Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS 18.8.2015"

Transkriptio

1 Ihmisten kokoisille ideoille! YRITYSINFO/KOULUTUSTILAISUUS

2 SILMU ry paikallinen Leader-ryhmä Kaksikielinen yhdistys, perustettu vuonna 2007 Vastaavaa toimintaa on ollut alueella vuodesta 1996 lähtien Yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä Hallitus Valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti Puheenjohtaja Tuula Salo, Porvoo 9 jäsentä + 9 henkilökohtaista varajäsentä Henkilökunta Toiminnanjohtaja Gina Forsström Toimistopäällikkö Tiina Kurki Hankeneuvoja Heli Mutanen Kyläasiamies Li-Marie Santala Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi 2

3 Toiminta-alue Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Mäntsälä Pornainen Porvoo, ei keskusta Pukkila Sipoo Toimisto: Veckjärventie 1

4 SILMUSTA KASVUA -strategian rahoitus Strategian kokonaisrahoitus 7,2 milj. Julkinen rahoitus (EU:n maaseuturahasto+valtio+kunnat) 4,7 milj. Yksityinen rahoitus (raha+talkootyö) 2,4 milj. Muu rahoitus (rahastot ja säätiöt) 0,1 milj. Strategia / tiivistelmä luettavissa silmu.info osoitteessa 4

5 Tukimahdollisuudet alueen mikroyrityksille SILMU ry:n kautta Mikroyritykset maaseudulla = työntekijöitä alle 10 htv, liikevaihto ja tase alle 2 milj. Hankeaika kaksi vuotta päätöksestä Minimituki: - yritystuki ja investoinnin toteutettavuusselvitys / hanke (ALV 0 %) - hanketuki (koulutus- ja tiedonvälitys- sekä yhteistyöhankkeet) /hanke Tuki enimmillään /hanke Hankemuodot - investointituki + investoinnin toteutettavuustutkimus - perustamistuki - koulutus- ja tiedonvälityshankkeet - yhteistyöhankkeet

6 Tuki paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille Perustamistukea voidaan myöntää vain, jos yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista kysyntää tai jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään Investointitukea voidaan myöntää vain, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.

7 Tuki %, yritysinvestoinnit tuki enimmillään 20 % mikroyritykselle tuki enimmillään 35 % mikroyritykselle ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla tuki enimmillään 30 % mikroyritykselle uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun, kun kyseessä on uusi laitos tuki enimmillään 35 % mikroyritykselle maataloustuotteiden jatkojalostukseen ja kaupan pitämiseen tuki enimmillään 40 % kahden tai useamman mikroyrityksen tuotannollista tai kaupallista yhteistyötä varten perustaman uuden yhteisen yrityksen investointiin tuki enimmillään 50 % investoinnin toteutettavuustutkimukseen

8 Perustamistuki tuki enimmillään / ohjelmakausi/hakija kokeilutoimintaan / ohjelmakausi/hakija ei kuitenkaan 100 % tuki

9 Tuki -% hanketuki, koulutushankkeet tuki enimmillään 90 % koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle tuki enimmillään 90 % koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille tuki enimmillään 90 % koulutukseen, joka kohdistuu metsätalousalalle tuki enimmillään 70 % koulutukseen, joka kohdistuu muille kuin 2 ja 3 momentissa mainituille mikroyrityksille tuki enimmillään 75 % koulutukseen, joka kohdistuu rajattuun joukkoon muita yrityksiä kuin maa- ja metsätalousyrityksiä, tuki voidaan myöntää yritysryhmälle

10 Tuki -% hanketuki, tiedonvälityshankkeet tuki enimmillään 100 % tuki enimmillään 60 % esittelytoimiin liittyviin investointeihin tuki enimmillään 100 % esittelytoimiin liittyviin investointeihin jos tuen hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö (muun julkisen rahoituksen oltava vähintään 40 %)

11 Tuki -% hanketuki, yhteistyöhankkeet tuki enimmillään 100 % hankkeeseen, johon ei sisälly valtiontukea tuki enimmillään 80 % hankkeeseen, jonka tuloksia levitetään laajasti ja tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi tai näitä tukevaan pilottihankkeeseen tuki enimmillään 60 % hankkeeseen, jonka tuloksia levitetään laajasti ja jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta ja esittelyä hankkeeseen jossa perustetaan uusi klusteri tai uutta toimintaa aloittavan klusterin hankkeeseen voidaan myöntää tukea enintään euroa kolmen vuoden aikana tuki enimmillään 75 % yritysryhmälle, johon kuuluu enintään kymmenen yritystä tuki enimmillään 100 % maaseudun innovaatioryhmän hankkeen toteutukseen

12 Investointituki -toimenpiteet rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamiseen, korjaamiseen, ostamiseen tai laajentamiseen UUSIEN koneiden ja laitteiden hankintaan suunnittelukustannuksiin ja toteutukseen liittyviin yleiskustannuksiin, ml. lupa- ja rekisteröintimaksut (enintään 10 % kokonaiskustannuksista) aineettomat investoinnit, tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankinta maan hankinta: enintään 10 % tuettavan toimenpiteen tukikelpoisista kustannuksista

13 Investointituki - rajoitukset traktorien hankinta liikennealan investoinnit puunkorjuun monitoimikone tai kuormaa kantava metsätraktori korvausinvestoinnit, ellei oteta käyttöön uutta teknologiaa tai laajenneta toimintaa huomattavasti energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit toisen yrityksen osakkeet tai osuudet tai liiketoiminnan hankinta tai toimenpide jonka tarkoituksena on omistajavaihdoksen rahoittaminen kiinteistön hankinta julkisyhteisöltä, jollei kohde ole ollut julkisesti myytävänä kahden kuukauden ajan tai hinta perustu kahden riippumattoman myyjän hinta-arvioon

14 Investointituki - linjaukset liiketoiminnan kannattavuus ja yrityskoko - matkailu > majoitusliiketoiminta vähintään kolme mökkiä - hevostalous > pelkästään tallipaikkavuokraus > tallipaikkojen määrä vähintään 15 paikkaa tuki ei saa vääristää kilpailua (maanrakennus, vähittäis- ja tukkukauppa) maatalouden alkutuotantoon liittyvät investoinnit erillinen maanhankinta lakisääteiset peruspalvelut liikennekäyttöön rekisteröidyt ajoneuvot perustajaurakointi yrityksen omien korjaamojen huoltokorjaamot pihat ja liikennöintialueet

15 Investoinnin toteutettavuustutkimus -toimenpiteet Selvitetään edellytykset aineelliseen investointiin toiminnalliset, taloudelliset ja tekniset selvitykset rahoituksen hakemisen edellytykset rahoitushakemuksen valmistelu Tukikelpoiset kustannukset ostopalvelut ja palkkiot muut välttämättömät kustannukset

16 Perustamistuki toimenpiteet Uudet yritykset palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet Toimivat yritykset, uusi toiminta palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

17 Perustamistuki EI samanaikaisesti starttirahan tai nuoren viljelijän tuen kanssa uudelle yritykselle (perustettu jälkeen) toimivalle yritykselle (toiminut vähintään kolme vuotta yhtäjaksoisesti kun tukea haetaan)

18 Maksuerät ja hakuaika Aina jälkikäteen Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on vähintään 20 prosenttia tuen kokonaismäärästä Perustamistuen 1. erä kun tukipäätös on saatu vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä seuraavat erät maksetaan kun ennalta asetetut stepit on saavutettu Viimeistä erää on haettava maksuun neljän kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä (investoinnit ja perustamistuki)

19 Valintakriteerit Hakemusten tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit LISÄKSI tulee puolet yritystukihakemusten kriteereistä täyttyä Hallitus arvioi hakemukset käyttäen apuna kriteereitä Kriteerit löytyy silmu.info osoitteesta

20 Idea > ota yhteyttä! Valmistelut + hakemus > aloitus omalla riskillä SILMU ry:n hallituksen käsittely ELY-keskuksen laillisuustarkastus Tukipäätös + aloituspalaveri Toteutus Maksuhakemukset, raportointi ja seuranta Tuen maksaminen

21 Hyvän hakemuksen tunnusmerkit Hyvin valmisteltu (ei kiireessä) Selkeä rajattu sisältö Strategian mukainen Kriteerit täyttävä Suunnitelma, kustannusarvio ja muut liitteet kunnossa Kustannustehokas Kirjanpitäjä mukaan Talous kunnossa, likviditeettisuunnitelma Riittävät muut resurssit Asenne!

22 Lisätietoja Leader-toiminnasta ja myönnettävistä tuista maaseutu.fi uusimaaseutu.fi mavi.fi mmm.fi silmu.info leadersuomi.fi

23 Kotisivut

24 Uutiskirje Tilaa uutiskirje: Liittymällä jäseneksi Kotisivuiltamme > etusivu > oikea tai vasen alakulma

25 Facebook Tule tykkäämään sivuistamme!

26 Katso-palvelun käyttö sähköisessä Hyrräasioinnissa

27 Yleistä Katso-palvelusta Palvelu, jota yleisesti käytetään organisaatioiden sähköisessä asioinnissa Katso -tunniste yhdistää toisiinsa henkilön, organisaation ja henkilön oikeuden edustaa organisaatiota Katso -tunnisteita, niiden käyttöä ja niihin liittyvää tietoa hallinnoidaan Katso - palvelussa Sähköisen tunnistautumisen johdosta paperisia, allekirjoitettuja lomakkeita ei tarvitse toimittaa viranomaiselle Y-tunnus tarvitaan viimeistään päätöksen tekoon YTJ -tiedot tulee olla ajan tasalla! yritys.tunnistus.fi

28 Tehtävät toimenpiteet Katso-palvelussa Pääkäyttäjyys perustetaan Katso -palvelussa, jos organisaatiossa ei ole vielä pääkäyttäjää Pääkäyttäjän oltava nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö Pääkäyttäjä perustaa muille henkilöille Katso -alitunnisteen (henkilöille joilla ei vielä ole Katso-tunnistetta) sekä myöntää Hyrrä -valtuudet Katso -tunnisteille Katso -alitunniste on vahvennettava Katso -tunnisteeksi, jotta asiointi Hyrrässä on mahdollista Katso -tunniste on henkilökohtainen Pääkäyttäjyys Katsotunniste Rinnakkaispääkäyttäjä Pitää olla Katso tunniste, jotta voidaan myöntää Oikeutettu hallinnoimaan organisaation tietoja, luomaan Katso -alitunnisteita sekä myöntämään valtuuksia Katso -tunnisteille Rinnakkaispääkäyttäjyyttä ei voi myöntää eteenpäin muille henkilöille Ei tarvitse olla nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö Valtuudet Hyrrä-valtuuksia (asiointirooleja) myönnetään Katso -tunnisteelle Valtuuksia on mahdollista myöntää myös toiselle organisaatiolle (esim. tilitoimistolle)

29 Hyrrä-asiointiroolit Asiointirooli myönnetään Katso-tunnukselle Roolit: Hyrrä -hakija, jolla voi selata, täyttää ja lähettää organisaation tuki- ja maksuhakemuksia Hyrrässä (vastaa virallista allekirjoitusta ja annetaan vain nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle) Hyrrä -avustaja, jolla voi selata ja täyttää kaikkia lomakkeita Hyrrässä, mutta ei ole oikeutettu allekirjoittamaan ja jättämään niitä viranomaiskäsittelyyn Hyrrä -selaaja, jolla voi selata organisaation tuki- ja maksuhakemuksia Hyrrässä

30 Lisätietoja Katso-palvelusta https://yritys.tunnistus.fi

31 Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritys- ja rakennetuissa

32 Mikä on Hyrrä? Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu. Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - aina tukihakemuksesta siihen asti, kunnes tukieurot ovat tilillä. Turhan juoksemisen ja paperipyörittämisen sijaan itse kukin voi keskittyä olennaiseen.

33 Hyrrän kautta haettavat tuet Maaseudun hanketuet kehittämishankkeet yleishyödylliset investointihankkeet Maaseudun yritystuet maatilojen investointituet nuorten viljelijöiden aloitustuet neuvontakorvaus neuvojarekisteri ei-tuotannollisten investointien tuet (ohjelman tekninen apu ja toimintaraha)

34 Hyrrä-kirjautuminen Kirjautumiseen tarvitaan: Katso -tunnisteelle myönnetty valtuutus Hyrrä-asiointiin Henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne Kirjautumisen yhteydessä järjestelmä käy automaattisesti varmistamassa Katso-palvelusta henkilön oikeudet toimia Hyrrässä organisaation edustajana

35 Miksi sähköinen asiointi? Hyrrä on auki 24/7 asiointi ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan verkkoyhteys tarvitaan tukihakemuksen vireilletulo (SILMU ry tai ELY-keskus) hakijalle annetaan tiedoksi vireilletuloilmoitus samalla tiedoksi hakemuksen arvioitu käsittelyaika sekä käsittelijä vireilletulon jälkeen hakija voi aloittaa toteutuksen omalla riskillään jos hakemus ei täytä vireilletulon ehtoja, hakemusta tulee täydentää

36 Perusprosessi säilyy ennallaan Seurantatiedot Maksupäätös Maksuhakemukset Muutoshakemukset Hakija Päätös Hakemus SILMU ry tekee Vireille tulotarkastuksen Käsittely Lisätiedot

37 Hakijalta vaaditaan neuvontaa saa edelleen SILMU ry:ltä ja ELY-keskuksesta ennen hakemuksen suunnittelua on hyvä ottaa yhteyttä SILMU ry:n henkilökuntaan / ELY-keskukseen! paperihakemusten toimittaminen edelleen mahdollista lomakkeet saatavilla suomi.fi -palvelussa

38 Lisätietoja hyrrästä: silmu.info Kiitos!

39 Leader-SILMU Veckjärventie 1, PORVOO silmu.info Gina Forsström Toiminnanjohtaja GSM Tiina Kurki Toimistopäällikkö GSM Heli Mutanen Hankeneuvoja GSM Li-Marie Santala Kyläasiamies GSM

40 Kiitos!

Katso-palvelun käyttö sähköisessä Hyrräasioinnissa. Maaseutuvirasto

Katso-palvelun käyttö sähköisessä Hyrräasioinnissa. Maaseutuvirasto Katso-palvelun käyttö sähköisessä Hyrräasioinnissa Maaseutuvirasto Yleistä Katso-palvelusta Yleisesti käytössä oleva palvelu, jota käytetään organisaatioiden sähköisessä asioinnissa Katso-tunnus yhdistää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot

Yritystuki Talvi 2015

Yritystuki Talvi 2015 Yritystuki Talvi 2015 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus,

Lisätiedot

8.5.2015. Yritystuki. Kevät 2015, alp

8.5.2015. Yritystuki. Kevät 2015, alp Yritystuki Kevät 2015, alp 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet,

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Yleistä tuesta Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville pienille (alle 50

Lisätiedot

Yritystukien haku 2014-2020

Yritystukien haku 2014-2020 Yritystukien haku 2014-2020 Sähköinen asiointi Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 2.3.2015 Esityksen sisältö: Tuen hakeminen Hakemuksen vireilletulo Toimenpidesuunnitelman

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.3.2015 Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä Keski-Suomen

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020

HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020 HANKERAHOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN HANKKEISIIN 2014-2020 Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Rahoituksen haku Rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat Pääasiallinen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 28.1.2015 Jukka Mirvo EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MAASEUDUN YRITYSTUESTA 1 Yleisperustelut Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

toiminta-aluettaan kehittämässä

toiminta-aluettaan kehittämässä toiminta-aluettaan kehittämässä Pirkan Helmi on Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueen Leaderryhmä perustettu vuonna 1999 rahoittanut Etelä-Pirkanmaalla hankkeita vuodesta 2001 lähtien ja yritystukia

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot