Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. x x x - x x x x x x x x x x x x - x x x x x x"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla = läsnä - = poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pelkonen Esko, pj Ihanti Mikko 1. vpj. Urpilainen Leo 2. vpj. Tuikkanen Olavi 3. vpj. Hakkarainen Anitta Kinnunen Kalevi Kinnunen Marko Kinnunen Rauno Laitala Sampo Laulumaa Jonna Pekkarinen Tapio Piispanen Virpi Rekonen Arja Salonpää Pauli Toikkanen Manu Toikkanen Markku Urpilainen Kari-Pekka Pekka Kanervio Marja Lehtonen Ossi Kinnunen Kirsi Alonen-Kinnunen Pirkko Leppänen Petri Syrjä Sinikka Linnakallio Käsitellyt asiat :t :00 Kinnunen Joonas Kröger Lasse Hämäläinen Aulis Koivukoski Marjatta Kinnunen Raimo Villman Ari Kuivaniemi Tiina Harjula Elina Pasanen Tapani Tenhunen Aulis Niemi Jari Rouvinen Marketta Tainio Elma Virtala Harri kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari, sosiaalijohtaja henkilöstön edustaja rakennustarkastaja maaseutusihteeri Urpilainen Anita Häkkinen Kirsti Ripatti Anneli Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi - - Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pauli Salonpää ja Manu Toikkanen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Salonpää ja Manu Toikkanen Tarkastus toimitetaan kokouksen jälkeen Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Esko Pelkonen Tarkastusaika Kinnula Marja Lehtonen Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pauli Salonpää Manu Toikkanen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Allekirjoitus kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Asialista 22 KUNNANHALLITUKSEN TULOSYKSIKÖN SISÄISET SIIRROT KANNUSTINRAHAN OSITTAINEN KÄYTTÄMINEN TYÖLLISTÄMISTÄ EDIS- TÄVÄÄN VÄLIKÄSI -HANKEESEEN VUONNA 2014 MYÖNNETTYJEN ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISRAHASTON LAINOJEN TOTEAMINEN TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALLE PÄIVÄKODIN RAKENTAMISPÄÄTÖS MUUT ASIAT... 86

3 Kunnanvaltuusto Nro 3/ KUNNANHALLITUKSEN TULOSYKSIKÖN SISÄISET SIIRROT Kunnanhallitus , 60 Alla esitetyt tulosalueen sisäiset siirrot on tehty saman kustannuspaikkaryhmän sisällä. Kunnanhallituksen oma talousarvion täytäntöönpanoohje sanoo, että kate ylitykselle etsitään ensisijaisesti sisäisesti tulosyksikön kesken. Lisäksi talousarviomuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuonna välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Kunnanhallitus Selite Kunnanhallitus Budjetti Toteuma Ylitys/alitus Siirto Tulos (Henkilöstökulut) , , ,00 (Vuokrat) -500, , ,00 Yli/alijäämä , , , , ,00 Siirto Hallintopalveluista ja Talouspalveluista Työllistämistoimet (Toimintatuotot) , , ,00 (Toimintakulut)* , , ,00 *(Palveluiden ostot) , , ,00 Yli/alijäämä , , , , , Hallintopalvelut siirto Kunnanhallitus Yli/alijäämä , , , , , Talouspalvelut siirto Kunnanhallitus Yli/alijäämä , , , , ,00 siirto Työllistämistoimiin , ,00 Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) se hyväksyy määrärahan siirrot (kunnanhallituksen kustannuspaikkayksikön sisällä tapahtuva omaehtoinen kattaminen) 2) määrärahan siirrot kohdennetaan viranhaltijatyönä kokoamalla siirrettävä summa eri tileiltä Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. OTE hallintokunnille Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

4 Kunnanvaltuusto Nro 3/ ) se hyväksyy määrärahan siirrot (kunnanhallituksen kustannuspaikkayksikön sisällä tapahtuva omaehtoinen kattaminen) 2) määrärahan siirrot kohdennetaan viranhaltijatyönä kokoamalla siirrettävä summa eri tileiltä Päätös: Puheenjohtaja esitti, että asia merkitään valtuustolle tiedoksi. Kunnanvaltuusto merkitsi asian yksimielisesti tiedoksi. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: OTE hallintokunnille Valitusosoitus

5 Kunnanvaltuusto Nro 3/ KANNUSTINRAHAN OSITTAINEN KÄYTTÄMINEN TYÖLLISTÄMISTÄ EDIS- TÄVÄÄN VÄLIKÄSI -HANKEESEEN Kunnanhallitus Liite 12, Välikäsi-hankesuunnitelma Liite 13, Välikäsi kuntarahoituslaskelma Kunnanvaltuuston hyväksymän työllistämisstrategian mukaan kunta maksaa kannustinrahaa työttömien työllistäjätahoille. Kannustinrahan maksamiseen on varauduttu määrärahalla työllistämistoimien kustannuspaikassa. Kannustinrahaa on maksettu Viitaseudun Kumppanuus ry:lle vuonna 2014 yhteensä ,79 Uusi työllistämislaki vaikuttaa kannustinrahan käyttöön sen tarvetta pienentäen. Viitaseudun kumppanuus on ehdottanut, että se lähtisi mukaan Välikäsi -hankkeeseen. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisua heikossa työmarkkina-asemassa olevien (pitkään työttömänä olleet) ja nuorten (pudokkaat ja koulutetut) työnhakijoiden työllistymisen haasteisiin. Hankekokonaisuuden (Välikäsi + osahankkeet) tavoitteena on, että kehittämistyön myötä työnhakijat saavat oikea-aikaista ohjausta, tukea ja valmennusta yksilöllisesti rakennettua polkuja pitkin kohti työelämää. Yksilöllisillä ohjaus- ja valmennusratkaisuilla huomioidaan työllistymiseen vaikuttavat esteet ja pyritään poistamaan niitä sekä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia, työllistymisaloja ja koulutusuria työnantajien tarpeet huomioiden. Tämä vaatii myös tiivistä yhteistyötä yritysten/työnantajien kanssa, joille tarjotaan valmennettua, motivoitunutta ja täsmäkoulutettua työvoimaa sekä riittävästi tietoa työttömien työllistämiseen saatavilla olevista tukimuodoista. Pihtipudas on lähtemässä hankkeeseen mukaan käyttäen kuntaosuutena kannustinrahaa. Kinnulan kuntaa on pyydetty mukaan hankkeeseen, johon osallistumisesta tulee tehdä erillinen päätös valtuustossa. Jos kunta päättää osallistus hankkeeseen, jäljelle jäävän rahan osalta kannustinrahan myöntää hakemuksen perusteella kunnansihteeri/kunnanjohtaja päätösehdotuksessa 74 kirjattuina olevien periaatteiden mukaisesti. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2015 varatun kannustinrahan osittaista käyttämistä Välikäsi -hankkeeseen. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuodelle 2015 varatusta kannustinrahasta euroa käytetään Välikäsi-hankkeeseen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

6 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanvaltuusto Kunnanhallituksen päätösehdotus: Päätös: OTE Viitaseudun kumppanuus / Välikäsi -hanke Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 1, Välikäsi-hankesuunnitelma Liite 2, Välikäsi kuntarahoituslaskelma Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuodelle 2015 varatusta kannustinrahasta euroa käytetään Välikäsi-hankkeeseen. Rauno Kinnunen esitti, että Kinnulan kunta ei lähde mukaan välikäsihankkeeseen. Rauno Kinnusen esitystä ei kannatettu, joten se kannattamattomana Raukesi. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: OTE Viitaseudun kumppanuus / Välikäsi -hanke Valitusosoitus

7 Kunnanvaltuusto Nro 3/ VUONNA 2014 MYÖNNETTYJEN ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISRAHAS- TON LAINOJEN TOTEAMINEN Elinkeinolautakunta Maaseutusihteerin päätösehdotus Päätös Toimenpiteet Kunnanhallitus Elinkeinolautakunta käsitteli vuonna 2014 kolme lainahakemusta ja teki niihin myönteisen päätöksen. Liite 1. Elinkeinolautakunta päättää, että yhteenveto vuoden 2014 myönnetyistä lainoista viedään kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi Elinkeinolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. kunnanhallitus, kunnanvaltuusto Liite 16, Elinkeinoelämän kehittämisrahaston lainat 2014 Elinkeinolautakunta käsitteli vuonna 2014 kolme lainahakemusta ja teki niihin myönteisen päätöksen. Tiedot lainapäätöksistä ja annetuista lainoista ovat liitteessä 9. Myönnetyt lainat tulevat tiedoksi kunnanhallitukselle saatettavaksi tiedoksi valtuustolle. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus 1) merkitsee tiedoksi elinkeinoelämän kehittämisrahastosta myönnetyt lainat 2) saattaa elinkeinoelämän kehittämisrahastosta myönnetyt lainat tiedoksi kunnanvaltuustolle. Päätös Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kunnanvaltuusto , 24 Kunnanhallituksen päätösehdotus: Päätös: Liite 3, Elinkeinoelämän kehittämisrahaston lainat 2014 Kunnanhallitus 1) merkitsee tiedoksi elinkeinoelämän kehittämisrahastosta myönnetyt lainat 2) saattaa elinkeinoelämän kehittämisrahastosta myönnetyt lainat tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

8 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Valitusosoitus

9 Kunnanvaltuusto Nro 3/ TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALLE Kunnanhallitus , 131 Liite 15, Talouden seurantaraportti 2/2015 Kunnanhallitukselle esitetään talouden seurantaraportti ajalle Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalle Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalle ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kunnanvaltuusto : Kunnanhallituksen päätösehdotus: Liite 4, Talouden seurantaraportti 2/2015 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalle ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi. Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi talouden seurantaraportin ajalle tiedokseen. Toimenpiteet: Muutoksen haku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

10 Kunnanvaltuusto Nro 3/ PÄIVÄKODIN RAKENTAMISPÄÄTÖS Tekninen lautakunta , 16 Liite 1. Tilatyöryhmän muistiot Liite 2. Hankesuunnitelma Liite 3. Asemapiirros luonnos Kinnulan kunnan sivistystoimen rakenteellisen suunnittelun yhteydessä on tullut esille tarve tarkastella kokonaisvaltaisesti sivistystoimen toimintojen tilaratkaisuja mm. päivähoidon osalta. Nykyisin käytössä olevat ryhmäperhepäivähoidon tilat on sijoitettu useampaan yksikköön ja ovat siten toiminnallisesti heikosti soveltuvia. Länsi-Suomen aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota päivähoidon tilakysymykseen ja on tarkastuskäynneillä antanut päivähoidon tilakysymyksistä toimintaohjeen, johon kunnan tuli vastata mennessä. Tilakysymysten ratkaisu edellytti kunnan eri hallintokuntien yhteistoimintaa- ja suunnittelua jota valmistelemaan ryhtyi tilatyöryhmä. Työryhmä kokoontui viisi kertaa kevään 2014 aikana ja kartoitti kaikki mahdolliset vapaat tilaratkaisut, nykyisten tilojen saneeraus/laajennus- vaihtoehdot sekä vuokratilojen hankkimiset. Tilatyöryhmän loppumuistiossa on kirjattu eri tilavaihtoehtojen tarkastelua. Valmistelussa esiin tulleiden asioiden pohjalta työryhmä päätti esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle toimenpide-ehdotuksen liittyen aluehallintoviraston tarkastuskertomukseen, että Kinnulan kunta aloittaa suunnittelun uudesta päiväkotikiinteistöstä tila-työryhmän tekemän valmistelun pohjalta. Päiväkodille on osoittaa kunnan omistama rakennuspaikka lähellä lähiliikuntapaikkaa jossa on kunnallistekniikka valmiina. Toiminnallinen kokonaisuus huomioiden koulukeskus, Kotipiha sekä liikenneyhteydet mahdollistavat hyvät mahdollisuudet yhteistoiminnalle ja käytölle. Sivistyslautakunta käsitteli tilatyöryhmän esitystä ja esitti edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle suunnittelun käynnistämistä mahdollisimman pikaisesti. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt esittää valtuustolle että suunnittelu käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja suunnitteluun varataan määräraha. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt varata suunnitteluun euron määrärahan ja käynnistää suunnittelu mahdollisimman pian.

11 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Tekninen toimi on laatinut Kinnulan päiväkodin hankesuunnitelman tehtyjen selvitysten pohjalta. Tekninen toimi pyysi tarjouksia Kinnulan päiväkodin suunnittelusta ja rakennussuunnittelu (pää-arkkitehti- ja rakennesuunnittelu) tilattiin Arkkitehtisuunnittelu Arkitupa Oy:ltä. Kinnulan uuden päiväkodin luonnossuunnittelu aloitettiin marras-joulukuun vaihteessa Suunnittelussa vaihtoehtona tuotiin mukaan myös Muholan koulun mahdollinen käyttö päiväkodin tiloiksi, tästä vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin uuden rakentamista korkeampien muutoskustannusten vuoksi. Kinnulan kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2015 rakentamis- ja investointiohjelmaan euron määrärahan uuden päiväkodin rakentamiseen. Kinnulan päiväkodin luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio on valmistuneet ja niiden pohjalta on käynnistyneet myös lvia-, sekä sähkösuunnittelu. Kustannusarvio sisältää mm. normaalit päiväkodin ulkovarusteet aitauksineen, mukaan lukien leikkialueiden varusteet, liikennealueet asfaltointeineen sekä rakennuksen kiintokalusteet päiväkotitason mukaisesti. Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio esitellään kokouksessa. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset ja esittää ne edelleen Kinnulan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi: 1. Kinnulan uuden päiväkodin sijoituspaikkana on Silkkiperäntien varressa lähiliikuntapaikan läheisyydessä oleva kunnan omista-ma kortteli 36 tontit 1 ja Päiväkodin luonnossuunnitelmien 1.1 pohjalta uudisrakennuksen hm2 on 448, brm2 537 ja rm3 1602, perustamiskustannukset (alv 0 %). Jonna Leppänen esitti, että ennenkuin kunnanhallitus päättää rakentamisesta selvitetään mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoiminnan sijoittamisesta päivähoidon kanssa samaan kiinteistöön. Näin voidaan varmistaa henkilöstön ja tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Olli-Erkki Kinnunen kannatti Jonna Leppäsen esitystä. Kunnanrakennusmestari teki muutetun päätösehdotuksen. Tekninen lautakunta hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset ja esittää ne edelleen Kinnulan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi:

12 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Kinnulan uuden päiväkodin sijoituspaikkana on Silkkiperäntien varressa lähiliikuntapaikan läheisyydessä oleva kunnan omistama kortteli 36 tontit 1 ja Päiväkodin luonnossuunnitelmien 1.1 pohjalta uudisrakennuksen hm2 on 448, brm2 537 ja rm3 1602, perustamiskustannukset (alv 0 %). 3. Kunnanhallitus ja valtuusto varmistaa, että aamu- ja iltapäivätoimintojen järjestäminen otetaan huomioon rakennuksen suunnittelussa ja tilaratkaisussa. Tekninen lautakunta hyväksyi kunnanrakennusmestarin muutetun päätösehdotuksen. Toimenpiteet Sivistyslautakunta Kunnanhallitukselle Liite 12, Tilatyöryhmän muistiot Liite 13, Hankesuunnitelma Liite 14, Asemapiirros luonnos Kinnulan kunnan sivistystoimen rakenteellisen suunnittelun yhteydessä on tullut esille tarve tarkastella kokonaisvaltaisesti sivistystoimen toimintojen tilaratkaisuja mm. päivähoidon osalta. Asia on tullut useaan kertaan esille myös AVI::n päivähoitoon kohdistuneilla seurantakäynneillä vuosina 2013 ja Nykyisin käytössä olevat ryhmäperhepäivähoidon tilat on sijoitettu neljään (Touhutupa jaettu kahteen) yksikköön ja tilat ovat alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan ja kooltaan varhaiskasvatukseen heikosti soveltuvia. Mm. edellä kuvatun vuoksi on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkastuskäynneillä antanut päivähoidon tilakysymyksistä toimintaohjeen, johon kunnan tuli vastata mennessä. Perusteluina AVI esitti em. tarkasteluissa mm. tilojen kolkkouden, huonot ergonomiset olosuhteet, jne. Mm. tilojen käyttötarkoitukseen soveltumattomuus ja muut pienemmät puutteet ovat AVIn mukaan olleet yhteydessä henkilöstön kokemaan työssä kuormittumiseen. Eniten AVIn taholta kiinnitettiin kuitenkin huomiota siihen, että työvuorosuunnittelu 3 4 erillisessä pienessä yksikössä, ottaen huomioon myös jatkuvan vuorohoidon tarpeen, on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi ja henkilöstöresurssia tuhlaavaksi. Myös työvuorojen toteumat ja päivittäiset muutokset pienissä 2 3 hoitajan yksiköissä, aiheuttavat huomattavan paljon haasteita. Päivähoidon rakenne ja toetutustapa näin pienissä yksiköissä johtaa suureen haavoittuvuuteen. Tilakysymysten ratkaisu edellytti kunnan eri hallintokuntien yhteistoimintaa- ja suunnittelua jota valmistelemaan ryhtyi tilatyöryhmä.

13 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Työryhmä kokoontui viisi kertaa kevään 2014 aikana ja kartoitti kaikki mahdolliset vapaat tilaratkaisut, nykyisten tilojen saneeraus/ laajennusvaihtoehdot sekä vuokratilojen hankkimiset. Tilaratkaisuja koskeneessa suunnittelutyössä kartoitettiin myös se, mihin tarkoitukseen nykyisistä ryhmäperhepäivähoidon käyttämistä tiloista vapautuva tila voitaisiin käyttää. Mm. nykyisin ryhmäperhepäiväkoti Pikku Karhun käytössä oleva Kotipihassa sijaitseva entinen talonmiehen asunto voitaisiin osoittaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloiksi. APIP-ryhmä voisi näin ollen hyödyntää tilan välittömässä läheisyydessä olevaa leikkipuistoa. Myös APIP-toiminnan tukipalvelut (mm. aamu-/välipalat, pyykkihuolto, siivous jne. voitaisiin hoitaa samassa rakennuksessa toimivan keittiön, pesulan ym. toimesta.) Tilassa sijaitsee myös kotikeittiön tasoinen keittiö. Tilatyöryhmän loppumuistioon on kirjattu eri tilavaihtoehtojen tarkastelua. Valmistelussa esiin tulleiden asioiden pohjalta työryhmä päätti esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle toimenpide-ehdotuksen liittyen aluehallintoviraston tarkastuskertomukseen, että Kinnulan kunta aloittaa suunnittelun uudesta päiväkotikiinteistöstä tilatyöryhmän tekemän valmistelun pohjalta. Päiväkodille on osoittaa kunnan omistama rakennuspaikka lähellä lähiliikuntapaikkaa jossa on kunnallistekniikka valmiina. Toiminnallinen kokonaisuus huomioiden koulukeskus, Kotipiha sekä liikenneyhteydet mahdollistavat hyvät mahdollisuudet yhteistoiminnalle ja käytölle. Sivistyslautakunta käsitteli tilatyöryhmän esitystä ja esitti edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle suunnittelun käynnistämistä mahdollisimman pikaisesti. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt esittää valtuustolle että suunnittelu käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja suunnitteluun varataan määräraha. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt varata suunnitteluun euron määrärahan ja käynnistää suunnittelu mahdollisimman pian. Tekninen toimi on laatinut Kinnulan päiväkodin hankesuunnitelman tehtyjen selvitysten pohjalta. Kinnulan uuden päiväkodin luonnossuunnittelu aloitettiin marras-joulukuun vaihteessa Suunnittelussa vaihtoehtona tuotiin mukaan Muholan koulun mahdollinen käyttö päiväkodin tiloiksi, tästä vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin uuden rakentamista korkeampien muutoskustannusten vuoksi.

14 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Kinnulan kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2015 rakentamis- ja investointiohjelmaan euron määrärahan uuden päiväkodin rakentamiseen. Kinnulan päiväkodin luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio on valmistuneet ja niiden pohjalta on käynnistyneet myös lvia-, sekä sähkösuunnittelu. Kustannusarvio sisältää mm. normaalit päiväkodin ulkovarusteet aitauksineen, mukaan lukien leikkialueiden varusteet, liikennealueet asfaltointeineen sekä rakennuksen kiintokalusteet päiväkotitason mukaisesti. Päiväkoti on mitoitettu 42 paikkaiseksi ja kolmeosastoiseksi. Rakennus on suunniteltu siten, että se on helposti muunneltava (esim. 1/3 tilasta osalta) johonkin muuhun käyttötarkoitukseen, mikäli päivähoitolasten määrä oleellisesti syystä tai toisesta vähenisi. Toisena vaihtoehtona näissä tilanteissa on myös se, että päivähoidolta lasten mahdollisen vähenemisen myötä vapautuvaa tilaa voitaisiin käyttää perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan tilana. Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio esitellään kokouksessa Sivistystoimen päällikön päätösehdotus Päätös Sivistyslautakunta hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset ja esittää ne edelleen Kinnulan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi siten, että rakentamispäätös päiväkodin rakentamisesta voitaisiin tehdä niin pian kuin mahdollista. Merkitään pöytäkirjaan, että Tiina Kuivaniemi poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimen päällikön päätösehdotuksen. Toimenpiteet Kunnanhallitukselle Kunnanhallitus Liite 1, Tilatyöryhmän muistiot Liite 2, Hankesuunnitelma Liite 3, Asemapiirros luonnos Liite 4, Laskentamuistio Liite 5, Kustannusarvio Nykyisin käytössä olevat ryhmäperhepäivähoidon tilat on sijoitettu neljään (Touhutupa jaettu kahteen) yksikköön ja tilat ovat alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan ja kooltaan varhaiskasvatukseen heikosti soveltuvia. Mm. edellä kuvatun vuoksi on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkastuskäynneillä antanut päivähoidon tilakysymyksistä toimintaohjeen, johon kunnan tuli vastata mennessä.

15 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Perusteluina AVI esitti em. tarkasteluissa mm. tilojen kolkkouden, huonot ergonomiset olosuhteet, jne. Mm. tilojen käyttötarkoitukseen soveltumattomuus ja muut pienemmät puutteet ovat AVIn mukaan olleet yhteydessä henkilöstön kokemaan työssä kuormittumiseen. Eniten AVIn taholta kiinnitettiin kuitenkin huomiota siihen, että työvuorosuunnittelu 3 4 erillisessä pienessä yksikössä, ottaen huomioon myös jatkuvan vuorohoidon tarpeen, on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi ja henkilöstöresurssia tuhlaavaksi. Myös työvuorojen toteumat ja päivittäiset muutokset pienissä 2 3 hoitajan yksiköissä, aiheuttavat huomattavan paljon haasteita. Päivähoidon rakenne ja toetutustapa näin pienissä yksiköissä johtaa suureen haavoittuvuuteen. Tilatyöryhmän loppumuistioon on kirjattu eri tilavaihtoehtojen tarkastelua. Valmistelussa esiin tulleiden asioiden pohjalta työryhmä päätti esittää sivistyslautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle toimenpide-ehdotuksen liittyen aluehallintoviraston tarkastuskertomukseen, että Kinnulan kunta aloittaa suunnittelun uudesta päiväkotikiinteistöstä tilatyöryhmän tekemän valmistelun pohjalta. Sivistyslautakunta käsitteli tilatyöryhmän esitystä ja esitti edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle suunnittelun käynnistämistä mahdollisimman pikaisesti. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt esittää valtuustolle että suunnittelu käynnistetään mahdollisimman nopeasti ja suunnitteluun varataan määräraha. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt varata suunnitteluun euron määrärahan ja käynnistää suunnittelu mahdollisimman pian. Tekninen toimi on laatinut Kinnulan päiväkodin hankesuunnitelman tehtyjen selvitysten pohjalta. Tekninen toimi pyysi tarjouksia Kinnulan päiväkodin suunnittelusta ja rakennussuunnittelu (pää-arkkitehti- ja rakennesuunnittelu) tilattiin Arkkitehtisuunnittelu Arkitupa Oy:ltä. Kinnulan uuden päiväkodin luonnossuunnittelu aloitettiin marras-joulukuun vaihteessa Suunnittelussa vaihtoehtona tuotiin mukaan myös Muholan koulun mahdollinen käyttö päiväkodin tiloiksi, tästä vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin uuden rakentamista korkeampien muutoskustannusten vuoksi. Kinnulan kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2015 rakentamis- ja investointiohjelmaan euron määrärahan uuden päiväkodin rakentamiseen.

16 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Kinnulan päiväkodin luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio ovat valmistuneet ja niiden pohjalta on käynnistyneet myös lvia-, sekä sähkösuunnittelu. Kustannusarvio (liite 5) sisältää mm. normaalit päiväkodin ulkovarusteet aitauksineen, mukaan lukien leikkialueiden varusteet, liikennealueet asfaltointeineen sekä rakennuksen kiintokalusteet päiväkotitason mukaisesti. Kokonaiskustannuksiltaan päiväkoti on noin 1,2 miljoonaa euroa. Päiväkodille on osoittaa kunnan omistama rakennuspaikka lähellä lähiliikuntapaikkaa jossa on kunnallistekniikka valmiina. Toiminnallinen kokonaisuus huomioiden koulukeskus, Kotipiha sekä liikenneyhteydet mahdollistavat hyvät mahdollisuudet yhteistoiminnalle ja käytölle. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus 1) hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset 2) esittää Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset Kinnulan valtuuston hyväksyttäväksi 3) ehdottaa valtuustolle päiväkodin rakentamista Markku Toikkanen esitti, että hyväksytään kunnanjohtajan päätösesitys siten, että siihen lisätään kohdiksi (4 6) seuraavasti: 4) hyväksytään huonetilaohjelma ja esitetään sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 5) kilpailutuksessa selvitetään moduulirakentaminen yhtenä vaihtoehtona 6) valtuusto tekee erikseen lopullisen päätöksen rakentamistavasta. Kari-Pekka Urpilainen ja Sampo Laitala kannattivat Markku Toikkasen esitystä. Kunnanjohtaja yhtyi Markku Toikkasen esitykseen. Kunnanhallituksen lopullinen esitys kunnanvaltuustolle on seuraava: Kunnanhallitus; 1) hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset 2) esittää Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset Kinnulan valtuuston hyväksyttäväksi 3) ehdottaa valtuustolle päiväkodin rakentamista 4) hyväksyy huonetilaohjelman ja esittää sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 5) esittää valtuustolle, että kilpailutuksessa selvitetään moduulirakentaminen yhtenä vaihtoehtona

17 Kunnanvaltuusto Nro 3/ ) esittää, että valtuusto tekee erikseen lopullisen päätöksen rakentamistavasta. Toimenpiteet Muutoksenhaku Kunnanvaltuusto Päätösehdotus: Seuraavaan valtuustoon Muutoksenhakukielto (valmistelua) Liite 5, Tilatyöryhmän muistiot Liite 6, Hankesuunnitelma Liite 7, Asemapiirros luonnos Liite 8, Laskentamuistio ja kustannusarvio Kunnanhallitus; 1) hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset 2) esittää Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset Kinnulan valtuuston hyväksyttäväksi 3) ehdottaa valtuustolle päiväkodin rakentamista 4) hyväksyy huonetilaohjelman ja esittää sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 5) esittää valtuustolle, että kilpailutuksessa selvitetään moduulirakentaminen yhtenä vaihtoehtona 6) esittää, että valtuusto tekee erikseen lopullisen päätöksen rakentamistavasta. Päätös: Kalevi Kinnunen esitti Keskustan ryhmän kantana, että kohta kuusi (6) poistetaan ja muutetaan kuulumaan seuraavasti: 6) Kunnanhallitus perustaa rakentamistoimikunnan jossa on edustus ainakin kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, teknisestä lautakunnasta ja sivistyslautakunnasta sekä työntekijöiden edustus. Rauno Kinnunen esitti, että rakentamistoimikuntaa ei perusteta vaan tehdään päätös päiväkodin rakentamisesta. Leo Urpilainen ilmoitti, että Kokoomuksen ryhmä yhtyy Keskustan ryhmän kohdan kuusi (6) mukaiseen esitykseen. Tapio Pekkarinen esitti, että kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poistetaan kohta viisi (5) Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja totesi, että Rauno Kinnusen päätösehdotusta ei ole kannatettu, joten se kannattamattomana raukesi.

18 Kunnanvaltuusto Nro 3/ Puheenjohtaja totesi, että Tapio Pekkarisen päätösehdotusta ei kannatettu joten se kannattamattomana raukesi. Puheenjohtaja kysyi kahdesti: Käykö valtuutetuille, että hyväksytään kh:n esitys muuten, mutta kohtaan 6 tehdään muutos, kuten Keskustan ryhmä esitti ja jota Kokoomuksen ryhmä kannatti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päätökseksi (kohdat 1 5) seuraavaa: 1) hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset 2) hyväksyy Kinnulan päiväkodin rakentamispäätökseen liittyvät selvitykset 3) hyväksyy päiväkodin rakentamisen 4) hyväksyy huonetilaohjelman 5) hyväksyy, että kilpailutuksessa selvitetään moduulirakentaminen yhtenä vaihtoehtona Sekä kohdan kuusi (6) osalta päätökseksi seuraavaa: 6) Kunnanhallitus perustaa rakentamistoimikunnan jossa on edustus ainakin kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, teknisestä lau takunnasta ja sivistyslautakunnasta sekä työntekijöiden edustus. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: OTE sivistystoimi, tekninen toimi, suunnittelija Valitusosoitus

19 Kunnanvaltuusto Nro 3/ MUUT ASIAT Kunnanvaltuusto , 27 Päätös: Arja Rekonen esitti huolestumisensa Poikkeusjärven kunnosta ja tiedusteli mitä asialle olisi kunnan osalta tehtävissä. Markku Toikkanen tiedusteli Kinnulan lääkäripalvelujen nykytilanteesta. Rauno Kinnunen esitti suullisena pontena, että kunnansihteeriasia tulisi saada valmisteluun. Toimenpiteet: Muutoksenhaku:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 01.07.2013 337. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 01.07.2013 337 Kokousaika 01.07.2013 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 6 / 2009 91 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 91 Kokousaika 01.06.2009 klo 19.00 20.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 28/ 2009 386 Kokousaika 12.10.2009 klo 15.00 16.55 (iltakoulu klo 15.55 16.55) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2013 1

Tekninen lautakunta 1/2013 1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokousaika Tiistai 05.02.2013 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot