T am helmikuuta an taytyy olla teille muistona. 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni. Isotekstinen painos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T am. 17. 23. helmikuuta an taytyy olla teille muistona. 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni. Isotekstinen painos"

Transkriptio

1 JOULUKUUTA 2013 T am helmikuuta an taytyy olla teille muistona SIVU 3 LAULUT: 109, helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni SIVU 18 LAULUT: 99, 8 Isotekstinen painos 2. OSA

2 34567 DECEMBER TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 15, 2013 Vol. 134, No. 24 Semimonthly FINNISH T am an t aytyy olla teille muistona Tehka a tam a minun muistokseni Juutalaiset juhlivat pesahia ja tosi kristityt vietta- vat Jeesuksen kuoleman muistojuhlaa suunnilleen samaan aikaan vuodesta. Miksi meidan tulisi perehtya pesahiin? Mista tiedamme, milloin Herran illallista pitaisi vietta a, ja mika merkitys tall a juhlalla tulisi olla meille kaikille? Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen a on Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York,Inc.;L.Weaver,Jr.,President;G.F.Simonis,Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vartiotornin (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Finland, 2013

3 KUN ajattelet vuotuisia juhlap aivi a, mik a tulee ensimm aisen a mieleesi? Naimisissa olevat saattaisivat ajatella h a ap aiv a ans a. Toisten mieleen voisi tulla jokin yleisesti juhlittu historiallinen tapahtuma, esimerkiksi maansa itsenaistymisen vuosipaiv a. Mutta tiedat- ko, mita kansallista vuosipaiv a a on juhlittu yli 3500 vuoden ajan? Tam an taytyy olla teille muistona Tam an paiv an taytyy olla teille muistona, ja teidan on vietettav a sita juhlana Jehovan kunniaksi. (2. MOOS. 12:14) OSAATKO SELITTA A? Miten Egyptissa asuvien israelilaisten oli ma ar a valmistautua ensimmaiseen pesahiin ja vietta a sita? Milloin Jeesus ja apostolit soiv at viimeisen pesah-aterian, ja mita tapahtui myohemmin tuona paiv an a? Mita tarkeit a asioita opimme ensimmaist a pesahia ja Israelin vapautusta koskevista kertomuksista? 1, 2. Minka vuosipaiv an pitaisi erityisesti kiinnostaa kaikkia kristittyja ja miksi? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

4 2 T ama vuotuinen juhla on pesah. Sita vieteta an sen muistoksi, etta muinainen Israel vapautui Egyptin orjuudesta. T am an tapahtuman pit aisi olla t arke a sinullekin. Miksi? Koska siihen liittyy joitakin el am asi kannalta hyvin merkitt avi a piirteit a. Mutta pesah on juutalaisten juhla, enka mina ole juutalainen, saattaisit ajatella. Miksi minun pitaisi olla kiinnostunut tuosta vuosip aiv ast a? Vastaus selvi a a seuraavasta syv allisest a toteamuksesta: Onhan Kristus, meid an pesah-uhrimme, uhrattu. (1. Kor. 5:7.) Ymm art a aksemme t am an asian merkityksen meid an on perehdytt av a paremmin juutalaiseen pesahiin ja tarkasteltava sit a er a an kaikille kristityille annetun k askyn valossa. MIKSI PESAHIA VIETET A AN? 3 Sadoilla miljoonilla ei-juutalaisilla eri puolilla maailmaa on jonkin verran tietoa ensimmaiseen pesahiin liittyneista tapahtumista. He ovat voineet lukea niista 2. Mooseksen kirjasta, kuulla kerrottavan niista tai nahd a niihin pohjautuvan elokuvan. 3, 4. Millainen on ensimmaisen pesahin tausta? 4 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

5 4 Kun israelilaiset olivat olleet vuosikausia orjina Egyptissa, Jehova lahetti Mooseksen ja hanen veljens a Aaronin pyyt am a an faraolta, ett a t am a vapauttaisi H anen kansansa. Tuo Egyptin kopea hallitsija ei kuitenkaan p a ast anyt israelilaisia l ahtem a an, joten Jehova l oi maata tuhoisilla vitsauksilla. Lopulta Jumala aiheutti kymmenennen vitsauksen, Egyptin esikoisten kuoleman. Se sai faraon vapauttamaan israelilaiset. (2. Moos. 1:11; 3:9, 10; 5:1, 2; 11:1, 5.) 5 Mutta mita israelilaisten piti tehda ennen vapautumistaan? Oli vuosi 1513 eaa., ja elettiin suunnilleen kevatp aiv antasauksen aikaa juutalaisten abibkuussa, jota kutsuttiin myohemmin nisankuuksi. Jumala sanoi, ett a tuon kuukauden 10. p aiv an a israelilaisten oli m a ar a alkaa tehd a valmisteluja nisanin 14. p aiv a a varten. Koska juutalaisten p aiv a laskettiin auringonlaskusta auringonlaskuun, my os nisanin 14. p aiv a alkoi Vaikka juutalaisten kalenterin ensimmaist a kuukautta alettiin nimitta a nisaniksi vasta Babylonin pakkosiirtolaisuuden jalkeen, kay- tamme tat a nimitysta selkeyden vuoksi. 5. Miten israelilaisten oli ma ar a valmistautua vapautukseensa? (Ks. normaalipainoksessa oleva kuva kirjoituksen alussa.) 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

6 auringonlaskusta. Tuona p aiv an a jokaisen huonekunnan piti teurastaa uroskaritsa (tai vuohi) ja roiskia sen verta talonsa ovenpieliin ja ovenpa alliseen. (2. Moos. 12:3 7, 22, 23.) Perheen tuli sy od a ateria, joka koostui paahdetusta karitsasta, happamattomasta leivast a ja yrteista. Jumalan enkeli kulkisi yli maan ja surmaisi Egyptin esikoiset, mutta tottelevaiset israelilaiset suojeltaisiin, ja sitten he saisivat lahte a vapaina. (2. Moos. 12:8 13, ) 6 Juuri n ain tapahtui, ja tulevina vuosina israelilaisten oli m a ar a muistella vapautumistaan. Jumala sanoi heille: T am an p aiv an t aytyy olla teille muistona, ja teid an on vietett av a sit a sukupolvesta toiseen juhlana Jehovan kunniaksi. Teid an tulee viett a a sit a ajan h a- m ar a an asti pysyv an a s a ad oksen a. Tuota 14. p aiv an juhlaa seuraisi seitsenp aiv ainen juhla. Varsinaisesti pesahia vietettiin nisanin 14. p aiv an a, mutta nime a pesah voitiin k aytt a a juhlan kaikista kahdeksasta p aiv ast a. (2. Moos. 12:14 17; Luuk. 22:1; Joh. 18:28; 6. Miten Jumalan kansan oli ma ar a suhtautua pesahiin myohem- min? 6 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

7 19:14.) Pesah oli yksi niist a m a ar atyist a juhla-ajoista ( vuotuisista juhlista, Kirkkoraamattu 1992), joita heprealaisten tuli vietta a joka vuosi (2. Aik. 8:13). 7 Jeesus ja hanen apostolinsa olivat juutalaisina Mooseksen lain alaisuudessa, joten he viettivat vuotuista pesahia (Matt. 26:17 19). Kun he viettiv at sit a viimeist a kertaa yhdess a, Jeesus asetti seuraajilleen uuden vuosittaisen juhlan. Kyseess a oli Herran illallinen. Mutta min a p aiv an a sit a tulisi viett a a? HERRAN ILLALLINEN MIN A P AIV AN A? 8 Jeesus asetti Herran illallisen heti vietettya an viimeista lakiliiton alaista pesahia, joten tuota uutta juhlaa vietettaisiin samana paiv an a kuin pesahia. Kenties olet kuitenkin pannut merkille, etta joissakin nykyisissa kalentereissa juutalaisen pesahin ajankohta saattaa poiketa yhdella tai useammalla paiv all a siita ajankohdasta, jona me vietamme Kristuksen kuoleman muistoa. Mista tam a ero johtuu? Sita selitta a osaltaan 7. Minka uuden juhlan Jeesus asetti viimeisena lakiliiton alaisena pesahina? 8. Mika kysymys hera a pesahista ja Herran illallisesta? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

8 k asky, jonka Jumala antoi israelilaisille. Sanottuaan, ett a Israelin kansankokouksen koko seurakunnan on teurastettava karitsa, Mooses mainitsi tarkasti, mihin aikaan nisanin 14. paiv an a karitsa oli ma ar a teurastaa. (Lue 2. Mooseksen kirjan 12:5, 6.) 9 Teoksessa The Pentateuch and Haftorahs sanotaan, ett a karitsa oli 2. Mooseksen kirjan 12:6:n mukaan m a ar a teurastaa kahden illan v alill a. Jotkin raamatunk a ann okset k aytt av at t at a samaa ilmausta. Toiset, muun muassa juutalainen Tanakh ja vuoden 1992 kirkkoraamattu, ka ant av at sen sanalla iltah am ariss a. Joissakin muissa k a ann oksiss a k aytet a an vastineita iltah am ar an aikana tai auringonlaskun aikoihin. Karitsa teurastettiin siis silloin, kun aurinko oli laskenut muttei ollut viela pimea a eli nisankuun 14. paiv an alkaessa. 10 Jotkut juutalaiset ajattelivat myohemmin, etta 9. Milloin pesah-lammas oli 2. Mooseksen kirjan 12:6:n mukaan ma ar a teurastaa? (Ks. myos tekstiruutu Mika osa paiv asta? ) 10. Milloin karitsa joidenkuiden kasityksen mukaan teurastettiin, mutta minka kysymyksen tam a heratt a a? 8 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

9 MIK A OSA P AIV AST A? Juutalainen oppinut Marcus Kalisch ( ) kirjoitti: Ebn Ezra [huomattava espanjalainen rabbi, ] on esittanyt tam an saman nakemyksen selkeammin: Meilla on kaksi iltaa: ensimmainen auringon laskiessa ja toinen pimeyden tullessa. Naiden valiin ja a noin yhden tunnin ja kahdenkymmenen minuutin pituinen aika. T aman kaikkein jarkevimm alt a vaikuttavan selityksen ovat esittaneet myos karaiitit ja samarialaiset, ja sen ovat omaksuneet monet muutkin. Nakemys, jonka mukaan karitsa teurastettiin nisanin 14. paiv an alkaessa, on sopusoinnussa sen israelilaisille 5. Mooseksen 16:6:ssa esitetyn ohjeen kanssa, jonka mukaan tuli uhrata pesah-uhri illalla heti kun aurinko laskee, sina ma ar aaikana, jona lahdit Egyptista (2. Moos. 30:8; 4. Moos. 9:3 5, 11). kaikkien temppeliin tuotujen karitsojen teurastaminen olisi kestanyt tuntikausia. Niinpa he ymmarsi- vat 2. Mooseksen kirjan 12:6:n viittaavan nisankuun 14. p aiv an loppuosaan: siit a kun aurinko (puoliltap aivin) k a antyi laskusuuntaan aina auringonlaskuun asti. Mutta jos t am a pit aisi paikkansa, niin milloin ateria 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

10 sy ot aisiin? Professori Jonathan Klawans, joka on muinaisen juutalaisuuden asiantuntija, huomautti: Uusi paiv a alkaa auringonlaskusta, joten uhraaminen tapahtuu 14. p aiv an a. Mutta itse asiassa pesah alkaa ja ateria nautitaan 15. p aiv an a. T at a j arjestyst a ei tosin nimenomaisesti ilmaista 2. Mooseksen kirjassa. Han kirjoitti lisaksi: Rabbiininen kirjallisuus ei edes vait a kertovansa meille, miten seder [pesah-ateria] nautittiin ennen temppelin tuhoa vuonna 70. (Kursivointi meidan.) 11 Milloin sitten vuoden 33 pesahiavietettiin? Kristus sanoi Pietarille ja Johannekselle nisanin 13. paiv a- n a, kun l ahestyi aika uhrata pesah-uhri: Menk a a ja valmistakaa meille pesah-ateria sy ot av aksi. (Luuk. 22:7, 8.) Kun pesah-aterian hetki vihdoin tuli auringonlaskun jalkeen nisanin 14. paiv an a (torstai-iltana), Jeesus nautti aterian apostoliensa kanssa, ja sitten han asetti Herran illallisen (Luuk. 22:14, 15). 11. a) Mita Jeesus koki pesah-paiv an a vuonna 33? b) Miksi vuoden 33 nisanin 15. paiv a a sanottiin suureksi sapatiksi? (Ks. alaviite.) 10 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

11 Tuona y on a h anet pid atettiin ja tuomittiin. Jeesus pantiin paaluun puolenp aiv an aikoihin 14. nisankuuta, ja samana iltap aiv an a h an kuoli (Joh. 19:14). N ain ollen Kristus, meid an pesah-uhrimme, uhrattiin samana p aiv an a kuin pesah-karitsa teurastettiin (1. Kor. 5:7; 11:23; Matt. 26:2). Tuon juutalaisten p aiv an l a- hetess a p a attymist a an Jeesus haudattiin ennen nisanin 15. p aiv an alkamista. (3. Moos. 23:5 7; Luuk. 23:54.) MUISTOJUHLA JOLLA ON MERKITYST A SINULLE 12 Palataanpa kuitenkin siihen, mit a tapahtui Egyptiss a. Mooses sanoi, ett a Jumalan kansan oli vastaisuudessakin pidett av a pesah. Se oli s a ann oksen a ajan h am ar a an asti. Tuon vuotuisen vieton yhteydess a lapset tekisiv at vanhemmilleen kysymyksi a tapahtuman Auringon laskettua alkoi nisanin 15. paiv a, joka oli viikoittainen sapatti (perjantai-illasta lauantai-iltaan). Tuona vuonna se osui happamattomien leipien juhlan ensimmaiselle paiv alle. Juhlan ensimmai- nen paiv a oli aina sapatti riippumatta siita, mika viikonpaiv a oli ky- seessa. Koska nuo kaksi sapattia osuivat samalle paiv alle, kyseessa oli suuri sapatti. (Lue Johanneksen 19:31, 42.) 12, 13. Miten pesahin vietto kosketti erityisesti juutalaislapsia? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

12 merkityksest a. (Lue 2. Mooseksen kirjan 12:24 27; 5. Moos. 6:20 23.) Pesahilla olisi siksi merkityst a muistona jopa lapsille (2. Moos. 12:14). 13 Uusien sukupolvien varttuessa isat valittiv at pojilleen t arkeit a opetuksia. Yksi niist a oli se, ett a Jehova pystyy suojelemaan palvojiaan. Lapset oppivat, ett a h an ei ole vain jokin ep am a ar ainen, abstrakti jumaluus. Jehova on el av a tosi Jumala, joka on kiinnostunut palvelijoistaan ja toimii heid an hyv akseen. H an osoitti t am an suojelemalla israelilaisten esikoisia silloin, kun h an vitsasi egyptil aisi a. Jehova piti esikoiset elossa. 14 Kristittyjen vanhempien ei odoteta selittav an joka vuosi uudelleen pojilleen ja tyttarilleen tuon pesahin merkitysta. Opetatteko kuitenkin lapsillenne saman totuuden, nimitt ain sen, ett a Jumala suojelee palvelijoitaan? Ilmaisetteko heille syv an vakaumuksenne, ett a Jehova on edelleen kansansa todellinen Suojelija? 14. Mita kristityt vanhemmat voivat pesah-kertomuksen avulla saada lapsensa ymmart am a an? 12 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

13 (Ps. 27:11; Jes. 12:2.) Keskusteletteko n aist a asioista lasten kanssa miellytt av ass a ilmapiiriss a sen sijaan, ett a vain kylm asti luennoisitte niist a heille? Kun pyritte opettamaan nam a totuudet, vauhditatte perheenne hengellista kasvua. 15 Pesah-kertomuksesta voidaan oppia muutakin kuin se, ett a Jehova pystyi suojelemaan palvelijoitaan. H an my os vapautti heid at tuomalla heid at pois Egyptist a. Mit a kaikkea siihen sis altyik a an! Heit a johdatettiin pilvi- ja tulipatsaan valityksell a. He kaveliv at merenpohjaa myoten, kun Punaisenmeren vedet kohosivat korkeuksiin heidan vasemmalla ja oikealla puolellaan. P a asty a an turvaan toiselle rannalle he n akiv at, miten nuo vedet iskeytyiv at Egyptin sotajoukon p a alle. Vapautetut israelilaiset kaiuttivat silloin ilmoille ylistyksen: Tahdon laulaa Jehovalle. Hevosen ja sen ratsastajan han on syossyt mereen. Voimani ja vakevyyteni on Jah, silla hanest a koituu minulle 15, 16. Mit a 2. Mooseksen kirjan luvuissa olevat kertomukset opettavat Jehovasta? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

14 pelastus. (2. Moos. 13:14, 21, 22; 15:1, 2; Ps. 136: ) 16 Jos sinulla on lapsia, autatko heita luottamaan Jehovaan Vapauttajana? Havaitsevatko he tuon vakaumuksesi keskusteluistasi ja ratkaisuistasi? Voisitte perheen yhteisessa palvonnassa keskustella 2. Mooseksen kirjan luvuista ja korostaa sita, miten Jehova vapautti kansansa. Toisilla kerroilla saattaisitte kiinnitta a huomion samaan asiaan tarkastelemalla Apostolien tekojen 7:30 36:ta ja Danielin 3:16 18, 26 28:aa. Niin nuorten kuin iakk aidenkin tulisi voida luottaa siihen, etta Jehova ei ollut Vapauttaja ainoastaan menneisyydess a. Samoin kuin h an vapautti kansansa Mooseksen paivin a, han varmasti vapauttaa meidat tulevaisuudessa. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 1:9, 10.) JOTTA MUISTAISIMME 17 Tosi kristityt eivat vieta juutalaisten pesahia. Tuo vuotuinen juhla kuului Mooseksen lakiin, emmeka me 17, 18. Miksi Jeesuksen veri on arvokkaampi kuin pesah-karitsan veri? 14 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

15 ole sen alaisuudessa (Room. 10:4; Kol. 2:13 16). Pid amme sen sijaan suuressa arvossa toista tapahtumaa, Jumalan Pojan kuolemaa. Egyptiss a asetettuun pesahin viettoon liittyy kuitenkin piirteit a, joilla on merkityst a meille. 18 Karitsan verta roiskittiin ovenpieliin ja ovenp a alliseen el am an s ailytt amiseksi. Nyky a an emme uhraa Jumalalle el ainuhreja emme pesahina emmek a min a an muunakaan p aiv an a. On kuitenkin olemassa parempi uhri, jonka ansiosta voimme s ailytt a a el am amme pysyv asti. Apostoli Paavali kirjoitti taivaissa kirjattujen esikoisten seurakunnasta. Noiden voideltujen kristittyjen elam a sailytet a an vihmontaveren, Jeesuksen veren, v alityksell a. (Hepr. 12:23, 24.) Ne kristityt, jotka toivovat s ailyv ans a ikuisesti elossa maan p a all a, luottavat tuon saman veren arvoon. Heid an tulisi pit a a jatkuvasti mieless a an vakuutus: H anen v a- lityksell a an meill a on vapautus lunnaiden perusteella h anen verens a kautta, niin, hairahdustemme anteeksianto h anen ansaitsemattoman hyvyytens a rikkauden mukaan. (Ef. 1:7.) 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

16 19 Kun karitsa teurastettiin pesah-ateriaa varten, israelilaiset eivat saaneet murtaa yhtak a an sen luuta (2. Moos. 12:46; 4. Moos. 9:11, 12). Mita on sanottava Jumalan Karitsasta, joka tuli antamaan lunnaat? (Joh. 1:29.) H anet pantiin paaluun kahden rikollisen keskelle. Juutalaiset pyysiv at Pilatukselta, ett a paaluun pantujen miesten luut murrettaisiin. T am a olisi jouduttanut heid an kuolemaansa, niin ett a he eiv at olisi j a aneet paaluihin nisanin 15. p aiv a an saakka, jolloin oli kaksoissapatti. Sotilaat mursivat kahden paaluun ripustetun rikollisen sa aret, mutta kun he Jeesuksen luo tultuaan n akiv at h anen jo kuolleen, he eiv at murtaneet h anen s a ari a an. (Joh. 19:31 34.) T am a oli sopusoinnussa sen kanssa, miten meneteltiin pesah-karitsan suhteen. T ass a merkityksess a tuo karitsa oli varjo siit a, mit a oli m a ar a tapahtua 14. nisankuuta vuonna 33 (Hepr. 10:1). Lis aksi tapahtumien kulku t aytti psalmin 34:20 sanat, ja sen pit aisi vahvistaa luottamustamme Raamatun profetiaan. 19. Miten pesah-uhrin valmistustapa vahvistaa luottamustamme Raamatun profetiaan? 16 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

17 20 Pesahin ja Herran illallisen v alill a on kuitenkin eroavuuksia. N am a erot osoittavat, ettei juutalaisten pesahin pit anyt olla esikuva siit a, mit a Kristus k aski seuraajiaan tekem a an kuolemansa muistoksi. Egyptiss a israelilaiset s oiv at karitsan lihaa mutta eiv at sen verta. T am a eroaa siit a, mit a Jeesus k aski opetuslapsiaan tekem a an. H an sanoi, ett a niiden, jotka hallitsisivat h anen kanssaan Jumalan valtakunnassa, tulisi ottaa osaa sek a leip a an ett a viiniin. Ne olisivat vertauskuvia h anen lihastaan ja h anen verest a an. T at a k asitell a an yksityiskohtaisemmin seuraavassa kirjoituksessa. (Mark. 14:22 25.) 21 Epailem att a pesah ja Egyptista laht o oli suuri tapahtuma Jumalan kansan historiassa, ja me kaikki voimme oppia siita paljon. Vaikka pesahin piti olla muistona nimenomaan juutalaisille, meidan kristittyjenkin tulisi olla selvilla sen piirteista ja suhtautua vakavasti sen arvokkaisiin opetuksiin, koska koko Raamattu on Jumalan henkeyttam a (2. Tim. 3:16). 20. Mika huomattava ero on pesahin ja Herran illallisen valill a? 21. Miksi on hyodyllist a olla selvilla pesahin piirteista? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

18 Tehka a tam a minun muistokseni Esitettya an kiitoksen han taittoi sen [leivan] ja sanoi: Tam a tarkoittaa minun ruumistani, joka on teidan puolestanne. Tehka a tam a toistuvasti minun muistokseni. (1. KOR. 11:24) MITA VASTAISIT? Miten muistonvieton ajankohta ma aritet a an? Mita leipa ja viini edustavat Herran illallisella? Miksi on tarke a a olla lasn a Herran illallisella tulevaisuudentoivostamme riippumatta? JERUSALEMIN vartiomiehet ovat n ahneet kuunsirpin loistavan pilvett om all a taivaalla. Sanhedrinille oli ilmoitettu t ast a uuden kuun ensimm aisest a h aiv ahdyksest a. Niinp a se on julistanut uuden kuukauden, nisanin, alkaneeksi. Merkkitulet ja l ahetit levittav at nyt tuota sanomaa. Apostolit tietav at, etta pesahin aika oli lahestym ass a. He tajuavat, etta Jee- 1, 2. Mit a apostolit kenties totesivat ollessaan Pereassa? 18 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

19 sus suuntaisi pian kulkunsa kohti Jerusalemia ehtiakseen sinne ennen pesahia. 2 Tuohon aikaan Jeesus oli apostoleineen Pereassa, Jordanin itapuolella. Han oli menossa Jerusalemiin viimeista kertaa. (Matt. 19:1; 20:17, 29; Mark. 10:1, 32, 46.) Kun juutalaisen kalenterin nisankuun alkamispaiv a oli ma aritetty, pesahia vietettaisiin 13 paiv a a myohemmin, nisanin 14. paiv an a auringonlaskun jalkeen. 3 Herran illallista vieteta an samana paiv an a kuin pesahia. Vuonna 2014 tuo ajankohta on 14. huhtikuuta auringonlaskun jalkeen. Miksi tosi kristityt ja totuudesta kiinnostuneet pitav at tuota paiv a a erityisen tarke an a? Koska 1. Korinttilaiskirjeen 11:23 25:ssa sanotaan: Jeesus sina yon a, jona hanen oli ma ar a joutua luovutettavaksi, otti leivan, ja esitettya an kiitoksen han taittoi sen ja sanoi: T ama tarkoittaa minun ruumistani, joka on teidan puolestanne. Tehka a tam a toistuvasti minun muistokseni. Samoin han menetteli maljankin suhteen. 3. Miksi kristityt ovat kiinnostuneita pesahin ajankohdasta? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

20 4 Herran illallinen on ainoa juhla, jota Jeesus k aski seuraajiensa viett a a vuosittain. Sin akin ep ailem att a haluat olla l asn a tuossa tilaisuudessa. Voisit etuk ateen pohtia seuraavia kysymyksi a: Miten minun tulisi valmistautua tuohon iltaan? Mit a erityisi a vertauskuvia tuossa juhlassa k aytet a an? Miten tilaisuus etenee? Mit a t am an tilaisuuden ja siin a k aytett avien vertauskuvien pit aisi merkit a minulle? VERTAUSKUVAT 5 Kun Jeesus pyysi apostolejaan valmistamaan huoneen pesah-ateriaa varten, han ei puhunut mita an tuon tilan koristelusta. Ilmeisesti han halusi vain siistin ja tilaisuuteen sopivan huoneen, jossa olisi riittav asti tilaa kaikille lasn aolijoille. (Lue Markuksen 14:12 16.) Apostolit hankkisivat ateriaa varten joitain tarvikkeita, muun muassa 4. a) Mita muistonviettoon liittyvia kysymyksia voisit pohtia? b) Miten muistonvieton ajankohta maaritetaan? (Ks. tekstiruutu Muistonvietto vuonna 2014.) 5. Mita jarjestelyja Jeesus teki ennen viimeista pesah-ateriaansa? 20 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

21 MUISTONVIETTO VUONNA 2014 Kuu kierta a maan ympari joka kuukausi. Tietylla hetkella tuon kierron aikana kuu on maan ja auringon valiss a. T ahtitieteessa tast a vaiheesta kay- teta an nimitysta uusikuu. Tuolloin kuu ei nay maasta kasin tuntiin. Vuonna 2014 kevatp aiv antasausta lahimp an a oleva uusikuu on 30. maaliskuuta kello (Jerusalemin aikaa). T ata seuraava auringonlasku (31. maaliskuuta) on Jerusalemissa noin 21 tuntia myohemmin. Silloin tuskin viela nahd a an ensimmaist a haiv ahdyst a kuusta. Todennak oisesti kuunsirppi on havaittavissa Jerusalemissa vasta 1. huhtikuuta auringonlaskun jalkeen. Muinaisten juutalaisten kaytt am an laskutavan mukaan tuolloin alkaa vuoden ensimmainen kuukausi (1. nisankuuta) auringon laskiessa. Nain ollen Jehovan todistajien seurakunnille ympari maailman on ilmoitettu, etta nisankuun 14. paiv a alkaa auringon laskiessa maanantaina 14. huhtikuuta T ama on suunnilleen tayden- kuun aika. (Ks. lisa a yksityiskohtia ajankohdan ma aritt amisest a: Vartiotorni s. 455.) 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

22 happamatonta leipa a ja punaviinia. Pesah-aterian jalkeen Jeesus kiinnitti huomion naihin kahteen vertauskuvaan. 6 Apostoli Matteus, joka oli ollut lasn a tuossa tilaisuudessa, kirjoitti myohemmin: Jeesus otti leiv an, ja esitetty a an siunauksen h an taittoi sen ja antoi opetuslapsille ja sanoi: Ottakaa, sy ok a a. (Matt. 26:26.) Tuo leip a oli happamatonta niin kuin aina pesahina (2. Moos. 12:8; 5. Moos. 16:3). Se valmistettiin vehnajauhoista ja vedesta, eika siihen lisatty hapatetta tai mausteita, kuten suolaa. Koska taikina oli happamatonta, se ei noussut. Leipa oli ohutta, kuivaa ja rapeaa, joten siita oli helppo taittaa paloja. Nyky a an ennen muistonviettoa seurakunnan vanhimmat voivat pyyt a a jotakuta leipomaan t allaista leip a a. Se valmistetaan vehn ajauhoista javedesta ja paistetaan uunissa. (Jos vehnajauhoja ei ole saatavilla, leipomiseen voidaan kaytt a a myos riisista, 6. a) Mita Jeesus teki pesah-aterian jalkeen? b) Millaista leipa a muistonvietossa on tarjolla? 22 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

23 ohrasta, maissista tai muusta samankaltaisesta viljasta tehtyja jauhoja.) On mahdollista kaytt a a myos juutalaista matsa-leip a a, jos siihen ei ole lis atty esimerkiksi mallasta, munia eik a sipulia. 7 Matteus jatkaa: [Jeesus] otti my os maljan, ja esitetty a an kiitoksen h an antoi sen heille ja sanoi: Juokaa siit a, te kaikki. (Matt. 26:27, 28.) Tuossa maljassa oli punaviinia. (Siina ei ollut rypaleist a valmistettua mehua, koska rypalesato oli korjattu jo kuukausia aiemmin.) Vaikka viini ei kuulunut Egyptissa nautittuun ensimmaiseen pesah-ateriaan, Jeesus ei kielt anyt sen k aytt o a pesahina. H an k aytti viini a Herran illallisen yhteydess a, joten sit a tarjoillaan my os nyky a an Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa. Koska Jeesuksen veren arvoon ei tarvinnut lisat a mita an, tuota viiniak a an ei ole vakev oity alkoholilla eika siihen ole lisatty mausteita. Viinin tulee olla tavallista punaviinia, joko kotona tehtya 7. Millaisesta viinista Jeesus puhui, ja millaista viinia kaytet a an Herran illallisella nykya an? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

24 tai kaupasta hankittua (kuten beaujolais ta, bourgognea tai chiantia). VERTAUSKUVIEN MERKITYS 8 Paavali osoitti selvasti, etta apostolien lisaksi myos muiden kristittyjen odotettiin viettav an Herran illallista. Han kirjoitti Korintissa asuville veljille: Min a sain Herralta sen, mink a my os v alitin teille, ett a Herra Jeesus otti leiv an, ja esitetty a an kiitoksen han taittoi sen ja sanoi: T ama tarkoittaa minun ruumistani, joka on teidan puolestanne. Tehk a a t am a toistuvasti minun muistokseni. (1. Kor. 11:23, 24.) T ast a syyst a kristityt nyky a ankin viett a- v at t at a juhlaa joka vuosi ja ovat kiinnostuneita leiv an ja viinin merkityksest a. 9 Joidenkin uskonnollisten ihmisten mielest a Jeesus todellisuudessa sanoi: T am a on minun ruumiini. He siis uskovat, ett a leip a muuttui ihmeen v ali- 8. Miksi kristityt ovat kiinnostuneita leivan ja viinin merkityksesta? 9. Mika va ar a nakemys joillakuilla on leivast a, jota Jeesus tarjosi? 24 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

25 tyksell a kirjaimellisesti h anen lihakseen. T am a ei kuitenkaan voi pit a a paikkaansa. Uskolliset apostolit n akiv at sek a Jeesuksen itsens a ett a happamattoman leiv an edess a an, ja pian he s oisiv at tuota leip a a. Selv astikin Jeesus puhui symbolisesti, kuten h anell a oli usein tapana (Joh. 2:19 21; 4:13, 14; 10: 7; 15:1). 10 Apostolien edess a ollut leip a, jota heid an oli m a ar a nauttia, tarkoitti siis Jeesuksen ruumista. Mist a ruumiista on kyse? Yhdess a vaiheessa Jumalan palvelijat ajattelivat, ett a koska Jeesus taittoi eli mursi leivan, mutta yhtak a an hanen omista luistaan ei murrettu, niin leipa tarkoitti voideltujen seurakuntaa, josta Raamattu k aytt a a nimityst a Kristuksen ruumis. (Ef. 4:12; Room. 12:4, 5; 1. Kor. 10: Saksalainen tutkija Heinrich Meyer sanoo: Koska lasn aolijat [apostolit] nakiv at, etta Jeesuksen ruumista ei ollut viela vahingoitettu (han oli yha elossa) eika hanen vertaan ollut vuodatettu, kukaan heista ei voinut ajatellakaan kirjaimellisesti syov ans a Herran ruumista ja juovansa hanen vertaan. Jeesus ei siis ole voinut tarkoittaa, etta hanen yksinkertaiset sanansa ymmarrett aisiin tavalla, jolle nuo sanat eivat silloinkaan jatt aneet sijaa. 10. Mita leipa edustaa Herran illallisella? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

26 16, 17; 12:27.) Aikanaan kuitenkin ymm arrettiin, ett a on johdonmukaista ja raamatullista ajatella, ett a leiv an t aytyy edustaa Jeesukselle valmistettua ihmisruumista. Jeesus k arsi lihassa ja lopulta h anet ripustettiin kidutuspaaluun. N ain ollen Herran illallisella leip a edustaa sit a fyysist a ruumista, jossa Jeesus kantoi meid an syntimme. (1. Piet. 2:21 24; 4: 1; Joh. 19:33 36; Hepr. 10:5 7.) 11 Kun tajuamme leiv an symbolisen merkityksen, meid an on helpompi ymm art a a, mit a Jeesus sanoi viinist a. Raamatun kertomus jatkaa: Samoin h an menetteli maljankin suhteen nautittuaan illallisen ja sanoi: T ama malja tarkoittaa uutta liittoa minun vereni perusteella. (1. Kor. 11:25.) Monissa raamatunka ann oksiss a tam an jakeen loppuosa ka an- net a an samaan tapaan kuin vuoden 1992 kirkkoraamatussa, jossa sanotaan: T ama malja on uusi liitto minun veressani. (Kursivointi meidan.) Oliko 11, 12. a) Mita Jeesus sanoi viinista? b) Mita viini edustaa Herran illallisella? 26 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

27 tuo nimenomainen malja uusi liitto? Ei ollut. Sana malja viittasi sen sisalt o on eli viiniin. Mita viini Jeesuksen sanojen mukaan merkitsi tai edusti? Ha- nen vuodatettua vertaan. 12 Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo: T ama tarkoittaa minun vertani, liiton verta, joka vuodatetaan monien puolesta. (Mark. 14:24.) Jeesuksen veri siis vuodatetaan monien puolesta syntien anteeksi antamiseksi (Matt. 26:28). Niinp a punaviini edustaa sopivasti Jeesuksen kirjaimellista verta. Tuo veri teki meille mahdolliseksi saada vapautus lunnaiden perusteella, hairahdustemme anteeksianto. (Lue Efesolaiskirjeen 1:7.) KRISTUKSEN KUOLEMAN MUISTOJUHLA 13 Jos olet ensimmaist a kertaa lasn a Jehovan todistajien j arjest am ass a Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa, mit a voit odottaa tuolta tilaisuudelta? Todenn ak oisesti se j arjestet a an jossakin viihtyis ass a 13. Kuvaile, miten Kristuksen kuoleman vuotuista muistojuhlaa vieteta an. 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

28 ja siistiss a paikassa, niin ett a kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi. Juhlapaikassa saattaa olla jokin yksinkertainen kukka-asetelma, mutta koristelu ei kuitenkaan ole raike a a eika tunnelma ole riehakas. P atev a vanhin pit a a puheen, jossa h an selitt a a selv asti ja arvokkaasti, mit a Raamatussa kerrotaan t ast a tilaisuudesta. H an auttaa kaikkia kuulijoita ymm art am a an, ett a Kristus kuoli puolestamme ja lunasti meille el am an. (Lue Roomalaiskirjeen 5: 8 10.) 14 Puhuja kertoo my os niist a kahdesta erilaisesta tulevaisuudentoivosta, jotka Raamatussa luvataan. Ensinnakin pieni joukko Kristuksen seuraajia odottaa saavansa hallita hanen kanssaan taivaassa. T ama toivo oli muun muassa uskollisilla apostoleilla. (Luuk. 12:32; 22:19, 20; Ilm. 14:1.) Suurin osa nykya an Jumalaa uskollisesti palvovista kristityista sita vastoin toivoo saavansa ela a ikuisesti, kun paratiisi ennallistetaan. Silloin Jumalan tahto tapahtuu 14. Mit a kahta eri toivoa muistonviettopuheessa tarkastellaan? 28 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

29 niin maan p a all a kuin taivaassa, mit a kristityt ovat jo kauan rukoilleet (Matt. 6:10). Raamatussa kuvataan sykahdytt av all a tavalla niita ihastuttavia olosuhteita, joista ihmiset saavat loputtomasti nauttia (Jes. 11:6 9; 35:5, 6; 65:21 23). 15 Puheen lahestyess a loppuaan puhuja kertoo, etta on tullut aika noudattaa ohjeita, jotka Jeesus antoi apostoleille Herran illallisen vietosta. Tilaisuudessa ovat esill a vertauskuvat, happamaton leip a ja punaviini, ja ne on yleens a asetettu p oyd alle l ahelle puhujaa. H an kiinnitt a a huomion Raamatun kertomukseen siit a, mit a Jeesus aikanaan sanoi ja teki pannessaan alulle t am an vieton. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa kerrotaan: Jeesus otti leivan, ja esitettya an siunauksen han taittoi sen ja antoi opetuslapsille ja sanoi: Ottakaa, sy ok a a. T am a tarkoittaa minun ruumistani. (Matt. 26: 26.) Jeesus taittoi happamattoman leiv an paloiksi ja tarjosi niit a sitten vierell a an oleville opetuslapsille. 15, 16. Miten Herran illallisella menetell a an leiv an suhteen? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea 34567 15. MAALISKUUTA 2013 20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme SIVU 3 LAULUT: 51, 95 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea SIVU 18 LAULUT: 27, 101 Isotekstinen painos 2. OSA

Lisätiedot

11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja

11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja 34567 15. SYYSKUUTA 2013 11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? SIVU 3 LAULUT: 69, 106 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja SIVU 13 LAULUT: 27, 83 25. marraskuuta 1. joulukuuta Tienraivaus lujittaa

Lisätiedot

3456715. TAMMIKUUTA 2014

3456715. TAMMIKUUTA 2014 3456715. TAMMIKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. MAALISKUUTA Palvo Jehovaa, ikuisuuden Kuningasta SIVU 7 LAULUT: 106, 46 10. 16. MAALISKUUTA Valtakunta hallinnut 100 vuotta miten se vaikuttaa sinuun?

Lisätiedot

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22 34567 1 5. H U H T I KU U TA 201 3 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. KESAKUUTA Miten saada taysi hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 LAULUT: 114, 113 10. 16. KESAKUUTA Kayta Jumalan sanaa itsesi ja toisten

Lisätiedot

3456715. HEINAKUUTA 2014

3456715. HEINAKUUTA 2014 3456715. HEINAKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 1. 7. SYYSKUUTA Jehova tuntee ne, jotka kuuluvat hanelle SIVU 7 LAULUT: 63, 66 8. 14. SYYSKUUTA Jehovan palvelijat luopuvat epavan- hurskaudesta SIVU 12

Lisätiedot

!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!

!#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta! !"#2 TOUKOKUU 2013 Suojaudu rikoksilta! !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA www.jw.org/fi NUORET KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! SIVUT 6 9 r NUORET KYSYVAT MITAJOSMINULLAON TERVEYSONGELMIA? (Osa 1) Yeimy

Lisätiedot

1. TOUKOKUUTA 2011 RAAMATUN PROFETIAA. joiden voimme n ahd. ayttyv an

1. TOUKOKUUTA 2011 RAAMATUN PROFETIAA. joiden voimme n ahd. ayttyv an 34567 1. TOUKOKUUTA 2011 6 RAAMATUN PROFETIAA joiden voimme n ahd at ayttyv an 34567 Kunkin numeron painos: 42162 000 KAPPALETTA 188 KIELELLA MAY 1, 2011 VARTIOTORNIN TARKOITUS on tuottaa kunniaa Jehova

Lisätiedot

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta Palveluskoulu Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta be-fi MITA VOIT OPPIA menneisyydessa elaneiden Jehovan palvelijoiden ESIMERKISTA? Mooses eparoi aluksi, mutta asettui Jumalan kaytettavaksi

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

!"#2 KES AKUU 2013. Ostammeko liikaa?

!#2 KES AKUU 2013. Ostammeko liikaa? !"#2 KES AKUU 2013 Ostammeko liikaa? !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA www.jw.org/fi NUORET KANSIAIHE Ostammeko liikaa? SIVUT 8 11 r NUORET KYSYVAT ONKO ULKONAK O MINULLE PAKKOMIELLE? Aina kun katson peiliin,

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1

When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 7/13/13 When Christians Die with Unrepented Sin #1 Kun kristityt kuolevat ja heillä on synti, josta ei ole tehty parannusta, osa 1 Hei kaikki, eräs pastori kertoi seurakunnalleen, että jos nopeusrajoitus

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat?

Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Lahti 3. Millaista Messiasta juutalaiset odottavat? Tänään Israelissa alkaa uusi viikko toisin kuin Suomessa, jossa viikko on vasta alkamassa. Sunnuntaisin Israelissa on tapana sanoa: shavuot tov - hyvää

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot