Kunnanhallitus 7/ (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/ (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu Asko Mustonen Veli Haaranen Osmo Korhonen Margaretha Kähäri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Jorma Tanskanen Raili Tanskanen (Harri Kaiturin tilalla) sivu n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Margaretha Kähäri Tiina Mustonen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 207 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 100 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 101 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Margaretha Kähärin ja Tiina Mustosen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 208 Kunnanhallitus / KEITTIÖAPULAISEN SIJAISEN PALKKAAMINEN Khall. 102 Keskuskeittiöltä yksi keittiöapulainen on ollut yhtäjaksoisesti poissa joulukuun 2010 alusta alkaen. Keskuskeittiön pääemäntä Eeva Kilpi-Nevalainen on pyytänyt lupaa saada tehdä ko. keittiöapulaisen sijaisen kanssa työsopimuksen jatkumaan asti. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 209 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKE/HANKKEIDEN KILPAILUTUS- JÄRJESTYS/TUKIPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Khall. 228 Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään 2 kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuituverkosta. Tällainen yhteysnopeus mahdollistaa kattavat data- ja puhelinliikenteen palvelut hajaasutusalueelle. Valtion näkemyksen mukaan taajamiin teleyritysten oletetaan rakentavan nopeat yhteydet markkinaehtoisesti, jolloin saavutetaan noin 95 %:n väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen valtion näkemyksen mukaiseen 99 %:iin edellyttää, että yhteyksien rakentamiseen noin hajaasutusalueen kotitalouteen ohjataan julkista tukea. Julkisesti tuettujen yhteyksien rakentaminen kilpailutetaan ja yhteydet rakennetaan vuosina Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden (max. 2 km) rakennettavaan valokuituverkkoon omalla kustannuksellaan teleyritykseltä. Hankkeen valtakunnalliset kustannukset ovat todennäköisesti noin 200 miljoonaa euroa. Teleyritykset maksavat tästä vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki jakautuu valtion (1/3) sekä kuntien ja EU:n (1/3) kesken. Tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutetta-

5 Kunnanhallitus / vissa. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne missä niille on kysyntää. Kunnilta odotetaan syyskuun 2009 loppuun mennessä suunnitelmia siitä, mihin osiin kunnista halutaan valokuituyhteyksiä ja mitkä alueet jäävät ulkopuolelle. Maakuntaliitto tukee kuntien suunnittelutyötä omalla hankkeellaan, jonka projektipäällikkönä on Esa Huurreoksa.

6 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Julkisesti tuettujen yhteyksien rakentaminen kilpailutetaan ja yhteydet rakennetaan vuosien välisenä aikana ja Viestintäministeriö on kuntakohtaisesti määritellyt tukikelpoiset alueet. Kuntien on osoitettava ne tukikelpoiset alueet, jossa nopeiden laajakaistayhteyksien tarve on erityisen merkittävä. Ministeriön ohjeistuksen mukaan keskeisiä tekijöitä ovat mm. vakituisen asutuksen ja elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle. Rahoitushakemus tulee laatia syyskuun 2009 loppuun mennessä maakuntaliiton kautta. Liitteenä Polvijärven kunnan toteutusesitys asiassa Polvijärven osalta. Kustannusarviot ovat vielä alustavia ja Viestintäministeriön antamia, todelliset kustannukset selviävät kilpailutusten yhteydessä. Alustavat kustannusarviot on laadittu hinnalla 13 euroa/m eli euroa/km, josta kunnan osuus on laskettu 1/3 mukaan. Yhteensä tarvittavaa valokuituverkkoa on Polvijärvellä toteutusesityksen mukaan katsottu rakennettavan noin 230 km, mikä tarkoittaa noin euron kustannusta, josta kunnan osuus on noin euroa, joka jakautuu vuosille Ennakkoarvion mukaan tällä ratkaisulla saavutetaan 92,6 %:n väestöpeitto ja 2 km tavoiterajauksen ulkopuolelle jää 67 vakituisesti asuttua taloutta. Asiaa arvioitaessa on huomioitava, että Polvijärven kunta v rahoitti laajakaistan hankkimista Polvijärven kunnan alueelle yhdessä Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton kanssa. Vuonna 2007 Polvijärvelle toteutetun laajakaistan hankkimisen tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri osa Polvijärven kiinteistöistä sekä yrityskiinteistöt että vakituinen ja loma-

7 Kunnanhallitus / asutus -laajakaistayhteysmahdollisuuksien piiriin. V toteutettu laajakaistan hankinta perustui Savonlinnan Puhelin Oy:ltä hankittuun langattomaan laajakaistaan ja lisäksi Polvijärven kunta vahvisti ratkaisua hankkimalla lisäksi TeliaSonera Oyj:ltä langallisen laajakaistan Kuorevaaran ja Martonvaaran kylille, joista osa olisi jäänyt kattamatta langattomasta laajakaistasta tehdyllä ratkaisulla.

8 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / V toteutettu Polvijärven laajakaistan hankinta maksoi ,71 euroa, johon Polvijärven kunta sai Pohjois- Karjalan Maakuntaliiton kautta avustusta (EU) euroa. Lähtötilannetta 2009 arvioitaessa voidaan todeta lisäksi mm, että Telekarelia Oy rakentaa vuoden 2009 loppuun mennessä oman valokuituyhteytensä Polvijärvellä Huhmarisvaaralta Kuorevaaran kautta kirkonkylälle Pyykkärinpuistoon rakennettavaan laitetilaan saakka ilman julkista tukea. TeliaSonera on purkanut Polvijärven pohjoisilta harvaanasutuilta alueilta lankapuhelinverkkoaan. Kuorevaaran alueen lankapuhelinverkko on osin siirtynyt Telekarelian omistukseen. TeliaSonera purkaa ilmoituksensa mukaan vuonna 2010 Solan ja Horsmanahon lankapuhelinverkon. Pääosin Polvijärven kunnan alueella on nyt tarjolla kohtuullisen hintaiset laajakaistayhteydet joko langallisena tai langattomasti. Valokuituverkko tulisi korvaamaan kuparijohtoverkkoa ja mahdollistaa tulevaisuudessa laajan sähköisen palvelutarjonnan. Valtion osittain tukema laajakaista kaikille - hanke on kestoltaan 6 vuotinen hanke, jolla valtio pyrkii tukemaan laajakaistayhteyksien saatavuutta koko Suomen alueella. Valtio on määritellyt hankkeen kustannusjaon tukikelpoisille alueille siten, että 1/3 on valtion avustusta, 1/3 teleoperaattorin omakustannusta ja 1/3 alueen kunnan ja mahdollista EU-avustusta. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Polvijärven kunnan oheisen toteutusesityksen laajakaista -hankkeessa v ja tekee periaatepäätöksen hankkeen rahoitukseen osallistumisesta edellyttäen, että valtion rahoitus, teleoperaattorin omakustan-

9 Kunnanhallitus / nusosuus ja EU-tuki toteutuu vähintään edellä selostuksessa mainitulla tavalla ja ehdolla, että kunnan talousarvioon pystytään varaamaan tarvittava määräraha v , kunta osallistuu ko. laajakaistahankkeeseen enintään 1/3 osuudella.

10 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 103 Lisäksi kunnanhallitus esittää Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolle, että ottaen huomioon taloutta kohti aiheutuvat kustannukset pitkien etäisyyksien kuntien maksuosuutta laajakaistahankkeesta pienennetään suunnitellusta tasosta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3. Polvijärven kunta on ollut mukana ensimmäisessä kilpailutuksessa kahden ensimmäisen vuoden osalta. Ainoastaan Telekarelia Oy on tehnyt tarjouksen ko. hankealueitten osalta. Ehdotus Polvijärven kunta hyväksyy alla mainittujen hankealueiden osalta toteuttajaksi Telekarelia Oy:n ja sitoutuu rahoittamaan 33 %, kuitenkin enintään euroa hankkeen hyväksytyistä tukikelpoisista euron alv 0 %, kustannuksista koskien Telekarelia Oy:n tekemää tarjousta, joka sisältää seuraavat hankealueet: Joensuutie (sis. Viinijoentien), Solantie, Käsämäntie, Mäkirinteentie, Verkkolammentie ja Outokummuntie - Mutkanvaarantie. välillä. Tuen myöntämisen ehtona on sopimuksen allekirjoittaminen tilaajan (Polvijärven kunta) ja toimittajan (Telekarelia Oy) Tukipäätös sitoo kuntaa, kun se on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

11 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

12 Kunnanhallitus / LAUSUNTO EHDOTUKSESTA JOENSUUN SEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMISEKSI Khall. 104 Eduskunnan hyväksymän uuden jätelain 23 :n 2 momentin mukaan jos kunta on siirtänyt jätelain 34 mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin tai näiden perustama kuntayhtymä siten kuin kuntalaissa säädetään. Seutuhallinnossa on valmisteltu luonnos kuntien yhteisen toimielimen, Joensuun seudun jätelautakunnan, perustamiseksi. Esityslistan liitteenä on asiaan liittyvä Joensuun kaupunkiseudun seutuhallituksen päätös ja siihen liittyvä jäte-lautakunnan johtosääntöluonnos. Seutuhallitus on pyytänyt kuntia lausuntoa antaessaan erityisesti ottamaa kantaa esitettyihin lautakunnan tehtäviin sekä esittämään toiminnan isäntäkunnan, valmiutensa sitoutumaan ja osoittamaan toimintaan sen käynnistämiseen tarpeelliset ja riittävät resurssit sekä arvioimaan sen, mikä on kunnalta seudulliselle jätelautakunnalle siirtyvien tehtävien määrä. Kuntien antamien lausuntojen perusteella seutuhallinto valmistelee kunnille esityksen yhteistoimintasopimukseksi johtosääntöineen. Tarkoitus on, että kuntien yhteinen jätelautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien. Kuntien lausunnot on pyydetty toimittamaan mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan ehdotuksesta Joensuun seudun jätelautakunnan perustamiseksi seuraavaa:

13 Kunnanhallitus / jätelain mukaiseksi jätehuoltoviranomaiseksi esitetään kuntien yhteistä toimielintä. Jätelautakunnan isäntäkuntana toimisi Joensuun kaupunki - johtosääntöluonnoksessa lautakunnalle on esitetty siirrettäväksi kaikki ko. laissa esitetyt tehtävät, mitä ratkaisua pidetään oikeansuuntaisena - kunta sitoutuu ko. toiminnan käynnistämiseen - kunnalta seudulliselle jätelautakunnalle siirtyvien tehtävien työmääräksi arvioidaan noin 0,1 henkilötyövuotta, lisäksi Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:lle siirtyisi kirjanpidosta noin 0,1 henkilötyövuoden työpanos, kun laskutus siirtyy sen hoidettavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

14 Kunnanhallitus / SOTKUMAN PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Khall. 105 Sotkuman koulun ja päiväkodin tilat valmistuvat kesällä Sotkuman ryhmäperhepäiväkodit Iivana ja Outila toimivat siihen saakka, kunnes Sotkuman päiväkoti valmistuu. Sotkuman uudessa päiväkodissa on tilat 33 lapselle. Polvijärven kunnan vuoden 2011 talousarvion mukaan Sotkuman päiväkodin tehtävät pyritään täyttämään ensisijaisesti kunnan palveluksessa jo olevilla henkilöillä. Lisäksi Polvijärven kunnan vuoden 2011 talousarviossa on päätetty, että Sotkuman päiväkotiin ei palkata erillistä päiväkodin johtajaa. Päivähoitolaissa ja -asetuksessa on määritelty päiväkodin henkilöstön määrä ja laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (2005/272) henkilöstön koulutusvaatimukset. Polvijärven Sotkuman päiväkotiin tulee kaksi lapsiryhmää: 12 hoitopaikkaa 1-3-vuotiaille ja 21 hoitopaikkaa 4-6-vuotiaille. Henkilöstömitoitus on kolme työntekijää (lastentarhanopettajia ja lähihoitajia) ryhmää kohden eli yhteensä kuusi, mikäli päiväkodin aukioloaika on klo Henkilöstömitoituksessa on huomioitava päiväkodin aukioloajat lasten hoidontarpeen mukaan. Päivähoidon tarve on syksyllä klo / Ehdotus Kunnanhallitus päättää asiasta seuraavaa: - Sotkuman ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitaja Sonja Timonen siirretään alkaen Polvijärven kunnan päivähoidon työntekijäksi

15 Kunnanhallitus / Sotkuman ryhmäperhepäiväkodin päivähoitaja Päivi Kettusen työsuhde vakinaistetaan alkaen Polvijärven kunnan päivähoidon työntekijäksi - Kunta julistaa haettavaksi alkaen Polvijärven kunnan päivähoitoon kolme lastentarhanopettajan tointa ja yhden lähihoitajan toimen - Lisäksi Sotkuman päiväkodissa työskentelee yksi osa-aikaeläkkeellä oleva perhepäivähoitaja. Päätös Käydyn keskustelun aikana Margaretha Kähäri esitti Raili Tanskasen ja Tiina Mustosen kannattamana, että Outilan ryhmäperhepäiväkoti jatkaa toimintaansa syksyllä ja Sotkuman päiväkotiin tulevista kolmesta lastentarhanopettajasta yksi nimetään vastaavaksi lastentarhanopettajaksi ja Polvijärven kirkonkylän päiväkodin johtaja toimii päiväkotien hallinnollisena johtajana. Veli Haaranen esitti Osmo Korhosen kannattamana, että Polvijärven päiväkodin johtaja on Sotkuman päiväkodin johtaja ja Sotkuman päiväkotiin nimetään vastaava esimies ja Outilan ryhmäperhepäiväkoti käsitellään myöhemmin. Puheenjohtaja tiedusteli onko kunnanhallitus yksimielinen siitä, että Sotkuman päiväkodissa on vastaava lastentarhanopettaja. Raija Suvanto esitti Osmo Korhosen ja Heli Routa-Mutasen kannattamana, että Outilan ryhmäperhepäiväkoti käsitellään myöhemmin. Puheenjohtaja totesi Veli Haarasen ja Margaretha Kähärin esitykset ja tiedusteltuaan asiaa puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyy, että yksi Sotkuman päiväkodin kolmesta lastentarhanopettajasta nimetään vastaavaksi lastentarhanopettajaksi.

16 Kunnanhallitus / Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että käsitellään Outilan ryhmäperhepäiväkoti. Raija Suvanto esitti Heli Routa-Mutasen kannattamana, että Outilan ryhmäperhepäiväkoti katsotaan myöhemmässä vaiheessa. Puheenjohtaja totesi, että on esitetty, että Outilan ryhmäperhepäiväkoti jatkaa toimintaansa. Edelleen puheenjohtaja totesi Raija Suvannon esittäneen, että Outilan ryhmäperhepäiväkoti käsitellään myöhemmässä vaiheessa. Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään siitä, pääte-täänkö asiasta tässä kokouksessa vai myöhemmin. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat Raija Suvannon esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Margaretha Kähärin esitystä asian ratkaisemisesta tässä kokouksessa äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä. JAA äänestivät Raija Suvanto, Osmo Korhonen ja Heli Routa-Mutanen. EI äänestivät Margaretha Kähäri, Tiina Mustonen, Veli Haaranen, Asko Mustonen, Jorma Tanskanen ja Raili Tanskanen. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään siitä annetaanko Outilan ryhmäperhepäiväkodin jatkaa vai ei. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat Margaretha Kähärin esitystä siitä, että Outilan ryhmäperhepäiväkodin annetaan jatkaa äänestävät JAA ja

17 Kunnanhallitus / ne, jotka ovat sitä mieltä, että Outilan ryhmäperhepäiväkodin ei anneta jatkaa äänestävät EI.

18 Kunnanhallitus / Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä ja 3 TYHJÄÄ. JAA äänestivät Margaretha Kähäri, Tiina Mustonen, Veli Haaranen, Asko Mustonen, Jorma Tanskanen ja Raili Tanskanen. TYHJÄÄ äänestivät Raija Suvanto, Osmo Korhonen ja Heli Routa-Mutanen. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi on tullut, että Outilan ryhmäperhepäiväkoti jatkaa toimintaansa. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 3.

19 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSELTA LUVAN PYYTÄMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Sos. ja terv. ltk 40 Sairaanhoitajan toimi on jäänyt avoimeksi lautakunnan myönnettyä sairaanhoitaja Eija Rämölle eron sairaanhoitajan toimesta lukien. Ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta luvan sairaanhoitajan toimen täyttämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 106 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / SOSIAALITYÖNTEKIJÄ SIRPA MALISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 107 Sosiaali- ja terveyslautakunta on valinnut sosiaalityöntekijän virkaan Sirpa Malisen. Hän on hoitanut sosiaalityöntekijän viransijaisuutta alkaen ja ajalla hän työskentelee vs. johtavana sosiaalityöntekijänä. Sirpa Malisen palkka on saakka ollut 2.698,57 euroa lukien palkkoihin tulee 1,2 %:n yleiskorotus, jolloin palkka lukien on 2.730,95 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa sosiaalityöntekijä Sirpa Malisen palkaksi 2.730,95 euroa lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Saarilan lomamökit Terhi ja Marko Kakkonen Solantie 64 a POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 150:87 Tilan nimi Saarila Rakennuspaikan osoite Hanintie POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijärven rantavyöhyke Pinta-ala ,00 m 2 Rakennustoimenpide Saunarakennuksen laajennus loma-asunnoksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennuk. 40, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uusina matkailualan yrittäjinä haemme rakennuslupaa olemassa olevan rantasaunan muuttamiseksi loma-asunnoksi. Perustelut: - Hirsinen saunamökki on energiasyöppö, jo olemassa olevalle osalle tulee tehdä lämpöremontti. - Lomamökkien kysynnän vuoksi olisi järkevää laajentaa saunarakennusta asiakkaille sopivaksi. Lisätiedot Laajennuksen vuoksi ei tarvitse tehdä mitään uusia viemäröintejä eikä uusia kosteita tiloja, wc-jäte menee umpisäiliöön joka on riittävä. Liitteet - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl

22 Kunnanhallitus / Piirustuksia 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi, eikä heillä ole huomauttamista asiasta.

23 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Viinijärven rantavyöhykkeellä. Alueella on pääasiassa lomarakennuksia ja muutamia omakotitaloja. Alueen rakentamistiheys on melko tiheää. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalla on sauna- ja talousrakennuksia ja sinne johtaa kulkukelpoinen tieyhteys Solantieltä. Polvijärven palveluihin on matkaa n.16 kilometriä. Rakennuspaikan jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Jätteet kunnalliseen jätteiden keruupisteeseen. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Perustelut: Hakemuksen mukainen laajennus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

24 Kunnanhallitus / Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen

25 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

26 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Myyry Seppo Antero Haaponiementie 2 a HORSMANAHO Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 264:20 Tilan nimi Koivukallio Rakennuspaikan osoite Syvälahdentie SOTKUMA Kaava-alue Ylä-Verkkolammen rantavyöhyke Pinta-ala 4420,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen ja entisen taukotuvan purkaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennuk. 25, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakentaminen rantavyöhykkeelle Joensuun seudun yleiskaavan etäisyysrajoituksesta poiketen. Tontti ollut omistuksessani lähtien. Kesämökki tulee omaan virkistyskäyttöön. Ei olennaista vaikutusta ympäristöön, eikä toisten mökkiläisten rauhaan. Tieyhteydet valmiina. Ruokavesi tuodaan, pesuvesi järvestä. Kunnalliseen jätehuoltoon on liitytty. Tiskivedet kannetaan imeytyskaivoon. Olemassa olevan saunan pesuvedet johdetaan imeytyskaivoon. Liitteet - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi, eikä heillä ole huomauttamista asiasta.

27 Kunnanhallitus /

28 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Ylä-Verkkolammen rantavyöhykkeellä. Alueella on pääasiassa lomarakennuksia ja muutamia omakotitaloja. Alueen rakentamistiheys on väljä. Rakennuspaikalla on purkukuntoinen pieni mökki, saunarakennus ja sinne on tieyhteys Joensuuntieltä. Rakennuksen sijainti poikkeaa Joensuun seudun yleiskaavan etäisyysrajoituksesta. Rakennuspaikan maasto-olosuhteista johtuen on rakennus sijoitettava asemapiirroksen mukaiselle paikalle. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta vs. rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Hyvärinen Kimmo Kristian Lähiosoite Jääskeläntie 7 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma Tilan nimi Kimmola Rakennuspaikan osoite Kuikkapurontie POLVIJÄRVI Kaava-alue Kuikkalammen rantavyöhyke Rakennustoimenpide Lomarakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennuk. 110,00 1,5 0 Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Vanha rakennus peruskorjauksen tarpeessa. Kattoremontti olisi pakko tehdä. Tarvitsen lisää tilaa perheenperustamiseen. Ei ole mitään järkeä tehdä pelkkää kattoremonttia. Vanha jätevesijärjestelmä uusitaan. Wc-vedet johdetaan 6 m 2 umpisäiliöön. Harmaat vedet ohjataan imeytyskenttään. - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 2 kpl

30 Kunnanhallitus / Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi, eikä heillä ole huomauttamista asiasta.

31 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Polvijärven kunnassa Kuikkalammen rantavyöhykkeellä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Tieyhteys rakennuspaikalle on Joensuuntieltä. Polvijärven palvelut ovat 13 km:n päässä. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan Perustelut: Hakemuksen mukainen laajennus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot