Kuluttajahintaindeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajahintaindeksi"

Transkriptio

1 Hinnat ja kustannukset 2010 Priser och kostnader 2010 Prices and Costs 2010 Kuluttajahintaindeksi Konsumentprisindex Consumer Price Index 2010, kesäkuu juni June Julkaistavissa klo 9.00 Får publiceras kl Not to be released before 9 a.m., July 14th 2010 Inflaatio kesäkuussa 0,9 prosenttia Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui kesäkuussa 0,9 prosenttiin. Toukokuussa se oli tasan prosentin. Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia. Inflation 0.9 per cent in June The year-on-year change in consumer prices, i.e. inflation, calculated by Statistics Finland slowed down to 0.9 per cent in June. In May it stood at exactly one per cent. From May to June consumer prices rose by 0.2 per cent. Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2010 Inflationsmätare i Finland, juni 2010 Inflation indicators in Finland, June 2010 Pisteluku Vuosimuutos Kuukausimuutos Indextal Årsförändring Månadsförändring Point figure Change on one year Change on one month Kuluttajahintaindeksi 2005= ,7 0,9 0,2 Konsumentprisindex Consumer Price Index Elinkustannusindeksi 1951:10= Levnadskostnadsindex Cost-of-living index Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005= ,5 1,3 0,2 Harmoniserat konsumentprisindex Harmonised Index of Consumer Prices Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Taxes 2005= ,5 1,7 0,2 Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.

2 Inflaatio kesäkuussa 0,9 prosenttia Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui kesäkuussa 0,9 prosenttiin. Toukokuussa se oli tasan prosentin. Vuoden aikana kuluttajahintoja nosti eniten polttonesteiden kallistuminen. Myös osakehuoneistojen ja kiinteistöjen, ravintola- ja kahvilapalveluiden, sekä alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen viime vuoden kesäkuusta vaikutti hintojen nousuun. Kesäkuun inflaatiota puolestaan hillitsi eniten elintarvikkeiden halpeneminen ja korkojen lasku. Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin hintatietoa 497 hyödykkeestä noin liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin hintatietoa kerätään keskitetysti. Tilaston laatuseloste ja käyttäjän käsikirja löytyvät kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta. Inflation 0.9 per cent in June The year-on-year change in consumer prices, i.e. inflation, calculated by Statistics Finland slowed down to 0.9 per cent in June. In May it stood at exactly one per cent. Over the year consumer prices were pushed up most by risen prices of liquid fuels. The rising of prices was also influenced by increases in the prices of owneroccupied dwellings and real estate, restaurant and cafe services, as well as by risen retail prices of alcoholic beverages from last year s June. Inflation was curbed most in June by fallen food prices and interest rates. From May to June consumer prices rose by 0.2 per cent. Each mid-month, Statistics Finland interviewers collect altogether around 500 prices on 497 commodities from approximately 2,700 outlets for the Consumer Price Index. In addition, some 1,000 items of price data are gathered by centralised collection. The methodological descriptions and the handbook on this statistics are found at the CPI-home page (www.stat.fi). EMU-maiden inflaatio kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli kesäkuussa 1,4 prosenttia. Toukokuussa se oli 1,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 1,3 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin. Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. heinäkuuta. According to preliminary data, inflation in the EMU countries was 1.4 per cent in June According to the preliminary data on the Harmonised Index of Consumer Prices, the rate of inflation in the EMU countries was 1.4 per cent in June. In May it stood at 1.6 per cent. The corresponding figure for Finland in June was 1.3 per cent. HICP does not include owner-occupancy, games of chance, interests on consumption and other credits or levies such as asset transfer tax and the vehicle tax. The consumption items included in HICP as well as the rules governing its compilation have been defined in EU regulations. Eurostat s estimate of inflation in the EMU area is based on preliminary data from EMU Member States and on the price development of energy. Eurostat will publish detailed data on Harmonised Indices of Consumer Prices for June on 14 July. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen eniten vaikuttaneita hyödykkeitä Goods and services with the greatest effect on the year-on-year change in the Consumer Price Index + -yksikköä -units -yksikköä -units Omakotitalokiinteistö Detached houses + 0,218 Asuntolainojen keskikorko Average interest on - 0,458 housing loans Bensiini Petrol + 0,211 Kulutusluottojen korot Interest on consumer credit - 0,223 Osakehuoneistot Owner occupied dwellings + 0,142 Kevytmaito Low fat milk - 63 Kevyt polttoöljy Light fuel oil + 0,140 Puhelumaksut Phone call charges - 43 Hoitovastike Maintenance fee + 0,115 Naudan jauheliha Minced beef

3 Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa 1,7 prosenttia Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa siis 1,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,7 prosenttia. Hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja alentava vaikutus oli vuodessa näin ollen 0,4 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli kesäkuussa 0,2 prosenttia. Kesäkuussa ei ollut hyödykeveromuutoksia. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veronmuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veronmuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veronmuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä. The year-on-year change in the Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Taxes was 1.7 per cent in June The year-on-year change in the Harmonised Index of Consumer Prices stood at 1.3 per cent in June and that in the Index at Constant Taxes measuring market inflation at 1.7 per cent. Over twelve months, the lowering impact of changes in commodity tax rates was thus 0.4 percentage points. The month-on-month change in both the Harmonised Index of Consumer Prices and in the Index at Constant Taxes was 0.2 per cent in June. No commodity tax changes occurred in June. Harmonised Index of Consumer Prices at Constant Taxes The inflation measured by Consumer Price Index consists mainly of products and services priced by enterprises and the public sector, and value added and commodity taxes. Some 25 per cent of the private consumption described by the HICP consists of value added or other taxes. HICP-CT is based on the HICP so the two indices have the same weight structure and price data. HICP-CT is calculated with a method which holds the tax rate constant relative to the reference period. When tax changes take place, the impact of the tax change on commodity prices is eliminated from HICP-CT. The price impact of the tax changes is obtained by comparing the development of the HICP and HICP-CT. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI) kiintein veroin 2005=100 Harmonised Index of Consumer Price Index (HICP) at Constant Taxes 2005=100 Vuosi/ kuukausi Year/ Month Vuosimuutos, Change yearon-year, YKHI HICP Kuukausimuutos, Change monthon-month, YKHI kiintein veroin HICP at Constant Taxes Vuosimuutos, Change yearon-year, Kuukausimuutos, Change monthon-month, Veromuutosten hintavaikutus Price impact of tax changes Vuodessa, Kuukaudessa, -yksikköä -yksikköä Year, -units Month, -units ,3 1, ,6 1,7-0, ,9 3,6 0, ,6 1,5 0, I II III 1,6 1,3 1,5 0,1 0,4 0,6 2,0 1,7 1,9 0,4 0,6 IV 1,6 0,3 2,0 0,3 V 1,4-0,2 1,8-0,2 VI 1,3 0,2 1,7 0,2 3

4 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 hyödykeryhmittäin Consumer Price Index 2005=100 by commodity groups Kokonaisindeksi Hyödykeryhmät - Commodity groups Overall index Paino-Weight ,4 51, ,4 55,4 47,8 146,2 34,8 120,4 5,0 69,1 72, ,6 101,4 100,9 98,2 104,4 100,6 100,5 102,3 92,2 99,8 101,8 102,1 103, ,1 103,5 102,3 98,6 110,1 101,9 100,1 102,8 98,7 99,8 105,6 104,5 108, ,3 112,4 108,0 99,0 116,2 103,7 101,7 105,4 97,4 101,2 109,1 110,3 113, ,3 114,6 116,8 99,6 113,1 105,7 105,2 102,2 92,1 102,8 113,1 115,0 109, I 106,2 109,4 107,2 90,8 113,2 102,6 99,9 104,6 99,4 99,8 107,9 107,9 111,3 II 106,7 109,7 107,5 94,4 113,9 103,2 100,5 104,0 99,3 100,9 107,9 108,3 111,6 III 107,6 110,9 107,9 101,7 114,5 103,8 100,7 105,2 98,1 101,3 107,9 108,8 111,7 IV 107,8 111,3 107,7 102,1 115,1 103,4 100,4 105,2 98,0 101,2 108,0 109,5 111,6 V 108,4 112,6 107,8 101,7 116,3 103,5 100,4 106,4 96,3 101,3 108,0 109,6 111,8 VI 108,8 111,4 107,8 99,2 117,0 103,8 99,6 108,7 98,2 101,5 108,0 110,3 112,6 VII 108,6 112,5 107,9 91,1 117,4 103,0 99,3 109,2 98,0 101,1 108,0 110,7 113,0 VIII 109,1 112,2 107,9 98,1 117,8 103,6 102,4 107,3 99,4 100,4 108,0 111,2 115,3 IX 109,6 113,6 108,4 102,3 118,0 104,3 103,3 107,6 94,9 101,2 111,4 111,2 115,5 X 109,6 113,8 108,6 103,1 117,7 104,1 104,3 106,2 95,4 101,8 111,4 111,5 115,6 XI 109,1 115,4 108,6 102,6 117,1 104,3 104,8 101,5 95,3 101,5 111,4 112,2 116,0 XII 108,7 115,6 108,6 101,4 116,6 104,6 104,7 99,6 96,4 102,1 111,4 112,3 115, I 108,5 117,1 115,4 92,3 115,6 104,4 104,4 98,8 95,7 101,8 111,4 113,8 114,8 II 108,6 117,9 115,5 95,5 114,2 105,2 105,2 99,9 93,3 102,7 111,4 114,1 112,9 III 108,6 117,7 115,7 101,2 113,7 105,3 105, ,5 102,6 111,4 114,2 111,4 IV 108,6 117,8 116,0 102,6 112,9 105,3 106,1 100,4 92,8 102,9 111,5 114,2 110,2 V 108,4 115,9 116,1 102,5 112,7 105,7 105,4 101,8 91,4 102,8 111,5 114,3 109,6 VI 108,7 116,4 116,0 99,8 113,2 106,0 104,8 103,4 92,7 102,8 111,5 114,7 108,8 VII 108,0 115,4 116,0 91,8 112,7 105,2 104,2 103,4 92,7 102,9 111,5 115,1 108,3 VIII 108,3 114,5 116,0 98,8 112,9 105,6 104,4 103,9 90,6 102,5 111,5 115,8 108,9 IX 108,5 114,5 116,0 103,0 112,4 106,0 104,8 103,6 92,2 102,9 116,2 115,7 108,5 X 107,9 108,1 119,6 103,5 112,3 106,3 105,6 103,5 92,3 103,4 116,3 115,8 107,9 XI 108, ,6 103,0 112,5 106,5 105,6 103,6 88,7 103,0 116,3 116,0 107,9 XII 108,1 110,3 119,5 101,7 112,3 106,6 106,2 103,9 89,9 103,5 116,3 116,2 107, I 108,3 110,1 121,6 93,6 113,2 106,5 106,0 104,4 91,1 103,5 117,1 117,0 108,8 II 108,7 110,6 121,7 96,9 113,4 106,9 106,7 104,2 91,7 103,9 117,1 117,6 108,9 III 109,2 110,8 121,7 101,7 113,8 107,5 107,0 105,6 89,2 104,3 117,1 117,6 108,8 IV 109,5 111,2 121,5 103,3 114,1 107,5 107,3 106,7 88,5 103,7 117,1 117,8 109,1 V 109,4 109,0 121,4 102,8 114,8 107,4 107,4 106,7 91,5 103,4 117,1 117,6 109,2 VI 109,7 109,1 121,4 102,3 115,7 107,5 107,3 107,1 90,6 103,5 117,1 118,0 109,1 Kuukausimuutos, - Change on one month, 2010: :06 0,2 0,1-0,5 0,8 0,1-0,1 0,3-1,0 0,1 0,3-0,1 Vuosimuutos, - Year-on-year change, 2009: :06 0,9-6,2 4,7 2,5 2,2 1,5 2,4 3,6-2,3 0,7 5,1 2,9 0,3 HYÖDYKERYHMÄT 01. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 02. Alkoholijuomat ja tupakka 03. Vaatetus ja jalkineet 04. Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 05. Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 06. Terveys 07. Liikenne 08. Viestintä 09. Kulttuuri ja vapaa-aika 10. Koulutus 11. Ravintolat ja hotellit 12. Muut tavarat ja palvelut COMMODITY GROUPS 01. Food and non-alcoholic beverages 02. Alcoholic beverages and tobacco 03. Clothing and footwear 04. Housing, water, electricity, gas and other fuels 05. Furnishing, household equipment and routine maintenance of the house 06. Health 07. Transport 08. Communication 09. Recreation and culture 10. Education 11. Restaurants and hotels 12. Miscellaneous goods and services 4

5 Elinkustannusindeksi 1951:10=100 Cost-of-living index 1951:10=100 Vuosi Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII Elinkustannusindeksi kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Pitkän aikavälin tarkasteluissa on suositeltavaa käyttää elinkustannusindeksiä. 5 The cost-of-living index develops in the same way as the consumer price index. It is recommendable to use the cost-of-living index in long-term examinations.

6 Kansainvälinen vertailu Comparative international data Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Euroalueella Harmonised Index of Consumer Prices in Finland, Sweden, Germany and Euro area Index 2005=100 Euroalue/Euro area Ruotsi/Sweden Saksa/Germany Suomi/Finland Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, vuosimuutokset, Harmonised Index of Consumer Prices, year-on-year changes, : : : : : : : : : : : : : :05 Belgia - Belgium 4,5 0,3 0,8 0,8 1,9 2,1 2,5 Saksa - Germany 2,8 0,2 0,3 0,8 0,8 0,5 1,2 1,0 1,2 Irlanti - Ireland 3,1-1,7-2,8-2,6-2,4-1,2-2,4-2,5-1,9 Kreikka - Greece 4,2 1,3 2,1 2,6 2,3 2,9 3,9 4,7 5,3 Espanja - Spain 4,1-0,2r 0,4 0,9 1,1 0,9 1,5 1,6 1,8 Ranska - France 3,2 0,1 0,5 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 1,9 Italia - Italy 3,5 0,8 0,8 1,1 1,3 1,1 1,4 1,6 1,6 Kypros - Cyprus 4,4 0,2 1,0 1,6 2,5 2,8 2,3 2,5 1,8 Luxemburg - Luxembourg 4,1 1,7 2,5 3,0 2,3 3,2 3,1 3,1 Malta 4,7 1,8-0,1 1,2 0,7 0,6 0,8 1,8 Hollanti - Netherlands 2,2 1,0 0,7 0,7 0,4 0,3 0,7 0,6 0,4p Itävalta - Austria 3,2 0,4 0,6 1,1 1,2 0,9 1,8 1,8 1,7p Portugali - Portugal 2,7-0,9-0,8-0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 1,1 Slovenia 5,5 0,9 1,8 2,1 1,8 1,6 1,8 2,7 2,4 Slovakia 3,9 0,9-0,2-0,2 0,3 0,7 0,7 Suomi - Finland 3,9 1,6 1,3 1,8 1,6 1,3 1,5 1,6 1,4 Euroalue - MUICP 3,3 0,3 0,5 0,9 1,0 0,9 1,4 1,5 1,6p Bulgaria 12,0 2,5 0,9 1,6 1,8 1,7 2,4 3,0 3,0 Tšekki - Czech Republic 6,3 0,6 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 1,0 Tanska - Denmark 3,6 1,1 0,9 1,2 1,9 1,8 2,1 2,4 1,9 Viro - Estonia 10,6 0,2-2,1-1,9-1,0-0,3 1,4 2,5 2,8 Latvia 15,3 3,3-1,4-1,4-3,3-4,3-4,0-2,8-2,4 Liettua - Lithuania 11,1 4,2 1,3 1,2-0,3-0,6 0,2 0,5 Unkari - Hungary 6,0 4,0 5,2 5,4 6,2 5,6 5,7 5,7 4,9 Puola - Poland 4,2 4,0 3,8 3,8 3,9 3,4 2,9 2,7 2,3 Romania 7,9 5,6 4,6 4,7 5,2 4,5 4,2 4,2 4,4 Ruotsi - Sweden 3,3 1,9 2,4 2,8 2,7 2,8 2,5 2,1 1,9 Iso-Britannia - United Kingdom 3,6 2,2 1,9 2,9 3,5 3,0 3,4 3,7 3,4 EU - EICP 3,7 1,0p 1,0 1,5 1,7 1,5 1,9 2,0 2,0*p Yhdysvallat - USA 4,4-0,9 2,5 3,8 3,9 3,3 3,6 3,5 3,2 * Arvio - Estimated p Ennakkotieto - Provisional : Ei saatavilla - Not available r Tarkistettu - Revised 6

7 Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset Year-on-year changes in the Consumer Price Index I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII ,9 9,3 9,7 10,7 11,6 11,2 11,3 12,3 12,9 13,3 13,5 13,7 11, ,5 12,8 13,1 12,5 12,7 12,9 12,6 11,5 11,4 11,3 10,4 1 12, ,7 10,3 10,2 9,6 9,8 9,4 9,8 9,3 8,1 7,6 7,9 9,0 9, ,2 8,2 7,5 8,0 7,7 8,9 8,5 9,0 9,4 9,1 9,8 8,6 8, ,3 8,2 8,1 8,0 7,4 6,4 6,4 6,7 6,6 6,9 6,0 6,1 7, ,4 6,4 6,6 6,5 6,4 6,4 6,1 5,8 5,3 4,9 4,9 5,0 5, ,5 4,6 3,8 3,7 3,0 3,3 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3, ,7 3,5 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,9 3,7 3,7 3,7 3, ,2 4,1 4,1 4,4 5,1 5,3 5,2 5,2 5,6 5,6 5,9 6,5 5, ,8 6,0 6,6 6,9 6,4 6,8 6,7 6,6 6,8 7,1 6,8 6,5 6, ,5 7,4 6,5 6,2 6,2 5,6 5,9 6,2 5,6 5,5 5,6 4,9 6, ,9 5,0 4,8 4,6 4,6 4,2 4,0 3,6 3,3 3,2 3,3 3,9 4, ,9 2,6 2,8 2,8 2,4 2,7 2,6 2,4 2,6 2,7 2,8 2,1 2, ,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6 1,3 1,5 2, ,2 0,3 0,4 0,2 0,2 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 1, ,9 1,8 1,7 1,5 1,6 0,9 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 1, ,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0, ,6 0,4 0,6 1,0 1,0 1,2 1,2 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 1, ,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,1 1,3 1,1 0,9 0,8 1, ,5 0,8 0,8 1,1 1,4 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 1,6 2,0 1, ,2 2,7 3,1 2,7 2,9 3,5 3,7 3,8 4,2 4,1 4,0 3,5 3, ,3 3,1 2,9 3,0 3,4 3,0 2,5 2,4 2,2 1,9 1,6 1,6 2, ,3 1,8 1,8 1,8 1,3 1,1 1,7 1,4 1,0 1,5 1,6 1,7 1, ,4 1,9 1,6 1,1 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5 0,6 0, ,2 0,1-0,5-0,1-0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,5 0,4 0, ,2 0,2 1,0 1,2 0,8 1,1 1,0 1,0 1,2 0,8 0,9 1,0 0, ,8 0,9 0,9 1,3 1,7 1,7 1,9 1,9 1,5 1,8 2,1 2,2 1, ,3 2,2 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2,3 2,6 2,7 2,9 2,6 2, ,8 3,7 3,9 3,5 4,2 4,4 4,4 4,7 4,7 4,4 3,6 3,5 4, ,2 1,7 0,9 0,8-0,1-0,6-0,7-1,0-1,5-0,9-0, ,2 0,1 0,6 0,9 1,0 0,9 Kuluttajahintaindeksi 2000=100 Consumer Price Index 2000=100 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII ,0 98,8 99,3 99,6 99,9 100,1 99,8 100,2 101,1 101,1 101,1 101, ,9 101,5 102,1 102,5 103,2 103,2 102,4 102,8 103,5 103,3 102,8 102,8 102, ,2 103,4 103,9 104,3 104,6 104,3 104,2 104,2 104,5 104,8 104,5 104,5 104, ,6 105,3 105,6 105,4 105,3 105,2 104,6 104,8 105,2 105,1 105,0 105,1 105, ,8 105,4 105,0 105,1 105,2 105,1 105,0 105,3 105,7 106,0 105,5 105,5 105, ,0 105,6 106,0 106,3 106,0 106,3 106,0 106,3 106,9 106,8 106,5 106,6 106, ,3 107,1 107,5 108,0 108,2 108,3 108,0 108,4 108,5 108,8 108,9 109,0 108, ,8 109,5 110,3 110,8 110,7 110,9 110,7 110,9 111,4 111,7 112,0 111,8 110, ,0 113,5 114,5 114,7 115,3 115,7 115,6 116,1 116,6 116,6 116,0 115,7 115, ,4 115,5 115,6 115,6 115,4 115,6 114,9 115,2 115,5 114,8 115,0 115,1 115, ,2 115,7 116,2 116,6 116,5 116,7 7

8 Hinnat ja kustannukset 2010 Priser och kostnader 2010 Prices and Costs 2010 Lisätietoja Förfrågningar Inquiries Juhani Pekkarinen (09) Antti Halmetoja (09) Tilaston kotisivu: Tilaston kuvaus: Vastaava tilastojohtaja Ansvarig statistikdirektör Director in charge Kari Molnar Asiakaspalaute: Tilastokeskus/myyntipalvelu Statistikcentralen, försäljning Statistics Finland, Sales Services ISSN PL 4C PB 4C P.O.Box 4C =Suomen virallinen tilasto TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN FI STATISTICS FINLAND ISSN X (print) puh. (09) tfn (09) Tel ISSN (pdf) faksi (09) fax (09) Fax Tuotenumero 3147 (print)

Kansainvälinen hintavertailu 2011

Kansainvälinen hintavertailu 2011 Hinnat kustannukset 2012 Kansainvälinen hintavertailu 2011 Euroopan kuluttahinnoissa suuria ero vuonna 2011 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2011.

Lisätiedot

Kansainvälinen hintavertailu 2013

Kansainvälinen hintavertailu 2013 Hinnat ja kustannukset 2014 Kansainvälinen hintavertailu 2013 Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa isot erot vuonna 2013 Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Joulukuu 213 www.vantaa.fi/elinkeinopalvelut Yöpymiset 2 % miinuksella vuonna 213 Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (59.4) vähenivät joulukuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL HANNU HALTTUNEN and AHTI MOLAN DER The Input-Output Framework as a Part of a Macroeconomic Model KARI ALHO On Estimation of Linear Distribution

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary)

The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Markku Lankinen Asumisen vaihtoehdot ja hinta Helsingissä. (Esipuhe ja tiivistelmä) The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia

Lisätiedot

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI

LABELLING SUOSITUS SÄHKÖN TUOTESELOSTEEKSI MUISTIO 1(8) 12.5.2004 muutettu 29.6.2007 muutettu 30.6.2008, päivitetty 17.6.2013 Energiateollisuuden suosituksessa on pyritty edistämään periaatetta, jonka mukaan sähkön alkuperä voidaan hyödyntää vain

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin?

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? 17 Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? Ellen Huan-Niemi, Michael Kull, Petri Liesivaara ja Jyrki Niemi 17 Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA 20.4.2015 SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA Tiedot perustuvat Euroopan komission 25.2.2015 päivättyyn tietokantaan hakemuksista ja hankkeista. Hakemustietokanta sisältää noin 85 % vuoden 2014 hauista.

Lisätiedot

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y.

SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. 1'1 SUOMEN ATOMITEKNILLINEN SEURA - ATOMTEKNISKA SALLSKAPET I FINLAND r.y. L YDINKAUKOLAMPOLAITOS ATS:N EKSKURS I O UNKARIIN JA ITALIAAN 30. 9... 9. 10. 1982 P. Holmstrom YDINENERGIAN TUTKIMUKSEN RAHOITUS

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 49 Käsikirjoja 49 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2012 Tiedustelut: Matias

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2013 Tuottajahintaindeksit 2013, huhtikuu Teollisuuden tuottajahinnat laskivat huhtikuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin prosenttia

Lisätiedot

Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency. 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net

Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency. 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net Vision of EuropeanParliamenton Energy Efficiency 16.6.2011 Satu Hassi, MEP www.satuhassi.net IPCC forecast with uncertainty Source: WHO, 2003: Climate change and human health: risks and responses. Arctic

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää alan asemaa tutkimuksen ja tiedottamisen

Lisätiedot