Operaattori DSL. Palvelukuvaus ja hinnasto. Voimassa alkaen toistaiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Operaattori DSL. Palvelukuvaus ja hinnasto. Voimassa 1.6.2009 alkaen toistaiseksi"

Transkriptio

1 Operaattori DSL Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille tuotteita ja palveluita tämän hinnaston mukaan. Teleoperaattorihinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat verottomia. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja muut veronluontoiset maksut. 3. Sovitut toimenpiteet toteutetaan voimassa olevien viranomaismääräysten, telestandardien ja yleisesti käytössä olevien menetelmien mukaisesti ellei osapuolten kesken ole sovittu muusta järjestelystä. 4. Tätä hinnastoa noudatetaan teleyrityksiin, jotka hallitsevat televerkkoaan ja jotka ovat tehneet Liikenneja Viestintäministeriön edellyttämän teletoimintailmoituksen tai saaneet toimintaansa varten teletoimiluvan sekä saaneet Viestintävirastolta teletoimintaansa varten verkko- tai teleyritystunnuksia ja/tai tilaajanumeroita tilaajien liittämiseksi televerkkoonsa.

2 2 1 YLEISTÄ 3 2 YHTEENLIITTÄMINEN 3 3 DSL-LIITTYMÄ 3 4 IP-OSOITTEET 3 5 PÄÄTELAITTEET 3 6 TUOTTEEN TILAUS- TOIMITUSPROSESSI 3 7 SOPIMUSAIKA, LASKUTUS JA IRTISANOMINEN SOPIMUSAIKA LASKUTUKSEN ALKAMINEN LASKUTUKSEN PÄÄTTYMINEN 4 8 HUOLTOKATKOT 4 9 VIANKORJAUS 4 10 VERKONHALLINTA 4 11 HINNASTO YHTEENLIITTÄMINEN DSL-LIITTYMÄ MÄÄRÄALENNUKSET YHTEYKSIEN KUUKAUSIVUOKRISTA MUUT MAKSUT 6 12 LASKUTUS 7 13 MAKSUJEN MUUTOKSET 7 14 MUUT EHDOT 7

3 3 1 Yleistä Palvelu toteutetaan DSL-liittymillä, jotka liitetään JNT:n aluedataverkon kautta yhteenliittämisrajapintaan. 2 Yhteenliittäminen 3 DSL-liittymä 4 IP-osoitteet 5 Päätelaitteet Yhteenliittämisellä tarkoitetaan tilaavan operaattorin verkon jajnt:n aluedataverkon yhteenliittämistä. Yhteenliittäminen toteutetaan Ethernet-liitännällä (1 Gbit/s optinen yksimuotoliitäntä, LX 1310 nm). Liitäntä ei sisällä siirtoyhteyttä. Liitäntäpiste on JNT:n laitetilassa, Alholminkatu 3 tai Alholminkatu 4, Pietarsaari. Liittymän toimitusrajapinta on DSLAMin ristikytkentä. Liittymä ei sisällä jakosuodinta. Ethernet-verkossa kuluttajaliittymiä (DHCP optio 82) varten tehdään keskitinkohtainen L2 ryhmävlan. Yritys ja etätyöliittymät liitetään liittymäkohtaisiin L2 lisävlanehin. Yhteys on aina sillattu datayhteys (RFC1483/2684 Bridged). JNT hallinnoi ryhmävlanien ja yhteystunnisteiden käyttöä. LisäVLANien käyttöä hallinnoi tilaava operaattori JNT:n antamasta VLAN-avaruudesta. Liittymäkohtainen maksimi MAC osoitteiden määrä on 5 kpl. Toimitettavien DSL-liittymien nopeudet määritellään hinnastotaulukossa. Saatavuus on varmistettava saatavuuskyselyllä. Liittymään voidaan tilata myös JNT:n tilaajajohto tai tilaajajohdon yläkaista. Tilaajayhteyden toimitusehdot ja hinnoittelu ovat voimassa olevan JNT:n Liityntäverkon hinnaston mukaiset. JNT:n käyttämissä Ethernet-verkon laajakaistakeskittimissä on DHCP optio 82 - ominaisuus käytössä. Tilaajan identifioiva tieto voidaan liittää vapaamuotoiseen DHCP option 82 remote-id -kenttään tilaavan operaattorin toiveiden mukaan (yleensä liittymänumerosarja) tilauksen yhteydessä. JNT:lta liittymän tilannut operaattori vastaa loppuasiakkaidensa IP-osoitteista. Liittymä voidaan erillisellä liittymäkohtaisella sopimuksella toimittaa DSLpäätelaitteella. Verkkopäätteen tulee olla hyväksytty telepäätelaite (CE-merkintä). 6 Tuotteen tilaus- toimitusprosessi Operaattoriasiakas tekee tilaukset kirjallisesti sähköisen tilausjärjestelmän kautta ja JNT vahvistaa ne viiden (5) työpäivän kuluessa. 7 Sopimusaika, laskutus ja irtisanominen 7.1 Sopimusaika DSL-liittymän sopimus on voimassa toistaiseksi, yhden kuukauden irtisanomisajalla.

4 4 7.2 Laskutuksen alkaminen DSL-liittymän kuukausimaksun laskutus alkaa yhteyden valmistumispäivämäärästä ja laskutetaan kuukausittain etukäteen. 7.3 Laskutuksen päättyminen 8 Huoltokatkot 9 Viankorjaus 10 Verkonhallinta Laskutus päättyy irtisanomisajan päättymiskuukauden viimeisenä päivänä. Jos liittymää irtisanotaan kesken laskutuskauden, maksut peritään koko laskutuskaudelta, eikä maksuja palauteta. JNT suorittaa runkoverkoissaan huoltotöitä, jotka mahdollisesti saattavat aiheuttaa väliaikaisia palvelutasomuutoksia yhteyksille. Lisätietoa huoltotöistä löytyy WWWsivulta (http://www.jnt.fi). Peruspalvelutason mukaisessa huoltopalvelussa korjaavat toimenpiteet aloitetaan kahdeksan palveluaikatunnin kuluessa vikailmoituksen vastaanottamisesta arkisin klo Peruspalvelutasossa ei sitouduta korjausaikoihin. JNT:n verkonhallinta valvoo ja operoi keskitetysti JNT:n DSL-verkkoa, valitun palvelutason mukaisesti. Verkonhallinnan kontaktipiste operaattoriasiakkailleen on avoinna, 24/7/365 periaatteella: Yhteystiedot löytyvät WWW-sivulta (http://www.jnt.fi) Operaattoriasiakkaan ottaessa yhteyttä Verkonhallintaan tulee hänen ilmoittaa vuokraamastaan yhteydestä seuraavat tiedot: yhteyden käyttäjän ja vian ilmoittajan yhteystiedot JNT:n antama, häiriöllisen yhteyden tunniste häiriön kuvaus häiriön havaintoaika kenelle vian korjaantumisesta ilmoitetaan

5 5 11 Hinnasto Kaikki hinnat alv. 0%. Kuukausimaksu sisältää yhteyden normaali huollon työaikana Yhteenliittäminen Multi.fi VO Port Gigabit Ethernet Avausmaksu 1680,00 Kuukausimaksu 550,00 /kk Kuukausimaksun laskutus alkaa sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana JNT on kytkenyt asiakkaan tilaaman liityntäyhteyden omalta osaltaan valmiiksi ja ilmoittanut siitä asiakkaalle. Asiakkaan luopuessa yhteenliittämisrajapinnan liittymästä JNT purkaa yhteyden viidentoista (15) työpäivän aikana laskettuna siitä, kun asiakas on toimittanut purkutilauksen JNT:lle. Tässä tapauksessa JNT laskuttaa asiakkaalta yhteyden kuukausimaksun sen kalenterikuukauden loppuun asti, jonka aikana JNT on purkanut yhteyden ja ilmoittanut siitä asiakkaalle DSL-liittymä Saatavuus Yhdysliikennepisteeseen liitetty alueverkko kattaa JNT:n perinteisen kiinteän verkon toimialueella (HMV-alue) olevat liitteessä 1 ilmoitetut paikkakunnat ja keskitinaueet. JNT:n HMV alueen ulkopuolelle toimitettavista liittymistä sekä näille sovellettavista ehdoista on sivittava erikseen Avaus- ja muut maksut Avausmaksu 20,00

6 Kuukausimaksut Kuukausimaksut määräytyy liittymän sijainnin perusteella ja DSL-liittymän nimellisnopeuden mukaan. Palvelu HMV1 HMV2 Multi.fi VO xdsl 256/256 8,20 /kk 13,00 /kk Multi.fi VO xdsl 512/512 8,20 /kk 13,00 /kk Multi.fi VO xdsl 1024/512 8,40 /kk 13,00 /kk Multi.fi VO xdsl ,80 /kk 19,60 /kk Multi.fi VO xdsl 8192/800 17,00 /kk 24,00 /kk 11.3 Määräalennukset yhteyksien kuukausivuokrista Tässä hinnastossa mainittujen tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien kuukausivuokrista myönnetään seuraavan taulukon mukaiset määräalennukset. Määräalennus lasketaan vuosittain jälkikäteen toteutuneesta laskutuksesta. Pidätämme oikeuden laskutusmäärärajojen muutoksiin Muut maksut Pikatoimitus Saatavuuskysely Yhteyksien lukumäärä (kpl) Määräalennus % 500 2,5 % % ,5 % % Alennustaulukon käyttöönotto edellyttää yhteyksiä vuokraavan teleyrityksen ja JNT:n välistä sopimusta, jossa sovitaan systemaattisesta yhteistyöstä tilaus ja laskutusprosesseissa. Asennusmaksu on kaksinkertainen jos toimituspäivä on vähemmän kuin 10 työpäivää tilauksesta. PSP veloittaa saatavuuskyselyistä, mikäli saman kalenterikuukauden aikana, samalle operaattorille annettujen saatavuuskyselyjen määrä ylittää toteutuneiden kyselyiden määrän kaksinkertaisesti. Saatavuuskysely 40,00 /kysely Peruutus- ja muutosmaksut Tilauksien peruutus- ja muutosmaksut perustuvat kyseisen tuotteen asennusmaksuun. Tilausvahvistuksen jälkeen perutut tilaukset 0,5 * asennusmaksu Valmistumisilmoituksen jälkeen perutut tilaukset Irtisanomismenettely

7 Aiheeton vikakäynti 12 Laskutus Tilausvahvistuksen jälkeen muutetut tilaukset 1,5 * asennusmaksu Valmistumisilmoituksen jälkeen muutetut tilaukset 2 * asennusmaksu Veloitus aiheettomasta vikakäynnistä 168,00 Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kuukausittain. Vuokrat veloitetaan etukäteen ja laskutus alkaa vuokratuotteen toimittamisesta ja päättyy sopimussuhteen päättymiseen. Vuokrien vähimmäisveloitus on kuitenkin aina yhdeltä kuukaudelta. Kaikki hinnat ovat verottomia, arvolisävero ja mahdolliset muut viranomaismaksut lisätään laskutuksessa. Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaan. Muutoin noudatetaan PSP:n yleistä laskutuskäytäntöä. 13 Maksujen muutokset Maksujen muutoksista ja mahdollisten uusien maksujen käyttöönotosta ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa laskutuksen yhteydessä tai kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaan saatua tiedon maksujen muutoksista, hänellä on oikeus kahden viikon ajan sanoa sopimuksen irti päättyväksi ilman irtisanomisaikaa, eikä hänellä näin ollen ole velvollisuutta suorittaa muuttuneita maksuja. 14 Muut ehdot JNT vuokraa toiselle operaattorille tässä hinnastossa mainittuja tuotteita ja palveluita vain kapasiteetin sallittaessa ottaen myös huomioon JNT:n omaa laajennustarvetta. Tieto vapaasta kapasiteetista annetaan asiakaskohtaisen saatavuuskyselyn perusteella. Muiden operaattoreiden asennus-, liittymismaksut ja muut vuokrat velotetaan täysimääräisinä lisättynä 2,5% laskutuskorvauksella.

8 8 LIITE 1 Operaattori DSL saatavuus ja aluejako Operaattori DSL tuote on saatavilla JNT:n HMV-alueella. HMV-alueella tarkoitetaan sitä toimialuetta, jolla JNT:llä oli rajoitukseton oikeus paikalliseen teletoiminnan harjoittamiseen HMV-alue kattaa Pietarsaaren kaupungin ja Luodon kunnan alueita kokonaisuudessaan ja Uusikaarlepyy ja Pedersöre osittain. Kunta Keskitinalue Postinumero HMV1 HMV2 Pietarsaari Keskusta X Lannäslund X Killingholmen X Fäboda X Baggholmen X Ådö X Alholmen X Sveden Östanfjärd Uusikaarlepyy Keskusta X Ytterjeppo X Socklot X Kovjoki X Markby X Pedersöre Bennäs X Sandsund X Sundby X Nederpurmo X Lillby X Nordanå X Åvist X Vilobacka Sandnabba Luoto Holm X Furuholmen X Bosund X Eugmo X Västerby X X X X X

Liityntäverkon hinnasto

Liityntäverkon hinnasto Liityntäverkon hinnasto (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti

Lisätiedot

Anvia Oyj. Operaattori DSL hinnasto

Anvia Oyj. Operaattori DSL hinnasto 1(9) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Operaattori DSL hinnasto Voimassa 1.10.2012 alkaen toistaiseksi 2(9) SISÄLLYSLUETTELO OPERAATTORI DSL HINNASTO... 3 1. ANVIA OYJ:N OPERAATTORI DSL - LAAJAKAISTAYHTEYDET...

Lisätiedot

TILAAJAVERKON JA SEN KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PALVELUOPERAATTORIHINNASTO:

TILAAJAVERKON JA SEN KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PALVELUOPERAATTORIHINNASTO: Alv 0 % 1/ 8 TILAAJAVERKON JA SEN KIINTEIDEN YHTEYKSIEN PALVELUOPERAATTORIHINNASTO: Kaikki seuraavassa esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat

Lisätiedot

Anvia Oyj. Tilaajayhteyshinnasto

Anvia Oyj. Tilaajayhteyshinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Tilaajayhteyshinnasto Voimassa 6.7.2015 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO TILAAJAYHTEYSHINNASTO... 3 TILAAJAVERKON YHTEYSTUOTTEET... 3 ASENNUS-, SIIRTO- JA

Lisätiedot

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS

IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ. OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS 1 (7) IKAALISTEN-PARKANON PUHELIN OSAKEYHTIÖ OPERAATTORI xdsl -HINNASTO JA TUOTEKUVAUS VOIMASSA LÄHTIEN Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö, Kotipaikka: IKAALINEN, Y-tunnus: 0133011-6, Kauppakatu 1,

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Viestintäviraston suosituksia

Viestintäviraston suosituksia 21.2.2005 MENETTELYTAVAT TILAAJAYHTEYK- SIEN, TILAAJAYHTEYDEN SIIRTO- KAPASITEETIN JA LAITETILOJEN VUOKRAUKSESSA Viestintäviraston suosituksia VIESTINTÄVIRASTO 304/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 304/2005

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS

SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS SONERA PALVELUNTARJOAJA TEKSTI PALVELUKUVAUS 1 Palvelukanava yrityksen ja asiakkaan välillä: Palveluntarjoaja Teksti Palveluntarjoaja Teksti on palvelu, jonka avulla yritys voi tarjota tekstiviestipalveluja

Lisätiedot

Sonera Laajakaista ja Viihde -palvelukuvaus 28.9.2011

Sonera Laajakaista ja Viihde -palvelukuvaus 28.9.2011 1. Yleistä Sonera Laajakaista ja Viihde (jäljempänä paketti ) sisältää seuraavat liittymät ja palvelut: Kodin Laajakaista, joka on Sonera Laajakaista ADSL (max. 24 Mbit/s nopeudella) tai Sonera Laajakaista

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille

Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille Maksutv-palveluiden ja -laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sopimusehtojen soveltaminen ja käsitteet 1.1 Käsitteet Toimittaja Paikallinen Lumotv-palvelut ja/tai -laitteet tarjoava puhelinyhtiö tai puhelinyhtiön

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5

1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3. 1.1 Käsitteet... 3. 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 TV-palveluiden ja laitteiden sopimusehdot kuluttajille 1 Sisällysluettelo 1 SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN JA KÄSITTEET... 3 1.1 Käsitteet... 3 1.2 Soveltamisala... 5 2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN... 5 3 PALVELUIDEN

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 www.dnaoy.fi

dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 www.dnaoy.fi www.dnaoy.fi dna Kiinteistölajakaista palvelukuvaus 5.6.2008 Sisällys Sivu 1. dna Kiinteistölaajakaista..... 3 2. Muut tarvittavat laitteistot.... 4 3. Lisäpalvelut.... 4 3.1 dna Internet peruspalvelut....

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot