Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen"

Transkriptio

1 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli Portti jäsen Timo Väisänen jäsen Veikko Väänänen jäsen Anne Tuovila varajäsen Ilkka Kuuva varajäsen, saapui klo Eeva Harmanen varajäsen Muut saapuvilla olleet Anu Avaskari valtuuston puheenjohtaja Toini Sanila " I varapuheenjohtaja Jyrki Hyttinen kunnanjohtaja, esittelijä Pentti Tarvainen hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Valtteri Huhtamella ja Heli Portti. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Jari Huotari puheenjohtaja Pentti Tarvainen pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika Allekirjoitukset Valtteri Huhtamella Heli Portti Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnantalolla arkistosihteerin virkahuoneessa Pentti Tarvainen hallintojohtaja

2 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Otsikko Sivu 293 Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varainsiirtoverot ja tontin lunastuskustannukset 295 Sosiaali- ja terveystoimen muutosesitys vuoden 2015 talousarvioon Talousarvion toteutuma heinäkuulta Talous- ja toimintasuunnitelman vuosien lähetekeskustelu Työllisyyteen varattujen määrärahojen käyttö henkilöstön palkkaamiseen Henkilöstön saamen kielen opiskelun tukeminen Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen Kutsuja tilaisuuksiin Törmäsen koulun peruskorjauksen toteuttaminen sekä henkilökunnan ja oppilaiden siirtäminen Ivalon ala-asteelle / täytäntöönpanon arviointi valituksen johdosta / peruskorjauksen tilanneselvitys 303 Ivalon yleiskaavan tilannekatsaus Selvitys Inarin kunnan ylläpitämistä satamista Selvitys rakennusvelvoitteen käyttöönotosta Selvitys Peuravuonon sahan tilanteesta Nellim - Pasvik (Paatsjoentie) yksityistiehanke Vuokratontin lunastaminen: Asunto Oy Inarin Kaamostörmä Poikkeuslupahakemus: Kukkala Ari Tilapäislainan antaminen Ski Saariselkä Oy:lle / Laina-ajan jatkaminen Kunnanjohtajan puhelinetu Inarin kunnan pankkitilien käyttöoikeuden peruminen Reijo Timperiltä ja antaminen kunnanjohtaja Jyrki Hyttiselle 313 Muut keskusteltavat asiat

3 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat KHALL 293 Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä. Päätökset ja asiakirjat ovat nähtävillä päätöksen tehneillä ja ilmoitusasiat kokoushuoneessa. Tiedoksi: Johtoryhmän muistio Kunnanhallituksen puheenjohtaja on allekirjoittanut Jyrki Hyttiselle virkamääräyksen toistaiseksi kunnanjohtajan virkaan kuuden kuukauden koeajalla. Kunnanjohtaja on allekirjoittanut Marja Männistölle virkamääräyksen vs. elinkeinojohtajaksi väliseksi ajaksi kolmen kuukauden koeajalla viransijaiseksi valitun Veikko Koljosen ilmoitettua , että hän peruu tulonsa Inarin elinkeinojohtajaksi. Lapin ELY-keskuksen lausunto Pekka Pekkalan aloitteeseen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Kerttuojan kohdalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi 1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, että se ei KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan 2. muut luetellut asiat. Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi uuden kunnanjohtaja Jyrki Hyttisen ja käytti puheenvuoron. Hyttinen kiitti luottamuksesta ja vastasi puheenvuoroon. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Lisätietoja: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen, puh , hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

4 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varainsiirtoverot ja tontin lunastuskustannukset 496/ /2012, 309/ /2014 KHALL 294 Hallintojohtaja InLike Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi on toimittanut kuntaan oheisen selvityksen Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varainsiirtoveroista sekä yhden tontin lunastuskustannuksista. Ohessa on luovutuksiin liittyvät valtuuston päätökset ja sekä kauppakirja ja luovutuskirjat. InLike Oy:n toimitusjohtajan ja teknisen johtajan selvityksen mukaan em. kaupoista on jäänyt pois yksi rivitalotontti, jonka lunastushintalaskelma on ohessa. Kunta saa lunastaa AR-merkinnällä olevan tontin ,50 eurolla. Tästä aiheutuu arvonlisäveroa 3 033,70 euroa. Selvityksen ohessa olevien varainsiirtoverolomakkeiden mukaan Saariselkä Oy on joutunut maksamaan varainsiirtoveroja jo toteutuneista kaupoista, myös apporttiluovutuksesta, ja yhdestä toteutumattomasta kaupasta ,20 euroa. Tontin lunastuskustannus on ,50 euroa. Valtuusto on tehnyt päätökset em. kaupoista ja maa-alueiden luovuttamisesta Saariselkä Oy:lle. Asiaa ja toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia arvioitaessa, ei ole huomattu varautua varainsiirtoverosta aiheutuviin kustannuksiin eikä yhden kaupasta pois jääneen AR-tontin lunastuskustannuksiin. Asiassa tulisi menetellä samalla tavalla kuin Saariselän Siula Oy:n kohdalla. Valtuuston tulisi myöntää ,70 euron suuruinen määräraha sijoitettavaksi Saariselkä Oy:n Sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Määrärahalla katetaan em. varainsiirtoverot ja tontin lunastuskustannukset. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden talousarvion investointiosaa niin, että sinne varataan , 70 euron suuruinen määräraha sijoitettavaksi Saariselkä Oy:n Sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon (SVOP-rahasto) käytettäväksi em. varainsiirtoverojen maksamiseen ja tontin ostamiseen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Anne Tuovila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

5 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

6 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimen muutosesitys vuoden 2015 talousarvioon 248/ /2014 KHALL 295 Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvio muutoksineen on euroa. Vuoden 2015 määrärahojen riittävyyttä on laskettu talousarvion toteutuman mukaan. Arvion mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokustannukset ylittävät talousarvion eurolla. Erikoissairaanhoitoon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Talousarvio on sitova nettomenojen osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen ylittyminen johtuu pääasiassa seuraavista asioista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun varattiin euroa, mutta arvion mukaan lisämäärärahaa tarvitaan vielä euroa. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa kuinka moni työttömistä kuuluu yli 1000 päivää työttömänä olleisiin henkilöihin. Vammaispalveluissa kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun kustannukset ovat ylittymässä ja sosiaalityön lisämäärärahan tarve on euroa. Kyseessä on lakisääteiset, subjektiiviset oikeudet vaikeavammaisille, joihin kunnan on varattava täysimääräisesti tarvetta vastaavat määrärahat. Laitoshoidossa sijaismäärärahat on arvioitu alunperin liian alhaiseksi ja lisämäärärahan tarve on euroa. ICT-palvelut ovat ylittymässä eurolla. Koko sosiaali- ja terveystoimessa tulojen arvioidaan alittuvan euroa. Määrärahoja jää käyttämättä palvelujen ostoista euroa, joka johtuu pääasiassa ravitsemispalvelujen käytön vähenemisestä. Ostoihin varatusta määrärahasta jää käyttämättä euroa. Henkilöstökorvauksia saadaan euroa arvioitua enemmän. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot voidaan ylittää eurolla. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

7 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutuma heinäkuulta / /2015 KHALL 296 Hallintojohtaja Vuoden 2015 talousarvion heinäkuun toteutuma on merkittävästi huonompi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden tulos aiempaan vuoteen verrattuna oli euroa eli ja euroa huonompi kuin viime heinäkuun tulos. Ohessa on tuloslaskelma ja talousarvion toteutuma. Tuloksen huonontumiseen on vaikuttanut toimintatuottojen -2,9 prosentin vähentyminen ja toimintakulujen 6,8 prosentin kasvu, mistä johtuen toimintakate on kasvanut 8,4 %. Toimintakate (nettomenot) on n. 2,1 milj. euroa korkeampi kuin viime heinäkuussa. Verotuloja on kertynyt vain n. 0,2 milj. euroa ja valtionosuuksia n. 0,3 milj. euroa enemmän kuin viime heinäkuussa. Määrärahoissa on merkittävämmät kasvut: Kunnanhallitus 7,6 % Sosiaali- ja terveyslautakunta 6,4 % Erikoissairaanhoito 26,3 %. Sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt lisämäärärahaesityksen. Jos talousarvio toteutuu heinäkuun tilanteen mukaisesti, joudutaan talousarvion kehyksiä arvioimaan uudelleen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ja liittää sen valtuuston talousarvion lähetekeskusteluaineistoon. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Toimeksi: Lisätietoja: hallinto-osasto / asiakirjapalvelu hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

8 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Talous- ja toimintasuunnitelman vuosien lähetekeskustelu 138/ /2015 KHALL 297 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan ensi vuoden talousarvion ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet. Ensi vuoden suunnittelussa otetaan huomioon kuluvana vuonna tehdyt ja tulevat toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Ensi vuoden kehys on tämän vuoden arvioitu toteutuma lisättynä 0,6 %:n henkilöstömenojen ja 1,3 %:n muiden menojen lisäyksellä. Samassa kokouksessa kunnanhallitus käsitteli vuosien investointien tasapainotusta. Kunnanhallituksen päätökset ja niihin liittyvä aineisto on ohessa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan järjestää valtuustopäivänä ennen valtuuston kokousta lähetekeskusteluseminaarin ja pyytää HT Eero Laesterältä puheenvuoro em. seminaariin. Talousarvion kehystä on käsitelty johtoryhmässä. Hallintokunnilta on pyydetty alustavia arvioita tarvittavista määrärahoista. Hallintokuntien arviot ovat ohessa. Hallintokuntien arviot on otettu huomioon oheisessa tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Investointiosa on kunnanhallituksen käsittelemässä muodossa. Alustava tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiosa ovat ohessa. On mahdollista, että ennen kunnanhallituksen kokousta taloussuunnittelun perusteita arvioidaan uudelleen ja uusi lähetekeskustelun pohjana oleva aineisto jaetaan kokouksessa. Lähetekeskusteluaineistoon sisällytetään talousarvion toteutuma kuluvan vuoden heinäkuun lopulta. Vuoden 2015 talousarvion heinäkuun toteutuma on merkittävästi huonompi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden tulos aiempaan vuoteen verrattuna oli euroa eli euroa huonompi kuin viime heinäkuun tulos. Ohessa on tuloslaskelma ja talousarvion toteutuma. Lähetekeskustelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota investointiohjelman tasapainotukseen ja myös siihen mahdollisuuteen, että mahdollisesti jo ensi vuonna talouden liikkumavara on nykyistä pienempi. Keskustelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tasapainottamiseen vuosina Kunnanjohtajan ehdotus:

9 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun vuosien talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

10 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Työllisyyteen varattujen määrärahojen käyttö henkilöstön palkkaamiseen 326/14.07/2015 KHALL 298 Hallintojohtaja Työllisyysasiainhoitajan saaman tiedon mukaan ELY-keskus on käyttänyt tämän vuoden työllistämistukimäärärahansa. Uusia palkkatukipäätöksiä ei saada muuta kuin velvoitetyöllistettäville, joita kunnassa on vuosittain muutamia. Saatujen tietojen mukaan myös ensi vuodelle varatut määrärahat eivät riitä koko vuoden palkkatukipäätöksiin. Hallintokunnat ovat tiedustelleet, voivatko ne käyttää työllistämiseen varattuja määrärahoja henkilökunnan palkkaamiseen. Talousarvion sitovuussäädösten mukaan henkilöstömenoja saa käyttää vain henkilöstöohjelman mukaisen henkilöstön, näiden sijaisten ja mahdollisesti erikseen käyttösuunnitelmissa hyväksytyn tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen. Edellä oleva ei koske työllistämiseen varattujen määrärahoja käyttöä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille luvan, yhteistyössä työllisyysasiainhoitajan kanssa, käyttää kuluvan vuoden työllistämistukeen varattuja määrärahoja tukityöohjelmien toteuttamiseen vaikka palkkatukipäätöksiä ei saada. Määrärahat ovat netoltaan sitovia. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: Lisätietoja: osastopäälliköt työllisyysasiainhoitaja hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

11 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Henkilöstön saamen kielen opiskelun tukeminen 327/ /2015 YTTMK 41 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta. Esityksessä viitataan saamen opintoihin kohdennettuihin määrärahoihin, joilla tarkoitettaneen Oikeusministeriöltä vuosittain anottavaa tukea saamen kielilain aiheuttamiin kustannuksiin. Tätä rahaa on viime vuosina saatu noin euroa/ vuosi. Tämä raha on riittänyt yhden saamen kieltä lukuvuodeksi Saamelaisalueen koulutuskeskukseen opiskelemaan lähteneen henkilön sijaiskuluihin. Määrärahaa on mahdollista hakea jatkossa myös eri tavalla kohdennetusti. Rahaa anottaisiin henkilöstölle laajemmin järjestettäviin kielikursseihin tai opiskelun tukemiseen muulla tavalla. Tällöin rahaa ei ole yhden koko lukuvuoden Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevan opiskelijan sijaisen palkkauskuluihin. Oikeusministeriöllä on vuosittain jaettavana tätä tarkoitusta varten euroa kaikkien saamen kielilain alla toimivien kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kesken ja se harkitsee myönnettävän määrärahan Inarin kunnankin osalta vuosittain uudelleen. Esityksessä on pyydetty yhteistyötoimikuntaa käsittelemään henkilöstön saamen kielen opiskeluun suunnattujen määrärahojen kohdentamista niin, että niitä voisi työntekijöiden osalta käyttää myös virallisten saamen kielten kielitutkintojen suorittamiseen (esimerkiksi koepäivä työntekijälle palkallisena), sekä näihin kielitutkintoon osallistuvien koemaksuihin. Tämä kannustaisi työntekijöitä osallistumaan kielitutkintoihin - ja sitä ennen kertaamaan ja parantamaan kielitaitoaan, joka taas koituisi työyhteisön hyväksi saamenkielisten palvelujen paranemisena. Kielitutkintojen määrällä voidaan helposti todentaa henkilöstön kielitaitoa. Tietysti kunta voisi myös rajoittaa maksamiensa kielitutkintojen määrää työntekijää kohti, esimerkiksi kolmeen kielitutkintokertaan (perus-, keskija ylin tutkinto). Tämä takaisi sen, että työntekijä valmistautuu kokeeseen mahdollisimman huolella, koska mahdolliset uusintakerrat olisi maksettava itse. Inarin kunnan voimaan astunut päivitetty henkilöstöohje toteaa koulutuksen tukemisesta mm. seuraavasti: "Työnantaja voi osallistua koulutuskustannuksiin myös osittain. Tällaista koulutusta voi olla esimerkiksi. kielikoulutus. Saamen kielen koulutuksen kustannuksiin työnantaja osallistuu, jos valtio maksaa täysimääräisesti takaisin työnantajalle osallistumisesta aiheutuvat kulut.

12 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Jos saamen kielen koulutus on täydennyskoulutusta, työnantaja voi osallistua kustannuksiin. Kielikoulutuksesta tulee olla hyötyä tehtävän hoitamiseen ja työssä on tarvittava vieraita kieliä. Virkavapaat ja työlomat myönnetään saamen kielen koulutukseen siten, että koulutukseen hyväksyttyä avustetaan enintään sillä määrällä, jonka työnantaja saa täysimääräisenä valtionosuutena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun myönnetään virkavapaata tai työlomaa, koulutukseen osallistuvalle annetaan avustuksena enintään se määrä mikä menee sijaisen palkkauskustannuksiin Täydennyskoulutukseen osallistutaan pääsääntöisesti palkallisin virkavapain tai työlomin. Täydennyskoulutukseen osallistumista seurataan ja koulutus tilastoidaan työyksiköittäin. Täydennyskoulutuskustannuksissa esimerkiksi. luokanopettajista aineenopettajiksi koulutettaessa voidaan noudattaa kunnan osallistumisen osalta seuraavia periaatteita: Koulutusta varten voidaan myöntää palkallista työlomaa tai virkavapaata enintään kymmenen päivää. Kunta voi osallistua koulutuskustannuksiin harkinnan mukaan, ei kuitenkaan enempään kuin puoleen kustannuksista. Matkustamiskustannuksiin osallistutaan halvimman kulkuvälineen mukaan. Palvelussitoumusaika esimerkiksi. opettajilla on viisi vuotta. Em. periaatteita voi soveltaa myös oppisopimuskoulutukseen. Omaehtoisen työajan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen tukemisesta päättää esimies. Tuki voi tapahtua esim. maksamalla koulutuksen osallistumismaksu." Opetushallituksen järjestämien kielitutkintojen hinnat ovat vuonna 2015: perustaso 90 euroa, keskitaso 100 euroa ja ylin taso 145 euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että henkilöstön osallistumista saamen kielitutkintoihin tuetaan seuraavasti 1) työnantaja myöntää saamen kielitutkintoon osallistumiseksi palkallisen lomapäivän 2) työnantaja maksaa saamen kielen tutkintomaksun kerran jokaista tutkintotasoa kohden 3) tutkintoon osallistumista ei tueta mikäli saamen kielen tutkinto kuuluu henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin

13 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan ehdotuksen. YTTMK 41 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Henkilöstöltä on saatu esitys, että Inarin kunta tukisi henkilöstön saamen kielen opiskelua nykyistä pontevammin. Ohessa saapunut sähköposti asiasta. Esityksessä viitataan saamen opintoihin kohdennettuihin määrärahoihin, joilla tarkoitettaneen Oikeusministeriöltä vuosittain anottavaa tukea saamen kielilain aiheuttamiin kustannuksiin. Tätä rahaa on viime vuosina saatu noin euroa/ vuosi. Tämä raha on riittänyt yhden saamen kieltä lukuvuodeksi Saamelaisalueen koulutuskeskukseen opiskelemaan lähteneen henkilön sijaiskuluihin. Määrärahaa on mahdollista hakea jatkossa myös eri tavalla kohdennetusti. Rahaa anottaisiin henkilöstölle laajemmin järjestettäviin kielikursseihin tai opiskelun tukemiseen muulla tavalla. Tällöin rahaa ei ole yhden koko lukuvuoden Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevan opiskelijan sijaisen palkkauskuluihin. Oikeusministeriöllä on vuosittain jaettavana tätä tarkoitusta varten euroa kaikkien saamen kielilain alla toimivien kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kesken ja se harkitsee myönnettävän määrärahan Inarin kunnankin osalta vuosittain uudelleen. Esityksessä on pyydetty yhteistyötoimikuntaa käsittelemään henkilöstön saamen kielen opiskeluun suunnattujen määrärahojen kohdentamista niin, että niitä voisi työntekijöiden osalta käyttää myös virallisten saamen kielten kielitutkintojen suorittamiseen (esimerkiksi koepäivä työntekijälle palkallisena), sekä näihin kielitutkintoon osallistuvien koemaksuihin. Tämä kannustaisi työntekijöitä osallistumaan kielitutkintoihin - ja sitä ennen kertaamaan ja parantamaan kielitaitoaan, joka taas koituisi työyhteisön hyväksi saamenkielisten palvelujen paranemisena. Kielitutkintojen määrällä voidaan helposti todentaa henkilöstön kielitaitoa. Tietysti kunta voisi myös rajoittaa maksamiensa kielitutkintojen määrää työntekijää kohti, esimerkiksi kolmeen kielitutkintokertaan (perus-, keskija ylin tutkinto). Tämä takaisi sen, että työntekijä valmistautuu kokeeseen mahdollisimman huolella, koska mahdolliset uusintakerrat olisi maksettava itse. Inarin kunnan voimaan astunut päivitetty henkilöstöohje toteaa koulutuksen tukemisesta mm. seuraavasti: "Työnantaja voi osallistua koulutuskustannuksiin myös osittain. Tällaista koulutusta voi olla esimerkiksi. kielikoulutus. Saamen kielen koulutuksen kustannuksiin työnantaja osallistuu, jos valtio maksaa täysimääräisesti takaisin työnantajalle osallistumisesta aiheutuvat kulut.

14 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Jos saamen kielen koulutus on täydennyskoulutusta, työnantaja voi osallistua kustannuksiin. Kielikoulutuksesta tulee olla hyötyä tehtävän hoitamiseen ja työssä on tarvittava vieraita kieliä. Virkavapaat ja työlomat myönnetään saamen kielen koulutukseen siten, että koulutukseen hyväksyttyä avustetaan enintään sillä määrällä, jonka työnantaja saa täysimääräisenä valtionosuutena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun myönnetään virkavapaata tai työlomaa, koulutukseen osallistuvalle annetaan avustuksena enintään se määrä mikä menee sijaisen palkkauskustannuksiin Täydennyskoulutukseen osallistutaan pääsääntöisesti palkallisin virkavapain tai työlomin. Täydennyskoulutukseen osallistumista seurataan ja koulutus tilastoidaan työyksiköittäin. Täydennyskoulutuskustannuksissa esimerkiksi. luokanopettajista aineenopettajiksi koulutettaessa voidaan noudattaa kunnan osallistumisen osalta seuraavia periaatteita: Koulutusta varten voidaan myöntää palkallista työlomaa tai virkavapaata enintään kymmenen päivää. Kunta voi osallistua koulutuskustannuksiin harkinnan mukaan, ei kuitenkaan enempään kuin puoleen kustannuksista. Matkustamiskustannuksiin osallistutaan halvimman kulkuvälineen mukaan. Palvelussitoumusaika esimerkiksi. opettajilla on viisi vuotta. Em. periaatteita voi soveltaa myös oppisopimuskoulutukseen. Omaehtoisen työajan ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen tukemisesta päättää esimies. Tuki voi tapahtua esim. maksamalla koulutuksen osallistumismaksu." Opetushallituksen järjestämien kielitutkintojen hinnat ovat vuonna 2015: perustaso 90 euroa, keskitaso 100 euroa ja ylin taso 145 euroa. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että henkilöstön osallistumista saamen kielitutkintoihin tuetaan seuraavasti 1) työnantaja myöntää saamen kielitutkintoon osallistumiseksi palkallisen lomapäivän 2) työnantaja maksaa saamen kielen tutkintomaksun kerran jokaista tutkintotasoa kohden 3) tutkintoon osallistumista ei tueta mikäli saamen kielen tutkinto kuuluu henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan ehdotuksen.

15 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus KHALL 299 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan henkilöstön saamen kielen kouluttautumisen tukemista. Inarin kunta hakee vuosittain oikeusministeriön avustusta saamen kielilaista aiheutuviin lisäkustannuksiin. Kunta hakee avustusta tiedottamisen saamen kielen kustannuksiin sekä sijaiskustannuksiin, joiden avulla yksi työntekijä vuosittain voi hankkia saamen kielen taidon osallistumalla Saamelaisalueen koulutuskeskuksen lukuvuoden kestävälle saamen kielen linjalle. Inarin kunnan henkilöstöstä on esitetty toive, että työnantaja tukisi ponnekkaammin henkilöstön saamen kielen taidon opiskelemista ja esitetty mm. saamen kielitutkintomaksujen maksamista ja että tutkintoon voisi osallistua palkallisella lomapäivällä. Opetushallituksen järjestämien kielitutkintojen hinnat ovat vuonna 2015: perustaso 90 euroa, keskitaso 100 euroa ja ylin taso 145 euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistyötoimikunnan esityksen henkilöstön saamen kielitutkintoihin osallistumisen tukemisesta seuraavasti: 1. Työnantaja myöntää saamen kielitutkintoon osallistumiseksi palkallisen lomapäivän. 2. Työnantaja maksaa saamen kielen tutkintomaksun kerran jokaista tutkintotasoa kohden. 3. Tutkintoon osallistumista ei tueta mikäli saamen kielen tutkinto kuuluu henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Tiedoksi: Lisätietoja: osastopäälliköt, henkilöstö henkilöstösihteeri-suunnittelija Anne-Marie Kalla, puh

16 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Yhteistoimintasopimuksen päivittäminen 324/ /2015 YTTMK 6 Henkilöstösihteeri Inarin kunnan yhteistoimintasopimus on viimeksi päivitetty vuonna Luultavimmin suuria muutoksia sopimukseen ei tarvita. Sopimuksen päivittämisen yhteydessä on hyvä pohtia ainakin yhteistoimintaelimen nykyistä tehtävänkuvaa sekä työsuojeluasiamiesten oikeudet, tehtävät ja koulutusmahdollisuudet. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta. Yhteistoimintasopimus käydään läpi seuraavassa kokouksessa. YTTMK 16 Henkilöstösihteeri Yhteistoimintasopimus ohessa. Yhteistoimintasopimuksen 3 :n mukaan: "Henkilöstön edustajiksi valitaan yksi kustakin neljästä pääsopijajärjestöstä. Tämän lisäksi henkilöstömäärältään suurin pääsopijajärjestö saa viidennen paikan." Yhteistyötoimikunnassa on vakituisesti, mutta yhteistoimintasopimuksen vastaisesti ollut jäsenenä myös Tehyn edustaja. Kunnansihteerin virkanimike on vaihtunut hallintojohtajaksi. Kokouksissa olisi hyvä olla edustajia sekä henkilöstön että työnantajan puolelta. Kokouksen päätösvaltaisuuden ehdoksi voidaan asettaa, että työnantajan puolelta on oltava vähintään 2 jäsentä paikalla. Henkilöstön osalta vastaavaa ehtoa ei tarvita, koska pelkkä työnantajaedustus ei olisi päätösvaltainen lukumääränsä puolesta. Asian merkitys korostuu, jos Tehyn edustaja lasketaan yhteistyötoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin työnantajalla olisi viisi edsutajaa ja henkilöstöllä 9. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteistoimintasopimusta muutetaan seuraavasti:

17 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus ) Yhteistyötoimikunnan jäsenten osalta vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että Tehyn edustaja otetaan yhteistyötoimikunnan jäseneksi. Muilta osin yhteistyötoimikunnan jäsenyydet pysyvät ennallaan. 2) Muutetaan kunnansihteerin virkanimike hallintojohtajaksi teknisenä korjauksena. 3) Pohditaan, miltä osin kokousmenettelyasiat määritellään yhteistoimintasopimuksessa ja miltä osin sovitaan kokouksissa. 4) Muut yhteistyötoimikunnan esittämät muutokset. Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle yhteistoimintasopimuksen päivittämistä edellä esitetyin korjauksin. Hallintojohtajan ehdotuksen muutos: 3) Muutetaan päätösvaltaisuutta koskeva maininta (kohdassa 4 yhteistyötoimikunnan kokousmenettely) muotoon: "Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä vähintään puolet on läsnä, kuitenkin vähintään 2 työnantajan edustajaa ja 4 henkilöstön edustajaa." Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan ehdotuksen kohdat 1 ja 2. Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan ehdotuksen muutoksen kohtaan 3. Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle yhteistoimintasopimuksen päivittämistä edellä esitetyin korjauksin. YTTMK 40 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Oheinen Inarin kunnan yhteistyötoimintasopimus on allekirjoittava ja vietävä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Ohessa oleva sopimus on päivitetty aiemmin vuonna 2013 päätettyjen muutosten mukaiseksi. Järjestöjä on pyydetty päivittämään allekirjoittajat. Lisäksi yhteistyötoimikunnan jäsenmäärä henkilöstön edustajissa on ainakin vuosina yhtä edustajaa pienempi, koska varsinaisia työsuojeluvaltuutettuja on valittu kolmen sijaan vain kaksi. Hallintojohtajan ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää,että 1) ohessa olevaan sopimukseen päivitetään sivuille 2 ja 3 yhteistyötoimikunnan jäsenmääräksi kolmetoista (13) eli henkilöstön edustajiksi kahdeksan (8). Työsuojeluvaltuutettujen määräksi kaksi (2).

18 Inarin kunta Pöytäkirja 15/ Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus ) Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi päivitetyn sopimuksen Yhteistyötoimikunta hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan ehdotuksen. Päätetyt muutokset päivitetään tekstiin ja allekirjoittajat päivitetään allekirjoitussivulle. KHALL 300 Henkilöstösihteeri-suunnittelija Ohessa esitys allekirjoitettavaksi yhteistoimintasopimukseksi. Kyseessä on vuonna 2006 allekirjoitetun sopimuksen päivitys. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen yhteistoimintasopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Toimeksi: Tiedoksi: Lisätietoja: henkilöstösihteeri-suunnittelija ammattijärjestöt henkilöstösihteeri-suunnittelija Anne-Marie Kalla, puh

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.05.2012 kello 17.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot