Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 342 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto 165 * 353 Lausunto aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) aluejakoa koskevasta väliraportista Kari Seppälän ja Pentti Vihtori Seppälän oikeudenomistajien sekä Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Ossian ja Tyyne Heikkilän perikuntien ja Pornaisten kunnan välillä laaditun kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen 168 * 357 Hans Böhlingin maanostotarjous Kirveskosken kylässä sijaitsevasta määräalasta Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15/2008 puheenjohtaja Sivu 342 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Putus Jaana Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Nurmi ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Keijo Nurmi Markku Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUUMA-PALVELUYHTEISTYÖ / TIETOHALLINTO Khall 249 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt olla mukana mm. tietohallinnon KUUMA-yhteistyöhankkeessa. KUUMA-kuntien tietotekniikkaryhmän valmistelemassa Tietohallintohankkeen liiketoimintasuunnitelmassa esitetään, että KUUMA-kuntien välille toteutetaan tietoliikenneyhteydet ja että kuntien atk-verkot yhdistetään vuoden 2009 loppuun mennessä. Näin luodaan edellytykset KUUMAn strategioissa esitetylle eri toimialojen palveluyhteistyölle ja mahdollistetaan eri palveluyksiköiden käyttämien atk-sovellusten yhdistäminen. Ennen atk-verkkojen yhdistämistä kuntien tietohallintoa kehitetään laatimalla yhteisten periaatteiden mukainen kuntakohtainen kehittämisohjelma yhteisen tietoteknisen arkkitehtuurimäärittelyn pohjalta siten, että kunnan yhdistäminen KUUMAn yhteiseen verkkoon on turvallista. KUUMAn yhteisen tietoteknisen ympäristön hallintaa varten on tarkoitus perustaa KUUMAn tietotekniikkapalvelut liikelaitos, joka on joko osa KUUMAn tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymää tai kuuluu tietotekniikan isäntäkunnan organisaatioon. Liikelaitokseen siirretään toiminnassa mukana olevien kuntien tietohallintoyksiköiden henkilökunta lukuun ottamatta tietohallintopäälliköitä, jotka jatkavat peruskuntien palveluksessa tietohallinnon konsultointi- ja tilaajatehtävissä. Strategiset tavoitteet: Yhtenäinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa palveluyhteistyön, palvelujen tuottavuuden nostamisen ja MAL - suunnitteluyhteistyön Synenergiset edut: Tietohallinnon osaamisen vahvistaminen, tietoteknisten palvelujen kehittäminen, toimialojen palvelujen tehostaminen, sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittäminen, päällekkäisyyksien poistaminen Arvioidut säästöt: Kolmen vuoden vakiointivaiheen jälkeen voidaan saavuttaa säästöjä tietohallinnon organisoinnissa. Merkittävimmät säästöt saavutetaan toimialoilla palvelun parantuessa sekä tietotekniikan hyödyntämisessä palveluja ja niiden tuottavuutta kehitettäessä. Aloitus: Aiesopimus heti päätösten jälkeen ja toteutus vaiheittain liiketoimintasuunnitelman mukaisesti../..

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 249./.. KUUMA hallitus päätti esittää kaupungin/ kunnanhallituksille, että ne tekevät mennessä päätöksen osallistumisesta tietohallinnon yhteistyöhön. KUUMA-hallituksen päätösehdotus: Kunnat - hyväksyvät aiesopimuksen ja - liiketoimintasuunnitelman toimenpide-ehdotukset KUUMA-hallituksen päätösesityksessä mainitut "liiketoimintasuunnitelman toimenpide-ehdotukset" löytyvät Tietohallinto-hankkeen liiketoimintasuunnitelman sivuilla Liiketoimintasuunnitelmaa valmistellut työryhmä esittää, että KUUMA-kuntien palvelutuotantoyhteistyön ja yhteisen palvelutuotannon mahdollisuuksien varmistamiseksi toteutetaan kuntien yhteinen tietotekninen infrastruktuuri seuraavasti: - yhteisen tietoteknisen ympäristön toteuttaminen aloitetaan analysoimalla kuntien nykyiset tietotekniset ympäristöt - rinnan nykytilan analyysin kanssa määritellään KUUMA-alueen tietoteknisen infrastruktuurin keskeiset komponentit - laaditaan kuntakohtaiset aikataulutetut suunnitelmat siitä, millä tavoin kunnat kehittävät verkkojaan ja toimintamallejaan sellaisiksi, että kunnat voidaan liittää KUUMAn yhteiseen verkkoon - luodaan KUUMAn yhteinen tietoliikenne- ja verkkoympäristö, johon liitetään kunnat sitä mukaa, kun ne ovat kehittäneet ympäristönsä KUUMA-tasolle - KUUMAn yhteisen verkkoympäristön ylläpitoa ja muiden atkpalvelujen tuottamista varten perustetaan erillinen liikelaitosmaisesti toimiva KUUMAn tietotekniikkapalveluyksikkö - riittävä tietohallinto-osaaminen kunnissa varmistetaan, sillä että kuntien palvelukseen jätetään tietohallintopäälliköt, jotka muodostavat yhdessä KUUMAn tietohallinnon ohjausryhmän - KUUMAn yhteisen tietoteknisen ympäristön toteuttaminen vastuutetaan kuntien tietohallintopäälliköille. KUUMAn tietotekniikkapalveluyksikkö perustetaan ja sille valitaan vetäjä, joka valmistelee yksikön toimintaa../..

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 249./.. - Henkilökunta siirretään kuntien yhteiseen tietotekniikan palveluyksikköön sen jälkeen, kun kunnat ovat sovitussa aikataulussa kehittäneet järjestelmänsä sovitulle KUUMA-tasolle ja yhteisen KUUMAverkon toteuttaminen voidaan aloittaa. - Uudistukset toteutetaan siten, että kaikkien mukana olevien kuntien tietotekninen henkilökunta saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietää paikkansa myös tulevassa organisaatiossa ja voi vanhan tehtävänsä ohessa valmistautua tulevan tehtävän hoitoon. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi: - KUUMA-tietotekniikkayhteistyön liiketoimintasuunnitelma - Liiketoimintasuunnitelman täydennys - Aiesopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää KUUMA-hallituksen päätösesityksen mukaisesti kunnanvaltuustolle, että Pornaisten kunta hyväksyy tiedoksi lähetetyn Tietotekniikka-hankkeen aiesopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman sivuilla mainitut toimenpide-ehdotukset. Pornaisten kunta on mukana aiesopimuksessa mainitussa tarkennetussa selvityksessä. Selvityksen jälkeen päätetään erikseen tietohallinnon yhteistyön sisällöstä ja laajuudesta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 107 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi: - KUUMA-tietotekniikkayhteistyön liiketoimintasuunnitelma - Liiketoimintasuunnitelman täydennys - Aiesopimus./..

6 Kunnanhallitus KUUMA-hallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 107./.. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KUUMA-KUNTIEN TIETOTEKNIIKKAYHTEISTYÖ KUUMA -hallitus / 18 KUUMA -hallitus 18 Tietotekniikan palvelukeskuksen perustamista varten käynnistettiin projekti syksyllä Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Keravan kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin, talousjohtaja Pekka Heikkinen Järvenpäästä, hallintojohtaja Mikko Salmela Mäntsälästä, hallintojohtaja Jukka Anttila Nurmijärveltä ja kunnankamreeri Timo Kaikkonen Pornaisista. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut projektipäälliköksi nimetty tietohallintopäällikkö Ari Sainio Keravalta. Projektin toimesta on valmistunut huhtikuun lopussa tietotekniikan palvelukeskuksen perustamissuunnitelma. Perustamissuunnitelmassa esitetään, että tietotekniikkayhteistyön edistämiseksi kunnat sopivat tietohallintoyhteistyöstä ja yhteisestä tietotekniikan palvelutuotannosta. Perustamissuunnitelman liitteenä ovat mm. kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen luonnos, palvelukeskuksen ja kuntien välisen palvelusopimuksen luonnos, ehdotus palvelukeskuksen johto- ja toimintasäännöiksi, alustavat palvelukuvaukset sekä palvelukeskuksen ja kuntien kustannusten- ja työnjakoa kuvaavat taulukot. Liitteet on koottu kahdeksi pdf-tiedostoksi, joista toinen jaetaan päätöksentekijöille. Perustamissuunnitelman mukaan kuntien tietotekniikkayhteistyön tavoitteena on parantaa tuotettavien tietotekniikkapalvelujen laatua ja tuottavuutta sekä lisätä tietoteknisen ympäristön toimintavarmuutta. Lisäksi tavoitteena on kuntien tietoteknistä ympäristöä ja käytettäviä sovelluksia yhdenmukaistamalla parantaa palveluyhteistyön ja yhteisen palvelutuotannon mahdollisuuksia kuntien peruspalveluissa. Kuntien tietoteknisten ympäristöjen yhdistäminen on edellytys kuntien laajemmalle palveluyhteistyölle. Ilman yhteen toimivia tietojärjestelmiä on palveluyhteistyötä huomattavan hankala toteuttaa../..

7 Kunnanhallitus KUUMA-hallitus KUUMA-hallitus 18./.. Kuntien välistä tietohallintoyhteistyötä koordinoimaan perustetaan suunnitelman mukaan ICT-neuvottelukunta. Neuvottelukunta valmistelee yhteistyökuntia koskevan yhteisen tietohallintostrategian ja määrittelee yhteistyökuntien tietoteknisen arkkitehtuurin keskeiset elementit sekä huolehtii tietoturvan yhteisestä ohjeistuksesta. Kuntien yhteisen tietoteknisen ympäristön hallintaa varten perustetaan isäntäkuntana toimivan Keravan kaupungin organisaatioon tietotekniikan palvelukeskus. Palvelukeskus on kuntalain mukainen liikelaitos. Liikelaitokseen siirretään toiminnassa mukana olevien kuntien tietohallintoyksiköiden henkilökunta lukuun ottamatta tietohallintopäälliköitä, jotka jatkavat peruskuntien palveluksessa tietohallinnon konsultointi- ja tilaajatehtävissä. Palvelukeskuksen toiminta on kuntalain mukaista kuntien yhteistoimintaa, josta aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken. Kustannustenjaossa huomioidaan aiheuttamisperiaate. Kustannustenjaon perustana ovat palvelun tuottamisesta syntyneet todelliset kustannukset tuotteittain. Kustannustenjaon perustana käytettävät tuotteet, niiden sisältö sekä palvelutasovaihtoehdot päätetään vuosittain palvelukeskuksen johtokunnassa ja niiden käytöstä sovitaan erikseen vuosittain tarkistettavassa kuntakohtaisessa palvelusopimuksessa. Tietotekniikan palvelukeskuksen toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2009 alusta lukien. Palvelukeskus ryhtyy hoitamaan yhteistyössä mukana olevien kuntien tietoteknistä ympäristöä. Tietoturvasyistä kuntien verkkoja ei välittömästi voida yhdistää. Nykyisten verkkojen rinnalle toteutetaan uusi KUUMA:n yhteinen verkko, johon kuntien nykyisten verkkojen käyttäjät ja työasemat siirretään siinä vaiheessa, kun se on tietoturvan kannalta mahdollista. Verkkojen yhdistämisen jälkeen paranevat myös mahdollisuudet atk-sovellusten yhdistämiseen. Kuntien tietoteknisen infrastruktuurin yhdistämisen ja sen yhteisen hoidon avulla turvataan kuntien tietotekniikkayksiköiden mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään sekä taataan toiminnan laadun säilyminen kuntien palvelutuotannon vaatimusten mukaisella tasolla../..

8 Kunnanhallitus KUUMA-hallitus KUUMA-hallitus 18./.. Tietotekniikkayhteistyön aloittaminen lisää kuntien atk-kustannuksia yhteisen toiminnan alkuvaiheessa. Siirtymävaiheen kustannuksia lisää erityisesti kuntien nykyisen työasemakannan nuorentaminen ja se, että kuntien nykyistä verkko- ja tietoliikenneympäristöä on pidettävä yllä samanaikaisesti KUUMA:n uuden yhteisen ympäristön kanssa. Siirtyminen KUUMA:n yhteisen ympäristön käyttöön tapahtuu vaiheittain kolmen vuoden aikana. Siirtymäaikana voidaan kuntien nykyisistä ratkaisuista luopua sitä mukaan, kun tilalle saadaan toteutettua KUUMA:n yhteinen vastaava ratkaisu. Toiminnan alkuvaiheessa osa kuntien tietotekniikkakustannuksista jää edelleen suoraan kuntien maksettaviksi. Tällaisia kustannuksia ovat erityisesti ne, jotka perustuvat kuntien sovellus-, laite- tai tietoliikennetoimittajien kanssa tekemiin kuntakohtaisiin sopimuksiin. Osa näistä kustannuksista siirtyy palvelukeskuksen vastuulle siinä vaiheessa, kun palvelukeskus on saanut toteutettua vastaavan kuntien yhteisen ratkaisun. Mikäli kaikki perustamissuunnitelman laadinnassa mukana olevat kunnat päättävät osallistua palvelukeskuksen toimintaan, tulevat palvelukeskuksen menot olemaan v n. 2,3 miljoonaa euroa. Tämän on n. 30 % kuntien runsaan 7 miljoonan euron vuotuisista tietotekniikkamenoista. Jotta palvelukeskuksen toiminta voitaisiin aloittaa suunnitellulla tavalla vuoden 2009 alussa, on palvelukeskus perustettava ja sille nimettävä johtokunta jo lukien. Johtokunta voi tämän jälkeen päättää palvelukeskuksen tuotettavaksi tulevista palveluista ja tehdä niistä kuntien kanssa tarvittavat sopimukset. Tuusulan kunta ei tehnyt päätöstä osallistumisesta valmisteluun eikä kunnan edustajat ole osallistuneet projekti- ja ohjausryhmän työskentelyyn. KUUMA -hallitus pyysi kuntien vastauksia yhteisen yksikön perustamisen valmisteluun mennessä. Tietotekniikan palvelukeskuksen perustaminen toteuttaa KUUMA - kuntien yhteisen palvelustrategian linjauksia. Asiakirjat on valmisteltu ottaen huomioon KUUMA hallituksen hyväksymät henkilöstöasioiden ja palveluyhteistyön puitesopimukset sekä valmistelun ja viestinnän periaatteet../..

9 Kunnanhallitus KUUMA-hallitus KUUMA-hallitus 18./.. Komissio käsitteli sopimus- ja hallintosääntömalleja ja asia päätettiin käsitellä palvelukeskusten sopimusten yhteydessä. Mahdollisimman yhtenäiset asiakirjat helpottavat kunnissa asioiden käsittelyä jatkossa. Tietotekniikan palvelukeskuksen asiakirjat voivat toimia mallina myös muille lähiaikoina päätöksentekoon tuleville palvelukeskuksille. Ehdotus: KUUMA -hallitus päättää esittää, että kunnat hyväksyvät laaditun perustamissuunnitelman sekä tekevät Keravan kaupungin kanssa perustamissuunnitelmassa ehdotetun yhteistoimintasopimuksen tietotekniikkayhteistyöstä. Lisäksi KUUMA -hallitus päättää pyytää kuntia nimeämään edustajansa tietotekniikan palvelukeskuksen johtokuntaan ajalle Lisäksi KUUMA -hallitus päättää oikeuttaa Keravan kaupungin valmistelemaan tietotekniikan palvelukeskuksen johtajan viran täyttämistä. Ari Sainio esitteli tietohallinnon palvelukeskuksen toimintaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall 164 KUUMA -hallitus esittää, että kunnat hyväksyisivät tietotekniikan palvelukeskuksesta laaditun perustamissuunnitelman ja tekisivät yhteistoimintasopimuksen tietotekniikkayhteistyöstä Keravan kaupungin kanssa. Perustamissuunnitelman mukaan tietotekniikan palvelukeskus on tarkoitus perustaa Keravan kaupungin organisaatioon liikelaitoksena. Kerava toimii näin aiempien päätösten mukaisesti tietotekniikkayhteistyön isäntäkuntana. Tarkoitus on, että kunnat tekevät palvelukeskuksen perustamisesta ensin yhteistoimintasopimuksen. Yhteistoimintasopimuksen perusteella Keravan kaupunginvaltuusto päättää palvelukeskuksen perustamisesta ja hyväksyy sille johtosäännön. Palvelukeskus puolestaan tekee kuntien kanssa palvelusopimukset, joissa sovitaan tarkemmin tuotettavista palveluista../..

10 Kunnanhallitus Khall 164./.. Tietotekniikkayhteistyön valmistelussa mukana olleille kunnille on esitetty toivomus, että ne päättäisivät osallistumisestaan tietotekniikan palvelukeskuksen toimintaan kesäkuun loppuun mennessä. Tällöin toiminta olisi vielä mahdollista aloittaa vuoden 2009 alussa. Tietotekniikkayhteistyöllä on keskeinen merkitys KUUMA -kuntien palveluyhteistyön edellytysten luomisessa. Yhteistyö palvelujen tuotannossa tai yhteinen palvelutuotanto eivät onnistu ilman, että tietotekninen perusta on kunnossa. Kuntien tietoteknisten ympäristöjen yhdistäminen ei tapahdu hetkessä. Siirtymäkauden on arvioitu kestävän noin kolme vuotta. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteisen tietoteknisen ympäristön toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman pian. Palvelukeskuksen toiminnan aloittamisen yksi keskeinen edellytys ovat kuntien väliset tietoliikenneyhteydet eli ns. seutuverkko. Tarkoitus on, että seutuverkon toteutuksesta järjestetään kesän aikana tarjouskilpailu. Näin valittavan tarjoajan on mahdollista rakentaa verkko syksyn aikana. Toteutukseen voi liittyä valokuidun kaivaminen maahan, mikä on kustannuksiltaan edullisinta tehdä sulan maan aikana. Tilausta seutuverkon rakentamisesta ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä ennen kuin kunnat ovat tehneet päätöksensä tietotekniikkayhteistyöhön osallistumisesta. Mikäli kuntien päätöksenteko kestää suunniteltua pidempään, voi seurauksena olla seutuverkon toteutuksen siirtyminen kesään 2009, jolloin tulee harkittavaksi myös palvelukeskuksen toiminnan aloituksen siirtäminen vuoden 2010 alkuun. Palvelukeskukselle laaditaan oma tuloslaskelma ja tase. Palvelukeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Perustana kustannustenjaolle ovat palvelukeskuksen tuottamat palvelutuotteet ja niiden käyttö. Tietotekniikan palvelukeskuksen perustaminen lisäisi alkuvaiheessa alustavien laskelmien mukaan Pornaisten kunnan tietotekniikkamenoja n euroa /vuosi. Menolisäykset aiheutuvat Pornaisten kohdalla mm. työasemien vaihtosyklin nopeuttamisesta nykyisestä 5-6 vuodesta laitteille saatavan takuuajan mukaiseen neljään vuoteen sekä palvelukeskuksen yhteisen palvelin- ja tietoliikenneympäristön toteuttamisesta. Laaditun perustamissuunnitelman mukaan palvelukeskukseen perustetaan liikelaitoksen johtajan virka. Viran täyttää palvelukeskuksen johtokunta KUUMA -hallitusta kuultuaan. KUUMA -hallitus oikeutti./..

11 Kunnanhallitus Khall 164./ tekemässään päätöksessä Keravan kaupungin valmistelemaan viran täyttämistä. Tarkoitus on, että virka ilmoitetaan haettavaksi kesän aikana, jolloin liikelaitoksen johtaja on valittavissa syyskuussa, kun palvelukeskuksen johtokunta on aloittanut toimintansa. Tarkoitus on, että yhteistoimintasopimuksen allekirjoittavien kuntien atk-ammattilaiset tietohallintopäälliköitä lukuun ottamatta siirretään Keravan kaupungin palvelukseen. Siirrossa noudatetaan KUUMA - hallituksen ja kuntien sekä henkilöstöjärjestöjen hyväksymää KUUMA - yhteishankkeiden henkilöstöasioissa noudatettavia periaatteita koskevaa sopimusta. Sopimuksen mukaisesti siirtyvälle henkilökunnalle turvataan irtisanomissuoja viiden vuoden ajaksi. Kuntien palveluksessa työskentelee atk-tehtävissä 26 henkilöä. Mikäli kaikki valmistelussa mukana olevat kunnat osallistuvat palvelukeskuksen toimintaan, tulee palvelukeskukseen Keravalta ja muista kunnista siirtyvän henkilökunnan määrä olemaan tämänhetkisten tietojen mukaan yhteensä 24 henkilöä ja palvelukeskuksen henkilöstömäärä palvelukeskuksen johtaja mukaan lukien 30 henkilöä. Lukujen ero johtuu siitä, että Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa ei tällä hetkellä ole ollenkaan omaa atk-henkilöstöä, jolloin tehtävien siirtyessä yhteisen palvelukeskuksen hoidettavaksi on kuntien nykyisten palvelusopimusten päättyessä rekrytoitava lisähenkilökuntaa hoitamaan näiden kuntien atk-palveluja. Atktehtäviä hoitaa Mäntsälässä tällä hetkellä neljä ulkoistusyrityksen työntekijää ja Pornaisissa yksi osa-aikainen työntekijä. Kuntien palvelukseen jäävät tietohallintopäälliköt muodostavat yhdessä palvelukeskuksen johtajan ja kuntien toisen edustajan kanssa KUUMA - kuntien ICT -neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on käsitellä mm. tietojärjestelmien kehittämishankkeet sekä ylläpitää tietotekniikan käyttöön liittyvää yhteistä ohjeistusta sekä arkkitehtuurimäärityksiä. Palvelukeskuksen perustamissuunnitelma lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. Tuusulan kunta ei ole mukana hankkeessa ja Nurmijärven kunta on päättänyt, ettei lähde mukaan hankkeeseen. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunta ei liity tässä vaiheessa seudulliseen tietotekniikan palvelukeskukseen sen tuomien huomattavien lisäkustannusten vuoksi../..

12 Kunnanhallitus Khall 164./.. Pornaisten kunta pitää kuitenkin mahdollisena, että kunnan tarvitsemat tietohallinnon palvelut järjestetään myöhemmin KUUMA -kuntien väliseen yhteistoimintaan perustuen. Asia tulee arvioitavaksi sen jälkeen, kun tietotekniikan palvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt ja sen toiminnan sisältö saanut vakiintuneemman muodon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus LAUSUNTO ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKKEEN (ALKU) ALUEJAKOA KOSKEVASTA VÄLIRAPORTISTA Khall 165 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen asetti kesäkuussa 2007 Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU). Hankkeen toimikaudeksi asetettiin Uudistukset on tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan vuoteen 2010 mennessä. Hankkeen valmisteluryhmä antoi väliraportin maaliskuussa Valmisteluryhmä ehdotti, että valtion aluehallinto kootaan kahteen viranomaiseen. Tämä merkitsisi sitä, että nykyisten lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja työsuojelupiirien tehtävät organisoitaisiin uudelleen. Ehdotuksen mukaan Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus (Ellu) vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla. Siihen kootaan luonnonvaroihin ja ympäristöön, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, työvoimaan, elinkeinoihin sekä osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä. Aluehallintovirasto (Allu) vastaa lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon ohjauksesta sekä lainsäädännön toteutumisen valvonnasta. Lisäksi aluehallintovirasto vastaa eräiltä osin oikeusturvasta alueilla. Aluehallintovirastoihin kootaan peruspalvelujen toteutumiseen, oikeusturvaan, lupiin ja valvontaan, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon sekä ympäristölupiin liittyvät tehtävät ja työsuojelun valvonta. Aluehallinnon uudistamishanketta käsitellessään hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) päätti velvoittaa maakunnan liitot yhteistoimintaan aluekehittämisessä maakuntaa laajemmilla yhteistoiminta-alueilla. Yhteistoiminta-alueita muodostetaan enintään yhdeksän maakunnan liittojen ja näiden jäsenkuntien esitysten pohjalta ja niiden on tarkoitus vastata valtion elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskusten aluejakoa. Valtion aluehallintoviranomaisten aluejakoa ja maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueiden muodostamista valmistelevan, asetetun alatyöryhmän (aluejakotyöryhmä) yksimielinen esitys väliraportiksi valmistui Väliraportissa ehdotetaan alustavasti, että elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksia voisi olla 15 ja Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat muodostaisivat yhteisen toimialueen. HALKE:n päätöksessä./..

14 Kunnanhallitus Khall 165./.. mainitut yhdeksän toimialuetta esitetään muodostettavasti myös niin, että Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat muodostavat yhteisen toimialueen. Väliraportissa esitetään maakunnan liitoille menettelytapaa ja aikataulua yhteistoiminta-alueiden muodostamiseksi. Menettely edellyttää maakunnan liittojen jäsenkuntien sopimusta ja joko erillisenä tai liittojen perussopimuksen muutoksena. Uudenmaan liitto pyytää jäsenkuntiensa kannanottoa yhteistoimintaalueen muodostamisesta ja siihen liittyvästä menettelystä. Kannanotto pyydetään toimittamaan Uudenmaan liittoon mennessä. Asiaa käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa Aluehallinnon uudistamishankkeen aluejakotyöryhmän väliraportti lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa väliraportissa esitetystä aluejaosta seuraavan lausunnon: Pornaisten kunta pitää uudistusta tervetulleena ja tärkeänä sitä, että valtion aluehallinnon ja maakunnallisten yhteistoiminta-alueiden rajat vastaavat toisiaan. Ehdotuksessa Uusimaa ja Itä-Uusimaa muodostavat yhteistoiminta-alueen, vaikka maakuntaliittojen yhdistäminen olisi tässä tapauksessa johdonmukaisempi ratkaisu. Helsingin seudun yhteistyössä on sovittu, että Helsingin seutu valmistelee oman ehdotuksen aluehallinnon uudistamiseksi metropolialueella. Tämä työ alkaa syksyllä Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

15 Kunnanhallitus KARI SEPPÄLÄN JA PENTTI VIHTORI SEPPÄLÄN OIKEUDENOMISTAJIEN SEKÄ PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ ALLEKIRJOITETUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 166, liite 23 Kari Seppälä on omasta ja valtakirjalla Pentti Vihtori Seppälän oikeudenomistajien puolesta allekirjoittanut Pornaisten kunnan kanssa kauppakirjan, jolla oikeudenomistajat myyvät ja luovuttavat Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä omistamastaan Tapiola RN:o nimisestä tilasta kauppakirjan liitekartan mukaisen määräalan jätevedenpumppaamon huoltoalueeksi yhden tuhannen (1000) euro kauppahinnasta. Kauppakirjajäljennös on esityslistan liitteenä nro 23. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Kari Seppälän omasta ja valtakirjalla Pentti Vihtori Seppälän oikeudenomistajien puolesta Pornaisten kunnan kanssa allekirjoittaman kauppakirjan liitteen nro 23 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus OSSIAN JA TYYNE HEIKKILÄN PERIKUNTIEN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ LAADITUN KAUPPAKIRJALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 167, liite 24 Ossian ja Tyyne Heikkilän perikuntien ja Pornaisten kunnan välillä on laadittu kauppakirjaluonnos, jolla Pornaisten kunta myy Ossian ja Tyyne Heikkilän perikunnalle Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä omistamastaan Rantamaa RN:o 6:39 nimisestä tilasta ( ) kauppakirjaluonnoksen liitteenä olevaan karttaan merkityt neljänsadankolmen (403) ja kahdensadankuudentoista (216) neliömetrin suuruiset määräalat yhdeksäntuhannenkahdensadankahdeksankymmenenviiden euron hintaan (9.285 ). Vastaavasti Ossian ja Tyyne Heikkilän perikunnat luovuttavat Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Kirveskosken kylässä omistamansa 460 m 2 :n suuruisen Peltomäki RN:o 3:20 nimisen tilan ( ) sekä omistamastaan Peltomäki II RN:o 3:67 nimisestä tilasta ( ) 709, 103, 18 ja 990 m 2 :n suuruiset määräalat korvauksetta. Perikuntien luovuttama tila ja määräalat ovat asemakaavaan merkittyjä: Jyrkäntien, Kuusitien ja Yhdyspolun katualueita sekä Kalliopuiston PL puistoaluetta. Myytävät ja luovutettavat maa-alueet on merkitty esityslistan liitteenä 24 olevan kauppakirjaluonnoksen liitekarttaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään siihen Ossian ja Tyyne Heikkilän perikuntien oikeudenomistajia koskevat täydennykset ennen sen allekirjoittamista. Samalla kunnanhallitus esittää kauppakirjan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus HANS BÖHLINGIN MAANOSTOTARJOUS KIRVESKOSKEN KYLÄSSÄ SIJAITSEVASTA MÄÄRÄALASTA Khall 168 Hans Böhling on tehnyt ostotarjouksen kunnan omistamasta n. 990 m 2 :n suuruisesta määräalasta tilasta Pormestari RN:o 2:270 ( ) Kirveskosken kylässä. Määräala sijaitsee kirkonkylän asemakaavaalueella ja muodostaa osan asemakaavan korttelin 9 tontista nro 4. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus e=0,20. Rantalantiehen rajoittuvasta määräalasta tarjotaan 11 euron hintaa neliömetriltä, jolloin hinnaksi tulisi noin euroa. Toimia, joilla edistetään asemakaavan mukaisen ohjeellisen tonttijaon toteutumista, voidaan pitää kunnan etujen mukaisena. Kunta on siksi valmis käymään kauppaa omistamistaan tontinosista. Myyntihinnan tulee kuitenkin vastata tonttimaan käypää arvoa kaupantekohetkellä. Ostotarjouksen kohteena olevan tontinosan käypänä hintana voidaan tällä hetkellä pitää euroa. Ostotarjous ja sijaintikartta lähetetään tiedoksi esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus katsoo, että ostajan tarjoama kauppahinta on liian alhainen eikä vastaa tonttimaan käypää arvoa. Kunnanhallitus katsoo kuitenkin, että määräalaa koskevaa kaupantekoa voidaan jatkaa kaupantekohetken mukaiseen käypään hintaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 169 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Valtiovarainministeriön kirje VM 007:03/2008, : Kaupunkisuunnitelmien palautetilaisuuksien muistio Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön kirje VM007:02/2008, : Valtioneuvoston palaute kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemisestä. Opetushallituksen päätös dno 331/517/2008, : Valtionavustuksen myöntäminen kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille Etelä-Suomen lääninhallituksen tiedote SVH53B, : Koululaisten kerhotoiminnan valtionavustukset lukuvuodelle Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastuskertomus 08/1041, : Tilaajan selvitysvelvollisuuteen liittyvä työsuojelutarkastus YIT Rakennus Oy:n kirje : Tonttivaraus Revontiellä. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 1/2008, ja maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2008, Helsingin hallinto-oikeuden päätös 08/0665/5, dnro 04591/07/4103, antopäivä / Asia: Asemakaavaa koskeva valitus, kunnanvaltuuston päätöksestä / valittaja: Roope Kaivola ja Kiinteistö Oy Mäenrinne. Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin.

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 16.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot