TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA TUTORIKSI. Oppaasta"

Transkriptio

1

2 TERVETULOA TUTORIKSI Sinä olet tutor - yliopiston kasvot. Opiskelijatutorina olet uudelle opiskelijalle usein ensimmäinen kosketus yliopistoon. Antamasi vaikutelma jää opiskelijan mieleen ensimmäisenä mielikuvana yliopistosta ja opiskelijaelämästä. Tutorina tehtäväsi on pehmittää fuksin tietä uuteen elämänvaiheeseen. Roolisi on vastuullinen, mutta toivottavasti myös antoisa ja miellyttävä. Kädessäsi on JYYn vuonna 2011 kasaama tutoropas, jonka tavoitteena on tukea sinua tärkeässä tehtävässäsi. Oppaan avulla voit tutustua tutorin toimenkuvaan ja suunnitella omaa tutorointiasi. Toivottavasti oppaasta on hyötyä ja huvia sinulle vastuullisella matkallasi. Tervetuloa tutoriksi ja onnea tehtävääsi! Oppaasta Tutoropas tukee Jyväskylän yliopiston opiskelijatutoreiden koulutusta, jonka järjestää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY). Oppaan kokoamiseen ovat antaneet panoksensa Karoliina Vainikainen, Sami Tuori, Hannu Järvistö ja Mikko Punkari. Mahtavia ideoita ovat antaneet myös vuosien 2001 ja 2010 Tutorvisiotyöryhmien toimijat sekä edeltävien vuosien tutorkouluttajat ja seniortutorit. Yliopiston henkilökunta on suhtautunut opiskelijatutorointiin lähes poikkeuksetta hyvin suopeasti. Henkilökunnasta mainittakoon opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen, jolla on ollut merkittävä rooli opiskelujatutoroinnin ja tutorkoulutuksen kehittämisessä yliopistossamme. Suuret kiitokset lausuttakoon vielä vuosia tutoreita ammattitaidolla ja ilolla kouluttaneelle oppilaitospappi Kimmo Niemiselle ja Jyväskylän ylioppilasteatterille.

3 Sisällysluettelo 1. - Kansi 2. - Terve! - Oppaasta Sisällysluettelo Tsekkaa nämä varsinkin, jos et ollut leirillä: 4. - Opiskelijatutorit Jyväskylän yliopistossa - Millainen on hyvä tutor? (Ja miten sellaiseksi tullaan?) 5. - Tutorin toimenkuva Apua suunnitteluun: Varo näitä sudenkuoppia Mitä tietoa fuksi todella tarvitsee Tutoroinnin aikajana Apua suunnitteluun ja ensimmäisiin tapaamisiin Ensimmäinen tapaaminen Toinen tapaaminen Ensimmäinen viikko Mitä tehdä / käydä läpi tämän jälkeen Palautteen kerääminen ja raportointi Lopussa kiitos seisoo? - Tutorointi Kansi TIETOPANKKI

4 Opiskelijatutorit Jyväskylän yliopistossa Opiskelijatutorointi järjestetään yliopistossamme pienryhmäohjauksena, jossa opiskelijat ohjaavat noin uuden opiskelijan ryhmiä. Tutorit ovat yliopiston kannalta hyvin tärkeitä henkilöitä. Yliopiston opiskelijan ohjauksen kokonaisuudessa tutor sijoittuu lähimmäksi uutta opiskelijaa kaikista ohjausta antavista tahoista. Jyväskylän yliopistossa tutoroinnilla on vuosien perinteet ja tutoreiden asema tunnustetaan yleisesti hyvin tärkeäksi uusien opiskelijoiden perehdytyksessä. Tutoreiden koulutuksen on jo vuosien ajan järjestänyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Millainen on hyvä tutor? (Ja miten sellaiseksi tullaan?) Tutorointi on monelle opiskelijalle eräs opiskelijaelämän alun tärkeimpiä turvaverkkoja. Käänteisesti heikko (tai olematon) tutorointi voi haitata opiskelijan sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen. Usein aloittavat opiskelijat kaipaavat tukea ja turvaa, kun yliopisto-opintojen aloittamisen ohella elinympäristössä tapahtuu perusteellisia muutoksia. Monet muuttavat kotoisesta turvallisesta ympäristöstä ensimmäistä kertaa uuteen kaupunkiin, ja samalla oma perhe ja tuttu kaveripiiri jäävät taakse. Helposti lähestyttävä ja mukava tutor voi olla tällaisessa tilanteessa kultaakin kalliimpi apu. Tutor opastaa, ohjaa, auttaa ja tukee uutta opiskelijaa uudessa elämänvaiheessa. Tehtävässä onnistuminen mitataan siinä, kuinka hyvin tutorin pienryhmän uudet opiskelijat pääsevät opiskelijaelämänsä ja opintojensa alkuun. Tutor ei toki voi yksin taata opiskelijan hyvää alkua, mutta hän voi olennaisesti parantaa opiskelijan sopeutumisen edellytyksiä. Hyviä tutoreita on monenlaisia Tutoroinninin toteuttamisessa ei ole yksiselitteisestä oikeaa - tai väärää - tapaa. Kahden tutorin ohjaus voi onnistua molempien osalta mainiosti, vaikka he toteuttaisivat tehtävänsä täysin eri tavoin. Tutorin ei tarvitse olla stereotyyppisen iloinen, sosiaalinen ja menevä, eikä tutorin edes tarvitse tietää jokaista opiskelijaelämän yksityiskohtaista nippelitietoa. Kukin tutor ohjaa omaa pienryhmäänsä oman luonteensa ja omien edellytystensä varassa. Tutorin tehtävään voi kuitenkin harjaantua. Onnistuneeseen tutorointiin vaaditaan oman pienryhmän tapaamisten käytännön suunnittelua, valmistelua ja organisointia sekä ryhmän johtamista. Laadukas valmistautuminen tekee pienryhmän ohjauksesta huomattavasti jouhevampaa, kun ohjauksessa eteen tulevia asioita on ennakoinut ja miettinyt huolella etukäteen.

5 Tutorin toimenkuva Tutorin ensisijainen tehtävä on opastaa uusi opiskelija opiskelijaelämän alkuun vertaistuen kautta. Tässä tehtävässään tutor on fuksille ikään kuin saman tilanteen aiemmin kokenut ystävä, joka pehmittää laskua uuteen elämänvaiheeseen. Tutor on käynyt saman elämänmuutoksen läpi lähimenneisyydessään, joten hänellä on mahdollisuus samaistua uuden opiskelijan tilanteeseen. Tutoroinnin keskeisimpiä tavoitteita ovat: Tutustuttaa uusi opiskelija yliopistoon ja opiskeluympäristöön, kuten kampusalueeseen, opiskelutiloihin ja opiskelijaravintoloihin. Tutustuttaa uusi opiskelija opiskelukäytäntöihin, kuten kurssivalintoihin, opintojen suunnitteluun (toimimatta kuitenkaan opintojen ohjaajana) ja tenttimiseen. Auttaa uutta opiskelijaa löytämään paikkansa myös opintojen ulkopuolisessa elämässä, esimerkiksi esittelemällä harrastusmahdollisuuksia ja vertaisryhmiä (mm. ainejärjestöt). Mitä tutor ei tee? On tärkeää määritellä mihin tutorin vastuu loppuu. Opiskelijatutorit eivät esimerkiksi saa toimia pääasiallisina opintojen ohjaajana, sillä heillä ei voi olettaa olevan tarvittavaa asiantuntemusta tuon tehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen. Asiasta säädetäänkin jo Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön 47 :ssä, jossa mainitaan opiskelijatutoreiden voivan toimia ainoastaan apuna uusien opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien teon alkuperehdytyksessä. Tutor ei... lainaa rahaa tee fuksin esseetä ole automaattinen muuttoapu tai ryyppykaveri ole tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa Tutori (lat. tutor) tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Kouluissa tutori toimii ohjaajana ja tietopankkina varsinkin uusille opiskelijoille tai oppilaille. Useissa kouluissa tutoritoimintaa on kehitetty hyvin pitkälle, ja heidät koulutetaan tehtävään huolellisesti. (Wikipedia. Vapaa tietosanakirja)

6 Varo ainakin näitä sudenkuoppia Kuoppa 1 - Huono yhteydenpito yksikköön Yksikköjen tutorkäytäntöjen ja -vastaavien välillä on eroja Tutoroinnin suunnitteleminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Varsinkin oman laitoksen tai tiedekunnan tutorasioista vastaavaan kannattaa ottaa yhteyttä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Laitoksen vastuuhenkilö on saattanut vaihtua edellisestä vuodesta. Henkilö saattaa olla myös niin kuormitettu muilla tehtävillä, että hän ei ole perillä opiskelijatutoreiden asemasta ja tehtävistä. Mikäli sinulla on ongelmia tavoittaa yksikkösi tutorvastaavaa, tai hän ei hoida velvoitteitaan, ota yhteyttä JYYn koposihteeriin! Kuoppa 2 - Omien näkemysten korostaminen Tärkeän hiljaisen tiedon ja subjektiivisten mielipiteiden raja on ohut Yksi tutoroinnin tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky välittää uusille opiskelijoille oma näkemys siitä, miten toimia uudessa opiskeluympäristössä ja opiskelijaelämän arjessa. Tällainen tutorin hiljainen tieto voi olla esimerkiksi tietoa siitä, missä opiskelija voi tutustua muihin samanhenkisiin opiskelijoihin tai miten opettajien kanssa kannattaa viestiä. Hiljaista tietoa, taitoa ja valmiuksia onkin lähes mahdotonta välittää mitenkään muuten kuin vertaisohjauksen kautta. Esimerkiksi opinto-oppaiden kautta arjessa toimimista on vaikea ohjeistaa, vaikka niiden kautta onkin parempi jakaa muun muassa yksityiskohtaisia kursseihin liittyviä faktoja. Tutorin on kuitenkin tärkeää tunnistaa kokemukseen perustuvan tietonsa subjektiivinen luonne ja osata jakaa tietoa sen mukaisesti. Näin esimerkiksi kurssien luennoitsijoista tai sivuainekokonaisuuksista ei ole suotavaa antaa kategorisia ohjeita ilman kunnollista asiantuntemusta. Kuoppa 3 - Ryhmän hajoaminen Pienryhmätapaamisten asiasisällön lisäksi pienryhmän ryhmäytyminen on tärkeää Ensimmäisten kahden viikon aikana fukseille annetaan todella suuri määrä infoa ja tapaamisia. Moni kokee tarvitsevansa kaiken infon, mutta osa saattaa jättää ne ja/tai pienryhmätapaamiset väliin, koska niiden asiasisältö on sellainen, jota fuksi ei koe tarvitsevansa (hän saattaa olla esim. jo lukenut niistä jostakin muualta). Usein fuksi (tai tutorkaan) ei kuitenkaan tiedosta, että varsinkin tapaamisiin osallistuminen on todella tärkeää myös ryhmäytymisen ja kaverien saamisen vuoksi. Varsinkin hiljaisemmilla opiskelijoilla saattaa kestää hieman aikaa uskaltautua juttelemaan muiden kanssa. Jos ryhmä hajoaa, ja sen yhteiset tapaamiset loppuvat jo kahden viikon jälkeen, on mahdollista, että jonkun ujomman fuksin kaikki kaverisuhteet jäävät muodostumatta. Tämä on vakava seikka, varsinkin jos hän on muuttanut vieraalta paikkakunnalta. Pyri siis suunnittelemaan ryhmäsi ohjelma niin, että merkityksellistä sisältöä riittää myös kahden ensimmäisen viikon jälkeen. Ole myös valmis perustelemaan fuksin näkökulmasta, miksi juuri tässä tapaamisessa käynti on tärkeää, ja mitä hän saa siitä irti.

7 Kuoppa 4 -Informaatioähky Fuksi ei voi sisäistää kaikkea tietoa lyhyessä ajassa Tutorleirillä puhuttiin jo paljon jaettavan tiedon priorisoinnista. Tässä oppaassa kerrataan vielä sitä, mitkä asiat on ehdotonta selvittää ensimmäisellä kertaa, mitkä seuraavaksi ja mitkä asiat ovat hyvä ja tarpeen tietää, mutta voivat odottaa hieman. Susi (Canis Lupus Lupus) kuopassa. Ei näin! Kuva: Kuvassa Suomessakin esiintyvä harmaasusi (Canis Lupus Lupus). Ei siis esimerkiksi tundrasusi, dingo tai koira, jotka kaikki kuuluvat susiin (Canis Lupus). Kuopan latinankielinen käännös on Google translaten mukaan fovea.

8 MITÄ TIETOA FUKSI TODELLA TARVITSEE? Yliopistoyhteisössä on mahdollisuus tehdä vaikka mitä ja fukseille olisi hyvä kertoa vaikka mitä. Lukion psykologian tunneilta tuttu Maslown tarvehierarkia on yksi hyvä apuväline selventämään, mikä tieto on välttämätöntä ja mikä ei-niin-kriittistä, mutta hyvä tietää. Maslow esittää, että ihmisen tarpeet on priorisoitavissa, ja ne voidaan jakaa seuraavasti Maslown alkuperäisen mallin mukaan:...ja hieman muokattuna ne soveltuvat mainiosti tutorointiin: 1. Fysiologiset tarpeet 2. Turvallisuuden tarpeet 3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet 4. Arvonannon tarpeet 5. Itsensä toteuttamisen tarpeet 1. Fysiologiset tarpeet 2. Turvallisuuden tarpeet 3. Yhteenkuuluvuuden tarpeet 4. Arvonannon tarpeet 5. Toteuttamisen tarpeet Pyramidia on lähettävä rakentamaan sen alapäästä. Mikäli fuksilla ei ole kattoa pään päällä tai rahaa ostaa ruokaa, on hänen varmasti vaikea vastaanottaa tietoa vaikkapa Optiman käytöstä tai opiskelijan oikeuksista. Ensimmäinen askel on siis varmistettava, että fuksin fysiologiset tarpeet täyttyvät. Ensin on kerrottava siis sosiaaliasioista. Seuraava kerros on turvallisuuden tarpeet. Turvallisuuden tunne lisääntyy varmasti, kun fuksille esitellään luentosalien, kirjastojen, opiskelijaravintoloiden, kaupungin ym. paikkoja, ja hänet tutustutetaan yliopiston käytäntöihin (luennot alkavat varttia yli, mutta tentit tasalta etc.) ja järjestelmiin (mm. Korppi ja sähköposti). Tärkeää on myös kertoa keneltä tai mistä saa apua. Ylläolevat asiat voidaan katsoa välttämättömiksi kaikille opiskelemaan tuleville, ja ne tulee käydä läpi ensimmäisenä. Kun nämä asiat on käyty, saattaa moni jo alkaa kysyä: Onko vielä jotakin tärkeää?... Tarvitseeko minun tulla seuraavaan tapaamiseen, kun minulla olisi sitä ja tätä?... Onko sinne pakko tulla?... Vanhempia ja toisella paikkakunnalla asuvia opiskelijoita on hyvä muistuttaa, että iso osa kursseihin ja niiden suorittamiseen liittyvästä hiljaisesta tiedosta kulkeutuu korviin kanssaopiskelijoiden kautta. Siksi heille olisi hyvä luoda vaikka oma sähköpostilista tai facebook-ryhmä, ennen kuin he karkaavat omille teilleen. Ennen vastauksen antamista kannattaa palauttaa myös mieleen sudenkuoppa 3. Mieti ennen vastaustasi, kuinka hyvin pienryhmäsi on ryhmäytynyt. Ovatko kaikki olleet hyvin mukana, onko kaikilla kaveri, myös niillä hiljaisimmilla? Fysiologisten ja turvallisuuden tarpeiden jälkeen tärkeintä on yhteenkuuluvuuden tarpeet. Esittelemällä fuksille vertaistukiryhmiä (esim. ainejärjestöt), harrastusryhmiä ja muita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, parannat fuksin mahdollisuuksia samanhenkisten ihmisten ja mielekkään tekemisen löytymiseen. Toivottavasti näiden joukosta tai kautta löytyy myös se yhteisö, johon fuksi tuntee kuuluvansa. Ujoimmille fukseille kynnys tutustua vieraaseen ryhmään yksin saattaa kuitenkin olla liikaa. Näissä tapauksissa olisi hyvä, että pienryhmäsi pysyy koossa niin kauan, että hiljaisimmillakin on kavereita, jonka kanssa he uskaltavat lähteä esimerkiksi ainejärjestön ensimmäiseen illanviettoon. Voitte myös sopia, että menette tällaisiin tilaisuuksiin ryhmänä.

9 Voit onnitella itseäsi, jos nämä kolme alinta kerrosta ovat toteutuneet tutorointisi osalta. Tällöin olet todennäköisesti onnistunut antamaan fuksille hyvät valmiudet toimia yliopistoyhteisössä ja etsiä itse lisää tietoa. Yliopistossa on kuitenkin paljon asioita, jotka eivät mene aina ihan niin kuin pitäisi. Opintosuoritukset saattavat esimerkiksi joskus tulla myöhässä, mikä voi aiheuttaa ongelmia opintotuen saamisen kanssa. Opiskelijat eivät ole aina tietoisia oikeuksistaan, varsinkaan uudet opiskelijat. Tämän vuoksi fuksien kanssa olisi hyvä käydä jossakin vaiheessa läpi opiskelijan oikeudet ja ne tahot, jotka auttavat silloin, kun oikeuksille ja opiskelijalle ei anneta niille kuuluvaa arvoa. Varmaan suurin osa opiskelijoista kokee jossakin vaiheessa, että hänen opiskelunsa sujuisivat paremmin tai tehokkaammin tai miellyttävämmin, mikäli opetus tai opiskeluympäristö toimisivat eri tavalla. Jos ryhmäsi säilyy eheänä pitkälle syksyyn asti, voit kertoa heille vaikuttamisen mahdollisuuksista ja rohkaista aktiivisuuteen. Vaikuttamisen ei tarvitse tarkoittaa aina mitään suurta ja hirveästi aikaa vievää. Esimerkiksi ainejärjestölle jätetyllä ehdotuksella tai aloitteella voi jo saada muutosta aikaan. Ainejärjestöjen lisäksi JYYn valiokunnat ovat hyvä paikka muuttaa opiskeluympäristöä mieleisemmäksi, oli kyse sitten opetuksen kehittämisestä tai itselle mieluisien bileiden järjestämisestä. Myös äänestäminen on keino vaikuttaa ja saada muutosta aikaan.

10 TUTOROINNIN AIKATAULU 2011 Tutor-infot 9.2. ja Tutor-infoissa kerrotaan tutortoiminnasta ja -koulutuksista tutoriksi ryhtymistä harkitseville. Tutorleiri Leirillä tutustut tutoritovereihisi ja teistä muodostuu toisianne tukeva yhtenäinen joukko tutoreita. Leirin tarkoituksena on saada sinut ajattelemaan omaa rooliasi tutorina ja millaisia valmiuksia uudet opiskelijat sinulta odottavat. Pääset myös suunnittelemaan syksyn ensimmäisten viikkojen ohjelmaa yhdessä toisten tutorien kanssa. Kesätehtävä ja suunnittelua Kesän aikana tutoroinnin ja aikataulujen suunnittelu jatkuu. Kesätehtävä auttaa sinua muistamaan kaikki ennalta selvitystä vaativat asiat. Kesätehtävän tulisi olla valmis syksyn koulutuspäivään mennessä. Koulutuspäivä Fuksien saapumista edeltävänä lauantaina pidetään koulutuspäivä (Agora AgAud2), jonka yhteydessä kerrotaan viimeisin tieto ja käytännön ohjeet mm. YTHS:n, opiskelijapalveluiden ja muun tutoroinnin järjestämisestä ja katsotaan tutoreille kesälle annettua tehtävää. Tutorointi alkaa 1.9. Fuksit saapuvat yliopistolle 1.9. Viikonpäivä on torstai, joten ennen ensimmäistä viikonloppua pitäisi ehtiä käymään läpi tärkeimpiä asioita. Välitapaaminen Ennen välitapaamista olet ehtinyt toimimaan tutorina puolisentoista viikkoa. Välitapaamisessa saat mahdollisuuden keskustella tutorointikokemuksistasi ja kohtaamistasi ongelmista. Tapaamisen myötä sinulla on vielä mahdollisuus kehittää tutorointiasi ja esimerkiksi sopia yhteisistä tekemisistä muiden tutoreiden kanssa. Tarkoituksena on myös rentoutua tutoroinnin lomassa. Tutorointi jatkuu Muista, että tutorointi ei ole vain kahden ensimmäisen viikon mittainen pyrähdys, vaan se jatkuu pidemmälle loppusyksyyn asti. Palautetilaisuus JYY kerää tutoreilta palautetta tutoroinnin onnistumisesta ohjaustyön päätyttyä katsotaan taaksepäin syksyn tutortoimintaa. Tilaisuudessa keskustellaan saadusta palautteesta sekä koko projektin onnistumisesta. Näiden perusteella JYY pyrkii kehittämään tutorointia parempaan suuntaan. Palautetilaisuuden jälkeen voit hakea todistuksen pienryhmäohjaukseen osallistumisesta koposihteeriltä. tutor [tu:tor] uutta opiskelijaa tämän opinnoissa ohjaava vanhempi opiskelija. (Gummeruksen Uusi suomen kielen sanakirja)

11 Apua suunnitteluun ja ensimmäisiin tapaamisiin Tutoroinnin organisointi, suunnittelu ja valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Muutoksiin on silti osattava varautua, sillä moni käytännön seikka saattaa kantautua korviisi vasta viime tingassa tai sen jälkeen. Monet ennakko-odotukset saattavat myös muuttua sen jälkeen, kun tapaat ryhmäsi ensi kertaa. Omaa suunnitelmaa on syytä tarkistaa vielä ensimmäisten pienryhmätapaamisten jälkeen. Tapaamisen ohjelmasisältö riippuu tietysti merkittävästi siitä kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Jossakin yksikössä tapaamiselle saattaa olla mitoitettu 15 minuuttia, kun taas toisessa kaksi tuntia. Näin ollen mitään ehdotonta järjestystä asioiden läpikäymiselle ei voida ennalta sanella. Myös se missä jamassa fuksien asiat ovat vaikuttavat paljon siihen, kuinka paljon asioita ehdit käymään läpi. Mikäli kaikki ovat jo hakeneet esimerkiksi opintotukea, saaneet katon päänsä päälle ja tilanneet opiskelijakortin ja maksaneet jäsenmaksun ajoissa, ehdit varmasti käymään läpi enemmän asioita, kuin siinä tapauksessa, että näin ei ole. Voit myös muuten käyttää omaa harkintaasi asioiden läpikäymisjärjestyksessä. Ei ole oikeaa vastausta siihen, kannattaisiko esimerkiksi toisiin tutustuminen suorittaa saman tien vai sitten kun olet käynyt keskeisimmät sosiaaliasiat läpi. Seuraavaksi listattujen kahden tapaamisen asiasisältö olisi kuitenkin varsin tärkeää käydä läpi ensimmäisten päivien aikana. ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN Kerron nimeni, mitä olen opiskellut, toivotan tervetulleeksi ja kerron lyhyesti mikä tutor on = opiskelija, vertaistuki. Annan omat yhteystietosi kaikille ryhmäläisillesi, myös muiden oman aineen tutoreiden yhteystiedot Kerään itselleni kaikkien ryhmäläisteni puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Kysyn, saako yhteystiedot jakaa myös muille ryhmän jäsenille. Tiedustelen halukkuutta yhteiseen facebookryhmään, spostilistaan tai muuhun vastaavaan yhteydenpitotapaan Onko asunto? Jos ei ole, kerron tilapäismajoituksesta ja asuntoja välittävistä tahoista. Kysyn kuinka moni asuu Kortepohjassa Kortepohjalaisille kannattaa kertoa, että C-talon alakerrassa on kyläsihteerin toimisto, josta saa lainatavaroita. Saman talon pohjakerrokessa sijaitsee myös Kierukka, josta voi löytää ilmaiseksi käytettyjä tavaroita. Kortepohjassa toimii myös vapaa-ajan kerho KVAT. Kysyn kuinka moni asuu KOASilla KOASlaisille kannattaa mainita, että asukastoimikunta järjestää yleensä kaikenlaista toimintaa ja taloista löytyy vaihtelevasti mm. kerhohuoneita ja kuntosaleja. Varmistan, että kauempana olevat tietävät mistä saa bussikortteja. Jos ryhmässäni on heitä paljon, voin näyttää vielä vaikka Jyväskylän liikenteen sivuja. Kysyn onko tuet haettu tai toimentulopuoli muuten kunnossa?

12 Jos ei ole, muistutan, että jos haluaa syyskuulta tuet, pitää hakemus jättää viimeistään Mikäli tarve apuun, neuvon yliopiston opiskelijapalveluiden opintotukipisteeseen ja kerron, että hakemuksen voi tehdä myös KELAn sivujen kautta. Mikäli opiskelija ei ole jostakin syystä oikeutettu tukeen, tai hänellä on muita ongelmia toimentulonsa kanssa, neuvon JYYn sosiaalisihteerin luokse. Kysyn onko ilmoittautuminen hoidettu ja JYY:n jäsenmaksu maksettu? Jos ei ole, kerron, että eräpäivä on Kysyn onko opiskelijakortti tilattu. Kannattaa painottaa pienryhmällenne, että pelkkä yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuminen ei riitä opiskelijakortin saamiseen, vaan korttitilaus täytyy hoitaa erikseen osoitteessa Kerron missä ja milloin kortit jaetaan (eri käytäntöjä eri yksiköissä) ja mistä haetaan, jos ei korttia ole vielä tilattu tai siltä varalta, että kortti ei ole vielä saapunut. Lyyra-korttien valmistus ottaa oman aikansa ja mikäli korttia ei ole tilannut ajoissa, se ei välttämättä ole saatavilla vielä 2.9. jakotilaisuudessa. Hyvä todennäköisyys saada kortti tuossa tilaisuudessa on, jos (a) korttihakemus ja (b) ilmoittautuminen yliopistoon on tehty ajoissa ja huolellisesti sekä (c) ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu. Opiskelijakortin saamista odottavalla opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskelija-alennus opiskelijaruokaloissa opiskelutodistuksella, jonka saa Trakennukselta opiskelijapalveluista. Tutustutan fuksit toisiinsa. Pyydän kertomaan vaikka nimen, kotipaikkakunnan, harrastukset, miksi on tullut opiskelemaan. Tutustumisen voi tehdä myös jonkin leikin tai muun vastaavan avulla, tai laittaa fuksin tutustumaan pariin ja kertomaan tästä. Esittelen fukseille pienryhmän tapaamisaikataulua ja ensimmäisten viikkojen ohjelmaa (Kannattaa vinkata, että JYYn kalenterissa löytyy myös paljon vaihtoehtoista ohjelmaa) Kerron missä voi syödä. Voin näyttää vaikkapa sonaatin kotisivut, kertoa Ilokiven olemassaolosta ja viedä fuksit syömään myöhemmin mahdollisimman moneen opiskelijaravintolaan. TOINEN TAPAAMINEN Ajankohta mahdollisimman lähellä ensimmäistä. Esimerkiksi samana päivänä ruokatauon jälkeen Jos ei ensimmäisenä päivänä: niin kannattanee käydä THK-tunnusten ja sähköpostin käyttöä jo ensimmäisessä tapaamisessa niin maisterilinjojen opiskelijat ja toisella paikkakunnalla asuvat saattavat olla jo muilla mailla Maisterivaiheen opiskelijoita tutoroivien kannattaa miettiä tulisiko ensimmäisessä tapaamisessa käydä läpi myös järjestelmiä ja opiskelukäytänteitä Toisen tapaamisenkin voi aloittaa jonkunlaisella tutustumisella / nimien kertaamisella.

13 Elämäntilanteen muutokset: uuteen ympäristöön sopeutuminen, odotukset, paineet jne. Kerron vielä tutorin roolista, ja lyhyesti Hyviksestä, YTHS:stä (info myöhemmin) ja ainejärjestöistä. Mainitsen myös Nyytin ja opiskelijapastorin. Kerron sähköisestä terveyskyselystä (Sätky) ja muistutan fukseja vastaamaan siihen, kun se tulee sähköpostiin. Kerron, että jos jollakin on lukihäiriö tai muu oppimista vaikeuttava este, niin voi jäädä juttelemaan sinun kanssasi tapaamisen jälkeen (ja neuvot tapaamisen jälkeen eteen päin). Onko ryhmässä Jyväskylässä asuneita? Voisiko näitä käyttää apuna kaupunkiin tutustumisessa? (tällöin myös Jyväskylässä asuneet voi saada paremmin mukaan kierrokselle ja ryhmä pysyy paremmin koossa). Jos jokin ensimmäisellä kerralla epäselväksi jäänyt asia on selvinnyt, kerron mikä on asian laita Kerron yliopiston toimitaan liittyvistä asioista Mitä ovat tunnit & luennot, demot/harjoitukset, ohjaukset, harjoitustyöt, labrat Mitä ovat kokeet & tentit (alkamisajankohta, yleiset tenttipäivät, henkkarit tai opiskelijakortti mukaan etc.) Mitä ovat luentomonisteet ja kirjat, mistä niitä saa? Läsnäolopakko? Akateeminen vapaus?...mutta myös vastuu omasta oppimisesta! Opintopiste = 27 tuntia hommia. Opintojen ohje-etenemisvauhti 5,5op (vähimmäisvauhti 5op) Kun on kipeä, ei yleensä tarvitse ilmoittaa (tentti-ilmoittautuminen pitää kuitenkin muistaa perua) Jos pidempi poissaolo, opiskelijalla oikeus sairaslomaan. Toimivatko kaikkien THK-tunnukset? Jos eivät, voi katsoa parin koneelta seuraavat jutut Näytän myöhemmin missä sijaitsee lähin THK:n palvelupiste Näytän miten kirjaudutaan sähköpostiin Jos yksikössäni on oleellisia sähköpostilistoja, joille tulee kuulua, kerron niistä Näytän miten Korppi toimii Kerron, ketkä laitoksellani vastaavat opintojen ohjauksesta (ja näytän myöhemmin mistä löytyvät) Jos yksikössäsi on kursseja, joille kaikkien uusien opiskelijoiden tulee osallistua, voimme ilmoittautua niille. Jätän kuitenkin opintojen ohjaamisen muille ja muistan olla välittämättä liiaksi omia asenteitani ja mielipiteitäni Tutustutaan Korpin kalenterin käyttöön, jotta päällekäisiä kursseja/tunteja tulee mahdollisimman vähän (Luennot ja tunnit yleensä kertaluontoisia, mutta useampia vaihtoehtoisia demo/harjoitus ja ohjausaikoja saattaa löytyä) Voin näyttää lisäksi vielä opiskelujen kannalta tärkeitä verkkosivuja mm. vaikka jyu.fi, (ja oman tiedekunnan laitoksen sivut & mistä löytyy opinto-opasta ym.) jyu.fi/isa, jyy.fi, sonaatti.fi

14 Omaan yksikköön tutustuminen Mistä löytyvät: keskeiset luentosalit, luokat ja muut opiskelutilat tiedekunnan kanslia, opintoasiainpäällikkö, amaunenssi, opinnonohjaajien ja hyviksen huoneet lähin monitoimilaite/tulostin lähin THK:n palvelupiste ainejärjestö(t) ENSIMMÄINEN VIIKKO Ensimmäisellä viikolla tapahtuu muutenkin paljon asioita. Vuonna 2011 lähes kaikki fuksit saapuvat torstaina 1.9. Uusien opiskelijoiden nimenhuudot / vastaanottotilaisuudet alkavat tostaina seuraavasti (tiedekunta, ajankohta ja paikka): Humanistinen tiedekunta (HTK) klo 12:00, C 1 Kauppakorkeakoulu (JKK) klo 10:15, MaA 103 Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK) klo 12:00, M 103 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta (LTK) klo 10:00, Agora Aud 1 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (YTK) klo 10:15, MaA 102 Informaatioteknologian tiedekunta (ITK) Tietojenkäsittelytieteiden laitos klo 12:15, Agora Aud 2 Tietotekniikan laitos klo 10:15, Agora Aud 2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK) Bio- ja ympäristötieteet klo 9:15, YAA 303 Fysiikka klo 10:15, FYS 1 Kemia klo 9:15, KEM 4 Matematiikka ja tilastotiede klo 10:15, MaD 259 Perjantaina klo 9.00 alkaen JYYn järjestömessut päärakennuksella, joiden yhteydessä opiskelijakorttien jako ja JYY-info tiedekunnittain porrastetusti: klo 9:00-10:00 JYY-info: HTK, ITK, MLTK klo 10:00-11:00 Opiskelijakorttien jako: ITK, MLTK klo 11:00-12:00 Opiskelijakorttien jako: HTK klo 12:00-13:00 JYY-info: JKK, KTK, LTK, YTK klo 13:00-14:00 Opiskelijakorttien jako: LTK, YTK klo 14:00-15:00 Opiskelijakorttien jako: JKK, KTK Perjantaina järjestetään myös tietoiskut kirjaston, tietohallintokeskuksen, YTHS:n ja yliopistoliikunnan palveluista Agoran Auditorio 1:ssä seuraavasti: klo : LTK, YTK klo : JKK, KTK klo : ITK, MLTK (ei fysiikka) klo : HTK

15 Lauantai ja sunnuntai tulevat siis vastaan varsin nopeasti. Kannattaa selvittää, onko Jyväskylään jäävillä fukseilla halua tehdä viikonlopun aikana jotakin yhdessä. Ensimmäinen viikonloppu (mahdollisesti ilman internettiä) uudessa kaupungissa voi olla muuten pitkä ja yksinäinen. Vaikka et pääsisi itse paikalle, ryhmiä voi kannattaa yhdistää muiden aineesi tutorien kanssa tai selvittää järjestääkö ainejärjestö ohjelmaa viikonlopun aikana. Myös ryhmän yhteisellä spostilistalla, facebookryhmällä tai muulla yhteydenpitotavalla tekemisestä pystyy sopimaan, vaikka et olisikaan maisemissa. Muista, että voit halutessasi kysyä mitä tahansa tutorointiin liittyvää myös anonyymisti sivustolta löytyvältä Ubertutorilta.

16 Ensimmäisen viikon aikana olisi hyvä tehdä fukseille kampusta tutuksi jo muutenkin, kuin oman yksikön osalta. Voit näyttää ryhmällesi jonkin verran paikkoja esimerkiksi opiskelijakorttienhakureissulla ja sen yhteydessä, kun viet ryhmääsi syömään eri opiskelijaravintoloihin. Fuksin olisi hyvä tietää mistä löytyvät: T-rakennus ja sen opiskelijapalvelut Ilokivi ja jäsenpalvelusihteerin huone Kirjastot Luentomonisteita myyvät Kirjavitriini ja Ylistön kirjasto Lähin THK:n palvelupiste (tämä on tärkeä tieto heti alkuun niille, joilla ei ole vielä THK-tunnuksia) Yliopistoliikunta Ei varmasti haittaa, mikäli reittisi varrelle osuu myös esim. 24h tietokoneluokka etenttitila Erilaisia opiskelu- ja ryhmätyötiloja Jyväskylän kaupunkia on myös hyvä tehdä tutuksi ja näyttää esim. YTHS KELA Sosiaalitoimi KOASin toimisto Kirjasto Luentomonisteita myyvä Kampus Kirja (ja samassa yhteydessä toimiva Kampus Data) Kompassi Kauppakatu Kirkkopuisto Harju Matkakeskus Vapaudenkatu (bussipysäkit) Kauppatori (bussipysäkit ja bussikorttien myyntipiste) Ja siinä sivussa vaikka Jokin opiskelutarvikkeita myyvä liike Jokin polkupyöriä myyvä/korjaava liike Muita mukavia paikkoja

17 Tistaina järjestetään myös klo rehtorin iltavastaanotto ja Semmareiden konsertti uusille opiskelijoille yliopiston juhlasalissa C1, C2. Yliopiston lukuvuoden avajaiset pidetään ke klo 13 juhlasalissa C1, C2. JYYn avajaisbileet järjestetään torstaina 8.9. Ilokivessä. Ennakkolippuja saatavilla muun muassa järjestömessuilta ja pienryhmien ylioppilastalon kierroksilta. Kirjasto järjestää tunnin mittaisia perehdyttämiskoulutuksia uusille opiskelijoille ma 5.9. pe 9.9. Atk-infoja järjestetään viikoilla 36 ja 37 alkaen 5.9. aikavälillä 8-16 joka päivä kahden tunnin välein. Infoissa käydään läpi käyttäjätunnusasioita, sähköposti (ISA-posti/google), yleisimmät sovellukset (Korppi, Optima, jne.) sekä muita perustoimintoja. Kannattaa varmasti hyödyntää, jos sähköpostiuudistus pelottaa. JYYn esittelyihin, eli nopeille ylioppilastalokierroksille, voi varata ajan koposihteeri Sami Tuorilta. Kierrokset alkavat 5.9. ja jatkuvat seuraavan viikon loppuun saakka (lukuunottamatta ke 7.9. ja pe 9.9. kierroksia ei järjestetä) Kun fuksi ja tutor selviävät tästä rumbasta ja mahdollisesti vielä monista muista tapahtumista, alkaa kiireisin ja hektisin vaihe olla pikkuhiljaa ohi. Muista vetää henkeä myös tämän kaiken keskellä. Muista kuitenkin, että järjestetään Ilokivellä tutoreiden välitapaaminen. Jyväskylän ylioppilasteatterin dramakoulutus on ollut vuodesta toiseen leirin pidetyimpiä koulutusosioita. Vuonna 2010 JYT-koulutuksen tekaistua vanhempaa tutor-hahmoa kiinnosti enemmän fuksityttöjen vikettely kuin tarvittavien tietojen opettelu sekä pienryhmätapaamisien suunnittelu ja toteutus. Tutorkoulutettavat saivat mahdollisuuden kysellä hahmolta eri asioita, ja joku tiedusteli tämän tutorointifilosofiaa. Näyttelijä improvisio mahtavasti, ja kertoi ilmeenkään värähtämättä sen olevan Know your shit and enjoy!

18 Mitä tehdä / käydä läpi tämän jälkeen Kun välitapaaminen ja pari ensimmäistä viikkoa ovat takana, pyramidin kaksi alinta kerrosta on luultavasti/toivottavasti käyty läpi aika huolella. Tapaamisia kannattaa kuitenkin jatkaa, jotta ujoimmillekin syntyisi yhteenkuuluvuudentunne johonkin ryhmään kuulumisesta. Kaikkien tapaamisten ei tarvitse välttämättä edes sisältää mitään painavaa asiaa. Tässä kuitenkin muutamia juttuja, joita voi esitellä tai käydä läpi vaikka keskustelun muodossa. Niiden läpikäynnin tarpeellisuus riippuu paljon siitä, oletko käyttänyt fuksisi kaikissa infoissa/kierroksilla ja siitä kuinka hyvin opintojen alun ohjaus on hoidettu yksikössäsi. Peruskäsitteet: mm. tutkintorakenne (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot, kielija viestintäopinnot, mahdolliset pakolliset sivuaineet ym.) ja minimilaajuus Mistä löytyy tietoa sivuaineista (vapaat sivuaineet ym.) https://www.jyu.fi/hallintokeskus/opiskelijoille/oppaat/sivuaineopas Kansainvälistyminen, vaihtoonlähtömahdollisuudet jne. Sähköiset oppimisympäristöt (Optima, Moodle, Moniviestin, Koppa jne.) etenttitila etc. Mikä on liikuntaluotsi, mitä harrastusmahdollisuuksia löytyy (laidasta laitaan) mm. 1. Harrastejärjestöt, kulttuurijärjestöt, osakunnat 2. Liikuntamahdollisuudet: yliopistoliikunta, seurat, kaupungin liikuntapaikat, kuntosalit jne. 3. Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt 4. Seurakuntien opiskelijatoiminta 5. Kansalaisopisto (huom! Kieliopinnot! Yliopiston rakenne (Keskushallinto, tiedekunnat, laitokset, erillislaitokset Opiskelijoilla on edustus hallintoelimissä, sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa oman laitoksen, tiedekunnan tai koko yliopiston asioihin. HALLOPED) Mitä oikeuksia opiskelijalla on? (löytyy fuksien kalenterista) Kenelle valittaa, jos niitä poljetaan? JYYn toiminta ja tarjonta (jyy.fi) Voit myös pitää jokaisen fuksisi kanssa henkilökohtaisen tapaamisen, jossa voit kahden kesken kysellä häneltä, miten elämä ja opiskelut ovat lähteneet liikkeelle ja onko jotain, mitä hän kaipaisi. Fuksien toiveiden pohjalta on hyvä järjestää kaikenlaista mielekästä tekemistä tapaamisten varsinaiseksi sisällöksi tai niiden yhteyteen. Piknikit, kävelyretket, rennot joukkuepelit, lauta- ja korttipelit, tai kohtuullisen matkan päähän suuntautuvat retket (esimerkiksi visiitti Harjun torniin, Kortepohjan yokylään, Kuokkalaan, Kirjastoon, johonkin museoon, matsiin tai melkeinpä mihinkä vain) voivat olla hyviä ideoita. Liikuntaa sisältävien tapaamiskertojen suunnittelussa voi olla halutessaan yhteydessä liikuntaluotseihin. Viimeisessä tapaamisessa on hyvä muistuttaa, että kesätöitä on hyvä alkaa hakea jo heti alkuvuodesta, ja kertoa miten opintotukea ja toimeentuloa voi hakea kesäksi. Päätöstilaisuudessa voitte lisäksi tunnelmoida kulunutta syksyä ja katsella vaikkapa valokuvia matkan varrelta. Sähköpostilistan ja/tai sosiaalisen median lisäksi hyviä aputyökaluja ovat mm. sumpli.com, doodle.com ja nimenhuuto.com jotka saattavat helpottaa parhaan tapaamisajankohdan löytymistä.

19 Palautteen kerääminen ja raportointi Palautteen kerääminen antaa teille mahdollisuuden arvioida ja kehittää omaa toimintaanne pienryhmän vetäjänä. Se kannattaa tehdä ennemmin viimeistä tapaamistanne. Jos palautteesta käy ilmi, että jokin asia on jäänyt epäselväksi, voit kertoa/käydä läpi sitä vielä viimeisessä tapaamisessa. Palautteen kerääminen onnistuu esim. sähköpostin, Korpin tai surveymonkey.com -sivuston avulla. Toki on myös mahdollista, että keräät sen paperille päätöstapaamisen yhteydessä. Voit (halutessasi poistaa palautteesta nimet ja) liittää sen osaksi loppuraporttiasi. Raporttia kannattaa kirjoittaa samaan tahtiin kun tutorointiprosessi etenee. Jos aloitat kirjoittamisen vasta syksyn lopulla, joudut luultavasti pähkäilemään mitä teitte milloinkin, ja tutkimaan sähköpostisi arkistoja. Säästä siis työmäärää ja itseäsi ja aloita kirjoittaminen ajoissa, kun asiat ovat tuoreessa muistissa. Saadaksesi tutoroinnista opintosuorituksen tulee sinun laatia raportti ja lähettää se marraskuussa tiedekuntaasi. Tutorraportti on 2-3 sivuinen vapaamuotoinen selvitys koko tutorointiprosessista. Raportissa voi vapaassa järjestyksessä käydä läpi muun muassa seuraavia asioita: Osallistuitko tutorkoulutukseen ja millaisena sen koit? Miten suunnittelit tutorointia? Miten pienryhmänohjaus sujui? Mitä opit tutoroinnista ja mitä hyötyä siitä sait? Mitä ongelmia tutoroinnissa tuli eteen ja miten ratkaisit niitä? Miten kehittäisit tutorkoulutusta ja itse tutorointia? Tutorraportteja käytetään hyödyksi tutoroinnin kehittämiseen laitoksilla ja ylioppilaskunnassa. Lisäksi toiminnan läpikäyminen on teidän itsenne ja oppimisenne kannalta hyödyllistä reflektointia. Raportti palautetaan marraskuussa tiedekunnan opintoasiainpäällikölle. Tutoroinnista saatavien opintopisteiden edellytyksenä on siis a) tutorkoulutukseen osallistuminen b) pienryhmäohjaus ja c) raportin laatiminen Opintopisteitä ei saa, jos ei osallistunut tutorleirille, tai korvannut leiriä ylimääräisellä tehtävällä. JYYn koposihteeri toimittaa opintoasianpäälliköille listan velvoitteet täyttäneistä henkilöistä. Tutor (Lat. tutor, guardian, tueri, to watch over, protect), properly a legal term, borrowed from Roman law, for a guardian of an infant. Apart from this usage, which survives particularly in Scots law, the word is chiefly current in an educational sense of a teacher or instructor. It is thus specifically applied to a fellow of a college at a university with particular functions, connected especially with the supervision of the undergraduate members of the college. These functions differ in various universities. (The Encyclopedia Britannica: The 1911 Edition)

20 Lopussa kiitos seisoo? Kun tutorointi on loppusyksystä ohi, olet toivottavasti saanut paljon uusia kavereita tai jopa ystäviä fukseista ja kanssatutoreistasi. Tietämyksesi yliopistosta, opiskelusta ja ylioppilaskunnasta on toivottavasti kasvanut ja olet ehkä oppinut muutenkin uusia asioita mm. ryhmän ohjaamisesta ja itsestäsi. Tutoroinnista saa myös rahapalkkion. Tutorille maksettava palkkio on 11 euroa tunnilta ja korvattavien tuntien maksimimäärä on 15 tuntia, eli maksimipalkkio on 165 euroa. Palkkiota pitää hakea palkkionmaksulomakkeella, joka palautetaan omalle laitokselle 30. marraskuuta mennessä. Jos laitoksia ei ole, palautetaan lomake tiedekunnan kansliaan. Eli vielä kertauksena: Opintopisteiden edellytyksenä oleva tutorin loppuraportti palautetaan TIEDEKUNTAAN opintoasiainpäällikölle ja rahapalkkion edellytyksenä oleva palkkionmaksulomake LAITOKSELLE. (Tai tiedekuntaan, jos ei ole laitoksia.) Nämä voi vaikka palauttaa yhtä aikaa, etteivät unohdu. Tutorointi 2012 JYY kehittää tutorkoulutustaan tutoreilta, fukseilta ja henkilökunnalta saamansa palautteen perusteella. Hyvän koulutuksen lisäksi tarvitaan motivoituneita tutoreita. Voit auttaa tässä: hakeutumalla itse uudelleen tutoriksi, jos motivaatiota riittää rohkaisemalla omia fuksejasi harkitsemaan tutoriksi ryhtymistä (kerro kevään tutorinfoista) ja ilmaisemalla halukkuutesi ryhtyä seniortutoriksi Tuutori vai tutori? Varsinkin yliopistomaailmasta on tullut tutuksi latinan sana tutor. Sana tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Sanan ääntämys ja kirjoitustapa ovat horjuneet: epäselvyyttä on ollut siitä, kuinka monta u:ta äännetään ja kirjoitetaan. Latinassa tutor ääntyy pitkä-u:llisena [tuutor], samoin englannissa ja ruotsissa. Näin ollen sanan ääntöasuksi on suomessakin suositettu pitkää u:ta, ja on luontevaa kirjoittaakin sana sen mukaisesti, siis tuutori ja tuutoroida, tuutorointi. Niiden rinnalla on mahdollinen myös latinan sana tutor ja siitä muodostettu verbi tutoroida mutta nämäkin pitäisi ääntää latinan mukaisesti pitkävokaalisina [tuutor], [tuutoroida]. JYYssä on vakiintunut Kimmon koulutusta lukuunottamatta muoto tutor. Myös ilmaisuja opiskelijatutor ja pienryhmäohjaaja sovelletaan silloin tällöin.

kylän yliopiston ylioppilas y J JYY

kylän yliopiston ylioppilas y J JYY Tutoropas Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Tervetuloa tutoriksi...3 2. Opiskelijatutorit Jyväskylän yliopistossa...4 3. Mikä tutor?...6 4. Toinen tieto on toista tärkeämpää,

Lisätiedot

Tutorin tehtävälista: Sosiaali- ja opinto-asiat. Tutorleiri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Tutorin tehtävälista: Sosiaali- ja opinto-asiat. Tutorleiri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tutorin tehtävälista: Sosiaali- ja opinto-asiat Tutorleiri Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tutorin tulee tietää kaikesta kaikki! Tutor on kaikkitietävä Tämä ei onneksi ole totta. Tutorin tulee sen

Lisätiedot

Opiskelijatutoreiden välitapaaminen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Tiistaina 11.9.2012 Ylioppilastalo Ilokivi

Opiskelijatutoreiden välitapaaminen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Tiistaina 11.9.2012 Ylioppilastalo Ilokivi Opiskelijatutoreiden välitapaaminen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Tiistaina 11.9.2012 Ylioppilastalo Ilokivi Välitapaamisen tavoitteet Vertaistuen tarjoaminen tutoreiden kesken Kokemusten

Lisätiedot

Vinkkejä, välineitä ja aikatauluja tutorointiin

Vinkkejä, välineitä ja aikatauluja tutorointiin Vinkkejä, välineitä ja aikatauluja tutorointiin Tutoreiden koulutuspäivä 1.9.2012 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) Syksyn aikataulu 1/4 3.9. Nimenhuudot Humanistinen tiedekunta, klo 12.00, C

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO?

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO? JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO? Sosiaalisihteeri Karoliina Vainikainen Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Fatim Diarra Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Sanni Saarimäki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012

Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto ja säännöt (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 8.2.2012 Yliopiston hallinto Yliopiston ylin johto Monijäsenisiä hallintoelimiä Päättäviä toimielimiä

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN

TUKIAIKA OPINTOJEN ALOITTAMISEN MUKAAN 1 OPINTOTUKI-INFO 2015 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011. 299/2011 Valtioneuvoston asetus. opintotukiasetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2011 299/2011 Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014

Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Kopokoulutus (ja muuta mukavaa) Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1.2.2014 Tervetuloa koulutuspolitiikan ihmeellisille vesille! Sisältö Osa I Verkko, johon olet takertunut Osa II Kopon

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 14.2.2012

JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 14.2.2012 JYYn ainejärjestökoulutus: SOPO 14.2.2012 Sosiaalisihteeri Hannu Järvistö Hallituksen sosiaalipoliittiset vastaavat Elvi Juvonen ja Tuomo Siivinen Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Amélie Martikainen Jyväskylän

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO 2014

OPINTOTUKI-INFO 2014 1 OPINTOTUKI-INFO 2014 SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOTUEN KAKSIPORTAISUUS tukiaika, kaksiportainen myöntäminen OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAHYVITYS OPINTOTUEN

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2015

PALUUORIENTAATIO 2015 1 PALUUORIENTAATIO 2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAVÄHENNYSOIKEUS

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea

Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Yliopiston hallinto, säännöt ja muuta kopon arkea Koposektorikoulutus Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Järjestöseminaari 2.2.2013 Jenna Anttonen, Antti Seppänen & Maria Rytkönen Sisältö Osa I Verkko,

Lisätiedot

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi

www.tyy.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto 16.2.2015 Sami-Petteri Seppä tyy-sopo@utu.fi Minttu Naarminen tyy-soposihteeri@utu.fi Koponeuvosto Mikä ihmeen kaksiportainen opintotuki Miten vaikuttaa opintojen rakenteisiin Mitä TYY tekee

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Annu Komulainen Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka & kuntapolitiikka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Elina Lahtiola Sosiaalivalikunnan pj. 2015 Koulutuksen

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä

Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä Rehtorin suositus 1 (4) Tiedekunnat Erillislaitokset Turun yliopiston ylioppilaskunta Suositus vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevista erityisjärjestelyistä Yleistä Erityisjärjestelyt

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 Hallitusvastaava Silja Silvasti silja.silvasti@hallitus.jyy.fi Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja Simo Korpela simo.m.korpela@student.jyu.fi Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

luokkaan B114 jako. Nimenhuuto. Vertaistutorit

luokkaan B114 jako. Nimenhuuto. Vertaistutorit ORIENTAATIOVIIKON OHJELMA TIKO /2012 ZZPP0300 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op, 81 tuntia) orientaatioviikon osuus 27-30.8.2012 Opettajatutoreina: Timo Bister ja Tommi Tuikka Vertaistutoreina: Jussi

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Ainejärjestöt opiskelijoiden edunvalvojina: - Ensisijaisesti oma yksikkö, yhteistyössä

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot