Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 325 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille Kunnallisvaalien 2008 ulkomainonta Lausunnon antaminen oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueita koskevasta oikeusministeriön asetusluonnoksesta Lausunnon antaminen kihlakuntajakouudistuksesta Valtuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Määrärahan siirto hammashuollon osalta 160 * 335 Kansalaisaloite Valtuustoaloite koskien Pornaisten yleishallinnon muutostarpeita muuttuvassa palvelujen järjestämistilanteessa Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14/2008 puheenjohtaja Sivu 325 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Putus Jaana Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu, poissa Marttila Seija Kaikkonen Timo kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja, esittelijä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Virkki ja Sari Janhunen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Timo Kaikkonen PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Juha Virkki Sari Janhunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE Khall 154, liite 22 Kunnan käytössä oleva kaavoitusohjelma, joka on hyväksytty valtuustossa , on laadittu vuosille Kaavoitusohjelma on syytä päivittää ajan tasalle. Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma laaditaan yleensä viidelle vuodelle kerrallaan. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset; myös laajempiin kaavatöihin liittyvät selvitykset on hyvä sisällyttää ohjelmaan. Kaavoitusohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Liitteenä 22 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kaavoitusohjelma hyväksytään liitteen 22 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KUNNALLISVAALIEN 2008 ULKOMAINONTA Khall 155 Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 12/80/2008 suosittanut, että niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, ulkomainonta voitaisiin aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Aiemmissa vaaleissa kunta on pystyttänyt vaalimainoskehikot Aktia Pankin vastapäätä olevan parkkialueen reunaan. Rakennuskaava-alueella (Koskitie-Kulmatie välinen alue) ei vaalimainoksia ole saanut asettaa muualle. Aktia Pankin edustaja on ilmoittanut, että aiempien vuosien käytäntö voi jatkua. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnallisvaalien vaalimainoskehikot pystytetään Aktia Pankin vastapäätä olevan parkkialueen reunaan. Asemakaava-alueella (Koskitie-Kulmatie välinen alue) ei vaalimainoksia saa asettaa muualle. Tekninen toimisto huolehtii vaalimainoskehikoiden paikalleen asettamisen sekä rakennuskaava-alueella muualle kuin vaalimainoskehikoihin asetettujen vaalimainosten poistamisen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN OIKEUSAPUTOIMISTOJEN EDUNVALVONTA-ALUEITA KOSKEVASTA OIKEUSMINISTERIÖN ASETUSLUONNOKSESTA Khall 156 Oikeusministeriö pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa oikeusministeriön asetusluonnoksesta koskien oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueita. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys (HE 45/2008) holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä sekä holhoustoimilain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan voimassaolevat edunvalvonnat siirtyvät oikeusaputoimistojen järjestettäväksi lukien, elleivät palveluntuottaja ja oikeusaputoimisto toisin sovi. Tehtävät on kuitenkin siirrettävä viimeistään lukien. Uusien edunvalvontojen järjestäminen tulee oikeusaputoimistojen tehtäväksi kuitenkin jo lukien. Hallituksen esitys (HE 45/2008) ja muuta yleisen edunvalvonnan siirtämiseen liittyvää tietoa on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilta Hallituksen esityksen mukaan maa jaetaan edunvalvontapalveluiden tuottamista varten edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edunvalvonta-alueella palvelujen järjestämisestä vastaa oikeusaputoimisto. Edunvalvonta-alueista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Esityksen mukaan asetuksella voidaan säätää myös, että oikeusaputoimisto ei järjestä edunvalvontapalveluita, jos on palveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista eikä vaaranna palveluiden alueellista saatavuutta. Oikeusministeriössä on laadittu luonnos oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista. Sen mukaan edunvalvontapalveluista vastaavia oikeusaputoimistoja olisi 41. Vuonna 2008 oikeusaputoimistoja on noin 60. Oikeusaputoimistojen hallinnollisia yksiköitä on tarkoitus vähentää siten, että vuodesta 2009 lukien niitä on 50 ja vuonna 2011 noin 40. Samalla kuitenkin oikeusaputoimistojen toimintapaikkaverkosto on tarkoitus säilyttää edelleen tiheänä. Luonnosta laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon alueen luonnolliset asiointiyhteydet, maistraattien alueelliset toimivaltarajat mahdollisuuksien mukaan sekä oikeusaputoimistojen suunnitteilla olevat hallinnolliset yhdistymiset../..

6 Kunnanhallitus Khall 156./.. Kyseessä olevalla asetuksella määritellään ainoastaan edunvalvonnan hallinnolliset alueet. Toimipaikat määräytyvät lähtökohtaisesti valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen perusteella (1049/2007). Toimipaikkoja, joissa on henkilökuntaa paikalla jatkuvasti on 81 ja sivuvastaanottoja, joissa käydään erikseen sovittaessa on 93. Yleisen edunvalvonnan toimipaikkoja tulee ainakin siirtymävaiheen ajan olemaan enemmän. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että nykyiset kunnalliset palveluntuottajat ovat velvollisia luovuttamaan yleisen edunvalvonnan käyttöön kohtuullista korvausta vastaan kolmen vuoden siirtymäajaksi, jos oikeusaputoimisto sitä vaatii. Siirtymävaiheen joustavan sujumisen vuoiksi tätä mahdollisuutta tullaan käyttämään useimmilla sellaisilla paikkakunnilla, joissa nykyisen on yleisen edunvalvonnan toimipaikka. Tästä syystä yleisen edunvalvonnan toimipaikka säilyy siirtymävaiheen ajan useilla paikkakunnilla nykyisellään. Pysyvät toimipaikat määritellään vasta siirtymävaiheen päätyttyä. Kuntia pyydetään ilmoittamaan lausunnossaan tiedossaan olevat 2010 tai myöhemmin voimaan tulevat tai suunnitellut kuntaliitokset, jotta ne voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon edunvalvonta-alueita suunniteltaessa. Kuntaliitokset on huomioitu tässä luonnoksessa tilanteen mukaan. Vuoden 2009 alussa tulevat kuntaliitokset huomioidaan luonnollisesti joka tapauksessa lopullista asetusta laadittaessa. Asetusluonnoksessa Pornaisten kunta on sijoitettu Porvoon oikeusaputoimistoon, johon kuuluisivat lisäksi seuraavat kunnat: Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää ja Sipoo. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että Pornaisten kunta siirrettäisiin Porvoon oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueelta Järvenpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen. Pornaisten kunta kuuluu yhtenä KUUMAkuntana Keski-Uudenmaan toiminta-alueeseen ja näin ollen olisi luontevaa, että kunta kuuluisi myös Järvenpään oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa perusteluinaan, että kihlakunnan jaosta annetun valtioneuvoston 2 :n muuttamista koskevan päätöksen (1036/2007) mukaan Pornaisten kunta siirretään Porvoon kihlakunnasta Keski-Uudenmaan kihlakuntaan../..

7 Kunnanhallitus Khall 156./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KIHLAKUNTAJAKOUUDISTUKSESTA Khall 157 Etelä-Suomen lääninhallitus on lähettänyt kunnanhallitukselle päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Valtioneuvoston päätöksellä 1036/2007 on muutettu kihlakuntajakoa. Ko. päätöksellä lakkautetaan Orimattilan kihlakunta ja siihen kuuluneet kunnat siirtyvät Keski-Uudenmaan, Lahden ja Porvoon kihlakuntiin oheisista asiakirjoista ilmenevällä tavalla. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan Kyseinen päätös vaikuttaa myös Hyvinkään, Lahden ja Porvoon maistraattien toimialueisiin. Valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain (126/1992) mukaan tulee asianomaisia kuntia kuulla tehtäessä muutoksia kihlakuntajakoon. Lääninhallitus on pyytänyt kuntien lausunnot mennessä. Etelä-Suomen läänissä Mäntsälän kunta siirretään Orimattilan kihlakunnasta ja Pornaisten kunta Porvoon kihlakunnasta Keski-Uudenmaan kihlakuntaan. Myrskylän ja Pukkilan kunnat siirretään Orimattilan kihlakunnasta Porvoon kihlakuntaan. Artjärven ja Orimattilan kunnat siirretään Orimattilan kihlakunnasta Lahden kihlakuntaan. Muutokset lakkauttavat Orimattilan kihlakunnan kokonaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa muutetun kihlakuntajaon osalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, p uh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 158 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 67 Vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen Otteet: tilintarkastaja Oiva Myllyntaus, lautakunnat, kamreeri, kirjanpitäjä, toimintakertomus hallintokunnille ja muille sidosryhmille 68 Tarkastuslautakunnan vuoden 2007 arviointikertomus Otteet: tilintarkastaja Oiva Myllyntaus, lautakunnat, kamreeri, kirjanpitäjä 69 Henkilöstöraportti vuodelta 2007 Henkilöstöraportti työpisteisiin 70 Työllistämistuella palkatun henkilön työsuhteen jatkaminen/lisämäärärahan esittäminen Otteet: kamreeri, kirjanpitäjä Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta MÄÄRÄRAHAN SIIRTO HAMMASHUOLLON OSALTA Perust.ltk 48 Kunnan hammashuoltopalvelut hankitaan MedOne Oy:ltä ajalla Hankintapäätöksen vuoksi kuluvan vuoden hammashuollon talousarvion sisällä tulee määrärahat kohdistaa oikeille kustannuspaikoille. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hammashuollon määrärahan siirtämisestä hammashuollon sisällä seuraavasti: Ta Kohdasta Siirretään Kohtaan e Palkat ,82 Terveyspalvelujen osto eril.korv , eläkulu , kansaneläke 9.835, työttömyysvak , tapaturmavak , atk 3.160, posti, tele 2.675, datanet 2.950, pesulapalv , matkustus 1.317, koulutus 2.127, terveyspalv , muut palv. 100, toimistotarv. 418, kirjal. 122, lääkkeet , konevuokrat 474,93 Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti./..

11 Kunnanhallitus Khall 159 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan ehdotus hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta KANSALAISALOITE Perust.ltk 59 Kunnalle on tehty kansalaisaloite, jossa allekirjoittaneet ovat esittäneet aloitteessa mainittuihin perusteisin nojautuen päivähoidon siirtämisestä sivistystoimen hallintoon. Aloitteessa allekirjoittajalla on ollut mahdollisuus rastittaa oma mielipide päiväkodin johtajuutta koskevaan kyselyyn. Aloitteen on allekirjoittanut 155 kuntalaista, jotka esittävät päiväkotiin omaa johtajaa. Valtuusto on kokouksessaan tehnyt päätöksen varhaiskasvatuksen hallinnollisesta sijainnista. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää antaa lausuntonaan seuraavaa: Uuden päiväkodin henkilöstömäärä ja lapsimäärä on selvinnyt vasta huhti-toukokuun aikana. Samoin päiväkodin johtajan toimenkuva on selkiytynyt suhteessa päivähoidon johtajan toimenkuvaan ja päätösvaltaan. Perusturvalautakunta on vahvistanut kokouksessaan päiväkodin johtajan toimenkuvan ja julistanut toimen auki. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti _ Khall 160 Esityslistan mukana lähetetään kopio kansalaisaloitteen tekstiosasta ilman allekirjoituksia. Aloite allekirjoituksineen on nähtävänä kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy päiväkodin johtaja-asian osalta perusturvalautakunnan esityksen../..

13 Kunnanhallitus Khall 160./.. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on kokouksessaan :ssä 51 päättänyt äänestyksen jälkeen, ettei varhaiskasvatusta siirretä sivistystoimen hallintoon. Samalla todetaan kansalaisaloite käsitellyksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KOSKIEN PORNAISTEN YLEISHALLINNON MUUTOSTARPEITA MUUTTUVASSA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISTILANTEESSA Khall 161 Janne-Pekka Nurmi ja viisi muuta valtuutettua ovat jättäneet pidetyssä valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Pornaisten kunta neuvottelee parhaillaan perusturvan yhteistoimintaalueen muodostamisesta Mäntsälän kanssa. Tavoitteena on yhteistoiminta-alueen muodostaminen alkaen. Mahdollisen yhteistoimintaalueen muodostamisen jälkeen Pornaisten kunnan itsenäisesti hallinnoitavaksi jää ainoastaan sivistystoimen- ja teknisentoimen sektorit. Muuttuva tilanne tuonee mukanaan sopeuttamispaineita myös Pornaisten kunnan yleishallintoon. Lienee selvää, että Pornaisten kunnan organisaatiossa ei ensi vuoden alun jälkeen tarvita sektorijohtajien yläpuolelle vielä kolmea eri hallintojohtajaa. Lisäksi mahdollisella muuttuvalla tilanteella lienee vaikutus myös muihin yleishallinnon toimiin (6 tointa). Jotta Pornaisten kunnan koko organisaatio olisi valmis mahdollisen uuden tilanteen mukanaan tuomaan organisaation keventymiseen, pitäisi tehdä selvitykset Pornaisten kunnan yleishallinnon sopeuttamisesta uusia tarpeita vastaavaksi alkaen. Me allekirjoittaneet esitämme yllä mainittuihin perusteisiin nojaten, että selvitetään mahdollisen yhteistoiminta-alueen ja muiden muuttuneiden palveluiden järjestämisten mukanaan tuomat sopeuttamistarpeet Pornaisten kunnan yleishallinnolle, jotta mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä lukien. Jos tehtävä selvitys johtaa henkilöstön vähentämiseen, pyritään MOPOneuvotteluissa sopimaan Mäntsälän kunnan kanssa henkilöiden työllistämisestä Mäntsälässä. Pornaisissa Allekirjoitukset Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että selvitys tehdään mennessä. Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 162 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje 14461/711/08, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje: ARA muuttaa heinäkuun alussa Lahteen, uusi osoite on Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, Lahti. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2008, : Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi hakeutuminen. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 20/80/2008, :Viranomaisten puhelinpalvelujen maksuttomuus. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2008, :Lasten päivähoidon maksut. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 22/80/2008, : Kunnallisten liikelaitosten asema markkinoilla kriteereitä kuntien oman arvioinnin tueksi. Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös dnro UUS L , : Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Hakija: Kamppinen Ossi ja Riekkinen Susanna, Pornainen Rakennuspaikka: Pornainen, Kirveskosken kylä, RN:o 2:147. YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan kirje dnro 1023/72/720-05, : Matkakorttijärjestelmän uusimishankkeessa (LIJ2014) huomioon otettavat taksa- ja lippujärjestelmän periaatteet vuonna Keravan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote : KUU- MA-kuntien tietotekniikkayhteistyö. Etelä-Suomen Sotilasläänin esikunnan kirje : Kutsunnat Itä-Uudenmaan aluetoimistossa vuonna Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 5/2008, /..

16 Kunnanhallitus Khall 162./.. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Pornainen/suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös/ okt Kilpeläinen Antti, Silta-Heikantie, Laukkoski. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Pornainen/poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu/ okt Rauhala Jorma, Alkutaival 8, Halkia. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Pornainen/suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös/ okt Nurminen Antti, Porvoontie 121, Laukkoski. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Maa-ainestaksan tarkistaminen. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle NCC Roads Oy:n asfalttiaseman ympäristölupahakemuksesta/ Pornaisten Lahan kylä kiinteistö Laitala RN:o 1.40 (dnro UUS-2007-Y ). Kunnanjohtajan toimenpide- ja lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysosastolle sekä tekniselle osastolle/ Terveyskeskuksen invawc:n varastokäyttö. Nurmijärven kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : KUUMA-palveluyhteistyö tietohallinnon osalta. Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

17 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät - Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

18 341 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot