Kuluttajahintaindeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajahintaindeksi"

Transkriptio

1 Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer Price Index Julkaistavissa klo 9.00 Får publiceras kl Not to be released before 9 a.m., March 13th , helmikuu februari February Inflaatio hidastui helmikuussa 1,7 prosenttiin Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui helmikuussa 1,7 prosenttiin. Tammikuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui ennen kaikkea korkojen laskusta sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen halpenemisesta. Tammikuusta helmikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia. Inflation slowed down to 1.7 per cent in February The year-on-year change in consumer prices, i.e. inflation, calculated by Statistics Finland slowed down to 1.7 per cent in February. In January it was 2.2 per cent. Inflation slowed down mainly because of fallen interest rates, and prices of owner-occupied dwellings and real estate. From January to February, consumer prices went up by 0.1 per cent. Suomen inflaatiomittarit, helmikuu 2009 Inflationsmätare i Finland, februari 2009 Inflation indicators in Finland, February 2009 Pisteluku Vuosimuutos Kuukausimuutos Indextal Årsförändring Månadsförändring Point figure Change on one year Change on one month Kuluttajahintaindeksi 2005= ,6 1,7 % 0,1 % Konsumentprisindex Consumer Price Index Elinkustannusindeksi 1951:10= Levnadskostnadsindex Cost-of-living index Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005= ,1 2,7 % 0,7 % Harmoniserat konsumentprisindex Harmonised Index of Consumer Prices Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.

2 Inflaatio hidastui helmikuussa 1,7 prosenttiin Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui helmikuussa 1,7 prosenttiin. Tammikuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui ennen kaikkea korkojen laskusta sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen halpenemisesta. Helmikuun inflaatiosta lähes kaksi kolmasosaa johtui elintarvikkeiden kallistumisesta. Ruuan hintaa nosti lähinnä maitotuotteiden, vihannesten ja lihan kallistuminen. Inflaatioon vaikuttivat myös alkoholijuomien vähittäishintojen ja tupakan kallistuminen, vuokrankorotukset sekä ravintola- ja kahvilapalveluiden ja terveydenhoidon hintojen nousu. Kuluttajahintojen nousua hillitsi helmikuussa eniten polttonesteiden halpeneminen ja korkojen lasku. Myös käytettyjen henkilöautojen, osakehuoneistojen ja kiinteistöjen sekä puhelumaksujen halpeneminen viime vuodesta alensi inflaatiota. Tammikuusta helmikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin hintatietoa 497 hyödykkeestä noin liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin hintatietoa kerätään keskitetysti. EMU-maiden inflaatio helmikuussa ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli helmikuussa 1,2 prosenttia. Tammikuussa se oli 1,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa 2,7 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-säädöksin. Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee helmikuuta koskevat yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. maaliskuuta. Inflation slowed down to 1.7 per cent in February The year-on-year change in consumer prices, i.e. inflation, calculated by Statistics Finland slowed down to 1.7 per cent in February. In January it was 2.2 per cent. Inflation slowed down mainly because of fallen interest rates, and prices of owner-occupied dwellings and real estate. Nearly two-thirds of the inflation in February was caused by increases in food prices. The cost of food went up primarily due to risen prices of dairy products, vegetables and meat. Inflation was also pushed up by increases in the retail prices of alcoholic beverages, risen prices of tobacco, as well as increases in rents, prices of restaurant and cafe services, and health care charges. The rising of consumer prices was curbed most in February by fallen prices of liquid fuels and interest rates. Yearon-year decreases in the prices of used passenger cars, owner-occupied dwellings and real estate, and in telephone call charges also held back inflation. From January to February, consumer prices went up by 0.1 per cent. Each mid-month, Statistics Finland interviewers collect around 50,000 prices on 497 commodities from approximately 2,700 outlets for the Consumer Price Index. In addition, some 1,000 items of price data are gathered by centralised collection. According to preliminary data, inflation in the EMU countries was 1.2 per cent in February According to the preliminary data on the Harmonised Index of Consumer Prices, the rate of inflation in the EMU countries was 1.2 per cent in February. In January it was 1.1 per cent. The corresponding figure for Finland in February was 2.7 per cent. The Harmonised Index of Consumer Prices does not include owner-occupancy, games of chance, interests on consumption and other credits or asset transfer and vehicle tax. The consumption items included in the Harmonised Index of Consumer Prices as well as the rules governing its compilation have been defined in EU regulations. Eurostat s estimate of inflation in the EMU area is based on preliminary data from EMU Member States and on the price development of energy. Eurostat will publish detailed data on Harmonised Indices of Consumer Prices for February on 16 March. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen eniten vaikuttaneita hyödykkeitä Goods and services with the greatest effect on the year-on-year change in the Consumer Price Index + %-yksikköä %-units %-yksikköä %-units Vapaarahoitteiset vuokrat Rent for market financed + 0,236 Bensiini Petrol - 0,543 dwelling Sähkö Electricity + 0,176 Asuntolainojen keskikorko - Average interest on - 0,278 housing loans Savukkeet Cigarettes + 0,146 Kevyt polttoöljy Light fuel oil - 0,193 Aravavuokrat Rent for government-subsidised rental + 0,145 Kulutusluottojen korot - Interest on consumer credit - 0,185 dwelling Lasten päivähoito Children's day care + 0,103 Käytetty henkilöauto Used passenger car - 0,175 2

3 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 hyödykeryhmittäin Consumer Price Index 2005=100 by commodity groups Kokonaisindeksi Hyödykeryhmät - Commodity groups Overall index Paino-Weight ,4 51,6 50,0 213,4 55,4 47,8 146,2 34,8 120,4 5,0 69,1 72, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,6 101,4 100,9 98,2 104,4 100,6 100,5 102,3 92,2 99,8 101,8 102,1 103, ,1 103,5 102,3 98,6 110,1 101,9 100,1 102,8 98,7 99,8 105,6 104,5 108, ,3 112,4 108,0 99,0 116,2 103,7 101,7 105,4 97,4 101,2 109,1 110,3 113, I 102,2 103,4 101,9 90,3 107,3 101,0 99,0 100,1 94,9 99,9 104,8 103,5 106,9 II 102,9 103,6 102,0 96,2 107,8 101,4 99,9 100,4 94,3 100,3 104,8 103,9 107,6 III 103,6 103,4 102,0 100,0 108,3 102,3 100,1 102,4 97,5 100,3 104,8 104,2 108,0 IV 104,1 104,6 102,2 101,8 108,9 102,2 100,2 102,9 97,5 100,4 104,8 104,2 108,2 V 104,0 102,8 102,1 101,0 109,6 102,2 100,2 103,5 97,3 99,8 104,8 104,0 108,5 VI 104,2 102,3 102,1 99,8 109,9 102,2 100,2 104,2 100,5 99,7 104,8 104,3 108,7 VII 104,1 103,5 102,4 90,8 110,7 101,5 99,3 104,7 100,8 99,3 104,8 104,6 108,9 VIII 104,2 102,5 102,5 96,7 111,2 101,7 100,0 103,8 100,2 98,6 104,8 104,9 109,5 IX 104,7 103,1 102,8 101,4 111,4 102,1 99,6 103,2 101,3 99,7 107,1 104,7 109,7 X 105,0 103,3 102,8 101,7 112,2 102,0 101,1 103,1 100,5 100,0 107,1 104,8 110,2 XI 105,3 104,7 102,7 102,1 112,1 102,3 100,7 103,2 100,5 99,7 107,1 105,4 110,6 XII 105,1 104,4 102,7 101,3 112,1 102,5 100,4 102,4 99,5 100,0 107,1 105,8 110, I 106,2 109,4 107,2 90,8 113,2 102,6 99,9 104,6 99,4 99,8 107,9 107,9 111,3 II 106,7 109,7 107,5 94,4 113,9 103,2 100,5 104,0 99,3 100,9 107,9 108,3 111,6 III 107,6 110,9 107,9 101,7 114,5 103,8 100,7 105,2 98,1 101,3 107,9 108,8 111,7 IV 107,8 111,3 107,7 102,1 115,1 103,4 100,4 105,2 98,0 101,2 108,0 109,5 111,6 V 108,4 112,6 107,8 101,7 116,3 103,5 100,4 106,4 96,3 101,3 108,0 109,6 111,8 VI 108,8 111,4 107,8 99,2 117,0 103,8 99,6 108,7 98,2 101,5 108,0 110,3 112,6 VII 108,6 112,5 107,9 91,1 117,4 103,0 99,3 109,2 98,0 101,1 108,0 110,7 113,0 VIII 109,1 112,2 107,9 98,1 117,8 103,6 102,4 107,3 99,4 100,4 108,0 111,2 115,3 IX 109,6 113,6 108,4 102,3 118,0 104,3 103,3 107,6 94,9 101,2 111,4 111,2 115,5 X 109,6 113,8 108,6 103,1 117,7 104,1 104,3 106,2 95,4 101,8 111,4 111,5 115,6 XI 109,1 115,4 108,6 102,6 117,1 104,3 104,8 101,5 95,3 101,5 111,4 112,2 116,0 XII 108,7 115,6 108,6 101,4 116,6 104,6 104,7 99,6 96,4 102,1 111,4 112,3 115, I 108,5 117,1 115,4 92,3 115,6 104,4 104,4 98,8 95,7 101,8 111,4 113,8 114,8 II 108,6 117,9 115,5 95,5 114,2 105,2 105,2 99,9 93,3 102,7 111,4 114,1 112,9 Kuukausimuutos, % - Change on one month, % 2009:1-2009:2 0,1 0,6 0,2 3,4-1,2 0,7 0,7 1,0-2,5 0,8 0,0 0,2-1,6 Vuosimuutos, % - Year-on-year change, % 2008:2-2009:2 1,7 7,4 7,4 1,2 0,3 1,9 4,6-4,0-6,1 1,8 3,3 5,3 1,2 HYÖDYKERYHMÄT 01. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 02. Alkoholijuomat ja tupakka 03. Vaatetus ja jalkineet 04. Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 05. Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 06. Terveys 07. Liikenne 08. Viestintä 09. Kulttuuri ja vapaa-aika 10. Koulutus 11. Ravintolat ja hotellit 12. Muut tavarat ja palvelut COMMODITY GROUPS 01. Food and non-alcoholic beverages 02. Alcoholic beverages and tobacco 03. Clothing and footwear 04. Housing, water, electricity, gas and other fuels 05. Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house 06. Health 07. Transport 08. Communication 09. Recreation and culture 10. Education 11. Restaurants and hotels 12. Miscellaneous goods and services 3

4 Elinkustannusindeksi 1951:10=100 Cost-of-living index 1951:10=100 Vuosi Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII Elinkustannusindeksi kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Pitkän aikavälin tarkasteluissa on suositeltavaa käyttää elinkustannusindeksiä. The cost-of-living index develops in the same way as the consumer price index. It is recommendable to use the cost-of-living index in long-term examinations. 4

5 Kansainvälinen vertailu Comparative international data Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Euroalueella Harmonised Index of Consumer Prices in Finland, Sweden, Germany and Euro area Index 2005=100 Euroalue/Euro area Ruotsi/Sweden Saksa/Germany Suomi/Finland Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, vuosimuutokset, % Harmonised Index of Consumer Prices, year-on-year changes, % Korjaus: Taulukkoa korjattu Vuosimuutos sarakkeen tiedot olivat aiemmin virheellisiä. Correction: Table has been corrected on 16 March Data in the column Year-on year change were incorrect : : : : : : : : : : : : : :1 Belgia - Belgium 1,8 4,5 5,9 5,4 5,5 4,8 3,2 2,7 2,1 Saksa - Germany 2,3 2,8 3,5 3,3 3,0 2,5 1,4 1,1 0,9 Irlanti - Ireland 2,9 3,1 3,6 3,2 3,2 2,7 2,1 1,3 1,1 Kreikka - Greece 3,0 4,2 4,9 4,8 4,7 4,0 3,0 2,2 2,0 Espanja - Spain 2,8 4,1 5,3 4,9 4,6 3,6 2,4 1,5 0,8 Ranska - France 1,6 3,2 4,0 3,5 3,4r 3,0 1,9 1,2 0,8 Italia - Italy 2,0 3,5 4,0 4,2 3,9 3,6 2,7 2,4 1,4 Kypros - Cyprus 2,2 4,4 5,3 5,1 5,0 4,8 3,1 1,8 0,9 Luxemburg - Luxembourg 2,7 4,1 5,8 4,8 4,8 3,9 2,0 0,7 0,0 Malta 0,7 4,7 5,6 5,4 4,9 5,7 4,9 5,0 3,1 Hollanti - Netherlands 1,6 2,2 3,0 3,0 2,8 2,5 1,9 1,7 1,7p Itävalta - Austria 2,2 3,2 3,8 3,6 3,7 3,0 2,3 1,5 1,2p Portugali - Portugal 2,4 2,7 3,1 3,1 3,2 2,5 1,4 0,8 0,1 Slovenia 3,8 5,5 6,9 6,0 5,6 4,8 2,9 1,8 1,4 Suomi - Finland 1,6 3,9 4,3 4,6 4,7 4,4 3,5 3,4 2,5 Euroalue - MUICP 2,1 3,3 4,0 3,8 3,6 3,2 2,1 1,6 1,1p Bulgaria 7,6 12,0 14,4 11,8 11,4 11,2 8,8 7,2 6,0p Tšekki - Czech Republic 3,0 6,3 6,8 6,2 6,4 5,7 4,1 3,3 1,4 Tanska - Denmark 1,7 3,6 4,4 4,8 4,5 3,8 2,8 2,4 1,7 Viro - Estonia 6,7 10,6 11,2 11,1 10,8 10,1 8,5 7,5 4,7 Latvia 10,1 15,3 16,5 15,6 14,7 13,7 11,6 10,4 9,7 Liettua - Lithuania 5,8 11,1 12,4 12,2 11,3 10,7 9,2 8,5 9,5 Unkari - Hungary 7,9 6,0 7,0 6,4 5,6 5,1 4,1 3,4 2,4 Puola - Poland 2,6 4,2 4,5 4,4 4,1 4,0 3,6 3,3 3,1 Romania 4,9 7,9 9,1 8,1 7,3 7,4 6,8 6,4 6,8 Slovakia 1,9 3,9 4,4 4,4 4,5 4,2 3,9 3,5 2,7p Ruotsi - Sweden 1,7 3,3 3,8 4,1 4,2 3,4 2,4 2,1 2,0 Iso-Britannia - United Kingdom 2,3 3,6 4,4 4,7 5,2 4,5 4,1 3,1 3,0 EU - EICP 2,3 3,7 4,4 4,3 4,2 3,7 2,8 2,2 1,7p Yhdysvallat - USA 2,6 4,4 6,8 6,6 6,0 4,3 0,7-0,6-0,6 * Arvio - Estimated p Ennakkotieto - Provisional : Ei saatavilla - Not available r Tarkistettu - Revised 5

6 Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset Year-on-year changes in the Consumer Price Index I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII ,9 9,3 9,7 10,7 11,6 11,2 11,3 12,3 12,9 13,3 13,5 13,7 11, ,5 12,8 13,1 12,5 12,7 12,9 12,6 11,5 11,4 11,3 10,4 10,0 12, ,7 10,3 10,2 9,6 9,8 9,4 9,8 9,3 8,1 7,6 7,9 9,0 9, ,2 8,2 7,5 8,0 7,7 8,9 8,5 9,0 9,4 9,1 9,8 8,6 8, ,3 8,2 8,1 8,0 7,4 6,4 6,4 6,7 6,6 6,9 6,0 6,1 7, ,4 6,4 6,6 6,5 6,4 6,4 6,1 5,8 5,3 4,9 4,9 5,0 5, ,5 4,6 3,8 3,7 3,0 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3, ,7 3,5 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,9 3,7 3,7 3,7 3, ,2 4,1 4,1 4,4 5,1 5,3 5,2 5,2 5,6 5,6 5,9 6,5 5, ,8 6,0 6,6 6,9 6,4 6,8 6,7 6,6 6,8 7,1 6,8 6,5 6, ,5 7,4 6,5 6,2 6,2 5,6 5,9 6,2 5,6 5,5 5,6 4,9 6, ,9 5,0 4,8 4,6 4,6 4,2 4,0 3,6 3,3 3,2 3,3 3,9 4, ,9 2,6 2,8 2,8 2,4 2,7 2,6 2,4 2,6 2,7 2,8 2,1 2, ,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6 1,3 1,5 2, ,2 0,3 0,4 0,2 0,2 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 1, ,9 1,8 1,7 1,5 1,6 0,9 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 1, ,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0, ,6 0,4 0,6 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 1, ,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,1 1,3 1,1 0,9 0,8 1, ,5 0,8 0,8 1,1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 1,6 2,0 1, ,2 2,7 3,1 2,7 2,9 3,5 3,7 3,8 4,2 4,1 4,0 3,5 3, ,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,0 2,5 2,4 2,2 1,9 1,6 1,6 2, ,3 1,8 1,8 1,8 1,3 1,1 1,7 1,4 1,0 1,5 1,6 1,7 1, ,4 1,9 1,6 1,1 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5 0,6 0, ,2 0,1-0,5-0,4-0,1-0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,5 0,4 0, ,2 0,2 1,0 1,2 0,8 1,1 1,0 1,0 1,2 0,8 0,9 1,0 0, ,8 0,9 0,9 1,3 1,7 1,7 1,9 1,9 1,5 1,8 2,1 2,2 1, ,3 2,2 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2,3 2,6 2,7 2,9 2,6 2, ,8 3,7 3,9 3,5 4,2 4,4 4,4 4,7 4,7 4,4 3,6 3,5 4, ,2 1,7 Kuluttajahintaindeksi 2000=100 Consumer Price Index 2000=100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII ,0 98,8 99,3 99,6 99,9 100,1 99,8 100,2 101,1 101,1 101,1 101,0 100, ,9 101,5 102,1 102,5 103,2 103,2 102,4 102,8 103,5 103,3 102,8 102,8 102, ,2 103,4 103,9 104,3 104,6 104,3 104,2 104,2 104,5 104,8 104,5 104,5 104, ,6 105,3 105,6 105,4 105,3 105,2 104,6 104,8 105,2 105,1 105,0 105,1 105, ,8 105,4 105,0 105,1 105,2 105,1 105,0 105,3 105,7 106,0 105,5 105,5 105, ,0 105,6 106,0 106,3 106,0 106,3 106,0 106,3 106,9 106,8 106,5 106,6 106, ,3 107,1 107,5 108,0 108,2 108,3 108,0 108,4 108,5 108,8 108,9 109,0 108, ,8 109,5 110,3 110,8 110,7 110,9 110,7 110,9 111,4 111,7 112,0 111,8 110, ,0 113,5 114,5 114,7 115,3 115,7 115,6 116,1 116,6 116,6 116,0 115,7 115, ,4 115,5 6

7 Muutoksia tässä tilastossa Changes is these statistics Tilastokeskus on lopettanut nettohintaindeksin tuottamisen ja julkistamisen. Viimeinen indeksi julkistettiin tammikuussa 2009 (joulukuun 2008 indeksi). Nettohintaindeksiä on julkistettu kuukausittain tässä julkaisussa ja tilaston kotisivulla tilastokeskus.fi -palvelussa. Nettohintaindeksi kuvaa kuluttajahintojen muutosta, josta hyödykeverojen arvioitu vaikutus on poistettu ja hyödyketukipalkkioiden vaikutus on lisätty. Nettohintaindeksin sijasta aletaan lähiaikoina julkistamaan yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä kiintein veroin. Indeksi mittaa arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutusta inflaatioon. Statistics Finland has discontinued the compilation and publication of the net price index. The last index was released in January 2009 (December 2008 index). The net price index has been published monthly in this publication and on the home page of the statistics in the stat.fi web service. The net price index describes changes in consumer prices exclusive of estimated effects of commodity taxes but inclusive of the effects of commodity subsidies. The publication of a substitutive index, harmonised index of consumer prices at constant taxes, will be commenced at the near future. The harmonised index of consumer prices measures the impact of changes of value-added and other commodity taxes on inflation. 7

8 Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Lisätietoja Förfrågningar Inquiries Juhani Pekkarinen (09) Christina Telasuo (09) Tilaston kotisivu: Tilaston kuvaus: Tilaston laatuseloste: Vastaava tilastojohtaja Ansvarig statistikdirektör Director in charge Kari Molnar AJANKOHTAISTA ASUNTOMARKKINOILLA KURSSI Kurssin sisältö Kurssilla saat tietoa asuntomarkkinoiden ajankohtaisesta tilanteesta, rakentamisen volyymista, asuntojen hinta- ja vuokrakehityksestä sekä asuntokaupan vilkkaudesta. Mitä Tilastokeskuksen tilastot kertovat asuntomarkkinoiden nykytilasta ja miltä tulevaisuus näyttää? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kouluttajat Kurssin kouluttajat ovat Tilastokeskuksen asiantuntijoita. Kurssin vetäjänä toimii kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen Tilastokeskuksesta. Hinta ja ilmoittautuminen Kurssin kesto: 1 päivä Hinta: 280 (+ alv 22 %) Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit Kurssipaikka: Tilastokeskus Viimeinen ilmoittautumispäivä: Ilmoittautumiset: Asiakaspalaute: Tilastokeskus/myyntipalvelu Statistikcentralen, försäljning Statistics Finland, Sales Services ISSN PL 4C PB 4C P.O.Box 4C =Suomen virallinen tilasto TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN FI STATISTICS FINLAND ISSN X (print) puh. (09) tfn (09) Tel ISSN (pdf) faksi (09) fax (09) Fax Tuotenumero 3147 (print) Tuotenumero 3149 (pdf) AO

Kuluttajahintaindeksi

Kuluttajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Priser och kostnader 2010 Prices and Costs 2010 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer Price Index 2010, kesäkuu juni June Julkaistavissa 14.7.2010 klo 9.00 Får publiceras

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Hinnat ja kustannukset 2015 Kuluttajahintaindeksi 2015, kesäkuu Inflaatio kesäkuussa prosenttia Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa prosenttia Toukokuussa inflaatio oli

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Hinnat ja kustannukset 2015 Kuluttajahintaindeksi 2015, toukokuu Inflaatio toukokuussa -0,0 prosenttia Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa -0,0 prosenttia Huhtikuussa

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008

Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances of Housing Corporations Asuminen 2009 Boende Housing Asuntoyhteisöjen taloustilasto 2008 Statistics on the Finances

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health

Tupakkatilasto 2008. Tobacco statistics 2008. Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Terveys 2009 Hälsa Health Terveys 2009 Hälsa Health Tupakkatilasto 2008 Tobacco statistics 2008 Helsinki Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries:

Lisätiedot

Kuluttajabarometri. Konsumentbarometern Consumer Survey. 2000, heinäkuu juli July

Kuluttajabarometri. Konsumentbarometern Consumer Survey. 2000, heinäkuu juli July SVT Tulot ja kulutus 2000:22 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri Konsumentbarometern Consumer Survey 2000, heinäkuu juli July Lisätietoja Förfrågningar Inquiries: Pertti Kangassalo,

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2012

Kansainvälinen hintavertailu 2012 Hinnat ja kustannukset 2013 Kansainvälinen hintavertailu 2012 Ruoka ja alkoholittomat juomat Suomessa 19 prosenttia EU:n keskitasoa kalliimpia Vuoden 2012 keväällä tehdyn ruoan ja alkoholittomien juomien

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2014

Kansainvälinen hintavertailu 2014 Hinnat ja kustannukset 2015 Kansainvälinen hintavertailu 2014 Euroopan maiden kuluttajahinnoissa suuria eroja vuonna 2014 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2013

Kansainvälinen hintavertailu 2013 Hinnat ja kustannukset 2014 Kansainvälinen hintavertailu 2013 Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa isot erot vuonna 2013 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2011

Kansainvälinen hintavertailu 2011 Hinnat kustannukset 2012 Kansainvälinen hintavertailu 2011 Euroopan kuluttahinnoissa suuria ero vuonna 2011 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2011.

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksi Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Hinnat ja kustannukset 2011 Priser och kostnader 2011 Prices and costs 2011 Rakennuskustannusindeksi Byggnadskostnadsindex

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Joulukuu 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset 2 % miinuksella vuonna 213 Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (59.4) vähenivät joulukuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2005=100

Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 39 Käsikirjoja 39 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2008 Tiedustelut: Juhani Pekkarinen Christina Telasuo (09) 17

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI MUISTIO 1(8) 12.5.2004 muutettu 29.6.2007 muutettu 30.6.2008, päivitetty 17.6.2013 Energiateollisuuden suosituksessa on pyritty edistämään periaatetta, jonka mukaan sähkön alkuperä voidaan hyödyntää vain

Lisätiedot