HAKUOPAS. Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS. Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet"

Transkriptio

1 HAKUOPAS 2014 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti paperilomakkeilla Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet

2

3 Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö 1. Johdanto Uutta tukien hakemisessa Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Tuenhakijan muistilistat Hakijan tukikelpoisuus Hakija Esimerkkejä ikärajasta ja poikkeuksia Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta Vuokrasopimukset Maatilan tukikelpoisuus Viljelytapa Tukien hakeminen Hakuajat ja muut päivämäärät Vipu-palvelu Hakemusten ja liitteiden täyttäminen ja palauttaminen Hakemuksen ja liitteiden myöhästyminen Hakemuksen virheiden korjaaminen Asiakirjojen säilyttäminen Lohkomuutoksista ilmoittaminen Hakemuksen tai sen osan peruminen Poikkeustilanteet hakemisessa Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Kansallisten tukien poikkeusluvat Perus- ja kasvulohkot Peruslohko Peruslohkojen merkitseminen liitekartoille Peruslohkon hallinnan siirto Tukikelpoisen maan rekisteröinti Kasvulohko Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Lakisääteiset hoitovaatimukset Täydentävien ehtojen säädösviittaukset Täydentävien ehtojen valvontoja koskevia muutoksia vuonna Tilatuki Tilatuen hakeminen, tukitaso ja tuen maksaminen Tukikelpoinen ala ja tilatukiominaisuus Tukioikeuksien käyttö

4 7.4 Tukioikeuksien siirrot Kansallinen varanto Luonnonhaittakorvaukset ja ympäristötuet Tukien yhteiset ehdot Alat, joille luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea voidaan maksaa Uusien lohkojen ja tukikelvottomien lohkojen liittäminen sitoumukseen Luonnonhoitopellot Peruslohkojen tukikelpoisuus luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa Tukimäärät ja maksaminen Luonnonhaittakorvaus LFA Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa LFA-lisäosa Ympäristötuki Vuosina annettujen ympäristötukisitoumusten jatkaminen ja lisätoimenpiteiden muuttaminen Lisätoimenpiteiden muuttaminen Ympäristötuen erityistukisopimukset Ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille Ei-tuotannolliset investoinnit Kansalliset peltotuet Kotieläintilan hehtaarituki Etelä-Suomen erikoiskasvituki Pohjoiset tuet Sokerijuurikkaan tuki Muut peltoviljelyn tuet Valkuais- ja öljykasvipalkkio Tärkkelysperunapalkkio Kansalliset kotieläintuet ja EU:n eläinpalkkiot Kansalliset kotieläintuet EU:n eläinpalkkiot Maidon tuotantotuki Eläinten hyvinvoinnin tuki Viljelijän tietotaitoon vaikuttavat tuet Täydentävien ehtojen neuvonnasta viljelijälle maksettava tuki Maatalousyrittäjien opintoraha

5 15. Valvonta Tukien maksaminen Tukien takaisinperintä Rahoituskuri Vähämerkityksiset tuet eli de minimis -tuet Liitteet Liite A. Säädökset ja määräykset Liite B. Koko tilan hallinnan siirrot Liite C. Maa- ja puutarhatalouden tuet Liite D. Eräitä tukien saamisen edellytyksiä vuonna Liite E. Esimerkkejä tukitasoista Liite F. Valtakirja Liite G. Hamppu Liite H. Tukialueittainen kuntaluettelo Liite I. Suojatut kasvilajikkeet ja TOS-maksut Liite J. Kasviluettelo Tukioikeuksien siirrot Tukioikeuksien siirtoehdot ja -ohjeet vuonna

6 ISBN (Painettu) ISSN X (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Verkkojulkaisu) Taitto ja paino: Edita Prima Oy Kannen kuva: SeAMK Oy Julkaisija: Maaseutuvirasto, PL 405, Seinäjoki, Puh , Helsinki 2/2014 4

7 1. Johdanto Tästä hakuoppaasta löydät ne maa- ja puutarhatalouden tuet, joita on mahdollista hakea kevään 2014 päätukihaussa. Joistakin tukimuodoista on lisäksi kerrottu tarkemmin omissa oppaissaan. Kaikkien tukien ja palkkioiden ohjeet ovat Maaseutuviraston internetsivuilla osoitteessa Oppaan sisältö: Hakuoppaan 2014 kappaleet on jaoteltu seuraavasti: 1 6 Tukien hakeminen, hakijan yleiset edellytykset sekä tukien hakuun liittyviä määritelmiä ja ehtoja 7 14 Tukimuodot Tukien valvonta ja maksaminen 17 Liitteet: Yhteenvetotietoja ja taulukoita tukihakuun liittyvistä yksityiskohdista. Hakuoppaan luvuista vastaa Maaseutuvirasto (jäljempänä Mavi) lukuun ottamatta lukujen 6.2 ja eläimiin ja kasvien terveyteen liittyviä asioita, joiden valmistelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto sekä lukua 6.3, josta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Hakuopas 2014 on kirjoitettu tiedon mukaisesti. Jos painettuun oppaaseen tulee tarkennuksia tai korjauksia, ne löytyvät korjauslehdeltä. Korjauslehti julkaistaan Mavin internetsivuilla osoitteessa Hakuoppaasta julkaistaan myös verkkoversio, joka päivittyy kevään muutosten osalta reaaliaikaisesti. Löydät oppaan osoitteesta à Oppaat ja lomakkeet à Hakuopas Tutustu Hakuoppaaseen ja lomakkeiden täyttöohjeisiin ennen tukihakulomakkeiden täyttöä. Turvaat itsellesi kuuluvat oikeudet tuensaajana täyttämällä hakemukset ja niihin liittyvät lomakkeet huolellisesti ja palauttamalla ne oikeaan aikaan ja paikkaan. Saat lisätietoja tuista ja niiden hakemisesta kuntasi/ maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesi (jäljempänä YT-alue) maaseutuelinkeinoviranomaiselta elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksista (jäljempänä ELY-keskukset) Mavista maa- ja metsätalousministeriöstä (jäljempänä MMM), sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Ahvenanmaalla luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta antaa tietoja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Hakumateriaali vuonna 2014 Tänä vuonna painettu tukihakumateriaali on postitettu vain niille viljelijöille, jotka ilmoittivat vuonna 2013 Maatilalomakkeella 101A haluavansa painetun materiaalin vuonna Hakemiseen tarvittavat ajantasaiset tiedot ovat Mavin internetsivuilla osoitteessa Pääosan lomakkeista voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Vipu-palvelusta on kerrottu lisää luvussa 4.2. Palauta päätukihaun lomakkeet viimeistään (Joissain kansallisissa tuissa ja erikoistuissa liitteillä voi olla myös muita määräaikoja. ) Vipu-palvelussa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Palauta myös tarvittavat liitteet (valtakirjat, kartat, kaupparekisteriotteet ym.) määräaikaan mennessä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Mistä saan tukihakemuslomakkeita? internetistä osoitteesta hakusanalla mavi+lomakenumero esimerkiksi mavi101a kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ELY-keskuksista. Päähaun tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D (jos vuoden 2013 tietoihin on tullut muutoksia) Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B Peruslohkojen muutoslomake 102C (jos vuoden 2013 hakemuksessa ilmoitetuissa lohkoissa on tapahtunut muutoksia). Mitä tukia voin hakea päätukihaun tukihakemuksella? Tukihakemus 101B tilatuki luonnonhaittakorvaus (LFA) luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa maatalouden ympäristötuki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten maksaminen (alkuperäisrotujen kasvattamista ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon tukea koskevien sopimusten maksamista varten on lisäksi toimitettava erillinen ilmoitus ELY-keskukseen) valkuais- ja öljykasvipalkkio tärkkelysperunapalkkio sokerijuurikkaan kansallinen tuki eläinten hyvinvoinnin tuki 5

8 1. Johdanto sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki kotieläintilan hehtaarituki Etelä-Suomen erikoiskasvituki pohjoinen hehtaarituki nuorten viljelijöiden tuki yleinen hehtaarituki Kansallisten kotieläintukien, EU:n eläinpalkkioiden ja muiden pienempien tukijärjestelmien lomakkeista ja hakuajoista on kerrottu tarkemmin näiden tukien omissa oppaissa. 1.1 Uutta tukien hakemisessa Perus- ja kasvulohkot Peruslohkojen yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot tulee merkitä liitekartalle ja liitekartta tulee liittää tukihakemukseen (Luku 5.2). 6. Täydentävät ehdot Siipikarjatilojen salmonellavalvonnasta on poistettu velvoite pitää luetteloa linnuista ja siitosmunista, hautomojen velvoite toimittaa untuvikkojen mukana tietoa emoparvesta ja korjattu ilmoitusaika parven saapumista koskien. Katso kappale 6.2. Rehuvalvonta on laajennettu kattamaan myös sellaiset kasvintuotantotilat, joilla tuotetaan rehukasveja. Biosidien käytön kirjanpitoa valvotaan jatkossa sekä eläin- että kasvintuotantotiloilta. Jos tilalla on sekä vesiviljelyeläimiä, kuten kaloja, että muita elintarviketuotantoeläimiä, tulee tilan tietyssä tapauksessa olla viranomaisen hyväksymä. Katso kappale 6.2. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästökielto pohjaveteen siirtyy lakisääteisistä hoitovaatimuksista hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin. Vaatimus koskee kaikkia viljelijöitä. Katso kappale 6.1 Täydentävien ehtojen valvontaa koskevista muutoksista vuodelle 2014 on yhteenveto kappaleessa Tilatuki Maito-, sonni- ja härkä-, tärkkelysperuna- ja sokerilisäosia on leikattu Valtioneuvoston asetuksen 242/2013 mukaisesti ja niistä kertyneet varat on siirretty aluekohtaisesti tasaosaan. Tilatuen kokonaismäärän väheneminen suorien tukien enimmäismäärän muutoksen vuoksi on alentanut sekä tasaosien, lisäosien ja kansallisen varannon arvoa n. 8,2 %. Modulaatiota ei enää sovelleta. Tasaosien uudet arvot ovat: A-alue 232,51 /ha B C1-alue 194,29 /ha C2 C4-alue 170,33 /ha 8. Luonnonhaittakorvaukset ja ympäristötuet Vuonna 2014 päättyviä luonnonhaittakorvaussitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Vuonna 2014 päättyviä ympäristötukisitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Ympäristötukisitoumusta jatkettaessa tiettyjen lisätoimenpiteiden vaihtaminen on mahdollista 9. Kansalliset peltotuet Kotieläintilan hehtaarituki ja Etelä-Suomen erikoiskasvituki ovat haussa viimeistä kertaa. 13. Eläinten hyvinvoinnin tuki Vuonna 2014 ei todennäköisesti tehdä uusia sitoumuksia. Viljelijä voi tehdä yhden vuoden jatkositoumuksen vuosina 2008 ja 2009 alkaneisiin ja päättyviin sitoumuksiin. Vuonna 2008 alkanutta sitoumusta voi jatkaa vain, jos sitoumusta on jatkettu vuonna Vuonna 2008 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus tehdään vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja vuonna 2009 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus vuoden 2009 ehdoilla ajalle Vuosina tehdyt sitoumukset jatkuvat entisin ehdoin ja tukitasoin. Viljelijän on haettava jatkositoumusta ja tuen maksamista sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B. 14. Viljelijän tietotaitoon vaikuttavat tuet Maatalousalalla de minimis -tuen raja on noussut euroon kolmen verovuoden aikana 16. Tukien maksaminen Modulaatiota ei enää sovelleta. Rahoituskuria sovelletaan viljelijälle maksettavien suorien tukien 2000 euroa ylittävältä osalta. Maatalousalalla de minimis -tuen raja on noussut euroon kolmen verovuoden aikana 1.2 Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Pääosa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään tallennetuista tiedoista on julkisia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta mahdollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 6

9 1 (621/1999, julkisuuslaki) ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista tiedoista salassa pidettäviä ovat: 1) asiakasta koskevat luottotiedot, 2) tiedot valtiontakauksista ja 3) takauksen kohteena olevien lainojen määrästä sekä 4) lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen määrästä. Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa internet-hakupalvelussa osoitteessa Tieto julkaistaan hakupalvelussa varainhoitovuosittain, joka on vuoden mittainen jakso ( ). Julkaiseminen koskee lähtien maksettuja tukia. Tietoja ei julkaista jos tuensaajan kaikkien em. rahastojen kautta saamien tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Myös kansallisten tukien osalta tukitietoja voidaan julkaista. Tukitietoja voidaan käyttää muun muassa tutkimustoiminnassa. Lisäksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkintaelimet voivat käsitellä tuensaajien henkilö- ja tukitietoja. Julkaistavat tiedot: tuensaajan etu- ja sukunimi, jos tuensaaja on luonnollinen henkilö täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, jos tuensaaja on oikeushenkilö yhdistyksen täydellinen nimi, jos tuensaaja on yhdistys, joka ei ole oikeushenkilö; kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, kunnan postinumero tai sen osa kuhunkin rahastoista rahoitettuun toimenpiteeseen liittyvät, kunkin tuensaajan asianomaisena varainhoitovuonna saamat tukimäärät rahoitettujen toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, missä toimenpiteessä tuki on myönnetty. Tietojen luovuttaminen Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevien rekisteritietojen ja/tai asiakirjojen luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen (Evira, Mavi, Tike, ELYkeskus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) oman viranomaistehtävänsä osalta. Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä voidaan luovuttaa yhteystietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos tuenhakija on antanut siihen suostumuksensa. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja. Suostumuksen tietojen luovuttamiseen markkinointitarkoituksiin voi antaa Maatilalomakkeella101D. Vastaavalla tavalla viljelijä voi antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen neuvonnallisiin tarkoituksiin. Maaseutuviraston internetsivuilla on lisätietoa Mavin rekistereistä, tiedonluovutuspyynnöstä ja tiedonluovutuksen maksullisuudesta à Tietoa meistä à Tietopalvelut. Tiedonluovutuspyynnön tekemisessä on suositeltavaa käyttää mainitulta sivulta löytyvää tiedonluovutuslomaketta. Turvakielto Jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voidaan väestötietojärjestelmään hakemuksesta tallettaa turvakielto. Kun turvakielto on talletettu järjestelmään, tämän henkilön, hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan puolison tai lapsen kotikunta, asuinpaikka, osoite ja muu yhteystieto voidaan luovuttaa vain sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn tämän henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen. Turvakielto koskee myös edellä mainittujen henkilöiden omistuksessa tai hallinnassa olevan kiinteistön, rakennuksen ja huoneiston yksilöinti- ja sijaintitietoja, jos niitä ei voida käsitellä erillään turvakiellon kohteena olevista tiedoista. Sen henkilön, jota asia koskee, tai hänen laillisen edustajansa tulee hakea turvakieltoa maistraatilta kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla. Kun henkilö hakee turvakieltoa, maistraatin on varattava hänelle mahdollisuus ilmoittaa väestötietojärjestelmään talletettavaksi sellainen yhteysosoite, joka voidaan luovuttaa myös muille viranomaisille. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen turvakielto merkitään väestötietojärjestelmään. Rekisteröidyn (tuenhakijan) oikeudet Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietolaissa (523/1999) mainittuja tietoja kuten esimerkiksi tiedot rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietojärjestelmään tallennetut tietonsa ja pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkistuspyynnön voi esittää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti tai suullisesti. 7

10 2. Tuenhakijan muistilistat Vipu-hakijan muistilista 1. Tukien hakeminen vuonna 2014 edellyttää, että olet palauttanut lomakkeen 455. Saat lomakkeen tarvittaessa kunnasta tai voit tulostaa sen osoitteesta 2. Vipu-käyttöoikeudet on haettava uudelleen, jos tilan omistajuuksissa tapahtuu muutoksia. Uuden Muu viljelijä -roolilla olevan henkilön luominen ei kuitenkaan edellytä Vipu-käyttöoikeuden uudelleen hakua. 3. Tee hakemus, vaikka tiedot eivät olisi muuttuneet. Päähaun tukihakemukseen kuuluvat lomakkeet 101A, 101B, 102A ja 102B sekä tarvittaessa 101D ja 102C. Katso muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet sekä niiden jättö ajat jokaisen tuen kohdalta Hakuoppaasta Voit käyttää sähköistä karttaliittymää lohkotietojen muokkaamiseen, peruslohkojen jakamiseen ja yhdistämiseen sekä uuden peruslohkon perustamiseen. Karttaliittymän avulla voit muodostaa peruslohkolle kasvulohkoja ja mitata niiden pinta-aloja sekä tehdä sähköisesti korjauspyyntöjä digitoitujen perus lohkojen rajaviivoihin. Muutetut peruslohkot lähtevät uudelleendigitoitavaksi samassa yhteydessä, kun lohko lomakkeet palautetaan sähköisesti. Erillistä karttaliitettä ei siten tarvitse palauttaa kuntaan. 5. Voit käyttää sähköistä karttaliittymää kasvulohkojen piirtämiseen. 6. Merkitse kaikki hakemasi tuet Tukihakemuslomakkeelle 101B. Myös sitoumuksiin liittyvät tuet on haettava vuosittain, vaikka sitoumus on annettu jo aikaisemmin. 7. Palauta Maatilan osalliset 101D -paperilomake kuntaan viimeistään , jos teet muutoksia maatilan osallisten roolitietoihin tai luot uusia osallisia. Roolitiedolla tarkoitetaan kohtia Ensisijainen viljelijä/yhteyshenkilö, Muu viljelijä, Omistaja ja Ei enää osallisena. Lomakkeella ilmoitetun pankkitilin numeron on oltava hakijan tilinumero tai hakijalla on oltava käyttöoikeus tiliin. 8. Et voi muuttaa sähköisesti sellaisia maatilan perustietoja, jotka koskevat tilatunnusta, maatilan sijaintikuntaa, kuntanumeroa, kuntaosaa, ja juridista muotoa. Ilmoita nämä muutokset paperilomakkeella 101A kuntaan viimeistään Ilmoita hallinnan siirroista, eli pellon ostoista, myynnistä ja vuokraamisesta viimeistään Lähetä hakemukset hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Häiriöitä tietojen lähettämiseen voi aiheutua esimerkiksi sähkökatkojen, tietokoneen toimimattomuuden tai palvelimen häiriöiden takia. Voit lähettää hakemuksen uudelleen hakuajan loppuun saakka, jolloin uudempi versio korvaa vanhemman. 11. Voit palauttaa hakemuksen karttaliitteet sähköisesti lukuunottamatta yhteiskäyttölohkojen kasvulohkokarttoja, jotka pitää palauttaa paperilla. Muiden liitteiden sähköisen palauttaminen ei ole vielä mahdollista. 12. Hakija vastaa hakemuksen perillemenosta. Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin määrittämiisi sähköpostiosoitteisiin. Jos kuittausta ei sähköpostitse tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti on hyvä säilyttää sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulostaa se arkistointia varten. Vastaanottoilmoitus on suositeltavaa antaa tiedoksi muille maatilan omistajille. 13. Tulosta tai tallenna yhteenveto hakemuksen tiedoista, kun olet palauttanut hakemuksen. 14. Voit muuttaa tai perua hakemuksen hakuaikana. Hakuajan jälkeen voit muuttaa tai perua hakemuksen vain paperilomakkeilla. 15. Et voi jättää sähköistä hakemusta myöhästyneenä. Toimita myöhästynyt hakemus paperilomakkeella. Ylivoimainen este tulkitaan samalla tavalla sähköisessä ja paperilomakkeilla tehtävässä tukihaussa: sen tulee olla ennalta arvaamaton ja viljelijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimainen este tutkitaan aina tapauskohtaisesti ja asetusten mukaisesti. Esimerkiksi palvelimen häiriöitä, sähkökatkoa tai tietokoneen toimimattomuutta ei voida ensisijaisesti tulkita ylivoimaiseksi esteeksi. Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden, jos hakemus tai sen liitteet myöhästyvät enintään 25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. 8

11 2 16. Voit ilmoittaa kylvöalojen muutoksesta klo saakka, jos olet palauttanut hakemuksen sähköisesti mennessä. Määräajan jälkeen tukihakemus käsitellään annettujen tietojen perusteella. Paperihakijan muistilista Voit hakea tukea halutessasi myös paperilomakkeilla. Voit myös käyttää molempia hakutapoja siten, että jätät osan lomakkeista sähköisesti ja osan paperilomakkeilla. Lomakkeita saat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja internetistä osoitteesta hakusanalla mavi+lomakenumero. 1. Tukien hakeminen vuonna 2014 edellyttää, että olet palauttanut lomakkeen 455 Maatilan tietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin. Saat lomakkeen tarvittaessa kunnasta tai voit tulostaa sen osoitteesta 2. Täytä hakemus kuulakärkikynällä, kapeakärkisellä tussilla tai muulla pysyvällä tavalla selkeästi tekstaten. 3. Tarkista esitäytetyt hakemustiedot huolellisesti ja korjaa havaitsemasi virheet. Merkitse korjattu tieto vanhan tiedon yläpuolelle tai sen viereen. Yliviivaa vanha tieto niin, että se jää kuitenkin näkyviin. Älä käytä korjauslakkaa tai tarroja. Merkitse nimikirjaimesi ja korjauspäivämäärä jokaisen korjauksen viereen. 4. Allekirjoita kaikki lomakkeet ja merkitse niihin nimenselvennys. Jos tukihakemus koostuu erillisistä sivuista, esimerkiksi atk-tulosteista, allekirjoita jokainen sivu. Merkitse lisäksi jokaiselle sivulle päiväys ja tilatunnus, jos ne eivät tulostu lomakkeelle automaattisesti. Viljelijätukiasiointiin valtuutetun tai kaikkien tilan omistajien on allekirjoitettava lomake 101A ja merkittävä siihen nimenselvennys. Allekirjoitus voidaan korvata valtakirjalla tai yhtiömuodoissa tavanomaisella nimenkirjoitusoikeudella. Nimenkirjoitusoikeudesta määrätään osakeyhtiölaissa. Epäselvissä tilanteissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää toimittamaan kaupparekisteriotteen, josta nimenkirjoitusoikeus käy ilmi. 5. Palauta lomakkeet ja liitteet ajoissa postitse tai vie ne kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Postitse lähetetty hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos se on postileimattu viimeistään , ja osoitettu maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 6. Voit ilmoittaa kylvöalojen muutoksesta klo saakka, jos olet palauttanut hakemuksen paperilla mennessä. Määräajan jälkeen tukihakemus käsitellään annettujen tietojen perusteella. 9

12 3. Hakijan tukikelpoisuus 3.1 Hakija Hakijalle on asetettu erilaisia vaatimuksia tukityypeittäin esimerkiksi iän ja eläkkeen suhteen. Maatilan tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen tuotantoyksikkö. Myös vaadittu viljelytapa eroaa eri tuissa. Hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymä. Yhteenliittymän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä ei vaikuta hakukelpoisuuteen. Tukea maksetaan hakijan hallinnassa olevalle Suomessa sijaitsevalle yhdelle tai useammalle maatilalle. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi (tuloverolaki (1535/1992) 7 :n 1 ja 3 mom.). Aviopuolisoa koskevaa sääntelyä sovelletaan myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoleen (laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) 8 :n 4 mom.). Hakijan ikä EU:n suorat tuet ja osarahoitteiset tuet Ei ikärajoitusta: tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio ja tärkkelysperunapalkkio. Luonnonhaittakorvausjärjestelmässä sekä eläinten hyvinvoinnin tukea ja ei-tuotannollisten investointien tukea haettaessa sitoumuksen tai sopimuksen voi antaa hakija tai hänen puolisonsa, joka on sitoumuksen tai sopimuksen antamista edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuotias. Vuonna 2014 sitoutuvan hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Jos sitoumus tai sopimus on jo tehty ja viljelijä täyttää kesken sitoumus- tai sopimuskauden 65 vuotta, sitoumus jatkuu sitoumus- tai sopimuskauden loppuun asti. Vuonna ympäristötukisitoumuksen antanut voi vuonna 2014 hakea sitoumukselle yhden vuoden jatkoa. Tätä jatkoa voi hakea myös 65 vuotta täyttänyt. Kansalliset tuet Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos hakija tai hänen puolisonsa on ollut 31. päivänä joulukuuta 2013 vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 68-vuotias. Hakija ja hänen puolisonsa eivät saa saada maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä (= MYEL-vanhuuseläke). Kansallisia tukia vuonna 2014 hakevan tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Jos hakija tai hänen puolisonsa on syntynyt esimerkiksi , hän ei täytä kansallisten tukien myöntämisen edellytyksiä. MYEL-vanhuuseläkkeelle jäämisen katsotaan tapahtuvan siitä päivästä alkaen, kun MYEL-eläkettä aletaan maksaa. Kansallisia tukia ovat mm. seuraavat tuet: kansalliset pinta-alaperusteiset tuet, kansalliset kotieläintuet ja maidon tuotantotuki ja maitokiintiöjärjestelmä. Luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa on sama ikävaatimus kuin luonnonhaittakorvauksessa (ks. edellä). Esimerkkejä ikärajoista sekä joitakin poikkeuksia on lueteltu luvussa Eläkkeen vaikutus hakijan tukikelpoisuuteen Luopumiseläkkeen saajat eivät ole oikeutettuja tukiin. Työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen, varhennetun varhaiseläkkeen tai vanhuuseläkkeen saajat ovat muiden edellytysten täyttyessä oikeutettuja tukiin. HUOM! MYEL-vanhuuseläke vaikuttaa kansallisten tukien saamiseen, mutta muut yllämainitut eläkkeet eivät vaikuta kansallisten tukien saamiseen. Nuoret viljelijät Nuorella viljelijällä tarkoitetaan pohjoisessa tuessa viljelijää, joka tai jonka puoliso on alle 40-vuotias Nuorten viljelijöiden tukea voidaan maksaa luonnollisten henkilöiden muodostamille ryhmille vain, jos kaikki viljelijät, yhtiömiehet, jäsenet tai osakkaat täyttävät ikää koskevan edellytyksen. 10

13 3 Valtuutettu hakija Yksityinen henkilö, yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä voi kirjallisesti valtuuttaa jonkun henkilön allekirjoittamaan puolestaan tukihakemuksen. Valtuutuksen tulee olla yksilöity ja siitä tulee ilmetä tarkasti, mihin valtuuttaja on suostunut. Esimerkiksi erilaisten sitoumusten pituus tulee näkyä jo valtakirjassa. Kuolinpesän osakkaan on ilmoitettava viranomaisilta tulleista tiedoksiannoista muille pesän osakkaille. Hakuoppaassa 2014 on esimerkki valtakirjasta. Sähköinen tukihaku edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta. Sähköisessä tukihaussa on mahdollista myös edelleen valtuuttaminen. Sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.2. Neuvojan valtuuttaminen Neuvojan voi valtuuttaa tekemään tukihakemuksen sähköisesti Vipu-palvelussa tai palauttamalla lomakkeen 457 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.2. Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät Yhteisöjen, yhtymien ja kuolinpesien on annettava osakkaistaan selvitys lomakkeella 101D, jos osakastiedoissa on tapahtunut muutoksia lomakkeen 455 palauttamisen jälkeen. Yhtymä ei voi olla tukioikeuksien omistajana. Kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuuttaman henkilön on allekirjoitettava hakemus. Yhteisön ja yhtymän puolesta allekirjoittajana voi olla myös henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Hakemukseen on liitettävä valtakirjat tai nimenkirjoitusoikeuden osoittava kaupparekisteriote tai vastaava. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi harkintansa mukaan käsitellä hakemuksen, jos yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän jonkun osakkaan allekirjoitusta ei voida saada tai allekirjoituksen saaminen on erityisen vaikeaa tai mahdotonta muussa maassa asumisen tai vastaavan syyn vuoksi. Hakemuksen allekirjoittajilla on tässä tapauksessa vastuu hakemuksen käsittelystä siihen osakkaaseen nähden, jonka allekirjoitus puuttuu. Osakkaiden on merkittävä allekirjoituksen puuttumisen syy lomakkeen 101B kohtaan Lisätietoja. Harjoitettaessa tuotantoa useamman luonnollisen henkilön toimesta yhdessä tai yhteisömuodossa on kansallisten tukien osalta vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan oltava ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat edellytykset täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta. Velvoitetta ei ole luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa. Eräistä kansallisen tuen edellytyksistä on mahdollista hakea poikkeuslupaa (ks. luku 4.6.2). Sillä, että itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta tarkoitetaan tässä yhteydessä, että muut tukiedellytykset täyttävä henkilö osallistuu itse työtä tehden tuotannon tai toiminnan harjoittamiseen ja että hänellä on verovastuu harjoitettavasta tuotannosta tai toiminnasta. Pelkkä tukikelpoisen luonnollisen henkilön muodollinen osallisuus yhteisössä tai maatalousyhtymässä, jonka osakkaat eivät ole luonnollisia henkilöitä tai eivät täytä ikää tai MYELvanhuuseläkettä koskevia vaatimuksia, ei täytä hakijalle asetettuja edellytyksiä. Tuenhakijan kuoleman vuoksi tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa uuden haltijan katsotaan kansallisissa tuissa täyttävän tuenhakijan yleiset edellytykset (lähinnä ikää koskevat rajoitukset), jos aiempi tuenhakija on täyttänyt ehdot tukihakemusta toimitettaessa. Alueiden hallinta Pinta-alan, jolle tukea maksetaan pitää olla hakijan hallinnassa vähintään yhden päivän (vuonna 2014 päivämäärä on 16.6.) seuraavissa tuissa: tilatuki, luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja kansalliset tuet. Tuenhakijan vastuulla on täydentävien ehtojen noudattaminen ajanjaksolla (ks. luku 6). Tilatuen tukikelpoisuusedellytysten on täytyttävä koko kalenterivuoden. Tuenhakija voi saada hakuajan jälkeen tietyin edellytyksin tukien piiriin viimeistään ilmoitetut vuokraamansa tai ostamansa kasvulohkot. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea ko. kasvulohkoista, hänen on peruttava hakemuksensa näiden lohkojen osalta. Jos koko tilan hallinta siirretään, hallinnan siirto on pinta-alatukien osalta mahdollista saakka. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea tilasta, hänen on peruttava hakemuksensa. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään (ks. liite B). 11

14 3. Hakijan tukikelpoisuus Esimerkkejä ikärajasta ja poikkeuksia Esimerkkejä ikärajasta ja MYEL-vanhuuseläkkeestä kansallisissa tuissa Hakija tai puoliso voi täyttää 68 vuotta vielä eivätkä hakija ja hänen puolisonsa ole MYEL-vanhuuseläkkeellä à tuet myönnetään. Hakija ja puoliso ovat molemmat alle 68 vuotta, molemmat saavat MYEL-vanhuuseläkettä à tukia ei myönnetä. Hakija ja puoliso ovat molemmat alle 68 vuotta, toinen saa MYEL-vanhuuseläkettä à tuet myönnetään. Hakija yli 68 vuotta ja puoliso alle 68 vuotta, hakija saa MYEL-vanhuuseläkettä à tuet myönnetään. Alle 18-vuotiaat Alle 18-vuotiaalle voidaan maksaa luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea ja kansallista tukea, jos hän on solminut avioliiton, hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa tai heistä jommankumman kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Alaikäisen hakiessa tukea on otettava huomioon holhoustoimilain (442/1999) säännökset mm. yleisen edunvalvojan määräämisen tarpeellisuudesta vanhempien ja alaikäisten lasten välisissä oikeustoimissa. Lisätietoja holhoustoimilain asettamista vaatimuksista saa esim. maistraattien holhoustoimen yksiköistä. Useamman viljelijän tai yhteisön ikärajoitukset Kun useampi viljelijä tai yhteisö harjoittaa maa- ja puutarhataloutta, on luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen. Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos vähintään yksi maatai puutarhataloutta itse harjoittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat edellytykset. Mavi voi erityisistä syistä, aikaisemman tuotannon huomioon ottaen, myöntää luvan kansallisen tuen maksamiseen myös sellaiselle tuenhakijalle, joka ei täytä maa- tai puutarhataloutta itse harjoittavan viljelijän vaatimusta. Poikkeuslupaa on haettava Mavista viimeistään (ks. luku 4.6.2). Erityisen syyn perusteella myönnetty kansallisten tukien poikkeuslupa ei oikeuta hakijaa satovahinkokorvauksen saamiseen satovahinkotapauksessa. Ikä- ja MYEL-edellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa tai vankilatilaa. Ikäedellytykset eivät koske myöskään hakijaa, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta (esim. keinosiemennystoiminta tai maidon kuljetus) Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta Silloin kun maatilayritys voi EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien sääntöjen mukaan toimittaa vain yhden tukihakemuksen, se voi toimittaa ainoastaan yhden ympäristötuki- ja luonnonhaittakorvaushakemuksen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan hakemuksen. Erilliset hakemukset voidaan toimittaa vain maatilayrityksistä, joiden yritystoiminta on toisistaan erillistä. Määriteltäessä erillisten maatilayritysten asemaa joudutaan hakijalta mahdollisesti pyytämään lisäselvityksiä. Tällöin otetaan huomioon viljelijän johtaman maatilan toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys tuotantoyksikkönä. Huomioitavia seikkoja ovat mm. yrityksen verokohtelu, viljelijän asema maatilalla ja yrityksen harjoittaman tuotannon edellyttämiin lupiin sekä tuotantotoiminnan järjestämiseen liittyvät kysymykset. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan yksinään ole ratkaiseva. Tukiedellytysten kiertämisen seuraukset Tilatuen säädökset edellyttävät, että viranomaiset selvittävät olemassa olevien tilojen muuttamiset ja uusien tilojen muodostamiset. Tämän vuoksi erilliset tilatukihakemukset voidaan yhdistää. Hakemusten yhdistämistä harkittaessa voidaan verrata aikaisempien vuosien hakemustietoja ja selvittää, johtaako tukien hakeminen toisen maatilayrityksen kautta palkkioetuuksien tai rahoituskurin rajoitusten kiertämiseen. Hakemustietojen tarkastelu ei rajoitu pelkästään edelliseen vuoteen. Näin ollen tarkastetaan myös sellaiset muutokset, joilla pyritään saamaan rajoitteiden alaisia palkkioetuuksia vaiheittaisilla muutoksilla. Tärkkelysperunapalkkiota, valkuais- ja öljykasvipalkkiota, luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea tai luonnonhaittakorvauksen kansallisia lisäosia ei voida myöntää, jos hakija ryhtyy sellaisiin pellon hallinnan muutoksia koskeviin tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joiden ilmeisenä 12

15 3 tarkoituksena on kiertää edellä mainittujen tukien myöntämiselle määrättyjä yleisiä edellytyksiä. Kansallisia tukia voidaan alentaa tai jättää maksamatta, jos tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Tällaisena toimenpiteenä voi tulla kysymykseen esim. tuotannon keinotekoinen jakaminen erillisten tuenhakijoiden nimiin, ilmeisenä tarkoituksena kiertää tukiehtoja. Yhteisnavetat Yhteisnavetta on usean tuottajan yhteinen tuotantorakennus. Yhteisnavetta ei ole erillinen tuottaja, sen nimissä ei haeta mitään tulotukia eikä sen hallinnassa ole eläimiä. Yhteisnavetta voidaan katsoa tilaan kuuluvaksi tuotantorakennukseksi silloin, kun yhteisnavetasta on tehty selkeät vuokra- tai muut hallintasopimukset, jäljempänä vuokrasopimus. Tällöin yhteisnavetta voidaan katsoa osaksi hakijan hallinnassa olevaa tilaa. Lisäksi on oltava sopimus eläinten hoidosta ja sopimus sekä korvausperusteet oman osuuden ylittävästä toisen hyväksi tehtävästä työstä. Jos maidontuottajat haluavat rakentaa yhteisnavetan, on suositeltavaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen maitokiintiöiden osalta jo suunnitteluvaiheessa. Tilakohtaisten maitokiintiöiden täyttymisen ja tuottajien toimittamien maitojen rasvapitoisuuksien seuranta on pystyttävä järjestämään luotettavasti. Yhteisnavetoilla on nautarekisterissä omat pitopaikkatunnuksensa. Yhteisnavetta on rekisteröitävä pitopaikaksi Eviran lomakkeella. Osakastilojen on ilmoitettava nautarekisteriin tietyssä pitopaikassa hallitsemansa eläimet ja mahdolliset siirrot eri pitopaikkojen välillä. Yhteisnavetassa mukana olevien hakijoiden talouskeskusten tulee sijaita tarkoituksenmukaisella etäisyydellä yhteisnavetasta. Hakijoiden maatalousyritysten tulee olla toiminnallisesti erillisiä kokonaisuuksia. Puolisot katsotaan tässä yhteydessä samaksi hakijaksi. Poikkeustapauksena sukulaisuussuhteissa voidaan pitää tapausta, jossa kumpikin hakija asuu erillään ja heillä on hallinnassaan omat erilliset maatilat. Koska uusien tilojen muodostaminen tukiehtojen kiertämiseksi on kiellettyä, voidaan tarkastella myös aikaisempaa maataloustuotantoa. Maataloustuotantoa aiemmin harjoittamaton hakija voidaan hyväksyä eläinperusteisiin tukiin oikeutetuksi yhteisnavettaan kuuluvaksi hakijaksi pääsääntöisesti vain sukupolvenvaihdoksen tai siihen verrattavan muun koko maatilan hallinnan siirron kautta. Päätettäessä onko yhteisnavetta muodostettu tai vuokrasopimus yhteisnavettaan tehty palkkioetuuksien rajoitusten kiertämistarkoituksessa, tarkastellaan tapauskohtaisesti kaikkia asiaan liittyviä seikkoja. Huomioitavia asioita ovat mm. seuraavat seikat: kuinka pitkään eläimet ovat olleet eri hakijoiden omistuksessa, onko hakijoilla ennen vuokrasuhdetta yhteisnavettaan ollut omia eläinpalkkiohakemuksia ja kuinka paljon hakijalla on näissä aiemmissa hakemuksissa ollut eläinpalkkioon oikeuttavia eläimiä. Tuotannonmuutostapauksissa otetaan huomioon hakijan tuotantosuunta ennen vuokrasopimusta yhteisnavettaan ja tuotannonmuutokseen vaikuttaneet tekijät. Mahdollista kiertotarkoitusta tutkittaessa huomioidaan lisäksi hakijan ikä, muun ammatin harjoittaminen, maataloustulon osuus verotuksessa, yhteisyrityksen yhtiömuoto tai muut vastaavat tekijät. Yritysmuodon muutoksen merkitys Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan esim. sitä, että luonnolliset henkilöt eli viljelijät aloittavat tuotantopanoksillaan yhteistoiminnan maatalousyhtymänä, osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä tai jo olemassa olevan yrityksen yritysmuotoa muutetaan. Kansallisten ja EU-säädösten mukaan viranomaisten on tutkittava tuenhakijana olevien uusien tuottajien muodostaminen, jotta varmistaudutaan siitä, ettei uusia hakijoita muodosteta tukisääntöjen kiertämiseksi. Esimerkki Kaksi viljelijää, jotka ovat aiemmin viljelleet tilojaan maatalousyhtymänä, muodostavat osakeyhtiön. Heille jää osakeyhtiön lisäksi peltoa, josta he hakevat tuet maatalousyhtymän nimissä eli kaikkea peltoa ei ole siirretty osakeyhtiölle. Tapauksessa ei ole kysymys tukiehtojen kiertämiseksi tulkittavasta tilanteesta. Perustettu osakeyhtiö ja maatalousyhtymä ovat tukien ja kansallisten sekä EU-asetusten kannalta kaksi täysin erillistä tuottajaa, vaikka niiden omistajina ovat samat henkilöt. Muodostamalla osakeyhtiön viljelijät ovat perustaneet uuden erillisen tuottajan, jota koskevat eri tukimuodoissa samat säännöt kuin erilliset tukihakemukset jättäviä yksittäisiä viljelijöitäkin. Esimerkiksi saadakseen tuet tukihakemuksessa ilmoittamistaan pelloista, osakeyhtiön on hallittava kyseisiä peltoja. Pellot osakeyhtiölle luovuttanut yhtymä on luovuttanut peltojen hallinnan osakeyhtiölle, eikä yhtymä voi saada niistä tukia itselleen. 13

16 3. Hakijan tukikelpoisuus Vuokrasopimukset Kirjallinen vuokrasopimus Mavi suosittelee kirjallisten vuokrasopimusten tekemistä ja tukioikeuksista sopimista maanvuokrasopimuksen yhteydessä. Maanvuokralaissa (258/1966) säädetään maanvuokrasopimuksista. Viljelmä, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavat asuin- ja talousrakennukset, voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Jos määräaikaa ei ole merkitty vuokrasopimukseen, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa kaksi vuotta. Maatalousmaa, jolla ei ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia tai jolla ne ovat tähän tarkoitukseen riittämättömät, voidaan antaa vuokralle enintään 20 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin, kun rakentamattoman maatalousmaan vuokra-aika on korkeintaan kaksi vuotta. Riita-asiat Jos maanvuokrasopimus riitautetaan, tuenmaksu keskeytetään, kunnes tuomioistuimista on saatu päätös siitä, kenen hallinnassa pelto on ollut ja minkä ajanjakson. Tukihakemusten liitteeksi ei pääsääntöisesti tarvita vuokrasopimusta. 3.2 Maatilan tukikelpoisuus Maatilan määritelmä Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella. EU:n säädösten mukaan saman viljelijän tai samojen viljelijöiden Suomessa viljelemät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdeksi maatilaksi. Jos viljelijä viljelee useita eri tiloja eri puolilla Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden eli ovat viljelijän johdon alaisuudessa, ilmoitetaan näiden tilojen tiedot vain yhdellä hakulomakkeella. Tämä lomake kattaa kaikki kyseessä olevat tilat. Peltoalaan perustuvissa kansallisissa tuissa tukitaso määräytyy peruslohkon sijainnin mukaan. Erikseen hallinnoiduista maatilayrityksistä sekä yhteisyrityksistä ja yhteistoiminnasta kerrotaan tarkemmin luvussa Suomessa harjoitettu tuotanto Tukia maksetaan vain Suomessa harjoitetusta tuotannosta. Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava vähimmäisala Pienin tukikelpoinen perus- ja kasvulohko on 0,05 hehtaaria. Suorat tuet Valkuais- ja öljykasvipalkkion myöntäminen edellyttää, että palkkioon oikeuttavien kasvien ja seoskasvustojen yhteenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on tilakohtaisesti vähintään 10 prosenttia todetusta peltoalasta. Todettu peltoala on se ala, joka on seuraavista aloista pienin eli viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala tai mahdollisessa pinta-alavalvonnassa todettu pinta-ala. Jos tukihakuvuonna haetaan tilatuen tukioikeuksia kansallisesta varannosta, on joidenkin varantoperusteiden hakemiselle määritetty vähimmäispinta-ala. EU:n osarahoitteiset tuet Tuenhakijalla tulee olla hallinnassaan peltoa vähintään 3,00 hehtaaria koko sitoumuskauden ajan. Vähimmäisalaan lasketaan tukikelpoisten peruslohkojen pinta-alat. Pellolla sijaitsevat erityistukisopimuslohkot, jotka on ilmoitettu ja hyväksytty tukikelpoisiksi, lasketaan vähimmäisalaan. Jos tilalla viljellään puutarhakasveja, ympäristötuen vähimmäisalaa koskeva ehto täyttyy, kun puutarhakasveja viljellään vuosittain tukikelpoisiksi hyväksytyillä lohkoilla yhteensä vähintään 0,50 hehtaarin alalla. Sitoumus päättyy, jos vähimmäisalaa koskeva ehto ei täyty. Tämä voi aiheuttaa jo maksettujen tukien takaisinperinnän koko sitoumuskaudelta. Vuonna 2014 sitoumuksiin otettavista uusista tukikelvottomista lohkoista kerrotaan luvussa Tukikelpoiset lohkot, jotka ovat kasvinvuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallinnassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöisesti hallitsevan hakijan vähimmäisalaan. Tässä tapauksessa 14

17 3 vaihtoa on haettava erikseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväksyttävyydestä. Viljelijän on ilmoitettava perustelu vaihdokselle. Tuki maksetaan sille, joka tukikelpoista lohkoa viljelee ja ilmoittaa lohkon lomakkeella 102B. Eläinten hyvinvoinnin tuen hakijalta ei edellytetä peltoalan tai muun alan hallintaa, elleivät sitoumusehdot edellytä sitoumukseen sisällytettävien tuotantoeläinten laiduntamista tai jaloittelua. Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia saadakseen hakijalla tulee olla viimeistään hallinnassaan kasvukauden 2014 ajan vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Pelto tulee ilmoittaa vuoden 2014 lomakkeella 102B viimeistään (tai tarvittaessa lomakkeella 117 viimeistään ). Vähimmäisalaan laskettavan pellon määritelmä Viljelykseen soveltuvaksi, vähimmäisalaan laskettavaksi pelloksi luetaan maatalous-, puutarha- ja energiakasvien viljelyalan lisäksi hoidettu viljelemätön pelto, tilapäisesti viljelemättömänä ilmoitettu pelto sekä kasvimaat. Kasvimaalla tarkoitetaan kotitarvekäyttöön viljeltävää alaa. Kotieläintalouden tukien maksamisen edellytyksenä olevaan 3,00 hehtaarin vähimmäisalaan voidaan lukea myös luonnonlaitumet ja -niityt sekä avoimet hakamaat, jos niitä käytetään tuenhakijan eläinten rehuntuotantoon tai laiduntamiseen. Selvitys luonnonlaidunten ja -niittyjen sekä avointen hakamaiden käytöstä annetaan lomakkeella 102B tai erillisellä liitteellä. 3.3 Viljelytapa EU-rahoitteisten tukien viljelytapaehdot Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien tukien myöntämisen edellytys: tilatuki, muut EU:n rahoittamat suorat tuet ja palkkiot, luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumus ja eläinten hyvinvoinnin tuki. Täydentäviin ehtoihin liittyvästä viljelyvaatimuksesta kerrotaan hakuoppaan luvussa 6 sekä oppaassa Viljelytapa ja ympäristöehdot. Lisäksi täydentävistä ehdoista on kerrottu oppaassa Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi. Oppaat ovat osoitteessa www. mavi.fi à Oppaat ja ohjeet à Täydentävien ehtojen oppaat. Tukien maksaminen edellyttää viljely- ja sadonkorjuuvelvoitteen täyttämistä. Velvoite koskee kaikkia muita tukia paitsi tilatukea. Valkuais- ja öljykasvipalkkion ehtoihin kuuluu ainoastaan viljelyvelvoite. Nurmen niittäminen ja peltoon jättäminen ei täytä sadonkorjuuedellytystä, vaan sato on korjattava tai aluetta on laidunnettava asianmukaisesti. Nurmen kompostointia ei myöskään katsota riittäväksi sadonkorjuuksi. Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisen satovahingon tai tätä vastaavan syyn takia korjaamatta jäänyt sato ei ole este tukien maksamiselle, jos muista tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu asianmukaisesti. Satovahingosta tai vastaavasta on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus välittömästi vahingon ilmaannuttua sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolle tukihakemus on jätetty. Ilmoituksessa on yksilöitävä satovahingon tai vastaavan syy. Talvehtimisvaurioista kärsineiden lohkojen osalta tuki voidaan maksaa, jos pääosalla lohkon pinta-alasta on sellainen kasvusto, joka tuottaa korjuu- ja markkinakelpoisen sadon. Kansallisten tukien viljelytapaehdot Kansallisten viljelyalaan perustuvien tukien saaminen edellyttää, että viljelyn tavoitteena on tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Kansallisiin tukiin oikeuttavaan viljelytapaan kuuluvat: tarkoituksenmukainen pellon muokkaus ja lannoitus, tasaisen itämisen mahdollistava kylvö viimeistään , alueelle soveltuvan kasvilajin ja -lajikkeen käyttö, alueelle soveltuva, määrältään ja laadultaan riittävä siemen- tai taimimäärä, tarkoituksenmukainen kasvinsuojelu ja hukkakauran torjunta ja korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamisen mahdollistava lohkon kasvukunto. Hampun viljelyala voi saada tukea, jos ala on kylvetty hyväksytyn lajikkeen sertifioidulla siemenellä ja sadonkorjuu on tehty aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen kun hampun kukinta on loppunut, sillä viljelijän on säilytettävä hampun kasvusto siihen asti, että näytteet voidaan ottaa. 15

18 4. Tukien hakeminen 4.1 Hakuajat ja muut päivämäärät Tämä kappale sisältää Mavin eri tukien hakuaikoja ja muita tukien hakuun liittyviä päivämääriä. Joihinkin tukimuotoihin saattaa liittyä lisäksi erityisiä päivämääriä, joista on kerrottu kunkin tuen ehdoissa Päätukihaku päättyy Viimeistään palautettava ilmoitus maidon suoramyynnistä Viimeinen mahdollinen palautuspäivämäärä 16% vähennys tukeen myöhästymispäivistä johtuen Myöhästyneet hakemukset hylätään Viimeinen mahdollinen palautuspäivä korvaushakemukselle talvehtimisvahingosta Viimeinen päivä ilmoittaa lohkomuutoksista Yhden päivän hallinta-aika Lomake 117 hylätty Viimeinen kylvöpäivämäärä Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa hampun kylvöpäivä Viimeinen päivä tehdä tärkkelysperunan viljelysopimus Tehtävä viimeistään peltomaan laatutestin kasvulohkokohtainen arviointi 1.9. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta Viimeinen mahdollinen palautuspäivä satovahinkokorvaushakemukselle Haettava viimeistään maitokiintiön muuntamista kuluvalle kiintiökaudelle Tehtävä viimeistään peltomaan laatutesti kuoppastesti Tallennettava viimeistään tärkkelysperunateollisuuden lohkotietopankkiin tiedot peltomaan laatutestistä Viimeinen mahdollinen palautuspäivä sokerijuurikkaan satovahinkokorvaushakemukselle 4.2 Vipu-palvelu Vuoden 2014 tukihaku alkaa Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi maaliskuun lopulla ja päättyy klo Vipu-palvelun kautta voit palauttaa sähköisesti seuraavien lomakkeiden tiedot 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B, 102C, 117 ja 438. Vipu lyhyesti Vipu-palvelu on sähköinen tukihakusovellus, jossa voit täyttää ja lähettää tukihakemuksen sähköisesti. Vipu-palvelu sisältää karttaliittymän, jossa voit tehdä karttakorjaukset sähköisesti. Karttapalvelun avulla voit ilmakuvan tukemana mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä muodostaa kasvulohkoja. Vipu-palvelussa voit myös selata maatilasi tietoja tai edelleenvaltuuttaa toisen henkilön puolestasi täyttämään ja lähettämään tukihakemuksen sähköisesti. Vipu palvelusta on kerrottu tarkemmin osoitteessa www. mavi.fi à Oppaat ja ohjeet à Vipu-palvelu. Parhaiten Vipu toimii Mozilla Firefox ja Google Chrome-selainten uusimmilla versioilla. Kuka voi tehdä sähköisen hakemuksen? Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa olevia käyttöoikeuksia. Oikeudet päivitettiin syksyllä 2013 lähetetyllä lomakkeella 455 ja uudet käyttöoikeudet astuivat voimaan vuoden 2014 alusta. Tukien hakemisen ehtona v.2014 on, että viljelijä on palauttanut lomakkeen 455. Vipu-palveluun on kahdenlaisia käyttöoikeuksia. Selausoikeudet: Näillä oikeuksilla pääsee katselemaan kaikkia maatilan tietoja ja hakemuksia. Kaikilla omistajiksi ilmoitetuilla osallisilla on automaattisesti selausoikeudet Vipuun. Myös muille osallisille voidaan antaa selausoikeuksia. Asiointioikeudet: Näillä oikeuksilla voi täyttää ja jättää tukihakemuksia, muokata tilan tietoja sekä lisätä ja poistaa käyttöoikeuksia Vipuun. Kaikilla tiloilla, joilla on vain yksi omistaja ja jotka ovat palauttaneet lomakkeen 455, on automaattisesti asiointioikeudet. Useamman omistajan tiloilla asiointioikeudet voidaan myöntää ensisijaiselle viljelijälle /asioidenhoitajalle palauttamalla kuntaan kaikkien omistajien allekirjoittama lomake 457. Samalla lomakkeella on myös mahdollista poistaa käyttöoikeuksia. Voit pyytää käyttöoikeuksiin liittyvät lomakkeet kunnasta tai tulostaa ne osoitteesta Lomakkeet löytyvät palvelusta hakusanalla mavi+lomakenumero esimerkiksi mavi457. Kuinka kirjaudun Vipuun? Jos sinulla on voimassaolevat käyttöoikeudet, voit kirjautua Vipu-palveluun kolmella eri tavalla: 1) henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla 2) mobiilivarmenteella tai 3) sähköisellä henkilökortilla eli HST-kortilla 16

19 4 Vipu-palvelun käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia, eivät tilakohtaisia. Kuinka valtuutan neuvojan? Jos et halua tehdä sähköistä tukihakemusta itse, voit pyytää EU-avustajaa tai neuvojaa tekemään sen puolestasi korvausta vastaan. Voit valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksen kahdella eri tavalla a) Sinulla on voimassaolevat asiointioikeudet Vipu-palveluun Kirjaudu Vipuun ja valtuuta neuvoja/avustaja tekemään hakemus kohdassa Maatila à Käyttöoikeudet. b) Sinulla ei ole voimassaolevia asiointioikeuksia Vipupalveluun Hae asiointioikeudet kunnasta lomakkeella 457 ja valtuuta haluamasi neuvoja tai avustaja sähköisesti Vipussa tai lomakkeella 457. Tarvitsetko apua tai lisätietoja Vipun käytössä? Vipu-palvelun käyttöä koskevat ohjeet ovat saatavilla internetistä osoitteesta à Oppaat ja ohjeet à Vipu-palvelu. Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä kuntasi sähköisen tukihaun asiantuntijaan. Asiantuntijan yhteystiedot löydät Vipu-palvelusta. Häneltä saat apua käyttöoikeuksiin, hakemusten täyttämiseen ja lähettämiseen sekä sovellukseen käyttämiseen liittyvissä ongelmissa. Vipu-palvelun huoltokatkot Vipu-palvelun huoltokatkot ajoittuvat klo 24 7 väliseen aikaan. Muista käytön ongelmista, muun muassa käyttäjälle aiheutuvista ylivoimaisista esteistä, ilmoitetaan Vipupalvelun kirjautumissivulla ja viljelijätukien sähköisen asiointipalvelun ilmoitustaululla osoitteessa à Oppaat ja lomakkeet à Vipu-palvelu. 4.3 Hakemusten ja liitteiden täyttäminen ja palauttaminen Hakuaika päättyy Viljelijän tulee palauttaa lomake 455 kuntaan, että hän voi hakea tukia paperilla tai sähköisesti vuonna Lomakkeet voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Sähköinen haku aukeaa maaliskuussa ja sulkeutuu klo Tämän jälkeen lomakkeita ei voi palauttaa sähköisesti. Muutoksista ilmoitettaessa voi sähköisesti palauttaa ilmoituksen kylvöalojen muutoksesta (lomake 117) ja peruslohkolomakkeen 102A klo asti. Lomakkeiden sähköistä täyttämistä ja palauttamista varten tuenhakija tarvitsee voimassa olevat käyttöoikeudet Vipu-palveluun. Voimassa olevat käyttöoikeudet voi tarkistaa Vipu-palvelusta. Paperilla jätettävät lomakkeet on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, jätetään hakemus siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Paperilla jätettävät lomakkeet voi viedä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai lähettää postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Hakulomakkeet on palautettava viimeistään Postitse lähetetty hakemus pitää olla osoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja lähetys leimattu viimeistään , jotta se voidaan katsoa saapuneeksi ajoissa. Jos hakija ei toimita tukihakemusta, hän ei ole oikeutettu saamaan tukea, ellei perusteena ole ylivoimainen este (ks ). Tuenhakijan vastuu Vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä määräajassa ja tietojen oikeellisuudesta on yksinomaan hakijalla. Sähköiseen hakuun osallistuvien tulee palauttaa liitteet määräajassa paperilla. Hakulomakkeet on täytettävä huolellisesti. Tukea ei makseta edunsaajille, joiden osalta on osoitettu, että he ovat luoneet keinotekoisesti kyseisen tuen saamisen edellytykset. Todistus hakemuksen perillemenosta Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin määrittämiisi sähköpostiosoitteisiin. Jos kuittausta ei sähköpostitse tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti on hyvä säilyttää sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulostaa se arkistointia varten. Vastaanottoilmoitus on suositeltavaa antaa tiedoksi muille maatilan omistajille. 17

20 4. Tukien hakeminen Vastaanottomerkintöjen jälkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyydettäessä antaa hakijalle joko kopion tukihakemuksen (101B) ensimmäisestä sivusta tai muun selvityksen viranomaiselle jätetyistä lomakkeista. Hakijan on syytä tarkastaa kuittaus/tallennusilmoitus tarkasti ja ilmoittaa siinä havaitsemistaan virheistä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tallennusilmoituksessa asetetussa määräajassa. Viranomaisen neuvonta Tukihakemusta käsittelevä maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi esteellisyytensä vuoksi avustaa hakijaa tukihakemuksen täyttämisessä. Viranomaiset voivat antaa yleistä, kaikkia viljelijöitä koskevaa tiedotusta ja koulutusta. Viranomainen voi antaa hakijalle menettelyllistä neuvontaa, jolla tarkoitetaan yleisiä tuen hakemiseen liittyviä neuvoja esimerkiksi hakuajoista ja osoitteista, hakijoita koskevista tukiehdoista sekä tarvittavista asiakirjoista. Viranomaisen tehtävä on kysyttäessä selvittää eri vaihtoehtojen sisältöä antamatta kuitenkaan hakusuosituksia. Hakijat voivat saada ohjeita tukihakemusten täyttämisessä neuvontajärjestöiltä sekä tuottajajärjestöjen EU-avustajilta. Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä YT-alueesi sähköisen tukihaun vastaavaan. Häneltä saat apua sekä käyttövaltuuksiin, hakemusten täyttämiseen että sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä ongelmissa. Neuvonnasta ei onneta ohjeita tukihakemuksen optimointiin Hakemuksen ja liitteiden myöhästyminen Lomakkeen myöhästyminen Hakija voi menettää kaiken tai osan hakemistaan tuista, jos hakulomakkeita ei toimiteta määräaikana tai jos hakemuksen tiedot tai liitteet ovat puutteellisia. Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden, jos hakulomake myöhästyy enintään 25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos hakulomake myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. (ns. 25 kalenteripäivän myöhästymissääntö) Lomakkeita ei voi toimittaa myöhässä sähköisesti. Hakuajan päättymiseen jälkeen lomakkeet voi viedä paperilla kuntaan tai lähettää postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Maatilan osalliset 101D -lomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vain, jos osallistietoihin on tullut muutoksia Jos tietoihin on tullut muutoksia, voi palauttamisvelvollisuuden laiminlyönnillä olla vaikutusta myönnettävän tuen määrään tai se voi aiheuttaa takaisinperinnän jo maksetun tuen osalta. Kansallisissa peltoalaperusteisissa tuissa maatilalomakkeen 101A palauttaminen myöhässä ei aiheuta tuen alentamista, mutta kyseisen lomakkeen palauttaminen voi kuitenkin olla tuen myöntämisen edellytys. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää tuenhakijaa täydentämään hakemustaan ja asettaa täydentämiselle määräajan. Jos hakija ei toimita tarvittavaa lomaketta kuntaan asetetussa määräajassa, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ratkaisee tuen myöntämisen edellytykset ilman kyseistä lomaketta. Päätukihakuun kuuluvien eläintukien hakemusten myöhästymisestä on kerrottu tarkemmin kunkin tuen oppaissa. Liitteen myöhästyminen Tukihakemuksen liitteenä useimmin toimitettavia asiakirjoja ovat kartat ja valtakirjat. Vuokrasopimuksia ei tarvitse toimittaa tukihakemuksen liitteenä. Pääsääntöisesti liitteiden toimittaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen myöhästymistä. Liitteiden toimittaminen voi kuitenkin olla tuen myöntämisen tai maksamisen edellytyksenä, jolloin tukea ei myönnetä tai makseta ennen liitteiden toimittamista. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää täydentämään hakemusta, jos tarvittava liite puuttuu. Päätös tuen myöntämisestä tehdään ilman liitteitä, jos täydennyspyyntöön ei vastata asetetussa määräajassa. Tässä luvussa yllä mainittuja liitteitä ei voi jättää sähköisesti. Tuenhakijan velvollisuus on huolehtia, että sähköisen hakemuksen yhteydessä liitteenä vaaditut asiakirjat on toimitettu paperilla hakuajan päättymiseen mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 18

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Tukihaku 2014 Aikataulut Viimeinen hakupäivä on 30.4. ja muutospäivä 16.6. Hakuopas on jo julkaistu mavi.fissä Tukihakumateriaali on tiloilla maaliskuun loppuun

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 29.4.2011 Dnro 646/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen Sähköinen vai paperinen Sähköiseen kannustetaan, mutta kummallakin tavalla vastaan otetaan Toimitettu hakemus tarkastetaan eri käsittely vaiheessa, sisällön

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Hyvä hakuoppaan lukija...7. Uutta tukien hakemisessa 2011...8

Hyvä hakuoppaan lukija...7. Uutta tukien hakemisessa 2011...8 HAKUOPAS 2011 Viimeinen palautuspäivä kirjallisesti 29.4.2011 sähköisesti 29.4.2011 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset: 1 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2012 Dnro 520/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko Hakuoppaan 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A. Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4.

HAKUOPAS. Haluatko Hakuoppaan 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A. Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4. HAKUOPAS Haluatko Hakuoppaan 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A 2012 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4.2012 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake

Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake Lomake 457 Viranomaisen merkinnät Lomake vastaanotettu, pvm. Vastaanottaja Asiatunnus Palauta lomake maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Täytä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tukihaun muutokset

Vuoden 2014 tukihaun muutokset Vuoden 2014 tukihaun muutokset Pinta-alaperusteiset tuet Maaseutuvirasto / Maaseutuelinkeino-osasto/ Pinta-alatukiyksikkö Esityksen sisältö Kasvulohkojen merkitseminen liitekartalle/yhteiset asiat Suorat

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 3.4.2017 Mäntsälä 12.4.2017 Hyvinkää 1 Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella ->

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

Tukihakumateriaali Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku)

Tukihakumateriaali Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku) Tukihakumateriaali 2014 Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku) Aikataulut 2014 Hakuopas julkaistaan mavi.fissä helmikuun aikana Sähköinen tukihaku aukeaa maaliskuun

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 05.04.2017 Haku varannosta Viimeinen hakupäivä 15.6.2017 Hakulomake 289, sekä ohjeet osoitteesta: www.suomi.fi/lomakkeet

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

EU-avustaja koulutus Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki

EU-avustaja koulutus Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki EU-avustaja koulutus 21.3 Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki 05.04.201 Asialistaa Vuosien 2015 ja 2016 tukipäätökset Tukihakuaikataulut 201 Maksuaikataulut Valvonnassa vastaan tullutta, opiksi meille

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 225/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 225/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 225/2006 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maa- ja puutarhatalouden

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatukioikeudet 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 28.11.2014 P

Lisätiedot

1. Johdanto... 4. 2. Tuenhakijan muistilistat... 8. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 11. 4. Aktiiviviljelijä... 18. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 4. 2. Tuenhakijan muistilistat... 8. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 11. 4. Aktiiviviljelijä... 18. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 4 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 8 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia Tukipuhvetti 25.4.2017 Iisalmi, Savonia Ylä-Savon maaseutupalvelut Erkki Koukkari (Pohjana käytetty luvalla Sydän-Savon ko. aineistoa) Vipupalvelun koodit ja rastit, mikä oleellista! Kasvikoodit käytännössä

Lisätiedot

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen Tukipuhvetti 12.4.2017 IsoValkeinen 1.3.2017 avattiin Chatti, jossa on usea henkilö vastaamassa. Tämä on yhteinen Luoteis-Savon, Ylä--Savon ja Sydän-Savon maaseutupalvelun kanssa. Auki pääsääntöisesti

Lisätiedot

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-KÄYTTÄJÄN OHJE. SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2014 Kansallisten kotieläintukien ennakot

Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-KÄYTTÄJÄN OHJE. SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2014 Kansallisten kotieläintukien ennakot Korma [Tiedoston otsikko] Ssähkno Maija VIPU-KÄYTTÄJÄN OHJE SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2014 Kansallisten kotieläintukien ennakot Sisältö 1 Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2017 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Päätukihaun aikataulu Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus 30.4.2017. Peltomaan laatutesti toimitettava kuntaan viimeistään

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku 2009

Sähköinen tukihaku 2009 Sähköinen tukihaku 2009 Kevään viljelijätukihaku Jyväskylä / Helsinki Ilkka Kommeri Päätukihaku - toiminnallinen yleiskuva Neuvoja/ EU-avustaja tms. Paperilomakkeen täyttö Paperilomakkeen palautus kuntaan

Lisätiedot

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatuki. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatuki 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 3.10.2014 P Pethman Haikula

Lisätiedot

Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita. Sisältö

Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita. Sisältö HAKUOPAS 2010 Viimeinen palautuspäivä kirjallisesti 30.4.2010 sähköisesti 30.4.2010 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

EU-avustajatilaisuus Keski-Pohjanmaa

EU-avustajatilaisuus Keski-Pohjanmaa EU-avustajatilaisuus Keski-Pohjanmaa Leena Ala-Orvola MTK/Maatalouslinja Maaliskuu 2012 Maatalouden tukijärjestelmämuutosten ajoittuminen R a h a s t o k a u s i 2 0 0 7-2 0 1 3 Rahastokausi 2014- Tukijärjestelmä

Lisätiedot

456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin

456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin TÄYTTÖOHJEET 456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin Täytä lomake ja palauta se kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 1. Maatilaa koskevat perustiedot Maatilan juridinen muoto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti

Tukihaku Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto Lohja Vihti Tukihaku 2017 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto 4.4.2017 Vihti 11.4.2017 Lohja Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella -> hakemus muokattavissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maa- ja puutarhatalouden

Lisätiedot

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että satovahinkokorvauksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen 4. Tukien hakeminen Uutta 2008 hakuaika päättyy 30.4.2008 itsejäljentävästä lomakkeesta on luovuttu viljelyaloja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kylvöalailmoituksella (Lnro 117) viimeistään 16.6.2008

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Hakuopas 2017 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET Hakeminen Toimivaltainen viranomainen / Lisätietoja EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki-

Lisätiedot

Maatilan osoite Maatilan sijaintikunta Kuntanumero Kuntaosa. Postinumero ja toimipaikka Päätilan sijaintikylä Päätilan nimi

Maatilan osoite Maatilan sijaintikunta Kuntanumero Kuntaosa. Postinumero ja toimipaikka Päätilan sijaintikylä Päätilan nimi MAATILALOMAKE 2013 Lnro 101A Lomake vastaanotettu, pvm. Dnro Vastaanottaja Tallentajan nimikirjaimet ja pvm. Tallennuksen tarkastajan nimikirjaimet ja pvm. 1. MAATILAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT Maatilan yritysnimi

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (2)

MAANVUOKRASOPIMUS (2) MAANVUOKRASOPIMUS (2) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto,

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, 29.3.2017 Uudet tai vaihtuneet e-mailosoitteet tiedotamme ajankohtaisista sähköpostitse osa viesteistä

Lisätiedot

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Perustuki. MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Perustuki MTK:n tukikoulutus 2015 Juha Levomäki Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Koulutuksen sisältö Perusteet Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kyllä ennen oli paremmin (2015)

Kyllä ennen oli paremmin (2015) Kyllä ennen oli paremmin (2015) Tukioikeuksilla saa: perustuen 111 /ha viherryttämistuen 65 /ha nuorten viljelijöiden tuen 50 /ha Tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Perustuki Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus Kuva uudesta jaottelusta Entinen

Lisätiedot

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot