Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUS Sankt Petersgatan 128. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö Sankt Petersgatan 128 on rakennettu vuonna Se ei ole arkkitehtuuriltaan kovin tyypillinen Miljon-ohjelman kerrostalo, mutta sitäkin enemmän ongelmiensa vuoksi. Vanhojen kerrostalojen ilmanvaihtolaitteistot ovat harvoin ajan tasalla. Useimmiten ne joko toimivat huonosti jos ollenkaan, ja lähes aina niiden aiheuttama energianhukka on melkoinen ja saavutetut hyödyt vähäisiä. Ongelma on suuri myös Ruotsissa, jossa asiaan on kehitetty kustannustehokas ratkaisu. teksti HEIKKI HEIKKONEN Uusi ratkaisu kerrostalojen ilmanvaihtosaneerauksiin Ilmanvaihdon kautta voidaan hukata suuret määrät energiaa ja kerrostaloissa tilanne vielä korostuu monesta eri syystä. Vanhoissa kerrostaloissa tuloilma perustuu usein ilmarakoihin, tuloilmaventtiileihin tai muutoin vain hallitsemattomaan ilmanvaihtoon, jossa korvausilma imetään milloin rakenteiden läpi, milloin porraskäytävästä. 26 Talotekniikka Tilannetta ei paranna, vaikka poisto olisi koneellinen puhtaasti painovoimaisen sijaan. Ainoa ero on siinä, että painovoimainen reagoi voimakkaammin sisä- ja ulkolämpötilan eroon, koneellinen ilmanvaihto on usein taas ajastettu toimimaan tai ainakin tehostumaan aamutuimaan ja iltapäivällä ihmisten tullessa kotiin. Yhteistä kaikille tapauksille on ilmamäärien hallitsemattomuus, vedon tunne ja suodattamaton tuloilma. Pahimmassa tapauksessa asukkaat itse tai jopa taloyhtiö on tukkinut kaikki raitisilmakanavat parantaakseen asumisviihtyvyyttä sekä kenties säästääkseen energiakustannuksissa. Tämän seurauksena myös riski kosteus- ja homevaurioille kasvaa.

2 Tekniikkalaatikko. Huoneiston ulkopuolelle asennettava komponentti ohjaa ilmanvaihtoa, seuraa ilmanlaatua ja on yhteydessä taloautomaatioon. Asennustöissä. Kohteen ilmanvaihtourakasta vastaavan Ventilationsprojektin ilmanvaihtoasentaja Joel Holmlund asentaa vauhdilla kanavisto asuntoon. Tuotekehityksen ydin. Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista Ruotsissa vastaava Thomas Oltnäs käsissään tekniikkalaatikko ja palokasetti, jotka ovat WISE Apartment Solutionin kenties tärkeimmät komponentit ja innovaatiot. Tähän saumaan lähti Swegon kehittämään uutta konseptiaan, Wise Apartment Solutionia. Lähtökohtana oli luoda uusi ilmanvaihdon saneerausmenetelmä pääasiassa luvuilla rakennettuihin kerrostaloasuntoihin. Karkeat reunaehdot olivat omien tuotteiden maksimaalinen hyödyntäminen, uusien komponenttien kehittäminen siltä osin kuin niitä ei vielä ollut valmiina sekä asennusnopeus ja edullisuus. Ruotsin miljoona-ohjelma herätti Putkiremontit ovat iso asia Ruotsissakin. Useimmiten putkiremontin vuoksi asukkaiden on muutettava pois asunnoista, jolloin samalla kertaa kannattaa saneerata vähän laajemminkin ja ottaa huomioon muun muassa energiatehokkuuden parantaminen. Tällöin uusitaan useimmiten ikkunat ja parannetaan vaipparakenteita muun muassa lisäeristämällä, mutta todella suuriin ja kustannustehokkaisiin säästöihin voidaan päästä nimenomaan ilmanvaihdon avulla. Mikäli keskimääräinen energiankulutus on kwh/m2, kuten tyypillisesti ruotsalaisessa kerrostaloasunnossa on, niin ilmanvaihtosaneerauksella saavutetaan helposti noin 50 kwh/m2 pudotus kulutuslukemiin. Mikäli energiankulutus on kovempaa tasoa, kasvavat säästöt samassa suhteessa. Ruotsissa on kaiken lisäksi noin miljoona luvuilla rakennettua kerrostaloasuntoa, joiden energiatehokkuus on heikolla tolalla. Sen vuoksi Ruotsissa puhutaankin Miljon-ohjelmasta. Kyseiset kerrostalot ovat hyvin samankaltaisia, yleensä nelikerroksisia ja hissittömiä. Taloista 85 prosenttia on tasakattoisia, ja näitä löytyy ympäri Ruotsia. Suurinta osaa näistä taloista ei ole korjattu juuri lainkaan niiden rakentamisen jälkeen ja osa niistä on todella huonossa kunnossa. Käytännössä lähes kaikissa näissä taloissa on poistoilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa. Korvausilma vuotaa ikkunoiden raoista ja ovista, usein raakana, suodattamatta ja jääkylmänä etenkin talvisin. Tästä näkökulmasta uudistettavan ilmanvaihdon tarjoama asumismukavuuden ja -viihtyisyyden paraneminen ei ole vähäpätöinen seikka. Jotta nämä talot saataisiin täyttämään nykyiset tekniset ja inhimilliset vaatimukset, ja jotta kiinteistöille EU:n puitteissa sälytetty 20 prosentin energiansäästötarve saavutettaisiin, on näiden korjaaminen valtava haaste. Kustannuksetkaan eivät saisi karata käsistä, sillä kiinteistönomistajilla ei ole varaa maksaa tähtitieteellisiä urakkahintoja eikä kustannuksia voi siirtää täysimääräisesti vuoksiinkaan. Yli asuntoa välittömässä korjaustarpeessa Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista Ruotsissa vastaava Thomas Oltnäs kertoo, että Miljon-ohjelmaan kuuluvista taloista jopa kolmannes eli noin asuntoa vaatii välittömiä saneeraustoimia. Kyseisissä taloissa on myös pahoja kosteusja homevaurioita, paikoin taistellaan lisäksi radonia vastaan. Nämä olisi saneeratta- KOMPAKTIT LÄMPÖPUMPUT ERINOMAISELLA HYÖTYSUHTEELLA ISOIHIN JA PIENIIN KOHTEISIIN Efficient and Flexible Heating and Cooling Talotekniikka Ch_TT0314_90_40.indd

3 Selkeät komponentit. Asunnon sisäpuolella kanavisto kulkee päällekkäin ja se verhoillaan valmiilla elementeillä, kun asennus saadaan valmiiksi. Optimitilanteessa koko kanavisto jää eteisen puolelle ja vain päätelaitteet näkyvät huoneissa. Oppia Suomeenkin? Norrköpingiläisellä saneeraustyömaalla ei liiku haamuja eikä hämärämiehiä. Asukkaat kokevat olonsa turvallisemmaksi, kun tietävät kuka talossa häärää. Kerrosilmanjako. Apartment Solution soveltuu asennettavaksi 2,4 metrin sisäkorkeuteen. Jos katot ovat tätä alempana, tulee huoneisto-ovien kanssa ongelmia. Käytävän kattoon asennetusta risteilijästä kytketään kanavat huoneistokohtaisiin tekniikkalaatikoihin. va lähimmän viiden vuoden kuluessa, loput Miljon-ohjelman asunnot kestävät odottaa omaa vuoroaan hieman pitempään. Norrköpingissä olemme tehneet kaupungin vuokrataloyhtiön edustajan Magnus Lagerströmin kanssa yhteistyötä jo pitempään. Sen vuoksi Lagerström oli halukas tuomaan edustamansa yhtiön kerrostalon uuden menetelmän koerakentamiskohteeksi. Toinen koerakentamiskohteemme sijaitsee Malmössä, Oltnäs kertoo. Energiansäästö on aina tärkeä aspekti, mutta esimerkiksi Malmössä painopiste on suojata talot ja niiden asukkaat kosteus- ja homeongelmilta. Siellä ilmanvaihtoremontin ensisijainen tavoite ei siis olekaan energiansäästö vaan asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden parantaminen ilmanvaihdon avuilla, Oltnäs painottaa. Oltnäsin mukaan malmöläiset kiinteistönomistajat näkevät mukavuus-aspektin olevan jopa energiansäästöä suuremmassa roolissa. Siitä huolimatta paikallisilla yhtiöillä on tavoitteenaan ylittää niin sanottu 20/20/20 -taso ja päästä energiansäästössä jopa 30 prosentin tasolle. Hän painottaa, että vastaavia päätöksiä on tehty muuallakin 28 Talotekniikka Ruotsissa. Isot kiinteistönomistajat voivat vaikuttaa halutessaan jopa energiantuotannon rakenteeseen, johon he toivovat muutoksia. Yksi tällainen on, että uusiutuvan energian osuus kasvaisi kymmenellä prosenttiyksiköllä. Paloturvallisuus ohjasi kehitystyötä Oltnäs myöntää, että paloasioiden hallinta oli heille uusi alue, johon he törmäsivät Apartment Solutionin kehitystyössä. Tässä kohden palaute kiinteistönomistajilta oli kuitenkin selkeä ja ongelmaan oli löydettävä ratkaisu. Yksi keskeinen huolenaihe nykyisissä ilmanvaihtolaitteistoissa olivat nimittäin väärät hälytykset ja niistä aiheutuvat ongelmat sekä etenkin kustannukset. Alkujaan emme edes huomioineet paloasioita, mutta lopulta ne nousivat kenties tärkeimpään rooliin. Ainahan paloturvallisuudessa ei ole kyse suinkaan tulipalosta, vaan esimerkiksi tupakointi aiheuttaa helposti hälytyksen, mikä pysäyttää ilmanvaihtolaitteet automaattisesti. Ja yleensä tällaista sattuu viikonloppuisin, jolloin päivystysja korjaustoimet ovat kalliita. Wise Apartment Solutionissa asia on ratkaistu niin, että palohälytyksen sattuessa koko järjestelmä ei sulkeudu. Kaikki toimet kohdistuvat ainoastaan asuntoon, josta ongelma on lähtöisin. Ilmanvaihto lakkaa palotilanteessa vain siinä huoneistossa, jossa tilanne on päällä. Tämä on ratkaistu siten, että huoneiston ja käytävän rajapintaan on asennettu kaksitoiminen palokasetti. Siinä on riittävässä kuumuudessa (72 o C) sulava läppä ja sen lisäksi takaisinvirtaussuoja, joka estää palokaasujen leviämisen huoneiston ulkopuolelle. Swegon Suomen markkinointipäällikkö Tryggve Leander korostaa, että Suomessa ratkaisulle haetaan parhaillaan VTT:n myöntämää käytettävyyslausuntoa Ruotsista ja Tanskasta hyväksyntä on jo saatu. Nämä ovat hänen mukaansa maita, joilla on tiukempi turvallisuuskulttuuri kuin Suomella tai esimerkiksi Saksalla. Ruotsissa asukasta on suojeltava savulta, koska se tappaa ensimmäisenä. Suomessa palokatkoon riittää sulava läppä, mutta ennen kuin se sulaa, on asukas jo kuollut savukaasuihin. Mekään emme pysty suoje-

4 Rajapinta huoneistoon. Tekniikkalaatikot on liitetty huoneiston ulkopuolella palokasettiin. Kun kanavatkin on asennettu, jää tekniikka alakattoon piiloon. lemaan palavaa asuntoa, mutta me pyrimme suojaamaan muut asunnot, asukkaat ja pitämään myös porraskäytävän turvallisena katastrofitilanteessa, Leander korostaa. Toinen selkeä ongelmapaikka järjestelmän kehittämisen ja myöhemmin asentamisen kannalta oli eristysvaatimukset. Nykyisin käytössä olevat ratkaisut vaativat paksuja eristeitä, jotka tulevat kalliiksi ja ne ovat tilaavieviä. Palokonsulteilta saamamme palaute oli, että ilmanvaihdon toteuttaminen asuinkerrostaloon vaatii, että kaikki sertifioinnit on tarkastettava. Sen lisäksi on tehtävä kalliita laskelmia kunkin komponentin osalta. Kehittämämme järjestelmä ei vaadi näitä laskelmia eikä kanavien eristämistä, mikä alentaa kustannuksia merkittävästi, Oltnäs toteaa. Kehitystyö painottui tarpeenmukaisuuteen Wise Apartment Solutionia on kehitetty yhdessä parinkymmenen eri kumppanin kanssa. Tässä joukossa on niin kiinteistönomistajia kuin teollisuuttakin kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat olleet edellä mainittujen lisäksi Lundin ja Kööpenhaminan yliopistot, joista jälkimmäistä swegonilaiset pitävät ilmanvaihtotieteenalan Rolls-Roycena. Pitkän valmistelumme ansiosta jo tässä vaiheessa olemme saaneet paljon kyselyitä, minkä vuoksi valmistus Swegonin tehtailla alkoi tämän vuoden maaliskuussa. Pian alkavat myös järjestelmätoimitukset, koska potentiaalinen kysyntä on valtavaa, Oltnäs kertoo. Meitä auttoi suuresti se, että kehitys ja markkinointi toimivat käsi kädessä. Asiakkaamme osallistuivat aktiivisesti kehitystoimintaan ja pääsivät ikään kuin ennakkoon jo tutustumaan järjestelmäämme, kertoo Swegonin innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors, jota tituleerataan Apartment Solutionin isäksi. Ennen kuin lopullinen ratkaisu oli valmis, oli tiellä kuitenkin vielä monta mutkaa. Alun perin lähdimme hakemaan tarpeenmukaista ilman- Talotekniikka

5 Swegonin Wise Apartment Solution lanseerattiin Nordbyggissä ja se on nimetty myös Suuren Sisäilmastopalkinnon yhdeksi saajaehdokkaaksi. suus, Wackenfors taustoittaa. Järjestelmän ohjaus ei siis seuraa hiilidioksidipitoisuutta lainkaan, vaan sen si- vaihtoratkaisua. Jotta siihen päästäisiin, vaaditaan järjestelmältä hyvä suodatuskyky sekä kosteus- ja VOC-seurantamahdollijaan VOC-päästöjä (= volatile organic compounds eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Tämä huomioi meidän mielestämme paremmin ilman laadulliset puutteet, eli päästöt rakenteista, rakennusmateriaaleista ja huonekaluista. Sisäilman kosteutta seurataan kussakin asunnossa ja järjestelmä vertaa kosteutta ulkoilman kosteuteen. Jos ero kasvaa haitalliselle tasolle esimerkiksi yli kahteen grammaan vettä kuutiota kohden, lisätään ilma- Tuotekehityksen taival eteni katolta Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista vastaava Thomas Oltnäs Wise Apartment Solutionin tuotekehitys eteni loogisesti kerrostalon katolta asuinhuoneistoon ja takaisin. Ilmanvaihtokoneita Swegonilla on omastakin takaa, mutta saneerattavissa kerrostaloissa oli monta mutkaa, jotka vaativat uudenlaista ajattelua ja uusia tuotteita. Myös Norrköpingin koerakennuskohteessa työt aloitettiin ylimmästä kerroksesta. Sitä edelsi ilmanvaihtokoneiden asennus ullakolle ja kattorakenteiden vahvistaminen. Työmaan pääurakoitsijana toimii Skanska, mutta ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaa Ventilationsprojekt. Seinien ja kattojen läpi tehdyissä porauksissa käytetään vesiporaa, mistä ei synny lainkaan pölyä eikä melua. Äänekkäin laite työmaalla onkin pölynimuri. Asennustöitä tehdään osin ristiin. Työmaavierailun aikaan kaikkia pääkanavia ullakolta alas ei oltu vielä asennettu, mutta lähes joka kerroksessa oli jo ulkoinen jakolaatikko. Se huolehtii kussakin kerroksessa huoneistokohtaisesta ilmanjaosta. Näin toteutettaessa riittää tekniikkakuilusta yksi tulo- ja poistoilmakanava kuhunkin kerrokseen. Jakolaatikosta on kytkentä tekniikkalaatikkoon, joka sijaitsee asunnon ulkopuolella. Tekniikkalaatikko perustuu jo aiemmin markkinoilla olleeseen Swegonin Wise-systeemiin, mutta Apartment-versiossa sitä on yksinkertaistettu. Laatikko sisältää kaiken tarvittavan tekniikan, jolla seurataan poistoilman laatua, ilman kosteutta, VOC-pitoisuuksia sekä poistoilman lämpötilaa. Se on myös väylä taloautomaatioon. Kaikki huoltokohteet jäävät asunnon ulkopuolelle. Kiinteistönomistajat ja huoltoyhtiöt kertovat, että yksi ovenavaus maksaa 500 kruunua (noin 60 euroa), joten useiden kiinteistöjen kohdalla puhutaan mittavista kustannuksista, mikäli huoltomies joutuisi käymään säännöllisesti asuntojen sisätiloissa, Thomas Oltnäs kertoo. Toimilaitteen statuksen näkee myös automaation kautta, eikä kiinteistönhoitajan tarvitse käydä talossa tarkkaillakseen laitteen ja ilmanvaihdon toimintaa. Tämä on mainiota esimerkiksi silloin, kun asukas valittaa liian viileästä huoneilmasta. Automaation avulla voi kiinteistönhoitaja tarkistaa päätteeltään, mikä on poistoilman lämpötila ja tehdä siitä omat johtopäätöksensä. Huoneiston ja porraskäytävän rajapinnassa tekniikkalaatikko kytkeytyy palokasettiin, joka erottaa huoneiston omaksi palo-osastoksi. Palokasetin paloluokka on EI60, ja sen rakenne mahdollistaa sen, että porraskäytävän kanavia ei tarvitse paloeristää. Innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors Huoneistossa viivytään yksi työpäivä Kerrostalo-asunnoissa useimmiten koko huoneisto aukeaa yhdestä eteisaulasta. Niinpä Apartment Solutionin kanavat keskitetään esimerkiksi alakaton kätköihin ja vain päätelaitteet näkyvät eri huoneissa merkkinä uudesta talotekniikasta. Toisinaan kanavat joudutaan vetämään myös huoneiden poikki, jolloin ne koteloidaan varta vasten kehitetyllä kanavaverhouksella. Oltnäs korostaakin helppoa ja nopeaa asentamista. Lähtökohtana on, että yksi asuinhuoneisto saadaan tehdyksi työpäivän kuluessa eli kahdeksassa tunnissa eikä asukkaan tarvitse muuttaa pois asennuksen ajaksi. Tämä ei suinkaan ole vähäpätöinen 30 Talotekniikka

6 määrää automaattisesti. Keskimäärin asunnossa syntyy ihmisten toiminnan ja hengityksen kautta kymmenen kiloa vettä päivässä. Siitä huolimatta ilmanvaihto joudutaan niin Ruotsissa kuin Suomessakin mitoittamaan määrällisesti laadullisen sijaan, Wackenfors kritisoi. Uutta ajattelua onkin pudottaa ilmanvaihto 0,8/h. Jopa pienempää vaihtuvuutta on kokeiltu, mutta pääsääntöisesti pyritään järjestelmää ohjaamaan niin, että vähintään 0,8 kertainen taso saavutetaan asutussa huoneistossa. Ja asukkaiden ollessa muualla voidaan makuuhuoneisiin seikka. Kiinteistönomistajat Ruotsissa laskevat, että yksi muutto maksaa kruunua asuntoa kohden. Isossa vuokrakerrostalossa jo pelkästään muutoista syntyisi valtava rahanmeno, jolta nopealla toiminnalla vältytään. On hyvin tärkeää, että asennustöiden aikana asunnossa on mahdollisimman vähän väkeä ja että työt sujuvat nopeasti. Emme halua häiritä asukasta, mutta niin käy, jos joudumme käyttämään monen alan asennusammattilaisia, innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors painottaa. Wise Apartments onkin loppuun saakka hiottu kokonaisuus. Käytännössä ilmanvaihtourakoitsija saa valmiiksi kootun paketin huoneistoa kohden kanavia lukuunottamatta, jotka urakoitsija pääsääntöisesti valitsee itse. Oltnäs korostaa, että huoneistoon asennettava kanavaverhous on optio, mutta vain sen käytöllä voidaan taata kahdeksan tunnin läpimenoaika. Mikäli kotelot tehdään paikan päällä esimerkiksi rakennuslevyistä, pitenee urakan vaatima aika merkittävästi. Silloin kun aikataulut eivät muodosta ongelmaa tai asukkaat joutuvat muista syistä evakkoon joka tapauksessa, ei tällä tietenkään ole niin suurta merkitystä, Oltnäs huomauttaa. Vakioasetuksilla helppoa suunnittelua Huoneistojen tuloilmapäätelaitteiden vakio puhallusteho on 5 litraa sekunnissa. Tämän vuoksi makuuhuoneisiin asennetaan yleensä vähintään kolme suutinta. Poistoilmateho on puolestaan vakiona 15 litraa sekunnissa. Kanavakokona käytetään sekä tulossa että poistossa 125 millimetristä peltikanavaa. Päätelaitteet ovat itsesäätyviä. Jos huoneistossa on kymmenen päätelaitetta, on ilmamäärä 50 litraa sekunnissa ja jokainen päätelaite puhaltaa yhtä paljon ilmaa. Mikäli kokonaisilmamäärä putoaa, pysyy keskinäinen suhde aina vakiona. Näin saavutetaan hyvä ilmankierto ja ulottuvuus. Koko huonetila huuhtoutuu hyvin eikä aiheuta vedontunnetta. Poistoilmaohjauksessa hyödynnetään asuntojen ovirakoja huuhteluvaikutuksen tehostamiseksi. On iso etu, että asukkaat eivät pysty itse tahattomasti tai tahallaan sotkemaan ilmanvaihtojärjestelmää, Wackenfors huomauttaa. Asukas voi halutessaan muuttaa päätelaitteiden puhallussuuntaa, muttei puhallusvoimakkuutta. Niin poistossa kuin tulossa on matala 22 desibelin äänenpaine. Esimerkiksi moderneissa passiivitaloissa on niin hyvä eristys, että ulkomaailman äänet eivät kuulu sisälle, minkä vuoksi on tärkeää, ettei meteliä synnytetä talon sisäpuolellakaan. ETS NORDin Tuotekirja 2014 on ilmestynyt! Kaikki tuotteemme yhdessä paketissa. Tilaa kirja itsellesi: tai oman alueesi myyjältä! Myyjien yhteystiedot löydät kotisivuiltamme > Yhteystiedot > Henkilöstö Pakkasraitti 4, Tuusula Puh

7 Porraskäytävän kätköissä. Ehkä vaativin osuus asennustöistä tapahtuu kussakin kerroksessa käytävällä asunnon ulkopuolella, jonne tulevat risteilijä, tekniikkalaatikot sekä nämä yhdistävä kanavisto. Risteilijältä on kytkös pääkanaviin. Muoviset päätelaitteet. Päätelaitteet ovat polypropeenia, joka palaessaan tuottaa ainoastaan vettä ja hiilidioksidia. Asukas voi muuttaa halutessaan tuloilman puhallussuuntaa, muttei puhallusvoimakkuutta. Vakioilmavirralla. Päätelaitteet on suunniteltu niin, että niiden säätö ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Normiasetuksessa poistoilman määrä on aina sama 10 litraa sekunnissa päätelaitetta kohden. Härdelli ullakolla. Swegonin markkinointipäällikkö Tryggve Leander tarkastelee ullakolle tehtyä ilmanvaihtolaitteen asennusta. tasoa pudottaa kosteus- ja muut ilmanlaadun parametrit huomioiden. Lämmön talteenotto maksaa itsensä takaisin Kun Wise Apartment Solutionin asennuskokemukset ovat vasta varsin lyhytikäisiä, on tarkkoja kustannuslaskelmia vaikea esittää. Swegonilla kuitenkin arvioidaan, että Miljon-ohjelman kaltaisissa kohteissa voidaan ilmanvaihtosaneeraus toteuttaa reilusti edullisemmin ja huomattavasti lyhyemmässä ajassa, mihin vastaavissa hankkeissa on totuttu. Uskon, että kiinteistönomistajat päätyvät saatavilla olevista vaihtoehdoista todennäköisimmin perinteiseen lämmön talteenottoon. Näissä on paras takaisinmaksuaika ja niillä saavutetaan parhaat sisäolosuhteet. Poistoilmalämpöpumput ovat edullisia, mutta niillä on vaikea saavuttaa yhtä suurta energiansäästöä, eikä yksin niitä käytettäessä sisäilman laatu parane, Oltnäs huomauttaa. Tämä riittää yksinkin 20 prosentin energiansäästöön. Olemme laskeneet, että keskimäärin energiankulutus putoaa helposti noin 50 kwh/m2. Tanskassa meillä oli tapaus, jossa energiankulutus oli lähtötilanteessa käsittämättömän korkea 295 kwh/ m2. Sellaisessa kohteessa pudotus voisi olla jopa 100 kwh/m2, mutta näitä tullee harvoin vastaan. Ruotsissa lähdetään liikkeelle selvästi alemmalta tasolta kuin Tanskassa, minkä vuoksi energiankulutusta on vaikeampi leikata. Oltnäsin mukaan on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että ilmanvaihdon saneeraus nostaa kiinteistön arvoa ja maksaa osin sitä kautta itsensä takaisin. Ruotsin Miljon-ohjelman pääkohdat Ruotsissa jouduttiin yhtä lailla kuin Suomessa asuttamaan suuria määriä ihmisiä lyhyessä ajassa, kun maa teollistui lujaa vauhtia. Yksi suuri ryhmä asutettavia olivat suomalaiset siirtotyöläiset, joita saapui suurten ikäluokkien tullessa työikään suurin joukoin ruotsalaista teollisuutta pyörittämään. Tältä ajalta on periytynyt massiivinen asuntokanta, jossa on paljon yhtäläisyyksiä suomalaiseen asuntokantaan, erityisesti lähiöiden betonielementtikerrostaloihin. Miljoona kerrostalohuoneistoa taloissa, jotka on rakennettu luvuilla huoneistoa korjaustarpeessa. Näistä asunnolla akuutti korjaustarve viiden vuoden sisällä 85 prosenttia näistä kiinteistöistä on 2-4 kerroksisia ja tasakattoisia 95 prosentissa huoneistoista on poistoilmajärjestelmä ilman LTO:ta Pelkästään asentamalla poistoilman LTO voitaisiin Ruotsin BEBOn arvioiden mukaan säästää energiaa kwh/m2 (BEBO - energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) 32 Talotekniikka

8 CLINECON 1/1 Talotekniikka

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa

LUe MYÖS: tässä NUMeroSSA: MUKANA MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa LUe MYÖS: - Pirkon puhdistukselle palvelusertifikaatti - Kotkan Kiinteistöpalvelu johtaa Laakissa SH-Palveluverkko Oy:n jäsenyritykset 1/2012 tässä NUMeroSSA: Uudet pelastussuunnitelmat laadittava kesäkuun

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista

Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA 6/2003 Helsinkiläisten asuntojen ilmanvaihto-ongelmista Sisällysluettelo Ikäheimo M Sisällysluettelo...1 Tiivistelmä...3 1. Johdanto...4 2. Asuntojen ilmanvaihdon

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra Loppuraportti 25.5.2010 Poistumisturvallisuustarra Tiivistelmä Kymenlaaksossa toteutettiin keväällä 2010 kerrostaloihin suunnattu poistumisturvallisuushanke, jonka tavoite oli opastaa kerrostalojen asukkaita

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Ekoluokituksia moneen lähtöön s. 12 Valtionhallinto haluaa tilatiedot yhteen rekisteriin s. 24. Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1 2010

Ekoluokituksia moneen lähtöön s. 12 Valtionhallinto haluaa tilatiedot yhteen rekisteriin s. 24. Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1 2010 Ekoluokituksia moneen lähtöön s. 12 Valtionhallinto haluaa tilatiedot yhteen rekisteriin s. 24 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1 2010 Helsingin eurooppalainen koulu toimii arvokiinteistössä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot