Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä."

Transkriptio

1 1 Muistio Leena Hangasmaa Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Kulttuuriympäristö kunniaan koulutus Paikka: Yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli Aika: tiistaina 11. lokakuuta 2011 kello Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä Tilaisuuden avaus, johtaja Pirjo Siiskonen, Mikkelin yliopistokeskus, Ruralia-instituutti Avauspuheenvuorossaan Pirjo Siiskonen esitteli yliopistokampuksen historiaa ja vaiheita. Yliopistokeskuksen vanhimmat osat, kuuromykkäkoulu, sen asuntola ja pesutupa ovat vuodelta Sittemmin rakennukset ovat olleet ja ovat edelleen erilaisissa koulutuskäytöissä. Vuonna 1992 rakennettiin Unica (Lönnrotinkatu 5) ja sen puisto. Siiskonen korosti puiston tärkeyttä vehreänä osana kampusta, ja ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että suunnitelmat parkkipaikan rakentamisesta sen paikalle eivät toteutuneet. Yliopistokampuksen uusin osa, Cultiva (Lönnrotinkatu 7), on vuodelta Mikkelin yliopistokampus liittyy kiinteästi ja sulavasti Mikkelin kaupungin keskustamaisemaan. Lisäksi Siiskonen muistutti, että Etelä-Savon kulttuuriympäristöissä vallitsee runsaudenpula, ja että maaseudun kulttuuriympäristöt yhtä tärkeitä kuin kaupungin (ks. Kulttuuriympäristöselvitys, Etelä- Savon maakuntaliitto 2007). Vastuu kulttuuriympäristöstä kuuluu kaikille, olemme vastuussa seuraaville sukupolville ympäristöjen säilyttämisestä. Kommentti: Pia Puntanen, Mikkelin seudun kulttuuriperintöhanke: kyky tunnistaa ympäristöjä tärkeää ja opeteltava JOY-kampanjasta Kuku-koulutukseen välineitä kansalaisille, Liisa Tarjanne, Suomen Kotiseutuliitto JOY = Jokaisen Oma Ympäristö kulttuuriympäristökampanja 2010 o kampanjalle oli suuri tilaus (600 tapahtumaa, 300 toimijaa) o koulutuksen jatkamiselle on tarvetta Yleisenä ongelmana kulttuuriympäristöjen kohdalla on niiden lukemisen ja merkitysten ymmärtämisen vaikeus. Näitä avaamaan tarvittaisiin jonkinlainen opas. On myös pohdittava, mikä on arvokasta o kokonaisuus vai osat, alueet, maisemat, rakennukset ja rakennusryhmät o arvokohteet globaalisti, valtakunnallisesti, maakunnallisesti, paikallisesti o -> asukkaiden osallistaminen tärkeää Osallistamisen ongelmina on mm. mahdolliset vastakkainasettelut ja konfliktit päättäjien ja asukkaiden välillä Kansalaisjärjestöjen odotuksina uudelta kaavoitukselta dioissa mainittujen lisäksi on nimenomaan osallistaminen. Huolena on se, katoavatko jotkut maisemat kokonaan ja pysyvästi.

2 2 Suomessa on tehty alueellisia ja kuntakohtaisia kulttuuriympäristöohjelmia yli 50 kunnassa. Aineisto on koottu asukkaiden kanssa, jolloin kaavoituksen alkaessa asiat ovat jo valmiiksi mietittynä. o esimerkkinä Inkoon kulttuuripolku kestävä kulttuurinen kehitys, jossa ympäristöön liitetty kulttuurikohteita ja tarinoita kulttuuriympäristö on resurssi ei rasite! Keskustelu: Kuluuko rakennusinventointi rakennusprosessiin? Inventointi riippuu voimavaroista, siihen on opas ympäristöministeriön nettisivuilla. Mitä tiiviimpi yhteistyö asukkaiden kanssa, sen paremmin asia toimii myös jatkossa. Kirja: Sinikka Salokorpi: Ruotsin mansikkapaikat. Ajatus kirjat Maakuntamuseon rooli museoiden ja yksityiskohteiden kunnostuksen neuvonnassa ja ohjauksessa HAVA, ENA ja RKY, maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen, Etelä-Savon maakuntamuseo Museoviraston sivut Etelä-Savon maakuntamuseo perustettu 1985 maakuntamuseo ei toimi viranomaisena, ei anna virallisia lausuntoja Harkinnanvarainen valtionapu HAVA museoille, 200 hakee 130 saa vuosittain. Pienin avustus ollut 500, suurin 5000 euroa/kohde. o museorakennusten kunnossapitoon o näyttelyjen uudistamiseen ENA entistämisavustus o museoviraston myöntämä valtion raha valtakunnallisesti merkittävän rakennuksen entisöintiin ja restaurointiin o ensisijalla antikvaarista osaamista edellyttävät kohteet o yksityishenkilöt lähestyvät suoraan museovirastoa, ei maakuntamuseoita o Etelä-Savossa 2 kohdetta tänä ja viime vuonna (Ristiina Toijola Suurlahti, Heinävesi Pohjantaipale) o Esimerkkinä Kangasniemeltä Lahden talon seinämaalaukset RKY valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt o o kohdevalikoima, joka kuvastaa Suomen historiallisia vaiheita o taustalla Valtioneuvoston laatima valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite o Mikkelissä 10, Savonlinna 8 o RKY ohjaa kaavoitusta o RKY-kohteet vähentyneet lähes puolella viime vuosina Keskustelu: Millaisella asenteella kansalaiset ottavat yhteyttä? a) haluavat purkaa suojelun b) pelkkä tiedustelu c) lähdetään inventointiin ja tukiprosessiin Hytönen toivoo kunnilta enemmän rakennusselvitystä, vertaa ympäristö- ja luontoarvojen selvitykseen, jota tehdään paljon Yhteisen ympäristömme arvot tiedolla ja taidolla hyvään tulokseen. Kulttuuriympäristön arvot kaavoituksessa, arkkitehti Kirsti Kovanen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kovasella on erittäin edustavat ja seikkaperäiset diat, joita esityksen sisältö noudatti tarkasti. Siispä seuraavassa lähinnä esityksen pääotsikoita ja linjoja, sekä huomioita ja kommentteja diojen ulkopuolelta.

3 3 Suuri kysymys: Kuinka kaavoituksen osapuolet (asukas, järjestöt, päättäjä, suunnittelija) saadaan keskusteluun? kulttuurihistorialliset arvot o historialliset todistusarvot o säilyneisyysarvot o rakennustaiteelliset, esteettiset ja visuaaliset arvot o identiteetti- ja symboliarvot o -> arviointi on aina monitieteellistä maiseman arviointikriteerien lähteenä: inventointiohje ym/mapo 2010, ks. dia o arviointikriteereissä ensi kerran esillä huomio maiseman elinvoimaisuudesta ja nykyisestä toimivuudesta maakunnallisesti merkittävien kohteiden kriteerit o kulttuuriympäristöohjelma edellyttää että rakennusinventointi on tehty o Mikkelissä on inventoitu paikoitellen hyvin (esim. Anttolan keskusta), mutta sirpaleisesti Maankäyttö- ja rakennuslaki o maankäyttö- ja rakennuslain keinoja o Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT, täällä myös VAT Vuoksi) o purkaminen /MRL 139 Kaavojen sisältövaatimukset o kaikissa kaavoissa pitää käsitellä kulttuuriympäristö Kaavoja laatiessa ja sen sisältöä arvottaessa on vaikeaa tunnistaa arvoja ja toimia muuttuvien arvojen maailmassa Hierarkisen arvottamisen ongelmia, mielenkiintoisia kysymyksiä! Kaavan laatimisen kulku o oas= osallistumisen arviointisuunnitelma, vaikutusten arviointia tehdään läpi prosessin mitä kulttuuriympäristöohjelma toisi kaavaprosessiin? Kommentti: OAS on kohtuullisen uusi asia (11 vuotta), jota moni ei ymmärrä tai sen olemassaoloa tiedosteta. Sen tekemiseen ei budjetoida prosessista riittävästi aikaa. Kommentti2: OAS usein hoidetaan vain yhdellä lomakkeella, eikä pohdita riittävästi. o viranomaisneuvottelu o kaavaehdotusvaihe o muistutus o vaikutusten arviointi vaikea asia kaikille kaavoittajille. hyviä oppaita ei kulttuuriympäristöstä ole kaavoittajille. Ruotsissa on. o kaavasuunnittelijan ja osallisten roolit o arvioinnin toteuttaminen, vaikutusten arviointi o valmis kaava o kaava täytäntöön, eli seuranta ja kaavan uusiminen o keinoja kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen ja kehittymiseen Keskustelu: Minkä merkityksen annamme paikallisuudelle, kun arvotamme alueita ja rakennuksia? Kyseessä voisi olla lähiruokaan verrattavissa oleva muotiasia lähirakennukset? Vastaus: Omaa ympäristöään ei näe, ulkopuolisen pitää tehdä arviointi. Kommentti: Inventoijien pitäisi osata kertoa kohteiden ainutlaatuisuudesta laveammin kuin nyt esim. RKY:ssä, jotta kohteen arjessaan näkevät osaisivat arvostaa sitä. Tiedon pitäisi kulkea myös hallinto-oikeuteen saakka. Kommentti: Kuinka on sellaisen rakennuksen kohdalla, joilla ei ole käyttöä, pitäisikö se säilyttää vain historiansa tai arkkitehtuurin puolesta? Mikkelissä koulujen säilyttäminen on tällä hetkellä

4 4 tällainen kysymys, puretaanko Siekkilän ja Kalevankankaan koulut? Purkaminen on kommentoijan mukaan vastoin lain periaatteita, mutta käyttöä ei ole Paikallisia kaavoitustapauksia ja keskustelua niiden pohjalta - Arvokkaiden kaupunkiympäristöjen huomioiminen kaavoituksessa, esimerkkinä Nuijamiehen omakotialue, kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen, Mikkelin kaupunki Nuijamiehen uusi kaavoitus alkoi 2007 Nuijamiehen alkuperäinen kaava kaava 1938 O.I. Meurman o Meurmanin vaikutteet tulivat Camillo Sitteniltä, Raymond Unwiniltä ja Eliel Saariselta, sekä 1930-luvun modernismista o Puutarhakaupunki vaikutus: Maastonmuodot, historialliset kaupunkikuvat ym otetaan huomioon (suunnittelin Puukäpylän 1920-luvulla) kaavoituksen tarve lähti siitä että ei rakennettaisi holtittomasti kaavamuutos tehtiin koska vanha suunniteltu 1938, liikennejärjestelyt vaativat muutosta, asukkaiden mahdollisuudet hyödyntää tonttialueita o vanha kaavakaan ei ole täysin toteutunut katujen osalta Kaavan tavoitteet: tehokkuuden nosto: sisäpihojen puolelle on mahdollista tehdä lisärakentamista omakotialueella. Kerrostaloissa mahdollista käyttää kellaritiloja esim toimistoina. Esteettömyys. Urheilupuiston koululle lisärakentamismahdollisuus. Alueella tehtiin kulttuuriympäristöselvitys. o RKY kohteet: hautausmaa, kasarmialue, Sotku o Kasarminkatu: Puiden suojelu valtuustossa o Jääkärinkatu: kaupunkitalot, pientalot usealla asunnolla o Tykkimiehenkatu: puita kaadetaan o Olavinkatu: tyyppitaloja ruotsalaisten kanssa yhteistyössä 1940-luvun vaihteessa o Nuijamiestenkatu: koivurivit, monipuolinen kaupunkikuvallinen ilme, mutta silti yhtenäinen o Suur-Savonkatu vanha kiviveistämö suojeltu o Kivenkatu: englantilaistyyppiset talot o Ahonkatu: katusuunnitelma ongelmallinen kapeuden takia o Otavankatu: bensa-aseman purkua esitettiin, yrittäjä halusi laajentaa o Länsiosan viheralue/ Paavalinkatu, Ilmarisenpuisto: Puistokaistaleet tyypillisiä Meurmanille. ->Lähes koko Nuijamies on maisemallisesti arvokas alue! seuraavana kaavoituksessa Kirjala Keskustelu: Meurmanin kaava on myös Emolassa, johon tehtiin asukkaiden onneksi yli 30 muutosta. Ketä pitää kuulla, kun Kalevankankaalle suunnitellaan nyt Meurmanin kaavaa? Vast. Meurmania itseään ei sinällään haitannut muutokset. Keskustelua Kalevankankaan kaavasta on ollut puolesta ja vastaan. Siitä järjestetään asukastilaisuus, eli asukkaita kuullaan. Kysymys: Miten kerrostaloissa korjausrakentamisessa otettava huomioon kaava? Vast: Nuijamiehessä suunnitelma on olemassa, joka on huomioitava. K: Tuliko Nuijamiehen uudesta kaavasta valituksia? V: Valitus meni hallinto-oikeuteen, koskee päiväkotia. Kommentti: Uuden kaavan vaikutusten arviointilistaan voisi lisätä puustoa ym.

5 5 Keskustelussa nousi esille huoli siitä että kaavamuutoksessa kaupunki ottaa itselleen mahdollisuuden purkaa puutalot ja rakentaa kerrostaloja tilalle, ja kuinka puuston käy, saadaanko uusia kaadettujen tilalle ja milloin. - Punkaharjun Kulennoisten kylän kyläyleiskaava, arkkitehti, osastopäällikkö Matti Veijovuori, Pöyry Oy Kulennoisten kylä sijaitsee Punkaharjun pohjoisosassa. Kylään tehtiin ensimmäisenä Etelä-Savossa kyläyleiskaava. Kaavaa varten tehtiin mm. tehtiin karttatarkasteluja, joissa maisema-arkkitehti tarkasteli korkeuseroja, peitteisyyttä, tärkeitä näkymiä ja kyläkuvaa. Tavoitteena oli saada esille keskeiset ja arvokkaat asiat, joita uudisrakentamisella ei pilata, kuten muinaisrantoja. Tarkastelussa käytettiin esim. karttoja ja 70-luvuilta, vuodelta Kulennoisten kylän kulttuuriympäristön erityispiirteitä ovat vanhat tilakeskukset, vanha Viipurintie, rautatieasema, kyläalueen peltoaukeat, koulu ja seurantalo. Nyt syntynyt kyläkaava on osayleiskaava, joka on maanomistajien, asukkaiden, viranomaisten, päättäjien kesken pitkässä vuorovaikutusprosessissa syntynyt.kyläkaava ei perustu samalla lailla mitoitukseen, kuin rantakaava. Keskustelu: Kulttuuriympäristön erityispiirteenä mainittiin peltoaukeat. Saako ne tulevaisuudessa metsittää? - Tuettua metsitystä ei voi suorittaa, mutta maanomistajan halutessa metsittää, sen estoon ei ole viranomaiskeinoja. Tehdäänkö kyläkaavoja paljon Suomessa? - Kyläkaavoja on tehty jonkin verran mm. Hämeessä, mutta Itä-Suomessa ei juurikaan Korjausrakentamiskeskus Rantasalmella ajankohtaista tietoa korjausrakentamisesta ja sen neuvontapisteestä, toiminnanjohtaja Maria Luostarinen, Korjausrakentamiskeskus, Rantasalmi Rantasalmella toimii Eu-rahoitteinen Korjausrakentamiskeskus-hanke. Yhdistys sai alkunsa Rantasalmen kartanoiden kunnostusprojekteista. Yhdistys/hanke on hankkinut itselleen vanhan kaupparakennuksen, jota on kunnostanut, ja jonne on perustettu Vanahoo ossoo niminen rakennuskunnostusvaraosamyymälä ja myös tietokeskus. Myyntiä tehdään myös netissä. Yhdistys järjestää myös tapahtumia ja neuvontaa. Tavoitteena on vanhojen rakennusten kunnossapito ja arvostuksen ja tietotaidon lisääminen. Varaosamyymälä ottaa vastaan lahjoituksia ja työ on pitkälle talkoopohjaista. Vapaaehtoisuus on osittainen ongelma ja näkyy niin lahjoitetun materiaalin kuin työvoiman vähyytenä Tilaisuuden päätössanat, Kotiseutuliiton valtuuston jäsen, projektipäällikkö Pia Puntanen, Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma hanke Kulttuuriympäristö kuuluu kaikille, ja myös vastuu siitä kuuluu kaikille. Meillä on välineitä ja mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Esityksissä ajatuksia herätti onko merkitystä sillä, että paikallisilla museoilla ei ole viranomaislausujan oikeutta (viittaus Jorma Hytösen puheenvuoroon); mikä arvo täällä annetaan paikallisuudelle? Mikkelin kaupungin ja Ristiinan ja Hirvensalmen kuntien yhteisessä kaksivuotisessa Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelmassa ( ) käsitellään yhtenä osatekijänä kulttuuriympäristöjä, ja nimenomaan niiden vetovoimaisuuden näkökulmasta. Hankkeessa tehdään tausta-aineistoja (esim. rakennusinventointeja) myöhemmin tehtävää kulttuuriympäristöohjelmaa varten. Puheenvuoroissa ja keskusteluissa nousseita yhteistä, toistuvia teemoja olivat: Kulttuuriperinnön tunnistamisen vaikeus, arvojen ja asenteiden ristiriitaisuus (jos kulttuuriperintö nähdään rasitteena), muutos ja pysyvyys ja jännite niiden välillä.

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 05 2009 Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009-2014 Etelä-Savon kulttuuriympäristön

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Pispalalainen 1/2010

Pispalalainen 1/2010 Pispalalainen 1/2010 MA PE 15 02 LA SU 12 02 Pispalan valtatie 39 muu ohjelma - www.vastavirta.net 2 Pispalalainen 1/2010 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Satu Juoperi Toimituskunta Satu

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä Pispalan kaavoitus kannanotto Pispalan rakennusinventointi toinen kierros Pirkanmaan maakuntamuseon kommentit kannanottoon 4.3.2008 Yleiset ja rakennusinventointia koskevat kommentit sinisellä, arkeologista

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja Virpi Myllykoski Taidehistorian Pro gradu-tutkielma Taiteiden ja

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Ympäristöoikeuden Pro gradu

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS

HEINÄVEDEN KUNTA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVASELOSTUS 67070682.BBK Kvalt... Tark. Khall... EHDOTUS 29.8.2014 HEINÄVEDEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja laajentaminen (Pohjoisosa ja korttelit 123-126 ja niihin rajoittuva

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä nat Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä opas arviointiin Toim. Teijo Pyykkönen Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä opas arviointiin Teijo Pyykkönen (toim.) Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot