SFS-ISO/IEC 27018:2014 Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SFS-ISO/IEC 27018:2014 Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa"

Transkriptio

1 SFS-ISO/IEC 27018:2014 Menettelyohjeet henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalveluissa Yleisesittely Julkaisutilaisuus Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy

2 SFS-ISO/IEC 27018:2014 Henkilötietojen suojaaminen pilvipalveluissa ISO/IEC standardiperhe ISO/IEC rooli Standardin tarkoitus Miksi ISO/IEC on tärkeä EU:n tietosuoja-asetus Miten organisaatioiden tulisi varautua Standardin rakenne Keskeinen sisältö Johtopäätökset

3 Innovaatiot kohtaavat vaatimukset Lait, säädökset ja Standardit määräykset Teknologia Vaatimukset Innovaatiot

4 ISO/IEC standardien perhe Yleiset vaatimukset Yleiset ohjeet Toimialaohjeet Yleiskatsaus ja sanasto Vaatimukset Sertifiointielinten vaatimukset Menettelyohje Toteutusohjeita Mittaukset Riskien hallinta Auditointiohjeita TR Sertifioijille hallintakeinoista ja integrointi Hallintaohje Pilvipalveluiden hallintakeinot Digitaalisten asiakirjojen laatiminen Organisaatioiden välinen viestintä Teletoimiala TR Finanssitoimiala Energiahuolto Toimittajasuhteet Terveydenhuolto Hallintakeino-ohjeet ICT jatkuvuuden hallinnassa Kyberturvallisuus Verkkoturvallisuus Ohjelmistoturvallisuus Turvallisuustapahtumien hallinta Digitaalinen forensiikka Tunkeutumisen havainnointi ja esto Tallennuksen turvallisuus Digitaalinen todistusaineisto

5 Kuinka ISO/IEC syntyi ❶ Tunnista EU-lainsäädännöstä henkilötietojen käsittelyä pilvessä koskevat säännökset Espanja ❷ Luo 70 uutta hallintakeinoa kattamaan EU-lakien vaatimukset ❹ Luonnostele ISO/IEC uudet hallintakeinot ja ohjeet ❺ Käytä ISO/IEC halintajärjestelmää ja hallintakeinojen yhdistelmällä ISO/IEC 27002:2013 Hallintakeinot ja ohjeet ISO/IEC Saksa Uudet hallintakeinot ja ohjeet Uusia ohjeita hallintakeinoille ISO/IEC 27001:2013 hallintajärjestelmä UK Uusia hallintakeinoja ja ohjeita Unkari ❸ Analysoi TSV (Art 29 WP) kannanotot ja päivitä hallintakeinoja

6 Standardin tarkoitus Hallintakeinot ja ohjeet henkilötietojen suojaamista varten julkisen pilvilaskennan ympäristössä Noudattaa ISO / IEC tietosuojaperiaatteita Perustuu IS / IEC standardiin Huomioidaan henkilötietojen suojaamista koskevat viranomaisvaatimukset Standardia voivat soveltaa kaikki organisaatiot, jotka tuottavat henkilötietoja sisältäviä pilvipalveluita käsittelijän roolissa asiakkaiden kanssa solmittujen sopimusten perusteella Voi soveltua myös rekisterinpitäjälle Rekisterinpitäjää saattavat koskea myös muut vaatimukset, jotka eivät koske käsittelijöitä

7 ISO / IEC asema ISO/IEC Tietosuojaperiaatteet ISO/IEC Pilvipalvelujen sanasto ISO/IEC Tietosuoja pilvipalveluissa ISO/IEC Menettelyohjeet ISO/IEC Hallintajärjestelmä ISO/IEC Sanasto

8 Asiakas ja pilvipalvelun tuottaja hallitsevat riskejä yhdessä Asiakkaan vastuulla olevat riskit Tiedon luokittelu Päätelaitteet Responsibility Tiedon luokittelu ja Vastuu tiedosta Päätelaitteiden suojaaminen Oma laitetila IaaS PaaS SaaS Identiteedin ja pääsyn hallinta Yhteiset riskit Identiteetin ja pääsyn hallinta Sovellustason kontrollit Verkkotason kontrollit Pilvipalvelun tuottaja vähentää asiakkaan riskejä Palvelinten turvallisuus Fyysiset tilat Verkko Fyysinen turvallisuus Asiakas Palveluntuottaja

9 Mistä on kysymys Rekisteröity Henkilötieto Rekisterinpitäjä Käsittelijä Julkisen pilvipalvelun tuottaja Henkilötietojen käsittely Tietoturvaloukkaus luonnollinen henkilö, johon henkilötieto liittyy kaikki sellainen tieto, (a) jonka avulla pystytään tunnistamaan tietoihin liittyvä rekisteröity tai (b) joka on tai saattaa olla suoraan tai epäsuorasti yhdistetty rekisteröityyn (yksi tai useampi) tietosuojatoimija, joka määrittelee henkilötietojen käsittelemisen tarkoituksen sekä niiden käsittelyn keinot ja joka ei ole luonnollinen henkilö, joka käyttää tietoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa tietosuojatoimija, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja tämän ohjeiden mukaisesti osapuoli, joka asettaa pilvipalvelun saataville julkisen pilven toteutusmallin mukaisesti henkilötiedoille suoritettava toiminto tai toimintojoukko esim. henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen, muuttaminen, hakeminen, käyttäminen, luovuttaminen, anonymisointi, pseudonymisointi, levittäminen tai muunlainen jakaminen, poistaminen tai hävittäminen turvallisuuden pettäminen, joka johtaa siirretyn, varastoidun tai muuten käsitellyn tiedon tahattomaan tai laittomaan tuhoutumiseen, häviämiseen, muuttumiseen, luvattomaan julkaisemiseen tai käyttöön

10 Standardin rakenne vastaa ISO / IEC 27002:ta Luku Pääkohta 5 Tietoturvapolitiikat Ohjeistus Muut lisätiedot 6 Tietoturvallisuuden organisointi Toteuttamisohjeistus 7 Henkilöstöturvallisuus Ohjeistus Muut lisätiedot 8 Suojattavan omaisuuden hallinta Pääsynhallinta Toteuttamisohjeistus Viittaus Liite A 10 Salaus Toteuttamisohjeistus 11 Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus Toteuttamisohjeistus Viittaus Liite A 12 Käyttöturvallisuus Toteuttamisohjeistus 13 Viestintäturvallisuus Toteuttamisohjeistus Viittaus Liite A 14 Järjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito Suhteet toimittajiin Tietoturvahäiriöiden hallinta Toteuttamisohjeistus 17 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyviä tietoturvanäkökohtia 18 Vaatimustenmukaisuus Toteuttamisohjeistus Viittaus Liite A

11 Pääkohdan rakenne Pääkohdassa yksi tai useampi pääturvallisuusluokka määrittelevät tavoitteen Pääturvallisuusluokassa yksi tai useampia hallintakeinoja toteutusohjeineen 5. Tietoturvapolitiikat 5.1 Johdon ohjaus tietoturvallisuutta koskevissa asioissa Tavoite: Standardin ISO/IEC 27002:2013 kohdassa 5.1 määritellyt tavoitteet ovat voimassa Tietoturvapolitiikat Hallintakeino: Hallintakeino ja siihen liittyvät toteuttamisohjeet sekä muut standardissa ISO/IEC määritellyt tiedot ovat voimassa. Myös Julkisissa pilvipalveluissa olevien henkilötietojen suojaamista koskeva ohjeistus: Julkisissa pilvipalveluissa olevien henkilötietojen suojaamista koskevat lisätiedot: Tietoturvapolitiikkojen katselmointi Hallintakeino: Hallintakeino ja siihen liittyvät standardissa ISO/IEC määritellyt toteuttamisohjeet ovat voimassa. Julkisissa pilvipalveluissa olevien henkilötietojen suojaamista koskeva ohjeistus: Julkisissa pilvipalveluissa olevien henkilötietojen suojaamista koskevat lisätiedot:

12 Luku Keskeiset ohjeistukset Pääkohta 5 Tietoturvapolitiikat Henkilötietoja koskevan lainsäädännön noudattaminen 6 Tietoturvallisuuden organisointi 7 Henkilöstöturvallisuus 8 Suojattavan omaisuuden hallinta Sopimusten ehtojen tukeminen ja sitoutuminen sopimusten noudattamiseen Yhteydenottopiste asiakkaille henkilötietojen käsittelyä koskien Olennainen henkilöstö tietoinen tietosuojan ja yksityisyyden suojan sääntöjen ja menettelytapojen rikkomisen seurauksista Pääsynhallinta Asiakkaalle kyky hallita pääsyä asiakkaan hallinnassa olevien käyttäjien osalta 10 Salaus 11 Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus Käyttäjien rekisteröinti ja poistaminen aina kuten tietoturvaloukkaustilanteissa Tarvittaessa turvallinen kirjautuminen kaikille käyttäjätileille Asiakkaalle tiedot, missä tilanteissa henkilötietojen suojaamiseen käytetään salausta ja minkälaisia salausratkaisuja asiakkaalla on käytettävissä Käytöstä poistettaessa tallennusvälineitä, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, on käsiteltävä kuin ne sisältäisivät niitä.

13 Keskeiset ohjeistukset Luku Pääkohta 12 Käyttöturvallisuus Riskiarviointi, jos henkilötietojen käyttöä testauksiin ei voida välttää. Tunnistettuja riskejä pienennettävä teknisillä ja organisaatioon kohdistuvilla ratkaisuilla Pilvipalveluissa uusia mekanismeja suojaamaan tietojen menettämiseltä, turvaamaan toiminnan jatkuvuus ja toipumaan häiriötilanteista. Varmuuskopiointipalveluissa kyvykkyydet asiakkaan tietoon. Toimintojen palauttaminen määritellyssä ja dokumentoidussa ajassa häiriötilanteen jälkeen. Varmistus- ja palautusmenettelyjen säännöllinen katselmointi. Määriteltävä politiikka kattamaan varmuuskopiointia koskevat vaatimukset ja varmuuskopioina säilytettävien henkilötietojen poistamista koskevat vaatimukset. Tapahtumalokien katselmointi määräajoin. Asiakkaan saataville tiedot siitä, millä kriteereillä tapahtumalokeja voidaan saattaa asiakkaan saataville. Varmistettava, että asiakkaalla on pääsy vain omiin lokitietoihinsa. Varmistettava, että lokitietoja käytetään vain tarkoitetusti. Varmistettava, että lokitiedot poistetaan määritellyn ja dokumentoidun ajan kuluttua.

14 Keskeiset ohjeistukset Luku Pääkohta 13 Viestintäturvallisuus Tietoturvahäiriöiden hallinta Vaatimustenmukaisuus Fyysisiä tallennusvälineitä käytettäessä varmistettava, että tietoja ei voida käyttää matkalla. Fyysisistä tallennusvälineistä ja niiden käytöstä pidettävä kirjaa. Voi olla tarpeen toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa toiminnan kehittämisessä. Tietoturvahäiriön käynnistettävä katselmointi, jossa palvelutuottaja tutkii onko häiriö vaarantanut henkilötietoja. Asiakkaan auditoinnit epäkäytännöllisiä ja saattavat lisätä tietoturvariskejä. Asiakkaiden saataville ennen sopimuksen tekemistä riippumatonta näyttöä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Palvelutuottajan valitseman riippumattoman auditoinnin oltava hyväksyttävä menetelmä täyttää asiakkaan auditointitarve.

15 Liite A yksityisyydensuojan hallintakeinot

16 Liite A: Uudet henkilötietojen suojaamisen hallintakeinot henkilötietoja käsitteleville julkisille pilvipalveluille (velvoittava) Luku Pääkohta Uusia hallintakeinoja A1 Suostumus ja valinnanvapaus 1 A2 Tarkoituksen laillisuus ja määrittely 2 A3 Tiedonkeruun rajoittaminen 0 A4 Tiedonkäsittelyn rajoittaminen 1 A5 Käytön, säilytyksen ja luovutuksen rajoittaminen 2 A6 Oikeellisuus ja laatu 0 A7 Avoimuus, läpinäkyvyys ja ilmoittaminen 1 A8 Omien tietojen tarkistusoikeus 0 A9 Vastuullisuus 3 A10 Tietoturvallisuus 13 A11 Tietosuojavaatimusten noudattaminen 2

17 Tärkeysjärjestys Kohdat eivät ole tärkeysjärjestyksessä Standardia soveltavan organisaation olisi tunnistettava Pätevät hallintakeinot Hallintakeinojen tärkeys Soveltaminen yksittäisiin liiketoimintaprosesseihin.

18 Kiitos!

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ JulkICT-toiminto Ver 1.0 25.10.2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS x/2011 Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä 3.3.2015 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä 2.3.2015 1 TIETOSUOJA Henkilötietojen käsittely turvattava ja henkilötiedot suojattava asiattomalta käsittelyltä tietojen

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille S T A K E S I N R A P O R T T E J A 4 / 2 0 0 6 pekka ruotsalainen Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille Usean toimintayksikön yhteinen käyttäjän ja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS

LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS 24.4.2012 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. MIKÄ ON TIETOTILINPÄÄTÖS 2. MIKSI TIETOTILINPÄÄTÖS KANNATTAA TEHDÄ 2.1. Tietotilinpäätös luottamuksen rakentajana

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen

Tietoturvallisuus julkisessa. Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Tietoturvallisuus julkisessa hallinnossa Sähköisen hallinnon oikeudelliset perusteet 13.12.2012 Tommi Oikarinen Sisältö Tietoturva Keskeiset säädökset Tietoturva-asetus käsitteet yleiset tietoturvavaatimukset

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen Suomen Kuntaliitto Tietosuojan hyvä käytäntö SUOMEN KUNTALIITTO

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOTURVAPOLITIIKKA 41 Johdanto Tiedon käsittely on oleellinen osa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintaa ja palveluiden tuottamista. Tietojenkäsittelyn tehokkuus, toimintakyky,

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2014 ISBN 978-952-6682-19-8 1(24) Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä 2(24) Tietotekniikan arviointi

Lisätiedot

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet

Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Pilvipalveluiden arvioinnin haasteet Tietoturvallisuus- ja jatkuvuuden hallinnan vaatimukset ICT-hankinnoissa, 12.5.2014 Laura Kiviharju Pilvipalvelut Pilvilaskenta (CloudComputing) tarkoittaa internetissä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot