaksoiskaupungin kehityksen moottoreita. Alueen elinkeinorakenne on monipuolistunut. Tornio-Haparandan elämänlaatutekijät toimivat alueen vetovoimatekijöinä asuin- ja opiskelupaikkaa valittaessa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Tehokas ja toimiva sisäinen/ulkoinen markkinointi Vastata kaivosteollisuuden aliurakoitsijatarpeisiin Yhteisen tahtotilan muodostaminen alueen matkailun kehittämisessä. Rajan elinkeino- ja innovaatiokeskuksen perustaminen; neuvonta-, yrityshautomo-, projektinjohtamis- ja tutkimuspalvelut Joustava yleis- ja asemakaavoitus sekä maankäytön suunnittelu joka vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin Uusien yritysten saaminen aloille joilla tarjonta vähäistä. Vahvistettava kilpailukykyä modernin teknologian yritysten sijoittumiseksi Kilpailukykyinen palvelurakenne, sen ylläpito ja kehittäminen Tarvittavien uusien koulutusohjelmien ennakointi ja kartoitus, päivittää ja varmistaa nykyisen tarjonnan pysyvyys, erityiskoulutusten käynnistäminen (kaivosteollisuus) Avoin, nopea ja luotettava sisäinen / ulkoinen vuorovaikutteinen viestintä jolla tuetaan TornioHaaparannan ja alueen tavaramerkkiä - selkeät yhdenmukaiset toimintaohjeet - riittävät resurssit - yhteiset pelisäännöt / sisäinen asiakkuus - palautteen kuunteleminen laaditaan seurantamenetelmät Toimivan verkoston rakentaminen palveluiden markkinoimiseksi; konepajat, suunnittelu, rakentaminen, huolto, tarvikkeet, välittäjäpalvelu Selkeän ohjelman laatiminen alan kehittämiseksi (Destination) Meren ja joen parempi hyödyntäminen, LEON hyödyntäminen, palvelujen muotoilu

9 Terveys ja turvallisuus Kestävä elinympäristö Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Joen ja meren kaksoiskaupunki Kestävä kehitys ja ilmastovaikutusten vähentäminen

10 Kriittinen menestystekijöitä Tavoite Toimenpide Terveys ja turvallisuus Rajat ylittävän turvallisuusyhteistyön tiivistäminen Kansainvälisen 112 päivän järjestäminen kuntien, viranomaisten ja kolmannen sektorin Yhteinen turvallisuusstrategia toimijoiden kesken Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Rajalla -alue on kansainvälisen ja monikulttuurisen Rajalla-alueen viimeistely ja loppuun rakentaminen kaksoiskaupungin sydän, joka tarjoaa monipuoliset (mm. valoa, ääntä ja vettä korostava ympäristöpalvelut sekä mahdollisuudet viihtyisään suunnittelu) kaupunkiasumiseen. -Ydinkeskustan kunnostusohjelmat ja teemaleikkipuistot Rajatori (Victoriantori) ja Rajapuisto ovat eläviä kohtauspaikkoja, joissa sattuu ja tapahtuu - Kaupunkilinjan kehittäminen ja markkinointi vuodenajasta riippumatta. -Yhteinen keskustan kehittämisorganisaatio (mm. Pehmeä, salliva ( lapsellinen ) ja toiminnallinen tapahtumat, yritysyhteistyö, yhteis-markkinointi = ympäristö, jonka suunnit-telussa lapsilla ja nuorilla MeänHenki) on keskeinen rooli = Taideteoksiin saa koskea, -Kaupunginlahden ja jokisuiston kehittäminen nurmikolla saa kulkea, rajan saa ylittää (mm. opasteet, reitit, kevyt liikenne) - Julkisen ympäristön osallistava toteutussuunnittelu Joen ja meren kaksoiskaupunki Jokivarsi, saaristo ja rannikko vetovoimatekijöiksi. Laadukkaiden asumisympäristöjen luominen jokivarteen ja rannikolle Ympärivuotisten vesistöaktiviteetti mahdollisuuksien kehittäminen (mm. veneväylät ja -satamat, kelkka- ja hiihtoreitit, jäätiet, levähdys- ja opastuspaikat) Rajattomien virkistysreittien ja kevyen liikenteen väylien kehittäminen jokivarressa (mm. Kukkolankosken silta) Kestävä kehitys ja ilmastovaikutusten vähentäminen Energiankulutuksen vähentäminen kestävän kehityksen pohjalta. Ymmärryksen lisääminen ympäristöä ja ilmastovaikutuksia kohtaan. Kehittää jätteiden käsittelyä Vaalia biologista monimuotoisuutta ja luontoympäristöä Toteuttaa kestävä kierrätysajattelu

11 Elämyksellinen osto- ja vierailukohde Rajasijainnin sekä luontaisten kulttuurija luonnon vetovoimatekijöiden Elämyksellinen hyödyntäminen ostos- ja vierailukohde

12 Kriittinen menestystekijä Tavoite Toimenpide Rajasijainnin sekä luontaisten kulttuuri- ja luonnon vetovoimatekijöiden hyödyntäminen! Tornio-Haparanda on kansallisesti ja Kansainvälisesti kiinnostava ostos- ja vierailukohde, jonka vetovoima perustuu sijaintiin, vetovoimaisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä korkeatasoisiin matkailupalveluihin. Rajalla På Gränsen alueen infrastruktuurin rakentaminen ja alueen kehittäminen elämykselliseksi matkailukohteeksi (mm. tapahtumat) E4 Shopping Corridor Torppi-Björka - ilme, miljöö, opastus, infra, liikenne - työnjako, kustannusten jako - sidosryhmien sitouttaminen - suunnitelmien toteuttaminen - markkinointi Kukkolan kehittäminen Tornio-Haparanda jokivarren yhteiseksi matkailukeskukseksi. Merellisten aktiviteettien ja palvelujen kehittäminen alueen matkailulliseksi vetovoimatekijäksi (mm. kansallispuistot) Elämyksiä tuottavien yritysten lisääminen ja kehittämisen koordinointi. Ruotsalaisen, suomalaisen ja kansainvälisen konferenssimatkailun lisääntyminen Monipuoliset ja korkeatasoiset matkailuopaspalvelut Yritysten motivointi kokonaispalveluun Hotelli-ja konferenssitilainvestoinnit Kulttuurien yhteiselon korostaminen Moni-ilmeisyyden hyödyntäminen markkinoinnissa

13

Toukokuu 2012. Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021

Toukokuu 2012. Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021 Toukokuu 2012 Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021 Sisällysluettelo Aihealue Sivu Johdanto 3 Tornion elinkeinostrategian strategiset lähtökohdat 4 Tornion elinkeinostrategian viitekehys 5 Tornion elinkeinostrategian

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

T O R N I O - H A PA R A N D A

T O R N I O - H A PA R A N D A TORNIO-HAPARANDA COPENHAGEN MOSCOW RIGA ST.PETERSBURG TALLINN STOCKHOLM OSLO HELSINKI ARKHANGELSK HAPARANDATORNIO MURMANSK Tornio-Haparanda on yksi Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin nopeimmin kasvavista

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Muistio Kehittämistyöryhmä

Muistio Kehittämistyöryhmä Muistio Kehittämistyöryhmä 9.1.2015 Aika 9.1.2015 klo 13.00 Paikka Sodexon Lounasravintola Kärryn kokoustila, Kärrytie 1 Läsnä Rami Ala-Nisula Hannu Alanen Reijo Hämäläinen Seppo Kangas Juha Luukko Harri

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Strategiset valinnat 2005-2011

Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittäminen Strategiset valinnat 2005-2011 Varsinais-Suomi on helposti saavutettava, kansainvälisesti suosittu matkailualue jonka historia ja kulttuuri, merellisyys

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Sisältö. Uusi Kouvola 2009 viestintästrategia 30.10.2008

Sisältö. Uusi Kouvola 2009 viestintästrategia 30.10.2008 Uusi Kouvola 2009 viestintästrategia 30.10.2008 exclusive affiliate of Burson-Marsteller Sisältö Lähtökohdat Tavoitteet Kouvolan ydinviestit Viestinnän linjaukset Kohderyhmät ja keskeiset maineenhallinnan

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025

MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Maankäyttöstrategia 2025 Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Rokuan kansallispuisto, Utajärvi (Sampo Kangastalo 2006)

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos

POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet. Eira Varis 29.4.2014 luonnos POKAT 2017 Maakuntaohjelma Painopisteet Eira Varis 29.4.2014 luonnos Maakuntaohjelma (Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, voimaan 1.1. 2014) Maakunnan liitto laatii

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Lappeenranta 2028-strategia

Lappeenranta 2028-strategia Lappeenranta -strategia Elinkeino-ohjelma 6.6.2013 Mikko Ojapelto/ Markku Heinonen Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on mahdollisuus hyvään elämään.

Lisätiedot

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko:

UUSIMAA. Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi. Arviointiasteikko: Liite 3: Toimintalinjakohtainen ja painopistealuekohtainen arviointi Arviointiasteikko: O = EI SELKEÄÄ KRITEERIÄ ARVIOIDA / EI RIIT 1 = ETENEE HYVIN / SUUNNITELLUSTI 2 = ETENEE HITAASTI / EI TOIVOTULLA

Lisätiedot