2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670"

Transkriptio

1 Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: Tietoja ja sähköiset lomakkeet: simap.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Virallinen nimi: Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus ja kaupunkisuunnittelu Postiosoite: Asematie 7 Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Tähän ilmoitukseen sovelletaan seuraavaa direktiiviä Direktiivi 2004/18/EY Direktiivi 2004/17/EY (Erityisalat) Kansallinen henkilötunnus: (jos tiedossa) Postitoimipaikka: Vantaa Postinumero: Maa: Suomi (FI) Yhteyspiste(et): Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus Vastaanottaja: Riikka Äärelä Internet-osoite (-osoitteet): (soveltuvissa tapauksissa) Puhelin: Faksi: Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: (URL) Hankkijaprofiilin osoite: (URL) Sähköinen tiedonsaanti: (URL) Tarjousten ja osallistumishakemusten jättäminen sähköisessä muodossa: (URL) Osoite, josta saa lisätietoja Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, josta saa täydentäviä asiakirjoja Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Muu (täyttäkää liitteen A I kohta) Muu (täyttäkää liitteen A II kohta) Osoite, johon hankkeet tai osallistumishakemukset on lähetettävä Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Muu (täyttäkää liitteen A III kohta) I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos Alue- tai paikallistason viranomainen Alue- tai paikallistason virasto/laitos Julkisoikeudellinen laitos EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö Muu: (mikä) FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 1 / 10

2 I.3) Pääasiallinen toimiala hankintaviranomaisen julkaiseman ilmoituksen tapauksessa Yleinen julkishallinto Puolustus Yleinen järjestys ja turvallisuus Ympäristö Talous- ja rahoitusasiat Terveydenhuolto Asuminen ja yhdyskuntapalvelut Sosiaaliturva Virkistys, kulttuuri ja uskonto Koulutus Muu: (mikä) hankintayksikön julkaiseman ilmoituksen tapauksessa Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu Sähkö Kaasun ja öljyn etsintä ja talteenotto Hiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja talteenotto Vesihuolto Postipalvelut Rautatiepalvelut Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linjaautopalvelut Satamaan liittyvät palvelut Lentokenttään liittyvät toiminnot I.4) Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta Hankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta: kyllä ei jos vastaus on kyllä, lisätietoa kyseisistä hankintaviranomaisista/-yksiköistä voidaan antaa liitteessä A FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 2 / 10

3 II kohta: Suunnittelukilpailun kohde / hankkeen kuvaus II.1) Kuvaus: II.1.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön suunnittelukilpailulle/hankkeelle antama nimi: Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu II.1.2) Lyhyt kuvaus: Kilpailun järjestävät Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus ja kaupunkisuunnittelu yhteistyössä Suomen maisema-arkkitehtiliiton (MARK) ja Suomen rakennusinsinöörien liiton (RIL) kanssa. Kilpailussa sovelletaan MARK:n ja RIL:n kilpailusääntöjä. Mikäli nämä ovat keskenään ristiriitaiset, sovelletaan MARK:n kilpailusääntöjä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Tikkurilan jokiranta paikalliseksi vetovoimakohteeksi, jossa luonnon monimuotoisuus, kulttuuritoiminta ja korkeatasoinen ympäristörakentaminen kohtaavat. Jokiranta mahdollistaa joustavasti oleskelun ja erilaiset tapahtumat. Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ovat jatkossa selkeät ja viihtyisät sekä jokirannassa että sieltä muualle ympäristöön, kuten Tikkurilan keskustaan. Kilpailuun kutsutaan ilmoittautumismenettelyn kautta 5 suunnitteluryhmää. Kilpailun avulla pyritään löytämään suunnitelmaehdotus tai ehdotukset jatkosuunnittelun pohjaksi. Palkintolautakunta antaa suosituksensa kilpailun jälkeisistä toimenpiteistä. Tilaaja varaa oikeuden tilata jatkosuunnittelua suorahankintana voittaneelta suunnitteluryhmältä, jolloin valitaan puistoalueiden pää- ja maisemasuunnittelun maisema-arkkitehti, jonka alikonsultteina valitaan rakennusinsinööri, kunnallistekniikan suunnittelija sekä geotekniikan suunnittelija. Hanke tullaan toteuttamaan useassa osassa. Kilpailuaika on ja kilpailun tulokset pyritään julkistamaan 2/2016. II.1.3) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) : Päänimikkeistö Pääkohde Täydentävä nimikkeistö(soveltuvissa tapauksissa) FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 3 / 10

4 III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Osallistujien valintaperusteet: (soveltuvissa tapauksissa) Osallistuvien ryhmien on täytettävä Ilmoittautujan kelpoisuusehdot lomake (liite 1). 1. Kilpailuun osallistuvien yritysten (maisemasuunnittelu) on toimitettava seuraavat enintään 3 kk vanhat tiedot ja selvitykset: todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys tehdystä verovelan maksusuunnitelmasta todistukset eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta vakuutusyhtiön antama todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta selvitys merkinnästä kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista 2. Muut kelpoisuusehdot 2.1. Suunnitteluryhmän jäsenet Suunnitteluryhmän projektipäällikkönä toimivalla maisema-arkkitehdillä tulee olla ylempi korkeakoulututkinto (tai vastaava) ja vähintään 5 vuoden kokemus omalta ammattialaltaan projektipäällikkönä. Lisäksi suunnitteluryhmään tulee nimetä Rakennusinsinööri kunnallistekniikan suunnittelija geotekniikan suunnittelija Näiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksena pidetään vähintään korkea-asteen tutkintoa (tai vastaavaa) ja kokemusta suunnittelijatehtävistä vähintään 5 vuotta ko. tehtävässä. Suunnitteluryhmään voidaan lisäksi nimetä muita jäseniä, joilla on vähintään korkea-asteen tutkinto tai vastaava omalta alaltaan. Työryhmän kaikista nimetyistä jäsenistä toimitetaan määrämuotoinen henkilötietolomake (Liite 2). Suunnitteluryhmään esitettyjen henkilöiden tulee olla käytettävissä mahdollisissa tulevissa suunnittelutehtävissä. Näiden henkilöiden korvaamiseen toisella vastaavalla tarvitaan tilaajan suostumus Referenssit Suunnitteluryhmän tulee esittää yhteensä 10 valitsemaansa referenssikohdetta. Projektipäällikön osalta ilmoitettujen referenssien tulee olla sellaisia, joissa ilmoitettu suunnitteluryhmän projektipäällikkö on toiminut projektipäällikkönä. Rakennusinsinöörin osalta ilmoitettujen referenssikohteiden tulee olla siltatai rantarakenteisiin liittyviä kohteita. Rakennusinsinöörin ja muiden ryhmän jäsenten osalta ilmoitettujen referenssikohteiden tulee olla sellaisia, joissa ko. jäsen on toiminut ilmoitettua tehtävää vastaavassa roolissa. Ilmoitetut referenssikohteet ovat valmiita ja enintään 10 vuotta vanhoja tai niiden rakentaminen on käynnissä. Kustakin referenssikohteesta täytetään erikseen Pisteytettävä referenssikohde -lomake (Liite 3). Lisäksi toimitetaan kustakin pisteytettävästä referenssikohteesta A4- tai A3-kokoinen selkeälukuinen, mielellään värillinen asemapiirustus sekä 1-2 havainnekuvaa (mikäli niitä on). Liitteet 1-3 ovat ladattavissa kilpailun verkkosivuilta. III.2) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta: Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta: kyllä ei (jos vastaus on kyllä) Ilmoita ammatti: Suunnitteluryhmässä tulee olla jäsenenä vähintään yksi maisema-arkkitehti, rakennusinsinööri, kunnallistekniikan suunnittelija sekä geotekniikan suunnittelija. FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 4 / 10

5 Ryhmään voidaan lisäksi nimetä muita jäseniä. FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 5 / 10

6 IV kohta: Menettely IV.1) Kilpailun tyyppi: Avoin Rajoitettu Suunniteltu osallistujamäärä: 5 tai vähimmäismäärä: ja enintään : IV.2) Jo valittujen osallistujien nimet: (rajoitetun kilpailun tapauksessa) IV.3) Hankkeiden arviointiperusteet: Ilmoittautujan tulee antaa kaikki ilmoituksessa ja sen liitteissä pyydetyt tiedot, jotta ilmoitus tulee hyväksytyksi ja se voidaan ottaa mukaan vertailuun. Näiden edellä mainittujen tietojen perusteella suoritetaan ensin ilmoittautuneiden työryhmien kelpoisuuden arviointi. Hyväksytyt työryhmät pisteytetään seuraavien vertailuperusteiden ja painotusten mukaisesti. Pisteytyksessä huomioidaan suunnitteluryhmän jäsenten referenssit ja suunnitteluryhmän koulutustaustan monipuolisuus. Pisteytysperusteet on esitetty alla. Arviointi tapahtuu ilmoitettujen referenssitietojen ja ryhmän jäsenten henkilötietolomakkeiden perusteella kelpoisuusvaatimukset ylittäviltä. Ehdokkaat asetetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen ja kilpailuun kutsutaan 4 eniten pisteitä saanutta suunnitteluryhmää. Mikäli on tarpeen, saman pistemäärän saaneiden ryhmien välillä suoritetaan arvonta. Tämän jälkeen muiden kelpoisuusehdot täyttäneiden ehdokkaiden joukosta arvotaan 1 suunnitteluryhmä, joka kutsutaan mukaan kilpailuun. 3. Pisteytys Referenssit yhteensä 10 kpl 0-8 pistettä Suunnitteluryhmän koulutustaustan monipuolisuus 0-2 pistettä Yhteensä 0-10 pistettä 3.1. Referenssien pisteytys Referensseistä 4 kpl tulee olla maisemasuunnittelun referenssejä, 2 kpl rakennusinsinöörin referenssejä, 2 kpl kunnallistekniikan suunnittelijan referenssejä ja 2 kpl muiden ryhmän jäsenten referenssejä. Referenssien pisteytys kts. erillinen kappale Ryhmän esittämät referenssejä (10 kpl) arvioidaan ja pisteytetään alla lueteltujen perusteiden mukaisesti. 6-8 pistettä Referenssit ovat tuoreita, menestyksellisesti hoidettuja projekteja vastaavantyyppisissä suunnittelutoimeksiannoissa. Projektit ovat valmistuneita tai rakenteilla olevia kohteita. Referenssit liittyvät monipuolisesti erityyppisiin tehtäväkohteisiin, joissa on käsitelty rakennetun ympäristön keskustapuistoja, rakennetun ympäristön rantarakentamiskohteita ja kulttuuriympäristöjen kehittämistä. Hankkeet ovat olleet monialaisia, esteettisesti korkeatasoisia, palkittuja tai huomioituja, pinta-alaltaan osin laajoja ja investoinneiltaan isoja. Ilmoitetulla projektipäälliköllä on kokemusta projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana toimimisesta vastaavantyyppisissä suunnittelutoimeksiannoissa, tai muilla suunnittelijoilla vastaavantyyppisten toimeksiantojen suunnitteluryhmän jäsenenä toimimisesta. 3-5 pistettä Referenssit ja kokemukset toimeksiannoista ovat suppeammalta alueelta, pienemmistä tai yksipuolisemmista hankkeista. FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 6 / 10

7 Ilmoitetulla projektipäälliköllä on kokemusta projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana toimimisesta vastaavantyyppisissä suunnittelutoimeksiannoissa, tai muilla suunnittelijoilla vastaavantyyppisten toimeksiantojen suunnitteluryhmän jäsenenä toimimisesta. 1-2 pistettä Projektipäälliköllä on vain vähän kokemusta projektipäällikkönä ja pääsuunnittelijana toimimisesta (tai muulla suunnittelijalla suunnitteluryhmän jäsenenä toimimisesta) vastaavantyyppisissä suunnittelutoimeksiannoissa tai kokemukset toimeksiannoista ovat hyvin suppeasti ao. osa-alueelta tai pienistä hankkeista Suunnitteluryhmän koulutustaustan pisteytys 0 pistettä: Suunnitteluryhmässä on ainoastaan pakolliset jäsenet 1 pistettä: Suunnitteluryhmässä on yksi jäsen, jolla on muu, ao. listan mukainen koulutus 2 pistettä: Suunnitteluryhmässä on kaksi tai useampia jäseniä, joilla on muu, ao. listan mukainen koulutus Huomioitavat alat ovat - arkkitehtuuri - liikennesuunnittelu - valaistussuunnittelu - taidehistoria, kuvataide, kuvanveisto tai muotoilu - ekologia, biologia tai muu luonnon monimuotoisuuden asiantuntemuksen koulutus Mikäli erikoistumisala ei selviä tutkintonimikkeestä (esim. Filosofian maisteri), listan määrittely koskee tutkinnon pääainetta. IV.4) Hallinnolliset tiedot: IV.4.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero: (soveltuvissa tapauksissa) IV.4.2) Hankinta- ja täydentävien asiakirjojen saantia koskevat ehdot: (soveltuvissa tapauksissa) Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika Päivämäärä: _ (pp/kk/vvvv) Asiakirjat ovat maksullisia kyllä ei (jos vastaus on kyllä, vain numeroina) Hinta: Valuutta: Maksuehdot ja maksutapa: IV.4.3) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: Päivämäärä: 13/07/2015 (pp/kk/vvvv) klo: 12:00 IV.4.4) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille: (soveltuvissa tapauksissa) Päivämäärä: 31/07/2015 (pp/kk/vvvv) IV.4.5) Kieli (kielet), jolla (joilla) hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia: Mikä tahansa EU:n virallinen kieli EU:n virallinen kieli (viralliset kielet): FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 7 / 10

8 FI Muu: IV.5) Palkinnot ja valintalautakunta: IV.5.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista): Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä ei (jos vastaus on kyllä) Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: (soveltuvissa tapauksissa) 5 x euroa IV.5.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot: (soveltuvissa tapauksissa) Jokainen valittu suunnittelijaryhmä saa palkkiona hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättämisestä euroa. Palkkio ei ole verovapaa. IV.5.3) Jatkosopimukset: Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä ei IV.5.4) Valintalautakunnan päätös: Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: kyllä ei IV.5.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet: (soveltuvissa tapauksissa) FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 8 / 10

9 VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Tietoa Euroopan unionin rahastoista: Suunnittelukilpailu liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettuun hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä ei (jos vastaus on kyllä) Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin) : VI.2) Lisätiedot: (soveltuvissa tapauksissa) VI.3) Muutoksenhakumenettelyt: VI.3.1) Muutoksenhakuelin: Virallinen nimi: Postiosoite: Postitoimipaikka: Postinumero: Maa: Puhelin: Internet-osoite: (URL) Sovittelusta vastaava elin (soveltuvissa tapauksissa) Virallinen nimi: Postiosoite: Faksi: Kansallinen henkilötunnus: (jos tiedossa) Postitoimipaikka: Postinumero: Maa: Yhteyspiste(et): Vastaanottaja: Internet-osoite: (URL) Puhelin: Faksi: VI.3.2) Muutoksenhaku: (täyttäkää VI.3.2 kohta tai tarvittaessa VI.3.3 kohta) VI.3.3) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta: Virallinen nimi: Postiosoite: Postitoimipaikka: Postinumero: Maa: Puhelin: Internet-osoite: (URL) VI.4) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: 12/06/2015 (pp/kk/vvvv) - ID: Faksi: FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 9 / 10

10 Liite A Muut osoitteet ja yhteyspisteet I) Osoitteet ja yhteyspisteet, joista saa lisätietoa Virallinen nimi: Postiosoite: Kansallinen henkilötunnus: (jos tiedossa) Postitoimipaikka: Postinumero: Maa: Yhteyspiste(et): Vastaanottaja: Internet-osoite: (URL) Puhelin: Faksi: II) Osoitteet ja yhteyspisteet, joista saa täydentäviä asiakirjoja Virallinen nimi: Postiosoite: Kansallinen henkilötunnus: (jos tiedossa) Postitoimipaikka: Postinumero: Maa: Yhteyspiste(et): Vastaanottaja: Internet-osoite: (URL) Puhelin: Faksi: III) Osoitteet ja yhteyspisteet, joihin hankkeet/osallistumishakemukset on lähetettävä Virallinen nimi: Vantaan kaupungin kirjaamo Postiosoite: Asematie 7 Kansallinen henkilötunnus: (jos tiedossa) Postitoimipaikka: Vantaa Postinumero: Maa: Suomi (FI) Yhteyspiste(et): Kuoreen kirjataan "Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailu - osallistumishakemus" Vastaanottaja: Internet-osoite: (URL) Puhelin: Faksi: IV) Niiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden osoite, joiden puolesta hankintaviranomainen/-yksikkö tekee hankinnan Virallinen nimi Kansallinen henkilötunnus ( jos tiedossa ): Postiosoite: Postitoimipaikka Postinumero Maa (Käyttäkää liitteen A IV kohtaa niin monta kertaa kuin on tarpeen) FI Vakiolomake 12 - Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 10 / 10

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140256-2015:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256 Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Tähän

Lisätiedot

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370982-2012:text:fi:html FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131220-2012:text:fi:html FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kemin kaupunki, Keskuspuistokatu 6-8, Yhteyshenk. Tilapalvelu,

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136592-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317 Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot