Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sankt Petersgatan 128 on. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUS Sankt Petersgatan 128. Norrköpingissä sijaitseva vuokrataloyhtiö Sankt Petersgatan 128 on rakennettu vuonna Se ei ole arkkitehtuuriltaan kovin tyypillinen Miljon-ohjelman kerrostalo, mutta sitäkin enemmän ongelmiensa vuoksi. Vanhojen kerrostalojen ilmanvaihtolaitteistot ovat harvoin ajan tasalla. Useimmiten ne joko toimivat huonosti jos ollenkaan, ja lähes aina niiden aiheuttama energianhukka on melkoinen ja saavutetut hyödyt vähäisiä. Ongelma on suuri myös Ruotsissa, jossa asiaan on kehitetty kustannustehokas ratkaisu. teksti HEIKKI HEIKKONEN Uusi ratkaisu kerrostalojen ilmanvaihtosaneerauksiin Ilmanvaihdon kautta voidaan hukata suuret määrät energiaa ja kerrostaloissa tilanne vielä korostuu monesta eri syystä. Vanhoissa kerrostaloissa tuloilma perustuu usein ilmarakoihin, tuloilmaventtiileihin tai muutoin vain hallitsemattomaan ilmanvaihtoon, jossa korvausilma imetään milloin rakenteiden läpi, milloin porraskäytävästä. 26 Talotekniikka Tilannetta ei paranna, vaikka poisto olisi koneellinen puhtaasti painovoimaisen sijaan. Ainoa ero on siinä, että painovoimainen reagoi voimakkaammin sisä- ja ulkolämpötilan eroon, koneellinen ilmanvaihto on usein taas ajastettu toimimaan tai ainakin tehostumaan aamutuimaan ja iltapäivällä ihmisten tullessa kotiin. Yhteistä kaikille tapauksille on ilmamäärien hallitsemattomuus, vedon tunne ja suodattamaton tuloilma. Pahimmassa tapauksessa asukkaat itse tai jopa taloyhtiö on tukkinut kaikki raitisilmakanavat parantaakseen asumisviihtyvyyttä sekä kenties säästääkseen energiakustannuksissa. Tämän seurauksena myös riski kosteus- ja homevaurioille kasvaa.

2 Tekniikkalaatikko. Huoneiston ulkopuolelle asennettava komponentti ohjaa ilmanvaihtoa, seuraa ilmanlaatua ja on yhteydessä taloautomaatioon. Asennustöissä. Kohteen ilmanvaihtourakasta vastaavan Ventilationsprojektin ilmanvaihtoasentaja Joel Holmlund asentaa vauhdilla kanavisto asuntoon. Tuotekehityksen ydin. Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista Ruotsissa vastaava Thomas Oltnäs käsissään tekniikkalaatikko ja palokasetti, jotka ovat WISE Apartment Solutionin kenties tärkeimmät komponentit ja innovaatiot. Tähän saumaan lähti Swegon kehittämään uutta konseptiaan, Wise Apartment Solutionia. Lähtökohtana oli luoda uusi ilmanvaihdon saneerausmenetelmä pääasiassa luvuilla rakennettuihin kerrostaloasuntoihin. Karkeat reunaehdot olivat omien tuotteiden maksimaalinen hyödyntäminen, uusien komponenttien kehittäminen siltä osin kuin niitä ei vielä ollut valmiina sekä asennusnopeus ja edullisuus. Ruotsin miljoona-ohjelma herätti Putkiremontit ovat iso asia Ruotsissakin. Useimmiten putkiremontin vuoksi asukkaiden on muutettava pois asunnoista, jolloin samalla kertaa kannattaa saneerata vähän laajemminkin ja ottaa huomioon muun muassa energiatehokkuuden parantaminen. Tällöin uusitaan useimmiten ikkunat ja parannetaan vaipparakenteita muun muassa lisäeristämällä, mutta todella suuriin ja kustannustehokkaisiin säästöihin voidaan päästä nimenomaan ilmanvaihdon avulla. Mikäli keskimääräinen energiankulutus on kwh/m2, kuten tyypillisesti ruotsalaisessa kerrostaloasunnossa on, niin ilmanvaihtosaneerauksella saavutetaan helposti noin 50 kwh/m2 pudotus kulutuslukemiin. Mikäli energiankulutus on kovempaa tasoa, kasvavat säästöt samassa suhteessa. Ruotsissa on kaiken lisäksi noin miljoona luvuilla rakennettua kerrostaloasuntoa, joiden energiatehokkuus on heikolla tolalla. Sen vuoksi Ruotsissa puhutaankin Miljon-ohjelmasta. Kyseiset kerrostalot ovat hyvin samankaltaisia, yleensä nelikerroksisia ja hissittömiä. Taloista 85 prosenttia on tasakattoisia, ja näitä löytyy ympäri Ruotsia. Suurinta osaa näistä taloista ei ole korjattu juuri lainkaan niiden rakentamisen jälkeen ja osa niistä on todella huonossa kunnossa. Käytännössä lähes kaikissa näissä taloissa on poistoilmanvaihto ilman lämmön talteenottoa. Korvausilma vuotaa ikkunoiden raoista ja ovista, usein raakana, suodattamatta ja jääkylmänä etenkin talvisin. Tästä näkökulmasta uudistettavan ilmanvaihdon tarjoama asumismukavuuden ja -viihtyisyyden paraneminen ei ole vähäpätöinen seikka. Jotta nämä talot saataisiin täyttämään nykyiset tekniset ja inhimilliset vaatimukset, ja jotta kiinteistöille EU:n puitteissa sälytetty 20 prosentin energiansäästötarve saavutettaisiin, on näiden korjaaminen valtava haaste. Kustannuksetkaan eivät saisi karata käsistä, sillä kiinteistönomistajilla ei ole varaa maksaa tähtitieteellisiä urakkahintoja eikä kustannuksia voi siirtää täysimääräisesti vuoksiinkaan. Yli asuntoa välittömässä korjaustarpeessa Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista Ruotsissa vastaava Thomas Oltnäs kertoo, että Miljon-ohjelmaan kuuluvista taloista jopa kolmannes eli noin asuntoa vaatii välittömiä saneeraustoimia. Kyseisissä taloissa on myös pahoja kosteusja homevaurioita, paikoin taistellaan lisäksi radonia vastaan. Nämä olisi saneeratta- KOMPAKTIT LÄMPÖPUMPUT ERINOMAISELLA HYÖTYSUHTEELLA ISOIHIN JA PIENIIN KOHTEISIIN Efficient and Flexible Heating and Cooling Talotekniikka Ch_TT0314_90_40.indd

3 Selkeät komponentit. Asunnon sisäpuolella kanavisto kulkee päällekkäin ja se verhoillaan valmiilla elementeillä, kun asennus saadaan valmiiksi. Optimitilanteessa koko kanavisto jää eteisen puolelle ja vain päätelaitteet näkyvät huoneissa. Oppia Suomeenkin? Norrköpingiläisellä saneeraustyömaalla ei liiku haamuja eikä hämärämiehiä. Asukkaat kokevat olonsa turvallisemmaksi, kun tietävät kuka talossa häärää. Kerrosilmanjako. Apartment Solution soveltuu asennettavaksi 2,4 metrin sisäkorkeuteen. Jos katot ovat tätä alempana, tulee huoneisto-ovien kanssa ongelmia. Käytävän kattoon asennetusta risteilijästä kytketään kanavat huoneistokohtaisiin tekniikkalaatikoihin. va lähimmän viiden vuoden kuluessa, loput Miljon-ohjelman asunnot kestävät odottaa omaa vuoroaan hieman pitempään. Norrköpingissä olemme tehneet kaupungin vuokrataloyhtiön edustajan Magnus Lagerströmin kanssa yhteistyötä jo pitempään. Sen vuoksi Lagerström oli halukas tuomaan edustamansa yhtiön kerrostalon uuden menetelmän koerakentamiskohteeksi. Toinen koerakentamiskohteemme sijaitsee Malmössä, Oltnäs kertoo. Energiansäästö on aina tärkeä aspekti, mutta esimerkiksi Malmössä painopiste on suojata talot ja niiden asukkaat kosteus- ja homeongelmilta. Siellä ilmanvaihtoremontin ensisijainen tavoite ei siis olekaan energiansäästö vaan asumisviihtyvyyden ja -turvallisuuden parantaminen ilmanvaihdon avuilla, Oltnäs painottaa. Oltnäsin mukaan malmöläiset kiinteistönomistajat näkevät mukavuus-aspektin olevan jopa energiansäästöä suuremmassa roolissa. Siitä huolimatta paikallisilla yhtiöillä on tavoitteenaan ylittää niin sanottu 20/20/20 -taso ja päästä energiansäästössä jopa 30 prosentin tasolle. Hän painottaa, että vastaavia päätöksiä on tehty muuallakin 28 Talotekniikka Ruotsissa. Isot kiinteistönomistajat voivat vaikuttaa halutessaan jopa energiantuotannon rakenteeseen, johon he toivovat muutoksia. Yksi tällainen on, että uusiutuvan energian osuus kasvaisi kymmenellä prosenttiyksiköllä. Paloturvallisuus ohjasi kehitystyötä Oltnäs myöntää, että paloasioiden hallinta oli heille uusi alue, johon he törmäsivät Apartment Solutionin kehitystyössä. Tässä kohden palaute kiinteistönomistajilta oli kuitenkin selkeä ja ongelmaan oli löydettävä ratkaisu. Yksi keskeinen huolenaihe nykyisissä ilmanvaihtolaitteistoissa olivat nimittäin väärät hälytykset ja niistä aiheutuvat ongelmat sekä etenkin kustannukset. Alkujaan emme edes huomioineet paloasioita, mutta lopulta ne nousivat kenties tärkeimpään rooliin. Ainahan paloturvallisuudessa ei ole kyse suinkaan tulipalosta, vaan esimerkiksi tupakointi aiheuttaa helposti hälytyksen, mikä pysäyttää ilmanvaihtolaitteet automaattisesti. Ja yleensä tällaista sattuu viikonloppuisin, jolloin päivystysja korjaustoimet ovat kalliita. Wise Apartment Solutionissa asia on ratkaistu niin, että palohälytyksen sattuessa koko järjestelmä ei sulkeudu. Kaikki toimet kohdistuvat ainoastaan asuntoon, josta ongelma on lähtöisin. Ilmanvaihto lakkaa palotilanteessa vain siinä huoneistossa, jossa tilanne on päällä. Tämä on ratkaistu siten, että huoneiston ja käytävän rajapintaan on asennettu kaksitoiminen palokasetti. Siinä on riittävässä kuumuudessa (72 o C) sulava läppä ja sen lisäksi takaisinvirtaussuoja, joka estää palokaasujen leviämisen huoneiston ulkopuolelle. Swegon Suomen markkinointipäällikkö Tryggve Leander korostaa, että Suomessa ratkaisulle haetaan parhaillaan VTT:n myöntämää käytettävyyslausuntoa Ruotsista ja Tanskasta hyväksyntä on jo saatu. Nämä ovat hänen mukaansa maita, joilla on tiukempi turvallisuuskulttuuri kuin Suomella tai esimerkiksi Saksalla. Ruotsissa asukasta on suojeltava savulta, koska se tappaa ensimmäisenä. Suomessa palokatkoon riittää sulava läppä, mutta ennen kuin se sulaa, on asukas jo kuollut savukaasuihin. Mekään emme pysty suoje-

4 Rajapinta huoneistoon. Tekniikkalaatikot on liitetty huoneiston ulkopuolella palokasettiin. Kun kanavatkin on asennettu, jää tekniikka alakattoon piiloon. lemaan palavaa asuntoa, mutta me pyrimme suojaamaan muut asunnot, asukkaat ja pitämään myös porraskäytävän turvallisena katastrofitilanteessa, Leander korostaa. Toinen selkeä ongelmapaikka järjestelmän kehittämisen ja myöhemmin asentamisen kannalta oli eristysvaatimukset. Nykyisin käytössä olevat ratkaisut vaativat paksuja eristeitä, jotka tulevat kalliiksi ja ne ovat tilaavieviä. Palokonsulteilta saamamme palaute oli, että ilmanvaihdon toteuttaminen asuinkerrostaloon vaatii, että kaikki sertifioinnit on tarkastettava. Sen lisäksi on tehtävä kalliita laskelmia kunkin komponentin osalta. Kehittämämme järjestelmä ei vaadi näitä laskelmia eikä kanavien eristämistä, mikä alentaa kustannuksia merkittävästi, Oltnäs toteaa. Kehitystyö painottui tarpeenmukaisuuteen Wise Apartment Solutionia on kehitetty yhdessä parinkymmenen eri kumppanin kanssa. Tässä joukossa on niin kiinteistönomistajia kuin teollisuuttakin kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat olleet edellä mainittujen lisäksi Lundin ja Kööpenhaminan yliopistot, joista jälkimmäistä swegonilaiset pitävät ilmanvaihtotieteenalan Rolls-Roycena. Pitkän valmistelumme ansiosta jo tässä vaiheessa olemme saaneet paljon kyselyitä, minkä vuoksi valmistus Swegonin tehtailla alkoi tämän vuoden maaliskuussa. Pian alkavat myös järjestelmätoimitukset, koska potentiaalinen kysyntä on valtavaa, Oltnäs kertoo. Meitä auttoi suuresti se, että kehitys ja markkinointi toimivat käsi kädessä. Asiakkaamme osallistuivat aktiivisesti kehitystoimintaan ja pääsivät ikään kuin ennakkoon jo tutustumaan järjestelmäämme, kertoo Swegonin innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors, jota tituleerataan Apartment Solutionin isäksi. Ennen kuin lopullinen ratkaisu oli valmis, oli tiellä kuitenkin vielä monta mutkaa. Alun perin lähdimme hakemaan tarpeenmukaista ilman- Talotekniikka

5 Swegonin Wise Apartment Solution lanseerattiin Nordbyggissä ja se on nimetty myös Suuren Sisäilmastopalkinnon yhdeksi saajaehdokkaaksi. suus, Wackenfors taustoittaa. Järjestelmän ohjaus ei siis seuraa hiilidioksidipitoisuutta lainkaan, vaan sen si- vaihtoratkaisua. Jotta siihen päästäisiin, vaaditaan järjestelmältä hyvä suodatuskyky sekä kosteus- ja VOC-seurantamahdollijaan VOC-päästöjä (= volatile organic compounds eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Tämä huomioi meidän mielestämme paremmin ilman laadulliset puutteet, eli päästöt rakenteista, rakennusmateriaaleista ja huonekaluista. Sisäilman kosteutta seurataan kussakin asunnossa ja järjestelmä vertaa kosteutta ulkoilman kosteuteen. Jos ero kasvaa haitalliselle tasolle esimerkiksi yli kahteen grammaan vettä kuutiota kohden, lisätään ilma- Tuotekehityksen taival eteni katolta Asuntoilmanvaihdon ratkaisujen markkinoinnista vastaava Thomas Oltnäs Wise Apartment Solutionin tuotekehitys eteni loogisesti kerrostalon katolta asuinhuoneistoon ja takaisin. Ilmanvaihtokoneita Swegonilla on omastakin takaa, mutta saneerattavissa kerrostaloissa oli monta mutkaa, jotka vaativat uudenlaista ajattelua ja uusia tuotteita. Myös Norrköpingin koerakennuskohteessa työt aloitettiin ylimmästä kerroksesta. Sitä edelsi ilmanvaihtokoneiden asennus ullakolle ja kattorakenteiden vahvistaminen. Työmaan pääurakoitsijana toimii Skanska, mutta ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaa Ventilationsprojekt. Seinien ja kattojen läpi tehdyissä porauksissa käytetään vesiporaa, mistä ei synny lainkaan pölyä eikä melua. Äänekkäin laite työmaalla onkin pölynimuri. Asennustöitä tehdään osin ristiin. Työmaavierailun aikaan kaikkia pääkanavia ullakolta alas ei oltu vielä asennettu, mutta lähes joka kerroksessa oli jo ulkoinen jakolaatikko. Se huolehtii kussakin kerroksessa huoneistokohtaisesta ilmanjaosta. Näin toteutettaessa riittää tekniikkakuilusta yksi tulo- ja poistoilmakanava kuhunkin kerrokseen. Jakolaatikosta on kytkentä tekniikkalaatikkoon, joka sijaitsee asunnon ulkopuolella. Tekniikkalaatikko perustuu jo aiemmin markkinoilla olleeseen Swegonin Wise-systeemiin, mutta Apartment-versiossa sitä on yksinkertaistettu. Laatikko sisältää kaiken tarvittavan tekniikan, jolla seurataan poistoilman laatua, ilman kosteutta, VOC-pitoisuuksia sekä poistoilman lämpötilaa. Se on myös väylä taloautomaatioon. Kaikki huoltokohteet jäävät asunnon ulkopuolelle. Kiinteistönomistajat ja huoltoyhtiöt kertovat, että yksi ovenavaus maksaa 500 kruunua (noin 60 euroa), joten useiden kiinteistöjen kohdalla puhutaan mittavista kustannuksista, mikäli huoltomies joutuisi käymään säännöllisesti asuntojen sisätiloissa, Thomas Oltnäs kertoo. Toimilaitteen statuksen näkee myös automaation kautta, eikä kiinteistönhoitajan tarvitse käydä talossa tarkkaillakseen laitteen ja ilmanvaihdon toimintaa. Tämä on mainiota esimerkiksi silloin, kun asukas valittaa liian viileästä huoneilmasta. Automaation avulla voi kiinteistönhoitaja tarkistaa päätteeltään, mikä on poistoilman lämpötila ja tehdä siitä omat johtopäätöksensä. Huoneiston ja porraskäytävän rajapinnassa tekniikkalaatikko kytkeytyy palokasettiin, joka erottaa huoneiston omaksi palo-osastoksi. Palokasetin paloluokka on EI60, ja sen rakenne mahdollistaa sen, että porraskäytävän kanavia ei tarvitse paloeristää. Innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors Huoneistossa viivytään yksi työpäivä Kerrostalo-asunnoissa useimmiten koko huoneisto aukeaa yhdestä eteisaulasta. Niinpä Apartment Solutionin kanavat keskitetään esimerkiksi alakaton kätköihin ja vain päätelaitteet näkyvät eri huoneissa merkkinä uudesta talotekniikasta. Toisinaan kanavat joudutaan vetämään myös huoneiden poikki, jolloin ne koteloidaan varta vasten kehitetyllä kanavaverhouksella. Oltnäs korostaakin helppoa ja nopeaa asentamista. Lähtökohtana on, että yksi asuinhuoneisto saadaan tehdyksi työpäivän kuluessa eli kahdeksassa tunnissa eikä asukkaan tarvitse muuttaa pois asennuksen ajaksi. Tämä ei suinkaan ole vähäpätöinen 30 Talotekniikka

6 määrää automaattisesti. Keskimäärin asunnossa syntyy ihmisten toiminnan ja hengityksen kautta kymmenen kiloa vettä päivässä. Siitä huolimatta ilmanvaihto joudutaan niin Ruotsissa kuin Suomessakin mitoittamaan määrällisesti laadullisen sijaan, Wackenfors kritisoi. Uutta ajattelua onkin pudottaa ilmanvaihto 0,8/h. Jopa pienempää vaihtuvuutta on kokeiltu, mutta pääsääntöisesti pyritään järjestelmää ohjaamaan niin, että vähintään 0,8 kertainen taso saavutetaan asutussa huoneistossa. Ja asukkaiden ollessa muualla voidaan makuuhuoneisiin seikka. Kiinteistönomistajat Ruotsissa laskevat, että yksi muutto maksaa kruunua asuntoa kohden. Isossa vuokrakerrostalossa jo pelkästään muutoista syntyisi valtava rahanmeno, jolta nopealla toiminnalla vältytään. On hyvin tärkeää, että asennustöiden aikana asunnossa on mahdollisimman vähän väkeä ja että työt sujuvat nopeasti. Emme halua häiritä asukasta, mutta niin käy, jos joudumme käyttämään monen alan asennusammattilaisia, innovaatiojohtaja Andreas Wackenfors painottaa. Wise Apartments onkin loppuun saakka hiottu kokonaisuus. Käytännössä ilmanvaihtourakoitsija saa valmiiksi kootun paketin huoneistoa kohden kanavia lukuunottamatta, jotka urakoitsija pääsääntöisesti valitsee itse. Oltnäs korostaa, että huoneistoon asennettava kanavaverhous on optio, mutta vain sen käytöllä voidaan taata kahdeksan tunnin läpimenoaika. Mikäli kotelot tehdään paikan päällä esimerkiksi rakennuslevyistä, pitenee urakan vaatima aika merkittävästi. Silloin kun aikataulut eivät muodosta ongelmaa tai asukkaat joutuvat muista syistä evakkoon joka tapauksessa, ei tällä tietenkään ole niin suurta merkitystä, Oltnäs huomauttaa. Vakioasetuksilla helppoa suunnittelua Huoneistojen tuloilmapäätelaitteiden vakio puhallusteho on 5 litraa sekunnissa. Tämän vuoksi makuuhuoneisiin asennetaan yleensä vähintään kolme suutinta. Poistoilmateho on puolestaan vakiona 15 litraa sekunnissa. Kanavakokona käytetään sekä tulossa että poistossa 125 millimetristä peltikanavaa. Päätelaitteet ovat itsesäätyviä. Jos huoneistossa on kymmenen päätelaitetta, on ilmamäärä 50 litraa sekunnissa ja jokainen päätelaite puhaltaa yhtä paljon ilmaa. Mikäli kokonaisilmamäärä putoaa, pysyy keskinäinen suhde aina vakiona. Näin saavutetaan hyvä ilmankierto ja ulottuvuus. Koko huonetila huuhtoutuu hyvin eikä aiheuta vedontunnetta. Poistoilmaohjauksessa hyödynnetään asuntojen ovirakoja huuhteluvaikutuksen tehostamiseksi. On iso etu, että asukkaat eivät pysty itse tahattomasti tai tahallaan sotkemaan ilmanvaihtojärjestelmää, Wackenfors huomauttaa. Asukas voi halutessaan muuttaa päätelaitteiden puhallussuuntaa, muttei puhallusvoimakkuutta. Niin poistossa kuin tulossa on matala 22 desibelin äänenpaine. Esimerkiksi moderneissa passiivitaloissa on niin hyvä eristys, että ulkomaailman äänet eivät kuulu sisälle, minkä vuoksi on tärkeää, ettei meteliä synnytetä talon sisäpuolellakaan. ETS NORDin Tuotekirja 2014 on ilmestynyt! Kaikki tuotteemme yhdessä paketissa. Tilaa kirja itsellesi: tai oman alueesi myyjältä! Myyjien yhteystiedot löydät kotisivuiltamme > Yhteystiedot > Henkilöstö Pakkasraitti 4, Tuusula Puh

7 Porraskäytävän kätköissä. Ehkä vaativin osuus asennustöistä tapahtuu kussakin kerroksessa käytävällä asunnon ulkopuolella, jonne tulevat risteilijä, tekniikkalaatikot sekä nämä yhdistävä kanavisto. Risteilijältä on kytkös pääkanaviin. Muoviset päätelaitteet. Päätelaitteet ovat polypropeenia, joka palaessaan tuottaa ainoastaan vettä ja hiilidioksidia. Asukas voi muuttaa halutessaan tuloilman puhallussuuntaa, muttei puhallusvoimakkuutta. Vakioilmavirralla. Päätelaitteet on suunniteltu niin, että niiden säätö ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Normiasetuksessa poistoilman määrä on aina sama 10 litraa sekunnissa päätelaitetta kohden. Härdelli ullakolla. Swegonin markkinointipäällikkö Tryggve Leander tarkastelee ullakolle tehtyä ilmanvaihtolaitteen asennusta. tasoa pudottaa kosteus- ja muut ilmanlaadun parametrit huomioiden. Lämmön talteenotto maksaa itsensä takaisin Kun Wise Apartment Solutionin asennuskokemukset ovat vasta varsin lyhytikäisiä, on tarkkoja kustannuslaskelmia vaikea esittää. Swegonilla kuitenkin arvioidaan, että Miljon-ohjelman kaltaisissa kohteissa voidaan ilmanvaihtosaneeraus toteuttaa reilusti edullisemmin ja huomattavasti lyhyemmässä ajassa, mihin vastaavissa hankkeissa on totuttu. Uskon, että kiinteistönomistajat päätyvät saatavilla olevista vaihtoehdoista todennäköisimmin perinteiseen lämmön talteenottoon. Näissä on paras takaisinmaksuaika ja niillä saavutetaan parhaat sisäolosuhteet. Poistoilmalämpöpumput ovat edullisia, mutta niillä on vaikea saavuttaa yhtä suurta energiansäästöä, eikä yksin niitä käytettäessä sisäilman laatu parane, Oltnäs huomauttaa. Tämä riittää yksinkin 20 prosentin energiansäästöön. Olemme laskeneet, että keskimäärin energiankulutus putoaa helposti noin 50 kwh/m2. Tanskassa meillä oli tapaus, jossa energiankulutus oli lähtötilanteessa käsittämättömän korkea 295 kwh/ m2. Sellaisessa kohteessa pudotus voisi olla jopa 100 kwh/m2, mutta näitä tullee harvoin vastaan. Ruotsissa lähdetään liikkeelle selvästi alemmalta tasolta kuin Tanskassa, minkä vuoksi energiankulutusta on vaikeampi leikata. Oltnäsin mukaan on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että ilmanvaihdon saneeraus nostaa kiinteistön arvoa ja maksaa osin sitä kautta itsensä takaisin. Ruotsin Miljon-ohjelman pääkohdat Ruotsissa jouduttiin yhtä lailla kuin Suomessa asuttamaan suuria määriä ihmisiä lyhyessä ajassa, kun maa teollistui lujaa vauhtia. Yksi suuri ryhmä asutettavia olivat suomalaiset siirtotyöläiset, joita saapui suurten ikäluokkien tullessa työikään suurin joukoin ruotsalaista teollisuutta pyörittämään. Tältä ajalta on periytynyt massiivinen asuntokanta, jossa on paljon yhtäläisyyksiä suomalaiseen asuntokantaan, erityisesti lähiöiden betonielementtikerrostaloihin. Miljoona kerrostalohuoneistoa taloissa, jotka on rakennettu luvuilla huoneistoa korjaustarpeessa. Näistä asunnolla akuutti korjaustarve viiden vuoden sisällä 85 prosenttia näistä kiinteistöistä on 2-4 kerroksisia ja tasakattoisia 95 prosentissa huoneistoista on poistoilmajärjestelmä ilman LTO:ta Pelkästään asentamalla poistoilman LTO voitaisiin Ruotsin BEBOn arvioiden mukaan säästää energiaa kwh/m2 (BEBO - energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) 32 Talotekniikka

8 CLINECON 1/1 Talotekniikka

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 27.9.2010 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ ASUMISVIIHTYISYYS SISÄILMASTO-ONGELMAT

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä

KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä KIINTEISTÖPILVI.FI Olosuhteiden helpompaa ja tehokkaampaa säätämistä Koska asunto on kallis sekä rahalliselta että tunnearvoltaan, siitä kannattaa pitää erittäin hyvää huolta tavalla, josta nauttivat sekä

Lisätiedot

60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja

60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja Energiakorjaukset: ega ojau taote talotekniikkaa 1950-luvun jälkeen uusiin lähiöihin rakennettu suuri kerrostalokanta Tyypillisiä korjauksia käytännössä putkiremontit ja julkisivuremontit varsinkin nykyiset

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus.

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO 50%

POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO 50% POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO ELINKAARIMALLILLA JOPA 50% SÄÄSTÖ LÄMMITYSKULUISSA PALVELUKONSEPTI MARKKINOIDEN EDELLÄKÄVIJÄLTÄ PARAS PALVELUKOKONAISUUS, 2 P A L V E L U K O N S E P T I JOKA PARANTAA ASUMISVIIHTYVYYTTÄ

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi

http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi http://www.motiva.fi/greenenergycases/fi Green Energy Cases: Energiatehokkuusinvestoinnilla 10-15% tuotto ja kymmenien tuhansien eurojen säästö vuodessa Poistoilman lämmön talteenotolla Aamiaisinfotilaisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä Energiaekspertin peruskurssi osa 1: lämpö & vesi 17.03.2014, Tampere DI Petri Pylsy Ekspertti ei kuitenkaan koske säätöihin, sen tekee aina kiinteistönhoitaja

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

KERROSTALOJEN KORJAUSTEN JA PERUSPARANNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA

KERROSTALOJEN KORJAUSTEN JA PERUSPARANNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KERROSTALOJEN KORJAUSTEN JA PERUSPARANNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA Tarkastelussa on kolme 60- - 70-luvun tavallista kerrostalotyyppiä - 60-luvun talo, jossa on 3 kerrosta 5 porraskäytävää

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Case poistoilmalämpöpumppu Teijo Aaltonen, Alfa Laval Nordic oy Energiatehokkuus mistä löytyy? Parantamalla kiinteistön rakenteita - lisäeristys, ikkunoiden uusinta =>

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit.

Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT. Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Energiatehokkaat LÄMMITYSRATKAISUT Maalämpö. Ilmanvaihto. Radiaattorit. Kaksi energiatehokasta TAPAA lämmittää taloasi jopa ilmanvaihdolla Haluatko korvata vanhan öljy-, sähkö- tai puukattilasi lämpöpumpulla?

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Timo Nissinen www.pihla.fi Vanhat ikkunat ovat kiinteistön ulkovaipan heikoin lenkki

Lisätiedot

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

TULOILMAVENTTIILI VLR-100 TULOILMAVENTTIILI VLR-100 Uuteen läpivientiin VELCO VLR-100 tuotekokonaisuus. Sisältää termostaatilla varustetun Velco korvausilmaventtiilin, F9 -luokan Filtrete suodattimen, ulkoritilän sekä jatko- ja

Lisätiedot

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi

PARASOL. PARASOL Tekninen opas. ADAPT Parasol. Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin. www.swegon.fi PARASOL Tekninen opas TM Ilmastointimoduulit neuvotteluhuoneisiin ja toimistoihin PARASOL VAV PARASOL www.swegon.fi ADAPT Parasol Ratkaisu kaikkiin tarpeisiin Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä,

Lisätiedot

Energiaremontti investointi vai kustannus?

Energiaremontti investointi vai kustannus? Energiaremontti investointi vai kustannus? Taloyhtiöiden hallitusforum 24.09.2011, Messukeskus Helsinki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Kiinteistö 2013, Messukeskus 13.11.2013, Helsinki DI Petri Pylsy Mahdollisuuksia on Julkisivukorjaukset Lisälämmöneristäminen, ikkunoiden ja parveke ovien vaihtaminen

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan

Taloyhtiön energiankulutus hallintaan Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

Terveen talon ilmanvaihto

Terveen talon ilmanvaihto Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi FENESTRA OY

Rakenna & Remontoi FENESTRA OY Rakenna & Remontoi FENESTRA OY 28.01.2011 Timo Laitinen Fenestra Oy 2011 Fenestra Oy on laadukkaiden ovi- ja ikkunaratkaisujen täyden palvelun toimittaja. Palvelemme paremmin tarjoamalla laajan valikoiman

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

S a v a WWW.JEVEN.FI

S a v a WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Säätö- ja vaimennus Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä Mittatiedot Tekniset tiedot - Asennusohje Haluamme auttaa teitä ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla käyttöönne Jeven suunnittelijapalvelun.

Lisätiedot

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45 Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus

MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus MITEN KERROS- JA RIVITALOT PYSTYVÄT VASTAAMAAN KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSIIN? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus 1 Tarjolla tänään Määräysten huomioon ottaminen korjaushankkeen eri vaiheissa Esimerkkirakennukset

Lisätiedot

Palopellit yleisesti ja. FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION / Raimo Perttunen

Palopellit yleisesti ja. FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION / Raimo Perttunen Palopellit yleisesti ja uusi ETPR-palopelti FLÄKTGROUP CORPORATE PRESENTATION 21.3.2017 / Raimo Perttunen Paloturvaa ilmanvaihdon keinoin Paloluokka E estää savun leviämisen E luokiteltu palopelti (palonrajoitin)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Esa Varho Oras Group, Isometsän tehdas Raumalla

Esa Varho Oras Group, Isometsän tehdas Raumalla Esa Varho 2017 Oras Group, Isometsän tehdas Raumalla Erikoisesta tai halvasta hanasta voi tulla kallis Isännöitsijät ja taloyhtiöt ovat ihmeissään, kun osakkaat asentavat asuntoihinsa tyyppihyväksymättömiä-

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

BASICTM HELPPO ASENNUS HELPPOHOITOINEN ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET

BASICTM HELPPO ASENNUS HELPPOHOITOINEN ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET BASICTM Patentoitu takaisinvirtaussuoja, joka estää tehokkaasti palokaasujen leviämisen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. BASIC on kustannustehokas ratkaisu esim. sairaaloihin, hotelleihin, asuntoihin ja

Lisätiedot

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31.

Lisätietoa tuotteista saa Pemcon nettisivuilta www.pemco.fi, soittamalla Pemcolle p. 03 887410 tai käymällä Finnbuild messuosastollamme 6d31. [1] Erittäin hiljaisia ja huippulaatuisia puhallinpattereita vaativiin kohteisiin. Pemco Oy on ottanut omia tuotteitaan täydentämään saksalaiset Roller puhallinpatterit. Niiden äänenpainetaso on alhaisimmillaan

Lisätiedot

KEIJUPUISTO. Jari Palonen Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka 13.4.2011

KEIJUPUISTO. Jari Palonen Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka 13.4.2011 KEIJUPUISTO Jari Palonen Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka 13.4.2011 Keijupuisto Tapparakatu 1 ja Kivikatu 6 Tapparakatu 1 Perustiedot 2 rakennusta,

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Edullisin tie energiatehokkuuteen

Edullisin tie energiatehokkuuteen Edullisin tie energiatehokkuuteen Kiinteistöpalvelut Maalämpöjärjestelmät IVT Turku LTO-järjestelmät Kaukolämmönvaihtimet Säätölaitteet IVT Turku - maalämpö Älä polta rahaa Asunto Oy Inkoistenrinne Ostettavan

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Like a Breath of Fresh Air Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Uusi Pingvin Kotilämpö -laite Ja kotisi energiatehokkuus nousee ratkaisevasti Ilmalämmitysjärjestelmä uusiksi

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ILTO 400M ILMANVAIHTOA MIELLYTTÄVÄÄN ASUMISEEN ILMANVAIHDON LÄMMÖNTALTEEN- OTTOLAITE RIVI- JA OMAKOTITALOIHIN UUDIS- JA SANEERAUSKOHTEISIIN PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilto.fi ILTO-ilmanvaihtojärjestelmä

Lisätiedot

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset

Sisäilmastoseminaari Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset Sisäilmastoseminaari 2013 03 13 Esko Wedman Konekomppania Oy Tuoteasiantuntija ja mittaustulokset Tapio Kemoff InspectorHouseOy Teksti ja yleiset havainnot korjauskohteissa. Kennolevyn vaikutus rakenteiden

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä

Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Kiinteistöilta, Oulu 31.3.2011 Jari Virta, Kiinteistöliitto Esityksen rakenne Muuttuvat määräykset Rakennuskanta Lämpöenergiataseet Kulutustietoja KT/RT Käyttö

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon.

DOMO S/E/R. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI. Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Tulo- ja poistoilmalaite LYHYESTI Säätövapaa tulo- ja poistoilmalaite pikaliitännällä kanavistoon. Materiaali polypropeeni. Tuloilmalaite säädettävällä puhallussuunnalla. Poistoilmalaitteet ensimmäisen

Lisätiedot

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista

Lisätiedot

Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä

Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä Valkeakosken Kiinteistöpisteen taloyhtiöilta 29.05.2013 DI Petri Pylsy Tarjolla tänään Mihin se energia ja eurot katoaa? Kuinka toimia suunnitelmallisesti?

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

S a v a

S a v a SIVU JEVEN Säätö- ja vaimennus Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä Mittatiedot, Asennusohje Tekniset tiedot - Haluamme auttaa teitä ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla käyttöönne Jeven suunnittelijapalvelun.

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Air-In. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air-In Kehitämme, valmistamme ja myymme Air-In raitisilma venttiileitä ja äänenvaimentimia vaativiin tarpeisiin. Ratkaisuja hallitun ilmanvaihdon saavuttamiseksi Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit Spirit Energiatehokkaat, hiljaiset ja helppokäyttöiset Spiritmallit on varusteltu korkean hyötysuhteen pyörivillä läöntalteenottokennoilla ja energiatehokkailla

Lisätiedot

Miten taloyhtiöt voivat vastata uusiin vaatimuksiin?

Miten taloyhtiöt voivat vastata uusiin vaatimuksiin? Miten taloyhtiöt voivat vastata uusiin vaatimuksiin? Korjausrakentamisen uudet määräykset -seminaari 14.11.2013, Oulu DI Petri Pylsy Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Sovelletaan vain luvanvaraisten

Lisätiedot

HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA

HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA AJOISSA LIIKKEELLE Selvitykset tarpeista ja vaihtoehdoista ajoissa ennen päätöksiä Ei kalliita kiirekorjauksia tai vahinkojen

Lisätiedot