Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Etelä-Savon pelastuslautakunta Kokoustiedot Aika torstai klo Paikka TUMA-rakennus, Sammonkatu 12 MIKKELI Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Pekka Parkkinen, puheenjohtaja, Mikkelin toiminta-alue Mika Ruohoranta, Mikkelin toiminta-alue, Mäntyharju Tuomas Loikkanen, Savonlinnan toiminta-alue, Savonlinna Veikko Puustinen, Savonlinnan toiminta-alue, Savonlinna Anna-Maija Häkkinen, Savonlinnan toiminta-alue, Sulkava Auvo Kokkonen, Savonlinnan toiminta-alue, Rantasalmi Leene Suhonen, Pieksämäen toiminta-alue, Pieksämäki Mauri Kietäväinen, Pieksämäen toiminta-alue, Naarajärvi POISSA: Kaija Rautiainen, Mikkelin toiminta-alue, Mikkeli Leena Paasonen, Mikkelin toiminta-alue, Mikkeli Pirkko Luntta, vpj, Mikkelin toiminta-alue, Hirvensalmi Riitta Pellava, Mikkelin toiminta-alue, Puumala Liisa Lehto, Mikkelin toiminta-alue, Pertunmaa Arja Lindserg, Mikkelin toiminta-alue, Pertunmaa Hannu Kilkki, kaupunginhallituksen edustaja Seppo Lokka, pelastusjohtaja, esittelijä Riitta Liimatta, taloussuunnittelija, sihteeri Jyri Silmäri, pelastuspäällikkö Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Parkkinen Riitta Liimatta Pöytäkirjan nähtävänäolo

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 2

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 / 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 3 / 25 Liite 1-7 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA / 26 Liite 8 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE / 27 Liite 9 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN JA SOPIMUSPALOKUNTIEN VÄLINEN ALUESOPIMUS 6 / 28 KÄYTÖSTÄ POISTETUN IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI 7 / 29 Liite ILMOITUSASIAT 8 / 30 OTTO-OIKEUS / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 9 / 31 Liite 14 SOPIMUS PELASTUSLAITOKSEN JA RADIOAMATÖÖRIEN YHTEISTOIMINNASTA

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Etelä-Savon pelastuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus Etelä-Savon pelastuslautakunta: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Etelä-Savon pelastuslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Ehdotus Etelä-Savon pelastuslautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna-Maija Häkkinen ja Mauri Kietäväinen. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna-Maija Häkkinen ja Mauri Kietäväinen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Etelä-Savon pelastuslautakunta / / 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2015 Asian valmistelija pelastusjohtaja Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan /17 hyväksynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion Vuoden 2015 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma. Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma vuodelle 2015 käyttötaloussuunnitelma 2015 Etelä-Savon pelastuslaitos käyttötaloussuunnitelma 2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri käyttötaloussuunnitelma 2015 Itä-Savon sairaanhoitopiiri käyttötaloussuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötalouden 2015 vastuut tueteluettelo ja hinnasto Liite 1-7 Ehdotus Pelastusjohtaja: Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle Lisäksi pelatuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyi pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyi maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2015.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Etelä-Savon pelastuslautakunta / / 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Valmistelija: Jyri Silmäri pelastuspäällikkö Pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille Pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain. Suositeltava ajankohta on vuodenvaihteessa. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tiheys ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 8 valvontasuunnitelma 2015 Liite 8 Ehdotus Pelastusjohtaja: Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy vallvontasuunnitelman vuodelle 2015 Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyi valvontasuunnitelman vuodelle 2015.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 Etelä-Savon pelastuslautakunta / / 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN JA SOPIMUSPALOKUNTIEN VÄLINEN ALUESOPIMUS Asian valmistelija pelastusjohtaja Seppo Lokka, Sopimuksen tarkoituksena on luoda järjestäytynyt ja toimiva perusta Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien keskinäistä yhteistoimintaa varten. Nyt tehty sopimus on päivitetty versio vuonna 2004 hyväksytystä aluesopimukesta. Sopimuksen tavoitteena on osaltaan turvata sopimuspalokuntien ja muiden alueella toimivien vapaaehtoispalokuntien elinmahdollisuudet ja kehittyminen. Sopimuspalokuntien liiton Etelä-Savon alueneuvottelukunta on omassa päätöksentekojärjestelmässään hyväksyt sopimuksen. Nyt tehtävällä sopimuksella ei ole vaikutusta olemassa oleviin kustannuksiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen aluesopimus Liite 9 Ehdotus Pelastusjohtaja: Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon sopimuspalokuntien kanssa tehtävän aluesopimuksen ja valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyi Etelä-Savon sopimuspalokuntien kanssa tehtävän aluesopimuksen ja valtuutti pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan sopimuksen.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Etelä-Savon pelastuslautakunta / / 2014 KÄYTÖSTÄ POISTETUN IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI Asian valmistelijat palomestari Aarne Himanen, sekä ensihoitopäällikkö Jari Kalin, Etelä-Savon pelastuslaitoksella on tarkoitus myydä seuraava käytöstä poistuva tai tarpeettomaksi tullut irtain omaisuus. MYYTÄVÄT AUTOT: ambulanssi VW Taransportet GCY- 236 ambulanssi VW Taransportet BZY- 740 ambulanssi Mercedes Benz EBY ambulanssi Mercedes Benz ACY Ehdotus Pelastusjohtaja: Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan päättämään käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuutti pelastusjohtaja Seppo Lokan päättämään käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 11 Etelä-Savon pelastuslautakunta / / 2014 ILMOITUSASIAT Sisäministeriön ja Kuntaliiton kirje koskien pelastustoimen säästöjen toteuttamista. Pelastustoimen tulevaisuusluotausraadin asettamispäätös. pelastustoimen rakenneuudistus vertailu pelastuslaitoksien kustannuksista 2015 pelastustoimen säästöjen toteuttaminen pelastustoimen tulevaisuusluotausraati Liite Ehdotus Pelastusjohtaja: Etelä-Savon pelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Merkitään tiedoksi.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 12 Etelä-Savon pelastuslautakunta OTTO-OIKEUS / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Pelastusjohtaja Seppo Lokan päätöspöytäkirjat: 40 / tarkastusautojen hankinta (3 kpl), Skoda Yeti 1,4 TSI Ambition autoja Ajanvaunu Oy:ltä 53 / lämpökameroiden hankinta (2 kpl) Turvata Oy:ltä Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahden päätöspöytäkirjat: 13 / moottoriruiskun hankinta Savon Palokalusto Oy:tä 15 / läpilyöntisuihkuputkisarjojen hankinta (5 kpl) Savon Palokalusto Ky:ltä 16 / moottoriruiskun hankinta 20 / Poweri-sähköagregaattien hankinta (2 kpl) Ehdotus Puheenjohtaja: Koska pelastuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olsisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, puheenjohtaja ehdottaa ettei pelastuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Koska pelastuslautakunnan puheenjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista mikä olisi ollut esteenä päätöksen täytäntöönpanolle, puheenjohtaja ehdotti ettei pelastuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 13 Etelä-Savon pelastuslautakunta / / 2014 SOPIMUS PELASTUSLAITOKSEN JA RADIOAMATÖÖRIEN YHTEISTOIMINNASTA Sopimuksen tarkoituksena on tiivistää sopija-osapuolten välistä yhteistyötä sekä tehostaa radioamatöörien osallistumista pelastustoimintaan liittyviin tukitehtäviin ja pelastuslaitoksen varautumistoimintaan. Lisäksi tämä sopimus määrittelee pelastuslain (379/2011) mukaisesti vapaaehtoisten osallistumisesta pelastustoimintaan. sopimus pelastuslaitoksen ja radioamatöörien yhteistoiminnasta Liite 14 Ehdotus Pelastusjohtaja: Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan sopimuksen radioamatöörien kanssa. Päätös Etelä-Savon pelastuslautakunta: Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuutti pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan sopimuksen radioamatöörien kanssa.

14 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 14 Etelä-Savon pelastuslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: ja Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 26 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Oikaisuvaatimuksesta tehdyn päätöksen jälkeen kilpailuneuvoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojenperusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Mikkelin kaupunginhallitus PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10) MIKKELI Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Oikaisuvaatimuksesta tehdyn päätöksen jälkeen kilpailuneuvoston toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

15 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 15 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs.) KUOPIO sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi. Kunnallisvalitus, pykälät Valitus-aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitus-aika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimittava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

16 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 16 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

17 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2015 E-S SAIRAANHOITOPIIRI E-S SAIRAANHOITOPIIRI E-S SAIRAANHOITOPIIRI E-S SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALELUT ENSIVASTE 2015 YHTEENSÄ 2014 YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate

18 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2015 I-S SAIR.HOITOP. I-S SAIR.HOITOP YHTEENSÄ 2014 YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate

19 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS PELASTUSPALVELUT 2015 TALOUSARVIO 2015 HALLINTO PELASTUS ONN.ENN.EHK. ÖLJYNTORJ. PELASTUSPALVELUT PELASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2014 YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate

20 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIO 2015 HEINÄVESI ENSIVASTE P-K PELASTUSLAITOS P-K PELASTUSLAITOS YHTEENSÄ 2014 YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate

21 Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttötalouden vastuut 2015 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lokka Silmäri Halmeslahti Kalin Paunonen RISKIANALYYSI, PALVELUTASOPÄÄTÖS TUKI Pelastustoiminta Turvallisuus Ensihoito tyypitys, tarve, määrä tarve, määrä tarve, määrä laatu ym. kalustotyöryhmä Henkilösivukulut Eläkekulut varustetyöryhmä JOHTORYHMÄ, päällikkökokous PRIORISOINTI, YHTEENSOVITTAMINEN, Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto, pankki- ja asiantuntijapalvelut Atk- / tietoliikennepalvelut Atk-ohjelmien käyttöoikeudet Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Tukipalvelut Turvallisuuspalvelut Pelastustoiminta palvelut Ensihoitopalvelut TUKIPALVELUT, - HUOLEHTII KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEN - hankintasopimukset/tukipalvelut on osoittanut hankintapaikat ja ohjeistanut ostotapahtuman. - Hankintalomakkeet, mallit, juridiikka, kertaosto-oikeus, ostotapahtuma ym Puhtaanapito- ja pesulapalvelut palopäälliköt Rakennusten ja alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut Koneiden ja laitteiden rak.ja kunn.pitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Henkilöstön majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ostetut ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkilöstön koulutusmatkat Henkilöstön muut matkakulut Muiden matkakulut Rahti- ja vakuutuskulut huom! Tähän kirjataan ainoastaan työn osuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Koulutuskorvaukset Henkilöstön virkistys- ja muu huomioiminen Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja opetustarvikkeet Atk-tarvikkeet Kirjallisuus Pekka Piirainen, työterveyshuolto Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Maa- ja vesiaulueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Välilliset verot Muut kulut palopäälliköt, hyväksyy hälytysmuonituksen. palopäälliköt Jari Kalin vastaa ensihoidon puhdistus ym.

22 Lokka Silmäri Halmeslahti Kalin Paunonen Palvelualue/toiminta Vastuuhenkilö Varalla Pelastuslaitoksen johto/tukipalvelut Seppo Lokka Jyri Silmäri Turvallisuuspalvelut Silmäri Jyri Tuomainen Seppo Pelastustoimintapalvelut Halmeslahti Tuomo Ahti Burtsoff Ensihoitopalvelut Kalin Jari Seppo Lokka Tukipalvelut/materiaalihallinto Tuomo Halmeslahti Himanen Aarne Kimmo-Pekka Korio Tukipalvelut/kiinteistöt Tuomainen Seppo Tukipalvelut/henkilöstöhallinto Piirainen Pekka Päivi Närhi Paloasema Nimetty viranhaltija Varalla Mikkelin paloasema Markku Mäkelä Ilpo Hartikainen/Antti Peltonen Anttolan vpk Himberg Joni Mikkelin vpk Himberg Joni Mikkelin Esikaupungin vpk Himberg Joni Hiirolan vpk Himberg Joni Otavan vpk Himberg Joni Ristiinan paloasema Valtonen Pekka Mäntyharjun paloasema Liukkonen Teppo Pertunmaan paloasema Laikola Jarno Hirvensalmen paloasema Lehtonen Erkki Haukivuoren paloasema Vihro Ismo Kangasniemen paloasema Iskanius Jari Juvan paloasema Valtonen Asko Puumalan paloasema Hämäläinen Jouni Suomenniemen paloasema Valtonen Pekka Savonlinnan paloasema Peltonen Antti Markku Mäkelä/Ilpo Hartikainen Savonlinnan vpk Peltonen Antti Miekkoniemen vpk Peltonen Antti Enonkosken paloasema Saarelainen Kari Kerimäen paloasema Huttunen Petri Sulkavan paloasema O'Leary Alan Sulkavan Lohikosken paloaseman O'Leary Alan Savonrannan paloasema Saarelainen Kari Punkaharjun paloasema Peltonen Antti Rantasalmen paloasema Kilpeläinen Arto Oravin Wpk Ikonen Raimo Pieksämäen paloasema Hartikainen Ilpo Markku Mäkelä/Antti Peltonen Pieksämäki, Virtasalmen pvpk, Jäppilän vpk, Pieksämäen asema 2 Hartikainen Ilpo Ylönen Jukka Joroisten paloasema Kasanen Jani Heinäveden paloasema, Vihtari;karvio Liukko Heikki

23 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

24 Sisällys 2 Toiminnalliset tavoitteet Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet Tuomo Halmeslahti Markku Mäkelä, Antti Peltonen, Ilpo Hartikainen ja Isto Heikkinen Paloaseman vastuuhenkilöillä Jyri Silmäri Jari Kalin Seppo Tuomainen...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4.7 Kurssinjohtajat/Kouluttajat: Pelastustoiminnan johtaja Seppo Lokka Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat (ostolaskut) Tasetilien hyväksyjät Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat Tulosalueiden määrärahojen ja tuloarvioiden jakautuminen Talousarvion ja palvelutasopäätöksen seuranta ja raportointi... 7

25 1 2 Toiminnalliset tavoitteet Palvelutasopäätöksen yhteydessä on päätetty, että pelastustoimen palvelutasoa seurataan talousarvion toteutumisen yhteydessä seuraavien arviointikriteerien avulla. Arviointikriteerit Arviointikysymykset Indikaattorit Toteuma Pelastustehtävät Mitä onnettomuuksia Etelä-Savossa sattuu? Tehtävät onnettomuustyypeittäin Asumisen paloturvallisuuden edistäminen Valvontasuunnitelman toteutuminen Turvallisuuteen liittyvän valistus-, neuvonta- ja koulutustoiminnan saatavuus Pelastustoimen toimintavalmiusaika Onko asumisen paloturvallisuus lisääntynyt? Onko kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden palotarkastukset tehty tavoitteiden mukaisesti? Onko muut tarkastukset tehty tavoitteiden mukaan. Kuinka paljon pelastuslaitos on osallistunut valistus-, neuvonta- ja koulutustoimintaan? Onko toimintavalmiusaika riittävä ja tavoitteiden mukainen? Palokuolemat Tulipalot Tehtyjen tarkastusten määrä tavoitteesta. Omavalvonnan toiminta. Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoite I riskialueella 6min/ 80 %. II riskialueella 10min/80 % III riskialueella 20min/ 80 % IV riskialueella 40 min/ 80% Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite I riskialueella 6min/ 80 %. II riskialueella 10min/80 % III riskialueella 20min/ 80 % IV riskialueella 40 min/ 80%

26 2 3 Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) Etelä-Savon pelastuslaitos jakautuu palvelualueisiin, joita ovat tukipalvelut, turvallisuuspalvelut, pelastustoimintapalvelut ja ensihoitopalvelut. Maantieteellisesti Etelä-Savon pelastuslaitos organisoituu Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmiksi. Viranhaltijat ja työntekijät työskentelevät paloasemilla. Paloasemaryhmien toimintaa johtaa pelastusjohtajan nimeämät päälliköt, jotka vastaavat samalla Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemien toiminnasta. Muiden paloasemien päivittäisestä toiminnasta vastaavat pelastuslaitoksen nimetyt viranhaltijat. Toimipistevastaava huolehtii vastuulleen nimetyn paloaseman tai paloasemien normaali- ja poikkeusolojen aikaisesta operatiivisen toimintavalmiuden ylläpidosta, henkilöstön ammattitaidon ja koulutuksen ylläpitämisestä, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä sekä valistus- ja neuvontatoiminnasta. Pelastusjohtaja vastaa Etelä-Savon pelastuslautakunnan vahvistaman käyttötaloussuunnitelman mukaisten määrärahojen käyttämisestä ja määrärahojen edelleen delegoinnista alaisilleen viranhaltijoille. Pelastuslaissa on määritelty pelastusviranomaisen toimivaltuudet silloin, kun hän johtaa operatiivista tilannetta.

27 3 4 Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet 4.1Tuomo Halmeslahti Pelastustoimintapalvelualueen kalusto ja vaatteistomäärärahojen käytöstä vastaa pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti liitteen 1 ja 2 mukaan. Kalusto- ja varustehankintojen suunnittelussa käytetään tukipalveluihin kuuluvaa kalusto- ja varustetyöryhmää (tyypitys/kierrätys) ja pelastuspäällikkö Halmeslahden ja palopäälliköiden kokoamaa kalustoluetteloa. Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahdella on oikeus tehdä euron kertahankintoja ko. määrärahoista Käyttöiältään yli kolme vuotta kestävä ja yli 100 euroa maksava tavara / kalusto kirjataan tuloslaskelman tilille

28 4 4.2Markku Mäkelä, Antti Peltonen, Ilpo Hartikainen ja Isto Heikkinen Markku Mäkelä, Antti Peltonen, Ilpo Hartikainen ja Isto Heikkinen voivat toteuttaa 1000 euron kertahankintoja. 4.3Paloaseman vastuuhenkilöillä Paloaseman vastuuhenkilöillä on 100 euron kertahankintaoikeus kaluston kunnossapito ym. liittyvissä hankinnoissa (tuloslaskelman tili ). Liite 2 4.4Jyri Silmäri Turvallisuuspalvelualueen määrärahoista vastaa liitteen 1 ja 2 mukaan pelastuspäällikkö Jyri Silmäri. Pelastuspäällikkö Jyri Silmärillä on oikeus tehdä euron kertahankintoja ko. määrärahoista. 4.5Jari Kalin Ensihoidon palvelualueen määrärahoista vastaa liitteen 1 ja 2 mukaan ensihoitopäällikkö Jari Kalin. Ensihoitopäällikkö Jari Kalinilla on oikeus tehdä euron kertahankintoja ko. määrärahoista. 4.6 Juha Paunonen Pelastuslaitoksen kiinteistömäärärahoista liitteen 1 ja 2 mukaan vastaa paloinsinööri Juha Paunonen. Hänellä on oikeus tehdä 1000 euron kertahankintoja ko. määrärahoista. 4.7Kurssinjohtajat/Kouluttajat: kursseihin liittyvät pienhankinnat kurssinjohtajaohjeen mukaan. 4.8 Pelastustoiminnan johtaja Operatiivisissa tilanteissa pelastuslain mukaiset valtuudet.

29 5 4.9 Seppo Lokka Pelastusjohtaja hyväksyy investointisuunnitelman (liite 3) mukaiset hankinnat ja muut käyttötalouden hankinnat. Pelastusjohtajalla on oikeus tehdä käyttötaloussuunnitelmaan muutoksia euron hankinnoista tehdään kirjallinen päätös. Talousvastuut on kuvattu liitteessä 1. 5 Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat (ostolaskut) Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskujen hyväksyjänä toimii Seppo Lokka, Jyri Silmäri, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin, Seppo Tuomainen, Markku Mäkelä, Isto Heikkinen, Pekka Piirainen, Ilpo Hartikainen ja Juha Paunonen. Ahti Burtsoff toimii Tuomo Halmeslahden varamiehenä. 6 Tasetilien hyväksyjät Tasetilit hyväksyy Seppo Lokka. 7 Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiantarkastajat työaikakorvaukset säännölliset ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaitunnit sekä varallaolokorvaukset palvelujärjestykseen merkatut, pelastustoiminnasta ja ensihoitopalvelusta aiheutuneet ylityöt Mikkelin paloasemaryhmä: Mikkelin paloasema Henkilöstöryhmä Kerääjä/ asiatarkastaja Hyväksyjä Palopäälliköt tukipalvelut/ Piirainen Tuomo Halmeslahti Päällystö tukipalvelut/piirainen Markku Mäkelä Alipäällystö/miehistö Paloesimiehet Markku Mäkelä Muut paloasemat Henkilöstöryhmä Kerääjä/ asiatarkastaja Hyväksyjä Viranhaltijat Paloas. vastuupalomestari Markku Mäkelä Toimenpidepalkkaiset Paloas. vastuupalomestari Markku Mäkelä VPK:t / avustukset tukipalvelut/ Piirainen Markku Mäkelä

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 18.10.2013 Nro 4/2013 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 24.02.2010 Nro 1/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 11.03.2015 Nro 1/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 03.03.2011 Nro 2/2011 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot