T am helmikuuta an taytyy olla teille muistona. 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni. Isotekstinen painos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T am. 17. 23. helmikuuta an taytyy olla teille muistona. 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni. Isotekstinen painos"

Transkriptio

1 JOULUKUUTA 2013 T am helmikuuta an taytyy olla teille muistona SIVU 3 LAULUT: 109, helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni SIVU 18 LAULUT: 99, 8 Isotekstinen painos 2. OSA

2 34567 DECEMBER TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 15, 2013 Vol. 134, No. 24 Semimonthly FINNISH T am an t aytyy olla teille muistona Tehka a tam a minun muistokseni Juutalaiset juhlivat pesahia ja tosi kristityt vietta- vat Jeesuksen kuoleman muistojuhlaa suunnilleen samaan aikaan vuodesta. Miksi meidan tulisi perehtya pesahiin? Mista tiedamme, milloin Herran illallista pitaisi vietta a, ja mika merkitys tall a juhlalla tulisi olla meille kaikille? Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen a on Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York,Inc.;L.Weaver,Jr.,President;G.F.Simonis,Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vartiotornin (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Finland, 2013

3 KUN ajattelet vuotuisia juhlap aivi a, mik a tulee ensimm aisen a mieleesi? Naimisissa olevat saattaisivat ajatella h a ap aiv a ans a. Toisten mieleen voisi tulla jokin yleisesti juhlittu historiallinen tapahtuma, esimerkiksi maansa itsenaistymisen vuosipaiv a. Mutta tiedat- ko, mita kansallista vuosipaiv a a on juhlittu yli 3500 vuoden ajan? Tam an taytyy olla teille muistona Tam an paiv an taytyy olla teille muistona, ja teidan on vietettav a sita juhlana Jehovan kunniaksi. (2. MOOS. 12:14) OSAATKO SELITTA A? Miten Egyptissa asuvien israelilaisten oli ma ar a valmistautua ensimmaiseen pesahiin ja vietta a sita? Milloin Jeesus ja apostolit soiv at viimeisen pesah-aterian, ja mita tapahtui myohemmin tuona paiv an a? Mita tarkeit a asioita opimme ensimmaist a pesahia ja Israelin vapautusta koskevista kertomuksista? 1, 2. Minka vuosipaiv an pitaisi erityisesti kiinnostaa kaikkia kristittyja ja miksi? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

4 2 T ama vuotuinen juhla on pesah. Sita vieteta an sen muistoksi, etta muinainen Israel vapautui Egyptin orjuudesta. T am an tapahtuman pit aisi olla t arke a sinullekin. Miksi? Koska siihen liittyy joitakin el am asi kannalta hyvin merkitt avi a piirteit a. Mutta pesah on juutalaisten juhla, enka mina ole juutalainen, saattaisit ajatella. Miksi minun pitaisi olla kiinnostunut tuosta vuosip aiv ast a? Vastaus selvi a a seuraavasta syv allisest a toteamuksesta: Onhan Kristus, meid an pesah-uhrimme, uhrattu. (1. Kor. 5:7.) Ymm art a aksemme t am an asian merkityksen meid an on perehdytt av a paremmin juutalaiseen pesahiin ja tarkasteltava sit a er a an kaikille kristityille annetun k askyn valossa. MIKSI PESAHIA VIETET A AN? 3 Sadoilla miljoonilla ei-juutalaisilla eri puolilla maailmaa on jonkin verran tietoa ensimmaiseen pesahiin liittyneista tapahtumista. He ovat voineet lukea niista 2. Mooseksen kirjasta, kuulla kerrottavan niista tai nahd a niihin pohjautuvan elokuvan. 3, 4. Millainen on ensimmaisen pesahin tausta? 4 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

5 4 Kun israelilaiset olivat olleet vuosikausia orjina Egyptissa, Jehova lahetti Mooseksen ja hanen veljens a Aaronin pyyt am a an faraolta, ett a t am a vapauttaisi H anen kansansa. Tuo Egyptin kopea hallitsija ei kuitenkaan p a ast anyt israelilaisia l ahtem a an, joten Jehova l oi maata tuhoisilla vitsauksilla. Lopulta Jumala aiheutti kymmenennen vitsauksen, Egyptin esikoisten kuoleman. Se sai faraon vapauttamaan israelilaiset. (2. Moos. 1:11; 3:9, 10; 5:1, 2; 11:1, 5.) 5 Mutta mita israelilaisten piti tehda ennen vapautumistaan? Oli vuosi 1513 eaa., ja elettiin suunnilleen kevatp aiv antasauksen aikaa juutalaisten abibkuussa, jota kutsuttiin myohemmin nisankuuksi. Jumala sanoi, ett a tuon kuukauden 10. p aiv an a israelilaisten oli m a ar a alkaa tehd a valmisteluja nisanin 14. p aiv a a varten. Koska juutalaisten p aiv a laskettiin auringonlaskusta auringonlaskuun, my os nisanin 14. p aiv a alkoi Vaikka juutalaisten kalenterin ensimmaist a kuukautta alettiin nimitta a nisaniksi vasta Babylonin pakkosiirtolaisuuden jalkeen, kay- tamme tat a nimitysta selkeyden vuoksi. 5. Miten israelilaisten oli ma ar a valmistautua vapautukseensa? (Ks. normaalipainoksessa oleva kuva kirjoituksen alussa.) 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

6 auringonlaskusta. Tuona p aiv an a jokaisen huonekunnan piti teurastaa uroskaritsa (tai vuohi) ja roiskia sen verta talonsa ovenpieliin ja ovenpa alliseen. (2. Moos. 12:3 7, 22, 23.) Perheen tuli sy od a ateria, joka koostui paahdetusta karitsasta, happamattomasta leivast a ja yrteista. Jumalan enkeli kulkisi yli maan ja surmaisi Egyptin esikoiset, mutta tottelevaiset israelilaiset suojeltaisiin, ja sitten he saisivat lahte a vapaina. (2. Moos. 12:8 13, ) 6 Juuri n ain tapahtui, ja tulevina vuosina israelilaisten oli m a ar a muistella vapautumistaan. Jumala sanoi heille: T am an p aiv an t aytyy olla teille muistona, ja teid an on vietett av a sit a sukupolvesta toiseen juhlana Jehovan kunniaksi. Teid an tulee viett a a sit a ajan h a- m ar a an asti pysyv an a s a ad oksen a. Tuota 14. p aiv an juhlaa seuraisi seitsenp aiv ainen juhla. Varsinaisesti pesahia vietettiin nisanin 14. p aiv an a, mutta nime a pesah voitiin k aytt a a juhlan kaikista kahdeksasta p aiv ast a. (2. Moos. 12:14 17; Luuk. 22:1; Joh. 18:28; 6. Miten Jumalan kansan oli ma ar a suhtautua pesahiin myohem- min? 6 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

7 19:14.) Pesah oli yksi niist a m a ar atyist a juhla-ajoista ( vuotuisista juhlista, Kirkkoraamattu 1992), joita heprealaisten tuli vietta a joka vuosi (2. Aik. 8:13). 7 Jeesus ja hanen apostolinsa olivat juutalaisina Mooseksen lain alaisuudessa, joten he viettivat vuotuista pesahia (Matt. 26:17 19). Kun he viettiv at sit a viimeist a kertaa yhdess a, Jeesus asetti seuraajilleen uuden vuosittaisen juhlan. Kyseess a oli Herran illallinen. Mutta min a p aiv an a sit a tulisi viett a a? HERRAN ILLALLINEN MIN A P AIV AN A? 8 Jeesus asetti Herran illallisen heti vietettya an viimeista lakiliiton alaista pesahia, joten tuota uutta juhlaa vietettaisiin samana paiv an a kuin pesahia. Kenties olet kuitenkin pannut merkille, etta joissakin nykyisissa kalentereissa juutalaisen pesahin ajankohta saattaa poiketa yhdella tai useammalla paiv all a siita ajankohdasta, jona me vietamme Kristuksen kuoleman muistoa. Mista tam a ero johtuu? Sita selitta a osaltaan 7. Minka uuden juhlan Jeesus asetti viimeisena lakiliiton alaisena pesahina? 8. Mika kysymys hera a pesahista ja Herran illallisesta? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

8 k asky, jonka Jumala antoi israelilaisille. Sanottuaan, ett a Israelin kansankokouksen koko seurakunnan on teurastettava karitsa, Mooses mainitsi tarkasti, mihin aikaan nisanin 14. paiv an a karitsa oli ma ar a teurastaa. (Lue 2. Mooseksen kirjan 12:5, 6.) 9 Teoksessa The Pentateuch and Haftorahs sanotaan, ett a karitsa oli 2. Mooseksen kirjan 12:6:n mukaan m a ar a teurastaa kahden illan v alill a. Jotkin raamatunk a ann okset k aytt av at t at a samaa ilmausta. Toiset, muun muassa juutalainen Tanakh ja vuoden 1992 kirkkoraamattu, ka ant av at sen sanalla iltah am ariss a. Joissakin muissa k a ann oksiss a k aytet a an vastineita iltah am ar an aikana tai auringonlaskun aikoihin. Karitsa teurastettiin siis silloin, kun aurinko oli laskenut muttei ollut viela pimea a eli nisankuun 14. paiv an alkaessa. 10 Jotkut juutalaiset ajattelivat myohemmin, etta 9. Milloin pesah-lammas oli 2. Mooseksen kirjan 12:6:n mukaan ma ar a teurastaa? (Ks. myos tekstiruutu Mika osa paiv asta? ) 10. Milloin karitsa joidenkuiden kasityksen mukaan teurastettiin, mutta minka kysymyksen tam a heratt a a? 8 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

9 MIK A OSA P AIV AST A? Juutalainen oppinut Marcus Kalisch ( ) kirjoitti: Ebn Ezra [huomattava espanjalainen rabbi, ] on esittanyt tam an saman nakemyksen selkeammin: Meilla on kaksi iltaa: ensimmainen auringon laskiessa ja toinen pimeyden tullessa. Naiden valiin ja a noin yhden tunnin ja kahdenkymmenen minuutin pituinen aika. T aman kaikkein jarkevimm alt a vaikuttavan selityksen ovat esittaneet myos karaiitit ja samarialaiset, ja sen ovat omaksuneet monet muutkin. Nakemys, jonka mukaan karitsa teurastettiin nisanin 14. paiv an alkaessa, on sopusoinnussa sen israelilaisille 5. Mooseksen 16:6:ssa esitetyn ohjeen kanssa, jonka mukaan tuli uhrata pesah-uhri illalla heti kun aurinko laskee, sina ma ar aaikana, jona lahdit Egyptista (2. Moos. 30:8; 4. Moos. 9:3 5, 11). kaikkien temppeliin tuotujen karitsojen teurastaminen olisi kestanyt tuntikausia. Niinpa he ymmarsi- vat 2. Mooseksen kirjan 12:6:n viittaavan nisankuun 14. p aiv an loppuosaan: siit a kun aurinko (puoliltap aivin) k a antyi laskusuuntaan aina auringonlaskuun asti. Mutta jos t am a pit aisi paikkansa, niin milloin ateria 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

10 sy ot aisiin? Professori Jonathan Klawans, joka on muinaisen juutalaisuuden asiantuntija, huomautti: Uusi paiv a alkaa auringonlaskusta, joten uhraaminen tapahtuu 14. p aiv an a. Mutta itse asiassa pesah alkaa ja ateria nautitaan 15. p aiv an a. T at a j arjestyst a ei tosin nimenomaisesti ilmaista 2. Mooseksen kirjassa. Han kirjoitti lisaksi: Rabbiininen kirjallisuus ei edes vait a kertovansa meille, miten seder [pesah-ateria] nautittiin ennen temppelin tuhoa vuonna 70. (Kursivointi meidan.) 11 Milloin sitten vuoden 33 pesahiavietettiin? Kristus sanoi Pietarille ja Johannekselle nisanin 13. paiv a- n a, kun l ahestyi aika uhrata pesah-uhri: Menk a a ja valmistakaa meille pesah-ateria sy ot av aksi. (Luuk. 22:7, 8.) Kun pesah-aterian hetki vihdoin tuli auringonlaskun jalkeen nisanin 14. paiv an a (torstai-iltana), Jeesus nautti aterian apostoliensa kanssa, ja sitten han asetti Herran illallisen (Luuk. 22:14, 15). 11. a) Mita Jeesus koki pesah-paiv an a vuonna 33? b) Miksi vuoden 33 nisanin 15. paiv a a sanottiin suureksi sapatiksi? (Ks. alaviite.) 10 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

11 Tuona y on a h anet pid atettiin ja tuomittiin. Jeesus pantiin paaluun puolenp aiv an aikoihin 14. nisankuuta, ja samana iltap aiv an a h an kuoli (Joh. 19:14). N ain ollen Kristus, meid an pesah-uhrimme, uhrattiin samana p aiv an a kuin pesah-karitsa teurastettiin (1. Kor. 5:7; 11:23; Matt. 26:2). Tuon juutalaisten p aiv an l a- hetess a p a attymist a an Jeesus haudattiin ennen nisanin 15. p aiv an alkamista. (3. Moos. 23:5 7; Luuk. 23:54.) MUISTOJUHLA JOLLA ON MERKITYST A SINULLE 12 Palataanpa kuitenkin siihen, mit a tapahtui Egyptiss a. Mooses sanoi, ett a Jumalan kansan oli vastaisuudessakin pidett av a pesah. Se oli s a ann oksen a ajan h am ar a an asti. Tuon vuotuisen vieton yhteydess a lapset tekisiv at vanhemmilleen kysymyksi a tapahtuman Auringon laskettua alkoi nisanin 15. paiv a, joka oli viikoittainen sapatti (perjantai-illasta lauantai-iltaan). Tuona vuonna se osui happamattomien leipien juhlan ensimmaiselle paiv alle. Juhlan ensimmai- nen paiv a oli aina sapatti riippumatta siita, mika viikonpaiv a oli ky- seessa. Koska nuo kaksi sapattia osuivat samalle paiv alle, kyseessa oli suuri sapatti. (Lue Johanneksen 19:31, 42.) 12, 13. Miten pesahin vietto kosketti erityisesti juutalaislapsia? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

12 merkityksest a. (Lue 2. Mooseksen kirjan 12:24 27; 5. Moos. 6:20 23.) Pesahilla olisi siksi merkityst a muistona jopa lapsille (2. Moos. 12:14). 13 Uusien sukupolvien varttuessa isat valittiv at pojilleen t arkeit a opetuksia. Yksi niist a oli se, ett a Jehova pystyy suojelemaan palvojiaan. Lapset oppivat, ett a h an ei ole vain jokin ep am a ar ainen, abstrakti jumaluus. Jehova on el av a tosi Jumala, joka on kiinnostunut palvelijoistaan ja toimii heid an hyv akseen. H an osoitti t am an suojelemalla israelilaisten esikoisia silloin, kun h an vitsasi egyptil aisi a. Jehova piti esikoiset elossa. 14 Kristittyjen vanhempien ei odoteta selittav an joka vuosi uudelleen pojilleen ja tyttarilleen tuon pesahin merkitysta. Opetatteko kuitenkin lapsillenne saman totuuden, nimitt ain sen, ett a Jumala suojelee palvelijoitaan? Ilmaisetteko heille syv an vakaumuksenne, ett a Jehova on edelleen kansansa todellinen Suojelija? 14. Mita kristityt vanhemmat voivat pesah-kertomuksen avulla saada lapsensa ymmart am a an? 12 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

13 (Ps. 27:11; Jes. 12:2.) Keskusteletteko n aist a asioista lasten kanssa miellytt av ass a ilmapiiriss a sen sijaan, ett a vain kylm asti luennoisitte niist a heille? Kun pyritte opettamaan nam a totuudet, vauhditatte perheenne hengellista kasvua. 15 Pesah-kertomuksesta voidaan oppia muutakin kuin se, ett a Jehova pystyi suojelemaan palvelijoitaan. H an my os vapautti heid at tuomalla heid at pois Egyptist a. Mit a kaikkea siihen sis altyik a an! Heit a johdatettiin pilvi- ja tulipatsaan valityksell a. He kaveliv at merenpohjaa myoten, kun Punaisenmeren vedet kohosivat korkeuksiin heidan vasemmalla ja oikealla puolellaan. P a asty a an turvaan toiselle rannalle he n akiv at, miten nuo vedet iskeytyiv at Egyptin sotajoukon p a alle. Vapautetut israelilaiset kaiuttivat silloin ilmoille ylistyksen: Tahdon laulaa Jehovalle. Hevosen ja sen ratsastajan han on syossyt mereen. Voimani ja vakevyyteni on Jah, silla hanest a koituu minulle 15, 16. Mit a 2. Mooseksen kirjan luvuissa olevat kertomukset opettavat Jehovasta? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

14 pelastus. (2. Moos. 13:14, 21, 22; 15:1, 2; Ps. 136: ) 16 Jos sinulla on lapsia, autatko heita luottamaan Jehovaan Vapauttajana? Havaitsevatko he tuon vakaumuksesi keskusteluistasi ja ratkaisuistasi? Voisitte perheen yhteisessa palvonnassa keskustella 2. Mooseksen kirjan luvuista ja korostaa sita, miten Jehova vapautti kansansa. Toisilla kerroilla saattaisitte kiinnitta a huomion samaan asiaan tarkastelemalla Apostolien tekojen 7:30 36:ta ja Danielin 3:16 18, 26 28:aa. Niin nuorten kuin iakk aidenkin tulisi voida luottaa siihen, etta Jehova ei ollut Vapauttaja ainoastaan menneisyydess a. Samoin kuin h an vapautti kansansa Mooseksen paivin a, han varmasti vapauttaa meidat tulevaisuudessa. (Lue 1. Tessalonikalaiskirjeen 1:9, 10.) JOTTA MUISTAISIMME 17 Tosi kristityt eivat vieta juutalaisten pesahia. Tuo vuotuinen juhla kuului Mooseksen lakiin, emmeka me 17, 18. Miksi Jeesuksen veri on arvokkaampi kuin pesah-karitsan veri? 14 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

15 ole sen alaisuudessa (Room. 10:4; Kol. 2:13 16). Pid amme sen sijaan suuressa arvossa toista tapahtumaa, Jumalan Pojan kuolemaa. Egyptiss a asetettuun pesahin viettoon liittyy kuitenkin piirteit a, joilla on merkityst a meille. 18 Karitsan verta roiskittiin ovenpieliin ja ovenp a alliseen el am an s ailytt amiseksi. Nyky a an emme uhraa Jumalalle el ainuhreja emme pesahina emmek a min a an muunakaan p aiv an a. On kuitenkin olemassa parempi uhri, jonka ansiosta voimme s ailytt a a el am amme pysyv asti. Apostoli Paavali kirjoitti taivaissa kirjattujen esikoisten seurakunnasta. Noiden voideltujen kristittyjen elam a sailytet a an vihmontaveren, Jeesuksen veren, v alityksell a. (Hepr. 12:23, 24.) Ne kristityt, jotka toivovat s ailyv ans a ikuisesti elossa maan p a all a, luottavat tuon saman veren arvoon. Heid an tulisi pit a a jatkuvasti mieless a an vakuutus: H anen v a- lityksell a an meill a on vapautus lunnaiden perusteella h anen verens a kautta, niin, hairahdustemme anteeksianto h anen ansaitsemattoman hyvyytens a rikkauden mukaan. (Ef. 1:7.) 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

16 19 Kun karitsa teurastettiin pesah-ateriaa varten, israelilaiset eivat saaneet murtaa yhtak a an sen luuta (2. Moos. 12:46; 4. Moos. 9:11, 12). Mita on sanottava Jumalan Karitsasta, joka tuli antamaan lunnaat? (Joh. 1:29.) H anet pantiin paaluun kahden rikollisen keskelle. Juutalaiset pyysiv at Pilatukselta, ett a paaluun pantujen miesten luut murrettaisiin. T am a olisi jouduttanut heid an kuolemaansa, niin ett a he eiv at olisi j a aneet paaluihin nisanin 15. p aiv a an saakka, jolloin oli kaksoissapatti. Sotilaat mursivat kahden paaluun ripustetun rikollisen sa aret, mutta kun he Jeesuksen luo tultuaan n akiv at h anen jo kuolleen, he eiv at murtaneet h anen s a ari a an. (Joh. 19:31 34.) T am a oli sopusoinnussa sen kanssa, miten meneteltiin pesah-karitsan suhteen. T ass a merkityksess a tuo karitsa oli varjo siit a, mit a oli m a ar a tapahtua 14. nisankuuta vuonna 33 (Hepr. 10:1). Lis aksi tapahtumien kulku t aytti psalmin 34:20 sanat, ja sen pit aisi vahvistaa luottamustamme Raamatun profetiaan. 19. Miten pesah-uhrin valmistustapa vahvistaa luottamustamme Raamatun profetiaan? 16 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

17 20 Pesahin ja Herran illallisen v alill a on kuitenkin eroavuuksia. N am a erot osoittavat, ettei juutalaisten pesahin pit anyt olla esikuva siit a, mit a Kristus k aski seuraajiaan tekem a an kuolemansa muistoksi. Egyptiss a israelilaiset s oiv at karitsan lihaa mutta eiv at sen verta. T am a eroaa siit a, mit a Jeesus k aski opetuslapsiaan tekem a an. H an sanoi, ett a niiden, jotka hallitsisivat h anen kanssaan Jumalan valtakunnassa, tulisi ottaa osaa sek a leip a an ett a viiniin. Ne olisivat vertauskuvia h anen lihastaan ja h anen verest a an. T at a k asitell a an yksityiskohtaisemmin seuraavassa kirjoituksessa. (Mark. 14:22 25.) 21 Epailem att a pesah ja Egyptista laht o oli suuri tapahtuma Jumalan kansan historiassa, ja me kaikki voimme oppia siita paljon. Vaikka pesahin piti olla muistona nimenomaan juutalaisille, meidan kristittyjenkin tulisi olla selvilla sen piirteista ja suhtautua vakavasti sen arvokkaisiin opetuksiin, koska koko Raamattu on Jumalan henkeyttam a (2. Tim. 3:16). 20. Mika huomattava ero on pesahin ja Herran illallisen valill a? 21. Miksi on hyodyllist a olla selvilla pesahin piirteista? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

18 Tehka a tam a minun muistokseni Esitettya an kiitoksen han taittoi sen [leivan] ja sanoi: Tam a tarkoittaa minun ruumistani, joka on teidan puolestanne. Tehka a tam a toistuvasti minun muistokseni. (1. KOR. 11:24) MITA VASTAISIT? Miten muistonvieton ajankohta ma aritet a an? Mita leipa ja viini edustavat Herran illallisella? Miksi on tarke a a olla lasn a Herran illallisella tulevaisuudentoivostamme riippumatta? JERUSALEMIN vartiomiehet ovat n ahneet kuunsirpin loistavan pilvett om all a taivaalla. Sanhedrinille oli ilmoitettu t ast a uuden kuun ensimm aisest a h aiv ahdyksest a. Niinp a se on julistanut uuden kuukauden, nisanin, alkaneeksi. Merkkitulet ja l ahetit levittav at nyt tuota sanomaa. Apostolit tietav at, etta pesahin aika oli lahestym ass a. He tajuavat, etta Jee- 1, 2. Mit a apostolit kenties totesivat ollessaan Pereassa? 18 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

19 sus suuntaisi pian kulkunsa kohti Jerusalemia ehtiakseen sinne ennen pesahia. 2 Tuohon aikaan Jeesus oli apostoleineen Pereassa, Jordanin itapuolella. Han oli menossa Jerusalemiin viimeista kertaa. (Matt. 19:1; 20:17, 29; Mark. 10:1, 32, 46.) Kun juutalaisen kalenterin nisankuun alkamispaiv a oli ma aritetty, pesahia vietettaisiin 13 paiv a a myohemmin, nisanin 14. paiv an a auringonlaskun jalkeen. 3 Herran illallista vieteta an samana paiv an a kuin pesahia. Vuonna 2014 tuo ajankohta on 14. huhtikuuta auringonlaskun jalkeen. Miksi tosi kristityt ja totuudesta kiinnostuneet pitav at tuota paiv a a erityisen tarke an a? Koska 1. Korinttilaiskirjeen 11:23 25:ssa sanotaan: Jeesus sina yon a, jona hanen oli ma ar a joutua luovutettavaksi, otti leivan, ja esitettya an kiitoksen han taittoi sen ja sanoi: T ama tarkoittaa minun ruumistani, joka on teidan puolestanne. Tehka a tam a toistuvasti minun muistokseni. Samoin han menetteli maljankin suhteen. 3. Miksi kristityt ovat kiinnostuneita pesahin ajankohdasta? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

20 4 Herran illallinen on ainoa juhla, jota Jeesus k aski seuraajiensa viett a a vuosittain. Sin akin ep ailem att a haluat olla l asn a tuossa tilaisuudessa. Voisit etuk ateen pohtia seuraavia kysymyksi a: Miten minun tulisi valmistautua tuohon iltaan? Mit a erityisi a vertauskuvia tuossa juhlassa k aytet a an? Miten tilaisuus etenee? Mit a t am an tilaisuuden ja siin a k aytett avien vertauskuvien pit aisi merkit a minulle? VERTAUSKUVAT 5 Kun Jeesus pyysi apostolejaan valmistamaan huoneen pesah-ateriaa varten, han ei puhunut mita an tuon tilan koristelusta. Ilmeisesti han halusi vain siistin ja tilaisuuteen sopivan huoneen, jossa olisi riittav asti tilaa kaikille lasn aolijoille. (Lue Markuksen 14:12 16.) Apostolit hankkisivat ateriaa varten joitain tarvikkeita, muun muassa 4. a) Mita muistonviettoon liittyvia kysymyksia voisit pohtia? b) Miten muistonvieton ajankohta maaritetaan? (Ks. tekstiruutu Muistonvietto vuonna 2014.) 5. Mita jarjestelyja Jeesus teki ennen viimeista pesah-ateriaansa? 20 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

21 MUISTONVIETTO VUONNA 2014 Kuu kierta a maan ympari joka kuukausi. Tietylla hetkella tuon kierron aikana kuu on maan ja auringon valiss a. T ahtitieteessa tast a vaiheesta kay- teta an nimitysta uusikuu. Tuolloin kuu ei nay maasta kasin tuntiin. Vuonna 2014 kevatp aiv antasausta lahimp an a oleva uusikuu on 30. maaliskuuta kello (Jerusalemin aikaa). T ata seuraava auringonlasku (31. maaliskuuta) on Jerusalemissa noin 21 tuntia myohemmin. Silloin tuskin viela nahd a an ensimmaist a haiv ahdyst a kuusta. Todennak oisesti kuunsirppi on havaittavissa Jerusalemissa vasta 1. huhtikuuta auringonlaskun jalkeen. Muinaisten juutalaisten kaytt am an laskutavan mukaan tuolloin alkaa vuoden ensimmainen kuukausi (1. nisankuuta) auringon laskiessa. Nain ollen Jehovan todistajien seurakunnille ympari maailman on ilmoitettu, etta nisankuun 14. paiv a alkaa auringon laskiessa maanantaina 14. huhtikuuta T ama on suunnilleen tayden- kuun aika. (Ks. lisa a yksityiskohtia ajankohdan ma aritt amisest a: Vartiotorni s. 455.) 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

22 happamatonta leipa a ja punaviinia. Pesah-aterian jalkeen Jeesus kiinnitti huomion naihin kahteen vertauskuvaan. 6 Apostoli Matteus, joka oli ollut lasn a tuossa tilaisuudessa, kirjoitti myohemmin: Jeesus otti leiv an, ja esitetty a an siunauksen h an taittoi sen ja antoi opetuslapsille ja sanoi: Ottakaa, sy ok a a. (Matt. 26:26.) Tuo leip a oli happamatonta niin kuin aina pesahina (2. Moos. 12:8; 5. Moos. 16:3). Se valmistettiin vehnajauhoista ja vedesta, eika siihen lisatty hapatetta tai mausteita, kuten suolaa. Koska taikina oli happamatonta, se ei noussut. Leipa oli ohutta, kuivaa ja rapeaa, joten siita oli helppo taittaa paloja. Nyky a an ennen muistonviettoa seurakunnan vanhimmat voivat pyyt a a jotakuta leipomaan t allaista leip a a. Se valmistetaan vehn ajauhoista javedesta ja paistetaan uunissa. (Jos vehnajauhoja ei ole saatavilla, leipomiseen voidaan kaytt a a myos riisista, 6. a) Mita Jeesus teki pesah-aterian jalkeen? b) Millaista leipa a muistonvietossa on tarjolla? 22 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

23 ohrasta, maissista tai muusta samankaltaisesta viljasta tehtyja jauhoja.) On mahdollista kaytt a a myos juutalaista matsa-leip a a, jos siihen ei ole lis atty esimerkiksi mallasta, munia eik a sipulia. 7 Matteus jatkaa: [Jeesus] otti my os maljan, ja esitetty a an kiitoksen h an antoi sen heille ja sanoi: Juokaa siit a, te kaikki. (Matt. 26:27, 28.) Tuossa maljassa oli punaviinia. (Siina ei ollut rypaleist a valmistettua mehua, koska rypalesato oli korjattu jo kuukausia aiemmin.) Vaikka viini ei kuulunut Egyptissa nautittuun ensimmaiseen pesah-ateriaan, Jeesus ei kielt anyt sen k aytt o a pesahina. H an k aytti viini a Herran illallisen yhteydess a, joten sit a tarjoillaan my os nyky a an Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa. Koska Jeesuksen veren arvoon ei tarvinnut lisat a mita an, tuota viiniak a an ei ole vakev oity alkoholilla eika siihen ole lisatty mausteita. Viinin tulee olla tavallista punaviinia, joko kotona tehtya 7. Millaisesta viinista Jeesus puhui, ja millaista viinia kaytet a an Herran illallisella nykya an? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

24 tai kaupasta hankittua (kuten beaujolais ta, bourgognea tai chiantia). VERTAUSKUVIEN MERKITYS 8 Paavali osoitti selvasti, etta apostolien lisaksi myos muiden kristittyjen odotettiin viettav an Herran illallista. Han kirjoitti Korintissa asuville veljille: Min a sain Herralta sen, mink a my os v alitin teille, ett a Herra Jeesus otti leiv an, ja esitetty a an kiitoksen han taittoi sen ja sanoi: T ama tarkoittaa minun ruumistani, joka on teidan puolestanne. Tehk a a t am a toistuvasti minun muistokseni. (1. Kor. 11:23, 24.) T ast a syyst a kristityt nyky a ankin viett a- v at t at a juhlaa joka vuosi ja ovat kiinnostuneita leiv an ja viinin merkityksest a. 9 Joidenkin uskonnollisten ihmisten mielest a Jeesus todellisuudessa sanoi: T am a on minun ruumiini. He siis uskovat, ett a leip a muuttui ihmeen v ali- 8. Miksi kristityt ovat kiinnostuneita leivan ja viinin merkityksesta? 9. Mika va ar a nakemys joillakuilla on leivast a, jota Jeesus tarjosi? 24 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

25 tyksell a kirjaimellisesti h anen lihakseen. T am a ei kuitenkaan voi pit a a paikkaansa. Uskolliset apostolit n akiv at sek a Jeesuksen itsens a ett a happamattoman leiv an edess a an, ja pian he s oisiv at tuota leip a a. Selv astikin Jeesus puhui symbolisesti, kuten h anell a oli usein tapana (Joh. 2:19 21; 4:13, 14; 10: 7; 15:1). 10 Apostolien edess a ollut leip a, jota heid an oli m a ar a nauttia, tarkoitti siis Jeesuksen ruumista. Mist a ruumiista on kyse? Yhdess a vaiheessa Jumalan palvelijat ajattelivat, ett a koska Jeesus taittoi eli mursi leivan, mutta yhtak a an hanen omista luistaan ei murrettu, niin leipa tarkoitti voideltujen seurakuntaa, josta Raamattu k aytt a a nimityst a Kristuksen ruumis. (Ef. 4:12; Room. 12:4, 5; 1. Kor. 10: Saksalainen tutkija Heinrich Meyer sanoo: Koska lasn aolijat [apostolit] nakiv at, etta Jeesuksen ruumista ei ollut viela vahingoitettu (han oli yha elossa) eika hanen vertaan ollut vuodatettu, kukaan heista ei voinut ajatellakaan kirjaimellisesti syov ans a Herran ruumista ja juovansa hanen vertaan. Jeesus ei siis ole voinut tarkoittaa, etta hanen yksinkertaiset sanansa ymmarrett aisiin tavalla, jolle nuo sanat eivat silloinkaan jatt aneet sijaa. 10. Mita leipa edustaa Herran illallisella? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

26 16, 17; 12:27.) Aikanaan kuitenkin ymm arrettiin, ett a on johdonmukaista ja raamatullista ajatella, ett a leiv an t aytyy edustaa Jeesukselle valmistettua ihmisruumista. Jeesus k arsi lihassa ja lopulta h anet ripustettiin kidutuspaaluun. N ain ollen Herran illallisella leip a edustaa sit a fyysist a ruumista, jossa Jeesus kantoi meid an syntimme. (1. Piet. 2:21 24; 4: 1; Joh. 19:33 36; Hepr. 10:5 7.) 11 Kun tajuamme leiv an symbolisen merkityksen, meid an on helpompi ymm art a a, mit a Jeesus sanoi viinist a. Raamatun kertomus jatkaa: Samoin h an menetteli maljankin suhteen nautittuaan illallisen ja sanoi: T ama malja tarkoittaa uutta liittoa minun vereni perusteella. (1. Kor. 11:25.) Monissa raamatunka ann oksiss a tam an jakeen loppuosa ka an- net a an samaan tapaan kuin vuoden 1992 kirkkoraamatussa, jossa sanotaan: T ama malja on uusi liitto minun veressani. (Kursivointi meidan.) Oliko 11, 12. a) Mita Jeesus sanoi viinista? b) Mita viini edustaa Herran illallisella? 26 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

27 tuo nimenomainen malja uusi liitto? Ei ollut. Sana malja viittasi sen sisalt o on eli viiniin. Mita viini Jeesuksen sanojen mukaan merkitsi tai edusti? Ha- nen vuodatettua vertaan. 12 Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo: T ama tarkoittaa minun vertani, liiton verta, joka vuodatetaan monien puolesta. (Mark. 14:24.) Jeesuksen veri siis vuodatetaan monien puolesta syntien anteeksi antamiseksi (Matt. 26:28). Niinp a punaviini edustaa sopivasti Jeesuksen kirjaimellista verta. Tuo veri teki meille mahdolliseksi saada vapautus lunnaiden perusteella, hairahdustemme anteeksianto. (Lue Efesolaiskirjeen 1:7.) KRISTUKSEN KUOLEMAN MUISTOJUHLA 13 Jos olet ensimmaist a kertaa lasn a Jehovan todistajien j arjest am ass a Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa, mit a voit odottaa tuolta tilaisuudelta? Todenn ak oisesti se j arjestet a an jossakin viihtyis ass a 13. Kuvaile, miten Kristuksen kuoleman vuotuista muistojuhlaa vieteta an. 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

28 ja siistiss a paikassa, niin ett a kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi. Juhlapaikassa saattaa olla jokin yksinkertainen kukka-asetelma, mutta koristelu ei kuitenkaan ole raike a a eika tunnelma ole riehakas. P atev a vanhin pit a a puheen, jossa h an selitt a a selv asti ja arvokkaasti, mit a Raamatussa kerrotaan t ast a tilaisuudesta. H an auttaa kaikkia kuulijoita ymm art am a an, ett a Kristus kuoli puolestamme ja lunasti meille el am an. (Lue Roomalaiskirjeen 5: 8 10.) 14 Puhuja kertoo my os niist a kahdesta erilaisesta tulevaisuudentoivosta, jotka Raamatussa luvataan. Ensinnakin pieni joukko Kristuksen seuraajia odottaa saavansa hallita hanen kanssaan taivaassa. T ama toivo oli muun muassa uskollisilla apostoleilla. (Luuk. 12:32; 22:19, 20; Ilm. 14:1.) Suurin osa nykya an Jumalaa uskollisesti palvovista kristityista sita vastoin toivoo saavansa ela a ikuisesti, kun paratiisi ennallistetaan. Silloin Jumalan tahto tapahtuu 14. Mit a kahta eri toivoa muistonviettopuheessa tarkastellaan? 28 VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA OSA

29 niin maan p a all a kuin taivaassa, mit a kristityt ovat jo kauan rukoilleet (Matt. 6:10). Raamatussa kuvataan sykahdytt av all a tavalla niita ihastuttavia olosuhteita, joista ihmiset saavat loputtomasti nauttia (Jes. 11:6 9; 35:5, 6; 65:21 23). 15 Puheen lahestyess a loppuaan puhuja kertoo, etta on tullut aika noudattaa ohjeita, jotka Jeesus antoi apostoleille Herran illallisen vietosta. Tilaisuudessa ovat esill a vertauskuvat, happamaton leip a ja punaviini, ja ne on yleens a asetettu p oyd alle l ahelle puhujaa. H an kiinnitt a a huomion Raamatun kertomukseen siit a, mit a Jeesus aikanaan sanoi ja teki pannessaan alulle t am an vieton. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa kerrotaan: Jeesus otti leivan, ja esitettya an siunauksen han taittoi sen ja antoi opetuslapsille ja sanoi: Ottakaa, sy ok a a. T am a tarkoittaa minun ruumistani. (Matt. 26: 26.) Jeesus taittoi happamattoman leiv an paloiksi ja tarjosi niit a sitten vierell a an oleville opetuslapsille. 15, 16. Miten Herran illallisella menetell a an leiv an suhteen? 2. OSA VARTIOTORNI 15. JOULUKUUTA

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao!

Nettiraamattu. lapsille. Hyvästi, faarao! Nettiraamattu lapsille Hyvästi, faarao! Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

3456715. JOULUKUUTA 2013

3456715. JOULUKUUTA 2013 3456715. JOULUKUUTA 2013 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. HELMIKUUTA Alka a nopeasti jarkkyk o pois tolaltanne! SIVU 6 LAULUT: 65, 59 10. 16. HELMIKUUTA Teetko uhrauksia Valtakunnan hyvaksi? SIVU 11 LAULUT:

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

VIIMEISEN ATERIAN VALMISTELUT JA JEESUS PESEE JALAT

VIIMEISEN ATERIAN VALMISTELUT JA JEESUS PESEE JALAT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VIIMEISEN ATERIAN VALMISTELUT JA JEESUS PESEE JALAT 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt lähdemme seuraamaan tapahtumia Jerusalemissa kiirastorstaista alkaen.

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

12. 18. syyskuuta Kiitollisia Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydesta

12. 18. syyskuuta Kiitollisia Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydesta 34567 HEINAKUU 2016 12. 18. syyskuuta Kiitollisia Jumalan ansaitsemattomasta hyvyydesta SIVU 3 19. 25. syyskuuta Julista ansaitsemattoman hyvyyden hyva a uutista SIVU 18 Isotekstinen painos 2. OSA 34567

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Betaniassa, se on paikkakunta Pereassa

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015

KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015 KIRKKORAKENNUKSEN HENGELLINEN MERKITYS (Rautalammin versio) PT 2015 5-kielinen laulukirja, laulu 12 PYHÄT PAIKAT, ALTTARIT Jaakob heräsi unestaan ja sanoi: "Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Marita Rautio LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Kutsu viettämään juhlaa Israelille: 3. Moos. 23:33-43, 4. Moos. 29: 12 39, 5. Moos. 16:13-15 Kaikille kansoille: Sak. 14: 16 19 Viimeinen kolmesta syysjuhlasta ja Herran

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _2 /28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 8.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PALAVA PENSAS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siinain erämaassa, Hoorebin vuoren juurella. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen Nettiraamattu lapsille Ensimmäinen pääsiäinen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

28. lokakuuta 3. marraskuuta Jehovan muistutukset ovat luotettavia

28. lokakuuta 3. marraskuuta Jehovan muistutukset ovat luotettavia 34567 15. SYYSKUUTA 2013 28. lokakuuta 3. marraskuuta Jehovan muistutukset ovat luotettavia SIVU 3 LAULUT: 64, 114 4. 10. marraskuuta Tee Jehovan muistutuksista sydamesi riemu SIVU 18 LAULUT: 116, 52 Isotekstinen

Lisätiedot

3. 9. helmikuuta Alka a nopeasti jarkkyk o pois tolaltanne!

3. 9. helmikuuta Alka a nopeasti jarkkyk o pois tolaltanne! 34567 15. JOULUKUUTA 2013 3. 9. helmikuuta Alka a nopeasti jarkkyk o pois tolaltanne! SIVU 3 LAULUT: 65, 59 10. 16. helmikuuta Teetko uhrauksia Valtakunnan hyvaksi? SIVU 18 LAULUT: 40, 75 Isotekstinen

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin

Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin 1 opettaja Isak Penzev v.2012 Shalom, hyvät ystävät, meillä on tänään oppitunti nimeltään Pesachista Shavuotiin. Shavuot-juhlaa vietetään heti happamattoman leivän-juhlan

Lisätiedot

JEESUS PUOLUSTAA OPETUSLAPSIAAN

JEESUS PUOLUSTAA OPETUSLAPSIAAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PUOLUSTAA OPETUSLAPSIAAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö Tänään meillä on kaksi eri kertomusta, joissa fariseukset ihmettelevät/kysyvät, miksi

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tulen mies

Nettiraamattu lapsille. Tulen mies Nettiraamattu lapsille Tulen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children, Inc.

Lisätiedot

Kuka Jeesus haluaa meille olla?

Kuka Jeesus haluaa meille olla? 1 Johanneksen evankeliumin selitys 9 Joh. 3:9-15 Savonlinnan Tuomiokirkko, 16.9.2015 Kuka Jeesus haluaa meille olla? Viime kerralla tapasimme Nikodemos nimisen juutalaisten hallintomiehen, joka oli yöllä

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö

UT:n loppua koskevat opetukset alkukirkon katekismus ja uskon sääntö alkukirkon katekismus ja uskon sääntö On pidettävä selvänä raja sen välillä, mitä voimme tietää varmasti ja mitä emme voi tietää varmasti. Raamatun sana on selvä ja varma. Kaikki muu on spekulaatiota,

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS

ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin kiista syntyi Antiokiassa, sitten apostolit kokoontuivat Jerusalemissa

Lisätiedot

Monet uskovat käsittävät tänä päivänä väärin Herran aterian merkityksen. On ehkä tarpeen aluksi selittää, mitä Herran ateria ei merkitse.

Monet uskovat käsittävät tänä päivänä väärin Herran aterian merkityksen. On ehkä tarpeen aluksi selittää, mitä Herran ateria ei merkitse. HERRAN ATERIA Vaikka yleisesti käytetäänkin sanaa 'ehtoollinen', tämä ei ole raamatullinen termi. Kaksi Raamatussa käytettyä ilmaisua ovat Herran ateria ja leivän murtaminen. Ilmaisu Herran ateria muistuttaa

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

29. elokuuta 4. syyskuuta Etsi Valtakuntaa, alaaineellisiaasioita

29. elokuuta 4. syyskuuta Etsi Valtakuntaa, alaaineellisiaasioita 34567 HEINAKUU 2016 29. elokuuta 4. syyskuuta Etsi Valtakuntaa, alaaineellisiaasioita SIVU 3 5. 11. syyskuuta Miksi meidan taytyy pysya valveilla? SIVU 19 Isotekstinen painos 1. OSA 34567 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Viikon Toora - Parshat Shemini: Vieras tuuli 3. Moos. 9:1-11:47. rabbi J.Melamed Israelista Tampere 22.05.2012

Viikon Toora - Parshat Shemini: Vieras tuuli 3. Moos. 9:1-11:47. rabbi J.Melamed Israelista Tampere 22.05.2012 1 Viikon Toora - Parshat Shemini: Vieras tuuli 3. Moos. 9:1-11:47. rabbi J.Melamed Israelista Tampere 22.05.2012 Kiitos teille hyvästä vastaanotosta. Olen itse kokenut vastaanoton Suomessa todella hyväksi.

Lisätiedot

Herran juhlat. Rosh Hashanah

Herran juhlat. Rosh Hashanah Herran juhlat. Rosh Hashanah 1 oppiuntti 1. 21.08.20112 opettaja: Isak Penzev Shalom Hyvät ystävät! Tällä oppitunnilla haluan opettaa teille Herran juhlasta. Loogisesti olisi varmasti ollut parempi aloittaa

Lisätiedot

Suosikkipojasta orjaksi

Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot