HAKUOPAS. Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS. Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet"

Transkriptio

1 HAKUOPAS 2014 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti paperilomakkeilla Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet

2

3 Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö 1. Johdanto Uutta tukien hakemisessa Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Tuenhakijan muistilistat Hakijan tukikelpoisuus Hakija Esimerkkejä ikärajasta ja poikkeuksia Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta Vuokrasopimukset Maatilan tukikelpoisuus Viljelytapa Tukien hakeminen Hakuajat ja muut päivämäärät Vipu-palvelu Hakemusten ja liitteiden täyttäminen ja palauttaminen Hakemuksen ja liitteiden myöhästyminen Hakemuksen virheiden korjaaminen Asiakirjojen säilyttäminen Lohkomuutoksista ilmoittaminen Hakemuksen tai sen osan peruminen Poikkeustilanteet hakemisessa Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Kansallisten tukien poikkeusluvat Perus- ja kasvulohkot Peruslohko Peruslohkojen merkitseminen liitekartoille Peruslohkon hallinnan siirto Tukikelpoisen maan rekisteröinti Kasvulohko Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Lakisääteiset hoitovaatimukset Täydentävien ehtojen säädösviittaukset Täydentävien ehtojen valvontoja koskevia muutoksia vuonna Tilatuki Tilatuen hakeminen, tukitaso ja tuen maksaminen Tukikelpoinen ala ja tilatukiominaisuus Tukioikeuksien käyttö

4 7.4 Tukioikeuksien siirrot Kansallinen varanto Luonnonhaittakorvaukset ja ympäristötuet Tukien yhteiset ehdot Alat, joille luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea voidaan maksaa Uusien lohkojen ja tukikelvottomien lohkojen liittäminen sitoumukseen Luonnonhoitopellot Peruslohkojen tukikelpoisuus luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa Tukimäärät ja maksaminen Luonnonhaittakorvaus LFA Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa LFA-lisäosa Ympäristötuki Vuosina annettujen ympäristötukisitoumusten jatkaminen ja lisätoimenpiteiden muuttaminen Lisätoimenpiteiden muuttaminen Ympäristötuen erityistukisopimukset Ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille Ei-tuotannolliset investoinnit Kansalliset peltotuet Kotieläintilan hehtaarituki Etelä-Suomen erikoiskasvituki Pohjoiset tuet Sokerijuurikkaan tuki Muut peltoviljelyn tuet Valkuais- ja öljykasvipalkkio Tärkkelysperunapalkkio Kansalliset kotieläintuet ja EU:n eläinpalkkiot Kansalliset kotieläintuet EU:n eläinpalkkiot Maidon tuotantotuki Eläinten hyvinvoinnin tuki Viljelijän tietotaitoon vaikuttavat tuet Täydentävien ehtojen neuvonnasta viljelijälle maksettava tuki Maatalousyrittäjien opintoraha

5 15. Valvonta Tukien maksaminen Tukien takaisinperintä Rahoituskuri Vähämerkityksiset tuet eli de minimis -tuet Liitteet Liite A. Säädökset ja määräykset Liite B. Koko tilan hallinnan siirrot Liite C. Maa- ja puutarhatalouden tuet Liite D. Eräitä tukien saamisen edellytyksiä vuonna Liite E. Esimerkkejä tukitasoista Liite F. Valtakirja Liite G. Hamppu Liite H. Tukialueittainen kuntaluettelo Liite I. Suojatut kasvilajikkeet ja TOS-maksut Liite J. Kasviluettelo Tukioikeuksien siirrot Tukioikeuksien siirtoehdot ja -ohjeet vuonna

6 ISBN (Painettu) ISSN X (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Verkkojulkaisu) Taitto ja paino: Edita Prima Oy Kannen kuva: SeAMK Oy Julkaisija: Maaseutuvirasto, PL 405, Seinäjoki, Puh , Helsinki 2/2014 4

7 1. Johdanto Tästä hakuoppaasta löydät ne maa- ja puutarhatalouden tuet, joita on mahdollista hakea kevään 2014 päätukihaussa. Joistakin tukimuodoista on lisäksi kerrottu tarkemmin omissa oppaissaan. Kaikkien tukien ja palkkioiden ohjeet ovat Maaseutuviraston internetsivuilla osoitteessa Oppaan sisältö: Hakuoppaan 2014 kappaleet on jaoteltu seuraavasti: 1 6 Tukien hakeminen, hakijan yleiset edellytykset sekä tukien hakuun liittyviä määritelmiä ja ehtoja 7 14 Tukimuodot Tukien valvonta ja maksaminen 17 Liitteet: Yhteenvetotietoja ja taulukoita tukihakuun liittyvistä yksityiskohdista. Hakuoppaan luvuista vastaa Maaseutuvirasto (jäljempänä Mavi) lukuun ottamatta lukujen 6.2 ja eläimiin ja kasvien terveyteen liittyviä asioita, joiden valmistelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto sekä lukua 6.3, josta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Hakuopas 2014 on kirjoitettu tiedon mukaisesti. Jos painettuun oppaaseen tulee tarkennuksia tai korjauksia, ne löytyvät korjauslehdeltä. Korjauslehti julkaistaan Mavin internetsivuilla osoitteessa Hakuoppaasta julkaistaan myös verkkoversio, joka päivittyy kevään muutosten osalta reaaliaikaisesti. Löydät oppaan osoitteesta à Oppaat ja lomakkeet à Hakuopas Tutustu Hakuoppaaseen ja lomakkeiden täyttöohjeisiin ennen tukihakulomakkeiden täyttöä. Turvaat itsellesi kuuluvat oikeudet tuensaajana täyttämällä hakemukset ja niihin liittyvät lomakkeet huolellisesti ja palauttamalla ne oikeaan aikaan ja paikkaan. Saat lisätietoja tuista ja niiden hakemisesta kuntasi/ maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesi (jäljempänä YT-alue) maaseutuelinkeinoviranomaiselta elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksista (jäljempänä ELY-keskukset) Mavista maa- ja metsätalousministeriöstä (jäljempänä MMM), sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Ahvenanmaalla luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta antaa tietoja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Hakumateriaali vuonna 2014 Tänä vuonna painettu tukihakumateriaali on postitettu vain niille viljelijöille, jotka ilmoittivat vuonna 2013 Maatilalomakkeella 101A haluavansa painetun materiaalin vuonna Hakemiseen tarvittavat ajantasaiset tiedot ovat Mavin internetsivuilla osoitteessa Pääosan lomakkeista voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Vipu-palvelusta on kerrottu lisää luvussa 4.2. Palauta päätukihaun lomakkeet viimeistään (Joissain kansallisissa tuissa ja erikoistuissa liitteillä voi olla myös muita määräaikoja. ) Vipu-palvelussa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Palauta myös tarvittavat liitteet (valtakirjat, kartat, kaupparekisteriotteet ym.) määräaikaan mennessä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Mistä saan tukihakemuslomakkeita? internetistä osoitteesta hakusanalla mavi+lomakenumero esimerkiksi mavi101a kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ELY-keskuksista. Päähaun tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D (jos vuoden 2013 tietoihin on tullut muutoksia) Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B Peruslohkojen muutoslomake 102C (jos vuoden 2013 hakemuksessa ilmoitetuissa lohkoissa on tapahtunut muutoksia). Mitä tukia voin hakea päätukihaun tukihakemuksella? Tukihakemus 101B tilatuki luonnonhaittakorvaus (LFA) luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa maatalouden ympäristötuki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten maksaminen (alkuperäisrotujen kasvattamista ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon tukea koskevien sopimusten maksamista varten on lisäksi toimitettava erillinen ilmoitus ELY-keskukseen) valkuais- ja öljykasvipalkkio tärkkelysperunapalkkio sokerijuurikkaan kansallinen tuki eläinten hyvinvoinnin tuki 5

8 1. Johdanto sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki kotieläintilan hehtaarituki Etelä-Suomen erikoiskasvituki pohjoinen hehtaarituki nuorten viljelijöiden tuki yleinen hehtaarituki Kansallisten kotieläintukien, EU:n eläinpalkkioiden ja muiden pienempien tukijärjestelmien lomakkeista ja hakuajoista on kerrottu tarkemmin näiden tukien omissa oppaissa. 1.1 Uutta tukien hakemisessa Perus- ja kasvulohkot Peruslohkojen yhteiskäyttölohkojen kasvulohkot tulee merkitä liitekartalle ja liitekartta tulee liittää tukihakemukseen (Luku 5.2). 6. Täydentävät ehdot Siipikarjatilojen salmonellavalvonnasta on poistettu velvoite pitää luetteloa linnuista ja siitosmunista, hautomojen velvoite toimittaa untuvikkojen mukana tietoa emoparvesta ja korjattu ilmoitusaika parven saapumista koskien. Katso kappale 6.2. Rehuvalvonta on laajennettu kattamaan myös sellaiset kasvintuotantotilat, joilla tuotetaan rehukasveja. Biosidien käytön kirjanpitoa valvotaan jatkossa sekä eläin- että kasvintuotantotiloilta. Jos tilalla on sekä vesiviljelyeläimiä, kuten kaloja, että muita elintarviketuotantoeläimiä, tulee tilan tietyssä tapauksessa olla viranomaisen hyväksymä. Katso kappale 6.2. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästökielto pohjaveteen siirtyy lakisääteisistä hoitovaatimuksista hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin. Vaatimus koskee kaikkia viljelijöitä. Katso kappale 6.1 Täydentävien ehtojen valvontaa koskevista muutoksista vuodelle 2014 on yhteenveto kappaleessa Tilatuki Maito-, sonni- ja härkä-, tärkkelysperuna- ja sokerilisäosia on leikattu Valtioneuvoston asetuksen 242/2013 mukaisesti ja niistä kertyneet varat on siirretty aluekohtaisesti tasaosaan. Tilatuen kokonaismäärän väheneminen suorien tukien enimmäismäärän muutoksen vuoksi on alentanut sekä tasaosien, lisäosien ja kansallisen varannon arvoa n. 8,2 %. Modulaatiota ei enää sovelleta. Tasaosien uudet arvot ovat: A-alue 232,51 /ha B C1-alue 194,29 /ha C2 C4-alue 170,33 /ha 8. Luonnonhaittakorvaukset ja ympäristötuet Vuonna 2014 päättyviä luonnonhaittakorvaussitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Vuonna 2014 päättyviä ympäristötukisitoumuksia jatketaan yhdellä vuodella Ympäristötukisitoumusta jatkettaessa tiettyjen lisätoimenpiteiden vaihtaminen on mahdollista 9. Kansalliset peltotuet Kotieläintilan hehtaarituki ja Etelä-Suomen erikoiskasvituki ovat haussa viimeistä kertaa. 13. Eläinten hyvinvoinnin tuki Vuonna 2014 ei todennäköisesti tehdä uusia sitoumuksia. Viljelijä voi tehdä yhden vuoden jatkositoumuksen vuosina 2008 ja 2009 alkaneisiin ja päättyviin sitoumuksiin. Vuonna 2008 alkanutta sitoumusta voi jatkaa vain, jos sitoumusta on jatkettu vuonna Vuonna 2008 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus tehdään vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja vuonna 2009 alkaneen sitoumuksen jatkositoumus vuoden 2009 ehdoilla ajalle Vuosina tehdyt sitoumukset jatkuvat entisin ehdoin ja tukitasoin. Viljelijän on haettava jatkositoumusta ja tuen maksamista sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 101B. 14. Viljelijän tietotaitoon vaikuttavat tuet Maatalousalalla de minimis -tuen raja on noussut euroon kolmen verovuoden aikana 16. Tukien maksaminen Modulaatiota ei enää sovelleta. Rahoituskuria sovelletaan viljelijälle maksettavien suorien tukien 2000 euroa ylittävältä osalta. Maatalousalalla de minimis -tuen raja on noussut euroon kolmen verovuoden aikana 1.2 Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Pääosa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään tallennetuista tiedoista on julkisia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta mahdollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 6

9 1 (621/1999, julkisuuslaki) ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista tiedoista salassa pidettäviä ovat: 1) asiakasta koskevat luottotiedot, 2) tiedot valtiontakauksista ja 3) takauksen kohteena olevien lainojen määrästä sekä 4) lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen määrästä. Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa internet-hakupalvelussa osoitteessa Tieto julkaistaan hakupalvelussa varainhoitovuosittain, joka on vuoden mittainen jakso ( ). Julkaiseminen koskee lähtien maksettuja tukia. Tietoja ei julkaista jos tuensaajan kaikkien em. rahastojen kautta saamien tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Myös kansallisten tukien osalta tukitietoja voidaan julkaista. Tukitietoja voidaan käyttää muun muassa tutkimustoiminnassa. Lisäksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkintaelimet voivat käsitellä tuensaajien henkilö- ja tukitietoja. Julkaistavat tiedot: tuensaajan etu- ja sukunimi, jos tuensaaja on luonnollinen henkilö täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, jos tuensaaja on oikeushenkilö yhdistyksen täydellinen nimi, jos tuensaaja on yhdistys, joka ei ole oikeushenkilö; kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, kunnan postinumero tai sen osa kuhunkin rahastoista rahoitettuun toimenpiteeseen liittyvät, kunkin tuensaajan asianomaisena varainhoitovuonna saamat tukimäärät rahoitettujen toimenpiteiden luonne ja kuvaus sekä se, missä toimenpiteessä tuki on myönnetty. Tietojen luovuttaminen Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevien rekisteritietojen ja/tai asiakirjojen luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen (Evira, Mavi, Tike, ELYkeskus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) oman viranomaistehtävänsä osalta. Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä voidaan luovuttaa yhteystietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos tuenhakija on antanut siihen suostumuksensa. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja. Suostumuksen tietojen luovuttamiseen markkinointitarkoituksiin voi antaa Maatilalomakkeella101D. Vastaavalla tavalla viljelijä voi antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen neuvonnallisiin tarkoituksiin. Maaseutuviraston internetsivuilla on lisätietoa Mavin rekistereistä, tiedonluovutuspyynnöstä ja tiedonluovutuksen maksullisuudesta à Tietoa meistä à Tietopalvelut. Tiedonluovutuspyynnön tekemisessä on suositeltavaa käyttää mainitulta sivulta löytyvää tiedonluovutuslomaketta. Turvakielto Jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voidaan väestötietojärjestelmään hakemuksesta tallettaa turvakielto. Kun turvakielto on talletettu järjestelmään, tämän henkilön, hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan puolison tai lapsen kotikunta, asuinpaikka, osoite ja muu yhteystieto voidaan luovuttaa vain sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn tämän henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen. Turvakielto koskee myös edellä mainittujen henkilöiden omistuksessa tai hallinnassa olevan kiinteistön, rakennuksen ja huoneiston yksilöinti- ja sijaintitietoja, jos niitä ei voida käsitellä erillään turvakiellon kohteena olevista tiedoista. Sen henkilön, jota asia koskee, tai hänen laillisen edustajansa tulee hakea turvakieltoa maistraatilta kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla. Kun henkilö hakee turvakieltoa, maistraatin on varattava hänelle mahdollisuus ilmoittaa väestötietojärjestelmään talletettavaksi sellainen yhteysosoite, joka voidaan luovuttaa myös muille viranomaisille. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen turvakielto merkitään väestötietojärjestelmään. Rekisteröidyn (tuenhakijan) oikeudet Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietolaissa (523/1999) mainittuja tietoja kuten esimerkiksi tiedot rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietojärjestelmään tallennetut tietonsa ja pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkistuspyynnön voi esittää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti tai suullisesti. 7

10 2. Tuenhakijan muistilistat Vipu-hakijan muistilista 1. Tukien hakeminen vuonna 2014 edellyttää, että olet palauttanut lomakkeen 455. Saat lomakkeen tarvittaessa kunnasta tai voit tulostaa sen osoitteesta 2. Vipu-käyttöoikeudet on haettava uudelleen, jos tilan omistajuuksissa tapahtuu muutoksia. Uuden Muu viljelijä -roolilla olevan henkilön luominen ei kuitenkaan edellytä Vipu-käyttöoikeuden uudelleen hakua. 3. Tee hakemus, vaikka tiedot eivät olisi muuttuneet. Päähaun tukihakemukseen kuuluvat lomakkeet 101A, 101B, 102A ja 102B sekä tarvittaessa 101D ja 102C. Katso muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet sekä niiden jättö ajat jokaisen tuen kohdalta Hakuoppaasta Voit käyttää sähköistä karttaliittymää lohkotietojen muokkaamiseen, peruslohkojen jakamiseen ja yhdistämiseen sekä uuden peruslohkon perustamiseen. Karttaliittymän avulla voit muodostaa peruslohkolle kasvulohkoja ja mitata niiden pinta-aloja sekä tehdä sähköisesti korjauspyyntöjä digitoitujen perus lohkojen rajaviivoihin. Muutetut peruslohkot lähtevät uudelleendigitoitavaksi samassa yhteydessä, kun lohko lomakkeet palautetaan sähköisesti. Erillistä karttaliitettä ei siten tarvitse palauttaa kuntaan. 5. Voit käyttää sähköistä karttaliittymää kasvulohkojen piirtämiseen. 6. Merkitse kaikki hakemasi tuet Tukihakemuslomakkeelle 101B. Myös sitoumuksiin liittyvät tuet on haettava vuosittain, vaikka sitoumus on annettu jo aikaisemmin. 7. Palauta Maatilan osalliset 101D -paperilomake kuntaan viimeistään , jos teet muutoksia maatilan osallisten roolitietoihin tai luot uusia osallisia. Roolitiedolla tarkoitetaan kohtia Ensisijainen viljelijä/yhteyshenkilö, Muu viljelijä, Omistaja ja Ei enää osallisena. Lomakkeella ilmoitetun pankkitilin numeron on oltava hakijan tilinumero tai hakijalla on oltava käyttöoikeus tiliin. 8. Et voi muuttaa sähköisesti sellaisia maatilan perustietoja, jotka koskevat tilatunnusta, maatilan sijaintikuntaa, kuntanumeroa, kuntaosaa, ja juridista muotoa. Ilmoita nämä muutokset paperilomakkeella 101A kuntaan viimeistään Ilmoita hallinnan siirroista, eli pellon ostoista, myynnistä ja vuokraamisesta viimeistään Lähetä hakemukset hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Häiriöitä tietojen lähettämiseen voi aiheutua esimerkiksi sähkökatkojen, tietokoneen toimimattomuuden tai palvelimen häiriöiden takia. Voit lähettää hakemuksen uudelleen hakuajan loppuun saakka, jolloin uudempi versio korvaa vanhemman. 11. Voit palauttaa hakemuksen karttaliitteet sähköisesti lukuunottamatta yhteiskäyttölohkojen kasvulohkokarttoja, jotka pitää palauttaa paperilla. Muiden liitteiden sähköisen palauttaminen ei ole vielä mahdollista. 12. Hakija vastaa hakemuksen perillemenosta. Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin määrittämiisi sähköpostiosoitteisiin. Jos kuittausta ei sähköpostitse tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti on hyvä säilyttää sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulostaa se arkistointia varten. Vastaanottoilmoitus on suositeltavaa antaa tiedoksi muille maatilan omistajille. 13. Tulosta tai tallenna yhteenveto hakemuksen tiedoista, kun olet palauttanut hakemuksen. 14. Voit muuttaa tai perua hakemuksen hakuaikana. Hakuajan jälkeen voit muuttaa tai perua hakemuksen vain paperilomakkeilla. 15. Et voi jättää sähköistä hakemusta myöhästyneenä. Toimita myöhästynyt hakemus paperilomakkeella. Ylivoimainen este tulkitaan samalla tavalla sähköisessä ja paperilomakkeilla tehtävässä tukihaussa: sen tulee olla ennalta arvaamaton ja viljelijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ylivoimainen este tutkitaan aina tapauskohtaisesti ja asetusten mukaisesti. Esimerkiksi palvelimen häiriöitä, sähkökatkoa tai tietokoneen toimimattomuutta ei voida ensisijaisesti tulkita ylivoimaiseksi esteeksi. Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden, jos hakemus tai sen liitteet myöhästyvät enintään 25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. 8

11 2 16. Voit ilmoittaa kylvöalojen muutoksesta klo saakka, jos olet palauttanut hakemuksen sähköisesti mennessä. Määräajan jälkeen tukihakemus käsitellään annettujen tietojen perusteella. Paperihakijan muistilista Voit hakea tukea halutessasi myös paperilomakkeilla. Voit myös käyttää molempia hakutapoja siten, että jätät osan lomakkeista sähköisesti ja osan paperilomakkeilla. Lomakkeita saat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ja internetistä osoitteesta hakusanalla mavi+lomakenumero. 1. Tukien hakeminen vuonna 2014 edellyttää, että olet palauttanut lomakkeen 455 Maatilan tietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin. Saat lomakkeen tarvittaessa kunnasta tai voit tulostaa sen osoitteesta 2. Täytä hakemus kuulakärkikynällä, kapeakärkisellä tussilla tai muulla pysyvällä tavalla selkeästi tekstaten. 3. Tarkista esitäytetyt hakemustiedot huolellisesti ja korjaa havaitsemasi virheet. Merkitse korjattu tieto vanhan tiedon yläpuolelle tai sen viereen. Yliviivaa vanha tieto niin, että se jää kuitenkin näkyviin. Älä käytä korjauslakkaa tai tarroja. Merkitse nimikirjaimesi ja korjauspäivämäärä jokaisen korjauksen viereen. 4. Allekirjoita kaikki lomakkeet ja merkitse niihin nimenselvennys. Jos tukihakemus koostuu erillisistä sivuista, esimerkiksi atk-tulosteista, allekirjoita jokainen sivu. Merkitse lisäksi jokaiselle sivulle päiväys ja tilatunnus, jos ne eivät tulostu lomakkeelle automaattisesti. Viljelijätukiasiointiin valtuutetun tai kaikkien tilan omistajien on allekirjoitettava lomake 101A ja merkittävä siihen nimenselvennys. Allekirjoitus voidaan korvata valtakirjalla tai yhtiömuodoissa tavanomaisella nimenkirjoitusoikeudella. Nimenkirjoitusoikeudesta määrätään osakeyhtiölaissa. Epäselvissä tilanteissa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää toimittamaan kaupparekisteriotteen, josta nimenkirjoitusoikeus käy ilmi. 5. Palauta lomakkeet ja liitteet ajoissa postitse tai vie ne kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Postitse lähetetty hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos se on postileimattu viimeistään , ja osoitettu maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 6. Voit ilmoittaa kylvöalojen muutoksesta klo saakka, jos olet palauttanut hakemuksen paperilla mennessä. Määräajan jälkeen tukihakemus käsitellään annettujen tietojen perusteella. 9

12 3. Hakijan tukikelpoisuus 3.1 Hakija Hakijalle on asetettu erilaisia vaatimuksia tukityypeittäin esimerkiksi iän ja eläkkeen suhteen. Maatilan tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen tuotantoyksikkö. Myös vaadittu viljelytapa eroaa eri tuissa. Hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymä. Yhteenliittymän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä ei vaikuta hakukelpoisuuteen. Tukea maksetaan hakijan hallinnassa olevalle Suomessa sijaitsevalle yhdelle tai useammalle maatilalle. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi (tuloverolaki (1535/1992) 7 :n 1 ja 3 mom.). Aviopuolisoa koskevaa sääntelyä sovelletaan myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoleen (laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) 8 :n 4 mom.). Hakijan ikä EU:n suorat tuet ja osarahoitteiset tuet Ei ikärajoitusta: tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio ja tärkkelysperunapalkkio. Luonnonhaittakorvausjärjestelmässä sekä eläinten hyvinvoinnin tukea ja ei-tuotannollisten investointien tukea haettaessa sitoumuksen tai sopimuksen voi antaa hakija tai hänen puolisonsa, joka on sitoumuksen tai sopimuksen antamista edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuotias. Vuonna 2014 sitoutuvan hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Jos sitoumus tai sopimus on jo tehty ja viljelijä täyttää kesken sitoumus- tai sopimuskauden 65 vuotta, sitoumus jatkuu sitoumus- tai sopimuskauden loppuun asti. Vuonna ympäristötukisitoumuksen antanut voi vuonna 2014 hakea sitoumukselle yhden vuoden jatkoa. Tätä jatkoa voi hakea myös 65 vuotta täyttänyt. Kansalliset tuet Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos hakija tai hänen puolisonsa on ollut 31. päivänä joulukuuta 2013 vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 68-vuotias. Hakija ja hänen puolisonsa eivät saa saada maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä (= MYEL-vanhuuseläke). Kansallisia tukia vuonna 2014 hakevan tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Jos hakija tai hänen puolisonsa on syntynyt esimerkiksi , hän ei täytä kansallisten tukien myöntämisen edellytyksiä. MYEL-vanhuuseläkkeelle jäämisen katsotaan tapahtuvan siitä päivästä alkaen, kun MYEL-eläkettä aletaan maksaa. Kansallisia tukia ovat mm. seuraavat tuet: kansalliset pinta-alaperusteiset tuet, kansalliset kotieläintuet ja maidon tuotantotuki ja maitokiintiöjärjestelmä. Luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa on sama ikävaatimus kuin luonnonhaittakorvauksessa (ks. edellä). Esimerkkejä ikärajoista sekä joitakin poikkeuksia on lueteltu luvussa Eläkkeen vaikutus hakijan tukikelpoisuuteen Luopumiseläkkeen saajat eivät ole oikeutettuja tukiin. Työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen, varhennetun varhaiseläkkeen tai vanhuuseläkkeen saajat ovat muiden edellytysten täyttyessä oikeutettuja tukiin. HUOM! MYEL-vanhuuseläke vaikuttaa kansallisten tukien saamiseen, mutta muut yllämainitut eläkkeet eivät vaikuta kansallisten tukien saamiseen. Nuoret viljelijät Nuorella viljelijällä tarkoitetaan pohjoisessa tuessa viljelijää, joka tai jonka puoliso on alle 40-vuotias Nuorten viljelijöiden tukea voidaan maksaa luonnollisten henkilöiden muodostamille ryhmille vain, jos kaikki viljelijät, yhtiömiehet, jäsenet tai osakkaat täyttävät ikää koskevan edellytyksen. 10

13 3 Valtuutettu hakija Yksityinen henkilö, yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä voi kirjallisesti valtuuttaa jonkun henkilön allekirjoittamaan puolestaan tukihakemuksen. Valtuutuksen tulee olla yksilöity ja siitä tulee ilmetä tarkasti, mihin valtuuttaja on suostunut. Esimerkiksi erilaisten sitoumusten pituus tulee näkyä jo valtakirjassa. Kuolinpesän osakkaan on ilmoitettava viranomaisilta tulleista tiedoksiannoista muille pesän osakkaille. Hakuoppaassa 2014 on esimerkki valtakirjasta. Sähköinen tukihaku edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta. Sähköisessä tukihaussa on mahdollista myös edelleen valtuuttaminen. Sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.2. Neuvojan valtuuttaminen Neuvojan voi valtuuttaa tekemään tukihakemuksen sähköisesti Vipu-palvelussa tai palauttamalla lomakkeen 457 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin luvussa 4.2. Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät Yhteisöjen, yhtymien ja kuolinpesien on annettava osakkaistaan selvitys lomakkeella 101D, jos osakastiedoissa on tapahtunut muutoksia lomakkeen 455 palauttamisen jälkeen. Yhtymä ei voi olla tukioikeuksien omistajana. Kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuuttaman henkilön on allekirjoitettava hakemus. Yhteisön ja yhtymän puolesta allekirjoittajana voi olla myös henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Hakemukseen on liitettävä valtakirjat tai nimenkirjoitusoikeuden osoittava kaupparekisteriote tai vastaava. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi harkintansa mukaan käsitellä hakemuksen, jos yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän jonkun osakkaan allekirjoitusta ei voida saada tai allekirjoituksen saaminen on erityisen vaikeaa tai mahdotonta muussa maassa asumisen tai vastaavan syyn vuoksi. Hakemuksen allekirjoittajilla on tässä tapauksessa vastuu hakemuksen käsittelystä siihen osakkaaseen nähden, jonka allekirjoitus puuttuu. Osakkaiden on merkittävä allekirjoituksen puuttumisen syy lomakkeen 101B kohtaan Lisätietoja. Harjoitettaessa tuotantoa useamman luonnollisen henkilön toimesta yhdessä tai yhteisömuodossa on kansallisten tukien osalta vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan oltava ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat edellytykset täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta. Velvoitetta ei ole luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa. Eräistä kansallisen tuen edellytyksistä on mahdollista hakea poikkeuslupaa (ks. luku 4.6.2). Sillä, että itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta tarkoitetaan tässä yhteydessä, että muut tukiedellytykset täyttävä henkilö osallistuu itse työtä tehden tuotannon tai toiminnan harjoittamiseen ja että hänellä on verovastuu harjoitettavasta tuotannosta tai toiminnasta. Pelkkä tukikelpoisen luonnollisen henkilön muodollinen osallisuus yhteisössä tai maatalousyhtymässä, jonka osakkaat eivät ole luonnollisia henkilöitä tai eivät täytä ikää tai MYELvanhuuseläkettä koskevia vaatimuksia, ei täytä hakijalle asetettuja edellytyksiä. Tuenhakijan kuoleman vuoksi tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa uuden haltijan katsotaan kansallisissa tuissa täyttävän tuenhakijan yleiset edellytykset (lähinnä ikää koskevat rajoitukset), jos aiempi tuenhakija on täyttänyt ehdot tukihakemusta toimitettaessa. Alueiden hallinta Pinta-alan, jolle tukea maksetaan pitää olla hakijan hallinnassa vähintään yhden päivän (vuonna 2014 päivämäärä on 16.6.) seuraavissa tuissa: tilatuki, luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja kansalliset tuet. Tuenhakijan vastuulla on täydentävien ehtojen noudattaminen ajanjaksolla (ks. luku 6). Tilatuen tukikelpoisuusedellytysten on täytyttävä koko kalenterivuoden. Tuenhakija voi saada hakuajan jälkeen tietyin edellytyksin tukien piiriin viimeistään ilmoitetut vuokraamansa tai ostamansa kasvulohkot. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea ko. kasvulohkoista, hänen on peruttava hakemuksensa näiden lohkojen osalta. Jos koko tilan hallinta siirretään, hallinnan siirto on pinta-alatukien osalta mahdollista saakka. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea tilasta, hänen on peruttava hakemuksensa. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään (ks. liite B). 11

14 3. Hakijan tukikelpoisuus Esimerkkejä ikärajasta ja poikkeuksia Esimerkkejä ikärajasta ja MYEL-vanhuuseläkkeestä kansallisissa tuissa Hakija tai puoliso voi täyttää 68 vuotta vielä eivätkä hakija ja hänen puolisonsa ole MYEL-vanhuuseläkkeellä à tuet myönnetään. Hakija ja puoliso ovat molemmat alle 68 vuotta, molemmat saavat MYEL-vanhuuseläkettä à tukia ei myönnetä. Hakija ja puoliso ovat molemmat alle 68 vuotta, toinen saa MYEL-vanhuuseläkettä à tuet myönnetään. Hakija yli 68 vuotta ja puoliso alle 68 vuotta, hakija saa MYEL-vanhuuseläkettä à tuet myönnetään. Alle 18-vuotiaat Alle 18-vuotiaalle voidaan maksaa luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea ja kansallista tukea, jos hän on solminut avioliiton, hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa tai heistä jommankumman kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Alaikäisen hakiessa tukea on otettava huomioon holhoustoimilain (442/1999) säännökset mm. yleisen edunvalvojan määräämisen tarpeellisuudesta vanhempien ja alaikäisten lasten välisissä oikeustoimissa. Lisätietoja holhoustoimilain asettamista vaatimuksista saa esim. maistraattien holhoustoimen yksiköistä. Useamman viljelijän tai yhteisön ikärajoitukset Kun useampi viljelijä tai yhteisö harjoittaa maa- ja puutarhataloutta, on luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen. Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos vähintään yksi maatai puutarhataloutta itse harjoittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat edellytykset. Mavi voi erityisistä syistä, aikaisemman tuotannon huomioon ottaen, myöntää luvan kansallisen tuen maksamiseen myös sellaiselle tuenhakijalle, joka ei täytä maa- tai puutarhataloutta itse harjoittavan viljelijän vaatimusta. Poikkeuslupaa on haettava Mavista viimeistään (ks. luku 4.6.2). Erityisen syyn perusteella myönnetty kansallisten tukien poikkeuslupa ei oikeuta hakijaa satovahinkokorvauksen saamiseen satovahinkotapauksessa. Ikä- ja MYEL-edellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa tai vankilatilaa. Ikäedellytykset eivät koske myöskään hakijaa, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta (esim. keinosiemennystoiminta tai maidon kuljetus) Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta Silloin kun maatilayritys voi EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien sääntöjen mukaan toimittaa vain yhden tukihakemuksen, se voi toimittaa ainoastaan yhden ympäristötuki- ja luonnonhaittakorvaushakemuksen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan hakemuksen. Erilliset hakemukset voidaan toimittaa vain maatilayrityksistä, joiden yritystoiminta on toisistaan erillistä. Määriteltäessä erillisten maatilayritysten asemaa joudutaan hakijalta mahdollisesti pyytämään lisäselvityksiä. Tällöin otetaan huomioon viljelijän johtaman maatilan toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys tuotantoyksikkönä. Huomioitavia seikkoja ovat mm. yrityksen verokohtelu, viljelijän asema maatilalla ja yrityksen harjoittaman tuotannon edellyttämiin lupiin sekä tuotantotoiminnan järjestämiseen liittyvät kysymykset. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan yksinään ole ratkaiseva. Tukiedellytysten kiertämisen seuraukset Tilatuen säädökset edellyttävät, että viranomaiset selvittävät olemassa olevien tilojen muuttamiset ja uusien tilojen muodostamiset. Tämän vuoksi erilliset tilatukihakemukset voidaan yhdistää. Hakemusten yhdistämistä harkittaessa voidaan verrata aikaisempien vuosien hakemustietoja ja selvittää, johtaako tukien hakeminen toisen maatilayrityksen kautta palkkioetuuksien tai rahoituskurin rajoitusten kiertämiseen. Hakemustietojen tarkastelu ei rajoitu pelkästään edelliseen vuoteen. Näin ollen tarkastetaan myös sellaiset muutokset, joilla pyritään saamaan rajoitteiden alaisia palkkioetuuksia vaiheittaisilla muutoksilla. Tärkkelysperunapalkkiota, valkuais- ja öljykasvipalkkiota, luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea tai luonnonhaittakorvauksen kansallisia lisäosia ei voida myöntää, jos hakija ryhtyy sellaisiin pellon hallinnan muutoksia koskeviin tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin, joiden ilmeisenä 12

15 3 tarkoituksena on kiertää edellä mainittujen tukien myöntämiselle määrättyjä yleisiä edellytyksiä. Kansallisia tukia voidaan alentaa tai jättää maksamatta, jos tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Tällaisena toimenpiteenä voi tulla kysymykseen esim. tuotannon keinotekoinen jakaminen erillisten tuenhakijoiden nimiin, ilmeisenä tarkoituksena kiertää tukiehtoja. Yhteisnavetat Yhteisnavetta on usean tuottajan yhteinen tuotantorakennus. Yhteisnavetta ei ole erillinen tuottaja, sen nimissä ei haeta mitään tulotukia eikä sen hallinnassa ole eläimiä. Yhteisnavetta voidaan katsoa tilaan kuuluvaksi tuotantorakennukseksi silloin, kun yhteisnavetasta on tehty selkeät vuokra- tai muut hallintasopimukset, jäljempänä vuokrasopimus. Tällöin yhteisnavetta voidaan katsoa osaksi hakijan hallinnassa olevaa tilaa. Lisäksi on oltava sopimus eläinten hoidosta ja sopimus sekä korvausperusteet oman osuuden ylittävästä toisen hyväksi tehtävästä työstä. Jos maidontuottajat haluavat rakentaa yhteisnavetan, on suositeltavaa olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen maitokiintiöiden osalta jo suunnitteluvaiheessa. Tilakohtaisten maitokiintiöiden täyttymisen ja tuottajien toimittamien maitojen rasvapitoisuuksien seuranta on pystyttävä järjestämään luotettavasti. Yhteisnavetoilla on nautarekisterissä omat pitopaikkatunnuksensa. Yhteisnavetta on rekisteröitävä pitopaikaksi Eviran lomakkeella. Osakastilojen on ilmoitettava nautarekisteriin tietyssä pitopaikassa hallitsemansa eläimet ja mahdolliset siirrot eri pitopaikkojen välillä. Yhteisnavetassa mukana olevien hakijoiden talouskeskusten tulee sijaita tarkoituksenmukaisella etäisyydellä yhteisnavetasta. Hakijoiden maatalousyritysten tulee olla toiminnallisesti erillisiä kokonaisuuksia. Puolisot katsotaan tässä yhteydessä samaksi hakijaksi. Poikkeustapauksena sukulaisuussuhteissa voidaan pitää tapausta, jossa kumpikin hakija asuu erillään ja heillä on hallinnassaan omat erilliset maatilat. Koska uusien tilojen muodostaminen tukiehtojen kiertämiseksi on kiellettyä, voidaan tarkastella myös aikaisempaa maataloustuotantoa. Maataloustuotantoa aiemmin harjoittamaton hakija voidaan hyväksyä eläinperusteisiin tukiin oikeutetuksi yhteisnavettaan kuuluvaksi hakijaksi pääsääntöisesti vain sukupolvenvaihdoksen tai siihen verrattavan muun koko maatilan hallinnan siirron kautta. Päätettäessä onko yhteisnavetta muodostettu tai vuokrasopimus yhteisnavettaan tehty palkkioetuuksien rajoitusten kiertämistarkoituksessa, tarkastellaan tapauskohtaisesti kaikkia asiaan liittyviä seikkoja. Huomioitavia asioita ovat mm. seuraavat seikat: kuinka pitkään eläimet ovat olleet eri hakijoiden omistuksessa, onko hakijoilla ennen vuokrasuhdetta yhteisnavettaan ollut omia eläinpalkkiohakemuksia ja kuinka paljon hakijalla on näissä aiemmissa hakemuksissa ollut eläinpalkkioon oikeuttavia eläimiä. Tuotannonmuutostapauksissa otetaan huomioon hakijan tuotantosuunta ennen vuokrasopimusta yhteisnavettaan ja tuotannonmuutokseen vaikuttaneet tekijät. Mahdollista kiertotarkoitusta tutkittaessa huomioidaan lisäksi hakijan ikä, muun ammatin harjoittaminen, maataloustulon osuus verotuksessa, yhteisyrityksen yhtiömuoto tai muut vastaavat tekijät. Yritysmuodon muutoksen merkitys Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan esim. sitä, että luonnolliset henkilöt eli viljelijät aloittavat tuotantopanoksillaan yhteistoiminnan maatalousyhtymänä, osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä tai jo olemassa olevan yrityksen yritysmuotoa muutetaan. Kansallisten ja EU-säädösten mukaan viranomaisten on tutkittava tuenhakijana olevien uusien tuottajien muodostaminen, jotta varmistaudutaan siitä, ettei uusia hakijoita muodosteta tukisääntöjen kiertämiseksi. Esimerkki Kaksi viljelijää, jotka ovat aiemmin viljelleet tilojaan maatalousyhtymänä, muodostavat osakeyhtiön. Heille jää osakeyhtiön lisäksi peltoa, josta he hakevat tuet maatalousyhtymän nimissä eli kaikkea peltoa ei ole siirretty osakeyhtiölle. Tapauksessa ei ole kysymys tukiehtojen kiertämiseksi tulkittavasta tilanteesta. Perustettu osakeyhtiö ja maatalousyhtymä ovat tukien ja kansallisten sekä EU-asetusten kannalta kaksi täysin erillistä tuottajaa, vaikka niiden omistajina ovat samat henkilöt. Muodostamalla osakeyhtiön viljelijät ovat perustaneet uuden erillisen tuottajan, jota koskevat eri tukimuodoissa samat säännöt kuin erilliset tukihakemukset jättäviä yksittäisiä viljelijöitäkin. Esimerkiksi saadakseen tuet tukihakemuksessa ilmoittamistaan pelloista, osakeyhtiön on hallittava kyseisiä peltoja. Pellot osakeyhtiölle luovuttanut yhtymä on luovuttanut peltojen hallinnan osakeyhtiölle, eikä yhtymä voi saada niistä tukia itselleen. 13

16 3. Hakijan tukikelpoisuus Vuokrasopimukset Kirjallinen vuokrasopimus Mavi suosittelee kirjallisten vuokrasopimusten tekemistä ja tukioikeuksista sopimista maanvuokrasopimuksen yhteydessä. Maanvuokralaissa (258/1966) säädetään maanvuokrasopimuksista. Viljelmä, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavat asuin- ja talousrakennukset, voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Jos määräaikaa ei ole merkitty vuokrasopimukseen, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa kaksi vuotta. Maatalousmaa, jolla ei ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia tai jolla ne ovat tähän tarkoitukseen riittämättömät, voidaan antaa vuokralle enintään 20 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin, kun rakentamattoman maatalousmaan vuokra-aika on korkeintaan kaksi vuotta. Riita-asiat Jos maanvuokrasopimus riitautetaan, tuenmaksu keskeytetään, kunnes tuomioistuimista on saatu päätös siitä, kenen hallinnassa pelto on ollut ja minkä ajanjakson. Tukihakemusten liitteeksi ei pääsääntöisesti tarvita vuokrasopimusta. 3.2 Maatilan tukikelpoisuus Maatilan määritelmä Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella. EU:n säädösten mukaan saman viljelijän tai samojen viljelijöiden Suomessa viljelemät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdeksi maatilaksi. Jos viljelijä viljelee useita eri tiloja eri puolilla Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden eli ovat viljelijän johdon alaisuudessa, ilmoitetaan näiden tilojen tiedot vain yhdellä hakulomakkeella. Tämä lomake kattaa kaikki kyseessä olevat tilat. Peltoalaan perustuvissa kansallisissa tuissa tukitaso määräytyy peruslohkon sijainnin mukaan. Erikseen hallinnoiduista maatilayrityksistä sekä yhteisyrityksistä ja yhteistoiminnasta kerrotaan tarkemmin luvussa Suomessa harjoitettu tuotanto Tukia maksetaan vain Suomessa harjoitetusta tuotannosta. Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava vähimmäisala Pienin tukikelpoinen perus- ja kasvulohko on 0,05 hehtaaria. Suorat tuet Valkuais- ja öljykasvipalkkion myöntäminen edellyttää, että palkkioon oikeuttavien kasvien ja seoskasvustojen yhteenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on tilakohtaisesti vähintään 10 prosenttia todetusta peltoalasta. Todettu peltoala on se ala, joka on seuraavista aloista pienin eli viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala tai mahdollisessa pinta-alavalvonnassa todettu pinta-ala. Jos tukihakuvuonna haetaan tilatuen tukioikeuksia kansallisesta varannosta, on joidenkin varantoperusteiden hakemiselle määritetty vähimmäispinta-ala. EU:n osarahoitteiset tuet Tuenhakijalla tulee olla hallinnassaan peltoa vähintään 3,00 hehtaaria koko sitoumuskauden ajan. Vähimmäisalaan lasketaan tukikelpoisten peruslohkojen pinta-alat. Pellolla sijaitsevat erityistukisopimuslohkot, jotka on ilmoitettu ja hyväksytty tukikelpoisiksi, lasketaan vähimmäisalaan. Jos tilalla viljellään puutarhakasveja, ympäristötuen vähimmäisalaa koskeva ehto täyttyy, kun puutarhakasveja viljellään vuosittain tukikelpoisiksi hyväksytyillä lohkoilla yhteensä vähintään 0,50 hehtaarin alalla. Sitoumus päättyy, jos vähimmäisalaa koskeva ehto ei täyty. Tämä voi aiheuttaa jo maksettujen tukien takaisinperinnän koko sitoumuskaudelta. Vuonna 2014 sitoumuksiin otettavista uusista tukikelvottomista lohkoista kerrotaan luvussa Tukikelpoiset lohkot, jotka ovat kasvinvuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallinnassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöisesti hallitsevan hakijan vähimmäisalaan. Tässä tapauksessa 14

17 3 vaihtoa on haettava erikseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväksyttävyydestä. Viljelijän on ilmoitettava perustelu vaihdokselle. Tuki maksetaan sille, joka tukikelpoista lohkoa viljelee ja ilmoittaa lohkon lomakkeella 102B. Eläinten hyvinvoinnin tuen hakijalta ei edellytetä peltoalan tai muun alan hallintaa, elleivät sitoumusehdot edellytä sitoumukseen sisällytettävien tuotantoeläinten laiduntamista tai jaloittelua. Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia saadakseen hakijalla tulee olla viimeistään hallinnassaan kasvukauden 2014 ajan vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Pelto tulee ilmoittaa vuoden 2014 lomakkeella 102B viimeistään (tai tarvittaessa lomakkeella 117 viimeistään ). Vähimmäisalaan laskettavan pellon määritelmä Viljelykseen soveltuvaksi, vähimmäisalaan laskettavaksi pelloksi luetaan maatalous-, puutarha- ja energiakasvien viljelyalan lisäksi hoidettu viljelemätön pelto, tilapäisesti viljelemättömänä ilmoitettu pelto sekä kasvimaat. Kasvimaalla tarkoitetaan kotitarvekäyttöön viljeltävää alaa. Kotieläintalouden tukien maksamisen edellytyksenä olevaan 3,00 hehtaarin vähimmäisalaan voidaan lukea myös luonnonlaitumet ja -niityt sekä avoimet hakamaat, jos niitä käytetään tuenhakijan eläinten rehuntuotantoon tai laiduntamiseen. Selvitys luonnonlaidunten ja -niittyjen sekä avointen hakamaiden käytöstä annetaan lomakkeella 102B tai erillisellä liitteellä. 3.3 Viljelytapa EU-rahoitteisten tukien viljelytapaehdot Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien tukien myöntämisen edellytys: tilatuki, muut EU:n rahoittamat suorat tuet ja palkkiot, luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumus ja eläinten hyvinvoinnin tuki. Täydentäviin ehtoihin liittyvästä viljelyvaatimuksesta kerrotaan hakuoppaan luvussa 6 sekä oppaassa Viljelytapa ja ympäristöehdot. Lisäksi täydentävistä ehdoista on kerrottu oppaassa Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi. Oppaat ovat osoitteessa www. mavi.fi à Oppaat ja ohjeet à Täydentävien ehtojen oppaat. Tukien maksaminen edellyttää viljely- ja sadonkorjuuvelvoitteen täyttämistä. Velvoite koskee kaikkia muita tukia paitsi tilatukea. Valkuais- ja öljykasvipalkkion ehtoihin kuuluu ainoastaan viljelyvelvoite. Nurmen niittäminen ja peltoon jättäminen ei täytä sadonkorjuuedellytystä, vaan sato on korjattava tai aluetta on laidunnettava asianmukaisesti. Nurmen kompostointia ei myöskään katsota riittäväksi sadonkorjuuksi. Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisen satovahingon tai tätä vastaavan syyn takia korjaamatta jäänyt sato ei ole este tukien maksamiselle, jos muista tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu asianmukaisesti. Satovahingosta tai vastaavasta on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus välittömästi vahingon ilmaannuttua sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolle tukihakemus on jätetty. Ilmoituksessa on yksilöitävä satovahingon tai vastaavan syy. Talvehtimisvaurioista kärsineiden lohkojen osalta tuki voidaan maksaa, jos pääosalla lohkon pinta-alasta on sellainen kasvusto, joka tuottaa korjuu- ja markkinakelpoisen sadon. Kansallisten tukien viljelytapaehdot Kansallisten viljelyalaan perustuvien tukien saaminen edellyttää, että viljelyn tavoitteena on tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Kansallisiin tukiin oikeuttavaan viljelytapaan kuuluvat: tarkoituksenmukainen pellon muokkaus ja lannoitus, tasaisen itämisen mahdollistava kylvö viimeistään , alueelle soveltuvan kasvilajin ja -lajikkeen käyttö, alueelle soveltuva, määrältään ja laadultaan riittävä siemen- tai taimimäärä, tarkoituksenmukainen kasvinsuojelu ja hukkakauran torjunta ja korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamisen mahdollistava lohkon kasvukunto. Hampun viljelyala voi saada tukea, jos ala on kylvetty hyväksytyn lajikkeen sertifioidulla siemenellä ja sadonkorjuu on tehty aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen kun hampun kukinta on loppunut, sillä viljelijän on säilytettävä hampun kasvusto siihen asti, että näytteet voidaan ottaa. 15

18 4. Tukien hakeminen 4.1 Hakuajat ja muut päivämäärät Tämä kappale sisältää Mavin eri tukien hakuaikoja ja muita tukien hakuun liittyviä päivämääriä. Joihinkin tukimuotoihin saattaa liittyä lisäksi erityisiä päivämääriä, joista on kerrottu kunkin tuen ehdoissa Päätukihaku päättyy Viimeistään palautettava ilmoitus maidon suoramyynnistä Viimeinen mahdollinen palautuspäivämäärä 16% vähennys tukeen myöhästymispäivistä johtuen Myöhästyneet hakemukset hylätään Viimeinen mahdollinen palautuspäivä korvaushakemukselle talvehtimisvahingosta Viimeinen päivä ilmoittaa lohkomuutoksista Yhden päivän hallinta-aika Lomake 117 hylätty Viimeinen kylvöpäivämäärä Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa hampun kylvöpäivä Viimeinen päivä tehdä tärkkelysperunan viljelysopimus Tehtävä viimeistään peltomaan laatutestin kasvulohkokohtainen arviointi 1.9. Viimeinen mahdollinen päivä tehdä koko tilan hallinnansiirto Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta Viimeinen mahdollinen palautuspäivä satovahinkokorvaushakemukselle Haettava viimeistään maitokiintiön muuntamista kuluvalle kiintiökaudelle Tehtävä viimeistään peltomaan laatutesti kuoppastesti Tallennettava viimeistään tärkkelysperunateollisuuden lohkotietopankkiin tiedot peltomaan laatutestistä Viimeinen mahdollinen palautuspäivä sokerijuurikkaan satovahinkokorvaushakemukselle 4.2 Vipu-palvelu Vuoden 2014 tukihaku alkaa Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi maaliskuun lopulla ja päättyy klo Vipu-palvelun kautta voit palauttaa sähköisesti seuraavien lomakkeiden tiedot 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B, 102C, 117 ja 438. Vipu lyhyesti Vipu-palvelu on sähköinen tukihakusovellus, jossa voit täyttää ja lähettää tukihakemuksen sähköisesti. Vipu-palvelu sisältää karttaliittymän, jossa voit tehdä karttakorjaukset sähköisesti. Karttapalvelun avulla voit ilmakuvan tukemana mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja sekä muodostaa kasvulohkoja. Vipu-palvelussa voit myös selata maatilasi tietoja tai edelleenvaltuuttaa toisen henkilön puolestasi täyttämään ja lähettämään tukihakemuksen sähköisesti. Vipu palvelusta on kerrottu tarkemmin osoitteessa www. mavi.fi à Oppaat ja ohjeet à Vipu-palvelu. Parhaiten Vipu toimii Mozilla Firefox ja Google Chrome-selainten uusimmilla versioilla. Kuka voi tehdä sähköisen hakemuksen? Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa olevia käyttöoikeuksia. Oikeudet päivitettiin syksyllä 2013 lähetetyllä lomakkeella 455 ja uudet käyttöoikeudet astuivat voimaan vuoden 2014 alusta. Tukien hakemisen ehtona v.2014 on, että viljelijä on palauttanut lomakkeen 455. Vipu-palveluun on kahdenlaisia käyttöoikeuksia. Selausoikeudet: Näillä oikeuksilla pääsee katselemaan kaikkia maatilan tietoja ja hakemuksia. Kaikilla omistajiksi ilmoitetuilla osallisilla on automaattisesti selausoikeudet Vipuun. Myös muille osallisille voidaan antaa selausoikeuksia. Asiointioikeudet: Näillä oikeuksilla voi täyttää ja jättää tukihakemuksia, muokata tilan tietoja sekä lisätä ja poistaa käyttöoikeuksia Vipuun. Kaikilla tiloilla, joilla on vain yksi omistaja ja jotka ovat palauttaneet lomakkeen 455, on automaattisesti asiointioikeudet. Useamman omistajan tiloilla asiointioikeudet voidaan myöntää ensisijaiselle viljelijälle /asioidenhoitajalle palauttamalla kuntaan kaikkien omistajien allekirjoittama lomake 457. Samalla lomakkeella on myös mahdollista poistaa käyttöoikeuksia. Voit pyytää käyttöoikeuksiin liittyvät lomakkeet kunnasta tai tulostaa ne osoitteesta Lomakkeet löytyvät palvelusta hakusanalla mavi+lomakenumero esimerkiksi mavi457. Kuinka kirjaudun Vipuun? Jos sinulla on voimassaolevat käyttöoikeudet, voit kirjautua Vipu-palveluun kolmella eri tavalla: 1) henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla 2) mobiilivarmenteella tai 3) sähköisellä henkilökortilla eli HST-kortilla 16

19 4 Vipu-palvelun käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia, eivät tilakohtaisia. Kuinka valtuutan neuvojan? Jos et halua tehdä sähköistä tukihakemusta itse, voit pyytää EU-avustajaa tai neuvojaa tekemään sen puolestasi korvausta vastaan. Voit valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksen kahdella eri tavalla a) Sinulla on voimassaolevat asiointioikeudet Vipu-palveluun Kirjaudu Vipuun ja valtuuta neuvoja/avustaja tekemään hakemus kohdassa Maatila à Käyttöoikeudet. b) Sinulla ei ole voimassaolevia asiointioikeuksia Vipupalveluun Hae asiointioikeudet kunnasta lomakkeella 457 ja valtuuta haluamasi neuvoja tai avustaja sähköisesti Vipussa tai lomakkeella 457. Tarvitsetko apua tai lisätietoja Vipun käytössä? Vipu-palvelun käyttöä koskevat ohjeet ovat saatavilla internetistä osoitteesta à Oppaat ja ohjeet à Vipu-palvelu. Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä kuntasi sähköisen tukihaun asiantuntijaan. Asiantuntijan yhteystiedot löydät Vipu-palvelusta. Häneltä saat apua käyttöoikeuksiin, hakemusten täyttämiseen ja lähettämiseen sekä sovellukseen käyttämiseen liittyvissä ongelmissa. Vipu-palvelun huoltokatkot Vipu-palvelun huoltokatkot ajoittuvat klo 24 7 väliseen aikaan. Muista käytön ongelmista, muun muassa käyttäjälle aiheutuvista ylivoimaisista esteistä, ilmoitetaan Vipupalvelun kirjautumissivulla ja viljelijätukien sähköisen asiointipalvelun ilmoitustaululla osoitteessa à Oppaat ja lomakkeet à Vipu-palvelu. 4.3 Hakemusten ja liitteiden täyttäminen ja palauttaminen Hakuaika päättyy Viljelijän tulee palauttaa lomake 455 kuntaan, että hän voi hakea tukia paperilla tai sähköisesti vuonna Lomakkeet voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Sähköinen haku aukeaa maaliskuussa ja sulkeutuu klo Tämän jälkeen lomakkeita ei voi palauttaa sähköisesti. Muutoksista ilmoitettaessa voi sähköisesti palauttaa ilmoituksen kylvöalojen muutoksesta (lomake 117) ja peruslohkolomakkeen 102A klo asti. Lomakkeiden sähköistä täyttämistä ja palauttamista varten tuenhakija tarvitsee voimassa olevat käyttöoikeudet Vipu-palveluun. Voimassa olevat käyttöoikeudet voi tarkistaa Vipu-palvelusta. Paperilla jätettävät lomakkeet on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, jätetään hakemus siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Paperilla jätettävät lomakkeet voi viedä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai lähettää postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Hakulomakkeet on palautettava viimeistään Postitse lähetetty hakemus pitää olla osoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja lähetys leimattu viimeistään , jotta se voidaan katsoa saapuneeksi ajoissa. Jos hakija ei toimita tukihakemusta, hän ei ole oikeutettu saamaan tukea, ellei perusteena ole ylivoimainen este (ks ). Tuenhakijan vastuu Vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä määräajassa ja tietojen oikeellisuudesta on yksinomaan hakijalla. Sähköiseen hakuun osallistuvien tulee palauttaa liitteet määräajassa paperilla. Hakulomakkeet on täytettävä huolellisesti. Tukea ei makseta edunsaajille, joiden osalta on osoitettu, että he ovat luoneet keinotekoisesti kyseisen tuen saamisen edellytykset. Todistus hakemuksen perillemenosta Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin määrittämiisi sähköpostiosoitteisiin. Jos kuittausta ei sähköpostitse tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti on hyvä säilyttää sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulostaa se arkistointia varten. Vastaanottoilmoitus on suositeltavaa antaa tiedoksi muille maatilan omistajille. 17

20 4. Tukien hakeminen Vastaanottomerkintöjen jälkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyydettäessä antaa hakijalle joko kopion tukihakemuksen (101B) ensimmäisestä sivusta tai muun selvityksen viranomaiselle jätetyistä lomakkeista. Hakijan on syytä tarkastaa kuittaus/tallennusilmoitus tarkasti ja ilmoittaa siinä havaitsemistaan virheistä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tallennusilmoituksessa asetetussa määräajassa. Viranomaisen neuvonta Tukihakemusta käsittelevä maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi esteellisyytensä vuoksi avustaa hakijaa tukihakemuksen täyttämisessä. Viranomaiset voivat antaa yleistä, kaikkia viljelijöitä koskevaa tiedotusta ja koulutusta. Viranomainen voi antaa hakijalle menettelyllistä neuvontaa, jolla tarkoitetaan yleisiä tuen hakemiseen liittyviä neuvoja esimerkiksi hakuajoista ja osoitteista, hakijoita koskevista tukiehdoista sekä tarvittavista asiakirjoista. Viranomaisen tehtävä on kysyttäessä selvittää eri vaihtoehtojen sisältöä antamatta kuitenkaan hakusuosituksia. Hakijat voivat saada ohjeita tukihakemusten täyttämisessä neuvontajärjestöiltä sekä tuottajajärjestöjen EU-avustajilta. Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä YT-alueesi sähköisen tukihaun vastaavaan. Häneltä saat apua sekä käyttövaltuuksiin, hakemusten täyttämiseen että sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä ongelmissa. Neuvonnasta ei onneta ohjeita tukihakemuksen optimointiin Hakemuksen ja liitteiden myöhästyminen Lomakkeen myöhästyminen Hakija voi menettää kaiken tai osan hakemistaan tuista, jos hakulomakkeita ei toimiteta määräaikana tai jos hakemuksen tiedot tai liitteet ovat puutteellisia. Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden, jos hakulomake myöhästyy enintään 25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos hakulomake myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. (ns. 25 kalenteripäivän myöhästymissääntö) Lomakkeita ei voi toimittaa myöhässä sähköisesti. Hakuajan päättymiseen jälkeen lomakkeet voi viedä paperilla kuntaan tai lähettää postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Maatilan osalliset 101D -lomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vain, jos osallistietoihin on tullut muutoksia Jos tietoihin on tullut muutoksia, voi palauttamisvelvollisuuden laiminlyönnillä olla vaikutusta myönnettävän tuen määrään tai se voi aiheuttaa takaisinperinnän jo maksetun tuen osalta. Kansallisissa peltoalaperusteisissa tuissa maatilalomakkeen 101A palauttaminen myöhässä ei aiheuta tuen alentamista, mutta kyseisen lomakkeen palauttaminen voi kuitenkin olla tuen myöntämisen edellytys. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää tuenhakijaa täydentämään hakemustaan ja asettaa täydentämiselle määräajan. Jos hakija ei toimita tarvittavaa lomaketta kuntaan asetetussa määräajassa, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ratkaisee tuen myöntämisen edellytykset ilman kyseistä lomaketta. Päätukihakuun kuuluvien eläintukien hakemusten myöhästymisestä on kerrottu tarkemmin kunkin tuen oppaissa. Liitteen myöhästyminen Tukihakemuksen liitteenä useimmin toimitettavia asiakirjoja ovat kartat ja valtakirjat. Vuokrasopimuksia ei tarvitse toimittaa tukihakemuksen liitteenä. Pääsääntöisesti liitteiden toimittaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen myöhästymistä. Liitteiden toimittaminen voi kuitenkin olla tuen myöntämisen tai maksamisen edellytyksenä, jolloin tukea ei myönnetä tai makseta ennen liitteiden toimittamista. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää täydentämään hakemusta, jos tarvittava liite puuttuu. Päätös tuen myöntämisestä tehdään ilman liitteitä, jos täydennyspyyntöön ei vastata asetetussa määräajassa. Tässä luvussa yllä mainittuja liitteitä ei voi jättää sähköisesti. Tuenhakijan velvollisuus on huolehtia, että sähköisen hakemuksen yhteydessä liitteenä vaaditut asiakirjat on toimitettu paperilla hakuajan päättymiseen mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 18

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita. Sisältö

Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita. Sisältö HAKUOPAS 2010 Viimeinen palautuspäivä kirjallisesti 30.4.2010 sähköisesti 30.4.2010 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A TÄYTTÖOHJEET Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. H a k u o p a s 2 0 0 7. S i s ä l l y s l u e t t e l o

Sisällysluettelo. H a k u o p a s 2 0 0 7. S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Sisällysluettelo 1 1. Johdanto...7 1.1 Muistilista yleisistä tukihakemuksen täyttämiseen liittyvistä asioista...7 1.2 Uutta tukien hakemisessa 2007...8 1.3 Tukien haku vuonna 2007...11 2. Hakijan tukikelpoisuus...13

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko Täyttöohjeet 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A. Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4.

TÄYTTÖOHJEET. Haluatko Täyttöohjeet 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A. Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4. TÄYTTÖOHJEET Haluatko Täyttöohjeet 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A 2012 Maatilalomake 101A Tukihakemus 101B Maatilan osalliset 101D Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen kasvulohkolomake

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) ISBN 978-952-453-812-1 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-813-8

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2009

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2009 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2009 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

tukihakua Tukihaun jälkeen Valmistaudu valvontoihin etukäteen Sivu 19 Vinkkejä tilan kehittämiseen Päätukihaku on alkanut

tukihakua Tukihaun jälkeen Valmistaudu valvontoihin etukäteen Sivu 19 Vinkkejä tilan kehittämiseen Päätukihaku on alkanut TUKIOHJEET 2013 25.3.2013 www.maaseuduntulevaisuus.fi Vinkkejä tilan kehittämiseen Eläinten hyvinvointitukeen sitoutuneille tiloille vuosittain tehtävä terveydenhuoltokäynti antaa viljelijälle eväitä hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta. Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2015

Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta. Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2015 Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2015 Sisällysluettelo 1 Haku.......................................... 3 2 Oppaan lukuohje.................................... 8

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

KURKI-, HANHI- JA JOUTSENPELTO- SOPIMUS

KURKI-, HANHI- JA JOUTSENPELTO- SOPIMUS KURKI-, HANHI- JA JOUTSENPELTO- SOPIMUS ELY-keskus Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015. ELY-keskuksen merkinnät Lomake saapunut, pvm. Asiatunnus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2014

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2014 1 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2014 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011

TILATUKI. Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011 TILATUKI Tukioikeuksien haku kansallisesta varannosta Hakuehdot ja -ohjeet vuonna 2011 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. KÄSITTEITÄ... 4 3. HAKUPERUSTEET... 5 3.1. UUSI VILJELIJÄ... 5 3.2. VUOKRATUN MAAN SIIRTYMINEN

Lisätiedot

TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011

TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011 TILATUKI Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna 2011 133 134 Tukioikeuksien siirrot pähkinänkuoressa Tukioikeuksien siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2007 19.3.2007

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2007 19.3.2007 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2007 19.3.2007 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2008

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2008 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2008 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

HAKEMUS. ELY-keskuksen merkinnät. Dnro

HAKEMUS. ELY-keskuksen merkinnät. Dnro ELY-keskus HAKEMUS PERINNEBIOTOOPPIEN HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Hakemus

Lisätiedot

KOSTEIKON HOITOSOPIMUS

KOSTEIKON HOITOSOPIMUS KOSTEIKON HOITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015. ELY-keskuksen merkinnät

Lisätiedot

7. Erikoistuet. 7.1. Valkuaiskasvipalkkio

7. Erikoistuet. 7.1. Valkuaiskasvipalkkio 1 42 7. Erikoistuet 7.1. Valkuaiskasvipalkkio Valkuaiskasvipalkkio on tuotantoon sidottua tukea. Tuen saamiseksi on kohdassa 7.1.3 mainittujen ehtojen lisäksi noudatettava täydentäviä ehtoja (ks. luku

Lisätiedot

TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007

TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 Muistilista siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kuntaan 15.6.2007 mennessä koko tilan siirrot ovat mahdollisia 31.8.2007 saakka

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot