3Työskentele turvallisesti33

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3Työskentele turvallisesti33"

Transkriptio

1 3Työskentele turvallisesti33 Muuntojoustava ja energiaa säästävä ilmavirtojen ohjausjärjestelmä Yksi toimittaja, kaikki komponentit. by Lise Gagne

2 3The art of handling air 33 TROX hallitsee ilmavirtauksen säätämisen paremmin kuin muut. Vuonna 1951 perustettu TROX valmistaa niin ensiluokkaisia komponenteja kuin kokonaisia järjestelmiäkin sisäilmaston olosuhteiden, ilmavirtojen sekä savun ja palon leviämisen hallintaan. Vuosikymmeniä jatkunut järjestelmällinen tutkimus- ja tuotekehitystyö on nostanut TROX:in asemaan, jossa se on alan suuri johtaja ja käytettävän teknologian suunnan näyttäjä. TROX on perheyritys oikeilla arvoilla, mutta silti maailmanlaajuisesti aktiivinen. 25 tytäryhtiötä 22 maassa, 14 tehdasta 12 maassa, lisäksi yli 25 omaa yhtiötä ja yli 50 maahantuojaa ympäri maailman takaavat asiakaslähtöisen ja tehokkaan tuotannonohjauksen varmistaen luotettavan toimituksen ajallaan jopa yli vuosia kestävissä projekteissa. TROX:in osaaminen ilmavirtojen hallinnassa on ainutlaatuista alallaan. Vuosikymmeniä TROX on kehittänyt komponentteja sekä järjestelmiä erikoiskohteiden ilmanvaihtoon. Kokemuksemme mahdollistaa asiakkaillemme räätälöidyt ratkaisut yksittäisten työpisteiden ohjauksesta ja valvonnasta aina koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän hallintaan. 2

3 3Innovaatiot syntyvät kokemuksesta 33 Korkean hygieniatason tiloissa, kuten sairaaloissa, tutkimuskeskuksissa tai puhdastiloissa, vaatimustason tulee olla tavallisia kohteita korkeampi. Edellä mainituissa kohteissa tarkka ja monipuolinen järjestelmä ei yksinään riitä, sillä panoksena on usein henkilöturvallisuus. Työympäristön turvallisuus ja toimintavarmuus, ympäröivien tilojen suojaaminen kontaminaatiolta ja vain kaikkein tarkimpien valmistusmenetelmien ja suunnittelustandardien käyttö yhdessä, toimivana kokonaisuutena, mahdollistavat riittävän laatutason saavuttamisen. TROX:illa on laaja-alainen kokemus korkean vaatimustason järjestelmistä. TROX on mukana kansainvälisissä standardoinnin työryhmissä, joiden tarkoituksena on harmonisoida alan vaatimuksia sekä osaltaan parantaa komponenttien ja järjestelmien vaatimustasoa vastaamaan alati kehittyvän yhteiskuntamme vaatimuksia. TROX on harjaantunut ympäri maailman sijaitsevien vaativien kohteiden asiantuntijana. Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta TROX on pystynyt asettamaan uusia vaatumustasoja yhä uudelleen, yllättäen alan toimijat kerta toisensa jälkeen. Jatkuva asiakkaiden toiveiden ylittäminen mahdollistaa innovaatioiden syntymisen kokemuksesta. TROX ilmavirtojen ohjausjärjestelmän käyttökohteita ovat: yliopistot ja ammattikorkeakoulut tutkimuskeskukset valtion virastot sairaalat teknologiateollisuus lääketeollisuus. Max Planck Institute, Münster, Saksa TROX testilaboratorio, Neukirchen-Vluyn, Saksa 3

4 3 Ilmavirtojen ohjausjärjestelmä oikea valinta kaikkiin vaatimuksiin 33 Enemmän valinnanvaraa suunnittelijoille ja kiinteistön omistajille. Sairaaloiden, tutkimuskeskusten ja puhdastilojen suunnittelussa otetaan yhä useammin huomioon järjestelmien muuntojoustavuus kiinteistön elinkaaren aikana kustannussyistä. Esimerkiksi laboratorioissa muutoksien ja/tai laajennusten tekeminen myöhemmin on helppoa ja kustannustehokasta. TROX:in ilmavirtojen hallintajärjestelmä on parhaiten varustettu jälkikäteen tapahtuvia muutoksia silmälläpitäen. Kiitos ainutlaatuisen moduulirakenteen, on myöhemmin vaikkapa ohjelmistoa vaihtamalla helppoa muokata säätimien toiminta sopimaan uusiin tilajärjestelyihin tai parametrien muokkaamisella saadaan helposti sovitettua ilmavirtojen tasapaino poistettujen/lisättyjen laitteiden tilalle. Energiaa säästämällä pienemmät kustannukset. Tulo- ja poistoilmavirtauksien raja-arvot on määritelty kansallisissa määräyksissä (RakMK), ohjeellisissa suunnitteluohjeissa (LVI-kortisto) ja kansainvälisissä standardeissa (EN) sekä mahdollisesti näiden kansalliseksi vahvistetuissa suomalaisissa vastineissa (SFS-EN). Ilmavirtojen tarpeenmukaisella ohjauksella voidaan kuitenkin säästää huomattavia määriä energiaa toiminnallisuuksista, olosuhteista saati turvallisuudesta tinkimättä. Kiinteistön omistajille energian säästäminen kiristyvien energiamarkkinoiden aikakaudella tuo huomattavia rahallisia säästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. by sanofi-aventis Sanofi-Aventis, Frankfurt, Saksa Käyttökohteita: lääketiede, lääketeollisuus, öljyteollisuus. by sanofi-aventis by westphalia, istockphoto 4

5 TROX ilmavirtojen hallintajärjestelmän käyttökohteita Tutkimuslaitokset, laboratoriot ja muut kohteet joissa vetokaappeja Leikkaussalit ja eristystilat sairaaloissa ja terveydenhoidon laitoksissa Puhdastilat lääketeollisuudessa ja puolijohdeteollisuudessa Ilmavirran säätö tiloissa, joissa on erityisiä vaatimuksia (toimistot, valvomot, kokoustilat) Vuodesta 1998 TROX on ollut kiinteästi mukana standardointityöryhmissä muokaten mm. standardeja DIN 12924, SFS-EN (vetokaapit) ja DIN 1946 TL 7 (huonesäätö). by Norman Cooper 5

6 3Turvallinen ratkaisu kaikkiin käyttökohteisiin 33 Järjestelmien vaatimukset ilmavirtojen hallintajärjestelmille erikoiskohteissa kuten laboratorioissa, leikkaussaleissa, eristyshuoneissa tai GMP luokitelluissa tuotantotiloissa ovat yhä monimutkaisempia ja ainutlaatuisempia. Lisäksi ilmavirtojen hallintajärjestelmiä käytetään akustisesti eristetyissä tiloissa ja neuvotteluhuoneissa. TROX EASYLAB ja TCU-LON-II ilmavirtojen hallintajärjestelmät mahdollistavat muuttuvan ilmavirran säätöstrategian käytön lähes kaikissa mahdollisissa käyttökohteissa. Ilmavirtojen hallintajärjestelmät pystyvät tulo- ja poistoilmavirran, vetokaappien ilmavirtojen, tilan tai kanaviston paineen, lämpötilan, kosteuden, partikkeli- VOC- tai kaasujen pitoisuuden säätöön. Lisäksi edellämainitut ominaisuudet voidaan yhdistää niin energiaa säästäviin valvontatoimenpiteisen (läsnäoloanturit yms.) kuin tilojen käyttötarkoituksiin muutoksiin (yökäyttö, päiväkäyttö). Molemmat järjestelmät takaavat nopean säädön vasteajan sekä erityisen energiatehokkaan olosuhteiden säädön. Järjestelmien ominaisuuksiin kuuluvat myös valvonta- ja omavalvontatoiminnot, joiden avulla taataan paras mahdollinen toimintavarmuus. Digitaaliset säätökomponentit voidaan yhdistää suureen määrään erilaisia päätelaitteita, joilla voidaan varmistaa ilman täydellinen jakautuminen tilaan vedottomasti materiaalia, kokoa ja rakennetta muuttamalla. by sanofi-aventis Seulontatutkimusta Sanofi-Aventis tutkimuslaitoksessa. TROX pyörrevirtahajottaja VDW. Yhteenveto eduista nopea säädön vasteaika olosuhteiden valvontatoiminnot ja hälytykset suurin mahdollinen muuntojoustavuus ja muokattavuus moduulirakenteen ansiosta plug-and-play -käyttöönotto; lisävarusteena mahdollisuus liittyä kiinteistövalvomoon joko analogisesti tai väyläprotokollalla. käyttökustannukset pieniä optimoidun ja energiatehokkaan järjestelmän ansiosta. 6

7 3TROX LABCONTROL Säätimien aatelia 33 by Maroz Mraz Semper Oopperatalo, Dresden, Saksa Äänentoisto- ja valaistuksenohjaushuoneet Semper Oopperatalossa on varustettu automaattisilla TROX LABCONTROL säätimillä. Tässä kohteessa säätimet tarkkailevat ja varmistavat, etteivät tilojen väliset paine-erot aiheuta vedon tunnetta tai hallitsemattomia ilmavirtojen liikkeitä, silloin kun kohteessa suoritetaan äänitason säätöjä, tarkkaamon ikkunoiden ollessa auki konserttisaliin. TROX LABCONTROL varmistaa, että Saksan parlamenttitalon täysistuntosalin suuret ovet aukeavat vaivatta. Ääneneristävyyden takia ovet ovat niin ilmatiiviitä, että tilat vaativat erityistä paineensäätötekniikkaa huonetasapainon saavuttamiseksi. Nopeaa huonesäädön vasteaikaa käytetään hyväksi Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) toimitiloissa Helsingissä. Kiinteistön laboratoriotiloissa 250 TROX vetokaappisäädintä ohjaa yhteensä 50:ntä TROX huonesäädintä mahdollistaen hallitun ilmatasapainon tulo- ja poistoilmavirtojen välille. Lisäksi yhteensä yli 300 LON -solmupistettä on yhdistetty kiinteistövalvomoon mahdollistaen huoltohenkilökunnalle reaaliaikaisen oloarvojen seurannan ja hälytysten käsittelyn. by Andreas Steinhoff Paul Löbe House, Berlin, Saksa by Tomisti, Wikimedia Evira, Elintarviketurvallisuusvirasto, Helsinki, Suomi 7

8 3EASYLAB plug-and-play -käyttöönotto 33 TROX EASYLAB ilmavirtojen hallintajärjestelmän käyttöönotto ei voisi olla helpompaa ja nopeampaa. Käyttöjännitteen kytkemisen jälkeen järjestelmä on heti käyttövalmis, sillä komponentit tunnistavat toisensa ja omat tehtävänsä automaattisesti ilman väyläjärjestelmille tyypillisiä käyttöönottovaiheita ja parametrointeja. Moduulirakenteensa ansiosta säätimen kokoonpanoa on mahdollista muokata projektikohtaisesti, jolloin vain toiminnot, joita tarvitaan, asennetaan tehtaalla säätimeen - niin fyysisesti kuin ohjelmallisesti. Mikäli vaatimukset tai käyttötarkoitukset myöhemmin muuttuvat, voidaan järjestelmään lisätä fyysisiä ja/tai ohjelmallisia komponentteja. TROX EASYLAB säädin ohjaa johdonmukaisesti mittaustuloksien perusteella asetusarvoja ja toimilaitteita. Kolme eri tilanteeseen soveltuvaa käyttötilaa takaavat energiatehokkaan käytön. EASYLAB -ohjauspaneelien avulla käyttäjä näkee mittaustietoa huoneen olosuhteista ja käyttötilasta sekä hälytyksistä. Liittyminen kiinteistöautomaatioon on mahdollista standardoitujen väylämuuntimien avulla, jotka mahdollistavat oloarvojen ja hälytysten siirron ylempään automaatiotasoon ja ylemmän automaatiotason uusien asetusarvojen siirron takaisin ilmavirtojen hallintajärjestelmään. Soveltuu erityisesti käytettäväksi pienemmissä ja keskikokoisissa järjestelmissä plug-and-play -käyttöönotto moduulirakenteinen fyysisesti ja ohjelmallisesti monipuolisesti laajennettavissa järjestelmän laajentamisen mahdollisuus ilman erillistä käyttööottoa mahdollista, säätimien tunnistaessa automaattisesti uudet säätimet muokattavat käyttötilat ja erikoistoiminnot helppo asennus ja kytkentä, koska kaapelit normaalia ATKkaapelia (RJ45). Visuaalisesti näyttävät sekä erittäin informatiiviset ohjauspaneelit BE-SEG-01 ja BE-LCD-01 vetokaappien, huonetasapainon ja painesäädön valvontaan. 8

9 3TROX TCU-LON-II aito väyläsäädin 33 Avoin ja standardoitu LonWorks -väyläprotokolla mahdollistaa monimutkaisen ja laajan ilmavirtojen hallintajärjestelmän ohjauksen yhdistettynä vaikkapa lämpötilan ja valaistuksen säätöön. Aidon, suoraan laitteiden välisen kommunikaation ansiosta kaapelointikustannukset pysyvät maltillisina. Eri valmistajien laitteiden liittäminen onnistuu helposti ja kaikkien verkkoon kuuluvien orjien tiedot on tallennettu yhteiseen LNStietokantaan, mahdollistaen muutoksien ja laajennusten tekemisen myös jälkikäteen. TCU-LON-II -säätimet käyttävät avoimen LON-väylän teknologiaa tehokkaammin kuin mikään muu vastaava järjestelmä. Käyttöönotto, tilatietojen ja asetusarvojen muuttaminen on mahdollista suorittaa verkon yli. Käyttäjälle tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tilatietojen siirtäminen salattuna Internetverkon yli on mahdollista esim. etävalvomoon ja toisaalta huolto-organisaatiomme pystyy konfiguroimaan säätimiä missäpäin maailmaa tahansa - nopeasti ja turvallisesti - lyhentäen näin huollon vasteaikaa merkittävästi. Monipuolisuutensa takia säädintä käytetään myös toimistokohteissa ohjaamaan kosketusnäyttöjen avulla esimerkiksi valaistusta. Kosketusnäytöille puolestaan voidaan tuoda käyttäjälle monipuolista tilatietoa järjestelmän toiminnasta. Erikoiskohteissa turvallisuus on usein tärkein tekijä. TROX LABCONTROL järjestelmän paikalliset hälytykset (visuaaliset ja akustiset) huolehtivat käyttäjän informoimisesta nopeasti ja luotettavasti, oli kyseessä sitten asetusarvon poikkeama tai toimintahäiriö järjestelmässä. Luotettavuutta voidaan lisätä kahdentamalla hälytykset kiinteistövalvomossa esim. verkon yli. Lisäksi TROX virtausvahti TFM ja TROX painevahti TPM mahdollistavat tilojen tarkemman valvonnan. Täydellinen ratkaisu laajoihin ja monimutkaisiin järjestelmiin LonWorks -väyläprotokolla liitettävissä kiinteistövalvomoon hallittavissä etäyhteydellä esim. Internetin yli verkon laajentaminen mahdollista kuinka isoksi tahansa avoimen verkon standardoiduilla tuotteilla on mahdollista laajentaa verkon toimintaa valmistajasta riippumatta. Helposti yhdistettävissä kiinteistön valvomoon tai laajempaan etävalvomoon. 9

10 by Dan Race Yliopistollinen sairaala, Aachen, Saksa Jägermeister, Wolfenbüttel, Saksa 3 33 Yksi toimittaja, kaikki komponentit Kansainvälisenä toimijana, valmistajana ja järjestelmien toimittajana TROX tarjoaa mahdollisuuden käyttää laajaa valikoimaansa ilmanvaihtoon, paloturvallisuuteen ja lämmitykseen tai jäähdytykseen. Korkea laatutaso sekä energiatehokkaat ratkaisut kauttaaltaan koko projektissa, yhdistettynä varmaan ja luotettavaan toimitukseen, takaavat projektin läpiviennin kannalta ainutlaatuiset lähtökohdat. Pyörrevirtahajottimet ja jäähdytyspalkit Yli 50 erilaista jäähdytyspalkkia ja pyörrevirtahajotinta takaavat ennennäkemättömän laajan kirjon mahdollisuuksia ja tilaan ilmaa ja lämmitys- tai jäähdytystehoa. Laboratorioiden suurille ilmavirroille on saatavissa omat pääte-elimet, joilla voidaan tuoda suuriakin ilmavirtoja vedottomasti oleskeluvyöhykkeelle. Suodatustekniikka TROX valmistaa itse hienosuodattimet EUROVENT-luokiteltuina standardin EN779 mukaan suodatusluokkiin F5 - F9. Lisäksi TROX tarjoaa laajan valikoiman HEPA-päätelaitteita ja kanavasuodatusyksikköjä. Kaiken kaikkiaan toimituslaajuudesta löytyvät suodattimet suodatusluokkiin G3 - U16. Äänenvaimentimet TROX valmistaa erityisen laadukkaita lamelliäänenvaimentimia, pyöreitä äänenvaimentimia sekä erilaisista materiaaleista valmistettuja äänenvaimentimia, jotka soveltuvat myös käytettäväksi agressiivisissa ympäristöissä tai korkean hygieenisyyden kohteissa, kuten laboratorioissa ja puhdastiloissa. Tulipalon ja savukaasujen leviämisen hallinta TROX tuotevalikoimaan kuuluvat tuotteet rakennuksen rakenteelliseen paloturvallisuuteen, eli palonrajoittimet ja savunrajoittimet EIS60...EIS120, savunpoistopellit sekä ATEX-tuotteet. Paloturvallisuuteen liittyvissä ohjausjärjestelmissä TROX luottaa kansainvälisiin väyläprotokolliin kuten LON ja AS-Interface. Suodattimen valmistus Päätelaite laboratorioon PROCONDIF Ilmavirran säätöyksikkö 10

11 3TROX referenssejä 33 Suomi Dynamicum, Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos, Helsinki Evira, Elintarviketurvallisuusvirasto, Helsinki ARK Therapeutics, Kuopio Kansainväliset AFSI Forensic Science Institute, Algiers, Algeria Australian Nuclear Power Science and Technology Organisation (ANSTO), Lucas Heights, Australia Coca Cola, Brussels, Belgia Amphiagon Pharma, Espania BASF, Tarragona, Espania Biological E.LTD/MERCK&CO.INC, Hyderabad, Intia Campus 02, Graz, Itävalta BIO Industry Park, Cavanese, Italia Eli Lilly, Florence, Italia University of Catania, Italia 3M, Shanghai, Kiina Henkel, Shanghai, Kiina University of Shanghai, Kiina High School, Oslo, Norja University of Marseille, Ranska Aventis, Lyon, Ranska Yliopistollinen sairaala, Aachen, Saksa Charité, Berlin, Saksa Merck, Darmstadt, Saksa Semper Ooperatalo, Dresden, Saksa Bayer AG, Dormagen, Leverkusen, Saksa BASF, Ludwigshafen, Saksa BMW, Dingolfing, Munich, Saksa Roche, Penzberg, Saksa VW Research, Wolfsburg, Saksa University of Odense, Tanska University of Sabanci, Istanbul, Turkki Cambridge Science Park, UK Moorfields Eye Hospital, London, UK Oxford University, UK Kölnin yliopisto, Saksa by NMS, Wikimedia by John Woodworth, istockphotos Nestlé Suisse S.A., Vevey, Sveitsi Dynamicum, Helsinki, Suomi Oxford University, UK 11

12 by Christian Delbert OY TEKNOCALOR AB Sinikellonkuja Vantaa Puh: Fax: TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz DE Neukirchen-Vluyn Puh: +49 (0)28 45 / Fax: +49 (0)28 45 / TROX GmbH 09/2010 SA/LMS/FI/1 Subject to change All rights reserved

IV-TUOTTEET. Hinnasto 1.8.2014 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKNOCALOR IV-TUOTTEET SIVU 1

IV-TUOTTEET. Hinnasto 1.8.2014 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKNOCALOR IV-TUOTTEET SIVU 1 IV-TUOTTEET Hinnasto 1.8.2014 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN TEKNOCALOR IV-TUOTTEET SIVU 1 IV-TUOTTEET Ilmankäsittelylaitteet, kanavaosatuotteet, puhallinkonvektorit, puhaltimet ja kiertoilmalämmittimet. Tarjoamme

Lisätiedot

SÄÄTÖRATKAISUT. Lämpötilansäätimet ja prosessinohjausjärjestelmät

SÄÄTÖRATKAISUT. Lämpötilansäätimet ja prosessinohjausjärjestelmät SÄÄTÖRATKAISUT Lämpötilansäätimet ja prosessinohjausjärjestelmät Maailman johtavaa lämpötilansäätötekniikkaa Joka 30. sekunti jossain puolella maailmaa myydään Omron-lämpötilansäädin. 24 ts/päivässä, 7

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7. Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 7 Vakuuttaminen ja riskienhallinta Baltian maissa Sopimusriskien hallinta: ei vain juristien asia! Sisältö Pääkirjoitus Tallinnan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Pst - FI. PaNoRaMIC. MaatuIlla varustettu LUOTETTAVAA RAKENTAMISTA.

Pst - FI. PaNoRaMIC. MaatuIlla varustettu LUOTETTAVAA RAKENTAMISTA. Pst - FI PaNoRaMIC MaatuIlla varustettu LUOTETTAVAA RAKENTAMISTA. PANORAMIC Ideoita liikkeellä Tutkimus ja innovaatiot ovat olleet Merlon teknikoiden ja insinöörien päätavoitteina jo vuodesta 1964, jolloin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

hyvätratkaisuthelpottavatarkipäivää

hyvätratkaisuthelpottavatarkipäivää 2 Asuntoautomaatio on teknologia sinun tarpeitasi varten. smart-house on innovatiivisten ratkaisujen maailma, joka helpottaa arkipäivääsi ja tarjoaa perheellesi miellyttävän sisäympäristön. smart-housen

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

Monitoimimurtaja Venäjälle

Monitoimimurtaja Venäjälle Monitoimimurtaja Venäjälle Schneider Electricin uusi maajohtaja Kuluttajien sähkötreffit valaistus opastaa häntä, ja tuo turvallisen olon sinulle. Exxact-opastusvaloilla luot turvallisuutta yön pimeyteen.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4

FORUM. Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2. Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 FORUM SKF:n asiakaslehti No 30 Jokaisen laakerin pitäisi saada rinnalleen hyvä tiiviste sivu 2 Kunnonvalvonta lisää turvallisuutta Hojumin voimalaitoksessa sivu 4 Hyviä uutisia elintarviketeollisuudelle

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

twogether Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla

twogether Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla twogether Paper Technology Journal Niukat vesivarat vaativat luovuutta I Daio Paper Mishima ja vain yksi toimittaja I Säästöjä Voith Paperin tuotteilla 26 26 I 2008 I Voith Paper I twogether 2 LEHDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot