HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lisämater Pöytäkirjantarkastajien vaali Koulurakennusten suunnittelu Puhelin- ja datakilpailutus Kalahallista Kalataloksi- hanke/projektipäällikkö ja ohjausryhmä Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen/nimeämiset Vuoden 2011 Talousarvio- ja suunnitelma Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 306 KOULURAKENNUSTEN PERUSKORJAUS / ALAKOULUN JA YLÄKOULUN HANKESUUNNITELMAT JA EHDOTUS RAHOITUSSUNNITELMAAN Sivistysltk 58 Vuosi sitten käsiteltäessä päiväkotirakentamista sivistyslautakunta esitti, ( ) että koulun tilojen peruskorjaus tehtäisiin päivähoitotilojen rakentamisen yhteydessä tai heti sen jälkeen ja että koulurakennusten peruskorjaamiseen haetaan valtionapua. Päiväkodin rakentaminen on vasta alkamassa eikä koulun tilojen peruskorjauksen valtionapuhakemusta jätetty vielä viime vuonna suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Koulurakennusten peruskorjaus on tehtävä lähivuosina. Alakoulun rakennus on rakennettu vuonna 1934 ja viimeinen korjaus on tehty vuonna Yläkoulun rakennus on valmistunut vuonna 1964 ja siinä on peruskorjaus tehty vuonna Molemmissa rakennuksissa ovat suurimmat puutteet toisaalta ilmanvaihdon puutteellisuus ja toisaalta rakennusten hataruus. Päiväkotisuunnitelmiin liittyen arkkitehtitoimisto Ylipahkala Oy laati alustavat suunnitelmat ala- ja yläkoulujen peruskorjaukselle. Noin vuoden takaisissa laskelmissa alakoulun peruskorjauksen hinnaksi laskettiin euroa ja yläkoulun ja teknisen työn tilojen peruskorjauksen hinnaksi euroa (alv 0 %). Alakoulun laskelmiin ei sisälly rossipohjaan liittyviä töitä, koska ei tiedetä, mitä joudutaan tekemään. Yläkoulun yhteyteen suunnitellun kahden luokkahuoneen suuruisen laajennusosan hinta oli euroa. Rakentamisen kustannuksissa on vuoden aikana tapahtunut voimakas nousu ja siten esitetyt hinnat eivät ole enää ajantasaisia. Valtionapuhakemusta varten tarvitaan rakennustapaselostus ja huonetilaohjelma, mahdollisesti myös tarkemmat piirrokset. Jos valtionapuhakemusta ei vielä kuluvana vuonna jätetä, olisi mahdollista selvittää myös vaihtoehto, jossa yläkoulun rakennus korvataan osaksi tai kokonaan uudella. Uuden rakentamista puoltaa ainakin teknisen työ tiloihin tarvittava mittava remontti, joka johtuu rakennuksen mataluudesta. Lakisääteistä valtionosuutta ja avustusta myönnetään yleissivistävän koulutuksen (peruskoulut ja lukiot) sekä vapaan sivistystyön uudisrakentamisen ja peruskorjaamisen yli euron kustannuksiin. Rahoituslain perusteella perustamishanke käsittää toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan toimitilojen rakentamisen, oston ja/tai peruskorjauksen sekä niihin liittyvän irtaimen omaisuuden hankinnan. Perustamishankkeen määrittelemiseksi kokonaiskustannuksina pidetään pääsääntöisesti hankkeiden arvonlisäverottomia kustannuksia. Lääninhallitus laatii perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotuksen kiireellisyysjärjestyksineen sekä käsittelee hankkeista laadittavat hankesuunnitelmat ja valtionosuutta koskevat hakemukset, jotka lääninhallitus toimittaa opetusministeriölle. Lisäksi lääninhallitus ohjaa hankesuunnitelmien laadintaa ja antaa hankesuunnitelmista lausunnot opetusministeriölle. Lausunnoissa otetaan kantaa mm. hankkeen tarpeellisuuteen, kiireellisyyteen ja mitoitusperusteisiin sekä kustannusarvioon.

3 307 Sivistyslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että ala- ja yläkoulurakennusten peruskorjaus suunnitellaan arkkitehtuuritoimisto Ylipahkalan laatimien alustavien suunnitelmien pohjalta ja valtionapuhakemusta varten tarpeelliset täydennykset suunnitelmaan tilataan ko. toimistolta. Sivistyslautakunta esittää, että valtionavustusta koulurakennusten peruskorjaukseen haetaan vuodelle Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi sivistyslautakunta päätti, että valtionapuhakemusta varten tarvittavat asiakirjat voidaan heti tilata arkkitehtuuritoimisto Ylipahkalalta. K.hall 144 ( ) esittää valtuustolle, että sivistyslautakunnan esitys hyväksytään. K.valt 40 ( ) Tiedoksi: Sivistyslautakunta K.hall 170 Esityslistan liitteenä on arkkitehtuuritoimisto Ylipahkala Oy;n suunnittelema ( ) alakoulun saneerauksen sekä yläkoulun saneerauksen ja laajennuksen alustavat kuvat. Hakemus valmistellaan kokoukseen mennessä ja esitellään siinä yhteydessä. Sisko Heikkinen oli kokouksessa esittelemässä hakemusasiakirjoja Kh jättää Oulun lääninhallitukselle ehdotuksen hankkeen rahoitussuunnitelmaksi tarvittavine liitteineen (tavoitehintalaskelma, pohjapiirrustukset, rakennustapaselostus, oppilasennustesuunnitelma). Hakemukseen liitetään kustannusarvio ns. ensikertaisesta kalustamisesta. Koulutoimenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat täydentää hakemusta tarvittavilta osilta. Liitteenä 1 ehdotus rahoitussuunnitelmaan K.hall 57 Lääninhallituksen kanssa käytyjen keskustelujen ( Soronen Kivioja) pohjalta

4 308 ( ) voidaan todeta seuraavaa: - Lääninhallitus suhtautuu myönteisesti Hailuodon kouluhankkeiden (alakoulu ja yläkoulu) rahoittamiseen - kuntotutkimus tulee laatia siinä laajuudessa, että Hailuodon kunta voi varmistua rakennusten todellisesta kunnosta ja esitettyjen saneeraus- ja korjaussuunnitelmien oikeellisuudesta. - Tarkastelu alakoulun ( 310 m2) osalta: saneerauksen ja remontoinnin osalta hinta voi olla enintään 70 % uuden hinnasta ( uuden hinta euroa / m2) eli 1750 euroa / m2. Hailuodon kunnan jättämässä hakemuksessa saneeraus kustannukset ovat yhteensä euroa (alv 0) eli euroa / m2. Lääninhallituksen kustannusraami valtionosuuspohjaan hyväksyttäviksi kustannuksiksi on siten alakoulun osalta euroa. Sinänsä alakoulu on Lääninhallituksen mielestä ehdottomasti säilytettävä kohde. - Tarkastelu yläkoulun ( 749 m2 + esitetty laajennus 132 m2) osalta: saneerauksen ja laajennuksen osalta hinta voi olla enintään 70 % uuden hinnasta ( uuden hinta euroa / m2) eli 1750 euroa / m2. Hailuodon kunnan jättämässä hakemuksessa saneeraus kustannukset ovat yhteensä euroa (alv 0) eli 2031 euroa / m2. Lääninhallituksen kustannusraami valtionosuuspohjaan hyväksyttäviksi kustannuksiksi on siten yläkoulun osalta euroa. Muutoinkin yläkoulu on Lääninhallituksen mielestä kyseenalainen remontoitavaksi ja säilytettäväksi kohteeksi. - Lisäksi Lääninhallitus haluaa, että kunta vuoden 2009 aikana vähintäänkin esisuunnittelee uuden yläkoulun vaihtoehtoisena ratkaisuna ja vuoden 2009 hakemuksessa esittää kaksi vaihtoehtoa, jotka kunta asettaa paremmuusjärjestykseen. Lääninhallituksen näkemyksen mukaan uusi yläkoulu voisi olla paremmin suunniteltuna neliötä pienempi kuin hakemuksessa esitetty saneeraus ja laajennus vaihtoehto. - käynnistää uuden yläkoulun suunnittelun ajalla Tavoitteena on, että urakkatarjouspyyntöasiakirjaluonnokset (sis. kustannusarvio) ovat valmiina Samassa yhteydessä ja samassa aikataulussa tulee tarkistaa alakoulun saneerausta koskevat suunnitelmat. - nimeää hankkeelle suunnitteluryhmän seuraavalla kokoonpanolla: o Sisko Heikkinen o Paavo Isola (vpj) o Kalevi Tönkyrä o Markku Maikkola o Mari Palosaari o Matti Soronen o Lauri Suomela (pj) - antaa kouluja koskien seuraavat tavoitteelliset ohjeet: Alakoulu:

5 309 - kuntotutkimuksen syventäminen ja suunnitelmien tarkentaminen niiden pohjalta siten, että varsinaisen peruskorjauksen budjettiraamiksi voidaan asettaa euroa (alv 0). Tällöin valtionosuuspohjaan oikeuttamatonta on summassa euroa, joka jäisi kunnan kustannettavaksi kokonaisuudessaan. Alakoulu suunnitellaan vuosiluokille 0-6 ( toimivuustarkastelu tulee suorittaa myös siten, että se toimisi vain vuosiluokkien 0-4 kouluna).oppilasmäärämitoitus oppilasta. Yläkoulu: -kuntotutkimuksen tarkentaminen saneerausvaihtoehto silmällä pitäen. - uuden koulun suunnittelu ja urakkatarjouspyyntöasiakirjaluonnosten valmistelu. - perusmitoitus oppilasta vuosiluokille 7-9 (toimivuustarkastelu tulisi suorittaa myös siten, että se toimisi vuosiluokkien 5-9 kouluna) -neliömäärät lääninhallituksen ohjeistuksen mukaisesti noin 700 m2. Neliömäärät on tarkistettava ja mitoitettava mahdollisimman tiukasti ylimääräisten tilakustannusten karsimiseksi. -Kouluun suunnitellaan samassa yhteydessä 1. laajennus mitoituksella oppilasta, jolloin laajennettuna kokonaisuus palvelisi vuosiluokkia 5-9 oppilasmäärällä määrittelee suunnitteluryhmälle seuraavat tehtävät: o valitsee kuntotutkimuksen laatijan (peruskorjaus) o valitsee arkkitehdin (uusi koulu) o käyttää uuden koulun suunnittelussa päätösvaltaa kunnanhallituksen puolesta seuraavasti: laatii tilaohjelman (asemapiirros, pohjapiirros ja julkisivu), josta esityksen tekeminen kunnanhallitukselle mennessä laatii urakkatarjouspyyntöasiakirjaluonnokset käyttää taloudellista toimivaltaa kunnanvaltuuston antaman ja suunnittelua koskevan määrärahan puitteissa. - ostaa uuden yläkoulun suunnittelua varten projektinjohtajan palvelut Suomen Salaojakeskukselta. Työn suorittajana on DI Ari Hyvärinen ( suunnittelun johtaminen ja koordinointi ) suullisen tarjoutumisen perusteella. Hintapyyntö 520 euroa / pv ja 65 euroa / h. esittää valtuustolle, että se myöntäisi vuodelle 2009 investointiosaan suunnittelumäärärahan seuraavasti: - Kuntotutkimusten tarkentaminen (erityisesti alakoulu) euroa - Kokonaisprojektin johtaminen (uusi yläkoulu) euroa - arkkitehdin palkkaaminen + alisuunnittelijat euroa Yhteensä euroa

6 310 Rahoitus hoidetaan vieraalla pääomalla eli talousarvioon sitovaksi merkittyä pitkäaikaisen lainan määrää korotetaan :lla eurolla. K.valt 33 ( ) Tiedoksi: Pirjo Laurila, Markku Maikkola K.hall 200 Rakennuttajaryhmä on perehtynyt alakoulusta ja yläkoulusta tehtyihin ( ) kuntoarvioihin. Yläkoulun osalta kuntoarvio osoitti, että rakennuksen tekninen kunto on heikko ja sen korjaaminen on erittäin kyseenalaista ( kuntoarvio yläkoulun osalta toimitetaan sähköisesti kunnanhallitukselle ). Alakoulun osalta arviointi on myös suoritettu ja sen tarkempi analyysi on vielä kesken. Alakoulun kuntoarvio on liitteenä. Rakennuttajaryhmä on työskennellyt lähinnä yläkoulun vaihtoehtoisen ratkaisun eli uuden koulurakennuksen suunnittelemiseksi. Työryhmä valitsi kilpailutuksen perusteella suunnittelijoiksi arkkitehtitoimisto Sipark Oy;n (arkkitehti Saila Palviainen) ja arkkitehtitoimisto Ulla Mattilan Oulusta. Uuden koulun suunnittelun I vaihe on päättynyt ja rakennuttajaryhmä toimittaa kunnanhallitukselle uuden koulun asemapiirroksen, pohjapiirroksen, julkisivut ja leikkaukset 1/300 sekä pohjapiirroksen 1/200. Lisäksi on tilattu erillistyönä valokuvasovite. Uuden yläkoulun osalta on laskettu kustannusarvio, joka päättyy loppusummaan euroa (alv =0) (sisältäen vanhan koulun purkamisen ja ensikertaisen kalustamisen). Lisäksi on valmisteltu rakennustapaselostus. Yläkoulu: käyttää edellisen vuoden hakemukseen nojautuen mahdollisuuden luopua yläkoulun peruskorjauksesta ja valitsee sen sijaan uuden koulun rakentamisen ja esittää sitä Oulun Lääninhallitukselle ehdotuksena valtion rahoitussuunnitelmaan vuodelle Liitteenä asemapiirros, pohjapiirros, julkisivut, leikkaukset 1/300, pohjapiirros 1/200 ja valokuvasovite. Lisäksi liitteenä kustannusarvio ja rakennustapaselostus. Alakoulu: jättää Oulun lääninhallitukselle alakoulun peruskorjausta koskevat suunnitelmat (pohjapiirrustus ja rakennustapaselostus) aikaisempiin suunnitelmiin nojautuen. Liitteenä on alakoulua koskeva kuntoarvio.

7 311 Kh jättää Oulun lääninhallitukselle ehdotuksen yläkoulun ja alakoulun hankkeiden rahoitussuunnitelmaksi tarvittavine liitteineen Hakemukseen liitetään kustannusarviot ns. ensikertaisesta kalustamisesta. Koulutoimenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat täydentää hakemusta tarvittavilta osilta. Liitteenä 2 ehdotus rahoitussuunnitelmaan muut mainitut liiteasiakirjat. Khall 51 Kouluhankkeiden suunnittelua tulee jatkaa. Kunnan talousarviossa on vuodelle ( ) 2010 ja suunnitelmakaudelle 2011 ja 2012 esitetty investointiosaan määrärahavaraukset. Yläkoulua varten on varattu määrärahat seuraavasti: (suunnittelun loppuun saattaminen ja urakka-asiakirjojen laadinta) kilpailuttamisen toteuttaminen rakennusurakkaan ehdolla että hankkeelle saadaan valtiosuus. Yläkoulun osalta on budjetoitu tuloa valtionavun muodossa , jolloin nettokustannukseksi pelkästä rakennushankkeesta muodostuu Lisäksi rakentamisen aikaiseen suunnitteluun ja valvontaan tarvitaan erillinen määrärahavaraus vuodelle Yläkoulu: jatkaa aikaisemmin yläkoulun suunnittelua ohjaamaan asetetun suunnitteluryhmän valtuuksia ja toiminta-aikaa siten, että se voi valita asetetun budjettirajoitteen raameissa rakennesuunnittelijan, sähkösuunnittelijan ja lvisuunnittelijan tekemään tarvittavat erikoissuunnitelmat arkkitehtisuunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Suunnitteluryhmä päättää hankinnan urakkamuodosta. Urakkatarjouspyyntöasiakirjat tulee olla valmiit mennessä. Asiakirjat tulee hyväksyttää kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen hyväksyttyä laaditut suunnitelmat, jatkuu suunnitteluryhmän työ vuonna ja se voi kilpailuttaa hankinnan ja tehdä esityksen kunnanhallitukselle valittavaksi urakoitsijaksi ja urakkahinnaksi. Kunnanhallituksen päätettyä urakoitsijan valinnasta, käynnistää suunnitteluryhmä urakan ja ottaa sen vastaan ja tekee taloudellisen loppuselvityksen. Projektinjohtopalvelujen tuottajana suunnittelun osalta jatkaa Suomen Salaojakeskus Oy kunnanhallituksen aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti ja perusteella. Suunnitteluryhmä hankkii projektinjohtopalvelut suunnitteluvaiheen ja rakentamispäätöksen jälkeen (sisältäen rakennuttamisen ja valvonnan) Suomen Salaojakeskus Oy:ltä. Ennen tilauksen hyväksyntää pyydetään tarjous asiasta Suomen Salaojakeskus Oy:ltä.

8 312 Alakoulu: Alakoulua varten on varattu määrärahat seuraavasti: arkkitehtisuunnittelu rahoitushakemusta varten suunnittelun loppuun saattamiseen ja urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laadintaan 2012 Budjettimääräraha käsitellään aikanaan vuoden 2010 talousarviossa 2013 Arvioitu toteutusajankohta jos hankkeelle saadaan valtion osuus nimeää alakouluhankkeelle suunnitteluryhmän seuraavalla kokoonpanolla: o Sisko Heikkinen o Paavo Isola (vpj) o Kalevi Tönkyrä o Markku Maikkola o Mikko Mäenpää o Matti Soronen o Lauri Suomela (pj) käynnistää alakoulun saneerauksen suunnittelun siten, että suunnitelma-asiakirjat rahoitushakemusta varten ovat valmiit Suunnitteluryhmä valitsee asetetun budjettirajoitteen raameissa arkkitehtisuunnittelijan ja sen tueksi rakennesuunnittelijan, lvi-suunnittelijan ja sähkösuunnittelijan, jotka konsultoivat arkkitehtisuunnittelussa tarvittaessa. Suunnitelma-asiakirjat rahoitushakemusta varten tulee hyväksyttää kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen hyväksyttyä laaditut suunnitelmat ja kustannusarvion, suunnitteluttaa suunnitteluryhmä hankkeen tarjouspyyntöasiakirjavaiheeseen vuoden 2011 loppuun mennessä. Suunnitteluryhmä päättää hankinnan urakkamuodosta. Kunnanhallituksen hyväksyttyä laaditut suunnitelmat, jatkuu suunnitteluryhmän työ vuonna ja se voi kilpailuttaa hankinnan ja tehdä esityksen kunnanhallitukselle valittavaksi urakoitsijaksi ja urakkahinnaksi. Kunnanhallituksen päätettyä urakoitsijan valinnasta, käynnistää suunnitteluryhmä urakan ja ottaa sen vastaan ja tekee taloudellisen loppuselvityksen. ostaa alakoulun suunnittelua varten projektinjohtopalvelut Suomen Salaojakeskus Oy:ltä. Työn suorittajana on DI Ari Hyvärinen ja varalla DI Katja Romppainen (suunnittelun johtaminen ja koordinointi) pyydetyn suullisen tarjoutumisen perusteella hintaan 520 /päivä ja 65 /h. Tiedoksi: koulujen suunnitteluryhmät, Ari Hyvärinen. K.hall 121 Alakoulun suunnittelun yhteydessä ilmanvaihtoratkaisuun liittyen suunnitteluryhmä päätti elokuussa jatkaa painovoimaisen ilmanvaihtoratkaisun pohjalta, mutta myöhemmin ilmeni, että viranomaisten hyväksynnän saaminen ratkaisulle olisi varsin epävarmaa. Painovoimaiseen ilmanvaihtoratkaisuun

9 313 perustuvan peruskorjauksen kustannusarvio oli n euroa. Painovoimaisella ratkaisulla on myös ulkonäöllinen vaikutus, mikäli jokaisesta tilasta tehdään kattoviennit. Koneelliseen ilmanvaihtoon perustuvan ratkaisun kustannusarvio oli euroa. Koneellisen ilmanvaihdolla saavutetaan varmuudella normit täyttävät ilmanvaihtoratkaisu, mutta epävarmuustekijöitä jää vaipan tiiveyden osalle. Rakennuksen avaaminen rankavaiheeseen lisäisi kustannusarviota merkittävästi. Peruskorjauksien osalta on lisäksi otettava kustannusarvioihin 10 % lisävaraus. Suunnitteluryhmässä on sittemmin käsitelty kustannusarvio uudisrakennuksena toteutettavasta alakoulusta. Yläasteen yhteyteen rakennettava tilaohjelman perusteella laadittu kustannusarvio on euroa. Vaihtoehtoja on tarkastelu seuraavasti: Painovoimaiseen ilmanvaihtoon perustuva peruskorjaus + Halvin + Alakoulu säilyy omana yksikkönä + Rakennuksen luonne säilyy + Korjaus riskitön - Ilmanvaihdon riittävyys kyseenalainen - Rakennuksen ulkonäkövaikutus (putket katolla) - Viranomaisluvat Koneelliseen ilmanvaihtoon perustuva peruskorjaus + Kalliimpi, mutta kustannus kuitenkin lähes raamissa + Ilmanvaihto varmuudella riittävä + Ei olennaisia vaikutuksia ulkopintoihin + Alakoulu säilyy omana yksikkönä - Epävarmuus sisätilojen tiiviydestä(mikäli seiniä ei avata) - Hintaero uudisrakennuksena toteutettavaan pieni Uudisrakennus Yläkoulun yhteyteen + Fuusioedut + Opettajien tilat yhteiset + Antaa mahdollisuuksia eri toimintojen laajamittaisille siirroille + Energiatalous - Yläasteen laajennusvaran kutistuminen? - Vaikutus yläasteen arkkitehtuuriin/pihaan? - Yläasteen suunnitelmien avaamistarve - Kirjastorakennuksen läheisyys (paloturvallisuus, maisema) - Vanhan ala-asteen käytön uudelleensuunnittelu - Investointitarvetta Alakouluun jää riippuen tulevasta käytöstä - Rivitalon purkaminen mahdollisesti nopeammassa aikataulussa - Alakoulun oppilaiden oman reviirin turvaaminen? Mahdollisen uuden ala-asteen rakentamiseen liittyen on keskusteluissa ollut muutamia vaihtoehtoja vanhan alakoulun käytöstä:

10 314 - Kirjaston mahdollinen siirtäminen nykyisiin alakoulun tiloihin. Nykyiseen kirjastorakennukseen on tulossa korjausesityksiä. Tässä vaihtoehdossa tulisi selvitettäväksi nykyiseen alakouluun tarvittavan muutos/korjaustyön kustannus ja nykyisen kirjastorakennuksen käyttö. - Uuden käyttötarkoituksen etsiminen vanhalle alakoulun rakennukselle. Jos rakennus säilyy kunnan omistuksessa, vuokratuotot ovat välttämättömiä ylläpitokustannusten kattamiseksi. - Nuorisotila Luukun ja ryhmäperhepäiväkoti Tuomikan toimintojen siirtäminen nykyisen alakoulun tiloihin. Tämän näkökulman etuina olisi mahdollisuus luopua kahdesta kiinteistöstä ja päivähoidon toimintojen synkronointi ja koulu/liikuntatilojen käyttömahdollisuus. Mikäli kolmannen vaihtoehdon mukaiset toimintojen siirrot nähdään mahdollisiksi, yhtenäiskoulun rakentaminen olisi hyvinkin perusteltua. Rahoittajan mukaan perusparannukseen suunnitelmassa osoitettu valtionrahoitus voidaan käyttää myös uudisrakentamiseen, mutta valtionosuuden määrä ei nousisi. Esityslistan lisämateriaalina suunnitteluryhmän muistiot ja kustannusarviot alakoulun peruskorjauksesta koneellisen ilmanvaihdon pohjalta ja uudisrakennuksena toteutettavasta alakoulusta. Yläkoulun suunnitelmien avaaminen vaikuttaa myös kustannuksiin. Suunnittelija Ulla Mattilaa ja koulutoimenjohtaja Sisko Heikkistä on pyydetty kokoukseen. Mikäli päädytään yhtenäiskoulun malliin, aiemmin tavoitteeksi asetettua urakka-asiakirjojen aikataulua pitänee tarkastella uudestaan. Valtionosuushakemus pitää kuitenkin uusia joka vuosi uudelleen. Käydyn keskustelun jälkeen asia jätettiin kunnansihteerin esityksestä pöydälle. Seuraavaan käsittelyyn selvitetään mm: - toimintojen laajempimittaiset siirtomahdollisuudet kiinteistöjen välillä - mahdollisuudet suorittaa nykyisen alakoulun tiiveysmittauksia pikaisesti - valtion rahoitus K.hall 131 Kunnan toimintojen siirroista mahdollisesti vapautuvaan nykyiseen alaasteeseen ei voi eikä ole järkevää tässä vaiheessa merkitä täsmällistä tavoitetta. Koska on selvää, että sekä nykyinen ala-aste että kirjastorakennus ovat säilytettäviä rakennuksia, niitä on pidettävä järkevässä käytössä joko siten, että niihin sijoitetaan nykyisin muualla sijaitsevia kunnan toimintoja ja sitä myötä vapautetaan muita kiinteistöjä myyntiin tai ne annetaan vuokrakäyttöön. Vaihtoehtona on tietysti myös vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön.

11 315 Tiedoksi: Suunnitteluryhmä Edellä mainittujen nuorisotilojen ja päivähoidon toimintojen siirron lisäksi, voidaan spekuloida tilanteella, että kirjasto ja nuorisotilat siirrettäisiin nykyiselle ala-asteelle, jolloin nykyistä kirjastorakennusta olisi mahdollista käyttää päivähoidon tilana tai sitä voitaisiin käyttää uudisrakennuksen laajennusvarana, esim. 1-2 luokkien sijoitustilana. On tiedostettava, että lähes mitä tahansa toimintaa kunnan taholta koulutiloihin järjestetäänkin, muutostöitä jossakin laajuudessa tarvitaan. Opetusministeriön hiljattain julkaisemassa yleissivistäviä oppilaitoksia koskevassa rahoitussuunnitelmassa on vuodelle 2012 merkitty Hailuodon Alala Yläkoulun peruskorjaus ja laajennus 2,7 miljoonan euron kustannusarviolla ja 50 %:n valtionosuudella. Vaikka ala-asteen uudisrakentaminen ei ole halvin ratkaisu, sitä voidaan perustella ensinnäkin sillä, että uudisrakentamisen kustannus on vain noin 10 % kalliimpi kuin peruskorjaus ja uudet tilat rakentamalla eliminoidaan peruskorjaukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi mahdollistetaan pitkässä juoksussa kunnan toimintojen liikutteluja siten että joistakin kiinteistöistä voidaan luopua. Myös opetukseen sekä oppilashuoltoon huoltoon liittyviä yhteistoiminnot helpottuvat. Uudet koulutilat tai päätös niiden rakentamisesta on myös laajemmin katsottuna kuntamarkkinoinnin tukena ja ajanmukaisten koulutilojen tarjonta voi ohjata perheiden asuinpaikkavalintoja. ohjeistaa suunnitteluryhmää siten, että suunnittelua jatketaan tavoitteena rakentaa myös alakoulu uudisrakennuksena. esittää suunnitelman ja kustannusarvion kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi niiden jatkovalmistelun jälkeen Todettiin, että koulujen rakentaminen tapahtuu samanaikaisesti.

12 316 PUHELINPALVELUJEN KILPAILUTUS 2009 K.hall 132 Hailuodon kunnanhallitus on vuonna 2009 hyväksynyt sen, että kunta osallistuu Oulun kaupungin yhteishankintana toteutettavaan kilpailuttamiseen koskien puhelinpalveluiden ja tiedonsiirtopalveluiden yhteishankintaa. Oulun kaupunki on päätöksellään / 662 käsitellyt puhelin- ja tiedonsiirtopalveluiden kilpailutuksen tuloksen. Kilpailutuksen tuloksena datasiirto on jatkunut DNA Oy:n toimittamana Puhelinpalveluiden kilpailutuksen tuloksena puhelinoperaattori vaihtuu DNA Oy:stä Elisa Oyj:ksi. Tavoitteena on alkuperäisen suunnitelman mukaan luopua kokonaan ns. kiinteistä puhelinliittymistä (pl. varautumissuunnitelman vaatimat puhelinyhteydet). Hinnoitteluperusteiden muutoksesta johtuen tulevista puhelinkustannuksista ei voida Hailuodon osalta antaa tarkkaa arviota, mutta lähtökohtaisesti ratkaisu ei ainakaan nostaisi puhelinkustannuksia nykytilanteesta. Puhelinoperaattorin vaihdossa haastavia kohteita olisi keskusjärjestelmä ja hälytyksiin kytketyt liittymät. Oulun kaupungin päätökseen liittyvä materiaali on osittain luottamuksellista ja tarkemmin sen sisältöä esitellään kokouksessa. Hailuodon kunnan osalta puhelinkulut ovat n euroa vuodessa ja muista kunnista poiketen lankapuhelimista on luovuttu edellisen operaattorikilpailutuksen yhteydessä. Seudun muut kunnat ovat siirtymässä Elisan Oyj:n asiakkaiksi. DNA Oy:lta on tiedusteltu tulevan hinnan muodostumista tapauksessa, että Hailuoto jatkaisi nykyisellä mallilla. Liittymähinnat pysyisivät ennallaan, liittymien avausmaksuja ei tulisi, liittymänvaihtoprossessin aiheuttamia työresurssikustannuksia ei tule, kuuluvuus on käytännössä testattu toimivaksi, tekstiviestien hinta tarkistettaisiin alaspäin ja minuutti hintaan tulisi 0,0014 euron korotus. Arvioituna laskuista koottujen puhuttujen minuuttien määrillä, puhelukustannusten lisäys vuositasolla olisi euroa. Huomioiden edellä mainittu ja muutoksesta aiheutuva siirtymävaiheen työmäärä, kunnan päänumeron vaihto 08-alkuiseksi ja kahden vuoden päästä tapahtuva mahdollinen uusi kilpailutus, on nähty tarkoituksenmukaiseksi jatkaa nykyisellä toimittajalla. hyväksyy, että puhelinoperaattorisopimusta voidaan jatkaa nykyisen toimittajan (DNA oyj) kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti

13 317 KALAHALLISTA KALATALOKSI- HANKE/ESISELVITYS/HANKESUUNNITELMA K.hall 33 Talouden tasapainottamisohjelmassa vuodelta 2006 on todettu Marjaniemen ( ) kalahalliin liittyen, että selvitetään kalahallista luopuminen myymällä tai vuokraamalla se. Rakennuksen käyttökustannus on vuosien aikana noussut ja toiminta on vähentynyt. Tiedoksi: Nouseva Rannikkoseutu, Markku Tönkyrä Kalahallin osalta on laadittu hankesuunnitelma esisuunnitelman laatimiseksi. Esiselvityksen tavoitteena on selvittää se, investoidaanko halliin tulevaisuudessa vai ajetaanko toiminta alas kunnan osalta. Toiseksi selvitetään se, miten kalastukseen ja mereen liittyvät tekijät voidaan kytkeä yhteen ja muodostaa niistä toimiva kokonaisuus sillä tavalla, että yritystoiminta on mahdollista. Lisäksi saadaan alustava liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat(investoinnit ja käyttötalous) ja luonnospiirustukset. Hankkeeseen sisältyy opintomatka kannattavan yritystoiminnan lainalaisuuksiin tutustumiseksi. Esiselvityshankkeelle haetaan 100 % rahoitus. Kalastusseuran edustaja on ollut mukana hankesuunnitelman laadinnassa. Esityslistan liitteenä jaetaan ensin laadittu hankesuunnitelma ja kokoukseen saadaan tarkistettu suunnitelma, jossa mm. kustannusarvio on euroa, projektin aika on ja hankkeen päätavoitteeksi on muotoutunut se, että mahdollisen kehityshankkeen myötä toiminta ja kalahalli voi siirtyä yritysvetoiseksi. hyväksyy liitteen mukaisen hankesuunnitelman. Liite 4. K.hall 108 Kainuun ELY-keskuksesta on ilmoitettu, että tuettavissa kuntien hankkeissa ( ) on pääsääntöisesti edellytetty kunnan 10 %:n omavastuuta. Kalahallin esiselvityshankkeessa kunta on hakenut kalahallin esiselvityshankkeelle 100 %:n rahoitusta. Kuntaa on pyydetty perustelemaan, onko kunnan rahoituksen puuttumiselle tässä hankkeessa jokin erityinen syy. Tiedoksi: Ely-keskus/Sironen Kunnan rahoitusosuuden tulisi 4000 euroa, jotta hanketta voidaan rahoittaa. Hankkeen päättymisajaksi on suullisesti sovittu ja hanke voidaan käytännössä aloittaa ensi vuoden puolella. Hyväksytään sitoutuminen 10 %:n omarahoitusosuus ja merkittäväksi hankehakemukseen.

14 318 K.hall 133 Mukavaa Mökkeilyä- hankkeen projektipäällikkö Heikki Sipola on valmis aloittamaan hankkeen projektipäällikkönä helmikuusta Hänellä on kokemusta projektinhoitotehtävistä, markkinoinnista ja tuntee toimintaympäristön. Tehtävä voidaan täyttää ilman julkista hakua projektin keston ja toisaalta sillä perusteella, että hän on toiminut samassa organisaatiossa projektitehtävissä. Ohjausryhmä voitaisiin muodostaa Mukavaa Mökkeilyä hankkeen ohjausryhmän rungosta osittain yhteisen rajapinnan vuoksi. hyväksyy sen, että Heikki Sipola aloittaa hankkeen projektipäällikkönä ja nimeää hankkeelle seuraavan ohjausryhmän: - Ari Nurkkala - Maarit Parrila - Sauli Pramila - Markku Maikkola - Tapio Rantapirkola - Markku Tönkyrä Lisäksi Nouseva Rannikkoseutu ry:tä pyydetään nimeämään edustajansa ohjausryhmään Tiedoksi: Nimetyt, Nouseva Rannikkoseutu

15 319 KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN K.hall 134 Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan ( 26) kunnanjohtajaksi Ari Nurkkalan. on aiemmin merkinnyt tiedoksi valinnan ehdoksi liitetyn lääkärintodistuksen. Valintapäätös on lainvoimainen. Ari Nurkkala ottaa viran vastaan Palkkatoivomusta on käsitelty haastattelun yhteydessä. - vahvistaa kunnanvaltuuston vaalin ( 26) ja vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi Nimetään hänet kunnanhallituksen aiemmin nimeämistä yhtiöedustuksista Martti Sorosen tilalle seuraaviin: o o o o Hailuodon Vesihuolto Oy, edustaja Lakeuden keskuspuhdistamo, varaedustaja Matti Sorosen tilalle Kaavoitus- ja maankäyttötoimikuntaan Muihin ohjausryhmiin, joihin Matti Soronen on kunnanhallituksen päätöksellä nimetty - Hyväksytään tilinkäyttö- ja kunnan luottokortin käyttöoikeudet Virka-aseman perusteella hän toimii kunnan edustajana mm. Seutuhallituksessa ja ns. eteläisten kuntien yhteistoiminta-alueen valmisteluryhmässä ja käyttää kuntalaissa määritellyllä tavalla puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Tiedoksi: Ari Nurkkala, Hailuodon Vesihuolto Oy, Lakeuden keskuspuhdistamo, Palkat

16 320 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA K.hall 135 Tuloslaskelma lautakuntien esityksen jälkeen osoittaa, että - Toimintakulut kasvavat 3,1 % - Toimintatuotot kasvavat 5,0 % - Toimintakatteen muutos on 2,8 % - Vuosikate on 465 teur - Tilikauden ylijäämä on 294 teur Perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen toimialueilla ei ole olennaisia toiminnan muutoksia. Palvelutuotanto kaiken kaikkiaan säilyy nykyisellä korkealla tasolla. Perusturvan talousarviossa olevien terveydenhuollon ostopalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuman ennustaminen on vaikeaa ja vaihtelut voivat olla suuria. Verotuloihin on budjetoitu varovainen kasvu ja valtionosuudet on arvioitu suunnilleen kuluvan vuoden tasolle. Yhden putken valtionosuuksien määrä selviää vasta vuoden lopussa Investointien nettomäärä tässä vaiheessa on noin Hailuodon kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää. Esityslistan lisämateriaalina on konekielinen tuloslaskelma, käyttötalousosan talousarviot, lautakuntien käsittelyt, lautakuntien esittämät henkilöstömuutokset sekä investoinnit käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä. linjasi jatkovalmistelua henkilöstöesitysten ja investointien osalta. Päätettiin käsitellä talousarviota kokouksessa klo alkaen

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot