HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A"

Transkriptio

1 HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti paperilomakkeilla Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet

2 Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Hyvä hakuoppaan lukija...7 Uutta tukien hakemisessa Johdanto Muistilistat Tukien haku vuonna Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Tietojen luovuttaminen Turvakielto Rekisteröidyn (tuenhakijan) oikeudet Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus Hakija Hakijan ikä Asumisvaatimus Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät Valtuutettu hakija Maatila Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava vähimmäisala Luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki Kansalliset tuet Viljelytapa Tukien hakeminen Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen Hakemusten myöhästyminen Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen muuttaminen mennessä Hakemuksen tai sen osan peruminen Kirjallinen ilmoitus virheestä Asiakirjojen säilyttäminen Määräaikoja Perus- ja kasvulohkot Yleistä Perus- ja kasvulohkon vähimmäiskoko Peruslohkojen ja kasvulohkojen pinta-alojen määrittäminen Peruslohko Peruslohkon määritelmä Peruslohkojen rajat Tukikelvottomien alueiden vähentäminen peruslohkon alasta

3 4.3 Kasvulohko Kasvulohkon määritelmä Kasvulohkojen tukikelvottomat alat Tukikelpoiset viljelemättömät alat Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuslohkot Kasvihuonealojen ilmoittaminen Peruslohkojen merkitseminen liitekartoille Milloin liitekartta tarvitaan? Millainen kartta? Mitä kartalle merkitään? Peruslohkojen numerointi kartalle Milloin viljelijälle toimitetaan uudet kartat? Tukikelpoisen maan rekisteröinti Sähköiset karttapalvelut Tilatuki Tilatuen hakeminen, tukitaso ja tuen maksaminen Tukikelpoinen ala ja tilatukiominaisuus Tukioikeuksien käyttö Tukioikeuksien siirrot Kansallinen varanto Luonnonhaittakorvaus lisäosineen, ympäristötuki sekä ei-tuotannollisten investointien tuki Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen maksaminen Yleiset edellytykset Alat, joille luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea voidaan maksaa Alat, joille luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea ei voida maksaa Alat, joille viljelijä ei halua maksettavan luonnonhaittakorvausta tai ympäristötukea Luonnonhaittakorvaus Sitoumuksen antaminen ja maksamisen hakeminen Luonnonhaittakorvauksen määrä Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa Sitoutuminen ja maksamisen hakeminen LFA-lisäosan määrä Tuotantosuunnan määräytyminen LFA-lisäosassa

4 6.3.4 Tuotannon tai tilarakenteen muutokset sitoumuskaudella LFA-lisäosan valvonta ja tuen maksaminen Ympäristötuki ja ei-tuotannollisten investointien tuki Sitoumuksen antaminen ja maksamisen hakeminen Vuonna 2008 annetun ympäristötukisitoumuksen jatkaminen ja lisätoimenpiteiden muuttaminen Ympäristötukikokonaisuus Ympäristötuen perustoimenpiteet Ympäristötuen lisätoimenpiteet Ympäristötuen erityistukisopimukset Ei-tuotannollisten investointien tuki Ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille Ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sekä erityistukien määrä Peruslohkojen tukikelpoisuus luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa Tukikelpoiset lohkot Peltoalan liittäminen sitoumukseen Tukikelvottoman peltoalan liittäminen sitoumukseen ja tukikelpoisen peltoalan poistaminen sitoumuksesta Tukikelpoisuuden vaihtaminen Kansalliset peltotuet Kotieläintilan hehtaarituki Etelä-Suomen erikoiskasvituki Pohjoiset tuet Pohjoinen hehtaarituki Yleinen hehtaarituki Nuorten viljelijöiden tuki Sokerijuurikkaan tuki Muut peltoviljelyn tuet Valkuais- ja öljykasvipalkkio Tukikelpoiset kasvit ja tukiehdot Palkkion määrä Tärkkelysperunapalkkio Tuen ehdot Palkkion määrä

5 9. Täydentävät ehdot ja niiden neuvontatuki Täydentävät ehdot EU:n kokonaan ja osittain maksamien tukien ehtoina Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Viljelykiertovaatimus Viljelty pelto ja sen hoito Maaperän suojeleminen eroosiolta Maaperän kunnosta ja ympäristöstä huolehtiminen Pysyvät laitumet Lakisääteiset hoitovaatimukset Yleistä Ympäristöön liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset ja niiden keskeinen sisältö Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset ja niiden keskeinen sisältö Eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset Täydentävien ehtojen neuvonnasta viljelijälle maksettava tuki Tilaneuvontajärjestelmä Tilaneuvontatuen määrä, hakeminen ja muoto Kansalliset kotieläintuet ja maidon tuotantotuki Kansalliset kotieläintuet Tukiehdot Maksaminen ja tukitasot Maidon tuotantotuki Tuen hakeminen Tuen maksaminen EU:n eläinpalkkiot ja eläinten hyvinvoinnin tuki EU:n eläinpalkkiot EU:n nautapalkkio EU:n lypsylehmäpalkkio Nautapalkkion ja lypsylehmäpalkkion haku ja maksaminen Uuhipalkkio Teuraskaritsoiden laatupalkkio Eläinten hyvinvoinnin tuki Sitoumuksen antaminen ja tuen maksu Tuen määrä ja sen maksaminen Täydentävät ehdot tuen ehtona

6 Perus- ja lisäehdot Olosuhteiden muutokset ja niiden ilmoittaminen sitoumuksen aikana Valvonta Kansallisten tukien poikkeusluvat Poikkeusluvan hakeminen maa- ja puutarhatalouden itse harjoittamisesta Poikkeusluvan hakeminen peltoalavaatimuksesta Valvonta Tukien maksaminen Tukien maksaminen ja tuenhakijan pankkitiedot Tuen maksaminen ja suunniteltu aikataulu Tukien takaisinperintä Modulaatio eli tuen mukauttaminen Tukikatto Vähämerkityksiset tuet eli de minimis -tuet Vahinkojen korvaaminen Sääoloista johtuvien satovahinkojen korvaaminen Satovahinkokorvausjärjestelmä Satovahinkokorvauksen hakeminen Poikkeuksellisista tulvista aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen Tulvavahinkokorvausjärjestelmä Korvauksen hakeminen Peto- ja hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Riistavahinkojen korvauskohteet Riistavahingon ilmoittaminen ja maastotarkastus Riistavahinkokorvauksen hakeminen Korvauksen saajat ja korvauksen määrä

7 Liite A. Säädökset ja määräykset Liite B. Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta B.1 Yhteisnavetat B.2 Yhteistoiminta uuhien laiduntamisessa B.3 Eläinten omistukseen liittyviä erityiskysymyksiä B.4 Yritysmuodon muutoksen merkitys Liite C. Hallinnan siirrot C.1 Lohkon hallinnan siirto saakka C.2 Tukivuotta 2013 koskeva koko tilan hallinnan siirto C.3 Koko tilan hallinnan siirto jälkeen C.4 Koko tilan hallinnan siirto ja EU:n eläinpalkkiot C.5 Koko tilan hallinnan siirto ja kansalliset kotieläintuet Liite D. Maatalousyrittäjien opintoraha Liite E. Maa- ja puutarhatalouden tuet Liite F. Eräitä tukien saamisen edellytyksiä vuonna Liite G. Esimerkkejä tukitasoista Liite H. Täydentävien ehtojen valvontoja koskevia muutoksia vuonna 2013: eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Liite I. Hamppu Tukioikeuksien siirrot Siirtoehdot ja -ohjeet vuonna ISBN (Painettu) ISSN X (Painettu) ISBN (Verkkojulkaisu) ISSN (Verkkojulkaisu) Taitto ja paino: Edita Prima Oy Kannen kuva: MMM/Mavi kuvaaja: Martina Motzbäuchel Julkaisija: Maaseutuvirasto, PL 405, Seinäjoki, Puh , Helsinki 2/2013 6

8 Hyvä hakuoppaan lukija Yhteinen maatalouspolitiikka on yksi Euroopan unionin vanhimmista politiikkaohjelmista. Ensimmäinen laadittiin vuonna 1962, ja sen jälkeen sen sisältöä on uudistettu monet kerrat. Seuraavat uudet linjaukset EU:n yhteiselle maatalouspolitiikalle ovat valmistelussa. Muutoksiin yhteisessä maatalouspolitiikassa on kuitenkin jo totuttu. Niihin voidaan myös valmistautua tiedolla, koulutuksella, ennakoinnilla sekä hyödyntämällä tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluja. Sähköisen tukihaun käyttäminen Vipu-palvelussa helpottaa viljelijän sopeutumista uuden maatalouspolitiikan vaatimuksiin. Sähköinen haku pystyy tarjoamaan monipuolista palvelua. Verkkopalvelu opastaa, neuvoo, muistuttaa ja laskee tuet. Kaikkea ei siis tarvitse itse opiskella ja muistaa hakua tehdessä. Sähköistä hakua on hyvä harjoitella tämän kevään viljelijätukihaussa. Jos vielä tähän mennessä ei ole käyttänyt sähköistä tukihakua, nyt sen käyttö maatalouspolitiikan uudistuessa on entistäkin ajankohtaisempaa. Jos kynnys aloittamiseen tuntuu edelleen olevan korkealla, tukihakemuksen voi myös tehdä neuvojan kanssa. Sähköinen tukihaku on saanut hyvää palautetta viljelijöiltä, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja neuvojilta, kuten esimerkiksi viime keväänä: Helppoa ja vapaata, arkena tai sunnuntaina, viljelijä. Ehdoton, ei paperiseen paluuta kuin pakon edessä, viljelijä. Keskimäärin hyvä palvelu, kehitettävääkin löytyy, viljelijä. Huonot yhteydet vaikeuttavat vielä paikoin sähköistä tukihakua, kunta. Parasta, mitä hallinto on koskaan tarjonnut, neuvoja. Kevään 2013 haussa Vipu-palvelu on ulkonäöltään uudistunut. Hyviksi havaitut tutut toiminnot ovat kuitenkin ennallaan. Jatkossa koko hakuprosessin sähköistäminen ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto tekee viljelijän asioiden käsittelyn joustavammaksi tukihallinnossa. Arvioitaessa päättyvää ohjelmakautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä on vaikutettu ympäristön tilaan. Ohjelmakauden alusta 2007 maatilojen ravinnepäästöjen vähentämiseen ja vesiensuojeluun kohdennetut sopimukset ovat olleet vuosittain selvässä kasvussa. Kasvu johtuu etenkin lietelannan sijoittamissopimusten lisääntymisestä. Sen pinta-alatavoite on toteutunut jokaisena seurantavuotena. Edistystä on ollut myös muissa sopimustyypeissä, joita ovat ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito sekä valumavesien käsittely. Luonnonmukaisen tuotannon erityistukisopimuksiin on sitoutunut noin 7 prosenttia viljelijöistä. Luomun sopimuspinta-ala on vuodesta 2007 lähtien kasvanut vuosittain. Myös luomuun kuuluvien eläinyksiköiden määrä on kasvanut, mutta luomukotieläinsopimusten määrä ei ole juurikaan kasvanut suhteessa luomukasvinviljelysopimuksiin. Luomu kiinnostaa kuluttajia. Seuraavalla ohjelmakaudella nähdään, voimistaako se myös luomukotieläinsopimusten määrän kasvua. Maaseutuhallinto kunnissa on muuttunut vuodenvaihteessa. Toimintansa aloitti tuolloin 61 uutta kuntien yhteis toiminta-aluetta. Muutos tukee omalta osaltaan valmistautumista maatalouspolitiikan uudistukseen. Yhteistoiminta-alueiden avulla on haluttu turvata maaseutuhallinnon palveluiden saavutettavuus ja tehtävien hoito eri puolilla Suomea. Palvelut säilyvät edelleen lähellä viljelijöitä, ja tutut kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset jatkavat tehtävissään. Yhteisen maatalouspolitiikan toteutus tulee Maaseutuviraston näkökulmasta olemaan erittäin haasteellinen, jos siirtymä poliittisesta päätöksenteosta hallinnon toimeenpanoon jää lyhyeksi. Maville jää niukasti aikaa valmistella uudistuksen toteutusta, kouluttaa hallintoa ja tarjota tietoa tuista viljelijöille. Mavi tulee kuitenkin tekemään parhaansa muutoksessa. Toivotan kaikille viljelijöille menestyksellistä maatalousvuotta Leena Tenhola ylijohtaja 7

9 Uutta tukien hakemisessa Seuraavassa muistilistassa on esitetty tukijärjestelmien ja tukiehtojen keskeisiä muutoksia vuoteen 2012 verrattuna. Muutoksista on kerrottu tarkemmin kunkin luvun alussa (Uutta 2013). Luku 3. Tukien hakeminen Hakuaika päättyy Luku 5. Tilatuki kaikkien viljelijöiden tukioikeuksien alueellinen tasaosan arvo vähenee, uudet arvot ovat: A-alue 246,76 /ha B-C1-alue 201,00 /ha C2-C4-alue 166,74 /ha Luku 6. Luonnonhaittakorvaus lisäosineen, ympäristötuki sekä ei-tuotannollisten investointien tuki Vuonna 2008 luonnonhaittakorvaussitoumuksen antaneet voivat hakea uutta viisivuotista sitoumusta Vuonna 2008 ympäristötukisitoumuksen antaneet voivat jatkaa sitoumuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. Tällöin tietyt lisätoimenpiteiden muutokset ovat mahdollisia lomakkeella 438. Vuonna 2013 on mahdollista hakea ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen tukikelpoisuuksia tietyille aloille (ks ) Luku 7. Kansalliset peltotuet Kotieläintilan hehtaaritukeen ei oteta uusia tuenhakijoita. Pohjoisessa hehtaarituessa on käytössä tukiyksikkökerroin. Luku 8. Muut peltoviljelyn tuet Tärkkelysperunan viljelysopimus tulee tehdä mennessä. Tärkkelysperunan oma siemenlisäys ilmoitetaan erikseen lomakkeella 102B. Peltomaan laatutestin kasvulohkokohtainen arviointilomake on täytettävä kaikkien tärkkelysperunalohkojen osalta mennessä. Jos viljelijä on vuonna 2012 osallistunut tärkkelysperunapalkkioon liittyvään viisipäiväiseen koulutukseen, ei koulutukseen tarvitse osallistua vuonna Jos viisipäiväisestä koulutuksesta on suoritettu vain osa vuonna 2012, on viljelijän suoritettava puuttuvat koulutuspäivät vuonna 2013 niin, että viiden koulutuspäivän suoritusvaatimus täyttyy. Luku 9. Täydentävät ehdot ja tilaneuvontajärjestelmä Kaikilla tiloilla pitää noudattaa pohjavesidirektiiviä ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjen osalta. Uuden vesilain mukaan aikaisempaa pienemmät vesiuomat kuuluvat vesistön käsitteeseen (587/2011: 3 ). Kts kappale Siipikarjatilojen salmonellavalvontaan sekä eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvontaan on tehty joitain muutoksia (ks. liite H) Luku 10. Kansallinen kotieläintuki ja maidon tuotantotuki Kansallisissa kotieläintuissa: C-alueella tuotantosidonnaisten kansallisten eläinyksikkötukien (=ey-tukien) maksamiselle on rajoitteita. Rajoitteet koskevat emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, teurashiehojen, uuhien, kuttujen ja hevosten ey-tukea. Vuonna 2013 rajoitteen ylittävistä eläinyksiköistä (=ey) maksetaan 25 % ao. eläimen tuesta. Lisätietoja on kohdassa Hevostuen hakijalla on oltava tukikelpoisia hevosia vähintään 3 ey. Luku 11. EU:n eläinpalkkiot ja eläinten hyvinvoinnin tuki EU:n eläinpalkkiot Uuhipalkkiota voi hakea sähköisesti Vipu-palvelussa Uuhipalkkion hakemuksen peruuttaminen, yksittäisen palkkioeläimen peruminen hakemukselta ja uuhien pitopaikan muuttaminen (lomake 124) on mahdollista sähköisesti Vipu-palvelun kautta uuhien tilallapitoaikana Eläinten hyvinvoinnin tuki Viljelijä voi hakea vain yhden (1) vuoden jatkositoumusta 2008 alkaneelle ja loppuvalle sitoumukselle. Vuoden jatkositoumus tehdään vuoden 2008 sitoumuksen ehdoin ajalle Vuosina tehtyjä sitoumuksia jatketaan loppuun entisin ehdoin ja tukitasoin. Viljelijä hakee jatkositoumusta ja tuen maksua lomakkeella 101B. Vain tuen maksua haetaan myös lomakkeella 101B. Jatkositoumusta ja tuen maksua voi kumpaakin hakea sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Luku 13. Valvonta Neuvoston direktiivin 80/86/ETY (Pohjavesidirektiivi) täydentävien ehtojen vaatimukset valvotaan kaikilta tiloilta ja lohkoilta, jotka on valittu hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien hoitovaatimusten valvontaan. Luku 14. Tukien maksaminen Vuoden 2013 maatalouden ympäristötuen toinen erä maksetaan toukokuussa Luku 15. Vahinkojen korvaaminen Tulvavahinkokorvaus Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä päättyy vuoden 2014 alusta lähtien. Liite D. Maatalousyrittäjien opintoraha Opintokokonaisuuden tai opintokokonaisuuksien on oltava suoritettuna viimeistään

10 1. Johdanto Tästä hakuoppaasta löydät ne maa- ja puutarhatalouden tuet, joita on mahdollista hakea kevään 2013 päätukihaussa. Hakuopas 2013 sisältää tärkeimmät tukien hakemista koskevat ehdot sekä säädökset/määräykset (liite A), joihin tuet perustuvat. Muiden pienempien tukijärjestelmien ohjeet ovat ajantasaisina Mavin internetsivuilla osoitteessa Täyttöohjeet 2013 täydentää Hakuopasta. Hakuoppaan luvuista vastaa Maaseutuvirasto (jäljempänä Mavi) lukuun ottamatta kohtia ja 9.3.4, joiden valmistelusta vastaa maa- ja metsätalous ministeriön ruokaosasto sekä liittettä H, josta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Hakuopas 2013 ja Täyttöohjeet 2013 on kirjoitettu tiedon mukaisesti. Jos painettuun oppaaseen tai ohjeeseen tulee tarkennuksia tai korjauksia, ne löytyvät korjauslehdeltä. Korjauslehti julkaistaan Mavin internetsivuilla osoitteessa Tuenhakijan tulee tutustua Hakuoppaan ja Täyttö ohjeiden tietoihin ennen tukihakulomakkeiden täyttöä. Viljelijät turvaavat itselleen kuuluvat oikeudet tuensaajina täyttämällä lomakkeet huolellisesti ja palauttamalla ne oikeaan aikaan. Lisätietoja tuista ja niiden hakemisesta saa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta, elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskuksista (jäljempänä ELY-keskukset), Mavista, maa- ja metsätalousministeriöstä (jäljempänä MMM) sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Ahvenanmaalla luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta antaa tietoja Ahvenanmaan maakuntahallitus. 1.1 Muistilistat Hakuoppaan 2013 alussa on muistilista, jossa on esitetty tukijärjestelmien ja tukiehtojen keskeisiä muutoksia vuoteen 2012 verrattuna. Myös Täyttöohjeissa 2013 on muistilista yleisistä tuki hake muksen täyttämiseen liittyvistä asioista. Hakuopas 2013 ja Täyttöohjeet 2013 julkaistaan internetissä osoitteissa ja tayttoohjeet. Sähköisissä julkaisuissa on mahdollista tehdä sanahakuja. Se helpottaa tiettyä sanaa koskevaa tiedon löytämistä. Sanahaun tekemisestä on tarkemmat ohjeet internetissä. 1.2 Tukien haku vuonna 2013 Tukien hakumenettelystä on kooste Hakuoppaan liitteessä E. Maa- ja puutarhatalouden tuet Eräitä tukien saamisen edellytyksiä vuonna 2013 on listattuna Hakuoppaan liitteessä F ja esimerkkejä eräiden kasvien tukitasoista päätuotantoalueilla vuodelle 2013 ( /ha) on Hakuoppaan liitteessä G. Liitteeseen I on koottu hampun tukikelpoisuuteen ja viljelyyn liittyvää tietoa. Tänä vuonna paperilomakkeet ja painetut oppaat toimitetaan vain niille viljelijöille, jotka ilmoittivat vuonna 2012 Maatilalomakkeella 101A haluavansa materiaalia postitse vuonna Hakemiseen tarvittavat ajantasaiset tiedot ovat Mavin internetsivuilla osoitteessa Pääosan lomakkeista voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Vipu-palvelun käyttö edellyttää voimassa olevia käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksia voi hakea kunnasta Vipu-palvelun käyttöoikeuksien hakulomakkeella 405. Lomake on saatavilla osoitteesta hakusanalla mavi405. Päätukihakuun liittyvät hakemuslomakkeet tarvittavine liitteineen (valtakirjat, kartat, kaupparekisteriotteet yms.) on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään Joissain kansallisissa tuissa ja erikoistuissa liitteillä voi olla myös muita määräaikoja. Tukihakemuslomakkeita saa internetistä osoitteesta hakusanalla mavi+lomakenumero esimerkiksi mavi101a Mavista (sähköpostiosoite on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta ELY-keskuksista. Päähaun tukihakemukseen kuuluvat seuraavat lomakkeet Maatilalomake 101A Tukihakemus vuodelle 101B Maatilan osalliset 101D, jos vuoden 2012 tietoihin on tullut muutoksia Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B Peruslohkojen muutoslomake 102C, jos vuoden 2012 hakemuksessa ilmoitetuissa lohkoissa on tapahtunut muutoksia. 9

11 1. Johdanto mennessä haettavat tuet Lomake 101B tilatuki luonnonhaittakorvaus (LFA) luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa maatalouden ympäristötuki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten maksaminen (alkuperäisrotujen kasvattamista ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon tukea koskevien sopimusten maksamista varten on lisäksi toimitettava erillinen ilmoitus ELY-keskukseen) valkuais- ja öljykasvipalkkio tärkkelysperunapalkkio sokerijuurikkaan kansallinen tuki eläinten hyvinvoinnin tuki sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki kotieläintilan hehtaarituki Etelä-Suomen erikoiskasvituki pohjoinen hehtaarituki nuorten viljelijöiden tuki yleinen hehtaarituki Kansallisten kotieläintukien lomakkeista ja hakuajoista on tietoa Hakuoppaan luvun 10 taulukossa 1. Kansallisten kotieläintukien maksamiseksi on tuottajan toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kotieläintukien hakulomakkeiden lisäksi Hakuoppaan luvun 10 taulukon 2 kohdassa 1 mainitut lomakkeet. 1.3 Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Pääosa maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään tallennetuista tiedoista on julkisia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta mahdollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) ja henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevista tiedoista salassa pidettäviä ovat: 1) asiakasta koskevat luottotiedot, 2) tiedot valtiontakauksista ja 3) takauksen kohteena olevien lainojen määrästä sekä 4) lainamuotoisiin tukiin liittyvät tiedot lainojen määrästä. Oikeushenkilöille (mm. valtio, kunta, osakeyhtiö) maksetut EU-tuet ja EU-osarahoitteiset tuet julkaistaan vuosittain Euroopan yhteisön säännöksissä säädetyllä tavalla hakupalveluna osoitteessa Tieto julkaistaan hakupalvelussa varainhoitovuosittain, joka on vuoden mittainen jakso ( ), katso lisätietoja hakupalvelun ohjeesta osoitteesta mmm.fi/tuju/ohje.html Tietojen luovuttaminen Maaseutu elinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevien rekisteritietojen ja/tai asiakirjojen luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen (Evira, Mavi, Tike, ELYkeskus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) oman viranomaistehtävänsä osalta. Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä voidaan luovuttaa yhteystietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, jos tuenhakija on antanut siihen suostumuksensa. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena tietojärjestelmään talletettuja henkilötietoja sekä sijainti-, pinta-ala- ja tuotantosuuntatietoja. Suostumuksen tietojen luovuttamiseen markkinointitarkoituksiin voi antaa Maatilalomakkeella 101A. Vastaavalla tavalla viljelijä voi antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen neuvonnallisiin tarkoituksiin. Maaseutuviraston internetsivuilla on lisätietoa Mavin rekistereistä, tiedonluovutuspyynnöstä ja tiedonluovutuksen maksullisuudesta. Ohjeet löytyvät intenetsivun etusivulla olevan Tietopalvelut-linkin (http://www.mavi.fi/fi/ index/tietopalvelut.html) takaa kohdasta Tietopyynnöt (http://www.mavi.fi/fi/index/tietopalvelut/tietopyynnot. html). Rekisteritietoja koskevan tiedonluovutuspyynnön tekemisessä on suositeltavaa käyttää mainitulta sivulta löytyvää tiedonluovutuslomaketta. Julkiset, yksittäistä tuensaajaa koskevat tiedot voi pyytää tilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta Turvakielto Henkilö, jolla on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, voi pyytää maistraattia määräämään, ettei tietoa hänen kotikunnastaan eikä siellä olevasta asuinpaikastaan tai hänen tilapäisestä asuinpaikastaan tai postiosoitteestaan tai vastaavasta muusta osoitteestaan saa luovuttaa muille kuin viranomaisille. Väestötietolain (507/1993) mukainen tur- 10

12 1 vakielto merkitään väestötietojärjestelmään. Maaseutuelinkeinohallinnon asiakasrekisterin tietoja ei päivitetä väestötietojärjestelmästä, joten henkilön on ilmoitettava turvakiellosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä läpi vuoden. Tukihaun yhteydessä ilmoituksen voi tehdä Maatilan osalliset 101D -lomakkeella. Huom! Henkilöllä on myös mahdollisuus hakea julkisuuslain (621/1999) mukaista turvakieltoa miltä tahansa viranomaiselta, myös Maaseutuvirastolta. Julkisuuslain mukainen turvakielto otetaan kuitenkin huomioon vain kyseisen hallinnonalan toiminnassa, mistä syystä Maaseutu virasto suosittelee hakemaan väestötietolain mukaista turvakieltoa maistraatilta Rekisteröidyn (tuenhakijan) oikeudet Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmään kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietolaissa (523/1999) mainittuja tietoja kuten esimerkiksi tiedot rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietojärjestelmään tallennetut tietonsa ja pyytää korjaamaan virheelliset tiedot. 11

13 2. Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus Hakijalle on asetettu erilaisia vaatimuksia tukityypeittäin esimerkiksi hakijan iän ja eläkkeen suhteen. Maatilan tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen tuotantoyksikkö. Myös vaadittu viljelytapa eroaa eri tuissa. 2.1 Hakija Hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymä (huom. ikävaatimuksissa eroja), riippumatta siitä, mikä on yhteenliittymän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä. Tukea maksetaan hakijan hallinnassa olevalle, Suomessa sijaitsevalle/sijaitseville maatilalle/ maatiloille. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa suhteissa eläviä, tuloverolain (1535/1992) 7 :n 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. Luopumiseläkkeen saajat eivät ole oikeutettuja tukiin. Työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen, yksilöllisen varhaiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen tai vanhuuseläkkeen saajat sen sijaan ovat muiden edellytysten täyttyessä oikeutettuja tukiin. Kansallisissa tuissa on vaikutusta MYEL-vanhuuseläkkeen saannilla. Alueiden hallinta Tilatuen maksamisen edellytyksenä on, että tuen perusteena oleva pinta-ala on viljelijän hallinnassa vähintään yhden päi vän, joka on tämä vuonna Luonnonhaittakorvauksessa, ympäristötuessa ja kansallisissa tuissa pellon on myös oltava hakijan hallinnassa. Tuenhakijan vastuulla on täydentävien ehtojen noudattaminen ajanjaksolla (ks. luku 9). Tilatuen tukikelpoisuusedellytysten on täytyttävä koko kalenterivuoden. Tuenhakija voi saada hakuajan jälkeen tietyin edellytyksin tukien piiriin viimeistään ilmoitetut vuokraamansa tai ostamansa kasvulohkot. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea ko. kasvulohkoista, hänen on peruttava hakemuksensa näiden lohkojen osalta. Jos koko tilan hallinta siirretään, hallinnan siirto on pinta-alatukien osalta mahdollista saakka. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea tilasta, hänen on peruttava hakemuksensa. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään (ks. liite C). Tukihakemuksen liitteeksi ei pääsääntöisesti tarvita enää vuokrasopimusta. Mavi suosittelee kirjallisten vuokrasopimusten tekemistä ja tukioikeuksista sopimista maanvuokrasopimuksen yhteydessä. Maanvuokralain (258/1966) mukaan maatalousmaan vuokrasopimus on tehtävä määräajaksi. Ellei määräaikaa ole merkitty vuokrasopimukseen, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa kaksi vuotta. Maatalousmaan voi antaa vuokralle pääasiallisesti maatalouskäyttöön määräajaksi, enintään 20 vuodeksi. Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin, kun rakentamattoman maatalousmaan vuokra-aika on korkeintaan kaksi vuotta. Jos maanvuokrasopimus riitautetaan, tuenmaksu keskeytetään, kunnes tuomioistuimista on saatu päätös siitä, kenen hallinnassa pelto on ollut ja minkä ajanjakson. Tilakohtaisten oikeuksien hallinta Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen saaminen edellyttää, että hakijalla on hallinnassaan sika- ja siipikarjatalouden vahvistettu tilakohtainen viitemäärä. Lopullisen tuotannosta irrotetun tuen maksamiseksi viitemäärä on oltava hakijan hallinnassa Kotieläintilan hehtaarituen saaminen edellyttää, että hakijalle on vahvistettu tukivuonna 2008 tai 2009 enimmäisala tai se on siirretty hakijalle toiselta maatilalta koko tilan hallinnan siirron yhteydessä. 2.2 Hakijan ikä EU:n suorat tuet ja osarahoitteiset tuet Tilatuen, valkuais- ja öljykasvipalkkion, tärkkelysperunapalkkion ja EU:n eläinpalkkioiden saamiselle ei ole ikärajoitusta. Luonnonhaittakorvausjärjestelmässä sekä eläinten hyvinvoinnin tukea ja ei-tuotannollisten investointien tukea haettaessa sitoumuksen tai sopimuksen voi antaa hakija tai hänen puolisonsa, joka on sitoumuksen tai sopimuksen antamista edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuotias. Vuonna 2013 sitoutuvan hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Jos sitoumus tai sopimus on jo tehty ja viljelijä täyttää kesken sitoumus- tai sopimuskauden 65 vuotta, sitoumus jatkuu sitoumus- tai sopimuskauden loppuun asti. 12

14 2 Vuonna 2008 ympäristötukisitoumuksen antanut voi vuonna 2013 hakea sitoumukselle yhden vuoden jatkoa. Tätä jatkoa voi hakea myös 65 vuotta täyttänyt. Kansalliset tuet Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos hakija tai hänen puolisonsa on ollut 31. päivänä joulukuuta 2012 vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 68-vuotias eivätkä hakija ja hänen puolisonsa saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettua vanhuuseläkettä. Kansallisia tukia vuonna 2013 hakevan tai hänen puolisonsa tulee olla syntynyt välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien. Jos hakija tai hänen puolisonsa on syntynyt esimerkiksi , hän ei täytä kansallisten tukien myöntämisen edellytyksiä. MYEL-vanhuuseläkkeelle jäämisen katsotaan tapahtuvan siitä päivästä alkaen, kun MYEL-eläkettä aletaan maksaa. Luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa on sama ikävaatimus kuin luonnonhaittakorvauksessa (ks. edellä). Esimerkkejä ikärajasta ja MYEL-vanhuuseläkkeestä kansallisissa tuissa Hakija tai puoliso voi täyttää 68 vuotta vielä eivätkä hakija ja hänen puolisonsa ole MYEL-vanhuuseläkkeellä à tuet myönnetään. Hakija ja puoliso ovat molemmat alle 68 vuotta, molemmat saavat MYEL-vanhuuseläkettä à tukia ei myönnetä. Hakija ja puoliso ovat molemmat alle 68 vuotta, toinen saa MYEL-vanhuuseläkettä à tuet myönnetään. Hakija yli 68 vuotta ja puoliso alle 68 vuotta, hakija saa MYEL-vanhuuseläkettä à tuet myönnetään. Muut ikärajoitteet Alle 18-vuotiaalle voidaan maksaa luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea ja kansallista tukea, jos hän on solminut avioliiton, hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa tai heistä jommankumman kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Alaikäisen hakiessa tukea on otettava huomioon holhoustoimilain (442/1999) säännökset mm. yleisen edunvalvojan määräämisen tarpeellisuudesta vanhempien ja alaikäisten lasten välisissä oikeustoimissa. Lisätietoja holhoustoimilain asettamista vaatimuksista saa esim. maistraattien holhoustoimen yksiköistä. Kun useampi viljelijä tai yhteisö harjoittaa maa- ja puutarhataloutta, on luonnonhaitta korvauksen ja ympäristötuen myöntämisen edellytyksenä, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen. Kansallisia tukia voidaan maksaa, jos vähintään yksi maa- tai puutarhataloutta itse harjoittava viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat edellytykset. Mavi voi erityisistä syistä, aikaisemman tuotannon huomioon ottaen, myöntää luvan kansallisen tuen maksamiseen myös sellaiselle tuenhakijalle, joka ei täytä maa- tai puutarhataloutta itse harjoittavan viljelijän vaatimusta. Poikkeuslupaa on haettava Mavista viimeistään (ks. luku 12). Erityisen syyn perusteella myönnetty kansallisten tukien poikkeuslupa ei oikeuta hakijaa satovahinkokorvauksen saamiseen satovahinkotapauksessa. Nuorella viljelijällä tarkoitetaan pohjoisessa tuessa viljelijää, joka on tai jonka puoliso on alle 40-vuotias Nuorten viljelijöiden tukea voidaan maksaa luonnollisten henkilöiden muodostamille ryhmille vain, jos kaikki viljelijät, yhtiömiehet, jäsenet tai osakkaat täyttävät ikää koskevan edellytyksen. Ikä- ja MYEL-edellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa tai vankilatilaa. Ikäedellytykset eivät koske myöskään hakijaa, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta (esim. keinosiemennystoiminta tai maidon kuljetus). 2.3 Asumisvaatimus Tukia maksetaan vain Suomessa harjoitetusta tuotannosta. 2.4 Yhteisöt, yhtymät ja kuolinpesät Yhteisöjen, yhtymien ja kuolinpesien on annettava osakkaistaan selvitys lomakkeella 101D, jos osakastiedoissa on tapahtunut muutoksia edellisen tukihaun jälkeen. Yhtymä ei voi olla tukioikeuksien omistajana. Kaikkien osakkaiden tai osakkaiden valtuuttaman henkilön on allekirjoitettava hakemus. Yhteisön ja yhtymän puolesta allekirjoittajana voi olla myös henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Hakemukseen on liitettävä valtakirjat tai nimenkirjoitusoikeuden osoittava kaupparekisteriote tai vastaava. 13

15 2. Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi harkintansa mukaan käsitellä hakemuksen, jos yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän jonkun osakkaan allekirjoitusta ei voida saada tai allekirjoituksen saaminen on erityisen vaikeaa tai mahdotonta muussa maassa asumisen tai vastaavan syyn vuoksi. Hakemuksen allekirjoittajilla on tässä tapauksessa vastuu hakemuksen käsittelystä siihen osakkaaseen nähden, jonka allekirjoitus puuttuu. Osakkaiden on merkittävä allekirjoituksen puuttumisen syy lomakkeen 101B kohtaan Lisätietoja. Harjoitettaessa tuotantoa useamman luonnollisen henkilön toimesta yhdessä tai yhteisömuodossa on kansallisten tukien osalta vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan oltava ikää ja MYEL-vanhuuseläkettä koskevat edellytykset täyttävä luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta. Velvoitetta ei ole luonnonhaittakorvauksen kansallisessa lisäosassa. Eräistä kansallisen tuen edellytyksistä on mahdollista hakea poikkeuslupaa (ks. luku 12). Sillä, että itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta tarkoitetaan tässä yhteydessä, että muut tukiedellytykset täyttävä henkilö osallistuu itse työtä tehden tuotannon tai toiminnan harjoittamiseen ja että hänellä on verovastuu harjoitettavasta tuotannosta tai toiminnasta. Pelkkä tukikelpoisen luonnollisen henkilön muodollinen osallisuus yhteisössä tai maatalousyhtymässä, jonka osakkaat eivät ole luonnollisia henkilöitä tai eivät täytä ikää tai MYELvanhuuseläkettä koskevia vaatimuksia, ei täytä hakijalle asetettuja edellytyksiä. Kansalliset tuet: Tuenhakijan kuoleman vuoksi tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa uuden haltijan katsotaan täyttävän tuenhakijan yleiset edellytykset (lähinnä ikää koskevat rajoitukset), jos aiempi tuenhakija on täyttänyt ehdot tukihakemusta toimitettaessa. 2.5 Valtuutettu hakija Yksityinen henkilö, yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä voi kirjallisesti valtuuttaa jonkun henkilön allekirjoittamaan puolestaan tukihakemuksen. Valtuutuksen tulee olla yksilöity ja siitä tulee ilmetä tarkasti, mihin valtuuttaja on suostunut. Esimerkiksi erilaisten sitoumusten pituus tulee näkyä jo valtakirjassa. Kuolinpesän osakkaan on ilmoitettava viranomaisilta tulleista tiedoksiannoista muille pesän osakkaille. Täyttöohjeessa 2013 on esimerkki valtakirjasta. Sähköinen tukihaku edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta. Valtuutus sähköisen tukihakuun tapahtuu Vipupalvelun käyttöoikeuksien hakulomakkeella 405. Lomakkeella 405 tehdyn valtuutuksen perusteella on valtuutetun tuenhakijan mahdollista tehdä päätukihakemus. Lomake 405 löytyy täyttöohjeesta. Lomakkeella 405 annettu valtuutus koskee ainoastaan sähköistä tukihakua. Mikäli sama henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan kirjallinen hakemus, siitä on esitettävä erillinen valtakirja. Sähköisessä tukihaussa on mahdollista myös edelleen valtuuttaminen. Edelleen valtuuttamisesta tarkemmin (ks. Täyttöohjeet 2013 kohta Sähköinen tukihaku sekä lomakkeen 405 täyttöohjeet). 2.6 Maatila Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella. EU:n säädösten mukaan saman viljelijän tai samojen viljelijöiden Suomessa viljelemät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdeksi maatilaksi. Jos viljelijä viljelee useita eri tiloja eri puolilla Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden eli ovat viljelijän johdon alaisuudessa, ilmoitetaan näiden tilojen tiedot vain yhdellä hakulomakkeella. Tämä lomake kattaa kaikki kyseessä olevat tilat. Tukialueella A tai B sijaitsevan tilan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän siirrot, yhdistämiset ja jakamiset ovat mahdollisia vain AB-alueen sisällä. Tukialueella C sijaitsevan tilan sika- ja siipikarjatalouden viitemäärän siirrot, yhdistämiset ja jakamiset ovat mahdollisia vain C-tukialueen sisällä. Viitemäärien siirrot haetaan lomakkeella 156. Silloin kun hakijalla on hallinnassaan samaan tuotantoyksikköön kuuluvaa peltoa kahden tai useamman kunnan alueella tai sekä saaristossa että mantereella, kansalliset kotieläintuet maksetaan sen mukaan, millä tukialueella tilan talouskeskus sijaitsee. Peltoalaan perustuvissa kansallisissa tuissa tukitaso määräytyy sen sijaan peruslohkon sijainnin mukaan. Erikseen hallinnoiduista maatilayrityksistä sekä yhteisyrityksistä ja yhteistoiminnasta kerrotaan jäljempänä (ks. liite B). 14

16 2 2.7 Maatilan tukikelpoisuuteen vaadittava vähimmäisala Kaikkien suorien tukien maksamisen edellytyksenä on, että tukien yhteenlaskettu määrä on yli 200 euroa. Pienin tukikelpoinen kasvulohko on 0,05 hehtaaria. Lisäksi valkuais- ja öljykasvipalkkion myöntäminen edellyttää, että palkkioon oikeuttavien kasvien ja seoskasvustojen yhteenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on vähintään 10 prosenttia todetusta peltoalasta. Todettu peltoala on se ala, joka on seuraavista aloista pienin eli viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama pinta-ala tai mahdollisessa pinta-alavalvonnassa todettu pinta-ala. Jos tukihakuvuonna haetaan tukioikeuksia kansallisesta varannosta, on joidenkin varantoperusteiden hakemiselle määritetty vähimmäispinta-ala (ks. Varanto-ohje) Luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki Tuenhakijalla tulee olla hallinnassaan peltoa vähintään 3,00 hehtaaria koko sitoumuskauden ajan. Vähimmäisalaan lasketaan tukikelpoisten peruslohkojen pintaalat. Pellolla sijaitsevat erityistukisopimuslohkot, jotka on ilmoitettu ja hyväksytty tukikelpoisiksi, lasketaan vähimmäisalaan. Eläinten hyvinvoinnin tuen hakijalta ei edellytetä peltoalan tai muun alan hallintaa, elleivät sitoumusehdot edellytä sitoumukseen sisällytettävien tuotantoeläinten laiduntamista tai jaloittelua. Jos tilalla viljellään puutarhakasveja, ympäristötuen vähimmäisalaa koskeva ehto täyttyy, kun puutarhakasveja viljellään vuosittain tukikelpoisiksi hyväksytyillä lohkoilla yhteensä vähintään 0,50 hehtaarin alalla. Sitoumus päättyy, jos vähimmäisalaa koskeva ehto ei täyty. Tämä voi aiheuttaa jo maksettujen tukien takaisinperinnän koko sitoumuskaudelta. Vuonna 2013 sitoumuksiin otettavista uusista tukikelvottomista lohkoista kerrotaan luvussa 6. Tukikelpoiset lohkot, jotka ovat kasvinvuorottelun takia yhtenä sitoumusvuotena toisen sitoumuksen antaneen viljelijän hallinnassa, voidaan laskea lohkoa pääsääntöisesti hallitsevan hakijan vähimmäisalaan. Tässä tapauksessa vaihtoa on haettava erikseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta, joka tekee päätöksen vaihdon hyväksyttävyydestä. Viljelijän on ilmoitettava perustelu vaihdokselle. Tuki maksetaan sille, joka tukikelpoista lohkoa viljelee ja ilmoittaa lohkon lomakkeella 102B. Luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen maksamisen edellytyksenä on, että maksettava tuen määrä on vähintään 100 euroa Kansalliset tuet Kansallisia pelto- ja kotieläintukia saadakseen hakijalla tulee olla viimeistään hallinnassaan kasvukauden 2013 ajan vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Pelto tulee ilmoittaa vuoden 2013 lomakkeella 102B viimeistään (tai tarvittaessa lomakkeella 117 viimeistään ). Kun on kyse usean viljelijän yhdessä harjoittamasta maatilataloudesta (maatalousyhtymä, kuolinpesä) tai yhteisömuodossa harjoitettavasta maatilataloudesta (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osakeyhtiö), kotieläintukia voidaan maksaa, jos vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas hallitsee viimeistään kasvukauden 2013 ajan vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa. Pellon vähimmäisalavaatimusta ei sovelleta maidon tuotantotukeen. Sika- ja siipikarjatalouden vuoden 2013 tuotannosta irrotetussa tuessa on huomioitava, että tilan tukivuoden 2012 eläinmäärä suhteessa tukivuoden 2013 LFA-tukikelpoiseen peltoalaan täyttää tuotannosta irrotetun tuen eläintiheyskriteerin. Eläintiheyskriteeristä saa tarkempaa tietoa kansallisten kotieläintukien 2013 hakuohjeesta, joka on postitettu kotieläintiloille helmi - maaliskuun vaihteessa 2013 sekä sika- ja siipikarjatalouden kansallisten kotieläintukien 2009-oppaasta, joka on postitettu sika- ja siipikarjatiloille heinäkuussa Jos tuottaja lopettaa tukivuonna kotieläintuotannon harjoittamisen ja kyseessä ei ole hakuoppaan liitteessä C tarkoitettu koko tilan hallinnan siirto, tulee tuottajalla olla kotieläintukea saadakseen viimeistään vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa kasvukauden 2013 ajan tai vaihtoehtoisesti Mavin myöntämä poikkeuslupa pellon hallinnasta. Peltoalavaatimusta koskevan poikkeusluvan hakemisesta kerrotaan luvussa

17 2. Hakijan ja maatilan tukikelpoisuus Esimerkki 1. Pellon hallinta, kun kotieläintuotanto on lopetettu Hakija on lopettanut emolehmien pidon Emolehmistä maksettua kansallista kotieläintukea ei peritä takaisin, jos hakijalla on ollut hallinnassaan kasvukauden 2013 ajan vähintään 3,00 hehtaaria viljelykseen soveltuvaa peltoa tai Mavin myöntämä poikkeuslupa. Poikkeus lupaa on haettava Mavista viimeistään Viljelykseen soveltuvan pellon määritelmä Viljelykseen soveltuvaksi, vähimmäisalaan laskettavaksi pelloksi luetaan maatalous-, puutarha- ja energiakasvien viljelyalan lisäksi hoidettu viljelemätön pelto, tilapäisesti viljelemättömänä ilmoitettu pelto sekä kasvimaat. Kasvimaalla tarkoitetaan kotitarvekäyttöön viljeltävää alaa. Kotieläintalouden tukien maksamisen edellytyksenä olevaan 3,00 hehtaarin vähimmäisalaan voidaan lukea myös luonnonlaitumet ja -niityt sekä avoimet hakamaat, jos niitä käytetään tuenhakijan eläinten rehuntuotantoon tai laiduntamiseen. Selvitys luonnonlaidunten ja -niittyjen sekä avointen hakamaiden käytöstä annetaan lomakkeella 102B tai erillisellä liitteellä. 2.8 Viljelytapa Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien tukien myöntämisen edellytys: tilatuki muut EU:n rahoittamat suorat tuet ja palkkiot luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumus eläinten hyvinvoinnin tuki. Täydentäviin ehtoihin liittyvästä viljelyvaatimuksesta kerrotaan hakuoppaan luvussa 9 sekä oppaassa Viljely tapa ja ympäristöehdot (www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/taydentavienehtojenoppaat.html). Lisäksi täy dentävistä ehdoista on kerrottu oppaassa Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi (www. mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/taydentavienehtojenoppaat.html). Tukien maksaminen edellyttää viljely- ja sadonkorjuuvelvoitteen täyttämistä. Velvoite koskee kaikkia muita tukia paitsi tilatukea. Valkuais- ja öljykasvipalkkion ehtoihin kuuluu ainoastaan viljelyvelvoite. Nurmen niittäminen ja peltoon jättäminen ei täytä sadonkorjuuedellytystä, vaan sato on korjattava tai aluetta on laidunnettava asianmukaisesti. Nurmen kompostointia ei myöskään katsota riittäväksi sadonkorjuuksi. Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisen satovahingon tai tätä vastaavan syyn takia korjaamatta jäänyt sato ei ole este tukien maksamiselle, jos muista tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu asianmukaisesti. Satovahingosta tai vastaavasta on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus välittömästi vahingon ilmaannuttua sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolle tukihakemus on jätetty. Ilmoituksessa on yksilöitävä satovahingon tai vastaavan syy. Talvehtimisvaurioista kärsineiden lohkojen osalta tuki voidaan maksaa, jos pääosalla lohkon pinta-alasta on sellainen kasvusto, joka tuottaa korjuu- ja markkinakelpoisen sadon. Kansallisten viljelyalaan perustu vien tukien saaminen edellyttää, että viljelyn tavoitteena on tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Kansallisiin tukiin oikeuttavaan viljelytapaan kuuluvat: tarkoituksenmukainen pellon muokkaus ja lannoitus tasaisen itämisen mahdollistava kylvö viimeistään alueelle soveltuvan kasvilajin ja -lajikkeen käyttö alueelle soveltuva, määrältään ja laadultaan riittävä siemen- tai taimimäärä tarkoituksenmukainen kasvinsuojelu ja hukkakauran torjunta korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottamisen mahdollistava lohkon kasvukunto. Hampun viljelyala voi saada tukea, jos ala on kylvetty hyväksytyn lajikkeen sertifioidulla siemenellä ja sadonkorjuu on tehty aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen kun hampun kukinta on loppunut, sillä viljelijän on säilytettävä hampun kasvusto siihen asti, että näytteet voidaan ottaa. 16

18 3. Tukien hakeminen 3.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen Hakuaika päättyy Lomakkeet voi palauttaa sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Sähköinen haku avautuu klo 8.00 ja sulkeutuu klo Tämän jälkeen lomakkeita ei voi palauttaa sähköisesti. Muutoksista ilmoitettaessa voi sähköisesti palauttaa ilmoituksen kylvöalojen muutoksesta (lomake 117) ja peruslohkolomakkeen 102A klo asti. Lomakkeiden sähköistä täyttämistä ja palauttamista varten tuenhakija tarvitsee voimassa olevat käyttöoikeudet Vipu-palveluun. Käyttöoikeudet haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lomakkeella 405. Voimassa olevat käyttöoikeudet voi tarkistaa Vipu-palvelusta. Paperilla jätettävät lomakkeet on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, jätetään hakemus siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee. Paperilla jätettävät lomakkeet voi viedä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai lähettää postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Hakulomakkeet on palautettava viimeistään Postitse lähetetty hakemus pitää olla osoitettu toimivaltaiselle viranomaiselle ja lähetys leimattu viimeistään , jotta se voidaan katsoa saapuneeksi ajoissa. Jos hakija ei toimita tukihakemusta, hän ei ole oikeutettu saamaan tukea, ellei perusteena ole ylivoimainen este (ks. 3.3). Tuenhakijan vastuu Vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä määräajassa ja tietojen oikeellisuudesta on yksinomaan hakijalla. Sähköiseen hakuun osallistuvien tulee palauttaa liitteet määräajassa paperilla. Hakulomakkeet on täytettävä huolellisesti. Tukea ei makseta edunsaajille, joiden osalta on osoitettu, että he ovat luoneet keinotekoisesti kyseisen tuen saamisen edellytykset. Vastaanottomerkintöjen jälkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyydettäessä antaa hakijalle joko kopion tukihakemuksen (101B) ensimmäisestä sivusta tai muun selvityksen viranomaiselle jätetyistä lomakkeista. Postitse toimitetuista hakemuksista viranomainen toimittaa 14 kalenteripäivän kuluessa tuenhakijalle kopion lomakkeesta 101B. Viranomaisen neuvonta Tukihakemusta käsittelevä maaseutuelinkeinoviranomainen ei voi esteellisyytensä vuoksi avustaa hakijaa tukihakemuksen täyttämisessä. Viranomaiset voivat antaa yleistä, kaikkia viljelijöitä koskevaa tiedotusta ja koulutusta. Viranomainen voi antaa hakijalle menettelyllistä neuvontaa, jolla tarkoitetaan yleisiä tuen hakemiseen liittyviä neuvoja esimerkiksi hakuajoista ja -osoitteista hakijoita koskevista tuki ehdoista sekä tarvittavista asiakirjoista. Viranomaisen tehtävä on kysyttäessä selvittää eri vaihtoehtojen sisältöä antamatta kuitenkaan hakusuosituksia. Hakijat voivat saada ohjeita tukihakemusten täyttämisessä neuvontajärjestöiltä sekä tuottajajärjestöjen EU-avustajilta. Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan. Häneltä saat apua sekä käyttövaltuuksiin, hakemusten täyttämiseen että sovellukseen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä ongelmissa. Neuvonnassa ei anneta ohjeita tukihakemuksen optimointiin. Ennen tukihakua ja tukihaun aikana kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen 3.2 Hakemusten myöhästyminen Lomakkeen myöhästyminen Hakija voi menettää kaiken tai osan hakemistaan tuista, jos hakulomakkeita ei toimiteta määräaikana tai jos hakemuksen tiedot tai liitteet ovat puutteellisia. Myönnettävää tukea alennetaan yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden, jos hakulomake myöhästyy enintään 25 kalenteripäivää. Tukea ei myönnetä, jos hakulomake myöhästyy yli 25 kalenteripäivää. (ns. 25 kalenteripäivän myöhästymissääntö) Lomakkeita ei voi toimittaa myöhässä sähköisesti. Hakuajan päättymiseen jälkeen lomakkeet voi viedä paperilla kunnan maaseutuelinkeino viranomaiselle tai lähettää postitse asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Maatilan osalliset -lomake (101D) palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vain, jos edellisen vuo- 17

19 3. Tukien hakeminen den osallistietoihin on tullut muutoksia. Jos tietoihin on tullut muutoksia, voi palauttamisvelvollisuuden laiminlyönnillä olla vaikutusta myönnettävän tuen määrään tai se voi aiheuttaa takaisinperinnän jo maksetun tuen osalta. Lomakkeen 144 (Osallistumisilmoitus nautarekisterin perusteella määräytyviin EU:n ja kansallisiin tukijärjestelmiin) myöhästyminen alentaa sen vuoden tukea, jolloin se toimitetaan myöhästyneenä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Osallistumisilmoitus tukijärjestelmiin on voimassa toistaiseksi. Kansallisissa kotieläintuissa (Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) noudatetaan myös ns. 25 kalenteripäivän myöhästymissääntöä. Myöhästymisen johdosta tapahtuva eläinmäärän alentaminen lasketaan valvonnan perusteella alennetusta eläinmäärästä, jos eläinmäärää alennetaan valvonnan perusteella. Liitteen myöhästyminen Tukihakemuksen liitteenä useimmin toimitettavia asiakirjoja ovat kartat ja valtakirjat. Vuokrasopimuksia ei tarvitse toimittaa tukihakemuksen liitteenä. 18 EU:n eläinpalkkioita haettaessa on hakemuk sen (lomakkeet 107A, 144 ja/tai 177) lisäksi toimitettava maatilan perustietoja koskevat lomakkeet. Maatilan, jolla on maatalousmaata hallinnassa, tulee mennessä palauttaa lomakkeet 101A ja 102A. Jos maatilan osallisissa tai peruslohkoissa on tapahtunut muutoksia, tulee palauttaa myös lomakkeet 101D ja 102C. Maatilan, jonka hallinnassa ei ole maatalousmaata, tulee palauttaa lomake 101A ja tarvittaessa 101D mennessä. Näiden perustietojen myöhästymiseen sovelletaan ns. 25 kalenteripäivän myöhästymissääntöä oheisten kaavioiden mukaisesti: Esimerkki 1. Tilalla on hallinnassa maatalousmaata Lomakkeet 101A ja tarvittaessa 101D sekä 102A ja tarvittaessa 102C Myöhässä 1 työpäivä Eläinpalkkiohakemus = eläintiedot Myöhässä 1 työpäivä Eläinpalkkiohakemuksen kokonaismyöhästyminen on 2 työpäivää, josta seuraa 2 %:n leikkaus. Esimerkki 2. Tilalla ei ole hallinnassa maatalousmaata Lomakkeet 101A ja tarvittaessa 101D Eläinpalkkiohakemus = eläintiedot Myöhässä 1 työpäivä Myöhässä 1 työpäivä Eläinpalkkiohakemuksen kokonaismyöhästyminen on 2 työpäivää, josta seuraa 2 %:n leikkaus. Kansallisissa peltoalaperusteisissa tuissa maatilalomakkeen 101A palauttaminen myöhässä ei aiheuta tuen alentamista, mutta kyseisen lomakkeen palauttaminen voi kuitenkin olla tuen myöntämisen edellytys. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi pyytää tuenhakijaa täydentämään hakemustaan ja asettaa täydentämiselle määräajan. Jos hakija ei toimita tarvittavaa lomaketta kuntaan asetetussa määräajassa, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ratkaisee tuen myöntämisen edellytykset ilman kyseistä lomaketta. Pääsääntöisesti liitteiden toimittaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen myöhästymistä. Liitteiden toimittaminen voi kuitenkin olla tuen myöntämisen tai maksamisen edellytyksenä, jolloin tukea ei myönnetä tai makseta ennen liitteiden toimittamista. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen pyytää täydentämään hakemusta, jos tarvittava liite puuttuu. Päätös tuen myöntämisestä tehdään ilman liitteitä, jos täydennyspyyntöön ei vastata asetetussa määräajassa. Tuenhakijan, joka hakee tukea hampunviljelyaloille, on toimitettava hakemuksen liitteenä hampun vakuustodistukset mennessä, joka on palautuksen ehdoton takaraja. Vakuustodistuksiin ei sovelleta 25 kalenteripäivän myöhästymissääntöä. Tässä luvussa yllä mainittuja liitteitä ei voi jättää sähköisesti. Tuenhakijan velvollisuus on huolehtia, että sähköisen hakemuksen yhteydessä liitteenä vaaditut asiakirjat on toimitettu paperilla hakuajan päättymiseen mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 3.3 Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde Viljelijä säilyttää oikeutensa tukeen, jos hän ei ole voinut toimittaa hakemustaan tai muuten täyttää velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen (force majeure) tai poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi. Ylivoimaisena esteen ja poikkeuksellinen olosuhteen tulkinnassa noudatetaan EU-säädöksiä. Ylivoimaisena esteenä tai poikkeuksellisena olosuhteena pidetään tavallisesti epänormaalia tai ennustamatonta tapahtumaa, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä, ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään riittävästä varovaisuudesta huolimatta. Tukea ei vähennetä, jos tukihakemuksen myöhästyminen, sen liitteen myöhästyminen tai tilaa koskevan tiedon muuttuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Viljelijä voi säilyt-

20 3 tää oikeutensa tukeen tapahtumishetkellä tukikelpoisten eläinten lukumäärän osalta, jos viljelijä ei ole voinut noudattaa esimerkiksi uuhipalkkion tilallapitovelvoitetta ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Harkittaessa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen soveltumista tapaukseen, otetaan huomioon muun muassa tuottajan sairauden pitkäaikaisuus, lomituksen saatavuus, kuinka monta eläinten hoitoon osallistuvaa tuottajaa tilalla on, laitetaanko tilan koko karja pois vai vain osa eläimistä. Tiedot ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta ja siihen liittyvistä todisteista on toimitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun hakija tai hänen oikeudenomistajansa voi ne toimittaa. Myöhästyneen vetoomuksen huomioon ottamisessa voidaan käyttää säädösten mukaista harkintaa, mutta pääsääntöisesti viranomainen ei ole velvoitettu ottamaan myöhästynyttä vetoomusta huomioon. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen päättää tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. EU:n säädösten mukaan ylivoimaisiksi esteiksi tai poikkeukselliseksi olosuhteeksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: hakijan kuolema hakijan pitkäaikainen työkyvyttömyys vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta karjankasvatukseen tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa eläinkulkutauti, joka koskee hakijan koko karjaa tai sen osaa. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sitoumusehdoissa on lueteltu myös muita mahdollisia ylivoimaiseksi esteeksi hyväksyttäviä tilanteita. Ylivoimaisen esteen soveltaminen on mahdollista sähköisesti toimitettujen hakemusten osalta, jos kyseessä on tavallisesti epänormaali tai ennustamaton tapahtuma, joka aiheutuu hakijasta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia ei olisi pystytty välttämään riittävästä varovaisuudesta huolimatta. 3.4 Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen muuttaminen mennessä Kasvulohkolla tapahtuneet muutokset jälkeen Ilmoituksella kylvöalojen muutoksesta (lomake 117) voi muuttaa kasvulohkojen pinta-aloja peruslohkon sisällä tai muuttaa kasvilajia. Esimerkiksi seuraavanlaiset muutokset ovat mahdollisia: aloja voidaan muuttaa yhdestä tukeen oikeuttavasta kasvista, esim. vehnästä, toiseen kasviin, kuten öljykasviin; muutoksia voidaan tehdä myös kasvilajiryhmien välillä voidaan ilmoittaa, että kasvulohko on siirretty toiselle viljelijälle (ks. hallinnan siirrosta tarkemmin liitteestä C) voidaan ilmoittaa, että kasvulohko on siirretty toisen hakijan tukihakemuksesta omaan tukihakemukseen (ks. hallinnan siirto liite C) kasvulohkojen lukumäärää voi lisätä tai vähentää hakuajan jälkeen. Uutta tukimuotoa ei voi enää 30.4 jälkeen hakea lomakkeella 101B, vaikka uusia tukeen oikeuttavia kasveja olisi lisätty hakemukseen. Peruslohkolla tapahtuneet muutokset ja hallinnan siirrot jälkeen Peruslohkojen muutoslomake 102C on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään , jos muutos on tapahtunut jälkeen ja lohko on: yhdistetty jaettu poistettu pysyvästi maatalouskäytöstä tai on perustettu uusi lohko. Edellä mainituissa muutoksissa tiedot on merkittävä myös lomakkeelle 102A yliviivaamalla poistuneet peruslohkot ja lisäämällä uusien peruslohkojen tiedot. Uudet kasvulohkotiedot on ilmoitettava lomakkeella 117. Hallinnan siirrot (esimerkiksi pellon vuokraamiset ja ostot), jotka ovat tapahtuneet jälkeen, on täydennettävä peruslohkolomakkeelle 102 A tai toimitettava uusi lomake 102A, johon on täytetty tiedot muutoksien osalta. Peruslohkojen hallinnan siirrot ilmoitetaan lomakkeella 102A lisäämällä hallintaan tulleen lohkon tiedot lomakkeelle ja yliviivaamalla hallinnasta poistuneen lohkon tiedot lomakkeelta. 19

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Hyvä hakuoppaan lukija...7. Uutta tukien hakemisessa 2011...8

Hyvä hakuoppaan lukija...7. Uutta tukien hakemisessa 2011...8 HAKUOPAS 2011 Viimeinen palautuspäivä kirjallisesti 29.4.2011 sähköisesti 29.4.2011 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko Hakuoppaan 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A. Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4.

HAKUOPAS. Haluatko Hakuoppaan 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A. Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4. HAKUOPAS Haluatko Hakuoppaan 2013? Tee tilaus lomakkeella 101A 2012 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2012 paperilomakkeilla 30.4.2012 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2014 MÄÄRÄYS Pvm 17.3.2014 Dnro 526/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 13/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom. Voimassaoloaika: 17.3.2014 - toistaiseksi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2013 Dnro 1091/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 26/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen Sähköinen vai paperinen Sähköiseen kannustetaan, mutta kummallakin tavalla vastaan otetaan Toimitettu hakemus tarkastetaan eri käsittely vaiheessa, sisällön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio. (Tarkennus) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2013... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11

Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 29.4.2011 Dnro 646/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma 28/11 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen

4. Tukien hakeminen. 4.1 Hakuaika ja lomakkeiden palauttaminen. 4.2 Hakemusten myöhästyminen 4. Tukien hakeminen Uutta 2008 hakuaika päättyy 30.4.2008 itsejäljentävästä lomakkeesta on luovuttu viljelyaloja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kylvöalailmoituksella (Lnro 117) viimeistään 16.6.2008

Lisätiedot

Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita. Sisältö

Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja ohjeita. Sisältö HAKUOPAS 2010 Viimeinen palautuspäivä kirjallisesti 30.4.2010 sähköisesti 30.4.2010 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita ja

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

HAKUOPAS. Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet

HAKUOPAS. Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet HAKUOPAS 2014 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2014 paperilomakkeilla 30.4.2014 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus Kansalliset tuet Maaseutuviraston julkaisuja: Hakuoppaita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tukihaun muutokset

Vuoden 2014 tukihaun muutokset Vuoden 2014 tukihaun muutokset Pinta-alaperusteiset tuet Maaseutuvirasto / Maaseutuelinkeino-osasto/ Pinta-alatukiyksikkö Esityksen sisältö Kasvulohkojen merkitseminen liitekartalle/yhteiset asiat Suorat

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Tärkkelysperunapalkkio (Tarkennus) Sisällysluettelo UUTTA 2014... 3 Määritelmiä... 3 1 Tärkkelysperunapalkkio... 4 2 Tärkkelysperunapalkkion hakeminen... 4 2.1 Hakemuksen myöhästyminen...

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL SEINÄJOKI Pvm Dnro 520/22/2012. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12. Valtuutussäännökset: 1 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.4.2012 Dnro 520/22/2012 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/12 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen

LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus. Savonia Juho Pikkarainen LHK, nautapalkkio, pohjoinen kotieläintuki ja eläinten hyvinvointikorvaus Savonia 17.2.2015 Juho Pikkarainen Luonnonhaittakorvaus Oleellisin muutos on korvauksen muuttuminen 5- vuotisesta sitoumuksesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Tukihaku 2014 Aikataulut Viimeinen hakupäivä on 30.4. ja muutospäivä 16.6. Hakuopas on jo julkaistu mavi.fissä Tukihakumateriaali on tiloilla maaliskuun loppuun

Lisätiedot

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017

Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Liite F. Maa- ja puutarhatalouden tuet 2017 Hakuopas 2017 KOKO SUOMESSA MAKSETTAVAT TUET Hakeminen Toimivaltainen viranomainen / Lisätietoja EU:n kokonaan rahoittamat tuet (eli suorat tuet) Perustuki-

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008

Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm Dnro 252/22/2008 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 6/08 Pvm 21.2.2008 Dnro 252/22/2008 Voimassaoloaika: 22.2.2008 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 225/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 225/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 225/2006 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maa- ja puutarhatalouden

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MAARAYS. Pvm Dnro 2080/ /2017. Voimassaoloaika: toistaiseksi MAARAYS Pvm. 25.1.2018 Dnro 2080/03.00.00/2017 Maaseutuviraston maarayskokoelma nro 24/17 Valtuutussaannokset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia

Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni asia Tukihaku 2015 Luomutilaisuus 12.3. ilta Uusi tukijärjestelmä luomutilalla yleiskatsaus Luomusitoumus 2015 Tuki- ja luomuehtojen yhteensovittaminen käytännössä NEUVO2020 Kaikki muuttuu. Tai ainakin moni

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2008 vp Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maa- ja puutarhatalouden

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali

Tukihakukoulutus Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Tukihakukoulutus 2017 Päätukihaku, aikataulut ja materiaali Päätukihaun aikataulu Muita päivämääriä Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus 30.4.2017. Peltomaan laatutesti toimitettava kuntaan viimeistään

Lisätiedot

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä

Kevät Jussi Joutsiniemi Kati Törmä Kevät 2017 Tukihakukoulutus 2017 Perustuki Nuoren viljelijän tuki Jussi Joutsiniemi Kati Törmä PERUSTUKI Kaikki alkaa peruslohkoista Tee peruslohkoihin liittyvät jaot ja yhdistämiset sekä täysin uudet

Lisätiedot

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 3.4.2017 Mäntsälä 12.4.2017 Hyvinkää 1 Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella ->

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 05.04.2017 Haku varannosta Viimeinen hakupäivä 15.6.2017 Hakulomake 289, sekä ohjeet osoitteesta: www.suomi.fi/lomakkeet

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

EU-avustajatilaisuus Keski-Pohjanmaa

EU-avustajatilaisuus Keski-Pohjanmaa EU-avustajatilaisuus Keski-Pohjanmaa Leena Ala-Orvola MTK/Maatalouslinja Maaliskuu 2012 Maatalouden tukijärjestelmämuutosten ajoittuminen R a h a s t o k a u s i 2 0 0 7-2 0 1 3 Rahastokausi 2014- Tukijärjestelmä

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. H a k u o p a s 2 0 0 7. S i s ä l l y s l u e t t e l o

Sisällysluettelo. H a k u o p a s 2 0 0 7. S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Sisällysluettelo 1 1. Johdanto...7 1.1 Muistilista yleisistä tukihakemuksen täyttämiseen liittyvistä asioista...7 1.2 Uutta tukien hakemisessa 2007...8 1.3 Tukien haku vuonna 2007...11 2. Hakijan tukikelpoisuus...13

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot,

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, kansalliset kotieläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2016 EU-tukikoulutus 2016 19.4.2016 Eläinpalkkioiden (EU ja kansalliset) osallistumisilmoitus

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen

Tukipuhvetti IsoValkeinen. Tukipuhvetti Ulla Koivisto/Aulikki Pasanen Tukipuhvetti 12.4.2017 IsoValkeinen 1.3.2017 avattiin Chatti, jossa on usea henkilö vastaamassa. Tämä on yhteinen Luoteis-Savon, Ylä--Savon ja Sydän-Savon maaseutupalvelun kanssa. Auki pääsääntöisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia

Tukipuhvetti Iisalmi, Savonia Tukipuhvetti 25.4.2017 Iisalmi, Savonia Ylä-Savon maaseutupalvelut Erkki Koukkari (Pohjana käytetty luvalla Sydän-Savon ko. aineistoa) Vipupalvelun koodit ja rastit, mikä oleellista! Kasvikoodit käytännössä

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake

Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake Lomake 457 Viranomaisen merkinnät Lomake vastaanotettu, pvm. Vastaanottaja Asiatunnus Palauta lomake maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Täytä

Lisätiedot

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että satovahinkokorvauksia

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

EU-avustaja koulutus Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki

EU-avustaja koulutus Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki EU-avustaja koulutus 21.3 Kauhava 31.3 Kauhajoki ja 4.4. Seinäjoki 05.04.201 Asialistaa Vuosien 2015 ja 2016 tukipäätökset Tukihakuaikataulut 201 Maksuaikataulut Valvonnassa vastaan tullutta, opiksi meille

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Tukihakumateriaali Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku)

Tukihakumateriaali Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku) Tukihakumateriaali 2014 Pia-Maria Jokipii (Tampere) Noora Malkamäki (Oulu) Susanna Jansson (Turku) Aikataulut 2014 Hakuopas julkaistaan mavi.fissä helmikuun aikana Sähköinen tukihaku aukeaa maaliskuun

Lisätiedot

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Laki. maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 :n 1 momentin 6 kohta, muutetaan 6

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Perustuki Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus Kuva uudesta jaottelusta Entinen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset:

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013. Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13. Valtuutussäännökset: MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm. 30.4.2013 Dnro 1090/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma 25/13 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto,

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, 29.3.2017 Uudet tai vaihtuneet e-mailosoitteet tiedotamme ajankohtaisista sähköpostitse osa viesteistä

Lisätiedot

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016 ELY-keskuksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016

Tukioikeuksien mitätöinti. Tuki-infot 2016 1 5.4.2016 Tukioikeuksien mitätöinti Tuki-infot 2016 2 Tukioikeuksien mitätöinti Jos tilalla oli tukioikeuksia hallinnassa 15.6.2015, mutta tila ei jättänyt tukihakemusta 2015, kaikki tukioikeudet mitätöidään

Lisätiedot