Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon."

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recrea 50 mg/ml liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 50 mg minoksidiiliä. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Liuos iholle. Valmisteen kuvaus. Kirkas liuos. Väri vaihtelee värittömästä kellertävään. Mahdollinen kellertävä väri ei vaikuta valmisteen tehoon. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Alopecia androgenica miehillä ja naisilla. Recrea sekä ehkäisee hiustenlähtöä että stimuloi uusien hiusten kasvua henkilöillä, joilla on alopecia androgenica. 4.2 Annostus ja antotapa Recrea-liuos on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Yksi millilitra Recreaa levitetään kahdesti päivässä (kerran aamulla ja illalla) hiuspohjaan alueelle, jolta hiukset ovat harventuneet, ja sen lähiympäristöön. Recrea-liuos levitetään kuivaan tai pyyhekuivaan hiuspohjaan. Valmistetta annostellaan 1 ml kahdesti päivässä hiuspohjan alueelle, jolta hiukset ovat harventuneet, ja sen ympärille. Enimmäisvuorokausiannos on 2 ml (1 ml aamuin illoin). Valmisteen voi annostella kahdella eri tavalla pakkauksessa mukana olevilla annostelijoilla. Annostelija valitaan hiustenlähtöalueen koon perusteella. Annostelu aloitetaan tämän alueen keskeltä. Liuos hierotaan kevyesti hiuspohjaan. Kahden annostelijan käyttöohjeet: A. Pumppusumutin Sopii Recrea-liuoksen annosteluun laajoille hiustenlähtöalueille. 1. Pullon pumppusumutin on valmiina käyttettäväksi. Poista pullon suojakorkki. 2. Suuntaa pumppusumutin keskelle aluetta, ja paina pumppusumutinta kerran. Levitä Recrea-liuos sormenpäillä. 3. Paina pumppusumutinta vielä 6 kertaa annostellaksesi hiuspohjaan yhteensä 1 ml liuosta (koko annokseen tarvitaan siis 7 painallusta). 4. Vältä sumutteen hengittämistä. 5. Pane pullon suojakorkki takaisin paikoilleen käsittelyn jälkeen. B. Pidennetty sumutinkärki Sopii Recrea-liuoksen annosteluun pienille hiustenlähtöalueille tai hiusten alle. 1. Poista pullon suojakorkki ja vedä painonuppi pois. Säilytä painonuppi mahdollista myöhempää käyttöä varten. 2. Paina pidennetty sumutinkärki tiukasti kiinni. 3. Suuntaa sumutinkärki keskelle aluetta, ja paina annostelijaa kerran. Levitä Recrea-liuos sormenpäillä.

2 4. Paina annostelijaa vielä 6 kertaa annostellaksesi hiuspohjaan yhteensä 1 ml liuosta (koko annokseen tarvitaan siis 7 painallusta). 5. Pane pullon suojakorkki takaisin paikoilleen käsittelyn jälkeen. 4.3 Vasta-aiheet Recreaa ei saa käyttää potilailla, joiden on todettu olevan yliherkkiä minoksidiilille tai valmisteen muille aineosille. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Ennen kuin Recrea-hoito aloitetaan, on varmistauduttava, että hiuspohja on normaali ja terve. Valmistetta ei saa käyttää, jos päänahassa on punoitusta, tulehdusta, infektio, ärsytystä tai kipua, eikä samanaikaisesti muiden hiuspohjaan annettavien lääkkeiden kanssa. Paikallisesti imeytyvän minoksidiilin ei ole laajassa käytössä osoitettu imeytyvän siinä määrin, että se aiheuttaisi systeemisiä vaikutuksia (ks. kohdat 4.8. ja 5.1). Minoksidiilin käyttö ei ole aiheellista, jos sukuanamneesissa ei ole hiustenlähtöä, jos hiustenlähtö on äkillistä ja/tai läiskittäistä tai jos hiustenlähtö johtuu synnytyksestä tai sen syy ei ole tiedossa. Potilaiden, joilla tiedetään olevan jokin sydän- ja verisuonitauti tai rytmihäiriöitä, on käännyttävä lääkärin puoleen ennen minoksidiilin käyttöä. Potilaan on lopetettava Recrean käyttö ja otettava yhteys lääkäriin, jos hänellä ilmenee alentunutta verenpainetta; rintakipua; sydämen tiheälyöntisyyttä; huimausta tai pyörrytystä; äkillistä, selittämätöntä painonnousua; käsien ja jalkojen turvotusta tai jatkuvaa hiuspohjan punoitusta tai ärsytystä. Recrea-liuos sisältää alkoholia, joka silmiin joutuessaan aiheuttaa kirvelyä ja ärsytystä. Jos valmistetta joutuu vahingossa herkälle alueelle (silmiin, rikkoutuneelle iholle tai limakalvoille), aluetta on huuhdeltava runsaalla, viileällä, juoksevalla vedellä. Recrea sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Recrea-sumutteen hengittämistä on vältettävä. Lääkkeen nieleminen vahingossa voi aiheuttaa vakavia sydänhaittatapahtumia. Tämä valmiste on siis säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Recrean käytön yhteydessä on joillakin potilailla hiusten väri ja/tai karkeus muuttunut. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Recrealla ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia systeemisesti annosteltavien lääkeaineiden kanssa. Paikallisesti annosteltavan minoksidiilin imeytymistä säätelee marraskesi. Sellaiset paikallisesti annettavat lääkkeet, jotka vaikuttavat marraskeden läpäisevyyteen (kuten tretinoiini ja antraliini), voivat samanaikaisesti käytettynä mahdollisesti lisätä minoksidiilin imeytymistä. Beetametasonidipropionaatti suurentaa kudosten paikallista minoksidiilipitoisuutta ja vähentää minoksidiilin systeemistä imeytymistä. 4.6 Fertiliteetti, raskaus ja imetys Recreaa ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Recrean käytöstä raskauden aikana ei ole tehty riittäviä, hyvin kontrolloituja tutkimuksia. Eläintutkimuksissa on havaittu sikiöön kohdistuva riski hyvin suurilla altistuksilla ihmiselle tarkoitettuun altistukseen verrattuna. Ihmiselllä sikiöhaittojen riski on pieni ja epätodennäköinen (ks. kohta 5.3). Minoksidiilia saa käyttää paikallisesti raskauden tai imetyksen aikana vain, jos hoidon hyöty äidille on suurempi kuin sikiölle tai imetettävälle lapselle mahdollisesti koituva riski. Systeemisesti imeytynyt minoksidiili erittyy rintamaitoon. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Recrea-liuos ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3 4.8 Haittavaikutukset Recrea on yleensä hyvin siedetty. Useat tuhannet potilaat ovat käyttäneet paikallisesti annosteltavaa minoksidiilia plasebokontrolloiduissa tutkimuksissa. Lukuunottamatta dermatologisia haittavaikutuksia, jotka olivat yleisempiä minoksidiiliryhmässä, eri elinjärjestelmien yksittäisten haittavaikutusten esiintyvyys ei lisääntynyt minoksidiiliryhmässä. Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia 2- ja 5-prosenttisella minoksidiililla ovat ihoreaktiot, kuten ihon/päänahan paikallinen punoitus, kutina ja kuivuminen tai hilseily. Joissakin tapauksissa hiustenlähtö voi kiihtyä tilapäisesti, koska minoksidiili siirtää telogeeni- eli lepovaiheessa olevat hiukset anageeni- eli kasvuvaiheeseen (vanhat hiukset irtoavat ja niiden tilalle kasvaa uusia hiuksia). Tätä lisääntynyttä hiustenlähtöä esiintyy tavallisesti 2-6 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, ja se loppuu parissa viikossa (ensimmäinen merkki minoksidiilin vaikutuksesta). Jos hiustenlähtö jatkuu, Recrea-liuoksen käyttö on lopetettava ja otettava yhteys lääkäriin. Joissakin harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu verenpaineen alenemista. Joissakin harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu hypertrikoosia (epätoivottava karvankasvu muualla kuin päänahassa, mukaan lukien lisääntynyt karvankasvu naisilla kasvoissa). Ihoon liittyvät haittatapahtumat olivat tyypiltään ja vaikeusasteeltaan samanlaisia sekä 5- että 2- prosenttista minoksidiilia saaneissa ryhmissä, mutta niitä esiintyi enemmän 5-prosenttista minoksidiilia saaneilla. Haittatapahtumien esiintymistiheys on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleiset ( 1/10), yleiset ( 1/100, < 1/10), melko harvinaiset ( 1/1 000, < 1/100), harvinaiset ( 1/10 000, < 1/1 000) tai hyvin harvinaiset (< 1/10 000). Valmisteen markkinoilletulon jälkeen minoksidiililiuoksen paikalliseen käyttöön on liittynyt seuraavia haittatapahtumia: Hermosto Harvinaiset: Päänsärky. Sydän ja verisuonisto Harvinaiset: Sydämentykytys, syketiheyden suureneminen, rintakipu. Hyvin harvinaiset: Hypotensio. Iho ja ihonalainen kudos Melko harvinaiset: Ihon kuivuus, ihon kesiminen, ihottuma, ohimenevä hiustenlähtö, hypertrikoosi, hiuslaadun muutokset, hiusvärin muutokset. Harvinaiset: Kosketusihottuma. Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Melko harvinaiset: Antokohdan kutina, antokohdan ärsytys. Harvinaiset: Antokohdan punoitus. 4.9 Yliannostus Oireet ja löydökset Paikallisesti annetun minoksidiilin ei ole todettu imeytyvän siinä määrin, että se aiheuttaisi systeemisiä vaikutuksia. Kun valmistetta käytetään ohjeiden mukaisesti, yliannostus on epätodennäköinen. Jos valmistetta levitetään alueelle, jossa epidermiksen eheys on heikentynyt vaurion, inflammaation tai ihon tautiprosessin vuoksi, systeeminen yliannostus on mahdollinen. Minoksidiilin systeemiset vaikutukset voivat johtaa seuraaviin, hyvin harvinaisiin haittatapahtumiin: Hyvin harvinaiset: < 0,01 % (< 1/10 000) Sydän ja verisuonisto: syketiheyden suureneminen, hypotensio Yleisoireet: painonnousua aiheuttava nesteretentio

4 Hermosto: huimaus Hoito Minoksidiiliyliannostuksen hoidon on oltava oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ihotautilääkkeet, sis. lääkeshampoot ATC-koodi: D11AX01 Recrea sekä ehkäisee hiustenlähtöä että stimuloi hiusten kasvua henkilöillä, joilla on alopecia androgenica. Miehillä alopecia androgenica ilmenee tavallisesti päälaen takaosan kaljuuntumisena ja naisilla yleistyneenä hiustenlähtönä päälaelta tai päälaen hiusten harvenemisena. Minoksidiilin hiustenlähtöä ehkäisevää ja uusien hiusten kasvua stimuloivaa vaikutusmekanismia ei täysin tunneta. Hiustenlähtö pysähtyy odotettavasti aikaisintaan noin 3 hoitokuukauden jälkeen. Hiustenkasvu alkaa tavallisesti elpyä, kun valmistetta on käytetty kahden kuukauden ajan. Hoitovaste on yksilöllinen. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttaminen voi kestää naisilla jopa 8 ja miehillä 12 kuukautta. Havaintojen mukaan hiustenlähtö pysähtyy neljällä henkilöllä viidestä. Jonkinasteista hiusten uudiskasvua havaitaan keskimäärin kuudella potilaalla kymmenestä. Jotta Recrea ehkäisisi hiustenlähtöä ja stimuloisi hiusten uudiskasvua, sitä on käytettävä keskeytyksettä kahdesti päivässä vaikutuksen säilyttämiseksi. Jos minoksidiilin paikallinen käyttö lopetetaan, hiuspohjan tila palautuu hoitoa edeltävälle tasolle 3-4 kuukaudessa, ja hiustenlähtö saattaa jatkua entiseen tapaan. 5.2 Farmakokinetiikka Minoksidiili imeytyy terveeltä iholta erittäin vähäisessä määrin, minkä vuoksi Recrea ei ole aiheuttanut systeemisiä haittavaikutuksia. Kun liuos annostellaan terveeseen hiuspohjaan, kokonaisannoksesta imeytyy systeemiseen verenkiertoon keskimäärin 1,4 % (0,3-4,5 %). Koeolosuhteissa hypertensiivisillä potilailla, joiden hiukset oli ajeltu pois, verenkiertoon imeytyi noin 2 % annoksesta. Farmakokineettiset tutkimukset osoittavat, että myös annoksen suurentaminen, annostelukertojen tihentäminen ja marraskeden lisääntynyt läpäisevyys lisäävät paikallisesti käytetyn minoksidiilin imeytymistä verenkiertoon. Sen sijaan okkluusion (muovikalvon) käyttö auringonpolttamilla ihoalueilla tai hoidettavan ihoalueen suurentaminen vaikuttivat hyvin vähän tai eivät lainkaan paikallisesti annostellun minoksidiilin imeytymiseen koehenkilöillä. Seerumin minoksidiilipitoisuus ja systeemiset vaikutukset riippuvat siitä, missä määrin minoksidiili imeytyy ihon läpi. Kun Recrea-liuoksen paikallinen käyttö lopetetaan, noin 95 % elimistöön imeytyneestä minoksidiilista eliminoituu neljän vuorokauden kuluessa. Minoksidiili ja sen metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Prekliinisissä tutkimuksissa, joissa tiineille rotille annettu minoksidiiliannos oli hoitoannosta kertaa suurempi, rotan sikiöpaino aleni, elävänä syntyneiden sikiöiden määrä väheni ja pehmytkudosten ja luuston epämuodostumat lisääntyivät. Tällaisilla annoksilla minoksidiili on toksinen myös emolle. Eläinkokeissa havaitut sikiövauriot eivät kuitenkaan ole todennäköisesti merkityksellisiä ihmisen kannalta. Ihmisen turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja ei ole tiedossa.

5 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Propyleeniglykoli Etanoli (96 % w/w) Puhdistettu vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Yhteensopimattomuuksia ei ole tiedossa. 6.3 Kestoaika 3 vuotta 6.4 Säilytys Ei erityisiä säilytysohjeita. Liuos on tulenarkaa. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Polyetyleenipullo (+ 2 annostelijaa) 60 ml, 3x60 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Käyttö- ja käsittelyohjeet Kädet on pestävä huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä sumutteen hengittämistä. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Meda OTC AB Box 906 SE Solna Ruotsi 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 0,5 mg ksylometatsoliinihydrokloridia ja 0,6 mg ipratropiumbromidia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia ja 6,8 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia ja 6,8 mg timololimaleaattia, joka vastaa 5 mg timololia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xalcom 50 mikrog/ml + 5 mg/ml, silmätipat, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia ja 6,8 mg timololimaleaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dalacin 10 mg/ml emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 10 mg klindamysiiniä (klindamysiinifosfaattina). Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

Monovo on tarkoitettu tulehduksellisten ja kutinaa aiheuttavien ihosairauksien oireenmukaiseen hoitoon, kuten päänahan psoriaasin hoitoon.

Monovo on tarkoitettu tulehduksellisten ja kutinaa aiheuttavien ihosairauksien oireenmukaiseen hoitoon, kuten päänahan psoriaasin hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Monovo 1 mg/g emulsio iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiota iholle sisältää 1 mg mometasonifuroaattia (0,1 % m/m mometasonifuroaattia). Apuaine, jonka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Haavaisen paksusuolitulehduksen hoito lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa. Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Haavaisen paksusuolitulehduksen hoito lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa. Proktiitin ja proktosigmoidiitin hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASACOL 1 g peräruiske 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 ml peräruisketta sisältää 1 g mesalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4.

VALMISTEYHTEENVETO. Pediatriset potilaat Imeväisille ja lapsille ei suositella pitkäaikaista, yli 2 viikkoa kestävää hoitoa. Ks. myös kohta 4.4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Daktacort emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma sisältää mikonatsolinitraattia 20 mg ja hydrokortisonia 10 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Azzalure, 10 Speywood-yksikköä/0,05 ml, injektiokuiva-aine liuosta varten

Azzalure, 10 Speywood-yksikköä/0,05 ml, injektiokuiva-aine liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Azzalure, 10 Speywood-yksikköä/0,05 ml, injektiokuiva-aine liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tyypin A botuliinitoksiini * 10 Speywood-yksikköä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta.

VALMISTEYHTEENVETO. Kapseli, kova. Punaruskea, kova liivatekapseli. Kapselin koko: 15 x 5 mm. Sisältö: valkoista jauhetta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lopex 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jakouurre, toisella puolella koodi: Searle 1461 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cytotec 0,2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 0,2 mg (= 200 mikrog) misoprostolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Microtab 2 mg resoribletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi resoribletti sisältää 17,1 mg nikotiinibeetadeksiä, joka vastaa 2 mg:aa nikotiinia.

Lisätiedot

Akuutti epäspesifinen ja krooninen ripuli. Ileostomiapotilaat, joilla ulosteiden päivittäinen määrä on liian suuri.

Akuutti epäspesifinen ja krooninen ripuli. Ileostomiapotilaat, joilla ulosteiden päivittäinen määrä on liian suuri. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imocur 2 mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 2 mg loperamidihydrokloridia. Apuaine: laktoosimonohydraatti 100 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 0,1 mg flumatseniilia. 5 ml:n ampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SonoVue, 8 l/ml, injektiokuiva-aine ja liuotin, dispersiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Rikkiheksafluoridin hienojakoinen dispersio

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. kohtalaisia tai syviä leveimmän hymyn aiheuttamia silmäkulman sivun juonteita (naururypyt)

VALMISTEYHTEENVETO. kohtalaisia tai syviä leveimmän hymyn aiheuttamia silmäkulman sivun juonteita (naururypyt) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VISTABEL, 4 Allergan-yksikköä/0,1 ml, injektiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tyypin A botuliinitoksiini 1 4 Allergan-yksikköä/0,1

Lisätiedot

Vinorelbiinin tavallinen annos on 25 30 mg/m² kerran viikossa.

Vinorelbiinin tavallinen annos on 25 30 mg/m² kerran viikossa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vinorelbiini (tartraattina) 10 mg/ml 1 ml:n injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 10 VALMISTEYHTEENVETO Page 1 of 10 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg tai 40 mg mannitolia. 5

Lisätiedot

Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa.

Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 120 mikrogrammaa metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini

Lisätiedot

1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia.

1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreoflex 200 mikrog/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Venlafaxin Krka 37,5 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 75 mg depotkapseli, kova Venlafaxin Krka 150 mg depotkapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heinix 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 54,65 mg dinatriumlevofolinaattia, joka vastaa

Lisätiedot

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää: 334 mg

Lisätiedot