Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUS Sankt Petersgatan 128. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö Sankt Petersgatan 128 on rakennettu vuonna Se ei ole arkkitehtuuriltaan kovin tyypillinen Miljon-ohjelman kerrostalo, mutta sitäkin enemmän ongelmiensa vuoksi. Vanhojen kerrostalojen ilmanvaihtolaitteistot ovat harvoin ajan tasalla. Useimmiten ne joko toimivat huonosti jos ollenkaan, ja lähes aina niiden aiheuttama energianhukka on melkoinen ja saavutetut hyödyt vähäisiä. Ongelma on suuri myös Ruotsissa, jossa asiaan on kehitetty kustannustehokas ratkaisu. teksti HEIKKI HEIKKONEN Uusi ratkaisu kerrostalojen ilmanvaihtosaneerauksiin Ilmanvaihdon kautta voidaan hukata suuret määrät energiaa ja kerrostaloissa tilanne vielä korostuu monesta eri syystä. Vanhoissa kerrostaloissa tuloilma perustuu usein ilmarakoihin, tuloilmaventtiileihin tai muutoin vain hallitsemattomaan ilmanvaihtoon, jossa korvausilma imetään milloin rakenteiden läpi, milloin porraskäytävästä. 26 Talotekniikka Tilannetta ei paranna, vaikka poisto olisi koneellinen puhtaasti painovoimaisen sijaan. Ainoa ero on siinä, että painovoimainen reagoi voimakkaammin sisä- ja ulkolämpötilan eroon, koneellinen ilmanvaihto on usein taas ajastettu toimimaan tai ainakin tehostumaan aamutuimaan ja iltapäivällä ihmisten tullessa kotiin. Yhteistä kaikille tapauksille on ilmamäärien hallitsemattomuus, vedon tunne ja suodattamaton tuloilma. Pahimmassa tapauksessa asukkaat itse tai jopa taloyhtiö on tukkinut kaikki raitisilmakanavat parantaakseen asumisviihtyvyyttä sekä kenties säästääkseen energiakustannuksissa. Tämän seurauksena myös riski kosteus- ja homevaurioille kasvaa.

2 Tekniikkalaatikko. Huoneiston ulkopuolelle asennettava komponentti ohjaa ilmanvaihtoa, seuraa ilmanlaatua ja on yhteydessä taloautomaatioon. Asennustöissä. Kohteen ilmanvaihtourakasta vastaavan Ventilationsprojektin ilmanvaihtoasentaja Joel Holmlund asentaa vauhdilla kanavisto asuntoon. Tuotekehityksen ydin. Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista Ruotsissa vastaava Thomas Oltnäs käsissään tekniikkalaatikko ja palokasetti, jotka ovat WISE Apartment Solutionin kenties tärkeimmät komponentit ja innovaatiot. Tähän saumaan lähti Swegon kehittämään uutta konseptiaan, Wise Apartment Solutionia. Lähtökohtana oli luoda uusi ilmanvaihdon saneerausmenetelmä pääasiassa luvuilla rakennettuihin kerrostaloasuntoihin. Karkeat reunaehdot olivat omien tuotteiden maksimaalinen hyödyntäminen, uusien komponenttien kehittäminen siltä osin kuin niitä ei vielä ollut valmiina sekä asennusnopeus ja edullisuus. Ruotsin miljoona-ohjelma herätti Putkiremontit ovat iso asia Ruotsissakin. Useimmiten putkiremontin vuoksi asukkaiden on muutettava pois asunnoista, jolloin samalla kertaa kannattaa saneerata vähän laajemminkin ja ottaa huomioon muun muassa energiatehokkuuden parantaminen. Tällöin uusitaan useimmiten ikkunat ja parannetaan vaipparakenteita muun muassa lisäeristämällä, mutta todella suuriin ja kustannustehokkaisiin säästöihin voidaan päästä nimenomaan ilmanvaihdon avulla. Mikäli keskimääräinen energiankulutus on kwh/m2, kuten tyypillisesti ruotsalaisessa kerrostaloasunnossa on, niin ilmanvaihtosaneerauksella saavutetaan helposti noin 50 kwh/m2 pudotus kulutuslukemiin. Mikäli energiankulutus on kovempaa tasoa, kasvavat säästöt samassa suhteessa. Ruotsissa on kaiken lisäksi noin miljoona luvuilla rakennettua kerrostaloasuntoa, joiden energiatehokkuus on heikolla tolalla. Sen vuoksi Ruotsissa puhutaankin Miljon-ohjelmasta. Kyseiset kerrostalot ovat hyvin samankaltaisia, yleensä nelikerroksisia ja hissittömiä. Taloista 85 prosenttia on tasakattoisia, ja näitä löytyy ympäri Ruotsia. Suurinta osaa näistä taloista ei ole korjattu juuri lainkaan niiden rakentamisen jälkeen ja osa niistä on todella huonossa kunnossa. Käytännössä lähes kaikissa näissä taloissa on poistoilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa. Korvausilma vuotaa ikkunoiden raoista ja ovista, usein raakana, suodattamatta ja jääkylmänä etenkin talvisin. Tästä näkökulmasta uudistettavan ilmanvaihdon tarjoama asumismukavuuden ja -viihtyisyyden paraneminen ei ole vähäpätöinen seikka. Jotta nämä talot saataisiin täyttämään nykyiset tekniset ja inhimilliset vaatimukset, ja jotta kiinteistöille EU:n puitteissa sälytetty 20 prosentin energiansäästötarve saavutettaisiin, on näiden korjaaminen valtava haaste. Kustannuksetkaan eivät saisi karata käsistä, sillä kiinteistönomistajilla ei ole varaa maksaa tähtitieteellisiä urakkahintoja eikä kustannuksia voi siirtää täysimääräisesti vuoksiinkaan. Yli asuntoa välittömässä korjaustarpeessa Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista Ruotsissa vastaava Thomas Oltnäs kertoo, että Miljon-ohjelmaan kuuluvista taloista jopa kolmannes eli noin asuntoa vaatii välittömiä saneeraustoimia. Kyseisissä taloissa on myös pahoja kosteusja homevaurioita, paikoin taistellaan lisäksi radonia vastaan. Nämä olisi saneeratta- KOMPAKTIT LÄMPÖPUMPUT ERINOMAISELLA HYÖTYSUHTEELLA ISOIHIN JA PIENIIN KOHTEISIIN Efficient and Flexible Heating and Cooling Talotekniikka Ch_TT0314_90_40.indd

3 Selkeät komponentit. Asunnon sisäpuolella kanavisto kulkee päällekkäin ja se verhoillaan valmiilla elementeillä, kun asennus saadaan valmiiksi. Optimitilanteessa koko kanavisto jää eteisen puolelle ja vain päätelaitteet näkyvät huoneissa. Oppia Suomeenkin? Norrköpingiläisellä saneeraustyömaalla ei liiku haamuja eikä hämärämiehiä. Asukkaat kokevat olonsa turvallisemmaksi, kun tietävät kuka talossa häärää. Kerrosilmanjako. Apartment Solution soveltuu asennettavaksi 2,4 metrin sisäkorkeuteen. Jos katot ovat tätä alempana, tulee huoneisto-ovien kanssa ongelmia. Käytävän kattoon asennetusta risteilijästä kytketään kanavat huoneistokohtaisiin tekniikkalaatikoihin. va lähimmän viiden vuoden kuluessa, loput Miljon-ohjelman asunnot kestävät odottaa omaa vuoroaan hieman pitempään. Norrköpingissä olemme tehneet kaupungin vuokrataloyhtiön edustajan Magnus Lagerströmin kanssa yhteistyötä jo pitempään. Sen vuoksi Lagerström oli halukas tuomaan edustamansa yhtiön kerrostalon uuden menetelmän koerakentamiskohteeksi. Toinen koerakentamiskohteemme sijaitsee Malmössä, Oltnäs kertoo. Energiansäästö on aina tärkeä aspekti, mutta esimerkiksi Malmössä painopiste on suojata talot ja niiden asukkaat kosteus- ja homeongelmilta. Siellä ilmanvaihtoremontin ensisijainen tavoite ei siis olekaan energiansäästö vaan asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden parantaminen ilmanvaihdon avuilla, Oltnäs painottaa. Oltnäsin mukaan malmöläiset kiinteistönomistajat näkevät mukavuus-aspektin olevan jopa energiansäästöä suuremmassa roolissa. Siitä huolimatta paikallisilla yhtiöillä on tavoitteenaan ylittää niin sanottu 20/20/20 -taso ja päästä energiansäästössä jopa 30 prosentin tasolle. Hän painottaa, että vastaavia päätöksiä on tehty muuallakin 28 Talotekniikka Ruotsissa. Isot kiinteistönomistajat voivat vaikuttaa halutessaan jopa energiantuotannon rakenteeseen, johon he toivovat muutoksia. Yksi tällainen on, että uusiutuvan energian osuus kasvaisi kymmenellä prosenttiyksiköllä. Paloturvallisuus ohjasi kehitystyötä Oltnäs myöntää, että paloasioiden hallinta oli heille uusi alue, johon he törmäsivät Apartment Solutionin kehitystyössä. Tässä kohden palaute kiinteistönomistajilta oli kuitenkin selkeä ja ongelmaan oli löydettävä ratkaisu. Yksi keskeinen huolenaihe nykyisissä ilmanvaihtolaitteistoissa olivat nimittäin väärät hälytykset ja niistä aiheutuvat ongelmat sekä etenkin kustannukset. Alkujaan emme edes huomioineet paloasioita, mutta lopulta ne nousivat kenties tärkeimpään rooliin. Ainahan paloturvallisuudessa ei ole kyse suinkaan tulipalosta, vaan esimerkiksi tupakointi aiheuttaa helposti hälytyksen, mikä pysäyttää ilmanvaihtolaitteet automaattisesti. Ja yleensä tällaista sattuu viikonloppuisin, jolloin päivystysja korjaustoimet ovat kalliita. Wise Apartment Solutionissa asia on ratkaistu niin, että palohälytyksen sattuessa koko järjestelmä ei sulkeudu. Kaikki toimet kohdistuvat ainoastaan asuntoon, josta ongelma on lähtöisin. Ilmanvaihto lakkaa palotilanteessa vain siinä huoneistossa, jossa tilanne on päällä. Tämä on ratkaistu siten, että huoneiston ja käytävän rajapintaan on asennettu kaksitoiminen palokasetti. Siinä on riittävässä kuumuudessa (72 o C) sulava läppä ja sen lisäksi takaisinvirtaussuoja, joka estää palokaasujen leviämisen huoneiston ulkopuolelle. Swegon Suomen markkinointipäällikkö Tryggve Leander korostaa, että Suomessa ratkaisulle haetaan parhaillaan VTT:n myöntämää käytettävyyslausuntoa Ruotsista ja Tanskasta hyväksyntä on jo saatu. Nämä ovat hänen mukaansa maita, joilla on tiukempi turvallisuuskulttuuri kuin Suomella tai esimerkiksi Saksalla. Ruotsissa asukasta on suojeltava savulta, koska se tappaa ensimmäisenä. Suomessa palokatkoon riittää sulava läppä, mutta ennen kuin se sulaa, on asukas jo kuollut savukaasuihin. Mekään emme pysty suoje-

4 Rajapinta huoneistoon. Tekniikkalaatikot on liitetty huoneiston ulkopuolella palokasettiin. Kun kanavatkin on asennettu, jää tekniikka alakattoon piiloon. lemaan palavaa asuntoa, mutta me pyrimme suojaamaan muut asunnot, asukkaat ja pitämään myös porraskäytävän turvallisena katastrofitilanteessa, Leander korostaa. Toinen selkeä ongelmapaikka järjestelmän kehittämisen ja myöhemmin asentamisen kannalta oli eristysvaatimukset. Nykyisin käytössä olevat ratkaisut vaativat paksuja eristeitä, jotka tulevat kalliiksi ja ne ovat tilaavieviä. Palokonsulteilta saamamme palaute oli, että ilmanvaihdon toteuttaminen asuinkerrostaloon vaatii, että kaikki sertifioinnit on tarkastettava. Sen lisäksi on tehtävä kalliita laskelmia kunkin komponentin osalta. Kehittämämme järjestelmä ei vaadi näitä laskelmia eikä kanavien eristämistä, mikä alentaa kustannuksia merkittävästi, Oltnäs toteaa. Kehitystyö painottui tarpeenmukaisuuteen Wise Apartment Solutionia on kehitetty yhdessä parinkymmenen eri kumppanin kanssa. Tässä joukossa on niin kiinteistönomistajia kuin teollisuuttakin kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat olleet edellä mainittujen lisäksi Lundin ja Kööpenhaminan yliopistot, joista jälkimmäistä swegonilaiset pitävät ilmanvaihtotieteenalan Rolls-Roycena. Pitkän valmistelumme ansiosta jo tässä vaiheessa olemme saaneet paljon kyselyitä, minkä vuoksi valmistus Swegonin tehtailla alkoi tämän vuoden maaliskuussa. Pian alkavat myös järjestelmätoimitukset, koska potentiaalinen kysyntä on valtavaa, Oltnäs kertoo. Meitä auttoi suuresti se, että kehitys ja markkinointi toimivat käsi kädessä. Asiakkaamme osallistuivat aktiivisesti kehitystoimintaan ja pääsivät ikään kuin ennakkoon jo tutustumaan järjestelmäämme, kertoo Swegonin innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors, jota tituleerataan Apartment Solutionin isäksi. Ennen kuin lopullinen ratkaisu oli valmis, oli tiellä kuitenkin vielä monta mutkaa. Alun perin lähdimme hakemaan tarpeenmukaista ilman- Talotekniikka

5 Swegonin Wise Apartment Solution lanseerattiin Nordbyggissä ja se on nimetty myös Suuren Sisäilmastopalkinnon yhdeksi saajaehdokkaaksi. suus, Wackenfors taustoittaa. Järjestelmän ohjaus ei siis seuraa hiilidioksidipitoisuutta lainkaan, vaan sen si- vaihtoratkaisua. Jotta siihen päästäisiin, vaaditaan järjestelmältä hyvä suodatuskyky sekä kosteus- ja VOC-seurantamahdollijaan VOC-päästöjä (= volatile organic compounds eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Tämä huomioi meidän mielestämme paremmin ilman laadulliset puutteet, eli päästöt rakenteista, rakennusmateriaaleista ja huonekaluista. Sisäilman kosteutta seurataan kussakin asunnossa ja järjestelmä vertaa kosteutta ulkoilman kosteuteen. Jos ero kasvaa haitalliselle tasolle esimerkiksi yli kahteen grammaan vettä kuutiota kohden, lisätään ilma- Tuotekehityksen taival eteni katolta Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista vastaava Thomas Oltnäs Wise Apartment Solutionin tuotekehitys eteni loogisesti kerrostalon katolta asuinhuoneistoon ja takaisin. Ilmanvaihtokoneita Swegonilla on omastakin takaa, mutta saneerattavissa kerrostaloissa oli monta mutkaa, jotka vaativat uudenlaista ajattelua ja uusia tuotteita. Myös Norrköpingin koerakennuskohteessa työt aloitettiin ylimmästä kerroksesta. Sitä edelsi ilmanvaihtokoneiden asennus ullakolle ja kattorakenteiden vahvistaminen. Työmaan pääurakoitsijana toimii Skanska, mutta ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaa Ventilationsprojekt. Seinien ja kattojen läpi tehdyissä porauksissa käytetään vesiporaa, mistä ei synny lainkaan pölyä eikä melua. Äänekkäin laite työmaalla onkin pölynimuri. Asennustöitä tehdään osin ristiin. Työmaavierailun aikaan kaikkia pääkanavia ullakolta alas ei oltu vielä asennettu, mutta lähes joka kerroksessa oli jo ulkoinen jakolaatikko. Se huolehtii kussakin kerroksessa huoneistokohtaisesta ilmanjaosta. Näin toteutettaessa riittää tekniikkakuilusta yksi tulo- ja poistoilmakanava kuhunkin kerrokseen. Jakolaatikosta on kytkentä tekniikkalaatikkoon, joka sijaitsee asunnon ulkopuolella. Tekniikkalaatikko perustuu jo aiemmin markkinoilla olleeseen Swegonin Wise-systeemiin, mutta Apartment-versiossa sitä on yksinkertaistettu. Laatikko sisältää kaiken tarvittavan tekniikan, jolla seurataan poistoilman laatua, ilman kosteutta, VOC-pitoisuuksia sekä poistoilman lämpötilaa. Se on myös väylä taloautomaatioon. Kaikki huoltokohteet jäävät asunnon ulkopuolelle. Kiinteistönomistajat ja huoltoyhtiöt kertovat, että yksi ovenavaus maksaa 500 kruunua (noin 60 euroa), joten useiden kiinteistöjen kohdalla puhutaan mittavista kustannuksista, mikäli huoltomies joutuisi käymään säännöllisesti asuntojen sisätiloissa, Thomas Oltnäs kertoo. Toimilaitteen statuksen näkee myös automaation kautta, eikä kiinteistönhoitajan tarvitse käydä talossa tarkkaillakseen laitteen ja ilmanvaihdon toimintaa. Tämä on mainiota esimerkiksi silloin, kun asukas valittaa liian viileästä huoneilmasta. Automaation avulla voi kiinteistönhoitaja tarkistaa päätteeltään, mikä on poistoilman lämpötila ja tehdä siitä omat johtopäätöksensä. Huoneiston ja porraskäytävän rajapinnassa tekniikkalaatikko kytkeytyy palokasettiin, joka erottaa huoneiston omaksi palo-osastoksi. Palokasetin paloluokka on EI60, ja sen rakenne mahdollistaa sen, että porraskäytävän kanavia ei tarvitse paloeristää. Innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors Huoneistossa viivytään yksi työpäivä Kerrostalo-asunnoissa useimmiten koko huoneisto aukeaa yhdestä eteisaulasta. Niinpä Apartment Solutionin kanavat keskitetään esimerkiksi alakaton kätköihin ja vain päätelaitteet näkyvät eri huoneissa merkkinä uudesta talotekniikasta. Toisinaan kanavat joudutaan vetämään myös huoneiden poikki, jolloin ne koteloidaan varta vasten kehitetyllä kanavaverhouksella. Oltnäs korostaakin helppoa ja nopeaa asentamista. Lähtökohtana on, että yksi asuinhuoneisto saadaan tehdyksi työpäivän kuluessa eli kahdeksassa tunnissa eikä asukkaan tarvitse muuttaa pois asennuksen ajaksi. Tämä ei suinkaan ole vähäpätöinen 30 Talotekniikka

6 määrää automaattisesti. Keskimäärin asunnossa syntyy ihmisten toiminnan ja hengityksen kautta kymmenen kiloa vettä päivässä. Siitä huolimatta ilmanvaihto joudutaan niin Ruotsissa kuin Suomessakin mitoittamaan määrällisesti laadullisen sijaan, Wackenfors kritisoi. Uutta ajattelua onkin pudottaa ilmanvaihto 0,8/h. Jopa pienempää vaihtuvuutta on kokeiltu, mutta pääsääntöisesti pyritään järjestelmää ohjaamaan niin, että vähintään 0,8 kertainen taso saavutetaan asutussa huoneistossa. Ja asukkaiden ollessa muualla voidaan makuuhuoneisiin seikka. Kiinteistönomistajat Ruotsissa laskevat, että yksi muutto maksaa kruunua asuntoa kohden. Isossa vuokrakerrostalossa jo pelkästään muutoista syntyisi valtava rahanmeno, jolta nopealla toiminnalla vältytään. On hyvin tärkeää, että asennustöiden aikana asunnossa on mahdollisimman vähän väkeä ja että työt sujuvat nopeasti. Emme halua häiritä asukasta, mutta niin käy, jos joudumme käyttämään monen alan asennusammattilaisia, innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors painottaa. Wise Apartments onkin loppuun saakka hiottu kokonaisuus. Käytännössä ilmanvaihtourakoitsija saa valmiiksi kootun paketin huoneistoa kohden kanavia lukuunottamatta, jotka urakoitsija pääsääntöisesti valitsee itse. Oltnäs korostaa, että huoneistoon asennettava kanavaverhous on optio, mutta vain sen käytöllä voidaan taata kahdeksan tunnin läpimenoaika. Mikäli kotelot tehdään paikan päällä esimerkiksi rakennuslevyistä, pitenee urakan vaatima aika merkittävästi. Silloin kun aikataulut eivät muodosta ongelmaa tai asukkaat joutuvat muista syistä evakkoon joka tapauksessa, ei tällä tietenkään ole niin suurta merkitystä, Oltnäs huomauttaa. Vakioasetuksilla helppoa suunnittelua Huoneistojen tuloilmapäätelaitteiden vakio puhallusteho on 5 litraa sekunnissa. Tämän vuoksi makuuhuoneisiin asennetaan yleensä vähintään kolme suutinta. Poistoilmateho on puolestaan vakiona 15 litraa sekunnissa. Kanavakokona käytetään sekä tulossa että poistossa 125 millimetristä peltikanavaa. Päätelaitteet ovat itsesäätyviä. Jos huoneistossa on kymmenen päätelaitetta, on ilmamäärä 50 litraa sekunnissa ja jokainen päätelaite puhaltaa yhtä paljon ilmaa. Mikäli kokonaisilmamäärä putoaa, pysyy keskinäinen suhde aina vakiona. Näin saavutetaan hyvä ilmankierto ja ulottuvuus. Koko huonetila huuhtoutuu hyvin eikä aiheuta vedontunnetta. Poistoilmaohjauksessa hyödynnetään asuntojen ovirakoja huuhteluvaikutuksen tehostamiseksi. On iso etu, että asukkaat eivät pysty itse tahattomasti tai tahallaan sotkemaan ilmanvaihtojärjestelmää, Wackenfors huomauttaa. Asukas voi halutessaan muuttaa päätelaitteiden puhallussuuntaa, muttei puhallusvoimakkuutta. Niin poistossa kuin tulossa on matala 22 desibelin äänenpaine. Esimerkiksi moderneissa passiivitaloissa on niin hyvä eristys, että ulkomaailman äänet eivät kuulu sisälle, minkä vuoksi on tärkeää, ettei meteliä synnytetä talon sisäpuolellakaan. ETS NORDin Tuotekirja 2014 on ilmestynyt! Kaikki tuotteemme yhdessä paketissa. Tilaa kirja itsellesi: tai oman alueesi myyjältä! Myyjien yhteystiedot löydät kotisivuiltamme > Yhteystiedot > Henkilöstö Pakkasraitti 4, Tuusula Puh

7 Porraskäytävän kätköissä. Ehkä vaativin osuus asennustöistä tapahtuu kussakin kerroksessa käytävällä asunnon ulkopuolella, jonne tulevat risteilijä, tekniikkalaatikot sekä nämä yhdistävä kanavisto. Risteilijältä on kytkös pääkanaviin. Muoviset päätelaitteet. Päätelaitteet ovat polypropeenia, joka palaessaan tuottaa ainoastaan vettä ja hiilidioksidia. Asukas voi muuttaa halutessaan tuloilman puhallussuuntaa, muttei puhallusvoimakkuutta. Vakioilmavirralla. Päätelaitteet on suunniteltu niin, että niiden säätö ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Normiasetuksessa poistoilman määrä on aina sama 10 litraa sekunnissa päätelaitetta kohden. Härdelli ullakolla. Swegonin markkinointipäällikkö Tryggve Leander tarkastelee ullakolle tehtyä ilmanvaihtolaitteen asennusta. tasoa pudottaa kosteus- ja muut ilmanlaadun parametrit huomioiden. Lämmön talteenotto maksaa itsensä takaisin Kun Wise Apartment Solutionin asennuskokemukset ovat vasta varsin lyhytikäisiä, on tarkkoja kustannuslaskelmia vaikea esittää. Swegonilla kuitenkin arvioidaan, että Miljon-ohjelman kaltaisissa kohteissa voidaan ilmanvaihtosaneeraus toteuttaa reilusti edullisemmin ja huomattavasti lyhyemmässä ajassa, mihin vastaavissa hankkeissa on totuttu. Uskon, että kiinteistönomistajat päätyvät saatavilla olevista vaihtoehdoista todennäköisimmin perinteiseen lämmön talteenottoon. Näissä on paras takaisinmaksuaika ja niillä saavutetaan parhaat sisäolosuhteet. Poistoilmalämpöpumput ovat edullisia, mutta niillä on vaikea saavuttaa yhtä suurta energiansäästöä, eikä yksin niitä käytettäessä sisäilman laatu parane, Oltnäs huomauttaa. Tämä riittää yksinkin 20 prosentin energiansäästöön. Olemme laskeneet, että keskimäärin energiankulutus putoaa helposti noin 50 kwh/m2. Tanskassa meillä oli tapaus, jossa energiankulutus oli lähtötilanteessa käsittämättömän korkea 295 kwh/ m2. Sellaisessa kohteessa pudotus voisi olla jopa 100 kwh/m2, mutta näitä tullee harvoin vastaan. Ruotsissa lähdetään liikkeelle selvästi alemmalta tasolta kuin Tanskassa, minkä vuoksi energiankulutusta on vaikeampi leikata. Oltnäsin mukaan on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että ilmanvaihdon saneeraus nostaa kiinteistön arvoa ja maksaa osin sitä kautta itsensä takaisin. Ruotsin Miljon-ohjelman pääkohdat Ruotsissa jouduttiin yhtä lailla kuin Suomessa asuttamaan suuria määriä ihmisiä lyhyessä ajassa, kun maa teollistui lujaa vauhtia. Yksi suuri ryhmä asutettavia olivat suomalaiset siirtotyöläiset, joita saapui suurten ikäluokkien tullessa työikään suurin joukoin ruotsalaista teollisuutta pyörittämään. Tältä ajalta on periytynyt massiivinen asuntokanta, jossa on paljon yhtäläisyyksiä suomalaiseen asuntokantaan, erityisesti lähiöiden betonielementtikerrostaloihin. Miljoona kerrostalohuoneistoa taloissa, jotka on rakennettu luvuilla huoneistoa korjaustarpeessa. Näistä asunnolla akuutti korjaustarve viiden vuoden sisällä 85 prosenttia näistä kiinteistöistä on 2-4 kerroksisia ja tasakattoisia 95 prosentissa huoneistoista on poistoilmajärjestelmä ilman LTO:ta Pelkästään asentamalla poistoilman LTO voitaisiin Ruotsin BEBOn arvioiden mukaan säästää energiaa kwh/m2 (BEBO - energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) 32 Talotekniikka

8 CLINECON 1/1 Talotekniikka

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

BASICTM HELPPO ASENNUS HELPPOHOITOINEN ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET

BASICTM HELPPO ASENNUS HELPPOHOITOINEN ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET BASICTM Patentoitu takaisinvirtaussuoja, joka estää tehokkaasti palokaasujen leviämisen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. BASIC on kustannustehokas ratkaisu esim. sairaaloihin, hotelleihin, asuntoihin ja

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Miten estetään liekehtivät tornit rakenteellisella palonsujauksella? Tomas Fagergren

Miten estetään liekehtivät tornit rakenteellisella palonsujauksella? Tomas Fagergren Miten estetään liekehtivät tornit rakenteellisella palonsujauksella? Savukaasujen leviämisen estäminen Luoko palo painetta tai virtausta? Palo aiheuttaa aina ilman laajenemista riippuen palon tehosta ja

Lisätiedot

Laitekohtainen sopivuus varmistettava yhteensopivuustaulukosta

Laitekohtainen sopivuus varmistettava yhteensopivuustaulukosta Poiketen perinteisestä muuntaja/tyristorisäätimestä XH on säädettävä järjestelmä, jossa samaan tuotteeseen on integroitu eri järjestelmät. XH-järjestelmällä (X1,X2,X3,X4) liesikuvulla voidaan ohjata huippuimurilla-

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon.

DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Materiaali polypropeeni. Tuloilmalaite säädettävällä puhallussuunnalla. Poistoilmalaitteet ensimmäisen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

I n n o WWW.JEVEN.FI

I n n o WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Säätö- ja vaimennus Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä Mittatiedot Tekniset tiedot - Asennusohje Haluamme auttaa teitä ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla käyttöönne Jeven suunnittelijapalvelun.

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö ILMALÄMMITYSLAITE SANEERAUSKOHTEISIIN

Enervent Pingvin Kotilämpö ILMALÄMMITYSLAITE SANEERAUSKOHTEISIIN Enervent Pingvin Kotilämpö ILMALÄMMITYSLAITE SANEERAUSKOHTEISIIN Uusi Pingvin Kotilämpö -laite JA KOTISI ENERGIATEHOKKUUS NOUSEE RATKAISEVASTI Ilmalämmitysjärjestelmä uusiksi Käyttöikänsä päähän tulleen

Lisätiedot

Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi 03.03.2015 Olavi Suominen, myynti- ja kehitysjohtaja, Vallox Oy Ennen oli ennen.. päivitetty 7.10.2011 Asunnot ja niiden varustelutaso 1960,

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA

RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA RAKENNUSAUTOMAATION JA LISÄMITTAUSTEN MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTEN SISÄOLOSUHTEIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINNISSA Sisäilmastoseminaari 2015 Kauppinen, Timo, Peltonen, Janne, Pietiläinen, Jorma, Vesanen, Teemu

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtojärjestelmät - ilmanvaihtojärjestelmä -ilmanvaihtojärjestelmä koostuu kanavista, yhteistä, venttiileistä sekä äänenvaimentimista. Putkien ja yhteiden raaka-aineena käytetään polypropeenia, joka on hajuton ja myrkytön.

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille?

Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Tuhlataanko teillä maksettua lämmitysenergiaa harakoille? Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 40% ja ilmastopäästöistä 30%. Yli 30 000 kerrostalokiinteistöön energiatehokkuustoimenpiteitä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito

Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Suunnitelmallinen kiinteistön ylläpito Sisäilma ja terveys terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 24.11.2015 Petri Kuisma Lapin AMK 23.11.2015 1 Sisältö Suunnitelmallinen sisäympäristö Kustannustehokkaat

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

SUURET SÄÄSTÖT KIINTEISTÖN LÄMMITYSKUSTANNUKSIIN: POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTORATKAISUT VALVOTUSTI ELINKAARIMALLILLA

SUURET SÄÄSTÖT KIINTEISTÖN LÄMMITYSKUSTANNUKSIIN: POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTORATKAISUT VALVOTUSTI ELINKAARIMALLILLA www.kaukora.fi/jaspi-lto www.talotohtori.fi SUURET SÄÄSTÖT KIINTEISTÖN LÄMMITYSKUSTANNUKSIIN: POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTORATKAISUT VALVOTUSTI ELINKAARIMALLILLA EI ENÄÄ LÄMPÖÄ HARAKOILLE - TUNTUVAT SÄÄSTÖT

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa

Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Ajanmukainen tekniikka auttaa ratkaisevasti energiakustannusten hallinnassa Asunnon lämpötilojen tarkka ja tarpeenmukainen hallinta on yksi keskeisimmistä energiankäytön tehostamistavoista. Pientaloissa

Lisätiedot

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kerrostalojen talotekniikka Edistyksellistä saneerausta Uponor tarjoaa Tehokaan rakennusprosessin Lyhyemmän

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 2 LÄMMITYS. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Energiaeksperttikoulutus Osa 2 LÄMMITYS. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Energiaeksperttikoulutus Osa 2 LÄMMITYS Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Taustaa lämmitysmuodoista Kiinteistön lämmitysjärjestelmä Energiatehokkuus

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin

PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin PARAGONTM Ilmastointimoduuli hotelli- ja potilashuoneisiin Entistä suurempi jäähdytys- ja lämmitysteho www.swegon.com PARAGON Yksi PARAGON kaikkiin tarpeisiin Normaaliteho NC, jäähdytys lämmitys, terminen

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Kaaviosta näkee, että rivitaloa (150 kwh/ m2), jonka lämmitetty nettoala on 250 m2 saa lämmittää esim. öljylämmityksenä (matalaenergia). Entä kaukolämmöllä?

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Talotohtori automaatio ja etävalvonta taloyhtiöille

Talotohtori automaatio ja etävalvonta taloyhtiöille Talotohtori automaatio ja etävalvonta taloyhtiöille Janne Heinonen / Enermix Oy Aika: Ti 22.3.2016 Paikka: Ympäristötietokeskus Moreenia, Tampere Kerrostalojen poistoilman lämmön talteenottoratkaisut elinkaarimallilla

Lisätiedot

Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN. Terveys Mukavuus Energiatehokkuus

Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN. Terveys Mukavuus Energiatehokkuus Enervent Pinion PIENIKOKOINEN JA HILJAINEN LAITE ASUNTOIHIN Terveys Mukavuus Energiatehokkuus Enervent Pinion Enervent Pinion on erittäin hiljainen ja pienikokoinen laite, joka soveltuu parhaiten kerrostaloasuntoihin

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti - tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Ja sinut nähdään uudessa valossa.

Ja sinut nähdään uudessa valossa. Ja sinut nähdään uudessa valossa. Jarno Hellman Valoa seminaari 24.11.2016 Valmistus Suomessa Yhtiö aloittanut toimintansa vuonna 2009 Suomalainen omistus Sisävalaistuksen rinnalle ulkovalaistus vuonna

Lisätiedot

Kehittyvä kerrostalo -vuosiseminaari Itsenäinen kerrostaloasunto

Kehittyvä kerrostalo -vuosiseminaari Itsenäinen kerrostaloasunto Kehittyvä kerrostalo -vuosiseminaari Itsenäinen kerrostaloasunto Ilkka Alvoittu Hankekehitysjohtaja 14.11.2013 NCC-yhtiöt, Suomi 1 Itsenäinen kerrostaloasunto - omakotitalo kerrostalossa 14.11.2013 NCC-yhtiöt,

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d-22113 hamburg info@spiderbeam.net www.spiderbeam.net

df4sa dipl.-ing cornelius paul liebigstrasse 2-20 d-22113 hamburg info@spiderbeam.net www.spiderbeam.net Spiderbeam kehitettiin Dxpeditioihmisten unelma-antenniksi. Se on täysikokoinen, kevyt, kolmen taajuusalueen yagi joka on valmistettu lasikuidusta ja langasta. Koko antenni painaa ainoastaan kg, mikä tekee

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot