TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta"

Transkriptio

1

2 TERVETULOA TUTORIKSI Sinä olet tutor - yliopiston kasvot. Opiskelijatutorina olet uudelle opiskelijalle usein ensimmäinen kosketus yliopistoon. Antamasi vaikutelma jää opiskelijan mieleen ensimmäisenä mielikuvana yliopistosta ja opiskelijaelämästä. Tutorina tehtäväsi on pehmittää fuksin tietä uuteen elämänvaiheeseen. Roolisi on vastuullinen, mutta toivottavasti myös antoisa ja miellyttävä. Kädessäsi on JYYn vuonna 2011 kasaama tutoropas, jonka tavoitteena on tukea sinua tärkeässä tehtävässäsi. Oppaan avulla voit tutustua tutorin toimenkuvaan ja suunnitella omaa tutorointiasi. Toivottavasti oppaasta on hyötyä ja huvia sinulle vastuullisella matkallasi. Tervetuloa tutoriksi ja onnea tehtävääsi! Oppaasta Tutoropas tukee Jyväskylän yliopiston opiskelijatutoreiden koulutusta, jonka järjestää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY). Oppaan kokoamiseen ovat antaneet panoksensa Karoliina Vainikainen, Sami Tuori, Hannu Järvistö ja Mikko Punkari. Mahtavia ideoita ovat antaneet myös vuosien 2001 ja 2010 Tutorvisiotyöryhmien toimijat sekä edeltävien vuosien tutorkouluttajat ja seniortutorit. Yliopiston henkilökunta on suhtautunut opiskelijatutorointiin lähes poikkeuksetta hyvin suopeasti. Henkilökunnasta mainittakoon opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen, jolla on ollut merkittävä rooli opiskelujatutoroinnin ja tutorkoulutuksen kehittämisessä yliopistossamme. Suuret kiitokset lausuttakoon vielä vuosia tutoreita ammattitaidolla ja ilolla kouluttaneelle oppilaitospappi Kimmo Niemiselle ja Jyväskylän ylioppilasteatterille.

3 Sisällysluettelo 1. - Kansi 2. - Terve! - Oppaasta Sisällysluettelo Tsekkaa nämä varsinkin, jos et ollut leirillä: 4. - Opiskelijatutorit Jyväskylän yliopistossa - Millainen on hyvä tutor? (Ja miten sellaiseksi tullaan?) 5. - Tutorin toimenkuva Apua suunnitteluun: Varo näitä sudenkuoppia Mitä tietoa fuksi todella tarvitsee Tutoroinnin aikajana Apua suunnitteluun ja ensimmäisiin tapaamisiin Ensimmäinen tapaaminen Toinen tapaaminen Ensimmäinen viikko Mitä tehdä / käydä läpi tämän jälkeen Palautteen kerääminen ja raportointi Lopussa kiitos seisoo? - Tutorointi Kansi TIETOPANKKI

4 Opiskelijatutorit Jyväskylän yliopistossa Opiskelijatutorointi järjestetään yliopistossamme pienryhmäohjauksena, jossa opiskelijat ohjaavat noin uuden opiskelijan ryhmiä. Tutorit ovat yliopiston kannalta hyvin tärkeitä henkilöitä. Yliopiston opiskelijan ohjauksen kokonaisuudessa tutor sijoittuu lähimmäksi uutta opiskelijaa kaikista ohjausta antavista tahoista. Jyväskylän yliopistossa tutoroinnilla on vuosien perinteet ja tutoreiden asema tunnustetaan yleisesti hyvin tärkeäksi uusien opiskelijoiden perehdytyksessä. Tutoreiden koulutuksen on jo vuosien ajan järjestänyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Millainen on hyvä tutor? (Ja miten sellaiseksi tullaan?) Tutorointi on monelle opiskelijalle eräs opiskelijaelämän alun tärkeimpiä turvaverkkoja. Käänteisesti heikko (tai olematon) tutorointi voi haitata opiskelijan sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen. Usein aloittavat opiskelijat kaipaavat tukea ja turvaa, kun yliopisto-opintojen aloittamisen ohella elinympäristössä tapahtuu perusteellisia muutoksia. Monet muuttavat kotoisesta turvallisesta ympäristöstä ensimmäistä kertaa uuteen kaupunkiin, ja samalla oma perhe ja tuttu kaveripiiri jäävät taakse. Helposti lähestyttävä ja mukava tutor voi olla tällaisessa tilanteessa kultaakin kalliimpi apu. Tutor opastaa, ohjaa, auttaa ja tukee uutta opiskelijaa uudessa elämänvaiheessa. Tehtävässä onnistuminen mitataan siinä, kuinka hyvin tutorin pienryhmän uudet opiskelijat pääsevät opiskelijaelämänsä ja opintojensa alkuun. Tutor ei toki voi yksin taata opiskelijan hyvää alkua, mutta hän voi olennaisesti parantaa opiskelijan sopeutumisen edellytyksiä. Hyviä tutoreita on monenlaisia Tutoroinninin toteuttamisessa ei ole yksiselitteisestä oikeaa - tai väärää - tapaa. Kahden tutorin ohjaus voi onnistua molempien osalta mainiosti, vaikka he toteuttaisivat tehtävänsä täysin eri tavoin. Tutorin ei tarvitse olla stereotyyppisen iloinen, sosiaalinen ja menevä, eikä tutorin edes tarvitse tietää jokaista opiskelijaelämän yksityiskohtaista nippelitietoa. Kukin tutor ohjaa omaa pienryhmäänsä oman luonteensa ja omien edellytystensä varassa. Tutorin tehtävään voi kuitenkin harjaantua. Onnistuneeseen tutorointiin vaaditaan oman pienryhmän tapaamisten käytännön suunnittelua, valmistelua ja organisointia sekä ryhmän johtamista. Laadukas valmistautuminen tekee pienryhmän ohjauksesta huomattavasti jouhevampaa, kun ohjauksessa eteen tulevia asioita on ennakoinut ja miettinyt huolella etukäteen.

5 Tutorin toimenkuva Tutorin ensisijainen tehtävä on opastaa uusi opiskelija opiskelijaelämän alkuun vertaistuen kautta. Tässä tehtävässään tutor on fuksille ikään kuin saman tilanteen aiemmin kokenut ystävä, joka pehmittää laskua uuteen elämänvaiheeseen. Tutor on käynyt saman elämänmuutoksen läpi lähimenneisyydessään, joten hänellä on mahdollisuus samaistua uuden opiskelijan tilanteeseen. Tutoroinnin keskeisimpiä tavoitteita ovat: Tutustuttaa uusi opiskelija yliopistoon ja opiskeluympäristöön, kuten kampusalueeseen, opiskelutiloihin ja opiskelijaravintoloihin. Tutustuttaa uusi opiskelija opiskelukäytäntöihin, kuten kurssivalintoihin, opintojen suunnitteluun (toimimatta kuitenkaan opintojen ohjaajana) ja tenttimiseen. Auttaa uutta opiskelijaa löytämään paikkansa myös opintojen ulkopuolisessa elämässä, esimerkiksi esittelemällä harrastusmahdollisuuksia ja vertaisryhmiä (mm. ainejärjestöt). Mitä tutor ei tee? On tärkeää määritellä mihin tutorin vastuu loppuu. Opiskelijatutorit eivät esimerkiksi saa toimia pääasiallisina opintojen ohjaajana, sillä heillä ei voi olettaa olevan tarvittavaa asiantuntemusta tuon tehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen. Asiasta säädetäänkin jo Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 47 :ssä, jossa mainitaan opiskelijatutoreiden voivan toimia ainoastaan apuna uusien opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien teon alkuperehdytyksessä. Tutor ei... lainaa rahaa tee fuksin esseetä ole automaattinen muuttoapu tai ryyppykaveri ole tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa Tutori (lat. tutor) tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Kouluissa tutori toimii ohjaajana ja tietopankkina varsinkin uusille opiskelijoille tai oppilaille. Useissa kouluissa tutoritoimintaa on kehitetty hyvin pitkälle, ja heidät koulutetaan tehtävään huolellisesti. (Wikipedia. Vapaa tietosanakirja)

6 Varo ainakin näitä sudenkuoppia Kuoppa 1 - Huono yhteydenpito yksikköön Yksikköjen tutorkäytäntöjen ja -vastaavien välillä on eroja Tutoroinnin suunnitteleminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Varsinkin oman laitoksen tai tiedekunnan tutorasioista vastaavaan kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Laitoksen vastuuhenkilö on saattanut vaihtua edellisestä vuodesta. Henkilö saattaa olla myös niin kuormitettu muilla tehtävillä, että hän ei ole perillä opiskelijatutoreiden asemasta ja tehtävistä. Mikäli sinulla on ongelmia tavoittaa yksikkösi tutorvastaavaa, tai hän ei hoida velvoitteitaan, ota yhteyttä JYYn koposihteeriin! Kuoppa 2 - Omien näkemysten korostaminen Tärkeän hiljaisen tiedon ja subjektiivisten mielipiteiden raja on ohut Yksi tutoroinnin tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky välittää uusille opiskelijoille oma näkemys siitä, miten toimia uudessa opiskeluympäristössä ja opiskelijaelämän arjessa. Tällainen tutorin hiljainen tieto voi olla esimerkiksi tietoa siitä, missä opiskelija voi tutustua muihin samanhenkisiin opiskelijoihin tai miten opettajien kanssa kannattaa viestiä. Hiljaista tietoa, taitoa ja valmiuksia onkin lähes mahdotonta välittää mitenkään muuten kuin vertaisohjauksen kautta. Esimerkiksi opinto-oppaiden kautta arjessa toimimista on vaikea ohjeistaa, vaikka niiden kautta onkin parempi jakaa muun muassa yksityiskohtaisia kursseihin liittyviä faktoja. Tutorin on kuitenkin tärkeää tunnistaa kokemukseen perustuvan tietonsa subjektiivinen luonne ja osata jakaa tietoa sen mukaisesti. Näin esimerkiksi kurssien luennoitsijoista tai sivuainekokonaisuuksista ei ole suotavaa antaa kategorisia ohjeita ilman kunnollista asiantuntemusta. Kuoppa 3 - Ryhmän hajoaminen Pienryhmätapaamisten asiasisällön lisäksi pienryhmän ryhmäytyminen on tärkeää Ensimmäisten kahden viikon aikana fukseille annetaan todella suuri määrä infoa ja tapaamisia. Moni kokee tarvitsevansa kaiken infon, mutta osa saattaa jättää ne ja/tai pienryhmätapaamiset väliin, koska niiden asiasisältö on sellainen, jota fuksi ei koe tarvitsevansa (hän saattaa olla esim. jo lukenut niistä jostakin muualta). Usein fuksi (tai tutorkaan) ei kuitenkaan tiedosta, että varsinkin tapaamisiin osallistuminen on todella tärkeää myös ryhmäytymisen ja kaverien saamisen vuoksi. Varsinkin hiljaisemmilla opiskelijoilla saattaa kestää hieman aikaa uskaltautua juttelemaan muiden kanssa. Jos ryhmä hajoaa, ja sen yhteiset tapaamiset loppuvat jo kahden viikon jälkeen, on mahdollista, että jonkun ujomman fuksin kaikki kaverisuhteet jäävät muodostumatta. Tämä on vakava seikka, varsinkin jos hän on muuttanut vieraalta paikkakunnalta. Pyri siis suunnittelemaan ryhmäsi ohjelma niin, että merkityksellistä sisältöä riittää myös kahden ensimmäisen viikon jälkeen. Ole myös valmis perustelemaan fuksin näkökulmasta, miksi juuri tässä tapaamisessa käynti on tärkeää, ja mitä hän saa siitä irti.

7 Kuoppa 4 -Informaatioähky Fuksi ei voi sisäistää kaikkea tietoa lyhyessä ajassa Tutorleirillä puhuttiin jo paljon jaettavan tiedon priorisoinnista. Tässä oppaassa kerrataan vielä sitä, mitkä asiat on ehdotonta selvittää ensimmäisellä kertaa, mitkä seuraavaksi ja mitkä asiat ovat hyvä ja tarpeen tietää, mutta voivat odottaa hieman. Susi (Canis Lupus Lupus) kuopassa. Ei näin! Kuva: Kuvassa Suomessakin esiintyvä harmaasusi (Canis Lupus Lupus). Ei siis esimerkiksi tundrasusi, dingo tai koira, jotka kaikki kuuluvat susiin (Canis Lupus). Kuopan latinankielinen käännös on Google translaten mukaan fovea.

8 MITÄ TIETOA FUKSI TODELLA TARVITSEE? Yliopistoyhteisössä on mahdollisuus tehdä vaikka mitä ja fukseille olisi hyvä kertoa vaikka mitä. Lukion psykologian tunneilta tuttu Maslown tarvehierarkia on yksi hyvä apuväline selventämään, mikä tieto on välttämätöntä ja mikä ei-niin-kriittistä, mutta hyvä tietää. Maslow esittää, että ihmisen tarpeet on priorisoitavissa, ja ne voidaan jakaa seuraavasti Maslown alkuperäisen mallin mukaan:...ja hieman muokattuna ne soveltuvat mainiosti tutorointiin: 1. Fysiologiset tarpeet 2. Turvallisuuden tarpeet 3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet 4. Arvonannon tarpeet 5. Itsensä toteuttamisen tarpeet 1. Fysiologiset tarpeet 2. Turvallisuuden tarpeet 3. Yhteenkuuluvuuden tarpeet 4. Arvonannon tarpeet 5. Toteuttamisen tarpeet Pyramidia on lähettävä rakentamaan sen alapäästä. Mikäli fuksilla ei ole kattoa pään päällä tai rahaa ostaa ruokaa, on hänen varmasti vaikea vastaanottaa tietoa vaikkapa Optiman käytöstä tai opiskelijan oikeuksista. Ensimmäinen askel on siis varmistettava, että fuksin fysiologiset tarpeet täyttyvät. Ensin on kerrottava siis sosiaaliasioista. Seuraava kerros on turvallisuuden tarpeet. Turvallisuuden tunne lisääntyy varmasti, kun fuksille esitellään luentosalien, kirjastojen, opiskelijaravintoloiden, kaupungin ym. paikkoja, ja hänet tutustutetaan yliopiston käytäntöihin (luennot alkavat varttia yli, mutta tentit tasalta etc.) ja järjestelmiin (mm. Korppi ja sähköposti). Tärkeää on myös kertoa keneltä tai mistä saa apua. Ylläolevat asiat voidaan katsoa välttämättömiksi kaikille opiskelemaan tuleville, ja ne tulee käydä läpi ensimmäisenä. Kun nämä asiat on käyty, saattaa moni jo alkaa kysyä: Onko vielä jotakin tärkeää?... Tarvitseeko minun tulla seuraavaan tapaamiseen, kun minulla olisi sitä ja tätä?... Onko sinne pakko tulla?... Vanhempia ja toisella paikkakunnalla asuvia opiskelijoita on hyvä muistuttaa, että iso osa kursseihin ja niiden suorittamiseen liittyvästä hiljaisesta tiedosta kulkeutuu korviin kanssaopiskelijoiden kautta. Siksi heille olisi hyvä luoda vaikka oma sähköpostilista tai facebook-ryhmä, ennen kuin he karkaavat omille teilleen. Ennen vastauksen antamista kannattaa palauttaa myös mieleen sudenkuoppa 3. Mieti ennen vastaustasi, kuinka hyvin pienryhmäsi on ryhmäytynyt. Ovatko kaikki olleet hyvin mukana, onko kaikilla kaveri, myös niillä hiljaisimmilla? Fysiologisten ja turvallisuuden tarpeiden jälkeen tärkeintä on yhteenkuuluvuuden tarpeet. Esittelemällä fuksille vertaistukiryhmiä (esim. ainejärjestöt), harrastusryhmiä ja muita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, parannat fuksin mahdollisuuksia samanhenkisten ihmisten ja mielekkään tekemisen löytymiseen. Toivottavasti näiden joukosta tai kautta löytyy myös se yhteisö, johon fuksi tuntee kuuluvansa. Ujoimmille fukseille kynnys tutustua vieraaseen ryhmään yksin saattaa kuitenkin olla liikaa. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että pienryhmäsi pysyy koossa niin kauan, että hiljaisimmillakin on kavereita, jonka kanssa he uskaltavat lähteä esimerkiksi ainejärjestön ensimmäiseen illanviettoon. Voitte myös sopia, että menette tällaisiin tilaisuuksiin ryhmänä.

9 Voit onnitella itseäsi, jos nämä kolme alinta kerrosta ovat toteutuneet tutorointisi osalta. Tällöin olet todennäköisesti onnistunut antamaan fuksille hyvät valmiudet toimia yliopistoyhteisössä ja etsiä itse lisää tietoa. Yliopistossa on kuitenkin paljon asioita, jotka eivät mene aina ihan niin kuin pitäisi. Opintosuoritukset saattavat esimerkiksi joskus tulla myöhässä, mikä voi aiheuttaa ongelmia opintotuen saamisen kanssa. Opiskelijat eivät ole aina tietoisia oikeuksistaan, varsinkaan uudet opiskelijat. Tämän vuoksi fuksien kanssa olisi hyvä käydä jossakin vaiheessa läpi opiskelijan oikeudet ja ne tahot, jotka auttavat silloin, kun oikeuksille ja opiskelijalle ei anneta niille kuuluvaa arvoa. Varmaan suurin osa opiskelijoista kokee jossakin vaiheessa, että hänen opiskelunsa sujuisivat paremmin tai tehokkaammin tai miellyttävämmin, mikäli opetus tai opiskeluympäristö toimisivat eri tavalla. Jos ryhmäsi säilyy eheänä pitkälle syksyyn asti, voit kertoa heille vaikuttamisen mahdollisuuksista ja rohkaista aktiivisuuteen. Vaikuttamisen ei tarvitse tarkoittaa aina mitään suurta ja hirveästi aikaa vievää. Esimerkiksi ainejärjestölle jätetyllä ehdotuksella tai aloitteella voi jo saada muutosta aikaan. Ainejärjestöjen lisäksi JYYn valiokunnat ovat hyvä paikka muuttaa opiskeluympäristöä mieleisemmäksi, oli kyse sitten opetuksen kehittämisestä tai itselle mieluisien bileiden järjestämisestä. Myös äänestäminen on keino vaikuttaa ja saada muutosta aikaan.

10 TUTOROINNIN AIKATAULU 2011 Tutor-infot 9.2. ja Tutor-infoissa kerrotaan tutortoiminnasta ja -koulutuksista tutoriksi ryhtymistä harkitseville. Tutorleiri Leirillä tutustut tutoritovereihisi ja teistä muodostuu toisianne tukeva yhtenäinen joukko tutoreita. Leirin tarkoituksena on saada sinut ajattelemaan omaa rooliasi tutorina ja millaisia valmiuksia uudet opiskelijat sinulta odottavat. Pääset myös suunnittelemaan syksyn ensimmäisten viikkojen ohjelmaa yhdessä toisten tutorien kanssa. Kesätehtävä ja suunnittelua Kesän aikana tutoroinnin ja aikataulujen suunnittelu jatkuu. Kesätehtävä auttaa sinua muistamaan kaikki ennalta selvitystä vaativat asiat. Kesätehtävän tulisi olla valmis syksyn koulutuspäivään mennessä. Koulutuspäivä Fuksien saapumista edeltävänä lauantaina pidetään koulutuspäivä (Agora AgAud2), jonka yhteydessä kerrotaan viimeisin tieto ja käytännön ohjeet mm. YTHS:n, opiskelijapalveluiden ja muun tutoroinnin järjestämisestä ja katsotaan tutoreille kesälle annettua tehtävää. Tutorointi alkaa 1.9. Fuksit saapuvat yliopistolle 1.9. Viikonpäivä on torstai, joten ennen ensimmäistä viikonloppua pitäisi ehtiä käymään läpi tärkeimpiä asioita. Välitapaaminen Ennen välitapaamista olet ehtinyt toimimaan tutorina puolisentoista viikkoa. Välitapaamisessa saat mahdollisuuden keskustella tutorointikokemuksistasi ja kohtaamistasi ongelmista. Tapaamisen myötä sinulla on vielä mahdollisuus kehittää tutorointiasi ja esimerkiksi sopia yhteisistä tekemisistä muiden tutoreiden kanssa. Tarkoituksena on myös rentoutua tutoroinnin lomassa. Tutorointi jatkuu Muista, että tutorointi ei ole vain kahden ensimmäisen viikon mittainen pyrähdys, vaan se jatkuu pidemmälle loppusyksyyn asti. Palautetilaisuus JYY kerää tutoreilta palautetta tutoroinnin onnistumisesta ohjaustyön päätyttyä katsotaan taaksepäin syksyn tutortoimintaa. Tilaisuudessa keskustellaan saadusta palautteesta sekä koko projektin onnistumisesta. Näiden perusteella JYY pyrkii kehittämään tutorointia parempaan suuntaan. Palautetilaisuuden jälkeen voit hakea todistuksen pienryhmäohjaukseen osallistumisesta koposihteeriltä. tutor [tu:tor] uutta opiskelijaa tämän opinnoissa ohjaava vanhempi opiskelija. (Gummeruksen Uusi suomen kielen sanakirja)

11 Apua suunnitteluun ja ensimmäisiin tapaamisiin Tutoroinnin organisointi, suunnittelu ja valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Muutoksiin on silti osattava varautua, sillä moni käytännön seikka saattaa kantautua korviisi vasta viime tingassa tai sen jälkeen. Monet ennakko-odotukset saattavat myös muuttua sen jälkeen, kun tapaat ryhmäsi ensi kertaa. Omaa suunnitelmaa on syytä tarkistaa vielä ensimmäisten pienryhmätapaamisten jälkeen. Tapaamisen ohjelmasisältö riippuu tietysti merkittävästi siitä kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Jossakin yksikössä tapaamiselle saattaa olla mitoitettu 15 minuuttia, kun taas toisessa kaksi tuntia. Näin ollen mitään ehdotonta järjestystä asioiden läpikäymiselle ei voida ennalta sanella. Myös se missä jamassa fuksien asiat ovat vaikuttavat paljon siihen, kuinka paljon asioita ehdit käymään läpi. Mikäli kaikki ovat jo hakeneet esimerkiksi opintotukea, saaneet katon päänsä päälle ja tilanneet opiskelijakortin ja maksaneet jäsenmaksun ajoissa, ehdit varmasti käymään läpi enemmän asioita, kuin siinä tapauksessa, että näin ei ole. Voit myös muuten käyttää omaa harkintaasi asioiden läpikäymisjärjestyksessä. Ei ole oikeaa vastausta siihen, kannattaisiko esimerkiksi toisiin tutustuminen suorittaa saman tien vai sitten kun olet käynyt keskeisimmät sosiaaliasiat läpi. Seuraavaksi listattujen kahden tapaamisen asiasisältö olisi kuitenkin varsin tärkeää käydä läpi ensimmäisten päivien aikana. ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN Kerron nimeni, mitä olen opiskellut, toivotan tervetulleeksi ja kerron lyhyesti mikä tutor on = opiskelija, vertaistuki. Annan omat yhteystietosi kaikille ryhmäläisillesi, myös muiden oman aineen tutoreiden yhteystiedot Kerään itselleni kaikkien ryhmäläisteni puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kysyn, saako yhteystiedot jakaa myös muille ryhmän jäsenille. Tiedustelen halukkuutta yhteiseen facebookryhmään, spostilistaan tai muuhun vastaavaan yhteydenpitotapaan Onko asunto? Jos ei ole, kerron tilapäismajoituksesta ja asuntoja välittävistä tahoista. Kysyn kuinka moni asuu Kortepohjassa Kortepohjalaisille kannattaa kertoa, että C-talon alakerrassa on kyläsihteerin toimisto, josta saa lainatavaroita. Saman talon pohjakerrokessa sijaitsee myös Kierukka, josta voi löytää ilmaiseksi käytettyjä tavaroita. Kortepohjassa toimii myös vapaa-ajan kerho KVAT. Kysyn kuinka moni asuu KOASilla KOASlaisille kannattaa mainita, että asukastoimikunta järjestää yleensä kaikenlaista toimintaa ja taloista löytyy vaihtelevasti mm. kerhohuoneita ja kuntosaleja. Varmistan, että kauempana olevat tietävät mistä saa bussikortteja. Jos ryhmässäni on heitä paljon, voin näyttää vielä vaikka Jyväskylän liikenteen sivuja. Kysyn onko tuet haettu tai toimentulopuoli muuten kunnossa?

12 Jos ei ole, muistutan, että jos haluaa syyskuulta tuet, pitää hakemus jättää viimeistään Mikäli tarve apuun, neuvon yliopiston opiskelijapalveluiden opintotukipisteeseen ja kerron, että hakemuksen voi tehdä myös KELAn sivujen kautta. Mikäli opiskelija ei ole jostakin syystä oikeutettu tukeen, tai hänellä on muita ongelmia toimentulonsa kanssa, neuvon JYYn sosiaalisihteerin luokse. Kysyn onko ilmoittautuminen hoidettu ja JYY:n jäsenmaksu maksettu? Jos ei ole, kerron, että eräpäivä on Kysyn onko opiskelijakortti tilattu. Kannattaa painottaa pienryhmällenne, että pelkkä yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuminen ei riitä opiskelijakortin saamiseen, vaan korttitilaus täytyy hoitaa erikseen osoitteessa Kerron missä ja milloin kortit jaetaan (eri käytäntöjä eri yksiköissä) ja mistä haetaan, jos ei korttia ole vielä tilattu tai siltä varalta, että kortti ei ole vielä saapunut. Lyyra-korttien valmistus ottaa oman aikansa ja mikäli korttia ei ole tilannut ajoissa, se ei välttämättä ole saatavilla vielä 2.9. jakotilaisuudessa. Hyvä todennäköisyys saada kortti tuossa tilaisuudessa on, jos (a) korttihakemus ja (b) ilmoittautuminen yliopistoon on tehty ajoissa ja huolellisesti sekä (c) ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu. Opiskelijakortin saamista odottavalla opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskelija-alennus opiskelijaruokaloissa opiskelutodistuksella, jonka saa Trakennukselta opiskelijapalveluista. Tutustutan fuksit toisiinsa. Pyydän kertomaan vaikka nimen, kotipaikkakunnan, harrastukset, miksi on tullut opiskelemaan. Tutustumisen voi tehdä myös jonkin leikin tai muun vastaavan avulla, tai laittaa fuksin tutustumaan pariin ja kertomaan tästä. Esittelen fukseille pienryhmän tapaamisaikataulua ja ensimmäisten viikkojen ohjelmaa (Kannattaa vinkata, että JYYn kalenterissa löytyy myös paljon vaihtoehtoista ohjelmaa) Kerron missä voi syödä. Voin näyttää vaikkapa sonaatin kotisivut, kertoa Ilokiven olemassaolosta ja viedä fuksit syömään myöhemmin mahdollisimman moneen opiskelijaravintolaan. TOINEN TAPAAMINEN Ajankohta mahdollisimman lähellä ensimmäistä. Esimerkiksi samana päivänä ruokatauon jälkeen Jos ei ensimmäisenä päivänä: niin kannattanee käydä THK-tunnusten ja sähköpostin käyttöä jo ensimmäisessä tapaamisessa niin maisterilinjojen opiskelijat ja toisella paikkakunnalla asuvat saattavat olla jo muilla mailla Maisterivaiheen opiskelijoita tutoroivien kannattaa miettiä tulisiko ensimmäisessä tapaamisessa käydä läpi myös järjestelmiä ja opiskelukäytänteitä Toisen tapaamisenkin voi aloittaa jonkunlaisella tutustumisella / nimien kertaamisella.

13 Elämäntilanteen muutokset: uuteen ympäristöön sopeutuminen, odotukset, paineet jne. Kerron vielä tutorin roolista, ja lyhyesti Hyviksestä, YTHS:stä (info myöhemmin) ja ainejärjestöistä. Mainitsen myös Nyytin ja opiskelijapastorin. Kerron sähköisestä terveyskyselystä (Sätky) ja muistutan fukseja vastaamaan siihen, kun se tulee sähköpostiin. Kerron, että jos jollakin on lukihäiriö tai muu oppimista vaikeuttava este, niin voi jäädä juttelemaan sinun kanssasi tapaamisen jälkeen (ja neuvot tapaamisen jälkeen eteen päin). Onko ryhmässä Jyväskylässä asuneita? Voisiko näitä käyttää apuna kaupunkiin tutustumisessa? (tällöin myös Jyväskylässä asuneet voi saada paremmin mukaan kierrokselle ja ryhmä pysyy paremmin koossa). Jos jokin ensimmäisellä kerralla epäselväksi jäänyt asia on selvinnyt, kerron mikä on asian laita Kerron yliopiston toimitaan liittyvistä asioista Mitä ovat tunnit & luennot, demot/harjoitukset, ohjaukset, harjoitustyöt, labrat Mitä ovat kokeet & tentit (alkamisajankohta, yleiset tenttipäivät, henkkarit tai opiskelijakortti mukaan etc.) Mitä ovat luentomonisteet ja kirjat, mistä niitä saa? Läsnäolopakko? Akateeminen vapaus?...mutta myös vastuu omasta oppimisesta! Opintopiste = 27 tuntia hommia. Opintojen ohje-etenemisvauhti 5,5op (vähimmäisvauhti 5op) Kun on kipeä, ei yleensä tarvitse ilmoittaa (tentti-ilmoittautuminen pitää kuitenkin muistaa perua) Jos pidempi poissaolo, opiskelijalla oikeus sairaslomaan. Toimivatko kaikkien THK-tunnukset? Jos eivät, voi katsoa parin koneelta seuraavat jutut Näytän myöhemmin missä sijaitsee lähin THK:n palvelupiste Näytän miten kirjaudutaan sähköpostiin Jos yksikössäni on oleellisia sähköpostilistoja, joille tulee kuulua, kerron niistä Näytän miten Korppi toimii Kerron, ketkä laitoksellani vastaavat opintojen ohjauksesta (ja näytän myöhemmin mistä löytyvät) Jos yksikössäsi on kursseja, joille kaikkien uusien opiskelijoiden tulee osallistua, voimme ilmoittautua niille. Jätän kuitenkin opintojen ohjaamisen muille ja muistan olla välittämättä liiaksi omia asenteitani ja mielipiteitäni Tutustutaan Korpin kalenterin käyttöön, jotta päällekäisiä kursseja/tunteja tulee mahdollisimman vähän (Luennot ja tunnit yleensä kertaluontoisia, mutta useampia vaihtoehtoisia demo/harjoitus ja ohjausaikoja saattaa löytyä) Voin näyttää lisäksi vielä opiskelujen kannalta tärkeitä verkkosivuja mm. vaikka jyu.fi, (ja oman tiedekunnan laitoksen sivut & mistä löytyy opinto-opasta ym.) jyu.fi/isa, jyy.fi, sonaatti.fi

14 Omaan yksikköön tutustuminen Mistä löytyvät: keskeiset luentosalit, luokat ja muut opiskelutilat tiedekunnan kanslia, opintoasiainpäällikkö, amaunenssi, opinnonohjaajien ja hyviksen huoneet lähin monitoimilaite/tulostin lähin THK:n palvelupiste ainejärjestö(t) ENSIMMÄINEN VIIKKO Ensimmäisellä viikolla tapahtuu muutenkin paljon asioita. Vuonna 2011 lähes kaikki fuksit saapuvat torstaina 1.9. Uusien opiskelijoiden nimenhuudot / vastaanottotilaisuudet alkavat tostaina seuraavasti (tiedekunta, ajankohta ja paikka): Humanistinen tiedekunta (HTK) klo 12:00, C 1 Kauppakorkeakoulu (JKK) klo 10:15, MaA 103 Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK) klo 12:00, M 103 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta (LTK) klo 10:00, Agora Aud 1 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (YTK) klo 10:15, MaA 102 Informaatioteknologian tiedekunta (ITK) Tietojenkäsittelytieteiden laitos klo 12:15, Agora Aud 2 Tietotekniikan laitos klo 10:15, Agora Aud 2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK) Bio- ja ympäristötieteet klo 9:15, YAA 303 Fysiikka klo 10:15, FYS 1 Kemia klo 9:15, KEM 4 Matematiikka ja tilastotiede klo 10:15, MaD 259 Perjantaina klo 9.00 alkaen JYYn järjestömessut päärakennuksella, joiden yhteydessä opiskelijakorttien jako ja JYY-info tiedekunnittain porrastetusti: klo 9:00-10:00 JYY-info: HTK, ITK, MLTK klo 10:00-11:00 Opiskelijakorttien jako: ITK, MLTK klo 11:00-12:00 Opiskelijakorttien jako: HTK klo 12:00-13:00 JYY-info: JKK, KTK, LTK, YTK klo 13:00-14:00 Opiskelijakorttien jako: LTK, YTK klo 14:00-15:00 Opiskelijakorttien jako: JKK, KTK Perjantaina järjestetään myös tietoiskut kirjaston, tietohallintokeskuksen, YTHS:n ja yliopistoliikunnan palveluista Agoran Auditorio 1:ssä seuraavasti: klo : LTK, YTK klo : JKK, KTK klo : ITK, MLTK (ei fysiikka) klo : HTK

15 Lauantai ja sunnuntai tulevat siis vastaan varsin nopeasti. Kannattaa selvittää, onko Jyväskylään jäävillä fukseilla halua tehdä viikonlopun aikana jotakin yhdessä. Ensimmäinen viikonloppu (mahdollisesti ilman internettiä) uudessa kaupungissa voi olla muuten pitkä ja yksinäinen. Vaikka et pääsisi itse paikalle, ryhmiä voi kannattaa yhdistää muiden aineesi tutorien kanssa tai selvittää järjestääkö ainejärjestö ohjelmaa viikonlopun aikana. Myös ryhmän yhteisellä spostilistalla, facebookryhmällä tai muulla yhteydenpitotavalla tekemisestä pystyy sopimaan, vaikka et olisikaan maisemissa. Muista, että voit halutessasi kysyä mitä tahansa tutorointiin liittyvää myös anonyymisti sivustolta löytyvältä Ubertutorilta.

16 Ensimmäisen viikon aikana olisi hyvä tehdä fukseille kampusta tutuksi jo muutenkin, kuin oman yksikön osalta. Voit näyttää ryhmällesi jonkin verran paikkoja esimerkiksi opiskelijakorttienhakureissulla ja sen yhteydessä, kun viet ryhmääsi syömään eri opiskelijaravintoloihin. Fuksin olisi hyvä tietää mistä löytyvät: T-rakennus ja sen opiskelijapalvelut Ilokivi ja jäsenpalvelusihteerin huone Kirjastot Luentomonisteita myyvät Kirjavitriini ja Ylistön kirjasto Lähin THK:n palvelupiste (tämä on tärkeä tieto heti alkuun niille, joilla ei ole vielä THK-tunnuksia) Yliopistoliikunta Ei varmasti haittaa, mikäli reittisi varrelle osuu myös esim. 24h tietokoneluokka etenttitila Erilaisia opiskelu- ja ryhmätyötiloja Jyväskylän kaupunkia on myös hyvä tehdä tutuksi ja näyttää esim. YTHS KELA Sosiaalitoimi KOASin toimisto Kirjasto Luentomonisteita myyvä Kampus Kirja (ja samassa yhteydessä toimiva Kampus Data) Kompassi Kauppakatu Kirkkopuisto Harju Matkakeskus Vapaudenkatu (bussipysäkit) Kauppatori (bussipysäkit ja bussikorttien myyntipiste) Ja siinä sivussa vaikka Jokin opiskelutarvikkeita myyvä liike Jokin polkupyöriä myyvä/korjaava liike Muita mukavia paikkoja

17 Tistaina järjestetään myös klo rehtorin iltavastaanotto ja Semmareiden konsertti uusille opiskelijoille yliopiston juhlasalissa C1, C2. Yliopiston lukuvuoden avajaiset pidetään ke klo 13 juhlasalissa C1, C2. JYYn avajaisbileet järjestetään torstaina 8.9. Ilokivessä. Ennakkolippuja saatavilla muun muassa järjestömessuilta ja pienryhmien ylioppilastalon kierroksilta. Kirjasto järjestää tunnin mittaisia perehdyttämiskoulutuksia uusille opiskelijoille ma 5.9. pe 9.9. Atk-infoja järjestetään viikoilla 36 ja 37 alkaen 5.9. aikavälillä 8-16 joka päivä kahden tunnin välein. Infoissa käydään läpi käyttäjätunnusasioita, sähköposti (ISA-posti/google), yleisimmät sovellukset (Korppi, Optima, jne.) sekä muita perustoimintoja. Kannattaa varmasti hyödyntää, jos sähköpostiuudistus pelottaa. JYYn esittelyihin, eli nopeille ylioppilastalokierroksille, voi varata ajan koposihteeri Sami Tuorilta. Kierrokset alkavat 5.9. ja jatkuvat seuraavan viikon loppuun saakka (lukuunottamatta ke 7.9. ja pe 9.9. kierroksia ei järjestetä) Kun fuksi ja tutor selviävät tästä rumbasta ja mahdollisesti vielä monista muista tapahtumista, alkaa kiireisin ja hektisin vaihe olla pikkuhiljaa ohi. Muista vetää henkeä myös tämän kaiken keskellä. Muista kuitenkin, että järjestetään Ilokivellä tutoreiden välitapaaminen. Jyväskylän ylioppilasteatterin dramakoulutus on ollut vuodesta toiseen leirin pidetyimpiä koulutusosioita. Vuonna 2010 JYT-koulutuksen tekaistua vanhempaa tutor-hahmoa kiinnosti enemmän fuksityttöjen vikettely kuin tarvittavien tietojen opettelu sekä pienryhmätapaamisien suunnittelu ja toteutus. Tutorkoulutettavat saivat mahdollisuuden kysellä hahmolta eri asioita, ja joku tiedusteli tämän tutorointifilosofiaa. Näyttelijä improvisio mahtavasti, ja kertoi ilmeenkään värähtämättä sen olevan Know your shit and enjoy!

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Uuden. opiskelijan opas

Uuden. opiskelijan opas Uuden opiskelijan opas 2015 2 5 8 Ylioppilaskunta valvoo etujasi Äänestä edustajistovaaleissa 10 11 13 14 19 31 Opiskelijakortti TYYn palvelut kehitysyhteistyö Turun ylioppilaslehti mukaan TYYn toimintaan

Lisätiedot

Opiskelukykykäytännöt

Opiskelukykykäytännöt Opiskelukykykäytännöt Tervetuloa opiskelukykykäytäntöihin! Täältä löydät yliopistojen opiskelukykyä edistäviä hyviä käytäntöjä, joita on kerätty kyselyillä eri yliopistoista. Käytännöt soveltuvat monille

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

VOpas 2015 VAIHTOEHTOINEN OPINTO-OPAS 2015

VOpas 2015 VAIHTOEHTOINEN OPINTO-OPAS 2015 VOpas 2015 VAIHTOEHTOINEN OPINTO-OPAS 2015 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Julkaisijat Ainejärjestöt: Dumppi, Linkki Jyväskylä, Otsoni,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO

OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO OPISKELIJAN OPAS 2008-2009 HUMAKO HUMAKON MUISTILISTA SYKSYKSI 2008 Opiskelijakortti Mökkifestarit 9. - 10.10.2008 Haalarit Muista seurailla foorumeita! www.humako.net -2- HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Erään fuksin vuosi 16. Uuden opiskelijan sanakirja 20. Tutorit esittäytyvät 24. Pörssin tiimit ja kerhot 26. Being a business student in Jyväskylä 32

Erään fuksin vuosi 16. Uuden opiskelijan sanakirja 20. Tutorit esittäytyvät 24. Pörssin tiimit ja kerhot 26. Being a business student in Jyväskylä 32 Erään fuksin vuosi 16 Uuden opiskelijan sanakirja 20 Tutorit esittäytyvät 24 Pörssin tiimit ja kerhot 26 Being a business student in Jyväskylä 32 Vaihtoehtokesä 36 1 Easyvakuutuspaketti Kattavaa turvaa

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys humako.net 1 Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan tervehdys 4 Mikä ihmeen ammattikorkeakoulu? 6 Opiskelijakunta huolehtii sinusta 7 Mikä ihmeen HUMAKO? 8 Miten HUMAKO toimii? 10 Hallitus 2015 esittäytyy 14

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5.

Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Mentorin opas Lukijalle 3 1. Mikä on mentori? 4 2. Alkuvalmistelut 9 3. Kiinnittyminen vieraaseen maahan 15 4. Jakson puolivälissä 22 5. Kotiinpaluu 28 LUKIJALLE Tämä opas on tarkoitettu EVS-vapaaehtoisen

Lisätiedot

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 Tässä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa esitellään Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokokemuksia lukuvuoden 2010-2011. Mukana on kertomuksia

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2015 Päivitetty 2015/ Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/47 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1.

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot