Uudet pientaloasunnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet pientaloasunnot"

Transkriptio

1 Uudet pientaloasunnot Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta ANNE MALIN ANNELI REISBACKA SARI LISKI-MARKKANEN Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 HELSINKI 2005 KOTITALOUS

2 Uudet pientaloasunnot Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta Anne Malin Anneli Reisbacka Sari Liski-Markkanen Työtehoseura raportteja ja oppaita 20 ISBN ISSN HELSINKI 2005

3 TYÖTEHOSEURA PL 28 (Melkonkatu 16 A) HELSINKI Tekijä(t) Anne Malin, Anneli Reisbacka, Sari Liski- Markkanen Julkaisun nimi Uudet pientaloasunnot - Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta Julkaisusarja ja numero Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 Julkaisuaika (kk ja vuosi) Marraskuu 2005 Toimeksiantaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Tutkimuksen nimi Uudet pientaloasunnot - Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta Tiivistelmä Työtehoseuran kotitalousosastolla tehtiin Kauppa- teollisuusministeriön toimeksiantona selvitys asuntomessutalojen toimivuudesta keväällä Selvitys toteutettiin postikyselynä ja asuntopohjien analyysillä viidellä viimeisellä asuntomessualueella: Tuusula 2000, Kajaani 2001, Kotka 2002, Laukaa 2003 ja Heinola Asukkaat olivat kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä asuntoihinsa, mutta arvioivat silti kriittisesti asuntoja omien asumiskokemustensa perusteella ja toivat esille ongelmakohtia ja parannusehdotuksia. Asuntojen pohjaratkaisujen muunneltavuuteen ja kulkuyhteyksiin ja reitteihin kannattaa suunnitteluvaiheessa kiinnittää entistä enemmän huomioita. Eteisen yhteydessä oleva vaatehuone parantaa usein kovin ahtaiden eteisten toimivuutta. Säilytystilan vähäisyys ja istuintilan puute ovat yleisiä ongelmia eteisissä. Portaiden alla oleva tila kannattaa hyödyntää sijoittamalla sinne esimerkiksi vaatehuone tai siivouskomero. Kuistit ja tuulikaapit, joihin on sijoitettu säilytyskalusteita, ovat myös toimivia ratkaisuja. Pesutilojen varustetaso kannattaa mitoittaa tilan koon ja asukkaiden määrän mukaan. Pesutilojen yhteydessä on hyvä olla erillinen pukeutumistila (pukuhuone). Pukeutumistila on usein ajateltu sijoitettavaksi vaatehuoltotilaan, mutta käytännössä edes penkille ei ollut varattu tilaa. Erillinen vaatehuoltotila kannattaa suunnitella kaikkiin pientaloihin. Tilaratkaisut ja tilavaraukset pyykinpesulle ja kuivaukselle olivat hieman puutteellisia. Vaatehuone, joka oli sijoitettu vaatehuoltotilan yhteyteen, toimi hyvin liinavaatteiden ym. puhtaan pyykin säilytyksessä. Vaatehuoltotilaan toivottiin usein sijoitettavaksi myös harrastusvälineiden kuivatus ja säilytys. Niille olisi kuitenkin hyvä varata oma erillinen tilansa. Keittiöt olivat kooltaan tilavia ja melko toimiviakin, mutta isoihin keittiöihin tarvitaan apuvesipisteitä. Esimerkiksi saarekekeittiöt olivat melko yleisiä. Lieden ja vesipisteen sijaitessa eri puolilla keittiötä aiheutti se selviä turvallisuusriskejä. Makuuhuoneet olivat pieniä, erityisesti lasten käyttöön tarkoitetut huoneet olivat kooltaan jopa 7-8 m². Kuitenkin leikkija säilytystilaa tarvitaan runsaasti. Suositeltavaa on että makuuhuoneiden koko on yli 10 m². Oleskelutilat olivat usein kooltaan melko isoja ja niitä saattoi olla asunnossa useampia. Kalustettavuutta helpottaa jos ehjää seinää on riittävästi. Oleskelutilojen kokoa suhteessa esimerkiksi makuuhuoneiden kokoon kannattaa miettiä asunnon suunnitteluvaiheessa. Talotekniikan osalta kannattaa kiinnittää huomiota lämmityksen säätömahdollisuuteen huonekohtaisesti. Lattialämmitys on suositeltava ratkaisu kosteissa tiloissa. Ilmanvaihto on tärkeä sekä keittiön että eteisen kosteuden ja hajujen poistossa. Piha-alueiden valaistusta oli lisätty kulkuyhteyksien ja turvallisuuden parantamiseksi. Avainsanat Pientalon toimivuus, asumiskokemukset, talotekniikka ISBN ISSN Yksikkö Työtehoseura, kotitalousosasto PL 13, Rajamäki puh. (09) Kieli suomi Sivuja 27 Myynti Työtehoseura PL 28, HELSINKI puh (09) Hinta vain verkkoversiona

4 ALKUSANAT ASUNTOMESSUTALOJEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTIA Aineisto ja käytännön toteutus Asuntojen taustatietoja ASUNNON ERI TILOJEN ARVIOINTIA Asukkaiden asumiskokemukset Eteinen Wc-tilat Sauna- ja pesutilat Vaatehuoltotila Keittiö Makuuhuoneet ja vaatehuoneet Olohuone Piha-alueet Varastot Muuta TALOTEKNISET RATKAISUT Ilmanvaihto Lämmitys Valaistus Lvis- ratkaisut Ääni ASUNNON TURVAJÄRJESTELMÄT YHTEENVETO KIRJALLISUUTTA Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 3

5 ALKUSANAT Kuluttajanäkökulman varmistaminen asuntomarkkinoilla on yksi valtioneuvoston kuluttajapoliittisesta ohjelmasta tekemän periaatepäätöksen painopistealueista. Asumisen laatua kehitettäessä tarvitaan useiden tahojen yhteistyötä. Liian usein unohdetaan asunnon käyttäjä, kuluttaja. Keskeisessä asemassa on asunnon käyttäjän tarpeiden ja niiden muuttumisen huomioon ottaminen jo asuntoja suunniteltaessa Kuluttajapoliittisen ohjelman kuluttajanäkökulmaa asumisessa käsittelevä työryhmä piti tärkeänä kuluttajien mielipiteiden kartoittamista asumiseen liittyen. Työtehoseura selvitti kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen eri tilojen ja teknisten ratkaisujen toimivuudesta viiden asuntomessualueen pientalojen osalta. Kuluttajanäkökulman huomioon ottamista tulee vahvistaa asuntojen suunnittelussa, rakentamisessa ja rahoitusvaihtoehtojen kehittämisessä sekä lisätä asumiseen ja asunnon hankintaan liittyvää neuvontaa ja tietoa. Asumiseen liittyviä ratkaisuja ja kehittämissuunnitelmia tehdään monella eri tasolla ja vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Toivottavaa olisi, että tässä selvityksessä esille tulleet kuluttajien toiveet otetaan huomioon asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Helsingissä marraskuussa 2005 Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen Ylitarkastaja, edellä mainitun ryhmän puheenjohtaja Kauppa-ja teollisuusministeriö 4 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

6 1 ASUNTOMESSUTALOJEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTIA 1.1 Aineisto ja käytännön toteutus Työtehoseuran kotitalousosastolla tehtiin Kauppa- teollisuusministeriön toimeksiantona selvitys asuntomessutalojen toimivuudesta keväällä Selvitys toteutettiin postikyselynä ja asuntopohjien analyysillä viidellä asuntomessualueella: Tuusula 2000, Kajaani 2001, Kotka 2002, Laukaa 2003 ja Heinola Kyselyjä lähetettiin yhteensä 130 kpl alueiden pientaloihin, etupäässä omakotitaloihin sekä muutamiin pari- ja erillistaloihin. Kyselyn mukana lähetettiin asunnon pohjakuvasta kopio, johon asukkaita pyydettiin merkitsemään mahdollisesti rakennusaikana tai myöhemmin tehdyt muutostyöt. Vastauksia saatiin 51 kpl eli vastausprosentti oli 39,2 % Osoitetietojen hankinnassa saatiin apua Suomen Asuntomessuorganisaatiolta. He antoivat kuntien yhteyshenkilöiden nimiä. Yhteyshenkilöiltä saatiin messutalojen katuosoitteita ja osa osoitteista pääteltiin pelkkien karttatietojen perusteella. Osoitteissa ei käytetty nimiä, ainoastaan asuntomessukohteen numeroa, nimeä ja katuosoitetta. Kaikkia tyhjillään olevia taloja ei pystytty näin ollen erottelemaan, vaan kysely jaettiin myös asumattomiin kohteisiin. Postin asiakaspalvelu informoi kunkin alueen jakeluesimiehiä etukäteen, että Työtehoseurasta on tulossa kirjekysely ilman asukkaiden nimitietoja. Taulukko 1. Lähetettyjen ja vastattujen kyselyiden alueellinen jakauma: Paikkakunta lähetetty kpl vastauksia kpl Tuusula Kajaani 23 9 Kotka Laukaa 24 9 Heinola YHTEENSÄ Asuntomessutalojen toimivuutta arvioidaan tässä sekä asukkaiden mielipiteiden että asiantuntijoiden tekemän asunnon pohjakuvien analyysien pohjalta. Asuntopohjien analyysissa on käytetty Työtehoseuran kotitalousosastolla aikaisempien asuntotutkimuksien pohjalta tehtyä arviointikonseptia (liite1) sekä meneillään olevien muiden tutkimushankkeiden tuloksia. Työtehoseura on mukana käyttäjälähtöisessä talotekniikkaan liittyvässä tutkimushankkeessa ASTAT (Asumisen talotekniikka järjestelmät, palvelut ja asiakkuudet), jota tehdään yhteistyössä TTY:n, VTT:n, TKK:n ja TAIK:in kanssa. ASTAT-tutkimuksessa Työtehoseura ja TTY ovat tehneet asukashaastatteluja sekä kerros-, rivi- että pientaloasukkaille n. 50 kotitaloudessa. Aineistoa käsitellään samanaikaisesti tämän tutkimuksen kanssa, joten tässä raportissa viitataan osittain myös ASTATtutkimukseen. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 5

7 Asunnon toimivuutta on arvioitu tiloittain: eteinen, wc- ja peseytymistilat, vaatehuoltotilat, keittiö, olohuone ja oleskelutilat, makuuhuoneet ja vaatehuoneet sekä muut säilytystilat, terassit, parvekkeet, kuistit, varastot ja piha-alueet. Lisäksi on pyritty analysoimaan talotekniikkaa ja turvallisuutta omina ryhminään. Kyselyn tuloksista ei ole aineiston pienuuden vuoksi käytetty prosenttilukuja, vaan vastaukset ovat toimineet asuntopohjien laadullisen arvioinnin tukena ja syventäjinä. Aineistosta on pyritty nostamaan niitä asumiseen liittyviä tekijöitä, joilla voidaan kehittää ja parantaa asumista entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Tässä raportissa olevat pohjakuvat ovat peräisin asuntomessuluetteloista. 1.2 Asuntojen taustatietoja Asuntomessualueen asunnot olivat pääosin suuria m² kokoisia omakotitaloja. Niissä huoneiden lukumäärä vaihteli 3-8 h + k välillä. Suurin osa asunnoista oli kooltaan 4 h + k. Kerrosluku vaihteli yhdestä kahteen ja puoleen. Talouksien koot olivat pieniä, pääosin kahden tai kolmen hengen talouksia. Lapsia oli vajaalla puolella vastaajista. Noin puolet vastanneista oli asunut talossaan 3-5 vuotta. Lähes kaksi kolmasosaa oli ollut mukana jo talon suunnitteluvaiheessa ja moni vastaaja kertoikin, että talo oli suunniteltu alusta alkaen yhdessä arkkitehdin kanssa omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. 6 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

8 2 ASUNNON ERI TILOJEN ARVIOINTIA 2.1 Asukkaiden asumiskokemukset Asukkaat olivat yleensä tyytyväisiä omiin asuntoihinsa, mikä oli ymmärrettävää, koska he olivat itse osallistuneet suunnitteluun. Tutkimuksen kannalta on arvokasta se, että he arvioivat silti kriittisesti asuntojaan oman asumiskokemuksensa perusteella ja toivat esille ongelmakohtia sekä tekivät parannusehdotuksia nykyisiin asuntoihinsa. Asunnon hyvinä puolina pidettiin toimivia tilaratkaisuja, tilavaa keittiötä, ruokahuonetta, eteistä ja teknistä tilaa, hyviä kodinkoneita, valoisuutta, aurinkokennojen hyödyntämistä veden lämmityksessä kesäaikana, vaivatonta lämmitystä, toimivia terassi-, parveke-, autokatos-, varasto- ja piharatkaisuja ja alueen rauhallista sijaintia, kuten kotia puiston reunassa, järven rannalla sekä keskellä kaupunkia. Toisaalta asunnon puutteina koettiin tuulikaapin tai kuistin puuttuminen, eteisen toimimattomuus (kaaos johtuen lukuisista harrastusrepuista ja välineistä), liian pienet makuuhuoneet (lasten huoneet niin pieniä, ettei aikuisen sänky tahdo mahtua), vaatehuoltotilan puuttuminen (kurahuolto, ulkovaatteiden kuivausmahdollisuus), vaatehuoneen ja yleensä säilytystilan puuttuminen, lämmitetyn varastotilan puuttuminen (harrastusvälineet). Talotekniikan osalta nousi esille lämmön säätömahdollisuuden puuttuminen (huoneiston lämpeneminen kesällä ja aurinkoisella säällä, lattialämmityksen säätö), äänieristys, puutteellinen valaistus sekä sisä- että ulkotiloissa ja pistorasioiden liian pieni määrä. Kulkuyhteydet asunnon tilasta toiseen olivat tärkeitä. Asukkaat eivät kokeneet hyvinä sellaisia ratkaisuja, joissa toiseen tilaan jouduttiin kulkemaan useamman muun tilan kautta. Muutamissa asunnoissa kulkuyhteys pesutiloihin ja saunaan kulki keittiön, vaatehuoltotilan ja wc:n läpi (kuvat 1 ja 2). Seuraavassa tarkastellaan kahta asunnon kokonaisratkaisua A (117,6 m²) ja B (161,5m²), joissa kulkuyhteys esimerkiksi pesu- ja saunatiloihin oli ratkaistu eritavalla. Asunnot ovat tilojen (eteinen, keittiö + ruokailutila, olohuone, kodinhoitotila ja pesutilat) neliöiltään suunnilleen samankokoiset paitsi, että B asunnossa oli lisäksi yläkerta. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 7

9 Kuva 1. Asunto A, jossa astiantuntijoiden näkökulmasta katsottuna on toimiva pohjaratkaisu. A-asunnossa tuulikaapin yhteyteen oli suunniteltu pieni vaatehuone, johon on mahdollista sijoittaa lasten naulakko ja harrastusvälineitä (kypärät, luistimet, mailat jne.). Hallissa on runsaasti naulakkotilaa aikuisten vaateille. Lisäksi naulakko oli sijoitettu takan toiselle puolelle, mikä on vaatteiden kuivatuksen kannalta hyvä ratkaisu. Hallissa on myös tilaa sijoittaa istuin ja peili. Eteisestä on suora yhteys wc-tiloihin, keittiöön ja vaatehuolto + pesutiloihin, mikä on hyvä ratkaisu tavaroiden kuljetuksen kannalta. Tässä pohjaratkaisussa keittiö + ruokailutila on toimiva kokonaisuus. Liesi ja vesipiste ovat samalla seinällä, työpöytätilaa on runsaasti ja kylmäsäilytyslaite on sijoitettu hyvin ja sen lähellä on laskutilaa. Vaatehuoltotila toimii myös saunan pukuhuoneena. Sinne on varattu penkkitilaa pukeutumista varten. Pyykinpesulle ja kuivaukselle on varattu tilaa, mutta 8 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

10 pyykin käsin pesulta puuttuu allas. Pesuhuoneeseen sijoitettu allas olisi voitu sijoittaa vaatehuoltotilaan. Pesuhuone ja sauna ovat suhteessa asunnon kokoon sopivan kokoisia ja ikkunalla varustettuja tiloja. Olohuone on hyvin yhteydessä keittiöön ja siellä on ehjää seinäpinta-alaa kalustamista varten. Kuva 2. Asunto B, jossa astiantuntijoiden näkökulmasta katsottuna kulkuyhteys eteisestä pesutiloihin voi olla hankala. B-asunnossa tuulikaapissa ja eteisessä on huomattavasti vähemmän säilytystilaa kuin A-asunnossa. Myös tähän eteiseen on mahdollista sijoittaa istuin ja peili. Eteisestä on kyllä suora yhteys keittiöön ja wc-tiloihin, mutta vaatehuoltotilaan ja pesutiloihin joudutaan kulkemaan keittiön läpi, mikä ei ole hyvä ratkaisu. Keittiö + ruokailutila muodostavat toimivan kokonaisuuden, joka on yhteydessä olohuoneeseen. Keittiössä liesitaso on sijoitettu saarekkeeseen, mikä on yhdessä työskentelyn kannalta hyvä ratkaisu. Saarekkeesta puuttuu kuitenkin apuvesipiste, joka tekee siitä käytännössä vaarallisen, kun kiehuvan kuumaa vettä ruvetaan kuljettamaan keittiön toiselle puolelle altaiden luo. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 9

11 Vaatehuoltotila on iso sekä valoisa ja toimii myös saunan pukuhuoneena. Tilan neliömäinen muoto mahdollistaa hyvin penkin ja pyykinpesuun tarvittavien kalusteiden sijoittamisen. Pesuhuone ja sauna ovat tilavia, mutta wc-tilaan kulkeminen pesuhuoneen kautta ei ole onnistunut ratkaisu. Wc-tilaan kulkeminen vaatehuoltotilasta olisi ollut toimivampi ratkaisu. Olohuone on tilava, mutta sen kalustaminen voi olla haastava tehtävä. Kyselyyn vastanneiden asunnot olivat tilavia asukaslukuun nähden ja omiin tarpeisiin suunniteltuja. Eniten tyytymättömyyttä kuitenkin aiheuttivat vähäiset muuntelumahdollisuudet ja tilavaraukset tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämä ei ole pelkästään tilakysymys, vaan on erityisen tärkeää tiedostaa jo suunnitteluvaiheessa. Yhtenä esimerkkinä oli asunto, jossa pienestä (2h+ k + s, 55 m²) asunnosta oli saatu viihtyisä ja toimiva koti (kuva 3). Asunnossa oli yhdistetty eteinen ja tuulikaappi (3,5 m²), pieni keittiö ja vaatehuoltotila, tilava vaatehuone (3,8 m²) ja makuuhuone (12,4 m²) sekä pesutilat ja sauna. Sen sijaan neliöiltään kolme kertaa isommasta asunnosta (149,5 m²) puuttui vaatehuoltotila kokonaan ja asukkaat olivat tehneet sen viherhuoneeseen (kuva 4). Kuva 3. Esimerkki neliöiden tehokkaasta käytöstä (55 m²). 10 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

12 Kuva 4. Esimerkki isosta asunnosta (149,5 m²), josta puuttui vaatehuoltotila. 2.2 Eteinen Eteisen toimivuuteen oltiin yleensä tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä herätti eteisen liian pieni koko, vaatekaappien koko ja määrä sekä riittämättömyys ulkovaatteille, pistorasioiden puute, istuimelle ei ollut tilaa ja lapset eivät ylettyneet naulakoihin. Myös kuivauskaapin sijoittaminen eteiseen koettiin hankalaksi ja jopa mahdottomaksi. Lisäksi muunneltavuuteen ja tilavarauksiin tulevaisuuden varalta oltiin tyytymättömiä. Harrastusvälineiden säilytys tuotti ongelmia yli kolmasosalla vastanneista. Tilaa ei ollut riittävästi ja niinpä monet säilyttivätkin harrastusvälineet muissa tiloissa, kuten varastossa tai vaatehuoltotilassa. Lisäksi asukkaat olivat tehneet kylmistä varastoista lämpimiä varastoja. Vaatehuoneen sijoittaminen eteisen yhteyteen koettiin hyvänä ratkaisuna. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 11

13 Asukkaat toivoivat eteisiin selkeämpää tilankäyttöä, lisää säilytystilaa, kaappeja ulkovaatteille ja kengille, portaiden alla olevan tilan käyttöä säilytystilana, kurasyöppöä sekä valokatkaisijoita useampaan kohtaan kulkureitin varrelle. Asunnon pohjakuvien analyysissä eteisen ja tuulikaapin kohdalla arvioitiin eteisen yhteyttä asunnon muihin tiloihin, mahdollisuutta sijoittaa lapsille ja aikuisille omat naulakot oikealle käyttökorkeudelle, säilytystilojen määrää sekä mahdollisuutta sijoittaa eteiseen istuin ja peili. Lisäksi mietittiin, missä oli mahdollisuus säilyttää ja huoltaa harrastusvälineitä. Pohjakuvien mukaan tilajärjestelyihin vaikuttivat koon lisäksi tilan muoto ja ovien sekä ikkunoiden määrä. Tuulikaappi, joka oli vähintään 4,5 m² koettiin tilavaksi ja sinne oli yleensä mahdollisuus sijoittaa säilytystiloja. Eteisessä tilan toimivuuteen vaikutti enemmän se, kuinka paljon siellä oli ehjää seinäpinta-alaa, kuin neliömäärä (mielellään > 10 m²). Eteisissä ja tuulikaapeissa oli yleensä liian vähän säilytystilaa sekä ulkovaatteille että harrastusvälineille. Harvassa eteisessä oli mahdollisuutta sijoittaa istuinta ja peiliä. Kuvassa 5 kuistin yhteyteen on suunniteltu lämmin vaatehuone ulkovaatteille ja harrastusvälineille ja eteiseen naulakkotilaa ulkovaatteille. Sen sijaan kuvassa 6 ei ole suunniteltu kuistille eikä eteiseen minkäänlaisia säilytyskalusteita tai naulakoita ulkovaatteille ja kengille. Kuva 5. Toimiva eteisratkaisu, jossa kuistiin on yhdistetty vaatehuone. 12 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

14 Kuva 6. Esimerkki eteisratkaisusta, josta säilytyskalusteet ja tila istuimelle puuttuvat. Kaksikerroksisissa taloissa oli harvoin hyödynnetty portaiden alla olevaa tilaa säilytykseen. Niissä taloissa, joissa se oli tehty, asukkaat kokivat sen positiivisena (kuva 7). Kuva 7. Vaatehuone on sijoitettu portaiden alla olevaan tilaan. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 13

15 2.3 Wc-tilat Wc-tiloihin oltiin tyytyväisiä, vaikka ne olivat melko pieniä. Asukkaiden toiveina oli mm. saada lisää säilytystilaa, yleisvalaisin kattoon ja halogeenit tulisi korvata hehkulampulla - tai loisteputkivalaisimella häikäisyn estämiseksi. Toiveena oli lisäksi omat lattialämmön säädöt, jotka eivät ole yhteiset eteisen kanssa. Wc-tilat koettiin sopivan kokoisina, kun ne olivat yli 3 m² kokoisia ja pieninä, jos ne olivat alle 2 m². Asukkaiden mielestä eteisestä tulee olla suora yhteys wc-tiloihin. Asiantuntijoiden analyysin mukaan wc:n suora yhteys eteiseen on tärkeä. Asunnon koon ja asukkaiden määrän mukaan wc-tiloja on hyvä sijoittaa lähelle makuuhuoneita sekä pesutiloja. Pesualtaan yhteyteen tulee suunnitella toimintojen vaatimaa lasku- ja säilytystilaa, pistorasioita ladattaville laitteille, iso peili altaasta ylöspäin (sopii lapsille ja aikuisille) ja hyvä yleisvalaistus sekä peilivalaistus. Rakenteissa tulee huomioida tukitankojen kiinnitysmahdollisuus. Mikäli wcistuin sijaitsee kylpyhuoneessa tai saunan pesuhuoneessa sen yhteydessä tulee olla käsienpesuallas, kaikissa asunnoissa näin ei ollut. 2.4 Sauna- ja pesutilat Sauna ja pesutilojen osalta noin viidesosalla oli ongelmia vesi- ja viemäriliitännöissä sekä lattian kallistuksissa. Muunneltavuus ja tilavarausmahdollisuudet tulivat esille myös sauna- ja pesutilojen osalta. Muita toiveita olivat mm. saada erillinen pukutila, isompi löylytila ja pesuhuone, puukiukaan lisäksi sähkökiuas, istuin, lisää säilytystilaa, poreamme, höyrykaappi, alapesusuihku saunassa olevan wc-istuimen yhteyteen, parempi valaistus ja ovi tai verho kodinhoitotilan ja pesutilan välille. Saunan ja pesutilojen yhteyteen toivottiin pientä (>4,5 m²) erillistä pukuhuonetta, jonne pääsee suoraan yhteisistä tiloista. Asukkaat kokivat huonona ratkaisuna sen, että pesutiloihin (saunan pesuhuoneeseen) kulku tapahtui jonkin muun huoneen läpi. Pesutiloihin ja saunaan kulku oli osassa asuntoja hankala, koska sinne jouduttiin kulkemaan makuuhuoneen tai keittiön ja vaatehuoltotilojen kautta. Yhdessä asunnossa pesuhuoneeseen pääsi ainoastaan makuuhuoneen kautta ja toisessa asunnossa pesuhuoneeseen mentiin suoraan olohuoneesta, mikä ei tuntunut kovin toimivalta ratkaisulta. Joissakin asunnoissa vaatehuoltotila toimi pukuhuoneena, mutta sinne ei mahtunut sijoittamaan istuinta. Pesuhuone koettiin sopivan kokoiseksi, kun se oli > 4,5 m². Sinne haluttiin sijoittaa suihku ja istuinpenkki. Wc-istuimen ja altaan sijoittamista pesutiloihin kritisoitiin silloin, kun ne oli sijoitettu suoraan oven eteen. Myös kahta suihkua pidettiin pienissä (< 4 m²) pesuhuoneissa turhana. Pohjakuvien analyysissä kiinnitettiin huomiota siihen, miten wc- ja peseytymistoiminnot oli erotettu toisistaan. Asunnossa on kuitenkin hyvä olla yksi wctila, jossa on niin väljä mitoitus, että sinne pääsee tarvittaessa myös pyörätuolilla tai rollaattorilla. Kaikkiin pesutiloihin ei ollut mahdollisuutta sijoittaa istuinpenkkiä, koska pesutila oli joko liian pieni (< 4 m²) tai siellä oli liian monta ovea, jotka rikkoivat ehjän seinäpinta-alan. 14 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

16 Kuvassa 8 on toimiva kokonaisratkaisu pukuhuoneesta, wc- tilasta, pesuhuoneesta ja saunasta. Pukuhuoneessa on sekä säilytystilaa pyyhkeille ja kylpytakeille että istuintilaa pukeutumiseen. Pukuhuoneesta pääsee myös wc-tiloihin. Pesuhuone ja sauna ovat kooltaan tilavia (4,5 m²) ja niissä molemmissa on ikkunat. Kuva 8. Esimerkki toimivista pesutila-, sauna-, pukuhuone- ja wc-ratkaisuista. Kuvassa 9 on kokonaisratkaisu pesutiloista, jossa pukuhuone on vaatehuoltotilan yhteydessä. Pesutilaan on neljä ovea (vaatehuoltotilasta, eteisestä, olohuoneesta ja saunasta), jotka hankaloittavat tilan käyttöä. Lisäksi pesutilaan on suunniteltu wc-istuin ja käsienpesuallas suoraan olohuoneeseen menevää ovea vastapäätä. Ratkaisua olisi helpottanut, jos olohuoneeseen ei olisi ollut ovea ja suihkun ja wc:n paikkaa olisi vaihdettu. Kuva 9. Esimerkki ahtaasta pesutilaratkaisusta. 2.5 Vaatehuoltotila Vaatehuoltotiloissa pyykin jälkikäsittelylle varatun tilan ja kurahuoltopisteen puute koettiin ongelmallisena. Vaatehuoltotiloissa oli pyykinpesukoneen ja kuivauslaitteiden lisäksi paljon erilaisia kodinkoneita, kuten mankeleita, silityskoneita, prässejä, ompelukoneita ja saumureita. Edestä täytettäviä pyykinpesuko- Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 15

17 neita oli huomattavasti enemmän kuin päältä täytettäviä koneita. Kuivausrumpu tai kuivauskaappi oli lähes jokaisella taloudella, osalla oli jopa molemmat laitteet. Vaatehuoltotilan pieni koko (n. 5 m²) aiheutti ongelmia monille. Eniten toivottiin lisää säilytystilaa ja kuivatustilaa harrastusvälineille, lisää liikkumatilaa, kurahuoltopistettä, tilaa pyykkinaruille, liukuovea vaatehuoltotilan ja eteisen välille, parempaa kaappien sijoittelua, vaatehuoltotilan erottamista ovella takkahuoneesta ja tilan muuttamista huonemaisemmaksi. Vaatehuoltotilaan ei haluttu myöskään liian montaa ovea hankaloittamaan toimivuutta. Vaatehuoltotila koettiin tilavana, kun se oli kooltaan yli 10 m². Vaatehuoltotilaan haluttiin sijoittaa pyykkihuollon lisäksi kurahuolto ja harrastusvälineiden huolto ja säilytys. Saunan ja pesutilan pukeutumistila haluttiin erottaa omaksi tilaksi. Pohjakuvien analyysissä tarkasteltiin sitä, millaiset tilat on järjestetty likapyykin säilytykselle, pyykin käsin ja konepesulle, pyykinkuivaukselle ja tuulettamiselle sekä pyykin jälkikäsittelylle, siivousvälineille ja liinavaatteille. Lisäksi tarkasteltiin, mitä mahdollisuuksia vaatehuoltotilassa oli kuravaatteiden ja harrastusvälineiden huollolle ja säilytykselle. Melkein kaikissa asunnoissa oli erillinen vaatehuoltotila, jossa oli tilavaraus likapyykin säilytykselle ja pyykinpesulle. Suurimmalla osalla oli myös koneellinen kuivauslaite (kuivausrumpu tai kuivauskaappi tai molemmat). Sen sijaan pyykin jälkikäsittelylle, kurahuollolle ja harrastusvälineiden kuivaukselle ei ollut useinkaan minkäänlaista tilaa. Vain muutamassa asunnossa vaatehuoltotilan yhteyteen oli suunniteltu erillinen vaatehuone, jossa pystyi säilyttämään kaikki liina- ja vuodevaatteet. Kuvassa 10 vaatehuoltotilan (12 m²) yhteydessä on vaatehuone liinavaatteille, kurahuoltopiste, pukeutumistila ja kalusteet ja koneet pyykin pesuun ja kuivaukseen. Lisäksi tilassa on työpöytätilaa ompelulle. Kuva 10. Toimiva vaatehuoltotila, jonka yhteydessä on vaatehuone. 16 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

18 Kuvassa 11 vaatehuoltotila on pieni (6 m²) ja kapea. Sieltä on kolme ovea; wc-tiloihin, keittiöön ja ulos terassille. Tilaan on sijoitettu ainoastaan pyykinpesukone ja lämminvesivaraaja. Pyykin käsin pesulle ja kuivaukselle ei ole tiloja. Kuva 11. Vaatehuoltotila, josta puuttuu mm. pyykinpesuallas ja pyykinkuivaustila. 2.6 Keittiö Yleisesti ottaen keittiöiden toimivuuteen oltiin tyytyväisiä. Kylmäsäilytystilan ja muun säilytystilan vähäisyys koettiin puutteena. Äänet koettiin keittiössä ongelmallisena erityisesti silloin, kun keittiöstä oli avoin yhteys ruokailutilaan tai olohuoneeseen. Keittiö, jossa oli ruokailutila, koettiin pienenä, jos se oli alle 15 m² ja tilavana, jos se oli yli 20 m². Kolmasosa vastanneista koki keittiössä olevan ahtaita kohtia. Yleisimmät ongelmakohdat olivat astianpesupöydän ja lieden ympäristöt. Keittiöissä oli myös paljon viihde-elektroniikkaa, kuten radioita, tv:tä ja tietokoneita. Viidesosa vastanneista kaipasi lisää tilaa kodinkoneille, erityisesti kylmälaitteille. Pienkoneille varattuun tilaan oltiin tyytyväisiä, vaikka muissa tutkimuksissa on tullut esille, että pienkoneiden säilytys tuottaa ongelmia keittiöissä. Keittiöihin toivottiin lisää säilytystilaa, tilaa viinikaapille, keittiön ja ruokailutilan väli voisi mahdollisesti olla hieman umpinaisempi, avoimia säilytyshyllyjä voisi olla keittiökaapistojen yläpuolella koriste-esineille, 1-osainen astianpesuallas koettiin epäkäytännölliseksi, jääkaappi haluttiin pois takan vierestä (muuri välissä) ja erään vastaajan toiveena oli uusia koko keittiö. Asukkaat olivat lisänneet keittiöön uunin, pöytäkaappeja ja valaistusta. Keittiö on erityisesti paikka, jossa tulevaisuuden tarpeet ja varautumiset on hyvä ottaa suunnitteluvaiheessa huomioon. Suunnittelijan on hyvä jättää tilavarauksia ja liitäntämahdollisuuksia eri kotitalouskoneille, valaisimille ja apuvesipisteille, vaikka asukkaat eivät nyt niitä vielä haluakkaan. Jälkikäteen muutostyöt ovat kalliita. Pohjakuvien analyysissä tarkasteltiin tilan toimivuutta työpisteiden ja toimintojen mukaan, kuten aamu- ja iltapalan valmistus, lämpimän ruoanvalmistus, astioiden pesu ja jätehuolto ja ruokailu. Keskeinen työtaso sijaitsee lieden tai liesitason ja altaan välissä ( mm). Yllättävän monessa asunnossa liesi ja vesipiste oli sijoitettu eri puolille keittiötä tai saarekeratkaisussa liesitaso oli rakennettu ilman vesipistettä. Liedellä kuitenkin tarvitaan vettä ja sieltä kaadetaan kiehuvan kuumaa vettä. Jos vesipiste sijaitsee eripuolella keittiötä, joudutaan esimerkiksi perunakattilan vesi kuljettamaan kulkuväylän yli. Tämä on turvallisuusriski, joka tehdään päivittäin. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 17

19 Keittiössä työskentelee tänä päivänä useita henkilöitä yhtaikaa, jolloin se vaikuttaa keittiön mitoitukseen, vesipisteiden määrään ja työpisteiden sijoitukseen. Tiloiltaan ja mitoiltaan tilavissa keittiöissä voisi olla apuvesipiste, joka helpottaisi yhtäaikaista työskentelyä keittiössä. Vain muutamassa keittiöratkaisussa oli käytetty apuvesipistettä, vaikka se keittiöiden koon puolesta olisi sopinut useaan keittiöön, erityisesti keskilattialle sijoitettujen liesitasojen viereen. Kotitalouskoneiden sijoittaminen keittiöön vaikuttaa sekä keittiön toimivuuteen että koneiden energiankulutukseen. Pohjakuvista tarkasteltiin erityisesti kylmäsäilytyslaitteiden sijoittelua keittiössä, koska ne ovat päällä jatkuvasti. Kylmäsäilytyslaitetta ei saa sijoittaa minkään lämmönlähteen lähelle. Suurimmassa osassa asunnoista laitteet oli sijoitettu hyvin. Muutamissa asunnoissa kylmäsäilytyslaite oli sijoitettu astianpesukoneen, uunin tai takan viereen, joka lisää laitteiden sähkönkulutusta huomattavasti. Kuvassa 12 on toimiva keittiön ja ruokailutilan kokonaisratkaisu. Liesi ja vesipiste on sijoitettu toiminnallisesti hyvin, kylmäsäilytyslaitteet ovat lähellä eteistä ja kaukana lämmönlähteistä. Lisäksi keittiö ja ruokailutila on erotettu mukavasti toisistaan saarekkeella, jossa useamman henkilön on mukava työskennellä yhdessä. Kuva 12. Toimiva keittiö ja ruokailutila Kuvassa 13 on muuten hyvin samanlainen ratkaisu kuin edellisessä keittiössä, mutta lieden lähellä ei ole vesipistettä. Tämä tekee yhdessä työskentelyn hankalaksi ja jopa vaaralliseksi. 18 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005)

20 Kuva 13. Esimerkki keittiöstä, josta puuttuu apuvesipiste. 2.7 Makuuhuoneet ja vaatehuoneet Makuuhuoneiden toimivuudessa eniten ongelmia tuotti makuuhuoneiden pieni koko (<10 m²). Huoneiden pieni koko on tullut esiin myös muissa aiemmissa tutkimuksissa. On hyvin yleistä että yksi makuuhuone on isompi, mutta loput makuuhuoneista, yleensä lasten huoneet ovat hyvinkin pieniä. Aikuisten makuuhuone on hyvä olla vähintään 13 m² ja alle 10 m² makuuhuoneita tulee välttää. Vaatehuoneita oli lähes kaikissa asunnoissa. Niitä pidettiin tarpeellisina ja niiden ilmanvaihtoon oltiin tyytyväisiä. Vaatehuone koettiin hyvänä ratkaisuna eteisen, vaatehuoltotilan ja makuuhuoneiden yhteydessä. Vaatehuone koettiin liian pienenä, jos se oli alle 2 m² ja hyvän kokoisena, jos se oli yli 4 m². Asukkaat toivoivat liukuovia kaappeihin, isompia lastenhuoneita, isompaa vaatehuonetta, ikkunaa vaatehuoneeseen, lisää kaappeja ja muuta säilytystilaa. Ikkunoita ei haluttu sijoitettavaksi nurkkaan, jotta rullaverholla pystyy peittämään ikkunan kunnolla. Pohjakuvien analyysissa kiinnitettiin huomiota makuuhuoneiden kokoon ja kalustettavuuteen. Alle 10 m² makuuhuoneisiin oli vaikea saada mahtumaan säilytyskomeroita, sänkyä ja kirjoituspöytää. Lasten makuuhuoneet olivat usein melko pieniä (noin 10 m²), kuitenkin niissä pitäisi olla tilaa leikkimiseen, toisaalta koululaisten huoneissa tarvitaan tilaa ystäville. Työtehoseuran meneillään olevassa ASTAT-tutkimuksessa on tullut esille myös se, että aikuistalouksissakin pieniin makuuhuoneisiin tarvitsisi mahtua parisänky tai levitettävä vuodesohva vieraita varten. Makuuhuoneista oli melko hyvä yhteys hygieniatiloihin, jota pidettiin myös tärkeänä. Niihin makuuhuoneisiin, joiden koko oli >15 m², oli mahdollisuus sijoittaa tarvittaessa myös vauvan sänky. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 20 (2005) 19

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄKEEN Talviunentie 19, 80230 Joensuu OMALLA 1176m2 TONTILLA, päättyvällä kadulla, moderni nykyaikainen omakotitalo. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

HANHIKKIVAHE 2, RAUMA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

HANHIKKIVAHE 2, RAUMA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. HANHIKKIVAHE 2, RAUMA MYYNTIESITE RAUMA, OMAKOTITALO 2 3mh+oh+k+rh+2erill.wc+kph+s, 199 m, 239 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KATAJATIE 9, PÖYTYÄ MYYNTIESITE PÖYTYÄ, RIIHIKOSKI 2 4h+k+khh+erill.wc+kph/wc+s, ak, varasto, 180 m 205 000 Asuntoa myy Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.05.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Lahotie 4, 90800 Oulu Oulu Pateniemi Kiinteistötunnus: 564-76-23-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 131 m² Kokonaisala:

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 03.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Katajanmarjakuja 9, 90800 Oulu Oulu Herukka Omakotitalo Pinta-ala: 176 m² Kokonaisala: 241 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa

AS Oy Jyväskylän Viherpeippo. Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa A Oy Jyväskylän Viherpeippo Rauhaisaa asumista Äijälän rantamaisemissa Luotettavaa rakentamista jo vuodesta 1985 HUOLONTA JA HELPPOA AUMITA VÄINÖLÄÄ As Oy Jyväskylän Viherpeippo koostuu kolmesta rivitalosta

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Oulunseläntie 7, 90580 Oulu Oulu Taskila Pinta-ala: n. 140 m² Kokonaisala: 162 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 14.06.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kornetinkuja 8, 90630 Oulu Kaupunki: Oulu Kaupungin osa: Hönttämäki Kiinteistötunnus: 564-90-20-4 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 4-5h(3-4mh+oh)+k+ruok.tila+takkah+khh+kh+s+et+tk

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄESSÄ Ursuskuja 5, Joensuu

UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄESSÄ Ursuskuja 5, Joensuu UUSI OMAKOTITALO KARHUNMÄESSÄ Ursuskuja 5, 80230 Joensuu Moderni nykyaikainen omakotitalo, päättyvällä kadulla 1120m2 vuokratontilla. Huonejakauma velaton kokonaishinta 4h+k+khh+s 100m2, +autokatos+varasto,

Lisätiedot

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. PORAKUJA 1, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 oh-rh+k+4mh+takkah+vh+kph+saunaos.+uima-allas, 328 m, 347 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 23.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Yrjönkuja 7, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-450-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla tontilla 5h(4mh+oh)+k+khh+kh+s+kh/wc+erill.wc+vh+parv

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 02.09.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Linnaportintie 7B, 90450 Kempele Kempele Linnakangas Pinta-ala: 148,8 m² Kokonaisala: 168,2

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto

Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS JATKUVAAHOITOA ANTAVASTA SOSIAALIHUOLLON TOIMIVAYKSIKÖSTÄ Terveydensuojelulaki 13 1 mom. 4. kohta Mitä ilmoitus koskee:

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE

AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE UUDISKOHDE AS OY VUOREKSEN AURINKORINNE Takamaanrinne 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen Tervalepänpuistoon rajoittuvalle tontille rakennetaan korkeatasoisia rivitaloasuntoja. Asunnoilla

Lisätiedot

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LOUNATUULENTIE 17, HYVINKÄÄ MYYNTIESITE HYVINKÄÄ, OMAKOTITALO 2 6h+k+kotikylpylä+ak/v, 187 m, 865 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen

Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, Arja Rytkönen Kotitalouskoneiden käytön edellytykset mökeillä, 30.3. 2010 Arja Rytkönen Mökkejä koneellistetaan Koneiden ja laitteiden yleisyys v. 2003/2008: Jääkaappi 87/91 % Kylmäkellari 27/29 % Pyykinpesukone 12/14

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 05.07.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Johdekuja 4, 90540 Oulu Oulu Ritaharju Omakotitalo Pinta-ala: 153 m² Kerrosala: 193 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SOUKANNIEMI, ESPOO MYYNTIESITE ESPOO, OMAKOTITALO 7h, k, ruokasali, 3 kph, wc, spa-/saunaosasto, kodinhoitohuone, walk-in-closet, autotalli, 2 462 m, 4 600 000 Vastaava välittäjä Linda Fagerström Kiinteistönvälittäjä,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Ekotoimivuuden arviointimoduuli

Ekotoimivuuden arviointimoduuli Ekotoimivuuden arviointimoduuli (T = toimivuus, E = ekologisuus) OMAKOTITALON EKOTOIMIVUUS Yhteensä T E Kriteeri Selite MUUNTOJOUSTAVUUS Huonetilojen muunneltavuus Väliseiniä voidaan lisätä, poistaa tai

Lisätiedot

Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen.

Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen. Viihtyisä koti puiston reunalla Ruskeasanta on viihtyisä ja luonnonläheinen asuinalue, josta on hyvät kulkuyhteydet sekä Hesinkiin että Espooseen Paritalo, Vantaa, Ruskeasanta, Laakotie 4 B Huoneita Asunto

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Velintie 6, 91910 Tupos Liminka Tupos Omakotitalo omalla tontilla 5h(4mh+oh)+k+ruok.tila+khh+kh+s+2 erill.wc+vh+et+tk+kuisti+tekn.tila+parv

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN VANAMO

AS OY VUOREKSEN VANAMO UUDIDE A OY VUOREEN VANAMO oukkuaurankatu 9, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI

AS OY VUOREKSEN LEINIKKI UUDIDE A OY VUOREEN LEINII oukkuaurankatu 7, Vuores, Tampere Taiteilijan luonnos Vuoreksen oukkurann alueelle rakennetaan puistoon rajoittuvalle tontille nykyaikaisia 1-tasoisia rivitaloasuntoja. Lämmitysmuoto

Lisätiedot

Asunto Oy Kuunariranta

Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Asunto Oy Kuunariranta Parainen Kirkkosalmenkatu 9 11 1600 Parainen Uusi Kirkkosalmenranta Meren rannalla keskellä kaupunkia Paraisille rakennetaan uniikki pientalokokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu

Valoisat kodit Uudessa Alppilassa. Alppilan Kaisla, Oulu Valoisat kodit Uudessa Alppilassa Alppilan Kaisla, Oulu Muuttovalmiita koteja Alppilan Kaislassa Kodikkaan Kaislan valoisat läpitalonhuoneistot sijaitsevat osoitteessa Muottikatu 10, 90530 Oulu. Ota meihin

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.07.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Sateenkaari 3, 90450 Kempele Kempele Kokkokangas Omakotitalo Pinta-ala: 176,5 m² Kerrosala:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAITAISTENTIE 2, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h+k+kph+erillinen wc+2x parveketta, 113 m, 198 000 Vastaava välittäjä Johanna Hansén Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, Partner 040 969 6679 johanna.hansen@bolkv.fi

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 12.05.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Kunnaksentie 7, 90900 Kiiminki Oulu Kiiminki Kiinteistötunnus: 564-402-176-1 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 92

Lisätiedot

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski

Asunto Oy Kirkkonummen Vaski Asunto Oy Kirkkonummen Vaski ASUNTOJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT REALIA ASUNTOVUOKRAUS Valimotie 17 19, 00380 Helsinki Minna Pääkkönen puh. 010 228 6375, minna.paakkonen@realia.fi, pks.management@realia.fi

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa

Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Koti pellon reunalla lähellä kaupungin keskustaa Rakennamme omakotitalon maalaismaisemaan 5 km päähän Oulun kaupungin keskustasta. Kaupunkiin pääset kätevästi bussilla ja pyöräillen. Lähialueen tiet ja

Lisätiedot

Lisätietoa majoituksesta

Lisätietoa majoituksesta Lisätietoa majoituksesta Huoneet Kartanon päärakennuksessa Huoneita on yhteensä 11, joista yksi on neljän hengen huone (hinta 95 per vrk), kaksi kolmen hengen (75 vrk), kuusi kahden hengen (60 vrk) ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot